Egyházközség

Hangulatjelentés a mátészalkai hittantáborról

Egyházközségünk hitoktatói (Zeleznik Erika, Farkasné Papp Mariann és Oláh-Kocsis Mónika) és káplánja (Mészáros Zsolt atya) 2022. július 25-29. között plébániai napközis hittan tábort szervezett 27 gyermek részvételével. A tábor programjai 2 helyszínen zajlottak: a Szent József Közösségi Házban, illetve a Máltai Ház udvarán. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a mátészalkai egyházközséghez tartozó római katolikus hittanosoknak, hogy összegyűljenek, barátokat szerezzenek, közösséggé formálódjanak.  Igyekeztünk megszólítani az egyházközség híveit is, hogy segítségükkel gördülékenyebb legyen a reggeliztetés, valamint a kézműves programok lebonyolítása.

Az idei tábor témája a Szűzanya volt. Első nap az ismerkedés és a témára hangolódás jegyében telt, rózsafüzért megjelenítő névjegykártyákat készítettünk, majd elkészítettük a táborzászlónkat, mely Szűz Máriát ábrázolta.

A kánikulára való tekintettel a délelőttöket a közösségi házban töltöttük, majd délutánonként, a gyerekek nagy örömére, vizes játékokkal színesítettük a programot. A gyermekek minden nap részt vettek rendhagyó hittan órákon, beszélgettünk a családról, Égi Édesanyánkról, Mária-ünnepekről, búcsújáró helyekről, értelmeztünk és körül jártunk néhány alapvető fogalmat: kegyhely, zarándok, zarándoklat, Mária-út, fogadalom, fogadalmi ajándék. Nem titkolt szándékunk volt, hogy a hét végén a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye máriapócsi búcsújára minél többen velünk tartsanak, akár biciklivel, vagy a kisebbek a szüleik társaságában autókkal, ezért az utolsó hittan órán felelevenítettük, hogy régen milyen jelentősége volt egy közösség életében a közös zarándoklatnak. Az egész hét a múlt és a jelen kontrasztjában telt. Talán legélesebben az Agroker Kft. mátészalkai telephelyén tett látogatásunk alkalmával tapasztalták meg ezt a gyerekek, ahol régi felvételekről bepillantást nyerhettek egy aratás folyamatába, mely Sarlós Boldogasszony ünnepével vette kezdetét, majd hirtelen elénk tárult a legmodernebb kombájn, ami napjainkban takarítja be a terményt. A beszélgetések alkalmával sokszor előkerültek a régebbi idők, nehézségeikkel, problémáikkal, de mégis a közösséghez tartozás felemelő érzésével és megtartó erejével.

A tábor pénteki napján Túristvándiba látogattunk el, ahova a szülőket is hívtuk, összesen 33-en vettünk részt ezen a kiránduláson. Az ebédet követően egy vidám fürdőzéssel zártuk a napot.

Szerettük volna, ha a gyerekek idén is minden nap kézzelfogható ajándékkal térnek haza, melyet ők maguk készítettek. Ennek fényében a kézműves foglalkozások átszőtték az egész hetet. Készült búzából Mária alak, léggömbből rózsafüzér, rózsafüzért magyarázó lapozó, de a legkülönlegesebb ajándék egy Mária kép volt, melyet a vasárnapi (2022. július 31.) máriapócsi szentmise után vihettek haza a gyerekek, miután megtörtént a kegytárgyak megáldása.

Oláh-Kocsis Mónika

A táborról a további képeket lásd a GALÉRIÁBAN.

Július 31.-én Egyházmegyei Búcsú Máriapócson.

HAJDÚ ISTVÁN atya Máriapócsról:

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, máriapócsi zarándoklata

„Bűntelensége nem távolítja el tőlünk Szűz Máriát, hanem épp ellenkezőleg: közelebb hozza.
Ezt tapasztaljuk a világ megannyi kegyhelyén, ahová zarándokolnak az emberek, és hogy szeplőtelen Szíve előtt egyszerűen és őszintén feltárják mindazt, amit még szeretteiknek sem mernek elmondani: gyarlóságaikat, bizonytalanságaikat, legtitkosabb reményeiket, vágyaikat.
Mária anyai szeretete előtt az ember olyannak látja magát, amilyen, és megszületik benne a vágy, hogy megtérjen, és Isten dicsőségére éljen.
A Szűzanya arra tanít, hogy igazságban és egyszerűségben közeledjünk Istenhez; arra, hogy keresztény hitünk nem teher, hanem szárny, amely a magasba emel, ahol Isten ölelésében lelünk menedéket.
Szeplőtelen lénye kegyelem számunkra, mert annak beteljesedését szemlélhetjük benne, amire valamennyien meghívást kaptunk.”
(XVI. Benedek pápa)

Július 1.

Egy 10 éves jubileum margójára…
,,Így aztán, ha újra kellene papi jelmondatot választanom, ma sem akadhatnék találóbbra, mint tíz évvel ezelőtt: „… teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat”.
Ma sem tudnék nagyszerűbbet elgondolni, mint ennek az isteni szeretetnek a szolgálatába szegődni.
Kérem ezen a napon emlékezzenek meg rólam, hogy mindig Krisztusnak, mint Papnak, Tanítónak és Pásztornak szolgáljak.
Hirdetve az evangéliumot, szenteljem meg és szolgáljam Isten rám bízott népét.
Legyen gondom az istentisztelet végzésére, különösen Urunk áldozatának vasárnapi megünneplésére.
Mindezt Isten segítségével úgy végezzem, hogy felismerjék bennem annak a Krisztusnak igaz tanítványát, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy Ő szolgáljon másoknak.”

https://youtu.be/KqVY6toHOXc

Csenger Városi Televízió

Római Katolikus Ünnepi Szentmise

Ünnepi Szentmisét tartottak július 3-án vasárnap a Római Katolikus Templomban, ahol Márku János plébános ünnepelte pappá szentelésének 25.-ik évfordulóját.

Márku János plébános Ezüstmiséjén, július 3-án, Csengerben mutat be hálaadó szentmisét.

Márku János

Életút:
Született: Nyírbátor, 1958. ápr. 9.
Szentelték: Nyíregyháza, 1997. júni. 21.
Káplán: Rakamaz, 1997-1998
Fehérgyarmat, 1998-2001
Plébániai kormányzó: Mándok, 2001-2003
Plébános: Mándok, 2003-2010
Berettyóújfalu, 2010-2014
Csenger, 2014-től
Jelenlegi szolgálati helye:
Csenger (plébános)

Elindult a Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

HAZAI – 2022. június 5., vasárnap | 14:28

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése értelmében 2022 pünkösdjén útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos Facebook-oldala. Az MKPK Titkárságának erről szóló, június 5-én közzétett közleményét az alábbiakban olvashatják.

„(…) erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2022 pünkösdjén útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos Facebook-oldala.

Közösségi felületünkön Egyházunk híreit, eseményeit, közleményeit találják meg az odalátogatók, továbbá lelki útravalókkal is az Evangélium tanítását hirdetjük majd olvasóink felé.

Bízunk benne, hogy ezen a csatornán elindulva egy közvetlenebb kommunikációra nyílik lehetőség.

