Adventi készülődés

ADVENTI IMA!🙏♥️🕯️😇

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád, a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk.

Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat!

Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt: emberként fogsz megszületni.

Teremts bennünk csendet!

A hit ajándékát elfogadó csendet.

A Te titkaidat elfogadó csendet.

A Te szeretetedet elfogadó csendet.

A Megváltó érkezését váró csendet.

A lélek mélyén megszülető öröm csendjét.

Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet!

Elgondolkodtató 💞🙏

„Mindig azt mondjuk, de jó volt régen.. Keressük a régmúlt karácsonyok ízét, illatát, rajongunk a retro díszekért, régi mesekönyvekért. Keressük a nagyi sütijének a receptjét, és úgy egyáltalán, szeretnénk egyszer, csak még egyszer érezni azt a vágyott, boldog érzést. De mit is keresünk igazából? Tényleg a régi dolgokat, vagy inkább azt az összetartást, szeretetet, ami akkor még sokkal jobban megvolt az emberekben?!

Azt, hogy gyerekként egy illatos almának, vagy egy aranypapírba csomagolt diónak is mennyire tudtunk örülni.. vagy amikor este elázva, még mindig kint szánkóztunk, és boldogok voltunk..? Hogy imádtuk a legegyszerűbb ételeket is, mint a sült krumpli kacsazsírral, hagymával, töpörtyűvel! De együtt ettük, nem pedig egymás mellett.. . Nem volt puccos hamburger, és boldogok voltunk nélküle. Ma, amikor roskadoznak a boltok a százféle szaloncukortól, miért nem érezzük ezt a régi, boldog érzést?

Talán mert hiába az ezerféle étel, ha szanaszét a család, hiába a drága ajándék, ha nem szívből adjuk, és hiába minden, ha a legfontosabb, az összetartás nincs meg az emberekben. Ott ragadt valahol a múltban..

Ma csillogó a karácsony. Csillog a lakás, díszítve a városok, a boltok, és tényleg minden. Ömlik ránk az ál- boldogság, és hogy ‘legyél boldog’ mert karácsony van!

Csak egy valami nem csillog, a lelkünk. Rohanunk, és közben épp ezekre a ‘régi vágyott’ dolgokra nincs időnk. Azokra a krumplievős, beszélgetős estékre. Amikor nem kellett tévé, internet és egyéb luxus a boldogsághoz…

Mindannyian a gyermekkorunk emlékeit szeretnénk vissza, hacsak egy percre is. És ugyehogy nem arra a babára, vagy kisautóra vágyunk, amit akkor kaptunk, hanem az érzésre, amit akkor éreztünk. Nem volt sok ajándék, de megbecsültük, és odafigyeltünk egymásra. Nem cseten, nem telefonon, hanem szemtől-szemben, lélekkel.

Hát ezt keressük mindannyian, a régi idők hangulatát, a gondtalan, talán szegényes, de boldog gyerekkorunkat. S úgy érezzük, így karácsony környékén talán egy kicsit újra átélhetjük, hiszen ez csak rajtunk múlik.Igen, haladunk kell a korral, de a szívünkben megőrizhetjük és tovább adhatjuk ezt az érzést. Mert a karácsonyi csoda létezik, de ez nem a boltokban, hanem a szívekben keresendő..😍

Karácsonyi kérés

Ha majd terített asztalodon díszes gyertyák égnek,

és fényükben meglátod az ünnep-melegséget,

gondolj mindazokra, kiknek könnyeik

félresiklott életük múltját öntözik.

Gondolj azokra is, kiknek karácsonyi éke,

pár megcsonkolt mécses, melyeknek ki-kialvó fénye,

oly fáradt lánggal ég, mint az a hamvadó parázs,

melyre a pergő idő füstködöt szitált.

S ha majd mindez miatt lelkeden borzongás fut át,

köszönd meg egy halk imával, Isten, jóságát.

Köszönd, hogy nem éhezel, nem fázol a télben,

és nem vagy koldus, kinek könny ül a szemében.

