Imádságok

“Uram, ki fönt az égben lakozol a fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára áraszd el bölcsességed. Értsék meg valahára mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet. De előre csak a jó visz, a gonosz vissza vet.” Wass Albert

Ima a Magyarok Nagyasszonyához

Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Anyánkat!Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat.Fordítsd felénk könnyes tekinteted,hevítse át szívünket szereteted,hogy megtérjen nemzeted, kövessen Tégedet!Mennyei Édesanyánk, úgy akarunk mindig élni, élő Igédet hordozni, mint ahogy Te hordoztad Jézust a szívedben.Őt akarjuk sugározni mindenki felé,Akivel csak találkozunk.Őt akarjuk adni mindenkinek.Az imádság által is, segítve ezzel feléd.Íme, Szentlélek jegyese, itt vagyunk Veled, Bátoríts minket, mint elődeinket.Ma is Téged kérünk,általad akarunk munkálkodni Szeretetés Békesség Lelke!

MAGYAROK NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK….Hiszem, hogy nem hiába választotta Magyarország , a magyar nemzet patrónájául a Boldogságos Szűzanyát Szent István király .Hiszem, hogy mi mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy valamilyen módon kis Máriák, máriás lelkű családapák , családanyák, gyermekek , felnőttek legyünk. Adná Isten, hogy valóban a Szűzanya szelleme , lelkülete járja át családjainkat, életünket, hogy megtapasztaljuk mindazt az örömet és boldogságot , amit Mária is megtapasztalt már itt, ezen a földön!Csaba testvér.

“Uram, ki fönt az égben lakozol a fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára áraszd el bölcsességed. Értsék meg valahára mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet. De előre csak a jó visz, a gonosz vissza vet.” Wass Albert

Damjanich János imája 🇭🇺

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dícsértessék a Te neved mindörökké!Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.

Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Ima az őrangyalunkhoz

Jóságos Őrangyalom, aki a mennyei Atya színe előtt állsz és szemléled Őt; teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott.Kérlek téged, védj meg engem a saját gyengeségeimtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,az Úr kiválasztott erős harcosa,te vagy, kinek égi hatalma poklok sötét hadát megrontja.Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,„ki olyan, mint Isten?”, így kiáltottál,urad mellett zászlót emeltél,angyalok közt első te lettél.Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,rád bízta az Isten keresztény népünk,oltalmazd meg minden veszélytől,az ördög nagy erejétől!Bátorítsd félő, gyenge szívünket,védelmezd a harcban mi szent ügyünket,vezéreld a jóra éltünket,hogy elnyerjük üdvösségünket!

Mi az imanapló?

Mi Az Imanapló

Te is szeretnéd kézzelfoghatóan tapasztalni, hogy Isten cselekszik az életedben?
Szoktad azt érezni, hogy csak sodor magával az élet, és sosem jut idő az imádságra?
Szeretnéd tudni, hogyan tudod mélyíteni az Istennel való beszélgetéseidet?

Olvass tovább, hogy megtudd, egy imanapló segítségével hogyan kerülhetsz közelebb Istenhez, s miként lehet rendszeres az imaéleted.https://play.ht/embed/?article_url=https://play.ht/drafts/GmRwXnWsfhgZ2TMxu6IGMRpmhpq2/r-_shVufs&voice=hu-HU-NoemiNeural

Az imanapló…

Az imanapló lényegében az Istennel való kapcsolatunk fizikai megnyilvánulása.
A szó előtagjából (ima) adódóan az imanapló szolgál az Istennel folytatott beszélgetések rögzítésére.
Tartalmazhat dicséretet, hálaadást, vallomásokat vagy éppen a benned visszhangzó kérdéseket éppúgy, mint azt, amit Isten tanít neked.

Személyiségünktől függően leírhatjuk benne az imánkat teljes egészében, amit mondunk Neki, de konkrét kéréseinket pontokba szedve is vezethetjük benne, feljegyezve az imákra kapott válaszokat is.
A későbbiekben még lesz szó arról, hogy miért érdemes nyilvántartani imakéréseinket.

A szó utótagja (napló) pedig feltételezi, hogy lehetőség van gondolataid, érzéseid, észrevételeid, egy-egy történéssel kapcsolatos benyomásaid, felismeréseid rögzítésére.
Ebben az értelemben hasonlít egy napló klasszikus értelemben vett egyszerű vezetéséhez.
Jó tisztában lenni a fogalmakkal ahhoz, hogy tudd, mire is van igazán szükséged. Nézzük!

Napló vs. imanapló

Naploiras

naplóírás fogalma mindannyiunk számára mást és mást jelenthet.

Egyesek számára a napló egyfajta krónika, ahol rögzíthetik koruk eseményeit és néhány gondolatot vagy meglátást ahhoz kapcsolódóan; ezek a bejegyzések lehetnek rövidek, mint egy vagy két mondat, vagy akár hosszú elbeszélés.


Jelen írásnak nem célja a napló, mint irodalmi műfaj körüljárása, az összkép kedvéért azonban nem felesleges megemlíteni.

Napló – naponként (vagy meghatározatlan időközökben) készített magánjellegű feljegyzések sorozata. Irodalmi jelentése szerint a prózai műfajok egyike, amelynek formáját az események időrendjét követő feljegyzések határozzák meg. Ha végső formába öntés után nem is egyezik meg feltétlenül az eredeti feljegyzésekkel, a napló az írónak a lejegyzett eseményekhez, gondolatokhoz, lelkiállapotokhoz való közvetlen (időhöz kötött) viszonyulását tükrözi, s ez döntő feltétele hitelességének.

Wikipédia


Sokan abban az értelemben naplóznak, hogy “kiírják” gondolataikat, érzéseiket, egy adott témát írásban tárnak fel.
Azután – közeledve az imanapló fogalmához – vannak, akik tanítások, prédikációk, lelkiségi könyvek számukra értékes mondanivalójából vezetnek naplót, vagy éppen a Szentírás verseit gyűjtik csokorba egy naplóban.

Elégedettebb élethez vezethet a hálanapló vezetése, amikor találunk egy vagy több dolgot a napunkban, amiért hálásak vagyunk.
Néhányan Istennel való találkozásukat írják a naplóba. Ennek éppúgy része lehet az ima írásban történő megfogalmazása, mint az imakérések és válaszok nyilvántartása.

Mi a célja az életedben?

igés háttérképek

Igés háttérképekÉrdekelhet >>

Az imanapló használatának célja, hogy

 • rendszeressé tegye az imaéletedet;
 • mélyítse az Istennel való kapcsolatodat;
 • önreflektív módon segítse önmagad jobb megismerését, ezzel lehetővé tegye fejlődésedet, hogy azzá válhass, akinek Isten megálmodott.
Imanaplo Celja

Mondhatnád, hogy eddig is jól megvoltál, naplóírás ide vagy oda.
Hogy miért olyan fontos mégis a fenti célok megvalósítása?

Életünk legfőbb, legalapvetőbb célja, hogy megdicsőítsük Istent, hogy létünk az Ő dicsőségére legyen. De gondolj csak bele, hogyan dicsérhetnél olyan valakit, akit egyáltalán nem ismersz, akiről nem tudsz szinte semmit….


“Én, az Úr, vagyok a te Istened”

(Zsoltár 81,10)


Személyes ígéret ez, hogy Isten önmagával való kapcsolatra hív el. Ebből a kapcsolatból és ennek mélységeiből jön az egyre növekvő dicsőítés.
Ahogy egyre jobban megismered Őt, annál jobban rá fogsz csodálkozni felfoghatatlanul gazdag Istenedre, s annál inkább bugyog benned a dicséret.
Dicsőítésünk és kapcsolatunk összefonódik. Egyik sem létezik a másik nélkül.
Ehhez a jobb megismeréshez nyújthat segítséget az imanapló rendszeres vezetése.

Miért hasznos az imanapló vezetése?

Hogy miért olyan hasznos az imanapló, mire ez a nagy felhajtás körülötte?
Az alábbiakban összegyűjtöttük használatának legfontosabb előnyeit.

Mederbe tereli gondolataidat

Miért érdemes imanaplót vezetned?

Miért érdemes imanaplót vezetned?Érdekelhet >>

A sok inger között, ami a mindennapjainkat kíséri, időnként nehéz koncentráltnak maradni.
Ha meg is találjuk azt az időt a napunkban, amit imádsággal tudunk tölteni, gyakran akkor is száguldanak a gondolataink a mosógép bepakolása, a bevásárlólista tételei és a munkahelyi tennivalók között.
Gondolataink leírása segít összpontosítani, ott tartani figyelmünket.

Segít nyomon követni

Imanaplo Nyomon Kovet

Tevékeny Istenünk van, Aki válaszol imáinkra. Érdekes tapasztalattal gazdagodhatsz, ha nyomon követed, s leírod kéréseidet, valamint az arra érkező válaszokat.

Sok mindent kérünk Istentől a mindennapjaink során, amikre később talán már nem is emlékszünk, csak pörgünk tovább az élettel.

Így nem szembesülünk azzal sem, hogy Isten meg is válaszolta az imát. Pedig az nagy bátorítást, megerősítést adhat számunkra.

Az imanapló vezet a rendszeres közbenjárásban

Előfordult már veled, hogy azt mondtad a barátodnak, imádkozol érte, elmondtál egy rövid fohászt, aztán valahogyan elfelejtetted folytatni?
Az imanapló lehetőséget ad, hogy eszedben tartsd, s következetes légy a közbenjárásban.

Imanaplo Es Biblia 1

Mélyíti az Igével való kapcsolatodat

Egy imanaplóba le tudod jegyezni azokat az Igéket, amelyek megérintenek, sőt leírhatod,
hogy mit mond számodra vagy éppen milyen kérdéseket vet fel benned.

Segíti a rendszeres ima szokásának kialakítását

Maga a napló vizuális emlékeztetőként szolgálhat az imádkozáshoz, ha elkezded rendszeressé tenni a mindennapjaidban, mígnem eljutsz oda, hogy a napló puszta látványa, mintegy csengő, imára hív.

További hasznos információk: Miért érdemes imanaplót vezetned?

Hogyan vezetheted?

A naplóírás hallatán talán neked is egy szép, bőrkötésű kötet jelenik meg a gondolataidban, azonban mai, digitális világunkban már több lehetőség közül választhatunk.
Kérhetjük a számítógép segítségét a naplóíráshoz, de léteznek már telefonon elérhető applikációk is.

Borkoteses Imanaplo

A sok alternatíva ellenére mégis érdemes megfontolni a hagyományos “papír és toll” eszközkészlet alkalmazását.

Egyfelől azért, mert szinte az egész napunkat behálózza a világháló és az okos eszközök, így nagyobb kiszakadást jelenthet a mókuskerékből.

Másfelől a telefonunkból, laptopunkból áradó “információrengeteg” könnyen elterelheti figyelmünket, kizökkentve az imádságból.

Használhatunk erre a célra összeállított naplót, de egy egyszerű füzet is személyes imanaplónkká avanzsálhat.
Mindkettőnek megvannak az előnyei.
Az előbbi alkalmazásával könnyebbséget jelenthet, hogy az adott szempontok szerint vezet bennünket az imaéletben és az Istennel való kommunikációban. Utóbbinál pedig lehetőségünk van a saját szempontjaink meghatározására.

Bármelyiket is használod, légy rendszeres és kitartó!
Kezdj neki még ma az imanapló használatának, hogy mielőbb megtapasztald az Istennel töltött idő egész életedre kiható áldásait!

A következő cikkből tippeket kaphatsz, hogy mi mindent érdemes az imanaplóba írni.

Assisi Szent Ferenc (1182-1226)A teremtmények éneke

Magasságbeli, mindenható, jóságos Úristen,Dicséret, dicsőség, tisztelet, és áldás illet Téged.Magasztalunk és áldunk Téged mindenteremtményedért, kü̧lönösentestvérbátyánkért a Napért, ki életü̧nket világítja be. E fényes, hatalmas tü̧ndöklés is Rólad tanúskodik.Áldott légy Uram kis húgunkért a Holdért, a csillagokért az Égen, melyeket széppé, ragyogóvá teremtettél!Áldott légy Uram öcsénkért a szellőért, a levegőért, a felhőkért, a nyugalomért, a változó időjárásért, mely teremtményeidet élteti!Áldott légy Uram víz nénénkért, akire nagy szükségü̧nk van, és aki szerény, értékes és tiszta!Áldott légy Uram tűz testvérü̧nkért, aki világosságot ád a sötétben, s meleget ha fázunk, aki erőteljes és hatalmas.Áldott légy Uram Földanyánkért, ki fenntart és táplál bennü̧nket, aki mindenfajta gyü̧mölcsöt, fü̧vet, gyógynövényt, és csodálatosan szépvirágokat terem!

Ki vagy te, és ki vagyok én? – Gondolatok a szentségimádásról

NÉZŐPONT – 2021. szeptember 4., szombat | 13:15

Az Oltáriszentség csendes imádásához, az adorációhoz való viszonyulás az Egyház egyes tagjai részéről sem egységes. A ráció joggal felügyeli, hogy napi cselekvéseinket előre tervezhető eredmények kísérjék, de meglepő módon végül mégis hálás lesz, ha rendszeresen meghívjuk a Valóságos Jelenlét látszólagos tétlenségébe. Bódy István (mérnök, a Ferences Világi Rend tagja) írását szerkesztve közöljük.

A teljesség utáni vágyakozás, sóvárgás az ember olyan tulajdona, amely – hasonlóan szeme színéhez – büszkeségre nem ad okot számára. Ezt is kapta, ajándékba. A teljesség utáni sóvárgásból fakadó megszentelt vágy, hogy testi szemével látni akarja a teljességet. Nincs semmi csodálkozásra okot adó abban, hogy oly sokan lettünk vizuális tartalom függő, addiktológiai esetek. A tévé-távirányító csatornaváltó gombjának nyomkodását felváltotta a számítógépen, telefonon végeláthatatlanul gördülő üzenőfal, és ahogy az ember az egyik YouTube-videóból zuhan a másikba, nyughatatlanul keresve valamit. E leállíthatatlan, de soha beteljesülni nem képes késztetésből, úgy tűnik, célhoz érni soha nem fog, lehetetlen megtalálni azt, amit keres.

Valójában pedig létezik, és elérhető – itt a földön is, csak egészen máshol, mint ahol keressük. Megtörténhet, hogy megtapasztaljuk, hogy az Oltáriszentségben testi szemeinkkel is láthatjuk a láthatatlant.

Ez nem csak szép, elméleti konstrukció. Tud megrendítő erejű lenni. Hatalmasabb minden képernyőn kisugározható élménynél, ugyanakkor az addikció kényszere nélkül ölel körül. E láthatás kötésének vonzáspontja nem a zsigerekben vagy a pszichében van, hanem mélyebben: a szívben – ezért hatalmasabb, de egyben kiszolgáltatottabb és törékenyebb is amazoknál.

Miért kellene odamennünk, és ránéznünk egy darab fehér ostyára? Isten mindenhol ott van: fűben, fában, természetben és a lényünk mélyén is. Mi szükség lenne akkor arra, hogy a közelébe menjünk az Oltáriszentségben az Egyház által meghirdetett jelenlétének?
Azt hiszem, ennek szoros köze van ahhoz a testiséghez, amely az emberi kapcsolatokban annál inkább jelen van, minél fontosabbak és meghatározóbbak. A csecsemő az anyja melléből táplálkozik, a kisgyerek beül apja ölébe, a testvérek a földön fetrengve birkóznak, a nagymama megsimogatja kisunokája fejét, a szerelmes nem bírja ki, hogy ne ölelje át szerelmét – mindegyik feltételezi, áhítja és megvalósítja a közelséget. Igen, Isten ott van a külső világban, a táj titokzatos nyugalmában, a kilyukadt, csepegő, rozsdás ereszcsatornában is, és ott van belül, bennünk is, gondolataink és érzéseink gomolygásának mélyén. Igazából ez utóbbi a meghatározóbb, az elementárisabb, a lényegibb: Isten jelenléte lényünk, szívünk középpontjában. A világban, a külső környezetben megtapasztalt jelenléte lehet, hogy csak e belső jelenlét reflexiójaként képződik bennünk.

Az Oltáriszentségben Isten – bár az anyagi világ egy elemeként jelenik meg – nem a zsigerek mélyén rezonanciát keltő reflexió, hanem valóságos, fizikai jelenléttel,

érzékelhetetlenségében is hatalmasan kiemelkedik a világ minden dolgában visszatükröződő jelenlétei közül.

Ugyanolyan elementáris, valóságos és lényegi, mint amivel az emberi szív középpontjában van ott.

Amikor az ember belép a templomba, az Oltáriszentség közelébe, az Eucharisztiában valóságosan, fizikailag jelen lévő Jézus a testi közelség kontaktusába kerül a szíve közepében hordozott Jézussal. A testi kontaktus feltételezi a közelséget. A fizikai világban testté lett Isten a szellemi ittlétében is alázattal magára ölti az anyagi világ minket megkötő szabályszerűségeit (…) Ráemelhetjük a tekintetünket az üveg mögött. Ha nem is láthatjuk közvetlenül, mert be van zárva a tabernákulumba, az Oltáriszentség közelségében, jelenlétében bármit megtapintva, közvetlen, közeli érintkezésben, fizikai kontaktusban lehetünk Vele, aki a padló, a falak és felületek egymáshoz simuló közvetítésével érintkezik a mi testünkkel, tapintásunkkal.

Végtelenül nagyszerű élmény, hogy mindehhez szükség volt ránk, kellettünk ahhoz, hogy a bennünk jelen lévő Szentháromság fizikai kapcsolatba léphessen az Eucharisztiában jelen lévő Szentháromsággal. Azzal, hogy engedtünk az ellenállásunkból – a lépteink által, melyek oda vittek, és a jelenlétünk által –, vezetékké válhattunk, melyen zárul az áramkör. A szentségimádásban az ember csak mint boldogan örvendező harmadik vagy negyedik fél van jelen, mely jelenléte kimondatlanul is azt mondja: „megjöttem tőled hozzád, hogy elhozzalak téged neked”.

Az Oltáriszentség jelenlétében időzve testi mivoltunkban vehetünk részt a Szentháromság belső életében

– akár tapasztalunk valamit, akár nem, bár néha megadatik, hogy valami titokzatos módon érzékelhetjük azt, amit ez az „isteni testiség” hordoz. Mindehhez nem kell semmi, csak az, hogy ott legyünk. Teljesen mindegy, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy jók vagyunk, vagy rosszak, szépek vagy csúnyák, boldogok vagy szerencsétlenek. Csak arra van szükség, hogy ott legyünk. E tapasztalásban benne van a szerelem térből és időből kiszakító ölelkezése, a gyermekként kézen fogva vezettetés boldog-öntudatlan biztonsága, és az, ahogy a nyakunkat szorosan átkaroló kicsi gyerekkarok kifejezik azt, hogy megbíznak bennünk és szükség van ránk. Ez megrendítő és egészen ijesztő. Félelmetes engedni a vonzásnak, és bevonódni a kapcsolatba, mert a matematika összes axiómájánál egyértelműbb, hogy

az önmagát teljesen kiszolgáltató Istennel csak az és akkor kerülhet kapcsolatba, aki maga is meri egészen kiszolgáltatni magát.

Mindenki megtapasztalta már ilyen vagy olyan formában a meghittség különböző mélységű megnyilvánulását, mely váratlanul egyszer csak körülölel egy másik személlyel való találkozásban, együttlétben, melyben a szokásos kommunikáció célvezéreltsége, fegyver- és eszköztára csodálatos módon úgy haladódik meg, mintha képesek lennénk a gyaloglásból egy laza mozdulattal elrugaszkodva szabadon úszni, bármely irányban a levegőben. Az önmegvalósítás és önvédelem kontrolljának furcsa kikapcsolódására utal, hogy a meghittségesemény csak akkor éri el a tudatosság szintjét, amikor a varázslat kezd szertefoszlani, és a tudat fájdalmasan felkiált: Még ne legyen vége!

Isten a szív belső kamrájában a szülő, a gyermek, a testvér, a barát, a szerelmes összes kapcsolódásának meghittségével vár.

Fájdalmas módon épp azokkal, amikre az ember leginkább vágyik.

Mit jelent a meghittség? Kapcsolódást, jelenlétet, figyelmet, érzékenységet, feltárulkozást, kíváncsiságot, rácsodálkozást, meglepetést. Mi nincs a meghittségben? Elvárás, megfelelés, kényszer, külvilág és idő.

A meghittségben egy másik téridőben találjuk magunkat, ahol az előzőek elpárologtak, vagy nem is képzelhetőek el. A legtöbb cselekvés és jelenlét az idő- és célérzet szigorú felügyelete alatt zajlik, a pillanatot beágyazva és beszorítva a megelőző és következő napirendi pontok és az aktuális cél követelő meghatározottságai közé.

A meghittségben megszűnik a külvilág és az idő. A kapcsolódás örökké tartó, még akkor is, ha itteni világunkban minden alkalommal fájdalmasan össze kell törnie.

Isten – meghittségével – folyamatosan várakozik a szív belső csendjében, mely nem gombnyomásra előhívható és olcsó, nem szórakoztatás, nem célszerszám és nem vigasz. Azok vannak és azok nincsenek benne, amiket az előbb felsoroltunk. Folyamatos jelenlétként adott, minden helyen és minden időben jelen van, minden szituációval érvényes összefüggésben áll, megszólít és megszólítható. Akkor is jelen van, ha nincs jelen, mint ahogyan a falról leakasztott festmény is valamiképpen jelen van téglalap alakú, világos, negatív lenyomatában a koszos szürke fal hátterén.

A meghittség nem előállítható, kiprovokálható, nem vásárolható meg – az erre irányuló kísérleteknek fájdalmas üresség az eredménye. A meghittségnek nincs virtuális megfelelője, mert természetéből fakadóan spontán. Az Isten meghittségébe helyezkedéshez nem kell más, mint az odafordulás, a figyelem, bizalom irányba fordítása, melynek megtanulása és megvalósítása a legkönnyebb és a legnehezebb egyszerre. Annyira kicsi erőfeszítést igényel, hogy legtöbbször kívül esik a rendelkezésre álló erő tartományain. (…)

Isten csendjében van legbelsőbb otthonunk.

Az ember belép a megfogalmazható vagy megfoghatatlan nagyszerűségbe, amit csak sejt, vagy amiben talán már többször része lehetett, azért hogy jól érezhesse magát, és ekkor gyakorta azt kell tapasztalnia, hogy nincs alanyi jogon megszerzett otthonosság, akárhányadszor lépett be ebbe a csöndbe. Az otthonosság melengető érzése helyett azt kell tapasztalnia, hogy először van itt, és hogy most mindent nulláról kell kezdenie. Ki vagy te, és ki vagyok én?

A szentségimádásban megvalósuló meghittség nem engedi meg, hogy az ember uralhassa – azért, hogy meglepetés és ajándék lehessen. Nincs két egyforma szentségimádás, ahogyan nincs két ugyanolyan szeretkezés sem. Az értelem számára mindkettő egészen abszurd és hozzáférhetetlen, a ráció mégsem lázad fel vagy vonul dacosan a háttérbe, hanem boldogan lemond az élet legtöbb pillanatában neki kijáró vezető szerepről, mohón tapasztal, a gazdagon áradó valóságból befogad annyit, amennyi csak számára lehetséges, és szokásához híven kérdez:

Ki vagy te, és ki vagyok én?

Az ember abból tudhatja, hogy otthon van, hogy rádöbben: ez nem frusztráló vagy rémisztő, hanem nagyszerű.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Istenünk, hozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te vagy a szeretet! Eléd hozzuk most nemzetünk sorsát: örömeinket és gondjainkat egyaránt. Nálad keressük a békét, amelyet a világ nem adhat meg, és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Ma azért imádkozunk, hogy saját akaratunk önző érvényesítése helyett a Te gondviselő vezetésedre bízzuk magunkat, elfogadva ajándékaidat. Nemzetünkért és nemzetünk nevében felemeljük a szívünket, hogy a Te közelségedben megtisztuljanak gondolataink, értelmünk és akaratunk. Vezess minket az örökkévalóság útján, napról napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél számunkra! Áldd meg és őrizd meg népünket, hogy általunk és közöttünk felépülhessen a Te Országod!

Hálaadó imádság:

Uram hálás szívvel állok meg most lélekben előtted,És megköszönöm, hogy újra erőt meríthetek belőled,Megköszönöm azt is, hogy kereshetlek Téged,És bármi jöjjön reám, várhatom a segítséged.Köszönöm Istenem, hogy tart még a kegyelem,És köszönöm, hogy kezedben lehet az életem,Mert valahányszor imádságban szólok hozzád,Mintha közelebb jönne hozzám a mennyország,És mintha megnyílna egy láthatatlan csatorna,Melyen át féltő szereteted a szívemig hatolna.Köszönöm hát mindazt amit Tőled testiekben kaptam,És azt is amivel az elmúlt héten lelkiekben gazdagodtam.Köszönöm az új reggelt és köszönöm a szeretteim,Köszönöm a hitvestársam és köszönöm a gyermekeim.Köszönöm az életemet és köszönöm az egészségemet,Köszönöm a benned naponta megújuló reménységemet.Köszönöm az ételt – italt amit naponként kirendelsz számomra,És köszönöm mindazt, amit még megadsz nekem gazdagodásomra.Uram lehet nem sikerül, hogy most mindent felsoroljak,De tudom, hogy te úgy is értesz, ha nincsenek szavak.Ezért mindent összegezve csak egy nagy

köszönömöt mondok,Hogy kegyelmedből elkerültek a bajok, betegségek, gondok.S tudom, hogy ha meg is próbálsz engem időről időre,Nálad bátran kopoghatok ha szükségem lenne erőre.Ezért sorsom és életem újra szent kezedbe helyezem,És hálás szívvel megköszönöm, hogy tart még a kegyelem.Kérlek, hogy karold fel az özvegyeket s árvákat,És mindazokat akik Tőled segítséget várnának.Kérlek drága jó Atyám, hogy vedd füledbe kérésüket,És Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg könyörgésüket.Hallgass meg engem is drága jó Atyám,És végtelen szereteted áraszd ki reám.

2020.01.17. Varga Szilárd Csaba

Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyankell örülni a megérdemelt könnyben.Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosságszíntelenségét okosan csillogtassam.Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,s hogyan kell féktelen erővelegyenesen állni.Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,s alázatosan megadjam magam a léleknek.Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!

Áldás

Oltalmazó Anyánk, odafent az égen,Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!Esthajnalcsillagod szórja ránk fényedet,Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!Az Élet Fájából faragták ki trónod,Szarvasként, hazánkat hétszeresen óvod.Szívünkben hordozzuk dicső képedet,Vezesd a Tudással, elárvult népedet!Sólyom vagy Te a riadt istenek között,Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.Aranyló szárnyad beragyogja az eget.Ne hagyd elveszni magyar népedet!Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet!Ne feledd el soha a Te hű népedet!Ó.J. 2020. november 15.

MENNYBE FELVETT NAGYASSZONYUNK, HÓFEHÉR LILIOMUNK ÜNNEPÉNEK ELŐESTÉJÉRE…

Örömmel jöttünk szép Szűz Máriához, Vár reánk mindig égi jó Anyánk. Lelkünkben szent tűz, szemünk könnyet áldoz, Hódolni dallal nem szűnik a szánk.Jó Anyánk, halljad hála zeng a dalban: Hogy neked is fájt, ami fáj nekünk. Emberi szívben mindig annyi baj van! Mennyei enyhet Tőled kérhetünk. Gyötrelme tör ránk vak vajúdó kornak. Gyűlölet gyullad, irtja életünk. Jaj, szívünk rémül: milyen lesz a holnap? Te vagy a zálog, hogy remélhetünk. Szent Fiad meghalt a kereszten értünk, Hogy törje poklok szolgaláncait, Öljük meg mink is zsarnokunk: a vétkünk, És szabad szívvel szárnyal majd a hit. Ó Anyánk, most Te megtanítasz szépen: Másért ne sírjunk, csak a bűn miatt. Rettegni nem kell vak viharos éjben, Merjük csak immár szeretni Fiad. Győzünk a harcban, mert velünk az Isten. Vérnek és könnynek nagy az ereje. Vállalta sorsunk, hogy ne vesszünk itten, Krisztusunk győz, és győzünk mi Veled. Könnyeid, Szent Szűz, ezt üzenik nékünk: Csókoljuk érte égi arcodat. Most búcsúszóra földre hull a térdünk: Gyermeki lelkünk hűséget fogad.

Gyarmati Péter: IMA

A templom csendes félhomályaReggelente átölel.Imádkozom, és ilyenkorÚgy érzem, az Úr oly közel.Nem imakönyvet lapozok,Nem betanult imát mormolok.Hagyom, hogy a lelkem kinyíljon,S feltörjenek a gondolatok.Olykor elmerengek én,Mennyi könyörgés és hány panasz,Kérés, esengés szállt fel itt,S lett a zord télből víg tavasz.Hányan találtak enyhüléstE díszes, nagy falak között?Hány megkínzott, megtört lélekbeSzeretet és béke költözött.De az is eszembe jut ilyenkor,Vajon, hányszor szólt hálaének,hány szívből áradt köszönet?S köszönték meg tiszta szívbőla Te jótéteményeidet!Mikor jól megy a sorunk nekünk,Kerül a bánat és nagy az öröm.Oly könnyen feledünk Téged,S nem mondjuk azt: köszönöm!Pedig, ha Te nem lennél velünk,Nem élnénk meg a másnapot.De hálátlan az emberi lélek,Elfelejti, hogy mit kapott.Te nem kérsz soha semmit, Uram.Csak adsz Magadból oly sokat!Szeretettel és türelemmelMutatod meg a jó utat.A templom csendes magányábanMa mindenért hálát adok Neked!Kezedbe teszem a sorsomat,S örömmel áldom a Neved!

Jézus és a kereszt

A keresztfa tövében letérdelek én,Kezemben a könyvvel imádkozom én.A feszületről Jézus néz le rám,Arca fájdalomban úszik, de mosolyog reám.Halkan kérdezem, miért?Ő csak annyit mond: érted, s mindenkiért.Bár ne tennéd, Jézusom! Kiáltok fel én,S erre kérdezi Ő csendben, miért?Mert hatalmadnál fogva leigázhattad őket,Kik gyűlöletből kereszthalálra ítéltek!Valóban. – szólt Jézus.- De én szeretetből teszem ezt értetek,Mennyei Atyám nem akar megölni benneteket!De Téged igen, Uram? – kérdeztem.Így volt megírva. – válaszolta.Nem értem. – mondottam.Jézus válaszolta: Nem kell értened, csak hinned,Hogy megváltottalak, neveden szólítottalak.Hogyan Uram? – kérdeztem.Vállamon bűneidet vittem, s mikor meghalok, azokatMennyei Atyám elé viszem. – Jézus mondotta.Nem értem, Uram! – válaszoltam.Nem baj.De elhiszed? – kérdezte Jézus.Hiszem Uram!Mert Te Magad mondtad!A keresztfa tövében letérdelek én,Átgondolom bűneim, és megbánom azokat én.

Szent Jakab apostol, az elsők között kiválasztott, az Úr kelyhéből elsőként ivó, és aki a zarándokok védelmezője vagy, erősíts meg minket hitünkben, örvendeztess meg a reménnyel, hogy zarándoklatunk által a keresztényi élet útját járjuk, és bátorítsd szívünket, hogy utunk célját elérve az Atya Isten dicsősége ragyogjon fel mibennünk. (zarándok imádság)

Szent József, azokért imádkozunk hozzád, akik munkát keresnek,megélhetést a maguk vagy a családjuk számára.Te, aki a munkások védőszentje vagy, járj közben azért, hogy mindazok,akiknek munkalehetőségre van szükségük, tisztességes, méltó fizetségellenében használhassák erejüket, tehetségüket embertársaikszolgálatára!Te, aki a családok védőszentje vagy, ne hagyd, hogy a szülőknélkülözzék a gyermekekeik táplálásához és neveléséhez szükségesforrásokat!Tekints, kérünk, együttérzőn azokra a testvéreinkre, akik atehetetlenség és szegénység fogságába estek betegségük miatt vagytársadalmi zavarok miatt!Járj közben azért, hogy a kormányok, a vállalatok vezetői, és mindenfelelős személy találjon olyan igazságos megoldásokat, amelyek általmindenki átérezheti annak az örömét, hogy tisztességes megélhetésreszert téve, képességei szerint hozzájárulhat a társadalomgyarapodásához!Imádkozz értünk, hogy mindannyian részesedjünk az Isten általtúláradóan nekünk ajándékozott javakból, és hogy segítsük a mienknélszegényebb országokat!