Budapest, 2022 pünkösdjén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

A Facebook-oldalon megtekinthető Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke rövid köszöntője.

Forrás: MKPK Titkársága

Fotó: Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

Magyar Kurír

KULTÚRA – 2022. május 13., péntek | 6:00

1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Piusz végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben megismételte.

A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres „napcsoda”: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre.

„Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.” 

(Francisco Marto)

A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat.

A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben hozták nyilvánosságra.

A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben.

Részlet a titokból: „[…] láttunk egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a szentatya. […] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.”

II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szent Péter téren. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.”

Egy évvel a merénylet után a szentatya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon a Szűzanyának. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a fatimai Mária-szobor koronájában őrzik.

A Szent Szűz kérésének eleget téve II. János Pál pápa 1984-ben felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének az emberiséget.

Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban, II. János Pál pápa harmadik fatimai útján, 2000. május 13-án avatta őket boldoggá, Ferenc pápa 2017-ben, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján szentté avatta őket. Liturgikus ünnepük: február 20.

„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: »Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«

(Részlet II. János Pál pápának a boldoggá avatáson mondott homíliájából)

Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, kilencvenhét éves korában.

* * *

Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide. A Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát építettek. Ezt követően lelkigyakorlatos ház és kórház létesült a völgyben. A bazilika építését 1928-ban kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-ben alakították ki.

Forrás1
Magyar katolikus lexikon
Katolikus.hu – Könyvtár – II. János Pál pápa írásai

Magyar Kurír

JÓ PÁSZTOR

Elgondolkodtató olvasmány a pap küldetéséről :Én a lelkipásztorod vagyok…Nem azért vagyok, hogy a haverod legyek, hanem hogy a pásztorod. Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken üljek, hanem hogy a közted és a sátán között álljak. Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árasszalak el, hanem hogy megnyugvást és igazságot kínáljak számodra. Nem azért vagyok, hogy hallgassak és minden fölött szemet hunyjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és irányt mutassak. Nem azért vagyok, hogy „hétköznapi ember” legyek, hanem vezető és pásztor. Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, hanem azért, hogy arra biztassalak, légy szent. Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra tegyem a lécet és segítsek neked elérni a célt. Nem azért vagyok, hogy menő, laza, vagy divatos legyek, ahogy a világ diktálja, hanem hogy állhatatos, felelősségteljes és erős legyek a világgal szemben. Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy az örökkévalóság felé mutassak. Nem én vagyok a Messiás… A Messiás felé vezetlek. Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős. Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy romboló erők karmai közt hagyjalak. Jobban kell szeretnem téged, mint saját magamat. A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerűség felé. Szükséged van az őszinteségemre és a jószívűségemre. Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet akarom neked. Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám nagyon hasonlít az apa szerepére a családban. Az a dolgom, hogy én legyek a kerítés a nyáj és az arra leselkedő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus is helyezte magát. Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát… Hogy oda vezessem a nyájat, ahová Krisztus szeretné. A mennybe akarok jutni. És azt akarom, hogy te is oda juss. Tudom, hogy az odavezető út keskeny és kanyargós. Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ahhoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést.(Bill Peckman atya)

Március 18-19. (péntek, szombat) 18 órakor Lelkigyakorlat Mátészalkán a Plébánia templomban Eiben Tamás vezetésével.

20.-án vasárnap 16 órakor: Templombúcsú Szent József tiszteletére

Az Új Ember kiadványok legújabb kötetével a nagyböjti készületben szeretnénk segíteni kedves olvasóinkat. A jól ismert és közkedvelt Adoremus formátumában megjelent kiadványunkban keresztúti elmélkedéseket találunk.

A húsvét előtti nagyböjti időszak a bűnbánat, a böjt és az imádság ideje. A keresztúti ájtatosság során Jézus Krisztus útján járunk, felidézve szenvedésének állomásait. Az Adoremus Keresztutak című különszámában először is megtaláljuk a keresztút végzésének általánosan elterjedt módját. Ehhez az imádkozó közösség bármilyen elmélkedést hozzáilleszthet, akár azokat is, melyek e kis kötetben megtalálhatók.

A Szentírás szavaival és a Római Misekönyv imádságai alapján összeállított keresztút után Szent II. János Pál pápa elmélkedését olvashatjuk, melyet a 2000. év nagypéntekén imádkozott. Ezt követően Ferenc pápa 2016 nagypéntekén elimádkozott Via Crucisa következik. Ennek középpontjában Isten irgalmassága áll. Ezután Sík Sándor, Romano Guardini, Jelenits István keresztúti gondolatai következnek. A kötetet Ladocsi Gáspár püspök rövid keresztútja és John van Bemmel időseknek írt elmélkedése zárja.

Szent II János Pál így ír a jubuleumi év keresztútjának bevezetőjében: „Azért vagyunk itt, mert meggyőződésünk, hogy Isten Fiának keresztútja nem a vesztőhely egyszerű megközelítése volt. Hisszük, hogy az Elítélt minden lépése, minden mozdulata és szava, de azoké is, akik látták és részesei voltak ennek a drámának, szüntelenül szólnak hozzánk. Krisztus szenvedésével és halálával is kinyilatkoztatja nekünk Isten és az ember igazságát. E jubileumi évben különös intenzitással szeretnénk reflektálni a történtek tartalmára, hogy új erővel tudjon szólni szívünkhöz és lelkünkhöz, és az őszinte részvétel révén a kegyelem forrása legyen számunkra.

A részvétel részesedést jelent. Mit jelent részesedni Krisztus keresztjében?

Jelenti annak a szeretetnek a megtapasztalását a Szentlélekben, melyet Krisztus keresztje rejt magában. Jelenti a saját keresztünk fölismerését ennek a szeretetnek a fényében. Jelenti a saját keresztünk vállunkra vételét, s menni mindig e szeretet erejében… Menni végig az életen, követvén Őt, aki »alávetette magát a keresztnek, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának jobbján ül.« (Zsid 12,2)”

A kézbe vehető és nagyobb betűkkel szedett Adoremus különszámának borítóképe és a kötetben található stációs képek Atlasz Gábor festőművész Budapesti Szent Ferenc Kórház kápolnájában látható illusztrációi.

Keresztutak – Adoremus különszám megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Kedves Testvérek!A Katolikus Karitász a Magyarországra érkező menekültek fogadásához és ellátásához bázisokat épített ki az északkelet-magyarországi régióban. Ezen kívül a Caritas Ukrajna-val közösen segélyszállítmányokat (tartós élelmiszert, matracokat, pokrócokat) indított útnak Kárpátaljára és Ukrajna belső területeire.

Ha Te is szeretnél segíteni a háború miatt nehéz helyzetbe került testvéreinken, ezt három módon is megteheted partnerünkön, a Katolikus Karitászon keresztül:

1. Telefonon a 1356 telefonszám felhívásával: hívásonként 500 forinttal segítesz.

2. Online adományozással a Katolikus Karitász honlapján, ide kattintva: https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany3. Átutalással: Katolikus Karitász – 12011148-00124534-00100008 (Raiffeisen Bank). A közleménybe írd be: Ukrajnai háború.Segítsünk együtt a bajban levőkön!