Mert amíg, Te, a faalatti ajándékod szalagjait téped,

Ő, papírpárnán álmodja a meleg menedéket,

hisz neki a párnája is csak néhány papír, s rongy,

amelyben éveinek, napjainak fájdalmai volt.

Kun Magdolna

Adventi kalendárium

A SZÍV színezős és beszélgetős adventi kalendáriuma iskolás gyermekeknek és családjaiknak

A Jezsuita Kiadó adventi kalendáriuma 24 kiszínezésre váró képpel, és melléjük 24 szívmelengető gondolattal segít lélekben is felkészülni a karácsony közeledtére. Arra hívjuk meg a gyermekeket és szüleiket, hogy üljenek össze esténként a kalendárium lapjai körül, színezés közben olvassák el együtt a képek melletti kis szövegeket, és a hozzájuk tartozó kérdések segítségével beszélgessenek el a várakozásról, a barátságról, a kitartásról, a nagyszülőkről, az ünneplésről, a boldogságról, az ajándékokról.

Bátorítjuk a szülőket, hogy maguk is ragadjanak színest és válaszolgassák meg a kérdéseket, s szőjék bátran tovább az adott napi gondolatot. A képeket pedig az utolsó napon akár ki is lehet vágni, kidíszíthetjük velük a gyerekszobát, ragaszthatjuk ablakra, kitűzhetjük faliújságra, vagy felakaszthatjuk a karácsonyfára.

Áldott adventet, és kreatív közös karácsonyvárást kívánunk!

December 2.-án 13.00 órakor Adventi Koszorú készítés a Közösségi házban.

Ötletek:

7772023. 11. 22.

MIÉRT HÁROM LILA ÉS EGY RÓZSASZÍN GYERTYA VAN AZ ADVENTI KOSZORÚN?

Hamarosan itt az advent, a koszorúkészítés, a lelki készülődés és az ajándékok vásárlásának ideje. Tudtad, hogy az adventi koszorú négy gyertyája többféle szimbólumot is hordoz?

Bár advent negyedik vasárnapja idén sem marad el, igen rövid adventünk lesz, mivel a koszorún az első gyertyát csak december 3-án gyújtjuk majd meg. Ezzel kezdetét veszi az egyházi év, valamint a karácsonyi ünnepkör, mely egészen vízkeresztig, január 6-ig tart majd. Az advent szó a latin adventus Domini (az Úr eljövetele) kifejezésből ered, lényege a megtestesülésben közénk érkező Krisztus várása. Ideje és hossza a korai századokban alakult ki. A IV. században – amikor még vízkeresztkor kereszteltek – a keresztelésre szóló háromhetes előkészületi idő volt. Az V. században aztán nagyobb hangsúlyt kapott a Megváltó születésének ünnepére való felkészülés, amely Szent Márton napjától (november 24.) karácsonyig tartott. A mai, négy vasárnapos változatában valószínűleg Szent Simplicius pápa idejében jelent meg az V. század második felében. Érdekesség, hogy a görögkatolikusoknál az adventi idő nem 4, hanem 6 hétből áll.

Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el 1839-ben szekérkerékből. Ezen az óriási koszorún még 24 gyertya állt: négy nagy fehér, melyeket vasárnapokon gyújtottak meg, és 20 kisebb piros, melyeket hétköznapokon. Az általa alapított hamburgi gyermekotthonban kifüggesztették a koszorút, és az árvaházat minden nap eggyel több gyertyaláng ragyogta be. Az evangélikus lelkész ötletét egyre több helyen vették át, így katolikus körökben is a 20. század első felében. Elsőként Kölnben helyeztek ki adventi koszorút, amely már négygyertyás, fenyőágakkal díszített volt.

