Aktualitások

OKTÓBER

október 23.

október 6.

Október 2.

OKtóber 1.

Október 1. e napon több szempontból is ünneplünk.

A zene világnapja

Kurt Vonnegut: A hazátlan ember“Nem számít, milyen korrupttá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk, a zene akkor is csodá­latos lesz.”Esterházy Péter: Hrabal könyve“Az Úr óvatosan kézbe vette Charlie Parker szaxofonját. Ujjrend, támaszték, gyomor, cirkuláció, ajakcsuszi, ismételgette a tanultakat. Izgult. (Botfüle volt, ennek legcáfolhatatlanabb bizonyítéka Bach. Johann Sebastian Bachot maga helyett teremtette az Úr.)”Romhányi József: Szamárfü“Nerc: Hogy lenyúztak, ó, én árva, elvittek az operába! Lógott ott még hód, nyest, menyét. Ó, hogy utálom a zenét!”Márkus János: Muzsikus-anekdoták“Egy régen elfelejtett operában a fuvolának és a hárfának egy hosszú szólója volt. Néhány ütemmel a duett befejezése előtt a partitúrában piros ceruzával az egész oldalon keresztben feltűnő felirat állt: ‘Itt felébreszteni a hegedűsöket!’“Ma este rájöttem, hogy a muzsika, ha kifogástalan, pontosan ugyanazt a hatást váltja ki a lélekből, mint midőn kedvesünk jelenléte gyönyörködtet bennünket, azaz a világ látnivalóan legteljesebb boldogságával ajándékoz meg.”StendhalFriedrich Nietzsche: A hatalom akarása “A zenéhez képest minden szóval történő közlemény szégyentelen; a szó felhígít és elhülyít; a szó elszemélytelenít: közönségessé teszi a nem közönséges dolgokat.”Szabó Magda: Freskó“Ha tehetném, egész nap olvasnék meg zenét hallgatnék, a zene meg a könyv az egyetlen, ami igazán gyönyörűséget szerez nekem, de engem senki sem fog eltartani a szép szememért….”Rejtő Jenő (P. Howard): Csontbrigád“A zeneszerszámával ásatásokat végez a lelkemben.”Antoine De Saint-Exupéry: a kis herceg“Ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból.”Ljudmila Ulickaja: Történetek állatokról és emberekről“Ez a, hogy is hívják, fagylalt, ez olyan, mintha zenét vettem volna a szájamba. És már el is illant, csakúgy, mint a zene, valami gyönyörűség mégis megmaradt bennem, ahogy megmarad akkor is, amikor véget ér a zene. – Pontosan! Pontosan! – kiáltott fel az igazgató. – Próbáld ki a gyümölcsöset is, ezt a rózsaszínt, olyan, mint egy bécsi keringő!”Tuna Kiremitçi: Minden ima az égbe száll“Kérem, fogyassza el a likőrt, és mondja meg, hogy milyen zenét szeretne hallgatni! – Lehetne Brahms? – Látom, megszerette. – De még mennyire! Az emberben hitet ébreszt ez a zene. – Ennek örülök. Azt írja a Talmud: „a zene ima”.Jules Verne: Párizs a XX. században “– Fiam, a zenét már senki sem élvezi, csak fogyasztja.”Paul VerlaineA zongora, mit gyenge ujja csókdosA zongora, mit gyenge ujja csókdos, a rózsaszürke estbe felragyog, és egy dal ébred, fájó és bolondos, a szárnya surran és beszél-gagyog, bolyong, zokog és sír és meg-megáll, hol csendesen az ő parfüme száll.Miért ez az együgyű, édes ének, mely altatgatja álmatlan szivem? Mit adhatsz, kis bolond dal, a szegénynek, és mit akarsz, hogy félve, szeliden kiszállsz az ablakon és hallgatag meghalsz a fák között a kert alatt?Ruby Wax: Mindfulness-kalauz“A multitasking is olyan csodálatos képesség, amellyel az egész állatvilágban csak az ember rendelkezik. Egyetlen más élőlény sem képes ennyi mindennel zsonglőrködni egyszerre. Láttak már fejhallgatóval zenét hallgató, közben Twitter-üzenetet író és füves cigit szívó gazellát? Nem hinném. Büszkék vagyunk arra, hogy egyszerre több mindent is el tudunk végezni, hencegünk, hogy mennyi tevékenységet tudunk belezsúfolni egyetlen másodpercbe, ám mindez nemcsak a jelen megélését gátolja, hanem kiégéshez is vezet.”Fekete István: Téli berek “– Neked van igazad, fiam, nem nóta kell ide, hanem tudás, és nem sírva vigadás, hanem okos munka. – Mit ér a dolog egy kis muzsika nélkül – avatkozott bele Nancsi néni –, megvan annak is az ideje! Csak nem kell összekeverni a krumplifőzeléket a tortával, mer’ akkor megette a fene a krumplit is meg a tortát is.”Jo Nesbø: A fiú “Hugo Nestor világéletében rajongott a zenéért. És ezalatt nem azt a fajta lármát vagy a hangok egymásutániságát értette, amelyet az egyszeri emberek zenének neveznek, hanem a felnőtt, gondolkodó embereknek való muzsikát. Richard Wagnert. A kromatikus skálát. Tizenkét félhang, ahol a két szomszédos hang arányszáma mindig kettő a tizenkettedik gyök alatt. Színtiszta matematika, harmónia, németes rend.”Juhász Gyula: MuzsikaA házban, ahol az olcsó mámor vár,A zongorához ült le valakiÉs fölsírtak sóvárgón, lágyan, tompánA nagy Chopin holdfényes dalai.Egymásra néztek a szegény leányok,Tág karikára nyílt mindnek szeme,Az idegen ujjongva zongorázottÉs mint egy álom, úgy fájt e zene.A tánc megállott, a kacaj elállott;Némán, fehéren állottak a párokÉs kipirult a sápadt idegen.S a kopott szalon úgy érezte mostan,Hogy valami bús, óriás szív dobbanA sántalábú, ócska hangszeren.Kosztolányi Dezső: A ZENECharles Baudelaire A zene néha rám zúg, mint a tenger!Az ég felé, hahó!A ködbe, éjbe, míg a fergeteg ver,száll egy sebes hajó;mellem feszül, tüdőm, mint a vitorla,nekidagad vadul,előttem a hullámok szilaj orma,s az éjszaka lehull;érzem, hogy süllyedek, üvölt a víz,s a romlás kéje vár,a zivatar, az orkán szárnya visz, bölcsőm az őrült tengerár. -Máskor meg síma tükrén ringatomálmatlan bánatom!Pálóczi Horváth Ádám: Magyar táncAzt mondják, hogy nem illik a tánc a magyarnak,Nem, ha neki bugyogót s félnadrágot varrnak,De pengős sarkantyúnak, kócsagtollas főnek,Illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek.A franc tánc mind negédes, mind szeles a német.Nincsen mutációja, mind egyrül varr hímet.Melancholis az anglus szövevényes lánca,Csak az ugrós magyar tánc a Szent Dávid tánca.