Templomodból Uram mielőtt távozom,Föld porába hullva újra imádkozom.Buzgón esdekelve arra kérlek Téged,Ne ostorozd tovább áhítatos néped,Ha Tebenned bízva munkája után lát,Hullasd munkájára áldásod harmatját.Ha könnyei között örömért kiált fel,Bűnbánatos néped ó Uram ne vesd el.S hogyha vész rohan rá s Tőled kér segélyt,Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.Hogy így napról napra virradván örömre,Neved dicsérjük most és mindörökre.

Az imádság

Az imádság az ember legnagyobb lehetősége, Az imádság a hívő legszebb kötelessége,Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája,Az imádságban minden ember előtt tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája,Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni,Az imádság a legbiztosabb módja annak, hogy Isten minden ajándékában részesüljünk,Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.de semmilyen téren nem vagyunk olyan bizonytalanok, mint az imaéletben.mint az imádságban.az emberek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.mégis nagyon kevesen mennek át rajta.mégis a legnagyobb nehézség lesz belőle.mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.mégis ezzel foglalkozik a legkevesebbet.

MINDENKI LELKÉBEN LÉTEZIK EGY IMA A LÉLEK IMÁJA ❤️🙏❤️🙏❤️Mindenki lelkében létezik egy ima,Mit nem kell könyvből tanulnia.Elég ha a csendben némán elmerülS a szavak előtörnek oly rendületlenül.Mik aztán maguktól mondatokká válnak,Részesei lesznek egy szív dobbanásnak.S lassan átjárják az egész lényed,Érzed ugye, ahogy megroggyan a térded?A kezed is önkénytelen összekulcsolod,Ne bánd ha imádat némán ordítod.S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre,Esendő vagy Ember, nincs, kinek nincs vétke.Imádkozz hát a magad Istenéhez,Bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz.S a hited, ne veszítsd el soha,Egy életed van, bár a sors néha mostoha.Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted,Utad végén megtudod, miért kellett így tenned.Addig imádkozz, mert létezik egy ima,Mit a léleknek nem kell, könyvből tanulnia.

🌹⏰🌹 II. Rákóczi Ferenc imája

“URAM,… GYÚJTSD FEL a LOMHÁKAT, ….VILÁGÍTSD MEG a VAKOKAT, ….az ISTENI LÁNG EMÉSSZE FÖL VISZÁLYKODÁSAINKAT!….”A te kezedben van szívünk, Uram, Döfd át szereteted nyílával, Gyújtsd fel a lomhákat, Vezesd vissza az eltévelyedetteket, Világítsd meg a vakokat, Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, Bátorítsd meg a habozókat, Tanítsd a tudatlanokat, Gyarapítsd bennünk a hitet, Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, S újra és újra kérlek, Add, hogy szereteted gyarapodjék, Hogy ez az isteni láng Eméssze föl viszálykodásainkat…….

Áldottak legyenek azok, akik csendben érkeznek életünkbe, könnyű léptekkel, hogy ne ébresszék fájdalmainkat, ne ébresszék fel a szellemeinket, ne keltsék fel félelmeinket.

Áldottak legyenek azok, akik könnyedén, kedvességgel közelednek hozzánk, beszélik a béke nyelvét, hogy ne ijesszék meg lelkünket.

Áldottak legyenek azok, akik szeretettel megérintik szívünket, tisztelettel tekintenek ránk, és minden hibával és tökéletlenségével egészben elfogadnak minket.

Áldott legyen az, aki bármi lehet az életünkben, mellettünk marad.

Áldottak legyenek azok a felvilágosult lények, akik angyalként érkeznek hozzánk, mint virág vagy madár, akik szárnyat adnak álmainknak, és szabadságuk van választani, hogy maradjanak és fészket rakjanak.❤️

Az imádság

Az imádság az ember legnagyobb lehetősége, Az imádság a hívő legszebb kötelessége,Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája,Az imádságban minden ember előtt tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája,Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni,Az imádság a legbiztosabb módja annak, hogy Isten minden ajándékában részesüljünk,Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.de semmilyen téren nem vagyunk olyan bizonytalanok, mint az imaéletben.mint az imádságban.az emberek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.mégis nagyon kevesen mennek át rajta.mégis a legnagyobb nehézség lesz belőle.mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.mégis ezzel foglalkozik a legkevesebbet.Bejegyezte: Sári mama

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,akik a mennybe örök boldogságot kapnak.

Uram, csak te hallod, a néma kérésemMit mással megosztani nem lenne érzésemBízva az Igében, s bízva Szent SzavadbanHozzád fordulok én, minden gondolatbanTe vagy az erőm, Te vagy a tanomTe vagy félelmek közt, az őrangyalomTe vagy a váram, te vagy az arcomTe vagy ki vívja, velem a harcomBennem élsz örökre, hatalmas IstenBennem, kit képedre alkottálBennem, ki már sokszor bántottKiben nem egyszer csalódtálS még is velem vagy, megbocsátó IstenMég is velem vagy, s kívánságod nincsenCsak a tíz parancsolat, mit tartani nehézÉgi-földi boldogsághoz, ennyi az egészSzükségemben Isten, hozzád száll fohászomBárány vagyok Uram, s Te vagy a JuhászomAdd meg kegyesen, mit kér a Te szolgádHogy a Te dicsőségedre, végezhesse dolgát.

Június: 💖JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK💖 hava.

Úr Jézus isteni Szíve! Íme itt térdelünk előtted, és bemutatjuk Neked azon imádást, dicséretet és dicsőítést, mellyel Téged Szűz Mária szeplőtelen szíve, az egek angyalai s szentjei, s a földön az egész Anyaszentegyház imád. Bárcsak minden teremtményed örökké imádna, dicsérne és dicsőítene. Hálát mondunk Neked minden vett jótéteményedért. Minden Téged szerető teremtményeddel egyesülten kérünk: bocsásd meg mindama hitetlenséget, hálátlanságot, hidegséget, közönyt, tiszteletlenséget és bántalmakat, amelyekkel az emberek, különösen a legméltóságosabb Oltáriszentségben illetnek. Fogadd helyettük kegyesen el a mi hitünket, bizalmunkat, szeretetünket és hallgasd meg irgalmasan kéréseinket.Jézus isteni Szíve, mely magadat a mennyei Atyának a keresztfán föláldoztad, s ez áldozatot naponta oltárainkon megújítod, tartsd meg, védd meg s igazgasd Anyaszentegyházadat s annak fejét.Hamis tanokat, meghasonlást, botrányt, üldöztetést és közönyt tarts távol híveidtől.Add minden szülőnek malasztodat, hogy gyermekeiket a Te dicsőségedre s örök üdvükre nevelhessék; a gyermekeknek pedig engedelmességet, tiszteletet, hálát és szeretetet szülőik iránt, hogy atyai áldásod rajtuk nyugodjék.Tartsd meg az ártatlanságot, erősítsd meg a bűnbánókat, alázd meg országod elleneit, és vezesd őket aklodba vissza.Legyen Neked ajánlva minden ember: könyörülj a megholt híveken, kivált szülőinkön, rokonainkon, barátaink és jótevőinkön és azokon, akikről senki sem emlékezik névszerint, s engedj minket boldogító szemléletedre jutni.Ezeket kérjük Szűzanyád által Tőled, ki az Atyával s a Szentlélekkel egyetemben élsz s uralkodol, Isten örökkön örökké. (Részlet az Officium Divinum 1920-as kiadásából)

Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz!Krisztus, kegyelmezz!Uram, irgalmazz!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!(fentieket a hívek megismétlik) – A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!Mennyei Atyaisten,Megváltó Fiúisten,Szentlélek Úristen,Szentháromság egy Isten,Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,Jézus Szíve, Isten szent temploma,Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,Jézus Szíve, minden erény mélysége,Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt,Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú SzívJézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Hallgass meg minket!Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Irgalmazz nekünk!Szelíd és alázatos szívű Jézus,Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében Irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

SZENTHÁROMSÁG ÁLDÁS

Nyugodjon meg rajtunk az Atya áldása aki teremtőnk,gondviselőnk és életünk forrása.Nyugodjon meg rajtunk a Fiú áldása aki megváltónk,testvérünk és békességünk forrása.Nyugodjék meg rajtunk a Szentlélek áldása aki vigasztalónk,pártfogónk és minden örömünk forrása. Áldás

Szombat reggeli Imádság

Jézus Szíve, hiszek benned, hiszem, hogy szeretsz hogy az égi szép hazába bizton fölvehetsz. Jézus Szíve, bízom Benned rendületlenül,Jól tudom, ki Benned bízik, meg nem szégyenül.Áldlak Téged és szeretlek, érted ég szívem. Ó, növeld az égi vágyat lelkem mélyébe Jézus Szíve, bízom Benned….Drága szent Szív, életemet neked szentelem, Szavam, tettem, gondolatom mind Tied legyen. Jézus Szíve, bízom Benned…Jézus Szíve, óvd meg kérlek szívem liliomát, Hogy majd egykor hófehéren nyújtsam neked át! Jézus Szíve, bízom Benned…Vedd szívemet, drága Jézus rejtsd el Szívedbe Hamvadjon ott áldozatul szent szerelemben. Jézus Szíve bízom Benned….Szentséges szív óvd meg kérlek szívem liliomát,hogy majd egyszer hófehéren nyújtsam neked át.Jézus szíve bízom benned rendületlenül. Jól tudom ki benned bízik, meg nem szégyenül.

Köszönöm Uram ezt az uj napot .Templomodba indulok neked halat adok .Köszönöm ,hogy ma is hozzád szolhatok .Lábad elé leroskadok ,közben másokra gondolok .Mindazokra kik nem jutnak el ma hozzád .Kiket betegség fájdalom ,kinoz es otthonukban pihennek .Imaimban mind velem lesznek ,kerlek Téged gyogyitsd meg öket .Kőszönet ,es hála neked ,hogy engedted nekem ezt az imát .

Adassék a szenvedőnek enyhülés,Adassék a betegnek gyógyulás,Adassék a szegénynek bőség,Adassék az elhagyatottnak törődés,Adassék a szomorúnak öröm, Adassék a magányosnak közösség,Adassék a háborúskodónak béke,Adassék a gyűlölködőnek szeretet,Adassék a megosztottnak egység,Adassék a vaknak látás,Adassék a süketnek hallás,Adassék a korlátozottnak szabadulás,Adassék a kételkedőnek bizonyosság,Adassék az alvónak ébredés,Adassék a sötétben fény,Adassék az emberiségnek emelkedés!Adassék, hogy AZ lehessek, AKI VAGYOK.Áldás🙏❤

Szabadító ima

Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy,Te Atya vagy,Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk,hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.A gyűlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.A féltékenység, a harag, a halál gondolatától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.Minden öngyilkossági vagy abortuszra irányuló gondolattól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.A szexualitás minden rossz formájától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.A család szétválásától, minden rossz barátságtól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.Könyörögjünk!Ó, Urunk, Aki azt mondottad: „Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek”‘, Szűz Mária közbenjárására,add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük. Krisztus, a mi Urunk által.

Ima a Szentlélekhez

Istennek Szentlelke, úgy várom jöttödet!Borítsd újra lángra Tűzeddel szívemet.Megbűnhődött lelkemre hintsd a Krisztus vérétállítsd helyre bennem Istennek a képét.Formálj át, tisztíts meg; -nyitva van a szívem!Hegyet megmozdító hitet adjál nekem.Küld le rám Istenem Lelkednek áldását,tüntesd fel arcomon Fényed ragyogását.Szentlélek Úristen, szállj le családunkra,egy se legyen köztünk termőtlen fügefa!Újítsd meg életünk, adj szívünkbe békét,töltsd el Szentlélekkel házunk egész népét.Szállj le a világra Krisztusi Lélek -Oly sok mindenfele a könny és a vétek.Olvaszd fel Tűzeddel a megdermedt szíveket,támassz a pusztában virágzó életet.Óh, jöjj közénk Szentlélek, tégy egy nagy csodát;tisztító Tűzeddel járd a lelkeket át,hogy legyen minden lélek virágzó almafa,s minden halandó test az Isten temploma.

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt akarjam. Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, mindig azt tegyem. Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, hűséggel megvédjem. Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

Szent Ágoston: Pünkösdi könyörgés

Imádkozzunk együtt, egymásért! – Nyolcadszor hívnak világméretű szentségimádásra a NEK szervezői

HAZAI – 2021. május 11., kedd | 17:12

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) előkészítő titkárság ismét közös imára hívja a világot 2021. június 5-én, az úrnapja előtti szombaton.

hirdetés

Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, Szentírás-olvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, megadva a települése nevét és irányítószámát.

Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat:

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.

Június 5-én, úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

A kongresszus időpontja: szeptember 5–12.

Az elmúlt négy évben folyamatosan nőtt a a világméretű szentségimádásokba bekapcsolódók és a helyszínek száma, ami szépen kirajzolódott a honlapon látható térképen. Minden évben Krisztus Király ünnepe előestéjén és Úrnapja vigíliáján kerül sor a világméretű szentségimádásra, hiszen mindkét ünnep szorosan kötődik az Eucharisztiához. „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” – énekeljük gyakran az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszában. Úrnapja pedig Krisztus Testének és Vérének ünnepe.

Tavaly novemberben 121 ország 6700 helyszínén imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél többen találkozzanak Jézussal, a világmindenség Királyával.

Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szól az ima, hogy megerősödjünk hitünkben, és tanúságtevő keresztény életet éljünk.


* * *

Jézus mondta: „Vegyétek, ez az én testem.” Veled együtt szeretnénk Őt ünnepelni a szentmisében, az Eucharisztiában a Kongresszuson is. Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 5-én, az Úrnapja előtti szombaton.

https://www.youtube.com/embed/OTpM9IAOhz0
Az imához ITT lehet csatlakozni.

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Ambrus Marcsi, pálos nővérek

Magyar Kurír

Május 13. Fatimai Engesztelő Imaest

,,Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú, Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak, s felajánlom Neked Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szentségtörésekért, a szidalmazásokért és közömbösségért, melyek által Őt bántják meg. Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.”(Amikor Fatimában megjelent a három gyermeknek egy angyal, a Szűzanya előhírnöke, ezt az imát tanította nekik)

Május 2. Anyák Napja

Reggeli elmélkedés….

“Egyre nagyobb házunk, s egyre kisebb családunk vanKényelmesebben élünk, s kevesebb időnk vanTöbb végzettség, s kevesebb józanészTöbb tudás, s kevesebb helyes döntésTöbb szakértő, s kevesebb megoldásTöbb gyógyszer, s kevesebb egészségMi már hatalmas távolságokat tettünk meg a Holdig és vissza, és képtelenek vagyunk átmenni a szomszédba egy teáraHatalmas számítógép-rendszereink vannak, és egyre kevesebbet beszélgetünk egymássalMegnyertük a mennyiséget, s elvesztettük a minőségetGyors éttermekbe járunk, s lassan emésztünkEgyre több hatalmunk van, s egyre alacsonyabb a morálEgyre több a jövedelem, és egyre több a szegényTúl sok ablakot nyitottunk a világra, s egyet sem önmagunk, s egymás felé.”Tendzin Gjaco / Dalai Láma

Áldozás utáni imádság

Krisztus lelke, szentelj meg engem!Krisztus teste, üdvözíts engem!Krisztus vére, ihless meg engem!Krisztus oldalából kifolyó víz,moss tisztára engem!Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!Szent sebeidbe rejts el engem!Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!Halálom óráján hívj magadhoz engem!Add, hogy eljussak hozzád,és szentjeiddel dicsérjelek téged,mindörökkön-örökké.Ámen.

🙏

“Ma imádkoztam érted, és tudom, hogy Isten meg kellett, hogy hallgassa. Éreztem a választ a szívemben, bár Ő nem szavakkal beszélt. Nem kértem gazdagságot és hírnevet, tudtam, hogy téged ezek nem érdekelnek. Sokkal tartósabb kincseket kértem Tőle. Azt kértem Tőle, hogy legyen melletted minden új nap kezdetekor. Hogy adjon neked egészséget, áldjon meg, és küldjön neked barátokat, akikkel együtt járhatod az utadat. Boldogságot kértem számodra a kis és nagy dolgokban egyaránt. De leginkább szerető gondoskodásáért imádkoztam.” 🙏♥️Elisabeth Elliot

https://fb.watch/4RBGPj7JIi/

Ima a betegekért

Tekints le a betegekre drága Istenem.Adj nekik jelet, hogy rendben lesz minden,s hogy nem kell félniük, mert ott leszel velük,mikor veszélybe kerülne majd az életük.Adj nekik reményt, hints reájuk áldást,hogy érezzék a törődést, s érezzék a hálát,mely jóságos szívedből fényként árad szét,gyógyítván lelkük, testük mély sebét.Ők csak benned bíznak, Uram, egyes egyedül,hisz minden sóhajtásuk hozzád menekül,hozzád ki ezt a nagyvilágot azért adta nékünk,hogy egymást szeretve, embermódján éljünk.A betegek szenvedését csak te érheted meg,te adhatsz reményt nékik, jövőt, életet,mert egyedül csak neked van ahhoz hatalmad,hogy a halál felett is győzelmet arass.

Esti hála

Köszönöm Istenem, hogy egész napvelem voltál, megtartottál, erőt adtál.Hálás vagyok, hogy érezhettem jelenlétedmikor kértem segítettél ! Hálás vagyok, gyerekeimért, páromért,szüleimért, érezhettem szeretetüket,szerethettem őket ma is !Vigyáztál óvtad őket is hálás vagyok Istenem !Hálás vagyok mindenért amim van, köszönöm az életem Istenem !Ámen !

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság legfőbb imádságai

A. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Jézus ezeket mondta:

“Bárki, aki legalább egyszer elimádkozza ezt, halála óráján tapasztalni fogja nagy irgalmamat… Ez az ima a vihart is lecsendesítheti… Fontos ezt az imát haldoklók mellett imádkozni! Megbékélést hoz a halál perceiben!”

Keresztvetés

(A rózsafüzér első három kisszemére)

Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe, De szabadíts meg a gonosztól.

Üdvözlégy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

 Hiszekegy

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy (önálló) szemre:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre (10):

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Záró ima (az öt tized után – háromszor):

Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Ámen.

Keresztvetés

B. Az Isteni Irgalmasság kilencede
(Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)

Az Isteni Irgalmasság ünnepét kilenced készíti elő, amely az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének elmondásából áll, naponként más-más felajánlással.

Szt. Fausztina naplójából:

” …Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. – ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.”

Jézusom, bízom Benned!

,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”

Azt válaszoltam:

,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.” – Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.”

Első nap

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
A bűnös ember egyetlen mentsvára,
Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________

Második nap

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása
A tiszta szívekben lel lakásra,
Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________ 

Harmadik nap

,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

_________________________________________________________________________ 

Negyedik nap

,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége
Gyújtson világot a lelkek éjébe!
Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________ 

Ötödik nap

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________ 

Hatodik nap

,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.

Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________

Hetedik nap

,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________

Nyolcadik nap

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

 ___________________________________________________________________________

Kilencedik nap

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

† Rózsafüzér az Isteni Irgalmassághoz

___________________________________________________________________________

C. Teljes búcsú elnyerése

A „Misericors et miserator” kezdetű pápai dekrétum Húsvét II. vasárnapját az Isteni Irgalmasság vasárnapjának nyilvánította.

Az Apostoli Paenitentiaria pedig ehhez az ünnephez teljes búcsút engedélyezett a szokott feltételekkel (gyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára).

„Amikor a szentgyónáshoz, irgalmam forrásához járulsz, mindig lelkedbe folyik szívemből fakadó vér és víz és megnemesíti a lelkedet”

Egyesülni akarok az emberi lelkekkel…..Amikor az emberek szívébe betérek a szentáldozásban, kezeim telve vannak kegyelemmel, amit a lelkeknek akarok adni.”

Imádság Áldozás előtt

Isten szállt le az oltárraIsten szállt le az oltárra, ott keresett lakhelyet,mért nem jöttök őt imádni, ó, ti bűnös emberek?Ez nagy szentség Jézus teste, angyali szent eledel,előtte az égi lelkek egy-egy raja térdepel,egy-egy raja térdepel.Ez a test az, mely érettünk olyan sokat szenvedett,ez a szív az, mely bennünket a halálig szeretett.Ez a vér folyt a keresztről, ezt csókolta Mária,ne félj tőle, bűnös lélek, megtisztulhatsz általa,megtisztulhatsz általa!Megtisztulok, édes Jézus, jól tudom, ha akarod,a bűn ellen védő pajzsod add nekem, szent malasztod!Drága Tested, e nagy Szentség táplálja itt lelkemet,hogy tehozzád hű lehessek, míg a sírhant eltemet,míg a sírhant eltemet!

Köszönöm Istenem,

az esőt és a napot,S hogy Te egyformán szereted a szegényt és a vakot.Köszönöm az utat, amit Veled együtt járok,S a mindennapi csodát, amit veled megtalálok.Köszönöm Istenem szívednek a kulcsát,S hogy Veled megmászhatom a világ összes csúcsát.Köszönöm életem minden egyes percét,S hogy Te elhordozod szívem minden terhét.Köszönöm a sok jót, amit Tőled kapok,S hogyha Veled járok, eltűnnek a bajok.Köszönöm családom minden egyes tagját,S hogy te szenvedőnek meghallgatod hangját.Köszönöm az ágyam, melyre fáradt fejem hajtom,S ha Hozzád szól az imám, Te meghallgatod hangom.Köszönöm, hogy asztalunkon minden nap van étel,S hogy felsegíted azt az embert, ki Előtted térdel.Köszönöm Istenem otthonomat, házam,S hogy nem kellett sohasem az utcán éjszakáznom.Köszönöm örömöm, s a mindennapi gondom,Tudom, ha velem vagy, bármi jön, megoldom.Köszönöm Istenem, hogy általad létezek,S hogy Te megbocsátasz nekem, bár oly sokszor vétkezek.Köszönöm, hogy így szeretsz, s nem engedsz el soha.

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS 🙏

Áldott legyen a szív, mely hordozott,És áldott legyen a kéz, mely felneveltLegyen áldott eddigi utad,És áldott legyen egész életed.Legyen áldott Benned a Fény,Hogy másoknak is fénye lehess.Legyen áldott a Nap sugara,És melegítse fel szívedet,Hogy lehess meleget adó forrásA szeretetedre szomjasoknak,És legyen áldott támasz karodA segítségre szorulóknak.Legyen áldott gyógyír szavad,Minden hozzád fordulónakLegyen áldást hozó kezedAzoknak, kik érte nyúlnak.Áldott legyen a mosolyod,Légy vigasz a szenvedőknek.Légy te áldott találkozásMinden téged keresőnek.Legyen áldott immárMinden hibád, bűnöd, vétked.Hiszen aki megbocsátja,Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben.Örömödben, bánatodban,bűnök közti kísértésben.Őrizze meg tisztaságod,Őrizze meg kedvességed.Őrizzen meg Önmagadnak,és a Téged szeretőknek.

MEGÁLDALAK, HOGY ÁLDÁS LEGYÉL MÁSOKNAK ….Áldom isteni lényedet és lelkedetÁldok minden gondolatot, ami átjár az elmédenÁldom az utat, hol a lépteiddel járszÁldom a fényt, amit belül hordozol, hogy mindenkiben fényt gyújts, aki még sötétben van…Áldom az árnyékot, mely kísért téged.Áldom a napot, mely energiával tölti fel lelkedet.Áldom a fényedet és a tisztaságodat…Áldom a lényeged.Áldom az erődet, hogy felemeljen, amikor elesel…..Áldom a gondjaidat, hogy megtaláld a kiutat.Áldom a szeretetet, amit belül hordozol,……Megáldom a levegőt, amit belélegzel, hogy tovább élhess.Megáldom minden sejtet, minden szervet a testedben, hogy soha ne legyél beteg.Áldom a jelenedet, hogy emlékezz arra, hogy csak az pillanat van, amiben most vagy…..Áldom a napjaidat és az éjszakáidat.Áldom a holdat, mely éjjel rád nézÁldom a napot mely felmelegít…Áldom a belsődet és a külsődet.Áldom a tested, ahol lelked lakozik.Áldom a tehetségedet és az akaratodatÁldom a döntéseid, hogy mindig a helyes utat válaszd.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT IMÁJA

:Uram Isten segíts! Mentsd meg ezt a Hazát!Szívünk minden csepp vére Hozzád kiált!Nézd az igazakat, kik Éretted kiállnak,hogy hűséget valljanak Istennek, országnak.Fogadj el váltságul engem, Jó Uram, ha lehet,felajánlom Néked tetteim, s egész életemet.Imádkozom azért, ki szenved, s léte tehetetlen,kérek az helyett is, kinek szíve lett kegyetlen!Imádkozom azért, ki nem tud kérni Téged,mert szívében a gyűlölet hitetlenséget kelt!Fordítsd el haragod Jó Uram a szeretetlenektől,kapjanak egy újabb esélyt Szereteted Kegyelméből!Nézd az országot, mi darabokban hever,tölts fel minden szívet igaz szerelemmel!Áldd meg az anyákat, kik gyermeket nevelnek fel,s az apákat, kik létért küzdenek bölcs szeretettel.Add, hogy megforduljon minden, ami kín,Rend, s Béke legyen, Áldásod legyen a gyógyír.Vezesd Te nemzetünk, halljad meg az imát,ne hagyd hiába könnyezni népünk Boldogasszonyát!Hála Néked Uram, hogy szavam meghallottad.Vezesd hát népünket, s add Áldásodat!”

LEVELET ÍRT AZ ISTEN, NEKED

Olyan jó érzés a mai világban valakitől levelet kapni, amit valaki kézzel megírt, megcímzett a nevedre, aztán a postás valamelyik hajnalon kihozza. Szerintem az Atya legszívesebben minden reggel bedobná a postaládánkba ezt a levelet. Egy ima, melynek minden sora a Bibliából származik. 

Gyermekem!

Lehet, hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad. (Zsoltárok 139:1)
Azt is tudom, hogy mikor ülsz le és mikor állsz fel, (Zsoltárok 139:2)
minden utadat jól ismerem. (Zsoltárok 139:3)
Még hajszálaidat is mind számon tartom, (Máté 10:29-31)
mert saját képmásomra teremtettelek téged. (1 Mózes1:27)
Bennem élsz, mozogsz, bennem létezel, (ApCsel 17:28)
mert tőlem származol. (ApCsel17:28)
Már fogantatásod előtt is ismertelek. (Jeremiás 1:4-5)
Kiválasztottalak magamnak, amikor a teremtést elterveztem. (Efezus 1:11-12)
Nem tévedés vagy, nem egy hiba, hiszen életed minden napja megíratott az én könyvemben. (Zsoltárok 139:16)
Születésed idejét és helyét pontosan meghatároztam, (ApCsel 17:26)
csodálatosan alkottalak meg. (Zsoltárok 139:14)
Én formáltalak édesanyád méhében, (Zsoltárok 139:13)
és én segítettelek a világra azon a napon, amikor megszülettél. (Zsoltárok 71:6)
Félrevezettek téged, és rosszul mutattak be neked azok, akik nem ismertek engem. (János 8:41-44)
Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom rád, hanem teljes szívemmel szeretlek. (1 János 4:16)
Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak, egyszerűen azért,
mert a gyermekem vagy, és én atyád vagyok. (1 János 3:1)
Sokkal többet kínálok neked, mint amit földi apád valaha is tudna, (Máté 7:11)
mert én tökéletes apa vagyok. (Máté 5:48)
Minden jó ajándék az én kezemből származik, (Jakab 1:7)
mert én gondoskodom rólad, én töltöm be minden szükségedet. (Máté 6:31-33)
Jövődre vonatkozó tervem mindig is reménnyel volt tele, (Jeremiás 29:11)
mert örökkévaló szeretettel szeretlek. (Jeremiás 31:3)
Rólad szóló gondolataimat meg sem tudnád számlálni, több az a tengerparti homokszemeknél. (Zsoltárok 139:17-18)
Ujjongó énekkel örvendezek neked, (Szofoniás 3:17)
Soha nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek veled, (Jeremiás 32:40)
mert az én kincsem vagy. (2Mózes 19:15)
Arra vágyom egész szívemmel és lelkemmel, hogy biztos alapot adjak neked. (Jeremiás 32:41)
Nagyszerű és csodálatos dolgokat szeretnék mutatni neked. (Jeremiás 33:3)
Megtalálsz engem, ha teljes szíveddel keresel. (5 Mózes 4:29)
Gyönyörködj bennem, és megadom szíved kéréseit, (Zsoltárok 37:4)
hiszen én adtam neked ezeket a vágyakat. (Filippi 2:13)
Sokkal többet vagyok képes megadni neked, mint amit elképzelni tudnál. (Efezus 3:20)
Én vagyok a legnagyobb bátorító, (2Thesszalonika 2:16-17)
és én vagyok az az apa, aki megvigasztal minden bajodban. (2 Korinthus 1:3-4)
Ha a szíved összetört, én közel vagyok hozzád. (Zsoltárok 34:19)
Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, úgy hordoztalak én is a szívemhez közel. (Ézsaiás 40:11)
Egy napon letörlök majd minden könnyet a szemedről, (Jelenések 21:3-4)
és elveszek minden fájdalmat, ami miatt a földön szenvedtél. (Jelenések 21:4)
Atyád vagyok és szeretlek. (János 17:23)
Annyira, amennyire fiamat Jézust szerettem, mert Jézusban mutattam meg neked szeretetemet. (János 17:26)
Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen vagyok. (Zsidók 1:3)
Azért küldtem el őt, hogy bebizonyítsam, veled vagyok, (Róma 8:31)
és elmondjam, hogy nem tartom számon vétkeidet. (2 Korinthus 5:18-19)
Jézus azért halt meg, hogy te meg én kibékülhessünk egymással. (2 Korinthus 5:18-19)
Az ő halála volt szeretetem legmélyebb kifejezése. (1 János 4:10)
Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyerhessem szeretetedet. (Róma 8:32)
Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be, (1 János 2:23)
és soha semmi nem választhat el téged többé szeretetemtől. (Róma 8:38-39)
Én mindig Atya voltam, és mindig Atya leszek. (Efezus 3:14-15)
Kérdésem ez: Akarsz-e a gyermekem lenni? (János 1:12-13)
Várok rád. (Lukács 15:11-32)

Szeretettel édesapád,
a Mindenható Isten

Áldott reggelt! Hálás szívvel köszönöm Uram a kegyelmet , az újabb napot ! Kèrlek vezess át rajta egèszsègben , szeretetben! Segíts úgy tennem, beszèlnem, hogy Nèked tetszèsedre legyen! Tiszta szívet teremts bennem , hogy az csak szeressen ès ne ítèlkezzen! Segíts, hogy segíthessek , csak a jóra törekedjek ! Ámen!

https://www.facebook.com/100000528326593/videos/3257361657624746/

Magyarok ősi “esküje”:”Nem ártok neked, magamért felelősséget vállalok.Nem függök tőled, véled egyenrangú vagyok.Nem hazudok neked, véled tisztán szólok.Nem alkuszom meg veled, küldetésemben vagyok.Életemben Föld Anyánkkal, Ég Atyánkkal, s véled EGY VAGYOK.”

