Imádságok

Uram, köszönöm ezt a napot, ezt az oly drága vasárnapot.A múló éjt ésa felkelő napot, a neked szentelt vasárnapot.A napfényt ,az áhítatot ,hogy ma elédbe járulhatok.Ősi hangok hívó szaváta templomunk nyitott ajtaját.A csendet és az éneket, hogy kitárhatom a szívemet.Zengve a hálát ,a dicséretet, hogy védtél és óvtál engemet.Bár sokszor vétettem ellened ,mégsem vontad meg kegyelmedet.Köszönöm ,hogy imádkozhatok és azt te meg is hallgatod.Köszönöm, hogy szól igéd az üzenet s ,hogy általad üdvözülhettek.Kitartást és erőt is adsz nekem ,ha hű leszek hozzádIstenem!

Mindenért, amit adtál,hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettélhálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,hálát adok Neked, Istenem!

Ámen

Óh kegyes Szűz, Isten anyja,Végy egészen birtokodban,Tiéd legyek halva,Tiéd veszély , bú és bajba.Ha keserű bánat tör rám ,Légy akkor is édes anyám.Óh kegyes Szűz, Isten anyja,Végy egészen birtokodban.Anyám hiszek bízom benned,Segítségül hívom neked,Jó anyám ne hagy el engem,Légy pártfogóm segedelmem.Anyám! Jöjj és segíts nekem.Imáimban, küzdelmemben.Segíts anyám, ha szenvedek,Jöjj s ne hagy el ,amíg élek.Képes is vagy segíteni – hatalmas SzűzKell is rajtam segítened – hűséges SzűzFogsz is rajtam segíteni – irgalmas SzűzKegyelemnek anyja a keresztények véde.Bűnösök oltalma vezérünk az égben ,Földnek reménysége, mennyországnak éke.Megtört szív vigasza, egyedüli véde.Nem fordult hozzád senki sem hiába .Meghallgattatást nyer gyermekeid imája .S azért bízva mondom minden szenvedésben .Segít majd Mária, nem hagy ő el engemet .Mária bizalmam Mária reménységem,S nem rendül meg hitem bízom Máriában .Hogy fölvezet egykor az égi házba.Óh kegyes Szűz Isten anyja,Végy egészen birtokodban,Tiéd legyek élve halva,Tiéd veszély bú és bajba,Ha keserű bánat tör rám,Légy akkor is édes anyám!Óh kegyes Szűz Isten anyja,Végy egészen birtokodba. Ámen

Imaszándék az erdőtűz kis menekültjeiért

Egy oregoni erdőőr által közzétett felhívás:„A vadállatok városok felé fognak haladni. Területük ég és a menekülési, repülési ösztönök beindulnak. Ez azt jelenti, hogy szarvasok, jávorszarvasok, prérifarkasok, medvék és bármi más, ami a hegyek körül él [vagy körbe repül], biztonságot keres. Hozza be háziállatait, társállatait , és tegyen ki a menekülőknek vödrökben vizet. Félnek és kimerültek. NE lője őket. Világuk ég, és nincs hová menniük. ”Imádkozunk minden teremtményért és lényért, akik a tűzesetek útjába kerül.

ÁLDÁS REGGELRE ~ AZ ISTEN ÁLDJON MEG MINDENKIT !

.Isten Áldjon meg mindenkitNagy hatalom erejében ébredek ma,a Háromegy-Istent híva segítségül,a teremtett világ Teremtőjének vallva Őt.Az ég erejében ébredek e napra,a kelő Nap, a Hold világa,a tűz fénye, a villám cikázása,a tenger mélye, a föld biztonságaa sziklák szilárdsága erejében.Isten erejéből kelek ma föl,a gondviselő Isten erejéből.Isten hatalma karózzon egyenessé,Isten bölcsessége vezessen,Isten szeme láttasson,Isten füle hallgattasson,Isten szava bírjon szólásra,Isten keze óvjon-védjen,Isten útja simuljon léptem alá,Isten pajzsa árnyékoljon!Ámen/ősi ír áldás/

“Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt Ő meghallgatja, és kimenti minden bajából.18 Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.19 Valóban, sok baj éri az igazakat, de az Örökkévaló valamennyiből kimenti őket!” Zsoltárok 34/17-19

Szűz szülője Istennek!Engedd, hogy tied legyek!Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,Tied küzdve, szenvedve,Tied most és örökre!Szűz szülője Istennek,Engedd, hogy tied legyek!Anyám benned bízom és remélek,Anyám te utánad epedek,Anyám te jóságos kegyelmezz,Anyám te hatalmas védelmezz!Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,Akarsz is segíteni, ó irgalmas,Kell is segítened, ó hűséges,Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!Anyám te vagy a kegyelmek anyja,Szomorúak vigasztalója,Bűnösök oltalma és menedéke,Földnek reménysége, s mennynek ékessége!Ki kérte még segélyedet hasztalanul?Ki távozott tőled meghallgatatlanul?Azért bizton mondom, minden szenvedésben,Mária mindig segít, minden időben!Biztosan állítom életben, s halálban,Mária mindig segít, minden balsorsban!Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!Szűz szülője Istennek!Engedd, hogy tied legyek!Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,Tied küzdve, szenvedve,Tied most és örökre!Szűz szülője Istennek,Enge

Idén is lehet csatlakozni az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez

HAZAI – 2020. szeptember 7., hétfő | 13:40

 2

Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos településén csatlakoztak az eseményhez.

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés októbernek mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket – kérve a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a szervezéshez –, hogy mint az előző években, kapcsolódjanak be idén is a közös rózsafüzér imádságba, lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon.

Mivel ebben az esztendőben október 18-a vasárnapra esik, azt javasolják az iskoláknak, hogy a következő napon, október 19-én, hétfőn tartsák meg a közös imádságot a gyerekekkel. A járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett is reméljük, hogy a közösségek megtalálják a módját az imádságba való bekapcsolódásnak.

A Szükséget Szenvedő Egyház (ACN International) nemzetközi segélyszervezet kísérőlevelet írt az eseményhez, ami ITT olvasható.

A gyerekeknek szóló levél ITT érhető el.

A letölthető imádság ITT található.

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír

IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában isaz Ő jelenlétében élnem!Kérlek, mutass utat kísértés idején!Isten engedelmével szólj mások angyalához is értembajos ügyeimben!Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!Hála tenéked!Ámen

Jó reggelt én Istenem!Jó reggelt adj énnekem!És folytassad jó nappal,Szeretettel, jó naggyal!Felkelni látom napod,Szívem ujjong, láthatod!Szívem akkor is örül,Ha rám napfény nem derül!Jó reggelt Őr-angyalom,Mindig vigyázz rám nagyon!Hibáimban el ne essek,Mindenkit nagyon szeressek!Jó reggelt égi Anyám,Mosolyodat szórd reám!Hadd legyek jó gyermeked,Aki mindenkit szeret!Adj erőt én Jézusom,Mert az erőd, kell nagyon!Irányítsad léptemet,Áldj meg engem Szeretet! ÁMEN

Drága Istenem! Amikor megszámlálhatatlanul sok pedagógus kezdi az előttünk álló új tanévet, adj nekik bőségesen bölcsességet! Készítsd fel a szívüket, hogy szívesen fogadják és szeressék a mi kis szeretteinket, és legyenek biztosak abban, hogy cserébe mi is szeretetet és tiszteletet adunk nekik! Adj nekik nagylelkűséget, amivel segítenek a nem boldoguló tanulóknak, bátorságot, hogy átadják, amit kell, és bölcsességet arról: hogyan és mikor kell a szeretetet kifejezni! Adj nekik erőt, ha gyengének érzik magukat! Amikor láthatatlannak érzik magukat, emlékeztesd őket arra, hogy egyetlen pillanat sem marad észrevétlen. Naponta millió apró – mégis hihetetlenül fontos – módon alakítják a jövőt! Eláraszt bennünket a hála a gyermekeinkkel megosztott tudás ajándékáért. Áldd meg a pedagógusokat, Uram, hogy legalább csak egy villanást lássanak meg abból, ahogy mai hűségük örökre hat majd az elkövetkező generációkra! Ámen.

HIMNUSZ SZENT ÁGOSTONHOZ

Csillagként fénylik e csodálatos pap,egyháztanítónk, Szent Ágoston püspök,gazdagon szórja hitünk tiszta fényét szerte a földön.Égi Sionnak nagynevű fiáértadjunk ma hálát Isten irgalmáért,ki őt csodásan bő kegyelmi fénnyel fűzte magához.Ő szent hitünket éber szemmel őrzi,tévely hatalmát tőlünk messze űzi,erkölcsi szennyet mos le igaz tannal, nagy diadallal.Ágoston, népnek kegyes oktatója,papságunk tükre, szerzetesrend atyja,hogy ránk ma kedvvel nézzen Isten arca, kérd te is értünk!Áldás, dicsőség a Szentháromságnak,hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad,mert lélek mélyén s fent a csillagokban képe jelen van. Amen.

Himnusz Szent Antal tiszteletére

Ha kívántok nagy csodákat,Szent Antalhoz menjetekHa szenvedtek bajt, aggságot –Gyámot tőle kérjetekSoha azon ínség, tévelySem n vétek nem fogott,Akit Antal szent kezévelPajzsa alá fogadott.Intésére a tengernekCsillapodnak habjai,S a kárvallott jó embernekMegkerülnek javai.A bilincsek szétszakadnakA veszély is elsimul,A csapások ellankadnakÉs az áldás bőven hull. Légyen áldás az AtyánakA mennybéli trónuson,Légyen áldás szent FiánakMost és minden korokon.Légyen áldás a LéleknekKi lelkünket szenteli:Vegye bérét a mennyeknekKi Szent Antalt tiszteli.

“Szerteszórt magyarok,

Boruljatok földre,Összetett kezekkelNézzetek az égre,Kössétek a múltatE borongós mához,Forduljatok bízvaAz egek Urához!Kérjétek az Istent,Tekintsen le rátok,Óvjon áldott keze,Bármerre is jártok.Én is fohászkodom,Hisz az ima fegyver,Ne legyen a magyarEgy bujdosó ember!Pillants rá a népre,Részesüljön kegyben,Tereld haza őket,Éljen ismét egyben!Ébredjünk fel holnapRégi lángra gyúlva,Jertek haza, legyünk,Legyünk együtt újra!Az élet viharaBármily zászlót lenget,Szülőföldet, s hazátNem találsz, csak egyet.Gondolatok hangjaRepül ki a számon,Halljátok meg ott is,.Túl az Óceánon!Hív a KárpátoknakFenyvese és tölgye,Hív az Olt, a Maros,S az Aranyos völgye.Olyan közel vagytok,S olyan távol mégis.Hív a többi magyar,S közöttük én is.Akármilyen nyelvetBeszél ma a szátok,Hol őseink éltek,Ott van a hazátok.Egy darab kenyérbőlKetten fogunk falni,S elődeink földjénNyugodtan meghalni.”/ Tordai Matyó /

Fohász

Áldj meg uram minden Magyar anyát!Akik hosszú évszázadokon átSzülték áldott gyermekük e-földre,S küszködtek, gürcöltek meggyötörve.Áldj meg uram minden nemző apát!Aki tanítva egyetlen fiátMunkára, és nemzetéért harcra…Majd harc után földel eltakarta…Áldj meg uram minden hű gyermeket!Aki dicsőíti e-nemzetet.Áldd meg ha fiú, és áldd ha leány,Ha az nemzetének jobb sort kíván.Áldd meg hát jó uram e-nemzetet!Aki dicsőségre teremtetett.És fájdalomból ne tégy rá tengert…Áldj meg uram minden Magyar embert!

Rácz Endre2012 07. 05. Szerep

Az imádság nem az “idős vallásos emberek” ájtatos templomi szokása, hanem a hithősök fegyvere, mellyel győzelmet aratnak a szellemi harcban.

Szűz Mária égi anyám,

Ó, hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Ámen.

Wass Albert: Miatyánk

Ki vagy a mennyekben. Emberfölötti roppant magasságban. Szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén, s legyen meg a Te akaratod, mint a mennyekben-úgy odahaza is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak!Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe, se minket se a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz.De szabadíts meg, Uram, a gonosztól! Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom meg a dicsőség, örökkön örökké. De ha lehet, még holnap, mert gyöngül már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, maholnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen hazavár. Ámen.

“Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe: egy jó szót szólni, egy beteget fölvidítani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömet szerezni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni szóvá, amit a másik hibázik, a levert hangulatot nem venni komolyan, nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt, megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra, megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak, találni egy tréfás szót a gyerekeknek, elismerni az elkövetett helytelenséget, örülni a holnapi napnak, bizonyos dolgokra aludni egyet, mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és mindenben, de mindenben szeretettel lenni.”(Hetényi Varga Károly)

Nagy erejű ördögűző IMA, MELYET SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ADOTT LENGYELORSZÁG ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban…és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért, és minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett. Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban….és az egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy ez által Magyarország, Lengyelország…és minden ország a Te békéddel teljen el. Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük. Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed. Kérd Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen „Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba. Hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok minél gyakrabban! Ez isten nagy ajándéka számotokra általam, az én ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez által országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük. Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon!” Szent Mihály Arkangyal, 2011 09.29

Ez is Ima, a Teremtett Világ Imája-ember, halld meg !

