ISKOLA

Május utolsó vasárnapja: GYERMEKNAP

nem csak gyerekeknek

Móra Ferenc: Amikor a földön

Amikor a földön
gyermekek zokognak,
az ég angyalkái
mind elszomorodnak.
Vidám kacajuknak
megszegül a szárnya,
felhőt borítanak
az ég ablakára,
bánatos szemükből
könnyek harmatoznak,
amikor a földön
gyermekek zokognak.

Amikor a földön
gyermekek nevetnek,
nagy az öröm kéklő
mezején a mennynek.
Jókedvű angyalkák
le-lekukucskálnak,
fellegek nyílásán
csókokat dobálnak,
szivárványszalagból
csokrot kötögetnek,
amikor a földön
gyermekek nevetnek.


A nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökországból ered(1920.),ehhez hasonló az ENSZ által létesített egyetemes gyermeknap (Universal Children’s Day) intézménye.
Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják.

IMA A GYERMEKEKÉRT

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában.
Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket,
mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre.
Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk.
Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért is.
Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével.
Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját,
és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék:
‘Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.’
Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne…
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől.
Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött.
Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének.
Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Náray Tamástól…

“Anyám és apám a szüleim voltak, nem a barátaim. Mindent megkaptam, amire szükségem volt, de nem kaptam meg mindent, amit szerettem volna. Akkor nem esett jól, de ma már elismerem, hogy ez így volt helyes. Hatéves koromig alig ettem édességet. Később is csak akkor, ha utána fogat mostam. Ma, amikor a szám mosolyra szalad, már egyáltalán nem bánom, hogy így volt. A szüleim nem voltak különösebben engedékenyek. De mindent lehetővé tettek, amire vágytam. Nem kötötték ugyan össze a teljesítményemmel, nem szabtak feltételeket, ugyanakkor világossá tették, hogy vannak kötelezettségeim, amik alól nem bújhatok ki, még ha terhes is némelyik.

Akármilyen elfoglaltak voltak, napi egy étkezést együtt töltöttünk. Vagy reggel, vagy este. Hétvégén pedig mindet. Az asztalnál csak egymásra figyeltünk: nem szólt a rádió, nem működött a tévé.
Amikortól iskolába mentem, minden napra kaptam egy apró feladatot: -hozz egy vajat, vagy fél kiló kenyeret, vagy egy tejfölt, és így tovább, a boltból. A pénzre egész nap vigyázni kellett. Otthon pedig segíteni teríteni, letörölgetni, ágyazni, rendet rakni. Minden nap valamit, a tanulás mellett.

Nem követelték meg a korai fekvést. De tíz órakor ágyban volt a helyem. Mindig ugyanakkor. Legfeljebb negyedóra olvasgatást lehetett kiharcolni. Már gimnazista voltam, de nyáron “lámpagyújtásra”, télen kilenc órára otthon kellett lennem.

Sokszor hagyták, hogy elessek. A szó szoros értelmében ls, az átvitt értelmében is. Megtanultam egyedül felemelkedni a helyzetekből. Közben rám figyelve biztattak, készen arra, hogy bármikor beavatkozzanak, hogy meg tudom csinálni, ha akarom. És, hogy küzdenem kell.

Nem hagytak panaszkodni. Elmagyarázták, hogy sem az, sem a sírás nem fognak segíteni. Olyan megoldást kell választanom, ami valóban a hasznomra válik, tehát gondolkodjak.

El kellett magam látni. Az én felelősségem volt, mit viszek magammal, hogyan intézem a különóráim közti időben a dolgaimat. Hagytak levegőhöz jutni. De tudni akarták, hogy hol veszem azt a levegőt…

Anya és apa mindig “kéznél volt”, ha szükségem volt rájuk. Soha nem mondták, hogy nem érnek rá. De azt tisztáztuk előtte, mennyire fontos az ügy és tűrhet-e halasztást. Ha nem, azonnal rendelkezésre álltak.

Keveset voltam felnőttek között. Elmondták, hogy amiről beszélgetnek, az számomra se nem fontos, se nem érdekes. A felnőttek nem a pajtásaim. Ezért előre kell köszönnöm, csak akkor szólnom, ha kérdeztek, és bár a kor önmagában nem erény, de fárasztó, ezért át kell adni a helyem.

Minden évben, tizennyolc éves koromig, nyaraltam a szüleimmel. Ők is nyaraltak együtt minden évben, nélkülem, egy hetet. Felnőttként értettem meg, miért tették.

 1. október 22. Ma 60 éve, hogy találkozott anya és apa. Egy esős októberi napon, a Lukácsék cukrászdájában. Apa már fiatal mérnök volt egy gyárban. Anya még egyetemista. 51 évet éltek meg együtt. Boldogok voltak. És boldog gyermeket neveltek.

Amikor végre, nagy nehézségek árán elutazhattam Párizsba, a zsebemben a londoni pályázaton megnyert kétéves ösztöndíjjal, izgalommal és félelemmel teli szívvel ácsorogtunk, anyám, apám és én, a Keleti pályaudvar peronján. Anyám gyönyörű volt, mint mindig, halvány rózsaszín, könnyű nyári ruhát viselt, és végig csak mosolygott, de láttam, a szeme megtelt aggodalommal. Apám büszkén, feltartott fejjel állt mellettem, és biztatott.

-Boldogulni fogsz! -mondta. -Ne is gondolj másra! Átölelt és megveregette a vállam. A mozdony felől sípszó hallatszott. Felléptem a lépcsőre és visszanéztem rájuk.

-És ha mégsem? -kérdeztem szinte suttogva.

-Akkor hazajössz. A házban minden úgy fog várni, ahogy elmentél. A szobádban vetett ágy, az asztalunknál pedig étel lesz számodra mindig. Persze szomorúak leszünk mind, hogy nem sikerült, de később majd megvigasztalódunk és új lehetőségek után nézünk. Azonban egyelőre még nem tartunk itt! Még csak ott vagyunk, hogy most meg kell mutatnod, magadnak fiam, hogy nélkülünk is meg tudsz élni. S ha majd már biztosat tudsz, elbonthatjuk a gyerekszobát.

A kocsisor nagyot rándult és tompa kattogással elindult velem az új életem felé.

Azóta már a szülői ház sem áll és vele együtt a gyerekszoba is elsüllyedt, tovatűnt az időben. De igazad volt apa. Hamar kiderült, megélek nélkületek is. Viszont nélkületek semmi sem sikerült volna.”

“Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”/Pósa Lajos

Ma van a Biodiverzitás Világnapja és a Magyar Természet Napja! 🌍

A mai nap két okból is piros betűvel szerepel a természetbarátok naptárában, hiszen nemcsak a Biodiverzitás Világnapját ünnepeljük, hanem 2015 óta a Magyar Természet Napját is. Az ENSZ azért május 22-ét választotta a biológiai sokszínűség nemzetközi napjának, mert 1992-ben e napon fogadták el Rio de Janeiróban a Biológiai Sokféleség Egyezményt a biodiverzitás csökkenésének visszaszorítása érdekében. A Magyar Természet Napja a három legjelentősebb hazai természetvédelmi szervezet, a WWF Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezéséből született meg azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet hazánk természeti értékeinek és erőforrásainak fontosságára.Az ország elsőként bejegyzett természetvédelmi területén, a Nagyerdő fái alatt működő intézményünk a nálunk élő 200 állat- és 650 növényfajról való folyamatos gondoskodással igyekszik kivenni részét mind a globális, mind a hazai fajgazdagság megőrzéséből. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjaként számos olyan fajnak adunk otthont nemzetközi fajmegőrzési programok keretében, amelyeknek többek között a mi állatkertünk jelenti az utolsó mentsvárat – ilyen például a vadon már kihalt kardszarvú antilop és socorrói gerle, de veszélyeztetettnek számítanak olyan karizmatikus közönségkedvenceink is, mint a recés zsiráf, szibériai tigris, ázsiai oroszlán, pápaszemes pingvin és gyűrűsfarkú maki. Emellett megtalálható nálunk a hazai élővilág több jeles képviselője is: úgy a védett vadállatok, például a mocsári teknős vagy a holló, mint ikonikus háziasított fajtáink, a szürkemarha vagy a parlagi szamár, amelyek megőrzését alapításunktól kezdve kiemelt feladatunknak tartjuk.

A gyerekek a felnőttek viselkedéséből tanulnak

A gyermek sohasem azt teszi, amit mondunk neki, hanem azt, amit lát tőlünk.

Nem tilthatjuk meg, hogy dohányozzon, igyon vagy kábítószert szedjen, ha mi ezeket csináljuk. Jó példával kell elöl járnunk és olyan életmódot kell folytassunk, amilyent a gyermekeinktől elvárunk.

Amikor a szülők hajlandók önmaguk szeretetén munkálkodni, csodálatos összhang alakul ki a családban. A gyerekek önérzetesen viselkednek, kezdik értékelni és becsülni önmagukat.Íme egy önbecsülést fejlesztő gyakorlat, amelyet a gyermekeddel közösen végezhetsz.

Írjatok össze néhányat azokból a dolgokból, amelyeket szeretnétek elérni. Kérd meg a gyermekedet, írja le, milyennek látja magát mához tíz évre, egy évre, három hónapra. Hogyan szeretne élni? Milyen emberekkel lenne üdvös barátkoznia? Minden válasz mellé írjon rövid magyarázatot, és írja le azt is, hogyan válthatná valóra álmait. A te feladatod ugyanez.Legyen a lista mindig kéznél, hogy emlékeztessen céljaitokra. Három hónap elteltével olvassátok végig a jegyzékeket közösen. Változtak a céljaitok?Ne engedd, hogy gyermeked kárhoztassa magát, amiért nem érte el, amit akart. Mindig átfogalmazhatja a listáját.

Ami a legfontosabb, pozitív elvárásokat támasztani a fiatalokban önmagukkal és az élettel szemben.

Louise L. Hay

A MÉHEK VILÁGNAPJA: május 20.

🐝
🌼

Mézízű nyár/Mentovics Éva

Nyílik a hársfa,

illatos bodza,pitypang

a rétet körbe ragyogja.

Kis méhet csábít szerte az illat,

rózsasziromról körbe kacsintgat.

Zümmög a fényről,mézízű nyárról,

kínál a kaptár friss aranyából.

Muhi János – Mesélj apu

Mesélj nekem apu,
Mi az, hogy becsület?
Hogyha az van nekem,
Jár érte tisztelet?
Milyen lesz apu,
Az igaz szerelem?
És ha majd elmúlik
Akkor az fáj nekem?

Vannak-e apu,
Ma is istenek?
Hisznek-e még bennük,
Most is az emberek?
Van-e tényleg élet
A halál után?
És ha ezt kérdezem,
Miért nézel bután?

És ha majd felnövök,
Nekem is lesz sorsom?
Mert most a tanulás,
Az a legfőbb gondom.
Miért lesznek rosszak,
Apu, az emberek?
Hogy lehet, hogy vannak
Éhező gyerekek?

Ha a munkádért mindig
Megkapod a béred.
A hónap végén akkor
Miért nincsen pénzed?
Ha rám nézel, látom,
Fátyolos a szemed.
Hogyha én nem lennék,
Könnyebb volna neked?

Hogyha öreg leszek,
Nekem is lesz szagom?
És az unokákat
Én is elronthatom?
A szomszéd néniből
Mikorra lesz banya?
Hogy lesz egy országból
Mocskos zsiványtanya?

Sok mindent nem tudok,
De egyet, elhiheted,
Megmutattad nekem,
Milyen a szeretet.
Ne búsulj, apa,
Nem számít a pénzed,
Mert jó, hogy velem vagy,
Én így szeretlek téged.

Május 18. – Az Internet napja!
Deák Mária – Mese az elveszett wifiről
Vendégségbe jött ma hozzánk
egy városi kisgyerek.
Táblagépét szorongatva

 • Nincsen wifi? – pityereg.
  .
 • Gyere velem édes lelkem!
  Kézen fogom s vezetem.
  Egy életem, egy halálom,
  én a wifit meglelem.
  .
  Kezét nyújtja, mosoly ragyog
 • Vajon hová bújhatott?
  Huncut wifit a nyúlólban,
  bizony mondom elkapod.
  .
  Közben Buksi is előjön
  üdvözli a vendéget.
  Farkcsóválva vakkant kettőt,
  bárányunk is felbéget.
  .
  Táblagépét nyújtja felém
 • Ugye kicsit megfogod?
  Biz a kezem elengedte,
  Buksi után úgy futott.
  .
  Kertvégéig meg sem álltak
  a kiskapu nyitva áll.
  Rózsaszínű kis nyusziorr,
  a rácson át kandikál.
  .
  Csöpp kis keze óvatosan,
  simogatni megtanul.
  Selyemszőrű pici nyuszi,
  az ölében meglapul.
  .
  Hangos szóval szól a kakas
 • tyúkudvarban ő a sztár –
 • Kukuríkú itt a wifi!
  A gyereknek nem kell már.
  .
  Boldogságtól kipirulva
  a kisnyulat letette.
  Tojást szedni, de jó móka
  így a wifit feledte.
  .
  Darát szór a csibék elé
  a kotlóssal beszélget.
  Friss vizet ad a báránynak,
  nem kell már az Internet.
  .
  Konyhakertet is bejárja
  répát szed a nyulaknak.
  A megmosott csemegéből
  velük együtt ropogtat.
  .
  Táblagépe árván marad
  de a gyerek nem szánja.
  Simogatni jobb a nyuszit
  és a tablet sem bánja.

Madarak és fák napja – május 10!

Madárköszöntő/Mentovics Éva

Fészkére szállt, nézd, a gólya,ő a tavasz hírhozója!.

Kis cinegék víg dalára rügy pattan az orgonára.

Eresz alatt költ a fecske,iszkolj, dongó, kis legyecske!

Fatörzseken kopogtat már,fákat gyógyít doktor harkály.

Vígan szól a sárgarigó:meggy piroslik, sok millió!

Madárfütty száll, madárének, hírét viszi: szép az élet!

Ültess fákat! /Mentovics Éva

Védd az erdőt, ültess fákat,lombjuk alatt lelhetsz árnyat,

élvezheted gyümölcsüket,zöldelljen sok üde liget!