A MIATYÁNK ÍGY VIZSGÁZTAT TÉGED:Nem mondhatod: ATYÁNKha nem viselkedsz a mindennapi életben úgy, mint az Ő gyermeke.Nem mondhatod: SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED,ha nem tiszteled mindig az Ő nevét.Nem mondhatod: JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD,ha te a földi sikereket hajszolod és nem várod Isten országát.Nem mondhatod: LEGYEN MEG A TE AKARATOD,ha nem akarod elfogadni Isten akaratát a saját életedre vonatkozóan.Nem mondhatod: MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA,ha nem törődsz azzal, hogy mások éhségén segíts.Nem mondhatod: BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET,ha bárkivel szemben haragot táplálsz.Nem mondhatod: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE,ha még tudatosan bűnben élsz.Nem mondhatod: DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL,ha te nem harcolsz minden gonoszság ellen.Nem mondhatod: MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DÍCSŐSÉG,ha nem tudtál lemondani a földi dolgok birtoklásáról, a parancsolgatásról és a hiúságról, amely által magadnak tulajdonítod, ha valami sikerült neked.Nem mondhatod: AMEN,ha nem hallottad meg őszintén, hittel és meggyőződéssel a „Miatyánk” neked szóló Igéit.Ismeretlen szerző

https://www.facebook.com/100007420808730/videos/2783474988576501/

https://www.facebook.com/100001811038550/videos/1814063351997348/

HÁZI ÁLDÁS...Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke.Hol béke ott áldás, hol áldás ott Isten.Hol áldás ott Isten, hol Isten ott szükség nincsen.Hol bölcsöm ott a jó Anyám, hol jó Anyám ott hitem.Hol hitem ott templomom, hol templomom ott a hazám.Ahol közös az ének és értem az emberek szavát.Ahol közös az ének és értem az emberek baját.Hol a mező ott a virág, hol a virág ott a madár.Hol a madár ott a felhő, hol a felhő ott az eső.Napfénnyel játszik, simogat a könnyű szél.Örülj, hogy élsz s amit az ég ad, mind a tiéd. Ámen❤

ÖRÖK IRGALOM ISTENE…Az ajkam Néked mond most hálátÖrök irgalom Istene.A szívem kitárom Előttednagy -nagy hálával tele.Én a legkisebb gyermeked,zenghetek Néked éneket!Méltatlanságom tudatábanleroskadok színed előtt.Remegve szemlélem nagyságod,világot formáló erőd.Örök Szeretet Istenea szívem hálával tele!Óh ,ha elmondhatnám Tenékedaz életem minden baját…de Te látod küszködésem,földi utam sok fájdalmát.Ím lábaidhoz leteszem,könyörülj rajtam Istenem ! Ámen

https://www.facebook.com/100001434293114/videos/3818099654914473/

Szent Antalt köszönteni, hívek jöjjetekSegítséget, pártfogást tőle kérjetek!Dicsőséges Szent Antal, tégedet kérünk,Síron innen, síron túl maradj mellettünk!2. Te vagy az Úr Jézusnak kedves barátja,A szükségben szenvedő szegények atyja.Dicsőséges stb.3. Mi is jöttünk Tehozzád, mint jó Atyánkhoz.Mert tudjuk, hogy áldásod reánk harmatoz,Dicsőséges stb.

ÖREG EMBER IMÁJA

Fáradt kezem imára kulcsolomLeborulok előtted Istenem,Én, az örökké hazakészülő…Érzem,hogy fogod a kezem.Sírással jöttem a világra,Nem tudom, hogy kellettem-e ?Nekem mindegy volt, Neked nem!Akkor is fogtad a kezem.A háború kegyetlen zajábanJött első szavam, lépésem.Bombák robbantak az utcánkban,Akkor is fogtad a kezem.Felcseperedtem, elfordultam Tőled,Csábított a hazug értelemKik ellenségnek állítottak Téged..Akkor is fogtad a kezem.Ifjú éveim kábult mámorábanFetrengtem, faltam az életet,Rég megtagadtam etikát, jó modortDe Te fogtad a kezem.A felnőttkor küszöbén álltam,Megtagadtam törvényedet,S hagytam, hogy a jegyző adjon összeDe Te fogtad a kezemet.Felnőttként,komor ábrázattalNemzettünk, szültünk gyermeket.Nemzeti fenntartásra szántukÉs Te fogtad a kezemet.Lassan tértem a helyes útra,Te nem nézted szégyenemet…Világot rengető imáimbanHozzám hajoltál és fogtad a kezemet.Uram! Itt állok a bősz válaszúton,Ahol már nem én dönthetek.Megkérlek bocsáss meg mindenértÉs ne engedd el a kezemet!

Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekértkönyörgünk hozzád.Gyógyulást, vagy legalább enyhüléstkérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.Ők most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:”A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”Uram, legyen meg a Te akaratod!Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.Ha a Te szent akaratod az,hogy továbbviseljék a keresztjüket,akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.Segítsd őket kegyelmeddel, hogytürelmesen vigyék keresztjüket.Kérlek Téged mi magunkért is,akik értük imádkozunk.Tisztísd meg szívünket,hogy imáinkméltók legyenek a meghallgatásra,és a mi könyörgéseinkért áraszdrájuk szent kegyelmedet.Ámen

Csodálatos erejű felajánló ima:Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat. Az ő keserves kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! Kérünk Téged a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik most és mindörökké. Ámen.

Szent Ignác fohászai

Krisztus lelke szentelj meg engem.Krisztus teste üdvözíts engem.Krisztus vére ihless meg engem.Krisztus oldalából kifolyó víz moss tisztára engem.Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem. jóságos Jézus hallgass meg engem.Szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy tőled elszakadjon lelkem.A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.Halálom óráján hívj magadhoz engem.Hozzád jutnom is engedj engem.Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.Mindörökkön örökké. Ámen!!Egyetlen a lelkem várja őt az ég.Megmenteni időm kitudja lesz-e még?Oly rövid az élet s oly biztos a halál.A rettenetes óra vajon hogyan talál?Megváltó Jézusom add szent kegyelmedet.Adjad, hogy megmentsem egyetlen lelkemet.Ámen!!

REGGELI IMA... Mikor a reggel újra ébred, Isten előtt hajtok előbb térdet.Édes nekem az Urat dicsérnem, ki új napot engedet nekem megérnem.Homlokomra kereszt jelét írom, hála szóval őrangyalomat hívom.Hallgatom a madarak friss hangját, víg dalaik szívemet meghatják.Sietek az Úr házába menni, imádkozni és új malasztját venni.Két kezemet, összeteszem kérve, föltekintek a jóságos égre.Istenem magasztalom, áldom, hiszen annyi kegyességét látom.Embereknek könyörülő Atyja, kitől lelkem minden napját kapja, ez új napért néked hálát mondok,Kérlek viselj ma is rám gondot. Ámen. 🙏❤

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE

Egy szív érettem dobogott.Egy szívben nagy fájdalom volt.Egy szív érettem szenvedett.Egy szív érettem megrepedt.Egy szívben nagy szánalom élt.Egy szív szerette a szegényt.Egy szívben nem volt semmi folt.E szív Jézusom szíve volt.Ha szívedre búbánat száll,Jöjj Jézushoz, mert szíve vár.E szívben van számodra hely.Jöjj, szíved itt békére lel.

Örök Mennyei Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus öt szent sebét, azokból kifolyó drága Szent Vérét és azok érdemét engesztelésül az egész világ bűneiért.Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz! Zárd a te tiszta és irgalmas anyai Szívedbe az egész emberiséget, de különösen azokat a lelkeket, akik Istentől és az Egyházból elszakadtak és súlyos bűneikben megátalkodtak. Szerezd meg nekik a bűnbánat kegyelmét s jó mennyei Atyám irgalmát. Amen

Boldog Batthyány-Strattmann László imája:

“Imádlak, végtelen Fönség,aki nekem az orvosi hivatást jelölted ki,s megadod a lehetőséget ahhoz is,hogy kórházat tartsak fenna testvéri szeretet gyakorlására.Mennyei Atyám,áldj meg minden hozzám fordulóés kórházamban fekvő beteget.Végtelen jóságodban add meg lelküknekaz örök életet és az irántad valóigaz szeretetet,valamint testi bajaik gyógyulását,amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.A te mindenhatóságodés szereteted pótolja mindazt,amit én emberi gyöngeségem miattnem tudok megtenni.Jöjj, Szentlélek,világosíts meg mindabban,ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!Szűzanyám és Szent Erzsébet,ajánljátok kérésemetÜdvözítő Istenünk oltalmába!”

Kezdd a napod hálával… 🙏Olyannyira elfoglalt világban élünk, hogy gyakran elfelejtünk köszönetet mondani azért, ami körülöttünk található. A hála a hálaadás szinonimája. Amikor hálás vagy lényegében köszönetet mondasz egy bizonyos helyzetért. A hála minden helyzetben keresi a jót és elismerést fejez ki. Az elismerésnek nem kell bonyolultnak lennie, kevesebb, mint egy másodperc is elég a napodból, hogy köszönetet mondj.Amikor reggel felkelsz csupán egy másodpercbe kerül, hogy hálás legyél a családodért, barátaidért, és a munkádért. A hála segít megőrizni a pozitív életszemléletet. Lehetővé teszi, hogy emlékeztessen arra, hogy miért csinálod, amit csinálsz. A háládat valami olyasmivel kell kifejezned, amely nem rendelkezik pénzbeli értékkel.A hála belülről, tisztán, szívből kell, hogy jöjjön…🙏🏼“Hálás vagyok a mai napért. Hálát adok az ébredésemért, mindazért az ajándékért ami körülvesz. Értékelem gazdagságom, köszönök mindent, amit kaptam és kapni fogok. Minden az életemet szolgálja. Minden áldás, akkor is, ha most nem látom annak.””Hálás vagyok mindenért, amim van az életben. Mindenért, amiért megküzdöttem, nem csak a lágy, tetszetős és könnyű dolgokért. Megértettem, hogy a hála még több hálát, a megbecsülés még több megbecsülést, a belső béke a környezetem békéjét hozza el. Szeretet, még több szeretetet hoz, szeretlek, Élet!”

Taníts meg Uram boldognak lenni,Tiszta szívemből, könnyen szeretni.Szállván virágra, miként a lepkék,Könnyen cikázva, ahogy a fecskék.Taníts meg engem, tisztának lenni,Vissza nem nézni, előre menni!Letenni minden terhet és gondot,Látni magamban a középpontot…Taníts még nekem egyszerűséget,Hogy megláthassam mindig a szépet.Igazgyöngy legyen szellemi lényemA hamis ékszert még meg sem nézzem!Taníts meg engem nyugodtnak lenni,Útra kelőktől, szép búcsút venni.Túltenni magam, azon mi nem megy,Erősebb szenved, okosabb enged…Taníts meg engem szerelmet adni,Nem szalmalángként, parázs maradni.Embernek lenni, minden esetben,Segítő erő legyen kezemben!Taníts még engem, hogyan lehessen,Új reményt adni csüggedésemben!Mindig, mindenkor emberi szóra,Könnyet törölni, hajlani jóra.Taníts meg engem, tanító tettre,Példás jellemre, hű szeretetre.Víg mosolyt csalni bánatos arcra,Taníts meg Uram, erre a harcra!

Szuhanics Albert

Boldog Batthyány-Strattmann László imája:

“Imádlak, végtelen Fönség,aki nekem az orvosi hivatást jelölted ki,s megadod a lehetőséget ahhoz is,hogy kórházat tartsak fenn a testvéri szeretet gyakorlására.Mennyei Atyám,áldj meg minden hozzám forduló és kórházamban fekvő beteget.Végtelen jóságodban add meg lelküknek az örök életet és az irántad való igaz szeretetet,valamint testi bajaik gyógyulását,amelyhez gyönge erőm segítségét kérik.A te mindenhatóságod és szereteted pótolja mindazt,amit én emberi gyöngeségem miatt nem tudok megtenni.Jöjj, Szentlélek,világosíts meg mindabban,ami hivatásom teljesítéséhez szükséges!Szűzanyám és Szent Erzsébet,ajánljátok kérésemet Üdvözítő Istenünk oltalmába!”

A tudósok bebizonyították: az ima képes betegségeket is meggyógyítani

A tudósok bebizonyították, hogy az imádság jó hatással van a testi-lelki egészségre egyaránt!_

Andrew Newberg, a Thomas Jefferson Egyetem tanára, bebizonyította, hogy az imádság és a meditáció valóban hatásos. Az Egyesült Államokban az alternatív gyógyászatban a leggyakrabban alkalmazott orvosság az imádság.

A földöntúli hatalomba vetett hit az evolúció során létrejött túlélési stratégia, ezáltal pedig belevésődött az emberi agy struktúrájába. Az ima nyugtató hatással van az egész emberi szervezetre, a jobb agyműködés titka pedig az összpontosításban rejlik.

Képalkotó berendezés segítségével kimutatták, hogy az ima, vagy a meditáció javítja a szürkeállományt, és javítja az agynak azokat a részeit, amelyek a szürkeállományért felelősek. Az ima megnyugtatja azokat az agyterületeket, amelyek a félelemért, és a dühért felelősek, és fokozza az együttérzést.

A kutatások alapján az is kiderült, hogy az ima nem csak a lelki egészségünkért lehet felelős, de erősíti az immunrendszert, és ezáltal védelmet nyújt a bizonyos betegségek kialakulása ellen.

Dr. Andrew a kísérletbe olyan személyeket vont be, akik memóriaproblémával küzdöttek. Állapotukat monitorizálták ima és meditáció előtt, majd felmérték a változást a lelki tevékenységek után is. 8 héten keresztül naponta 12 percig tartott a felmérés, mely következtében csupa pozitív eredményekről számolhattak be az ima és a meditáció hatásával kapcsolatban.

Dr. Andrew meggyőződése szerint az ima vallástól függetlenül befolyásolja az agy struktúráját. Egy másik tanulmány alapján az is bebizonyosodott, hogy azok a személyek, akik mélyen vallásosak sokkal hamarabb gyógyulnak fel a betegségekből, és kevesebb tünettel rendelkeznek.

Azok, aki rendszeresen imádkoznak vagy meditálnak sokkal egészségesebbek, kevesebb betegséggel kell megküzdjenek, mint a nem hívő emberek.

EMELD A REZGÉSSZINTEDET….Nagyon érdekes … A c o v i d rezgése 5,5 Hz, és 25,5 Hz-en hal meg.Magasabb rezgésű embereknél a vírus egyszerű influenza.Az alacsony rezgés oka lehet:- Fáradtság- Félelem- Idegfeszültség- Harag- Gyűlölet

Ezért kell magas rezgésen maradnunk, és nem folyamatosan elemezni a híreket;De vannak olyan helyek is, amelyek nagyon alacsony frekvencián rezegnek, nevezetesen:- Kórházak- BárokStb. Esetükben a rezgés 20 Hz-re vagy az alá csökken.Alacsony rezgésű emberek számára a vírus veszélyesé válik.- Fájdalom 0,1 és 2 Hz között- 0,2 és 2,2 Hz közötti frekvencia- Irritáció 0,9-6,8 Hz- Zaj 0,6–2,2 Hz- Büszkeség 0,8 HzEllentétben:

Tényleges gondolkodás 150 Hz- Az együttérzés legalább 150 Hz- Szeresd felebarátod, és minden élőlényt legalább 150 Hz-rel.- Univerzális szerelem 205 Hz-től

Tehát … rezegjünk magasan!

Mi segít nekünk a magas rezgésben?- Szerelem.- Mosoly- Áldás- Játék- Rajz- Ének- Tánc- Élvezd az életet- Séta- Élvezd a természetet- Táplálkozás az étellel, amit a föld kínál nekünk: magvak – gabonafélék – zöldségek-gyümölcsök – Igyál sok tiszta vizet -Az ima rezgése 120 és 350 Hz között mozog … Imádkozni, énekelni, nevetni, szeretni, élni kell …Rezegjünk a magasban ….!

Ennek az információnak az eredeti forrása David R. Hawkins doktori disszertációja alapján készült “Power versus Force”.

Árpád imája

Boldog Isten néz ránk a magas hegyekből, Áraszd ránk mosolyodat fénylő napszemedből.Nemzetek Istene add nekünk e földet,Magyarok Istene tarts meg itt bennünket.Évezredeken át áldd meg életünket,Viharban, vészben oltalmazz minket.Adj szívünkbe békét, derűt, boldogságot,Ne érezzük soha hontalanságot.Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk, Ez legyen örökre ami szent országunk.Legyen minden magyar a Te fénygyermeked,Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted.

Adjon az Isten

.Adjon az Isten erőt és hitet az élet gyakran nehéz küzdelmeihez lelki erőt és kitartást hogy valóra váltsuk lelkünk sok álmát.Adjon az Isten békét nyugalmat a gondoktól zsúfolt hétköznapokban boldogságot melybe bele feledkezhetünk valamit amiben reménykedhetünk.Adjon az Isten áldást szerencsét egy őszinte szív odaadó szerelmét gyötrődéstől félelemtől mentes órákat a szabad akarat városában.Adjon az Isten egészséget mindenkinek szeretettel töltsön fel minden szívet balzsamozó keze gyógyítsa be a sebeket véreseket ,lüktetőket gennyeseket ,lelkieket.!

Esti ima

Óh, édes Istenem hálát rebeg lelkem,mert egész napon át úgy szerettél engem.Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre.Virrasszon felettem gondviselő szemed,Kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet!Szűzanyám, Őrangyal legyetek énvelem,ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.Amen

CSODASZÉP IMA…

“Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbetMint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utamÜlj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezemÖlelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosanÜljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennemÉrtesz akkor is, ha néma a számHatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek.én nagyon-nagyon szeretlek Téged Istenem!”ámen

Uram Hozzád imádkozom! Örömöm ,bánatom Neked elmondhatom. Te vagy az egyetlen, Aki úgy szereted gyermeked, hogy éjjel-nappal, viharban-napsütésben, örömben -bánatban, vigyázó tekinteteddel , mindig követed.Köszönöm Jó Atyám, hogy így szeretsz engemet.! Bár nem érdemlem meg ,mégis gyermeked lehetek. Annyi mindent szeretnék elmondani Neked, de szavakba nem tudom foglalni mindegyiket. Arra kérlek Nézz szívembe , és Lásd meg hát mindegyiket. De van mit hangosan elmondok, sőt világgá kiáltom, bocsásd meg énnekem minden elkövetett vétkem. Tisztítsd meg szívemet minden álnokságtól! Segíts úgy élnem, hogy Neked Jó Atyám , tetszésedre legyen. Hálát adni oly sokszor elfelejtek, mégis arra kérlek ne hagyj el engemet. Köszönöm Atyám, hogy meghallgatod imám. Vigyázz kérlek mindenkire, akik kezüket összetéve, Hozzád térnek reggel-este! Áldásod legyen rajtuk örökre! Ámen!

Hálaima

Köszönöm mindazt a jót, amivel megajándékoztál engem, Istenem.Azt, hogy lelkem van, ami a te fényedből fakad.Azt,hogy őrangyalom van,aki az örökkévalóságig vigyáz rám,és soha egy pillanatra sem hagy magamra.Azt, hogy béke és szeretet uralkodik a lelkemben.Azt, hogy családot adtál nekem.Azt ,hogy társakat adtál mellém.Azt,hogy harmóniában élhetek a környezetemmel.Azt, hogy munkát, megélhetést adtál kezembe.Azt ,hogy elhalmoztál minden jóval.Azt, hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül. Köszönöm Istenem mindazt,amiért elfelejtettem köszönetet mondani.És legfőképpen köszönöm, Istenem, hogy minden nap újabb áldásban részesítesz.ÁMEN

Római Szent Kelemen imája

Kérünk téged, Urunk,légy segítőnk és oltalmazónk,szabadítsd meg azokat,akik közülünk szorongattatást szenvednek;az alázatosaknak irgalmazz,az elesetteket karold fel,az ínségeseket segítsd,a betegeket gyógyítsd,néped tévelygőit térítsd meg.Tápláld az éhezőket,váltsd ki foglyainkat,támogasd a gyöngéket,vigasztald a kislelkűeket.Hadd ismerje meg minden nép,hogy egyedül te vagy az Istenés a te Fiad, Jézus Krisztus,mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk. Ámen.

Jézus Szentséges Szíve! Alázatosan kérünk, áraszd áldásaidat a család minden tagjára: az itt lévőkre és a távol lévőkre, az élőkre és az elhunytakra. Mindnyájunkat visszavonhatatlanul, a Te szentséges Szíved oltalma alá helyezzük.Ha valamelyikünk olyan szerencsétlen találna lenni, hogy a te szentséges Szívedet megszomorítaná, – már most ünnepélyesen megkérlelünk az ő vétke miatt. A te szentséges Szívedre kérünk Urunk, Jézusunk, fogadd el az elégtételt és irgalmazz neki!Imánkba foglaljuk az egész világ összes családját és valamennyinek kérjük a Te szent Szívednek pártfogását: védelmezd a kisded bölcsőjét, a gyermekek iskoláját, az ifjú lelkek hivatását.Légy a betegek ereje, és az aggok támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák Atyja.Őrködjél minden családban a betegek és haldoklók ágya fölött. De főképpen alázatosan könyörgünk, légy velünk a halál óráján, ó Jézus Szíve, az irgalom és szeretet tengere.Vonj akkor szorosan magadhoz és dicső Anyád szeplőtelen Szívéhez. Légy különösen akkor a mi oltalmunk és menedékünk, nyugvóhelyünk. És miután a te áldott karjaidban zártuk le szemünket, ó, áldott Jézus, add, hogy égi otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot a Te szentséges Szívedben. Ámen.

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlevő isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus!Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene; akit az angyalok – mint odafenn az egekben – úgy imádnak az Oltáriszentségben.Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben.Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen

Letérdeltem csöndben, hálát adni jöttem…

Megköszönni ezt a napot,mindent, mit az élet adott…Köszönöm a jót, a rosszat,mindazt, mit a holnap hozhat…És ekkor megszólalt a hangbennem, mint csöndes kis harang.Érzem, szívem, amíg dobban,nem hagy el, velem mindig ott van.Szeretni születtél általam a földre,áldásom elkísér a szívedbe öntve.Szeress hát másokat, ahogy szeretek én,vidd mosolyod, legyen belőlem Fény.Most Rád mosolygok, remélve érzed,hogy mit adhatsz érte, soha ne kérdezd,hisz épp most adtad át a Te mosolyod,áldott legyen szíved, lélek-otthonod…

a szkíták- hunok – magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!!!!

URUNK ISTENÜNK BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.ELŐTTÜNK SZENT NEVED,TÖRVÉNY AKARATOD.MINDEN NAPUNK GONDJÁT,MAGADON VISELED.BŰNEINKET, MINT MÁSNAK,NEKÜNK ELENGEDED.TE KEZED VEZET KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, S LEFEJTED RÓLUNK GONOSZ JÁRMÁT.TIÉD A NAGYVILÁG ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,LEGYEN MINDÖRÖKRE

…örök Főpapunk

,,Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya
– Uralkodjál a lelkeken!”

Litánia Krisztus Királyhoz

Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtett – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkotta – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária Fia – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtak – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintája – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott az égben és a földön – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök Főpapunk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk ura – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelme – Jöjjön el a Te országod!

Krisztus Király, a szüzek vőlegénye – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában fölmagasztaltad a bűnbánó életet – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból való – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka, az Oltáriszentség által – Uralkodjál a lelkeken!

Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának és a Szentlélek szeretetének remekműve – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn művelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátja – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel megnemesítetted és megszentelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztotta és családjának visszaadtad a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynak – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted által – Uralkodjál a családokon!

Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók Uralkodója – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke Fejedelme – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeit – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel, melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz – Uralkodjál a nemzeteken!

Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsarnokokat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat haragod napján összetöröd – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklot – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattál – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességében – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló szeretettel mondott könyörgésed által: ,,Atyám, bocsáss meg nekik…” – Uralkodjál ellenségeiden!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!
Krisztus, akit halálra ítéltek, mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát – Jöjjön el a Te országod!

Könyörögjünk!
Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra, add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát, akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Mindenki imája

Ma mindenki imája szálljon fel az égbe,
hogy meghallván, Isten, fájdalmunk megértse,
megértse, hogy félelmünk már szívünk kikezdte,
így egyre jobban fogytán védőereje.

Kérünk téged, jó Uram, esedezve kérünk,
bocsásd meg bűneinket, bocsásd meg a vétkünk,
és űzd el fejünk felől azt a sötét felleget,
mely záporként hullatja ránk a halálcseppeket.

Félünk nagyon, Istenem, mind-mind nagyon félünk,
mert tudjuk mily temérdek ellened a vétkünk,
és mennyi emberéletnek vetett végleg véget,
az a mérhetetlen gonoszság mit egyre csak tetéztek.

Tudjuk, hogy a te szíved telve szeretettel,
s hogy mérhetetlen bűneinkért mennyi könnyet ejt’sz el,
hiszen mi vagyunk a családod, mi vagyunk a néped,
kik elveszett bárányként a rossz útra letértek.

Kérünk, Uram, vezess minket azon irányba,
ahol még fellehető mindenkiben az emberi hála,
s ahol tisztelik és megvédik az emberéletet,
mert ki ennek ellenszegül, ki ezt nem fogadja meg,
annak ember, s Isten jóvoltából nincs könyörület.

Kun Magdolna

Imádság:

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére jóságodban tégy
minket méltóvá erre az órára. Add, hogy tettetés nélkül, őszintén egyek
legyünk egymással, kössön minket össze a béke és a szeretet. Szilárdítsd
meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével, Fiad, egyetlen
Urunk Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével. Legyen tied az áldás és a
dicséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

Imádság:

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére jóságodban tégyminket méltóvá erre az órára. Add, hogy tettetés nélkül, őszintén egyeklegyünk egymással, kössön minket össze a béke és a szeretet. Szilárdítsdmeg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével, Fiad, egyetlenUrunk Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével. Legyen tied az áldás és adicséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

“Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek, aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad, aki szeretettel ad,aki nem fárad bele a meghallgatásba, aki örömmel ad hálát.Olyan barát, akit biztosan megtalálnak,ha valakinek szüksége van rá.Segíts, hogy biztos jelenlét legyek,akihez bárki fordulhat,amikor óhajtja;hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni, örömteli békét sugározni,a te békédet, Uram.Tedd, hogy készséges és szívélyes legyek, főleg a leggyengébbek és védtelenek iránt.Így, anélkül, hogy rendkívüli dolgokat tennék, hozzá tudom segíteni a többieket,hogy közelebb érezzenek magukhoz Téged, minden gyengédség Urát.”(Bruno Ferrero nyomán)

“Áraszd magad körül a szeretetet! A szeretet melegét. Akkor is, ha nem jár arra senki. Legalább te melegben vagy, ebben a jéghideg, közönyös világban. Akkor is, ha ez a meleg csak belőled sugárzik. Talán odajönnek köréd.”Müller Péter

Megerősítő imádság próbák idején

Ó drága Mesterem, megváltó Jézusom,A reggeli csendben hozzád imádkozom.Kérlek add nekem is azt az isteni erőt,Mellyel bátran álltál a szenvedések előtt. Ha a világot szemlélem, kétségbe esemDe ha rád tekintek, megnyugszik szívem,Mert tudom, hogy veled semmi sem lehetetlen,nincs olyan élethelyzet amiben erőd tehetetlen.Nincs olyan probléma amire ne lenne megoldás,Nincs olyan betegség, amiből ne lenne gyógyulás, Hisz te vagy Uram Jézus az én drága pásztorom,Betegségek idején az én áldott orvosom. Te vagy a kísértésekben az én megerősítőm,Minden bűneim fölött az én drága megmentőm.Köszönöm Jézus, hogy újra melletted dönthettekKöszönöm, hogy belőled ma is erőt meríthetek. Köszönöm, hogy az elkezdett utat tovább járhatom, Köszönöm, hogy a próbák idején erődet várhatom. Kérlek drága Jézusom fogadd el a szívemet,És hallgasd meg ma is buzgó könyörgésemet.Súgd újra fülembe: ne félj mert megváltottalak,Nem hagylak el téged, örökre enyém vagy. Ámen!

Jóságos Istenem

Jóságos Istenem,a betegekért könyörgünk hozzád.Gyógyulást, vagy legalább enyhüléstkérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.Te, Uram, kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:„A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!”Uram, legyen meg a Te akaratod!Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább viseljék a keresztjüket,akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.Segítsd őket kegyelmeddel,hogy türelmesen vigyék keresztjüket.Kérlek Téged mi magunkért is,akik értük imádkozunk.Tisztítsd meg szívünket, hogy imáinkméltók legyenek a meghallgatásra,és a mi könyörgéseinkért áraszdrájuk szent kegyelmedet. Ámen.

2020.11.13. Varga Szilárd Csaba

Az optyinai sztarecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra.Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra.A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod.Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet.Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá.Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak.Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni.Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni.Ámen

“Mutasd meg nekem, Uram, utadat, és vezess engem a helyes ösvényre…Hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén.Remélj az Úrban, légy férfias, bátor legyen szíved és bízzál az Úrban!”-

Zsolt 27:11, 13-14

PÁNIK HELYETT IMA

VASÁRNAP ESTÉRE EGÉSZ MAGYARORSZÁGOT IMÁRA HÍVJUK

Arra hívunk Téged, hogy vasárnap este 20 órakor otthonodban egy gyertyát meggyújtva csendesedj el: imádkozz a betegekért, az őket ápoló orvosokért és ápolókért, azokért akiknek a helyzete ellehetetlenült ebben az esztendőben. Ezen az estén állj meg egy percre, hogy emlékezz az elhunytakra és fohászkodj azokért, akiknek az életéért jelenleg is küzdenek.

Magyarországon – és szerte Európában – minden korábbinál erősebben tombol a koronavírus: hazánkban százezernél is több aktív fertőzött van, hétezer embert ápolnak kórházban és napi szinten száz körül mozog a halálos áldozatok száma. A járvány miatt tízezrek munkahelye van veszélyben, miközben éjszaka az országunk a kijárási korlátozások miatt szinte teljesen kihalt. Történelmi időszakot élünk, amely történelmi összefogást igényel: arra hívjuk Magyarország lakosait – függetlenül felekezeti hovatartozástól és hitélettől – hogy november 15-én, vasárnap este 20 órakor otthonaikban egy gyertyát meggyújtva emlékezzenek az elhunytakra, imádkozzanak a betegekért, a bajba jutottakért és az őket ápolókért. Hívjuk a nem hívőket is, hogy egy percre csendesedjenek el, így emlékezve az 1,3 millió elhunytra, akik közül háromezren a honfitársaink.

Mit kell tenned, hogy csatlakozz a kezdeményezéshez?

 1. Vasárnap este 20 órakor gyújts meg otthonodban egy gyertyát.
 2. Mondj el egy fohászt vagy egy kötött imát (pl. Miatyánk) mindazokért, akiket bármilyen módon is érint a koronavírus. Ha saját szavaiddal imádkozol, akkor nem kell mást tenned, csak őszintén mondd el a benned lévő érzéseket és kéréseket.  (A 777 vasárnap reggel közzétesz egy ajánlott imát, de ez valóban csak egy ajánlás.) Ha nem vagy hívő, akkor csak egy percre csendben maradva emlékezz az elhunytakra, a betegséggel küzdőkre és hozzátartozóikra, az őket ápolókra, és mindazokra, akik bajba jutottak a járvány miatt.

A tavaszi imaláncunkkal ellentétben ezúttal nem készítettünk külön térképet, de ide kattintva bejelölheted, hogy honnan imádkoztál. Megköszönjük, ha segítetek a kezdeményezés gyors terjesztésében, hiszen szeretnénk, ha ez egy valódi, nagy összefogás lenne. Hiszünk a közös ima erejében, abban hogy nem csak érdemes, hanem szükséges is összefognunk ebben a nehéz pillanatban. 

“És bizony, mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. (Mt 18,15-20)Borítókép – Fotó: Bonifert Rita

IMÁDSÁG, HA NEM TUDOK SZENTMISÉRE MENNI…

Őrangyalom,ó szállj oda, hol halkan szól az orgona, hallgass helyettem szentmisét, s az ég kegyét nekem kikérd! Amint felajánlás lészen, ajánlj föl engem teljesen; amim csak van, s ami vagyok, áldozati ajándékul! A legszentebb átváltozást szeráfi hévvel nézd, csodáld!Imádd megváltó Krisztusom, Ki ott jelen van, jól tudom!Imádkozz azért, aki szeret, s azért is, ki üldöz engemet! Imádkozz élőkért s holtakért, mosson tisztára a szent vér! A legfőbb jót amidőn veszed, részeltesd benne a lelkemet, s ha cseng a mise végszava, az áldást hozd nekem haza! Ámen.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Ima a Szentlélek ajándékaiért

BÖLCSESSÉG LELKE:Adj nekem világosságot, mellyel felfoghatom,hogy amit a természetben látok, mind Isten ajándéka.

ÉRTELEM LELKE:Segíts egyre jobban megértenemJézus Örömhírét, hogy olyan erős legyen a hitem, mint a sziklára épített ház.

HŰSÉG LELKE:Úgy irányítsd életemet,hogy mindig hűséges gyermeke maradjak Istennek.