Kovács Sára :

KÖNYÖRGÖTT A FÖLD

A Föld könyörgött: – ó ember állj meg, ne bánts!tengert, folyót, ne szennyezz, kincseim ne ásd,az erdőt ne pusztítsd, állatnak hagyj helyet,ne vágd ki a fát, min a madár csicsereg.s az ember fűrészelt,a Föld csak könyörgött tovább.Ember kérlek nyugodj! Pihenj meg egy kicsit,tisztelned kell a természet törvényeit,a levegőt méreggel tele engeded,nézd, egyre olvadnak a sarki jéghegyek.s az ember mérgezett,a Föld csak könyörgött tovább.Várj ember! Hagyj tiszta forgást az anyagnak,a földben nincs helye fémnek, műanyagnak,fertőzöd a növényt, pusztítasz állatot,gyáraid füstjétől levegőt sem kapok.s az ember legyintett,a Föld csak könyörgött tovább.“Hallgass vén bolygó! Ez nem túl nagy változás,ne félj, nem ez lesz az utolsó állomás,s ha mégis, választok más bolygót magamnak,gyógyulhatsz mikor már magadra hagylak.”az ember önhitt lett,s a Föld nem könyörgött tovább,előhívta hát egyik vírusát…Kiürültek az utcák, leálltak a gyárak,csend volt, ahol eddig kamionok jártak.félelem lett úrrá, helyt adva halálnak,rombolt, hogy utat adjon a változásnak.az ember letérdelt,s a Föld lélegzett tovább…

Boldogságos Szűz anyaCsüggedőknek hajnala,Oltalmazó Nagyasszony!Míg neved zeng ajkamon,Szívemből a fájdalomCsupa rózsát fakasszon..Amit érzek s gondolok,Koszorúba e dalokFonják áldott nevedre.Szíved vérző hét sebétS gyászodat,mely oly sötétÖrök fénnyel befedve.Zengőn zengem az imátÜnnepelve Máriát,A szüzesség virágátA ragyogót,édeset,Földön,égben kedveset,A fájdalmast,a drágát !Óh Mária, vigaszom,Reménységem, tavaszom,Soha el nem mulandó,Ki malaszttal vagy teli:Ég s föld kapcsát tiszteliTebenned a halandó. Ámen

Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet,Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtajátJézus szíve fogadd el lelkem imájátJézus szíve mikor az élet oly nehéz,Jézus szíve mikor úgy fáj a szenvedés,Jézus szíve add nekem akkor szívedet,Jézus szíve hadd pihenjek meg tebenned.Jézus szíve ne hagyd elveszni lelkemet,Jézus szíve vezéreld jóra életemet,Jézus szíve vezess az élet tengerén,Jézus szíve jöjj csak , feléd evezek én.Jézus szíve felmosom csurgó véredet,Jézus szíve Te váltottál meg engemet,Jézus szíve add,hogy Tégedet kövesselek,Jézus szíve mindig jobban szeresselek. Ámen

https://www.facebook.com/watch/?v=202210927665875

IMA BETEGEINK GYÓGYULÁSÁÉRT

Mennyei Atyám és Gondoskodóm!Alázattal és bizalommal fordulok Hozzád szenvedéseink idején.Kérlek, gyógyítsd meg szeretteimet és engem betegségeinkből, hogy földi életünkben dicsőíthessünk Téged mint hálás teremtményeid, és hasznára lehessünk még embertársainknak.Kérlek ugyanakkor, hogy lelkünket is tisztítsd meg hibáink és bűneink betegségétől.Gyógyulásunkat kérjük, de legyen meg mindig a Te szent és bölcs akaratod itt a földön és a mennyekben is.Boldog Batthyány László, aki itt a földön sok embert meggyógyítottál, és példás életeddel az örök üdvösséget kiérdemelted, kérlek, hogy imádkozzál értünk Istennél,hogy testi és lelki gyógyulásunk kegyelmét megkaphassuk.

Jézus tiszta, szent Szíve, szeretet oltára,piros vérrel lelkemet mosd meg szép tisztára!Odahajol bús szívem a te jó szívedhez,kapcsold az én szívemet örökre tiedhez!Habár mint az angyalok, úgy szerethetnélek,eléggé, én Jézusom, mégsem szeretnélek!Volna olyan sok szívem, mint csillag az égen,szeretni nem tudna, hajh, téged méltóképpen!Elhervasztá szívemet a vétkek fullánkja,adjon bele életet szerelmed tűzlángja!Ím, erősen fogadom, többé meg nem bántlak,nem leendek hűtlen ezután irántad!Te légy az én vigaszom, fényem s dicsőségem,te légy minden örömem, minden édességem!S hogyha majd elközeleg éltem végórája,te légy, Jézus Szent Szíve, lelkem koronája!

Ki csak a kezével dolgozik, az munkás.Aki a kezeit és a fejét is használja, az mesterember.Aki kezeit, fejét és a szívét is használja, az már igazi művész.Assisi Szent Ferenc

A jó gyónás öt lépése

1. FELKÉSZÜLÉS – Imádkozz, gondolkozz!2. BÁND MEG őszintén minden bűnödet!3. HATÁROZD EL, hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!4. MONDD EL Isten papjának a szentgyónásban!5. VÉGEZD EL az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!Első lépés: A FELKÉSZÜLÉSA) IMÁDKOZZ!Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust, hogy célt kapjon az életed.Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki.Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik rólunk. (Lk 15,1-7)A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)Jézus békét ad nekünk, és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget.B) GONDOLKOZZ!Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?Mit szeretnél kérni most tőle?Miben kell neked javulnod?Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

2.Második lépés: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT, BŰNBÁNATA) SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA: Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!Vagy: Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, hűségesen igent mondjak minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét! Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!B) VIZSGÁLD MEG a lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának.Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.Mit bánsz meg?Miért bánod meg a bűneidet?Milyen lettél a bűneid által?Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁSMivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.A téves cselekedet helyett mit fogsz csinálni?Hogyan fogsz majd beszélni?Mit fogsz beengedni a szívedbe?Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben?Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!Határozd el, hogy megjavulsz. Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével: Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik!Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSAA bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak. Ő Jézust képviseli. Jézus szeretetét, erejét és életét (kegyelmét) akarja neked ajándékozni a pap által. A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!1. Köszönj (Dicsértessék a Jézus Krisztus!) és vess keresztet!2. Mondd el a bevezető imát!Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. (Most gyónok először)

3. lépés: Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn

4. lépés: Ha van kérdésed, nyugodtan elmondhatod, vagy megfogalmazhatod, hogy miben szeretnél tovább fejlődni!

5. lépés: Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot. Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek. Ez azért fontos, mert az elégtétel olyan segítséget akar nyújtani, ami téged lelkileg megerősít. (Ha esetleg nem ismered az elégtételül kapott imát, vagy olyan feladatot kapsz, amit nem tudsz teljesíteni, akkor azonnal jelezd a gyóntató atyának.)

6.lépés: Bűnbánatodat fejezd ki a bánatimával:Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.

7. lépés: Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! (Ezen párbeszéd elmaradhat.)Válasz: Mert örökké szeret minket.Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!Válasz: Istennek legyen hála.

8. lépés: Köszönj el! (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

9.lépés: AZ ELÉGTÉTEL (penitencia)Az elégtételt minél előbb végezd el! Ez a lépés fontos a lelki edzésre. Dicséretes, ha a szentgyónásban kapott elégtétel mellett vállalsz más jócselekedeteket is, amik segítik lelki fejlődésedet! (in: pestiferences.ferences.eu)

ISTEN TENYERÉNKérünk Urunk hadd legyenek gyermekeink Isten tenyerén.Te adtad nékünk ajándékul őket, így részei a mi lelkünknek .Kérünk Urunk tartsd meg őket és védelmezd mindenütt.Hogy tőled elindulva, szereteted által élhessék életük.Adj szép gyermekkort számunkra, örömet és békét.Megértő szülőket és elfogadó és hívő nevelőket.Imádkozó, boldog családot, és szerető testvéreket.Szerető közösségeket, igaz barátokat, játszótársakat.Most ránk bíztad életük, de kérünk vigyázz rájuk.Hadd legyen mosolyuk az öröm forrásunk.Szerető Istenünk arra kérünk Tégedet,Ne engedd el kezüket, kérünk vigyázd életüket! Áldás

LITÁNIA A SZENTLÉLEKHEZUram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Mindenható örök Isten, irgalmazz nekünk!Jézus az élõ Isten Fia, világ megváltója, ments meg Uram minket!Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet, szentelj meg minket!Szentháromság egy Isten, hallgass meg minket!Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy, jöjj el közénk!A szeretõ és irgalmas Atya ígérete – Jöjj el közénk! /ismételve/A Mindenekfölötti ajándékaAdományok forrásaLelkek keneteSzent tûzÉgõ szeretetIgazság lelkeBölcsesség és értelem LelkeTanács és erõ LelkeIsmeret és jámborság LelkeAz Úr félelmének LelkeAz ima ajándékának LelkeA bûnbánat és bizalom LelkeSzelídség és engedelmesség LelkeBéke és türelem LelkeSzerénység és tisztaság LelkeVigasztaló LélekSzentté tevõ LélekAz Úr Lelke, aki mindeneket megtölteszCsalatkozhatatlan LélekIstengyermekség LelkeSzentlélek Úristen – Hallgass meg minket! /ismételve/Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzétTégy minket erõssé és kitartóvá a hitbenVezess minket parancsaid útjánAdd, hogy engedelmeskedjünk indításaidnakTaníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünkSegíts egymást szeretnünk és elviselnünkVégy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink irántKelts bennünk utálatot a gonosszal szembenVezess minket a jócselekedetek gyakorlásábanVértezz föl az erényes életreTe légy örök jutalmunkIsten báránya Te elveszed a világ bûneit,Küldd el nekünk Szentlelkedet!Isten báránya Te elveszed a világ bûneit,Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!Isten báránya Te elveszed a világ bûneit,Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!Hallgass meg minket!Szentlélek Isten! Jöjj el közénk!Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét és gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!Könyörögjünk!Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözõvé jócselekedeteinket! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Esti imádságok, nem csak gyerekeknek:

KEVÉSBÉ ISMERT ESTI IMÁK GYEREKEKNEK

Ezek a kevésbé ismert verses esti imádságok meghitt családi szokások alapjaivá válhatnak.

Van egy imádság a Miatyánkon kívül, melyet talán minden keresztényként felnőtt magyar ember ismer. Mégpedig a következő esti imádság:

Én Istenem! Jó Istenem! Becsukódik már a szemem, De a Tied nyitva, Atyám! Amíg alszom, vigyázz reám! Vigyázz kedves szüleimre, Meg az én jó testvérimre, Mikor a nap újra felkel: Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

Neked is azonnal beugrott, nem? Azonban ezzel nem ér véget a verses esti imák sora! Következzék négy imádság, melyeket a gyerekek szintén örömmel fognak megjegyezni. 

Szemeimre
Rászállott az álom,
Álmaimért
A jó Istent áldom. Ámen.

*

Én lefekszem ágyacskámba,
Fejem hajtom párnácskámra.
Három angyal fejem felett:
Egyik megőriz engemet,
Másik szememet bezárja,
Harmadik lelkemet várja. Ámen.

*

Már a szép nap lenyugodott,
Egészen bealkonyodott
És setétbe vonta magát
Adjon Isten jó éjszakát! Ámen.

*

Köszönöm, mi jót ma adtál,
Hogy eddig is megtartottál,
Tarts meg Uram, ezután is,
Tartsd meg apám és anyámat is,
Nagyszülőket, testvéreket,
S mind, akiket én szeretek, Ámen.

Forrás: www.eternus.hu – Klasszikus versek

SZERETETHIMNUSZ MÁSKÉNT

Ki ne ismerné Pál apostolnak szeretethimnuszként elhíresült sorait? Gyönyörű versek ezek, azonban olvasásuk alatt nem mindig reflektálunk saját gyengeségeinkre, azokra a pillanatokra, amikor nem volt tökéletes bennünk a másik iránti szeretet. Most olvassuk úgy ezeket a sorokat, hogy utána kiegészítjük azokkal a pillanatokkal, mondatokkal, amikor mi pont az ellenkezőjét cselekedtük, vagy gondoltuk. A példamondatok segíthetnek a reflektálásban.

A szeretet türelmes

Pedig mondtam neki már vagy ezerszer, hogy készüljön el időben, különben elkésünk. 

jóságos;

Most bántani akarom, be akarok szólni, kiadni magamból mindent, törjön ki a feszültség, aztán el is van felejtve. 

a szeretet nem irigykedik,

Én is megérdemelnék már egy előléptetést, vagy egy kicsivel több bónuszt az év végén. Ő miért kap többet?

a szeretet nem kérkedik,

Képzeld, a cég elküld ebbe a szuper szállodába – már megint. 

nem fuvalkodik fel

Persze meg is érdemlem, ez csak természetes. 

Nem viselkedik bántóan,

Már megint főzelék van ebédre?

nem keresi a maga hasznát,

Nem tudok vigyázni a gyerekekre, meccsem van. 

nem gerjed haragra,

Lehetetlen vagy, már megint elkéstünk.

nem rója fel a rosszat. 

Mert te mindig ilyen szétszórt vagy. 

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Inkább nem mondom el neki, még mérges lenne, hogy ennyit költöttem. 

Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

Biztos azért csinálta, hogy engem idegesítsen már megint. 

A szeretet soha el nem múlik. 

Kérdés továbbgondolásra: Mit tehetnék azért, hogy legközelebb máshogy reagáljak?

Csillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vigasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdőn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.

Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitől mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.

Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napba öltözött Anya.

És a szavak tőre-élét tompítsd, országunk szívét
ön fiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét
távoztasd e néptől messze, már eleget szenvedett,
megalázva idegentől rótta csak az éveket

Melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándokolunk éjszaka
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga

Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint
Megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt

Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megőrzi az életet.

Az imád szóljon szívből,
lelked fényének erejéből ✨
Minden szívbéli imára
Teremtőd a Menny kapuit kitárja,
hogy segítséget adjon és támogatást,
hogy imádra az angyali válasz megérkezzen hozzád.
Tárd ki most szíved,
mondd el reményed.
Teremtőd hallgat, szeret, védelmez Téged 💙

Az Istenbe vetett hited nem fog mentesíteni az élet megpóbáltatásai alól, de képes arra, hogy megtartson a próbákban. Amikor kiállsz egy próbát, erősödik a hited. A Bibliában nincs megírva, hogy soha semmi baj nem éri az Istenben hívőket. Az viszont meg van ígérve, hogy akik bíznak az Úrban, azok megszabadulnak.
Zsoltárok 34.20
Sok baj éri az igazakat, de mindegyikből kimenti őket az Úr!

Házastársak imája

Jézusom, ezen szent órában
Köszönöm Neked hitvestársamat!
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát
Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk.
Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk.
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém!
Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét.
Mert mindezt köszönöm eskümet megújítom:

Esküszöm, hogy el nem hagyom örökre.
Isten engem úgy segéljen!

Add meg, Uram nekünk, hogy Téged szeretve
egymást szeressük, és Te szent törvényeid szerint élhessünk.
Ámen

FOHÁSZ A CSALÁDJAINKÉRT

Istenünk, ki mindenható Atyaként őrködsz életünkön,
Kérünk oltalmazd családjainkat és vezess bennünket,
Hogy családi értékeink híven tükrözzék szándékot,
Hogy családjainkban kölcsönös legyen tisztelet és szeretet.