Megélni a hétköznapok „ halk szirom-csodáit”

Kétévnyi bezártság, elszigeteltség, most pedig a háborús helyzet okozta félelem, a világ zaja, csörtetése közepette, forrón vágyunk egy hely után, ahová elvonulhatunk önkéntes „számüzetésbe”, ahonnan kikzárhatjuk azokat a tényezőket amelyek mind mindfélelmmel, gyötrődésset, álmatlan éjszakákkal és aggódó nappalokkal bilincselték meg szívünk- lelkünk szabadságát, a Szeretetre.

Az elvonulás, „pusztába vonulás” nem egyenlő a magánnyal,a kirekesztéssel. Inkább lecsendesedés, tiszta fejjel, értelemmel átgondolás, korrigálás, erőgyűjtés, felkészülés.

A Lelkigyakorlatos esték főként így Nagyböjt idején, segítenek a terhek átgondolásában, átalakításában vagy épp letételében.

Mátészalkán  a templombúcsú előtti két estén március 18.-19.-én Eiben Tamás, fülöpi plébános hívott bennünketelmélkedésre,„közösen indulni el egy lelki utazásra, a bennünk rejtőző, megbúvó érzések, gondolatok,lelkiekben történő megosztására,mellyel egyben vígasztalunk, bátorítunk, néha figyelmeztetjük is egymást.”

A hétköznapok rohanásában csak „túléljük” , átrohanunk, letudjuk a napokat…ahelyett, hogy „megélnénk az életünket átszövő hétköznapi jelen pillanatokat”.

Ha egy végrendeletet írnánk, és számot kellene adnunk arról, melyek az igazán fontos dolgok számunkra, lehet, hogy nagy gondban lennénk?…”Mi lenne a fontossági sorrend?… Az, amivalóban fontos.”…- teszi fel a kérdést.

 A Nagyböjti időszakban, kiváltképp próbálunk oda figyelni, hogy felajánljunk valami „fontosat”, hogy jót cselekedjünk,” ellenálljunk a csábításnak”… de vajon ”mire  csábít bennünket a gonosz?”…

Leginkább, hogy „legyünk kétségbeesve” mindazon okok, körülmények miatt amelyeket a hétköznapok folyamán átéltünk, és hogy féljünk.” Miért olyan félelmetes csábítás a félelem, a kétségbeesés?- „mert akkor nagyon távol járunk az Istentől.”- figyelmeztet a lelkivezető.

A Szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes Szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár:aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben.”

Az Úr, minden nap bátorít. Az év 365 napjára kinyilatkoztatta az Ő igéjében: „Ne félj.” „, „ne félj, te kicsiny kis nyáj”. „Ne félj, csak higgy! Ne félj és légy bátor!”

„Ahová Isten elvezet, azon át is visz.”

„Mert az Ő Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.”

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, és a józanság lelkét.” „Istenben bízom nem félek.”

„Ha ezren esnek is el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.””Mert én veled vagyok, megőrizlek téged , akárhova mégy, és vissza hozlak erre a földre. Bizony ,nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

„ Az Úr megőriz minden bajtól, megőrzi életed.”

Mindezeket neked, nekem, megígérte az Úr.

Arra azonban „nem kaptunk ígéretet, hogy életünkben nem lesznek betegségek, tragédiák, veszteségek, fájdalmak”…DE azt igen, hogy „Mindaz, aki hisz énbennem, nem fog elveszni, hanem örök élete van.”

Ezért kell elszakadnunk,kivonulnunk a „pusztába”, Hozzá, hogy újra és újra felsajduljon bennünk annak a mérhetetlen kegyelemnek, Szeretetnek  a „csodája”, amely napról napra segít „hordozni a saját keresztünket”-VELE.

Mindenkinek más más kereszt adatott, vállalt fel- ne hasonlítgassunk. Van egy olyan mondás.”Ha már segíteni nem tudunk(akarunk) a másik terhét cipelni, legalább ne tegyünk rá.”…

Ugyan így és ezért, egyen egyenként-is- más csodákkalajándékoz meg a Jóisten. Nemás csodáját lesd hát, ne azt kutasd, ne méricskélj, és főleg ne irigykedj.

ATEszámodra is millió apró csoda rejtekezik napról napra körülötted, mely Neked nyitogatja szirmait- VEDD észre, hajolj le hozzá, illatozd meg, töltődj fel szépségétől, illatától, különlegességétől, és lelked mosolya varázsolja el gondterhes arcod ,simítsa ki  redőit az Isteni Kegyelem érted lehajló végtelen Szeretete.

Útravalóul csodás bátorítást kapott Isten népe Mátészalkán Eiben Tamás atyától:

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld

meghasadjonÉs tűz nyelje el Sodomát.

A mindennapok kicsiny csodái

nagyobb és titokzatosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre

Hallgasd, figyeld, hogy mit

dobog.

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodálatosabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,

Nézd a kis ezüstpontokat:

Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,

Hogy nő, hogy törpül el veled.

Nem csoda ez?-s hogy

tükröződni

Látod a vízben az eget?

NE VÁRJ NAGY DOLGOKAT ÉLETEDBE,

KIS HÓPELYHEK AZ ÖRÖMÖK,

SZITÁLÓ, HALK SZIROM-CSODÁK.

RAJTUK ÁT ISTEN SZÓL: JÖVÖK.

s egyben házi feladatot is : „Aki tudja, mondja el annak, aki nem tudja.”

…”amely nép sötétségben él, ne zászlót vigyetek előtte, hanem lámpást…”(Ady Endre)- Legyetek tehát Isten élő lámpásai.

Koleszár Mária

Imaláncot indít a 777 csapata az orosz-ukrán háború miatt amelynek során arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy minden este 20 órakor Istenhez fordulva imádkozzunk a helyzet békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért. Otthonainkban gyújtsunk egy gyertyát, csendesedjünk el, és akár saját szavainkkal, akár kötött imát elmondva kérjük a Teremtőt, hogy a békés megoldás felé vezesse az országok vezetőit.

Több felekezet képviselője is imát írt az imalánchoz kapcsolódva, hogy ilyen módon is közösen tudjunk fohászkodni. Sőt, nem csak a hívő embereket hívjuk, hanem mindenkit, akit aggaszt a háború, és aki az erőszak helyett a párbeszédben látja a megoldást.

Különösen aggódunk és imáinkban hordozzuk a kárpátaljai testvéreinket, akiket nem csak a háború, hanem a besorozás félelme is érint. Imáinkban, gondolatainkban veletek vagyunk ezekben a napokban is, nem engedjük el a kezeteket!

Hamvazószerdáig böjtre is buzdítunk, amelyhez mi magunk is csatlakozunk. Mondjunk le egy számunkra kedves dologról, lehet az étel-ital vagy cselekvés. Természetesen tarthatunk „pozitív böjtöt” is, amikor nem lemondunk valamiről, hanem elhatározunk valami olyat, amely áldozattal jár (plusz ima, másokon való segítség).

Legyen békesség köztünk mindenkor!

Hogyan lehet csatlakozni az imalánchoz?

