Egyházközség

NOVEMBER

November 1. Mindenszentek

OKTÓBER

OKTÓBERBEN ÍGY KÖSZÖNTLEK DRÁGA ÉDES SZŰZ ANYÁM

RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZVA HOZZÁD SZÓL AZ ÉN IMÁM

HOZZÁD REPES AZ ÉN LELKEM SZERETLEK DRÁGA MÁRIÁM

ARRA KÉRLEK TÉGED SZÉPEN HALLGASD MEG AZ IMÁM :

O MÁRIA ÉDESANYÁNK ELJÖTT MÁR A TE ÓRÁD, CSAK EGY SZÓT SZÓLJ SZENT FIADNÁL S MEG MENEKÜL A VILÁG .

RÓZSAFÜZÉRKIRÁLYNŐJE LÉGY A VILÁG MEG MENTŐJE AJÁNLJ MINKET SZENT FIADNAK FATIMAI SZŰZANYA .

Ima a Magyarok Nagyasszonyához

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat!Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat.Fordítsd felénk könnyes tekinteted,hevítse át szívünket szereteted,hogy megtérjen nemzeted, kövessen Tégedet!Mennyei Édesanyánk, úgy akarunk mindig élni, élő Igédet hordozni, mint ahogy Te hordoztad Jézust a szívedben.Őt akarjuk sugározni mindenki felé,Akivel csak találkozunk.Őt akarjuk adni mindenkinek.Az imádság által is, segítve ezzel feléd.Íme, Szentlélek jegyese, itt vagyunk Veled, Bátoríts minket, mint elődeinket.Ma is Téged kérünk,általad akarunk munkálkodni Szeretetés Békesség Lelke!

Novemberben újra megrendezik a családkongresszust Máriabesnyőn

HAZAI – 2021. október 22., péntek | 20:06

A hagyománnyá vált őszi családkongresszust idén már 27. alkalommal rendezi meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága Máriabesnyőn, november 26–27. között.

A magyarországi családkongresszusok története a múlt századra nyúlik vissza: az első kongresszus apropóját az adta, hogy az ENSZ az 1994-es esztendőt a családok évének nyilvánította.

II. János Pál pápa 1994-ben levélben fordult a családokhoz, a Gratissimam sane kezdetű dokumentumban a családév kapcsán a következőket fogalmazta meg a Szentatya: „Ebben az esztendőben fel kell fedeznünk az Egyház család iránti szeretetének és törődésének tanúságtételét: azt a szeretetet és törődést, mely már a kereszténység kezdetén megnyilvánult, amikor a családot úgy tekintették, mint családi egyházat.”

A hazai egyházi rendezvények egyik kiemelkedő eseménye volt a máriabesnyői Katolikus Családkonferencia, melyet első ízben 1994-ben szerveztek meg.

Az azóta már hagyománnyá vált őszi családkongresszust idén a 27. alkalommal rendezik meg Máriabesnyőn, november 26–27. között.

Szeretettel hívják, várják a papokat, szerzeteseket, világiakat, jegyes- és házaspárokat, és mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak a családpasztorációban, valamint azokat is, akikben ott él a vágy, hogy környezetükben, plébániájukon, egyházmegyéjükben konkrétan tegyenek a családok ügyéért.

Regisztrációra ezen az online jelentkezési felületen van lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2021. november 19.

További információ: https://csaladegyhaz.hu/csaladkongresszus/

Forrás: MKPK Családügyi Bizottsága

Illusztráció: csaladegyhaz.hu

Magyar Kurír

Október 13. Fatimai Engesztelő Imaest Mátészalkán a Ráckerti templomban

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus Imádság-Paraklisz

19.30. : Rózsafűzér Imádság

20 óra: Szentmise Palánki Ferenc püspök vezetésével

Mise után Gyertyafényes Körmenet

Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket ez év utolsó közös Imaestjére!

2021. október 15., péntek 12:12

Palánki Ferenc megyéspüspök zárta az idei Fatimai Engesztelő Imaestet Mátészalkán

Palánki Ferenc megyéspüspök zárta az idei Fatimai Engesztelő Imaestet Mátészalkán

A hagyomány szerint májustól októberig, Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezve — minden hónap 13. napján — Mátészalkára, a ráczkerti templomba érkeznek a hívek az egyházmegye településeiről és határon túlról is, hogy együtt fohászkodjanak égi Édesanyánkhoz.
Ezen alkalmakon a hívek a Loretói litánia után népi engesztelő imákban fohászkodnak a Szűzanyához, hozzá szóló énekükben kéréseiket is megfogalmazzák, majd parakliszt imádkoznak (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). Ezután a jelen lévő papok rózsafüzért vezetnek, és az alkalom ünnepi szentmisével, gyertyás körmenettel zárul.
Az imaestéket Heidelsperger István helyi plébános vezeti.

Idén, október 13-án az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be.

A főpásztor homíliájában a cselekedet, a hit és a szeretet hármas egységéről elmélkedett, középpontba helyezve a tetteinket, cselekedeteinket, amellyel megmutatjuk hitünket, keresztény mivoltunkat, azt, hogy kihez tartozunk.

„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) – szólt Mária a szolgákhoz a Kánai menyegzőn, az utolsó vacsorán pedig Jézus mondja a tanítványainak: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24).

A tanítványok rákérdeztek: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy hisztek abban, akit küldött higgyetek” (Jn 6, 28-29). Amikor Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek, akkor nem azt kéri tőlünk, hogy csodát tegyünk: gyógyítsuk meg a betegeket, járjunk a vízen, de a szeretet csodáit várja el tőlünk.

Fatima Msz 20211013 0004

Az önzetlen cselekedet nem más, mint a másik emberért való élet. Olykor feltesszük a kérdést önmagunknak, miért élek, mi a dolgom, a hivatásom. Rá kell döbbennünk arra, hogy mindannyiunkra szükség van, hiszen Isten azért hívott létre bennünket, ajándékozta nekünk az életet, a világot, hogy képesek legyünk a szeretetből másokért való életre. Ez magában hordozza a következő, „Kiért élek?” kérdésre adható választ: Istenért élek, akiért semmi áldozat nem elég.

Püspök atya emlékeztetett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szolgáló több ezer önkéntes fiatal áldozatos munkájára, akik 75 ezer munkaórát dolgoztak, volt, hogy éjszaka kellett előkészíteniük a másnapi program eszközeit. „Nem kell félteni a fiatalokat, van bennük cselekvő készség, amely a hitükből fakad. A mi felelősségünk, hogy követhető, jó példát mutassunk nekik életünkkel, cselekedeteinkkel, amire felnézhetnek. Sajnos sokszor önzőek vagyunk, és ezt tanulják meg tőlünk. Az önzés lesz az örömük, de annak börtönét nem lakhatóvá kell tenni, hanem szabadulni kell abból. A szabadság pedig abból fakad, ha megismerjük az igazságot, amely nem más, mint Isten, az abszolútum” – fogalmazott a főpásztor, majd Mária életpéldájára irányította a hívek figyelmét, akinek az élete nem önmagáról, hanem a Fiáról, Jézusról szólt.

Fatima Msz 20211013 0002

Mária tőlünk is azt kéri, hogy térjünk meg Fiához, Jézus Krisztushoz, tartsunk bűnbánatot, lépjünk túl az eddigi gyarlóságainkon és éljünk szeretetben, másokért, alázatban.

Jézus megmosta a tanítványok lábát, mielőtt „fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24). „Milyen alázatos volt Jézus Krisztus, a Teremtő Isten Egyszülött Fia, ég és föld Királya, aki alulról néz fölfelé a teremtményre!” – emelte ki gondolataiban a főpásztor Jézus alázatos voltát, majd Weöres Sándor Rongyszőnyeg című versének négy sorát idézte:  

„Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,

s uraktól nyüzsög a végtelenség.”

Fatima Msz 20211013 0034

Ha hasonlítani akarunk Istenhez, alázattal kell mások rendelkezésére állni. Mária példaként áll előttünk az alázatban is: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Isten anyja az Úr szolgáló leánya, vagyis akár anyja, akár leánya az Istennek, mindenképpen a szolgálója.

Végül a püspök atya a szeretet cselekedeteire irányította a figyelmet, amely nem egy puszta érzés. Jézus szeretetből odaadja magát értünkvállaljavállára veszi a keresztet – tette hozzá, majd emlékeztetett a Szent Imre Plébánia fiataljainak közelmúltban történt bérmálkozására, ahol két felirat volt látható: Érted! Érted? Felfogjuk-e, hogy minden értünk történik, annyira szeret bennünket az Isten. Erre a szeretetre kell válaszolnunk.

Ma az individuális világban az önzés, a leselejtezés kultúrája vesz körül bennünket. Ebben a kultúrában nehezen alakul ki a készség arra, hogy másokért éljünk, jót tegyünk. De sok jó példával is találkozunk.

Mária ebben a szeretetben is példaképünk. „Az önzetlenségben és az alázatos szolgálatban teljesen beleilleszkedik az Atya akaratába és mindent megtesz, amit Isten kér tőle. Ez a jóra való készség, az erény kell hogy bennünk is ott legyen, hogy a hitünkből remény, a szeretetünkből cselekedetek fakadjanak. Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását!” Fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

Fatima Msz 20211013 0070

***

A fatimai engesztelő imaest sorozat immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán. A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett. Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István akkori egri érsekkel együtt a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is. Fogadása után egy fatimai Szűzanya-szobrot helyeztek el a város ráczkerti templomában, majd az akkori plébános, Miklós Dezső megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Fotó Czine Árpád

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. október 12., kedd 07:51

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója november 6-án lesz

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója november 6-án lesz

2021. november 6–án, szombaton 9 órától lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Erre az alkalomra szeretettel várjuk mindazokat, akik a kongresszusba otthonról kapcsolódtak be vagy azon személyesen részt vettek.

Az utótalálkozó programja:

          0900 – érkezés

          0930 – az Isteni Irgalmasság rózsafüzére az Oltáriszentség előtt és csendes szentségimádás

          1000 – Fábry Kornél atya kongresszusértékelő előadása/élménybeszámolója

          1100 – szünet

          1130 – tanúságtételek, élménybeszámolók

          1230 – szentmise

          1330 – agapé

A felmerülő kérdésekkel forduljanak Márta Lászlóné Szilágyi Eszterhez, illetve részvételi szándékukról legkésőbb október 29-ig küldjenek tájékoztatást nek@dnyem.hu címre.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szeptember 26-án tartottuk a nagyecsedi templom búcsú ünnepét, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét.

A szentmisét és a prédikációt Ft. Dr. András Törő a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye irodaigazgatója tartotta. A szentmisén a kerület papsága, a volt plébános atyák és a nagyecsedi hívek es vendégek örömmel vettek részt.Idézet a prédikációból:,,Ma amikor ennek a gyönyörű templomnak búcsúját ünnepeljük, mi is fel tekintünk a keresztre.Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe megmutatja nekünk nincs véglegesen elhibázott élet. Isten meg akar szabadítani bűneinktől. Gyakran mondogatjuk, hogy nekem nincs bűnöm. De a bűn következménye megsebzi, elpusztítja az embert, és ez képes Istentől elfordítani. Nem az a nagy hiba, ha elesünk: Jézus is háromszor esett el a kereszt alatt, de felállt. Nekünk van, aki segít ebben. Isten, ha visszafordulunk hozzá, ünnepet rendez számunkra, mint a tékozló fiú történetében az atya.Ez a kereszt tanítása számunkra: Isten elment végsőkig az irántunk való szeretetében. Ez a Szeretet ott van a kereszten és hív minket menjünk e Szeretet, Szent Fia felé.”

2021. október 04., hétfő 13:20

Valami elkezdődött! – Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. őszi száma

Valami elkezdődött! – Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. őszi száma

Ajánló a tartalomból:

Ünnepi és hálatelt szívvel tekintünk vissza a Budapesten szeptember 5-12-ig megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK). Az Öröm-hír újság 21 oldalon keresztül interjúkkal, képekkel, élménybeszámolókkal idézi fel az eseményeket.

Valami elkezdődöttPalánki Ferenc megyéspüspök atyával készült interjúban a főpásztor arról is beszél, hogy történt valami az Eucharisztikus Kongresszuson, amelyet nehéz megfogalmazni. Titok, misztérium, hogy mindenki ugyanazon élménnyel tért haza a keresztény világtalálkozóról.

Dr. Törő András irodaigazgató atya élménybeszámolójában többek között azt fogalmazta meg, hogy a NEK forrásként tört fel a hivatásának megerősödésében is. A kongresszuson megélt találkozások mind-mind a Krisztussal való találkozásra készítették fel őt is.

„Egyek vagyunk…!” Szabó Gábor diakónus számára életre szóló élményt jelent a NEK. A több ezer résztvevő között az egyházmegyei identitástudata, az összetartozás, az egység tudata is erősödött.

„Időnként meg kell állni, táplálkozni, tanulni kell egymás hitéből, hogy a tűz, a vágy, amely pappá szenteléskor lángra lobbant a szívemben ne aludjon ki” – fogalmazott Papp László egyeki plébános az élménybeszámolójában.

***

A lap második részében szintén egy történelmi esemény tárul elénk. Szent II. János Pál pápára emlékezve a Szentatya debreceni látogatásának 30. évfordulójára tekintünk. A háromnapos ökumenikus programsorozatról szóló beszámolók színes, képekben, mély gondolatokban gazdag üzeneteket tárnak elénk.

***

Ezt követően a Veni Sancte szentmisével egybekötött egyházmegyei tanévnyitóról számolunk be. A köznevelési intézményeink színes palettáját számokban is megismerhetjük Némethné Székely Julianna és Türk László EKIF főigazgatók előadásáról olvasva.

Végül portréinterjúban is kifejezzük köszönetünket Molnár Katalin leköszönő EKIF főigazgatónak, aki 40 évnyi pedagógusi szolgálata után nyugdíjba vonult.

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.
30/240-1482
E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

Web: www.dnyem.hu
https://www.facebook.com/dnyem/

Szent őrzőangyalok

KULTÚRA – 2021. október 2., szombat | 6:00

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) szerint: „Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány.” (328)

„Szent Ágoston mondja: »Az angyal (…) hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a természete után érdeklődöl, akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.« Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei. Mivel »állandóan látják az én Atyám arcát, aki a mennyben van« (Mt 18,10), ők azok »akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját« (Zsolt 103,20). Mint tisztán szellemi teremtményeknek, értelmük és akaratuk van; személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ragyogása.” (KEK 329–330)

Az őrzőangyalok ünneplése a 16. században alakult ki Spanyolországban, innen terjedt el Európában. A 17. században vált általánossá, a római kalendáriumban 1615-ben vezették be. V. Pál szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra helyezte az elméknapot, amely végül X. Piusz intézkedésére a 20. század elején került október 2-ára, mai helyére.

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Szabó T. Anna

Leskelődők

Langyos ködbe balzsamozva
mint az őszi csillagok
néznek – titkon sejted őket –
gyermekarcú angyalok.

Érthetetlen, hallhatatlan
csöndbe mártott dallamok –
ködbe burkolózva állig
láthatatlan angyalok.

Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen a temetésig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok el ne ragadják lelkét. 

Ha valakinek a jobb füle csendült, ezt mondta: „Édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon.” Ezzel az angyal elhárította a szerencsétlenséget, melyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése előre jelzett.

Sármellék zalai faluban az utcán menve jobb felől helyet hagytak az őrangyalnak.

Források
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Jelesnapok.oszk.hu

Magyar Kurír
(bh)

#szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Bicci di Lorenzo: Angyalok (1447 körül;  Szent Ferenc-bazilika, Arezzo)
Bernardino Luini: Angyal (1520–21; Brera-képtár, Milánó)

KULTÚRASzent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

Idősek világnapja – Október 1.

Jolie Taylor : Simogasd amíg lehet

Simogasd amíg lehet,a megfáradt öreg kezeketHisz ők neveltek fel tégedOly sokat fáradoztak értedNe engedd el két kezétSimogasd meg őszülő fejétHisz Te voltál neki a mindenségHúzd magadhoz megfáradt kezétMost szeresd amíg lehet,ma még megtehetedTőlük kaptad az életetOtt volt veled, míg lehetettKeblére szorította kócos fejedetMindentől óvott, védelmezettTiéd volt szívében a dobbanásMosoly voltál az ajakánHa ráborulnak a hideg éjszakákSoha meg ne bántsdSzívedben ő legyen a dobbanásHisz te érted sírt, oly sok éjszakánSimogasd amíg lehet,a megfáradt öreg kezeketHa tudatuk nem a régi márTe akkor is szeretettel tápláldÖregedő ráncos kezekRemegve keresik a szeretetetTürelemmel kísérd sorsukat,mert egyszer az életük kettészakadAkkor már nem tudsz hazamenniSzülői háznál nem vár már senkiHiába mondod, hogy szerettelekSíron túl, már nem hallják megHát most szeresd, amíg él Öleld magadhoz megfáradt testétSimogasd amíg lehet,a megfáradt öreg kezeket.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Megjelent az Új Ember 2021. szeptember 26-i száma

KULTÚRA – 2021. szeptember 22., szerda | 20:02

Az Új Ember idei harminckilencedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Krisztus hangja bennünk – ezzel a címmel közlünk interjút az aranymisés Barsi Balázs ferences szerzetessel. A Széchenyi-díjas pap, teológus napjaink egyik legismertebb egyházi személyisége. Könyvei, elmélkedései rendkívül népszerűek, sokak lelki-szellemi táplálékai. 1971. augusztus 8-án szentelték pappá szülőfalujában, Sióagárdon. Ötven évvel később ugyanezen a napon, ugyanitt mutatta be aranymiséjét.

A szeptember 12-én pápai misével, a Statio Orbisszal zárult a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) a Hősök terén. Mostani lapunkban is sokat foglalkozunk a világeseménnyel.

Erdő Péter bíboros, prímás, valamint Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Konferencia elnöke mondja el gondolatait a NEK lelki gyümölcseiről, s megszólal néhány „hírnök” is: Ürge-Vorsatz Diána, Csókay András, Pindroch Csaba. Megszólaltattunk többeket az ünneplő tömegből is a Statio Orbis mise után az Andrássy úton járva.

Összefoglalót olvashatnak a pápa pozsonyi útjáról, a szeptember 15-i, repülőgépen zajlott sajtótájékoztató magyar vonatkozású részleteit is közöljük, valamint érdekes részleteket tudhatnak meg a Szentatya személyes megnyilatkozásiról Martos Levente Balázstól, a Központi Papnevelő Intézet rektorától, aki Ferenc pápa tolmácsa volt a budapesti látogatása során a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre való megérkezésétől a búcsúzásáig.

Beszélgetést olvashatnak az idén nyolcvanéves Marton Bernát ciszterci szerzetessel, aki ötvenöt évesen kezdett el futni. Száz méterrel indult, s huszonöt év alatt harminckét maratont, köztük hét ultramaratont teljesített. Hogyan tudja az ember így felépíteni magát? Mi vitte mindig tovább és tovább, s mivel gazdagította ez a szinte emberfeletti teljesítmény? Erről is vall a szerzetes, aki mintegy ötven éve Dallasban tanít, a rend gimnáziumában.

Mértékadó kulturális mellékletben folytatódik sorozatunk, melynek keretében a hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben elhunyt Dante Alighierire emlékezünk. Minden idők legnagyobb költőjének, az Isteni színjáték írójának a hatása az utókorra felmérhetetlen, számtalan költőt, képzőművészt, zeneszerzőt ihletett meg.

Király Erzsébet művészettörténésszel, egyetemi oktatóval Bodnár Dániel beszélgetett Dante utóhatásáról a képzőművészet oldaláról.

Nézőpont rovatban Paksa Balázs veszi górcső alá filmes jegyzetében a James Bond-mitológia színét és fonákját.

Dallos Jenő (1940–2021) karikaturista halálára Ember és környezetvédelem címmel Mészáros Ákos írt nekrológot.

Természetrajz rovatban pedig Schmidt Egon kalauzolja olvasóinkat túzoklesre, Apajpusztára.