TÜRELEM LELKE:Adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit, sikeresen küzdjek a bűn ellen,és mindig becsületesen teljesítsem kötelességeimet.

IGAZSÁG LELKE:Add, hogy az igazságot megismerjem, és szerinte is éljek.

KEDVESSÉG LELKE:Add, hogy a mindennapjaimat az emberek között kedvességben éljem,és növekedjem Isten szeretetében.

SZERETET LELKE:Önts a szívembe olyan szeretetet,hogy a mindennapjaimban az öröm töltse be a fő szerepet. Amen.

Teréz anya“Adj időt a gondolatnak

Erőd forrása ez.Adj időt az imánakA legnagyobb erő a Földön ez.Adj időt a mosolynakA lélek zenéje ez.Adj időt a játéknakAz örök ifjúság titka ez.Adj időt a szeretetnekS légy szeretettIsten adománya ez.Adj időt az adakozásnakÖnzésre nem juthat idő.Adj időt az olvasásnakA bölcsesség kútja ez.Adj időt a barátságnakA boldogság útja ez.Adj időt a munkának A siker ára ez.Adj időt a szeretetnekA Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.Az ima gyümölcse a hit.A hit gyümölcse a szeretet.A szeretet gyümölcse a béke.Ámen”

2020. november 12., csütörtök 08:14

Töltsön egy órát imádságban november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén – Világméretű szentségimádásra készülnek

Töltsön egy órát imádságban november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén – Világméretű szentségimádásra készülnek

Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz „minden nap, a világ végezetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.

November 21-én, Krisztus Király főünnepének előestéjén ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben, ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!

(Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek)

Jöjjetek, Atyám áldottai!

Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok… Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában.

A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltáriszentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is.

Tegyük ezt most hetedik alkalommal ismét közösen egy óra szentségimádásban, vagy otthon végzett imával november 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a világ ezernyi pontján.

Csatlakozzon hozzánk a https://corpusdomini.iec2020.hu/#/ oldalon!

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Esti ima🙏🙏🙏

Immár a nap leáldozott,Teremtőnk kérünk tégedet,Légy kegyes és maradj velünk,Őrizzed, óvjad népedet!Álmodjék rólad a szívünk,Álmunkban is te légy velünk,Téged dicsérjen énekünk,Midőn új napra ébredünk.Adj nékünk üdvös életet,Szítsd fel a szív fáradt tüzét:A ránk törő rút éjhomálytVilágosságod rontsa szét!Kérünk, kegyelmes jó Atyánk,Úr Jézus Krisztus érdemén,Ki Szentlélekkel és VeledUralkodik, s örökkön él.Ámen.

IMÁDSÁG, HA NEM TUDOK SZENTMISÉRE MENNI…

Őrangyalom,ó szállj oda, hol halkan szól az orgona, hallgass helyettem szentmisét, s az ég kegyét nekem kikérd! Amint felajánlás lészen, ajánlj föl engem teljesen; amim csak van, s ami vagyok, áldozati ajándékul! A legszentebb átváltozást szeráfi hévvel nézd, csodáld!Imádd megváltó Krisztusom, Ki ott jelen van, jól tudom!Imádkozz azért, aki szeret, s azért is, ki üldöz engemet! Imádkozz élőkért s holtakért, mosson tisztára a szent vér! A legfőbb jót amidőn veszed, részeltesd benne a lelkemet, s ha cseng a mise végszava, az áldást hozd nekem haza! Ámen.

Fohász Istenhez

Halld meg, Uram mindannyiunk kérlelő szavát,és engedd, hogy megnyerjük ezt az utolsó csatát,mert hiszem, mind megtanultuk így bezárva és félve,hogy nagy veszélyben van a jövő nemzedéke.Kérünk téged, jó Uram, hogy bocsáss meg nekünk,és védelmezd a családunk, védd meg életünk,mert senki sincs, ki segítene, aki útmutatást adna,ebbe a végtelenül gonosz, könyörtelen harcba.Kérünk téged, óvd és védd az emberéletet,és ne hagyd kínok között meghalni az elesetteket,mert ők azok az ártatlanok, kik mind-mind elhitték,a sok hazugsággal teli szavak szép ígéretét.Tudom, hogy vétkeztünk, és nagyot hibáztunk,de hidd el, ma már mindannyian tisztábban látunk,mert rádöbbentünk arra, hogy mit sem ér az élet,ha elveszítjük családunkat, s ha elveszítünk téged.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Ima a Szentlélek ajándékaiértBÖLCSESSÉG LELKE:Adj nekem világosságot, mellyel felfoghatom,hogy amit a természetben látok, mind Isten ajándéka.ÉRTELEM LELKE:Segíts egyre jobban megértenemJézus Örömhírét, hogy olyan erős legyen a hitem, mint a sziklára épített ház.HŰSÉG LELKE:Úgy irányítsd életemet,hogy mindig hűséges gyermeke maradjak Istennek.TÜRELEM LELKE:Adj erőt, hogy türelemmel viseljem az élet nehézségeit, sikeresen küzdjek a bűn ellen,és mindig becsületesen teljesítsem kötelességeimet.IGAZSÁG LELKE:Add, hogy az igazságot megismerjem, és szerinte is éljek.KEDVESSÉG LELKE:Add, hogy a mindennapjaimat az emberek között kedvességben éljem,és növekedjem Isten szeretetében.SZERETET LELKE:Önts a szívembe olyan szeretetet,hogy a mindennapjaimban az öröm töltse be a fő szerepet. Amen.

Teréz anya

“Adj időt a gondolatnakErőd forrása ez.Adj időt az imánakA legnagyobb erő a Földön ez.Adj időt a mosolynakA lélek zenéje ez.Adj időt a játéknakAz örök ifjúság titka ez.Adj időt a szeretetnekS légy szeretettIsten adománya ez.Adj időt az adakozásnakÖnzésre nem juthat idő.Adj időt az olvasásnakA bölcsesség kútja ez.Adj időt a barátságnakA boldogság útja ez.Adj időt a munkának A siker ára ez.Adj időt a szeretetnekA Mennyek kulcsa ez.A csend gyümölcse az ima.Az ima gyümölcse a hit.A hit gyümölcse a szeretet.A szeretet gyümölcse a béke.Ámen”

Mennyben lakó én Istenem! Könyörgök, légy mindig velem. Ha kél a fény napkeleten, A te szemed rajtam legyen. És ha leszáll napnyugaton: Te légy Atyám az oltalom. Terjeszd ki rám áldó kezed: Legyen áldott a te neved. Ámen.

Hozzád kiáltok most édes Istenem, olyan jó tudni, hogy te mindig itt vagy velem.Ha szépek napjaim, veled megoszthatom azt.A nehéz napokon Tőled kapok erőt és vigaszt.Most nem akarok kérni csak beszélni szeretnék.Hisz te kimondatlanul is tudod, amit kérnék.Csak egyet kérek, maradj mindig a családommal,és akkor boldogok leszünk a te oltalmaddal.Amen🙏

SZENT IMRE Az ifjúság védő szentje November 5.

Mindenszenteket követően fohász az összes magyar szenthez és boldogokhoz:Összes Magyar szentjeink és Boldogok, továbbá minden stigmatizáltunk, akik magukon viseltétek Jézus szent sebeit!Kérjük, könyörögjetek érettünk, Magyar népünkért az Úrhoz!A magyar egyház megtisztulásáért és újjászületéséért, papjainkért, a szerzetesi hivatásokért, a magyar családokért és gyermekáldásért, a magyar ifjúságért, a csonka hazában, az elszakított területeken, és külföldön szétszórtságban élő testvéreinkért. Kérjétek az Urat, hogy közben járásotok által újítsa meg Nemzetünket, tegye kegyelmi időszakká jelenünket és jövőnket, és mindannyian térjünk meg oltalma alá!

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!Asszonyunk, közbenjárónk és szószólónk,engeszteld meg értünk szent Fiadat,ajánlj minket szent Fiadnak,mutass be minket szent Fiadnak! Amen.

MÁRIA JÓ ANYÁNK

Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk,ó nézz, ó nézz le ránk!Hittel sok gyermekedTőled vár szép jelet,Tőled, Tőled, ó jó Anyánk!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!Új harcok, új szavak,új eszmék hullanak,még sincs, még sincs remény!Megfáradt, szép szemekmegtörten fénylenek.Ó mért, ó mért,ó mondd, miért?!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!Megtévedt nemzedékkét kézzel szórja szétminden kincsét, hitét.Nem hisznek semmiben,nem bíznak senkiben.Ó mért, ó mért,ó mondd, miért?!Mária, jó Anyánk,kérünk, hogy nézz le ránk!

“Szerteszórt magyarok,Boruljatok földre,Összetett kezekkelNézzetek az égre,Kössétek a múltatE borongós mához,Forduljatok bízvaAz egek Urához!Kérjétek az Istent,Tekintsen le rátok,Óvjon áldott keze,Bármerre is jártok.Én is fohászkodom,Hisz az ima fegyver,Ne legyen a magyarEgy bujdosó ember!Pillants rá a népre,Részesüljön kegyben,Tereld haza őket,Éljen ismét egyben!Ébredjünk fel holnapRégi lángra gyúlva,Jertek haza, legyünk,Legyünk együtt újra!Az élet viharaBármily zászlót lenget,Szülőföldet, s hazátNem találsz, csak egyet.Gondolatok hangjaRepül ki a számon,Halljátok meg ott is,.Túl az Óceánon!Hív a KárpátoknakFenyvese és tölgye,Hív az Olt, a Maros,S az Aranyos völgye.Olyan közel vagytok,S olyan távol mégis.Hív a többi magyar,S közöttük én is.Akármilyen nyelvetBeszél ma a szátok,Hol őseink éltek,Ott van a hazátok.Egy darab kenyérbőlKetten fogunk falni,S elődeink földjénNyugodtan meghalni.”

Esti ima

Immár a nap leáldozott,Teremtőnk kérünk tégedet,Légy kegyes és maradj velünk,Őrizzed, óvjad népedet!Álmodjék rólad a szívünk,Álmunkban is te légy velünk,Téged dicsérjen énekünk,Midőn új napra ébredünk.Adj nékünk üdvös életet,Szítsd fel a szív fáradt tüzét:A ránk törő rút éjhomálytVilágosságod rontsa szét!(Meghajolva) Kérünk, kegyelmes jó Atyánk,Úr Jézus Krisztus érdemén,Ki Szentlélekkel és VeledUralkodik, s örökkön él.Ámen.

Házi Áldás

Jóságos Istenem hallgass meg kérlek,Gyere és látogasd meg a házat ahol én élek!Otthonom minden részét áraszd el fényeddel,Hogy megtisztuljon minden rossztól és megteljen élettel!Áldásod e hajlékban ragyogjon át minden helyiséget,Hogy nyugalomban tölthessük a nappalokat és estéket.Angyalaid jelenléte legyen mától nálunk,Őrizzék minden értékünk, és óvják minden álmunk.A pincétől a cserépig legyen minden áldott és tiszta,Távozzon a gonosz és soha ne térjen vissza!Szálljon el családomtól minden viszály és bánat,Ne térjen be hozzánk semmi, ami minket bánthat.Vesszen e házból minden sötét befolyás és hatalom,Hogy az életünket a családommal éljük boldogan és szabadon!Kívülről a falakat védelmeddel vedd kérlek körbe,Hogy a küszöböt ne léphesse át a farkas báránybőrbe!Add hogy e hajlék lakóinak élete mától legyen áldott,Legyenek egészségesek és érjenek el minden álmot.Segíts hogy legyen mindig munkánk és szeressük,A hűtőbe kérlek tegyél sok jót, miből az ebédünket megesszük.Add Istenem hogy bárki is lépjen e házba,Az boldogságoddal szeretetteddel fel legyen rázva.Érezze mindenki aki ide mattól be tér, hogy Te Istenem, az életünk része lettél!Így legyen!

Esti ima

Immár a nap leáldozott,Teremtőnk kérünk tégedet,Légy kegyes és maradj velünk,Őrizzed, óvjad népedet!Álmodjék rólad a szívünk,Álmunkban is te légy velünk,Téged dicsérjen énekünk,Midőn új napra ébredünk.Adj nékünk üdvös életet,Szítsd fel a szív fáradt tüzét:A ránk törő rút éjhomálytVilágosságod rontsa szét!(Meghajolva) Kérünk, kegyelmes jó Atyánk,Úr Jézus Krisztus érdemén,Ki Szentlélekkel és VeledUralkodik, s örökkön él.Ámen.

Alázattal megköszönöm jó Atyám, Neked,hogy kegyelmeddel megkerestél engemet.Mert nem tartottad számon bűnömet,s mert feláldoztad értem az Egyetlenedet!Alázattal megköszönöm Megváltó Jézusom,hogy nem hagytál bűnömben elveszni az Úton!Vállaltad értem a legkínosabb próbát,hogy éljek én, s ne lássak soha örökhalált!Alázattal megköszönöm Szentlélek Úr Isten,hogy megismertetted a legfőbb jót velem…Az Atyát,a Fiút a Szentháromságot,kiket szent egybeforrva szívemből imádok!Köszönet mindenért jóságos Istenem,semmim sincs, amit nem Te adtál nekem!És amig száll Hozzád ajkamról a hála,kegyelmed, irgalmad lelkem újra várja!…Jóságod, nagyságod örömmel hirdetem,átölel engem Megváltóm-Mesterem!Kimondhatatlan hálával Neked tartozom,az áldást,üdvösséget, csak Tetőled várom!Zeng a hálaének, ajkamról szüntelen,egész bensőm zengi: Felséges Istenem!Meghaltál bűnömért, hogy megbékítsd Atyádat,kiittad fenékig a keserű poharat!Kegyelmes Istenem, dicsősség Neked,mert megváltott engem igaz szeretetted!Fohászom Feléd most imaszárnyra kel,s Hozzád jutva: lelkem békességre lel!…Ámen

Szent II. János Pál pápa imája

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Uram, maradj az, Aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!

Házi Áldás

Jóságos Istenem hallgass meg kérlek,Gyere és látogasd meg a házat ahol én élek!Otthonom minden részét áraszd el fényeddel,Hogy megtisztuljon minden rossztól és megteljen élettel!Áldásod e hajlékban ragyogjon át minden helyiséget,Hogy nyugalomban tölthessük a nappalokat és estéket.Angyalaid jelenléte legyen mától nálunk,Őrizzék minden értékünk, és óvják minden álmunk.A pincétől a cserépig legyen minden áldott és tiszta,Távozzon a gonosz és soha ne térjen vissza!Szálljon el családomtól minden viszály és bánat,Ne térjen be hozzánk semmi, ami minket bánthat.Vesszen e házból minden sötét befolyás és hatalom,Hogy az életünket a családommal éljük boldogan és szabadon!Kívülről a falakat védelmeddel vedd kérlek körbe,Hogy a küszöböt ne léphesse át a farkas báránybőrbe!Add hogy e hajlék lakóinak élete mától legyen áldott,Legyenek egészségesek és érjenek el minden álmot.Segíts hogy legyen mindig munkánk és szeressük,A hűtőbe kérlek tegyél sok jót, miből az ebédünket megesszük.Add Istenem hogy bárki is lépjen e házba,Az boldogságoddal szeretetteddel fel legyen rázva.Érezze mindenki aki ide mától be tér, hogy Te Istenem,az életünk része lettél!Így legyen!

Szólhat az ember, fohászkodhat bármilyen nyelven, mindenki a szívéből teremt. A szavak csak az embereknek fontosak, az Istennek a Tett, az Érzés, a Gondolat, és a Szándék.Aion

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája.Ant. Köszöntsük Szűz Máriát, Magyarország Nagyasszonyát, s örvendjünk az Úr előtt!

FOHÁSZ

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!Nyújtsd ki mennyből, ó, szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében népedet, oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy!Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped!…

Imádság: Urunk Jézus, a Te szent akaratod szerint, és első királyunk végrendelete alapján Édesanyád a mi Anyánk is. Köszönjük Neked az ő anyai közbenjárását és hathatós pártfogását, melyet nemzetünknek annyiszor volt alkalma megtapasztalni az elmúlt ezer esztendő folyamán. Add, hogy ma is érezzük irántunk való megkülönböztetett szeretetét és oltalmát, s annyi baj és nehézség közepette élő reménységgel töltsön el bennünket, hogy hozzá tartozunk. Ámen(Barsi Balázs OFM)

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Októberben két egymást követő napon, 2 nagy Mária ünnep van. Október 7. Rózsafűzér Királynője – Olvasós Boldogasszony Október 8. Magyarok NagyasszonyaA magyarok imája ebben a vészterhes időben, és ezeken a napokon különösen nagy jelentőséggel bír, hatalmas ereje van! A III. vh. a szemnek nem látható és álszent módon a háttérben Magyarországon is folyik!Kivétel nélkül szükség van minden Magyarra Hazánk megmentésére, megtartására határon innen és túl! Kérlek, közvetítsd ezt minden lehetséges módon minden irányba, minden ismerősödnek, barátodnak, hírforrásnak!Az asztrológusok, asztrozófusok ajánlása jelen, és az elkövetkező néhány hónapra: Napi minimum 1 óra ima, fohász, meditáció a békéért.Ennek tudatában kérlek, vedd komolyan Jézus üzenetét! 🙏🥀🤯💕🇹🇯 JÉZUS üzenete: MAGYAROK FEGYVERE az IMA!A MAGYAR MEGMARADÁS és a BÉKE egyik FELTÉTELE:Magyarországról elinduló, világméretűvé kiteljesedő imalánc mindenki megtérését kérve.A családodért is, a szomszédodért is, a papokért is, a politikai vezetőkért is, a világot irányítókért is, …… MINDENKIÉRT SZÓLNI KELL a FOHÁSZNAK!!!Közös időpont: Magyar idő szerint minden este 20 órakor.Ha más időpontban van lehetőséged akkor mond, mikor Neked alkalmas.Pl. Mi Atyánk ….. “szabadíts meg a gonosztól…”Kérlek, legalább annyit mondj bárhol a nap során:Kérlek Uram, téríts mindenkit a Hozzád vezető helyes útra!Rózsafüzér tanulás a füzet végén részletesen:https://drive.google.com/…/1m6hMmypc5b1oshds8MB…/view…________________________________________RÓZSAFÜZÉR TANULÁS a titkokkal és a fatimai fohászokkalEz a rózsafüzér összefoglaló. Választhatod, melyiket mikor szeretnéd elmondani. Ezen a héten szerdán a Dicsőséges, csütürtökön a Világosság Rózsafüzér ajánlott.• Elején:Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.• Keresztvetés, keresztnél:Hiszek egy Istent, aki bennem él, aki megsegít, akiben mozgok és vagyok.Akinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van.Cselekszik bennem és általam, pozitív irányba mozdítja minden mozdulásom.Minden jóban boldogan imádom édes, mély akaratát.Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát!• Az első nagy szemnél Mi AtyánkMi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minden gonosztól,Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké. Úgy legyen.• Következő 3 kis szemnél Üdvözlégy Mária, közben a bevezető titkokÜdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,- Örvendetes Rózsafüzér esetén (hétfőn és szombaton):1. szem: aki hitünket növelje,2. szem: aki reményünket erősítse,3. szem: aki szeretetünket tökéletesítse- Világosság Rózsafüzér esetén (csütörtökön):1. szem: aki megtisztítson minket,2. szem: aki lelkünk békéjét megőrizze,3. szem: aki a szentségekben megerősítsen- Fájdalmas Rózsafüzér esetén (kedden és pénteken)1. szem: aki értelmünket megvilágosítsa,2. szem: aki emlékezetünket erősítse,3. szem: aki akaratunkat tökéletesítse- Dicsőséges Rózsafüzér esetén (szerdán és vasárnap)1. szem: aki gondolatainkat irányítsa,2. szem: aki szavainkat vezérelje,3. szem: aki cselekedeteinket kormányozzaAsszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.• Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől!Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.• Következő nagy szemnél Mi Atyánk• Szűzanya képmása• Következő 10 kis szemnél Üdvözlégy Mária 10xÜdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,- Örvendetes Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Akit Te Szent szűz, a Szentlélektől fogantál.2. tized: Akit Te Szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.3. tized: Akit Te Szent szűz, a világra szültél.4. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban bemutattál.5. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban megtaláltál.- Világosság Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.2. tized: Aki Kánában megmutatta isteni erejét.3. tized: Aki meghirdette Isten országát.4. tized: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.5. tized: Aki az Euckarisztiában nekünk adta önmagát.- Fájdalmas Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki értünk vérrel verítékezett.2. tized: Akit értünk megostoroztak.3. tized: Akit értünk tövissel koronáztak.4. tized: Aki értünk a keresztet hordozta.5. tized: Akit értünk keresztre feszítettek.- Dicsőséges Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki a halálból föltámadott.2. tized: Aki a Mennybe fölment.3. tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.4. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennybe fölvett.5. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennyben megkoronázott.Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.• Minden tized, azaz minden 10 Üdvözlégy (dicsőség) után:Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.• Következő nagy szemnél Mi Atyánk• Ismétlődés…• Végén:Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Pozsonyi Ágnes: Ima Rózsafüzér Királynéjához

Rózsafüzér Királynéja,sajgó szívek gyógyítójamost hozzád imádkozunk -Légy Fiadnál szószólónk!Szentolvasó minden szemereményünknek igazgyöngye!Te megértő vagy Szent Anyánk,palástodat borítsd ránk!Kölcsönözd hű lelkületed,alázatod, szelídséged!Szent Jegyesed küldjed el!Jó Atyánkkal békíts meg!Ámen

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Magasságos, mindenható, jóságos Úr, tied a dicséret, a dicsőítés, az imádás és minden áldás!Egyedül téged illetnek, Magasságos, mindezek, s nincs ember, ki méltó lenne kimondani nevedet!Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel! Főképp napfivér úrral, vele világítasz nekünk, ő a nappal! Milyen szép és nagy fénnyel ragyogó: ó, Magasságos, folyton rólad tanító!Áldott légy, Uram, holdnővérért és a csillagokért, az égre alkottad őket, fényesnek, értékesnek és szépnek!Áldott légy, Uram, szélfivérért, a levegőért, a borús, derűs és mindenféle időért, mellyel teremtményeidet élteted!Áldott légy, Uram, víznővérért, ki tiszta és oly hasznos, drága és alázatos!Áldott légy, Uram, tűzfivérért; az éjszakát világítod be általa, szép és vidám, van ereje s hatalma!Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet!Áldott légy, Uram, mindazokért, kik szeretetedért másoknak megbocsátanak, s bajban, megpróbáltatásban kitartanak! Boldogok, kik békességgel tűrnek, győzelmi koszorút kapnak, Magasságos, tőled!Áldott légy, Uram, testihalál-nővérünkért, ki elől élő ember el nem menekülhet, jaj azoknak, kik halálos bűnökben halnak meg! Boldogok, kikre a halál szent akaratodban talál, nekik semmit sem fog ártani a második halál!Dicsérjétek Uramat, áldjátok hálával, és szolgáljátok nagy alázattal!

Október-Rózsafűzér királynője

OKTÓBERBEN ÍGY KÖSZÖNTLEK DRÁGA ÉDES SZŰZ ANYÁM

RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZVA HOZZÁD SZÓL AZ ÉN IMÁM

HOZZÁD REPES AZ ÉN LELKEM

SZERETLEK DRÁGA MÁRIÁM

ARRA KÉRLEK TÉGED SZÉPEN HALLGASD MEG AZ IMÁM :

O MÁRIA ÉDESANYÁNK ELJÖTT MÁR A TE ÓRÁD CSAK EGY SZÓT SZÓLJ SZENT FIADNÁL S MEG MENEKÜL A VILÁG

RÓZSAFÜZÉRKIRÁLYNŐJE LÉGY A VILÁG MEG MENTŐJE AJÁNLJ MINKET SZENT FIADNAK FATIMAI SZŰZANYA

ÁMEN

MENNYEI ATYÁM!

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetekÉs hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsülyedek,amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.Köszönöm, hogy amikor sülyedni látsz az élet vad tengerén,Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,Amikor a bajban csak sirni tudtam és kétségbe estem.Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körülöttem élőket,Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják. Ámen.

Október 2.

🙏Szent őrzőangyalok😇Ma van az ünnepük.Az angyal szellemi lény, nincs teste, mint nekünk földi embereknek.Íme egy szent angyal leírása Bibliából, ilyen lehet az én őrzőangyalom is:

😇

Felemeltem szememet, és íme, egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam.A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca mint a villám fénye, a szeme mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. … Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elbágyadtam, és minden erőm odalett. Mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt(Dán 10,5-6.8-9).

🙏

A Katolikus Katekizmus ezt mondja az őrzőangyalokról:[336] Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.

😇

Mindenkinek van őrzőangyala, szent szellemi testvéreink ők.Mikor együtt vagyunk a családban, iskolában, a munkahelyen, az utcán, az üzletben… mindenki mellett ott áll az angyala, hát nem csodálatos?😇Nyugodtan kérhetjük a jelenlevő őrzőangyalok segítségét.Amikor valakit köszöntünk, akkor gondolatban köszöntsük az őrzőangyalát is. Ha valakiért imádkozunk, akkor kérjük a mi és az illető személy őrzőangyalának a segítségét.Igazi csapatmunka van az angyalok közt értünk, mindig bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

🙏

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”(Zsolt 91, 11-12)

😇

„Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”(Mt 18,10)

🙏

Igen, látják Istent,Aki megközelíthetetlen fényességben lakik.Így megtudják mindazt, ami rájuk és védencükre tartozik, hogy hűségésen lássák el őrző és irányító feladatukat. Az angyalok ismerik a természet erőit és törvényeit, hiszen jelen voltak a világ teremtésekor, a bukott angyalok is ismerik sajnos.

😇

De a szent angyalok Szent Mihály arkangyallal az élen letaszították a sátánt és angyalait a mennyből a földre.„Ezután nagy harc támadt a mennyben.Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”(Jel 12, 7-9)

😇

A szent őrzőangyalok harcolnak értünk, de annyira tiszteletben van tartva a személyes szabadságunk, hogy akaratunk ellenére még az üdvösséget sem kapjuk meg az Úrtól.Isten is tiszteletben tartja a szabad akaratunkat.

😇

Az őrzőangyalok imádják a bennünk lakó Istent, és imáinkat az Úr színe elé viszik: „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála.Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.”(Jel 8,3)

😇

Az őrzőangyalok nem tudnak megvédeni az olyan igazságtalanságoktól, balesetektől, melyeket Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy megtisztítson vagy próbára tegyen bennünket, vagy hogy ezáltal áldozatot hozzunk a bűnösökért.Ahol azonban az emberi gonoszság, irigység, hamisság, rosszakarat, hazugság, megtévesztés akar ártani, biztosan számíthatunk az őrzőangyalunk segítségére:„Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”(Zsolt 91,13)Amikor meghalunk, a szent őrzőangyalunk kísér minket az háromszorosan Szent Isten trónja elé mint ügyvédünk.A mennyben nem csak rokonainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozunk, hanem őrzőangyalaikkal is.Lesz ott öröm és vidámság!

🙏
😇
🙏

Őrangyalom, szívből kérlek, Légy vezérem, amíg élek, Ments meg engem bűntől, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Ámen

😇
🙏

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Ámen

A Kapitány

Egy öreg hajóskapitány nyugdíjba vonulása után egy kis hajóval vitt turistákat egy közeli szigetre.Egy nap, egy csoport fiatal szállt a hajóra, és várták az indulást. A kapitány imádkozott, majd meghúzta a kürtöt és elindult. Az utasok nevettek, minek imádkozik, hiszen szép idő van…Este egy nagyon durva vihar kerekedett a visszaúton, a hullámok vadul dobálták a hajót. A fiatalok megfogták egymás kezét és imádkozni kezdtek. Az egyik utas hívta a kapitányt is, hogy csatlakozzon az imádkozókhoz. „Én az imáimat szép időben mondom el. Ha tombol a tenger nekem a kormányt kell fogni” – mondta, és figyelmét a tengerre összpontosította.Ezt kellene megtanulni. Akkor kell a nehéz időre készülni amikor megy a szekér. Amikor baj van sokkal nehezebb megoldásokat találni.

A hálaadás hatása a sejtek működésére

Posted on 2020-09-27 by Admin in Elmélkedések // 0 Comments

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.„ (1Tesszalonika 5,16-18)

Mindenkor örülni és hálát adni nem könnyű, és már soroljuk is az indokokat, hogy miért nem az. Milyen jó származik abból, ha a nehéz körülmények ellenére mégis így teszünk? Közelítsük meg a témát egy másik nézőpontból, a tudomány szemszögéből.

Dr. Bruce Lipton nemzetközileg elismert sejtbiológus, fejlődésfiziológiai biológus véleménye szerint bizonyított, hogy a génjeink aktivitását nagyban befolyásolják a hitünk, kedélyállapotunk, gondolataink, és a dolgokhoz való hozzáállásunk. Szerinte a betegségek 90%-ának nincs köze a génjeinkhez, hanem az életstílusunk és az állandósult stressz felelős értük. Konkrétan, sokat tehetünk azért, hogy ne öregedjünk meg idő előtt. Már hatvan évvel ezelőtt kikalkulálták, hogy figyelembe véve az egyén életét és a sejtosztódások számát, egy ember 120 évig is élhetne. Milyen érdekes, hogy a Bibliát olvasó már rég értesült arról, hogy az özönvíz előtt, Isten épp 120 évre csökkentette le az emberi élet hosszát ( 1Mózes 6,3)!

A sejtbiológus elmagyarázza, hogy a kromoszómáink végén található telomerek újraépítéséhez szükséges a telomeráz nevű enzim aktív működése. Sejtjeink osztódása során, a telomer rész folyamatosan rövidül, és ha teljesen elfogy, akkor a következő sejtosztódás során, a kromoszóma, programot tartalmazó DNS részéből fog egy pici darab elhasználódni. Ekkor kezdődik el az öregedés, az öregkori betegségek, a depresszió. A leépülés felgyorsul, ha valaki rosszul táplálkozik, bántalmazták vagy erőszakot élt át, állandóan stresszes az élete, nem szereti önmagát és másokat, elszigetelődik, és nincs életcélja. Az egyén idegrendszere ilyenkor tudattalanul leállítja a telomeráz enzim megfelelő működését.

A tudós, amikor kutatásai során megfigyelte ezeket az összefüggéseket, megváltoztatta az életszemléletét. Azóta arra biztat mindenkit, hogy táplálkozzon egészségesen, mozogjon, szeresse magát, az életet, az embereket, és ezzel aktiválja a telomeráz enzim működését. Megállapította, hogy különösen erős aktiváló hatással bír a hálaadás, és a mások felé tett szolgálatok.

Benjamin Franklin így ad betekintést a hála természetébe, és hogy az milyen hatással van az életünkre: „Bármi, amire vársz, legyen az nyugalom, elégedettség, egészség, biztos, hogy jönni fog. De csak akkor, amikor kész vagy nyitottsággal és hálával elfogadni. A boldog és morális élethez szükséges feltételek közül egyik sem múlja felül a hálát. A boldogság és az egészség csak a jutalma a hálában élt életnek” ( Poor Rishard’s Almanack).

Amit Franklin írt a háláról és az egészségről, az működik, és most már tudományosan is értjük, hogy miért.
Gyakran feltesszük a kérdést, hogy mi Isten akarata? Kaptunk egy mindenkire vonatkozó választ: Isten azt akarja, hogy örvendezzünk, imádkozzunk, és mindenben hálát adjunk. Lehetőleg vita és ellenvetés nélkül. A hálaadás a leghatékonyabb ellenszere az aggodalmaskodásnak: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban, és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” ( Filippi 4,6-7).

Az aggodalmaskodással nem teljesítjük Isten akaratát, a hálaadással viszont engedelmeskedünk az igének, és ez a javunkra válik.

Pál apostol nem ismerte a sejtbiológia összefüggéseit, de ismerte Isten kegyelmét és erejét a szenvedéseiben, és kész volt az örvendezésre és a hálaadásra. Csak nyerünk vele, ha követjük a példáját.