Segítsd családjainkban a generációk békés együttélést,
A szülők és nagyszülők közös szándékát, miszerint
A gyermekek és az unokák biztonságos szeretetben,
Valamint igaz keresztény hitben nevelkedését.

Segítsd a közös akarat megteremtődését a szeretet által.
Adj türelmet és békés, egymást tisztelő és elfogadó szeretetet.
Adj imádságos életet, melynek központjában az Isten szeretet áll.
Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod és békességedben élhetünk. Amen.

Urunk, Istenünk! Add áldásodat és békességedet családjainkra! Amen.

HÁLAIMA A SZŰZANYÁHOZ SZÜLÉS UTÁN

Drága Szűzanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Eléd hoztuk hálaimánkat, hogy egészségben világra jött
Az anyai oltalmadba ajánlott kis lélek.

Köszönjük, hogy oltalmaztad a szülés közben
Az édesanyát és a gyermeket is, egészségben,
Családunk örömére világra jöhetett, Isten dicsőségére.

Köszönjük Égi Édesanyánk az oltalmazó segítséged,
Add, hogy élete Istennek tetsző lehessen,
Imáinkkal és hálánkkal áldunk Téged drága Szűzanyánk!

Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

– Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

– Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem,
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.

– Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani
amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

– Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

– Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel,
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

– Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.

– Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.

– Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra,
és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.

– Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

– Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

– Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon,
és unokáinkat vallásosan neveljék.

– Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek,
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.

– Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

– Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan,
lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát.
Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

ÁLDUNK ÜDVÖZÍTŐNK ANYJA

Áldunk, Üdvözítőnk Anyja,

ég kapuja, szélesre tárt ajtó

és tengercsillag.

Támogasd a gyengét,

védd azt, aki néped vezeti.

Te életet adtál

csodálatos módon

annak, kitől kaptad léted,

szűzén szültél, mindig szűz maradsz,

néked Ávét mondott

Gábor angyal ajka:

vedd a bűnöst irgalmadba.

Királynő asszony,

irgalom anyja, köszöntünk,

édesség, élet és reménység, áldunk.

Hozzád kiáltunk

Éva számkivetett népe,

hozzád sírva könnyünk,

sóhajtunk zokogva

e siralom-völgynek mélyén.

Állj te mellénk: Pártfogónk, te védj meg!

Fordítsd reánk irgalmas szemed kegyesen:

hallgass meg minket.

És Jézust, méhed áldott gyümölcsét te

nyújtsd át nékünk e földi számkivetés végén.

Ó áldott, ó kegyes, ó édes, szép szűz Mária. Amen.

Ó, Jézus, szeretett Üdvözítőm.
Kérlek Téged, boríts be engem Szentlelkeddel,hogy hatalommal hirdethessem Szent Szavadat,hogy Isten minden gyermeke felkészüljön Második Eljöveteledre.
Könyörgöm, Hozzád, Uram Jézus, minden kegyelemért, amelyre szükségem van, hogy segítsek minden vallású, felekezetű és nemzetiségű embert bármerre is járnék.
Segíts nekem, hogy a Te nyelveddel beszélhessek,Ajkaiddal megnyugtathassam a szegény lelkeket,és hogy a Te különleges Isteni szereteteddel, amely Szent Szívedből árad ki, minden embert szerethessek.Segíts megmentenem a Szívedhez oly közel álló lelkeket,és engedd meg nekem, hogy megvigasztaljalak Téged drága Jézus, amikor az elveszett lelkek továbbra is visszautasítják Irgalmadat.
Jézus, én semmi vagyok nélküled, de nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Te nevedben, hogy segítsek az egész emberiség megmentésében. Ámen

Reggeli felajánló ima összeállítás

Csodálatos erejű felajánló ima:

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által kérünk térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és Uralkodik Szentlélekkel Egységben, Isten Mindörökkön Örökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (XIII. Leó pápa)

Az Úrangyala imádság

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozzék.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban, mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.

Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.

Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Minden helyzetben

“Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem”
Zsolt 55,17

Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni! Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban – hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot, Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót. Nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert Ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy Ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az Igében: „az ÚR megsegít engem”. Legyen ez az én énekem ezen a nyári napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jólesik nekem ez a táplálék!

Tanítsál meg !

Tanítsál meg Uram,a Te neved félni.
Tanítsál meg engem,igéd szerint élni.
Tanítsál meg arra,hogy éljek hűséggel.
Töltsd be a szívemet,mindig Szentlélekkel.

Szentlélek ereje,buzdítson hálára.
A szüntelen való, buzgó imádságra.
Éljél Te én bennem,hogy én Benned éljek .
Hogy én állandóan, Te véled lehessek.

Tégy engem áldássá, a mások javára.
Hogy ne éljek itten,a földön hiába.
Legyen gyümölcsöző,a hívő életem.
Azzal bizonyítsam,hogy a Tied lettem.

Ne csak szavaimmal,közelítsek Hozzád.
Hadd legyek örökké,Uram a hű szolgád.
Hadd álljak hűséggel, mindig igéd mellett.
Örüljön a lelkem,hogy Te véled élhet.

Uram, csak te hallod, a néma kérésem
Mit mással megosztani nem lenne érzésem.
Bízva az Igében, s bízva Szent Szavadban
Hozzád fordulok én, minden gondolatban.
Te vagy az erőm, Te vagy a tanom
Te vagy félelmek közt, az őrangyalom.
Te vagy a váram, te vagy az arcom
Te vagy ki vívja, velem a harcom.
Bennem élsz örökre, hatalmas Isten
Bennem, kit képedre alkottál
Bennem, ki már sokszor bántott
Kiben nem egyszer csalódtál.
S még is velem vagy, megbocsátó Isten
Még is velem vagy, s kívánságod nincsen.
Csak a tíz parancsolat, mit tartani nehéz
Égi-földi boldogsághoz, ennyi az egész.
Szükségemben Isten, hozzád száll fohászom
Bárány vagyok Uram, s Te vagy a Juhászom.
Add meg kegyesen, mit kér a Te szolgád
Hogy a Te dicsőségedre, végezhesse dolgát.
Amen.

Posztós Lenke: A jó Istent én arra kérem…

A jó Istent én arra kérem;
Szeretetet adjon nékem.
Szívembe fogadjam a mennyből jövő fényt;
Tiszteljek a földön minden teremtményt.

Szerető szívet, jóságosat kérek,
Egyszerűt, tisztát, kedveset és szépet.
És kérem még Istent, Aki a SZERETET,
Hogy egészséget adjon, és befaló kenyeret.

Lakózzon szívemben, mert, ahol Jézus él,
Azt betölti az öröm és az égi fény.
Vezérli útján a hit, remény és szeretet,
S dicsőiti Istent e földön s majd odafent!

Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.
Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
“A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meg gyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket,hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.Ámen

Mennyei Gondviselőnk,Ki fényt, megnyugvást és melegséget sugárzol közénk, Kinek semmi sem nehéz, térden állva kérünk, küld el nekünk, amit itt, nem lelünk:
“Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt
Örömet, mely napsugárként
Tud gondfelhők között is szórni fényt.
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész oda adni kincset, életet,
Szívét,mely a bűnöst szereti,
Gyengeségét vétkét elfedi,
És hitét, mely, mint a sas-madár
Felfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz:
Nincs, nem lehet.”

ATYÁM ŐRIZD ÓVD A BAJTÓL

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!
Amen.

Szenvedő Jézusom

Szenvedő Jézusom, Te erős Te bátor,
Te aki nem féltél sem a kínhaláltól,
sem e szenvedéstől mik a Tested érték,
pedig a tövisek homlokodat tépték.

Te akit előszór véresre sebeztek,
azután a végén keresztre szegeztek.
Könyörülj meg rajtam, bánat könnyem fakad,
irgalmadért esedezem feszületed alatt.

Irántam a szíved kegyelemmel teljék,
vedd el tőlem uram a keserűség kelyhét.
Vedd el tőlem uram töviskoronádat
a korbácsütések, ó de nagyon fájnak.

Hitvány, gyáva testem, hogy vigye kereszted,
mikor olyan nehéz, hogy a vállam reszket.
Téged elkísért az édesanyád könnye,
nekem senkim sincsen aki velem jönne.

Nekem senkim sincsen aki mellém állna,
oly árva vagyok olyan nagyon árva.
Egyedül csak te vagy akibe remélek,
ne hagyd, hogy elvesszek könyörögve kérlek.

Ne hagyd, hogy szenvedjek, hogy az élet fájjon.
Váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom.
Bocsájtsd meg a bűnöm, Te tudod, Te látod,
ellenségeimnek Én is megbocsájtok.
Múljék el a bánat ne gondoljunk másra,
csak az eljövendő szent feltámadásra.

Jézus Szíve Te tudsz segíteni,
Jézus Szíve Te fogsz segíteni,
Jézus Szíve már segített, dicsőség az Istennek.

Amen

Van egy égi Anyám nékem
A siralom völgyében az élet tengerén,
sokszor fájdalom és gyász közelgett felém.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária


Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha rágalmazó nyelvek énreám törnek,
éles nyelvek ellenem nyilat röpítnek,
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

,
Aki az én életemnek vezércsillaga.
Gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi.
Fáj a szívem, de én azt el tudom tűrni.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Akiről azt hiszem, hogy a legjobb akaróm,
az sérteget legjobban, az a megrontóm.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik,
és keblemre helyette szent öröm nyílik.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Inséget és szenvedést békében tűrök,
Mert tudom, hogy e földön semmi sem örök.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha barátim megcsalnak, kikkel jót tettem,
Jézusért a sok fájdalmat is elfelejtem.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Jézust követem én a szenvedő királyt,
Vele ürítem ki a keserű pohárt.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Szép szivárvány ragyog a bánat könnyeken,
Örömrózsa nyílik a kíntöviseken.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha békével futom meg a földi pályát,
Tudom hogy elnyerem az égi koronát.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária
Aki az én életemnek Vezércsillaga.

„Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől!. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.
Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.”
Zsoltárok 55

Napi Ige.

Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
(Jeremiás 1:19)

Áprily Lajos: IMÁDSÁG.

Adj Istenem bölcsességet,
vágyaimnak csendességet,
Illedelmes öregséget
s könnyű véget, könnyű véget !!!

-Köszönöm mindazt a jót, amivel
megajándékoztál engem Istenem!
Azt, hogy lelkem van,
ami a Te fényedből fakad.
Azt, hogy Őrangyalom van,
aki az örökkévalóságig vigyáz rám,
és soha egy pillanatra sem hagy magamra.
Azt, hogy béke, és szeretet uralkodik a lelkemben.
Azt, hogy családot adtál nekem,
Azt, hogy társakat adtál mellém,
Azt, hogy harmóniában élhetek a környezetemmel,
Azt, hogy munkát, megélhetést adtál a kezembe.
Azt, hogy elhalmoztál minden jóval,
Azt, hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül.
Köszönöm Istenem, mindazt, amiért elfelejtettem köszönetet mondani.
És legfőképpen, köszönöm Istenem, hogy minden nap újabb áldásban részesítesz.

Reggeli felajánló ima összeállítás – Csodálatos erejű felajánló ima:

Az Úrangyala imádság

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozzék.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által kérünk térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és Uralkodik Szentlélekkel Egységben, Isten Mindörökkön Örökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (XIII. Leó pápa).

Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban, mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.

Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.

Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

*

2020. június 10., szerda 11:50

Ismét világméretű szentségimádásra hívják a híveket Úrnap ünnepének előestéjén, június 13-án, szombaton

Ismét világméretű szentségimádásra hívják a híveket Úrnap ünnepének előestéjén, június 13-án, szombaton

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz „minden nap, a világ végezetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.
Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben, ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

(Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek)

Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).
Jövő évben, 2021. szeptemberében 5-12-ig rendezik Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelynek egyik fő célja épp a tanúságtétel Isten szeretetéről.
Ez akkor lesz igazán erőteljes, ha majd sokan részt vesznek a katolikus világeseményen.

Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 13-án, Úrnapja szombatján.

Idén azzal a különbséggel zaljik az esemény, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel most otthonról is be lehet kapcsolódni az imádságba, és helyszínként lehet regisztrálni magánházakat irányítószám és település megadásával https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemenyek .

Bátorítunk minden közösséget, és egyénileg csatlakozni kívánó testvérünket, hogy regisztráljanak a fentebb megadott oldalon, és jelenlétükkel kapcsolódjanak be Úrnapja szombatján a közös imádságba.

Amennyiben bárkinek szüksége van segítségre a regisztrációval vagy szervezéssel kapcsolatban, forduljon bizalommal Szilágyi Eszterhez, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye NEK kapcsolattartójához: a nek@dnyem.hu e-mail címen, vagy a központi elérhetőségen: corpus@iec2020.hu e-mail címen.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ha az embernek nincs kútja, nincs honnan vizet merítenie. Ugyanígy imádság nélkül az ember kiszárad, mert hiányzik belőle a mélység, a bensőségesség, a forrás, amely életét megöntözné.

Az imádság egy határtalan oázis felé nyílik meg. Alapvetően nem az Istennel való beszélgetésből áll. (…) Az imádság valójában abban áll, hogy csendben maradunk, hogy Istent hallgassuk, aki hozzánk szól, hogy a Szentlelket hallgassuk, aki bennünk szól. Azt hiszem, fontos kimondani, hogy nem tudunk és nem vagyunk képesek egyedül imádkozni, a Lélek az, aki imádkozik bennünk és értünk. Szent Pál is erről szól nekünk: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.” Aztán folytatja: „Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Lélek” (Róm 8,16.26).

Természetesen semmi kétség afelől, hogy az embereknek szólniuk kell Istenhez, ám az igazi imádság Istent szabadon hagyja, hogy eljöjjön hozzánk az Ő akarata szerint. Tudnunk kell csendben várni. Ki kell tartani a csendben, az elhagyatottságban és a bizalomban.

Imádkozni annyi, mint hosszan csendben maradni. Oly gyakran vagyunk süketek és saját szavunk miatt szétszórtak. Sajnos nem nyilvánvaló, hogy tudjuk-e hallgatni a Szentlelket, aki bennünk imádkozik. De minél inkább kitartunk a csöndben, annál nagyobb az esély, hogy meghalljuk Isten halk moraját.