Magyar Kurír

Szeptember 13. hétfő:Fatimai Engesztelő Imaest Mátészalkán a Ráckerti templomban

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görög szertartás szerinti Imádság:Paraklisz

19.30 : Rózsafűzér Imádság

20 óra : Szentmise utána Körmenet

Egész napos szentségimádás lesz egyházmegyénk templomaiban szeptember 9-én, az Eucharisztikus Kongresszus idején

Egész napos szentségimádás lesz egyházmegyénk templomaiban szeptember 9-én, az Eucharisztikus Kongresszus idején

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébánia-templomaiban szeptember 9-én egész napos szentségimádást tartanak, hogy azok a hívek, akik nem tudnak részt venni Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, legalább lélekben bekapcsolódhassanak a világraszóló eseménybe.

A szentségimádási napon a templomokban ünnepi szentmisét mutatnak be, láthatóvá téve a szentmise-ünneplés és a szentségimádás elválaszthatatlan összetartozását, valamint lehetőséget biztosítanak szentgyónás elvégzésére is.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. augusztus 12., csütörtök 08:30

A hegymászásban Társunk – Szentségimádást tartottak Mátészalkán

A hegymászásban Társunk – Szentségimádást tartottak Mátészalkán

Jézus megdicsőülésének helye a galileai Tábor-hegy volt. A színeváltozás (transfiguratio) ünnepe augusztus 6. A Biblia Jézus színeváltozását a tanítványoknak adott kinyilatkozásként írja le. (Mk 9, 2-7, Mt17, 1-9, Lk 9, 28-36, 2Pt 1, 16-18) Ezek hatására világosodott meg az apostolok számára Jézus isteni mivolta. Ezen a napon a mátészalkai plébániatemplomban bemutatott szentmisén szentségimádást is tartottak a kerület papjainak a részvételével.

Történelmi háttereként tudjuk, hogy Hunyadi János Kapisztrán Szent János segítségével 1456. július 22-én felszabadította Nándorfehérvárt a török ostrom alól. A fényes győzelem híre azonban csak két hét múlva jutott el a pápai udvarba, éppen augusztus 6-án, ezért emelte III. Calixtus pápa hivatalosan is egyházi ünneppé ekkor e napot.

„Ma mi is feljöttünk az Úr hegyére” – kezdte tanítását Papp Tamás volt mátészalkai káplán, frissen kinevezett fehérgyarmati kormányzó a mátészalkai szentségimádási napon.

„Általában egy túrát, kiváltképpen egy hegyi túrát alaposan megtervezünk. Jó tervet kell készítenünk, amelyben minden apró részletet számba veszünk, az időjárástól, a felszerelésig, a ruhatártól az élelemig, italig előre gondoskodunk. Megtervezzük az útvonalat, hogy még egy homokszem se kerüljön a gépezetbe. A leglényegesebbek pedig a társak, akikkel fölfelé haladunk, akik végig elkísérnek az úton. Nem is biztos, hogy mindannyian vállalják a nehézségeket, amelyek utunk során felmerülhetnek. Vannak, lesznek, akik az utolsó pillanatban lépnek vissza mellőlünk, de mi föl szeretnénk érni a tetőre. Csalódottan vesszük tudomásul, hogy magunk mögött kell hagyjuk őket, azonban nekilátunk a meredek hegyoldalnak.

Haladunk fölfelé. Egy hegymászó már hónapokkal előtte készül a hosszú vándorlásra, és a haladás alatt is „agyal” a tervein, jó e. Mérlegel, változtasson e közben, vagy épp a külső, tőle független körülmények késztetik rá, hogy eltérjen a tervtől, és „újratervezzen”.

Útközben beszélget Istennel. Nagyon fontos a folyamatos, mindennapos kapcsolattartás az Istennel.

Lényeges az időzítés, a lépéstartás a társakkal, és főként a vezetővel, aki előttünk halad fölfelé.

Közben meg-megállunk, pihenünk, hiszen új, friss erőre van szükségünk ahhoz, hogy lábunk lelkesedéssel tovább vigyen, ne adjuk fel az egyre nehezedő meredekre történő felkapaszkodást, együtt maradjon a csapat, egymást bátorítva, ha valakinek ereje lankad, kitartása, akarata megfogyatkozik. Időközben megbeszéljük a tapasztalatokat, módosítjuk a célhoz vezető eszközt vagy módot.

Hogyan osztjuk mi meg tapasztalatainkat? A közösségi médián? Az is lehet egy eszköz, viszont nem helyettesítheti a személyes találkozást, az élő kapcsolatotHiszen olyan jó, hogy meg tudod osztani azzal, aki megért félszavakból is. Ott van minden teendője közt is. Szán rád időt, ha felhívod. Értékel minden másodpercet, melyet neki adsz magadból.

Ki, mi ad erőt, amikor elfáradunk? Ő, Aki mindig meghallgat. Az égi és a földi személyes BARÁT.

Tudjuk-e bátorítani egymást? Te el tudod-e viselni, „elhordozni” a másikat úgy, ahogyan Ő van?

Az életben is így vagyunk. Vannak céljaink, vágyaink. Fontos, hogy jó tervet készítsünk. válasszuk meg jól útitársainkat, osszuk meg velük a tapasztalatokat, támogassuk egymást, és mindenekelőtt, keressük Jézust, hallgassuk az Ő szavát.

Fiatalabb koromban, amikor hegymászó is voltam, mennyire megdöbbentett a felismerés, hogy meg tudjunk maradni az úton, ne féljünk, bátran hagyatkozzunk rá, mert erős és megtart, és feljutunk a tetőre, ahová elindultunk.”

Mi kiben bízhatunk ennyire? Ki vagy mi a kötél a számunkra? A munka? A család? Anyagiak? Válasszunk jól. Habár útközben nem kerüljük el a horzsolásokat az órákon, néha napokon át tartó fölfelé kapaszkodások közepette, de mennyivel jobban értékeljük a jó dolgokat, ha mi magunk küzdöttünk meg érte, mint ha csak elénk tették volna, felvitt volna egy busz a kilátóra, ahonnan visszatekintve, csodásnak tűnik már az út, az elénk terülő mesés táj, a kilátás, és megszépülnek a kínlódások is.

Az igazán fontos dolgokat helyezzük a képlékeny dolgok elé.

Mi például a boldogság? Az Úr azt mondja: „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Isten országát.” Mi tesz téged boldoggá? Pénz? Hatalom? Család?

„Jézus vajon boldog volt ott fent a kereszten? Sehol nem olvashatjuk a Bibliában, de talán helyettünk is válaszolhatja: „Attól vagyok boldog, hogy az Atyámtól való helyemen szeretek.”

Amikor a helyemen vagyok, akkor vagyok boldog. Az emberségen átragyog az Isten.

Útközben, a nehézségek, lemondások gyötrelmei közt a „kötél” sok minden lehet, de egy elengedhetetlen a végső győzelemhez: a földi és az égi Társ hűséges, folyamatos jelenléte. Jézus halk szava. Legyen fülünk a meghallásra, erőnk, kitartásunk, folytonosan megújuló lelkesedésünk a „Jó Harc” megvívására, hogy majd végezetül, nekünk is eltetessék a „győzelem koronája”.

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.”  (2Tim 4,7-8) 

Azonban a Tábor-hegyéről nekünk is le kell jönnünk, vissza kell térnünk a világba, viszont a továbbiakban már nem egyedül járjuk e földi pályát, és nem magunk veselkedünk neki a következő hegymászás szakaszainak, mert tudjuk, hogy „Velünk az Isten”. Mindig ott van, ott lesz, csak szólítsuk Őt, tartsuk Vele a kapcsolatot” – fejezte be gondolatait Papp Tamás atya.

Az átváltoztatás után az elhangzottak megerősítéseként a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat című énekünk véste szívünkbe-lelkünkbe a tanítást, Krisztus testének magunkhoz vétele pedig hitünkre, a mi igenünkre tett pecsétként zárta a szentmisét.

Az imádságokat követően először a jelenlévő papok, majd a lelkiségi csoportok vezetésével – Rózsafüzér, a Kamilliánusok, a Máltai Szeretetszolgálat, a Karitász, valamint a Cursillo – egész napos szentségimádási órák segítették az elmélyülést Isten jelenlétében.

Ma, a hegymászásban fölfelé, megálltunk egy kicsit. Megpihenni, személyesen találkozni, tapasztalatot nyerni, erőt gyűjteni, bátorításra lelni, hogy hallgatván Jézust, újult életkedvvel térjünk vissza a világba.

„Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymást iránt.” (Jn 13, 35.)

Koleszár Mária

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. augusztus 04., szerda 09:07

A mátészalkai napközis hittantábor résztvevői a NEK-re hangolódva az Eucharisztia misztériumával ismerkedtek

A  mátészalkai napközis hittantábor résztvevői  a NEK-re hangolódva az Eucharisztia misztériumával ismerkedtek

Zeleznik Erika és Oláh-Kocsis Mónika mátészalkai hitoktatók, valamint Mészáros Zsolt káplán atya 2021. július 26-30. között plébániai napközis hittan tábort szervezett általános iskolás korosztály részére, 21 gyermek részvételével. A tábor célja egyrészt az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a mátészalkai egyházközséghez tartozó római katolikus hittanosoknak, hogy összegyűljenek a templom körül, barátokat szerezzenek, közösséggé formálódjanak.  A másik célkitűzés pedig az volt, hogy az egyházközség tagjait bevonjuk a tábor programjaiba segítőként. Nagyon sok támogatás érkezett a hívek részéről. Megható és örömteli volt megtapasztalni, hogy mekkora erő rejlik egyházközségünkben.

1627950443868 1

A tábor témájával az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódtunk. Az Oltáriszentség titkát próbáltuk a gyerekekkel megismertetni a hét folyamán. A tábor minden egyes napjával közelebb kerültünk ehhez a csodálatos misztériumhoz.

1627949610437

Az Ószövetség két részét dramatizáltuk a gyerekekkel, akik így átélhették az Egyiptomból való szabadulást, a zsidó Húsvétot, a pászka ünnepét, valamint a pusztai vándorlást, mely során Isten mennyei kenyérrel, mannával táplálta választott népét. Az Újszövetségből az Oltáriszentség alapítását, az utolsó vacsorát dolgoztuk fel. Zeleznik Erika hitoktató által részesei lehettek a gyerekek egy mesének, melynek címe: A szentmise súlya. Áhítattal figyelték, ahogyan lépésről-lépésre megelevenedett a történet.

1627949610415

Szerettük volna, ha a gyerekek minden nap kézzelfogható ajándékkal térnek haza, melyet ők maguk készítenek. Ennek fényében a kézműves foglalkozások átszőtték az egész hetet. Első nap megalkottuk a tábor zászlaját, egy szentségmutatót. Készült az átváltoztatásról kreatív szemléltetés, rézkarc, de a legkülönlegesebb ajándék egy kereszt volt, melyet a vasárnapi szentmise után vihettek haza a gyerekek, miután Heidelsperger István atya megáldotta azokat.

1627950486620 1

Kétszer jártunk a táborozókkal a plébánia templomban. Egyik alkalommal Mészáros Zsolt atya bemutatta a templomot, a liturgikus eszközöket, egy másik alkalommal, pedig részt vettünk egy szentmisén, mely nagyon meghitt, családias volt. Egyediségét az adta, hogy Zsolt atya a szentmise közben néhány részt röviden elmagyarázott a gyerekeknek. A tábor alatt megtanult ifjúsági énekekkel mindenki be tudott kapcsolódni a szentmisébe. Volt olyan gyermek, aki életében először járt a mátészalkai templomban, hiszen filiához tartozik, s olyan is, aki most vett részt életében először szentmisén.

1627950443859 1

Nagy ajándék volt Fülöp Sándor atya jelenléte, aki többször látogatást tett a tábor alkalmain. Szívesen beszélgetett a gyerekekkel, s még a rézkarc készítésbe is bekapcsolódott.

A tábor utolsó napján Túristvándiba látogattunk el, ahova szeretettel hívtuk az egyházközség tagjait is, összesen 34-en vettünk részt ezen a kiránduláson. A vízimalom megtekintését ebéd követte, majd a gyerekekkel egy vidám fürdőzéssel zártuk a közös táborozást.

1627950461522 1

Szeretnénk folytatni a fiatalok körében a közösségépítő munkát, s minél inkább a plébániához, a templomhoz kapcsolni az ifjúságot. Szeretnénk tovább gazdagítani azt az örömöt, amit a tábor ideje alatt megtapasztaltak. Most építjük a jövő egyházközségét a Szentlélek segítségével.

Oláh-Kocsis Mónika

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Július

2021. július 26., hétfő 10:25

Találjuk meg az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát nekünk! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megtartotta búcsúi ünnepét Máriapócson

Találjuk meg az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát nekünk! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megtartotta búcsúi ünnepét Máriapócson

Amikor a zarándok Mária-kegyhelyre, Máriapócsra érkezik a hazaérkezés öröme járja át. A Szűzanyához érkezve célba érünk és egy új kezdet előtt állunk. Szükségünk van az anyai ölelésre, amely erőt, bátorítást jelent számunkra, ugyanakkor új kezdetet is, hiszen a Máriával való találkozás egy küldetést is ad.

Idén is több ezer zarándok érkezett július 25-én, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy vasárnapra virradó éjjel gyalogosan indultak útnak, hogy lelkileg és testileg is felkészüljenek a Szűzanyával való találkozásra, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya őket köszöntve így fogalmazott: Pro Deo nunquam satis – Istenért semmi sem elegendő, érte érdemes minden áldozatot meghozni.

Ferenc püspök atya, maga is gyalogos zarándokként érkezett a búcsúra, azzal a közel kétszáz fős – fiatalokból, felnőttekből álló – közösséggel, akik szombaton reggel Levelekről a püspöki szentmise után indultak útnak. Az egyházmegyei ifjúsági iroda szervezésében a fiatalok egy hetes nyári táborozáson vettek részt, annak záró alkalma, az egyházmegyei búcsún való részvétel mintegy megkoronázta az együtt töltött idejüket.

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádásra térhettek be a hívek.

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt. A szentmisén Palánki Ferenc megyéspüspök, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor kiérdemesült debrecen-nyíregyházi püspök és az egyházmegye jelen lévő papjai, hívei is együtt ünnepeltek a Szűzanya oltalmában.

7M7A2874A zarándoklatunk során elindulunk, hogy megkeressük az erősödés forrásait és töltekezzünk, erősödjünk. Meglátogatjuk a szent helyeket, Mária-kegyhelyeket, amely Mária közelségével mindig a kegyelem forrásai voltak, Isten szeretetének megnyilvánulása – kezdte homíliáját Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, majd azt kívánta a jelen lévő zarándokoknak, hogy mindnyájan tapasztalják meg Isten közelségének szépségét, mélységét, hogy tudjanak erősödni testben és lélekben.

A búcsúi nap második üzenete Szent Anna és Szent Joachim ünnepe, amely a debreceni Szent Anna-székesegyháznak is a jeles napjai közé tzartozik. A székesegyház búcsúja nemcsak a védőszentet állítja elénk, hanem arra emlékeztet, hogy Isten szent népe vagyunk, kegyelmi ajándékainak címzettjei, arra rendelve, hogy a Vele való közösség megélésében jelértékű közösségnek legyünk tagjai és építői – folytatta bevezető gondolatait a nagyváradi főpásztor, majd ehhez kapcsolódóan harmadik aspektusként a nagyszülők és idősek napjára irányította a figyelmet.

Ferenc pápa bölcs előrelátással ezen a vasárnapon középpontba emeli azokat, akik különleges hivatásnak hordozói és teljesítői. Ők azok, akik támogatják a szülők és gyermekek kapcsolatának szép kibontakozását a családban, akik az élet sokféle tapasztalataiból kiindulva hidat jelentenek a jelen idők vállalásához, bátorítást, biztatást sugározva.

7M7A2890

László püspök visszatekintett az elmúlt hetekben megtapasztalt azon élményére, amikor a nagyváradi püspökség kertjében kisgyermekekkel, anyukákkal, nagymamákkal találkozott, akik gyakran megpihennek, beszélgetnek az impozáns környezetben. Egyik alkalommal egy látogató így fogalmazott: „Milyen szép öregjeitek vannak!” Igen, ők már jobban tudják, mi az élet, és tisztábban látják, mi az igazán fontos és lényeges a növekedés és a kibontakozás útján.

Böcskei püspök atya erre a napra való ráhangolódásként idézte Uzsalyné Pécsi Ritának a Magyar Kurírban megjelent gondolatát: „Nélkülözhetetlen kincsek az öregjeink! Akinek megadatott egy-egy ilyen ember, foglalja őt mindennapi imáiba, mint Isten angyalát, mint az ő hűséges szeretetének tanúját.” Majd Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt elhangzott mondatára emlékeztetett: „A jövő kapuit a fiatalok nyitogatják, de a kulcsokat az öregek őrzik.” Így öleljük tehát át a nagyszülőket, az időseket imáinkkal, szeretetünkkel, közelségünkkel – fogalmazott a szónok.

 A főpásztor negyedik irányként a találkozás öröméről beszélt. Mint mondta, olyan tapasztalatok hatása alatt áll a világ, amelyek kereszttüzében ma is keressük az egyensúlyt jelentő pontokat. Tudjuk, mi maradt mögöttünk az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem tudjuk mi vár reánk. A püspök atya elmondta, hogy az elmúlt évben a szigorítások alatt több száz idős embert felhívott telefonon, érdeklődött hogylétük felől, és megtudta, hogy az elszigeteltségben leginkább a találkozás hiányát szenvedték el a családtagjaiktól elzárt emberek.

Az elzártságban is ott kell legyen a találkozásnak azon módja, amely közel visz egymáshoz bennünket az imában, egymásra figyelésben, annyi sok más lehetőségen keresztül. Ezt gyakorolni kell – hangsúlyozta a püspök, majd a nagyváradi püspöki kápolnában található Borromei Szent Károlyt ábrázoló oltárkép üzenetéről beszélt, amely egy különleges pillanatot örökít meg:

7M7A3160

1576-ban, amikor Borromei Szent Károly milánó püspöke volt, pestis járvány pusztított a városban, mindenki elmenekült csak a püspök és papjai maradtak, hogy vigyázhassanak a betegekre. Az oltárképen a püspök imádkozik, kérve Isten segítségét, és csodálatos fény veszi körül, amely megerősítette őt, környezetét abban, hogy cselekedjenek a nehéz helyzetben. Életrajzírói megjegyezték, hogy a püspök az utcasarkokon oltárokat állíttatott, ott imádkozott papjaival, a betegek pedig csak a nyitott ablakaikon keresztül kapcsolódhattak be az imáikba. „Sokszor elmélkedtem ezen a képen, mennyire ismétlődik a történelem. Nekünk sem szabad megállnunk, keresnünk kell azt a fényt, amely magához ölel minket és segít, hogy továbbmenjünk és egymást hordozzuk” – fejezte ki gondolatait a püspök atya.

Mindezek után Böcskei László püspök a vasárnapi evangélium (A csodálatos kenyérszaporítás, ld. Jn 6,1-15) üzenetéből két gondolatot osztott meg a hívekkel, amelyek segítenek az egyensúlyt megtalálni az életünkben, hogy helyesen tájékozódjunk és bátran, elkötelezetten tovább tudjunk haladni a hitnek és tanúságtételnek az útján:

7M7A2907

A kenyérszaporítás történetében a tömeg a Genezáreti-tó partján elindult Jézus keresésére, hogy meghallgassák Őt. Látni, hallgatni, élőben akarták megtapasztalni azt a tanítót, akinek beszéde hiteles és olyan tanítást hoz, amely a megszokottságból kimozdító tanúságtétel volt arról az emberközeli Istenről, akit az emberek keresnek, aki megoldja szorongásaikat, bajaikat, mellettük áll, és számára fontos az ember. Nem távoli Istent, hanem emberközeli Istent kerestek a legelesettebbek is. Ez érintette meg a tömeget olyannyira, hogy magáról megfeledkezve minden irányból elindultak, hogy megkeressék Jézust.

7M7A2923

Ma a válságos időkben vágyunk visszatérni a normalitáshoz. Látjuk, hogy ezt sokan, sokféleképpen képzelik el. Számunkra a normalitás, hogy megtaláljuk az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát. Jézus érzékenyen közelíti meg a tömeget, számba vette belső vágyait, szükségeit, igényeit, ezért úgy cselekszik, hogy nem a szavaival, hanem tetteivel ad választ az emberek keresésére.