(Zs)

Nyisd meg, Uram, ajkamat Neved dicséretére;tisztítsd meg szívemet minden hiábavaló és vétkes gondolattól;világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt az imát méltón, figyelmesen,áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni fölséged színe előtt. Krisztus, a mi Urunk által.Amen

Alázatosan kell szeretni, hittel. Az egész életnek akkor van csak értelme, ha igazi hit van benne. Isten a szeretetet adta az embereknek, hogy elbírják egymást és a világot.- Márai Sándor –

Áldottak legyenek azok, akik csendben érkeznek életünkbe, könnyű léptekkel, hogy ne ébresszék fájdalmainkat, ne ébresszék fel a szellemeinket, ne keltsék fel félelmeinket.Áldottak legyenek azok, akik könnyedén, kedvességgel közelednek hozzánk, beszélik a béke nyelvét, hogy ne ijesszék meg lelkünket.Áldottak legyenek azok, akik szeretettel megérintik szívünket, tisztelettel tekintenek ránk, és minden hibával és tökéletlenségével egészben elfogadnak minket.Áldott legyen az, aki bármi lehet az életünkben, válassz adományt.Áldottak legyenek azok a felvilágosult lények, akik angyalként érkeznek hozzánk, mint virág vagy madár, akik szárnyat adnak álmainknak, és szabadságuk van választani, hogy maradjanak és fészkük legyenek.- Edna Frigato –

Reggeli felajánló ima összeállítás:Csodálatos erejű felajánló ima: Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által kérünk térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és Uralkodik Szentlélekkel Egységben, Isten Mindörökkön Örökké. Ámen.Az Úrangyala imádságAz Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn és miköztünk lakozzék.Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: Ima Szent Mihály arkangyalhozSzent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (XIII. Leó pápa)Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZIstennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban, mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen SzívénekLegszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.Felajánló ima Jézus és Mária egyesült SzívéhezKérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.Fatimai felajánló ima Jézus Szent SzívénekUram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

ÖRÖK ATYA IRGALMAZZ NEKÜNK !Istenünk,Irgalmas Atyánk,aki szeretetedet Fiadban,Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki,és kiárasztottad ránka Szentlélekben,a Vigasztalóban,fölajánjuk Neked ma a világ és minden ember sorsát.Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket,űzz el tőlünk minden rosszat,add, hogy a Föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat,hogy Benned,a Szentháromságegy Istenbenmegtalálják mindiga remény forrását.Örök Atya,Fiad keserves kínszenvedéséértés föltámadásáért irgalmazz nekünkés az egész világnak !Amen.Jézusom,Áraszd ránk Irgalmadat !

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy ne essek el annyiszor.Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és nélküled értelmetlen és reménytelen a létem.Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom, és nélküled sötétségben vagyok.Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.Maradj velem, Uram, hogy halljam a hangodat, és kövesselek.Maradj velem, Uram, mert még jobban akarlak szeretni, és mindig Veled akarok lenni.Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek Hozzád.Maradj velem, Uram, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a Te számodra a vigasz helye, a te szereteted fészke legyen.Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban, múlik az élet. Közeledik a halál, az ítélet, az örökkévalóság. Meg kell újítanom az erőmet, hogy ne álljak meg útközben, ehhez szükségem van Rád. Félek a sötétségtől, a kísértésektől, a szárazságtól, a kereszttől, a szenvedésektől. Óh, mennyire szükségem van Rád, én Jézusom, a számkivetés éjszakáján!Maradj velem, Jézus, mert az élet sötétségében – annak minden veszedelmével – szükségem van Rád.Segíts, hogy felismerjelek, úgy, mint tanítványaid a kenyérszegéskor, hogy a szentáldozás legyen a világosság, amely eloszlatja a sötétséget, az erő, amely fenntart engem, és egyetlen boldogsága szívemnek.Maradj velem, Uram, mert halálom óráján is Veled akarok lenni, ha nem a szentáldozásban, legalább kegyelmedben és szeretetedben.Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, csak a te jelenléted ajándékát kérem. Óh, igen, ezt kérem Tőled!Maradj velem, Uram, egyedül Téged kereslek, a te szeretetedet, a Te kegyelmedet, a Te akaratodat, a Te szívedet, a Te lelkedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint hogy egyre jobban szeresselek, erős, cselekvő szeretettel.Add, hogy teljes szívemből szeresselek itt a földön, hogy aztán tökéletesebben tovább szeresselek az örökkévalóságban, édes Jézus. Ámen.

Uram, köszönöm ezt a napot, ezt az oly drága vasárnapot.A múló éjt ésa felkelő napot, a neked szentelt vasárnapot.A napfényt ,az áhítatot ,hogy ma elédbe járulhatok.Ősi hangok hívó szaváta templomunk nyitott ajtaját.A csendet és az éneket, hogy kitárhatom a szívemet.Zengve a hálát ,a dicséretet, hogy védtél és óvtál engemet.Bár sokszor vétettem ellened ,mégsem vontad meg kegyelmedet.Köszönöm ,hogy imádkozhatok és azt te meg is hallgatod.Köszönöm, hogy szól igéd az üzenet s ,hogy általad üdvözülhettek.Kitartást és erőt is adsz nekem ,ha hű leszek hozzádIstenem!

Mindenért, amit adtál,hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettélhálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,hálát adok Neked, Istenem!

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál,hálát adok Neked, Istenem!

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél,hálát adok Neked, Istenem!

Ámen

Óh kegyes Szűz, Isten anyja,Végy egészen birtokodban,Tiéd legyek halva,Tiéd veszély , bú és bajba.Ha keserű bánat tör rám ,Légy akkor is édes anyám.Óh kegyes Szűz, Isten anyja,Végy egészen birtokodban.Anyám hiszek bízom benned,Segítségül hívom neked,Jó anyám ne hagy el engem,Légy pártfogóm segedelmem.Anyám! Jöjj és segíts nekem.Imáimban, küzdelmemben.Segíts anyám, ha szenvedek,Jöjj s ne hagy el ,amíg élek.Képes is vagy segíteni – hatalmas SzűzKell is rajtam segítened – hűséges SzűzFogsz is rajtam segíteni – irgalmas SzűzKegyelemnek anyja a keresztények véde.Bűnösök oltalma vezérünk az égben ,Földnek reménysége, mennyországnak éke.Megtört szív vigasza, egyedüli véde.Nem fordult hozzád senki sem hiába .Meghallgattatást nyer gyermekeid imája .S azért bízva mondom minden szenvedésben .Segít majd Mária, nem hagy ő el engemet .Mária bizalmam Mária reménységem,S nem rendül meg hitem bízom Máriában .Hogy fölvezet egykor az égi házba.Óh kegyes Szűz Isten anyja,Végy egészen birtokodban,Tiéd legyek élve halva,Tiéd veszély bú és bajba,Ha keserű bánat tör rám,Légy akkor is édes anyám!Óh kegyes Szűz Isten anyja,Végy egészen birtokodba. Ámen

Imaszándék az erdőtűz kis menekültjeiért

ÁLDÁS REGGELRE ~ AZ ISTEN ÁLDJON MEG MINDENKIT !

.Isten Áldjon meg mindenkitNagy hatalom erejében ébredek ma,a Háromegy-Istent híva segítségül,a teremtett világ Teremtőjének vallva Őt.Az ég erejében ébredek e napra,a kelő Nap, a Hold világa,a tűz fénye, a villám cikázása,a tenger mélye, a föld biztonságaa sziklák szilárdsága erejében.Isten erejéből kelek ma föl,a gondviselő Isten erejéből.Isten hatalma karózzon egyenessé,Isten bölcsessége vezessen,Isten szeme láttasson,Isten füle hallgattasson,Isten szava bírjon szólásra,Isten keze óvjon-védjen,Isten útja simuljon léptem alá,Isten pajzsa árnyékoljon!Ámen/ősi ír áldás/

“Aki az Örökkévalóhoz imádkozik, azt Ő meghallgatja, és kimenti minden bajából.18 Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket.19 Valóban, sok baj éri az igazakat, de az Örökkévaló valamennyiből kimenti őket!” Zsoltárok 34/17-19

Szűz szülője Istennek!Engedd, hogy tied legyek!Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,Tied küzdve, szenvedve,Tied most és örökre!Szűz szülője Istennek,Engedd, hogy tied legyek!Anyám benned bízom és remélek,Anyám te utánad epedek,Anyám te jóságos kegyelmezz,Anyám te hatalmas védelmezz!Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,Akarsz is segíteni, ó irgalmas,Kell is segítened, ó hűséges,Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!Anyám te vagy a kegyelmek anyja,Szomorúak vigasztalója,Bűnösök oltalma és menedéke,Földnek reménysége, s mennynek ékessége!Ki kérte még segélyedet hasztalanul?Ki távozott tőled meghallgatatlanul?Azért bizton mondom, minden szenvedésben,Mária mindig segít, minden időben!Biztosan állítom életben, s halálban,Mária mindig segít, minden balsorsban!Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!Szűz szülője Istennek!Engedd, hogy tied legyek!Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,Tied küzdve, szenvedve,Tied most és örökre!Szűz szülője Istennek,Enge

Idén is lehet csatlakozni az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez

HAZAI – 2020. szeptember 7., hétfő | 13:40

 2

Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos településén csatlakoztak az eseményhez.

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés októbernek mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket – kérve a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a szervezéshez –, hogy mint az előző években, kapcsolódjanak be idén is a közös rózsafüzér imádságba, lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon.

Mivel ebben az esztendőben október 18-a vasárnapra esik, azt javasolják az iskoláknak, hogy a következő napon, október 19-én, hétfőn tartsák meg a közös imádságot a gyerekekkel. A járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett is reméljük, hogy a közösségek megtalálják a módját az imádságba való bekapcsolódásnak.

A Szükséget Szenvedő Egyház (ACN International) nemzetközi segélyszervezet kísérőlevelet írt az eseményhez, ami ITT olvasható.

A gyerekeknek szóló levél ITT érhető el.

A letölthető imádság ITT található.

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír

IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában isaz Ő jelenlétében élnem!Kérlek, mutass utat kísértés idején!Isten engedelmével szólj mások angyalához is értembajos ügyeimben!Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!Hála tenéked!Ámen

Jó reggelt én Istenem!Jó reggelt adj énnekem!És folytassad jó nappal,Szeretettel, jó naggyal!Felkelni látom napod,Szívem ujjong, láthatod!Szívem akkor is örül,Ha rám napfény nem derül!Jó reggelt Őr-angyalom,Mindig vigyázz rám nagyon!Hibáimban el ne essek,Mindenkit nagyon szeressek!Jó reggelt égi Anyám,Mosolyodat szórd reám!Hadd legyek jó gyermeked,Aki mindenkit szeret!Adj erőt én Jézusom,Mert az erőd, kell nagyon!Irányítsad léptemet,Áldj meg engem Szeretet! ÁMEN

Drága Istenem! Amikor megszámlálhatatlanul sok pedagógus kezdi az előttünk álló új tanévet, adj nekik bőségesen bölcsességet! Készítsd fel a szívüket, hogy szívesen fogadják és szeressék a mi kis szeretteinket, és legyenek biztosak abban, hogy cserébe mi is szeretetet és tiszteletet adunk nekik! Adj nekik nagylelkűséget, amivel segítenek a nem boldoguló tanulóknak, bátorságot, hogy átadják, amit kell, és bölcsességet arról: hogyan és mikor kell a szeretetet kifejezni! Adj nekik erőt, ha gyengének érzik magukat! Amikor láthatatlannak érzik magukat, emlékeztesd őket arra, hogy egyetlen pillanat sem marad észrevétlen. Naponta millió apró – mégis hihetetlenül fontos – módon alakítják a jövőt! Eláraszt bennünket a hála a gyermekeinkkel megosztott tudás ajándékáért. Áldd meg a pedagógusokat, Uram, hogy legalább csak egy villanást lássanak meg abból, ahogy mai hűségük örökre hat majd az elkövetkező generációkra! Ámen.

HIMNUSZ SZENT ÁGOSTONHOZ

Csillagként fénylik e csodálatos pap,egyháztanítónk, Szent Ágoston püspök,gazdagon szórja hitünk tiszta fényét szerte a földön.Égi Sionnak nagynevű fiáértadjunk ma hálát Isten irgalmáért,ki őt csodásan bő kegyelmi fénnyel fűzte magához.Ő szent hitünket éber szemmel őrzi,tévely hatalmát tőlünk messze űzi,erkölcsi szennyet mos le igaz tannal, nagy diadallal.Ágoston, népnek kegyes oktatója,papságunk tükre, szerzetesrend atyja,hogy ránk ma kedvvel nézzen Isten arca, kérd te is értünk!Áldás, dicsőség a Szentháromságnak,hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad,mert lélek mélyén s fent a csillagokban képe jelen van. Amen.

Himnusz Szent Antal tiszteletére

Ha kívántok nagy csodákat,Szent Antalhoz menjetekHa szenvedtek bajt, aggságot –Gyámot tőle kérjetekSoha azon ínség, tévelySem n vétek nem fogott,Akit Antal szent kezévelPajzsa alá fogadott.Intésére a tengernekCsillapodnak habjai,S a kárvallott jó embernekMegkerülnek javai.A bilincsek szétszakadnakA veszély is elsimul,A csapások ellankadnakÉs az áldás bőven hull. Légyen áldás az AtyánakA mennybéli trónuson,Légyen áldás szent FiánakMost és minden korokon.Légyen áldás a LéleknekKi lelkünket szenteli:Vegye bérét a mennyeknekKi Szent Antalt tiszteli.

“Szerteszórt magyarok,

Boruljatok földre,Összetett kezekkelNézzetek az égre,Kössétek a múltatE borongós mához,Forduljatok bízvaAz egek Urához!Kérjétek az Istent,Tekintsen le rátok,Óvjon áldott keze,Bármerre is jártok.Én is fohászkodom,Hisz az ima fegyver,Ne legyen a magyarEgy bujdosó ember!Pillants rá a népre,Részesüljön kegyben,Tereld haza őket,Éljen ismét egyben!Ébredjünk fel holnapRégi lángra gyúlva,Jertek haza, legyünk,Legyünk együtt újra!Az élet viharaBármily zászlót lenget,Szülőföldet, s hazátNem találsz, csak egyet.Gondolatok hangjaRepül ki a számon,Halljátok meg ott is,.Túl az Óceánon!Hív a KárpátoknakFenyvese és tölgye,Hív az Olt, a Maros,S az Aranyos völgye.Olyan közel vagytok,S olyan távol mégis.Hív a többi magyar,S közöttük én is.Akármilyen nyelvetBeszél ma a szátok,Hol őseink éltek,Ott van a hazátok.Egy darab kenyérbőlKetten fogunk falni,S elődeink földjénNyugodtan meghalni.”/ Tordai Matyó /

Fohász

Áldj meg uram minden Magyar anyát!Akik hosszú évszázadokon átSzülték áldott gyermekük e-földre,S küszködtek, gürcöltek meggyötörve.Áldj meg uram minden nemző apát!Aki tanítva egyetlen fiátMunkára, és nemzetéért harcra…Majd harc után földel eltakarta…Áldj meg uram minden hű gyermeket!Aki dicsőíti e-nemzetet.Áldd meg ha fiú, és áldd ha leány,Ha az nemzetének jobb sort kíván.Áldd meg hát jó uram e-nemzetet!Aki dicsőségre teremtetett.És fájdalomból ne tégy rá tengert…Áldj meg uram minden Magyar embert!

Rácz Endre2012 07. 05. Szerep

Az imádság nem az “idős vallásos emberek” ájtatos templomi szokása, hanem a hithősök fegyvere, mellyel győzelmet aratnak a szellemi harcban.

Szűz Mária égi anyám,

Ó, hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Ámen.

Wass Albert: Miatyánk

Ki vagy a mennyekben. Emberfölötti roppant magasságban. Szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén, s legyen meg a Te akaratod, mint a mennyekben-úgy odahaza is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak!Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe, se minket se a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz.De szabadíts meg, Uram, a gonosztól! Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom meg a dicsőség, örökkön örökké. De ha lehet, még holnap, mert gyöngül már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, maholnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen hazavár. Ámen.

“Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe: egy jó szót szólni, egy beteget fölvidítani, óvatosan csukni be az ajtót, apróságoknak örülni, mindenért hálásnak lenni, jó tanácsot adni, egy levél megírásával örömet szerezni, jogos panaszt nem melegíteni fel újra, nem tenni szóvá, amit a másik hibázik, a levert hangulatot nem venni komolyan, nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt, megtalálni a dicsérő, elismerő szót a jóra, megtalálni az együtt érző szót a megalázottaknak, találni egy tréfás szót a gyerekeknek, elismerni az elkövetett helytelenséget, örülni a holnapi napnak, bizonyos dolgokra aludni egyet, mindenre rászánni a kellő időt és gondot, és mindenben, de mindenben szeretettel lenni.”(Hetényi Varga Károly)

Nagy erejű ördögűző IMA, MELYET SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ADOTT LENGYELORSZÁG ÉS AZ EGÉSZ VILÁG SZÁMÁRA Szentháromság egy Isten, alázattal kérlek, hogy Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, az összes angyalok és szentek közbenjárására add meg azt a nagy kegyelmet, hogy a sötétség erőit legyőzhessük Magyarországon, Lengyelországban…és az egész világon, a mi Urunk Jézus Krisztus Keresztútja érdemeiért, drága Szent Vérének kiontásáért érettünk, Szent Sebeiért, a kereszten való szenvedéseiért, és minden szenvedéséért, melyet Passiója és egész földi élete során a mi Urunk és Megváltónk elszenvedett. Könyörgünk Urunk, Jézus Krisztus, küldd el szent angyalaidat, hogy a gonosz erőit letaszítsák a pokolba, a kárhozatba, hogy Magyarországon, Lengyelországban….és az egész világon eljöhessen Isten uralma, és Isten kegyelme áradjon minden szívbe, hogy ez által Magyarország, Lengyelország…és minden ország a Te békéddel teljen el. Mi Nagyasszonyunk és Királynőnk, tiszta szívből könyörgünk Hozzád, küldd el szent angyalaidat, hogy letaszítsanak a pokolba, az örök kárhozatba minden gonosz lelket, kiknek el kell veszniük. Szent Mihály Arkangyal, a mennyei seregek vezére, az Úr Téged küldött e nagy mű megvalósítására, hogy az Úr kegyelme örökösen velünk lehessen. Vezesd mennyei seregedet, hogy a sötétség erői véglegesen a pokolba, a kárhozat helyére kerüljenek. Egyesítsd minden erődet, hogy legyőzd Lucifert és bukott angyalait, kik Isten akarata ellen fellázadtak, és most a lelkek vesztére törnek. Győzedelmeskedj, mert hatalmad van és tekintélyed. Kérd Istentől számunkra békéje és szeretete kegyelmét, hogy mindig követhessük a mi Urunkat Isten Országa felé. Ámen „Minden imádság 50 ezer démont taszít le a kárhozatba. Hatalmas kegyelem ez, imádkozzátok minél gyakrabban! Ez isten nagy ajándéka számotokra általam, az én ünnepem alkalmából. Nagyon nagy szabadulásokat eszközölhettek ki ez által országaitok számára. A sötétség erői reszketnek ez előtt az ima előtt, mert örökre el kell tűnniük. Ez az ima megszabadíthatja országotokat és sok országot a világon!” Szent Mihály Arkangyal, 2011 09.29

Ez is Ima, a Teremtett Világ Imája-ember, halld meg !

Kovács Sára :

KÖNYÖRGÖTT A FÖLD

A Föld könyörgött: – ó ember állj meg, ne bánts!tengert, folyót, ne szennyezz, kincseim ne ásd,az erdőt ne pusztítsd, állatnak hagyj helyet,ne vágd ki a fát, min a madár csicsereg.s az ember fűrészelt,a Föld csak könyörgött tovább.Ember kérlek nyugodj! Pihenj meg egy kicsit,tisztelned kell a természet törvényeit,a levegőt méreggel tele engeded,nézd, egyre olvadnak a sarki jéghegyek.s az ember mérgezett,a Föld csak könyörgött tovább.Várj ember! Hagyj tiszta forgást az anyagnak,a földben nincs helye fémnek, műanyagnak,fertőzöd a növényt, pusztítasz állatot,gyáraid füstjétől levegőt sem kapok.s az ember legyintett,a Föld csak könyörgött tovább.“Hallgass vén bolygó! Ez nem túl nagy változás,ne félj, nem ez lesz az utolsó állomás,s ha mégis, választok más bolygót magamnak,gyógyulhatsz mikor már magadra hagylak.”az ember önhitt lett,s a Föld nem könyörgött tovább,előhívta hát egyik vírusát…Kiürültek az utcák, leálltak a gyárak,csend volt, ahol eddig kamionok jártak.félelem lett úrrá, helyt adva halálnak,rombolt, hogy utat adjon a változásnak.az ember letérdelt,s a Föld lélegzett tovább…

Boldogságos Szűz anyaCsüggedőknek hajnala,Oltalmazó Nagyasszony!Míg neved zeng ajkamon,Szívemből a fájdalomCsupa rózsát fakasszon..Amit érzek s gondolok,Koszorúba e dalokFonják áldott nevedre.Szíved vérző hét sebétS gyászodat,mely oly sötétÖrök fénnyel befedve.Zengőn zengem az imátÜnnepelve Máriát,A szüzesség virágátA ragyogót,édeset,Földön,égben kedveset,A fájdalmast,a drágát !Óh Mária, vigaszom,Reménységem, tavaszom,Soha el nem mulandó,Ki malaszttal vagy teli:Ég s föld kapcsát tiszteliTebenned a halandó. Ámen

Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet,Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtajátJézus szíve fogadd el lelkem imájátJézus szíve mikor az élet oly nehéz,Jézus szíve mikor úgy fáj a szenvedés,Jézus szíve add nekem akkor szívedet,Jézus szíve hadd pihenjek meg tebenned.Jézus szíve ne hagyd elveszni lelkemet,Jézus szíve vezéreld jóra életemet,Jézus szíve vezess az élet tengerén,Jézus szíve jöjj csak , feléd evezek én.Jézus szíve felmosom csurgó véredet,Jézus szíve Te váltottál meg engemet,Jézus szíve add,hogy Tégedet kövesselek,Jézus szíve mindig jobban szeresselek. Ámen

IMA BETEGEINK GYÓGYULÁSÁÉRT

Mennyei Atyám és Gondoskodóm!Alázattal és bizalommal fordulok Hozzád szenvedéseink idején.Kérlek, gyógyítsd meg szeretteimet és engem betegségeinkből, hogy földi életünkben dicsőíthessünk Téged mint hálás teremtményeid, és hasznára lehessünk még embertársainknak.Kérlek ugyanakkor, hogy lelkünket is tisztítsd meg hibáink és bűneink betegségétől.Gyógyulásunkat kérjük, de legyen meg mindig a Te szent és bölcs akaratod itt a földön és a mennyekben is.Boldog Batthyány László, aki itt a földön sok embert meggyógyítottál, és példás életeddel az örök üdvösséget kiérdemelted, kérlek, hogy imádkozzál értünk Istennél,hogy testi és lelki gyógyulásunk kegyelmét megkaphassuk.

Jézus tiszta, szent Szíve, szeretet oltára,piros vérrel lelkemet mosd meg szép tisztára!Odahajol bús szívem a te jó szívedhez,kapcsold az én szívemet örökre tiedhez!Habár mint az angyalok, úgy szerethetnélek,eléggé, én Jézusom, mégsem szeretnélek!Volna olyan sok szívem, mint csillag az égen,szeretni nem tudna, hajh, téged méltóképpen!Elhervasztá szívemet a vétkek fullánkja,adjon bele életet szerelmed tűzlángja!Ím, erősen fogadom, többé meg nem bántlak,nem leendek hűtlen ezután irántad!Te légy az én vigaszom, fényem s dicsőségem,te légy minden örömem, minden édességem!S hogyha majd elközeleg éltem végórája,te légy, Jézus Szent Szíve, lelkem koronája!

Ki csak a kezével dolgozik, az munkás.Aki a kezeit és a fejét is használja, az mesterember.Aki kezeit, fejét és a szívét is használja, az már igazi művész.Assisi Szent Ferenc

A jó gyónás öt lépése

1. FELKÉSZÜLÉS – Imádkozz, gondolkozz!2. BÁND MEG őszintén minden bűnödet!3. HATÁROZD EL, hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!4. MONDD EL Isten papjának a szentgyónásban!5. VÉGEZD EL az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!Első lépés: A FELKÉSZÜLÉSA) IMÁDKOZZ!Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust, hogy célt kapjon az életed.Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki.Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik rólunk. (Lk 15,1-7)A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)Jézus békét ad nekünk, és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget.B) GONDOLKOZZ!Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?Mit szeretnél kérni most tőle?Miben kell neked javulnod?Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

2.Második lépés: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT, BŰNBÁNATA) SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA: Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!Vagy: Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, hűségesen igent mondjak minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét! Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!B) VIZSGÁLD MEG a lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának.Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.Mit bánsz meg?Miért bánod meg a bűneidet?Milyen lettél a bűneid által?Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁSMivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.A téves cselekedet helyett mit fogsz csinálni?Hogyan fogsz majd beszélni?Mit fogsz beengedni a szívedbe?Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben?Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!Határozd el, hogy megjavulsz. Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével: Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik!Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSAA bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak. Ő Jézust képviseli. Jézus szeretetét, erejét és életét (kegyelmét) akarja neked ajándékozni a pap által. A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!1. Köszönj (Dicsértessék a Jézus Krisztus!) és vess keresztet!2. Mondd el a bevezető imát!Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. (Most gyónok először)

3. lépés: Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn

4. lépés: Ha van kérdésed, nyugodtan elmondhatod, vagy megfogalmazhatod, hogy miben szeretnél tovább fejlődni!

5. lépés: Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot. Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek. Ez azért fontos, mert az elégtétel olyan segítséget akar nyújtani, ami téged lelkileg megerősít. (Ha esetleg nem ismered az elégtételül kapott imát, vagy olyan feladatot kapsz, amit nem tudsz teljesíteni, akkor azonnal jelezd a gyóntató atyának.)

6.lépés: Bűnbánatodat fejezd ki a bánatimával:Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.

7. lépés: Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! (Ezen párbeszéd elmaradhat.)Válasz: Mert örökké szeret minket.Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!Válasz: Istennek legyen hála.

8. lépés: Köszönj el! (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

9.lépés: AZ ELÉGTÉTEL (penitencia)Az elégtételt minél előbb végezd el! Ez a lépés fontos a lelki edzésre. Dicséretes, ha a szentgyónásban kapott elégtétel mellett vállalsz más jócselekedeteket is, amik segítik lelki fejlődésedet! (in: pestiferences.ferences.eu)

ISTEN TENYERÉNKérünk Urunk hadd legyenek gyermekeink Isten tenyerén.Te adtad nékünk ajándékul őket, így részei a mi lelkünknek .Kérünk Urunk tartsd meg őket és védelmezd mindenütt.Hogy tőled elindulva, szereteted által élhessék életük.Adj szép gyermekkort számunkra, örömet és békét.Megértő szülőket és elfogadó és hívő nevelőket.Imádkozó, boldog családot, és szerető testvéreket.Szerető közösségeket, igaz barátokat, játszótársakat.Most ránk bíztad életük, de kérünk vigyázz rájuk.Hadd legyen mosolyuk az öröm forrásunk.Szerető Istenünk arra kérünk Tégedet,Ne engedd el kezüket, kérünk vigyázd életüket! Áldás

LITÁNIA A SZENTLÉLEKHEZUram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Mindenható örök Isten, irgalmazz nekünk!Jézus az élõ Isten Fia, világ megváltója, ments meg Uram minket!Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet, szentelj meg minket!Szentháromság egy Isten, hallgass meg minket!Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy, jöjj el közénk!A szeretõ és irgalmas Atya ígérete – Jöjj el közénk! /ismételve/A Mindenekfölötti ajándékaAdományok forrásaLelkek keneteSzent tûzÉgõ szeretetIgazság lelkeBölcsesség és értelem LelkeTanács és erõ LelkeIsmeret és jámborság LelkeAz Úr félelmének LelkeAz ima ajándékának LelkeA bûnbánat és bizalom LelkeSzelídség és engedelmesség LelkeBéke és türelem LelkeSzerénység és tisztaság LelkeVigasztaló LélekSzentté tevõ LélekAz Úr Lelke, aki mindeneket megtölteszCsalatkozhatatlan LélekIstengyermekség LelkeSzentlélek Úristen – Hallgass meg minket! /ismételve/Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzétTégy minket erõssé és kitartóvá a hitbenVezess minket parancsaid útjánAdd, hogy engedelmeskedjünk indításaidnakTaníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünkSegíts egymást szeretnünk és elviselnünkVégy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink irántKelts bennünk utálatot a gonosszal szembenVezess minket a jócselekedetek gyakorlásábanVértezz föl az erényes életreTe légy örök jutalmunkIsten báránya Te elveszed a világ bûneit,Küldd el nekünk Szentlelkedet!Isten báránya Te elveszed a világ bûneit,Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!Isten báránya Te elveszed a világ bûneit,Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!Hallgass meg minket!Szentlélek Isten! Jöjj el közénk!Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét és gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!Könyörögjünk!Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözõvé jócselekedeteinket! A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Esti imádságok, nem csak gyerekeknek:

KEVÉSBÉ ISMERT ESTI IMÁK GYEREKEKNEK

Ezek a kevésbé ismert verses esti imádságok meghitt családi szokások alapjaivá válhatnak.

Van egy imádság a Miatyánkon kívül, melyet talán minden keresztényként felnőtt magyar ember ismer. Mégpedig a következő esti imádság:

Én Istenem! Jó Istenem! Becsukódik már a szemem, De a Tied nyitva, Atyám! Amíg alszom, vigyázz reám! Vigyázz kedves szüleimre, Meg az én jó testvérimre, Mikor a nap újra felkel: Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

Neked is azonnal beugrott, nem? Azonban ezzel nem ér véget a verses esti imák sora! Következzék négy imádság, melyeket a gyerekek szintén örömmel fognak megjegyezni. 

Szemeimre
Rászállott az álom,
Álmaimért
A jó Istent áldom. Ámen.

*

Én lefekszem ágyacskámba,
Fejem hajtom párnácskámra.
Három angyal fejem felett:
Egyik megőriz engemet,
Másik szememet bezárja,
Harmadik lelkemet várja. Ámen.

*

Már a szép nap lenyugodott,
Egészen bealkonyodott
És setétbe vonta magát
Adjon Isten jó éjszakát! Ámen.

*

Köszönöm, mi jót ma adtál,
Hogy eddig is megtartottál,
Tarts meg Uram, ezután is,
Tartsd meg apám és anyámat is,
Nagyszülőket, testvéreket,
S mind, akiket én szeretek, Ámen.

Forrás: www.eternus.hu – Klasszikus versek

SZERETETHIMNUSZ MÁSKÉNT

Ki ne ismerné Pál apostolnak szeretethimnuszként elhíresült sorait? Gyönyörű versek ezek, azonban olvasásuk alatt nem mindig reflektálunk saját gyengeségeinkre, azokra a pillanatokra, amikor nem volt tökéletes bennünk a másik iránti szeretet. Most olvassuk úgy ezeket a sorokat, hogy utána kiegészítjük azokkal a pillanatokkal, mondatokkal, amikor mi pont az ellenkezőjét cselekedtük, vagy gondoltuk. A példamondatok segíthetnek a reflektálásban.

A szeretet türelmes

Pedig mondtam neki már vagy ezerszer, hogy készüljön el időben, különben elkésünk. 

jóságos;

Most bántani akarom, be akarok szólni, kiadni magamból mindent, törjön ki a feszültség, aztán el is van felejtve. 

a szeretet nem irigykedik,

Én is megérdemelnék már egy előléptetést, vagy egy kicsivel több bónuszt az év végén. Ő miért kap többet?

a szeretet nem kérkedik,

Képzeld, a cég elküld ebbe a szuper szállodába – már megint. 

nem fuvalkodik fel

Persze meg is érdemlem, ez csak természetes. 

Nem viselkedik bántóan,

Már megint főzelék van ebédre?

nem keresi a maga hasznát,

Nem tudok vigyázni a gyerekekre, meccsem van. 

nem gerjed haragra,

Lehetetlen vagy, már megint elkéstünk.

nem rója fel a rosszat. 

Mert te mindig ilyen szétszórt vagy. 

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.

Inkább nem mondom el neki, még mérges lenne, hogy ennyit költöttem. 

Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

Biztos azért csinálta, hogy engem idegesítsen már megint. 

A szeretet soha el nem múlik. 

Kérdés továbbgondolásra: Mit tehetnék azért, hogy legközelebb máshogy reagáljak?

Csillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vigasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdőn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.

Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitől mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.

Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napba öltözött Anya.

