Énekek

2021. szeptember 03., péntek 09:48

Hangolódjunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a Képmás Zenekar, Isten báránya című videoklipjével

Hangolódjunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a Képmás Zenekar, Isten báránya című videoklipjével

Az egyházmegyei rendezvényeinken gyakran szolgáló Képmás Zenekar állandó repertoárja, az Isten báránya című videoklip.

Ez volt az együttes első saját zenei kiadványa, amely egy maxi lemezen került kiadásra 2009. karácsonyán, Isten Báránya címmel, limitált példányban. 

Majd 2020-ban húsvéti meglepetésként újragondolták az Isten báránya dalukat, modernebb technikai eszközökkel rögzítve azt. Kísérő zenészek: Bolega László, Kardos György, Halhóber GáborHorváth Sándor, énekel: Cserjési Beatrix, a Mandala Dalszínház színésznője.

A dalszerzemény megújításában a zenekar segítségére volt Sipeki Zoltán, a Zorán és Dés László produkciók kísérő zenekarának állandó gitárosa, aki a korábban Horváth Sándor ötlete nyomán rögzített klasszikus gitár témáját – ami a dal meghatározó motívuma –, átdolgozta és arányaiban egy teljesen más aspektusból prezentálja a hallgatóságnak. 

A hangfelvételt Bodnár Tibor hangmérnök készítette, a videoklipet rendezte és forgatta Kondás Kristóf, a Görögkatolikus Médiaközpont munkatársa, aki a zenekar eddig megjelent official klipjeinek a rendezője is egyben.

A videoklip Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban készült. A projekt megvalósulását  Csordás Gábor, a társzékesegyház plébánosa tette lehetővé.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk :Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Sírnak és zokognak árváknak szívei,Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,Magyar nemzetedből a hitetlenséget.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,Szent László király is minket reád bízott.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,Mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.Magyarországról,Édes hazánkról,Ne felejtkezzél elSzegény magyarokról!

Ó DICSŐSÉGES Ó ÉKESSÉGES MINT A CSILLAG FÉNYES

Ó, dicsőséges, ó, ékességes, mint a csillag, fényes!Úrnőnk s Anyánk vagy, drága, szép, erényes.Angyali szózat, látnoki jóslat, Ős királyi magzat,Bölcs Salamonnál Zeng neked a hangzat.Menny királynője, baj enyhitője, Égi sark erője,Tavaszi színben Rózsa anyatője.Hajnal nyílása, éltünk világa, Nap dicső sugara!Új fényt fakasztál Üdvünk borujára.Éj tiszta holdja, kín gyógyítója. Rab szabadítója.Tőled segítve Láncaid ledobjaNap mosolygása, füst lobogása, Szende szűzi lányka:Szeplőtlen! érted gyúlt a király lángra.Szép arany nyaklánc, mennyei borház, Érctorony fedett sánc:Minden nyomorgót, Üdvet adva megszánsz.Pálma sudára, nektár pohárja, fűszer illattárja:Vidd a bolyongót Égi hon útjára.Szent búza magja, ékszer smaragdja, Irgalom harangja:Jusson elődbe, E zsolozsma hangja.Harc lobogója, vígság folyója, Szűz virág bimbója:Égi gyönyörnek Vagy te kincstartója.Föld liliomja, rózsagally lombja, Szállj az égi honba,Melynek fényárját Szíved földre vonja.Menny ékessége, nép dicsősége, Vidd szívünket égbe:Hogy a száműzött Lelje nyugtát végre!Fény a sötétben, édes reményem, Ó, tekints le rám; fenn.Adj híveidnek, Örök éltet.

Máriát dicsérni hívek jöjjetek,Mert ő fogja kérni Fiát értetek.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.Ha értünk Mária Fiát kérleli,Kérését szent Fia meg nem vetheti.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.Istentől csodával neki adatott,Hogy anyaságában szűz maradhatott.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.Te vagy én oltalmam kísértésünkben,Erős bizodalmam veszedelmekben.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.Azért is szívemben mostan vigadok.És hozzád hűségben holtig maradok.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.Utolsó órámban segélj engemet,Az örök hazába segítsd lelkemet.Üdvözlégy Mária, mondja minden hív.Áldott légy Mária!Mondja nyelv és szív.

Égből szállott szent kenyér,Értünk ontott drága vérHittel áldunk és imádunk,Bár az elme föl nem ér. Véghetetlen Istenség,Szerető nagy kegyesség!Az oltáron velünk áldjonTégedet a föld s az ég Ó mennyei seregek!Velünk egyesüljetek:Tiszta lelkek, az IstennekIrgalmáról zengjetek. Nap, hold s fényes csillagokImádságra gyúljatok:Hitünk fénye őt dicsérje,Kit ragyogva áldotok. Legyen egy szív, egy lélekAzokban, kik dicsérnek.Ó nagy Isten! e szentségbenNyerjék meg, mit remélnek.

Uram, jó nekünk itt lenni
Uram, jó nekünk itt lenni, a Te szent hajlékodban!
Veled egyesülhet lelkünk, itt az oltár-titokban.
Értünk dobog itt szent Szíved, mely bűnünkben is szeret.
Uram, jó nekünk itt lenni, hőn szeretni Tégedet.

Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár,
hová mindig visszatérünk; Szíved nekünk nyitva áll.
Bármily messze tévelyedünk, nagy irgalmad ránk talál.
Uram, jó nekünk itt lenni, hol szívünk nyugtot talál.

Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés.
Könnyű lesz így életterhünk és édes a szenvedés.
Szívünket, ha megérinti szent kegyelmed balzsama,
Uram, jó nekünk itt lenni, s nem hagyunk el már soha!

EGYMÁSNAK TERHÉT

Egymásnak terhét ha hordozzátok,úgy tesztek Jézus szava szerint.Egymásnak terhét csak hordozzátok,mint arra Jézus példája int!Sok a baj betegség, sok a gond nehézségHonnan jő ilyenkor segítség?Egymásnak terhét …..Lelkünk bűnterhét ő önként vállalta át.Lássuk meg mi is hát más baját!Egymásnak terhét ha hordozzátok,úgy tesztek Jézus szava szerint.Egymásnak terhét csak hordozzátok,mint arra Jézus példája int!

Jézus, leborulok

Jézus, leborulok szent színed előtt.Most már tiéd vagyok, hadd hallja meg a föld.A mennyben az angyalok magasztalják őt,Vágyam, minden álmom, hogy megláthassam őt.Refr. Egész lényem átadom,Tiéd legyen minden gondolatom,Az életem rád bízom,Nálad van az otthonom,Nálad van az otthonom.

NÉZZ RÁM ISTENEM

Mert van ki mindent lát,A távolból figyelMegvéd, ha bárki bánt,S, ha félsz Ő átölelHozzá szól a dal,Ha senki más nem hall.Fogd most két kezem,Nézz rám Istenem,Töltsd meg szívem fényeddel!Minden nap új remény– Míg benned élek énMint tűnő, tiszta fényt– Úgy követnélek énS, ha álmunk véget ér– Egy csillag elkísérS az éjből új nap kél…Hozzá szól a dal,Mit senki más nem hall.Fogd most két kezemNézz rám Istenem,Töltsd meg szívem fényeddel!S, ha egy nap végül elsötétül minden,Te vagy ki vársz és elrepítesz innen.Egy út, egy élet megtalálni téged,Melletted nem félek, már semmi sem fáj….Mert, van ki mindent lát,– És mindentől megváltA távolból figyel– És óv, ha menni kellMegvéd, ha bárki bánt,– Ő vigyáz majd rádS, ha félsz Ő átölelHozzá szól a dal,Ha senki más nem hall.Fogd most két kezemNézz rám Istenem,Töltsd meg szívem fényeddel!

Magyar szöveg: Kasza Tibor

Uram, Jézus, légy velünk Uram, Jézus, légy velünk,Mi egyetlen örömünk!Nálad nélkül keserűségItt a földön életünk.Ó, egyetlen örömünk,Uram, Jézus, légy velünk!Uram, Jézus, TégedetSzívünk, lelkünk úgy eped!Mert kívüled nem találhatSehol biztos nyughelyet.Boldog mással nem lehet,Uram, Jézus, csak Veled.Uram, Jézus, kérve kérA szív, mely Benned remél!Add meg néki a nyugalmat,Mely minden kinccsel fölér.A szív, amely bíz s remél,Uram, Jézus, kérve kér.Uram, Jézus, adj erőt,Vigasztald a szenvedőt;A bűnbánó lélek nyerjenKegyelmet az Úr előtt.Segítsd föl a küzködőt,Uram, Jézus, adj erőt.Uram, Jézus, el ne hagyj,Ki szívünknek üdve vagy;Legfőkép a végső harconVégig velünk megmaradj.Te, ki lelkünk üdve vagy,Uram, Jézus, el ne hagyj!

Imádlak és áldlak

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem.Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.Néked szívem, lelkem átadja magát,mert téged szemlélve elveszti magát.Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,de a hallás rólad hittel biztosít.Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,Igéd igazánál mi van igazabb?!A keresztfán rejtéd istenvoltodat,itt a színek rejtik emberarcodat,de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,kérve, amit kért a bűnbánó lator.Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,mégis Istenemnek vallak tégedet.Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,tebenned reméljek, s téged vágyjalak!Urunk halálára emlékeztetőáldott Kenyér, élő s embert éltető,add, hogy éljen lelkem belőled csupáns jóízét tebenned ne veszítse szám!Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom,szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá −világ minden bűnét meggyógyítaná…Jézus, kit csak rejtve szemlélhetlek itt,mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,hogy majd fátyol nélkül nézve arcodatleljem szent fényedben boldogságomat?

Pünkösd

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén. Átragyogsz minden bú és baj fellegén.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, ha tűrve és Istenben bízva szenvednénk.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária És ha elközelgett éltünk alkonya, Te vagy vigasz-teljes esti csillaga.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária

Dicsőség, szent áldás, tisztességA föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,Dicsőség, szent áldás, tisztesség.A halál és Élet harcra szállt.Meghalván az Élet a halálon úr lett.A halál és Élet harcra szállt.Mit láttál, szent asszony, a sírnál?Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségétMit láttál, szent asszony, a sírnál?Fényes nap! Úradta ékes nap!Isten adta nékünk, azért örvendezzünk.Fényes nap! Úradta ékes nap!

