Énekek

A KERESZT OLTÁRÁN

A kereszt oltáránJézus, égi Bárány,Atyjának föláldoztatott.Kenyér s bor színébenMegújítja szépenAz áldott szent áldozatot. Ó Atyánk, kegyesen fogadd,Hintsd le ránk szent malasztodatS fordítsd el tőlünk haragod.Mi is a szívünket,Búnkat, örömünketÁldozzuk, ó Atyánk,Neked. Kezed áld, vagy büntet,Egész életünket Adtad,hát el is veheted. Jézusért bízva szenvedünk,Jézusé legyen életünk,Ki értünk fölfeszíttetett.

ÜDVÖZLÉGY KRISZTUSNAK DRÁGA SZENT TESTE

Üdvözlégy, Krisztusnak drága szent teste,Áldott légy, Jézusnak piros szent vére.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, élet adója,Mi bűnös lelkünknek meg orvoslója.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, világ váltsága!Emberi nemzetnek fő boldogsága.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, élet kútfője,Megtérő bűnösnek tiszta fürje.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, csodák csodája!Éhező lelkünknek édes mannája.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Üdvözlégy, nagy Szentség, lelkünk vendége!Mennyei karoknak gyönyörűsége.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség!Dicséret, dicsőség Jézus testének,Örökös imádás drága vérének.Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség!Angyali drága vendégség

Kegyességgel hívsz, ó JézusKegyességgel hívsz, ó Jézus,Atyai szent kebledre,Hozzád megyünk mindahányan,Kik meg vagyunk terhelve.A mennyei szent karokkalEngedd, Uram, zengenünk:Légyen áldás és dicséretNeked, édes Istenünk.Oltárodhoz azért jöttünkKövetvén hívásodat,Hogy megnyerjük az enyhülést,A te szent malasztodat.Kihez menjünk, Uram Jézus?Igazság, út csak Te vagy,Benned hiszünk és reménylünk,Soha, soha el ne hagyj!Itt van, mit a végvacsorán,Jézus, értünk szerzettél,És a kínos szent keresztfánSzent véreddel rendeltél.Áradjon ránk, kegyes Jézus!Ez áldozat érdeme,És hagyj benned elmerülni,Irgalomnak tengere.A tiszta szív érzelmévelZengjen buzgó énekünk:Szent az Isten, szent az Isten,Szent vagy, édes Istenünk!

HÚSVÉT

https://youtu.be/uCprvzaNTHk

https://youtu.be/bT7O8FAmMQM
https://youtu.be/s_AaTt5cdqE
https://youtu.be/pQMLe4kyk-o

https://youtu.be/TDyR1UuXzUg

https://youtu.be/YKX599YflgU
https://youtu.be/vCz57q7r3Q0

https://youtu.be/lj0QyPPvKLk

https://youtu.be/eHsguPlHNKM

https://youtu.be/EA5CoKa5Ctk

https://youtu.be/Pu9aKRGorTQ

https://youtu.be/OezcKYRygfI

https://youtu.be/nj-ggo3N2u8

Május-Szűz Anya Ünnepe

Lorettói -Májusi Litánia

Közzétette: Tamas Papp – 2020. május 2., szombat

Pünkösd

Isten élő Lelke, jöjj

1. Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám,
Égi lángod járja át szívem és a szám!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

2. Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt,
Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt!

3. Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent,
S Jézusommal légyek egy már e földön lent!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent!

4. Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj,
S majd a végső harcon át mennybe fölragadj!
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel!
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj!

/Daniel Iverson/

https://youtu.be/lj0QyPPvKLk

Nyújtsd ki mennyből, ó Szent anyánk, kezedet,

meg ne utáld ínségében hívedet

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

. Oltalomhely Isten után csak te vagy

szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy

rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Vétkeimnek rútságáért meg ne vess

Szent Fiadnak országába bevezess

rfr.. Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Hogyha megvetsz, édesanyám, mit tegyek?

Vétkeimnek tengerében elveszek

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Szánd meg, kérlek, én szomorú estemet

ne tekintse Fiad, Jézus, vétkemet.

rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Hanem nézze irgalmának tengerét

s a te buzgó könyörgésed érdemét.

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

És ha majdan elközelget halálom,

Kegyes Anya, te légy édes vigaszom.

Rfr.: Mária, Mária, Mária,

Szűzanya.

Akkor segíts engem, szegény szolgádat,

kérjed értem Jézust, te Szent fiadat

Rfr.: Mária, Mária, Mária

Szűzanya.

Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,
Hozzád repes az angyalok alázatos imája.
Édes igád terhe ellen Föllázadt a gonosz szellem,
Szívek trónját bitorolja. De mi híven kiáltunk:
Jézus a mi királyunk!

Ó édes Jézus, népeknek s királyoknak királya,
Szent akaratod minden nép, minden törvény szolgája.
Te vagy az út, te a béke, Uralkodók fényessége.
Hazánkat is esedezve oltalmadba ajánljuk,
Ó felséges királyunk!