Az IDŐSEK VILÁGNAPJA

MA VAN AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

Kosztolányi Dezső: INTÉS AZ ÖREGEBBEK TISZTELETÉRE

Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,akár utcaseprők, akár miniszterek.Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,mint a papok s az iskolai olvasókönyvek.De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti isévek veszedelmén törékeny szívverésteketezen az embernek ellenséges földgolyón,s ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,hány téli reggelen, hány tüdőgyulladásongázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel,s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,míg váratlanul éltetek állanak, időtől koszorúzva,mint a csodák, mint akik háborúból jönnek,egyenesen, mint a zászlórúdak, s egyszerre kibontják,hogy ámuljatok, vihar-csapott, de visszahozott életüknekméltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.

OKTÓBER 13. szerda: Fatimai Engesztelő Imaest a Ráckerti templomban

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görög szertartás szerinti Imádság:Paraklisz

19.30 : Rózsafűzér Imádság

20 óra : Szentmise utána Körmenet

2021. szeptember 03., péntek 09:41

Egész napos szentségimádás lesz egyházmegyénk templomaiban szeptember 9-én, az Eucharisztikus Kongresszus idején

Egész napos szentségimádás lesz egyházmegyénk templomaiban szeptember 9-én, az Eucharisztikus Kongresszus idején

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye plébánia-templomaiban szeptember 9-én egész napos szentségimádást tartanak, hogy azok a hívek, akik nem tudnak részt venni Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, legalább lélekben bekapcsolódhassanak a világraszóló eseménybe.