És a szavak tőre-élét tompítsd, országunk szívét
ön fiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét
távoztasd e néptől messze, már eleget szenvedett,
megalázva idegentől rótta csak az éveket

Melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándokolunk éjszaka
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga

Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint
Megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt

Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megőrzi az életet.

Az imád szóljon szívből,
lelked fényének erejéből ✨
Minden szívbéli imára
Teremtőd a Menny kapuit kitárja,
hogy segítséget adjon és támogatást,
hogy imádra az angyali válasz megérkezzen hozzád.
Tárd ki most szíved,
mondd el reményed.
Teremtőd hallgat, szeret, védelmez Téged 💙

Az Istenbe vetett hited nem fog mentesíteni az élet megpóbáltatásai alól, de képes arra, hogy megtartson a próbákban. Amikor kiállsz egy próbát, erősödik a hited. A Bibliában nincs megírva, hogy soha semmi baj nem éri az Istenben hívőket. Az viszont meg van ígérve, hogy akik bíznak az Úrban, azok megszabadulnak.
Zsoltárok 34.20
Sok baj éri az igazakat, de mindegyikből kimenti őket az Úr!

Házastársak imája

Jézusom, ezen szent órában
Köszönöm Neked hitvestársamat!
Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát
Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk.
Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk.
Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém!
Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét.
Mert mindezt köszönöm eskümet megújítom:

Esküszöm, hogy el nem hagyom örökre.
Isten engem úgy segéljen!

Add meg, Uram nekünk, hogy Téged szeretve
egymást szeressük, és Te szent törvényeid szerint élhessünk.
Ámen

FOHÁSZ A CSALÁDJAINKÉRT

Istenünk, ki mindenható Atyaként őrködsz életünkön,
Kérünk oltalmazd családjainkat és vezess bennünket,
Hogy családi értékeink híven tükrözzék szándékot,
Hogy családjainkban kölcsönös legyen tisztelet és szeretet.

Segítsd családjainkban a generációk békés együttélést,
A szülők és nagyszülők közös szándékát, miszerint
A gyermekek és az unokák biztonságos szeretetben,
Valamint igaz keresztény hitben nevelkedését.

Segítsd a közös akarat megteremtődését a szeretet által.
Adj türelmet és békés, egymást tisztelő és elfogadó szeretetet.
Adj imádságos életet, melynek központjában az Isten szeretet áll.
Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod és békességedben élhetünk. Amen.

Urunk, Istenünk! Add áldásodat és békességedet családjainkra! Amen.

HÁLAIMA A SZŰZANYÁHOZ SZÜLÉS UTÁN

Drága Szűzanyánk, Boldogságos Szűz Mária!
Eléd hoztuk hálaimánkat, hogy egészségben világra jött
Az anyai oltalmadba ajánlott kis lélek.

Köszönjük, hogy oltalmaztad a szülés közben
Az édesanyát és a gyermeket is, egészségben,
Családunk örömére világra jöhetett, Isten dicsőségére.

Köszönjük Égi Édesanyánk az oltalmazó segítséged,
Add, hogy élete Istennek tetsző lehessen,
Imáinkkal és hálánkkal áldunk Téged drága Szűzanyánk!

Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:

– Adj nekem hitet és érzékeny lelket,
hogy megértsem nekem szánt üzenetedet.

– Kérlek, mutasd meg, mi a szándékod velem,
hogy megfeleljek házastársi és szülői hivatásomnak.

– Segíts, hogy el tudjam fogadni, és meg tudjam valósítani
amit rólam elgondoltál akkor is, ha nem értem.

– Segítsd meg feleségemet, hogy benne Mária hite és lelkülete éljen.
Segíts úgy szeretnem, ahogy Szent József szerette jegyesét.

– Segíts úgy élnem mások iránti türelemmel, figyelemmel,
hogy gyerekeink számára életem példája vonzó legyen a követésre.

– Segíts, hogy gyerekeinknek át tudjam adni a hitet: szavaimból, és tetteimből megismerhessék az igazi szeretetet. Tudjam munkára, becsületességre, igazmondásra, szerénységre, rendre, fegyelemre, kötelességteljesítésre nevelni őket. Tudják derűs lélekkel elfogadni a szegénységet, testi-lelki megterhelést. Tudjanak áldozatot hozni, önzetlenül adni és szolgálni, elviselni, ha nem az ő akaratuk teljesül.

– Segítsd gyerekeinket, hogy növekedjenek testi-lelki egészségben, bölcsességben úgy, hogy neked is kedved teljék bennük. Ragaszkodjanak hozzád, tartsák meg törvényeidet, és szeressék egyházadat. Mindig, a nehézségek idején is érezzék gondviselő, atyai szeretetedet.

– Jóra törekvésükben találjanak segítőtársakra,
és védd meg őket a rossz útra, bűnre csábítóktól.

– Tudják értékelni teremtésed csodáját.
Az életet mindennél többre tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.

– Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik.
Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

– Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon,
és unokáinkat vallásosan neveljék.

– Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek,
és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak.
Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.

– Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam.
Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

– Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan,
lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát.
Áldd meg életünket, mai napunkat. Amen.

ÁLDUNK ÜDVÖZÍTŐNK ANYJA

Áldunk, Üdvözítőnk Anyja,

ég kapuja, szélesre tárt ajtó

és tengercsillag.

Támogasd a gyengét,

védd azt, aki néped vezeti.

Te életet adtál

csodálatos módon

annak, kitől kaptad léted,

szűzén szültél, mindig szűz maradsz,

néked Ávét mondott

Gábor angyal ajka:

vedd a bűnöst irgalmadba.

Királynő asszony,

irgalom anyja, köszöntünk,

édesség, élet és reménység, áldunk.

Hozzád kiáltunk

Éva számkivetett népe,

hozzád sírva könnyünk,

sóhajtunk zokogva

e siralom-völgynek mélyén.

Állj te mellénk: Pártfogónk, te védj meg!

Fordítsd reánk irgalmas szemed kegyesen:

hallgass meg minket.

És Jézust, méhed áldott gyümölcsét te

nyújtsd át nékünk e földi számkivetés végén.

Ó áldott, ó kegyes, ó édes, szép szűz Mária. Amen.

Ó, Jézus, szeretett Üdvözítőm.
Kérlek Téged, boríts be engem Szentlelkeddel,hogy hatalommal hirdethessem Szent Szavadat,hogy Isten minden gyermeke felkészüljön Második Eljöveteledre.
Könyörgöm, Hozzád, Uram Jézus, minden kegyelemért, amelyre szükségem van, hogy segítsek minden vallású, felekezetű és nemzetiségű embert bármerre is járnék.
Segíts nekem, hogy a Te nyelveddel beszélhessek,Ajkaiddal megnyugtathassam a szegény lelkeket,és hogy a Te különleges Isteni szereteteddel, amely Szent Szívedből árad ki, minden embert szerethessek.Segíts megmentenem a Szívedhez oly közel álló lelkeket,és engedd meg nekem, hogy megvigasztaljalak Téged drága Jézus, amikor az elveszett lelkek továbbra is visszautasítják Irgalmadat.
Jézus, én semmi vagyok nélküled, de nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Te nevedben, hogy segítsek az egész emberiség megmentésében. Ámen

Reggeli felajánló ima összeállítás

Csodálatos erejű felajánló ima:

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által kérünk térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és Uralkodik Szentlélekkel Egységben, Isten Mindörökkön Örökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (XIII. Leó pápa)

Az Úrangyala imádság

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozzék.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban, mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.

Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.

Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Minden helyzetben

“Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem”
Zsolt 55,17

Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni! Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban – hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek. Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot, Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok és ezt bátran vallom is. Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót. Nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert Ő megtehet mindent. Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy Ő él. Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az Igében: „az ÚR megsegít engem”. Legyen ez az én énekem ezen a nyári napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jólesik nekem ez a táplálék!

Tanítsál meg !

Tanítsál meg Uram,a Te neved félni.
Tanítsál meg engem,igéd szerint élni.
Tanítsál meg arra,hogy éljek hűséggel.
Töltsd be a szívemet,mindig Szentlélekkel.

Szentlélek ereje,buzdítson hálára.
A szüntelen való, buzgó imádságra.
Éljél Te én bennem,hogy én Benned éljek .
Hogy én állandóan, Te véled lehessek.

Tégy engem áldássá, a mások javára.
Hogy ne éljek itten,a földön hiába.
Legyen gyümölcsöző,a hívő életem.
Azzal bizonyítsam,hogy a Tied lettem.

Ne csak szavaimmal,közelítsek Hozzád.
Hadd legyek örökké,Uram a hű szolgád.
Hadd álljak hűséggel, mindig igéd mellett.
Örüljön a lelkem,hogy Te véled élhet.

Uram, csak te hallod, a néma kérésem
Mit mással megosztani nem lenne érzésem.
Bízva az Igében, s bízva Szent Szavadban
Hozzád fordulok én, minden gondolatban.
Te vagy az erőm, Te vagy a tanom
Te vagy félelmek közt, az őrangyalom.
Te vagy a váram, te vagy az arcom
Te vagy ki vívja, velem a harcom.
Bennem élsz örökre, hatalmas Isten
Bennem, kit képedre alkottál
Bennem, ki már sokszor bántott
Kiben nem egyszer csalódtál.
S még is velem vagy, megbocsátó Isten
Még is velem vagy, s kívánságod nincsen.
Csak a tíz parancsolat, mit tartani nehéz
Égi-földi boldogsághoz, ennyi az egész.
Szükségemben Isten, hozzád száll fohászom
Bárány vagyok Uram, s Te vagy a Juhászom.
Add meg kegyesen, mit kér a Te szolgád
Hogy a Te dicsőségedre, végezhesse dolgát.
Amen.

Posztós Lenke: A jó Istent én arra kérem…

A jó Istent én arra kérem;
Szeretetet adjon nékem.
Szívembe fogadjam a mennyből jövő fényt;
Tiszteljek a földön minden teremtményt.

Szerető szívet, jóságosat kérek,
Egyszerűt, tisztát, kedveset és szépet.
És kérem még Istent, Aki a SZERETET,
Hogy egészséget adjon, és befaló kenyeret.

Lakózzon szívemben, mert, ahol Jézus él,
Azt betölti az öröm és az égi fény.
Vezérli útján a hit, remény és szeretet,
S dicsőiti Istent e földön s majd odafent!

Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.
Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
“A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meg gyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket,hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.Ámen

Mennyei Gondviselőnk,Ki fényt, megnyugvást és melegséget sugárzol közénk, Kinek semmi sem nehéz, térden állva kérünk, küld el nekünk, amit itt, nem lelünk:
“Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt
Örömet, mely napsugárként
Tud gondfelhők között is szórni fényt.
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész oda adni kincset, életet,
Szívét,mely a bűnöst szereti,
Gyengeségét vétkét elfedi,
És hitét, mely, mint a sas-madár
Felfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz:
Nincs, nem lehet.”

ATYÁM ŐRIZD ÓVD A BAJTÓL

Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra,
amely a te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a szeretetben
együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!
Amen.

Szenvedő Jézusom

Szenvedő Jézusom, Te erős Te bátor,
Te aki nem féltél sem a kínhaláltól,
sem e szenvedéstől mik a Tested érték,
pedig a tövisek homlokodat tépték.

Te akit előszór véresre sebeztek,
azután a végén keresztre szegeztek.
Könyörülj meg rajtam, bánat könnyem fakad,
irgalmadért esedezem feszületed alatt.

Irántam a szíved kegyelemmel teljék,
vedd el tőlem uram a keserűség kelyhét.
Vedd el tőlem uram töviskoronádat
a korbácsütések, ó de nagyon fájnak.

Hitvány, gyáva testem, hogy vigye kereszted,
mikor olyan nehéz, hogy a vállam reszket.
Téged elkísért az édesanyád könnye,
nekem senkim sincsen aki velem jönne.

Nekem senkim sincsen aki mellém állna,
oly árva vagyok olyan nagyon árva.
Egyedül csak te vagy akibe remélek,
ne hagyd, hogy elvesszek könyörögve kérlek.

Ne hagyd, hogy szenvedjek, hogy az élet fájjon.
Váltsd meg az életem, váltsd meg a halálom.
Bocsájtsd meg a bűnöm, Te tudod, Te látod,
ellenségeimnek Én is megbocsájtok.
Múljék el a bánat ne gondoljunk másra,
csak az eljövendő szent feltámadásra.

Jézus Szíve Te tudsz segíteni,
Jézus Szíve Te fogsz segíteni,
Jézus Szíve már segített, dicsőség az Istennek.

Amen

Van egy égi Anyám nékem
A siralom völgyében az élet tengerén,
sokszor fájdalom és gyász közelgett felém.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária


Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha rágalmazó nyelvek énreám törnek,
éles nyelvek ellenem nyilat röpítnek,
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

,
Aki az én életemnek vezércsillaga.
Gonosz beszéd lelkemet sokszor megsebzi.
Fáj a szívem, de én azt el tudom tűrni.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Akiről azt hiszem, hogy a legjobb akaróm,
az sérteget legjobban, az a megrontóm.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha mély bánat borul rám, hamar eloszlik,
és keblemre helyette szent öröm nyílik.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Inséget és szenvedést békében tűrök,
Mert tudom, hogy e földön semmi sem örök.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha barátim megcsalnak, kikkel jót tettem,
Jézusért a sok fájdalmat is elfelejtem.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Jézust követem én a szenvedő királyt,
Vele ürítem ki a keserű pohárt.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Szép szivárvány ragyog a bánat könnyeken,
Örömrózsa nyílik a kíntöviseken.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária

Aki az én életemnek vezércsillaga.
Ha békével futom meg a földi pályát,
Tudom hogy elnyerem az égi koronát.
Van egy égi Anyám nékem,
Ki el nem hagy soha engem,
Neve Mária
Aki az én életemnek Vezércsillaga.

„Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkózz el könyörgésem elől!. Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.
Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.”
Zsoltárok 55

Napi Ige.

Viaskodni fognak ugyan ellened, de nem győznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
(Jeremiás 1:19)

Áprily Lajos: IMÁDSÁG.

Adj Istenem bölcsességet,
vágyaimnak csendességet,
Illedelmes öregséget
s könnyű véget, könnyű véget !!!

Köszönöm mindazt a jót, amivel
megajándékoztál engem Istenem!
Azt, hogy lelkem van,
ami a Te fényedből fakad.
Azt, hogy Őrangyalom van,
aki az örökkévalóságig vigyáz rám,
és soha egy pillanatra sem hagy magamra.
Azt, hogy béke, és szeretet uralkodik a lelkemben.
Azt, hogy családot adtál nekem,
Azt, hogy társakat adtál mellém,
Azt, hogy harmóniában élhetek a környezetemmel,
Azt, hogy munkát, megélhetést adtál a kezembe.
Azt, hogy elhalmoztál minden jóval,
Azt, hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül.
Köszönöm Istenem, mindazt, amiért elfelejtettem köszönetet mondani.
És legfőképpen, köszönöm Istenem, hogy minden nap újabb áldásban részesítesz.

Reggeli felajánló ima összeállítás – Csodálatos erejű felajánló ima:

Az Úrangyala imádság

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozzék.

Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Örök Atya, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked a Te szeretett Fiadat Jézust. Az Ő fájdalmas kínszenvedése, drága Vére és kereszthalála által kérünk térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a haldoklókat, szabadítsd ki a tisztítótűzből a szenvedő lelkeket, tedd szentté a papokat és a szerzeteseket, valamint a családokat! A mi Urunk, Jézus Krisztus a Te Fiad által, aki Veled él és Uralkodik Szentlélekkel Egységben, Isten Mindörökkön Örökké. Ámen.

Csak Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen. (XIII. Leó pápa).

Jézus nevében imádkozunk angyalhoz: IMA AZ ŐRANGYALUNKHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben! Ha megbotlik lábam, segíts felállnom, hogy az égi boldogságban, mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled! Hála tenéked! Ámen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Fatimai felajánló ima Jézus Szent Szívének

Uram Jézus Krisztus, Szent Szívednek ajánlom magamat és egész életemet (a mai napomat), az egész családomat, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet és szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok, és amim van, Neked szolgáljak, Téged dicsőítselek és szeresselek. Egészen Tied akarok lenni, mindent irántad való szeretetből akarok tenni. Nem akarok semmit sem birtokolni, semmit sem tenni, ami nem kedves Előtted. Semmisíts meg bennem mindent, ami Neked nem tetszik. Legyen egész életem Tied, aki előbb szerettél engem. Légy Uram üdvösségem oltalmazója, erősségem gyengeségemben, segíts hűségesen kitartani.

Szelíd és jóságos Szív, add meg a végső bűnbánat kegyelmét, légy menedékem halálom óráján és vezess be országodba.

Szeretettel teljes Szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és bűnösségem miatt jogosan félhetek ítéletedtől, de szerető Szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy Téged soha el ne felejtselek és Tőled soha el ne szakadjak! Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

*

2020. június 10., szerda 11:50

Ismét világméretű szentségimádásra hívják a híveket Úrnap ünnepének előestéjén, június 13-án, szombaton

Ismét világméretű szentségimádásra hívják a híveket Úrnap ünnepének előestéjén, június 13-án, szombaton

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz „minden nap, a világ végezetéig”. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.
Június 13-án, Úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben, ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

(Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek)

Jézus mondta: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).
Jövő évben, 2021. szeptemberében 5-12-ig rendezik Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, amelynek egyik fő célja épp a tanúságtétel Isten szeretetéről.
Ez akkor lesz igazán erőteljes, ha majd sokan részt vesznek a katolikus világeseményen.

Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 13-án, Úrnapja szombatján.

Idén azzal a különbséggel zaljik az esemény, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel most otthonról is be lehet kapcsolódni az imádságba, és helyszínként lehet regisztrálni magánházakat irányítószám és település megadásával https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemenyek .

Bátorítunk minden közösséget, és egyénileg csatlakozni kívánó testvérünket, hogy regisztráljanak a fentebb megadott oldalon, és jelenlétükkel kapcsolódjanak be Úrnapja szombatján a közös imádságba.

Amennyiben bárkinek szüksége van segítségre a regisztrációval vagy szervezéssel kapcsolatban, forduljon bizalommal Szilágyi Eszterhez, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye NEK kapcsolattartójához: a nek@dnyem.hu e-mail címen, vagy a központi elérhetőségen: corpus@iec2020.hu e-mail címen.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ha az embernek nincs kútja, nincs honnan vizet merítenie. Ugyanígy imádság nélkül az ember kiszárad, mert hiányzik belőle a mélység, a bensőségesség, a forrás, amely életét megöntözné.

Az imádság egy határtalan oázis felé nyílik meg. Alapvetően nem az Istennel való beszélgetésből áll. (…) Az imádság valójában abban áll, hogy csendben maradunk, hogy Istent hallgassuk, aki hozzánk szól, hogy a Szentlelket hallgassuk, aki bennünk szól. Azt hiszem, fontos kimondani, hogy nem tudunk és nem vagyunk képesek egyedül imádkozni, a Lélek az, aki imádkozik bennünk és értünk. Szent Pál is erről szól nekünk: „Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.” Aztán folytatja: „Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek is, mert azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Lélek” (Róm 8,16.26).

Természetesen semmi kétség afelől, hogy az embereknek szólniuk kell Istenhez, ám az igazi imádság Istent szabadon hagyja, hogy eljöjjön hozzánk az Ő akarata szerint. Tudnunk kell csendben várni. Ki kell tartani a csendben, az elhagyatottságban és a bizalomban.

Imádkozni annyi, mint hosszan csendben maradni. Oly gyakran vagyunk süketek és saját szavunk miatt szétszórtak. Sajnos nem nyilvánvaló, hogy tudjuk-e hallgatni a Szentlelket, aki bennünk imádkozik. De minél inkább kitartunk a csöndben, annál nagyobb az esély, hogy meghalljuk Isten halk moraját.

Robert Sarah bíboros

.

ÉGI ANYÁNK: Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához:

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetettje! Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együttérző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben.
Ámen.

Mielőtt elalszol: imádkozz!
Amikor felébredsz: imádkozz!
Amikor nehézségben vagy: imádkozz!
Amikor örömöd van: imádkozz!
Amikor feladnád: imádkozz!
Szánd oda magad egy imádkozó életre!

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

By angyalporta – 2020.03.14. 945 0

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Nehéz időkben fontos, hogy megfelelő angyali védelmet kérjünk magunkra. Mihály (Mikhá'él) arkangyalhoz többféle imával és fohásszal is fordulhatunk.

Mihály Arkangyal a legmegfelelőbb angyali segítő, ha védelemre van szükségünk.

Mikhá’él arkangyal megsegít

Fordulhatsz hozzá egyszerű, szívből jövő szavakkal, akárha egy mindig jelen lévő baráthoz beszélnél. A legfontosabb, hogy őszintén gondold szavaidat, és úgy fogalmazz, ahogy jön!

Ha nem jutnak eszedbe szavak, használd az alábbi gondolatokat!

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

1. Általános védelem kérése

Szeretett Mihály Arkangyal!

A Vagyok aki Vagyok nevében hívom a fény seregeinek oltalmát.

A Teremtő nevében és a Teremtő Szeretetének Hatalmával, kérlek Mihály Arkangyal Szabadíts meg engem az ártó erőktől.

Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával, hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.
Védj meg engem és a szeretetteimet, fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.

Védj körül kék-fehér gyémánt pajzsoddal egész nap, hogy biztonságba legyek, a negatív erőktől és ártó szándékoktól!

Most és a jövőben, Szent Krisztusi Énem nevében kérem ezt és hálásan elfogadom, köszönöm

Ámen

2. Ima Mihály arkangyalhoz

Kérlek téged, ó Szent Mihály arkangyal, jöjj mellém!

Hívlak és szólítalak Mihály, szükség van rád! Kérlek,védelmezz engem minden ártó energiától egész nap!

Állj mellettem, hatalmas erőddel és fényeddel távolíts el minden olyan energiaminőséget, amely nem a legszentebb, legnemesebb energiákat hordozza, amely ártani akar!

Mihály arkangyal oltalma, ereje és fénye!

Védelmet kérek tőled fizikai, lelki és szellemi szinten egyaránt!

Tudom hogy bölcsességed hatalmas, hogy szereteted végtelen, hogy védelmed erős és biztos! Ennek tudatában készen állok, és elfogadom szerető védelmedet!

Köszönöm neked,szívem hálás és boldog,hogy itt vagy ,hogy velem vagy!

3. Védelem kérése Mikhá’el arkangyaltól

Forrás Ereje lakozzék Bennem,
Az IstenNő erősítse Lelkem.
Minden napon és éjszakán,
A Forrás Fénye járjon át.
Amint a testemet,
Akként a lelkem, a szellemem, és az egész lényemet.
Az IstenNő csillaga vezesse lépteim,
Az IstenNő Karja öleljen oltalmazón.
Amikor kinyitom szemem reggel,
Fény árad végig bennem.
Amikor lehunyom szemem éjjel,
Eggyéválok a Mindenséggel.
IstenNőm, erőd járja át Szívemet,
Akaratod váljék teljessé bennem,
Oltalmazz, védj engemet!

4. Fohászok Mihály arkangyalhoz

1. Mihály Arkangyal a lángod oly kék,
mint a felettünk ragyogó ég.

Veled egyként a fényed tölt fel,
dicső csodákat fedezek fel.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.

Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

2. Mihály Arkangyal, a védelmeddel
örökre kék pajzsod alatt élhetek,
megvédve az éj lényeitől,
ha az elektromos kék fényed szférájában maradok veled.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább,
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

3. Mihály Arkangyal, mekkora erőt jelent,
ha angyalok millióinak éneke zeng,
felemésztve a kétség és félelem démonjait,
Mihály Arkangyal, a Jelenléted felszabadít.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

4. Mihály Arkangyal, ki Isten akaratát képviseled,
az Ő fényét hozd nekünk a Földre,
hogy Isten akaratából minden élettel együtt szárnyaljunk,
hisz az énünkön való túllépés a szent jogunk.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

5. Ima Mihály Arkangyalhoz

Mihály arkangyal, ki olyan vagy, mint Isten

Jöjj el most énhozzám, tisztítsd meg a szívem

Isteni Fényesség, mit elhozol magaddal

Szent tűzzel megtisztul minden igaztalan

Kardodnak sugara utat mutat nékem

Ha teveled vagyok nincsen mitől félnem

Mutass rá fényeddel isteni Valómra

Tudatom megnyíljon minden igaz szóra

Segítsd fejlődésem, tisztítsd meg utamat

Hitem megtart engem kitárt szárnyad alatt

Meglátom most veled szellemi egységem

A Fény családjához tartozva így kérem:

Magamhoz veszem most fénylő hatalmamat

Fénykardot kezembe angyalok adjanak

Mihály ereje van most az én szívemben

Hittel, bátorsággal Ővéle cselekszem

Így beteljesítem a szent Akaratot

Megtisztítom lelkem minden teher alól!

Mihály segíts!

Ámen

6. Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél.

Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült.

Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Amen.

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENNEK

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltalmazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden balsorsban. Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,
hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.
És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Ámen.

BÉKE IMA

Hétfőn Hálát adok.
Kedden Békében maradok.
Szerdán Örülök.
Csütörtökön Csendben vagyok.
Pénteken Szeretek.
Szombaton Felemelkedem.
Vasárnap az Úrral vagyok…
Szeretet tölti be a teret.
Ezt sugárzom Mindenek felett.
Türelem, Önuralom, Békesség
Bennem és Mindenben.
Teljesség Életemben, Egész lényemben.
A Szeretetfrekvencián Létezem.
Minden megvalósul körülöttem.
Hazaértem…
Ámen

Mihály Arkangyal védelmi imája

 • View Count. 0

Ima a védelemért

Szent Neved hatalmával szabadíts meg bennünket minden gonosz erőtől és hatalomtól, amely ma betegségekkel, katasztrófákkal, megosztással vagy bármi más módon megkísérel legyőzni minket. Lelked tüzével védelmezz mindannyiunkat!
Amen

Napi imák – 9. nap – Kedd

MAI IMAÖSSZEÁLLÍTÁS: KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁI.Dicsőítés – Örök Hűség a Szentháromság Atyához, Úr Jézus Krisztushoz…Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében.Amen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.


FELKÉSZÜLÉS AZ IMÁRA: KEDDLegyen minden esetben kereszt, szentelt víz, szentelt gyertya.Kérjük, minden alkalommal a szentelt vízzel szenteljétek meg környezeteteket, ahol imádkoztok!Utasítások az Imacsoportok számára Jézustól:Jézus Krisztus külön kérésére gondoskodjunk védelemről.“Drága szeretett leányom, arra szeretném utasítani Keresztes Imahadjáratom Csoportjait, hogy legyenek éberek, amikor megalakulnak a nemzetükben. Közelükben Szenteltvizet kell tartaniuk, legyen jelen egy feszület, mely Engem ábrázol, és mondaniuk kell a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját, hogy áldásban és védelemben részesüljenek Keresztes Imahadjárat csoportjaitok.” /2013. január 25. péntek

/SZENTLÉLEK IMA:“Jöjj Szentlélek, jöjj a Te leginkább szeretett jegyesed, Mária Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.”Ezt az imát HÁROMSZOR imádkozzuk!Keresztes Imahadjárat 96. imájaHogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkatA Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.Ámen.

A LELKEK MEGMENTÉSÉÉRT – A különösen veszélyeztetett lelkekért, családokért, fiatalokért, gyermekekért (II. rész)Keresztes Imahadjárat 79. imájaIma a kétmilliárd elveszett lélekértÓ, drága Jézus, könyörgöm Hozzád, hogy áraszd ki Irgalmasságodat az elveszett lelkekre.Bocsásd meg nekik, ha elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet, hogy Kegyelmeidet kiáraszthasd rájuk Irgalmasságod által, melyre szükségük van a lelkük megszentelődéséhez.Kérem Tőled az irgalom ajándékát lelkük számára.Kérlek, nyisd meg a szívüket, hogy Hozzád menjenek és kérjék Tőled, hogy a Szentlélekkel töltsd el a lelküket, hogy ez által el tudják fogadni szereteted Igazságát, és hogy Veled együtt és Isten Családjával örökké éljenek.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 89. imájaA nyomorult bűnösök imájaDrága Jézus, segíts nekem szegény nyomorult bűnösnek, hogy bűnbánattal a lelkemben jöhessek Eléd.Tisztíts meg a bűnöktől engem, melyek tönkretették az életemet.Add meg nekem az új élet ajándékát, mely mentes a bűn bilincseitől és azt a szabadságot, amit bűneim megvonnak tőlem.Újíts meg engem Irgalmasságod világosságában.
Ölelj át engem a Szívedben.Engedd, hogy érezzem Szeretetedet, hogy közelebb kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való szeretetem lángra gyúljon.Könyörülj rajtam Jézus, és óvj meg engem a bűntől.Tégy méltóvá engem arra, hogy beléphessek Új Paradicsomodba.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 104. imájaSzabadítsd ki ezeket a lelkeket a rabszolgaságbólDrága Jézus, Eléd hozom fivérem, nővérem lelkét, aki átengedte lelkét a Sátánnak.Vedd ezt a lelket és mentsd meg őt a Te Szent Szemeidben.Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd őt az örök üdvösségre.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 112. imájaAz Üdvösség KegyelméértLegdrágább Jézusom, hívlak Téged, hogy különleges Kegyelmeddel, az Üdvösség Kegyelmével borítsd be azok lelkét, akiket a Sátán megfertőzött.Szabadítsd ki szegény lelküket a gonosz fogságból, amiből nem tudnak kiszabadulni.Ámen.Keresztes Imahadjárat 117. imájaAzokért, akik eladták a lelküketLegdrágább Jézusom, Neked szentelem a következő lelkeket: – itt sorold fel őket – és mindazokat, akik a hírnév jutalmáért cserébe adták lelküket.Szabadítsd meg őket fertőzésüktől. Fordítsd el őket az Illuminátusok fenyegetéseitől, akik felfalják őket.Add meg nekik a bátorságot, hogy félelem nélkül távozzanak ebből a gonosz rabságból. Vedd őket Irgalmas Karjaidba és tereld vissza őket a Kegyelem Állapotába, hogy alkalmasak legyenek megállni Színed előtt.Istenséged által segíts nekem, hogy ez az ima elkobozza a Szabadkőművesektől a Sátán által örökbefogadott lelkeket. Szabadítsd meg őket a bilincsektől, amelyek megkötik őket, és melyek következménye egy szörnyű kínszenvedés a Pokol rekeszeiben.Segíts nekik a választott lelkek szenvedései által, imáim és Irgalmad által, hogy az első vonalban legyenek, készen arra, hogy belépjenek az Új Béke Korszakának Kapuin – az Új Paradicsomba. Könyörgök Hozzád, szabadítsd ki őket a fogságból.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 118. imájaAz elveszett fiatal lelkek nemzedékéértDrága Jézus, Irgalmadért kiáltok az elveszett fiatal lelkek nemzedékéért.Azokért, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával. Azokért, akik ismernek Téged, de figyelmen kívül hagynak, hogy vonzd őket Irgalmadba.Kérlek, add meg mielőbb nekik Létezésed bizonyítékát és vezesd őket azok felé, akik segíteni tudnak nekik, és az Igazsághoz vezetik őket. Töltsd el elméjüket és lelküket az Irántad való vágyakozással.Segíts nekik, hogy felismerjék a bennük lévő ürességet, ami azért van bennük, mert nem érzik Jelenlétedet. Kérlek Téged, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmad által add meg nekik az Örök Életet.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 122. imájaFelajánlás Jézus Krisztus Drága VérénekDrága Jézus, kérlek, szentelj meg engem, a családomat, a barátaimat, a nemzetemet, hogy Drága Véred védelme alatt legyenek.Te meghaltál értem, és a Te Sebeid az én sebeim lettek, mivelhogy méltósággal elfogadom a szenvedést, melyet a Második Eljöveteledhez vezető úton fogok elviselni.Együtt szenvedek Veled, drága Jézus, amint megpróbálod a Szívedbe gyűjteni Isten minden gyermekét, hogy így Örök Életünk legyen.Boríts be a Te Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szükségük van Védelmedre.Ámen