  1. Minden este 20 órakor gyújts meg egy gyertyát vagy mécsest, csendesedj el és mondj el egy fohászt Európa és a világ békéjéért, az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért.
  2. Ha szeretnéd, akkor jelöld be az oldal alján lévő térképen, hogy honnan imádkoztál.
  3. Buzdítunk arra is, hogy a fohászt követően a meggyújtott gyertya képét fotózd le és a #legyenbéke hashtaggel oszd meg a közösségi oldalakon.

Gájer László római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárának imája a békéért:

Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd.
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük tőled. A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.
Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét.
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen.

Horváth Zoltán római katolikus pap, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia plébánosának, a Pesti-Belső Espereskerület esperesének imája a békéért:

Béke a rend nyugalma (Szent Ágoston; KEK 2304).
Istenünk, Te megteremtetted a rendezett és gyünyörű világot, azért, hogy békében és szeretetben élhessünk. Kérünk, teremts békét a különböző népek és nemzetek életében és szívében! Add, hogy Oroszország és Ukrajna vezetői és népei megtalálják a Hozzád vezető utat, aki meg tudod adni számukra, a mostani konfliktus helyzetben a békét és a nyugalmat. Ámen

Bedekovics Péter református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, a Magyar Cserkészszövetség elnökének imája:

Istenünk! Hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus atyja, s általa a mi Mennyei Atyánk is vagy, hanem a Békesség Istene is! Hozzád kiáltunk, aki az Igazság Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban lévők és a nyomorultak! Hozzád könyörgünk, aki elküldted a Vigasztalás és az Erő Lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig!
Hatalmas Isten, kérünk Téged, hogy ne hagyd a világ vezetőinek szívét megkeményedni, hanem puhítsd fel, formáld át! Adj nekik bölcsességet, adj nekik higgadtságot, adj nekik békességre való vágyat – hiszen boldogok a békességet munkálók, mert ők Isten fiainak neveztetnek!
Imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, kitartást! Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek felebarát felé nyúló, segítő kezet!
Ne hagyj el bennünket, Magasságos Isten – de bármi is történik, legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Kiss Máté a Komáromi Evangélikus Egyházközség lelkészének imája:

Drága Mennyei Atyánk! Mindenható Istenünk! Áldunk és magasztalunk azért, mert Tiéd a hatalom, mennyen és földön. Alázattal és Jézus Krisztus által jövünk most eléd. Tudjuk, hogy Te kezedben tartod a világ történéseit is. Könyörgünk Atyánk, ha lehet, irgalmaddal és kegyelmeddel, Te tartsd meg a békét Oroszország és Ukrajna között, legyen meg a Te akaratod ebben is.
Könyörögve kérünk testvéreinkért, adj most nekik Tőled jövő békességet és ha egyezik akaratoddal, őrizd meg őket. Külön kérünk magyar testvéreinkért, a kárpátaljai magyarságért. Rombold le a gonosz munkáját, őrizd meg őket és adj Tőled jövő békességet testvéreinknek. Nyisd meg Urunk a szívünket és a kezeinket, hogy amiben csak tudunk segítsük testvéreinket. Kérjük, adj békét akaratod szerint, és tedd naggyá nevedet ebben a konfliktusban is. Ámen!

Boros Dávid, a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Budapesti Egyházkerület elnökének imája:

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás 29, 7.)
Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogy sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak.
Kezdd, Uram, bennem a békéltetés munkáját: csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot, töltsd be Szentlelkeddel! Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel! Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a Te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban, környezetemben!
És most, amikor messzebb tekintek, e fáradozásomban csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a Te kezed elér! Könyörgöm, hogy mentsd az embert – ahogy mindig is tetted! Mentsd a testét és mentsd a lelkét! Adj békességet vagy légy velük a háborúságban!
Megvalljuk, Te vagy az Úr mindenek felett, Téged nem lehet legyőzni, hogy Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.

Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, a Pesti Esperesi Kerület esperesének gondolatai:

A keresztények számára minden nehéz helyzet megoldásához útmutató a három legnagyobb ünnepünk. Karácsonykor az isteni Szó testesült meg, aki békességet akar Isten és az emberek között. Karácsony óta hisszük, hogy az Ige azóta is testet tud ölteni a történelemben, a jó szó tud békességet teremteni az emberek között. A keresztények a nagypénteki per óta tudják: megtörténhet, hogy mindenkinek van rész-igaza, mégis elsikkadhat a nagy igazság, s a legártatlanabb jár a legrosszabbul. Nagypéntek óta tudjuk, hogy abszolút igazság nem lesz a földön, de az erőszak és a saját igazság hajszolása nem visz előbbre. És pünkösd óta azt is tudjuk: a legkülönfélébb nyelveket és érdekeket is képes a Lélek áthidalni és összekötni. A Lélek képes olyan magasabb szintű igazságra, egységre elvezetni, amelyet korábban el sem tudtunk képzelni.
A történelemben talán kevés olyan nemzet tudja annyira, mint a magyarok, hogy mit jelent, ha a történelmi határok igazságtalanok, ha a kisebbségnek nehéz sorsa van, ha a nagyhatalmak a fejünk fölött döntenek rólunk. Vannak és lesznek történelmi igazságtalanságok, a mennyek országa maradéktalanul sohasem valósul meg a földön. Ám a megoldás nem lehet a háború. Mindig a legártatlanabbak szenvednek a legtöbbet, őket állítják a frontra és majd nekik kell felépíteni a rommá lőtt otthonokat. Megtanultuk a történelemből azt is, hogy az emberi jogokra hivatkozva roppant hasznot lehet kicsikarni a zavaros helyzetben (fegyverek, részvények, befolyás). Szemünkbe hintik a hangzatos szavakat, és folyik a háttérben a sátáni alku. A morálteológia el tudja fogadni a jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt forradalmat – de a jelen helyzetben nem látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek használata.
Az egyházak hivatása most az keleten és nyugaton is, hogy a békére sürgessék a vezetőket, és leleplezzék az álnok szándékokat. A nyugati katolikus, protestáns, és a keleti ortodox egyházaktól is elvárt, hogy a karácsony, a nagypéntek és a pünkösd szellemében szóljanak.
Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten Fia – könyörülj rajtunk, bűnösökön!

Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnökének imája:

Mindenség Ura, a Világ Alkotója!
Áldj meg minket arcod fényével, melyben ránk ragyogtatod kegyes szeretetedet, éltető tanodat, és a békesség áldásával ajándékozol meg minket.
Hatalmas vagy te a magasságokban, ki erejed teljében trónolsz. Te vagy a béke, és béke a Neved!
Kérünk Téged Jóteremtő – mentségünk és segítségünk – fogadd most szánk szólását és szívünk kérését.
“Szim salom, tová, uvráchá” – hozz békét, jót és áldást ránk, világunkra, az ukrán népre és a kárpátaljai magyar közösségekre, testvéreinkre, hogy mindig és minden órában a te békéd járja át a mi szíveinket.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg a népeket!

Szűz Mária lourdes-i jelenése – A betegek világnapja

KULTÚRA – 2022. február 10., csütörtök | 19:54

1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-barlangban a szegény, tanulatlan, tizennégy éves Bernadette Soubirous-nak megjelent a Szűzanya.

