Új Esztendő-2021.

https://youtu.be/M_1XePK1DAk

Áldd meg, Úristen számunkra ez évet,Hogy magasztaljon Téged minden ének,És áldásodat a lelkünk érezve,Feljusson az égbe!Szentlelked legyen mindenben vezérünk,Tanácsadónk és irányítónk nékünk.Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek,Csak amely él Érted!Az igazmondás, tisztelet és hálaSzívünkben leljen örökös lakásra,Hiábavaló dolgoktól óvjon megMegmentő kegyelmed!Áldd meg Úristen számunkra ez évet,Hogy megismerjen minden lélek Téged;Elhagyva a romlott, bűnös világot, –Köszöntse Országod.Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad,Hallgasd meg ezt az újévi imánkat,Hogy áldásodat a lelkünk érezveFeljusson az égbe!/Kárász Izabella/

Aranyosi Ervin: Elmúlik az Óév

Az Óév már menni készül,
pár élménnyel kiegészül,
aztán veszi a kalapját,
s áttáncolja végső napját.
Tavaly Őt is nagyon vártuk,
szívünk-lelkünket kitártuk,
reménykedtünk, hittünk benne,
bárcsak csodás évünk lenne…

Az év elmúlt, hagyjuk hátra,
öregebb már, aki várta,
de a remény éljen bennünk,
előre kell lépnünk, mennünk!
Engedjük el, hát hadd menjen,
itt a vége, vígan teljen!
Adja át a helyét másnak,
végre jobbat, szebbet lássak!

Jöjjön új év, teljen szebben,
szeretettel a szívekben!
Hozzon sikert, gazdagságot,
formálja át a világot.
Hozzon kedvet, egészséget,
jó szívekbe melegséget,
teljesítsen minden álmot!
Boldog Új Évet Kívánok!

blob:https://embed.rtl.hu/e4b98fb1-f913-424b-9bd5-0c7255e94d5c

Aranyosi Ervin: Hadd kívánjak!

Hadd kívánjak szebb új évet!
Gondolkodó képességet!
Félelem nélküli létet!
Vidámságot, egészséget!

Hadd kívánjak boldogságot!
Igazságot és jóságot!
Hétköznapi bölcsességet!
Minden rossz itt érjen véget!

Hadd kívánjak szebb új évet!
Szívből jövő emberséget!
Oda-vissza tisztességet!
Fájdalmaktól mentességet!

Hadd kívánjak boldogságot!
Jóvá váló, szebb világot!
Szeretetet és figyelmet,
legyen vidám minden gyermek!

Hadd kívánjak szebb új évet,
melyben lelkünk újjá éled,
megszabadul minden rossztól,
istentelenül gonosztól.

Hadd kívánjak boldogságot!
Minden ember legyen áldott,
s méltón, szeretetben éljen,
az eljövő szép, új évben!

Aranyosi Ervin:Kívánságom az új évre!

(M)Azt kívánom neked, élvezd ezt az évet,– halmozzon el jóval, széppel ez az élet!Teremtsd a világod, s nem kell félned tőle!Bízzál Önmagadban, s higgyél a jövőbe’.Mosolyodat szórd szét, szerte a világban!Viszonzásra leljél. Higgyél fűben, fában!Állatokra gondolj, nagy-nagy szeretettel,– okkal lett gazdájuk egykoron az ember.Vigyázz Földanyánkra, óvd a természetet!– Úgy kínálhat jövőt, s annyi szépet neked.Bízz az emberekben, javuljon a sorsod,a változás magját, lelked mélyén hordod!Minden bajod oka belső, lelki válság,s ne hidd, hogy az öröm, különös kiváltság.Mikor jót teremtesz, hitet, emberséget,Istened megsegít, mert támogat téged.Újabb évet kezdünk – új magot kell vetned,szíved érzéseit kell mindig követned!Nehogy más mondja meg, mi neked a fontos,mert ugyanúgy birka, minden főkolompos –csak Ő elfogadja a Júdás fizetséget,ami igaz lelket eltaszít, megéget.Engedd, hogy utadon a szíved vezessen,s engedd meg szívednek, hogy mindenkit szeressen!Csak a szeretet az, – egyszer tán belátod,ami jobbá tehet egy elvadult világot.Legyen minden nap az első gondolatod,hogy kedves mosolyod másoknak od’adod,s úgy szereted magad, ahogy mástól várod,s hidd az álmaidat idén megtalálod.Mert tudd, – a szeretet, – a teremtés titka,szabad madárrá válsz, s nem gátol kalitka.Aki másképp hiszi, az szerintem téved!Teremts szeretettel, s legyen boldog éved!

ADJON ISTEN MINDEN JÓT

Adjon Isten minden jótEz új esztendőben:Jobb időt, mint tavaly volt,Ez új esztendőben; tavaszt, őszt, telet, nyárt,termést és vásártEz új esztendőben;

Adjon Isten minden jótEz új esztendőben:Zsíros esőt, kövér hót,Ez új esztendőben;Bő aratást, szüretet,Egészséget, kedvetEz új esztendőben!

Adjon Isten minden jótEz új esztendőben:Drága bort, olcsó sótEz új esztendőben; kenyeret, szalonnátTizenkét hónapon átEz új esztendőben!