Robert Sarah bíboros

.

ÉGI ANYÁNK: Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához:

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetettje! Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együttérző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben.
Ámen.

Mielőtt elalszol: imádkozz!
Amikor felébredsz: imádkozz!
Amikor nehézségben vagy: imádkozz!
Amikor örömöd van: imádkozz!
Amikor feladnád: imádkozz!
Szánd oda magad egy imádkozó életre!

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

By angyalporta – 2020.03.14. 945 0

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Nehéz időkben fontos, hogy megfelelő angyali védelmet kérjünk magunkra. Mihály (Mikhá'él) arkangyalhoz többféle imával és fohásszal is fordulhatunk.

Mihály Arkangyal a legmegfelelőbb angyali segítő, ha védelemre van szükségünk.

Mikhá’él arkangyal megsegít

Fordulhatsz hozzá egyszerű, szívből jövő szavakkal, akárha egy mindig jelen lévő baráthoz beszélnél. A legfontosabb, hogy őszintén gondold szavaidat, és úgy fogalmazz, ahogy jön!

Ha nem jutnak eszedbe szavak, használd az alábbi gondolatokat!

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

1. Általános védelem kérése

Szeretett Mihály Arkangyal!

A Vagyok aki Vagyok nevében hívom a fény seregeinek oltalmát.

A Teremtő nevében és a Teremtő Szeretetének Hatalmával, kérlek Mihály Arkangyal Szabadíts meg engem az ártó erőktől.

Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával, hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.
Védj meg engem és a szeretetteimet, fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.

Védj körül kék-fehér gyémánt pajzsoddal egész nap, hogy biztonságba legyek, a negatív erőktől és ártó szándékoktól!

Most és a jövőben, Szent Krisztusi Énem nevében kérem ezt és hálásan elfogadom, köszönöm

Ámen

2. Ima Mihály arkangyalhoz

Kérlek téged, ó Szent Mihály arkangyal, jöjj mellém!

Hívlak és szólítalak Mihály, szükség van rád! Kérlek,védelmezz engem minden ártó energiától egész nap!

Állj mellettem, hatalmas erőddel és fényeddel távolíts el minden olyan energiaminőséget, amely nem a legszentebb, legnemesebb energiákat hordozza, amely ártani akar!

Mihály arkangyal oltalma, ereje és fénye!

Védelmet kérek tőled fizikai, lelki és szellemi szinten egyaránt!

Tudom hogy bölcsességed hatalmas, hogy szereteted végtelen, hogy védelmed erős és biztos! Ennek tudatában készen állok, és elfogadom szerető védelmedet!

Köszönöm neked,szívem hálás és boldog,hogy itt vagy ,hogy velem vagy!

3. Védelem kérése Mikhá’el arkangyaltól

Forrás Ereje lakozzék Bennem,
Az IstenNő erősítse Lelkem.
Minden napon és éjszakán,
A Forrás Fénye járjon át.
Amint a testemet,
Akként a lelkem, a szellemem, és az egész lényemet.
Az IstenNő csillaga vezesse lépteim,
Az IstenNő Karja öleljen oltalmazón.
Amikor kinyitom szemem reggel,
Fény árad végig bennem.
Amikor lehunyom szemem éjjel,
Eggyéválok a Mindenséggel.
IstenNőm, erőd járja át Szívemet,
Akaratod váljék teljessé bennem,
Oltalmazz, védj engemet!

4. Fohászok Mihály arkangyalhoz

1. Mihály Arkangyal a lángod oly kék,
mint a felettünk ragyogó ég.

Veled egyként a fényed tölt fel,
dicső csodákat fedezek fel.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.

Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

2. Mihály Arkangyal, a védelmeddel
örökre kék pajzsod alatt élhetek,
megvédve az éj lényeitől,
ha az elektromos kék fényed szférájában maradok veled.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább,
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

3. Mihály Arkangyal, mekkora erőt jelent,
ha angyalok millióinak éneke zeng,
felemésztve a kétség és félelem démonjait,
Mihály Arkangyal, a Jelenléted felszabadít.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

4. Mihály Arkangyal, ki Isten akaratát képviseled,
az Ő fényét hozd nekünk a Földre,
hogy Isten akaratából minden élettel együtt szárnyaljunk,
hisz az énünkön való túllépés a szent jogunk.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

5. Ima Mihály Arkangyalhoz

Mihály arkangyal, ki olyan vagy, mint Isten

Jöjj el most énhozzám, tisztítsd meg a szívem

Isteni Fényesség, mit elhozol magaddal

Szent tűzzel megtisztul minden igaztalan

Kardodnak sugara utat mutat nékem

Ha teveled vagyok nincsen mitől félnem

Mutass rá fényeddel isteni Valómra

Tudatom megnyíljon minden igaz szóra

Segítsd fejlődésem, tisztítsd meg utamat

Hitem megtart engem kitárt szárnyad alatt

Meglátom most veled szellemi egységem

A Fény családjához tartozva így kérem:

Magamhoz veszem most fénylő hatalmamat

Fénykardot kezembe angyalok adjanak

Mihály ereje van most az én szívemben

Hittel, bátorsággal Ővéle cselekszem

Így beteljesítem a szent Akaratot

Megtisztítom lelkem minden teher alól!

Mihály segíts!

Ámen

6. Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél.

Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült.

Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Amen.

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,
hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.
És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Ámen.

BÉKE IMA

Hétfőn Hálát adok.
Kedden Békében maradok.
Szerdán Örülök.
Csütörtökön Csendben vagyok.
Pénteken Szeretek.
Szombaton Felemelkedem.
Vasárnap az Úrral vagyok…
Szeretet tölti be a teret.
Ezt sugárzom Mindenek felett.
Türelem, Önuralom, Békesség
Bennem és Mindenben.
Teljesség Életemben, Egész lényemben.
A Szeretetfrekvencián Létezem.
Minden megvalósul körülöttem.
Hazaértem…
Ámen

Mihály Arkangyal védelmi imája

  • View Count. 0

Ima a védelemért

Szent Neved hatalmával szabadíts meg bennünket minden gonosz erőtől és hatalomtól, amely ma betegségekkel, katasztrófákkal, megosztással vagy bármi más módon megkísérel legyőzni minket. Lelked tüzével védelmezz mindannyiunkat!
Amen

Napi imák – 9. nap – Kedd

MAI IMAÖSSZEÁLLÍTÁS: KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI.Dicsőítés – Örök Hűség a Szentháromság Atyához, Úr Jézus Krisztushoz…Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében.Amen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.


FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: KEDDLegyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya.Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok!Utasítások az Imacsoportok számára Jézustól:Jézus Krisztus külön kérésére gondoskodjunk védelemről.“Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok.” /2013. január 25. péntek

/SZENTLÉLEK IMA:“Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.”Ezt az imát HÁROMSZOR imádkozzuk!Keresztes Imahadjárat 96. imájaHogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkatA Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.Ámen.

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – A különösen veszélyeztetett lelkekért, családokért, fiatalokért, gyermekekért (II. rész)Keresztes Imahadjárat 79. imájaIma a kétmilliárd elveszett lélekértÓ, drága Jézus, könyörgöm Hozzád, hogy áraszd ki Irgalmasságodat az elveszett lelkekre.Bocsásd meg nekik, ha elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet, hogy Kegyelmeidet kiáraszthasd rájuk Irgalmasságod által, melyre szükségük van a lelkük megszentelődéséhez.Kérem Tőled az irgalom ajándékát lelkük számára.Kérlek, nyisd meg a szívüket, hogy Hozzád menjenek és kérjék Tőled, hogy a Szentlélekkel töltsd el a lelküket, hogy ez által el tudják fogadni szereteted Igazságát, és hogy Veled együtt és Isten Családjával örökké éljenek.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 89. imájaA nyomorult bűnösök imájaDrága Jézus, segíts nekem szegény nyomorult bűnösnek, hogy bűnbánattal a lelkemben jöhessek Eléd.Tisztíts meg a bűnöktől engem, melyek tönkretették az életemet.Add meg nekem az új élet ajándékát, mely mentes a bűn bilincseitől és azt a szabadságot, amit bűneim megvonnak tőlem.Újíts meg engem Irgalmasságod világosságában.
Ölelj át engem a Szívedben.Engedd, hogy érezzem Szeretetedet, hogy közelebb kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra gyúljon.Könyörülj rajtam Jézus, és óvj meg engem a bűntől.Tégy méltóvá engem arra, hogy beléphessek Új Paradicsomodba.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 104. imájaSzabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságbólDrága Jézus, Eléd hozom fivérem, nővérem lelkét, aki átengedte lelkét a Sátánnak.Vedd ezt a lelket és mentsd meg őt a Te Szent Szemeidben.Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd őt az örök üdvösségre.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 112. imájaAz Üdvösség KegyelméértLegdrágább Jézusom, hívlak Téged, hogy különleges Kegyelmeddel, az Üdvösség Kegyelmével borítsd be azok lelkét, akiket a Sátán megfertőzött.Szabadítsd ki szegény lelküket a gonosz fogságból, amiből nem tudnak kiszabadulni.Ámen.Keresztes Imahadjárat 117. imájaAzokért, akik eladták a lelküketLegdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: – itt sorold fel őket – és mindazokat, akik a hírnév jutalmáért cserébe adták lelküket.Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Fordítsd el őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket.Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozzanak ebből a gonosz rabságból. Vedd őket Irgalmas Karjaidba és tereld vissza őket a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.Segíts nekik a választott lelkek szenvedései által, imáim és Irgalmad által, hogy az első vonalban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuin – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket a fogságból.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 118. imájaAz elveszett fiatal lelkek nemzedékéértDrága Jézus, Irgalmadért kiáltok az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért.Azokért, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával. Azokért, akik ismernek Téged, de figyelmen kívül hagynak, hogy vonzd őket Irgalmadba.Kérlek, add meg mielőbb nekik Létezésed bizonyítékát és vezesd őket azok felé, akik segíteni tudnak nekik, és az Igazsághoz vezetik őket. Töltsd el elméjüket és lelküket az Irántad való vágyakozással.Segíts nekik, hogy felismerjék a bennük lévő ürességet, ami azért van bennük, mert nem érzik Jelenlétedet. Kérlek Téged, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmad által add meg nekik az Örök Életet.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 122. imájaFelajánlás Jézus Krisztus Drága VérénekDrága Jézus, kérlek, szentelj meg engem, a családomat, a barátaimat, a nemzetemet, hogy Drága Véred védelme alatt legyenek.Te meghaltál értem, és a Te Sebeid az én sebeim lettek, mivelhogy méltósággal elfogadom a szenvedést, melyet a Második Eljöveteledhez vezető úton fogok elviselni.Együtt szenvedek Veled, drága Jézus, amint megpróbálod a Szívedbe gyűjteni Isten minden gyermekét, hogy így Örök Életünk legyen.Boríts be a Te Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szükségük van Védelmedre.Ámen

.Keresztes Imahadjárat 127. imájaA saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséértÓ, Jézus, készíts fel engem, hogy szégyen nélkül jöhessek Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek – itt nevezd meg őket -, hogy készek legyünk megvallani minden rossz cselekedetünket; hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy minden bűnért bocsánatot kérjünk. Hogy szeretetet mutassunk azok iránt, akiket megsértettünk. Hogy könyörögjünk az üdvösség Irgalmáért. Hogy megalázzuk magunkat Színed előtt, hogy a Nagy Megvilágosodás Napján lelkem és a – nevezd meg a személyeket – lelke is megtisztuljon, és hogy eláraszd lelkemet Isteni Irgalmasságoddal.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 128. imájaHogy összegyűjtsünk és egyesítsünk minden lelketDrága Jézus, segíts nekünk, szeretett tanítványaidnak, hogy Karjaidba gyűjtsük a világot, és bemutassuk Neked azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van Nagy Irgalmasságodra.Tégy minket képessé arra, hogy a Szentlélek Ajándékával biztosítani tudjuk, hogy az Igazság Lángja feleméssze mindazokat, akik elszakadtak Tőled.Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapja a megbékélés valamennyi lehetőségét.Add meg mindnyájunknak az erőt, hogy továbbra is szilárdan megmaradjunk Szent Szavad mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy elutasítsuk az Igazságot, amely a Legszentebb Evangéliumok által lett hirdetve a világnak.Mi Benned, Érted és Veled maradunk ezen utunk mindenegyes lépésénél, amely az üdvösséghez vezet.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 153. imájaVédelem Ajándéka a gyermekeknekÓ, Isten Anyja, Üdvösség Anyja,Arra kérlek, hogy szenteld és mutasd be ezeknek a gyerekeknek a lelkét szeretett Fiadnak: – a nevek felsorolása -.Imádkozz, hogy Jézus, az Ő Értékes Vérének Erejével borítsa be és védelmezze ezeket a kis lelkeket a gonosszal szemben, a védelem mindenféle formájával.Arra kérlek, drága Édesanyám, hogy védd meg családomat a nagy nehézségek idején, és hogy Fiad kedvezően tekintsen le azon kérésemre, hogy családom egyesüljön Krisztussal, és megadja nekünk az Örök Üdvösséget.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 157. imájaA fogságban lévő lelkekértÓ, drága Jézus, mentsd meg azokat a lelkeket, akik hamis isteneknek és a Sátánnak lettek a rabszolgái. Segíts nekünk, hogy imáink által enyhülést vigyünk nekik a megszállottság fájdalmában.Nyisd meg börtönük kapuját, és mutasd meg nekik az Isten Királyságához vezető utat, még mielőtt a Sátán túszul ejtené őket a Pokol mélységében.Könyörgünk Hozzád, Jézus, borítsd be ezeket a lelkeket a Szentlélek Erejével, hogy keressék az Igazságot, és segíts nekik bátorságra lelniük, hogy hátat fordítsanak az ördög csapdáinak és gonoszságainak.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 169. imájaIsten Szeretetének AjándékáértDrága Jézus, Együttérzésedre és Irgalmadra hivatkozva könyörgöm Hozzád azok üdvösségéért, akik elutasítottak Téged;Akik tagadják Létezésed;Akik tudatosan ellenszegülnek Szent Szavadnak, és akiknek keserű szíve megmérgezte lelküket Istenséged Fényével és Igazságával szemben.Irgalmazz minden bűnösnek.Bocsáss meg azoknak, akik a Szentháromságot káromolják, és Segíts nekem, hogy a magam módján, és személyes áldozataim által Szerető Karjaidba vigyem mindazokat a bűnösöket, akiknek a legnagyobb szükségük van a Te Irgalmadra.Megígérem Neked, hogy gondolataim, cselekedeteim és kimondott szavaim által a legjobb tudásom szerint foglak Téged szolgálni Küldetésedben, az Üdvösség Küldetésében.Ámen.AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor )

Keresztes Imahadjárat 130. imájaArra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat KilencedeSzeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Őt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak.Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre.Ámen.