Az evangélium azt is leírja, hogy az embereket csoportokba letelepítették. Ebben is ott van az odafigyelés érzékeny gondoskodásnak a jele. Isten nem idegen a mi élethelyzetünkben, tudja azt, hogy az ember nem éhezhet, szüksége van a tápláló eledelre, mert ennek hiányában hamar leépül, elveszíti elfogadó, befogadó képességét, és rossz dolgokat is megtesz. Amikor elfordul az ember Istentől, megszületik az erőszak, a rosszaság, az ember kiborul egyensúlyából.

A mai ünnep, Isten közelségének megtapasztalása ilyen formában szólíthat meg bennünket, és megfogalmazhatja feladatunkat, hogy helyes irányba haladjunk. Fontos, hogy ma is érzékenyek maradjunk a valósággal szemben, de ismerjük fel az álvalóságot is, amely az ember elbutításáról szól, és elfordít Isten arcától.

7M7A2919

Egyik román pszichológus szerint, az az ember, aki képes saját magába tekinteni, ébredezni kezd. Bensőnkben ott vannak saját démonjaink: újabbak és régiek, csendesek vagy zajosak, kisebbek, nagyobbak, de nekünk szembe kell néznünk velük, mert ha ránk telepednek, akkor olyan mély álomba sodornak bennünket, hogy már nem látunk, nem hallunk, nem érzünk, és nem tudunk örülni csak szenvedni. Tekintsünk tehát magunkba és ébredezzünk, fedezzük fel a hozzánk közel álló Istent. Ezt a gondolatot megerősítve László püspök egy másik szép gondolatot Nikos Kazantzakis  görög írótól idézett: „Megkértem a mandulafát: „Nővérem, beszélj nekem Istenről!” És a mandulafa virágba borult.”

Az evangéliumi történet Isten közelségének megtapasztalásán túl továbbvisz bennünket, úgy hogy a cselekvésben érjük el a várt eredményt – folytatta beszédét a nagyváradi megyéspüspök. Sokszor azzal a keserű tapasztalattal szembesülünk, hogy sok minden van az életünkben, amin nem tudunk változtatni, kicsik vagyunk, korlátozottak, vagy könnyen beletörődünk és másokhoz hasonlóan mi sem teszünk semmit a változásért, hogy az életünk szebb és boldogabb legyen.

7M7A2878

Amikor az Úr Jézus látta, hogy az emberek jóllaktak, azaz megtörtént a csoda, szólt, a tanítványainak, hogy szedjék össze a maradékot. A mi életünkben abból a cselekvésből meríthetünk, amit Isten tesz értünk. Ő egy cselekvő Isten. Ez pedig nemcsak a csodálatos kenyérszaporításban merül ki, hanem abba éri el csúcspontját, amit magában hordoz a fogyni nem akaró kenyér táplálék. Az a nagy csoda, hogy bőséggel van elég, kimeríthetetlen, kifogyhatatlanés , ezt mind Isten teszi és Isten adja nekünk. Isten gondoskodó szeretetének a megnyilvánulásával találkozik az ember, ami ingyenesen adva van mindenki számára, aki az Úr közelébe kerül.

Az evangélium nem említi meg azt, hogy a nép, aki Jézust keresi eledelt kért volna az úton. Azonban Jézus észreveszi a nép igényét, megelőlegezi ajándékát és vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta. A görög nyelvben ez úgy hangzik eucharistesas, azaz hálát adva elfogadja és továbbadja.

A mai ember számára is fontos őrizni azt a tudatot, hogy megajándékozottak vagyunk, és ekként kell élnünk. Isten adja, amit mi hálásan elfogadunk, hogy továbbadhassuk a cselekvésben, egymásra figyelésben, szolidaritásban, empátiában, egymás felkarolásában.

Az elmúlt idő is sokféleképpen tanított arra bennünket, hogy a nehézségek idején is Jézus Krisztus példájára és tanítását követve nekünk is állandóan finomítanunk kell életünk akkordjait, hogy hálásan tudjuk elfogadni amit Isten küld nekünk, és mi is ajándék tudjunk lenni a másik embernek.

7M7A2908

Az evenglélium egy másik szereplőre is ráirányítja a figyelmünket, arra a fiúra, aki jól ellátta magát, hiszen a krízishelyzetben nála találják meg az öt árpakenyeret és a néhány halat. A mai napon Isten bennünket is a középpontba állít, mint ezt a fiút, hiszen ma is szükség van arra a kevésre, ami a mi tarisznyánkban van, arra az egyszerűségre, a kopottra, a jelentéktelenre, amit hordozunk, azért, hogy gyarapodni tudjunk és mások is kapjanak, táplálkozzanak általunk. Ne féljünk attól, hogy Isten megszólít minket is. Vigyük elé saját magunkat, mert Ő tudja, mit kezdjen velünk, a mi kicsiségünkkel, egyszerűségünkkel – fejezte be elmélkedését Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

7M7A3089

A szentmise végén a szentségimádás előtt Palánki Ferenc megyéspüspök mondott köszönetet elsősorban a Jóistennek, hogy az egyházmegye hívei szép számmal együtt ünnepelhettek, megköszönte Böcskei László nagyváradi megyéspüspök meghívott vendégnek a szentmise bemutatását, hogy hirdette számunkra az evangéliumot, és kérte, imádkozzon értünk, hogy mindig hiteles tanúi legyünk Krisztus evangéliumának.

7M7A3200

Majd üdvözölte az egy hétig tartó egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevőit, akikkel mint említettük a főpásztor együtt érkezett gyalogos zarándokként Levelektől Mária oltalmához, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalok – a „kékingesek” – pólójának felirata azt hirdette: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Reméljük, hogy alkalmas hirdetői leszünk az örömhírnek fogalmazott a főpásztor.

Az egyházmegyei búcsú házigazdája Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök atya volt, akinek Ferenc püspök atya szintén háláját fejezte ki, hiszen úgy fogadott bennünket, mint Mária gyermekeit, akik haza érkeznek, mert mindazok, akik ide eljönnek, a Szűzanya, mint saját gyermekeire tekint.

Végül a főpásztor köszönetet mondott a szervezőknek, és az egyházmegye zarándok híveinek a közös ünneplésért.

Az egyházmegyei búcsú a hagyományt követve a Lorettói litánia közös eléneklésével ért véget a kegytemplomban.

Kovács Ágnes

Fotó: Szabó Dávid

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. július 13., kedd 18:05

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Idén is több ezer zarándokot várnak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára, a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján, idén, 25-én tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy aznap a hajnali órákban gyalogosan, kerékpárral  indulnak útnak, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket.

A búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz.

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádás lesz.

DSC 4008

S. E. R. Böcskei László a Temes megyei Gátalján született 1965. július 11-én, gyakorló katolikus családban nőtt fel. Érettségiig a szülőhelyén, a soknemzetiségű, többfelekezetű faluban tanult román nyelvű iskolában.

Teológia tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1990. június 24-én Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök szentelte pappá, majd négy hónapig káplánként szolgált Temesvár erzsébetvárosi plébániáján. 1991 januárjában a megyés püspök titkárává nevezték ki, 1999-től pedig az egyházmegye általános helynöke lett.

XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án a Nagyváradi római katolikus egyházmegye püspökévé nevezte ki. 

2009. március 7-én szentelték püspökké a nagyváradi székesegyházban.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. július 24., szombat 12:25

Sarlós Boldogasszony ünnepét tartották Demecserben

Sarlós Boldogasszony ünnepét tartották Demecserben

2021 Július 3-án tartották meg Demecserben a Sarlós Boldogasszonyról elnevezett templom búcsúját.

A főcelebránst, Szegedi Kálmán atyát (Debrecen Jézus Szíve-templom plébánosa) nagy szeretettel fogadták.

Megérkezvén a plébániára szépszámú asszisztenciával találkozhattunk. Az ünnepi díszbe öltözött környezet a gondos előkészület eredménye volt. A templomból kihallatszott a váró ének, amit az összeszokott hívekből álló kórus énekelt. A hangos énekszó még a környező utcákban is hallatszott, szívből, lélekből szólt a hit hirdetése az énekszó által.

Varga Lóránt plébános atya körbevezette a vendégeket a plébánián, bemutatva a szépen rendben tartott épületet.

A szentmise elején ifj. Balog József – világi elnök, akolitus köszöntötte Kálmán atyát. Visszaemlékezett a régi időkre, Kálműn atya demecseri szolgálatára. Közvetlen hangon szólt, felidézve: a plébánia és a templom felújítását, amelyek Kálmán atya idejében történtek.

Szegedi Kálmán atya „ történelmet” írt a Demecseriek és a hozzá tartozó filiák életében. Kitért a hitélet gazdagságára, a templomba járók idősek és fiatalok szeretetteljes közösségére.

Örömteli volt ez a kedves összefoglaló köszöntés. Ez a közösség a vezetőjük, Lóri atya – ahogyan őt ott szeretetteljesen nevezik –, érdeme. Őt személyes barátság is fűzi Kálmán atyához, hiszen a hivatása választásában Kálmán atya is segítette.

IMG 0779

Sarlós Boldogasszony ünnepén elsősorban az aratás jut eszünkbe, kezdte homíliáját Szegedi Kálmán plébános, majd párhuzamot vont Mária elszánt és alázatos lénye és a ma kor embere között.

Mária azonnal igent mondott a Mennyei Atya meghívására, mert volt hite, bizodalma. Ma sok esetben süket fülekre talál a hitet közvetítő szó, mert nem akarjuk elkötelezni magunkat.

A Szűzanya elfogadta az angyal által mondottakat, József jegyesével együtt. Ma sok esetben megkérdőjelezik Isten jelenlétét.

Olyan ez, mint a maggal teli búzakalász, amely meghajtja fejét, mintha alázat lenne benne. Az üres, magtalan, bár egyenesen áll, hetykén, gőgösen, de léte semmire sem jó, haszontalan.

Mária a szíve alatt hordta a Megváltót, örömét Erzsébettel megosztotta, aki élemedett kora ellenére szintén áldott állapotban volt. A mai búcsúi ünnep fő üzenete: Mária és Erzsébet – Keresztelő Szent János édesanyja – találkozása.

Máriához, a Szűzanyához mindig és mindenkor fordulhatunk. Ő a kieszközlője, közbenjárója a segítségnek, a Jézushoz intézett fohászunk meghallgatásának.

Ő mindannyiunk édesanyja, vallásos életünk példája, aki szeretetre sarkall, és aki igent mondott a Megváltásra. A mindennapi nehézségeken az Istenbe vetett hite segítette át. Ez az, ami a mindennapjainkból hiányzik. A hit gyakorlása! Nemcsak a sajnálatos járvány miatti kialakult helyzet okán, de egyre ürülnek ki templomaink. Hiányzik az igény a belső megújulásra, a szeretet és hit gyakorlására. Tudjuk, hogy hiányzik és kellene, de mindig mástól várjuk. Legyen minden tökéletes, de nekem ne kelljen semmit tenni érte.

Mindenünk, amink van ajándék! Istentől kaptuk és kapjuk! Fogadjuk be Máriát és kövessük őt a Megváltó iránti szeretetében. – Minden búcsúból viszünk haza ajándékot – „búcsúfiát” – mondta végezetül Kálmán atya. A mi búcsúi ajándékunkat Mária adta, a Megváltót!

Kövessük, szeressük és egész életünket rendeljük alá az ő tanító, szeretetteljes akaratának! –  fejezte be homíliáját Szegedi Kálmán plébános atya.

IMG 0799

Az ünnep hivatalos része körmenettel zárult. Régmúlt időket felidéző volt. Hosszú utcákon keresztül, a hívek énekelve vonultak végig. Elől a filiákból majd a demecseri Szűzanya hordozható szobrait vitték a szép Mária színeibe öltözött Máriás lányok és asszonyok.

A rendezők figyelmességére utal, hogy bár a hőség még nem tetőzött, de az út mellett, szolgálattevők vízzel kínálták a híveket.

Visszaérve a templomba, megtekinthettük a négy szobrot, ami Demecserből, Gégényből, Pátrohából és Nyírtétről érkezett.

Varga Lóránt atya, megköszönte Szegedi Kálmán plébános atyának a főcelebránsi közreműködést, a résztvevő atyák és a hívek jelenlétét, majd mindenkit agapéra invitált.

Felszabadult, vidám közösségi találkozó volt. Jó volt látni azt a tiszteletet, amit a régen /1992-2001/ ott szolgált atyát körbevette. Kedves beszélgetések és a múlt felidézése mellett volt fogyasztható a sok, szívből feltálalt finomság. Kicsik és nagyok örömünnepe volt ez a nap, tartalmas, lélekemelő.

* * *

A Demecseri Sarlós Boldogasszonyról elnevezett templom történetének rövid ismertetése:

A templomról az első említések még 1361-ből datálódnak, amikor is említést tesznek a Szent György tiszteletére felépített templomról. Majd a török hódoltság ideje alatt a katolikus egyház élete megszűnt, a templom a reformátusok tulajdonába került. A rákövetkező mintegy 200 évben ez így is maradt. Templomlátogatás idején a katolikus hívek a Nyírtassi plébániához tartoztak. 1781-ben a közbirtokos földesurak területet jelöltek ki az új templom és plébánia építésére. Hagyatékból végrendelkezett összegből kívánták felépíteni, de a pénz kevésnek bizonyult. A szegény sorsú hívek összefogásából végül is felépült. 1797 augusztusában áldották meg a templomot, ahogyan a krónika szól, inkább kápolnát. Nyírtass plébánosa az egri líceum használaton kívüli oltárát kérte el a demecseri kápolna részére. Mivel azonban a katolikus hívők száma megsokszorozódott, új és nagyobb hitház építésére volt szükség. Elindult akkor valami és a hívek és az egyházi személyiségek összefogásaként 1813 október 4-én, Fischer érsek kiadhatta dekrétumát a demecseri plébánia felállításáról   Az első plébános Tarnóczi Vince lett. Szerencsés módon ez a kis fakápolna is kicsinek bizonyult, új templom építését határozták el a hívek. Reizmann Hermann kisvárdai vállalkozó lebontotta a régi istenházát és 1895 novemberére felépítette a ma is látható épületet. Sarlós Boldogasszony néven szentelték fel. Szecessziós stílusban épült a Millennium éveiben. Az ezeréves évforduló emlékére. Oltárképén Mária találkozása Erzsébettel látható. A templom egyhajós szerkezetű. Sokszögzáródású szentéllyel kialakított, eklektikus téglaépület. A plébániaház 1821-ben nyerte el mai formáját, melyet 1996-ban Szegedi Kálmán plébános vezetésével és a hívek adományából újítottak fel. Ekkor épültek meg a melléképületek, garázs, raktár. Szent József közösségi ház teljes felújítása, Idősek otthona kialakítása, teljes kertrendezés a hatalmas plébániakertben. S nem utolsósorban a gyönyörű, ma is sűrűn látogatott Lourdesi Barlang a … Szűzanya szobrával, és az előtte álló három Don-kanyarból származó emlékfenyő, amik felmagasodva hirdetik, hogy a hit, remény, szeretet tartja össze a világot!

vRÉ

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. július 15., csütörtök 21:18

A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal – Augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira

A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal – Augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira

A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket. A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé!

A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján, a https://iec2020.hu/hu oldalon.

Az alábbiakban Szilágyi Eszter, az egyházmegye NEK kapcsolattartójának programajánlóját olvashatjuk, amely az Öröm-hír nyári számában is megjelent.

Nyitómise elsőáldozással

A kongresszus nagyszabású nyitóünnepséggel – ezerfős kórus közreműködésével – szeptember 5-én a Hősök terén veszi kezdetét, ahol a regisztrált elsőáldozók először járulnak az Oltáriszentséghez. Ilyen lehetőség legutóbb 83 évvel ezelőtt, az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszuson volt.

            A NEK „hétköznapjain”, szeptember 6-10. között az események fő helyszíne a Hungexpo lesz. A szentmiséken kívül tanúságtételek és előadások hangzanak el. Öt kontinensről várják a szervezők az előadókat és természetesen a zarándokokat is.

„Kölyök”, a golyóálló bíboros és Böjte Csaba

6-án, HÉTFŐN Josif Bozanic bíboros celebrálja a reggeli imát. A golyóálló bíborosként is emlegetett brazil Joao Tempesta bíborost is meghallgathatjuk. Rio érseke két utcai lövöldözést és egy fegyveres rablást élt már át. Sokat tesz azért, hogy segítsen a társadalom perifériájára szorult embereknek a felemelkedésben. Szabó Konstantin Kárpátaljáról érkezik a NEK-re. Kosztyu atya, ahogy sokan szólítják őt, titokban végezte el a papképzést és így is szentelték fel. A hétfői szentmisét Piero Marini érsek celebrálja, aki Szent II. János Pál közeli munkatársa volt évtizedeken át. Ugyancsak a hétfői programban találkozhatunk Böjte Csaba ferences szerzetessel. Előadást tart az Eucharisztiáról a kameruni Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök, valamint Mary Healy teológus az USA-ból és Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi katolikus karizmatikus közösség alapítója, akinek szolgálata által sok ezer ember gyógyult már meg.

Szolgálat szamárháton, lázadó hippiből közösségalapító

7-én, KEDDEN találkozhatunk Ternyák Csaba érsekkel, valamint Gérald Lacroix bíborossal, aki Kolumbiában a drogháborúk sújtotta vidéken a plébániák között sokszor szamárháton közlekedve szolgált éveken át. Louis Raphael Sako pátriárka Irakból érkezik. Az Iszlám Állam pusztítása idején és napjainkban is bátran szót emelt az üldözött keresztény közösség védelme érdekében. A keddi szentmisét az előző NEK-nek otthont adó Fülöp-szigetekről érkező Jose Palma, Cebu érseke celebrálja. Az előadók között köszönthetjük ezen a napon Jean-Luc Moens matematikust, hétgyermekes családapát, a CHARIS a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának korábbi moderátorát és Johannes Hartl-t, aki lázadó hippiből vált közösségalapítóvá, ők az Eucharisztiáról osztják meg gondolataikat. Hallhatjuk Barbara Heil-t is, az egykori protestáns prédikátor egy hosszú missziós szolgálat után találta meg a helyét a Katolikus Egyházban. Dabóczi Kálmán a magyar katolikus mozgalmak hálózatáról beszél majd.

Megmaradni és megújulni

8-án, SZERDÁN együtt imádkozhatunk a rendkívül szókimondó lengyel érsekkel, Stanisław Gądeckival. Majd meghallgathatjuk Mianmar első bíborosának, Charles Maung Bonak a gondolatait. Az ázsiai országból érkezett egyházi méltóság egy üldözött keresztény közösséget képvisel, amely képes volt fejlődni, gyarapodni az 1962 óta tartó katonai elnyomás ellenére is. A brazil Moyses Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója szintén részt vesz a NEK-en. Társaival indirekt missziót folytatnak: kellemes kávézókat, szendvicsezőket, amelyeket a fiatalok megkedvelnek. Az előadók között meghallgathatjuk Székely János püspököt a teremtésvédelemről, valamint Michael White-t, aki receptet mutatott a plébániai élet újjászervezéséhez. Justo Lofeudo a közösségek megújulásáról beszél majd, míg David Maria Jaeger, A Szentföld, az Eucharisztia földje címmel tart előadást.

Hit, hűség, szeretet

9-én, CSÜTÖRTÖKÖN Stanislav Zvolenský érsekkel és a nigériai John Onaiyekan bíborossal is találkozhatunk a Hungexpon. Massimo Camisasca püspök Az olasz papok vértanúsága a 2. világháború után címmel tart előadást. Székely János témája pedig az Eucharisztia és a cigánypasztoráció. A szír-malabár egyház helyzetébe Joseph Pamplany püspök által nyerhetünk betekintést. Jean-Claude Hollerich bíboros és Angelo Bagnasco bíboros: Eucharisztia, evangelizáció és társadalmi elkötelezettség Európában címmel osztja meg gondolatait.   