Ültess hársat, illatozzon,méhecskéknek nektárt adjon,

sudár nyárfát, kis gerléknek,hadd ringasson puha fészket,

tölgyet, bükköt, szép erdőket,hol a sok vad majd felnőhet,

ültess diót, melynek lombja árnyékot nyújt agg korodra,

almát, körtét, cseresznyéket,mind gyümölccsel lát el téged.

Hamvas szilvát, hogy az őszre lekvárt tégy el majd,

befőzve,s fenyőfát, mely égre nézve,karácsonyt vár vendégségbe.

Ha csúcsára száll a csillag,ünnepelni csengő hív majd.

Vigyázz fákra, ágra, gallyra,madárra, mely fészkel rajta,

hogy szépségét, pompás dalát élvezhesd egy életen át!

Zelk Zoltán: Mit mondanak a madarak?

Hát te igazán megérted,
mit a madarak beszélnek?
nemcsak csipegnek, pityegnek,
fütyülnek és csiripelnek?
-Ó, dehogyis, szólnak mást is,
van őnekik szavuk száz is,
vagy talán még ezerszáz is!.

Cinke
Hallgasd csak a cinegét,
azt mondja, hogy: “Nyitnikék!
Elolvadt a hó, a jég
ne aludjon kert, a rét,
az a dolguk: nyitni, nyitni,
virágot, rügyet kinyitni,
nyitni, nyitni, nyitnikék!”
Nem mindig ilyen vidámak,
mikor téli ágra szállnak,
eledelre nem találnak,
panaszkodnak: “Nincs… nincs…
nincs…
Itt sincs…itt sincs, sincs, sincs,
sincs…”
Ha valamit mégis lelnek,
még akkor sem örvendeznek,
mert keveset ád a tél-
mondják is, hogy: “Kicsit ér!”
Kicsit ér! Kicsit ér!.

Rigó
Hát most milyen madár szól itt?
S hallod, éppen téged szólít
téged szólít, tőled kérdi,
tudsz számolni? Mondd meg néki,
ezer fán mennyi dió.
Ha nem felelsz, hát megmondja,
tavaly ősszel megszámolta,
ezer fán annyi dió,
hogy éppen egy millió!
Fiú! Fiú! Millió!
Millió! Millió!.

Pacsirta
Ez meg milyen madár lehet?
Túlszállt már három felleget,
s mindjárt eléri az eget!
A pacsirta! ki más lehet?!
Mindig csak az eget járja,
földön fészkel, égen szárnyal,
sohase röpül a fára!
Figyeljed csak milyen tréfás,
jókedvű a mondókája:
“Felmegyek!
felmegyek!
megnézem
az eget!
Kérek ott
szekeret,
lovat és
szekeret!”

Aranyosi Ervin: A fák és madarak napjára

Üzenem a fáknak és a madaraknak:- Boldog az én szívem, örülök, hogy vannak!

Mert tudom a sok fa tüdeje a Földnek,ők a teremtői a tiszta levegőnek.

Na, de nem csak ezért tisztelem a fákat,akik élőhelyet adnak sok madárnak,

hanem szépek, zöldek, jó magasra nőnek,tagjai lehetnek ligetnek, erdőnek.

Lombjuk palettája milliónyi zöldnek,dicsérik munkáját az őket Teremtőnek.

Mennyi féle levél és hány féle termés,ahogy lélegeznek, jól kitalált, elmés.

És ha a törzsüket gyakran megöleled,energiát adnak, csodát tesznek veled.

Gyökereiken át beléd élet árad,szeresd hát a fákat, hisz jobbak tenálad.

Hisz, mindent, mijük van, önzetlenül adják,az embert jóságban jócskán meghaladják.

Te csak annyit tehetsz, óvjad, védjed őket,csak hagyd őket élni, becsüld az erdőket!

S tudd, madárdal nélkül, unalmas a hajnal,együtt ébredeznek a felkelő Nappal.

Manapság sok veszély leselkedik rájuk,pedig lelket vidít reggeli trillájuk.

Ha figyeled őket, látod, csodaszépek,és ha szomorú vagy, egy szép madárének lelked megnyugtatja,

elűzi a gondot,leveszi lelkedről a fájó koloncot.

Színesek, pajkosak, jobbra-balra szállnak,párjukat csábítva vígan dalolásznak.

Kedves kis lakói ligetnek, erdőnek,mosolyt gerjesztenek, ha figyeled őket.

Üzenem a fáknak és a madaraknak:– Ha én rajtam múlik, élnek, megmaradnak,

csak olyan pusztítja, aki élni sem mer,csak a pénzt hajszoló, felelőtlen ember!

1048 ÓCEÁNÁROK U. 33.

H:ZÁRVA, K-P: 10:00-16:00, SZO-V: 10:00-16:00

 • HU HU

TÁMOGATÁSPROGRAMOK

Nyári táborok az Állatszigeten

Kedves Szülők, kedves Gyerekek!

2022 nyarán is szeretettel várjuk napközis táborainkba az állatszerető gyerekeket.

Ebben az évben három tematikus tábort kínálunk. A Csodálatos Állatdoki táborba az Állatorvosi munka iránt érdeklődő, felső tagozatosokat várjuk. A Vadállatok Szigete táborba az egzotikus tájak állatvilága iránt érdeklődőket hívjuk elsősorban. Természetfürkész, táborunkat azoknak ajánljuk, akik a szűkebb környezetünk élővilágára kíváncsiak. 
Az ötnapos táborozás során a gyerekek megismerkednek az Állatsziget lakóival, részt vehetnek némelyikük etetésében, gondozásában.
A tábori tematikánk érdekes előadásokat, gyakorlatokat, terepi programokat és sok mozgásos feladatokat tartalmaznak. Hetenként egy-egy napot külső helyszínen töltünk. 

Fontos kérés a Szülők felé:
Mivel táborainkban napi szinten találkoznak a gyerekek állatokkal, illetve olyan témájú előadással, ami megfelelő érettséget kíván, csak olyan gyermek jelentkezzen, aki felkészült erre és szívesen bővíti ismereteit az állat-, és természetvédelem területén.
Alaposan fontolják meg a jelentkezést, ha a gyermeknek bármilyen állattal

ellenérzése, vagy fóbiája van.
A táborban egyéni érzékenyítésre nincs lehetőségünk, viszont más alkalommal szívesen segítünk bizonyos félelmek leküzdésében.

Napközi otthonos táboraink helyszíne a Rex Állatsziget.

Időpontok:
Június 27.–július 1.  Természetfürkész tábor (8-tól 15 éves korig)
Július 04.–08.          Csodálatos Állatdoki tábor (11-től 15 éves korig)
Július 11.–15.          Vadállatok Szigete tábor (8-tól 15 éves korig)
Július 25.–29.          Természetfürkész tábor (8-tól 15 éves korig)
Augusztus 1.–05.     Csodálatos Állatdoki tábor (11-től 15 éves korig)
Augusztus 8.–12.     Vadállatok Szigete tábor (8-tól 15 éves korig)

A JELENTKEZÉSEKET 2022.04.01-től VÁRJUK ITT, A WEBOLDALON ELÉRHETŐ JELENTKEZÉSI LAPON. 
Várunk szeretettel! 