Adjon Isten minden jótEz új esztendőben:Vegye el mind a nem jót,Ez új esztendőben;Mitől félünk, mentsen meg,Amit várunk, legyen meg,Ez új esztendőben!- népköltés,

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS

Áldott legyen a szív, mely hordozott,És áldott legyen a kéz, mely felneveltLegyen áldott eddigi utad,És áldott legyen egész életed.Legyen áldott Benned a Fény,Hogy másoknak is fénye lehess.Legyen áldott a Nap sugara,És melegítse fel szívedet,Hogy lehess meleget adó forrásA szeretetedre szomjasoknak,És legyen áldott támasz karodA segítségre szorulóknak.Legyen áldott gyógyír szavad,Minden hozzád fordulónakLegyen áldást hozó kezedAzoknak, kik érte nyúlnak.Áldott legyen a mosolyod,Légy vigasz a szenvedőknek.Légy te áldott találkozásMinden téged keresőnek.Legyen áldott immárMinden hibád, bűnöd, vétked.Hiszen aki megbocsátja,Végtelenül szeret téged.Őrizzen hát ez az áldásfájdalomban, szenvedésben.Örömödben, bánatodban,bűnök közti kísértésben.Őrizze meg tisztaságod,Őrizze meg kedvességed.

Őrizzen meg Önmagadnak,és a Téged szeretőknek.

Áldott, békés, szeretetben gazdag új esztendőt kívánunk, jó egészségben!Nem kívánok senkinek sekülönösebben nagy dolgot.Mindenki, amennyire tud,legyen boldog,érje el, ki mit szeretne,s ha elérte, többre vágyjon,s megint többre.Tiszta szívből ezt kívánom!Szaporodjon ez az országemberségbe’, hitbe’, kedvbe’,s ki honnan jött,soha-soha ne feledje.Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,vissza nem fognak a kátyúk…A többit majd apródonkéntmegcsináljuk.Végül pedig azt kívánom,legyen béke,gyönyörködjünk még sokáiga lehulló hópihékbe’!

Kányádi Sándor – Csendes pohárköszöntő…

Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya.

Pilinszky János

Újévi köszöntő

Hozzon neked az Újév kitartó erőt,mely hittel öleli át az egész esztendőt,olyan erős hittel mely csak örömöt terem,hogy abban a könny ne legyen jelen.Legyen ez az éved mind közül a legszebb.Ha mégis bánat érne, ne sokáig csüggedj,hiszen minden rossz után jó következik,csak hinni kell, hogy Isten mindig megsegít.Kun Magdolna

Új év első napján.

Új év első napján azt kívánom váljon valóra sok dédelgetett álmunk legyen erőnk egészségünk egész évben az Isteni gondviselés védelmében..Új év első napján azt kívánom a Béke őrangyala szálljon végig a világon csalódás keserűség ,fájdalom ,bánat kerüljön el nagy ívbe minden házat.Új év első napján kívánom legyen szerencsénk legyen minden úgy ahogy szeretnénk mással önmagunkkal is megbékélve tiszta szívvel lélekkel éljünk az új évben!

blob:https://embed.rtl.hu/977a5e44-1d14-4b34-842b-6dcd2ae19c8c

Csákváry Zoltán – Újévi imádság

admin

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén.
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Romokból építsz boldog holnapot,
Hozzád küldjük ma szívünk imádságát
Uram, ne hagyd el árva magyarod!

Ne hagyd el őket, akik téged hívnak
A mélységből kiáltva szent neved.
Megváltást váró rongyos rabjaidnak
Add meg, Uram, a napi kenyeret.
Segítsd őket, kik mindig másnak vetnek,
Kiknél az éhség elsőnek kopog,
Mert áldásodból csak akkor ehetnek,
Ha a zsarnok vérebje jóllakott.

Takard be őket tél hidege ellen!
Hozz sebeikre enyhe gyógyulást!
Adj, Uram, nekik áldó két kezeddel
Bő szüretet és gazdag aratást!
Légy velük, akik verejtékben ázva
Az új Bábelhez hordják a követ,
S mentse meg őket irgalmad csodája,
Amikor a torony mindent eltemet.

Minden áldásod, amit nékünk szántál
Oszd ki közöttünk az újév során,
Hogy túl a tél lidércnyomásos álmán
Élőket köszöntsön a napsugár.
Add, hogy túléljék, amit rájuk mértek,
Keresztre verték, adj hozzá erőt.
Adj nekik, Uram, száz kísértő fénynél
Fénylőbb csillagot, égi vezetőt.

Vezesd őket, hogy soha, soha többé
El ne tévelyedjen a mi nemzetünk.
Légy velük, Uram, most és mindörökké,
Akkor is, mikor mi már nem leszünk.
Akkor is, mikor jő a boldog holnap,
S parányi sorsunk emléke sem él,
Sárga csontvázunk felett zöld fű sarjad,
Szívünk porával messze szállt a szél.

Ki jelen vagy a tűzben és a jégben,
Csillagok közt és bányák mély ölén,
Sötét árnyékban, fénylő napsütésben,
Madárdalban és kis gyermek szemén,
Ki igazgatod sorsok fordulását,
Uram, ne hagyd el árva magyarod,
Hallgasd meg szívünk újévi imáját,
És legyen minden úgy, mint akarod.