 A hit ereje

10-én, PÉNTEKEN, a Hungexpon zajló események zárónapját Veres András püspök imája nyitja, majd a – paptársai által – remek humorú és kiváló problémamegoldóként jellemzett Oswald Gracias-t hallhatjuk, aki Indiából érkezik a magyar fővárosba. Áder János államfő, a NEK fővédnöke tanúságtevőként lép a közönség elé. Rendkívül változatos témákat ölelnek fel az előadások: Etienne Vetö a zsidóság, Izrael és az Eucharisztia témakörét járja körül, Baltazar Porras venezuelai bíboros Szentek Isten népében és a világban, a laikus hívek hivatása a szentségre címmel tart előadást. Andrew Yeom Soo-jung bíboros első római katolikus vezetőként, 2014 májusában átlépte a diktatórikus Észak-Korea határát. Szöul érseke hosszú ideje küzd a két ország közötti megbékélésért, a koreai keresztények helyzetéről beszél majd a kongresszuson. Georg Schwartz és Andrea Dellatore a Cenacolo Közösség munkáját mutatják be, akik szenvedélybeteg fiatalok gyógyulását, újrakezdését segítik. 

A Hungexpon túl, további helyszíneken, egész héten változatos programokkal várják a szervezők az érdeklődőket a NEK keretében: szentségimádás és gyónási lehetőség, idegen nyelvű szentmisék, ForrásPont Ifjúsági Est, Ákos koncert, családi nap a Margitszigeten, Szent István könyvhét és vásár a bazilika előtti téren, a Csík Zenekar, a Szent Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje, Ars Sacra fesztivál – csak néhány ezek közül.

A NEK csúcspontja

11-én, SZOMBATON a Kossuth téren Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét, amely után gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig. Az esemény egyben országos ministránstalálkozó is.

Statio Orbis, záró szentmise Ferenc pápa részvételével

12-én, VASÁRNAP a záró szentmisét a Ferenc pápa celebrálja 11 óra 30 perctől a Hősök terén. Az Operaház 120 fős zenekarán kívül, fellép az Operaház kórusa és az ország minden tájáról érkező tagokból álló nagykórus összesen 2080 fővel.

Egyházmegyénk is készül:

A Kongresszus fontosságáról dr. Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, NEK egyházmegyei referensének gondolataiból idézünk: „Örömmel és hálával a szívünkben várjuk a Kongresszust, hogy a találkozás által tanúságot tegyünk a világ számára. Tanúságot tegyünk arról, hogy az eucharisztiával, az oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal való kapcsolatunk akkor teljesedik ki igazán, amikor nem csak magunkhoz vesszük Őt, hanem hagyjuk, hogy formáljon bennünket, és hatással legyen az életünkre. Amikor részesülünk az eucharisztia csodájában, akkor Krisztust hordozzuk magunkban, tehát az Ő jegyeit, az Ő tulajdonságait öltjük magunkra. Ezek segítenek reagálni a mindennapok kihívásaira, örömeire, illetve felismerni, hogy amikor cselekszünk, előtte fel kell tennünk magunknak a kérdést: „mit tenne Jézus a helyünkben?” Ezekben a mozzanatokban teljesedik ki az eucharisztia: átlényegülünk, és Krisztus válik minden rezdülésünk forrásává. Jelenlétünkkel ezt üzenjük majd a világnak idén ősszel. Bátorítok ezúton is mindenkit, hogy kapcsolódjon be a szeptemberi eseménysorozatba, ahol minden korosztály és közösség megtalálhatja a számára értéket közvetítő programokat. Mindaddig pedig miért lényeges, hogy részesei legyünk a készületnek? Azért, mert a csodából, a titokból mindig annyi lesz a miénk, amennyit be tudunk fogadni. Fontos hogy ebben a készületi időszakban felismerjük: a hit tovább adásának nincsenek korlátai, napról napra jobbá kell válnunk, és körülményektől függetlenül ki kell hoznunk magunkból a legjobbat azért, hogy Krisztus szeretetét tettekre váltsuk. Ezt gyakoroljuk most, a készület során.”

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területéről számos család és közösség kapcsolódik be a Kongresszus programjaiba, főként a családi nap, a városi körmenet, illetve a pápai szentmise élményeibe. Ezzel párhuzamosan készülnek az elsőáldozók Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúszoboszlón, Újfehértón, Geszteréden és Demecserben is a szeptemberi elsőáldozással egybekötött nyitómisére. Folyamatosan zajlik a ministránsok jelentkezése, akik országos találkozójukon vehetnek részt a NEK keretében, valamint a 15-30 év közötti fiatalok regisztrációja, akik a Forráspont Ifjúsági Esten lehetnek részesei a tevékeny és tanúságtevő szeretet erejének. A készület tehát jelenleg is folyik, egyházmegyénkből már több mint 1000 fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben, beleértve papjainkat is, akik szolgálatukkal is fogják kísérni a Kongresszus eseményeit.

A Kongresszussal kapcsolatos tudnivalókról, a jelentkezés menetéről, valamint határidőkről a NEK honlapján, az iec2020.hu oldalon tájékozódhatunk!

Szilágyi Eszter

NEK egyházmegyei kapcsolattartó munkatárs

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus / nek2021 · 

Követésjúlius 5., 20:00  · 

52. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus – az év legnagyobb katolikus rendezvénye

Bemutatjuk az idei év legnagyobb katolikus rendezvényét:

🔻 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 🔻
📍Budapest 📆 Szeptember 5-12.

🔹 Miről szól az esemény?
🔹 Miért érdemes eljönnöd?
🔹 Milyen előadókkal találkozhatsz a kongresszuson?
🔹 Milyen programokkal várunk?
🔹 Milyen helyszíneken találkozhatunk?

👉🏼 Hogyan és mikor találkozhatsz Ferenc pápával?

Kattints a videóra, ahol Kornél atya minden kérdésedet megválaszolja ⬇️

🔸 Regisztráció: https://registration-iec2020.hu 

Több mint félezer év óta Hunyadi János és vitézei miatt szól a déli harangszó

2021. június 29. 08:47 MTIHollywood magyar megalapítója: Zukor Adolfhirdetés

565 éve, 1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa a déli harangozást a templomokban, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként. A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést. Az örömhír Európa számos városába a pápai imabullával egy időben, sőt sok helyre azt megelőzve érkezett meg. Így előfordult, hogy a harangokat a győzelem hírére kongatták meg, és a déli harangszó egybeforrt a nándorfehérvári csatával. Maga a pápa augusztus 6-án értesült a diadalról, és aznapra kihirdette az egyház új ünnepét, Jézus színeváltozását.festmény

A nándorfehérvári csata egy Ismeretlen, 19. századi festő munkáján. A kép közepén kereszttel a kezében Kapisztrán János.

Korábban

A 13. század végén formálódott oszmán-török állam száz év alatt maga alá gyűrte Kis-Ázsiát, ezután a Balkánon kezdett terjeszkedni. A törökök 1389-ben, az első rigómezei csatában szétzúzták a szerbek vezette észak-balkáni szövetséget, majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond magyar király lovagi seregére mértek vereséget. Előrenyomulásukat fél évszázadra megakasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól, Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vereség.

Az újjászervezett oszmán állam a 15. század közepétől már Magyarországot is közvetlenül fenyegette, mert II. „Hódító” Mehmed szultán Konstantinápoly 1453-as bevétele után ismét Európa felé fordult. A török uralkodó 1456 májusában százezres haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár (a mai Belgrád) ellen.

A hírre a Borgia családból származó III. Callixtus pápa, aki 1455 áprilisában lett a katolikus egyház feje, keresztes hadjáratot hirdetett. A pápa 1456. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén adta ki “Cum hiis superioribus annis” kezdetű imabulláját, amely az egész keresztény világ számára elrendelte, hogy imádkozzon a keresztes seregek győzelméért. (Érdekesség, hogy a bulla eljutott Mainzba is, ahol Gutenberg német és latin nyelven is kinyomtatta.)

A bulla többek között azt is elrendelte, hogy naponta háromszor, azaz nem csak reggel és este, hanem délben is harangozzanak, hogy a hívők a törökök ellen harcolókért imádkozhassanak. (Korábban már volt rá példa, hogy bizonyos egyházmegyékben pénteken délben megkonduljanak a harangok, de ez a szokás Jézus szenvedésére emlékeztetett, és a mai péntek három órai harangozás előképének tekinthető.)

III. CallixtusIII. Callixtus

A III. Callixtus által meghirdetett keresztes hadjáratból semmi sem lett, de Csehországból, Lengyelországból és Szerbiából érkeztek katonák. Magyarországon az olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán János szervezett keresztes sereget, Nándorfehérvár védelmét a törökverő hős, Hunyadi János, Magyarország főkapitánya irányította.

Az ostrom alig egy héttel a pápai imabulla kihirdetése után, július 4-én kezdődött. A törökök július 21-én indították meg döntő rohamukat az addigra szinte teljesen rommá lőtt vár ellen, de öldöklő küzdelemben visszaverték őket. Másnap a Száva bal partjáról – Hunyadi parancsa ellenére – átkelő, Kapisztrán vezette keresztesek támadásba lendültek, és mikor a szultán ellenük küldte lovasságát, az alkalmat kihasználó Hunyadi a várból kitörve elfoglalta a török ágyúkat, és szétszórta a megzavarodott török derékhadat.

A csatában a szultán is megsebesült, és végül a törökök felszerelésüket hátrahagyva menekülni kezdtek. A győzelem két fő részese nem sokkal élte túl a diadalt, mindketten pestisben haltak meg, Hunyadi augusztus 11-én, Kapisztrán október 23-án.

A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést. Az örömhír Európa számos városába a pápai imabullával egy időben, sőt sok helyre azt megelőzve érkezett meg. Így előfordult, hogy a harangokat a győzelem hírére kongatták meg, és a déli harangszó egybeforrt a nándorfehérvári csatával.

Maga a pápa augusztus 6-án értesült a diadalról, és aznapra kihirdette az egyház új ünnepét, Jézus színeváltozását. (Az ünnep arra az újszövetségi eseményre emlékeztet, amikor a Tábor hegyén a tanítványok előtt megmutatkozott a Megváltó isteni dicsősége.) A pápa bullájának is új értelmezést adott: „Minthogy Isten győzelemre segítette a keresztények fegyvereit, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái legyenek.”

III. Callixtus bulláját – a szintén Borgia – VI. Sándor pápa 1500. augusztus 9-én megújította, és arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység védelme, az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség.

Ma minden plébánia legalább egy templomában kötelező a déli harangozás, és Magyarországon a legtöbb protestáns gyülekezetben is harangoznak délben, a harangok csak a húsvéti nagyhét utolsó napjain némulnak el, amikor „Rómába mennek”.

2021. június 28., hétfő 14:00

Szent László király példáját követve – Templombúcsút tartottak Nyírcsaholyban

Szent László király példáját követve – Templombúcsút tartottak Nyírcsaholyban

Szent László királyt, nemzetünk nagy szentjét, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és néhány egyházközségünk védőszentjét, patrónusát ünnepeltük június 27-én.

Ebben az évben felszentelésének 150. évfordulóját tartó nyírcsaholyi Szent László Egyházközség templombúcsúján Bosák Nándor kiérdemesült debrecen-nyíregyházi püspök atya mutatott be ünnepi szentmisét a Szatmári esperesi kerület papjai, a korábbi években ott szolgált lelkipásztorok, valamint a település hívei, világi elöljárói jelenlétében.

7M7A2434

Bosák Nándor püspök atya a szentmise homíliájában mindenekelőtt országalapító Szent István királyra, nemzetünk megtérítőjére irányította a jelenlévők figyelmét, aki olyan útra vezette a népet, amely a nemzet számára évszázadokon keresztül biztosította a megmaradást és az éltető forráshoz való visszatérést.

„Szent István király halála (1938) után zavaros körülmények nehezítették az ország életét. Néhány évtizeddel később pedig (1077) Szent László került az ország élére biztosítva az István király által elindított út folytatását, vagyis a keresztény hit elmélyítését az emberek lelkében, szívében. Ezen értékeket, ajándékokat idézzük Szent László királyra emlékezve a templombúcsú ünnepén” – fogalmazott püspök atya, majd a búcsú jelentéséről beszélt.

„A búcsú egyrészt a közösség ünnepe és forrása, az együvé tartozás örvendezésének az alkalma, másrészt pedig, az egyházi értelemben vett jelentése, amely abban való sajátos gyakorlatot takar, amikor a hívek imádkozva részt vesznek, elzarándokolnak egy-egy búcsúi ünnepre, kegyhelyre.”

7M7A2452

Arra a kérdésre, hogy mit jelent búcsút nyerni, Nándor püspök így fogalmazott: „Ha jót teszünk, áldozatot hozunk, vagy imádkozunk valamiért, az a mi személyes hódolatunk és kincsünk. Az egyház ilyenkor a kincstárából mégannyit hozzátesz ahhoz, amit mi imáinkkal, áldozatunkkal elérünk. Egyszerűen fogalmazva a búcsú elnyerése mindig megduplázza, megtöbbszörözi a kegyelmi gazdagodásunkat. Búcsút nyerni tehát azt jelenti, hogy magunkat Istennek ajánljuk és befogadjuk azt a kegyelmet, lelki ajándékot, amelyet ehhez kapcsol a személyes imádságunk és az Egyház.”

Ezután a püspök atya a szentek tiszteletéről – hétköznapi kifejezéssel élve – úgy fogalmazott, hogy hozzájuk fordulva őket a mi pártunkra állítjuk, azért, hogy törődjenek velünk, segítsenek bennünket az utunkon.

Szent László király gazdag életére, kormányzására tekintve láthatjuk, hogy mit köszönhetünk neki, bizonyos helyzetekben hogyan viselkedett, hogyan oldotta meg ország vezetői feladatait.

„Országunk állandóan veszélyeztetve volt a külső ellenségek, támadások, népvándorlások miatt. A lovagkirály, hős katona életéből elsőként azt kell tudatosítanunk, hogy védelmezője volt az országunknak. Példamutatóan összefogta és megvédte hazánkat a külső veszélyektől. Azonban bármennyire is határozott, következetes és szigorú volt, soha nem feledkezett meg a népének, a szegényeknek, gyengébbeknek az isteni útmutatás fényében tett védelmezéséről és oltalmazásáról sem.”

7M7A2422

Nándor püspök hangsúlyozta, a másik legfontosabb dolog, amit a magyar uralkodó életéből kiemelünk a tízparancsolatban gyökerező törvényekkel, hagyományokkal, szokásokkal elért keresztény hit, és vallási hagyományok elmélyítése. A zsinatokon, országgyűléseken, ezt megalapozva, a tízparancsolat aprópénzre váltásáról volt szó.

Nándor püspök atya végül Szent József-évére irányította a jelenlévők figyelmét, kiemelve, hogy Szent József példájával, a szent Család életében való gondoskodó jelenlétével Istentől elrendelt feladatát valósította meg. Gondos családfőként tisztességes munkásemberként és minden helyzetben találékonynak rendelte őt Isten.

Isten, Szent László királyra az országot bízta, aki ezt a feladatot úgy végezte el, hogy a nemzenek is igazi méltóságot adott. Védelmezte az ellenségtől, törvényeivel irányt mutatott az isteni dolgokra.

A mai búcsúi ünnep tehát abban erősítse meg a közösség tagjait, hogy ki-ki a maga életében, hivatásában, körülményei között az előttük járókra tekintve, kérve az ő közbenjárásukat töltsék be Istentől kapott hivatásukat életükben” – fejezte be elmélkedését Bosák Nándor püspök atya.

7M7A2499

A egyházközség hívei a búcsút megelőzően Czakó Mihály atya által tartott kétestés lelkigyakorlaton készültek Szent László király ünnepére. Hajdú István plébános a lelkigyakorlaton való részvételért, Bosák Nándor püspök atyának a szentmise bemutatásért, valamint a híveknek az ünnepre való előkészületi munkáért mondott köszönetet a szentmise végén. István atya többek között arra is emlékeztetett, hogy a templomot 1871. szeptember 14-én szentelték fel, így ebben az évben ünneplik fennállásának 150. évfordulóját. A szentelés napjának évfordulóján, azaz szeptember 14-én kerül majd sor az évforduló megünneplésére, a templom kisebb felújítás utáni megáldásával egybekötve.

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. június 25., péntek 10:54

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni” (Zsolt 89,16). – Megjelent az ÖRÖM-HÍR, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. nyári száma

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni” (Zsolt 89,16). – Megjelent az ÖRÖM-HÍR, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. nyári száma

Ajánló a tartalomból:

A hitünk szent titka címmel – Palánki Ferenc egyházmegyénk főpásztora Úrnapja ünnepének misztériumába vezet be miket elmélkedésével.

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (szeptember 5-12) egyházmegyénkből számos család és közösség személyes jelenlétével bekapcsolódik, több mint ezer fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben. A programokról, előadókról Szilágyi Eszter, a NEK egyházmegyei kapcsolattartója tájékoztat bennünket.

Ha néha nem látom Jézust az életemben, bátran tekintsek a mellettem állóra; vagy ha választ akarok adni a szeretetére, megint csak bátran forduljak a mellettem álló felé” – Halász István diakónust ezen a hétvégén, 2021. június 26-án szentelik pappá. István életéről, hivatásáról vall az írásában.

Egyházmegyénk jubiláns papjait ünnepi rekollekción bemutatott szentmisén köszöntötték. Ezen alkalmon Szabó József egri szemináriumi spirituális atya Szent József-évéhez kapcsolódóan, Szent József identitásáról beszélt.

Krisztus vére, részegíts meg engem, hogy az első szerelemnek ebben a mámorában

mindig megmaradjak!” – A gyémántmisés Varga János atyával beszélgetünk életéről, hivatásának születéséről, a 65 év papi szolgálatáról, Egyházról.

30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa –1991. augusztus 16-án első alkalommal fordult elő, hogy Péter utóda felkereste a magyar egyház híveit. Szent II. János Pál pápa első magyarországi útja során Debrecenbe is ellátogatott. A neves évforduló megünneplésére már megkezdődtek az előkészületek. Visszatekintést, visszaemlékezéseket olvashatunk, valamint dr. Krakomperger Zoltán atya a vele készült interjúban részletesen is bemutatja a közelgő megemlékezés eseményeit.

Ismerjük-e a gonosz természetét? – Pankotai József nyíregyházi plébánossal szokatlan témáról beszélgetünk.

Ahol keresztényként az életben maradás mindennapi küzdelmet jelent – Nayna Babar pakisztáni diáklány a Debreceni Egyetemen tanul. A családjával és keresztény közösségével veszélyes körülmények között élő diáklánnyal életéről, céljairól beszélgetünk.

Mézesné Makó Zsuzsa a 2021. szeptember 1-én induló Szent József óvoda vezetője az elképzeléseiről, a tagintézmény nevelési terveiről beszél.

21 férfi tesz tanúságot Szent József-évében – A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében interjúkat olvashatunk a lelkészség oldalán. Írásaikból a jelenlegi számunkban két családot mutatunk be.

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Szerkesztőség

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.

06/30/240-1482

Web: www.dnyem.hu

E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

Az MKPK közleménye a járványügyi rendelkezések további enyhítéséről

HAZAI – 2021. június 25., péntek | 13:19

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 25-én kiadott közleményét olvashatják.

Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a Covid-19-járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére – Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.

2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. június 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Hungarikum lett a máriapócsi kegyhely és búcsú

KULTÚRA – 2021. június 23., szerda | 16:10

Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor, emellett tizenegy új elemmel bővült a Magyar Értéktár – jelentette be a Hungarikum Bizottság június 22-i ülése után tartott sajtótájékoztatón Budapesten Nagy István agrárminiszter.

Nagy István szerint a Hungarikumok Gyűjteménye olyan elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság mindig büszke lehet. Máriapócs a leglátogatottabb kegyhelye az országnak, évente több mit félmillióan keresik föl, Szent II. János Pál pápa is meglátogatta. A település templomát 2005-ben Erdő Péter bíboros nemzeti szentéllyé nyilvánította.

A miniszter úgy fogalmazott, az erdélyi Tordán 1568-ban tartott országgyűlés olyan törvényt hozott, amely az akkori Európában példátlan mértékben biztosította a vallásszabadság jogát, és évszázadokra biztosította a békés felekezeti együttélést.

A karikás ostor a magyar népművészet kiemelkedő értékeként, a pásztorművészet jeles hagyatékaként került a Hungarikumok Gyűjteményébe. Kidolgozására készítőik mindig különös gondot fordítottak, ezért vitathatatlanul helye van a nemzeti értékek között – indokolta a döntést Nagy István.