MINDEN NAPRA KÉRT KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁKKeresztes

Imahadjárat 30. imájaKülönleges ima a Mennyei AtyáhozÓ, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, Drága Fiad Nevében kérlek, add, hogy jobban szeressünk Téged.Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek maradjunk a nehézségekkel szemben. Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat trónod elé vitt ajándékként, hogy megmentsd Gyermekeidet a Földön.Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét. Nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy a földi Paradicsomban minden gyermekeddel egyesülhessenek, amelyet Te, Isteni Akaratodnak megfelelően, szeretettel teremtettél a számunkra.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 33. imájaMéltányoljátok Pecsétemet és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálávalA Mennyei atya kéri, hogy mindannyian fogadjátok el ezt a Pecsétet; mint egy védelmet mindegyikőnk és családunk számára arra a nehéz időre, melyben élnünk kell.Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön-örökké.Szeretlek Drága Atyám.Vigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 102. imájaA hit és az Isten Üzeneteibe vetett hit megőrzéséreDrága Jézus, amikor levert vagyok, emelj föl engem.Amikor kétségek gyötörnek, világosíts meg engem.Amikor szomorú vagyok, mutasd meg nekem Szeretetedet.Amikor másokat kritizálok, segíts, hogy csendben maradjak.Amikor mások fölött nyilvánosan ítélkezem, tégy pecsétet a számra.Amikor a Nevedet káromolom, ments meg engem és végy újból védelmedbe.Amikor hiányzik a bátorságom, add nekem azt a kardot, amelyre szükségem van, hogy harcoljak, és megmentsem azokat a lelkeket, akikre vágyakozol.Amikor Szeretetednek ellenállok, segíts nekem, hogy teljesen elszakadjak önmagamtól, és átadjam magam a Te szerető gondviselésednek.Amikor Tőled eltávolodom, segíts nekem újból megtalálnom az Igazság Ösvényét.Amikor megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem a választ, amelyet keresek.Segíts nekem, hogy türelmes, szeretetreméltó és kedves legyek még azok iránt is, akik átkoznak Téged.Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy a Föld végezetéig kövesselek Téged.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 111. imájaHogy Jézus Krisztusnak szenteljétek gyermekeiteketÓ, drága Üdvösség Anyja,Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek nevének/gyermekek neveinek felsorolása), hogy a lélek békéjét és a szív szeretetét hozhassa nekik.Kérlek, imádkozz, hogy Fiad Irgalmas Karjaiba fogadja gyermekeimet és tartsd távol őket a bajtól.Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Szavához, különösen azokban az időkben, amikor abba a kísértésbe esnek, hogy elforduljanak Tőle.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 155. imájaAz Üdvösség Küldetésének a VédelméértÓ, Üdvösségnek drága Anyja, hallgasd meg kiáltásunkat, amelyet az Üdvösség Küldetésének és Isten gyermekeinek a Védelméért Hozzád intézünk. Azokért imádkozunk, akik a történelem eme nagy pillanatában dacolnak Isten Akaratával. Arra kérünk, hogy védd meg azokat, akik válaszolnak hívásodra és Isten Szavára, hogy mindenki megmeneküljön Isten ellenségeitől. Kérlek, szabadítsd meg azokat a lelkeket, akik áldozatul esnek az ördög megtévesztésének, és nyisd meg szemüket az Igazságra.Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekünk, szegény bűnösöknek, hogy méltók legyünk elnyerni az állhatatosság Kegyelmét szenvedésünk idején, amelyet szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében vállalunk.Védd meg ezt a Küldetést minden bajtól. Védd meg gyermekeidet az üldöztetéstől. Boríts be mindnyájunkat Szent Palástoddal, és részesíts minket hitünk megőrzésének Ajándékában, valahányszor támadnak minket azért, mert az Igazságot mondjuk, mert Isten Szent Szavát közvetítjük, életünk hátralévő napjaiban, most és mindörökké.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 164. imájaBékeima a Nemzetek BékéjéértÓ, Jézus, hozz nekem békét.Hozz békét nemzetem számára és mindazon országok számára, amelyek szétesnek a háború és a megosztottság miatt.Vesd el a béke magvait azon megkeményedett szívűek között, akik az igazságosság nevében másoknak szenvedést okoznak.Add meg Isten minden gyermekének a szükséges Kegyelmeket,hogy megkapják Békédet, hogy ez által a szeretet és a harmónia növekedni tudjon;hogy az Isten iránti Szeretet győzedelmeskedjen a gonosz felett, és, hogy a lelkek megmenekülhessenek a hamisságok általi megrontástól, a kegyetlenségtől és a gonosz becsvágytól.Engedd, hogy béke uralkodjék mindazokban, akik Szent Szavad Igazságának szentelik az életüket, és azokban, akik egyáltalán nem ismernek Téged.Ámen.

„Minden nap, melynek során azzal vagytok elfoglalva, hogy mások szükségleteiről gondoskodjatok, legalább tíz percet arra kell áldoznotok, hogy az aznapi bűneitekért engeszteljetek.

Ez nagyon fontos, mert Én szeretlek és várlak titeket. Ahhoz, hogy megfelelően kommunikálhassatok Velem, nektek mindig alázatos szolgaként kell Elém járulnotok. Amikor letérdeltek előttem vagy egyszerűen csak a szívetekben beszélgettek Velem, mindig ezzel kezdjétek:„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.”Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én élni fogok a lelketekben. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök Hozzám.”LITÁNIÁK2012. augusztus 24., péntek, 3:15„Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta i

imádkozni, a „Jézus az Emberiséghez” Litániákat”Jézus az Emberiséghez :

1. LitániaVédelem a Hamis Próféta ellenDrága Jézus, ments meg minket a hamis Próféta megtévesztésétől.Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg minket az üldöztetéstől.
Jézus, oltalmazz meg minket az Antikrisztustól.
Uram, légy Irgalmas.
Krisztus, légy Irgalmas.Drága Jézus, boríts be minket Szent Véreddel.
Drága Jézus, nyisd meg a szemünket a Hamis Próféta hazugságaival szemben.Drága Jézus, egyesítsd Egyházadat.Jézus, védd meg szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Drága Jézus segíts, hogy visszautasítsuk a hazugságokat, melyeket igazságként mutatnak be nekünk.Jézus, adj erőt nekünk.
Jézus, adj reménységet nekünk.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, védj meg minket a Fenevadtól.Jézus, add meg nekünk a megkülönböztetés ajándékát, hogy követni tudjuk igaz Egyházad ösvényét minden időben, örökkön örökké.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 2. LitániaA védettség KegyelméértÓ, Mennyei Atya, a Legmagasságosabb,
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram, légy irgalmas.
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Imádlak Téged.
Dicsérlek Téged.
Hálát adok Neked minden különleges kegyelemért.
A védettség kegyelméért könyörgöm Hozzád szeretteim számára: (mindazok nevének megemlítése, akik a lelkek megmentésének listájában szerepelnek)

Felajánlom Neked hűségemet mindenkor,
Neked, ó Mennyei Atya,
Minden dolog megteremtője,
A világegyetem teremtője,
Az emberiség teremtője.
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy maga a Szeretet.Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért könyörgöm mindazon lelkek számára, akik nem ismernek Téged, akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmasságod Kezét.Átadom magam Neked, elmémet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba vehesd őket, hogy megmenthesd őket a gonosztól. Kérlek Téged, nyisd meg a Paradicsom Kapuját, hogy végre minden gyermeked egyesülhessen abban az örökségben, amelyet mindannyiunk számára hoztál létre.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 3. LitániaVédjétek meg Isten IgéjétÓ, Jézus, védj meg minket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.Védj meg minket a Sátántól és hadseregétől.
Segíts nekünk, hogy jobban szeressünk Téged.
Tarts fenn a küzdelmünkben minket.
Védj meg minket a hitünkben.
Vezess minket menedéked biztonságába.
Segíts nekünk, hogy felálljunk és megvédjük Szent Akaratodat.
Erősítsd azon elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.
Adj nekünk bátorságot.
Adj nekünk bizalmat.
Az Igazság útján vezess minket.
Védj meg minket ellenségeinktől.
Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.
Segíts nekünk, hogy elkerüljük a kísértéseket.
Vigyél közelebb minket Szentséges Szívedhez.
Segíts nekünk, hogy mindenkor hűségesek maradjunk Hozzád.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 4. LitániaIsten, az Atya büntetésének enyhítéséértÓ, Legmagasságosabb Isten, irgalmasságodért könyörgünk gyermekeid bűnei miatt.Köszönjük Neked a Föld ajándékát.
Köszönjük Neked az emberi élet ajándékát.
Nagyra becsüljük az élet ajándékát.
Védelmezzük az élet ajándékát.Köszönjük Neked az Ajándékot: Fiadat, Jézus Krisztust.

Köszönjük Neked a megváltás ajándékát.
Dicsőítjük Istenségedet.Teljesen átadjuk magunkat Neked, hogy Szent Akaratod beteljesedhessen úgy a Földön, mint a Mennyben.Köszönjük Neked a lelkiismeret megvilágításának ajándékát.

Köszönjük Neked az örök élet ígéretét.
Üdvözöljük az új Paradicsomot.Könyörgünk Hozzád, hogy ments meg minden lelket, beleértve azokat is, akik gyötörnek Téged és azokat is, akik elvesztek Számodra.Köszönjük Neked azt a szeretetet, melyet minden gyermeked iránt tanúsítasz.

Köszönjük Neked a prófécia ajándékát.
Köszönjük Neked az ima ajándékát.Kérünk Téged, add meg nekünk a békét és az üdvösséget.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 5. LitániaAzok megmentésére, akik halálos bűnben vannak.Jézus, ments meg minden bűnöst a Pokol tüzétől.
Bocsáss meg a megfeketedett lelkeknek.
Segíts nekik, hogy lássanak Téged.
Emeld ki őket a sötétségből.
Nyisd meg a szemüket.
Nyisd meg a szívüket.
Mutasd meg nekik az Igazságot.
Mentsd meg őket.
Segíts nekik, hogy hallani tudjanak.
Szabadítsd meg őket a büszkeségtől, a bujaságtól és az irigységtől.
Védd meg őket a gonosztól.
Hallgasd meg segítségkérésüket.
Ragadd meg a kezüket.
Vonzd magadhoz őket.Mentsd meg őket a Sátán megtévesztésétől.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 6. LitániaA Kegyelmek AjándékaÓ, drága Jézus, szeretett Üdvözítőm,Tölts el engem Szereteteddel.Tölts el engem a Te Erőddel.Tölts el engem Bölcsességeddel.Tölts el engem Kitartásoddal.Tölts el engem a Te Alázatoddal.Tölts el engem Bátorságoddal.Tölts el engem a Te Szenvedélyeddel.Ámen.

A Keresztes Imahadjárat 26. imája:A Szent Rózsafüzér Szűz MáriáhozÜdvösség anyja: Ha a Rózsafűzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében (2012. február 5. vasárnap, 13.15.)Soha ne feledjétek, hogy milyen fontos az Én Legszentebb Rózsafüzérem; mert ha azt minden nap imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében.Nektek el kell most kezdenetek a felkészülést. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával.Olyan fontos ez az ima, hogy a Keresztes Imahadjárat egyik önálló imája kell, hogy legyen.

Irgalmasság Rózsafüzére2011. május 10. – Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében:„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”

Keresztes Imahadjárat 96. imájaHogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkatA Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.

Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.Ámen.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.(XIII. Leó pápa)

A Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért

Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembe kell néznünk, mivelhogy az utolsó Igaz Pápa már befejezte Irántad való Küldetését. Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel szembe kell most néznünk annak az Egyháznak az összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertünk. Ne engedd meg soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek, arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk Neked és a Szentségeknek, amelyeket Te adtál a világnak. Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonló erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a Hamis Prófétától és az Antikrisztustól. Segítsd földi Egyházadat, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítse testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen.

Kedves, érettségi előtt álló Fiatalok! Sok erőt, kitartást és bölcsességet kívánunk Nektek az elkövetkezendő napokban. Kívánjuk, hogy tudjátok elérni céljaitokat és tudjátok megvalósítani álmaitokat. Imádságos lélekkel hordozunk majd Benneteket és így ajánljuk Minadannyiótokat a Jóisten szeretetébe. 🙏♥️

Dsida Jenő:Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Dsida Jenő: Óda az Édesanyámhoz

Dicsértessél ma Te is itt a földön, mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked s a földi szívek földig borulását Te mindenkinél inkább megérdemled. Nézem, látom a teltzsákú sok évet és érzem: nekem már semmit se hagy, de büszke leszek mindéltemig arra, hogy Te vagy nekem az, aki Te vyagy. Te vagy az, aki mindenkinek ad, a szenvedőknek virrasztást, vizet, Te vagy, akinek mindenki adósa, s akinek jóval senki sem ­ zet. … Hadd legyek hát én az igazi zengő, kis régi gyermek rombadőlt tanyán és harsogjam el hozsannás hitemmel Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

Barcsai – Fehér Géza: Nagymamának

Jó nagymama, tedd le ma

Fényes ókuládat!

Kérlek szépen hallogasd meg

A kis unokádat!

Eddig mindig te hoztál

Ajándékot, cukrot.

Kérlek, ma te fogadd el

Tőlem e kis csokrot.

Nem adhatok egyebet

Pár szerény virágnál.

De egy- egy jókívánság

Mindenik virágszál.

Általuk, jó nagyanyám,

Tehozzád én szólok.

Isten éltessen soká!

Légy vidám és boldog!