Nekem nincs más rajtad kívül, JézusÉletem forrása vagyKézzel, lábbal, szívvel, szájjalDícsérlek, UramNekem nincs más rajtad kívül, JézusÉletem forrása vagyKézzel, lábbal, szívvel, szájjalDícsérlek, UramEz a Hús Vér Templom Érted épültNeked ég a tűz bent oltárainálEz a Hús Vér Templom Téged dicsérSzívem minden húrja Rólad muzsikálEz a Hús Vér Templom Érted épültNeked ég a tűz bent oltárainálEz a Hús Vér Templom Téged dicsérSzívem minden húrja Rólad muzsikálNekem nincs más rajtad kívül, JézusÉletem forrása vagyKézzel, lábbal, szívvel, szájjalDícsérlek, UramEz a Hús Vér Templom Érted épültNeked ég a tűz bent oltárainálEz a Hús Vér Templom Téged dicsérSzívem minden húrja Rólad muzsikál

A SZENT HÁROM NAP
MA NAGYPÉNTEK
Keresztre feszített Jézus, könyörülj rajtunk!

“Gyászba borult Isten csillagvára,
Függönyt vontak mennynek ablakára,
Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány,
Vértől ázott szent kereszt oltárán.

Öltözzön ma az öröm is gyászba!
Jaj, kínok közt nézek föl rád, gyászfa.
Ó, hajolj le szentséges terheddel,
Jézusomat éntőlem ne vedd el!”

Hálát adok, hogy itt a reggel,Hálát adok az új napon.Hálát adok, hogy minden percemnéked adhatom.Hálát nem csak a jó testvérért,Hálát mindenkiért adok.Hálát adok, hogy minden sértéstmegbocsáthatok.Hálát adok, hogy munkát küldesz,Hálát adok, hogy fény ragyog.Hálát adok, hogy lelkem fényes,és boldog vagyok.Hálát adok a vidám percért,Hálát, ha szomorú leszek.Hálát adok, hogy adsz elém céltés kezed vezet.Hálát adok, hogy hallom hangod,Hálát adok a jó hírért.Hálát adok, hogy Tested adtadminden emberért.Hálát adok az üdvösségért,Hálát adok, hogy várni fogsz.Hálát adok, hogy ma reggel méghálát adhatok.

Előtted Jézusom, leborulok

Előtted, Jézusom, leborulok,Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj,Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.Szép piros véreddel öntözgettél,Amikor elestem, fölemeltél.Légy azért irgalmas, és meghallgass,Mennyei erőddel, ó, támogass!Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,Földről az ég felé felsóhajtok:Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,Hogy helyet ne adjon a véteknek.Vádolom magamat, mert vétettem,Fölséges színedet megsértettem.Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom,Hogy többé nem vétek, megfogadom.Esengő szavamat meghallgassad,Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:Hogy végső órámban kiálthassam,Szent Neved, Jézusom, kimondhassam.

Keresztények sírjatok,Mélyen szomorkodjatok.Keseregjen minden szív,Aki Jézusához hív.Nincsen abban irgalom,Hozzád buzgó fájdalom,Aki téged meg nem szán,Ó Jézus, a keresztfán.Szent testednek sebeit,Vérrel folyó kékeitAki látja és nem sír,Élő hittel az nem bír.A kősziklák repednek,Nap és hold sötétednek,Minden élő megindul,Csak a bűnös nem búsul.Szállj szívedbe, sirasd megVétkeidet s fontold meg,Hogy az Isten Fia volt,Aki érted így megholt.

Nagyböjt Ének

Zsoltár : Boldog, akinek megbocsátotta vétkétés eltörölte bűnét az Isten.Boldog ember, akinek gonoszságát fel nem rója,és akinek lelkében nincsen álnokságAmíg erről hallgattam,elmerevedtek csontjaim,sóhajtozásomnak nem volt vége.Mert rám nehezedett kezedéjjel és nappal,életerőm ellankadt,mint a föld a nyári hőségben.Megvallottam akkor neked hibámat,nem rejtegettem tovább bűnömet.Így szóltam: “Megvallom hibáimat az Úrnak!”És te megbocsátottad bűnömet.Ezért fohászkodik minden igaza csapások idején.Hiába tör rá a víznek árja,hullámai őt el nem érik.Te vagy oltalmam, megóvsz minden bajtól,a szabadulás örömével veszel körül engem.Vigadjatok és ujjongjatok az Úrban, igazak,és örvendjen minden tiszta szívű.

1 Áldott légy Istenem,Köszönöm neked,Megtartod életem,Köszönöm neked!Köszönöm a Golgotát,Szent Fiadnak halálát!Köszönöm neked,Köszönöm neked!Légy Áldott, Istenem,Köszönöm neked!

2. Áldott légy, Istenem,Köszönöm neked,Megtartod életem,Köszönöm neked!Köszönöm az életem,Mindennapi kenyerem!Köszönöm neked,Köszönöm neked!Légy Áldott, Istenem,Köszönöm neked!

3. Áldott légy, Istenem,Köszönöm neked,Megtartod életem,Köszönöm neked!Köszönöm az éjszakát,A ragyogó holdsugárt!Köszönöm neked,Köszönöm neked!Áldott légy, Istenem,Köszönöm neked!