A miniszter abban bízik, hogy a hungarikumok nyilvántartása erősíti a nemzeti önazonosságot, és a magyar közösségek összetartását. Az értékmentés a jövő alapja, és a hungarikumpályázat népszerűsége is jelzi, hogy a 21. században ez egyre fontosabb – hangsúlyozta.

A Magyar Értéktár bővítéséről a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, V. Németh Zsolt szólt a sajtótájékoztatón. A Hungarikum Bizottság döntése alapján egyedi elbírálás nélkül része a Magyar Értéktárnak a Magyar Örökség díj kitüntetettjeinek lezárt életműve, az uniós oltalom alatt álló, földrajzi árujelzővel rendelkező termékek és az EU által elismert hagyományos különleges termékek. Kiemelkedő nemzeti értékké lett továbbá a magyar citera és citerajáték, a Kárpát-medence hagyományos fejfái, a székelykapuk, a Rákóczi-túrós, a tokaji írótábor, a teqball, a szentkirályi ásványvíz, valamint a Zema porcelánékszer.

A miniszteri biztos szerint a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Értéktár új elemei is egyedi, vonzó magyarságképet jelenítenek meg. Kiválasztás fontos szempontja, hogy ne csak a magyarság múltjára, hanem a jelenére is utaljanak – tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Keresztelő Szent János születése

KULTÚRA – 2020. június 24., szerda | 9:02

Az előfutár, az Úr útjának előkészítője, Keresztelő Szent János életét idézzük fel születése ünnepén, liturgikus ünnepnapján, június 24-én.

Márk evangéliumának kezdetén olvassuk: „Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma kezdődik. Izajás próféta megírta: »Nézd, elküldöm követemet, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!« Keresztelő János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.”  (1,1–4)

Az evangéliumokban és Az apostolok cselekedeteiben megőrzött régi igehirdetési formulák egybehangzó tanúságtétele szerint: Jézus nyilvános föllépésének kezdetei Keresztelő Jánosnak a Jordán mellett indított bűnbánó mozgalmába nyúlnak vissza. Lukács evangéliumának (2,30) tanúsága szerint bizonyos, hogy János föllépése előtt a pusztában élt, tehát azon a helyen, amelyhez Izrael végső várakozásai fűződtek. Azonban a messiásjelöltekkel szemben ő nem ígért semmiféle megmentő csodát, amely igazolhatta volna őt. A hagyomány egyetlen csodáját sem említi.

Fra Angelico: Névadás (1435 körül)

A Lukács-evangélium mondja el János születésének és névadásának csodálatos körülményeit idős szülei, Zakariás zsidó pap és Erzsébet otthonában. János anyja méhétől fogva el volt telve Szentlélekkel. Ő volt tehát Jahve végső időkre szánt prófétája, aki születése, beszéde és tettei által meghozza Izrael népének az üdvösség idejét (Lk 1,15–17).

A János-evangélium Betániát (1,28), később a Szalim közelében lévő Ainont nevezi meg János működési helyéül. Amikor a zsidók meglátták a Keresztelő bőrövvel összefogott teveszőr ruháját és szűkös pusztai étkezését (Mk 1,6), legizzóbb prófétájukra, Illésre emlékeztek, akin „szőrruha volt, a derekán pedig bőröv” (2Kir 1,8), s akinek az akkori zsidóság várakozása szerint a vég előtt vissza kellett térnie, hogy Jahve vagy a Messiás előfutáraként fölkészítse a népet az üdvösség idejére. Jánosban a régi prófétaság szellemének megfelelő új Illés támadt. Meghirdette a régi felszólítást: „Tartsatok bűnbánatot! Térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához!” (Mt 3,2).

Domenico Ghirlandaio: Keresztelő Szent János prédikál (1486–90)

A megtérést követelő keresztségről Heródes Antipász nem akart tudni. Mint Sámuel, Nátán vagy Illés, a Keresztelő is igaz prófétaként emelte föl szavát az Isten parancsát semmibe vevő tartományi fejedelem ellen, aki elcsábította mostohatestvére feleségét, Heródiást (Mk 6,18). Amiért János Heródes vétkét oly bátran megnevezte, elfogták. Heródiás csak az alkalmat várta, hogy a kellemetlen erkölcsbírót végleg félretegye az útból. Megtalálta a módját, hogy mostohalányának, Szaloménak tánca révén egy nagy ünnep boros hangulatában csapdába ejtse a kéjsóvár vénembert, és szörnyűséges ajándékot követeljen tőle: a rab János fejét (Mk 6,17–29).

Giotto di Bondone: Jelenetek Keresztelő Szent János életéből – 
Heródes ünnepe  (1315 körül)

A Keresztelő tanítványai félreismerték más prófétáknál hasonlíthatatlanul nagyobb méltóságát. Ennek köszönhető, hogy az ősegyháznak egyre jobban védekeznie kellett János személyének túlértékelése ellen. A Krisztusról szóló igehirdetés kényszerítve érezte magát, hogy tisztázza a Messiás prófétai előfutárának szerepét. „A törvény és a próféták Jánosig tartottak. Azóta az Isten országának örömhíre terjed…” (Lk 16,16). Bármily nagy volt is a Keresztelő, „aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála” (Mt 11,11). „Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról” (Jn 1,8). „Nem a Messiás vagyok, hanem csak az előfutára” (Jn 3,28) – mondja maga János önmagáról. Egyszer azonban, Jézus Jordán-beli megkeresztelkedésekor föl kellett cserélődnie a szerepeknek: „Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám?” (Mt 3,14).

Az a tény, hogy a későbbi János-szekta utólag elrajzolta a bűnbánathirdető alakját, mit sem változtat a Keresztelő üdvtörténetileg páratlan jelentőségén. Isteni küldetésének és prófétai nagyságának örök tanúja lett Jézus azáltal, hogy fölkereste a Jordánnál, és megkeresztelkedve vallomást tett prófétai igehirdetése és Isten népének fölkészítése mellett (Mk 1,9).

Andrea del Castagno: Keresztelő Szent János (1442)

Jézus nemcsak az isteni megbízatás dolgában tudja egynek magát előfutárával, hanem az elutasíttatásban is; hiszen egyaránt félreismerik, s megvetéssel és gyanúval fogadják Jánosnak, az előfutárnak és bűnbánathirdetőnek, valamint Jézusnak, az üdvösség meghozójának életmódját: „Eljött János, nem eszik, nem iszik, s azt mondják rá, hogy ördöge van. Eljött az Emberfia, eszik is, iszik is, s azt mondják rá, lám a falánk, iszákos ember, a vámosok és a bűnösök barátja” (Mt 11,18–19).

János igazi próféta volt, az utolsó és a legnagyobb a próféták közül. Az evangélium forrásai szerint a bebörtönzött Keresztelő tanítványai útján megkérdezi Jézust, hogy ő-e „az eljövendő”, aki a megjövendölt Bíró lesz, vagy valaki mást várjanak. Jézus az izajási üdvösség-prófécia szavaival felel: a vakok látnak, a süketek hallanak, a közelgő istenországát az üdvösség tettei hirdetik. És válaszát az éppoly komolyan intő, mint vigasztalóan ígéretes boldoggá nyilvánítással zárja: „Boldog, aki nem botránkozik rajtam” (Mt 11,2–6). Sokáig úgy gondolták, a Keresztelő csak látszat, afféle „pedagógiai” kérdést akart föltenni, hogy maga Jézus szüntesse meg tanítványai kétkedését. Mindazonáltal amennyire alaptalan ennek föltételezése, épp oly helytelen lenne azt állítani, hogy a Keresztelőnek kétségei voltak Jézus küldetését illetően. Joggal tehette föl az említett kérdést egyszerűen csak azért, hogy Jézus erősítse meg őt – akire küldetése végén a vértanúság vár – hitében, hogy Jézus megjelenése és cselekedetei az ő próféciáinak beteljesülései.

Lorenzo Salimbeni: Jelenetek Keresztelő Szent János életéből (1416 körül)

János az igaz világosság tanúja – mely világosság a világba jött –, de nem ő maga a világosság (vö. Jn 1,8–10). Ő még teljesen az ószövetségi prófétaság talaján áll. Még nem tesz különbséget a Messiás első és második eljövetele közt. A végső idők Lélek-kiáradását és az ítéletet együtt látja. Még nem tudta, hogy a Messiásnak először Isten kegyelmi idejét kell meghirdetnie, a szenvedésnek és bűnnek alávetett emberiség megváltójaként kell megmutatkoznia, mielőtt újra eljön ítélni, és megszüntetni a világ minden baját és jogtiprását.

Az Egyház Jézuson és Szűz Márián kívül csak Keresztelő Szent Jánosnak ünnepli meg a test szerint való születése napját.

Giuliano Bugiardini: A Szent Szűz a gyermek Jézussal
és Keresztelő Szent Jánossal (16. század)

Keresztelő Szent János a takácsok, szabók, vargák, szűcsök, pásztorok, vendéglősök védőszentje. Fejfájás és epilepszia ellen is könyörögtek hozzá. Jelképei: Isten báránya, pásztorbot, keresztfa zászlóval, tál levágott fejével, liliom.

A római Keresztelő Szent János-bazilika (Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház) az Egyház legtekintélyesebb temploma.

Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

* * *

Szent Iván-i tűzugrás (Buják, Nógrád megye, 1930-as évek)

A magyar nyelvterületen Keresztelő Szent János napját Szent Iván napjaként emlegetik. Szent Iván éjszakája a nyári napforduló, vagyis az esztendő legrövidebb éjszakájának ünnepe. A Szent Iván név a bizánci egyház kultikus befolyására emlékeztet.

A nyári napfordulót ősidőktől fogva számon tartja minden nép. Legtöbbször lángoló tűz gyújtásával ünneplik. Ide kapcsolódik a tűzugrás hagyománya is. Az archaikus európai képzetvilágot az Egyház beleépítette az esztendő liturgikus rendjébe, egyúttal természetesen a maga világképe szerint értelmezte. Így került az ünnepi szentelmények közé a Szent Iván-napi tűzszentelés. A tűzugrást azzal magyarázzák, hogy János ugrált az örömtől édesanyja méhében Mária látogatása alkalmával. „Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek” (Lk 1,41). Ezért kell a tüzet háromszor átugrani, hogy János közbenjárására a Szentháromság nagyobb kegyelmet adjon.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Képek: Wga; Magyar néprajzi lexikon

Magyar Kurír

Útravaló – 2021. június 15.

NÉZŐPONT – 2021. június 15., kedd | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

A Mester ma a Mennyei Atya világába ad betekintést. Tegnap azt tárta fel, a Fiú miként viszonyul üldözőihez, ma azt mutatja meg, a Teremtő hogyan tekint ránk a bűnbeesés után. Hozzánk fűződő szeretetkapcsolatát nem tudják lerontani még bűneink sem, tovább élteti a teremtés rendjét, annak ellenére, hogy mi mivé váltunk. Így a hívő ember, a keresztény közösség számára sem lehet közömbös ellenségeinek sorsa, ahogy az Atya sem közönyösen, hanem szeretetének művét továbbvíve, kibontakoztatva, igenünket várva, de szabadságunkat tiszteletben tartva fordul felénk létünk minden pillanatában. Nem csupán el kell szenvednünk a sokszor indokolatlanul érő támadásokat, hanem épp támadóinkkal kell jót tennünk.

Magyar Kurír

Mai evangélium – 2021. június 11., Jézus Szentséges Szíve

NAPI EVANGÉLIUM – 2021. június 11., péntek | 0:01

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Jn 19,31–37

Abban az időben: A zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse el a keresztrefeszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontot ne törjetek benne!” És ami az Írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

2021. május 11., kedd 08:39

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot szervez egyházmegyénk kórházlelkészi szolgálata

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot szervez egyházmegyénk kórházlelkészi szolgálata

A segítő hivatásúak feltöltődésének lehetséges alternatívái a beteglátogatás, klinikai lelkigondozás során

 „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” (Mt. 11,28)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata első alkalommal rendez szakmai napot a kórházlelkészi szolgálatok munkatársai és önkéntesei számára június 5-én, szombaton Debrecenben, a Megtestesülés Plébánián (Borbíró tér 9.).

A szakmai nap főpásztori szentmisével kezdődik, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be a jelenlévő lelkipásztorokkal együtt.

Programok:

9:00 – 10:00 megnyitó és szentmise

Palánki Ferenc megyéspüspök – A szentmise végén átadásra kerülnek a tanúsítványok az online önkéntes beteglátogató képzésben résztvevők számára.

10:15–10:35  – 1. előadás

P. György Alfréd MI kamilliánus szerzetes, az Osztrák Tartomány Generális delegátusa

Reziliencia és lelki egészség – Életforrás, egzisztenciális krízisek idején

“Szívem mélyéből áldalak, Uram,(…) Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsolt  138,1-3).

10:35-10:55   – 2. előadás

Gál Judit református kórházlelkész – Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórház

Kiegyensúlyozott segítő

“..az úttól elfáradva, leült a forrásnál…” (Jn 4,6).

10:55–11:15   – 3. előadás

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea református kórházlelkész, mentálhigiénikus, DEOEC – Klinikák

A lelkigondozók, beteglátogatók lelkigondozása lelkészi és mentálhigiénikus szemmel

11:15-11:30            –    szünet (kávé, süti)

11:30–13:00      –       kiscsoportos műhelymunka az előadókkal

13:00–14:00        –     szendvicsebéd, találkozások, beszélgetések

14:00-15:30

Berényiné dr. Felszeghy Márta, Berényi András

Az online önkéntes képzés résztvevőinek záró csoportalkalma – visszajelzés, értékelés

Ez idő alatt a vendég résztvevőknek lehetőségük van megismerkedni a várossal, ellátogathatnak a Szent Anna-székesegyházba, a Református Nagytemplomba, Kollégiumba, vagy alkalmuk lesz kötetlen beszélgetésre, gitáros éneklésre a templomkertben.

15.30–tól

Berényiné dr. Felszeghy Márta, kórházlelkészi koordinátor

A program zárása, búcsú

A szakmai napra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapok kitöltésével lehet.

Forrás: DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 14., péntek 09:51

Ismét benépesül a tóparti ligetes táj – 15 éves a Harangodi Egyházmegyei Gyermeknap

Ismét benépesül a tóparti ligetes táj - 15 éves a Harangodi Egyházmegyei Gyermeknap

Nagykálló-Harangod, a békés, csöndes, tóparti, 75 hektáros, dimbes-dombos, erdős, ligetes táj ismét benépesül a Debrecen-Nyiregyházi Egyházmegye hittanosaival, hitoktatóival, papjaival június 12-én, szombaton, amelyet – immár 15. alkalommal – rendeznek meg. A gazdag programokkal teli találkozó hagyományként van jelen az egyházmegye életében a legkisebbek szórakoztatására.

2012.05.19. 296

A szervezők 2021. június 06-ig fogadják a jelentkezéseket – a plébániákon keresztül – a gyermeknapra, amely ismét színes programmal várja a 3-8. osztályos gyermekeket:

930 Köszöntés, ráhangolódás

1000 Akadályverseny plébániai csapatok részvételével

1130 Ebédidő

1200 Válassz és játssz! (Máltai játszóház: origami, óriástársas, arcfestés, viking sakk, – Cserkészek: természetes anyagokból készült érdekes játékok: méta, ördöglakat, hernyótalp, – Kreatív foglalkozások, – Lovaglás (póni lovak), labdajátékok …

1430 „Járjuk a tábort” – énektanulás, felkészülés a szentmisére

1500 Szentmise, eredményhirdetés

1600 Hazautazás

Egyházmegyei gyereknap plakát 2021

Kardos György főszervező az alábbi információkat szeretné megosztani a jelentkezőkkel:

A résztvevők névsorát – a plébániákra már kiküldött csoportos jelentkezési lapon – és az 1 000 Ft részvételi díjat a lelkipásztorok, hitoktatók – plébániai szinten – gyűjtik össze. A jelentkezési lapokat várják a következő címre: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet, Kardos György, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4. vagy e-mailben: kardosgy61@gmail.com címre.

A részvételi díjak befizetése a regisztrációs pultnál személyesen a helyszínen lehetséges a rendezvény napján 9 órától a terület bejáratánál Gerhes József egyházmegyei hitoktatási koordinátornál.

A szervezők kérik a kísérőket, szervezőket, hogy regisztráció után a rájuk bízott gyerekekkel a kezdő időpontig, 9.30-ig foglalják el a csűrben a helyüket!

A találkozó megszervezése és biztonságos lebonyolítása érdekében kérik a határidő betartását.

A délelőtti versenyeken szeretnének minden gyermeket aktivizálni, ezért a csoportos jelentkezési lapokat úgy alakították ki, hogy azok egyben a csapatlapokként is szolgálnak az akadályversenyhez.

2012.05.19. 143

– Ebédről, uzsonnáról, folyadékról mindenki maga gondoskodjon, továbbá javasolják az időjárásnak megfelelő, sportos öltözék viselését, valamint szükség esetén esőkabátot.

– A rendezvény központi bázisa a csűr, mely védelmet biztosít az erős napfény vagy az esetleges csapadék ellen is.

– A résztvevő gyerekekért az őket kísérők (plébános, hitoktató, szülők) vállalják a felelősséget.

– Az utazást a plébániák helyi szinten szervezik, ez jelentheti azt is, hogy több plébánia összefogva indíthat buszt. Tömegközlekedéssel a helyszín nehezen megközelíthető.

A hatályos járványügyi előírásokat a gyereknap lebonyolításakor teljes mértékben betartják. Ebben kérik az atyák, hitoktatók szíves együttműködését.

Kérik továbbá, hogy induláskor gyűjtsék össze az aláírt szülői nyilatkozatokat. Az indulás előtt minden gyermek testhőmérsékletét mérjék meg, beteg gyermekkel ne induljanak el.

A gyermekek szájmaszkot és amennyiben megoldató kézfertőtlenítőt is hozzanak magukkal.

A szervezők igyekeznek mindent megtenni a rendezvény biztonságos lebonyolításért. Idén is jelen lesz a mentőszolgálat.

Az utazással és a találkozóval kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, nehézségekkel, bizalommal fordulhatnak Kardos György (30/ 527-3621) szervezőhöz.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye      

                  

2021. május 20., csütörtök 09:14

A nyíregyházi Szent Imre Kollégiumban rendezik meg az Egyházmegyei Ministránstábort július 5-9-ig – Várják a jelentkezőket

A nyíregyházi Szent Imre Kollégiumban rendezik meg az Egyházmegyei Ministránstábort július 5-9-ig – Várják a jelentkezőket

Kikapcsolódást, egymás megismerésének lehetőségét, szórakozást kínál az egyházmegyei ministránsok számára a nyári tábor, amelyre a szervezők: Kálmán József debreceni plébános, ministráns referens, Papp Tamás újfehértói káplán atya, valamint az egyházmegyénk kispapjai várják a jelentkezőket.

A tábort idén Nyíregyházán a Szent Imre Kollégiumban rendezik meg július 5–9-ig (hétfő 9 órától – péntek ebédig).

A szervezők biztosítanak:

– napi 3x-i étkezést (a kollégium konyháján)

– szállást, ágyneműt a kollégiumban

– belépőjegyeket a programokra

– édességet/gyümölcsöt minden napra

A résztvevők hozzanak magukkal:

– kényelmes, sportos öltözetet

– cipőt, amit nem sajnálnak a focizáshoz

– naptejet, fürdőruhát és sapkát a nap ellen

– tisztálkodási felszerelést

– némi költőpénzt a strandra

A szervezők nyomatékosan kérik, hogy a ministránsok NE hozzanak magukkal:

laptopot, tabletet, mp3 lejátszót, stb., vagyis olyan eszközöket, amely elvonják a figyelmüket a közösségtől.

Programok:

– Sóstó – strand, Nagykálló – strand

– vetélkedők és sorverseny, számháború

– kirándulás, túrázás / Eger, Felsőtárkány, Stimecz-ház /

– csocsó, pingpong, kosárlabda társasjátékok…minden nap

– esténként „mozi-filmvetítés”

– FOCI ( fedett, vagy kinti pályán ) minden nap

– péntek de. ugrálóvár, trambulin, egyéb játékok

– a város megtekintése

– szentmise, ahol lehetőséged van ministrálni és találkozni fiatal vendég atyákkal.