A szentségimádási napon a templomokban ünnepi szentmisét mutatnak be, láthatóvá téve a szentmise-ünneplés és a szentségimádás elválaszthatatlan összetartozását, valamint lehetőséget biztosítanak szentgyónás elvégzésére is.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fatimai Engesztelő Imaest Mátészalkán a Ráckerti templomban

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görög szertartás szerinti Imádság:Paraklisz

19.30 : Rózsafűzér Imádság

20 óra : Szentmise utána Körmenet

Július

2021. július 13., kedd 18:05

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Idén is több ezer zarándokot várnak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára, a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján, idén, 25-én tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy aznap a hajnali órákban gyalogosan, kerékpárral  indulnak útnak, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket.

A búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz.

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádás lesz.

DSC 4008

S. E. R. Böcskei László a Temes megyei Gátalján született 1965. július 11-én, gyakorló katolikus családban nőtt fel. Érettségiig a szülőhelyén, a soknemzetiségű, többfelekezetű faluban tanult román nyelvű iskolában.

Teológia tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1990. június 24-én Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök szentelte pappá, majd négy hónapig káplánként szolgált Temesvár erzsébetvárosi plébániáján. 1991 januárjában a megyés püspök titkárává nevezték ki, 1999-től pedig az egyházmegye általános helynöke lett.

XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án a Nagyváradi római katolikus egyházmegye püspökévé nevezte ki. 

2009. március 7-én szentelték püspökké a nagyváradi székesegyházban.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

július 13.-kedd : Fatimai Engesztelő Imaest

18 órakor kezdődő Népi imádságok

19 órakor  Görög katolikus imádság

-19.30  Rózsafüzér imádság

20 órakor  Szentmise: az elmélkedést vezeti: Hajdu István, nyírcsaholyi plébános

 -és mise után  Gyertyafényes Körmenet 

Június

13. vasárnap 16 órakor a Ráckerti templomban: 8.os végzős iskolások templomi ballagója

13, vasárnap: Fatimai engesztelő Imaest a Ráckerti templomban

18 óra: Népi imádságok

19 óra: Paraklisz

19.30 :Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise, celebránsa: Eiben Tamás

mise után Gyertyafényes Körmenet

Minden hónap 2. Vasárnapja :Diákmise a Ráckerti templomban 10 órakorA 2020/21.es tanítási év utolsó diákmiséje-Hálaadó Mise: június 6.

Minden hónap első csütörtök: Jézus Szíve Szentségimádás az Oltáriszentségben a Plébániatemplomban reggel 8  órakor kezdődő Szentmise után

Minden hónap első péntek: Beteglátogatás

Minden hónap első HÉTFŐ 17 óra -Kamilliánus gyűlés

MInden hónap 3. vasárnap 17 óra-Karitász gyűlés 

Május 13. tól október 13. ig Fatimai Engesztelő Imaesték

2021. május 12., szerda 13:04

Egyházmegyénkben is megkezdődnek a fatimai engesztelő imaestek – Május 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe van

Egyházmegyénkben is megkezdődnek a fatimai engesztelő imaestek – Május 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe van

(Fatima – Rózsafüzér Királynője bazilika – A három pásztor gyereknek ezen a helyen jelent meg a Szűzanya 2017. május 13-án)

1917-ben ezen a napon egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy Asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A jelenésekről részletesebben itt olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2955-a-fatimai-boldogsagos-szuz-maria-unnepe

Nyíregyházán és Mátészalkán májustól októberig minden hónap 13. napján – Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezve – fatimai imaalkalmakra várják a híveket, hogy együtt fohászkodhassanak égi Édesanyánkhoz.

Pankotai József, a Nyíregyháza-kertvárosi Fatimai Szűzanya-templom plébánosa kérdésünkre elmondta, az imaalkalmak minden évben ugyanazon tematika szerint történnek:

16.00-17.00 óráig – Szentségimádás

17.00-19.00 óráig – Mária-áhítat

19.00-tól – Ünnepi szentmise, majd körmenet, végül szentségi áldással zárul az alkalom

Május 13-án a szentmise vendégszónoka az idén aranymiséjét ünneplő Fodor András püspöki helynök atya lesz.