Uram, jó nekünk itt lenni

Uram, jó nekünk itt lenni, a te szent hajlékodban,veled egyesülhet lelkünk, itt az oltártitokban!Értünk dobog itt szent Szíved, mely bűnünkben is szeret,Uram, jó nekünk itt lenni, hőn szeretni itt lehet!Uram, jó nekünk itt lenni, hol kegyelmed várva vár,hová mindig visszatérünk, szíved nekünk nyitva áll!Bármily messze tévelyedtünk, nagy irgalmad ránk talál,Uram, jó nekünk itt lenni, hol szívünk nyugtot talál!Uram, jó nekünk itt lenni, érdemünk bár oly kevés,könnyű lesz itt életterhünk és édes a szenvedés!Szívünket ha megérinti szent kegyelmed balzsama,Uram, jó nekünk itt lenni, s nem hagyunk el már soha!Uram, jó nekünk itt lenni, itt, a templom csendjében,csendbe elmerülve lelkünk, itt, a titkok mélyébe!Bár a titkot meg nem értjük, elménk föl nem foghatja,Uram, jó nekünk itt lenni, mert ezt Jézus így mondta!Uram, jó nekünk itt lenni, nem érhet bűn, sem veszély,e szentségben itt imádunk, szívünk tebenned remél!Akik téged megbántottak, töröld el sok vétküket,Uram, jó nekünk itt lenni, mosd fehérre lelkünket!

BÉKE FEJEDELME

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.Békét adj szívünknek, békét családunknak,Békét nemzetünknek, békét a világnak!Szűz Mária Szíve, béke példaképe,Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!Békét adj szívünknek, békét családunknak,Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Most lett a kenyér

Most lett a kenyér Krisztus testévé,most vált a színbor Jézus vérévé.Test már a kenyér, a bor igaz vér,hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.Itt az istenség az emberséggelím, megegyezett nagy szövetséggel.Ebben reménylek, amíg csak élek,ebben erősíts, Jézusom, kérlek!

Itt a test és vér felmutattatott,mely a keresztfán értünk ontatott:ó, nagy szeretet, érted mennyit tett,valld meg hát bűnös, mért nem szereted!

Ezt a számtalan vétek okozta,szeretetemet tőled elvonta.de már szívemből, igaz lelkembőlbánom bűneim teljes erőmből.Immár szeretlek, édes Jézusom,értem megfeszült, drága Krisztusom!

Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet,méltón áldhassam szent fölségedet!Kérlek, Jézusom, segítsd meg arra,mikor eljutok végső órámra,hogy szent testedben s drága véredbenrészes lehessek nagy küzdelmemben!

BŰNÖS NÉPED SÍRVA KIÁLT HOZZÁD.

Bűnös néped sírva kiált hozzád.Ne takard el üdvösséges orcád.Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját,Igazítsd el üdvösségünk útját.Téged hirdet a próféták szája,Epedve vár a nemzetek vágya.Te vagy a kulcs, mely a pokolt zárja,És a mennyet előttünk kitárja.Reménységünk égő csipkebokra,Nézz a bűntől meggyötört rabokra.Ne nyeljen el örök halál torka,Szabadítónk, jöjj megváltásunkra!

blob:https://embed.rtl.hu/e4b98fb1-f913-424b-9bd5-0c7255e94d5c

Ó, jöjjetek, hívek……..„Adeste fideles.” Nemzetközileg kedvelt karácsonyi ének..

Ó, jöjjetek, hívek, Ujjongva, vidáman ,Ó jöjjetek, jöjjetek, vár Betlehem! Megszületett az Angyalok királya,Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk Az Urat! Angyali kórus, Ujjongva köszöntse, A mennyek serege így daloljon: Dicsőség Néked, Magasságos Isten!Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk Az Urat! Üdvözlégy, Jézus, Ki értünk születtél, Csak Téged illet minden tisztelet! Istennek Fia Testet öltött végre;Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk Az Urat!

https://www.facebook.com/ildiko.radvanyi.5/videos/841037285948402/

Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre

Fel nagy örömre! ma született,Aki után a föld epedett.Mária karján égi a fény,Isteni Kisded Szűznek ölén.Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,Nézd csak örömmel Istenedet.Nem ragyogó fény közt nyugoszik,Bársonyos ágya nincs neki itt.Csak ez a szalma, koldusi hely,Rá meleget a marha lehel.Egyszerű pásztor, térdeden állj!Mert ez az égi s földi király.Glória zeng Betlehem mezején,Éjet elűzi mennyei fény;Angyali rendek hirdetik őt,Az egyedül szent Üdvözítőt.Egyszerű pásztor, arcra borulj,Lélekben éledj és megújulj!

Mennyből az angyal

lejött hozzátok,pásztorok, pásztorok!Hogy Betlehembe sietve menvénlássátok, lássátok.Istennek fia , aki születettjászolban, jászolban,Ő leszen néktek üdvözítőtökvalóban, valóban.Mellette vagyon az édesanyja,Mária, Mária.Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia,szent fia.El is mennének köszöntésreazonnal, azonnal,Szép ajándékot vívén szívükbenmagukkal, magukkal.A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

„Veni, veni Emmanuel”, XII. századi ének

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Csak téged áhít Izrael,
És hozzád sóhajt untalan, Mert Isten híján hontalan.
Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Hogy eljövend Immánuel!
Ó, jöjj el, Jesse vesszeje, És állj a rossznak ellene!
A mélyből, mely már eltemet, S a tűzből mentsd ki népedet!
Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Hogy eljövend Immánuel!
Ó, jöjj, ó, jöjj el, Napkelet, hogy megvigasztald árva népedet.
Törd át a sűrű éj ködét, És oszlasd gyászát szerteszét!
Örvendj, örvendj, ó Izrael, mert eljön Ő, Immánuel!
Ó, jöjj, ó, jöjj el, Adonaj, Ki forgószélből szólalál,
Úgy adtál törvényt népednek! Jöjj fenségedben, jelenj meg!
Örvendj, örvendj, ó Izrael, mert eljön Ő, Immánuel!

