Hírek, aktualitások

 

 

 

Krisztusban Kedves Testvérek!

Főtisztelendő Palánki Ferenc Püspök atya a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye területére vonatkozóan a következőképpen rendelkezett:

Húsvét 4. hét hétfőjétől (május 04.) a nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások betartása mellett:

— kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni — kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával; — kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! — A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással. — A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

Határozottan kérjük, hogy a beteg és idős hívek, önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe!
A veszélyhelyzet még nem ért véget, hanem csupán a védekezés egy új szakaszába léptünk.
Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében. Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadásának lehetőségét.
Vasárnapokon és ünnepnapokon az alábbi időpontokban lesz szentmise:

A plébánia templomban: Hétfőtől -szombatig: este 18 órakor ,  Vasárnap reggel 8 órakor , Pünkösd, Hétfő: reggel 8 óra, Pünkösd Hétfő

Június 14. vasárnap: 10 óra : Szentmise, mise után a templomkertben Úrnapi Körmenet

A Ráckerti  templomban:kedd ,Péntek:  este 17 órakor , Vasárnap délelőtt 10 órakor, Pünkösd , Hétfő: déleőtt 10 óra, Pünkösd Hétfő

Június 13. Fatimai imaest: 19 óra: Imádságok, 20 óra: Szentmise (körmenet nélkül)

Június 14. vasárnap: 10 óra: a Plébániatemplomban Úrnapi mise, mise után a plébánia templomkertben Úrnapi Körmenet

A vidéki templomokban vasárnap a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék.

Minden mise után, májusban, Májusi litániát imádkozunk.

István atya

 

Május 4-től ismét nyilvánosak lesznek a liturgiák – Rendelkezések a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Május 4-től ismét nyilvánosak lesznek a liturgiák – Rendelkezések a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

 

 

 

 
A járványügyi helyzet változására, összhangban a Kormány rendelkezéseivel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia módosításaival, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is meghozta döntését, amelyek 2020. május 4-től lépnek életbe.

A szentmise-közvetítések további lehetőségeiről később adunk tájékoztatást!

Az egészségünk megóvása érdekében a nyilvános liturgiákon szigorú szabályok betartását kérik a hívektől és a papoktól.

Az alábbiakban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök körlevelét olvashatjuk:

A koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után és a további fertőzés elkerülése érdekében meghozott korlátozások (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020) részleges feloldásáról – összhangban a Kormány rendeletével (vö. 168/2020), a MKPK iránymutatásával és nagyszámú hívő kérésére – egyházmegyénkben a következő rendelkezéseket léptetem hatályba 2020. május 04-től. Nyomatékosan kérem a papság és a hívek részéről ezek betartását:

1. Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre.

2. Templomainkat tartsuk nyitva napközben, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentségimádásra. Kérem továbbra is a szenteltvíztartók használatának mellőzését. A szentmisék után a templom padjait, székeit töröljék át fertőtlenítővel.

3. A beteg és idős híveinket kérjük arra, hogy önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe. Ők továbbra is az online közvetítéseken, vagy a médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, szertartásokba. Otthonuk legyen még templomuk.

4. Húsvét 4. hét hétfőjétől (május 04.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások betartása mellett, amelyek biztosítása érdekében vonjunk be alkalmas segítőket.

A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára:

— kötelező a kijelölt, egymástól elkülönített ki- és bejáratot használni, ahol ez megoldható, de mindenképpen kerüljék el a csoportosulást;

— kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszkot, sálat, kendőt) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

— kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;

— kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. (A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát.)

— A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

— A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

— A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is.

A hívek egymástól 1,5-2m távolságot megtartva és védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus), néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

— A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást.

Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

5. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében.

6. Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadását (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 961–963. k.). A fülgyónásra vonatkozóan pedig kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiséget használjunk a gyóntatáshoz, maszkban és kellő távolságot tartva.

7. Gyermekkeresztelés tartható a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

8. Az elsőáldozás, bérmálkozás megtartását tervezzük a járvány megszűnése utáni időszakra.

9. Az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.

10. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.

11. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.