– erdőlátogatás, tanösvények felfedezése („Kinek van több szúnyogcsípése” verseny J J)

– és még néhány MEGLEPETÉS

Költségek: Az egyházmegye és a plébániák támogatják a táborozás költségeit, így a ministránsok részvételi díja: 6 000 Ft, amely a program összes költségét tartalmazza.

Kálmán József, Papp Tamás atyák és a kispapok

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

                                                                              

2021. május 17., hétfő 15:19

Templombúcsút ünnepeltek Pusztadoboson Urunk mennybemenetelének ünnepén

Templombúcsút ünnepeltek Pusztadoboson Urunk mennybemenetelének ünnepén

Kettős öröm töltötte be a 180 éves pusztadobosi egyházközség híveinek szívét templomuk búcsúján május 16-án. Megköszönték Nepomuki Szent Jánosnak, egyházközségük védőszentjének oltalmát, valamint Urunk mennybemenetelének ünnepén hálát adtak azért, hogy Jézus Krisztus megmutatta, hogyan juthatunk el az örök boldogságra. A búcsúi szentmisét Heidelsperger István mátészalkai plébános, esperes mutatta be a plébánia udvarán.

A szatmári esperesi kerület egyházközségeiben a templombúcsúkra nemcsak a kerület papjai, hanem a hívei is elzarándokolnak, megosztva egymással ünnepüket, erősítve a nagyobb közösségüket. Ezen alkalmakon túl említésre méltó egy másik különleges szatmári hagyomány is, amely során a kerület papjai hétről-hétre, más-más egyházközségben egész napos szentségimádásra jönnek össze, amelyek első órája a lelkipásztorok és a hívek közös imájával telik.

Heidelsperger István atya a szentmise homíliájának első részében az egyházközség védőszentjéről Nepomuki Szent Jánosról – a gyónási titok mártírjáról, Csehország védőszentjéről – beszélt, akinek születéséről nincsenek konkrét adataink. 1340-1350 között született, a halálának időpontja viszont ismert: 1393. március 20-án erőszakkal vették el az életét, amelyet ő már 1380-ban, pappá szentelésének napján felajánlott Jézus Krisztusnak.

Papi szolgálatát a prágai dómban kezdte, majd egyházjogot tanult a páduai egyetemen. Itt lett 1387-ben az egyházjog doktora, és kinevezték a prágai érsekség általános helynökévé. Emberi kivallósága odáig jutatta, hogy a királyné őt választotta személyes gyóntatójává. Ez az óriási megtiszteltetés egyben terhet is jelentett számára, a féltékeny IV. Vencel cseh és német-római király miatt, aki feleségét hűtlenséggel vádolta, és bármennyire is szeretett volna tudomást szerezni a beszélgetésekről, a gyónási titok előtte is titok maradt mindvégig. A király ezen ok miatt és hatalmi célból kiinduló fondorlatos politikai tettei a prágai érsekség gyengítésére irányultak. IV. Vendel a jónak köntösébe bújva új püspökség megalapításával igyekezett hozzájutni az Egyház vagyonának nagy részéhez, a saját gazdasági hatalmát növelve.

Azonban a királyi terv az új püspök személyét illetően meghiúsult. Ebben nagy szerepe volt az érseki helynöknek, aki a király elképzelései ellenében az Egyházat Jézus Krisztus felé vezető apostolutódot választott. Ezen előzmények után az uralkodó az érseki helynököt elfogatta, megkínoztatta, megcsonkíttatta, majd a Károly-hídról a Moldva folyóba dobatta.

János holttestét az érsek a prágai Szent Vitus-székesegyházban helyeztette örök nyugalomra. Vértanúságának a híre hamar elterjedt, de szentté avatására csak évszázadokkal később került sor.

Nincs ember, aki Prágában járva, a Károly-hídra lépve ne állna meg azon a helyen egy fohászra, ahonnan Nepomuki Szent János a folyóba vetették – zárta gondolatait Nepomuki Szent Jánosról a szónok, majd a másik jeles alkalom, Urunk mennybemenetelének jelentőségéről fejtette ki gondolatait különleges aspektusból megközelítve azt.

István atya az emberiség jövőjéről beszélt, amelyet a tudomány oldaláról megközelítve az elméleti fizika kiállóságának Stephen Hawking elméletére utalt. A tudós az Univerzum dióhéjban című könyvében arról értekezik, hogy az emberi fajnak nincs jövője a földön, és csak akkor lehetséges a fennmaradása, ha elhagyja ezt a bolygót és talál valamilyen módot arra, hogy az univerzumban új lakóhelyet alakítson ki magának. Hawking hangsúlyozza, a föld az ember áldozatává válik, és kísérletek folynak arról, van-e esély a földön kívül az életre.

Hawking azt mondja, lesz az emberiségnek egy olyan gazdag rétege, akik megvásárolják majd ezen új lehetőséget, a tudóstársadalom pedig a tudásával fogja megváltani az utazását valahová.

Mi keresztények hová tartunk, hol az a hely, ahol vár ránk az új élet? – tette fel a kérdést István atya. A mi új otthonunk birtokba vételéhez nem szükséges a vagyon. Jézus Krisztus sokkal biztosabb utat ajánl nekünk, ha követjük Őt. A menybemenetel napján azt ünnepeljük, hogy haza vár bennünket. Ő maga mondja ezt: „… elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,3). Nem kell tehát félni, hogy nem lesz helyünk, pénzünk, egyet ígért, otthonunk lesz abban az országban, ahol vár bennünket. „ismeritek oda az utat, ahová megyek” (Jn 14,4), „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Az is nyilvánvaló, hogy ennek a megmenekülésnek is ára van – hangsúlyozta István atya. Tennünk kell azért, hogy megmeneküljünk, kincset kell gyűjtenünk, amelyekkel majd fizetünk az új otthonunkért. De ezek a kincsek nem földi fizetőeszközök, hanem magunkban, a szívünk és lelkünk mélyén hordozott Isten és egymás iránti szeretetből fakadó kincsek, áldozatok.

István atya az előttünk járó szentek példáját említette, akik megismertetik velünk ezen „fizetőeszközöket”: Nepomuki Szent János, Szent II. János Pál pápa, Kalkuttai Szent Teréz követendő példája segít, hogy figyelmünk a lényegre irányuljon, de előttünk állnak azok áldozata is, aki napjainkban mutatnak példát az önzetlen szeretetre.

Ezen a napon azt is ünnepeljük, hogy van mennyország, ahová a test és lélek harmóniájában élő ember eljuthat, mert Jézus Krisztus nemcsak valóságos Istenként, hanem valóságos emberként foglal helyet a Mennyei Atya jobbján.

Jézus mielőtt a mennybe ment feladatot adott nekünk: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19). Segítsük embertársainkat, hogy ők is rátaláljanak erre az útra. Ha mi képviseljük Jézust itt a földön embertársaink előtt, Ő is képviselni fog bennünket az Isten országában. Így válunk összetartozóvá, egymástól elválaszthatatlanná – fejezte be gondolatait Heidelsperger István atya.

A szentmise végén Mák Zsolt, az egyházközség plébánosa kihirdette, hogy e búcsútól kezdődően minden szentmise végén imádkoznak majd Hám János (1827-1957) szatmári püspök boldoggá avatásáért. Pusztadobos hálával adózik a szatmári püspöknek, hiszen neki köszönheti első templomuk építését (1841) és első papjuk kinevezését.

A búcsú befejezése előtt az egyházmegyei rajzverseny pusztadobosi hittanos résztvevőinek átadták részvételt megköszönő okleveleket. Köszönjük a gyermekek részvételét.

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Májusban a Lorettói Litániát imádkozzuk

Templombúcsúk

TEMPLOM BÚCSÚ A TEREMI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN ÉS A TEMPOLOMUNK 60.ÉVES ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÜNNNEPI SZENTMISE 2021 05. 01. 11ÓRA. SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT.

„Jézus a barátom” – Aranymisét mutatott be Fodor András püspöki helynök Debrecenben

HAZAI – 2021. április 15., csütörtök | 19:14

Fodor András, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki helynöke hálaadó szentmisét mutatott be pappá szentelésének 50. évfordulóján, április 14-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, egyházmegyés paptársai, munkatársai, barátai részvételével.

Erre az ünnepi alkalomra jelent meg Életem zarándokútja a földön című önéletrajzi kötete, amellyel minden jelenlévőt megajándékozott, azzal a szándékkal, hogy minél többen felfedezzék Isten nagylelkűségét és segítségét az akadályok leküzdése közepette saját életükben is.

Fodor András természetfotózással is foglalkozik – így az aranymisés kártyákon a természet csodáiban gyönyörködhettek a vendégek. Az ünnepelt elmondta, nincs két egyforma kép; így mutatja be a teremtett világ sokszínűségét, amely létezésével dicsőíti Istent.

András atyát Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte a szentmise elején. A főpásztor hálát adott a helynök atya 50 évnyi papi szolgálatáért, húsvéti hitéért, amely az egész hivatását áthatja, az örök dolgokra irányítva a rábízottak figyelmét.

Palánki Ferenc püspök utalt Fodor András atya önéletrajzi kötetére, amelyben megmutatkozik az emmauszi tanítványok lelkülete. Ők elindultak, és találkoztak a Feltámadottal, érezték az Úr közelségét. Ezt az ajándékot minden pap megkapja, hogy az ő tanítását, kinyilatkoztatását megértse, azt lángoló szívvel befogadja és továbbadja.

Az emmauszi tanítványok akkor tapasztalták meg a feltámadás örömét, a végtelen távlat megnyílását, amikor a nap már lemenőben volt. „Segítsen a Jóisten, hogy továbbra is nagy örömmel, lelkesedéssel, az eddig megtapasztalt szeretettel, hitelesen tudd végezni a szolgálatodat!” – zárta köszöntőjét Palánki Ferenc püspök.

A hálaadó szentmise szónoka Németh János mezőladányi plébános volt, aki egykor káplánként szolgált Fodor András mellett.

Németh János úgy fogalmazott: András atya a szolgálatáért kiérdemelt világi és egyházi elismerések mellett is megmaradt egyszerű lelkipásztornak. Már kispapként megfogalmazta – amikor elöljárója a Központi Szemináriumba akarta küldeni –, hogy ő nem tudós, hanem elsősorban egyszerű pap akar lenni. A petróleumlámpa fénye mellett tanulta az élet bölcsességét és hallotta meg Isten szavát, és ezt felidézve a karácsonykor bemutatott pásztorjátékban évről évre mindig hűségesen a kis pásztor szerepét választotta.

A szónok az életrajzi kötet képzeletbeli folytatásaként méltatta a káplánjával szigorú, de mégis nyitott szívű plébánost, aki lelkipásztori szolgálatában, majd az egyházmegye hétköznapjaiban vállalt feladatait hűségesen teljesítette.

János atya megfogalmazta személyes háláját is. Elmondta, ha 22 évvel ezelőtt nem András atyához helyezték volna káplánnak, most talán nem lenne itt. Plébánosa szigorúsága mellett nyitottságot, következetességet tapasztalt részéről. Sokszor nem egyszerű a helyzet a plébános és a káplán között, és a szolgálatban egyiknek sem könnyű. De a mennyek országáért le kell mondani bizonyos dolgokról. Akkor az érthetetlennek tűnő szigorú szabályok elfogadása nem tűnt egyszerű feladatnak, de most már tudja, hogy András atya következetessége az ő papi szolgálatának alappilléreit erősítette.

Nem vehette félvállról a hivatását, mert előtte állt a példa ennek ellenkezőjéről. András atya mindig komolyan vette a papságot, és szívén viselte a káplán sorsát, nyitottsága, segítőkészsége, partnersége a szigorúságából fakadt. Igazi papot faragott a rosszcsont gyerekből – idézte fel Németh János.

Fodor Andrást gyermekkorától megedzették a nehézségek, így készült a hivatására. Ez az erő kellett ahhoz, hogy töretlenül haladjon előre hivatásában, és vállalja feladatainak és betegségének keresztjét. Soha nem hátrál meg. Pappá szentelésével kapcsolatban egy mondatot írt érzéseiről a könyvében: „Ezt már nem lehet leírni, Jézus a barátom.”

Felsorolni is hosszú lenne, mi mindennel foglalkozott szolgálata során. Többek között sokat köszönhet neki az erdélyi magyarság, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat debreceni csoportjának megalakulása is az ő szolgálatához fűződik, valamint ő volt a debreceni ifjúsági találkozó megálmodója. Sokak emlékeznek még, hogy a legnehezebb időkben titokban szervezett találkozókra fiatalok százai érkeztek a Szent Anna-templomba.

Fontos szerepe volt a II. János Pál 1991-es debreceni látogatását előkészítő bizottságban. A pápa által 1993-ban megalapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kezdeti lépéseit is segítette munkájával, nem kevés részt vállalva a szervezésben.

„Szívből kívánom, adjon neked a Jóisten erőt, egészséget, hogy papi életed, szolgálatod még hosszú évekig folytatódjon. Továbbra is tapasztald meg a gondviselő Isten szeretetét, jóságát, a rád bízott hívek igaz mosolyát. Paptársaim és az egyházmegye hívei nevében kérem: Isten éltessen sokáig, és tartson meg szeretetében!” – zárta beszédét Németh János plébános.

A szentmise végén Haranghy Sándor és Keresztesné Várhelyi Ilona a helyi közösség és a Sziklára Épített Ház Alapítvány nevében Petrás Mária egyik alkotásával mondtak köszönetet az ünnepeltnek.

Az aranymiséről készült bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fodor András 1947. november 24-én született Röszkén, egy négygyermekes keresztény családban. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte (1962–66).

1971. április 14-én, Szegeden szentelték pappá. Kápláni szolgálati helyei: Ásotthalom (1971–75); Apátfalva (1975–80). További szolgálati helyei: kisegítő lelkész Debrecenben, a Szent Anna-templomban (1980–94); hittanár és zárdalelkész a Svetits Intézetben (1980–96); irodaigazgató a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalában (1993–2009); plébános a debreceni Szent Család-templomban (1998–2019).

Püspöki tanácsos (1994), püspöki helynök (1993), pápai káplán (1997), címzetes prépost (2005), bihari főesperes (2017).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) debreceni csoportjának alapító tagja és lelkivezetője (1989); az MMSZ Észak-alföldi Régiójának vezetője (2004-től).

Díjak: Gyimesfelsőlok díszpolgára – 2000; Debrecen Város Pro Urbe díja – 2006; Crucem „Pro Piis Meritis” Nuncupatam (a Máltai Lovagrend érdemkeresztje) – 2009; Csáky Imre-díj – 2015.

Fodor András – tekintettel a járványügyi helyzetre – még két alkalommal mutat be hálaadó szentmisét a közeljövőben. Április 25-én, vasárnap 9 órától az előző szolgálati helyén, a debreceni Szent Család-templomban, az egyházközség híveinek részvételével, majd május 14-én 14 órától ismét a Szent Anna-székesegyházban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója munkatársainak részvételével.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

4024 Debrecen, Varga u. 4.
30/240-1482
E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

Web: www.dnyem.hu
https://www.facebook.com/dnyem/

EGYHÁZMEGYÉK

A KATOLIKUS EGYHÁZ

EGYHÁZMEGYÉK

Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye

A püspökség területe két főesperességre oszlik:

Szabolcsi főesperesség

  • Kisvárdai esperesi kerület
  • Polgári esperesi kerület
  • Nyíregyházi esperesi kerület
  • Nagykállói esperesi kerület
  • Szatmári esperesi kerület
Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye
(Dioecesis Debrecenensis-Nyiregyhazanus)
Elhelyezkedés
OrszágMagyarország
FőegyházmegyeEgri
é. sz. 47° 31′ 36″, k. h. 21° 37′ 46″
Statisztikai adatok
Terület11 300 km²
Lakosság
Teljes1.137.000
Egyházmegyéhez tartozók (22%)
További jellemzők
Egyházrómai katolikus egyház
Rítuslatin
Alapítás ideje1993május 30.
SzékesegyházSzent Anna-székesegyház
TársszékesegyházMagyarok Nagyasszonya-társszékesegyház
VédőszentI. László magyar király
Vezetése
PüspökPalánki Ferenc
Nyugalmazott püspökBosák Nándor
Térkép
Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye
Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye weboldala
Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye a Catholic Hierarchy-n
Wikimédia Commons tartalmaz Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye témájú médiaállományokat.

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján!Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,Egymáshoz öleljen szülőt, barátot, testvértÉs mindazokat, kiket a sors ma idegen fenyő alá állit,De lélekben itthon vannak mind egy szálig!…Kiket – mint tékozló gyermekeket – már elveszettnek hittünk.Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünkÉs a magyar röghöz láncoló szeretet,Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,Hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot..Óh, színezüstben csillogó karácsonyfa, legyél érte áldott!- Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

WUTKOWATZ KÁROLY ATYA TEMETÉSE

Elhunyt Wutkowatz Károly Lajos címzetes apát

HAZAI – 2020. november 20., péntek | 17:04

 A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a rokonság a feltámadás élő hitében tudatja, hogy Wutkowatz Károly Lajos címzetes apát és kanonok, nyugalmazott plébános életének 76., papságának 52. évében 2020. november 19-én szentségekkel megerősítve hazatért Krisztus Urához.

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet” (Zsolt 31,6)

Az elhunyt lelkipásztort a leveleki köztemetőben helyezik örök nyugalomra.

Temetésének időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.

Wutkowatz Károly Lajos 1945. június 23-án született Miskolcon. 1969. június 22-én szentelték pappá Egerben. Jó pásztora volt a rábízott lelkeknek kisegítő lelkészként Jászjákóhalmán 1969-ben; káplánként Besenyőteleken 1969-ben, Tiszafüreden 1969–1970-ig, Demecserben 1970–72-ig, Karcagon 1972–74-ig, Füzesabonyban 1974-ben, Szendrőben 1974–75-ig; plébánosként Jékén 1975–77-ig; kápolnalelkészként Sajószentpéteren 1977-ben; plébánosként Tiszavasváriban 1977–97-ig és Leveleken 1997–2014-ig. A Polgári Esperesi Kerület helyettes esperesi feladatát ellátta 1996–97-ig.

Tekintettel megromlott egészségi állapotára nyugállományba vonult 2014. július 31-én. Nyugdíjazását követően a debreceni Szent Erzsébet Otthonban élt. Amíg fizikai erőnléte engedte, mindig szívesen besegített a lelkipásztorkodásba. Részt vett a Szenvedés Önkéntesei és Testvérei lelkiségi mozgalomban.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Vasárnap adják át az ifjúsági világtalálkozók jelképeit a portugál fiataloknak

FERENC PÁPA – 2020. november 19., csütörtök | 9:00

Ferenc pápa április 5-én, az Úrangyala elimádkozásakor jelentette be, hogy november 22-én, Krisztus király ünnepén, a liturgikus év végén a Szent Péter-bazilikában bemutatott szentmisén adják át az ifjúsági világtalálkozók jelképeit, a vándorkeresztet és a Salus Populi Romani Mária-kegykép másolatát a következő találkozót rendező Portugália küldötteinek.

Krisztus, a mindenség királyának ünnepén, november 22-én délelőtt 10 órakor Ferenc pápa a Szent Péter-bazilika Cathedra Petri oltáránál szentmisét mutat be. A szertartás végén a panamai fiatalok átadják az ifjúsági világtalálkozók jelképeit portugál társaiknak. Az előző nagy találkozót 2019-ben Panamában tartották, a következő pedig 2023-ban Lisszabonban lesz. Az átadás eredetileg áprilisban, virágvasárnap, az ifjúsági világnapon történt volna, ám az ünnepséget elhalasztották a járvány miatt.

A jelenlegi egészségügyi intézkedések értelmében az átadóünnepségen csak a két ország kis létszámú delegációja vesz részt. Mindenkit arra hívnak, hogy online kövesse a szentmisét, melyet élőben közvetítenek a Vatican News hivatalos YouTube-csatornáján.

A közvetítésbe bekapcsolódnak a püspöki konferenciák és a nemzetközi mozgalmak ifjúságpasztorációs felelősei. Számukra szombatig nemzetközi online találkozót tartanak a Világiak, Család és Élet Kongregációja szervezésében Panamától Lisszabonig – a missziós szinodalitásra hívatva címmel.