A „Hölgy”, aki a Massabielle-barlangban megjelent, hófehér ruhát és vakító fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt derekán, lábát arany rózsa díszítette, és kezében rózsafüzért tartott. Összesen tizennyolc alkalommal jelent meg július 16-áig, bűnbánatot és engesztelést kérve. Február 25-én fölszólította Bernadette-et, fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon belőle és mosdjon meg benne. Március 2-án megbízta a kislányt, „mondja meg a papságnak, hogy építsenek kápolnát és jöjjenek körmenetben” a jelenések helyére. Március 4-én már több mint tízezren kísérték el Bernadette-et a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. Március 25-én a Hölgy lourdes-i dialektusban a nevét is elárulta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba – a Pireneusok között, a Pau patak partján fekvő városkába – és a jelenések helyén fakadt forráshoz, mely 120 ezer liter vizet ad naponta. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök (Lourdes a tarbes-i egyházmegye területén fekszik), majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte.

1862-ben templomot kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra elkészült, s melynek IX. Piusz pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. A barlangban Bernadette útmutatásával elkészült a Szűzanya márványszobra. A forrás mellett fürdő épült.

A Szűzanya lourdes-i megjelenését először a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, 1890-től. 1908-tól, a jelenések 50. évfordulójától kezdve X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egész Egyházra.

A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezer, ebből hetvenet ismer el az Egyház csodás gyógyulásnak. A lelki gyógyulások száma felmérhetetlen.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Ezen a napon egyre több templomban kiszolgáltatják a betegek szentségét. A pápa február 11-én hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez.

Forrás
Magyar katolikus lexikon

Magyar Kurír

Nagy Csaba atya, egyházmegyei családreferens családpasztorációs tervét tesszük közzé. Csaba atya többek között azt hangsúlyozza, minden ember része a családpasztorációnak, mert mindannyian családban élünk gyermekként, testvérként, szülőként, nagyszülőként, stb. Továbbá kifejti, hogy a plébánia a családok családja. Erősítsük plébániai közösségünket!

Lásd: HÍREK oldal

Balázsáldásban részesülhetünk Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján

kovacs.agi

Szent Balázs püspök élettörténetét idézzük fel liturgikus emléknapján, február 3-án. A vértanú püspök emlékezete különösen a névadásban és a népszokásokban él elevenen. Ezen a napon és az ezt követő vasárnapon a szentmisék végén balázsáldásban részesülhetünk.  

balázsáldás Szent Balázs napján (febr. 3.) két (régebben X, ma Y alakban összekötött) gyertyával adott áldás „torokbetegség és minden más baj” ellen. Balázst Keleten a görögök már a 6. században a torokbaj ellen védő szentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak föl gyógyulásukért. A 12. században tűntek föl a torokbaj ellen védő (áldó) könyörgések. Magyarországon a 16. századtól ismerjük a gyertyaáldást és a balázsáldás könyörgését.

***

Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlékezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban  figyelemre méltó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.

Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

Azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola helytartó poroszlói is. A helytartó 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius császár rendelt el. A püspök ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják, és Agricola bírói széke elé hurcolják. Nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték.

Kezdetben hallgattak Szent Balázsról a források. Ebből következtethetünk arra, hogy tisztelete nyilvánvalóan nem közvetlenül a halála után kezdődött. Keleten azonban legkésőbb a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól már mint a torokbajok ellen védő szentet tisztelték.

Tisztelete a 12. századtól lett általános, mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. Később vérzések, hólyagbetegségek, továbbá kelések, kólika, pestis és fogfájás esetén fordultak hozzá.

A késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorolták. Az orvosok, posztókereskedők, gyertyaöntők, fúvós zenészek, énekesek védőszentje, kedvező időjárásért is segítségül hívták.

A balázsáldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. században keletkezett, leírása a 17. században szerepel először a Rituale Romanum (Római Szertartáskönyv) függelékében. Babits Mihály megrázó verse, a Balázsolás, melyben a gégerákban szenvedő költő gyermeki bizalommal fordul a szent püspökhöz, ezt a szokást idézi fel. 

Balázst a középkorban rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolták; keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint kínzatása alkalmával a testét tépték).

Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 3-án.

A legenda szerint egy napon rémült anya sietett Szent Balázshoz, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút (egy másik változat szerint eltávolította a szálkát), és így megmentette a haláltól.

Egy másik legenda szerint a helytartó először vízbe fojtás általi halálra ítélte a püspököt. Abba a tóba kellett volna vetni őt, amelybe korábban keresztény asszonyokat fojtottak, mert beleszórták a helytartó házi isteneinek szobrait a tóba. A bölcs csodatévő akkor a következőt tette: a partra érve rövid áldást adott a számára halált jelentő tóra, aztán a vízen járva a tó közepéig sétált. Ott megfordult, és barátságosan fölszólította bíráit, hogy saját isteneikbe vetett hitük bizonyságául kövessék őt a vízen járva. Hatvanöt férfi elfogadta a kihívást, és mind a vízbe fulladt.

Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Családok imakönyve 7.0

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 10:33

Az imádság ereje megsokszorozódik, ha együtt, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár hetedik alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

„A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona” – hangzott el Ferenc pápa 2020. december 27-i beszédében, melyben meghirdette a családnak szentelt évet. Ebben a különleges évben a Családok imakönyve 7. kiadása is hozzájárulhat keresztény létünk, Istennel folytatott párbeszédünk elmélyítéséhez. Örömmel ajánlom a kiadványt minden családnak, mert ahogy Szent II. János Pál pápa is megfogalmazta a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában, a keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri (FC 59.).

Örömben, bánatban, reményben és szomorúságban, kétségek és elhatározások idején is imádkozzunk és adjunk hálát az Úrnak a családunkért!”

Marton Zsolt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke


A kiadvány a család apraja-nagyjának szól, közös, tartalmas együttlétre hív. Figyeljünk oda egymásra, nyissunk egymás felé, imádkozzunk szeretteinkért együtt és egyénileg is. Az imádság ereje megsokszorozódik, ha közösen, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár 7. alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

Kérjük Isten segítségét, hogy mutasson jó irányt mindebben. Rajtunk is múlik azonban, hogyan tudunk jót és jól tenni, hiszen ahogy a XIV. századi ima is mondja: „Krisztus a te kezeddel cselekszik – Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk.” (részlet)

Az imakönyv minden korosztálynak szól. Megtalálhatók benne a családok közös imádságai a családi békéért, a gyermekekért; a házastársak imái családi felelősségtudatért és a szeretet megmaradásáért. A különböző litániák mellett a magyar és külföldi irodalom legszebb versei közül is jó néhány színesíti a kiadványt.

A törődést és odafigyelést legkönnyebben családi berkeken belül valósíthatjuk meg. Ott, ahol a legkönnyebb szeretni, ahol a szeretet jelenléte állandó és magától értetődő. Értékeljük azt, ami a miénk, amiért már nem kell megküzdeni, hiszen szeretetkapcsolataink ápolása mindig szükséges. Innen, a családi, baráti körből aztán tovább tudjuk adni a tágabb környezetünkben élőknek is mindazt a jót, amivel feltöltődtünk. Kosztolányi Dezső versben igyekszik megfogalmazni, mit is jelent számára szeretett hitvese.

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél szobámba,
s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
„Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet.”

