Imádságok

 

 

Közzétette: Italian Fashion victim – 2020. március 25., szerda

 

 

Fohászom Istenhez

Fohászom hozzád szól Magyarok Istene,
Kinek vére hullott nemzete földjére!
Hozz vígaszt népünkre, nyújts felénk kezed,
Hisz oly sokat szenvedett már Magyar nemzeted!

Szálljon hozzád imánk, s ments meg Uram minket,
Egy szívvel, lélekkel hírdetjük igédet!
Benned bízunk Uram a Te jóságodban,
Hisz oly sokan szenvednek ma e világban!

Nehagyd hogy felettünk a rettegés győzzön,
S hogy szeretet, béke legyen e törékeny földön!
Szent véred áztatta, s törölte el bűnünk,
S mégis oly sokszor van hogy ellened vétünk!

Gyarló az ember, s tévutakra téved,
De Te mindíg megbocsájtod az emberi vétket!
Hozz uram lelkünkbe Isteni fényedből,
Had részesedjen szenvedő lelkünk a gyógyító kenetből!

Szálljon Uram jóságod szerte e világban,
Higgyünk bízzunk az Isteni imában!
Szívünkben, lelkünkben legyen a hajlékod,
S álltala váljék jobbá a Te szent világod!

Tégy csodát Uram, s vígy vigaszt a szenvedőknek,
Láztól görcsösen remegő, küzdő betegeknek!
Addj Uram erőt orvosnak, nővérnek,
Kik benned bízva segítséget remélnek!

Légy Uram vígasza az egész világnak!
S oltalmazója kicsinyke hazámnak!
Pirosló véred mossa el bűneinket,
Bocsájtsd meg gyarló vétkeinket!

Áldás

 

 

 

 

      

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Urunk születésének hírüladása

“Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága,
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!”

(Erdélyi Mária ének)

Nagyboldogasszony napja a Magyar nőnap.
Köszöntök minden gyermekleányt, leányt, asszonyt, nőt.

 

 

A szemünk láttára teljesednek be a bibliai próféciák. Nem tudjuk megkülönböztetni az évszakok járását, reggelre tavaszi napra ébredünk, majd az őszi szellő borzolja a hajunkat, a nap folyamán a napsugarak eszünkbe juttatják a nyár melegét, estére pedig a zord párnánkra téli álomra hajtjuk le fejünket. Háborúk tombolnak, tűzvész pusztít, természeti katasztrófák fenyegetnek és ,,döghalál’’ sújt a világunkra, országunkra, népünkre és otthonunkra. Kétségbeesünk, vásárolunk, rettegünk.Csodálkozva és megdöbbenten tesszük fel sokszor a kérdést, hogy miért esik szét szemünk láttára a Föld és az emberiség. Azért, mert: mára már semmi sem szent, a szeretet értékét vesztette, az emberek lopnak, csalnak, hazudnak, kihasználnak, átvernek, gyűlölködnek, irigykednek, ócsárolnak. Építenek, gyarapítanak, szennyeznek, elégedetlenkednek és egyre magasabbra akarnak törni.A pénz értéke birtokába kerítette az embereket és átvette a hatalmat. Háttérbe szorította az igazán fontos dolgokat a családot, a boldogságot, az együtt töltött perceket, a közös nevetéseket, a szabadidőt, az önfeledt mosolyokat.Az idő észrevétlenül folyik ki a kezeink közül, rohamosan telnek a percek, az órák, a napok és az évek.Nincs idő a megállásra, a pihenésre, az összetartásra, a szeretetre és az együttlétre sem. Embertelen módon élünk.Nem bízhatunk senkiben és bennünk sem bízhat senki. Elsorvadt, beteg, megroskadt világot alkottunk: megfertőztük, megmérgeztük, tönkretettük Földünket. Mindez egy napon magával ragad bennünket és akkor mindent itt hagyunk. Mi pedig a saját érdemünk szerint megyünk át a túloldalra, de ugye nem mindegy, hogy mikor jön el az a pillanat és az sem mindegy, hogy hogyan?! Most akaratunk ellenére lehetőségünk adódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkozzunk, mindazon, ami a szemünk előtt beteljesedik. Töltsétek ezt az időt megfontoltan és értékesen. Maradjatok otthon és szeressétek egymást. Pihenjetek, olvassatok és beszélgessetek sokat. Hívjátok fel a távolban levő szeretteiteket. Éreztessétek azt, hogy fontosak vagytok egymásnak. Öleljétek, értsétek meg és bátorítsátok egymást. Ugyanakkor ne csak a kezeteket mossátok tisztára, hanem a lelketeket is. Imádkozzunk egymásért a Földünkért, az életünkért, és bocsássunk meg egymásnak. Merjünk meghajolni a magasságos Isten előtt.
Gyógyulj meg világ! 