A vándorkereszt és a Salus Populi Romani-kegykép másolata évek óta állandó kísérője a nemzetközi ifjúsági találkozóknak. A jelképeket hagyományosan a virágvasárnapi pápai szentmise után adják át a Szent Péter téren. Ez a szokás 1984-re vezethető vissza, amikor Szent II. János Pál pápa a megváltás jubileumi évének lezárásakor a fiatalokra bízta a szentév keresztjét. 2003-ban pedig felajánlotta a fiataloknak a híres római kegykép egy másolatát, ami most a kereszttel együtt vándorol városról városra.

2019. január 27-én, a panamai világrendezvényt lezáró szentmise végén jelentette be Ferenc pápa, hogy a következő találkozó helyszíne Lisszabon. Eredetileg 2022 augusztusában rendezték volna meg az eseményt; Ferenc pápa egyetértett a Világiak, a Család és Élet Kongregációja ajánlásával, hogy halasszák el egy évvel. Így 2023 augusztusában tartják meg a portugál fővárosban az ifjúsági világtalálkozót. A lisszaboni szervezők lelkesen készülnek a találkozóra, remélve, hogy a rendezvény elhozza majd a világ minden tájáról érkező fiatalok reményét és örömét a portugál fővárosba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

  • 2020. november 09., hétfő 17:36

Az MKPK közleménye

Az MKPK közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:


1.     A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.
2.    A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.
3.    A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.
4.    Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
5.    Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.
6.    Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
7.    A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 Hajnali gondolatok egyházmegyénk papjaival, a Duna Televízió műsorán Életünket segítő, elgondolkodtató, a napot elindító útravalóval szolgál a hét minden napján a Duna Televízió reggel 05:55-től kezdődő Hajnali gondolatok című műsora.2020. 09. 07-i és a 11-i gondolatokat Heidelsperger István mátészalkai plébánostól hallhattuk.https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-07…/https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-11…/ A felvételeket a Duna Televízió munkatársai rögzítették augusztus 25-én, Máriapócson, a római katolikus templomban.Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

020. június 28., vasárnap 06:57

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

Plébániaalapítás és területi átrendezés

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát.

A Nyíregyháza-Kertváros Plébániához tartozó nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébániát.

Nagycserkesz fíliális egyházközséget a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániától a Nyíregyháza-Kertváros Plébániához csatolja.

Karitász-igazgatói és családreferensi kinevezés

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza igazgatójává Csordás Gábort és családreferensévé Nagy Csabát nevezi ki.

Plébánosi kinevezés

Csordás Gábor befejezte prefektusi szolgálatát a Központi Papnevelő Intézetben, és a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzói kinevezés

Dobai Barna Ottó a szatmárcsekei Szentháromság Plébániára,
Nagy Csaba a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Plébániára és
Varga Lóránd a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Mészáros Zsolt a mátészalkai Szent József Plébánián és
Papp Tamás az újfehértói Magyarok Nagyasszonya Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Máté Péter újmisés a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánián és
Szidor János újmisés a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Kisegítő lelkészi kinevezés

Katona István plébániai kormányzói megbízatása véget ért a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébánián. Folytatja főállású kórházlelkészi szolgálatát Kisvárdán, és kisegítő lelkészi kinevezést kap a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára kékcsei lakhellyel.

Tanulmányfolytatás

Halász István diakónus megkezdi a licenciakurzust Rómában.

Tartós szabadság
Nagy Zsolt atya betegszabadságát — saját kérésére — meghosszabbította 2021. július 31-ig.

Nyugállományba helyezés

Figeczki Balázs plébániai kormányzót saját kérésére — tekintettel megromlott egészségi állapotára — felmentette eddigi beosztásából, és köszönetnyilvánítás mellett nyugállományba helyezte.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. július 25., szombat 23:32

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

Pásztor Károly atya vasmisés plébános, hálaadó szentmiséjét mutatta be pappá szentelésének 65. évfordulóján, július 25-én, szülőfaluján, a vállaji Szentlélek-templomban. Az ünnepi liturgián határon túli településekről, Károly atya eddigi szolgálati helyeiről is érkeztek hívek, valamint számos egyházmegyés pap osztozott a szentmise kegyelmeiben.

A község két évvel ezelőtt adományozott díszpolgári címet az ünnepelt plébánosnak, a templom felszentelésének 100. évfordulóján. Mindnyájan, kik ismerjük őt méltán lehetünk büszkék a vasmisés plébánosra, hiszen távol a nyüzsgő világtól, az alig 1000 lelket számláló szatmári terület egyik gyöngyszemének 500 férőhelyes katedrálisa megtelt a hálaadó szentmisén.
A hívek és az egyházmegye papsága koszorújában Károly atya alázattal, személyes hangvételű gondolataival több alkalommal is szólt a jelenlévőkhöz, prédikációja, üzenete a mélységekbe terelte, tettrekészségre sarkalta a lelkeket. Talán ennek és személyének is köszönhető a hívek felfokozott öröme, lelkesedése mert – hogy valamit ők is adhassanak e különleges alkalmon – vastapssal köszönték meg, gondolatban mintegy „közfelkiáltással szentté avatták” Károly atyát végtelen alázatos, mindig másokat szolgáló életéért, a 65 éves papi hivatásáért. Ezen a napon az egyházmegye egyik legszebb és talán a legnagyobb temploma újra a régi hangulatát élte, népénekektől lett hangos, amelynek átimádkozott falai között volt, hogy egyszerre 4 vállaji szeminarista is körültérdelte az oltárt. Innen ered, hogy a települést paptermő faluként is emlegették.

Méltatlanul, de alázattal a Szűzanya szavaival mondok hálát: „Lelkem magasztalja az Urat, … mert nagyot tett velem a Hatalmas” (Lk 1,46., 49). Pásztor Károly atya Mária hálaadó imájával kezdte a szentmisét, majd életútjára tekintett vissza: 1955. július 2-án a vállaji templomban mutatta be első szentmiséjét, és most 65 év után ismét hálatelt szívvel áll az oltár előtt. 15 éven keresztül kilenc egyházközségben szolgált káplánként majd Baktalórántházán 19, Pócspetriben pedig 21 évig volt plébános. 10. éve tölti nyugdíjas, de a szolgálatban még mindig aktív életét Máriapócson. Károly atyát 17 társával együtt szentelték fel Egerben, akik közül Kuklai Antal atyával együtt már csak ketten maradtak az élők sorában. A plébános a szentmisén hálával gondolt szüleire, rokonaira, tanáraira, paptestvéreire, jótevőire és minden hívő emberre, akikkel a 65 év során találkozott.

Károly atya a szentmise homíliájában a hálaadásról tanított és a papi hivatás fontosságát hangsúlyozta. Bevezető gondolataiban utalt arra az evangéliumi szakaszra, amely a tíz leprás meggyógyításáról szólt (ld. Lk 17,11), és akik közül csak egy köszönte meg Jézusnak a gyógyulás kegyelmét. Ezen alkalommal elsősorban nem ünneplünk, hanem hálát adunk a Jóistennek, hogy megtartott és 65 év után is itt állhatok az oltárnál. Legyünk mi is hálás lelkűek! Jól ismerjük a „kérem” szót, de elfelejtünk megköszönni. Ez mindannyiunkra vonatkozik – fogalmazott Károly atya, majd a nap középpontjára, a papság titkára irányította a figyelmet.

Arra szántak, „hogy látványosságul szolgáljunk a világnak” (1 Kor 4,9), de ez nem a dicsekvésvágyra kell, hogy serkentsen bennünket, hanem az alázatos szolgálatra. „Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait” (1 Kor 4,1) – idézte Pál apostolt a vasmisés plébános, aki azt is kiemelte, hogy a pap Isten embere, kapocs, mely az Úrhoz hívja és fűzi az embert. Jézusnak, Isten fiának küldötte, megbízottja, és szolgálata által, az ég felé emel bennünket.

Ki fogadja az embert a világra születésekor, a keresztelő kútnál ki mossa le lelkéről az áteredő bűnt, ki fogad Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé? Isten papja. S ha a bűn útjára lépünk, ami földre teper, Krisztus papja az, akihez odavonszoljuk megterhelt lelkünket és feloldozó szavain keresztül a megbocsátó Isten békéje tölt el. Milyen könnyedek, felszabadultak vagyunk egy jól végzett szentgyónás után! Legfontosabb állomásainkon is a pap áll mellettünk. Házasságkötéskor is, hogy családunk a szeretet fészkévé váljon, és amikor életünk nyugovóra tér, Krisztus papja készít a nagy útra. Ő imádkozik koporsónk fölött és áldja meg a földet, mely magába zárja testünket. De még utána sem feledkezik meg rólunk, mert akkor is imádkozik és bemutatja értünk a szentmisét, amikor már emlékünk is feledésbe merül.

Megtisztelő hivatás a papság. Sokan felteszik a kérdést, hogy a múló örömökkel és haszonnal teli világban van-e értelme a papságnak? igen, van – nyomatékosította Károly atya. Ma az önző társadalomban égetően szükséges az önzetlen, életüket értünk odaadó, Isten papságát vállaló fiatalokra, hogy maradandó örömöket mutassanak nekünk.
Az ideológiákban csalódott, értéknélküli embereknek éppen ma kell bemutatni az élet igazi értelmét. A világnak krisztus kell! – kiáltja az igazságra, jóságra, szépségre, önzetlenségre szomjas ember. Szükség van világunknak Isten küldöttére.

A világ egy nagy kórház, utalt a nyugalmazott plébános az egri szeminárium egyik professzorának gondolatára. Az emberek tele vannak fájdalommal, gondokkal, bajokkal. A pap, Isten orvosaként segíti, gyógyítja a szenvedőket. Mindannyian erre kapunk hivatást.

Majd felidézte a ma már elfeledett mesterséget, a drótos-tót munkáját, aki hátán a szerszámaival, kerékpárral járta a falvakat és bekiáltott a házakba: drótozni-fótozni, fazekat fódozni! E mesterséggel állította párhuzamba a papi hivatást Dsida Jenő:  Menni kellene házról házra című versében, amelyet a plébános idézett:

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni! (1930)

Mint ahogy Jézus küldte Mária Magdolnát: „menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül!” (Jn 20,17), úgy nekünk is menni kell, mert akár tetszik, akár nem, Jézus küldöttei vagyunk. Imádkozzatok, hogy példájára el tudjuk végezni feladatunkat, hogy drótozzuk, foltozzuk a sebzett, megtört szívű embereket.

Július az aratás hónapja. Károly atya a papi hivatásról tanítva ismét visszatért gyermekkori emlékeihez, amikor évről évre részt vett az aratásban bátyjával és édesanyjával. E természeti kép és a munka ismét a költemények világába vitte gondolatát majd egy ismeretlen költő szavait idézte:

A szántóföldek telt kalásza sárgul,
Lehajtja már a búza szép fejét,
De senki sincs, ki most aratni jönne.
A szem peregve hull és hull a földre
És észrevétlen veszti életét.
Az én erőm már nemsokáig bírja,
S nem áll mögöttem ifjú, hős
Nincs senki sem, ki átvenné kaszámat,
Mögöttem csend, a halálnak csendje támad.

A költő melankólikus hangvételű éneke bennem is megszólal, hiszen gyermekkoromban zengett így vasárnaponként a templom, mint most – köszönöm e szép élményt –, azonban a fájó érzés, hogy 65 év óta nincs egyetlen követőm sem e paptermő községben, elszomorít.

Mária is, ki Józsefnek lévén jegyese bizonyára családot tervezett, de amikor Gábriel angyal köszöntötte, és látta, hogy másként alakul az élete, alázattal és odaadással felelte: „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ha a Szűzanya nem vállalja az istenanyaságot, talán még most sem lennénk megváltva. De ő nagylelkűen, Isten iránti szeretetből elfogadta az Ő akaratát. Isten ma is hív embereket, hogy szolgálják Őt.
Teréz anya Indiában igazgatóként szolgált egy előkelő gimnáziumban, mégis otthagyva e kényelmes helyet kiment a város szélére, hogy a szenvedő, haldokló embereket ápolja, mert érezte, hogy Istenért nagyot kell tennie. Szépen és nagylelkűen szolgálta Istent. Az Úr ezt kívánja ma is tőlünk, elsősorban papjaitól, hogy valami nagyon szépet tegyenek érte.

Kedves Testvérek! 89 évesen életem utolsó esztendőiben vagyok. Boldogan halnék meg, ha lenne utódom, aki újból bemutatná itt Vállajon az első szentmiséjét.
A költő szomorú hangvételű soraira Jézus vígasztaló szavaiban bátorít bennünket az imádságra: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra” (Lk 10,2). Az imádság az, ami meg tudja ölni a világ közömbösségét és fel tudja szítani az ifjak szívében a vágyat, hogy valami nagyon szépet tegyenek az Istenért.
Kérlek benneteket imádkozzatok a papi hivatásokért! – fejezte be gondolatait Pásztor Károly plébános, majd vasmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Pásztor Károly atyát Vilmos István Vállaj polgármestere a település, Felföldi László általános pasztorális helynök az egyházmegye, Heidelsperger István mátészalkai esperes-plébános az egyházmegyén belül mindig is különleges helyet elfoglaló szatmári papok, Kocsis Gábor mérki–vállaji plébános pedig az egyházközség nevében mondott köszönetet Pásztor Károly atya életéért és papi szolgálatáért.

Pásztor Károly atyával e jeles alkalomból portréinterjú s ikészült, amely olvasható az Öröm-hír újság legfrisebb számában, valamint az egyházmegye honlapján: http://dnyem.hu/index.php/item/3029-nem-nehez-papnak-keresztenynek-lenni-mert-boldogga-teszi-az-embert-beszelgetes-a-vasmises-pasztor-karoly-atyaval


Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. július 02., csütörtök 12:48

Az Öröm-hír a „jó hír” hordozója – 15 éves az Öröm-hír egyházmegyei lap

Az Öröm-hír a „jó hír” hordozója – 15 éves az Öröm-hír egyházmegyei lap

Az Öröm-hír újságot, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapját Bosák Nándor, püspök atya alapította 2005-ben. Az alábbiakban Nándor püspök az Öröm-hír újság első lapszámában megjelent lapalapító gondolatait tesszük közzé:

„2005-ben Pünkösd ünnepén indul útjára a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapja, az Öröm-hír. Azt szeretnénk, ha az Öröm-hír üzenetet vinne az egyházmegye híveinek, közösségeinek, hogy aki kezébe veszi és elolvassa, annak örömére váljék. Az sem véletlen, hogy Pünkösd ünnepéhez kapcsolódik az első szám. Pünkösd az Egyház születésnapja. Ekkor jött el a Szentlélek és töltötte el isteni erővel az apostolokat. Ők pedig bátran kiálltak a nép elé és hirdették nekik az evangéliumot, az örömhírt. Hirdették, hogy Jézus feltámadott a halálból és életet szerzett nekünk. Akik megértették ezt az üzenetet, azok az apostolok közösségéhez csatlakoztak. Így született meg és indult útjára Krisztus Egyháza, az evangélium törvényét követő emberek közössége.

A mi egyházmegyénk, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye születése is Pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. 1993-ban ezen az ünnepen alapította II. János Pál pápa a mi egyházmegyei közösségünket. Ezzel is jelezni akarta, hogy ugyanazt a feladatot kaptuk, mint az első keresztények: hogy életünket az evangélium törvényéhez igazítsuk, és továbbadjuk az örömhírt a körülöttünk élő embereknek. Az Öröm-hír lap útra indításával – ezt a pünkösdi feladatot szeretnénk teljesíteni. Szeretnénk – ha ilyen formában is – eljutna minél több emberhez az Istenről szóló, vallásos életünket gazdagító „jó hír”. Ezért a lap segíteni akar abban, hogy jobban megismerjük hitünk igazságait, egyházmegyénk életét.

Hírt akarunk adni arról, hogy mi történik az egyházközségekben, hogyan éljük meg hitünket, és milyen örömeink vannak. Hiszen az Egyházmegye olyan, mint egy nagy család, ismernünk kell egymást, hogy bátorítást meríthessünk egymás példájából. Azzal a kívánsággal bocsátom útjára az „Örömhír” lapot, hogy egyházmegyénkben a jó hírnek hordozója legyen, bátorítson jótettekre, és szolgáljon mindnyájunk örömére. Fogadják szeretettel! Kísérje Isten áldása!”

Az alapításának 15. évfordulójáról megemlékező Öröm-hír egyházmegyei újság megjelent 2020. július 2-án, hozzáférhető az egyházmegye templomaiban július 5-től, illetve 12-től.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. július 02., csütörtök 12:36

Itt és most – Megjelent a 15 éves Öröm-hír 71. lapszáma

Itt és most – Megjelent a 15 éves Öröm-hír 71. lapszáma

„A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.” (Pilinszky János: Itt és most)

A világtörténelem évmilliárdjaihoz képest az Öröm-hír egyházmegyei lap15 éve a jelen egyetlen pillanatát érinti, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 27 éves történetének 15 évét öleli fel, megjelenésével, soraival mozdítja meg itt és most a világot, mert része lehet az egyházmegye hívei életének a spirituális fejlődésében.

Ferenc pápa az 54. tömegtájékoztatási világnapra megfogalmazott üzenetében az élet történetéről így ír: „Szükségünk van a jó történetek igazságára, akár a levegőre: olyan történetekre, amelyek építenek, és nem rombolnak, történetekre, amelyek segítenek megtalálni a gyökereinket és meglelni az erőt ahhoz, hogy együtt előre tudjunk haladni. A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól, és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely a világot és az eseményeket szelíden szemlélve képes értelmezni, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami megmutatja, hogy a szálak, amelyek összekötnek minket, milyen szorosan fonódnak össze.”

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ez év május 17-én, a tömegtájékoztatás világnapján megköszönte a sajtó képviselőinek a munkáját, akik az evangélium szolgálatában álló eszközökön keresztül eljuttatják az örömhírt mindenkihez.
A főpásztor, utalva Ferenc pápa üzenetére, azt hangsúlyozta, hogy ha az ember a saját történetét meséli, akkor zsákutcába kerül. Akkor jó egy ember története, ha azt mondja el, amit az Isten benne és rajta keresztül megvalósított. Akkor lesz igazán boldog az életünk, ha a mi történetünk Istenről, a boldogság forrásáról szól. Ez nem lehet önreklámozás, hanem emlékezés arra, ki vagyok én az Isten szemében, tanúságtétel arról, amit Isten az én szívembe ír. Ez a történet a mi szívünkben, életünkben folytatódik, átalakít bennünket. Éppen ezért kell, hogy hangsúlyt kapjon.

Az Öröm-hír újság élete is egy történet, Isten történetéről, örömhíréről és ezt folytatva az egyházmegye történetén keresztül a mi személyes történetünkről szól, mert benne a sorok, az elolvasott gondolatok alakító értékűek.

A teljesség igénye nélkül had említsek meg az elmúlt időszakból olyan meghatározó eseményeket, amelyekről az Öröm-hír hasábjain is szóltunk.

A 2005 júniusában megjelenő lap első örömhíre – a földi élete végéhez érő – II. János Pál pápa mennyei születésnapjáról szólt, a későbbi években a pápa boldoggá, majd szentté avatása hírét is megosztottuk. (Idén emlékezünk meg a jelen lapszámban is a szent pápa születésének 100. évfordulójáról.) Ezt követte XVI. Benedek pápa megválasztásának eseménye, és ugyanígy beszámoltunk a 2013. 1. lapszámban Ferenc pápa székfoglalójának öröméről is.

Rendszeresen bemutattuk a Magyar Katolikus Egyház évente meghirdetett kommunikációs programjait, amelyek egyházmegyénk eseményeinek témáit is meghatározták. A papszentelés hónapjaiban, minden év júniusában köszöntöttük a szentelésük kerek évfordulóját és újmiséjüket ünneplő papokat. Külön számmal tekintettünk vissza az egyházmegyénk történetére 20. és 25. születésnapján.
A lap alapításakor meglévő három egyházmegyei fenntartású köznevelési intézményünk a 15 év alatt tízre emelkedett, ahol már 7 000 diák nevelkedik a katolikus oktatás-nevelés szellemében. Eme örömteli folyamatos gyarapodásnak is hangot adtunk.
Egyházmegyénkben 2015-ben a püspökváltás ideje érkezett el. Bosák Nándor megyéspüspök nyugdíjba vonulása után Palánki Ferenc megyéspüspök vette át a pásztorbotot. A különleges, nem mindennapi esemény részleteiről is beszámoltunk.