A hagyományos adventi koszorú három lila és egy rózsaszín gyertyából áll, a színek többféle jelentéssel bírnak. A lila szín a böjt, a bűnbánat, az önvizsgálat színe – jól jelképezi, hogy az adventi időszak, csakúgy, mint a húsvétot megelőző, nem csupán a várakozás, hanem a böjt ideje is. A koszorún lévő egyetlen rózsaszín gyertya az örömöt szimbolizálja; elérkeztünk a félidőhöz, örömmel tölthet el minket, hogy a várakozás hamarosan a végére ér, és Krisztus eljön hozzánk. A rózsaszín gyertya ugyanakkor Szűz Máriát is szimbolizálja, egyúttal arra is utal, hogy a harmadik vasárnapon kisebb hangsúlyt kap a bűnbánat. Előfordul, hogy a koszorú közepére egy fehér gyertya is kerül, mely magát Jézus Krisztust jelképezi. Ezt a gyertyát csak a december 24-i éjféli mise után gyújtják meg.

A gyertyák külön-külön is jelentéssel bírnak. Az első lila gyertya jelképezi a hitet, a második a reményt, a sorban a harmadik – a rózsaszín – az öröm gyertyája, míg a negyedik gyertya – mely ugyancsak lila – a szeretetet szimbolizálja.

A középkorban a négy vasárnap további jelentéssel bővült, az Úr négy eljövetelét állítja szemünk elé: először a megtestesülésben, másodszor a kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer pedig az ítéletkor jön el.

Ma még Krisztus Király Vasárnapja van, csendben készüljünk Advent időszakára...

„Készül-e, mondd, a szíved…?”

Kezdődik Advent, a Szent Várakozás:

Advent, a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot felölelő időszaka.

Urunk és Istenünk, készítsd elő szívünket isteni erőddel, hogy amikor Fiad eljön, méltónak találjon az örök élet lakomájára, és asztalához ültessen minket. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

„Adventkor Valami szépet szeretnék mondani, a szívemet örömmel kitárni, advent titkos, szent ünnepén.

Jézusom várlak. Leborulok én, Szívem hozom, gyermeki szívemet.

Jöttödre készíts fől engem, hiszen Te vagy az örök szeretet.”

Advent…. eljövetel…. várakozás…. várakozás a gyermekre, aki a betlehemi istállóban megszületve elhozza számunkra a világosságot, lelkünk békéjét, a reményt, szívünk örömét, szeretetét.

Ehhez kérdezzük meg csendben lelkünket, hogyan várakozunk…?

Várakozzunk csendben, a meghittség csendjében, engedjük , hogy az a kicsiny gyertya fénye a szeretet lángját lobbantsa fel minden ember szívében!

„Uram, segíts meg engem, hogy a Szentcsalád egyszerűsége és tisztasága nemesítse meg a szívemet!”

” Jöjj el, jöjj el, édes Üdvözítőnk, s maradj nálunk mindörökké!”

Az advent a keresztény világ egyik különösen fontos ünnepe: a karácsonyi ünnepkör kezdete.

Az elnevezés a latin „adventus Domini” kifejezésből származik,ami azt jelenti: az Úr eljövetele.

A Gergely-naptár szerint december 25.-ét megelőző negyedik vasárnappal -más definíció szerint a Szent András napjához (november 30.-hoz) legközelebb eső vasárnappal- kezdődik és karácsonyig tart.

Az advent első vasárnapja egyben az egyházi év kezdetét is jelzi.

Ebben az időben a vallásos keresztények a karácsonyra szigorú böjttel készültek fel,de e böjti időszak hossza még sokáig nem volt pontosan meghatározva.

Mint egyházi ünnep története a 4.-6.századig nyúlik vissza, amikor még 40 napig tartott, szigorú böjttel volt összekötve (ez a hagyomány a XX. század közepén eltűnt). Ebben az időszakban lakodalmakat és más zajos mulatságokat nem tartottak.

A vallásos keresztények a karácsonyra szigorú böjttel készültek fel,de e böjti időszak hossza még sokáig nem volt pontosan meghatározva.később VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát.

Az advent vasárnapjainak számát a 11.században VII.Gergely pápa határozta meg: – 4 adventi vasárnapban, – így pontosan kijelölve az ünnep időtartalmát.