 

Ima a Szűzanyához

Drága Szűzanya Istennek Szent Anyja,
Szegény híveidnek védelmező angyala!
Kérlek halld meg esdeklő imánkat,
S juttasd el fiadnak a mindenség Urának!

Szükség órájában térdeplünk eléd,
S könyörögve kérünk mentsd meg hazánk nemzetét!
Hozz gyógyírt a betegségben szenvedőknek,
Nyújts vígaszt az értük aggódó szeretteiknek!

Drága Szent Anya tégy csodát e földön,
S ne hagyjd hogy felettünk a betegség győzzön!
Imánk száll hozzád, s Szent Fiadhoz,
Védelmezőn ölelj minden szenvedőt magadhoz!

Hisszük jóságodat, s bízunk benned Szent Szűz,
Hisszük a szeretet, a jóság minden bajt elűz!
Nyisd meg hát minden embernek lelkét,
A rettegés helyett, a szeretet töltse be szívét!

Nagy a Te Szend Fiad teremtő hatalma,
Imádkozz hozzá érettünk Istennek Szent Anyja!
Nyerjünk bocsánatot minden vétkünkre,
S álltala egy szebb, s jobb világ eljövetelére!

Hálásan köszönjük, hogy vigyázol reánk,
Hisszük, hogy álltalad megtisztul a világ!
Könnyeink hullanak, s félelem tölti be szívünk,
Hozz vígaszt, gyógyulást, s imádkozz értünk!
Áldás🙏🙏🙏

91. zsoltár

“Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. ” (Zsolt 91, 1-16)

Rengeteg erő és bátorítás van ebben a zsoltárban. Ragaszkodjunk az Úrhoz minden körülmények között, és adjunk hálát , hogy ma is megoltalmazott és betakart minket, gondoskodott rólunk és elrejtett az ártalmak elől. Valóban gyönyörködjünk a szabadításában.  

 

A 21. század legnagyobb kihívása előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban: a koronavírus járvány következményei még beláthatatlanok, nemcsak egészségügyi szempontból, hiszen gazdasági recesszió, munkahelyek megszűnése fenyeget bennünket.

Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly a felelősségünk. Ezért arra hívunk Téged, hogy csatlakozz az imaláncunkhoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért, valamint a közös jövőnkért fohászkodunk, hiszen Jézus ezt ígérte: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Csatlakozz TE is a 777 imaláncához!

  1. Mondd el az imádságot!
  2. Kattints a térképen a településre, ahol imádkoztál!
  3. Add meg a keresztnevedet!
  4. Mentsd el!

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.”
(Johannes Hartl)

 

 

40 325IMÁDKOZÓ

 

Mi is lehet ez a CORONA?

C- Csönd: Körülöttem és bennem.
Nem kiabálok, nem ordítok. Meghallom Isten hangját, embertársaim szavát.

O- Otthon: Jó helyen vagyok. Pontosan ott, ahol lennem kell. Nem kapkodok, nem elégedetlenkedek.

R- Rend:
A környezetemben és bennem. Nem halogatok, nem keresek kifogásokat. Helyére teszem a dolgaimat, az érzéseimet, a gondolataim…a sört a hűtőbe

O-Olvasok: Szentírást, regényt, történelmet, történeteket: Szókratész kivégzése előtt könyvet olvasott. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy ilyenkor már mi értelme van bármit is tanulni? Pontosan annyi, mint amikor megtanultam olvasni.- felelte Szókratész. Tanulj és ne gondold, hogy mindent tudsz.

N – Növekedés: Nyitottságban, önzetlenségben, nagylelkűségben, szeretetben. Mi van, ha most kell észrevenni újra, hogy a minimum lényegét tekintve a maximum!?

A- Alázat: Nem okoskodok, nem vádaskodok… Bocsánatot kérek. Megbocsátok. Az próbálok lenni, akinek lennem kell.
Ne féljetek, imádkozzatok, szeressetek és éljetek. Most lehet igazán!
(Ismeretlen szerző)

 

Édesanyák imája felnőtt gyermekeikért.

Mindenható te vagy, jóságos Istenem,
ezért csak téged kér az aggódó szívem,
alázatos szívvel, könyörögve kérlek,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amíg kicsik voltak, fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva, arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Retteg az én szívem, az oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
te látod, Uram, hisz mindent lát szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtunk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amen.