12. Pappal vagy pap nélkül vezetett minden templomi közösségi imádságon (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) részt vehetnek híveink a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

13. Paptestvéreim bölcs megfontolására bízom a kis létszámú egyházközségi hitéleti összejövetelek megtartását, ugyanígy a szabadtéri szentmisék lehetőségét, a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

Kérem Paptestvéreimet, hívják fel híveink figyelmét a lehető legtöbb csatornán ezekre a változásokra.
A hatóságokkal továbbra is működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.
Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

A Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Szent László király, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, főpásztori áldással:

Debrecen, 2020. május 1. Szent József, a munkás emléknapján

+ PALÁNKI Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök

 

Május

 

                                

         

Május 13. tól október 13. ig 

május :szerda-19 óra, Szentmise: 20 óra (most, körmenet nélkül)

június: szombat, 19 óra

imádságok, 20 óra: Szentmise,( körmenet nélkül)

július: hétfő

augusztus: csütörtök

szeptember: vasárnap

október: kedd

Fatimai Imaesték

a Ráckerti templomban.

A Szentmise 20 órakor kezdődik. 

Lorettói litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!
Igazság tükre Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!
Örömünk oka Könyörögj érettünk!
Lelki edény Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!
Mária aranyház Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!
(Kármel ékessége és királynéja Könyörögj érettünk!)
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

 

 

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

TÖRTÉNETE:
Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,
amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.
A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,
amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.
A keresztények tehát kiszorultak a Szentföldről, a Szent Háznak azonban nem esett bántódása,
mert az angyalok a levegőbe emelték és 1291 májusában elhozták
az akkori Magyarországhoz tartozó dalmáciai Tersattoba.
A helybeli keresztény hívek elbizakodottsága miatt azonban 3 évvel később az angyalok azt továbbvitték,
s letették Recanati melletti babérfa ligetbe, melynek neve Lauretum, (olaszosan pedig Loreto).
Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg.
Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is.
Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt,
amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház.
Jézus korában Názáretben a házakat barlangok elé építették a hegyoldalba.
A hagyomány szerint, amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából,
Szűz Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. december 10. napján).
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a Názáretben végzett régészeti kutatások,
a Szent Ház fundamentumának és altalajának 1962-65-ben végzett vizsgálata
valamint nyelvészeti és ikonográfiai tanulmányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik az a feltevés,
hogy a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba
az Epiruszban uralkodó Angeli család kezdeményezésére (Angeli=angyalok).
Valóban, egy nemrég előkerült 1294 szeptemberéből származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota, amikor férjhez adta Ithamar nevű lányát tarantói Fülöphöz,
II. Anjou Károly nápolyi király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött vele,
amelynek részeként világosan kitűnnek
“a mi Asszonyunk, az Isten Anyja Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek”.

FORRÁS: Udvarhelyi Olivér: Loretói gondolatok. In: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2003. május.
Magyar Katolikus Lexikon (Loreto)

A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának.
Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körül összeállított rímes litánia,
mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza
(a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére,
a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült.
A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett,
melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia,
melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe.
A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak,
részben azonban még bizánci eredetűek (pl. lelki edény = a Szentlélek hajléka).
A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült.
Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte,
hogy azt a litániába is vegyék bele: “Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné”.
XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt
a “Béke királynéja” könyörgést is belevegyék a litániába.
XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak
a “Magyarok Nagyasszonya” megszólítás besorolását a litánia végére.
1950-ben a “Mennyekbe felvett királyné” megnevezés is bekerült a titulusok közé.
A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát,
mint az “Egyház anyját” is kérjük ebben a közös imádságban.

FORRÁS: Dolhai Lajos: Májusi litániák. In: Új Ember katolikus hetilap, 2000. LVI. évf. 22. sz.
Magyar Katolikus Lexikon (lorettói litánia)
Magyar Katolikus Lexikon (akathiszt)

 

 

FB_IMG_1569267498314 

 

Minden hónap 2. Vasárnapja :Diákmise a Ráckerti templomban 10 órakor

Minden hónap első csütörtök: Jézus Szíve Szentségimádás az Oltáriszentségben a Plébániatemplomban reggel 8  órakor kezdődő Szentmise után

Minden hónap első péntek: Beteglátogatás

Minden hónap első HÉTFŐ 17 óra -Kamilliánus gyűlés

MInden hónap 3. vasárnap 17 óra-Karitász gyűlés 

 

Megvan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja

HAZAI – 2020. május 12., kedd | 12:51

 

 

 

 
 

A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten – adta hírül a NEK Általános Titkársága május 12-én.

Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

Forrás és fotó: NEK Általános Titkársága

Magyar Kurír