.Keresztes Imahadjárat 127. imájaA saját lelkem és szeretteim lelkének megmentéséértÓ, Jézus, készíts fel engem, hogy szégyen nélkül jöhessek Színed elé. Segíts nekem és szeretteimnek – itt nevezd meg őket -, hogy készek legyünk megvallani minden rossz cselekedetünket; hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy minden bűnért bocsánatot kérjünk. Hogy szeretetet mutassunk azok iránt, akiket megsértettünk. Hogy könyörögjünk az üdvösség Irgalmáért. Hogy megalázzuk magunkat Színed előtt, hogy a Nagy Megvilágosodás Napján lelkem és a – nevezd meg a személyeket – lelke is megtisztuljon, és hogy eláraszd lelkemet Isteni Irgalmasságoddal.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 128. imájaHogy összegyűjtsünk és egyesítsünk minden lelketDrága Jézus, segíts nekünk, szeretett tanítványaidnak, hogy Karjaidba gyűjtsük a világot, és bemutassuk Neked azokat a lelkeket, akiknek a legnagyobb szükségük van Nagy Irgalmasságodra.Tégy minket képessé arra, hogy a Szentlélek Ajándékával biztosítani tudjuk, hogy az Igazság Lángja feleméssze mindazokat, akik elszakadtak Tőled.Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapja a megbékélés valamennyi lehetőségét.Add meg mindnyájunknak az erőt, hogy továbbra is szilárdan megmaradjunk Szent Szavad mellett, amikor arra kényszerítenek bennünket, hogy elutasítsuk az Igazságot, amely a Legszentebb Evangéliumok által lett hirdetve a világnak.Mi Benned, Érted és Veled maradunk ezen utunk mindenegyes lépésénél, amely az üdvösséghez vezet.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 153. imájaVédelem Ajándéka a gyermekeknekÓ, Isten Anyja, Üdvösség Anyja,Arra kérlek, hogy szenteld és mutasd be ezeknek a gyerekeknek a lelkét szeretett Fiadnak: – a nevek felsorolása -.Imádkozz, hogy Jézus, az Ő Értékes Vérének Erejével borítsa be és védelmezze ezeket a kis lelkeket a gonosszal szemben, a védelem mindenféle formájával.Arra kérlek, drága Édesanyám, hogy védd meg családomat a nagy nehézségek idején, és hogy Fiad kedvezően tekintsen le azon kérésemre, hogy családom egyesüljön Krisztussal, és megadja nekünk az Örök Üdvösséget.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 157. imájaA fogságban lévő lelkekértÓ, drága Jézus, mentsd meg azokat a lelkeket, akik hamis isteneknek és a Sátánnak lettek a rabszolgái. Segíts nekünk, hogy imáink által enyhülést vigyünk nekik a megszállottság fájdalmában.Nyisd meg börtönük kapuját, és mutasd meg nekik az Isten Királyságához vezető utat, még mielőtt a Sátán túszul ejtené őket a Pokol mélységében.Könyörgünk Hozzád, Jézus, borítsd be ezeket a lelkeket a Szentlélek Erejével, hogy keressék az Igazságot, és segíts nekik bátorságra lelniük, hogy hátat fordítsanak az ördög csapdáinak és gonoszságainak.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 169. imájaIsten Szeretetének AjándékáértDrága Jézus, Együttérzésedre és Irgalmadra hivatkozva könyörgöm Hozzád azok üdvösségéért, akik elutasítottak Téged;Akik tagadják Létezésed;Akik tudatosan ellenszegülnek Szent Szavadnak, és akiknek keserű szíve megmérgezte lelküket Istenséged Fényével és Igazságával szemben.Irgalmazz minden bűnösnek.Bocsáss meg azoknak, akik a Szentháromságot káromolják, és Segíts nekem, hogy a magam módján, és személyes áldozataim által Szerető Karjaidba vigyem mindazokat a bűnösöket, akiknek a legnagyobb szükségük van a Te Irgalmadra.Megígérem Neked, hogy gondolataim, cselekedeteim és kimondott szavaim által a legjobb tudásom szerint foglak Téged szolgálni Küldetésedben, az Üdvösség Küldetésében.Ámen.AZ ÜDVÖSSÉG KILENCEDE NAPJAIN (naponta háromszor )

Keresztes Imahadjárat 130. imájaArra kérlek benneteket, hogy kezdjétek most el az Üdvösség Kilencedét. Nektek azt most azonnal el kell kezdenetek, és folytatnotok kell egészen az idők végéig, ahogyan arra utasítalak benneteket. Ezt az imát egy naptári hónap hét egymást követő napján kell imádkoznotok, kezdve a hétfővel, a reggeli órákban. A hétnek minden egyes napján háromszor kell azt elimádkoznotok, és e napok valamelyikén, böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy azon a napon, amelyiken böjtöltök, csak egy főétkezést tartsatok, és a másik két alkalommal csak kenyeret és vizet vegyetek magatokhoz.Az Üdvösség Keresztes Imahadjárat KilencedeSzeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, hogy Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség Ajándékát.Kérlek, hogy közbenjárásod által imádkozz, hogy minden lélek kiszabaduljon a Sátán rabszolgaságából.Kérd Fiadat, hogy mutasson Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik közönyükkel elutasítják, megbántják Őt, és akik hamis tanokat és isteneket imádnak.Esedezve kérünk, drága Édesanyánk, könyörögj azon Kegyelmekért, amelyek megnyitják a szívüket azoknak a lelkeknek, akiknek a leginkább szükségük van a segítségedre.Ámen.

MINDEN NAPRA KÉRT KERESZTES IMAHADJÁRAT IMÁKKeresztes

Imahadjárat 30. imájaKülönleges ima a Mennyei AtyáhozÓ, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, Drága Fiad Nevében kérlek, add, hogy jobban szeressünk Téged.Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek maradjunk a nehézségekkel szemben. Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat trónod elé vitt ajándékként, hogy megmentsd Gyermekeidet a Földön.Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét. Nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy a földi Paradicsomban minden gyermekeddel egyesülhessenek, amelyet Te, Isteni Akaratodnak megfelelően, szeretettel teremtettél a számunkra.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 33. imájaMéltányoljátok Pecsétemet és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálávalA Mennyei atya kéri, hogy mindannyian fogadjátok el ezt a Pecsétet; mint egy védelmet mindegyikőnk és családunk számára arra a nehéz időre, melyben élnünk kell.Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet.Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem, mindörökkön-örökké.Szeretlek Drága Atyám.Vigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám.Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 102. imájaA hit és az Isten Üzeneteibe vetett hit megőrzéséreDrága Jézus, amikor levert vagyok, emelj föl engem.Amikor kétségek gyötörnek, világosíts meg engem.Amikor szomorú vagyok, mutasd meg nekem Szeretetedet.Amikor másokat kritizálok, segíts, hogy csendben maradjak.Amikor mások fölött nyilvánosan ítélkezem, tégy pecsétet a számra.Amikor a Nevedet káromolom, ments meg engem és végy újból védelmedbe.Amikor hiányzik a bátorságom, add nekem azt a kardot, amelyre szükségem van, hogy harcoljak, és megmentsem azokat a lelkeket, akikre vágyakozol.Amikor Szeretetednek ellenállok, segíts nekem, hogy teljesen elszakadjak önmagamtól, és átadjam magam a Te szerető gondviselésednek.Amikor Tőled eltávolodom, segíts nekem újból megtalálnom az Igazság Ösvényét.Amikor megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem a választ, amelyet keresek.Segíts nekem, hogy türelmes, szeretetreméltó és kedves legyek még azok iránt is, akik átkoznak Téged.Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy a Föld végezetéig kövesselek Téged.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 111. imájaHogy Jézus Krisztusnak szenteljétek gyermekeiteketÓ, drága Üdvösség Anyja,Fiadnak szentelem gyermekeimet (a gyermek nevének/gyermekek neveinek felsorolása), hogy a lélek békéjét és a szív szeretetét hozhassa nekik.Kérlek, imádkozz, hogy Fiad Irgalmas Karjaiba fogadja gyermekeimet és tartsd távol őket a bajtól.Segítsd meg őket, hogy hűek maradjanak Isten Szent Szavához, különösen azokban az időkben, amikor abba a kísértésbe esnek, hogy elforduljanak Tőle.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 155. imájaAz Üdvösség Küldetésének a VédelméértÓ, Üdvösségnek drága Anyja, hallgasd meg kiáltásunkat, amelyet az Üdvösség Küldetésének és Isten gyermekeinek a Védelméért Hozzád intézünk. Azokért imádkozunk, akik a történelem eme nagy pillanatában dacolnak Isten Akaratával. Arra kérünk, hogy védd meg azokat, akik válaszolnak hívásodra és Isten Szavára, hogy mindenki megmeneküljön Isten ellenségeitől. Kérlek, szabadítsd meg azokat a lelkeket, akik áldozatul esnek az ördög megtévesztésének, és nyisd meg szemüket az Igazságra.Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekünk, szegény bűnösöknek, hogy méltók legyünk elnyerni az állhatatosság Kegyelmét szenvedésünk idején, amelyet szeretett Fiad, Jézus Krisztus Nevében vállalunk.Védd meg ezt a Küldetést minden bajtól. Védd meg gyermekeidet az üldöztetéstől. Boríts be mindnyájunkat Szent Palástoddal, és részesíts minket hitünk megőrzésének Ajándékában, valahányszor támadnak minket azért, mert az Igazságot mondjuk, mert Isten Szent Szavát közvetítjük, életünk hátralévő napjaiban, most és mindörökké.Ámen.

Keresztes Imahadjárat 164. imájaBékeima a Nemzetek BékéjéértÓ, Jézus, hozz nekem békét.Hozz békét nemzetem számára és mindazon országok számára, amelyek szétesnek a háború és a megosztottság miatt.Vesd el a béke magvait azon megkeményedett szívűek között, akik az igazságosság nevében másoknak szenvedést okoznak.Add meg Isten minden gyermekének a szükséges Kegyelmeket,hogy megkapják Békédet, hogy ez által a szeretet és a harmónia növekedni tudjon;hogy az Isten iránti Szeretet győzedelmeskedjen a gonosz felett, és, hogy a lelkek megmenekülhessenek a hamisságok általi megrontástól, a kegyetlenségtől és a gonosz becsvágytól.Engedd, hogy béke uralkodjék mindazokban, akik Szent Szavad Igazságának szentelik az életüket, és azokban, akik egyáltalán nem ismernek Téged.Ámen.

„Minden nap, melynek során azzal vagytok elfoglalva, hogy mások szükségleteiről gondoskodjatok, legalább tíz percet arra kell áldoznotok, hogy az aznapi bűneitekért engeszteljetek.

Ez nagyon fontos, mert Én szeretlek és várlak titeket. Ahhoz, hogy megfelelően kommunikálhassatok Velem, nektek mindig alázatos szolgaként kell Elém járulnotok. Amikor letérdeltek előttem vagy egyszerűen csak a szívetekben beszélgettek Velem, mindig ezzel kezdjétek:„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.”Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én élni fogok a lelketekben. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök Hozzám.”LITÁNIÁK2012. augusztus 24., péntek, 3:15„Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta i

imádkozni, a „Jézus az Emberiséghez” Litániákat”Jézus az Emberiséghez :

1. LitániaVédelem a Hamis Próféta ellenDrága Jézus, ments meg minket a hamis Próféta megtévesztésétől.Jézus, Irgalmazz nekünk.
Jézus, ments meg minket az üldöztetéstől.
Jézus, oltalmazz meg minket az Antikrisztustól.
Uram, légy Irgalmas.
Krisztus, légy Irgalmas.Drága Jézus, boríts be minket Szent Véreddel.
Drága Jézus, nyisd meg a szemünket a Hamis Próféta hazugságaival szemben.Drága Jézus, egyesítsd Egyházadat.Jézus, védd meg szentségeinket.
Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.
Drága Jézus segíts, hogy visszautasítsuk a hazugságokat, melyeket igazságként mutatnak be nekünk.Jézus, adj erőt nekünk.
Jézus, adj reménységet nekünk.
Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.
Jézus, védj meg minket a Fenevadtól.Jézus, add meg nekünk a megkülönböztetés ajándékát, hogy követni tudjuk igaz Egyházad ösvényét minden időben, örökkön örökké.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 2. LitániaA védettség KegyelméértÓ, Mennyei Atya, a Legmagasságosabb,
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram, légy irgalmas.
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Imádlak Téged.
Dicsérlek Téged.
Hálát adok Neked minden különleges kegyelemért.
A védettség kegyelméért könyörgöm Hozzád szeretteim számára: (mindazok nevének megemlítése, akik a lelkek megmentésének listájában szerepelnek)

Felajánlom Neked hűségemet mindenkor,
Neked, ó Mennyei Atya,
Minden dolog megteremtője,
A világegyetem teremtője,
Az emberiség teremtője.
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy maga a Szeretet.Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért könyörgöm mindazon lelkek számára, akik nem ismernek Téged, akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmasságod Kezét.Átadom magam Neked, elmémet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba vehesd őket, hogy megmenthesd őket a gonosztól. Kérlek Téged, nyisd meg a Paradicsom Kapuját, hogy végre minden gyermeked egyesülhessen abban az örökségben, amelyet mindannyiunk számára hoztál létre.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 3. LitániaVédjétek meg Isten IgéjétÓ, Jézus, védj meg minket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.Védj meg minket a Sátántól és hadseregétől.
Segíts nekünk, hogy jobban szeressünk Téged.
Tarts fenn a küzdelmünkben minket.
Védj meg minket a hitünkben.
Vezess minket menedéked biztonságába.
Segíts nekünk, hogy felálljunk és megvédjük Szent Akaratodat.
Erősítsd azon elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.
Adj nekünk bátorságot.
Adj nekünk bizalmat.
Az Igazság útján vezess minket.
Védj meg minket ellenségeinktől.
Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.
Segíts nekünk, hogy elkerüljük a kísértéseket.
Vigyél közelebb minket Szentséges Szívedhez.
Segíts nekünk, hogy mindenkor hűségesek maradjunk Hozzád.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 4. LitániaIsten, az Atya büntetésének enyhítéséértÓ, Legmagasságosabb Isten, irgalmasságodért könyörgünk gyermekeid bűnei miatt.Köszönjük Neked a Föld ajándékát.
Köszönjük Neked az emberi élet ajándékát.
Nagyra becsüljük az élet ajándékát.
Védelmezzük az élet ajándékát.Köszönjük Neked az Ajándékot: Fiadat, Jézus Krisztust.

Köszönjük Neked a megváltás ajándékát.
Dicsőítjük Istenségedet.Teljesen átadjuk magunkat Neked, hogy Szent Akaratod beteljesedhessen úgy a Földön, mint a Mennyben.Köszönjük Neked a lelkiismeret megvilágításának ajándékát.

Köszönjük Neked az örök élet ígéretét.
Üdvözöljük az új Paradicsomot.Könyörgünk Hozzád, hogy ments meg minden lelket, beleértve azokat is, akik gyötörnek Téged és azokat is, akik elvesztek Számodra.Köszönjük Neked azt a szeretetet, melyet minden gyermeked iránt tanúsítasz.

Köszönjük Neked a prófécia ajándékát.
Köszönjük Neked az ima ajándékát.Kérünk Téged, add meg nekünk a békét és az üdvösséget.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 5. LitániaAzok megmentésére, akik halálos bűnben vannak.Jézus, ments meg minden bűnöst a Pokol tüzétől.
Bocsáss meg a megfeketedett lelkeknek.
Segíts nekik, hogy lássanak Téged.
Emeld ki őket a sötétségből.
Nyisd meg a szemüket.
Nyisd meg a szívüket.
Mutasd meg nekik az Igazságot.
Mentsd meg őket.
Segíts nekik, hogy hallani tudjanak.
Szabadítsd meg őket a büszkeségtől, a bujaságtól és az irigységtől.
Védd meg őket a gonosztól.
Hallgasd meg segítségkérésüket.
Ragadd meg a kezüket.
Vonzd magadhoz őket.Mentsd meg őket a Sátán megtévesztésétől.Ámen.
Jézus az Emberiséghez 6. LitániaA Kegyelmek AjándékaÓ, drága Jézus, szeretett Üdvözítőm,Tölts el engem Szereteteddel.Tölts el engem a Te Erőddel.Tölts el engem Bölcsességeddel.Tölts el engem Kitartásoddal.Tölts el engem a Te Alázatoddal.Tölts el engem Bátorságoddal.Tölts el engem a Te Szenvedélyeddel.Ámen.

A Keresztes Imahadjárat 26. imája:A Szent Rózsafüzér Szűz MáriáhozÜdvösség anyja: Ha a Rózsafűzért imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében (2012. február 5. vasárnap, 13.15.)Soha ne feledjétek, hogy milyen fontos az Én Legszentebb Rózsafüzérem; mert ha azt minden nap imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében.Nektek el kell most kezdenetek a felkészülést. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával.Olyan fontos ez az ima, hogy a Keresztes Imahadjárat egyik önálló imája kell, hogy legyen.

Irgalmasság Rózsafüzére2011. május 10. – Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében:„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”

Keresztes Imahadjárat 96. imájaHogy megáldja és védelmezze a mi Keresztes Imahadjárat csoportunkatA Jézus az Emberiséghez imacsoport összejövetel elején és végén imádkozni.

Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.Hadd legyünk továbbra is hűségesek és erősek, miközben a világ előtt állhatatosan kitartunk Szent Neved mellett, és sohase hátráljunk meg azon küzdelmünkben, hogy Szent Szavad Igazságát terjesszük.Ámen.

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.(XIII. Leó pápa)

A Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért

Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembe kell néznünk, mivelhogy az utolsó Igaz Pápa már befejezte Irántad való Küldetését. Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel szembe kell most néznünk annak az Egyháznak az összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertünk. Ne engedd meg soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek, arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk Neked és a Szentségeknek, amelyeket Te adtál a világnak. Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonló erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a Hamis Prófétától és az Antikrisztustól. Segítsd földi Egyházadat, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítse testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen.

Kedves, érettségi előtt álló Fiatalok! Sok erőt, kitartást és bölcsességet kívánunk Nektek az elkövetkezendő napokban. Kívánjuk, hogy tudjátok elérni céljaitokat és tudjátok megvalósítani álmaitokat. Imádságos lélekkel hordozunk majd Benneteket és így ajánljuk Minadannyiótokat a Jóisten szeretetébe. 🙏♥️

Dsida Jenő:Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Dsida Jenő: Óda az Édesanyámhoz

Dicsértessél ma Te is itt a földön, mert esküszöm, hogy nagyon nagy a Lelked s a földi szívek földig borulását Te mindenkinél inkább megérdemled. Nézem, látom a teltzsákú sok évet és érzem: nekem már semmit se hagy, de büszke leszek mindéltemig arra, hogy Te vagy nekem az, aki Te vyagy. Te vagy az, aki mindenkinek ad, a szenvedőknek virrasztást, vizet, Te vagy, akinek mindenki adósa, s akinek jóval senki sem ­ zet. … Hadd legyek hát én az igazi zengő, kis régi gyermek rombadőlt tanyán és harsogjam el hozsannás hitemmel Dicsértessél, dicsértessél, Anyám!

Barcsai – Fehér Géza: Nagymamának

Jó nagymama, tedd le ma

Fényes ókuládat!

Kérlek szépen hallogasd meg

A kis unokádat!

Eddig mindig te hoztál

Ajándékot, cukrot.

Kérlek, ma te fogadd el

Tőlem e kis csokrot.

Nem adhatok egyebet

Pár szerény virágnál.

De egy- egy jókívánság

Mindenik virágszál.

Általuk, jó nagyanyám,

Tehozzád én szólok.

Isten éltessen soká!

Légy vidám és boldog!

József Attila: Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki,
mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kivántam megtette egy szóra,
még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
magát nem kimélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

Imádságok Szűz Máriához

Oltalmad alá

Oltalmad alá

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor deicsőséges és áldott Szűz; mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk és szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, Ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be…

Most segits meg, Mária

Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segithet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kinja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segits meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!…

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segitségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesitve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös…

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sgitsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabaditója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyitója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek…

Ima a Szűzanyához

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál átöleltél rám hajoltál éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem,fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem. Ó Szűzanyám állj mellettema kezemet ne engedd el. Kétségbe esni ne hagyj,szívembe békességet adj. És…

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szivének

   Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szivednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak! Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, Általa és Vele pedig az örök Atyához. Igy járunk a hit, a remény és…

Szűzanyám segits!

Te adj erőt, hogy bizni tudjak, Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, Hogy hibáimmal is szeressenek. Te erősitsd meg erőtlenségem, Hogy hősként vigyem a keresztem! Te légy árvaságom erős támasza, Tudom, Te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, Hogy életem nagy…


Lorettói litánia Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk! Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!Istennek szent anyjaKönyörögj érettünk!Szüzeknek szent SzüzeKönyörögj érettünk!Krisztusnak szent anyjaKönyörögj érettünk!Egyházunknak anyjaKönyörögj érettünk!Isteni kegyelem anyjaKönyörögj érettünk!Tisztaságos anyaKönyörögj érettünk!Szeplőtelen SzűzanyaKönyörögj érettünk!Sérelem nélkül való anyaKönyörögj érettünk!Szűz virág szent anyaKönyörögj érettünk!Szeretetre méltó anyaKönyörögj érettünk!Csodálatos anyaKönyörögj érettünk!Jó tanács anyjaKönyörögj érettünk!Teremtőnk anyjaKönyörögj érettünk!Üdvözítőnk anyjaKönyörögj érettünk!Nagyokosságú SzűzKönyörögj érettünk!Dicsérendő SzűzKönyörögj érettünk!Nagyhatalmú SzűzKönyörögj érettünk!Irgalmas SzűzKönyörögj érettünk!Hűséges SzűzKönyörögj érettünk!Igazság tükreKönyörögj érettünk!Bölcsesség székeKönyörögj érettünk!Örömünk okaKönyörögj érettünk!Lelki edényKönyörögj érettünk!Tiszteletes edényKönyörögj érettünk!Ájtatosságnak jeles edényeKönyörögj érettünk!Titkos értelmű rózsaKönyörögj érettünk!Dávid király tornyaKönyörögj érettünk!ElefántcsonttoronyKönyörögj érettünk!Mária aranyházKönyörögj érettünk!Frigynek szent szekrényeKönyörögj érettünk!Mennyország ajtajaKönyörögj érettünk!Hajnali csillagKönyörögj érettünk!Betegek gyógyítójaKönyörögj érettünk!Bűnösök menedékeKönyörögj érettünk!Szomorúak vigasztalójaKönyörögj érettünk!Keresztények segítségeKönyörögj érettünk!Magyarország oltalmazójaKönyörögj érettünk!Angyalok királynéjaKönyörögj érettünk!Pátriárkák királynéjaKönyörögj érettünk!Próféták királynéjaKönyörögj érettünk!Apostolok királynéjaKönyörögj érettünk!Vértanúk királynéjaKönyörögj érettünk!Hitvallók királynéjaKönyörögj érettünk!Szüzek királynéjaKönyörögj érettünk!Minden szentek királynéjaKönyörögj érettünk!Áteredő bűn nélkül fogantatott királynéKönyörögj érettünk!Mennybe fölvett királynéKönyörögj érettünk!Szentolvasó királynéjaKönyörögj érettünk!Családok királynéjaKönyörögj érettünk!Béke királynéjaKönyörögj érettünk!Magyarok nagyasszonyaKönyörögj érettünk!(Kármel ékessége és királynéjaKönyörögj érettünk!) Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk! Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire! Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk,
és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

TÖRTÉNETE:
Lorettó (Loreto) Olaszországban található község, ahol a Szent Család názáreti otthonát (casa sancta) őrzik,
amelyet egy legenda szerint angyalok repítettek át Názáretből Lorettóba.
A hagyomány szerint Szent Ilona császárné hatalmas templomot építtetett a názáreti ház fölé,
amit a Palesztinát elfoglaló törökök leromboltak.
A keresztények tehát kiszorultak a Szentföldről, a Szent Háznak azonban nem esett bántódása,
mert az angyalok a levegőbe emelték és 1291 májusában elhozták
az akkori Magyarországhoz tartozó dalmáciai Tersattoba.
A helybeli keresztény hívek elbizakodottsága miatt azonban 3 évvel később az angyalok azt továbbvitték,
s letették Recanati melletti babérfa ligetbe, melynek neve Lauretum, (olaszosan pedig Loreto).
Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg.
Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is.
Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt,
amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház.
Jézus korában Názáretben a házakat barlangok elé építették a hegyoldalba.
A hagyomány szerint, amikor a keresztes lovagokat kiűzték Palesztinából,
Szűz Mária házának ezen első része került Loretóba (1294. december 10. napján).
Az újabban előkerült adatok áttanulmányozása, a Názáretben végzett régészeti kutatások,
a Szent Ház fundamentumának és altalajának 1962-65-ben végzett vizsgálata
valamint nyelvészeti és ikonográfiai tanulmányok alapján egyre inkább beigazolódni látszik az a feltevés,
hogy a Szent Ház köveit hajóval szállították Loretóba
az Epiruszban uralkodó Angeli család kezdeményezésére (Angeli=angyalok).
Valóban, egy nemrég előkerült 1294 szeptemberéből származó dokumentumból megtudjuk,
hogy Niceforus Angeli epiruszi despota, amikor férjhez adta Ithamar nevű lányát tarantói Fülöphöz,
II. Anjou Károly nápolyi király negyedik fiához, gazdag nászajándékot küldött vele,
amelynek részeként világosan kitűnnek
“a mi Asszonyunk, az Isten Anyja Szűz Mária házából hozott megszentelt kövek”.

FORRÁS: Udvarhelyi Olivér: Loretói gondolatok. In: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 2003. május.
Magyar Katolikus Lexikon (Loreto)

A XII. században találjuk az első nyomait a Boldogságos Szűzhöz intézett litániának.
Eredete a Párizsban fönnmaradt, 1200 körül összeállított rímes litánia,
mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza
(a bizánci liturgiában az Úr Jézus, Szűz Mária, egyes szentek tiszteletére,
a halottak emlékére írt, különleges szerkezetű ájtatosság, melyet állva végeznek) hatására készült.
A XIII-XVI. századig számos, elég terjedelmes Mária-litánia keletkezett,
melyekből a XVI. században kialakult a lorettói litánia,
melyet 1558-ban Canisius Szent Péter Lorettóban hallott énekelni, s azután fölvett kis imádságos könyvébe.
A Boldogságos Szűz megnevezései részben a Szentíráson alapulnak,
részben azonban még bizánci eredetűek (pl. lelki edény = a Szentlélek hajléka).
A litánia szövege az elmúlt évszázadokban fokozatosan bővült.
Például IX. Piusz pápa a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után elrendelte,
hogy azt a litániába is vegyék bele: “Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné”.
XV. Benedek pápa megengedte, hogy az I. világháború alatt
a “Béke királynéja” könyörgést is belevegyék a litániába.
XIII. Leó pápa engedélyezte nekünk, magyaroknak
a “Magyarok Nagyasszonya” megszólítás besorolását a litánia végére.
1950-ben a “Mennyekbe felvett királyné” megnevezés is bekerült a titulusok közé.
A II. vatikáni zsinat után VI. Pál pápa elrendelte, hogy a zsinat mariológiájával összhangban Máriát,
mint az “Egyház anyját” is kérjük ebben a közös imádságban.

FORRÁS: Dolhai Lajos: Májusi litániák. In: Új Ember katolikus hetilap, 2000. LVI. évf. 22. sz.
Magyar Katolikus Lexikon (lorettói litánia)
Magyar Katolikus Lexikon (akathiszt)
 

Olvass tovább: https://forever787.webnode.hu/imadsagok/imadsagok-szuz-mariahoz/

Szent József, a Munkás

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása!
Ámen.

“Szerteszórt magyarok,
Boruljatok földre,
Összetett kezekkel
Nézzetek az égre,
Kössétek a múltat
E borongós mához,
Forduljatok bízva
Az egek Urához!

Kérjétek az Istent,
Tekintsen le rátok,
Óvjon áldott keze,
Bármerre is jártok.
Én is fohászkodom,
Hisz az ima fegyver,
Ne legyen a magyar
Egy bujdosó ember!

Pillants rá a népre,
Részesüljön kegyben,
Tereld haza őket,
Éljen ismét egyben!
Ébredjünk fel holnap
Régi lángra gyúlva,
Jertek haza, legyünk,
Legyünk együtt újra!

Az élet vihara
Bármily zászlót lenget,
Szülőföldet, s hazát
Nem találsz, csak egyet.
Gondolatok hangja
Repül ki a számon,
Halljátok meg ott is,.
Túl az Óceánon!

Hív a Kárpátoknak
Fenyvese és tölgye,
Hív az Olt, a Maros,
S az Aranyos völgye.
Olyan közel vagytok,
S olyan távol mégis.
Hív a többi magyar,
S közöttük én is.

Akármilyen nyelvet
Beszél ma a szátok,
Hol őseink éltek,
Ott van a hazátok.
Egy darab kenyérből
Ketten fogunk falni,
S elődeink földjén
Nyugodtan meghalni.”
/ Tordai Matyó /

“Istenem,

mennyi áldást tartogatsz azoknak,
akik félnek és tisztelnek Téged!
Mennyi jót tettél azokkal,
akik bíznak Benned!
Mindenki szeme láttára
megáldottad őket!”

– Zsolt 31:19, EFO

   
Mert amikor adunk, akkor kapunk…

Ahol gyűlölet van, oda szeretetet viszek,
ahol sérelem, oda megbocsájtást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség oda világosságot,
ahol szomorúság oda örömet,
hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg!
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretet nyújtsak!
Mert amikor adunk, akkor kapunk
Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot!

Assisi Szent Ferenc

Teréz anya imája:

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.
Ámen.

,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” – kampány indult a világjárvány leküzdésére

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek ,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” néven indított kampányt a világjárvány leküzdésére. A rendfőnök úgy fogalmazott, globális imaláncra van szükség, amely valóságos hatást érhet el a mennyben.

A Nővérek, akik 32 országban több mint 13 000 idős szegényt segítenek, új kezdeményezést indítottak a koronavírus-világjárvány megszüntetésére. „Az egymillió család, egymillió rózsafüzér” kampányt az 1974-es forradalom és Fatimai Lucia nővér üzenete ihlette.

Sr. Mary Richards szerint a rendfőnök, María del Monte Auxiliadora nővér márciusban írt az egész gyülekezetnek, miután imádkozott a koronavírus-válsághelyzet megszűnéséért, és konzultált a különböző tartományok vezetőivel. A főnővér azt írta:

Azt javaslom, hogy indítsunk globális léptékű „kampányt”, amelynek igazi hatása lehet a mennyben, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárása révén.

Sr. Mary Richards hozzátette: „Az 1974-1975 között zajló portugál forradalom idején Lucia nővér (egyike a fatimai nővéreknek) megkérte Máriát, hogy állítsa meg az erőszakot. Ő azt válaszolta: a forradalom akkor ér véget, ha egymillió család imádkozza a rózsafüzért. Ez ösztönözte María nővért, hogy lépjünk kapcsolatba minél több családdal és annyi emberrel, amennyivel csak lehet annak érdekében, hogy egy családi rózsafüzérláncot alkothassunk.

A koronavírust háborús helyzetnek tekinti, amiben nem győzhetünk kizárólag emberi eszközökkel, az imára is szükség van!”

„Sikerül majd bevonnunk egymillió családot?” – kérdezte. – „Csak Isten tudja, de ha a teljes szívünket beleadjuk, a Szűzanya meglátja a jó szándékunkat és megérint minket. Próbáljunk meg alázatos módon cselekedni, és a többit hagyjuk Szeplőtelen Anyánk kezében!” – mondta a főnővér.

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek huszonkilenc olyan otthont működtetnek az Egyesült Államokban, amelyek az idősebb szegényeket segítik. A vírus következtében tizenegy bennlakót veszítettek el. Fr. Hilary John Rodger nyugdíjas pap, a Deleware-i Newarkban található Jeanne Jugan otthon lakosa volt a negyedik személy, aki meghalt a koronavírus szövődményeiben.

Margaret Regina Halloran tisztelendő anya, a Newark-i lakóhely vezetője így fogalmazott az első haláleset után, amikor a vírus egy nyolcvanhat éves lakó életét követelte:

„Mélyen lesújtott minket kedves lakónk elvesztése, és hat másik lakónk pozitív koronavírusteszt eredménye. A lakók minden otthonunkban családtaggá válnak. Ezért mi, nővérek mindent megteszünk, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, és „családtagjaink” biztonságban, kényelemben élhessenek, ezenfelül pedig szellemi segítséget nyújtsunk, miközben biztosítjuk munkatársaink biztonságát”.