     

                                   

,,KORONA,,☝️🙏
Na most kulcsold össze a két kezed!!!
Ha máskor tán nem is teszed.
Nyíljon ajkad imára!
S kérj áldást e világra!
Most tedd össze a két kezed!
Ha már Másét nem érintheted.
De segíts, higgyj és imádkozz!
S ezt most add hozzá a világhoz!
Most forraszd össze két kezed!
Ha más nincs,amit megtehetsz.
Hisz egy ima sincsen hiába,mert gyógyulást hozhat a világra.
Hát most kulcsold össze a két kezed!
S értékeld át az életet!
Hisz az imádat Isten és sok Ember várja.
S tán megérted,hogy mit jelentett KRISZTUS KORONÁJA!
✍ J.É.

inbound1669290893

Hagyjuk, hogy Jézus segítsen minket jobb emberré válni és közelebb kerülni hozzá. Erre bátorít minket Loyolai Szent Ignác gyönyörű imája is.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.

 

Örvendetes Rózsafűzér: Hétfő

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!

Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe.

Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!

És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy ıtt e számkivetés múltán. Lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes szép Szűz Mária.

valaki vár 

 

IMÁDSÁGOM

Adj Uram békességet
mosolyt és bölcsességet
szemed ha körbetekint
adj Uram szükség szerint

Ifjúnak nótás kedvet
véneknek gyermeklelket
kamasznak tiszta arcbőrt
s új szívet ha a régi megtört

Szegénynek pénzeszsákot
árvának barátságot
és ölelést mit nyújt tapasztalt
éhezőnek terült asztalt

Mulyának bátorságot
harcosnak hátországot
brókernek nyereséget
zenésznek közönséget

Színésznek ovációt
diáknak vakációt
kártyásnak színsorokat
pincébe jó borokat

Fásultnak reményt vágyat
vándornak vetett ágyat
ha bandukolt száz falun át
náthásnak finn szaunát

Rokkantnak felépülést
vesztesnek önbecsülést
némának érces hangot
özvegynek új kalandot

Kövérnek karcsúságot
törvénybe igazságot
szülőnek gyermekáldást
bűnösnek megbocsájtást

Adj Uram békességet
hitet és tisztességet
s ha mindezt rendben látod
jöjjön el a Te országod.

 

/Lukács Levente/ 

 

 

Reményik Sándor:

Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

 

FB_IMG_1565897895459

Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.
Vigyázz a lépteikre és lelküket Te védd!
Ha támad a Sátán, hogy megrostálja néped:
nevüket átszegzett kezeidbe véssed.

Tartsd őket szorosan és örökre kezedben.
Karom ha lehanyatlik, bízom a tiedben.
Ha csábító utakra elhajlanak Tőled,
éljék át visszavonzó, hű mentő erődet!

Hogy minden szenvedés, baj kerülje őket el,
nem kérem Tőled, tudva: keresztünk vinni kell.
De légy számukra fény, ha rájuk borul az árny,
ha félelem riaszt és borzongat nagy magány.

Szövetséged ígérted, tartsd őket benne mind.
Ha elidegenednek, kegyelmed újra int,
hogy gyorsan visszatérve siessenek Feléd,
– Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.

Siklós József

 

FB_IMG_1565363491746

 

Letérdeltem csöndben, hálát adni jöttem…

Megköszönni ezt a napot,
mindent, mit az élet adott…
Köszönöm a jót, a rosszat,
mindazt, mit a holnap hozhat…

És ekkor megszólalt a hang
bennem, mint csöndes kis harang.
Érzem, szívem, amíg dobban,
nem hagy el, velem mindig ott van.

Szeretni születtél általam a földre,
áldásom elkísér a szívedbe öntve.
Szeress hát másokat, ahogy szeretek én,
vidd mosolyod, legyen belőlem Fény.

Most Rád mosolygok, remélve érzed,
hogy mit adhatsz érte, soha ne kérdezd,
hisz épp most adtad át a Te mosolyod,
áldott legyen szíved, lélek-otthonod.

FB_IMG_1570138212451

 

Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd Tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed,
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
lelkedet gyötrő átkos bűnöket
Jelen idődet, minden percedet,
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek a Jézus nevében:
Tégy mindent Isten kezébe!
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Neki adtál, bízd rá egészen,
“Az Úrra hagyjad minden útadat”
Ó add át Neki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad…”

 

FB_IMG_1569297477544

Édes Atyánk, jó Istenünk! Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt, Adj a tanuláshoz erőt,
Adj készséget szépre, jóra, Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled… Szívünkbe írd be szent neved! 