Részvételi díj: 45 000 Ft
(mely tartalmazza a napi háromszori étkezés, külső-belső programok, kézműves foglalkozások, kirándulás, táborzáró ajándék költségeit)
Testvérkedvezmény: 10 % (második gyermek részvételi díjában érvényesíthető)

Foglaló: 15.000.-Ft (gyermekenként és turnusonként)

Jelentkezni a táborok leírásánál található jelentkezési lapon lehet.

Kérjük, a jelentkezési lap elküldése után 5 napon belül legyen szívesen befizetni a foglaló összegét. A jelentkezés csak a foglaló befizetésével válik aktívvá. 

A befizetés történhet személyesen a Rex Alapítvány Állatszigetén (1046 Bp. Óceánárok utca 33.) nyitvatartási időben (keddtől vasárnapig 13 – 16 óra között) a recepción. Vagy történhet banki átutalással is a K&H Banknál vezetett bankszámlánkra (10402283-22802398-00000000), ebben az esetben kérjük, hogy a befizetésről szóló igazolást email-en megküldeni szíveskedjék az oktatas@rex.hu email címre. FONTOS, hogy a közlemény rovatban a gyermek neve, tábor dátuma és címe fel legyen tüntetve.

A tábori díj fennmaradó összegét kérjük, a tábor kezdete előtt legkésőbb 7 nappal befizetni. Az esetleges kedvezményt a második részletből lehet igénybe venni.

Testvérkedvezmény: 10% kedvezmény, ami a második gyermek részvételi díjában érvényesíthető.  

Tábori menetrend:

7.30-8.30 ügyelet
8.30-15.30 programok
15.30-16.00 ügyelet

Táborral kapcsolatos további kérdéseket az oktatas@rex.hu email címen várjuk.  

Mint Pedagógus:

” Többet akarok, mint csupán tartozni valahová-RÉSZESE akarok lenni.

Nem csupán törődni valakivel-valóban SEGÍTENI akarok.

Nem csupán hinni fogok, de GYAKORLATBA ültetem hitemet.

Nem csupán rendes akarok lenni, hanem JÓ.

öbbet fogok tenni, mint csupán megbocsátani-FELEJTENI fogok.

Nem csupán álmodozni, CSELEKEDNI fogok.

Nem csupán tanítani, ÖSZTÖNÖZNI fogok.

Nem csupán tanulni, GYARAPODNI akarok.

Nem csupán adni, de SZOLGÁLNI fogok.

Nem csupán élni, NÖVEKEDNI fogok.

Nem csupán szenvedni, de GYŐZNI FOGOK.” (William Arthus)

“Ha a gyereket folyton bírálják, a lenézést tanulja.

Ha a gyerek állandó gyűlöletben él, a háborút tanulja.

Ha a gyereket mindig gúnyolják, a félénkséget tanulja.

Ha a gyereket folyton megszégyenítik, a bűntudatot tanulja.

Ha a gyereket tolerancia veszi körül, a türelmet tanulja.

Ha a gyereket folyvást bíztatják, a bizalmat tanulja.

Ha a gyereket biztonság veszi körül, a hitet tanulja.

Ha a gyerek teljesítményét elismerik, a megbecsülést tanulja.

Ha a gyerek jórészt helyesléssel találkozik, önmaga szeretetét tanulja.

Ha gyereket elfogadják, és barátságos légkörben él, megtanulja szeretni a világot.

A gyerekek azt élik, amit tanulnak!”

Robert Fisher

Nagyik, Mamik, Anyucik Napja

Beragyogod életemet/Mentovics Éva

Ölelésed altat este,

szép szavadra ébredek,

beragyogod életemet,

mint napfény, a kék eget.

Szelíd lelked csupa jóság,

csengő dalod varázslat,

az vagy nekem, mint napsugár,a rügyező faágnak,

csendes eső, a tavaszi, ébredező kerteknek…

Ugye tudod, Édesanyám,

nagyon-nagyon szeretlek!

Nagymami a jótündérem/Mentovics Éva

Nagymami a jótündérem,

öröm ragyog szép szemében,

az ölében én vagyok,

puszit adok, jó nagyot.

Nagymamikám, úgy imádlak!

Szép szemedre könnyek szálltak?

Drága Nagyi,

megölellek,

nem sírhat, kit így szeretnek!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.maiige.hu%2Fgyermekbiblia&h=AT2dNUfd8vD5SWAio9QmxBQ_HSPMeugBpV6yti0rwZR1J48JHn7EBaYyxTpCnlT8bPcDWEokO8_L1bBStIE8NC8q9ZpGk4Z0x0WmPlsvNOUuHBJw8pcuQ-lplNFLZ8A0LO7K&s=1 Letölthető Gyermekbiblia

A VÍZ VILÁGNAPJA: március 22. 💦Az alábbi vers által a VÍZ KÖRFORGÁSÁVAL ismerkedhetnek meg a kicsik, valamint megérthetik azt is, hogy az élethez vízre van szüksége minden élőlénynek.

🌞
🌧
💦
🌿
🦆

Az esőfelhő története/Mentovics Éva

Esőfelhőt visz a szél,kis felhőcske így mesél:- Tegnap kerek tó voltam,vadkacsákat hordoztam.Nap sugara nyúlt értem,s hopp, fent voltam az égben.Fodros felhővé váltam,erdők felett lófráltam.Szellők szárnyán lebbenek,társam is van, rengeteg.Kéklő égen kószálok,záport küldök le rátok.Loccsannak a vízcseppek- az éltető, friss permet.Szóljon, aki inni kér, hisz a vizem kincset ér!

🌦
💦
🦤

Olvasható: a “Hónapról hónapra” című kötetemben#avízvilágnapja#eső#víz#gyerekvers#mentovicsevavers

https://fb.watch/bVtcbx5Sim/

..Délután ledőltem egy pár órácskára aludni, és a dédimmel😍 álmodtam… Én beszéltem hozzá, de Ő nem mondott semmit, csak mosolygott és megborzolta a hajam, mint ahogy mindig is csinálta!…A Dédihez, aki mindig hazavárta a családját és akihez mindig jó volt hazatérni! Emlékszel még a szeretetére💓, … emlékszel még sütijére💗, … a dunyhájára💖, … és emlékszel még arra, a soha el nem múló hatalmas szeretetére!…Sokszor eszembe jut az a nyári konyha, ami homoktól sercegett, ahogy öregapám csoszogva belépett. A lugas, ahol nyaranta ebédeltünk egy régi, stokedlin. A kert végében elnyúló végtelennek tűnő kukorica mező. Az ütött-kopott vödör a kút szélén, amott a góré, a boros pincében fészkelő fecskék, a zöld kerítés mentén meg apró színes porvirágok.Még ma is végig tudok menni képzeletben azon az utcán. Még ma is fülembe cseng az öreg Juliska néni ijesztően vékony mégis rikácsoló hangja, aki végül sosem szúrta ki a kertjébe rúgott foci labdát. … BOLDOG😍 gyerek voltam!Sokat szaladtam, sokszor féltem a gyerekes csínytevéseim következményeitől, papám haragjától, ha nem voltam elég jó. De sokszor,… Istenem de hányszor, kacagtam szívből a pajtásokkal! Kergettük egymást, számoltuk meddig nem esik le a labda, könyörögtünk dédimnek, hogy csak még 5 percet adjon nekünk.Nem gondoltunk a holnapra, nem féltünk semmitől, mert nem éreztünk bizonytalanságot, csak a most számított és az hogy éljünk benne.És most, évekkel később visszavágyom, látni az utcát, végig menni a házon…Egyszerűen jó, hogy van mit felidézni, hogy voltak arcok, helyek, nevek, akik akkor kísértek.30 év múlva majd ez a pillanat is simogató emlék lesz, és jó lenne akkor is azt érezni, amit most, hálát a sok jóért, és hogy vagyok, a többi meg csak egy lecke, amit megtanultam betűről-betűre.”Fekete Zsolt