Adjon Isten jó éjszakát

Adjon Isten jó éjszakát,küldje hozzánk őrangyalát,terjessze ránk szent áldását,köszöntsük a Szűz Máriát!Köszöntsük a Szűz MáriátVele együtt ő Szent Fiát,Jézus, Mária szent nevelegyen nekünk örömünkre.Ime eltünt a fényes nap,felkel-e még nekünk holnap?Míg számadásom nem egész,nem vagyok még útra kész.Ime sötétben maradok,Jöjjetej élő csillagok,Ragyogjatok élő tüzekdicsőült mennyei szentek!Te is őrző szent angyalom,!Míg el nem nyer a sirhalom,míg a testem nyugosztalom,légy mellettem oltalmazóm!

Szállást keres a Szent Család!Ne sírj tovább Szűz Máriane menjetek ma máshova!Szállásunkat mi megosztjuk,kis Jézuskát befogadjuk.Adjon Isten jó éjszakát.Küldje hozzánk őrangyalát.Terjessze ránk szent áldását.Köszöntsük a Szűz Máriát!1. Búsan megy az Isten anyja, szívén viszi szent fiát,De sok ember nem hallja meg szálláskereső szavát.Jó emberek engedjetek házatokba beszállni,Ne kelljen az éjszakában szent fiammal kint fázni!2. Nyissátok meg házatoknak, szíveteknek ajtaját!Kopogtat a kis Jézuska, szállást kér a szent család.Boldog ki a szívét, házát őelőtte kitárja,Azokat a mennyországba nyitott ajtóval várja.3. Megáldja a házatokat, megszenteli szíveket,Békét hoz a kis hajlékba, eltörli a könnyeket.Vigaszt hoz a betegeknek, enyhíti a gondokat,Érző szívvel meghallgatja minden panaszotokat.4. Térj be hozzánk édes Jézus, boldogságos Szűzanya,Szent Józseffel, nyitva áll már szívünk, házunk ajtaja.Betlehemi pásztorokkal, térdre hullva imádunk,Maradjatok áldástokkal, mindörökre minálunk!

Jézus életem, erőm, békémJézus életem, erőm, békém.Jézus társam, örömöm.Benned bízom, Te vagy az Úr,már nincs mit félnem, mert bennem élsz,már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

Jöjj, Szentlélek, ÚristenJöjj, Szentlélek Úristen,áraszd reánk teljesenmennyből fényességedet,mennyből fényességedet!Jöjj el, jöjj el,jöjj el, jöjj el,jöjj, Szentlélek Úristen!Jöjj el, árvák gyámola,jöjj el, szívünk orvosa,oszd ki égi kincsedet,oszd ki égi kincsedet! R)Jöjj el, lelki vigaszunk,testi, lelki gyámolunk,érezzük bőségedet,érezzük bőségedet! R)

Mária népe, egy szép haza vár,Szólít a csillag, az égi sugár,Jézusnak útján Mária a Fény,Hívő népednek Ő a Remény.Gondokat, terveket, munka porát,Hordjuk a köznapok hosszú sorát,Mária mindent Elédbe teszünk,Úgy vigyázz ránk, fogd a kezünk.Gondoztad egykor az Isten Fiát,Tengernyi lélek néz fel ma Rád,Nyugtalan, botló, ezer meg ezer,Mind azt várja, hogy Anyja leszel.Férfiak hű szíve Benned remél,Esdeklő énekük hozza a szél,Életünk terhét, szívünk örömét,Fogadd el, hisz mind a Tiéd.Tündöklő égből a drága Meleg,Földre leszállott a Szép Szeretet,Asszonyok arcán, lányok mosolyán,Ragyogjon az Égi Sugár.Csillagok csillaga, angyali Láng,Mária, mennyei Édesanyánk,Tépjen a szélvész, verjen az eső,Feléd hajt egy égi erő.Ámen.

Esti ima

1. Hálát adok az esti órán,hálát adok, hogy itt az éj.Hálát adok, hogy szívemmélyén hála dala kél.2. Hálát adok a csillagfényért,hálát a sűrű éjjelért.Hálát adok, hogy nem vagy messze,most is küldesz fényt.3. Hálát adok,hogy küldtél testvérttársként, aki ma mellém állt.Hálát adok, hogy megengedtedazt is, ami fájt.4. Hálát adok, hogy Tested táplált,hálát, hogy ma is szólt szavad.Hálát adok, hogy lelkembiztos cél felé halad.5. Hálát adok, hogy mellém álltál,hálát, hogy szép az otthonom.Hálát adok, hogy munkám elvégeztem,s békén alhatom.6. Hálát adok a sok-sok jóért.Hálát adok, hogy megbocsátsz.Hálát adok, hogy el nem hagytál,s újabb útra vársz.7. Hálát adok,hogy szemed rajtam,hálát adok, hogy reményt adsz.Hálát adok, hogy biztos eljössz,mint a virradat.