József Attila: Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki,
mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kivántam megtette egy szóra,
még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
magát nem kimélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

Imádságok Szűz Máriához

Oltalmad alá

Oltalmad alá

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor deicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk és szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, Ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be…

Most segits meg, Mária

Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segithet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kinja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!…

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segitségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesitve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös…

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sgitsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabaditója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyitója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek…

Ima a Szűzanyához

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál átöleltél rám hajoltál éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem,fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem. Ó Szűzanyám állj mellettema kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj,szívembe békességet adj. És…

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szivének

   Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szivednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak! Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, Általa és Vele pedig az örök Atyához. Igy járunk a hit, a remény és…

Szűzanyám segits!

Te adj erőt, hogy bizni tudjak, Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, Hogy hibáimmal is szeressenek. Te erősitsd meg erőtlenségem, Hogy hősként vigyem a keresztem! Te légy árvaságom erős támasza, Tudom, Te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, Hogy életem nagy…


Lorettói litánia Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk! Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!Istennek szent anyjaKönyörögj érettünk!Szüzeknek szent SzüzeKönyörögj érettünk!Krisztusnak szent anyjaKönyörögj érettünk!Egyházunknak anyjaKönyörögj érettünk!Isteni kegyelem anyjaKönyörögj érettünk!Tisztaságos anyaKönyörögj érettünk!Szeplőtelen SzűzanyaKönyörögj érettünk!Sérelem nélkül való anyaKönyörögj érettünk!Szűz virág szent anyaKönyörögj érettünk!Szeretetre méltó anyaKönyörögj érettünk!Csodálatos anyaKönyörögj érettünk!Jó tanács anyjaKönyörögj érettünk!Teremtőnk anyjaKönyörögj érettünk!Üdvözítőnk anyjaKönyörögj érettünk!Nagyokosságú SzűzKönyörögj érettünk!Dicsérendő SzűzKönyörögj érettünk!Nagyhatalmú SzűzKönyörögj érettünk!Irgalmas SzűzKönyörögj érettünk!Hűséges SzűzKönyörögj érettünk!Igazság tükreKönyörögj érettünk!Bölcsesség székeKönyörögj érettünk!Örömünk okaKönyörögj érettünk!Lelki edényKönyörögj érettünk!Tiszteletes edényKönyörögj érettünk!Ájtatosságnak jeles edényeKönyörögj érettünk!Titkos értelmű rózsaKönyörögj érettünk!Dávid király tornyaKönyörögj érettünk!ElefántcsonttoronyKönyörögj érettünk!Mária aranyházKönyörögj érettünk!Frigynek szent szekrényeKönyörögj érettünk!Mennyország ajtajaKönyörögj érettünk!Hajnali csillagKönyörögj érettünk!Betegek gyógyítójaKönyörögj érettünk!Bűnösök menedékeKönyörögj érettünk!Szomorúak vigasztalójaKönyörögj érettünk!Keresztények segítségeKönyörögj érettünk!Magyarország oltalmazójaKönyörögj érettünk!Angyalok királynéjaKönyörögj érettünk!Pátriárkák királynéjaKönyörögj érettünk!Próféták királynéjaKönyörögj érettünk!Apostolok királynéjaKönyörögj érettünk!Vértanúk királynéjaKönyörögj érettünk!Hitvallók királynéjaKönyörögj érettünk!Szüzek királynéjaKönyörögj érettünk!Minden szentek királynéjaKönyörögj érettünk!Áteredő bűn nélkül fogantatott királynéKönyörögj érettünk!Mennybe fölvett királynéKönyörögj érettünk!Szentolvasó királynéjaKönyörögj érettünk!Családok királynéjaKönyörögj érettünk!Béke királynéjaKönyörögj érettünk!Magyarok nagyasszonyaKönyörögj érettünk!(Kármel ékessége és királynéjaKönyörögj érettünk!) Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk! Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

TÖRTÉNETE:
Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,
amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.
A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,
amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.
A keresztények tehát kiszorultak a Szentföldről, a Szent Háznak azonban nem esett bántódása,
mert az angyalok a levegőbe emelték és 1291 májusában elhozták
az akkori Magyarországhoz tartozó dalmáciai Tersattoba.
A helybeli keresztény hívek elbizakodottsága miatt azonban 3 évvel később az angyalok azt továbbvitték,
s letették Recanati melletti babérfa ligetbe, melynek neve Lauretum, (olaszosan pedig Loreto).
Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg.
Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is.
Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt,
amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház.
Jézus korában Názáretben a házakat barlangok elé építették a hegyoldalba.
A hagyomány szerint, amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából,
Szűz Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. december 10. napján).
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a Názáretben végzett régészeti kutatások,
a Szent Ház fundamentumának és altalajának 1962-65-ben végzett vizsgálata
valamint nyelvészeti és ikonográfiai tanulmányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik az a feltevés,
hogy a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba
az Epiruszban uralkodó Angeli család kezdeményezésére (Angeli=angyalok).
Valóban, egy nemrég előkerült 1294 szeptemberéből származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota, amikor férjhez adta Ithamar nevű lányát tarantói Fülöphöz,
II. Anjou Károly nápolyi király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött vele,
amelynek részeként világosan kitűnnek
“a mi Asszonyunk, az Isten Anyja Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek”.

FORRÁS: Udvarhelyi Olivér: Loretói gondolatok. In: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2003. május.
Magyar Katolikus Lexikon (Loreto)

A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának.
Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körül összeállított rímes litánia,
mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza
(a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére,
a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült.
A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett,
melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia,
melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe.
A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak,
részben azonban még bizánci eredetűek (pl. lelki edény = a Szentlélek hajléka).
A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült.
Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte,
hogy azt a litániába is vegyék bele: “Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné”.
XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt
a “Béke királynéja” könyörgést is belevegyék a litániába.
XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak
a “Magyarok Nagyasszonya” megszólítás besorolását a litánia végére.
1950-ben a “Mennyekbe felvett királyné” megnevezés is bekerült a titulusok közé.
A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát,
mint az “Egyház anyját” is kérjük ebben a közös imádságban.

FORRÁS: Dolhai Lajos: Májusi litániák. In: Új Ember katolikus hetilap, 2000. LVI. évf. 22. sz.
Magyar Katolikus Lexikon (lorettói litánia)
Magyar Katolikus Lexikon (akathiszt)
 

Olvass tovább: https://forever787.webnode.hu/imadsagok/imadsagok-szuz-mariahoz/

Szent József, a Munkás

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása!
Ámen.

“Szerteszórt magyarok,
Boruljatok földre,
Összetett kezekkel
Nézzetek az égre,
Kössétek a múltat
E borongós mához,
Forduljatok bízva
Az egek Urához!

Kérjétek az Istent,
Tekintsen le rátok,
Óvjon áldott keze,
Bármerre is jártok.
Én is fohászkodom,
Hisz az ima fegyver,
Ne legyen a magyar
Egy bujdosó ember!

Pillants rá a népre,
Részesüljön kegyben,
Tereld haza őket,
Éljen ismét egyben!
Ébredjünk fel holnap
Régi lángra gyúlva,
Jertek haza, legyünk,
Legyünk együtt újra!

Az élet vihara
Bármily zászlót lenget,
Szülőföldet, s hazát
Nem találsz, csak egyet.
Gondolatok hangja
Repül ki a számon,
Halljátok meg ott is,.
Túl az Óceánon!

Hív a Kárpátoknak
Fenyvese és tölgye,
Hív az Olt, a Maros,
S az Aranyos völgye.
Olyan közel vagytok,
S olyan távol mégis.
Hív a többi magyar,
S közöttük én is.

Akármilyen nyelvet
Beszél ma a szátok,
Hol őseink éltek,
Ott van a hazátok.
Egy darab kenyérből
Ketten fogunk falni,
S elődeink földjén
Nyugodtan meghalni.”
/ Tordai Matyó /

 

“Istenem,
mennyi áldást tartogatsz azoknak,
akik félnek és tisztelnek Téged!
Mennyi jót tettél azokkal,
akik bíznak Benned!
Mindenki szeme láttára
megáldottad őket!”

– Zsolt 31:19, EFO

 
 
       és az Úr, adott…       
     
 

Mert amikor adunk, akkor kapunk…

Ahol gyűlölet van, oda szeretetet viszek,
ahol sérelem, oda megbocsájtást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség oda világosságot,
ahol szomorúság oda örömet,
hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg!
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretet nyújtsak!
Mert amikor adunk, akkor kapunk
Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot!

Assisi Szent Ferenc

 

Teréz anya imája:

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.
Ámen.

 
 
 
 
 
 
 

,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” – kampány indult a világjárvány leküzdésére

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek ,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” néven indított kampányt a világjárvány leküzdésére. A rendfőnök úgy fogalmazott, globális imaláncra van szükség, amely valóságos hatást érhet el a mennyben.

A Nővérek, akik 32 országban több mint 13 000 idős szegényt segítenek, új kezdeményezést indítottak a koronavírus-világjárvány megszüntetésére. „Az egymillió család, egymillió rózsafüzér” kampányt az 1974-es forradalom és Fatimai Lucia nővér üzenete ihlette.

Sr. Mary Richards szerint a rendfőnök, María del Monte Auxiliadora nővér márciusban írt az egész gyülekezetnek, miután imádkozott a koronavírus-válsághelyzet megszűnéséért, és konzultált a különböző tartományok vezetőivel. A főnővér azt írta:

Azt javaslom, hogy indítsunk globális léptékű „kampányt”, amelynek igazi hatása lehet a mennyben, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárása révén.

Sr. Mary Richards hozzátette: „Az 1974-1975 között zajló portugál forradalom idején Lucia nővér (egyike a fatimai nővéreknek) megkérte Máriát, hogy állítsa meg az erőszakot. Ő azt válaszolta: a forradalom akkor ér véget, ha egymillió család imádkozza a rózsafüzért. Ez ösztönözte María nővért, hogy lépjünk kapcsolatba minél több családdal és annyi emberrel, amennyivel csak lehet annak érdekében, hogy egy családi rózsafüzérláncot alkothassunk.

A koronavírust háborús helyzetnek tekinti, amiben nem győzhetünk kizárólag emberi eszközökkel, az imára is szükség van!”

„Sikerül majd bevonnunk egymillió családot?” – kérdezte. – „Csak Isten tudja, de ha a teljes szívünket beleadjuk, a Szűzanya meglátja a jó szándékunkat és megérint minket. Próbáljunk meg alázatos módon cselekedni, és a többit hagyjuk Szeplőtelen Anyánk kezében!” – mondta a főnővér.

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek huszonkilenc olyan otthont működtetnek az Egyesült Államokban, amelyek az idősebb szegényeket segítik. A vírus következtében tizenegy bennlakót veszítettek el. Fr. Hilary John Rodger nyugdíjas pap, a Deleware-i Newarkban található Jeanne Jugan otthon lakosa volt a negyedik személy, aki meghalt a koronavírus szövődményeiben.

Margaret Regina Halloran tisztelendő anya, a Newark-i lakóhely vezetője így fogalmazott az első haláleset után, amikor a vírus egy nyolcvanhat éves lakó életét követelte:

„Mélyen lesújtott minket kedves lakónk elvesztése, és hat másik lakónk pozitív koronavírusteszt eredménye. A lakók minden otthonunkban családtaggá válnak. Ezért mi, nővérek mindent megteszünk, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, és „családtagjaink” biztonságban, kényelemben élhessenek, ezenfelül pedig szellemi segítséget nyújtsunk, miközben biztosítjuk munkatársaink biztonságát”.

A Nővérek olyan személyekről gondoskodnak, akik a legsebezhetőbbek, így minden lehetséges lépést megtesznek lakóik védelme és gondozása érdekében. Ahogy sok más ápolói otthonban és idősek otthonában, a kihívás rendkívüli. Ám a Nővérek szintet lépnek imakampányukkal, amelyben Szűz Mária szerető közbenjárását kérik.

ITT tudunk csatlakozni az imakampányhoz.

Ahogy sok egészségügyi intézményben, a Nővérek otthonaiban is hiány lépett fel maszkok és egyéb egészségügyi eszközök tekintetében. Kellékek adományozására vagy támogatás szándékával keressék fel a Nővérek oldalát, ahol megkapnak minden szükséges információt!

Forrás: aleteia.org

 
 
 
 
 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!🤗

Ma a Világosság szentolvasó titkait imádkozzuk közösen!

Az első három Üdvözlégyben:
1. Aki megtisztítson minket
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze
3. Aki a Szentségekben megerősítsen

1.Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül; fölment a mennybe,ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,a bűnök bocsánatát; a holtak feltámadását és az örök életet. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól!(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)Amen.

1. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki megtisztítson minket
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

2. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

3. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki a Szentségekben megerősítsen
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorúlnak irgalmadra. Ámen

 

 
 
 
 
 
A Föld Napja

„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.” Márai Sándor

Teremtőnk! Köszönjük Neked e csodálatos kék bolygót, az otthonunkat. Felfoghatatlan a kegyelem, amely megalkotta ezt az édenkertet és nehéz szembesülni a rombolással, melyet az ember folytat.
Most minden a megújulásról üzen nekünk: tavasz van és olyan állapot az egész Földön, amilyet még nem tapasztaltunk. Csak állunk és figyeljük csendes hangodat. Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben tisztább lett a környezetünk és talán mi magunk is.
Arra vágyunk, hogy más emberként, más közösségként jöjjünk ki ebből a helyzetből, hogy megértsük, mekkora kincset bíztál ránk, mi mindennel áldottál meg bennünket és becsüljük azt meg. Hogy valóban felismerjük a kincseket: az otthonunkat és benne önmagunkat, s mindkettőre jobban vigyázzunk. Ideje van most megújulni, ideje van újra kapcsolódni Hozzád, ideje van annak, hogy magunkat és a Földet is úgy szeressük, ahogyan Te. Vezess minket, kérünk e megújulásban!
Teremtőnk, köszönjük, hogy napsütéses szép idővel segítesz, hogy ne érezzük magunkat annyira bezárva. Most mégis arra kérünk, küldj esőt a földekre, hogy mindazok, akik most is dolgoznak ott értünk, munkájuk gyümölcseként bő termést arathassanak és így gondoskodjon rólunk az anyaföld az elkövetkezőkben is.
ÁMEN

#foldnapja

 

Csöndes kis kápolnában ereszkedj le térdre,
kit igazán szeretsz imádkozzál érte !
FOHÁSZ SZERETTEIMÉRT
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértést, és térítsd őket arra az útra,amely
a Te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve
a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!
Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
“Olyan jó lenne egyszer arra ébredni,hogy minden megváltozott…
Bárcsak bemondanák reggel,a hírekben,hogy a szeretet győzött a gyűlölet felett és az emberiség ráébredt,hogy nem élhet így tovább,ahogyan eddig tette..
A fegyverek elhallgatnának,s nem ölnének több ártatlant.
Az ellenségek kezet nyújtanának és megölelnék egymást.
Megszűnnének a vallások,amelyek elszakítanak bennünket.
Az élet értéke nem függene többé a pénztől,ugyanannyit érne minden élőlényé a bolygón.Megértené a jóság szentségét az is,ki most még kapzsi,önző és kevély…
Rádöbbennénk végre,hogy amit életnek,társadalomnak,gazdaságnak nevezünk,az az emberi lét szánalmas karikatúrája csupán.Gyermekeinket nem kényszerítenénk többé az uniformizált butítás épületeibe,hanem valódi tudást adnánk nekik.Tisztán látnánk a reklámok,a marketing,az önfényezés tökélyre fejlesztett “művészetét”,amely elfedi előlünk a valóságot,hogy lényegtelen,hamis etalonokkal,mesterkélt bálványokkal törődjünk egymás helyett…
Egyetlen kapcsolónak kellene működésbe jönnie mindannyiunkban:
a SZÍVÜNKNEK…”
 
 
 
 
Őrangyalom szívből kérlek,
Maradj velem amíg élek.