Ó édes Jézus, keresztény családok szent királya,
Te vagy, aki a szerelmet s a hűséget megáldja.
Oltárod a család éke, Szent Szíved a köteléke,
A szülőknek példaképe, a gyermekek barátja
És jóságos királya.

Ó édes Jézus, szíveknek hőn szeretett királya,
A te uralmad szeretet szétsugárzó csodája.
Te vagy a szív menedéke, Harcos órán békessége.
Szent Szívedben megbékélünk és egymásra találunk,
Jézus, édes királyunk.

Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, királyom,
Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom.
Te uralkodj a szívemben, Téged áldjon bennem minden.
Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,
Én felséges királyom!

Hogyha keresztes harcokra toborzol szent sereget,
Síkra kiszállni éretted én is, én is ott leszek.
Hűn kísérem minden lépted, Bátran ontom vérem érted,
Szent nevedben szállok harcra s győzök minden viszályon,
Jézus, édes királyom!

Boldogasszony édesanyánk téged kér hű néped
Szűz Mária kérve-kérünk hallgasd könyörgésünk.
Hitetlen lett magyar néped, hallgatnak a bűnre
Könyörögj a bűnösökért egek ékessége.

Nem kell most az imádság sem az Isten háza
Gyermekeink oly kevesen járnak a templomba.
A gyermekek nem értik meg a szülők imáját
Kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.

A gyermekek rosszak lettek nagyon eltévedtek
Nem is hiszik, nem szeretik mostan az istent
Nem akarnak imádkozni a templomba járni
Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.

Nem szeretik, nem tisztelik szívből szüleiket
Szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek
Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek
Imádkozz gyermekeinkért boldog asszony édes.

A szülők zokogva jönnek hozzád szűz Mária
Oltárodnál leborulnak könnyeik hullanak
Az eltévedt gyermekért most így imádkoznak
Szűz Mária a jó útra vezesd vissza újra.

Most már tudjuk ó Szűz anyánk, hogy miért könnyezel
Jó Szűz anyánk, óh ne könnyezz nincs elveszve minden
Gyermekeink megjavulnak fognak imádkozni
Vasárnap is meg tanulnak templomba járni.

Végre kérünk Édesanyánk hallgass meg bennünket
Szűz Mária vigasztald a könnyező szülőket
Szülők iránt szeretetet adj a gyermekeknek
Szülőket szeretni, tudni, add meg a kegyelmet.

Szűz Mária mennyek gyöngyös ékessége,
Tiszta szeretetnek aranya, szépsége
Ó, Mária, tenger csillaga, est fénye,
Szegény gyarló ember második reménye!

Te, Szűzanyánk, hittél az angyali szónak,
Azért anyja lettél a mennyei Jónak.
Ó kegyelmek tára, légy hitünk mentsvára!
Mária, Mária! Bűnösök szószólója!

https://www.facebook.com/watch/?v=202210927665875

https://www.facebook.com/papagenoarts/videos/729343347905977/

Szent Bernát ~ Jesu dulcis memoria

Ó Jézus, emlékezni rádA szívnek szent örömet ád,De minden méznél édesebb,Szívünkben bírni tégedet.Nincs szó a földön kedvesebb,Nincs dallam zengőbb, édesebb,Gondolni szebbet nem lehet,Mint Jézus, édes szent neved.A bánat benned lel reményt,Te adsz ezer jótéteményt,Ha kesergünk, itt jársz velünk:Hát még mi vár, ha föllelünk !A nyelv azt nem mondhatja ki,Betű ki nem fejezheti,Csak aki érzi, tudja azt,Jézust szeretni mily malaszt.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása

A keresztfához megyekA keresztfához megyek,Mert máshol nem lelhetekNyugodalmat lelkemnek.S ott talállak, ó, Szűz Anya,Fájdalom közt, bágyadozva,Tőr veré át lelkedet.Mely gyötrelem volt NekedIsteni szülöttedetLátni szegény jászolban!S midőn annyi ellenségekRomlására esküvének:Tőr veré át lelkedet.De midőn ezek felettLáttad, mennyit szenvedett,Szenvedett az ártatlan!Láttad őt a Kálvárián,Két lator közt a keresztfán,Kínodat ki mérje meg!A nap elsötétedett,Ennyi kínt nem nézhetett,Borzadván rengett a föld!Sírt, kesergett, gyászolt mindenAz egész nagy természetben:De gyötrelmed nagyobb volt!Ezt, ó, fájdalmas Anya,Mind értem tűrted vala,Értem, háládatlanért!Ki Fiadat megvetettem,És keresztre feszítettem,Ó, én kárhozat fia!Most a lelkiismeretÉletemnek átka lett,Istenem, hová legyek?Nincs lelkemnek csendessége,Rettent a bűn szörnyűsége:Jaj, kétségbe kell esnem!Ah, de fülembe hataSzent Fiad e szózata:”Ím Anyád, ó, tanítvány!”Tanítványa én is voltam,Míg a bűnre nem hajlottam,Ő engem is rád bízott.Ne nézd bűnös-létemet,Hanem a szeretetet,Mely értem a fán vérzett!Fájdalmaid, ó, Szűz Anya,Indítsanak bűnbánatra,Hogy kegyelmet nyerhessek.