Hadd menjek Istenem, mindig feléd

Hadd menjek, Istenem, mindig feléd,
Fájdalmak útjain mindig feléd!
Ó, sok keresztje van, de ez az én utam,
Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd.
Ha este száll reám, s csöndes helyen
Álomra hajtanám fáradt fejem:
Nem lesz, hol nyughatom, kő lesz a vánkosom,
De álomszárnyakon szállok feléd.
Szívemtől trónodig – mily szent csoda! –
Mennyei grádicsok fényes sora.
A szent angyalsereg mind nékem integet.
Ó, Uram, hadd megyek én is feléd!
Az álom s éj után kél újra fény,
Új hittel a követ megáldom én.
Templommá szentelem, hogy fájdalmas szívem,
Uram, hozzád vigyem, mindig feléd!
Csillagvilágokat elhagyva már,
Elfáradt lelkem is hazatalál.
Hozzád ha eljutok, lábadhoz roskadok,
Ott majd megnyughatom örökre én!

MÁRIA JÓ ANYÁNK

Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk,ó nézz, ó nézz le ránk!Hittel sok gyermekedTőled vár szép jelet,Tőled, Tőled, ó jó Anyánk!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!Új harcok, új szavak,új eszmék hullanak,még sincs, még sincs remény!Megfáradt, szép szemekmegtörten fénylenek.Ó mért, ó mért,ó mondd, miért?!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!Megtévedt nemzedékkét kézzel szórja szétminden kincsét, hitét.Nem hisznek semmiben,nem bíznak senkiben.Ó mért, ó mért,ó mondd, miért?!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!

KEGYES SZEMMEL NÉZZ RÁNK ÉDES ISTENÜNK

Kegyes szemmel nézz ránk, édes Istenünk,Akik szívvel, ajkkal áldunk, tisztelünk.Kegyelmednek árját áraszd ránkS légy mindenkor édes jó Atyánk!Légy áldva az égben és a földtekén!Ameddig csak élek, dicsőítlek én.Mindörökre engedd zengenem:Dicsőség tenéked, Istenem!Ajándékul néked mit adjon híved?Hisz az égben s földön minden a tied!Ez áldozat nékünk mindenünk,Ezt fogadd el tőlünk, Istenünk!Téged illet, Isten, mindenek felettA dicséret, áldás és a tisztelet!Azért zengje folyton énekünk:Nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk!

Kegyességgel hívsz, ó Jézus

Kegyességgel hívsz, ó Jézus,Atyai szent kebledre,Hozzád megyünk mindahányan,Kik meg vagyunk terhelve.A mennyei szent karokkalEngedd, Uram, zengenünk:Légyen áldás és dicséretNeked, édes Istenünk.Oltárodhoz azért jöttünkKövetvén hívásodat,Hogy megnyerjük az enyhülést,A te szent malasztodat.Kihez menjünk, Uram Jézus?Igazság, út csak Te vagy,Benned hiszünk és reménylünk,Soha, soha el ne hagyj!Itt van, mit a végvacsorán,Jézus, értünk szerzettél,És a kínos szent keresztfánSzent véreddel rendeltél.Áradjon ránk, kegyes Jézus!Ez áldozat érdeme,És hagyj benned elmerülni,Irgalomnak tengere.A tiszta szív érzelmévelZengjen buzgó énekünk:Szent az Isten, szent az Isten,Szent vagy, édes Istenünk!

Hálát adok az esti órán.

Hálát adok hogy itt az éj.Hálát adok hogy szívem mélyén hála dala kél.Hálát adok a csillagfényért. Hálát a sűrű éjjelért.Hálát adok hogy megengedted azt is ami fájt!Hálát adok hogy tested táplált. Hálát hogy ma is szólt szavad.Hálát adok hogy lelkem biztos cél felé halad.Hálát adok hogy mellém áltál. Hálát hogy szép az otthonom.Hálát hogy munkám elvégeztem, s békén alhatom.Hálát adok a sok-sok jóért. Hálát adok hogy megbocsátsz.Hálát adok hogy el nem hagytál, újabb útra vársz.Hálát adok hogy szemed rajtam. Hálát adok hogy reményt adsz.HÁLÁT ADOK, HOGY BIZTOS ELJÖSSZ MINT A VIRRADAT !!Hiszek Atyám a teremtő erőben .Hiszek önmagamban és az élet erejében .Hiszek a fényben és a szeretetben .Hiszek az örök életben és az újjászületésben .A hit fénye járjon át .A hit erős legyen .Adj erőt Atyám , hogy a hit Tiszta legyen bennem !

Most lett a kenyér

Most lett a kenyér Krisztus testévé,most vált a színbor Jézus vérévé.Test már a kenyér, a bor igaz vér,hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.Itt az istenség az emberséggelím, megegyezett nagy szövetséggel.Ebben reménylek, amíg csak élek,ebben erősíts, Jézusom, kérlek!Itt a test és vér felmutattatott,mely a keresztfán értünk ontatott:ó, nagy szeretet, érted mennyit tett,valld meg hát bűnös, mért nem szereted!Ezt a számtalan vétek okozta,szeretetemet tőled elvonta.de már szívemből, igaz lelkembőlbánom bűneim teljes erőmből.Immár szeretlek, édes Jézusom,értem megfeszült, drága Krisztusom!Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet,méltón áldhassam szent fölségedet!Kérlek, Jézusom, segítsd meg arra,mikor eljutok végső órámra,hogy szent testedben s drága véredbenrészes lehessek nagy küzdelmemben!