Külön fejezet készült az édesanyák és külön az édesapák számára, a gyermekek pedig testvérükért, szüleikért (anyák napján édesanyjukért) imádkozhatnak. Ezenkívül a nagyszülők, az idősek és a gyászolók (imádság elhunyt házastársért, meg nem született gyermekért) is megnyugvást találhatnak egy-egy számukra kínált imádság olvasása, imádkozása közben.

„Szeretet Istene! Te nem engeded, hogy örökre elváljunk egymástól. Hiszem, hogy ő látja szívünk szomorúságát, amellyel utána sírunk, s látja már előre az időt, amikor az örökkévalóságban ismét találkozunk. Istenem! Ő e földön is növelte boldogságomat. Mennyivel boldogabbak lehetünk majd ott? Boldog volt az a néhány év is, amelyet együtt töltöttünk. Vele az egész örökléten át együtt élni boldogan – ez az a boldogság, amelyet te készítesz a téged szeretőknek, és bizonnyal ezt készíted számomra is. Ámen.”

A bővített kiadás előszavában Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyerekek és fiatalok lelki fejlődésének fontosságára irányítja az olvasó figyelmét. Mint fogalmaz, „nagy veszélyben vannak tehát a gyermekek és a fiatalok, akik az élet rendje szerint a családon kívülről is rengeteg benyomást és információt kapnak. Szükség van tehát arra, hogy értük és velük sokat imádkozzunk, hogy személyiségükben érett és az elköteleződésre kész életállapotra jussanak, amely mind a házasságnak, mind a családi életnek feltétele.”

Székely János szombathelyi megyéspüspök úgy véli: „A gyermek legfőbb nevelője Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni elvégezni egy gyermek lelkében, azt Isten meg tudná tenni. Milyen nagy áldás, ha oda tudjuk vezetni őket a legfőbb Mesterhez, a mennyei Atyához, a Szűzanyához.” Mindebben segítségünkre lehet a Családok imakönyve.

Levehetjük a polcról, ha életvezetési tanácsra van szükségünk, vagy ha imádkozni vágyunk egyedül, netán többen együtt, vagy ha csak irodalmi olvasmányélményre, feltöltődésre vágyik lelkünk.

Jó szívvel ajánljuk minden hívő – legfőképpen pedig a hitben elmélyülni, megerősödni vágyó családok – figyelmébe, különböző alkalmakra, együtt és külön imádkozáshoz, lelki elmélyüléshez, útkereséshez, megerősítéshez.

Forrás és fotó: Martinus Kiadó

Magyar Kurír

Új vallási műsor indul ma a Dunán

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 18:20

A társadalmi, közéleti jelenségek állnak az Agapé című új vallási műsor középpontjában, amelyet először január 27-én láthatnak a nézők a Dunán. A csütörtök esténként jelentkező kerekasztal-beszélgetésen a vendégek keresztény válaszokat keresnek a felvetődött kérdésekre. Az első adás a keresztény ember társadalmi felelősségét járja körül.

A Duna megújulása a csatorna vallási műsorait is érinti. A már megszokott vasárnapi szertartás-közvetítéseken túl magazinműsorok, riportok, tematikus interjúk, valamint híradó és kerekasztal-beszélgetések is helyet kapnak a programkínálatban.

Új műsorként jelentkezik csütörtök esténként az Agapé című közel egyórás kerekasztal-beszélgetés, amelyben Vágvölgyi Gergely műsorvezető négy vendéggel vitatja meg az aktuális társadalmi kérdéseket keresztény szemszögből.

„Sokfélék vagyunk és sokféle keresztény felekezet létezik, Krisztusban azonban mégis csak egyféle válasz van. Mi azt keressük, hogy Krisztus mit válaszolna a világ különböző kérdéseire” – mondta az Agapéról Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője.

Az első adás témája a keresztény ember társadalmi felelősségét járja körül. Szó lesz arról, hogy a hit közügy vagy magánügy, és miként jelenhet meg a személyes hit és az Istenről való beszéd az élet legkülönfélébb területein, az orvostudományban, a pszichológiában, a költészetben vagy épp a közgazdaságban. Az első adás vendégei: Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, Csókay András nemzetközi hírű idegsebész, Lackfi János József Attila-díjas költő és Tapolyai Emőke pszichológus.

Havonta más-más téma köré csoportosulnak az adások. Februárban a házasság lesz középpontban, tekintettel arra, hogy ebben a hónapban ünnepeljük a házasság hetét. Többek között szó lesz a keresztény házasság alapjairól, a férfi-női szerepekről, a testiség vagy épp a gyermekvállalás kérdéséről.

Forrás és fotó: MTVA

Magyar Kurír

Áldd meg, Uram, otthonunkat – Segítség a házszentelés szertartásához pap jelenléte nélkül

KULTÚRA – 2022. január 8., szombat | 15:00

A ház- és lakásszentelések időszakában vagyunk. A szentelmények közé tartozó szertartás lehetséges pap jelenléte nélkül is. Ehhez nyújt segítséget Sztankó Attila kegyhelyigazgató liturgikus jegyzetével.

Gyermekkorom plébánosa, Horváth Ágoston atya vízkereszt ünnepén két nagy dézsában megáldotta a vizet, amelyet a templomba összegyűltek kisebb nagyobb palackokban otthonukba vittek. Ezt követően, a következő vasárnapi ebéd alkalmával édesapám az ujját belemerítette a vízbe és meghintette vele a lakást, majd pedig még kortyoltunk is a vízből. A késői nyolcvanas években és a korai kilencvenes években ez szinte természetes volt Kárpátalján, hiszen kevés volt a pap, a Magyarországról érkezett jezsuita, domonkos és ferences atyák, noha már elkezdték áldásos tevékenységüket, nem juthattak el minden családhoz.

Így a család megáldása az édesapa, a nagyszülő feladata és szolgálata lett.

Az alábbiakban szeretnénk némi segítséget nyújtani azon családoknak, akik fontosnak tartják családjuk és otthonuk megáldását még akkor is, ha a helyi pap, diakónus vagy lelkipásztori kisegítő lelkipásztori feladatai mellett nem tud eljutni sok családhoz.

*

Megfelelő időpontban a családfő vezetésével egy énekkel lehet kezdeni a családi ájtatosságot.

Ó, szép Jézus! ÉE 55
vagy
DÚR: Királyok

a népi hagyományból:
Hová mentek, három király? Volly 100
Királyoknak Királyának Volly 197

Családfő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Mind: Ámen.
Családfő: A bölcsek messze földről indultak útnak.
Mind: Aranyat, tömjént és mirhát hoztak a Megváltónak!

Édesanya: Családunk egyházi közösségünk és szeretett hazánk egyik éltető sejtje. Ezzel az ünnepléssel az Úr áldását kérjük magunkra, hogy a család tagjaiként az élet különböző körülményei között, az Úr áldásából nyert kegyelem révén legyünk az evangélium tanúi és hirdetői.

Segítsen meg minket az Úr, hogy az evangélium tanítása alakítsa egész életünket.