A Nővérek olyan személyekről gondoskodnak, akik a legsebezhetőbbek, így minden lehetséges lépést megtesznek lakóik védelme és gondozása érdekében. Ahogy sok más ápolói otthonban és idősek otthonában, a kihívás rendkívüli. Ám a Nővérek szintet lépnek imakampányukkal, amelyben Szűz Mária szerető közbenjárását kérik.

ITT tudunk csatlakozni az imakampányhoz.

Ahogy sok egészségügyi intézményben, a Nővérek otthonaiban is hiány lépett fel maszkok és egyéb egészségügyi eszközök tekintetében. Kellékek adományozására vagy támogatás szándékával keressék fel a Nővérek oldalát, ahol megkapnak minden szükséges információt!

Forrás: aleteia.org

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Jó reggelt kívánok mindenkinek!🤗

Ma a Világosság szentolvasó titkait imádkozzuk közösen!

Az első három Üdvözlégyben:
1. Aki megtisztítson minket
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze
3. Aki a Szentségekben megerősítsen

1.Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül; fölment a mennybe,ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,a bűnök bocsánatát; a holtak feltámadását és az örök életet. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól!(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)Amen.

1. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki megtisztítson minket
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

2. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

3. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki a Szentségekben megerősítsen
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorúlnak irgalmadra. Ámen

   Istenem, kezedbe teszem családom életét, kérlek, vigyázz ránk Atyám. 

 
 
 
 
A Föld Napja

„Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.” Márai Sándor

Teremtőnk! Köszönjük Neked e csodálatos kék bolygót, az otthonunkat. Felfoghatatlan a kegyelem, amely megalkotta ezt az édenkertet és nehéz szembesülni a rombolással, melyet az ember folytat.
Most minden a megújulásról üzen nekünk: tavasz van és olyan állapot az egész Földön, amilyet még nem tapasztaltunk. Csak állunk és figyeljük csendes hangodat. Köszönjük, hogy az elmúlt hetekben tisztább lett a környezetünk és talán mi magunk is.
Arra vágyunk, hogy más emberként, más közösségként jöjjünk ki ebből a helyzetből, hogy megértsük, mekkora kincset bíztál ránk, mi mindennel áldottál meg bennünket és becsüljük azt meg. Hogy valóban felismerjük a kincseket: az otthonunkat és benne önmagunkat, s mindkettőre jobban vigyázzunk. Ideje van most megújulni, ideje van újra kapcsolódni Hozzád, ideje van annak, hogy magunkat és a Földet is úgy szeressük, ahogyan Te. Vezess minket, kérünk e megújulásban!
Teremtőnk, köszönjük, hogy napsütéses szép idővel segítesz, hogy ne érezzük magunkat annyira bezárva. Most mégis arra kérünk, küldj esőt a földekre, hogy mindazok, akik most is dolgoznak ott értünk, munkájuk gyümölcseként bő termést arathassanak és így gondoskodjon rólunk az anyaföld az elkövetkezőkben is.
ÁMEN

#foldnapja

Csöndes kis kápolnában ereszkedj le térdre,
kit igazán szeretsz imádkozzál érte !
FOHÁSZ SZERETTEIMÉRT
Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek!
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm!
Tartsd tőlük távol a kísértést, és térítsd őket arra az útra,amely
a Te dicsőségedbe vezet!
Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben!
Adj nekik nyugodt éjszakát, zavartalan álmot,
reggel pedig újra rajtuk pihenjen tetszésed.
Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára készítettél,
és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve
a szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!
Amen.

Olyan jó lenne egyszer arra ébredni,hogy minden megváltozott…

Bárcsak bemondanák reggel,a hírekben,hogy a szeretet győzött a gyűlölet felett és az emberiség ráébredt,hogy nem élhet így tovább,ahogyan eddig tette..
A fegyverek elhallgatnának,s nem ölnének több ártatlant.
Az ellenségek kezet nyújtanának és megölelnék egymást.
Megszűnnének a vallások,amelyek elszakítanak bennünket.
Az élet értéke nem függene többé a pénztől,ugyanannyit érne minden élőlényé a bolygón.Megértené a jóság szentségét az is,ki most még kapzsi,önző és kevély…
Rádöbbennénk végre,hogy amit életnek,társadalomnak,gazdaságnak nevezünk,az az emberi lét szánalmas karikatúrája csupán.Gyermekeinket nem kényszerítenénk többé az uniformizált butítás épületeibe,hanem valódi tudást adnánk nekik.Tisztán látnánk a reklámok,a marketing,az önfényezés tökélyre fejlesztett “művészetét”,amely elfedi előlünk a valóságot,hogy lényegtelen,hamis etalonokkal,mesterkélt bálványokkal törődjünk egymás helyett…
Egyetlen kapcsolónak kellene működésbe jönnie mindannyiunkban:
a SZÍVÜNKNEK…”
 
 
 
Őrangyalom szívből kérlek,
Maradj velem amíg élek.

Mindig jóra figyelmeztess,
ÍGY vezess a jó Istenhez.

 
   

Egy ház, akkor igazán otthon, ha Isten benne lakozik.

Imádkozzunk együtt napról napra a járvány megszűnéséért, április 8-tól, nagyszerdától!

Imádkozzunk együtt napról napra a járvány megszűnéséért, április 8-tól, nagyszerdától!

Az élő közvetítés (naponta 11:55 és 12.10 között) a Magyar Kurír YouTube-csatornáján érhető el:  https://www.youtube.com/watch?v=mg4svbiJlUE&feature=share&fbclid=IwAR1FmaE9WU2ZdmEblhuTFTj0EIOOPB8sU49REObzA-jGAkz3On9EbZK2Ick

Fejezzük ki együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és az egész világon. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünknek és hitünknek forrása. Aki mindig többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.

A veszélyhelyzet elvonulásáig arra hívunk mindenkit, hogy az Angyalföldi Szent Mihály-templomban kihelyezett Oltáriszentség előtt, a déli imádságot követően naponta fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.

Csatlakozz imádságunkhoz! Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága Magyar Kurír és Új Ember szerkesztősége Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei.

Forrás: Magyar Kurír
Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fekete István: Nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten

 

Fekete István írónak az Új Ember katolikus hetilap újságírójaként a lapba írt, örök érvényű, a járványhelyzet idején is aktuális írását adjuk közre az imáról. Fogadjátok szeretettel.

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam… És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha kinyújtottam feléje didergő kezemet.

Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat keresett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet, bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.

Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a halál felé induló férfiak lelkéből.

Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben – és imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.

Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba.

Ezek a férfiak többnyire megjárták a harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak – nem halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség posványából.

Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te Deumot imádkoztak.

Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét… megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten.

Forrás: Új Ember

Magyar Kurír

             

VIRÁGVASÁRNAP

Olajágak hullnak Jézus elébe,
Pálmát lenget, úgy követi a népe.
Szamárháton jön a béke Királya,
A hozsannát száz torok is kiáltja.

Ő az, aki jön az Úrnak nevében,
Akiről az Írás beszél ekképpen:
,,Örülj, Sion, ímhol jő a Királyod,
Üdvöt hoz, ha néki kapud kitárod!’’

Én is, Uram, leborulok előtted,
Ajkaimról visszhangzik a dicséret;
Kitárom most nagy örömmel a szívem,
Királyom vagy, te kormányozd az éltem!

Hamar István

“ATYÁM … ÁLTALAD MINDEN MAGYAR ÚJ ERŐT VEGYEN!”

MAGYAR földön,szántások közt állok,
Fohászommal ISTENEM hozzád kiáltok!

A MAG népének és földjének szüksége van Terád,
Hisz a Te fényed az egyetlen ami a sötétségen, mint kés a vajon megy át!

Rád és angyalaidra nagy szükség van nálunk,
Nem csak azért mert egymással, hanem ahogy MAGunkal bánunk.

Lassan már két végletre lesz e honban példa,
Van aki boldog, de van akinél szakad a cérna.

Áldásod által jöjjön felszínre minden belső érték,
Világosodjon meg mindenki, kik a boldogságod pénzben mérték!

Egy az országunk, egy helyen lakunk,
Áldott legyen minden mit szeretettel adunk!

ÉGI ANYÁNK fénye szálljon e földön, mint hajnali köd a térbe,
A gonosz lássa, hogy nincs eleje, se vége!

ATYÁM védd a MAGar lelkét hogy ne kerüljön tévútra,
Dolgozzon keményen, de másodállása legyen a Fénymunka!

MAGYAR ember legyen fényedből a vasmacska,
Hogy MAGának és másnak a legjobbat adhassa!

Kiáltásom már halkul, torkom már gyengül,
Hitem marad,szívem zendül!

Jöjjön hát el békéd és mennyországod ide hozzánk,
Hogy az emberek a forrás fényét, és ne egymást fosszák!

Áldásod söpörjön végig ezen a helyen,
Általad MINDEN MAGYAR, új erőt vegyen!

Így Legyen!

Áldás!🙂

Írta: Tamás Koller

 

Ima a betegekért (Medjugorje)

3x:
Dicsőség a magasságban Istennek!
És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk Téged, áldunk Téged,
imádunk Téged, magasztalunk Téged.
Hálát adunk Neked nagy dicsőségedért.
Urunk és Istenünk mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia,
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül Te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy a egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségében. Ámen.
(A nagyobbik Dicsőités – nagy doxológia, Gloria – a bibliai énekek mintájára írt őskeresztény himnusz.)

Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.
Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.
Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.
Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.

3x:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
(A kis doxológiát, A Szentháromság egy Isten örök dicsőségét hirdető rövid verset
a zsoltárokhoz és más imádságokhoz hozzáfűzve alkalmazza az Egyház már az első századoktól kezdve.)

Története:
A Szűzanya mondta Medjugorje-ben:
“Drága gyermekek! A betegekért mondható legszebb ima ez!”
A Szűzanya kijelentette, hogy maga Jézus javasolta ezt az imát.
– Jézus azt akarja, hogy ennek az imának az elmondása alatt a beteg is,
meg az is, aki imával közbenjár érte, bízzák magukat Isten kezére!

 

                     

 

Fohászom Istenhez

Fohászom hozzád szól Magyarok Istene,
Kinek vére hullott nemzete földjére!
Hozz vígaszt népünkre, nyújts felénk kezed,
Hisz oly sokat szenvedett már Magyar nemzeted!

Szálljon hozzád imánk, s ments meg Uram minket,
Egy szívvel, lélekkel hírdetjük igédet!
Benned bízunk Uram a Te jóságodban,
Hisz oly sokan szenvednek ma e világban!

Nehagyd hogy felettünk a rettegés győzzön,
S hogy szeretet, béke legyen e törékeny földön!
Szent véred áztatta, s törölte el bűnünk,
S mégis oly sokszor van hogy ellened vétünk!

Gyarló az ember, s tévutakra téved,
De Te mindíg megbocsájtod az emberi vétket!
Hozz uram lelkünkbe Isteni fényedből,
Had részesedjen szenvedő lelkünk a gyógyító kenetből!

Szálljon Uram jóságod szerte e világban,
Higgyünk bízzunk az Isteni imában!
Szívünkben, lelkünkben legyen a hajlékod,
S álltala váljék jobbá a Te szent világod!

Tégy csodát Uram, s vígy vigaszt a szenvedőknek,
Láztól görcsösen remegő, küzdő betegeknek!
Addj Uram erőt orvosnak, nővérnek,
Kik benned bízva segítséget remélnek!

Légy Uram vígasza az egész világnak!
S oltalmazója kicsinyke hazámnak!
Pirosló véred mossa el bűneinket,
Bocsájtsd meg gyarló vétkeinket!

Áldás

 

 

 

    

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Urunk születésének hírüladása

“Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága,
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!”

(Erdélyi Mária ének)

Nagyboldogasszony napja a Magyar nőnap.
Köszöntök minden gyermekleányt, leányt, asszonyt, nőt.

A szemünk láttára teljesednek be a bibliai próféciák. Nem tudjuk megkülönböztetni az évszakok járását, reggelre tavaszi napra ébredünk, majd az őszi szellő borzolja a hajunkat, a nap folyamán a napsugarak eszünkbe juttatják a nyár melegét, estére pedig a zord párnánkra téli álomra hajtjuk le fejünket. Háborúk tombolnak, tűzvész pusztít, természeti katasztrófák fenyegetnek és ,,döghalál’’ sújt a világunkra, országunkra, népünkre és otthonunkra. Kétségbeesünk, vásárolunk, rettegünk.Csodálkozva és megdöbbenten tesszük fel sokszor a kérdést, hogy miért esik szét szemünk láttára a Föld és az emberiség. Azért, mert: mára már semmi sem szent, a szeretet értékét vesztette, az emberek lopnak, csalnak, hazudnak, kihasználnak, átvernek, gyűlölködnek, irigykednek, ócsárolnak. Építenek, gyarapítanak, szennyeznek, elégedetlenkednek és egyre magasabbra akarnak törni.A pénz értéke birtokába kerítette az embereket és átvette a hatalmat. Háttérbe szorította az igazán fontos dolgokat a családot, a boldogságot, az együtt töltött perceket, a közös nevetéseket, a szabadidőt, az önfeledt mosolyokat.Az idő észrevétlenül folyik ki a kezeink közül, rohamosan telnek a percek, az órák, a napok és az évek.Nincs idő a megállásra, a pihenésre, az összetartásra, a szeretetre és az együttlétre sem. Embertelen módon élünk.Nem bízhatunk senkiben és bennünk sem bízhat senki. Elsorvadt, beteg, megroskadt világot alkottunk: megfertőztük, megmérgeztük, tönkretettük Földünket. Mindez egy napon magával ragad bennünket és akkor mindent itt hagyunk. Mi pedig a saját érdemünk szerint megyünk át a túloldalra, de ugye nem mindegy, hogy mikor jön el az a pillanat és az sem mindegy, hogy hogyan?! Most akaratunk ellenére lehetőségünk adódik arra, hogy megálljunk egy pillanatra és elgondolkozzunk, mindazon, ami a szemünk előtt beteljesedik. Töltsétek ezt az időt megfontoltan és értékesen. Maradjatok otthon és szeressétek egymást. Pihenjetek, olvassatok és beszélgessetek sokat. Hívjátok fel a távolban levő szeretteiteket. Éreztessétek azt, hogy fontosak vagytok egymásnak. Öleljétek, értsétek meg és bátorítsátok egymást. Ugyanakkor ne csak a kezeteket mossátok tisztára, hanem a lelketeket is. Imádkozzunk egymásért a Földünkért, az életünkért, és bocsássunk meg egymásnak. Merjünk meghajolni a magasságos Isten előtt.

Gyógyulj meg világ! 

 

Ima a Szűzanyához

Drága Szűzanya Istennek Szent Anyja,
Szegény híveidnek védelmező angyala!
Kérlek halld meg esdeklő imánkat,
S juttasd el fiadnak a mindenség Urának!

Szükség órájában térdeplünk eléd,
S könyörögve kérünk mentsd meg hazánk nemzetét!
Hozz gyógyírt a betegségben szenvedőknek,
Nyújts vígaszt az értük aggódó szeretteiknek!

Drága Szent Anya tégy csodát e földön,
S ne hagyjd hogy felettünk a betegség győzzön!
Imánk száll hozzád, s Szent Fiadhoz,
Védelmezőn ölelj minden szenvedőt magadhoz!

Hisszük jóságodat, s bízunk benned Szent Szűz,
Hisszük a szeretet, a jóság minden bajt elűz!
Nyisd meg hát minden embernek lelkét,
A rettegés helyett, a szeretet töltse be szívét!

Nagy a Te Szend Fiad teremtő hatalma,
Imádkozz hozzá érettünk Istennek Szent Anyja!
Nyerjünk bocsánatot minden vétkünkre,
S álltala egy szebb, s jobb világ eljövetelére!

Hálásan köszönjük, hogy vigyázol reánk,
Hisszük, hogy álltalad megtisztul a világ!
Könnyeink hullanak, s félelem tölti be szívünk,
Hozz vígaszt, gyógyulást, s imádkozz értünk!
Áldás🙏🙏🙏

91. zsoltár

“Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. ” (Zsolt 91, 1-16)

Rengeteg erő és bátorítás van ebben a zsoltárban. Ragaszkodjunk az Úrhoz minden körülmények között, és adjunk hálát , hogy ma is megoltalmazott és betakart minket, gondoskodott rólunk és elrejtett az ártalmak elől. Valóban gyönyörködjünk a szabadításában.  

 

A 21. század legnagyobb kihívása előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban: a koronavírus járvány következményei még beláthatatlanok, nemcsak egészségügyi szempontból, hiszen gazdasági recesszió, munkahelyek megszűnése fenyeget bennünket.

Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly a felelősségünk. Ezért arra hívunk Téged, hogy csatlakozz az imaláncunkhoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért, valamint a közös jövőnkért fohászkodunk, hiszen Jézus ezt ígérte: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Csatlakozz TE is a 777 imaláncához!

 1. Mondd el az imádságot!
 2. Kattints a térképen a településre, ahol imádkoztál!
 3. Add meg a keresztnevedet!
 4. Mentsd el!

„Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.”
(Johannes Hartl)

 

 

40 325IMÁDKOZÓ

 

Mi is lehet ez a CORONA?

C- Csönd: Körülöttem és bennem.
Nem kiabálok, nem ordítok. Meghallom Isten hangját, embertársaim szavát.

O– Otthon: Jó helyen vagyok. Pontosan ott, ahol lennem kell. Nem kapkodok, nem elégedetlenkedek.

R– Rend:
A környezetemben és bennem. Nem halogatok, nem keresek kifogásokat. Helyére teszem a dolgaimat, az érzéseimet, a gondolataim…a sört a hűtőbe

O-Olvasok: Szentírást, regényt, történelmet, történeteket: Szókratész kivégzése előtt könyvet olvasott. Tanítványai megkérdezték tőle, hogy ilyenkor már mi értelme van bármit is tanulni? Pontosan annyi, mint amikor megtanultam olvasni.- felelte Szókratész. Tanulj és ne gondold, hogy mindent tudsz.

N – Növekedés: Nyitottságban, önzetlenségben, nagylelkűségben, szeretetben. Mi van, ha most kell észrevenni újra, hogy a minimum lényegét tekintve a maximum!?

A– Alázat: Nem okoskodok, nem vádaskodok… Bocsánatot kérek. Megbocsátok. Az próbálok lenni, akinek lennem kell.
Ne féljetek, imádkozzatok, szeressetek és éljetek. Most lehet igazán!
(Ismeretlen szerző)

Édesanyák imája felnőtt gyermekeikért.

Mindenható te vagy, jóságos Istenem,
ezért csak téged kér az aggódó szívem,
alázatos szívvel, könyörögve kérlek,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amíg kicsik voltak, fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva, arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Retteg az én szívem, az oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
te látod, Uram, hisz mindent lát szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtunk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amen.

     

                                   

,,KORONA,,☝️🙏
Na most kulcsold össze a két kezed!!!
Ha máskor tán nem is teszed.
Nyíljon ajkad imára!
S kérj áldást e világra!
Most tedd össze a két kezed!
Ha már Másét nem érintheted.
De segíts, higgyj és imádkozz!
S ezt most add hozzá a világhoz!
Most forraszd össze két kezed!
Ha más nincs,amit megtehetsz.
Hisz egy ima sincsen hiába,mert gyógyulást hozhat a világra.
Hát most kulcsold össze a két kezed!
S értékeld át az életet!
Hisz az imádat Isten és sok Ember várja.
S tán megérted,hogy mit jelentett KRISZTUS KORONÁJA!
✍ J.É.

Hagyjuk, hogy Jézus segítsen minket jobb emberré válni és közelebb kerülni hozzá. Erre bátorít minket Loyolai Szent Ignác gyönyörű imája is.

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.

 

Örvendetes Rózsafűzér: Hétfő

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Üdvözlégy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!

Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe.

Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!

És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy ıtt e számkivetés múltán. Lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes szép Szűz Mária.

IMÁDSÁGOM

Adj Uram békességet
mosolyt és bölcsességet
szemed ha körbetekint
adj Uram szükség szerint

Ifjúnak nótás kedvet
véneknek gyermeklelket
kamasznak tiszta arcbőrt
s új szívet ha a régi megtört

Szegénynek pénzeszsákot
árvának barátságot
és ölelést mit nyújt tapasztalt
éhezőnek terült asztalt

Mulyának bátorságot
harcosnak hátországot
brókernek nyereséget
zenésznek közönséget

Színésznek ovációt
diáknak vakációt
kártyásnak színsorokat
pincébe jó borokat

Fásultnak reményt vágyat
vándornak vetett ágyat
ha bandukolt száz falun át
náthásnak finn szaunát

Rokkantnak felépülést
vesztesnek önbecsülést
némának érces hangot
özvegynek új kalandot

Kövérnek karcsúságot
törvénybe igazságot
szülőnek gyermekáldást
bűnösnek megbocsájtást

Adj Uram békességet
hitet és tisztességet
s ha mindezt rendben látod
jöjjön el a Te országod.

 

/Lukács Levente/ 

Reményik Sándor:

Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.
Vigyázz a lépteikre és lelküket Te védd!
Ha támad a Sátán, hogy megrostálja néped:
nevüket átszegzett kezeidbe véssed.

Tartsd őket szorosan és örökre kezedben.
Karom ha lehanyatlik, bízom a tiedben.
Ha csábító utakra elhajlanak Tőled,
éljék át visszavonzó, hű mentő erődet!

Hogy minden szenvedés, baj kerülje őket el,
nem kérem Tőled, tudva: keresztünk vinni kell.
De légy számukra fény, ha rájuk borul az árny,
ha félelem riaszt és borzongat nagy magány.

Szövetséged ígérted, tartsd őket benne mind.
Ha elidegenednek, kegyelmed újra int,
hogy gyorsan visszatérve siessenek Feléd,
– Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.

Siklós József

Letérdeltem csöndben, hálát adni jöttem…

Megköszönni ezt a napot,
mindent, mit az élet adott…
Köszönöm a jót, a rosszat,
mindazt, mit a holnap hozhat…

És ekkor megszólalt a hang
bennem, mint csöndes kis harang.
Érzem, szívem, amíg dobban,
nem hagy el, velem mindig ott van.

Szeretni születtél általam a földre,
áldásom elkísér a szívedbe öntve.
Szeress hát másokat, ahogy szeretek én,
vidd mosolyod, legyen belőlem Fény.

Most Rád mosolygok, remélve érzed,
hogy mit adhatsz érte, soha ne kérdezd,
hisz épp most adtad át a Te mosolyod,
áldott legyen szíved, lélek-otthonod.

Tégy mindent Isten kezébe!
Ne kérdezd Tőle, mit ad cserébe,
Hisz Tőle kaptad földi életed,
És megváltásod elvégeztetett.
Csak szent kezébe tedd le mindened:
A fájó múltat, súlyos terheket,
lelkedet gyötrő átkos bűnöket
Jelen idődet, minden percedet,
Kezébe tedd le, amíg teheted.
S mit hoz a jövő? Nem is sejtheted,
Nem kell, hogy tudjad: tudja Istened.
Most arra kérlek a Jézus nevében:
Tégy mindent Isten kezébe!
Hagyj mindent Isten kezében!
Mit Neki adtál, bízd rá egészen,
“Az Úrra hagyjad minden útadat”
Ó add át Neki teljes önmagad!
Ő számon tartja minden dolgodat,
Ne vedd kezedbe ismét sorsodat!
Hadd tartson kézben mindent hű Urad…”

Édes Atyánk, jó Istenünk! Áldásodért esedezünk.
Te világíts lelkünk előtt, Adj a tanuláshoz erőt,
Adj készséget szépre, jóra, Legyen áldott minden óra,
Amelyet itt töltünk veled… Szívünkbe írd be szent neved! 

Uram, adj nekem tiszta szívet
Észrevenni mások baját.
És ajándékozz halló fület
Meghallani mások jaját.

Fürge kezet, sebet kötözni,
Enyhíteni fájdalmakat.
S ami, rideg- hideg korunkban,
Szerető, gyengéd szavakat.

Fürge lábat, Uram, nevedben
Szolgálni és segíteni.
Míg a legmélyebb békességet
Minden testvérem megnyeri.

Az Úrral való egysèg imàja

Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon. ❤
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Most segíts meg, Mária

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak – bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

Édes Istenem!
Itt állok előtted, kérlek fogadd el hálás szívem üzenetét!

Új hó, új nap, és én eljöttem Hozzád, megköszönni mindazt, amit kaptam Tőled, amit ma is adsz nekem és a jövőmbe küldött áldásaidat is. Köszönöm azt is, amit nem adtál meg nekem, mert Te tudod a legjobban, mire és mikor van szükségem.
Csak arra vágyom, hogy vezess, hogy küldetésemet beteljesíthessem, s boldog életemmel a Te vágyad is teljesülhessen. Mert tudom, hogy Te a legnagyobb jót tervezted el nekem, kérlek segíts erre minden nap emlékeznem.
Köszönöm, hogy mindig elküldöd hozzám hírnökeidet, ha kérem, köszönöm, hogy érezhetem Angyalaim jelenlétét, szeretetét, útmutatását és védelmét. Köszönöm, hogy a csendemben a Te HANGodat is hallhatom és érezhetem odaadó gondoskodásodat, feltétel nélküli szeretetedet.

Köszönöm most Neked az életemet, az egészségemet, a családomat, a szeretteimet.

Köszönöm a lábaimat, hogy elvisznek mindenhová már annyi év óta.
Köszönöm a szemeimet, hogy láthatom a Világ minden nap megújuló, csodás színeit, a hangomat, hogy szólhatok, s ha tetszik, dalolhatok, a füleimet, hogy én is halljam más énekét, suttogását, erdők neszét, az avarban zizegő pelét, aranytorkú madarak ébresztőjét.
Köszönöm a kezeimet, hogy simíthatok, érinthetek, ölelhetek, asztalra velük finom ételt tehetek.
Köszönöm testem minden sejtjének, hogy értem dolgoznak minden nap, fáradhatatlanul.
Köszönöm az otthonomat, az ágyamat, ahol kipihenhetem magam, a kényelmes széket, ahol esténként olvashatok. Köszönöm a munkámat, a biztonságomat, az érkező, s elmenő útitársakat, köszönöm az egyedüllét nyugalmas csöndjét.
Köszönöm a reggeleket, a napot, köszönöm az estéket, az esőt, a Napot, a meleget, a roppanó hótakarót, a kibomló rügyeket, az aludni térő természetet.
Köszönöm az ételt, a levegőt, a csendet, az utcazajt, köszönöm a fényt, a sötétet, a Hold ezüstjét, köszönöm az Égen sétáló Csillagokat.
Köszönöm a fiatalságot, az erőt, a lendületet, köszönöm éveim gyűrűjét, békéjét, a megértés üzenetét.
Köszönöm a gondolataimat, a tükröket, a nyitott és zárt kapukat, köszönöm a köveket és a szárnyakat.
Köszönöm az akadályokat, melyek építenek, köszönöm a nehéz embereket, kik megmutatják árnyékomat, félelmeimet.
Köszönöm a feladatokat, a hátszelet, kapaszkodót az emelkedőn, köszönöm a pihenőket, az illatos tisztást a völgyben, vagy a Hóangyalt a kertben.
Köszönöm az illúziókat, melyek elvezetnek saját valóságomhoz.
Köszönöm az újat és a régit, az aprót és a csodát, köszönöm a tudást és a tudomást!

Köszönök Neked mindent! ?

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

FB_IMG_1570774276528

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,
Te vagy az én lelkem minden gondolatja.
Mikor a fejemet álomra lehajtom,
nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.
Mikor az ég alján kél a piros hajnal,
Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.
Téged hívlak Atyám mindig segítségül,
nálad nélkül minden csak homokra épül.
Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,
ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.
Mindenütt erődnek őrködő hatalma,
a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.
Gondviselője vagy az egész világnak,
Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.
.✝

  FB_IMG_1568917465334

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!

Reggeli ima

Szívem első gondolatja Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csak is azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj!

    FB_IMG_1565897895459

Anyám, benned bízom és remélek,

Anyám te utánad epedek,

Anyám, te jóságos, kegyelmezz,

Anyám, te hatalmas, védelmezz.

Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,

Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,

Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,

Kell is segítened, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Föld reménye s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben.

Biztosan állítom életben, s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

 

  

        

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
 
 
szűzanya
Szűz szülője Istennek
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
.
Anyám, Benned bízom és remélek,
Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, Te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj, segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj, segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj, ne hagyj elveszni!
.
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!
.
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy Veled leszek, Jó Anyám, fenn az égben!!
.
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy Tied legyek!
 
 
 
Jézus imája a meg nem született gyermekekért
Ne feledd mindig van választás,
mindig van mindenre megoldás.
Soha ne dobj el egy ártatlan életet,
mert én is ajándékba adtam neked.
Ne feledd mindig van remény,
mindig van a reménytelenségből új esély.
Ahogyan mindig fel kel a nap,
a másnap is új meglepetést tartogat.
Az élet nem könnyű de én megsegítelek,
ha rám hallgatsz, vezetem az életed.
Adj esélyt, ahogyan én is adtam neked,
küldetésed a földön, hogy anya lehess.
Itt az idő döntened kell, élet vagy a halál jön el,
megvonhatod magadtól a boldogság perceit.
Soha nem láthatod gyermeked gyönyörű szemeit,
amikor Őt születésekor a kezedbe helyezik.
A szívem sajog, értetek hullatom könnyemet,
a tenyerembe helyezitek ártatlan gyermeketeket.
Értetek imádkozom, hogy megtérjetek,
megbánjátok minden elkövetett bűneiteket.
Hozzám jöjjetek meg nem született ártatlanok,
mellettem most kis angyalokká válhattok.
Szárnyaim alá veszlek titeket, hogy
a mennyországból jó útra vezessétek vétkes szüleiteket.
Itt vagytok mellettem most már biztonságban, vagytok,
számotokra Én most egy új életet adok.
A Ti küldetésetek, hogy velem legyetek,
imádkozzunk azokért, akik meg nem születhettek.
 
 
 
ÁLDD MEG OTTHONUNKAT URAM, TÖLTSD MEG SZERETETEDDEL ÉS JELENLÉTEDDEL EZEN AZ ÉJSZAKÁN!
Adj nyugodalmas jó éjszakát Minden Imatársamnak és családjuknak!”Csendes este szállt le ránk Uram,
ez a nap véget ért már.
Elfáradtam már nagyon Uram,
sorsomat már rád hagyom.
Adj szép álmot Istenem,
Hisz oly nehéz az életem,
Csendes este szállt le ránk Uram,
Nyugodalmas jó éjszakát,
Uram jó éjszakát.!”Ámen!
 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. – Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
.
 
szűzanya
 
 
Amíg szívem dobog,

Szűz Mária,
nem szűnik szeretni téged soha.
Szívem szerelme hódolat szaván 
sóhajt fel hozzád:
üdvőzlégy Anyám!

Szívem öröm érje, vagy búbánat,
Egyik sem nyomja el
a szent vágyat,
Hogy dícsérjelek hódolat szaván,
naponta zengje:
üdvőzlégy Anyám!

És ha elközelget életem vége, akkor is te
leszel szívem reménye.
Haláltusámban hódolat szaván, rebegve 
zengem: 
üdvözlégy Anyám!

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
 
 
Magyarok Asszonya, királynéja!
Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk,
És minden ínségben fohászkodunk.
Tekints le jó szívvel, irgalmas szemeddel
A mi szent eleink kérelmére;
Jöjj örökségednek, rettegő népednek,
Jöjj, kérünk, ó Anyánk, védelmére.
Míg bennünk egy ér mozdul s egy csepp vér,
Nem szűnünk tégedet hűn tisztelni,
Kegyes jó voltadat emlegetni.
Azért Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk,
Hallgasd meg esdeklő kérésünket.
Éhségtől, hadaktól, isteni haragtól,
Hirtelen haláltól ments meg minket.
A végső órán, mellettünk szólván,
Légy hozzánk irgalmas, Isten Anyja,
Segíts az égbe, ó Szűz Mária!
(Dőri kéziratos, 1763.)
 
   Szűz Mária 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg! Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy! Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya!

     FB_IMG_1564940296412 

        a szent család napján 

           esti ima 

                   ima a betegekért 

jó reggelt Jézusom   

                            Uram adj erőt Uram sétálj át házamon 

      

                         

 miatyánk