FOHÁSZ

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!Nyújtsd ki mennyből, ó, szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében népedet, oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy!Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped!…

Előtted, Jézusom, leborulok

Előtted, Jézusom, leborulok,Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.Ó, kérlek, hogy nékem malasztot adj,Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.Szép piros véreddel öntözgettél,Amikor elestem, fölemeltél.Légy azért irgalmas, és meghallgass,Mennyei erőddel, ó, támogass!Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,Földről az ég felé felsóhajtok:Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,Hogy helyet ne adjon a véteknek.Vádolom magamat, mert vétettem,Fölséges színedet megsértettem.Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom,Hogy többé nem vétek, megfogadom.Esengő szavamat meghallgassad,Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:Hogy végső órámban kiálthassam,Szent Neved, Jézusom, kimondhassam.

Áldjon meg minket örök AtyaistenÁldjon meg minket örök Atyaisten,áldjon meg minket kegyes Fiúisten,áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen,három személyű, igaz, örök Isten!Atya Úristen, aki szent Fiadatbűn váltságára miértünk adtad,Szentlélek Istent ki elküldted nékünk,egy örök Isten, irgalmazz minékünk!

Üdvözlégy, édes jézusunk!Erős hittel itt megvallunk,e szentségben mi imádunk,Istenünknek magasztalunk.Te vagy világ Megváltója.Mennyországnak megnyitója.Éhes lelkünk táplálója,bús szívünknek orvoslója.Elménk ezen csodálkozik,értelmünk is álmélkodik,hogy tested itt elrejtezik,kenyérszínbe öltözködik.Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,szentírásban olvashatjuk,azért kétség nélkül valljuk,ámbár szemmel nem láthatjuk.Azért hozzád folyamodunk,tiszta szívből fohászkodunk!Áldj meg minket ó Jézusunk!E szentségben kik imádunk!Dögvész, halál el ne érjen,éhség, ínség meg ne férjen,vérontásnak vége légyen,ellenségünk megbékéljen.Földjeinknek adj bőséget,gabonánknak kövérséget,adj ezekhez egészséget,hogy áldhasson érte néped.

A KERESZT OLTÁRÁN

A kereszt oltáránJézus, égi Bárány,Atyjának föláldoztatott.Kenyér s bor színébenMegújítja szépenAz áldott szent áldozatot. Ó Atyánk, kegyesen fogadd,Hintsd le ránk szent malasztodatS fordítsd el tőlünk haragod.Mi is a szívünket,Búnkat, örömünketÁldozzuk, ó Atyánk,Neked. Kezed áld, vagy büntet,Egész életünket Adtad,hát el is veheted. Jézusért bízva szenvedünk,Jézusé legyen életünk,Ki értünk fölfeszíttetett.

ÜDVÖZLÉGY KRISZTUSNAK DRÁGA SZENT TESTE

Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,Mi bűnös lelkünknek meg orvoslója.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!Emberi nemzetnek fő boldogsága.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,Megtérő bűnösnek tiszta fürje.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!Éhező lelkünknek édes mannája.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!Mennyei karoknak gyönyörűsége.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Dicséret, dicsőség Jézus testének,Örökös imádás drága vérének.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség

Kegyességgel hívsz, ó JézusKegyességgel hívsz, ó Jézus,Atyai szent kebledre,Hozzád megyünk mindahányan,Kik meg vagyunk terhelve.A mennyei szent karokkalEngedd, Uram, zengenünk:Légyen áldás és dicséretNeked, édes Istenünk.Oltárodhoz azért jöttünkKövetvén hívásodat,Hogy megnyerjük az enyhülést,A te szent malasztodat.Kihez menjünk, Uram Jézus?Igazság, út csak Te vagy,Benned hiszünk és reménylünk,Soha, soha el ne hagyj!Itt van, mit a végvacsorán,Jézus, értünk szerzettél,És a kínos szent keresztfánSzent véreddel rendeltél.Áradjon ránk, kegyes Jézus!Ez áldozat érdeme,És hagyj benned elmerülni,Irgalomnak tengere.A tiszta szív érzelmévelZengjen buzgó énekünk:Szent az Isten, szent az Isten,Szent vagy, édes Istenünk!

HÚSVÉT

Május-Szűz Anya Ünnepe

Lorettói -Májusi Litánia

https://www.facebook.com/tamas.papp.56/videos/10222403367132520/

Pünkösd

Isten élő Lelke, jöjj

1. Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,
Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

/Daniel Iverson/

Nyújtsd ki mennyből, ó Szent anyánk, kezedet,

meg ne utáld ínségében hívedet

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

. Oltalomhely Isten után csak te vagy

szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy

rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Vétkeimnek rútságáért meg ne vess

Szent Fiadnak országába bevezess

rfr.. Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?

Vétkeimnek tengerében elveszek

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet

ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.

rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Hanem nézze irgalmának tengerét

s a te buzgó könyörgésed érdemét.

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

És ha majdan elközelget halálom,

Kegyes Anya, te légy édes vigaszom.

Rfr.: Mária, Mária, Mária,

Szűzanya.

Akkor segíts engem, szegény szolgádat,

kérjed értem Jézust, te Szent fiadat

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,
Hozzád repes az angyalok alázatos imája.
Édes igád terhe ellen Föllázadt a gonosz szellem,
Szívek trónját bitorolja. De mi híven kiáltunk:
Jézus a mi királyunk!