„ÉN ÉS AZ EGYHÁZ” – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ismét rajzpályázatra hívja a gyermekeket 

kovacs.agi

„ÉN ÉS AZ EGYHÁZ” – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ismét rajzpályázatra hívja a gyermekeket

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye immár második alkalommal hirdet rajzpályázatot óvodásoknak, általános iskolásoknak „ÉN ÉS AZ EGYHÁZ” címmel. A rajzpályázattal az egyházmegyénkben élő gyermekeket kívánjuk megszólítani. Beküldési határidő: 2022. május 14.

Ebben az esztendőben a rajzverseny témájában szeretnénk csatlakozni a szinódusi út céljához, a résztvevők rajzban fogalmazzák meg egyházi közösségi élményeiket.
A kiírásban öt korcsoportot szólítunk meg az óvodásoktól egészen a felső tagozatosokig. A megadott témajavaslatok és technikák szerint várjuk a pályaműveket, amely zsűrizését  a tavalyi évhez hasonlóan Palánki Ferenc püspök atya vezetésével meghívott zsűritagok végzik majd.
A pályázat célja, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében élő résztvevők bármilyen rajztechnikával bemutassák életüket az egyházban és a közösségben.

Témajavaslatok:
– egyházközségben megélt élmények (plébániai foglalkozások, pásztorjáték, tábor, gyereknap stb.)
– szentmiséken, templomban megtapasztalt élmények, fontos emlékek
– az egyházhoz, mint közösséghez való kapcsolódásunk
– Istennel való kapcsolatunk az egyház, az élő közösség tükrében
– egyházban való életünk, szentségi élet
– a szentségek hatása életünkben, amelyek által megtapasztaljuk az általuk közvetített isteni szeretet
– az egyházi szolgálatok (karitász, beteglátogatás, templomtakarítás stb.) által átélt tapasztalatok.

Korcsoportok:         
– óvodás korosztály
– 1-2. osztályos tanulók
– 3-4.osztályos tanulók
– 5-6. osztályos tanulók
– 7-8.osztályos tanulók
             
Elfogadott méretek és technikák: Szabadkézi rajz A4 vagy A3 méretben, tetszőleges technikával. Egy pályázó maximum 1 pályaművel pályázhat.

A pályaműveket a korcsoport megjelölésével lezárt borítékban, a pályamű hátoldalán a név, plébánia, hitoktató, cím, telefon, email-cím pontos megadásával kérjük személyesen az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet, Nyíregyháza, Kossuth tér 4. szám alatt leadni, vagy postai úton a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 4002 Debrecen Pf. 230. címre eljuttatni.

A borítékra kérjük, írják rá: rajzpályázat. A beküldött alkotáshoz kérjük, csatolják az aláírt adatkezelési tájékoztatót.Hozzájáruló nyilatkozatLetöltés

Beküldési határidő: 2022. május 14.
A beküldött pályaművek eredményhirdetése 2022. május végén várható.

További kérdéseivel, bizalommal forduljon Kardos György (30/527-36-21) hitoktatási koordinátorhoz.
A felhíváshoz csatolva küldöm a rajzverseny plakátját és az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
Áldozatos munkájukra Isten áldását kérve:

Tóth László plébános, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási referenseÖröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Óvjuk, védjük a bolygót ahol élünk

https://fb.watch/bNl2wbysoP/

Március 6.-án vasárnap 10 órakor Diákmisét tartunk a Ráckerti templomban.

Nagyböjt folyamán tartós élelmiszert gyűjtünk a rászorulók számára.

Akik tudnak , kérjük segítsenek felajánlásaikkal az Ukrajnából menekült Embereknek akik a Magyar határokon várják minden Jóakaratú Ember támogatását.

A felajánlásokat elhozhatják: a Plébániatemplomba és a Ráckerti templomba (utóbbiba csak misék alkalmával) egyaránt. Munkatársaink eljuttatják azokat a határmenti befogadó települések gyűjtőhelyeire: Fehérgyarmat, Lónya, Barabás, Záhony, Beregsurány, Mándok, Tiszabecs térségébe-a legnagyobb szükségben lévő gyűjtőpontokra .

1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)-Caritas

a 1350-es adományvonal hívásával Máltai Szeretetszolgálat

a 1357-es adományvonal hívásával a Híd a Kárpátaljaikért segélyszolgálatokat támogatja.

Rajz- és alkotó pályázatot hirdet a Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatási Irodája

HAZAI – 2022. március 2., szerda | 9:47

A Veszprémi Főegyházmegye Hitoktatási Irodája a 2021/2022-es tanévben rajz- és alkotó pályázatot hirdet 6–18 éves hittanosai számára. Várnak minden olyan egyéni munkát, amelynek témája a Szent Család. Szent József foglalkozása ács volt, ezért kérik, hogy a fa mint alapanyag jelenjen meg az alkotásokban.

Erre ilyen ötleteket adnak a szervezők: készülhet az alkotás ceruzafaragványból, forgácsdarabok felhasználásával, spatulából, gyufaszálból, a rajz megjelenhet merített papíron vagy fa alapanyagon, nagyobbak készíthetnek képet a fa égetésével (pirográfia), fa megmunkálásával.

A pályaművek beérkezési határideje: 2022. április 25.

A beérkezett alkotásokat bíráló bizottság véleményezi és korosztályonként hirdet győzteseket. Azokat, akik díjazásban részesülnek, elektronikus úton értesítik. A legjobbnak ítélt művek alkotóit oklevéllel, ajándékcsomaggal jutalmazzák. A beérkezett pályaművek online módon megtekinthetők lesznek az ünnepélyes díjátadás után.

A pályázat ünnepélyes díjátadóját Búcsúszentlászlón tartják a hittanos találkozó keretében május 21-én.

További információk ITT találhatók.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Verselj velünk! A magyar költészet napja közeledtével a BRFK általános iskolás diákoknak hirdet versíró pályázatot. A legjobb költeményeket három korcsoportban is díjazzuk. A pályázat részleteiről a plakátunkon minden információt megtaláltok!

Hogy örömhírrel induljon minden nap … – Mk 10,13–16

Abban az időben kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve, megáldotta őket.

Egy szívből jövő gyermeki ima, egy fohász, egy őszinte kívánság, hiszen ők is érzik, tudják, hogy gond van a Világunkban…

🙏
💗
🌍

Szálljon béke a Világra!/Mentovics Éva:

Boldogságra, szeretetrevágyik minden ember lelke,nyugalomra, biztonságra…Szálljon béke a Világra!