 

FB_IMG_1567949392601

Uram, adj nekem tiszta szívet
Észrevenni mások baját.
És ajándékozz halló fület
Meghallani mások jaját.

Fürge kezet, sebet kötözni,
Enyhíteni fájdalmakat.
S ami, rideg- hideg korunkban,
Szerető, gyengéd szavakat.

Fürge lábat, Uram, nevedben
Szolgálni és segíteni.
Míg a legmélyebb békességet
Minden testvérem megnyeri.

 

FB_IMG_1569294780918

Az Úrral való egysèg imàja

Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. ❤
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

 

 

FB_IMG_1570773615546

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

 

akadályozzuk meg a háborút

 FB_IMG_1568917465334

Most segíts meg, Mária

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak – bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

 

 

FB_IMG_1568527497166

Reggeli hála
*************

A mai nap egy energiakaput nyit, válaszd hát meg bölcsen a gondolataidat, mert ilyenkor sokkal gyorsabban érkezik le minden az anyagba és nagyon közel az Égi világ.
Én hálát adok, mert ez a rezgés a legerőteljesebb ima.

 

 

Édes Istenem!
Itt állok előtted, kérlek fogadd el hálás szívem üzenetét!

Új hó, új nap, és én eljöttem Hozzád, megköszönni mindazt, amit kaptam Tőled, amit ma is adsz nekem és a jövőmbe küldött áldásaidat is. Köszönöm azt is, amit nem adtál meg nekem, mert Te tudod a legjobban, mire és mikor van szükségem.
Csak arra vágyom, hogy vezess, hogy küldetésemet beteljesíthessem, s boldog életemmel a Te vágyad is teljesülhessen. Mert tudom, hogy Te a legnagyobb jót tervezted el nekem, kérlek segíts erre minden nap emlékeznem.
Köszönöm, hogy mindig elküldöd hozzám hírnökeidet, ha kérem, köszönöm, hogy érezhetem Angyalaim jelenlétét, szeretetét, útmutatását és védelmét. Köszönöm, hogy a csendemben a Te HANGodat is hallhatom és érezhetem odaadó gondoskodásodat, feltétel nélküli szeretetedet.

Köszönöm most Neked az életemet, az egészségemet, a családomat, a szeretteimet.

Köszönöm a lábaimat, hogy elvisznek mindenhová már annyi év óta.
Köszönöm a szemeimet, hogy láthatom a Világ minden nap megújuló, csodás színeit, a hangomat, hogy szólhatok, s ha tetszik, dalolhatok, a füleimet, hogy én is halljam más énekét, suttogását, erdők neszét, az avarban zizegő pelét, aranytorkú madarak ébresztőjét.
Köszönöm a kezeimet, hogy simíthatok, érinthetek, ölelhetek, asztalra velük finom ételt tehetek.
Köszönöm testem minden sejtjének, hogy értem dolgoznak minden nap, fáradhatatlanul.
Köszönöm az otthonomat, az ágyamat, ahol kipihenhetem magam, a kényelmes széket, ahol esténként olvashatok. Köszönöm a munkámat, a biztonságomat, az érkező, s elmenő útitársakat, köszönöm az egyedüllét nyugalmas csöndjét.
Köszönöm a reggeleket, a napot, köszönöm az estéket, az esőt, a Napot, a meleget, a roppanó hótakarót, a kibomló rügyeket, az aludni térő természetet.
Köszönöm az ételt, a levegőt, a csendet, az utcazajt, köszönöm a fényt, a sötétet, a Hold ezüstjét, köszönöm az Égen sétáló Csillagokat.
Köszönöm a fiatalságot, az erőt, a lendületet, köszönöm éveim gyűrűjét, békéjét, a megértés üzenetét.
Köszönöm a gondolataimat, a tükröket, a nyitott és zárt kapukat, köszönöm a köveket és a szárnyakat.
Köszönöm az akadályokat, melyek építenek, köszönöm a nehéz embereket, kik megmutatják árnyékomat, félelmeimet.
Köszönöm a feladatokat, a hátszelet, kapaszkodót az emelkedőn, köszönöm a pihenőket, az illatos tisztást a völgyben, vagy a Hóangyalt a kertben.
Köszönöm az illúziókat, melyek elvezetnek saját valóságomhoz.
Köszönöm az újat és a régit, az aprót és a csodát, köszönöm a tudást és a tudomást!