A család egyik tagja ezt követően felolvassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:
1Kor 12,12–14
vagy
Ef 4,1–6

Fényességes ez a mai nap ÉE 60
vagy
DÚR: Az Úr dicsérete

Ez követően a családfő felovassa az alábbi szentírási részek valamelyikét:
A napkeleti bölcsek imádják Jézust (Mt 2,1–12),
vagy
Jézus megkeresztelkedése (Máté 3,13–17),
vagy
A kánai menyegző (János 2,1–11)

Családfő: Krisztus Urunkat, az Atya örök Igéjét, aki az emberek között lakozott, családban élt, és azt mennyei áldással halmozta el, kérjük bizalommal, hogy jóságosan oltalmazza családunkat, ezért mondjuk:
Mind: Őrizd meg, Urunk, családunkat a te békédben!

1. Családtagok felváltva: Te Máriának és Józsefnek engedelmeskedve megszentelted a családi életet, szenteld meg jelenléteddel családunkat!
2. Te buzgó voltál Atyád dolgaiban, add, hogy minden családban imádják és tiszteljék az Istent!
3. Te szeretted rokonaidat, és ők is szerettek téged, őrizz meg minden családot békében és kölcsönös szeretetben!

Ezt követően a családfő: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk, Jézus Krisztus tanított minket:  Mi Atyánk…

Könyörögjünk! Áldd meg, Uram, otthonunkat, és mindnyájunkat, akik benne lakunk! Legyen itt az egész esztendő folyamán egészség, tisztaság, erényesség, alázatosság, jóság és vallásosság. Töltse el szívünket a hála a mindenható Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. Háríts el tőlünk minden ellenséges hatalmat. Szabadíts meg minket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizz meg minket békességben és szeretetben.

Kérlek, Uram, maradjon ez az áldás e házon és a benne lakókon. Krisztus, ami Urunk által.

Családfő: Most körbejárjuk a lakást, és szenteltvízzel meghintjük a helyiségeket.

Az erre a célra előkészített fenyőággal a családfő meghinti szenteltvízzel az egyes helységeket, majd a végén elimádkozza a záró könyörgést.

Családfő: Könyörögjünk! Hallgass meg minket, szentséges Urunk, mindenható Atyánk, Örök Isten! Küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze e háznak minden lakóját. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Mind: Ámen.

Családfő (Miközben valaki felírja az ajtóra vagy szemöldökfára: 20+C+M+B+22): A „Christus Mansionem Benedicat!” = „Krisztus áldja meg ezt a hajlékot!”, vagy népiesen: „Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár” jele figyelmeztessen minket Isten oltalmára, és arra, hogy ez az esztendő Isten ajándéka!
Mind: Ámen.
Családfő (Miközben mindnyájan keresztet vetnek): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében!
Mind: Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála!

Szép kelet, szép nap! ÉE 56
vagy
Uram, Jézus, légy velünk ÉE 200


Fotó: Egyeki Szent József Plébánia

Magyar Kurír

Szatmári kerület:

Csenger

Csenger

Cím: 4765 Csenger Kossuth u. 6.
Telefonszám: +36
Email: markujanos@freemail.hu

Plébános: Márku János

Fília:Csegöld
Dózsa u. 1.
Zajta
Kossuth L. u. 56.
Miséző hely:Császló 
Kossuth L. u. 46.
Csengersima
Gacsály
Fő u. 56.
Rozsály
Kossuth L. u. (G.k. templom)
Tisztaberek
Dózsa Gy. u.(G.k. templom
Garbolc
Szatmári u. 10.
Csengerújfalu
Pátyod
Rákóczi u. 18.
Porcsalma
Lehel út
Ura
Komlódtótfalu
Kisfaludy u. 10.
Szamosangyalos
ref. kápolna

Fehérgyarmat

Fehérgyarmat

Cím: 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 25.
Telefonszám: +36
Email: tomee20ster@gmail.com

Plébániai kormányzó: Papp Tamás

Hétfő: 17:00 (tél) / Hétfő: 18:00 (nyár), Kedd: 9:30, Szerda: 7:30,Péntek, 15:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 9:30

Fília:Jánkmajtis
Arany J. u. 50.
Vasárnap: 11:00
Miséző hely:Darnó
Fő u. 25.
Minden hónap 3. vasárnapján: 12:30
GyőrtelekMinden hónap 2. vasárnapján: 8:00
NagyszekeresMinden hónap 1. vasárnapján: 12:30
Penyige
Kossuth u. 112.
Minden hónap 3. vasárnapján: 8:00
Cégénydányád
Dózsa Gy. u. 20.
Minden hónap 4. vasárnapján: 8:00
Kisnamény
gör. kat. kápolna
Minden hónap második vasárnapján: 12:30
Fülpösdaróc
Fő u. 66.
Minden hónap 4. vasárnapján: 12:30

Mátészalka

Mátészalka

Cím: 4700 Mátészalka Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36 44 300 877
Honlap: romkategyhazmateszalka.hu
Email: romkategyhazmsz@gmail.com

Plébános: Heidelsperger István
Káplán: Mészáros Zsolt
Nyugdíjas kisegítő lelkész: Fülöp Sándor

Hétfő: 18:00, Kedd: 18:00, Szerda: 18:00, Csütörtök: 18:00, Péntek 18:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 8:00

Fília:Hodász
Petőfi u. 34.
Vasárnap: 11:30
Kántorjánosi
Kossuth u. 4.
Vasárnap: 11:00
Nyírderzs
Kisgyulai u.
Péntek: 16:00
Vasárnap: 10:00
Nyírkáta
Kossuth út 15.
Vasárnap: 9:30
Nyírmeggyes
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 8:45
Papos
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 11:45
Miséző hely:Jármi
Kossuth u. 42.
Minden hónap 3. vasárnap: 13:00
Mátészalka-Ráczkert
Móricz Zs. u.
Kedd: 17:00
Péntek: 17:00
Vasárnap 10:00
Ópályi
Ady E. u. 2.
Minden 4. vasárnap: 13:00
Őr
Hunyadi u. 5.
Minden 2. és 4. vasárnap: 8:45

Mérk

Mérk

Cím: 4352 Mérk Hunyadi u. 76.
Telefonszám: +36 44355238
Email: kocsisgcs@gmail.com

Plébános: Kocsis Gábor

Kedd: 18:00, Szerda: 7:00, Csütörtök:18:00, minden hónap első péntekén: 8:00
Vasárnap: 9:30

Fília:Vállaj
Temető u. 10.
Szerda: 7:00
Péntek: 7:00
Szombat: 8:00
Vasárnap: 8:00
Bátorliget
Szabadság tér 6.
Vasárnap: 12:00
Terem
Fő u. 26.
Vasárnap: 11:00
Misézőhely:ÚjtanyaMinden hónap 1. vasárnap: 13:00

Nyírcsaholy

Nyírcsaholy

Cím: 4356 Nyírcsaholy Hunyadi János u. 21.
Telefonszám: +36 44313685
Email: stephanushajdu@gmail.com

Plébániai kormányzó: Hajdu István

Hétfő: 18:00, Kedd: 18:00, Szerda: 18:00, Csütörtök: 18:00, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 11:00

Fília:Tyukod
Árpád u. 14.
Minden 2. és 4. vasárnap: 13:00
Nagyecsed
Kölcsey Ferenc u. 2.
Vasárnap: 9:30
TiborszállásVasárnap: 8:00