🙏
💗
🌍

Énekelhető az “Este van már, késő este…” dallamára.

TANÍTSD MEG GYERMEKEIDNEK EZEKET AZ IGAZSÁGOKAT!

Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy a boldogsághoz nincs szükségük semmi önmagukon kívülire – sem személyre, sem helyre vagy dologra -, és hogy a boldogság odabenn található.
Tanítsd ezt meg nekik, és kiválóan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeidnek, hogy a kudarc csak kitalálás, hogy minden próbálkozás siker, és hogy minden erőfeszítés győzelmet ér – az előző semmivel sem kevésbé tiszteletreméltó, mint az utóbbi.
Tanítsd ezt meg nekik, és csodálatosan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy mélységes kapcsolatban állnak az Élettel, hogy Egyek valamennyi emberrel, és hogy soha nem különültek el Istentől.
Tanítsd ezt meg nekik, és kitűnően fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy a káprázatos bőség világában élnek, hogy van elegendő mindenki számára, és hogy a megosztásból, nem pedig a gyűjtögetésből kapják a legtöbbet.
Tanítsd ezt meg nekik, és csodálatosan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy soha nem ítélkeznek fölöttük, hogy nem kell amiatt aggódniuk, hogyan ítéltetnek meg, és hogy semmin nem kell változtatniuk vagy „megjavulniuk”, hogy tökéletesnek és gyönyörűnek tűnjenek fel Isten szemében.
Tanítsd ezt meg nekik, és a legjobban fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy a következmény és a büntetés nem ugyanaz, hogy halál nem létezik, és hogy Isten soha senkit nem ítél el.
Tanítsd ezt meg nekik, és csodálatosan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyerekeknek, hogy a szeretetnek nincsenek feltételei, hogy nem kell amiatt aggódniuk, hogy elveszíthetik a szereteteteket, vagy Isten szeretetét, és hogy a minden feltétel nélkül megosztott szeretetük a világnak adható legnagyobb ajándék.

Tanítsd ezt meg nekik, és kitűnően fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy különlegesnek lenni nem jobbat jelent, hogy ha másokkal szemben felsőbbrendűségre támasztunk igényt, akkor nem látjuk őket annak, Akik Valójában, és hogy nagy gyógyító erő rejlik annak elismerésében, hogy „az enyém nem a jobb, hanem csak az egyik út”.
Tanítsd ezt meg nekik, és csodálatosan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg a gyermekeknek, hogy nincs semmi, amit ne tehetnének meg, hogy a Tudatlanság illúziója eltörölhető a Földről, és hogy az embernek igazából semmi másra nincs szüksége, mint hogy visszaadják önmagának, hogy emlékeztessék arra, Aki Valójában.
Tanítsd ezt meg nekik, és csodálatosan fogod tanítani őket.
Tanítsd meg mindezt, éspedig ne szavakkal, hanem tettekkel; ne fejtsd ki, hanem mutasd be. Mert amit cselekszel, azt fogják követni a gyermekeid, és olyanok lesznek, amilyen most vagy.
Menj és tanítsd mindezeket ne csak a gyermekeidnek, hanem minden embernek és minden népnek.
Mert ha a mesteri tudás útjára lépsz, minden ember a gyermeked és minden ország a hazád.”

Mi jár a fejemben … megint!

Az, hogy szuper volt a 70-es, 80-as években gyereknek lenni. Mindenhová gyalog jártunk és ismertük a környék összes utcáját, zegzugát. Már általános iskola első osztályától kezdve egyedül mentünk a suliba. Anyánk egyszer megmutatta, merre van. Ha másodjára nem találtuk meg, arról nem ő tehetett. Állandóan kint lógtunk a többiekkel a szabadban. Az összes lány az utcából alkotta a lánybandát, az összes fiú a fiúbandát. Fontos feladataink voltak odakint: hajkoszorút fontunk virágokból, gesztenyét gyűjtöttünk, papírt vittünk vissza a MÉH-be, ( 😃 üveget váltottunk vissza), hogy az arra kapott pénzt elfagyizhassuk, volt titkos átjárónk is, meg bunker a hátsó kertben. Ha sötétedett, haza kellett mennünk. Nem volt sem karóránk, sem mobiltelefonunk, de senki meg sem kérdezte, merre jártunk, hisz együtt voltunk, mi bajunk lehetett abból? A boltban lehetett kapni kenyeret. Érted… egyféle kenyeret. Aminek az volt a neve, hogy kenyér. És slussz. Az volt a finom, aminek jó feketére megsült az a héja, ahol bevágta a pék. Nem volt teljesen kiőrölve, meg gluténmentes változata, meg rizs-rozs-akármi lisztből készült fajtája. Egy féle, na. Mondjuk nem is állt el három hétig, de ki a fene tárolt anno kenyeret ennyi időn át? Újat akkor vettünk, ha a régi elfogyott. Még másnap jó volt. Még harmadnap gázláng rózsája felé tartva pirítósként, vajjal és fokhagymával jó volt. De mennyiszer ettünk így pirítóst! A boltban lehetett kapni tejet. Zacskóban. Felforraltuk és minden reggel kakaót ittunk. Nem tudtuk, mi az az ásványvíz, de volt otthon szóda, amihez vettük a patront. Minden nap ettünk egy almát, mert tudtuk, napi egy alma, az orvost távol tartja. Otthon kétféle gyógyszer volt: Kalmopyrin és a fehér rázós folyadék. Ez utóbbi gyógyította a bárányhimlős foltoktól a csaláncsípésen át a rohadék szúnyogcsípésekig mindent. Meg volt méz és kamillatea – ez utóbbi tényleg mindenre jó volt. Megfázásra, fejfájásra, fáradtságra, lázra, köhögésre, pattanásos arcbőrre, gyulladt fogra, felhorzsolt térdre.( 😃 és a csoki ízű Faringosept, amiből óvatlanul elszopogattunk egy levéllel.)Tudtuk, mi az, hogy hajóvonták találkozása tilos. A rádiót nem kapcsoltuk el, ha magyar nótát adott, akkor sem, ha népmesét olvasott fel egy gyerekhang és tudtuk, hogy ki a Botka Valéria meg a gyerekkórus. A rádió – a régi Sokol – mindig ment, így akkora műveltséget lapátoltunk be magunkba óhatatlanul is, amiből a mai napig tudunk meríteni. Hallgattuk a Szabó családot meg a Rádió kabarét. A Rádió kabaré ismétlését is meghallgattuk.Elfogadtuk, hogy hétfőn nincs adás a tévében, hogy Szilveszterkor láthatjuk a Parabolát a cicis nénikkel, meg a Sas kabarét, hogy kedden sorozat van, szerdán Panoráma, kéthetente csütörtökön a Szomszédok, pénteken Ablak, aztán a kilencvenes években a Dallas. ( 😃 Az esti mese 5 perc volt, ahogy a torna is, ami senkinek se fájt. A Delta főcíme ijesztő volt, de bűntények csak a Kék Fényben voltak.) Iszonyatosan sokat olvastunk. Hahota magazintól kezdve Nők Lapján át, még az országos napilapokat, csak mert ott voltak az orrunk előtt. És faltuk a könyveket, meg a könyvsorozatokat.Volt kisbolt, ahol megvettük a tejet meg a kenyeret. Volt nagy bolt, vagyis ábécé, ahol meg a többi motyót, és volt egy Centrum vagy egy Skála, ahol ruhát meg cipőt meg ilyeneket vásárolt az ember. Ha kellett egy pár cipő, bementünk a Centrumba, fél óra múlva kijöttünk onnan egy pár cipővel. ( 😃 többnyire mindenki ugyanolyannal.) El nem tudtuk képzelni, hogy valaha lesz egy olyan fogalom, hogy “plázázni” és hogy az annyit tesz, céltalanul flangálunk nyolc és fél órán keresztül egy üzletben. Tollaslabdáztunk és lábtengóztunk az utcán. Lányok gumis ugráltunk. Mindenki ott evett, ahol dél volt és délután anyáink hangosan kiabálták a nevünket, amire hazamentünk.10 utcával arrébb is ismertek minket, de felnőttek csak akkor szóltak bele a játékba, ha megsérültünk. Egy egész délutánt töltöttünk a fán ami a hajó volt, és Onedin családosat játszottunk.Üveggolyót, bélyeget, és takarékbélyeget gyűjtöttünk. Kártya naptárjainkat csereberéltük.A buszvezető ha rendre intett, elszégyelltük magunkat és így volt, ha a tanár megdorgált. A Körmös nem számított gyerekbántalmazásnak, viszont fájt annyira, hogy többet nem csináltuk a rosszat!