Heidelsperger István plébános, a Mátészalka Szent József Egyházközséghez tartozó ráczkerti Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomba várja a híveket a fatimai engesztelő imaestekre.

A program:

18.00-19.00-ig – Loretói litánia eléneklése, népi engesztelő imaóra

19.00-19.30-ig Paraklisz imádkozása (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához)

19.30-20.00 Rózsafüzér imádkozása, amelyet a jelenlévő atyák vezetnek

20.00-tól – Ünnepi szentmise, majd gyertyás körmenet, végül szentségi áldással zárják az alkalmat

Május 13-án a szentmise vendégszónoka Varga Lóránt demecseri plébános, volt mátészalkai káplán atya lesz.

A fatimai engesztelő imaest-sorozat immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán. A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett.Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István (1931-2018), akkori egri érsek atyával együtt a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is.

Ennek emlékére helyeztek el egy fatimai Szűzanya-szobrot a mátészalkai ráckerti templomban és az akkori plébános, Miklós Dezső atya megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Seregély István érsek atya 2017-ben, a százéves centenáriumon elhangzott gondolatai Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról a dnyem.hu oldalon itt olvashatók: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2957-a-fatimai-jelenesek-uzenete-seregely-istvan-ersek-2017-ben-a-szazeves-centenariumon-elhangzott-gondolatai-a-fatimai-boldogsagos-szuz-mariarol

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

1. Hódolattal szól az ének, neked édes Szűzanyánk,Magasztalva áldunk téged, kegyes égi patrónánk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

2. Fatimából jöttél hozzánk, Fölemelted trónusodMíg csak élünk, meg nem szűnünk dicsérni jóvoltodat.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

3. Ó Szűzanyánk kérve kérünk, Tárd ki nékünk SzívedetTrónusodról, nézd kegyesen, Benned bízó népedetTéged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

4. Szeplőtelen Szíved nékünk, Menedékünk, támaszunkTiéd legyen egész éltünk, Örömünk és bánatunk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

a Ráckerti templomban:

május 13.csütörtök : 18 óra: Népi Imádságok

                    19 óra: Görög katolikus szertartás

19.30 óra  : Rózsafűzér imádság

                              20 óra: Szentmise.Varga Lóránt vezetésével

          Szentmise után : Körmenet

,,Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak, s felajánlom Neked Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szentségtörésekért, a szidalmazásokért és közömbösségért, melyek által Őt bántják meg. Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.”(Amikor Fatimában megjelent a három gyermeknek egy angyal, a Szűzanya előhírnöke, ezt az imát tanította nekik)

Belvárosi Plébániatemplom

 104 évvel ezelőtt, május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a portugáliai Fátima kisváros melletti Cova da Iria nevű helyen. A gyermekek neve: Lúcia de Jesus dos Santos (ekkor 10 éves), unokaöccse Francisco Marto (ekkor 9 éves), unokahúga Jacinta Marto (ekkor 7 éves). A déli rózsafüzér imádság után hírtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnak véltek. Elhatározták hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet. Láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál, és a kezei között rózsafüzért tartott.Olyan közel álltak hozzá, hogy a fény teljesen körülvette őket. Lucia megkérdezte, hogy mit kíván tőlük. „Arra kérlek benneteket -mondta a Szent Szűz- , hogy hat hónapon át, minden hónap 13. napján, pontosan ugyanebben az időpontban jöjjetek vissza ide. Akkor majd megmondom hogy ki vagyok, és mit kívánok. Ezután még egy hetedik alkalommal is visszajövök ide”.A jelenésekkel kapcsolatos legtöbb részletet Lucia nővér (a hajdani kis Lucia) visszaemlékezéseiből ismerhetjük meg. Lucia nővér így beszélt erről a jelenésről: „Ezután a Szent Szűz így folytatta: “Felajánljátok-e a Jóistennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amelyet ő rátok küld, hogy ezzel engeszteljetek a bűnökért, melyekkel őt megbántják? Felajánljátok-e mindezt a bűnösök megtéréséért? Sokat fogtok emiatt szenvedni, de a Jóisten kegyelme majd megerősít benneteket!” Amikor a Szent Szűz e szavakhoz ért, széttárta kezeit, abból pedig olyan erős fénysugár áradt, ami bevilágított lelkünk mélyébe. Így láttuk magunkat Istenben visszatükröződve, aki ez a Fény volt maga..”Tudta-e Ön, hogy 2019. május 3-án a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomba érkezett a fátimai világjáró Szűzanya szobor?#belvarosiplebaniatemplom