Pusztadobos

Pusztadobos

Cím: 4565 Pusztadobos Petőfi u. 41.
Telefonszám: +36 45710229
Email: mak.zsolt.ferenc@gmail.com

Plébános: Mák Zsolt Ferencz

Fília:Nyírmada
Ady u. 25.
Nyírparasznya
Vaja
Lahner u. 57.
Miséző hely:Rohod
G.k. templom

Szatmárcseke

Szatmárcseke

Cím: 4345 Szatmárcseke Kölcsey u. 27.
Telefonszám: +36
Email: brunoy71@gmail.com

Plébániai kormányzó: Dobai Barna Ottó

Kedd, 17:00, Szombat: 17:00

Fília:Kölcse
Kölcsey F. u. 78.
Szerda: 17:00,
Vasárnap: 8:00
Beregsurány
Árpád u. 18.
Péntek: 17:00
Vasárnap: 11:30
Márokpapi
Kossuth u. 40.
Csütörtök: 17:00
Vasárnap: 10:00
Miséző hely:GulácsMinden hónap 2. vasárnap 13:00
TúristvándiMinden hónap 4. vasárnap: 18:00

Mindenki hivatalos a lakomára – Oltárt és ambót szentelt a megyéspüspök Nyírcsaholyban

kovacs.agi

Napról napra, vasárnapról vasárnapra meghívást kapunk egy olyan találkozóra, ahol mi vagyunk a legkedvesebb vendégek, és semmi mást nem kell tennünk, csak megmosni testünket-lelkünket, felölteni ünnepi ruhánkat, kifényesíteni cipőnket, és eleget tenni a meghívásnak. Sem eső, sem zord idő el nem tántoríthat, mert szeretettel vár a házigazda.

Borongós, esős délután indultak a nyírcsaholyi emberek vasárnap útra, hogy a terített asztalnál, együtt ünnepeljék a templomuk születésnapját. 150 év alatt több mint két emberöltő nemzedék  keresett és talált menedéket, bátorítást, vigaszt  a római katolikusSzent Lászlóról elnevezett  templom falai között,amely  1869-ben épült újjá, 1914-ben kapott új kupolát, festették át. A plébánián gyönyörű miseruhákból összeállított kiállítás őrzi emlékét e korszaknak.

2021. december 19-én pedig az egyházmegye és az adakozó hívek nagylelkű adományának köszönhetően új ambót és oltárt szenteltek Nyírcsaholyban.

Az oltárszentelés csodálatos, bensőséges Istennek szóló meghívása közénk. Az ereklyéket a helyi plébános, Hajdú István atya helyezte el az oltárban, majd azt követően főpásztorunk, Palánki Ferenc megyéspüspök, meggyújtván a tömjént, így imádkozott:

„Szentelje meg erejével az Úr, hogy látható jelként hirdesse Krisztust és az Egyházat. Elhelyezzük Becket Szent Tamás és Szent Kelemen ereklyéjét ez oltáron. Régi hagyomány az Egyházban, hogy az oltáron jelen vannak a szentek, vagyis kifejezzük azt, hogy áldozatunkat a szentek közbenjárását kérve mutatjuk be minden szentmisén. Imádságunk, mint a tömjénfüst szálljon eléd Istenünk. Amint ezt a házat betölti a tömjén illata, úgy járja át az egyházat Krisztus evangéliumának szelleme.”

Majd a főpásztor a könyörgésben, Isten áldását kérte:

„Mindenható Istenünk, neved segítségre hívásával a Te dicsőségedre, szenteld fel ezt az oltárt. Alázatosan kérünk, fogadd el adományainkat, amelyeket ezen az oltáron felajánlunk. Legyenek előtted mindig kedvesek, és Szentlelked szentelje meg azokat!

Hallgasd meg mindenkor itt könyörgő népedet, fogadd el felajánlását, teljesítsd kéréseit, add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk Neked!

Áldd meg és szenteld meg ezt a Te dicsőségedre épített oltárt, a Boldogságos Szűzanya, valamint Becket Szent Tamás és Szent Kelemen közbenjárására áraszd el mennyei áldozatoddal!

Legyen olyan kedves Neked ez az oltár, mint Ábrahámnak, akit a hit atyjának nevezünk! Ő megváltásunk emlékképeként oltárt épített, és fiát is kész volt Neked áldozni.

Legyen olyan kedves Neked ez az oltár, mint Jákobé volt, aki csodálatos látomásban szemlélt Téged, és a találkozás helyén kőoltárt épített!

Legyen-e szentély oltára az égi lakomára mindig megterítve!

Te pedig Urunk, az ide helyezett adományokat, áldd meg, a megáldottakat szívesen fogadd, és oszd szét híveidnek, hogy azokból részesülve, elnyerjék az örök életet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” 

Ezután csodálatosan csendült föl a „Jöjj Szentlélek Úristen” ének, meghívva Őt, az oltár köré, majd a püspök és a plébános, együtt terítették meg a megszentelt oltárt a „meghívott vendégek” számára, számunkra.

Az örömhírt: (Lk 1,39–45) Heidelsperger István esperes, plébános olvasta fel:

„Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

Hajdú István plébános a megszentelt oltár felbecsülhetetlen értékét méltatta:

„Ezzel az ambóval és oltárral a minket váltó nemzedéknek emléket és örökséget hagyunk, melyet nagyon fontos ápolnunk. Olyan szent hely ez, ahol az Isten találkozik az emberrel, ahol életünk és imádságunk egyesül, és így új értelmet nyer általa. Már várom azt a szent pillanatot, amikor az elsőáldozók, bérmálkozók, erről az oltárról nyerik el a Szentlélek kiáradását, és találkoznak az Oltáriszentségben a mi Urunk Jézus Krisztussal.”

 Ezután a plébános köszönetét fejezte ki elsősorban a főpásztori támogatásért, a hívek adományáért, Juhász Csaba asztalos mester csodálatos alkotásáért, Szilágyi Lászlónak a festésért, Gergely Sándornak, és minden jóakaratú embernek, akik segítettek a megálmodott mű megvalósulásában.

A meghívottak, hívek részéről, Cservenyák László köszönte meg a főpásztor áldást osztó jelenlétét:

„Adja Isten, hogy a mindennapi életünk is ilyen „terített asztal” legyen, ahol, mint régen, együtt reggelizett, ebédelt, vacsorázott a család, ettek, beszélgettek, imádkoztak. Legyenek együtt újra a családjaink! Találkozzon ismét az ember az emberrel.”

Adja Isten, hogy a meghívásnak ujjongással eleget tegyünk, mindig a jó haladéktalan, buzgóságos megtétele legyen a programfüzetünk lapjaira beírva, keressük fel sorstársunkat, akikkel „titkainkat”, örömeinket megoszthatjuk, és nekik segítségére lehetünk. Kérjük a Szentlélek segítségét, vezetését, erejét, bölcsességét, hogy bármilyen nehéz próbát is kapunk, imában Isten lábai elé azokat letehessük és hálával mondjunk köszönetet Isten végtelen jóságáért.

Koleszár Mária

sajtómunkatárs, Mátészalka

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nyírcsaholy15
Nyírcsaholy16
Nyírcsaholy14
Nyírcsaholy13
Nyírcsaholy11
Nyírcsaholy10