“A GYERMEK NEM AZÉRT JÖN A VILÁGRA, HOGY MEGOLDJA SZÜLEI PROBLÉMÁIT, HOGY KITÖLTSE ÉLETÜK HIÁNYOSSÁGAIT, HOGY TÖKÉLETESSÉ TEGYE a BOLDOGSÁGUKAT (…), HANEM AZÉRT, HOGY A SAJÁT TÖRTÉNETÉT ÍRJA ÉS ÉLJE MEG.”

🌱

Mágikus birodalom – Az Encanto című filmről

KULTÚRA – 2022. február 15., kedd | 13:16

Van nekem egy „szárnysegédem”: Montepaone János, az ír születésű, félig olasz, félig magyar származású legkisebb barátom. Légvonalban csak hatszáz méterre lakik az otthonomtól. Édesanyjával él, aki egyedül neveli. Az elmúlt öt évben megszámlálhatatlanul sokszor vigyáztam rá, régóta a barátaimnak, családtagjaimnak tekintem őket, és így vannak velem ők is.

Ezzel a hétéves kisfiúval most befizettünk az Encanto című, néhány hete a legjobb animációs filmnek járó Golden Globe-díjjal kitüntetett Disney-filmre. És azt kell mondanom: működött a varázslat. Az édeninek tetsző kolumbiai domboldalon élő, márquezi ihletésű Madrigal család története nagyon szépen, látványosan beszél a család fontosságáról, a közösség szolgálatáról, az otthon fogalmáról, az esélyadásról és a hitről. A latin-amerikai kultúrkört megidézve szól egy kislányról, Mirabelről, egy varázslatos képességekkel megáldott família egyedüli olyan tagjáról, akinek nincs semmilyen különleges adottsága. Legalábbis ő így vélekedik magáról, egészen addig, amíg fel nem ismeri és el nem fogadja a sorsát.

Az Encanto története nagyjából össze is foglalható ennyiben, de nem hagyhatjuk említés nélkül a figyelemreméltó animációt, valamint a Grammy-díjas amerikai zenei fenomén, Lin-Manuel Miranda hangulatos és vérpezsdítő, salsát, bachatát és hiphopot is megidéző dalait sem, amelyek mindvégig arra emlékeztetnek bennünket, mennyire igaz a megállapítás, miszerint az otthonunk önmagunk tükörképe. (A filmbéli ház, a Casita élő, érző lény, aki jobban ismeri lakóit, mint az adóhatóság az állampolgárokat.)

Öröm látni, hogy a főhősök egytől egyig az afrolatin világhoz tartoznak, nemcsak szokásaikban, hanem bőrszínükben, hajtextúrájukban is, de egyikük sincs túlmisztifikálva. Jared Bush és Byron Howard (a Zootropolis alkotói) legújabb filmjükben megmutatják, hogy a különlegeseknek is megvan a maguk keresztje, és aki nem bír varázslatos képességekkel, az is képes a csodára.

Lehet, hogy elcsépelt a happy end az összetartásról és az identitásra találástól, de az is biztos, hogy ilyen Disney-filmek nem teremnek minden bokorban. Ezt pedig, ha akarnánk sem ünnepelhetnénk meg jobb záródallal, mint Carlos Vives kolumbiai poppápa slágerével, a Colombia, mi encanto című szerelmi költeménnyel, amely a dél-amerikai országhoz szól.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. február 6-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg.

Az ajándékozás napja – Megtartották az egyházmegyei szavalóverseny döntőjét

kovacs.agi

„A vers nem más, mint egy ajándék. Ajándék a költő számára, akiben belső ihletből, vívódásból, örömből egyszer csak megfogan a gondolat, a rím és megszületik a vers. Ajándék nekünk, akik elolvassuk, befogadjuk, átgondoljuk, átéljük, mert a vers formál. Így válik a szavalóverseny is az ajándékozás napjává. Nincs más teendő, minthogy a versenyzők örömmel, nyitott szívvel osszák meg ezt az ajándékot, mi pedig hagyjuk magunkat megajándékozni.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Tóth László hitoktatási referens, plébános az ajándékozás napját, vagyis a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által meghirdetett szavalóverseny döntőjét február 12-én, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyházban.

László atya megnyitó gondolataiban mindenekelőtt tolmácsolta Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szeretetteljes üdvözletét, aki egyéb feladatai miatt nem tudott jelen lenni a megnyitó ünnepségen, majd köszöntötte a szavalóverseny szervezőit, a zsűri tagokat, a családokat, és nem utolsó sorban a versenyzőket, akik a megajándékozás szándékával érkeztek.

Az egyházmegyei szavalóverseny elődöntői az esperesi kerületek hat helyszínén zajlottak, mintegy 300 gyermek részvételével. A döntőbe érkezettek közül voltak, akik a karantén miatt csak videón tudták beküldeni a szavalatukat. A megmérettetés itt is négy korcsoportban zajlott: óvodások, 1-2., 3-4., 5-8. osztályosok mutatták meg felkészültségüket.

A zsűri tagjai voltak: Pankotai József nyíregyházi plébános; Románné Szakolczai Mária magyar-ének szakos tanár; Gerhes József egyházmegyei hitoktatási koordinátor; Ujjné Petró Teréz hittanár; Tolnai Tímea hittanár; Soltész Béla kántor, karnagy, ének-magyar-hittanszakos tanár; Szupkay-Papp Mária magyar nyelv és irodalom, drámatagozatos tanár; Kovácsné Török Tímea magyar-hittan szakos tanár.