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 Hajnali gondolatok egyházmegyénk papjaival, a Duna Televízió műsorán Életünket segítő, elgondolkodtató, a napot elindító útravalóval szolgál a hét minden napján a Duna Televízió reggel 05:55-től kezdődő Hajnali gondolatok című műsora.2020. 09. 07-i és a 11-i gondolatokat Heidelsperger István mátészalkai plébánostól hallhattuk.https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-07…/https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-11…/ A felvételeket a Duna Televízió munkatársai rögzítették augusztus 25-én, Máriapócson, a római katolikus templomban.Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fatimai Engesztelő Imaestek

                                          Mátészalka Ráckerti templomban 

 

                                

         

Május 13. tól október 13. ig Fatimai Engesztelő Imaesték

a Ráckerti templomban:

május- csütörtök : 18 óra: Népi Imádságok

                              19 óra: Görög katolikus szertartás

                              19.30: Rózsafűzér

                              20 óra: Szentmise.Varga Lóránd vezetésével

                              Szentmis után : Körmenet

június-vasárnap: a Szentmisét celebrálja: Eiben Tamás

július-kedd : 

18 órakor kezdődő Népi imádságok

19 órakor  Görög katolikus imádság

-19.30  Rózsafüzér imádság

20 órakor  Szentmise

 -és mise után  Gyertyafényes Körmenet 

augusztus – péntek : 

18 óra: Népi imádságok

19 óra: görögkatolikus paraklisz

18.30 óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise: 

-Szentmise után: Gyertyafényes Körmenet-

szeptember-hétfő : 

-18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

október -szerda : 

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

Megvan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja

HAZAI – 2020. május 12., kedd | 12:51

 

 

 
 

A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten – adta hírül a NEK Általános Titkársága május 12-én.

Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

Forrás és fotó: NEK Általános Titkársága

Magyar Kurír

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

  • Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét
Pásztor Károly atya vasmisés plébános, hálaadó szentmiséjét mutatta be pappá szentelésének 65. évfordulóján, július 25-én, szülőfaluján, a vállaji Szentlélek-templomban. Az ünnepi liturgián határon túli településekről, Károly atya eddigi szolgálati helyeiről is érkeztek hívek, valamint számos egyházmegyés pap osztozott a szentmise kegyelmeiben.

A község két évvel ezelőtt adományozott díszpolgári címet az ünnepelt plébánosnak, a templom felszentelésének 100. évfordulóján. Mindnyájan, kik ismerjük őt méltán lehetünk büszkék a vasmisés plébánosra, hiszen távol a nyüzsgő világtól, az alig 1000 lelket számláló szatmári terület egyik gyöngyszemének 500 férőhelyes katedrálisa megtelt a hálaadó szentmisén.
A hívek és az egyházmegye papsága koszorújában Károly atya alázattal, személyes hangvételű gondolataival több alkalommal is szólt a jelenlévőkhöz, prédikációja, üzenete a mélységekbe terelte, tettrekészségre sarkalta a lelkeket. Talán ennek és személyének is köszönhető a hívek felfokozott öröme, lelkesedése mert – hogy valamit ők is adhassanak e különleges alkalmon – vastapssal köszönték meg, gondolatban mintegy „közfelkiáltással szentté avatták” Károly atyát végtelen alázatos, mindig másokat szolgáló életéért, a 65 éves papi hivatásáért. Ezen a napon az egyházmegye egyik legszebb és talán a legnagyobb temploma újra a régi hangulatát élte, népénekektől lett hangos, amelynek átimádkozott falai között volt, hogy egyszerre 4 vállaji szeminarista is körültérdelte az oltárt. Innen ered, hogy a települést paptermő faluként is emlegették.