Mindig jóra figyelmeztess,
ÍGY vezess a jó Istenhez.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy ház, akkor igazán otthon, ha Isten benne lakozik.

Imádkozzunk együtt napról napra a járvány megszűnéséért, április 8-tól, nagyszerdától!

Imádkozzunk együtt napról napra a járvány megszűnéséért, április 8-tól, nagyszerdától!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az élő közvetítés (naponta 11:55 és 12.10 között) a Magyar Kurír YouTube-csatornáján érhető el:  https://www.youtube.com/watch?v=mg4svbiJlUE&feature=share&fbclid=IwAR1FmaE9WU2ZdmEblhuTFTj0EIOOPB8sU49REObzA-jGAkz3On9EbZK2Ick

Fejezzük ki együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és az egész világon. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és hitünknek forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.

A veszélyhelyzet elvonulásáig arra hívunk mindenkit, hogy az Angyalföldi Szent Mihály-templomban kihelyezett Oltáriszentség előtt, a déli imádságot követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

Csatlakozz imádságunkhoz! Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága Magyar Kurír és Új Ember szerkesztősége Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei.

Forrás: Magyar Kurír
Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fekete István: Nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten

 

Fekete István írónak az Új Ember katolikus hetilap újságírójaként a lapba írt, örök érvényű, a járványhelyzet idején is aktuális írását adjuk közre az imáról. Fogadjátok szeretettel.

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam… És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet.

Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből.

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben – és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba.

Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak – nem halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség posványából.

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deumot imádkoztak.

Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét… megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten.

Forrás: Új Ember

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

   Imával és cselekedetekkel

 

            

VIRÁGVASÁRNAP

Olajágak hullnak Jézus elébe,
Pálmát lenget, úgy követi a népe.
Szamárháton jön a béke Királya,
A hozsannát száz torok is kiáltja.

Ő az, aki jön az Úrnak nevében,
Akiről az Írás beszél ekképpen:
,,Örülj, Sion, ímhol jő a Királyod,
Üdvöt hoz, ha néki kapud kitárod!’’

Én is, Uram, leborulok előtted,
Ajkaimról visszhangzik a dicséret;
Kitárom most nagy örömmel a szívem,
Királyom vagy, te kormányozd az éltem!

Hamar István

 

🙏🇹🇯🥰🇹🇯🙏 FOHÁSZ
“ATYÁM … ÁLTALAD MINDEN MAGYAR ÚJ ERŐT VEGYEN!”

 
Nem érhető el leírás a fényképhez.
Sós Enikő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🙏🇹🇯🥰🇹🇯🙏 FOHÁSZ
“ATYÁM … ÁLTALAD MINDEN MAGYAR ÚJ ERŐT VEGYEN!”

MAGYAR földön,szántások közt állok,
Fohászommal ISTENEM hozzád kiáltok!

A MAG népének és földjének szüksége van Terád,
Hisz a Te fényed az egyetlen ami a sötétségen, mint kés a vajon megy át!

Rád és angyalaidra nagy szükség van nálunk,
Nem csak azért mert egymással, hanem ahogy MAGunkal bánunk.

Lassan már két végletre lesz e honban példa,
Van aki boldog, de van akinél szakad a cérna.

Áldásod által jöjjön felszínre minden belső érték,
Világosodjon meg mindenki, kik a boldogságod pénzben mérték!

Egy az országunk, egy helyen lakunk,
Áldott legyen minden mit szeretettel adunk!

ÉGI ANYÁNK fénye szálljon e földön, mint hajnali köd a térbe,
A gonosz lássa, hogy nincs eleje, se vége!

ATYÁM védd a MAGar lelkét hogy ne kerüljön tévútra,
Dolgozzon keményen, de másodállása legyen a Fénymunka!

MAGYAR ember legyen fényedből a vasmacska,
Hogy MAGának és másnak a legjobbat adhassa!

Kiáltásom már halkul, torkom már gyengül,
Hitem marad,szívem zendül!

Jöjjön hát el békéd és mennyországod ide hozzánk,
Hogy az emberek a forrás fényét, és ne egymást fosszák!

Áldásod söpörjön végig ezen a helyen,
Általad MINDEN MAGYAR, új erőt vegyen!

Így Legyen!

Áldás!🙂

Írta: Tamás Koller

 

 

Ima a betegekért (Medjugorje)

3x:
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
(A nagyobbik Dicsőités – nagy doxológia, Gloria – a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz.)

Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.
Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.
Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.
Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.

3x:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
(A kis doxológiát, A Szentháromság egy Isten örök dicsőségét hirdető rövid verset
a zsoltárokhoz és más imádságokhoz hozzáfűzve alkalmazza az Egyház már az első századoktól kezdve.)

Története:
A Szűzanya mondta Medjugorje-ben:
“Drága gyermekek! A betegekért mondható legszebb ima ez!”
A Szűzanya kijelentette, hogy maga Jézus javasolta ezt az imát.
– Jézus azt akarja, hogy ennek az imának az elmondása alatt a beteg is,
meg az is, aki imával közbenjár érte, bízzák magukat Isten kezére!

 

Lettera dal virus #Ascolta🎥 Darinka Montico

Közzétette: Italian Fashion victim – 2020. március 25., szerda

 

                     

 

Fohászom Istenhez

Fohászom hozzád szól Magyarok Istene,
Kinek vére hullott nemzete földjére!
Hozz vígaszt népünkre, nyújts felénk kezed,
Hisz oly sokat szenvedett már Magyar nemzeted!

Szálljon hozzád imánk, s ments meg Uram minket,
Egy szívvel, lélekkel hírdetjük igédet!
Benned bízunk Uram a Te jóságodban,
Hisz oly sokan szenvednek ma e világban!

Nehagyd hogy felettünk a rettegés győzzön,
S hogy szeretet, béke legyen e törékeny földön!
Szent véred áztatta, s törölte el bűnünk,
S mégis oly sokszor van hogy ellened vétünk!

Gyarló az ember, s tévutakra téved,
De Te mindíg megbocsájtod az emberi vétket!
Hozz uram lelkünkbe Isteni fényedből,
Had részesedjen szenvedő lelkünk a gyógyító kenetből!

Szálljon Uram jóságod szerte e világban,
Higgyünk bízzunk az Isteni imában!
Szívünkben, lelkünkben legyen a hajlékod,
S álltala váljék jobbá a Te szent világod!

Tégy csodát Uram, s vígy vigaszt a szenvedőknek,
Láztól görcsösen remegő, küzdő betegeknek!
Addj Uram erőt orvosnak, nővérnek,
Kik benned bízva segítséget remélnek!

Légy Uram vígasza az egész világnak!
S oltalmazója kicsinyke hazámnak!
Pirosló véred mossa el bűneinket,
Bocsájtsd meg gyarló vétkeinket!

Áldás

 

 

 

 

      

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Urunk születésének hírüladása

“Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága,
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!”

(Erdélyi Mária ének)

Nagyboldogasszony napja a Magyar nőnap.
Köszöntök minden gyermekleányt, leányt, asszonyt, nőt.

 

A szemünk láttára teljesednek be a bibliai próféciák. Nem tudjuk megkülönböztetni az évszakok járását, reggelre tavaszi napra ébredünk, majd az őszi szellő borzolja a hajunkat, a nap folyamán a napsugarak eszünkbe juttatják a nyár melegét, estére pedig a zord párnánkra téli álomra hajtjuk le fejünket. Háborúk tombolnak, tűzvész pusztít, természeti katasztrófák fenyegetnek és ,,döghalál’’ sújt a világunkra, országunkra, népünkre és otthonunkra. Kétségbeesünk, vásárolunk, rettegünk.Csodálkozva és megdöbbenten tesszük fel sokszor a kérdést, hogy miért esik szét szemünk láttára a Föld és az emberiség. Azért, mert: mára már semmi sem szent, a szeretet értékét vesztette, az emberek lopnak, csalnak, hazudnak, kihasználnak, átvernek, gyűlölködnek, irigykednek, ócsárolnak. Építenek, gyarapítanak, szennyeznek, elégedetlenkednek és egyre magasabbra akarnak törni.A pénz értéke birtokába kerítette az embereket és átvette a hatalmat. Háttérbe szorította az igazán fontos dolgokat a családot, a boldogságot, az együtt töltött perceket, a közös nevetéseket, a szabadidőt, az önfeledt mosolyokat.Az idő észrevétlenül folyik ki a kezeink közül, rohamosan telnek a percek, az órák, a napok és az évek.Nincs idő a megállásra, a pihenésre, az összetartásra, a szeretetre és az együttlétre sem. Embertelen módon élünk.Nem bízhatunk senkiben és bennünk sem bízhat senki. Elsorvadt, beteg, megroskadt világot alkottunk: megfertőztük, megmérgeztük, tönkretettük Földünket. Mindez egy napon magával ragad bennünket és akkor mindent itt hagyunk. Mi pedig a saját érdemünk szerint megyünk át a túloldalra, de ugye nem mindegy, hogy mikor jön el az a pillanat és az sem mindegy, hogy hogyan?! Most akaratunk ellenére lehetőségünk adódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkozzunk, mindazon, ami a szemünk előtt beteljesedik. Töltsétek ezt az időt megfontoltan és értékesen. Maradjatok otthon és szeressétek egymást. Pihenjetek, olvassatok és beszélgessetek sokat. Hívjátok fel a távolban levő szeretteiteket. Éreztessétek azt, hogy fontosak vagytok egymásnak. Öleljétek, értsétek meg és bátorítsátok egymást. Ugyanakkor ne csak a kezeteket mossátok tisztára, hanem a lelketeket is. Imádkozzunk egymásért a Földünkért, az életünkért, és bocsássunk meg egymásnak. Merjünk meghajolni a magasságos Isten előtt.

Gyógyulj meg világ! 

 

Ima a Szűzanyához

Drága Szűzanya Istennek Szent Anyja,
Szegény híveidnek védelmező angyala!
Kérlek halld meg esdeklő imánkat,
S juttasd el fiadnak a mindenség Urának!

Szükség órájában térdeplünk eléd,
S könyörögve kérünk mentsd meg hazánk nemzetét!
Hozz gyógyírt a betegségben szenvedőknek,
Nyújts vígaszt az értük aggódó szeretteiknek!

Drága Szent Anya tégy csodát e földön,
S ne hagyjd hogy felettünk a betegség győzzön!
Imánk száll hozzád, s Szent Fiadhoz,
Védelmezőn ölelj minden szenvedőt magadhoz!

Hisszük jóságodat, s bízunk benned Szent Szűz,
Hisszük a szeretet, a jóság minden bajt elűz!
Nyisd meg hát minden embernek lelkét,
A rettegés helyett, a szeretet töltse be szívét!

Nagy a Te Szend Fiad teremtő hatalma,
Imádkozz hozzá érettünk Istennek Szent Anyja!
Nyerjünk bocsánatot minden vétkünkre,
S álltala egy szebb, s jobb világ eljövetelére!

Hálásan köszönjük, hogy vigyázol reánk,
Hisszük, hogy álltalad megtisztul a világ!
Könnyeink hullanak, s félelem tölti be szívünk,
Hozz vígaszt, gyógyulást, s imádkozz értünk!
Áldás🙏🙏🙏

91. zsoltár

“Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. ” (Zsolt 91, 1-16)

Rengeteg erő és bátorítás van ebben a zsoltárban. Ragaszkodjunk az Úrhoz minden körülmények között, és adjunk hálát , hogy ma is megoltalmazott és betakart minket, gondoskodott rólunk és elrejtett az ártalmak elől. Valóban gyönyörködjünk a szabadításában.  

 

A 21. század legnagyobb kihívása előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban: a koronavírus járvány következményei még beláthatatlanok, nemcsak egészségügyi szempontból, hiszen gazdasági recesszió, munkahelyek megszűnése fenyeget bennünket.

Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly a felelősségünk. Ezért arra hívunk Téged, hogy csatlakozz az imaláncunkhoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért, valamint a közös jövőnkért fohászkodunk, hiszen Jézus ezt ígérte: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Csatlakozz TE is a 777 imaláncához!

  1. Mondd el az imádságot!
  2. Kattints a térképen a településre, ahol imádkoztál!
  3. Add meg a keresztnevedet!
  4. Mentsd el!

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.”
(Johannes Hartl)

 

 

40 325IMÁDKOZÓ

 

Mi is lehet ez a CORONA?

C- Csönd: Körülöttem és bennem.
Nem kiabálok, nem ordítok. Meghallom Isten hangját, embertársaim szavát.

O– Otthon: Jó helyen vagyok. Pontosan ott, ahol lennem kell. Nem kapkodok, nem elégedetlenkedek.