A zene hasonlóan a vershez szintén ajándék. Ha örömteli, vagy szomorú hangulatban vagyunk, a zene mindig felemel, szívből a szívhez szól. A nyitó rendezvényen a társzékesegyház Ifjúsági Gyermekszkólája is az ajándékozók sorában tette meghittebbé a találkozót, akik külön erre az alkalomra állították össze repertoárjukat, köztük: Nagy László: Tűzszivárvány című, Garai József zeneszerző által megzenésített versét adták elő. Vezényelt Soltész Béla, a társszékesegyház kántor-karnagya, zongorán kísért: Pelyhe Zsuzsa, fuvolán játszott: Paszabi Álmos, dob: Kardos György

Egyházmegyei szavalóverseny helyezettjei:

Óvodások:

 1. helyezett: Kovács Anna           Nyíregyháza, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2. helyezett: Czibere Dorka         Mátészalka

3. helyezett: Jakabóczki József          Geszteréd

Különdíj: Csoma Petra      Nyíregyháza, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

1-2. osztály:

 1. helyezett:  Ádám Dóra        Egyek

2. helyezett: Buda Abigél        Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola

3. helyezett: Bákonyi Ádám        Mátészalka

Különdíj: Molnár Izabella        Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola

3-4. osztály:

 1. helyezett: Papp Janka        Egyek

2. helyezett: Zsidai Kristóf           Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia

3. helyezett: Papp Levente         Nyírbátor

Különdíj: Csirmaz Fanni       DebrecenSzent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium

               Porkoláb Dorka         Polgár

5-8. osztály:

 1. helyezett: Kovács Dorka      Mátészalka

2. helyezett: Éles Mátyás       Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia

3. helyezett: Petykó Anna     Kisvárda Szent László Katolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Különdíj: Grajczárik Noémi Kíra     5. o. Nyíregyháza, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Gratulálunk minden résztvevőnek!

A szavalóverseny főszervezője: Kardos György hitoktató volt.

Fotó: Kovács Ágnes, László Krisztián

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Február 13. Diákmise 10 órakor a Ráckerti templomban

Rajzpályázatra várják a gyerekek jelentkezését

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság rajzpályázatot hirdet.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felhívása alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága gyermekrajz-pályázatot hirdet óvodáskorú és általános iskolai tanulók részére, a biztonságos és szabályos közlekedés témájában. A pályázati felhívást a mellékelt plakát tartalmazza.

“félévi”

Tegnap egyest kapott a kisfiam…Mikor este hazaértem, kijött hozzám, s én nem azt kérdeztem, hogy milyen napja volt, hanem az volt az első mondatom, hogy mi újság azzal a biológia egyessel.😔

S mindezt azért, mert valaki megbántott a munkahelyemen..Valaki gonosz volt velem..

Ő ijedten nézett rám. Félelem volt abban a gyönyörű szemében.. Az én drága kisfiam szemében… Megsemmisültem. Akkor, ott azt hittem, megszakad a szívem…

A kicsikém, akiért annyit küzdöttünk az apukájával hogy egyáltalán létezhessen, most félelemmel nézett rám… Rám, az anyukájára, aki a legstabilabb, legbiztonságosabb, legbiztosabb pont kell hogy legyek az életében…ahogy mindig is voltam.

Egy számjegy miatt…élete harmadik egyese miatt…

Magyarázkodni kezdett, de nem is hallottam a szavait…

Odaléptem hozzá, megöleltem,s tartottam őt.

Akartam, hogy érezze, biztonságban van.. Mint mindig, most is leültünk beszélgetni. Ez a beszélgetés most más volt mint a többi… Arról meséltem neki, hogy mennyire vártuk őt, amikor a pocakomban lakott még…az akkor tett igéreteimről, terveimről… Hogy egyetlen dolgot kértünk a jóistentől, egy egészséges gyermeket...S most itt van Ő, az én egészséges, nagyon okos, ráadásúl jó tanuló, különleges kisfiam…

Hálát adok az Úrnak amiért nekem születhetett meg.

Hogy milyen lesz a félévi bizonyítványa? Hogy milyen számok lesznek golyóstollal belevésve? Nem az számít! Nem az a fontos!

Azt akarom, hogy boldog, magabiztos, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle…

Hogy továbbra is legyen ilyen vidám, magabiztos, tiszta lelkű, jószívű, érzékeny emberke,

s ne azonosuljon egy oktatási rendszer által felmért osztályzattal…és

pont mint eddig, tegye a dolgát az álmai megvalósításáért,

merjen nagyot álmodni, és valósítsa is meg azokat…s én támogatni fogom ❤️..

és ne ijedjen meg ha néha becsúszik egy-két rosszabb jegy….

Este, mint szinte minden este, táncolva énekelt,

s én, miközben néztem a felszabadult műsorát,

szívből-lélekből mondtam hálát a létezéséért…. 🙏

Mennyi, de mennyi gyermek éli meg ezeket a napokat szorongással…

Mennyi álmatlanul hánykolódó gyermek imája leng a szélben éjszakánként…

Nem ezért születtek.

Nem félni jöttek erre a világra.https://angyalbolt.com/collections/fustolok

“Mama, építs nekem egy másik világot.

Egy világot az összes barátommal.

Egy világot, ahol az embereknek egész arcuk van.

Egy olyan világot, ahol a nagymamám újra megtöm almás pitével, és a karjaiba vesz, amikor fáj a hasam.

Egy világot, ahol újra játszhatok a játszótéren.

Egy olyan világot, ahol újra megünnepelhetem a születésnapomat, sportra vagy zeneiskolába járhatok

Egy világot, ahol az emberek újra várják egymást, és nem félnek egymástól.

Egy világot, amelyben újra normális gyerek lehetek. …..”

Ismeretlen szerző.

– A családunkat nem tudjuk megválogatni, sok a súrlódás, hiszen senki sem tökéletes. Éppen ezért imádkozzunk minden nap szeretteinkért, hogy türelemmel és megbocsátással tudjuk elfogadni egymás gyengeségeit, és igazi társak lehessünk a nehézségek közepette a másiknak.

Drága Mennyei Atyám!

Köszönöm neked a családomat!

Köszönöm, hogy egymás gondjaira bíztál minket. Bár sok a veszekedés közöttünk és nem minden nap felhőtlen, de Te látod a mi gyengeségeinket és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen Fiadat a kereszten! Kérlek Uram add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap!

Adj egyetértést és békét otthonunkba, hogy igazán egymás támaszai lehessünk a bajban.

Áldd meg a testvéri és a házastársi kapcsolatokat.

Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másik javát nézzük.

Segíts, hogy az idősebbek és a fiatalok megértsék egymást.

Tekints irgalmasan nyugtalan korunk családi életének sok gondjára, bajára.

Te gyógyítsd be a sebeinket és adj nekünk vígasztalást az elkeseredésben.

Áldd meg Uram a családokat, őrizd meg ezt az általad elrendelt, szent köteléket!

Áldd meg azokat, akik most készülnek a házasságra és azokat is, akik még nem találták meg a párjukat.

Kérlek Istenem, könyörülj rajtunk és bocsátsd meg nekünk az emberi gyengeségeinket!

2022. január 9. 10 óra -Diákmise a Ráckerti templomban