Méltatlanul, de alázattal a Szűzanya szavaival mondok hálát: „Lelkem magasztalja az Urat, … mert nagyot tett velem a Hatalmas” (Lk 1,46., 49). Pásztor Károly atya Mária hálaadó imájával kezdte a szentmisét, majd életútjára tekintett vissza: 1955. július 2-án a vállaji templomban mutatta be első szentmiséjét, és most 65 év után ismét hálatelt szívvel áll az oltár előtt. 15 éven keresztül kilenc egyházközségben szolgált káplánként majd Baktalórántházán 19, Pócspetriben pedig 21 évig volt plébános. 10. éve tölti nyugdíjas, de a szolgálatban még mindig aktív életét Máriapócson. Károly atyát 17 társával együtt szentelték fel Egerben, akik közül Kuklai Antal atyával együtt már csak ketten maradtak az élők sorában. A plébános a szentmisén hálával gondolt szüleire, rokonaira, tanáraira, paptestvéreire, jótevőire és minden hívő emberre, akikkel a 65 év során találkozott.

Károly atya a szentmise homíliájában a hálaadásról tanított és a papi hivatás fontosságát hangsúlyozta. Bevezető gondolataiban utalt arra az evangéliumi szakaszra, amely a tíz leprás meggyógyításáról szólt (ld. Lk 17,11), és akik közül csak egy köszönte meg Jézusnak a gyógyulás kegyelmét. Ezen alkalommal elsősorban nem ünneplünk, hanem hálát adunk a Jóistennek, hogy megtartott és 65 év után is itt állhatok az oltárnál. Legyünk mi is hálás lelkűek! Jól ismerjük a „kérem” szót, de elfelejtünk megköszönni. Ez mindannyiunkra vonatkozik – fogalmazott Károly atya, majd a nap középpontjára, a papság titkára irányította a figyelmet.

Arra szántak, „hogy látványosságul szolgáljunk a világnak” (1 Kor 4,9), de ez nem a dicsekvésvágyra kell, hogy serkentsen bennünket, hanem az alázatos szolgálatra. „Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait” (1 Kor 4,1) – idézte Pál apostolt a vasmisés plébános, aki azt is kiemelte, hogy a pap Isten embere, kapocs, mely az Úrhoz hívja és fűzi az embert. Jézusnak, Isten fiának küldötte, megbízottja, és szolgálata által, az ég felé emel bennünket.

Ki fogadja az embert a világra születésekor, a keresztelő kútnál ki mossa le lelkéről az áteredő bűnt, ki fogad Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé? Isten papja. S ha a bűn útjára lépünk, ami földre teper, Krisztus papja az, akihez odavonszoljuk megterhelt lelkünket és feloldozó szavain keresztül a megbocsátó Isten békéje tölt el. Milyen könnyedek, felszabadultak vagyunk egy jól végzett szentgyónás után! Legfontosabb állomásainkon is a pap áll mellettünk. Házasságkötéskor is, hogy családunk a szeretet fészkévé váljon, és amikor életünk nyugovóra tér, Krisztus papja készít a nagy útra. Ő imádkozik koporsónk fölött és áldja meg a földet, mely magába zárja testünket. De még utána sem feledkezik meg rólunk, mert akkor is imádkozik és bemutatja értünk a szentmisét, amikor már emlékünk is feledésbe merül.

Megtisztelő hivatás a papság. Sokan felteszik a kérdést, hogy a múló örömökkel és haszonnal teli világban van-e értelme a papságnak? igen, van – nyomatékosította Károly atya. Ma az önző társadalomban égetően szükséges az önzetlen, életüket értünk odaadó, Isten papságát vállaló fiatalokra, hogy maradandó örömöket mutassanak nekünk.
Az ideológiákban csalódott, értéknélküli embereknek éppen ma kell bemutatni az élet igazi értelmét. A világnak krisztus kell! – kiáltja az igazságra, jóságra, szépségre, önzetlenségre szomjas ember. Szükség van világunknak Isten küldöttére.

A világ egy nagy kórház, utalt a nyugalmazott plébános az egri szeminárium egyik professzorának gondolatára. Az emberek tele vannak fájdalommal, gondokkal, bajokkal. A pap, Isten orvosaként segíti, gyógyítja a szenvedőket. Mindannyian erre kapunk hivatást.

