Imádságok

 

FB_IMG_1547814712507  

     

FB_IMG_1566122480491  

 FB_IMG_1566068290110

             FB_IMG_1566064214768 

FB_IMG_1566057877403

FB_IMG_1565907537456 

 

 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.
szűzanya
Szűz szülője Istennek
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
.
Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!
.
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!
.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!
.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Ámen. 
 
FB_IMG_1565885175890
 
Jézus imája a meg nem született gyermekekért
Ne feledd mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.
Ne feledd mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kel a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.
Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.
Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.
A szívem sajog, értetek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értetek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.
Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhattok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.
Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozzunk azokért, akik meg nem születhettek.
ÁMEN <3
 
FB_IMG_1565845738986
 
ÁLDD MEG OTTHONUNKAT URAM, TÖLTSD MEG SZERETETEDDEL ÉS JELENLÉTEDDEL EZEN AZ ÉJSZAKÁN!Adj nyugodalmas jó éjszakát Minden Imatársamnak és családjuknak!”Csendes este szállt le ránk Uram,
ez a nap véget ért már.
Elfáradtam már nagyon Uram,
sorsomat már rád hagyom.
Adj szép álmot Istenem,
Hisz oly nehéz az életem,
Csendes este szállt le ránk Uram,
Nyugodalmas jó éjszakát,
Uram jó éjszakát.!”Ámen!
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
.Ámen.
 
 
szűzanya 
 
 
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.
 
A képen a következők lehetnek: 1 személy 
 

Amíg szívem dobog,
Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme hódolat szaván 
sóhajt fel hozzád:
üdvőzlégy Anyám!

Szívem öröm érje, vagy búbánat,
Egyik sem nyomja el
a szent vágyat,
Hogy dícsérjelek hódolat szaván,
naponta zengje:
üdvőzlégy Anyám!

És ha elközelget életem vége, akkor is te
leszel szívem reménye.
Haláltusámban hódolat szaván, rebegve 
zengem: 
üdvözlégy Anyám!

Szűz Mária

 

ÁLDOTT SZÉP NAPOT KÍVÁNUNK SZERETETTEL
ÚJ SZÍVET ADJ,❤️🙏 URAM ÉNNEKEM,
ÚJ SZÍVET ADJ, ÉN ISTENEM.
AMELY CSUPÁN CSAK TE ÉRTED ÉG,
S VÉLED JÁR SZÜNTELEN,
CSAK VÉLED SZÜNTELEN!

NYÁJAS, VIDÁM, SZELÍD JÓ SZÍVET,
MELY JÉZUSOM, TE LAKHELYED.
HOL EGYEDÜL A TE HANGOD SZÓL,
MELY VÉLED VAN TELE,
CSAK VÉLED VAN TELE.


JÉZUS, A TE GYÓGYÍTÓ KEZED
MEGFOGTA MÁR A SZÍVEMET.
S ÉN IS TUDOM, BŰNTELEN LESZEK,
MAJD NÁLAD ODAFENN
A MENNYBEN ODAFENN.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és túra/szabadtéri
 
Magyarok Asszonya, királynéja!
Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk,
És minden ínségben fohászkodunk.
Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére;
Jöjj örökségednek, rettegő népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.
Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,
Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni,
Kegyes jó voltadat emlegetni.
Azért Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,
Hallgasd meg esdeklő kérésünket.
Éhségtől, hadaktól, isteni haragtól,
Hirtelen haláltól ments meg minket.
A végső órán, mellettünk szólván,
Légy hozzánk irgalmas, Isten Anyja,
Segíts az égbe, ó Szűz Mária!
(Dőri kéziratos, 1763.)
A képen a következők lehetnek: 2 ember
 
 
 
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!
„Nézz le mennyből öröködre, Mária nagyasszonyunk,
neked adta át örökre jó szent István szép honunk,
koronádnak legszebb gyöngye – hozzád sír fel – Hunnia,
nem felejt el Árpád népe, míg csak lesz egy hű fia.”
 
A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás, felhő és égbolt 
 

    FB_IMG_1565612845127

adj hálát

 

FB_IMG_1565515712127FB_IMG_1565532068033FB_IMG_1565439430482                                       Szűz Mária

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen 

 

 FB_IMG_1565415078407          légy Te az oka   FB_IMG_1565413498267FB_IMG_1565332402234FB_IMG_1565361260827FB_IMG_1565361403641FB_IMG_1565361421677FB_IMG_1565361543422FB_IMG_1565363491746

 FB_IMG_1564940296412       a HIT tudja

FB_IMG_1547814712507                FB_IMG_1564805380863

FB_IMG_1564923315139                      a Menny ereje

FB_IMG_1558858853320      a szeretet az otthonainkban kezdődik

 

FB_IMG_1560092330565     a Teremtő dolga      ahol Isten van ott

FB_IMG_1559485226667                    Aki az Úrban bízunk 

FB_IMG_1558987531582 A HALLGATÁS HIT a hit ereje a jó ember a jövőm, Isten kezében van a legnehezebb csatákat, a legjobb harcosok kapják a Lélek gyümölcse a Menny ereje áldássá lenni          a szent család napján a vidám szív a legjobb orvosság advent Aki az Úrban bízunk ÁRONI ÁLDÁS az Isteni szeretet bátorság, hit csak tedd meg engedd Uram esti ima ha Isten elhív egy feladatra hagyd az Úrra                   házastársak imája amihez nem kell pénz                  ima a betegekért Isten minden imát hall, még a hangtalan, néma imát is Istenem köszönöm jó reggelt Jézusom Kiemel az Úr minden bajból köszönöm Uram az Eletemet...Boldogságomat...Szerelmemet... nem a félelemnek lelkét Őrangyalom Uram adj erőt Uram sétálj át házamon 

FB_IMG_1564923449729  Angyali üzenet Atyám, vigyázz rájuk    az Égiekhez az Isteni szeretet bátorság, hit benned égnie kell         első számú érték engedd Uram           esti ima fel ne add              félelem helyett Istenre figyelni, imádkozni ha a gyereket              ha Isten elhív egy feladatra  ha te Uram   hálaima hiszünk, türelmesek vagyunk, és soha nem adjuk fel     Hit, Bizalom, Győzelem Isten áldásainak lenni                   Isten arra szánt Isten Szeretetből alkotott Téged       Isten, önkénteseket keres jó munkát kezdett el benned  keresem Isten álmát Kiemel az Úr minden bajból           köszönöm Uram az Eletemet...Boldogságomat...Szerelmemet...  légy erős és bátor  miatyánk mikor elhagytak         mint a pillangó nem a félelem lelkét adta nekünk az Istenn        nem kapható Őrangyalom                     reggeli ima     szabadítód vagyok                Szent Rita tisztán látás       tudom, hogy áldott vagyok Uram adj erőt