Ha visszatekintek az Öröm-hír újság tartalmára, arculatára, el kell hogy mondjam, tartalmi színvonala a kezdetektől fogva magas mércét ütött meg, arculatában pedig fejlődésen ment keresztül. Kezdetektől a borítón kívüli belső oldalak két színnyomással készültek, majd 2013-tól, az egyházmegye 20. születésnapjától a teljes arculatváltás mellett már a színes fényképek nyújtotta esztétikai élmények is gazdagították az olvasókat.

Hála és köszönet

Itt és most szeretnék köszönetet mondani elsősorban az Olvasóknak, akik megtisztelnek bennünket az olvasásra fordított idejükkel, akik magukkal viszik otthonaikba és másoknak is beszámolnak az ott olvasott gondolatokról, hírekről, és sok esetben tovább is adják a lapot.
Hálás szívvel gondolok azokra a munkatársakra, sajtóapostolokra, önkéntesekre, papokra, akik hosszabb-rövidebb ideig munkájukkal, írásaikkal gazdagították oldalainkat. Köszönöm az egyházmegye papjainak a terjesztésben nyújtott segítségét, egy-egy interjú, tudósítás, beszámoló elkészítéséhez a nyitottságukat.

Köszönöm Rácz Jánosnak, a nyomdai munkálatokat végző Rexpo Kft vezetőjének munkáját, Juhász Béla tördelő-szerkesztő ötleteit, magas szintű szakmai felkészültségét, aki szintén a kezdetektől jelen van a lap szerkesztésében. Hálás szívvel gondolok az újság őreire, a korábbi évekből Géczy Erzsébet nővérre, Lieli Pál egyházközségi tagra és Havasné Gyöngyi és Juhászné Enikő jelenlegi korrektorokra, akik a szerkesztés utolsó fázisaként védik a magyar nyelv helyességét, tisztaságát.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönetemet kifejezni Bosák Nándor alapító, valamint Palánki Ferenc, az Öröm-hír újságot öt éve kísérő megyéspüspök atyáknak az egyházmegyei lap megjelenéséhez nyújtott maximális támogatásukért, javaslataikért, gondolataikért, írásaikért.

Kedves Olvasó!

Amikor Bosák Nándor püspök atya 2005 májusában felkért az Öröm-hír egyházmegyei, magazin jellegű lap szerkesztésére, azonnal igent mondtam. Az újságírás és a riportfotózás mint szakma már ismert volt előttem, de újságot még nem szerkesztettem, tehát a bennem rejlő további lehetőségek még nem voltak ismertek előttem. Csak annyit tudtam, hogy a kihívásokra soha nem mondok nemet, így tehát megköszönve a bizalmat, örömmel elfogadtam a felkérést. Mindjárt körvonalazódott is bennem az újság tematizálása, követve a püspök atya elképzelésének megfelelő irányvonalat, és elkezdődött az első szám szerkesztése. Azt viszont, hogy milyen tartalommal fogom megtölteni a következő lapszámot, még nem tudtam. És ez azóta is így van már 15 éve. Minden egyes elkészült újság után jön a kérdés: mi lesz a következő szám témája? Ezzel gyakran egyedül kellett megbirkóznom.

Soha nem vagyunk egyedül; rajtunk múlik, megéljük-e minden pillanatban Isten jelenlétét. Így lett nekem egy különleges munkatársam a Szentlélek, akinek segítségével megszületett a 71.
lapszám is. Minden egyes megjelent lap egy vajúdás, egy születés, egy újabb öröm. Éppen ezen tapasztalatok alapján tudom, hogy az Öröm-hír lap nemcsak egy újság a sok közül. Túlmutat önmagán, hiszen rajta van a Lélek keze, amely formálja és alakítja az olvasót éppúgy, mint az írót.
Isten szeretetének, az örömhírnek hirdetése, tanítása akár az írásokon keresztül is a világ legnagyszerűbb dolgai közé tartozik. Boldoggá tesz, hogy ebben eddig is részt vehettem.

Számítunk továbbra is tudósítóink, de bárki írásaira, fotóira és véleményére a lappal kapcsolatban, és reméljük, hogy a későbbiekben is mindig újabb és újabb tartalommal tudjuk Önöket szolgálni lelki életük fejlődésében. Mert az örömhír továbbadása nem más, mint embertársaink szolgálata, amelyben Önök is részt vesznek mindennapjaik során, és tehetik azt írásaink továbbadásával is.

Imádkozzanak értünk, imádkozzunk egymásért, hogy ebben a szolgálatban, az örömhír terjesztésében – Isten mindenkori akaratát felismerve, követve -, itt és most együtt mozdítsuk meg a világot!

Az alapításának 15. évfordulójáról megemlékező Öröm-hír, egyházmegyei újság megjelent 2020. július 2-án, hozzáférhető az egyházmegye templomaiban július 5-től, illetve 12-től.

Kovács Ágnes főszerkesztő

Öröm-hír Szerkesztőség
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye

Június 27. Szent László Napja-az Egyházmegye Védőszentje

Nagyváradi Szent László-himnusz

Keresztes vitézek daliás vezére,
Mi árva nemzetünk ékessége, fénye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

Jámborság volt élted virágzó erénye,
Szűz Anyánk Szent Fia szívednek reménye.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

Az Isten tégedet csodákkal megáldott,
Oh, tekintsd mennyekből e nyomorúságot.
Régi nagy királyunk, dicsőséges László,
Kérünk légy Istennél értünk közbenjáró.

(Halmos András)

2020. június 27., szombat 19:34

„A papi hivatás hullámai mossák tisztára az emberiség partjait” – Hármas ünnepet ült a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„A papi hivatás hullámai mossák tisztára az emberiség partjait”  – Hármas ünnepet ült a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Várakozással teltek az elmúlt hetek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Hosszú idő után az első nagyobb nyilvánosság részvételével hármas ünnepet ült az egyházmegye június 27-én, Debrecenben, a Megtestesülés-templomban. A mindenható Isten ma sem hagyja népét, szolgálatára papokat rendel. Ezen a napon az imádság és a kegyelem óráiban megtörtént az apostoli küldtetés és hatalom átadás.

Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének ünnepén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök áldozópappá szentelte Máté Péter és Szidor János diakónusokat és diakónussá Halász István akolitust a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén a korábban elhalasztott nagycsütörtöki olaj és krizmaszentelés szertartására is sor került. A megyéspüspök megszentelte a keresztelendők, a betegek olaját, valamint a krizmát, és papjai megújították a szentelésükkor tett fogadalmukat.

Azok, akik figyelnek Istenre, és meghallják hívó szavát, lemondanak a családról, engedelmességi ígéretükben a saját akaratukról, és az Urat vallják egyetlen örökségüknek. Mert aki Istenben bízik, az nem csalatkozik.

A pap vagy más néven presbiter – Szent Ambrus szavaival – Isten kegyelmének vikáriusa, helyettese, aki folytatja az egyházban Jézus működését. Mint próféta tanít, mint pap, bemutatja a megváltás áldozatát, és mint pásztor gondoskodik azokról, akiket Isten rábízott.
A diakónus szó jelentése: szolga, segítő, hírvivő. Az ősegyházban a feladatuk volt a szegények, betegek, özvegyek és az árvák szolgálata, ma elsősorban a papságra készülnek.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájában először is hálát adott Istennek, hogy annyi bizonytalanság után elérkezett az a nap, amikor a hívek és papok együtt ünnepelhetik a papszentelést. Örvendezik a szívünk, mert az Úr elárasztott bennünket kegyelmével – fogalmazott a megyéspüspök, majd Szent László király példamutató életét emelte ki. A magyar uralkodó először is Istenre irányítja figyelmünket. Népének példát mutatott a kereszténységben, az imádságos lelkületben. Vallásos élete a családjára, leányára, Szent Piroskára is nagy hatással volt, aki tőle tanulta hogyan lehet megélni az Istennel való kapcsolatot. Mint ahogyan Szent Pál mondja: „ha szent a gyökér, szentek az ágak is” (Róm 11,16). Ferenc püspök itt mondott köszönetet a szülőknek, családoknak, hogy Isten népének szolgálatába papot neveltek és áldozatos életükkel, jó példájukkal, imádságukkal segítették gyermeküket. Megköszönte a tanárok és mindazok szolgálatát is, akik segítették a szentelendőket, hogy elinduljanak a szentté válás útján, amelyben a papszentelés mozzanata nem a célt, hanem a kezdetet jelenti, egy különleges út első lépését.

Szent László segít benneteket, hogy ezen az úton szentként járjatok, határozott világos látásmóddal, mert ez mindenki örök jövőjének alapja. Szent Lászlót általában karddal ábrázolják, de kevesen tudják róla, hogy számtalan éjszakát töltött el imádsággal. Ez az imádságos lelkület legyen jelen életetek minden napján – hangzott el a szentelendőkhöz szóló buzdítás.

Az olaj- és krizmaszentelés Isten ajándékozó jóságára, szeretetére, kegyelmére, a szentségekre irányítja a figyelmünket. A felszentelt krizmával az újonnan szenteltek kezét szokták megkenni olajjal, lefoglalva azt Istennek az áldozatbemutatásra. A keresztelendők és a betegek olaját pedig a keresztelésekkor, illetve a betegek szentségének kiszolgáltatásakor alkalmazzák. „Rajtatok keresztül Isten különleges módon is meg akarja ezt valósítani, hogy ti legyetek az Ő eszközei, munkatársai paptestvéreitekkel együtt – fordult ismét a szentelendőkhöz püspök atya. – Mi, papok, arra adtuk az életünket, hogy összekössük az eget a földdel, Isten felé irányítsuk az emberek életét. Arra vállalkoztunk, hogy Isten szeretetét lehozzuk a földre, megvalósítsuk országának hirdetését. Henry Morton Robinson: A bíboros című könyvében, a szerző John Keats angol költőt idézi: „A papi hivatás hullámai mossák tisztára az emberiség partjait.” Bármilyen messzinek is tűnik az ég és nagynak a bűn tengere, ha igent mondunk a papi hivatásra, Isten irgalmát, megbocsátó szeretetét képviselve, meg tudjuk tisztítani az embereket. Nagy munka és feladat ez. Bár érezzük kicsinységünket, alkalmatlanságunkat, Isten alkalmassá tesz bennünket. Isten nélkül semmik vagyunk, de Istennel minden lehetünk. Nem hagyhatjuk abba ezt a munkát, ott kell lennünk a tévelygők mellett, hogy utat mutassunk a létezésünkkel, szavainkkal.
„Dicsértessék a Jézus Krisztus!” – köszönnek, ha meglátnak bennünket. Micsoda nagy felelősség ez, hogy a papról az embereknek az jut eszébe, hogy dicsérni kell Jézust. Hitelesen kell tehát élnünk, ott kell lennünk a bajban, nehéz helyzetekben vigaszainkkal – hangsúlyozta a főpásztor.

„Kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek” (Jn 14,16) – mondja Jézus, aki a Szentlélek eljöveteléről beszélt, és ezt vonatkoztathatjuk ránk, papokra is, hiszen nekünk vigasztalni, bátorítani kell az embereket, hogy bármilyen nehézséggel küzdenek, ne feledkezzenek meg arról, hogy örök életünk van.
Szeressünk és tanítsuk meg embertársainkat szeretni. Isten és az embertársaink iránti szeretetéről szól a kettős szeretetparancs. Ha jól tudjuk szeretni Istent, akkor megtaníthatjuk az embereket, hogy szeretetben segítsék egymást. Jézus tehát meghívott bennünket, hogy életében részesedjünk, hogy atyák legyünk és szolgáljuk az embereket.

Ferenc püspök ezután a szentelendők jelmondatát idézte.
Máté Péter jelmondata: „Vesd az Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik rólad” (Zsolt 55,23). Ha örömeinkkel, gondjainkkal rábízzuk magunkat Istenre, valóban megtapasztalhatjuk az Úr gondoskodó, szerető jóságát, oltalmát, és ebben példát mutathatunk másoknak. Szidor János jelmondata: „Te kövess engem!” (Jn 21,22) Légy Jézus szeretetének képviselője és kövesd tiszta szívvel Istent, mert ha az emberek követnek téged, Jézust fogják követni.

Csodálatos dolog megtapasztalni Isten szeretetét, hogy megajándékoz bennünket újabb és újabb papi hivatásokkal. Bár kevés hivatás születik, de örülünk minden hivatásnak, hiszen Isten ajándékaiban mindenhatóságát tapasztaljuk meg.
Imádkozunk értetek és kérjük a Magyarok Nagyasszonya, a papok édesanyja és Szent László király közbenjárást, hogy mindig hiteles tanúi lehessetek Isten szeretetének – fejezte be homíliáját Palánki Ferenc megyéspüspök.
Ezt követően a szentmise a szokásos módon a szentelési szertartás mozzanataival, majd az áldozati liturgiával folytatódott, végül a főpásztori és az újonnan felszentelt papok áldásával zárult.

Minden embert a saját útján, a szentelendőket is különböző utakon vezette a gondviselő Isten. Örömmel töt el bennünket, hogy mindhárom jelölt egyházmegyénk fenntartása alatt működő középiskolában érettségizett. Biztosak lehetünk abban, hogy az iskoláinkban folyó vallásos nevelés szellemisége hatással volt hivatásuk alakulására. 

A jelölteket Tóth László atya, a Megtestesülés-templom plébánosa mutatta be az ünnepi szentmise előtt.
Halász István 1995-ben Kisvárdán, ötgyermekes családban született. A nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban érettségizett, majd 2014-ben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papnövendékeinek sorába az Egri Érseki Papnevelő Intézetbe került. 2016-2019-ig Rómában, a Pápai Német-Magyar Kollégium közösségének tagjaként és a Gregoriana Pápai Egyetem diákjaként folytatta készületét. 2019 nyarán befejezte alapképzésének utolsó évét, majd Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyház közösségében végezte gyakorlati évét.

Máté Péter 1996-ban született Nyíregyházán, és jelenleg is Paszabon él szüleivel és testvérével. Középiskolai tanulmányait szintén a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban végezte el, papi hivatása már általános iskolában kezdett kialakulni, de még akkor nem mondott határozott igent. Később a lelkigyakorlatok során egyre jobban elmélyült benne a hivatás utáni vágy. 2013 augusztusában vett részt egy hivatástisztázó lelkigyakorlaton Egerben, amely nagy hatással volt rá, és határozott igennel válaszolt Isten hívására. Így érettségi után az egri szemináriumban folytatta tanulmányait családja támogatásával. 2019 júniusában diakónussá szentelte Palánki Ferenc megyéspüspök, majd gyakorlati félévét Kisvárdán töltötte.

Szidor János 1996-ban született, Mezőladányból származik. Vallásos fejlődése a szomszédban élő barátja hatására indult el, az ő kérésére kezdett el járni vasárnaponként szentmisére. Kezdetben a szülei nem nagyon gyakorolták vallásukat. János egyre többször járt templomba, ministrált, és igen gyakran megfogalmazták a hívek: „Milyen jól nézel ki az oltár mellett!”, de akkor még nem gondolt a papi hivatásra. A középiskolai tanulmányait a kisvárdai Szent László köznevelési intézményben végezte informatika szakon.
Hivatása kialakulásához hozzájárult a szülőfaluja és az iskola vallásos környezete, lelkülete. Többször végiggondolta magában, melyik az a hivatás, amelyet teljes szívvel tudna követni, így jutott el a papi szolgálatra, és igent mondott Isten hívására. 2019 júniusában diakónussá szentelte Palánki Ferenc megyéspüspök, majd gyakorlati félévét Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban töltötte.

Az ünnepi szentmisét a Debrecen Televízió felvételről közvetíti, adásba került június 27-én, szombaton este főműsoridőben, 20:05 perctől, és ezzel egy időben az interneten: a www.dehir.hu oldalon. Másnap, június 28-án, vasárnap 14:10-kor a Debrecen Televízió ismét műsorára tűzi a szentmisét. Vasárnaptól az egyházmegye You-Tube: https://www.youtube.com/channel/UCQQy1JVWk5td9GSGHI9X7Ng?view_as=subscriber illetve a Facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/ is megtekinthető. 

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szatmári Esperesi Kerület

esperes: Heidelsperger István, mátészalkai plébános

Csenger

Csenger

Cím: 4765 Csenger Kossuth u. 6.
Telefonszám: +36
Email: markujanos@freemail.hu

Plébános: Márku János

Fília:4742 Csegöld Dózsa u. 1.
4974 Zajta Kossuth L. u. 56.
Miséző hely:4973 Császló Kossuth L. u. 46.
4743 Csengersima
4972 Gacsály Fő u. 56.
4971 Rozsály Kossuth L. u. (G.k. templom)
4969 Tisztaberek Dózsa Gy. u.(G.k. templom
4976 Garbolc Szatmári u. 10.
4764 Csengerújfalu
4766 Pátyod Rákóczi u. 18.
4761 Porcsalma Lehel út
4972 Ura
5765 Komlódtótfalu Kisfaludy u. 10.
Szamosangyalos ref. kápolna


Fehérgyarmat

Fehérgyarmat

Cím: 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 25.
Telefonszám: +36
Email: pantyelej@citromail.hu

Plébános: Bökő Péter

Fília:4741 Jánkmajtis Arany J. u. 50.
Miséző hely:4737 Darnó Fő u. 25.
4752 Győrtelek
4962 Nagyszekeres
4941 Penyige Kossuth u. 112.
4732 Cégénydányád Dózsa Gy. u. 20.
Kisnamény gör. kat. kápolna
4754 Fülpösdaróc Fő u. 66.

Mátészalka

Mátészalka

Cím: 4700 Mátészalka Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36 44 300 877
Honlap: romkategyhazmateszalka.hu
Email: romkategyhazmsz@gmail.com

Plébános: Heidelsperger István
Káplán: Mészáros Zsolt

Fília:4334 Hodász Petőfi u. 34.
4335 Kántorjánosi Kossuth u. 4.
4332 Nyírderzs Kisgyulai u.
4333 Nyírkáta Kossuth út 15.
4722 Nyírmeggyes Petőfi u. 1.
4338 Papos Petőfi u. 1.
Miséző hely:4337 Jármi Kossuth u. 42.
Mátészalka-Ráczkert Móricz Zs. u.
4821 Ópályi Ady E. u. 2.
4336 Őr Hunyadi u. 5.


Mérk

Mérk

Cím: 4352 Mérk Hunyadi u. 76.
Telefonszám: +36 44355238
Email: kocsisgcs@gmail.com

Plébános: Kocsis Gábor

Fília:4351 Vállaj Temető u. 10.
4343 Bátorliget Szabadság tér 6.
4342 Terem Fő u. 26.


Nyírcsaholy

Nyírcsaholy

Cím: 4356 Nyírcsaholy Hunyadi János u. 21.
Telefonszám: +36 44313685
Email: stephanushajdu@gmail.com

Plébániai kormányzó: Hajdu István

Fília:4762 Tyukod Árpád u. 14.
4355 Nagyecsed Kölcsey Ferenc u. 2.
4353 Tiborszállás

Pusztadobos

Pusztadobos

Cím: 4565 Pusztadobos Petőfi u. 41.
Telefonszám: +36 45710229
Email: mak.zsolt.ferenc@gmail.com

Plébános: Mák Zsolt Ferencz

Fília:4564 Nyírmada Ady u. 25.
4822 Nyírparasznya
4562 Vaja Lahner u. 57.
Miséző hely:4563 Rohod G.k. templom

Szatmárcseke

Szatmárcseke

Cím: 4345 Szatmárcseke Kölcsey u. 27.
Telefonszám: +36
Email: barnaott@freemail.hu

Plébániai kormányzó: Dobai Barna Ottó

Fília:4965 Kölcse Kölcsey F. u. 78.
4933 Beregsurány Árpád u. 18.
4932 Márokpapi Kossuth u. 40.
Miséző hely:4922 Nagyar
4842 Gulács
4944 Túristvándi
4946 Tiszakóród Kossuth u. 43-47.