Ó édes Jézus, népeknek s királyoknak királya,
Szent akaratod minden nép, minden törvény szolgája.
Te vagy az út, te a béke, Uralkodók fényessége.
Hazánkat is esedezve oltalmadba ajánljuk,
Ó felséges királyunk!

Ó édes Jézus, keresztény családok szent királya,
Te vagy, aki a szerelmet s a hűséget megáldja.
Oltárod a család éke, Szent Szíved a köteléke,
A szülőknek példaképe, a gyermekek barátja
És jóságos királya.

Ó édes Jézus, szíveknek hőn szeretett királya,
A te uralmad szeretet szétsugárzó csodája.
Te vagy a szív menedéke, Harcos órán békessége.
Szent Szívedben megbékélünk és egymásra találunk,
Jézus, édes királyunk.

Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom,
Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom.
Te uralkodj a szívemben, Téged áldjon bennem minden.
Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,
Én felséges királyom!

Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget,
Síkra kiszállni éretted én is, én is ott leszek.
Hűn kísérem minden lépted, Bátran ontom vérem érted,
Szent nevedben szállok harcra s győzök minden viszályon,
Jézus, édes királyom!

Boldogasszony édesanyánk téged kér hű néped
Szűz Mária kérve-kérünk hallgasd könyörgésünk.
Hitetlen lett magyar néped, hallgatnak a bűnre
Könyörögj a bűnösökért egek ékessége.

Nem kell most az imádság sem az Isten háza
Gyermekeink oly kevesen járnak a templomba.
A gyermekek nem értik meg a szülők imáját
Kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.

A gyermekek rosszak lettek nagyon eltévedtek
Nem is hiszik, nem szeretik mostan az istent
Nem akarnak imádkozni a templomba járni
Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.

Nem szeretik, nem tisztelik szívből szüleiket
Szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek
Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek
Imádkozz gyermekeinkért boldog asszony édes.

A szülők zokogva jönnek hozzád szűz Mária
Oltárodnál leborulnak könnyeik hullanak
Az eltévedt gyermekért most így imádkoznak
Szűz Mária a jó útra vezesd vissza újra.

Most már tudjuk ó Szűz anyánk, hogy miért könnyezel
Jó Szűz anyánk, óh ne könnyezz nincs elveszve minden
Gyermekeink megjavulnak fognak imádkozni
Vasárnap is meg tanulnak templomba járni.

Végre kérünk Édesanyánk hallgass meg bennünket
Szűz Mária vigasztald a könnyező szülőket
Szülők iránt szeretetet adj a gyermekeknek
Szülőket szeretni, tudni, add meg a kegyelmet.

Szűz Mária mennyek gyöngyös ékessége,
Tiszta szeretetnek aranya, szépsége
Ó, Mária, tenger csillaga, est fénye,
Szegény gyarló ember második reménye!

Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak,
Azért anyja lettél a mennyei Jónak.
Ó kegyelmek tára, légy hitünk mentsvára!
Mária, Mária! Bűnösök szószólója!

https://www.facebook.com/papagenoarts/videos/729343347905977/

Szent Bernát ~ Jesu dulcis memoria

Ó Jézus, emlékezni rádA szívnek szent örömet ád,De minden méznél édesebb,Szívünkben bírni tégedet.Nincs szó a földön kedvesebb,Nincs dallam zengőbb, édesebb,Gondolni szebbet nem lehet,Mint Jézus, édes szent neved.A bánat benned lel reményt,Te adsz ezer jótéteményt,Ha kesergünk, itt jársz velünk:Hát még mi vár, ha föllelünk !A nyelv azt nem mondhatja ki,Betű ki nem fejezheti,Csak aki érzi, tudja azt,Jézust szeretni mily malaszt.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása

A keresztfához megyekA keresztfához megyek,Mert máshol nem lelhetekNyugodalmat lelkemnek.S ott talállak, ó, Szűz Anya,Fájdalom közt, bágyadozva,Tőr veré át lelkedet.Mely gyötrelem volt NekedIsteni szülöttedetLátni szegény jászolban!S midőn annyi ellenségekRomlására esküvének:Tőr veré át lelkedet.De midőn ezek felettLáttad, mennyit szenvedett,Szenvedett az ártatlan!Láttad őt a Kálvárián,Két lator közt a keresztfán,Kínodat ki mérje meg!A nap elsötétedett,Ennyi kínt nem nézhetett,Borzadván rengett a föld!Sírt, kesergett, gyászolt mindenAz egész nagy természetben:De gyötrelmed nagyobb volt!Ezt, ó, fájdalmas Anya,Mind értem tűrted vala,Értem, háládatlanért!Ki Fiadat megvetettem,És keresztre feszítettem,Ó, én kárhozat fia!Most a lelkiismeretÉletemnek átka lett,Istenem, hová legyek?Nincs lelkemnek csendessége,Rettent a bűn szörnyűsége:Jaj, kétségbe kell esnem!Ah, de fülembe hataSzent Fiad e szózata:”Ím Anyád, ó, tanítvány!”Tanítványa én is voltam,Míg a bűnre nem hajlottam,Ő engem is rád bízott.Ne nézd bűnös-létemet,Hanem a szeretetet,Mely értem a fán vérzett!Fájdalmaid, ó, Szűz Anya,Indítsanak bűnbánatra,Hogy kegyelmet nyerhessek.