Köszönök Neked mindent! ?

 

 

FB_IMG_1568815101858

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

 

 

 

FB_IMG_1570774276528

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,
Te vagy az én lelkem minden gondolatja.
Mikor a fejemet álomra lehajtom,
nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.
Mikor az ég alján kél a piros hajnal,
Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.
Téged hívlak Atyám mindig segítségül,
nálad nélkül minden csak homokra épül.
Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,
ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.
Mindenütt erődnek őrködő hatalma,
a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.
Gondviselője vagy az egész világnak,
Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.
.✝

 

  FB_IMG_1568917465334

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

 

 

FB_IMG_1569044590159

Reggeli ima

Szívem első gondolatja Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csak is azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

 

  FB_IMG_1566558646492

 

    FB_IMG_1566404671632

 FB_IMG_1566301862347

 

 

FB_IMG_1565897895459

Anyám, benned bízom és remélek,

Anyám te utánad epedek,

Anyám, te jóságos, kegyelmezz,

Anyám, te hatalmas, védelmezz.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,

Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,

Kell is segítened, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Föld reménye s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben.

Biztosan állítom életben, s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

 

FB_IMG_1565897895459

 

 

   

FB_IMG_1566068290110

 

                

 

             FB_IMG_1565907537456 

fatima1.

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 
 
szűzanya
Szűz szülője Istennek
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
.
Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!
.
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!
.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!
.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
 
 
FB_IMG_1568219137058
Jézus imája a meg nem született gyermekekért
Ne feledd mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.
Ne feledd mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kel a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.
Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.
Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.
A szívem sajog, értetek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értetek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.
Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhattok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.
Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozzunk azokért, akik meg nem születhettek.
 
Őrangyalom
 
ÁLDD MEG OTTHONUNKAT URAM, TÖLTSD MEG SZERETETEDDEL ÉS JELENLÉTEDDEL EZEN AZ ÉJSZAKÁN!
Adj nyugodalmas jó éjszakát Minden Imatársamnak és családjuknak!”Csendes este szállt le ránk Uram,
ez a nap véget ért már.
Elfáradtam már nagyon Uram,
sorsomat már rád hagyom.
Adj szép álmot Istenem,
Hisz oly nehéz az életem,
Csendes este szállt le ránk Uram,
Nyugodalmas jó éjszakát,
Uram jó éjszakát.!”Ámen!
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
.
 
szűzanya
 
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
 
 
 
 
Amíg szívem dobog,

Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme hódolat szaván 
sóhajt fel hozzád:
üdvőzlégy Anyám!

Szívem öröm érje, vagy búbánat,
Egyik sem nyomja el
a szent vágyat,
Hogy dícsérjelek hódolat szaván,
naponta zengje:
üdvőzlégy Anyám!

És ha elközelget életem vége, akkor is te
leszel szívem reménye.
Haláltusámban hódolat szaván, rebegve 
zengem: 
üdvözlégy Anyám!

 

Szűz Mária 

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
 

 

 

 
 
Magyarok Asszonya, királynéja!
Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk,
És minden ínségben fohászkodunk.
Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére;
Jöjj örökségednek, rettegő népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.
Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,
Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni,
Kegyes jó voltadat emlegetni.
Azért Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,
Hallgasd meg esdeklő kérésünket.
Éhségtől, hadaktól, isteni haragtól,
Hirtelen haláltól ments meg minket.
A végső órán, mellettünk szólván,
Légy hozzánk irgalmas, Isten Anyja,
Segíts az égbe, ó Szűz Mária!
(Dőri kéziratos, 1763.)
 
 
 
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
„Nézz le mennyből öröködre, Mária nagyasszonyunk,
neked adta át örökre jó szent István szép honunk,
koronádnak legszebb gyöngye – hozzád sír fel – Hunnia,
nem felejt el Árpád népe, míg csak lesz egy hű fia.”
 

   Szűz Mária 

 

 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!

 

     FB_IMG_1564940296412 

 

     a hit ereje   

 

a szent család napján 

 

 

  engedd Uram         esti ima 

 

 

                   ima a betegekért 

 

jó reggelt Jézusom   

      köszönöm Uram az Eletemet...Boldogságomat...Szerelmemet... 

 

Őrangyalom                      Uram adj erőt Uram sétálj át házamon 

 

 Atyám, vigyázz rájuk         az Égiekhez 

   bátorság, hit                      esti ima

 

 miatyánk   

                     reggeli ima 

 

        Uram adj erőt