R– Rend:
A környezetemben és bennem. Nem halogatok, nem keresek kifogásokat. Helyére teszem a dolgaimat, az érzéseimet, a gondolataim…a sört a hűtőbe

O-Olvasok: Szentírást, regényt, történelmet, történeteket: Szókratész kivégzése előtt könyvet olvasott. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy ilyenkor már mi értelme van bármit is tanulni? Pontosan annyi, mint amikor megtanultam olvasni.- felelte Szókratész. Tanulj és ne gondold, hogy mindent tudsz.

N – Növekedés: Nyitottságban, önzetlenségben, nagylelkűségben, szeretetben. Mi van, ha most kell észrevenni újra, hogy a minimum lényegét tekintve a maximum!?

A– Alázat: Nem okoskodok, nem vádaskodok… Bocsánatot kérek. Megbocsátok. Az próbálok lenni, akinek lennem kell.
Ne féljetek, imádkozzatok, szeressetek és éljetek. Most lehet igazán!
(Ismeretlen szerző)

 

Édesanyák imája felnőtt gyermekeikért.

Mindenható te vagy, jóságos Istenem,
ezért csak téged kér az aggódó szívem,
alázatos szívvel, könyörögve kérlek,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amíg kicsik voltak, fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva, arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Retteg az én szívem, az oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
te látod, Uram, hisz mindent lát szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtunk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amen.

     

                                   

,,KORONA,,☝️🙏
Na most kulcsold össze a két kezed!!!
Ha máskor tán nem is teszed.
Nyíljon ajkad imára!
S kérj áldást e világra!
Most tedd össze a két kezed!
Ha már Másét nem érintheted.
De segíts, higgyj és imádkozz!
S ezt most add hozzá a világhoz!
Most forraszd össze két kezed!
Ha más nincs,amit megtehetsz.
Hisz egy ima sincsen hiába,mert gyógyulást hozhat a világra.
Hát most kulcsold össze a két kezed!
S értékeld át az életet!
Hisz az imádat Isten és sok Ember várja.
S tán megérted,hogy mit jelentett KRISZTUS KORONÁJA!
✍ J.É.

inbound1669290893

Hagyjuk, hogy Jézus segítsen minket jobb emberré válni és közelebb kerülni hozzá. Erre bátorít minket Loyolai Szent Ignác gyönyörű imája is.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.

 

Örvendetes Rózsafűzér: Hétfő

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!

Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe.

Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!

És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy ıtt e számkivetés múltán. Lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes szép Szűz Mária.

 

IMÁDSÁGOM

Adj Uram békességet
mosolyt és bölcsességet
szemed ha körbetekint
adj Uram szükség szerint

Ifjúnak nótás kedvet
véneknek gyermeklelket
kamasznak tiszta arcbőrt
s új szívet ha a régi megtört

Szegénynek pénzeszsákot
árvának barátságot
és ölelést mit nyújt tapasztalt
éhezőnek terült asztalt

Mulyának bátorságot
harcosnak hátországot
brókernek nyereséget
zenésznek közönséget

Színésznek ovációt
diáknak vakációt
kártyásnak színsorokat
pincébe jó borokat

Fásultnak reményt vágyat
vándornak vetett ágyat
ha bandukolt száz falun át
náthásnak finn szaunát

Rokkantnak felépülést
vesztesnek önbecsülést
némának érces hangot
özvegynek új kalandot

Kövérnek karcsúságot
törvénybe igazságot
szülőnek gyermekáldást
bűnösnek megbocsájtást

Adj Uram békességet
hitet és tisztességet
s ha mindezt rendben látod
jöjjön el a Te országod.

 

/Lukács Levente/ 

 

 

Reményik Sándor:

Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

 

FB_IMG_1565897895459

Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.
Vigyázz a lépteikre és lelküket Te védd!
Ha támad a Sátán, hogy megrostálja néped:
nevüket átszegzett kezeidbe véssed.

Tartsd őket szorosan és örökre kezedben.
Karom ha lehanyatlik, bízom a tiedben.
Ha csábító utakra elhajlanak Tőled,
éljék át visszavonzó, hű mentő erődet!

Hogy minden szenvedés, baj kerülje őket el,
nem kérem Tőled, tudva: keresztünk vinni kell.
De légy számukra fény, ha rájuk borul az árny,
ha félelem riaszt és borzongat nagy magány.

Szövetséged ígérted, tartsd őket benne mind.
Ha elidegenednek, kegyelmed újra int,
hogy gyorsan visszatérve siessenek Feléd,
– Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.

Siklós József

 

FB_IMG_1565363491746

 

Letérdeltem csöndben, hálát adni jöttem…

Megköszönni ezt a napot,
mindent, mit az élet adott…
Köszönöm a jót, a rosszat,
mindazt, mit a holnap hozhat…

És ekkor megszólalt a hang
bennem, mint csöndes kis harang.
Érzem, szívem, amíg dobban,
nem hagy el, velem mindig ott van.

Szeretni születtél általam a földre,
áldásom elkísér a szívedbe öntve.
Szeress hát másokat, ahogy szeretek én,
vidd mosolyod, legyen belőlem Fény.

Most Rád mosolygok, remélve érzed,
hogy mit adhatsz érte, soha ne kérdezd,
hisz épp most adtad át a Te mosolyod,
áldott legyen szíved, lélek-otthonod.

FB_IMG_1570138212451

 

Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd Tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed,
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
lelkedet gyötrő átkos bűnöket
Jelen idődet, minden percedet,
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek a Jézus nevében:
Tégy mindent Isten kezébe!
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Neki adtál, bízd rá egészen,
“Az Úrra hagyjad minden útadat”
Ó add át Neki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad…”

 

FB_IMG_1569297477544

Édes Atyánk, jó Istenünk! Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt, Adj a tanuláshoz erőt,
Adj készséget szépre, jóra, Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled… Szívünkbe írd be szent neved! 

 

FB_IMG_1567949392601

Uram, adj nekem tiszta szívet
Észrevenni mások baját.
És ajándékozz halló fület
Meghallani mások jaját.

Fürge kezet, sebet kötözni,
Enyhíteni fájdalmakat.
S ami, rideg- hideg korunkban,
Szerető, gyengéd szavakat.

Fürge lábat, Uram, nevedben
Szolgálni és segíteni.
Míg a legmélyebb békességet
Minden testvérem megnyeri.

 

FB_IMG_1569294780918

Az Úrral való egysèg imàja

Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. ❤
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

 

 

FB_IMG_1570773615546

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

 

akadályozzuk meg a háborút

 FB_IMG_1568917465334

Most segíts meg, Mária

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak – bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

 

 

FB_IMG_1568527497166

Reggeli hála
*************

A mai nap egy energiakaput nyit, válaszd hát meg bölcsen a gondolataidat, mert ilyenkor sokkal gyorsabban érkezik le minden az anyagba és nagyon közel az Égi világ.
Én hálát adok, mert ez a rezgés a legerőteljesebb ima.

 

 

Édes Istenem!
Itt állok előtted, kérlek fogadd el hálás szívem üzenetét!

Új hó, új nap, és én eljöttem Hozzád, megköszönni mindazt, amit kaptam Tőled, amit ma is adsz nekem és a jövőmbe küldött áldásaidat is. Köszönöm azt is, amit nem adtál meg nekem, mert Te tudod a legjobban, mire és mikor van szükségem.
Csak arra vágyom, hogy vezess, hogy küldetésemet beteljesíthessem, s boldog életemmel a Te vágyad is teljesülhessen. Mert tudom, hogy Te a legnagyobb jót tervezted el nekem, kérlek segíts erre minden nap emlékeznem.
Köszönöm, hogy mindig elküldöd hozzám hírnökeidet, ha kérem, köszönöm, hogy érezhetem Angyalaim jelenlétét, szeretetét, útmutatását és védelmét. Köszönöm, hogy a csendemben a Te HANGodat is hallhatom és érezhetem odaadó gondoskodásodat, feltétel nélküli szeretetedet.

Köszönöm most Neked az életemet, az egészségemet, a családomat, a szeretteimet.

Köszönöm a lábaimat, hogy elvisznek mindenhová már annyi év óta.
Köszönöm a szemeimet, hogy láthatom a Világ minden nap megújuló, csodás színeit, a hangomat, hogy szólhatok, s ha tetszik, dalolhatok, a füleimet, hogy én is halljam más énekét, suttogását, erdők neszét, az avarban zizegő pelét, aranytorkú madarak ébresztőjét.
Köszönöm a kezeimet, hogy simíthatok, érinthetek, ölelhetek, asztalra velük finom ételt tehetek.
Köszönöm testem minden sejtjének, hogy értem dolgoznak minden nap, fáradhatatlanul.
Köszönöm az otthonomat, az ágyamat, ahol kipihenhetem magam, a kényelmes széket, ahol esténként olvashatok. Köszönöm a munkámat, a biztonságomat, az érkező, s elmenő útitársakat, köszönöm az egyedüllét nyugalmas csöndjét.
Köszönöm a reggeleket, a napot, köszönöm az estéket, az esőt, a Napot, a meleget, a roppanó hótakarót, a kibomló rügyeket, az aludni térő természetet.
Köszönöm az ételt, a levegőt, a csendet, az utcazajt, köszönöm a fényt, a sötétet, a Hold ezüstjét, köszönöm az Égen sétáló Csillagokat.
Köszönöm a fiatalságot, az erőt, a lendületet, köszönöm éveim gyűrűjét, békéjét, a megértés üzenetét.
Köszönöm a gondolataimat, a tükröket, a nyitott és zárt kapukat, köszönöm a köveket és a szárnyakat.
Köszönöm az akadályokat, melyek építenek, köszönöm a nehéz embereket, kik megmutatják árnyékomat, félelmeimet.
Köszönöm a feladatokat, a hátszelet, kapaszkodót az emelkedőn, köszönöm a pihenőket, az illatos tisztást a völgyben, vagy a Hóangyalt a kertben.
Köszönöm az illúziókat, melyek elvezetnek saját valóságomhoz.
Köszönöm az újat és a régit, az aprót és a csodát, köszönöm a tudást és a tudomást!

Köszönök Neked mindent! ?

 

 

FB_IMG_1568815101858

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

 

 

 

FB_IMG_1570774276528

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,
Te vagy az én lelkem minden gondolatja.
Mikor a fejemet álomra lehajtom,
nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.
Mikor az ég alján kél a piros hajnal,
Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.
Téged hívlak Atyám mindig segítségül,
nálad nélkül minden csak homokra épül.
Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,
ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.
Mindenütt erődnek őrködő hatalma,
a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.
Gondviselője vagy az egész világnak,
Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.
.✝

 

  FB_IMG_1568917465334

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

 

 

FB_IMG_1569044590159

Reggeli ima

Szívem első gondolatja Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csak is azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

 

  FB_IMG_1566558646492

 

    FB_IMG_1566404671632

 FB_IMG_1566301862347

 

 

FB_IMG_1565897895459

Anyám, benned bízom és remélek,

Anyám te utánad epedek,

Anyám, te jóságos, kegyelmezz,

Anyám, te hatalmas, védelmezz.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,

Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,

Kell is segítened, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Föld reménye s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben.

Biztosan állítom életben, s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

 

FB_IMG_1565897895459

 

 

   

FB_IMG_1566068290110

 

                

 

             FB_IMG_1565907537456 

fatima1.

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 
 
szűzanya
Szűz szülője Istennek
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
.
Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!
.
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!
.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!
.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
 
 
FB_IMG_1568219137058
Jézus imája a meg nem született gyermekekért
Ne feledd mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.
Ne feledd mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kel a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.
Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.
Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.
A szívem sajog, értetek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értetek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.
Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhattok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.
Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozzunk azokért, akik meg nem születhettek.
 
Őrangyalom
 
ÁLDD MEG OTTHONUNKAT URAM, TÖLTSD MEG SZERETETEDDEL ÉS JELENLÉTEDDEL EZEN AZ ÉJSZAKÁN!
Adj nyugodalmas jó éjszakát Minden Imatársamnak és családjuknak!”Csendes este szállt le ránk Uram,
ez a nap véget ért már.
Elfáradtam már nagyon Uram,
sorsomat már rád hagyom.
Adj szép álmot Istenem,
Hisz oly nehéz az életem,
Csendes este szállt le ránk Uram,
Nyugodalmas jó éjszakát,
Uram jó éjszakát.!”Ámen!
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
.
 
szűzanya
 
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
 
 
 
 
Amíg szívem dobog,

Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme hódolat szaván 
sóhajt fel hozzád:
üdvőzlégy Anyám!

Szívem öröm érje, vagy búbánat,
Egyik sem nyomja el
a szent vágyat,
Hogy dícsérjelek hódolat szaván,
naponta zengje:
üdvőzlégy Anyám!

És ha elközelget életem vége, akkor is te
leszel szívem reménye.
Haláltusámban hódolat szaván, rebegve 
zengem: 
üdvözlégy Anyám!

 

Szűz Mária 

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
 

 

 

 
 
Magyarok Asszonya, királynéja!
Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk,
És minden ínségben fohászkodunk.
Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére;
Jöjj örökségednek, rettegő népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.
Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,
Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni,
Kegyes jó voltadat emlegetni.
Azért Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,
Hallgasd meg esdeklő kérésünket.
Éhségtől, hadaktól, isteni haragtól,
Hirtelen haláltól ments meg minket.
A végső órán, mellettünk szólván,
Légy hozzánk irgalmas, Isten Anyja,
Segíts az égbe, ó Szűz Mária!
(Dőri kéziratos, 1763.)
 
 
 
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
„Nézz le mennyből öröködre, Mária nagyasszonyunk,
neked adta át örökre jó szent István szép honunk,
koronádnak legszebb gyöngye – hozzád sír fel – Hunnia,
nem felejt el Árpád népe, míg csak lesz egy hű fia.”
 

   Szűz Mária 

 

 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!

 

     FB_IMG_1564940296412 

 

     a hit ereje   

 

a szent család napján 

 

 

  engedd Uram         esti ima 

 

 

                   ima a betegekért 

 

jó reggelt Jézusom   

      köszönöm Uram az Eletemet...Boldogságomat...Szerelmemet... 

 

Őrangyalom                      Uram adj erőt Uram sétálj át házamon 

 

 Atyám, vigyázz rájuk         az Égiekhez 

   bátorság, hit                      esti ima

 

 miatyánk   

                     reggeli ima 

 

        Uram adj erőt