Majd felidézte a ma már elfeledett mesterséget, a drótos-tót munkáját, aki hátán a szerszámaival, kerékpárral járta a falvakat és bekiáltott a házakba: drótozni-fótozni, fazekat fódozni! E mesterséggel állította párhuzamba a papi hivatást Dsida Jenő:  Menni kellene házról házra című versében, amelyet a plébános idézett:

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni! (1930)

Mint ahogy Jézus küldte Mária Magdolnát: „menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül!” (Jn 20,17), úgy nekünk is menni kell, mert akár tetszik, akár nem, Jézus küldöttei vagyunk. Imádkozzatok, hogy példájára el tudjuk végezni feladatunkat, hogy drótozzuk, foltozzuk a sebzett, megtört szívű embereket.

Július az aratás hónapja. Károly atya a papi hivatásról tanítva ismét visszatért gyermekkori emlékeihez, amikor évről évre részt vett az aratásban bátyjával és édesanyjával. E természeti kép és a munka ismét a költemények világába vitte gondolatát majd egy ismeretlen költő szavait idézte:

A szántóföldek telt kalásza sárgul,
Lehajtja már a búza szép fejét,
De senki sincs, ki most aratni jönne.
A szem peregve hull és hull a földre
És észrevétlen veszti életét.
Az én erőm már nemsokáig bírja,
S nem áll mögöttem ifjú, hős
Nincs senki sem, ki átvenné kaszámat,
Mögöttem csend, a halálnak csendje támad.

A költő melankólikus hangvételű éneke bennem is megszólal, hiszen gyermekkoromban zengett így vasárnaponként a templom, mint most – köszönöm e szép élményt –, azonban a fájó érzés, hogy 65 év óta nincs egyetlen követőm sem e paptermő községben, elszomorít.

Mária is, ki Józsefnek lévén jegyese bizonyára családot tervezett, de amikor Gábriel angyal köszöntötte, és látta, hogy másként alakul az élete, alázattal és odaadással felelte: „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ha a Szűzanya nem vállalja az istenanyaságot, talán még most sem lennénk megváltva. De ő nagylelkűen, Isten iránti szeretetből elfogadta az Ő akaratát. Isten ma is hív embereket, hogy szolgálják Őt.
Teréz anya Indiában igazgatóként szolgált egy előkelő gimnáziumban, mégis otthagyva e kényelmes helyet kiment a város szélére, hogy a szenvedő, haldokló embereket ápolja, mert érezte, hogy Istenért nagyot kell tennie. Szépen és nagylelkűen szolgálta Istent. Az Úr ezt kívánja ma is tőlünk, elsősorban papjaitól, hogy valami nagyon szépet tegyenek érte.

Kedves Testvérek! 89 évesen életem utolsó esztendőiben vagyok. Boldogan halnék meg, ha lenne utódom, aki újból bemutatná itt Vállajon az első szentmiséjét.
A költő szomorú hangvételű soraira Jézus vígasztaló szavaiban bátorít bennünket az imádságra: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra” (Lk 10,2). Az imádság az, ami meg tudja ölni a világ közömbösségét és fel tudja szítani az ifjak szívében a vágyat, hogy valami nagyon szépet tegyenek az Istenért.
Kérlek benneteket imádkozzatok a papi hivatásokért! – fejezte be gondolatait Pásztor Károly plébános, majd vasmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Pásztor Károly atyát Vilmos István Vállaj polgármestere a település, Felföldi László általános pasztorális helynök az egyházmegye, Heidelsperger István mátészalkai esperes-plébános az egyházmegyén belül mindig is különleges helyet elfoglaló szatmári papok, Kocsis Gábor mérki–vállaji plébános pedig az egyházközség nevében mondott köszönetet Pásztor Károly atya életéért és papi szolgálatáért.

Pásztor Károly atyával e jeles alkalomból portréinterjú s ikészült, amely olvasható az Öröm-hír újság legfrisebb számában, valamint az egyházmegye honlapján: http://dnyem.hu/index.php/item/3029-nem-nehez-papnak-keresztenynek-lenni-mert-boldogga-teszi-az-embert-beszelgetes-a-vasmises-pasztor-karoly-atyaval

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye