HÍREK

A Vatikán pályázatot hirdetett a 2025-ös szentév himnuszának megzenésítésére

KITEKINTŐ – 2022. szeptember 20., kedd | 12:13

 1

Az Evangelizációs Dikasztérium a 2025-ös szentév himnuszával kapcsolatban várja a pályaműveket, arra buzdítva az érdeklődőket, hogy zenésítsék meg azt a hivatalos szöveget, amely kifejezi a jubileumi rendezvény lényegét.

„A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös szentévhez kapcsolódó vatikáni kezdeményezések koordinálásáért felelős Evangelizációs Dikasztérium mindenki számára nyitott pályázatot hirdet a jubileumi himnusz megalkotására. A pályaműnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az egyházi gyülekezet és a schola cantorum énekelje.

Az Evangelizációs Dikasztérium további feltételeket ír elő a szentévi himnusz megalkotását célzó pályázathoz: a kompozíciónak a szerző eredeti és eddig kiadatlan alkotásának kell lennie, és tartalmaznia kell a schola cantorum szólamhoz, a refrén és a versszakok négyszólamú énekléséhez szükséges elemeket; a pályázathoz be kell nyújtani az ének- és orgonapartitúrát is; a pályamű nem lehet fizetett megbízás eredménye, sem olyan mű, melyet már előadtak koncerten vagy nyilvános rendezvényen, vagy amelyet a média közvetített.

A pályázati műveket 2023. március 25-ig lehet beküldeni.

A nevezés további feltételeiről ITT olvashatnak. Ugyanitt lesz elérhető a jelentkezési lap 2023. január 16-tól március 25-én este 8 óráig.

A Katolikus Egyház 25 évente ünnepel szentévet, mely az Egyház és minden keresztény mindennapi élete fellendítésének ideje. Minden jubileumi évnek van egy témája. Ferenc pápa a „Remény zarándokai” témát választotta a 2025-ös szentévre.

25 évenként „rendes” szentévet, valamilyen kiemelkedő esemény miatt pedig rendkívüli szentévet hirdet az Egyház. A 2025-ös szentévet a 25 éves időszak eltelte okán rendezik meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

November 20. a Gyermekek Világnapja

Ebből az alkalomból az UNICEF Magyarország minden évben különleges kezdeményezésekkel hívja fel a figyelmet a gyermekjogok fontosságára, hiszen

1989-ben ezen a napon írták alá a Gyermekjogi Egyezményt.

A világon a legszélesebb körben elfogadott emberi jogi dokumentumról van szó, amely 196 országban garantálja, hogy minden gyermeket ugyanolyan alapjogok illessenek meg.

Gyermekek jogainak világnapja

Facebook

Twitter

Email

1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A Nyilatkozat, azzal a céllal, hogy ”hogy a gyermek gyermekkora boldog legyen” olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. A Nyilatkozat nem volt kötelező erejű, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

Magyarország 1991-ben ratifikálta az Egyezményt, amely így kötelező erejűvé vált hazánkban. Magyarország Alaptörvénye kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről. A gyermekek jogainak minél szélesebb körű biztosítása érdekében több törvény is módosult az elmúlt években, valamint figyelemfelhívó kampányokra is sor került hazánkban.

Magyarországon is jelen vannak a gyermekeket érintő veszélyek is, ebből adódóan pedig mindazok a feladatok, amelyek a gyermeki jogok biztosítását jelentik, a mi kötelezettségünk, felnőtteké. A gyermekek jogai ugyanis csak úgy érvényesíthetőek, ha a felnőtt társadalom tagjaira, intézményeire nézve jogszabályokban foglalt kötelezettségeket írnak elő és tartatnak be.

Magyarországon minden állampolgárnak lehetősége van jelezni, ha gyermekbántalmazást észlel. A gyermekvédelmi-, oktatási-, egészségügyi intézményekben dolgozóknak és a hatóságoknak kötelességük jelezni, ha gyermekbántalmazás, gyermeket veszélyeztető helyzet jut tudomásukra.

Amennyiben Ön tudomással bír a környezetében olyan gyermekről, akinek alapvető jogait korlátozzák, vagy attól megfosztják, kérjük jelezze hatóságunknak az ingyenesen hívható 107, 112 telefonszámokon, vagy vegye fel a kapcsolatot és jelezze az észlelteket az alábbi szakemberek, szervezetek valamelyikének:

Gyermekjóléti Szolgálatok,

iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős,

óvodai, iskolai szociális munkások

iskolapszichológus,

iskolai védőnő,

Kék Vonal Gyermek és Ifjúságvédelmi Telefonszolgálat (116 111 az egész országból ingyenesen hívható).

Lehet, hogy egy kép erről: térkép és szöveg

A YOUCAT gyermekkatekizmus a gyermekek nyelvén mutatja be a katolikus hitet a maga egészében, de nem törekedve a Katolikus Egyház Katekizmusának teljességére.


A könyv kérdés-felelet formában, a gyerekek nyelvén, de az Egyház hivatalos tanításának megfelelően tárgyalja hitünket. A vastagbetűs kérdések és feleletek után a jobb megértést szolgáló magyarázó sorok következnek.
A színes háttérben lévő szöveg minden oldal alján, egyrészt útbaigazítást ad a szülőknek, másrészt arra buzdít, hogy a felnőttek és a gyermekek közösen beszélgessenek a hitről. Ebben a részben található utalás a YOUCAT-nek a témát továbbvivő és elmélyítő kérdéseire. A könyv végén tárgymutató könnyíti az egyes témák megkeresését.

“Rátok bízom a YOUCAT gyermekkatekizmust. Ne fáradjatok bele a kérdezésbe és a hitetekről való beszédbe. Ne maradjatok némák, ha gyermekeitek gyors választ várva kérdeznek. Legyetek élő lánc, amely nemzedékről nemzedékre lehetővé teszi az Evangélium jelenlétét családjainkban, közösségeinkben és az Egyházban.” (Ferenc pápa)

A könyvet Kerényi Dénes fordította magyarra. A kötetről részletesebben a MAGYAR KURÍR oldalán olvashatunk.

YOUCAT gyermekeknek – Kairosz Kiadó, 2022

A kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7-8. Nyitva tartás: hétfő, kedd csütörtök, péntek 9-17 óráig; szerda 10-18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Magyar Kurír

Augusztus utolsó napjaiban lelkigyakorlaton vettek részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai, melynek a nyírbátori zarándokház adott otthont. A szolgálat papi referensének felkérésére a lelkigyakorlatot Babály András, a nyírbátori minorita templom plébánosa vezette.

Magyar Kurír

Megjelentek az Új Ember 2023-as naptárai

KULTÚRA – 2022. szeptember 14., szerda | 15:00

Bár még jócskán benne vagyunk a 2022-es évben, már készülünk a következő esztendőre. Megjelentek az Új Ember jól ismert és megszokott formátumú naptárai, melyeket a könyvesboltunkban és online is meg lehet vásárolni.

Sokan nem várják meg a januárt, hanem már jó előre megvásárolják következő évi naptáraikat. Az Új Ember 2023. évi naptárait is elérhetik kedves vásárlóink. A liturgikus asztali naptár, a falinaptár és a zsebnaptár is kapható már. Naptáraink nem csak az élet dolgainak megszervezésében segítenek, de jelzik az egyházi ünnepeket és a szentmise olvasmányait is. Emellett a 2023-as Új Ember Kalendárium is elérhető.

Könyveink, naptáraink megvásárolhatók a könyvesboltunkban – Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7-8. (Nyitvatartás: Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9-17-ig, szerdán 10-18-ig) –, de kiadványainkat a webbolton keresztül online is meg lehet rendelni.

Magyar Kurír

Megjelent az Új Ember 2022. szeptember 18-i száma

HAZAI – 2022. szeptember 14., szerda | 19:30

 3

Az Új Ember idei harmincnyolcadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Hálaadásra gyűlt össze a budapest-angyalföldi Szent Mihály-plébánia közössége szeptember 11-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros, prímás volt, aki a szertartás elején megáldotta a teljes külső felújításon átesett, megszépült templomot. A szentmisén Monostori László esperes, az Árpád-házi Szent Margit-templom plébánosa és az angyalföldi plébánia papi közösségének tagjai koncelebráltak. Az angyalföldiekkel együtt ünnepelt Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, valamint Tóth József, a XIII. kerület polgármestere és Csiga Gergely alpolgármester. Riportban számolunk be a felemelő eseményről.

Búcsúzunk a szeptember 8-án elhunyt II. Erzsébet királynőtől. Ferenc pápa és Vincent Nichols bíboros, Westminster érseke, az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia elnöke közleményének magyar fordítását adjuk közre.

A dömösi Szent István Király-plébánián augusztus 25. és 28. között összegyűltek azok a szabad állapotú fiatal férfiak, akikben felmerült a papi hivatás gondolata, és keresik, mire is hívja őket az Úr. Csépányi Gábor spirituálist, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye referensét, a lelkigyakorlat főszervezőjét kérdeztük a hivatástisztázás leglényegesebb szempontjairól.

A Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) „stafétabotjaként” járja az egyházmegyéket Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Bevezető oldalain mostantól művészi szépírással örökítik meg az esemény mottóit, minden évben a rendező egyházmegye főpásztorának kézjegyével és pecsétjével ellátva. A kalligráfia a bakonybéli bencés monostorban készül. Minderről a monostor szerzetes lakóival és a művészi alkotásokat készítő világi szakemberekkel beszélgettünk. Riportunk a lap 11. oldalán olvasható.

*

Mértékadó kulturális mellékletben A művészet híd címmel közreadott interjúnkban Dragonits Mártával, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk. Szeptember 17–25. között immár 16. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált. A több mint egy hét alatt 355 program lesz országszerte, 11 műfajban, 72 településen, ebből három helyszín erdélyi. 117 templom nyitja meg kapuját, és várja a látogatókat; legalább 100 ezer érdeklődőre számítanak.

Horváth Olivér Péter és Németh Bálint kilenc éven át tartó munkával, az eredeti nyelvű szövegváltozatok mellett angol és német fordítások felhasználásával ültette át magyar nyelvre a kínai klasszikus irodalom – terjedelmét és jelentőségét tekintve is – egyik legnagyobb alkotását, a Három királyságot, amely az arany, illetve ezüst vászonkötéssel megjelent két része után a „bronzba öntött” harmadik kötettel vált immár teljessé. A regényfolyam történetéről, hatásáról, Keletről és Nyugatról, a kínai–magyar történelmi és kulturális kapcsolatokról, immár nem először, Horváth Olivér Péterrel beszélgetett Pallós Tamás.

Budapesten, az óbudai Kiscelli Múzeumban október 9-éig tekinthetők meg Schervitz Mátyás budai festőművész alkotásai. A művészről és alkotásairól Mészáros Ákos írásában olvashatnak.

Természetrajz rovatban Schmidt Egon időszerű írása az őszi madárvonulásról szól, amely már augusztusban megkezdődött.

Magyar Kurír

Több mint 140 ezer diák, 14 ezer pedagógus kezdi el az idei tanévet hazánk katolikus oktatási intézményeiben

kovacs.agi

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának a tanévkezdéshez kapcsolódó közleményét olvashatjuk.

2022. szeptember 1-jén 347 katolikus oktatási intézmény 752 telephelyén kezdődött el a 2022/2023-as tanév.

A Katolikus Egyház köznevelési és szakképzési intézményeiben, nappali képzésben több mint 140 ezer diák kezdte meg tanulmányait. További 2.500 diák esti tagozaton tanul. Fejlődésüket több mint 14 ezer pedagógus áldozatos munkája teszi lehetővé.

A 2022/2023-as tanév több változást is hozott a katolikus oktatási intézmények számát illetően: szeptemberben két új katolikus fenntartású iskola (Eger, Szombathely), hat új katolikus fenntartású óvoda (Dabas, Bodajk, Kaposvár, Körmend, Tapolca, Apátfalva) kezdte meg a működését.

Ezeken felül összesen 11 katolikus oktatási intézmény bővült új tagintézménnyel vagy új telephellyel.

A katolikus intézményfenntartók között szeptembertől az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is részt vesz a köznevelési és szakképzési feladatellátásban.

Nagy öröm, hogy az idei tanévben tovább bővült a Szent Imre Könyvek katolikus tankönyvsorozat, amely 1948 óta először ad lehetőséget arra, hogy a diákoknak közismereti tárgyat államilag elismert katolikus tankönyvből tanulhassanak. Örömmel látjuk, hogy egyre népszerűbbek a jelenleg 9-11. évfolyamon használatos magyar nyelv, irodalom, illetve történelem tankönyveink, amelyek jövőre a 12. évfolyam kiadásával válnak teljessé. Az idei tanévben már több mint 102 ezer diák fog tanulni a Szent István Társulat által kiadott tankönyvekből. Tankönyvcsaládunkhoz digitális tananyagtár (kattan.hu) is csatlakozik, amely a tanárok és a diákok számára is elérhető. A felületen a közismereti tárgyak mellett a római katolikus és a görögkatolikus hittankönyvek okostankönyvi változatai is megtalálhatóak.

Fotó: Képünkön a nyíregyházi Szent Imre köznevelési intézmény 1. osztályos tanulói

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

Szent Imre-ösztöndíj – Pályázati felhívás a 2022/23-as tanévre

HAZAI – 2022. szeptember 3., szombat | 18:41

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2022/23. évi Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. A pályázatokat 2022. október 3-ig lehet benyújtani.

Pályázhatnak azok a nappali munkarendben, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével), akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9–15. osztályos tanulói vagy diplomával még nem rendelkeznek, és felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben vagy első diplomás képzésben vesznek részt. Pályázhatnak azok is, akik első alapképzésben megszerzett diplomájuk után első mesterképzésben vesznek részt.

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól; az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet.

Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu) vagy telefonon (+36-1/445-4587) kérhető munkaidőben.

A pályázathoz elektronikusan és papír alapon is csatolandók az alábbi mellékletek:
– katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve;
– iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás;
– a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata;
– jövedelemigazolások (a kataszteri jövedelem igazolása önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező!).

A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérik papír alapon is megküldeni a Katolikus Központi Alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79). A borítékra kérik ráírni: „Ösztöndíj pályázat”, valamint a rendszer által generált pályázati azonosítót.

A pályázatokat 2022. október 3-ig kell benyújtani.

Csak a 2022. október 3-áig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudják elbírálni. Személyes leadásra nincs lehetőség. A pályázatokat nem őrzik meg és nem küldik vissza.

Forrás: Katolikus.hu

Fotó: wikipedia.org

Magyar Kurír

Megjelent az Új Ember 2022. szeptember 4-i száma

KULTÚRA – 2022. augusztus 31., szerda | 19:263

Az Új Ember idei harminchatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Ferenc pápa szeptember 4-én Rómában, a Szent Péter téren boldoggá avatja egykori elődjét, I. János Pál pápát.

Albino Luciani mindössze 33 napig foglalta el Szent Péter trónját, mégis mély nyomot hagyott az emberek szívében. Lapunkban Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanárával beszélgettünk a „mosolygós pápáról”.

Címlapon közöljük a hírt, hogy Novák Katalin köztársasági elnök hivatalosan is meghívta Ferenc pápát Magyarországra.

A lap 4. oldalán új sorozat indul, a Párbeszéd a liturgiáról című rovatban. Ferenc pápa június végén közreadott, a liturgiáról szóló levelének lényegéről, szellemiségéről Gérecz Imre OSB írt jegyzeteket.

Augusztus 27-én, szombaton Budapesten, a máriaremetei kegytemplom parkjában három-négyezer ember részvételével egész napos lelki rendezvényen emlékeztek meg arról, hogy Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet hatvan évvel ezelőtt kapta meg az első Szeretetláng-üzenetet. A rendezvényre az arab világ központjából, Abu-Dhabiból is érkezett egy házaspár. A Szeretetláng magyar eredetű katolikus lelkiségi világmozgalom, amely az Egyház tanítását vallva igyekszik megvalósítani a Szeretetláng Lelki Naplóban rögzített tanításokat. E lelki napló Erzsébet asszony 1961 és 1983 között Jézustól és Szűz Máriától kapott magán-kinyilatkoztatásait tartalmazza. A máriaremetei ünnepről szóló riportunkat a lap 8. oldalán olvashatják.

A szeptember 22. és 25. között sorra kerülő Katolikus Társadalmi Napokra (KATTÁRS) már szeptember 19-étől várják az érdeklődőket – 10 helyszínen 40 programmal és több mint 100 fellépővel. A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága augusztus 22-én a Szegedi Dóm Látogatóközpontban tartott sajtótájékoztatót az eseményről. Erről is beszámolunk olvasóinknak.

Mértékadó kulturális mellékletben a nyár végének közeledtével Mészáros Ákos írta meg balatonkenesei impresszióit.

Filip Tamás költészetéről Halmai Tamás írt jegyzetet, Amibe arcunkat mártani gyönyörűség címmel.

„Vígjátékok, világpremierek és erős dokumentumfilmes jelenlét” vár mindenkit idén a Cinefesten. Hajnal Gergely mutatja be a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál aktuális programját. Szeptember 9. és 17. között számos nemzetközi és több magyar filmmel is itt találkozhatnak első alkalommal a nézők.

„Nagyon megszerettem Paolo Sorrentino filmrendezőt még az Oscar-díjas A nagy szépség után, és az egyik legizgalmasabb és legeredetibb ma élő rendezőnek tartom” – írja jegyzetében Válóczy József, aki ezúttal a rendező újabb alkotásáról, Az ifjú pápa című filmről osztja meg gondolatait olvasóinkkal.

Magyar Kurír

Elhunyt Varga János nyugalmazott plébános, szabolcsi főesperes

HAZAI – 2022. augusztus 31., szerda | 15:04

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a rokonság megrendülten, de húsvéti hittel tudatja, hogy Varga János címzetes kanonok, címzetes apát, nyugalmazott szabolcsi főesperes, nyugalmazott plébános életének 86., papságának 62. évében, augusztus 30-án elhunyt.

Temetése szeptember 5-én, hétfőn 14 órakor lesz Nyírbátorban, az Angyalos Boldogasszony- (minorita) templomban.

Varga János 1937. március 22-én született Tiszakerecsenyben. 1961. június 18-án szentelték pappá Egerben. Káplán volt Jánkmajtison 1961 és 1965 között, majd 1965-től 1972-ig Aporligeten, és 1972–79 között Tiszaszalkán végezte lelkipásztori szolgálatát. 1979 és 1995 között plébánosként szolgált Nagyecseden, 1995-től 2013-ig pedig Ibrányban, innen vonult nyugállományba. Nyugdíjas éveit Nyíregyházán töltötte.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 

Magyar Kurír

Tanévnyitó képzést tartottak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatóinak

HAZAI – 2022. augusztus 30., kedd | 11:52

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Irodája tanévnyitó képzést és értekezletet szervezett az egyházmegyében dolgozó hitoktatóknak augusztus 22. és 24. között Nyíregyháza-Nyírszőlősön, a Buczkó Atanáz Közösségi és Zarándokházban.

A képzés előadója Nagy Péter, a Családi Életre Nevelés (CSÉN) és Keresztény Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke. Az általa bemutatott program – ahogyan több résztvevő is megfogalmazta – hiányt tölt be a nevelésben. Program, mert ahogyan az előadó fogalmazott, több mint etika, de nem hittan. Nem módszertan, mert nem az oktatásra koncentrál, hanem a normális emberi kapcsolatok kialakítására és megtartására készít fel. Többek között a stabil személyiség, a reális énkép, az egészséges önbizalom, a kommunikáció, a problémamegoldó készség erősítését, fejlesztését segíti a szülők, családok szerepét támogatva, erősítve, szükség esetén pótolva.

A program keresztény világnézeten és emberképen alapul és a katolikus dogmatika értelmezését használja, mégsem kíván mindenki számára kötelezően elfogadandó válaszokat adni. Az ember veleszületett alapigényeire épül. Fontosnak tartja a kérdések felvetését – a jól feltett kérdések ugyanis minden esetben beindítják a gondolkodást, és az ezekre saját maguk által adott válaszok a gondolkodásmód megváltoztatásához vezetnek. A módszer tehát az, hogy a feltett kérdésekre a válaszokat maguk a fiatalok fogalmazzák meg, s így saját elvárásukként tekintenek azokra a normális emberi értékekre, amelyeket tekintélyelven már nem feltétlenül fogadnak el.

A programon részt vett Tóth László, az egyházmegye hitoktatási referense is, aki a szentmisében Szent Pál apostolt idézte: „Legyetek hát állhatatosak testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz.” (2Tesz 2,15) Rámutatott, ez a hagyomány nekünk maga Krisztus.

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Kovácsné Török Tímea hittanár

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Rózsafüzér, a lélekre ható gyógyszer

2022.aug.30. 10:52

A lélek gyógyszere

Szokatlan „találmánnyal” jelentkezett Horváth István Sándor, azaz István atya, aki korábban zalalövői plébánosként, jelenleg a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkészeként szolgálja Istent és az embereket.

Rózsafüzért ajánl mindenkinek.  A sokak által ismert és használt kis tárgy egyediségét az adja, hogy a csomagolása gyógyszeres dobozhoz hasonlít. A füzér fából készült, semmi műanyag, semmi giccs!

Érdekesség, hogy a kartondoboz rejt magában egy „betegtájékoztatót” is, amely részletesen ismerteti az imádkozás célját, az alkalmazás módját, a lehetséges „mellékhatásokat”, valamint azt is, hogy az egyes szemekre melyik imádságot és titkot kell mondani. A leírás alapján azok is könnyen megtanulhatják a rózsafüzér imádkozását, akik számára eddig ez nem volt ismert.

Az ajánlóban szerepel, hogy a rózsafüzér imádkozása javasolt egészséges embereknek, testi- vagy lelki betegségben szenvedőknek, gyermekeknek, fiataloknak, időseknek egyaránt. A javallat szerint minden rózsafüzér-imádságot érdemes valamiért, valakiért felajánlani.

István atya féltő intésként felhívja a figyelem arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket! Azokat változatlan adagolásban kell alkalmazni!

A kedves ötletesség szívmelengető ajándék lehet szeretteinknek, magunknak, vagy olyan ismerőseinknek, akik billegnek a hit és hitetlenség mezsgyéjén.

A rózsafüzérrel kapcsolatban készült István atyával egy kedves, alig több mint egy perces kisfilm is, ami itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=mFKsHnMF4Ck

—————————————————————————————————————–

István atyáról

Az 1969-ben született István atyának nem ez az első szokatlan, vagy inkább újszerű próbálkozása az emberek megszólítására, arra, hogyan forduljanak Isten, az Evangélium felé.

Zalaegerszegen született, a pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett, Szombathelyen tanult teológiát. 1994-ben szentelték pappá. Az ország több településén szolgált káplánként, plébánosként, püspöki titkárként és a püspöki konferencia titkárságának irodaigazgatójaként. Három évig Rómában egyházjogot tanult, majd Zalalövőre került plébánosnak, 2021. augusztus 1-jétől pedig a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkésze.

István atya termékeny egyházi író is. Zalalövői plébánosként már mintegy tíz könyve jelent meg. Szerzőként jegyez néhány okostelefonon elérhető elektronikus egyházi kiadványt is. A 2000-es évek derekán kitalálta, hogy e-mailekben küldi el a napi evangéliumot azoknak a híveknek, akik a templomi misékről bármilyen okból lemaradnak. Azóta több operációs rendszerre is kifejlesztette szolgáltatását, a naponta küldött Napi e-vangéliumra is roppant könnyű feliratkozni, csupán egy „Evangélium feliratkozás” üzenetet kell elküldeni a katolikus.hu címre.

Érdemes kipróbálni és olvasni, csak gazdagodhatunk vele.

B. A.

augusztus 28.i szám

Az Új Ember idei harmincötödik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Államalapító Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-án a bizonytalan időjárási viszonyok miatt a budapesti Szent István-bazilikában mutatták be az ünnepi szentmisét. A homíliát Berta Tibor püspök, Magyarország katonai ordináriusa mondta. A bazilika teljesen megtelt és a Szent István téren is ezrek kísérték kivetítőn a szertartást. Beszámolónkat a 3. oldalon találják.

A soproni Szent Imre-templom közössége augusztus 20-án ünnepelte jubileumát, hiszen huszonöt éve szentelték fel a templomukat. A Jereván-lakótelepen nemcsak templom épült, a negyedszázad alatt közösségek születtek és teljesedtek ki. A jubileum vissza- és előretekintés, hálaadás a közösségért, tanúságtétel az összefogásról, a közösségek erejéről. Szent István napján Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével ünnepeltek. Cikkünk az 5. oldalon olvasható.

Augusztus 19-én délután magyar és európai premontrei apátok részvételével Udvardy György veszprémi érsek felszentelte a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomot, melynek felújítása 2018-ban kezdődött. A szentmise szónoka Thomas Hangrätinger OPraem emeritus generális apát volt. A nyolcszáz éves Árpád-kori templom új oltárába Szent Norbertnek, a rendalapítójuknak az ereklyéjét helyezték. Beszámolónkat az 11. oldalon olvashatják.

Augusztus 17-én délelőtt a Szentatya tizenhetedik katekézisét tartotta az öregkorról. Az Ősöreg alakjáról szóló dánieli látomás alapján arról elmélkedett, hogy leghitelesebben az öregek biztosítanak bennünket arról, hogy el nem múló élet vár ránk a halál után. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását a 2. oldalon adjuk közre.

Bicske és környéke sokszor hangos az istendicsőítéstől. Szabó Imre vezetésével négy évvel ezelőtt alakult meg az a zenekar, amely idén nyáron felvette az AcCordis nevet. Küldetésük összefonódik a verbiták missziós tevékenységével: szeretnék megszólítani a környékbeli fiatalokat és idősebbeket, hívőket és érdeklődőket az általuk szervezett Cordis Fesztiválon, amelyet szeptember 10-én rendeznek Bicskén, a Hősök terén. Az interjút a 9. oldalon találják.

Bár a gyerekek talán nem várják anniyira, de nemsokára elindul az új tanév. Augusztus 18-án, csütörtökön reggel a „Legyen öröm az iskolakezdés!” támogatási akció keretében az óbudai Kövi Szűz Mária-templomban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja több mint hatvan gyermeknek ajándékozott személyre szóló iskolai csomagot.

Mértékadó kulturális mellékletünkben a Kárpát-medence legnagyobb barokk épületét, a megújult nagyváradi püspöki palotát mutatjuk be. Halmai Tamás egy beszélgetőkönyvet ismertet: Iancu Laura költőnővel Bodnár Dániel folytatott mélyenszántó eszmecserét.

„Ha minden megvalósulhat, semminek nincs jelentősége.” Persze az is lehet, hogy pont az ellenkezője az igaz. A multiverzumfilmeket bemutató cikkünkben többek között ezt a kérdést is körbejárjuk. A kulturális mellékletben Schmidt Egon írásával is találkozhatnak.

Magyar Kurír

„Legyen öröm az iskolakezdés!” – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász Szervezete megkezdte az iskolakezdési támogatások átadását a karitász csoportok részére.

A Katolikus Karitász országos akciója során megítélt egyházmegyei támogatást a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye karitatív szervezete kiegészítette, így karitászcsoportonként 30 000 Ft támogatásban részesíti a rászorulókat. Az 5000 Ft értékű TESCO-s vásárlási utalványokat a csoportvezetők adják át a településeiken nehéz körülmények között élő családoknak.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Megjelent az Új Ember 2022. augusztus 21-i száma

KULTÚRA – 2022. augusztus 17., szerda | 19:20

 

Az Új Ember idei harmincnegyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Nagy tömeg várakozott Székesfehérvár belvárosának utcáin. A város fogadalmi ünnepén a magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit ismét végighordozták a belvároson. Felhangzott ősi himnuszunk, és elindult a menet. – A Szent István-i országfelajánlás napja Székesfehérvár fogadalmi ünnepe, és idén a Szent István-bazilika megújulásának ünnepe is volt. Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 14-én megáldotta a székesegyházat és megújította első királyunk országfelajánlását. Az ünnepről az Új Ember vezető cikkében olvashatnak.

A megújulás jegyében Et renovabis címmel tartották meg a hagyományos Liturgikus Tanulmányi Napok rendezvényét augusztus 8. és 10. között Pannonhalmán, a főapátság dísztermében. Ebből az alkalomból Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke bemutatta a Római misekönyv új kiadását. Az eseményről az 5. oldalon számolunk be.

„Legyen öröm az iskolakezdés!” mottóval idén 12. alkalommal indította el az ország legnagyobb tanévkezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász. „Egy telefonhívás egy doboz színes ceruza, tíz hívás egy iskolatáska árát fedezi, ezer hívás pedig száz gyerek iskolakezdési támogatására elegendő” – áll a szervezet felhívásában. Az első segélycsomagokat a karitászmunkatársak Dolhai Attila énekessel együtt állították össze augusztus 3-án a szervezet budapesti székházában.

A jezsuita Elek László tapasztalt vitorlázó, a Balaton szerelmese. Bár időnként versenyez – idén például a Kékszalagon is elindult –, számára a vitorlázás sokkal inkább a lélek sportja. Kalandjai a vízen megélt természetélmények szépségéről, rendkívüliségéről mesélnek, és istenkapcsolatról, valamint ön- és emberismeretről tanítanak. Néhány órára mi is vendégei lehettünk az Iloba fedélzetén.

E mellett beszámolunk a Katolikus Zenei Tábor (KAZETTA) eseményéről; Kisnémet László, vagyis Fülöp testvér bencés örökfogadalmáról; de olvashatnak a Házas Hétvége apostolairól is. A Csanády házaspárt 60. házassági évfordulójuk alkalmából kerestük fel.

Mértékadó kulturális mellékletünkben személyes hangvételű írást olvashatnak a megújult kolozsvári Szent Mihály-templomról. Az Országgyűlés tavalyelőtt Petőfi-emlékévnek nyilvánította a 2022-es és a 2023-as esztendőket, megemlékezve arról, hogy 1823. január elsején látta meg a napvilágot Kiskőrösön a magyar irodalom világirodalmi rangú költője, Petőfi Sándor. Szilágyi Márton irodalomtörténésszel, az ELTE XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanszékvezető tanárával beszélgettünk Petőfi és a keresztény hit kapcsolatáról. A következő oldalakon Halmai Tamás mutatja be Szálinger Balázs kötetét, Schmidt Egon pedig lepkéiről oszt meg velünk néhány lírai gondolatot.

Magyar Kurír

Így szólt Isten:

Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál időt nekem.

Annyiszor akartam már mondani neked:

“Itt vagyok számodra!”

De te féltél.

Annyiszor akartam már mondani neked:

“Ne félj, mert veled vagyok!”

De nem hittél nekem, hanem távolinak és halottnak gondoltál.

Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni, hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd meghallgatsz-e, vagy ha akarsz, kikapcsolsz.

Ha kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani neked:

“Örök szeretettel szerettelek téged”

Szerettetem örökké, ugyanaz marad.

Akár elfordulsz tőlem, akár odafordulsz hozzám:

Szeretlek téged!

Szeretlek téged, mert élsz.

Szeretlek, mert ember vagy.

Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.

Szeretlek, mert hely és idő keretei között, adott helyen és adott időben kell megvalósítanod magad.

Szeretlek, mert nem élhetsz remény és hit nélkül.

Rám bízhatod magad.

Van időm számodra.

Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran.

Éjjel vagy nappal, gyere, ülj le, nem kell semmit mondanod.

Látlak.

Ha akarod, beszélhetsz.

Beszélj, kiálts, átkozódj, imádkozz, imádj, fuss el, gyere újra, örök szeretettel szeretlek.

Mielőtt a világra jöttél volna, irántad való szeretetem már működött.

Szeretlek.

Azért maradsz fenn, mert szeretlek:

Nem fogsz meghalni.

Nem semmisíthetlek meg, mert szeretlek.

Bármit teszel, veled megyek.

Amint az anya akkor sem hagyja el gyermekét, ha a valami rosszat tesz, úgy sem, hagylak el semmilyen esetben sem. mert szeretlek.

Engedd magad szeretni!

Nyílj meg, engedd, hogy szerethesselek!

Engedd, hogy szerethessenek a dombok, amelyeket látsz.

Engedd, hogy szerethessenek a hegyek, engedd, hogy szerethessen a virágzó rét, és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.

Engedd, hogy szerethessenek az emberek, akikkel együtt vagy.

Engedd magad szeretni!

Engedd, hogy szerethessen a Föld és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.

Örök szeretettel szerettelek téged, embernek fia, ismerem történetedet, semmi sincs elrejtve előlem.

Várom, hogy igent mondj rám.

Nem szeretnélek kényszeríteni.

Időről időre áthaladok az úton, ahol jársz, nem félek, reménnyel telve várok, hitedre, irántam való bizalmadra.

Semmi részem nincs abban, ha félsz tőlem, de én, a te Istened mindent megteszek azért, hogy elnyerjem bizalmadat.

Igrényi Sándor

Fohász

Kezét nyújtja a fatörzs az ég felé,

Fájdalmában a teremtőt kérdezé.

Látod, mi történik ide lent a földön?

Hagyod, hogy felettünk a gonosz,

Ember büntetlenül pálcát törjön?

Segítségért kiáltok hozzád Uram!

Az esztelen kizsákmányolás miatt,

Már éles balta érinté gyökér talpam.

Erdő társaim is erre a sorsra jutnak,

Hogy kényére, kedvére a kapzsisága,

Kielégüljön a dölyfös nagyúrnak.

Az erdő irtásnak vessél hát véget,

Mert nem lesz, mi beszívja a mérget!

Mi vagyunk a földnek sebzett tüdeje,

S begyógyulna akkor, ha az ember,

Egy kivágott fa helyet kettőt ültetne.

Megjelent az Új Ember 2022. augusztus 14-i száma

HAZAI – 2022. augusztus 10., szerda | 19:55

Az Új Ember idei harmincharmadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Milyen a papok kenyere? Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye oktatási helynöke maga süti a kenyerét. A Szent Gellért Szeminárium konyháján mutatta be kollégánknak, hogyan készíti, s miközben beavatta a kenyérsütés titkaiba, az átváltoztatás csodájáról is mesélt. A helynökkel készült interjút lapunkban olvashatják.

Ezen a nyáron Magyarországon szinte nem múlt el hét anélkül, hogy ne rendeltek volna el hőségriasztást. Az aszály is súlyos gondot jelent, a Debrecen melletti Vekeri-tó teljesen kiszáradt, a Velencei-tó vízállása rekordalacsony, a patakokban alig csordogál víz, és a folyók vízszintje is régen – vagy talán soha – nem tapasztalt szintre csökkent. Mindez egész Európára jellemző. A forróság és az aszály okairól Ürge-Vorsatz Diána fizikussal, klímakutatóval, az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kibocsátás-mérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a CEU tanárával, a 2007-es megosztott Nobel-békedíj részesével beszélgettünk.

Köszöntjük az Új Emberben is Szabó Ferenc jezsuita szerzetes papot, teológust, költőt, aki augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepén a budapesti Jézus Szíve-templomban mutatta be gyémántmiséjét. Hatvan éve, 1962-ben napra pontosan ekkor szentelte pappá Brüsszelben Ferdinand Périer SJ kalkuttai érsek. A jubileumon az ünnepelttel koncelebráltak Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Varga Lajos váci segédpüspök és a jezsuita szerzetes rendtársai, élükön Vízi Elemér tartományfőnökkel.

Augusztus 5–7. között tartották a IV. Országos Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatot, amelynek nyitó szentmiséjén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt a főcelebráns. A bevezető elmélkedést Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája tartotta. Összefoglalónkat a 3. oldalon olvashatják.

Mértékadó kulturális mellékletünkben A tatárjárás az irodalomban címmel Bodnár Dániel írt rövid esszét a témáról.

A közelmúltban a Nemzeti Filmintézet 1,26 milliárd forintos gyártási támogatást szavazott meg a magyar–mongol–angol koprodukcióban készülő, 1242 – A Nyugat kapujában című kalandfilmnek, amely a tatárjárás idején játszódik Esztergomban. A rendező Soós Péter, a forgatókönyvet Horváth Áron és Joan Lane írták; a főbb szerepekben olyan színészek tűnnek fel, mint Christopher Lambert, Eric Roberts és Terence Stamp. A forgatás ősszel kezdődik, a mozikba előreláthatólag a jövő év végén kerül az alkotás. Ez adta az értekezés apropóját.

Baz Luhrmann Elvis című életrajzi filmjéről Paksa Balázs írt. Ha akadt még igazi adósság a mostanában egyre-másra készülő zenészportrék között, akkor az a rock and roll legnagyobb legendájának vászonra vitele volt – olvashatjuk a jegyzetben, amelyben a szerző nem rejti véka alá a filmmel kapcsolatos kritikáját sem.

Schmidt Egon a Természetrajz rovatban ezúttal arról ír, hogy a madarak hogyan igyekeznek védeni a még fészekben ülő vagy azt már elhagyott, de repülni még nem tudó fiókáikat.

Magyar Kurír

Hangulatjelentés a mátészalkai hittantáborról

Egyházközségünk hitoktatói (Zeleznik Erika, Farkasné Papp Mariann és Oláh-Kocsis Mónika) és káplánja (Mészáros Zsolt atya) 2022. július 25-29. között plébániai napközis hittan tábort szervezett 27 gyermek részvételével. A tábor programjai 2 helyszínen zajlottak: a Szent József Közösségi Házban, illetve a Máltai Ház udvarán. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a mátészalkai egyházközséghez tartozó római katolikus hittanosoknak, hogy összegyűljenek, barátokat szerezzenek, közösséggé formálódjanak.  Igyekeztünk megszólítani az egyházközség híveit is, hogy segítségükkel gördülékenyebb legyen a reggeliztetés, valamint a kézműves programok lebonyolítása.

Az idei tábor témája a Szűzanya volt. Első nap az ismerkedés és a témára hangolódás jegyében telt, rózsafüzért megjelenítő névjegykártyákat készítettünk, majd elkészítettük a táborzászlónkat, mely Szűz Máriát ábrázolta.

A kánikulára való tekintettel a délelőttöket a közösségi házban töltöttük, majd délutánonként, a gyerekek nagy örömére, vizes játékokkal színesítettük a programot. A gyermekek minden nap részt vettek rendhagyó hittan órákon, beszélgettünk a családról, Égi Édesanyánkról, Mária-ünnepekről, búcsújáró helyekről, értelmeztünk és körül jártunk néhány alapvető fogalmat: kegyhely, zarándok, zarándoklat, Mária-út, fogadalom, fogadalmi ajándék. Nem titkolt szándékunk volt, hogy a hét végén a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye máriapócsi búcsújára minél többen velünk tartsanak, akár biciklivel, vagy a kisebbek a szüleik társaságában autókkal, ezért az utolsó hittan órán felelevenítettük, hogy régen milyen jelentősége volt egy közösség életében a közös zarándoklatnak. Az egész hét a múlt és a jelen kontrasztjában telt. Talán legélesebben az Agroker Kft. mátészalkai telephelyén tett látogatásunk alkalmával tapasztalták meg ezt a gyerekek, ahol régi felvételekről bepillantást nyerhettek egy aratás folyamatába, mely Sarlós Boldogasszony ünnepével vette kezdetét, majd hirtelen elénk tárult a legmodernebb kombájn, ami napjainkban takarítja be a terményt. A beszélgetések alkalmával sokszor előkerültek a régebbi idők, nehézségeikkel, problémáikkal, de mégis a közösséghez tartozás felemelő érzésével és megtartó erejével.

A tábor pénteki napján Túristvándiba látogattunk el, ahova a szülőket is hívtuk, összesen 33-en vettünk részt ezen a kiránduláson. Az ebédet követően egy vidám fürdőzéssel zártuk a napot.

Szerettük volna, ha a gyerekek idén is minden nap kézzelfogható ajándékkal térnek haza, melyet ők maguk készítettek. Ennek fényében a kézműves foglalkozások átszőtték az egész hetet. Készült búzából Mária alak, léggömbből rózsafüzér, rózsafüzért magyarázó lapozó, de a legkülönlegesebb ajándék egy Mária kép volt, melyet a vasárnapi (2022. július 31.) máriapócsi szentmise után vihettek haza a gyerekek, miután megtörtént a kegytárgyak megáldása.

Oláh-Kocsis Mónika

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúra várja a híveket július 31-én, vasárnap Máriapócson. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik a kegytemplom előtti tábori oltárnál, amelynek főcelebránsa és szónoka dr. Udvardy György veszprémi érsek lesz. A szentmisét ÉLŐBEN közvetíti a Szent István Rádió.

A búcsúra Palánki Ferenc egyházmegyénk megyéspüspökének vezetésével gyalogos zarándokként érkeznek a MENÖK!  – Merjünk Növekedni Krisztussal! Egyházmegyei Ifjúsági Tábor résztvevői, és a hozzájuk csatlakozók, akik szombaton reggel püspöki szentmise után indulnak útnak Levelekről. Az egyházmegyei ifjúsági iroda szervezésében a fiatalok július 25-31-ig egyhetes nyári táborozáson vesznek részt Szilvásváradon, ennek záró alkalma az egyházmegyei búcsún való részvétel mintegy megkoronázta az együtt töltött idejüket.

Ezen a napon a kegytemplom mellett található Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves – a köztudatban kistemplomként ismert – római katolikus templomba szentségimádásra térhetnek be a hívek egész nap.

A búcsú záró mozzanataként délután 2 órakor a hívek a kegykép előtt a Lorettói-litánia eléneklésével köszönnek el a Szűzanyától.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Megjelent az Új Ember 2022. július 31-i száma

KULTÚRA – 2022. július 27., szerda | 19:43

Az Új Ember idei harmincegyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A címlapon kezdődik riportunk a Balassagyarmaton idén július 24-én megtartott hagyományos Szent Anna-napi búcsúról. Minden év júliusában elzarándokol ide a környékbeli falvak népe az Ipolyon innenről és túlról.

A palócság hitét, összetartozását jelképező búcsúra a napok óta tartó hőség ellenére idén is sokan felöltötték településük népviseletét, hogy így tisztelegjenek Szent Anna, Szűz Mária édesanyja előtt, akire a palócok évszázadok óta patrónájukként tekintenek.

A VI. Dél-dunántúli Cserkészkerület július 6. és 15. között Szigetvár közelében, Szentegáton, csodálatosan szép természeti környezetben tartotta kerületi nagytáborát, amelyen mintegy kilencszáz fiatal vett részt. A tábor lelkinapján Varga László kaposvári megyéspüspök a hitről, a reményről és a szeretetről tartott előadást.

A főpásztor saját tapasztalatait idézte fel, amelyek megvilágították, hogyan mélyíthetjük el, hogyan élhetjük és miként oszthatjuk meg másokkal a három isteni erényt. Kifejtette: ha elfogadom a hit igazságait, már a hit útján járok, de egészen mást jelent az a hit, amit az agyammal fogadok el, és egészen mást az, amit tapasztalatból szerzek meg.

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Pálferis tábort, ezúttal július 13. és 17. között Zalaegerszegen. A test, szellem és lélek együttes ápolását szolgáló rendezvényen mintegy kétszázan vettek részt. A tábor keretében külön altábort tartottak a fiatalabb korosztály képviselőinek Open Sky néven, és idén is szerveződött családos tábor. Beszámolónkban Pál Ferenc atya beszédéből is közlünk összefoglalót.

Fotó- és esszépályázatot indítottunk Az én templomom, a mi templomunk címmel. A pályázat részleteiről a lap 12. oldalán olvashatnak.

Mértékadó kulturális mellékletben Fazakas Márton csornai premontrei apát kalauzolásával bemutatjuk a méltón felújított türjei premontrei prépostsági templomot, amelyet augusztus 19-én szentel fel Udvardy György veszprémi érsek. A rend másnap, 20-án templomnapot tart többszöri vezetéssel, könyv- és CD-bemutatóval, koncerttel, a gyerekeket pedig középkori játszótér várja.

Halmai Tamás jegyzetében ezúttal Lisieux-i Szent Teréz gondolatait idézi, s az egyházdoktor rövid életének gazdag hagyatéka felett elmélkedik.

„Sokat mosolygok az algaevő halon. Egyszer véletlenül rákapaszkodott a vízbe lógó porlasztóra, és ez annyira megtetszett neki, hogy azóta napközben szinte állandóan azon csüng. Talán a felfelé szálló és testét súroló légbuborékok csiklandozó érzése lehet kellemes számára.” Ezeket a sorokat Schmidt Egon Természetrajz rovatának legújabb fejezetéből idéztük. Az írás ezúttal az akváriumok lakóiról szól.

Magyar Kurír

Az én templomom, a mi templomunk – Fotó- és esszépályázatot hirdetünk

Szerkesztőségi közleményt adunk közre.

Szeretnénk bemutatni, határon innen és túl, közösségi hitéletünk legfontosabb tereit. A templomot, ahová olvasóink járnak, amit a magukénak éreznek, és amelyben nem csak egy épületet látnak, hanem egy találkozási helyet Istennel és egymással. 

Arra kérjük Önt, hogy küldje el nekünk annak a templomnak a fényképét, amelyre őszinte szívvel azt tudja mondani: Az én templomom, a mi templomunk! 

Minden templomról három fotót várunk. Az elsőn az épület legyen látható, a második a templombelsőt mutassa meg, míg a harmadik a templom azon részletét, amely különösen kedves a fényképet készítőnek. Kérünk ezenfelül egy olyan fotót is, amelyen a templomi közösség egy kisebb vagy nagyobb csoportja – és olvasónk is – látható.

A négy kép mellé egy, a templommal kapcsolatos, személyes hangvételű esszé megírását, valamint egy ahhoz kapcsolódó emlék megosztását is kérjük.

Az írás terjedelme (szóközökkel együtt) legalább 1500, legfeljebb 3500 karakter legyen.

A pályázatot a foto@hcbc.hu e-mail-címre várjuk. A képek mérete egyenként nem haladhatja meg a 3 MB-ot. Kérjük, hogy a pályázathoz a fent nevezett négy fényképen kívül többet ne csatoljon.

A pályázatra beérkezett írásokat és a megfelelő minőségű képeket az Új Ember és a Magyar Kurír is közli majd. A szövegek és a képek publikálásának és szerkesztésének jogát – a szerzőség megjelölésével – a kiadó fenntartja magának.  

Új sorozatunkat szeretnénk addig folytatni, ameddig az ország valamennyi templomát be nem mutatjuk olvasóinknak.

Minden év június 15-én és december 15-én közösségi oldalunkon szavazást tartunk arról, hogy az abban a félévben beküldött és publikált írások, fényképek közül melyik nyerte el olvasóink tetszését.

A győztesek értékes tárgy- és könyvjutalomban részesülnek. 

Fényképezésre, írásra fel!

Mutassuk meg a világnak, melyik az én templomom, a mi templomunk!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

2022. július 23-án tartották még a kétszer is elhalasztott Ez az a nap! Fesztivált. A Puskás Arénában megrendezett koncertfolyamra több mint negyvenezer jegy kelt el. A hőség és a nyári, várva-várt eső sem riasztotta el a megjelent résztvevőket. A zeneszámok és a tanúságtételek középpontjában mindig Jézus Krisztus állt.

Már kora délután elkezdődtek a koncertek az Ez az a nap! ünnepi rendezvényén. László Viktor az esemény házigazdájaként kifejtette, hogy a megújulást és a lelki ébredést nem lehet ölbe tett kézzel várni. A magvetőről szóló evangéliumi példabeszédet idézve kijelentette: minden keresztény feladata a „maghintés”. A magokból pedig egyszer csak csodálatos kalászokat fog nevelni. Ezért nem szabad tétlenkedni, és hirdetni kell továbbra is, még nagyobb erővel az örömhírt.

Az esemény egyik megrendítően szép pillanata volt, amikor a Puskás Aréna minden résztvevője felállva énekelte el a Himnuszt, és a keresztény egyházi vezetők egymást váltva imádkoztak Magyarország lelki ébredéséért.

Varga László kaposvári katolikus püspök tanúságot tett arról, hogy Isten hogyan lépett be az életébe. A csend barátjává tette őt: minden napjának legértékesebb időszaka az, amit Isten csendes jelenlétében tölthet.

Győri Virág elmesélte, hogy Isten csodálatosan  meggyógyította őt a rák betegségből. Elmondta: ma nem az ő tanúságtételét hallanák, ha a koronavírus-járvány miatt nem halasztották volna el két alkalommal is a megaméretű dicsőítő rendezvényt.

Martin Smith koncertjén eleredt az eső, amelyre aztán Michael W. Smith Let It Rain című éneke visszhangzott a közönség részéről.

A magyar előadók közül, az Eucharist és Mező Misi csapatából Gável András felidézte a közelmúltbeli angol-magyar meccs hazai győzelmének örömérzetét. Hozzátette: van egy mérkőzés, ami még ennél is nagyobb, és azt Jézus Krisztus nyerte meg a Golgotán. A jelenlevők együtt kiáltották, hogy a Győztes csapatához tartoznak, vágyakozva arra, hogy a különböző felekezetű keresztények végre közösen ülhessenek az Úr asztalánál. Ezt fejezte ki a Tápláló szent kenyér kezdetű ének is, amit az egész stadion egy emberként énekelt.

Prazsák László a Csiszér Lászlóval és Hannával közös erőteljes dicsőítésük során elmesélte, miként kapták meg sok évvel ezelőtt  az isteni víziót, amely szerint a Népstadiont egy nap majd dicsőítők sokasága népesíti be. Pintér Béla dalai közben a „nemzet stadionja” dinamikus mozgásba lendült, amelyre az ausztrál Planetshakers fergeteges zenei produkciója tette föl a koronát.

Az este zárásaként az összes fellépő közösen kiáltotta Istennek az ő nagyságáról szóló, How Great Is Our God című közismert éneket. Minden jelenlévő pedig egy úgynevezett „Jézus Bibliával” sétált haza az esőtől elviselhetőbb hőmérsékletű esti Budapesten.

Hellinger András a Golgota Gyülekezet dicsőítésvezetője az esemény után így fogalmazott: „Óriási megtiszteltetés és élmény volt az Ez az a nap!-on együtt dicsérni Istent jónéhány ezer emberrel. Maradandó, meghatározó. Van dolgunk ebben a világban, és hiszem, ma megkaptuk rendesen a muníciót az elvégzésére. Innen megyünk tovább.

Hatalmas tömeg énekelt Istennek a nemzet új stadionjában az Ez az a nap!-on

Szombaton rendezték az Ez az a nap! Stadion 2022 elnevezésű nagyszabású keresztény könnyűzenei találkozót a Puskás Arénában, amelyen több mint 30 nemzetből mintegy 40 ezer ember vett részt. A rendezvényre az egész Kárpát-medencéből és szélesebb régiónkból is érkeztek vendégek, közülük sokan a szervezők által biztosított ingyenes különvonatokkal és buszokkal.

2022. július 25.

Arekkenő hőség ellenére már a program elejére rengetegen megérkeztek a két év halasztás után sorra került 20 éves jubileumi alkalomra. Estére teljesen megteltek a lelátók és egy rövid felüdítő eső után mindenki felszabadultan énekelt Istenhez, hallgatta a megosztott lelki gondolatokat és imádkozott közösen a békéért és Magyarország szellemi megújulásáért.

A találkozón az összes felekezet egy szívvel képviselte magát a Katolikus Egyháztól a Hit Gyülekezetéig, az evangélikusokon és reformátusokon keresztül a baptista és pünkösdi hívőkig, valamint a számos kisebb gyülekezetek tagjaiig. Ez a felekezetköziség kiemelt fontosságú az Ez az a nap! számára, ezért idén is úgy állították össze a programot, hogy a színpadra lépők egységesen minden egyház tagjai közül kerüljenek ki.

https://youtube.com/watch?v=RbzT_t6KbC0%3Ffeature%3Doembed

A program gerincét ismert hazai és külföldi keresztény zenei produkciók adták, amelyek között rövid üzenetek hangzottak el. Jelen volt számos olyan előadó, aki végig kísérte a mozgalom elmúlt két évtizedét, köztük a brit Noel Richards, Graham Kendrick, Tim Hughes és Martin Smith, az ausztrál Planetshakers és az Egyesült Államokból érkezett többszörös Grammy-díjas Michael W. Smith. Rajtuk kívül a magyar keresztény zenei élet színe-java is színpadra lépett, többek között Pintér Béla, Csiszér László, Hanna, Heléna, Dobner Illés, Oláh Gergő, Caramel, az Új Forrás, a Crux, a Hidden Kingdom és még sokan mások.

A napnak jótékony célja is volt, ugyanis a legnagyobb magyarországi segélyszervezetekkel együttműködve, a Híd Kárpátaljáért program keretén belül adománygyűjtésre került sor a háborús nehézségekkel sújtott régióban élők megsegítésére.

A rendezvény végén mindenki egy különleges ajándék Bibliával térhetett haza, amelyben Jézus szavai piros betűkkel vannak szedve és a Szentírás megértését segítő magyarázó szövegekkel van ellátva.

Az eseményről készült rövid élő bejelentkezéseket 24 óra leforgása alatt több százezren látták a világhálón. A szervezők elmondták, hogy a következő hetekben folyamatos publikálják a professzionális minőségben készült felvételeket a www.ezazanap.hu honlapon és közösségi média felületeiken.

Nyolcórás keresztény koncertsorozatot tartottak a Puskás Arénában 

Keresztények ezrei vettek részt közös zenés istendicsőítésen szombat este a budapesti Puskás Arénában. A 2022-es Ez az a nap egy több mint húszéves nemzetközi és felekezetközi rendezvénysorozat eddigi legnagyobb eseménye volt, és a koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezettnél végül két évvel később tudták megtartani. A színpadon több tucat zenész és prédikátor fordult meg bő nyolc óra alatt.

A tömegben kifejezetten sok volt a fiatal.

Én nagyon szeretem dicsőíteni Istent, tagja vagyok egy kis dicsőítő zenekarnak is. Mindig is közel állt hozzám maga a zene is, a dicsőítés is, az imádságnak ez a formája is” – mondta egy fiú, aki a barátnőjével együtt érkezett.

Euronews
A stadion nem telt meg, de azért sokan voltakEuronews

Olyanok is voltak, akik külföldről jöttek Budapestre a rendezvény kedvéért. Egy horvát lány, Petra az Euronewsnak azt mondta, hogy azért jött, hogy a többi emberrel együtt ünnepelje az urat, és átélje ezt az élményt. Ő egyébként leginkább a többszörös Grammy-díjas Michael W. Smith fellépését várta.

A stadionon kívül számos busz parkolt. Sok kisebb, vidéki gyülekezet közös utat szervezett a fővárosba, hogy minél többen élhessék át az élményt.

„Egy kicsit olyan, mint egy méhkas először, mert rengeteg ember van. De amikor megszólalnak a dicsőítések és megszólal az ige, akkor egy kicsit elcsendesedik. Mint amikor Jézus Krisztus lecsendesítette a tengert. Nekem az az érzésem volt, hogy az ő szavára egyből csend lett. És ezt nagyon jó megérezni, hogy mintha egy üvegtengeren lennénk közösen, több ezer ember, mindenhonnan, mindenféle nyelvet beszélünk, de mégis Jézus Krisztus nyelvét beszéljük. Ez egy fantasztikus dolog” – magyarázta Szabó Márk, a pákozdi református gyülekezet lelkipásztora. 

Euronews
A legfelső karéjban is voltak, akik átszellemültekEuronews

A rendezvényre az Egyesült Államokból, Angliából és Ausztráliából is érkeztek előadók, itt volt például a London Community Gospel Choir gospelkórus. A program gerincét pedig a hazai keresztény könnyűzenei szcéna előadói adták. A fellépők teljes listáját itt lehet megtekinteni.

Ez az a nap! Stadion 2022 – Még 8 nap!

A Nyíregyháza-Debrecen és a Pécs-Dombóvár vonatok teljesen megteltek, a többi négyre utolsó szabad helyek foglalhatók! A vonatok dél körül érkeznek Budapestre, majd a rendezvény után késő este indulnak vissza a vidéki városokba. Menetrend és jelentkezés itt: https://ezazanap.hu/utazas/

Ne maradj le a közös utazásról!

Hallottad? Spotify-on összegyűjtöttük azokat a dalokat, amelyek a stadionban is énekelni fogunk. Hallgasd te is: https://open.spotify.com/playlist/2AXDKskBfs6vyp2ccqb5RS…

Caramel és barátai – Ez az a nap! Stadion Dal (Jöjj ma közénk) [Hivatalos Ez az a nap! himnusz, Puskás Aréna 2022]

Megjelent az Ez az a nap! Stadion 2022 hivatalos dala, amelyet Molnár Ferenc Caramel szerzett és a stadionban fellépő énekesekkel együtt adja elő. Köszönjük Caramel! Szerintünk nagyon jól sikerült, reméljük nektek is tetszik! Kérjük osszátok meg a videót ezzel is hívogatva ismerőseiteket a stadionba, ahol énekeljük majd közösen ezt a dalt is!

A dalban közreműködik:

Molnár Ferenc (Caramel), Andelic Jonatán, Gábriel Denisza, Háló Heléna, Hellinger Andris, Kübler Dániel, Mészáros Gyöngyvirág, Mike Sámuel, Oláh Gergő, Pálhegyi Dávid, Pintér Béla, Polereczki Hanna, Prazsák László, Szigeti Gábor.

Hallgassátok meg és énekeljük majd közösen július 23-án a Puskás Arénában! Részletek az Ez az a nap! Stadion 2022-ről: https://ezazanap.hu/

Új Ember idei harmincadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe, melyben három anyagban is foglalkozunk a nagyszülők és az idősek második világnapjával.

KULTÚRAMegjelent az Új Ember 2022. július 17-i száma

Megjelent az Új Ember 2022. július 17-i száma

HAZAI – 2022. július 13., szerda | 19:42

Az Új Ember idei huszonkilencedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

A Reuters hírügynökség újságírója, Philip Pullella július 2-án, szombaton 90 perces interjút készített Ferenc pápával, amelyben szó esett a lemondásával kapcsolatos szóbeszédről, elmaradt afrikai útjáról, tervezett oroszországi és ukrajnai látogatásáról, valamint az amerikai abortusztörvényről is. Az interjú öszefoglalóját közöljük lapunkban, és ebből többek között kiderül, a Szentatya cáfolta, hogy szándékában állna lemondani.

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának leköszönő elöljárója; a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnökségi tagja, korábbi elnöke; a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatikatanára, Deák Hedvig nővér július 15-én tölti be 50. életévét. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele a budakeszi Sienai Szent Katalin-rendházban.

A Szombathelyi Egyházmegye családtáborának Velemben Novákfalva Üdülőfalu adott helyet július 5. és 9. között. 40 családból 190-en érkeztek a táborba, melynek a szinodális út fő témái alapján „Közösség, részvétel, misszió” a mottója. Július 7-én Székely János szombathelyi megyéspüspök elmélkedett a részvételről, majd a Szent Vid-kápolnában Marton Zsolt családreferens püspök szentmisét mutatott be. A táborról készült riportunkat a lap 8. oldalán olvashatják.

„Egyetlen eszközöm van: szeretettel fordulni a másikhoz” címmel közlünk interjút Solymos Andrással, a Veszprémi Főegyházmegye újmisés papjával. Keszthelyen, a Lisieux-i Szent Teréz-bazilikában Udvardy György veszprémi érsek június 17-én szentelte áldozópappá a diakónust.

*

Mértékadó kulturális mellékletben páros interjút olvashatnak a Jöjj és láss! című egyfelvonásos színmű főszereplőivel. A Pasaréti Közösségi Házban június 25-én a helyi színjátszó kör óriási sikerrel mutatta be Meskó Zsolt rendezésében az általa írt színművet, amely Boldog Batthyány-Strattmann László életének első színpadi feldolgozása. A szegények orvosát Sótonyi Gergely, feleségét, Coreth Mária Teréziát, azaz Mizlt Sótonyiné Prevoz Cecília játszotta. A két főszereplő az életben is egy párt alkot, négy gyermekük közül kettő, Cili és Emese játszottak is a darabban.

Mészáros Ákos ezúttal a Szépművészeti Múzeumban október 16-ig látogatható Matisse-kiállítást mutatja be. „A francia mester teljes életművéből válogattak a kurátorok, végigkísérhetjük a festő alkotásait a kezdetektől művésztének kiteljesedésén át az utolsó korszakáig, a vence-i Rózsafüzér-kápolna nagyszabású üvegablakaiig. A párizsi Pompidou Központtal közösen életre hívott, több mint százötven művet felvonultató kiállítás nyolc kronologikus-tematikus szekcióban mutatja be Matisse munkásságát az életmű olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya vagy az enteriőr és az alak összefüggései” – olvashatjuk a tárlatismertetőben.

Ferenc pápa május 15-én tíz boldogot avatott szentté Rómában, a Szent Péter téren, köztük a bergamói Szegény Nővérek Kongregációjának alapítóját, Luigi Palazzolot, aki az evangéliumi szegénységre kapott meghívást, és az árvák befogadójává, nevelőjévé vált. Róla is olvashatnak a Mértékadóban.

Magyar Kurír

Megjelent az Új Ember 2022. július 10-i száma

KULTÚRA – 2022. július 6., szerda | 19:40

Az Új Ember idei huszonnyolcadik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Az Egyház egy családból született.” Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan július 3-án Mátraverebély-Szentkúton tartották az együtt járók, a jegyesek, a fiatal házasok és a gyermeket várók zarándoklatát. A búcsú kezdetén kora délelőtt Komáromi Előd OFM, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium tanára tartott katekézist Az Egyház, Isten új népe címmel.

Barátai, tisztelői, kollégái, tanítványai köszöntötték 70. születésnapja alkalmából Erdő Péter bíborost, prímást, Széchenyi-díjas teológust, akadémikust június 28-án, kedden délután a budapesti D50 Rendezvényközpontban. Az óriási érdeklődés mellett megtartott eseményen bemutatták az ünnepelt tiszteletére megjelent két tanulmánykötetet.

Erdő Péter bíboros, prímás szentelte pappá július 2-án a budapesti Jézus Szíve-templomban Tran Van Ngu József és Phamdinh Ngoc József jezsuitákat. Beszámolónkat a lap 5. oldalán olvashatják.

„Csak közösen tudunk előrehaladni, segítő szándékkal megosztva egymással az örömöket és a gondokat” – vallja Fábry Kornél, aki 2021 decemberétől vezeti az Országos Lelkipásztori Intézetet. Terveiről és feladatairól beszélgettünk vele. Interjúnkat az 5. oldalon találják.

Június 27-én este a felújított győri Nagyboldogasszony-székesegyházban ünnepi szentmisével ért véget a város többnapos Szent László-ünnepe. A liturgiát Böcskei László nagyváradi megyéspüspök mutatta be. Ezt követően tartották meg a rézfúvósokkal kísért, hagyományos fogadalmi körmenetet a belvárosban, majd a Szent László-hermát visszahelyezték eredeti helyére, a Héderváry-kápolnába. Az eseményről a 3. oldalon olvashatnak.

A hónapok óta pusztító ukrajnai háborúban a szerzetesek változatlanul a kimerült, számos nehézséggel szembesülő emberek mellett állnak. A Kisebb Testvérek Rendje a kezdetektől befogadást, meghallgatást és támogatást nyújt a konfliktuszónában élőknek, illetve a szomszédos országokba menekülteknek. Riportunkban az ő áldozatos munkájukról számolunk be.

*

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola könyvtára a múlt század elején épült patinás Piarista palotában kapott helyett Budapesten, az Erzsébet híd lábánál, a Duna partján. Az impozáns épület második emeletén egy korszerűen berendezett, világos, barátságos olvasótér várja a látogatókat. A Mértékadó kulturális mellékletben Török Beáta könyvtárvezetővel a 21. századi egyházi könyvtár lehetőségeiről beszélgettünk.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat negyedévente jelentkező tudományos folyóiratának, a Máltai Tanulmányok című kiadványnak idei első számát június 22-én kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött lapbemutatón ismerhették meg az érdeklődők. A szervezet Batthyány téri központjában megtartott beszélgetést Solymári Dániel, a negyedik évfolyamába lépett, nyomtatott és netes formájában most egyaránt megújult periodika főszerkesztője  vezette. Ő kérdezte az ezúttal Pedagógia és nevelés – Az alapfokú és a középfokú oktatás szerepéről témájú folyóirat szerzői közül Várszegi Asztrik pannonhalmi emeritus főapátot, Kaposi Józsefet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét, valamint Thaisz Miklóst, a Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának vezetőjét. Ismertetőnkkel szintén a Mértékadóban találkozhatnak kedves olvasóink.

Ezen kívül beszámolunk a Magyar Nemzeti Múzeum rendhagyó, Sisi kesztyűjétől Sztálin füléig című kiállításáról, valamint megismerhetik a Ferenc pápa által május 15-én szentté avatott Marie Rivier életét.

Magyar Kurír

Megjelent az Új Ember 2023-as Kalendáriuma

KULTÚRA – 2022. július 7., csütörtök | 19:00

Az Új Ember 2023-as Kalendáriumában ismét sok érdekes írással találkozhatnak olvasóink. A hagyományokhoz híven a friss írások mellett hetilapunk archívumából válogatott versek, novellák és cikkek is helyet kaptak a kiadványban.

Kalendáriumunk tartalmából:

Madách Imre 1823. január 20-án született Alsósztregován, és itt is halt meg 1864. október 5-én. Drámaírói munkásságának két kiemelkedő alkotása a kétségtelenül világirodalmi színvonalú emberiségdrámája, Az ember tragédiája (1861) és az ugyancsak kimagasló értéket képviselő Mózes (1860–61) című színmű. Születésének 200. évfordulója alkalmából ennek a két művének ismertetésével emlékezünk rá.

Felidézzük a 150 éve született Lisieux-i Szent Teréz alakját is, e mellett a 100 éve született Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes egy írását is közreadjuk.

Ferenc pápa a megszentelt élet napja alkalmából elmondott szentbeszédében a „Mi mozgat bennünket, mit lát a szemünk, mit tartunk a karunkban?” kérdéseket szegezi nekünk – nem csak szerzeteseknek. Szent Bálint napjához kapcsolódóan olyan 19–20. századi szent életű házaspárok életéből adunk egy kis ízelítőt, akiknek legalább az egyik tagját már kanonizálták, és másikuknak is elindult a boldoggáavatási eljárása.

Kránitz Mihály teológiaprofesszor a 60 évvel ezelőtt megjelent Pacem in terris szociális körlevélről beszél.

75 évvel ezelőtt államosították a katolikus iskolákat. E történelmi eseményt az Új Ember cikkeinek tükrében mutatjuk be.

Sokan sokféle céllal, felajánlással lépnek zarándokútra. Egy azonban közös: a megújulásban minden zarándok reménykedik. Ujvári Csaba egy azon milliók közül, akik az El Camino közel ezer kilométerének megtételével adtak lehetőséget önmaguknak arra, hogy ez a belső vágyuk teljesüljön. Július 25., Szent Jakab emléknapja a zarándokok napja. Ennek alkalmából a szentendrei Ferences Gimnázium tanárával beszélgettünk.

1963. szeptember 28-án hunyt el Sík Sándor. Hogy ki volt ő? Sorolhatnánk a hivatását és szolgálatát jelző fogalmakat: pap, szerzetes, író, költő, pedagógus, cserkészvezető, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a két világháború közötti irodalmi élet meghatározó szereplője. Írásunkban igyekszünk életének minden főbb aspektusára röviden kitérni.

A Sant’Egidio közösség alapításának helyén, Rómán kívül számos olasz városban és a világ több mint hetven országában elterjedt. Az európai közösségek közül az egyik legnagyobb, legszebb éppen Ukrajnában található: az 1991-ben létrejött kijevi anyaközösségen kívül a Sant’Egidio jelen van Lvivben, Ivano-Frankivszkban és Harkivban is. „Senki nem olyan szegény, hogy ne tudna segíteni annak, aki nála is szegényebb” – ezt a sokszor emlegetett, az általuk támogatott szegényeket is mások megsegítésére ösztönző mondatot most az ukrán közösség is megélte, csodálatra méltó módon. Riportunk az ukrajnai közösség szolgálatát mutatja be.

Mint minden évben, ezúttal is több művészeti tárgyú írást olvashatnak a Kalendáriumban. A magyarországi modernizmussal, a Várkert Bazár kiállításán látható vásárhelyi művészélettel is foglalkozunk, e mellett exkluzív interjút olvashatnak Marton Éva operaénekessel.

Giotto di Bondone életműve betetőzésének tartják épségben megmaradt freskósorozatát, amely a padovai Scrovegni-kápolna teljes belső falfelületét borítja. Kalendáriumunk borítóján és hónapkezdő képein ezekből a kivételes alkotásokból válogattunk.

2003. március 23-án avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa Batthyány-Strattmann Lászlót, aki férjként, családapaként és a betegek gyógyítójaként egyaránt Krisztus tanúja volt. Kiadványunk hónapokat nyitó írásaiban – amelyek az Új Emberben jelentek meg 2003 elején – szeretnénk mindjobban megismertetni olvasóinkkal a szegények orvosának személyes példáját, családja történetét.

A hónapokat Schmidt Egon jegyzetei zárják.

Magyar Kurír

Új Ember Könyvesbolt

 Megjelent a 2023-as Új Ember Kalendárium, már kapható a könyvesboltban!

A könyv ára: 1190 forint

Könyvesbolt címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.

Nyitva: H, K, CS, P 9.00-től 17.00-ig Szerdán: 10.00-től 18.00-ig

Telefonszám: (06 1) 266 0845

webbolt: https://bolt.ujember.hu

Július elsején, elsőpénteken 12.15-től a magyar nyelvű Mária Rádiók közösen imádkoznak rózsafüzért. Élőben kapcsoljuk a budapesti stúdión kívül a felvidéki, délvidéki és erdélyi Mária Rádiót az egyes tizedeknél. Csatlakozzunk minél többen a Kárpát-medence magyarságát összefogó rózsafüzér imádsághoz!

Személyi változások 2022. évben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

kovacs.agi

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2022. augusztus 1-i hatállyal az alábbi személyi és területelosztási változásokról döntött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

Újmisés

Tóth László Gábornak két év tanulmányi szabadságot engedélyez Rómában.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Czele József kápláni kinevezést kap a mátészalkai Szent József Plébániára.

Halász István kápláni kinevezést kap a rakamazi Szent István Király Plébániára, és folytatja licencia-tanulmányait.

Sziklai Dávid kihelyezett kápláni kinevezéstkap a berettyóújfalui Jézus Szíve Plébániára derecskei lakóhellyel.

Plébániai kormányzói kinevezés, felmentés

Mészáros Zsoltot kinevezi plébániai kormányzónak a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára.

Szegedi Kálmánt felmenti plébániai kormányzói beosztásából a debreceni Szent István Király Plébánián.

Plébánosi kinevezések

Gyetkó Lászlót kinevezi plébánosnak az egyeki Szent József Plébániára és az egyeki Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Ált. Iskola és AMI iskolalelkészévé.

Papp Lászlót kinevezi plébánosnak a debreceni Szent István Király Plébániára és a debreceni Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészévé.

Iskolalelkészi kinevezés, felmentés

Panyi József plébánost kinevezi a nyírkércsi feladatellátási helyén működő Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde Petőfi Sándor Tagiskolájának iskolalelkészévé.

Tóth László plébánost – érintetlenül hagyva az óvodalelkészi feladatait – felmentették a debreceni Szent József Katolikus Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkészi beosztásából.

Területi átrendezés

Nyírkércs filiális egyházközséget a baktalórántházi Urunk Mennybemenetele Plébániától a nyírkarászi Szent István Király Plébániához csatolja.

Gyakorlati év

Csapó Márton akolitust a debreceni Szent Anna Főplébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

Mike Ervin diakónust a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldi lelkipásztori gyakorlatra.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Megjelent az Új Ember 2022. június 26-i száma

KULTÚRA – 2022. június 22., szerda | 19:40

Az Új Ember idei huszonhatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Az Új Ember legújabb számának fő témája a papszentelés, hiszen ebben az időszakban szentelik fel egyházmegyéinkben az új diakónusokat és a papokat. Egyikük, a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök által felszentelt Licz Csaba így fogalmazta meg a lelkipásztori hivatás lényegét: „A szeretet a kereszténység útja. Ha megtaláljuk a szeretet hangját, ha megteremtjük a szeretet légkörét, akkor nem lesz gond. Nézzünk az Úr Jézusra, és láthatjuk, hogyan tudta nagy ellenszélben is hirdetni a szeretet evangéliumát. Azzal az erővel, amit a Jóistentől kapok, igyekszem minél többeket elvezetni az Úristenhez.”

Vallás és Egyház a világi államban címmel tartott előadást Erdő Péter bíboros, prímás június 15-én, szerdán a budapesti D50 Kulturális Központban, a Salkaházi-esték sorozat keretében. Ennek összefoglalója mellett Ferenc pápa öregségről szóló katekézissorozatának legújabb részét is olvashatják a lapban.

Két évfordulót is ünneplünk a napokban: Kerényi Lajos atya 95. születésnapját, amely június elsején volt, és 70 éves papi jubileumát, melyet a június 25–26-i hétvégén ünnepel. Nemcsak a számok miatt különlegesek ezek az évfordulók. Lajos atya fiatalon megélt háborút, fogságokat, rengetegszer került életveszélybe, a kommunizmus idején pedig folyamatos zaklatásnak volt kitéve. Elhivatottsága és a belőle sugárzó életerő ennek ellenére végigkísérte az életét. Hét évtizedes papi szolgálatában megkapta azt a kegyelmet, hogy teljesülhetett a szentelésére választott jelmondata; rengeteg lelket kapott az Úristentől, fiatalokat, betegeket, haldoklókat. A Kerényi Lajossal készült interjúnkat a lap 9. oldalán találhatják.

Mértékadó kulturális mellékletben Merjünk kilépni a csónakból, és rábízni magunkat az Úr Jézusra címmel olvashatnak beszélgetést Mező Misi énekes-zenésszel. Az énekes-gitáros az egyik legnépszerűbb hazai rockegyüttes, az 1999-ben alakult Magna Cum Laude frontembere. Az utóbbi időben a zenei evangelizáció kiemelkedő színvonalú együttesének, a Gável András és öccse, Gellért által huszonöt évvel ezelőtt alapított Testvérek utódjának, az Eucharistnak is tagja, énekese.

Vizy Márton zeneszerző és Tóth Dávid Ágoston szövegíró jegyzi az Ignác, a lelkek lovagja című „misztikus musicalt”, amely eredetileg a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Magis kórusa számára készült egészen rendhagyó, mondhatni interaktív módon: a fiatal szereplők bevonásával. A május 19-i miskolci bemutató után az egyedülálló alkotás június 28-án az Erkel Színházban debütál szélesebb közönség előtt. A kétfelvonásos zenés darab megálmodója Kajtor Domonkos fiatal jezsuita, aki Loyolai Szent Ignác megtérésének 500. és szentté avatásának 400. évfordulóját ünneplő rendjétől kapta a feladatot, hogy vegyen részt a jubileumhoz kapcsolódó friss, a mai fiatalokat is megszólítani képes programok megszervezésében. Az alkotókkal a darab keletkezéstörténetéről beszélgettünk.

E témák mellett bemutatjuk az Egyház új szentjét, Jézusról nevezett Maria Francescát, valamint ismertetőt olvashatnak Gryllus Vilmos Lassan, tünődve és a Misztrál együttes ARJ című lemezéről. De nem megyünk el szó nélkül a nemrég mozikba került A játszma című film mellett sem, amit A vizsga és A besúgó című filmekkel együtt veszünk górcső alá.

Magyar Kurír

📻 Ma 16.35-től ismét máltai történetek hallhatóak a Mária Rádióban!
🎙A műsorvezető: Lengyel Melinda és Romhányi Tamás:

A tartalomból ajánljuk:
📌 Telemedicina a hajléktalan emberek szolgálatában – A digitalizáció az egészségügyben egyszerre okoz egyenlőtlenséget és szüntetheti meg azt. A Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiója és a Semmelweis Egyetem közös kutatása azt szolgálja, hogy az internet alapú telemedicina csökkentse a rászoruló emberek kiszolgáltatottságát az ellátó rendszerben. A részletekről dr. Békási Sándort, a Batthyány téri Hajléktalan Egészségügyi Centrum intézményvezető főorvosát kérdezzük.

📌 Mezítláb a börtönben – Hegyi Margit a Máltai Szeretetszolgálat egyik első önkéntese. Három évtized után, közel kilencven évesen is bejár a fogvatartottakhoz, hogy elvigye nekik az Örömhírt. Történetek a zárt ajtók mögül, ahol egy férfi több mint tíz év után Margit néni jóvoltából szólalhatott meg ismét az anyanyelvén, szerbül. Beszélgetésük azóta is tart.

📌 Menekülők panziója – Négy hónapig fogadta az ukrajnai menekülő embereket a Rimaszombati úti szálló, melyet máltai munkatársak vezettek. A munkaköri leírásukban ennyi szerepelt: felmerülő problémák megoldása. Márciusban még ők sem gondolták, hogy ez például azt jelenti, találjanak meg az interneten egy török filmet orosz szinkronnal. Biró Péter, Kondics Anna, Gyöngyösi Tamás és Simon László Zsolt meséli el a többit.

📌 Új máltai tábor Orfűn – Skóciai Szent Margitról kapta a nevét a Máltai Szeretetszolgálat Dél.Dunántúli Régiójának új nyaralója Orfűn, ahol április óta egymásnak adják a kilincset a mozgássérült fiatalok, a nehéz helyzetben élő családok és a máltai iskolások. Jónás Gergely regionális ügyvezetőt kérdezzük a részletekről.

📻🛠 A műsor elkészítésében közreműködött: Érczfalvi András, Király Eszter, Mózes Anita, Parák Eszter

Elindult az MKPK Ifjúsági Bizottságának honlapja

Elindult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának (MKPK IB) most induló weboldala (https://fiatal.katolikus.hu/), ahol összegyűjtve az online térben is elérhetők mindazon katolikus ifjúsági programok, amelyekkel az egyházmegyék, egyetemi lelkészségek, szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak várják a hitükben megerősödni vágyó fiatalokat.

Forrás: MKPK Ifjúsági Bizottsága

Magyarul is megjelent a családok római világtalálkozójának szentségimádási anyaga

KITEKINTŐ – 2022. június 15., szerda | 17:20

A Családok X. Világtalálkozóján, Rómában június 25-én, szombat délelőtt 8.45–9.45-ig tartanak szentségimádást a vatikáni VI. Pál teremben Jézus jelenlétének ajándéka címmel. A szentségimádás elmélkedéseit már előre közreadták a szervezők, hogy szerte a világon bármelyik katolikus közösség a saját nyelvén csatlakozni tudjon lélekben – akár azonos időben – a liturgiához.

A magyar nyelvű imaszöveg is elérhető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának honlapján.

A szentségimádásban újra felfedezhetjük, hogy a Vőlegény Jézus mindig jelen van életünkben. Az Ő jelenlétét szeretnénk szemlélni a keresztény házastársak életében, hogy rácsodálkozzunk, hogyan változtatja a házasság szentségének kegyelme a férfi és nő közötti szeretet egyszerű vizét „jó borrá”, amely képes feltárni a világnak Jézus szeretetét az Egyház és az emberiség iránt, és így ajándékká válik minden ember számára, bármely életállapotban éljen is – e gondolatokkal buzdít az MKPK Családbizottsága a szentségimádásba való bekapcsolódásra.

Az Úr be akar lépni mindannyiunk életébe, legyen szó párkapcsolatról, családról, egyénről, közösségről, hogy felfedje előttünk: Ő az, aki mindennapi utunk kicsi és nagy történéseit rendkívüli események sorozatává alakítja.

A házasság szentségének kegyelme által a Vőlegény Jézus a keresztény házastársakkal marad, jelenvalóvá teszi magát házastársi kapcsolatukban. Még akkor is, ha mi, házastársak nem vagyunk ennek tudatában, vagy semmit nem érzünk belőle, Ő meg tudja újítani a szeretetre való képességünket. Próbáljunk meg helyet adni Neki!

Jézus az ajándék, fedezzük fel Őt újra és újra!

A szentségimádás elmélkedései IDE KATTINTVA érhetők el.

Forrás: MKPK Családügyi Bizottsága

Fotó: unsplash.com

Magyar Kurír

Megjelent az Új Ember 2022. június 19-i száma

KULTÚRA – 2022. június 15., szerda | 20:00

Az Új Ember idei huszonötödik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Az ember ajándékba kapja az életét, a neveltetését, s bár a hitét és a katolicizmusát is, az utóbbiakat tudatosan el kell fogadni – vallja Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a vele készült interjúban. 70. születésnapja (június 25.) alkalmából beszélgettünk a főpásztorral.

Június 18-án Esztergomban pappá szentelik Farkas Ferencet, Szűcs Bálint Gézát és Bársony Árpádot. A szentelendőket a velük készült beszélgetések révén mutatjuk be olvasóinknak.

A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Átfogó ökológia című fórumsorozata utolsó alkalmán, június 9-én a társadalmi igazságosságról tartott előadást Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke és Péti Márton településfejlesztő szakember, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese a budapesti Párbeszéd Házában. Összefoglaló írásunkat olvashatják a lapban.

Az Amoris laetitia-családév végéhez (június 26.) közeledve látogattuk meg Nényei Lászlót és Nényei Noémit, akik nyolcgyermekes szülőkként átélték, hogy az imádságnak óriási ereje van, életet ment. Azt is megtudhattuk tőlük, hogy a tánc miként erősíti a házastársi kapcsolatot, és hogy a munkánkkal is van terve a Teremtőnknek. A velük készült interjút most közöljük lapunkban.

Mértékadó kulturális mellékletben A dicsőítés lényege az, hogy belenézel Isten arcába címmel interjút olvashatnak Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával és az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével. Dicsőítő szolgálata évtizedek óta meghatározó része a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulásnak. Zenekarával az egész országban és külhonban is számos eseményen vezetik Istenhez az embereket a dicsőítéseken, szentségimádásokon. 2020 óta szinte állandó szolgálati helyüknek számít a Budapesten, az angyalföldi Szent Mihály-plébánián meghonosodott elsőcsütörtöki szentségimádás, amelyen minden hónapban több százan vesznek részt.

Bodnár Dániel ezúttal Venczel Vera színésznőre emlékezik Siklós Endre A színpad örök játékosa, Venczel Vera című könyvének ajánlásával. A kötet a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális és Hagyományőrző Egyesülete gondozásában jelent meg 2021-ben.

Köztársasági elnöki beiktatási beszédében Novák Katalin Dsida Jenőtől idézett, a magyar nemzetstratégia lényegét összefoglalva a következő halhatatlan és gyönyörű mondatfűzéssel: „Így készülünk szelíd háborura, / mindig magunkért, soha mások ellen, / sót párolunk és vásznakat szövünk, / s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.” E sorok keletkezésének körülményeit Mózes Huba irodalomprofesszor ismerteti lapunkban.

Magyar Kurír

„Én és az Egyház” – Egyházmegyei rajzverseny díjátadó ünnepségét rendezték meg Nyíregyházán

kovacs.agi

Második alkalommal hirdette meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében működő Egyházmegyei Hitoktatási Bizottságaaz óvodásoknak és általános iskolásoknak szól rajzversenyét, amelyre idén is közel 300 alkotás érkezett. Az „Én és az Egyház” című rajzverseny díjátadó ünnepségét június 9-én tartották a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Tóth László plébános egyházmegyei hitoktatási-referens köszöntötte a jelenlévő díjazottakat, szülőket, hitoktatókat, pedagógusokat, lelkipásztorokat.László atya elmondta, hogy az öt korcsoportot – az óvodásoktól egészen a felső tagozatos diákokig – megszólító pályázat témáját Ferenc pápa által meghirdetett szinódusi út ihlette. A 25 plébániáról és 7 egyházmegyei fenntartású iskolából beérkező 297 rajzban a gyermekek az egyházközségükben, egyházmegye programjain és kitekintve a világegyházra, a 2021-ben Budapesten megrendezett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szerzett élményeiket is megfogalmazták és a hívekkel teli templomok, a szentségek kiszolgáltatása, sajátos, iskolakezdéskor történő megáldási események, a szentek, színes üvegablakok, útszéli keresztek, táborokban, családokban, iskolákban történő közösségi imádság ábrázolásában fejezték ki.

A hitoktatási referens atya megköszönte a hitoktatási koordinátoroknak – Bakai BertánakGerhes JózsefnekKardos Györgynek –, a pedagógusoknak, hitoktatóknak, lelkipásztoroknak a pályázatban való közreműködését, majd felolvasta Ferenc pápa szinódusi imáját.

Ezután Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szólt a jelenlévőkhöz, megköszönve a közel háromszáz gyermeknek a részvételét a rajzversenyen. Gondolataiban utalt a kiírás „Én és az Egyház” témájára, és megfogalmazta, hogy ezt a gyerekek úgy is értelmezhették volna, hogy: „vagyok én és van az Egyház”, de a rajzokból az derül ki, hogy a fiatalok úgy érzik, hogy beletartoznak az Egyház nagy közösségébe. Hitünk szerint ez egy szeretetközösség, amelyhez jó tartozni. Ez a szeretet sugárzik a rajzokból, amelyben megmutatkozik Isten és egymás iránti szeretetük is.

A főpásztor szívből gratulált a helyezetteknek és minden résztvevőnek, majd biztatott mindenkit arra, hogy továbbra is vegyenek részt az egyházmegye programjain, hogy együtt építhessük az egyházmegyei közösségünket.

Rajzverseny díjazottai:

Óvodás korosztály:

1. helyezett: Bálint Anna Lujza – Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

2. helyezett: Lukács Kiara – Egyek – Szent  János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola

Felkészítő: Fricz Blanka és Kiss Enikő

3. helyezett: Kocsis Tímea – Ajak – Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Felkészítő: Korbácsné Rozinka Valéria

Különdíj: Szabó Tamás – Kisláta – Fájdalmas Anya Plébánia, Kisléta

Felkészítő: Popovics Jánosné

1-2. osztály:

1. helyezett: Lovas István – Nyírtelek –Szent Anna Katolikus Általános Iskola

felkészítő: Hengsperger Mónika

2. helyezett: Natkó Jázmin – Rakamaz – Szent István Király Plébánia, Rakamaz

Felkészítő: Gyuriczáné Pápai Mária

3. helyezett: Kulcsár Sára – Geszteréd – Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Felkészítő : Nagyné Áfra Éva

Különdíj: Hadnagy Fanni – Mátészalka – Szent József Plébánia, Mátészalka

Felkészítő: Zeleznik Erika

Nagy Zalán – Debrecen

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Felkészítő: Feketéné Nagy Magdolna

Herczku Hédi – PÓCSPETRI

Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia, Pócspetri

Felkészítő: Májer Kata Adrienn

3-4. osztály:

1. helyezett: Ganyu Zsombor – Mátészalka – Szent József Plébánia

Felkészítő: Mészáros Zsolt

2. helyezett: Suba Kamilla – Nyírbátor – Angyalos Boldogasszony Minorita Plébánia

Felkészítő: Tündik Ildikó

3. helyezett: Marlen Dóra Afrodité – Nyíregyháza – Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Felkészítő: Tóthné Csiszer Bernadett

Különdíj: Sinka Ádám – Nyíregyháza – Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Felkészítő: Tóthné Csiszer Bernadett

Molos Flóra – Nyírbátor – Angyalos Boldogasszony Minorita Plébánia, Nyírbátor

Felkészítő: Tündik Ildikó

Ésik Teodóra – Kisvárda – Szent Péter és Pál Apostol Plébánia

Felkészítő: Poncsákné Dolhai Csilla

5-6. osztály:

1. helyezett: Jekli Dorottya – Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Felkészítő: Dr. Bálint Albertné

2. helyezett: Pulinka Alexandra Ramona – Geszteréd – Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Felkészítő: Vilmányi Judit

3. helyezett: Nagyhaju Anna – Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Felkészítő: Dr. Bálint Albertné

7-8. osztály:

1. helyezett: Barna Zsombor – Geszteréd – Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola

felkészítő : Vilmányi Judit

2. helyezett: Nagy Zoltán – Egyek – Szent  János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskola

Felkészítő: Ferenczné Farkas Viktória

3. helyezett: Pink Bogi – Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Felkészítő: Dr. Bálint Albertné

Különdíj: Zagyi Renáta – Napkor – Szent István Plébánia, Napkor

Felkészítő: Simonné Aranyi Viktória

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

SZEMLE

“GYAKRAN A KATOLIKUS PAP A LEGMAGÁNYOSABB EMBER A KÖZÖSSÉGBEN” – ÍRÁS A PAPOK VÉDELMÉBEN

Szenvedélyes hangvételű írás jelent meg az egyik legnépszerűbb ausztrál katolikus Facebook-oldalon, amelynek célja, hogy támogatásárol biztosítsa a papokat. Tény, hogy óriási elvárásokat és súlyt teszünk a papok vállára, szolgálatukat gyakran természetesnek vesszük, nagyon ritkán eszmélünk rá, hogy akár 4-5 ember munkáját is végzik.

Általános társadalmi elvárás, hogy egy római katolikus pap egyszerre legyen:

 • prédikátor, példamutató ember, tanácsadó, közösségformáló erő,  tervező, szolga, igazgató, mentor, barát, békítő, házassági tanácsadó, ifjúsági vezető, Biblia oktató, pszichológus, közbenjáró, stb.

Mindemellett:

 • templomszolga, hivatali adminisztrátor, mérnök, kőműves, reklámarc a különböző programokhoz, mediátor konfliktushelyzetben, mediátor Isten és ember között, ember, aki elsőnek érkezik, de utoljára távozik...

És mindezek után ezekkel a kritikákkal kell megküzdenie:

„Engem nem töltött fel ez a mise.”
„Túlságosan hosszú a prédikáció!”
„Az egyháznak csak a pénzem kell.”
„Minek az állandó adománygyűjtés?”

Egy római katolikus pap életében talán mégis az a legnehezebb, hogy akikért feláldozza az életét, néha azok árulják el őt. Gyakran a katolikus pap a legmagányosabb ember a közösségben: sokan veszik körül őket, de kevesen vannak körülöttük, akiket érdekel a problémájuk, szükségleteik, vagy hogy a közösség elvárásáinak teljesítéséhez, esetleg a mindennapi élethez megvan-e minden segítségük.

Ha vannak római katolikus pap barátaidd, ne hagyd cserben őket, védd meg őket a világ támadásaitól, imádkozz értük!  Próbáld meg beleképzelni magad a helyükbe, és támogasd, szeresd őket! Ne felejtsd el, amit maga Krisztus mondott:

Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket.” (Jer 3:15)

Gondoskodjatok róluk, hiszen “ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről.” (Zsid13:17).

Emlékezzünk meg imáinkban Isten azon embereiről, akik annyi mindent feláldoztak, (többek között saját álmaikat, családjuk elképzeléseit), hogy igent tudjanak mondani Isten hívó szavára, az élethosszig tartó szolgálatra!

Becsüld meg az időt, amit egy római katolikus pap rád szán!

Papnak lenni hivatás, nem pedig foglalkozás.

Isten áldjon Téged is, amikor imádkozol Értük!

Forrás: The Australian Catholics Page

Fordította: Judákné Orsolya

Megjelent az Új Ember 2022. június 12-i száma

KULTÚRA – 2022. június 8., szerda | 20:20

Az Új Ember idei huszonnegyedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök június 4-én papi és szerzetesi hivatásokért mutatott be szentmisét a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhelyen a Prohászka Imaszövetség részvételével. A szentmisén tizenhat lelkipásztori kisegítő vette át megbízólevelét a püspöktől.

Tizennégy éve alapította meg Spányi Antal a Prohászka Imaszövetséget, hogy papi és szerzetesi hivatásokért imádkozzanak nap mint nap. A bodajki imanapról közlünk tudósítást lapunkban.

Összefoglalót olvashatnak a karizmák ünnepéről. Több ezer hívő és nem hívő  vett részt pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepén az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hagyományos családi és ifjúsági napján a máriaremetei kegytemplom parkjában.

A programok több helyszínen zajlottak reggeltől kezdve, nagy érdeklődés mellett. A karizmák ünnepén megtartott szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás a minapi nigériai terrortámadás áldozatairól is megemlékezett.

Pünkösdhöz kapcsolódva írunk a csíksomlyói búcsúról is, amelyet június 4-én – éppen a nemzeti összetartozás napján – tartottak meg a Hármashalom-oltárnál, két év után ismét járványügyi korlátozások nélkül, zarándokok sokaságának jelenlétében.

A főcelebráns és szónok Udvardy György veszprémi érsek volt, aki a búcsú mottójára – Pax et bonum! – épített szentbeszédében a békéért való munkálkodásról tanított.

Tavaly látott napvilágot az Így főznek a magyar katolikusok. 52 hét – 52 recept című kiadvány, amely hazánk katolikus főpásztorait, papjait és világi híveit mutatja be főzés közben. A kötet lapjain Fazakas Márton csornai premontrei apáttal is találkozhatunk. Vele beszélgettünk a főzésről és a Csorna melletti gazdaságról. Ezt az interjút mostani számunkban olvashatják.

A Mértékadó kulturális mellékletben Az egyetemes kulturális örökség szolgálatában címmel olvashatnak cikket arról, hogy megnyitotta kapuit az új Néprajzi Múzeum Budapesten.

A magyar néprajztudomány kiemelkedő jelentőségű intézménye, központi gyűjteménye, a Néprajzi Múzeum immár százötven éves múltra tekint vissza. S mégis, egészen mostanáig, ideiglenes helyről ideiglenes helyre költözve inkább volt eszmény, álom, feladat, mint konkrét, helyhez kötött valóság – írja Borsodi Henrietta.

Interjút közlünk Iványi Marcell filmrendezővel, aki új alkotásával Örök hűség címmel Trianon traumáját hozza a közelünkbe, s ad mankót megértéséhez, feldolgozásához. A zenés történelmi színházfilm premierjét június 4-re időzítette a Duna Televízió. A rendező biztos abban, hogy ezt a megrendítő fekete-fehér filmet „a nemzet lelkiismeretének” tartott Sára Sándor is látta odaföntről, és örült annak, hogy elkészült.

Mészáros Ákos ezúttal Walter Rózsi megújult modernista villájáról ír, amely a fővárosban a Bajza utcában található. Schmidt Egon pedig az ócsai égerláp világával ismerteti meg olvasóinkat.

Magyar Kurír

https://fb.watch/du-O1QtuVN/

Elindult a Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

HAZAI – 2022. június 5., vasárnap | 14:28

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntése értelmében 2022 pünkösdjén útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos Facebook-oldala. Az MKPK Titkárságának erről szóló, június 5-én közzétett közleményét az alábbiakban olvashatják.

„(…) erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2022 pünkösdjén útjára indult a Magyar Katolikus Egyház hivatalos Facebook-oldala.

Közösségi felületünkön Egyházunk híreit, eseményeit, közleményeit találják meg az odalátogatók, továbbá lelki útravalókkal is az Evangélium tanítását hirdetjük majd olvasóink felé.

Bízunk benne, hogy ezen a csatornán elindulva egy közvetlenebb kommunikációra nyílik lehetőség.

Budapest, 2022 pünkösdjén

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága

A Facebook-oldalon megtekinthető Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke rövid köszöntője.

Forrás: MKPK Titkársága

Fotó: Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

Magyar Kurír

Elsőáldozás Mátészalkán a Ráckerti templomban

2022. június 6. Pünkösd Hétfő

26 újjászületett Élet vette magához Krisztus testét és vérét, hogy Ővele megerősödve, Reá támaszkodva tanúja legyen e világban az Ő szeretetének, gondviselésének, végtelen kegyelmének.

Szeretettel köszöntjük Mindnyájukat közösségünkben.

A Szentmise teljes egészében meghallgatható a SZENTMISÉK oldalon.

Bérmálkozás Mátészalkán a Ráckerti templomban

2022. Május 15.

A Bérmálás Szentségét Főtisztelenő Bosák Nándor Püspök szolgáltatta ki 26 fiatal lélek számára a Szentmisében.

A fiatalok így emlékeznek vissza e jeles napra:

 • 15-én Mátészalkán a Ráczkerti Szeplőtelen Fogantatás templomban társaimmal felvettük a bérmálkozás szentségét. Főtiszelendő Nándor Püspök adta át a szentséget a szentmise keretében. Számomra ez egy örök emlék marad. Tudni hogy az egyház felnőtt tagjává váltam megtiszteltetés és felelősség is egyben. Csodálatos élmény volt a bérmálkozó társaimmal eltöltött közös felkészülés, melyre mindig is boldogan fogok visszatekinteni. A továbbiakban ugyanúgy megpróbálok Istennek tetsző életet élni, mint teljes jogú tagja az egyháznak.Nick Viktória
 • Én a Ráczkerti templomban most jártam először. A főpróban egy kicsit aggódtam is miatta, hogy valamit el fogok rontani, a helyismeret hiányában. A hangulatról azt gondoltam hogy egy kicsit feszültebb lesz, de szerencsére nem így volt. A Főtisztelendő Püspök Atyában egy nagyon aranyos és kedves személyt ismerhettem meg. A szentmise során nekem nagyon tetszett az orgonakíséret az énekek során, mivel az Meggyesen nincsen. Az áldozat bemutatásánál, amikor felváltva beszéltek papbácsiék úgy éreztem magam mintha valamilyen óriási egyházi ünnepen lennék. Mitagadás, az is volt. A csoportkép elkészítése közben tudatosult bennem, hogy egy korszak most lezárult, de ugyanakkor egy új veszi kezdetét, mint az egyház teljes értékű felnőtt tagja.Repelik Zoltán

Bérmálkozás

Régóta készültem a bérmálásra, hiszen ennek a szentségnek a felvételekor a Szentlélek száll szívünkbe, erőt és küldetést kapunk a további életünkhöz.

A szentség kiszolgáltatására ünnepi szentmise keretében került sor, ahol jelen volt Bosák Nándor nyugalmazott Püspök atya is, aki szentbeszédében a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Úgy éreztem, Püspök atya szavai hozzánk, bérmálkozókhoz szóltak.

A szertartás keretében megújítottuk keresztségi fogadalmunkat és ígéretet tettünk arra, hogy jó keresztények leszünk.

Keresztény életem eddigi legmeghatározóbb eseménye volt a mai nap, hiszen mától már nem csak a mások iránti engedelmességből, hanem saját felelősségemből is vállalnom kell hitemet.

A felkészítés időszaka alatt sokat fejlődtem hitemben, nagyon sokat köszönhetek lelki vezetőimnek, István atyának, és Zsolt atyának.

Isten áldását kérem további életükre! Polgár Zsófia

         

                                                                                                 

                                                TÁBOROZÁS

Elsőáldozásra szeretettel ajánljuk kedves olvasóinknak az Új Ember Könyvesboltban és webboltban kapható könyveket.+7

Új Ember Könyvesbolt

oSorl2025 64cif62u30óf.0  · Elsőáldozásra szeretettel ajánljuk kedves vásárlóinknak a könyvesboltban és a webboltban kapható könyveinket.Nyitva: H, K, CS, P 9.00-től 17.00-ig Szerdán: 10.00-től 18.00-igTelefonszám: (06 1) 266 0845webbolt: https://bolt.ujember.hu

Mátészalka

SZSZBMK Mátészalkai Kórház

cím: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.

kapcsolódó oldal: http://www.szszbmk.hu/mateszalka

lelkész: Heidelsperger István római katolikus pap

elérhetősége: +36 30 968 6931

beteglátogató: Farkas Istvánné Elza

elérhetősége: +36 30 419 0527

Farkas Istvánné, Elza gondolatai a beteglátogatói szolgálatról:

Korábbi munkám során, hitoktatóként dolgoztam 18 évig. Érzékenységem az emberi problémákra, mindig is meg volt. Így amikor megkerestek, gyermekek helyett felnőttek lelkét ápoljam, gondolkodóba estem. Nyugdíjas éveimhez közel nem akartam új környezetben ismeretlen feladatot vállalni. Mivel a Jóisten újra „szólongatott”, erre már nem mondhattam nemet. Isten szándékát nem tudtam figyelmen kívül hagyni, legfeljebb egy kicsit elodázni.

     Nehéz volt a kezdés, izgultam, hogyan fogok megfelelni a dolgozóknak: ápolóknak, orvosoknak? Hogyan fogadják ezt a számukra ismeretlen szolgálatot? Milyenek lesznek a betegek visszajelzései? Igaz, voltak már tapasztalataim a beteglátogatásban, hiszen évtizedek óta a kamilliánus család önkénteseként, és a középiskolás fiatalokkal is sokat jártam, intézetekben, és ápolási osztályok idős betegeihez.   

 Reggelente, még át sem öltözök, s már több beteggel találkozom, beszélgetek. Jó érzés, hogy megismerjük egymást, örülünk egymásnak, biztatom, erősítem őket, mellettük lehetek. Egy szürkületkor, mikor indultam haza, egy haldokló beteg hozzátartozója ment előttem, majd hirtelen megfordult és hosszasan beszélgettünk. Megható, és megtisztelő volt számomra, hogy ismeretlenül megosztotta velem érzéseit, fájdalmait.

     Az elmúlt egy év alatt sok pozitív tapasztalattal és emlékkel lettem gazdagabb. Idős emberektől sok ismeretet szereztem, s ebből építkezni tudok a mindennapokban. A Jóisten mindig megfelelően irányít az utamba embereket. Olyanokat, akikkel mély emberi gondolatokat tudunk váltani.

      Egy idősotthonban élő néninek úgy tudtam segíteni, hogy mellette maradtam, ne legyen magányos. Eltört a lába, sokára érkezett érte a mentő.  A kórház dolgozói felajánlottak egy üres ágyat neki.  Közben elmondta érzéseit; létbizonytalanságot és kiszolgáltatottságot érez. Ott maradtam vele végig. A biztonságot akkor én jelentettem neki. Ezek nekem mind-mind, Istentől kapott ajándékok.

    Meg kell említenem, hogy a kívülálló csak azt látja és meg is fogalmazza, hogy ez egy könnyű feladat. Csak ülök egy beteg ágya mellett, vagy a folyosón beszélgetek a hozzátartozóval. Az, hogy a beteg bizalmába fogad, hogy elmondja fájdalmait, engem is megérint. Meg kellett tanulnom, hogy szeretteimhez ne vigyem haza a nehézséget, majd másnap újra folytathassam ott, ahova a Jóisten terelgetett.  Ez egy hosszú tanulási folyamat.

         Ma a munkánknak egy olyan szakaszát éljük, ami nem a személyes kapcsolatokon keresztül, hanem a telefonos beszélgetések során történik. Megpróbáljuk ezáltal egymásban erősíteni a hitet, a reményt és a szeretetet.

Nagyböjtben rendezzük „háborús” kapcsolatainkat, tegyen az Úr igazságot közöttünk! – Lelkinapon vettek részt az egyházmegyei kórházlelkészség munkatársai Mátészalkán

kovacs.agi

Heidelsperger István esperes, plébános atya meghívására március 23-án Mátészalkára utaztak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának beteglátogatói. Farkas Istvánné Elza beteglátogató kolléganőnk közreműködésével kedves fogadtatásban volt részünk, és István atya mély, gondolatébresztő előadásai feltöltötték a „lelki tankunkat”.

István atya első előadásában a „Dávid megkíméli Sault” című szentírási szakaszról elmélkedett (ld. 1Sám 24,1-8).

„Dávid innen fölfelé húzódott, és Engedi rejtekhelyein húzta meg magát. Amikor Saul visszatért a filiszteusok elűzése után, jelentették neki: „Dávid most Engedi pusztájában van.”  Erre Saul maga mellé vett háromezer, egész Izraelből válogatott férfit és kivonult, hogy a sziklás erdő keleti oldalán felkutassa Dávidot és embereit. Odaért az út menti karámhoz. Volt ott egy barlang. Saul bement, hogy betakarja a lábát. Dávid és emberei a barlang mélyén tanyáztak. Dávid emberei így szóltak hozzá: „Lám, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr: Kezedbe adom ellenségedet, hogy azt tégy vele, amit akarsz.” Dávid meg odament, és titokban levágott Saul köntöséről egy bojtot. Ám utóbb bántotta Dávidot a lelkiismeret, amiért levágta Saul köntöséről a bojtot. Azt mondta embereinek: „Az Úr őrizzen attól, hogy valamit tegyek uram ellen és kezet vessek rá, hiszen az Úr fölkentje.” És Dávid kemény szavakkal rendreutasította embereit és megtiltotta nekik, hogy kezet vessenek Saulra. Saul elhagyta a barlangot, és ment az útján” (1Sám 24,1-8).

A szentírási szakasz előzménye, hogy Saul szolgájának nevezi ki Dávidot, a lányát is feleségül adja hozzá, de később féltékeny lesz Dávidra a fliszteusok felett aratott győzelme miatt, és meg akarja őt ölni. Saul Dávid és saját népe ellen fordul, Isten elveszi tőle a Szentlelket, a lélek „megborul benne”, és az elméjét is teljesen behálózza.

Hogyan engedi meg ezt az Isten? Ez a kérdés napjainkban is sokszor elhangzik. Istenen kérjük számon azt, amit az emberi gonoszság művel. Minden bűnnek következménye van, amiért vállalni kell a felelősséget. Minden lehetőség egyben felelősség is, adott számunkra az értelem, a szabad akarat és a döntés lehetősége. Választhatunk jó és rossz között, és választhatunk a bosszú, vagy annak elengedése között.

Az ember nincs előre beprogramozva, élete döntések sorozata. Dávidnak is a döntés lehetőségét adta az Isten. Dávidot, a kor törvénye szerint felmentették volna, ha megöli Sault, de neki a lelkiismerete nem mentette volna fel saját magát, sőt embereinek sem engedte meg, hogy megöljék Sault. Istent kéri, hogy legyen a király bírája, s így megmenekül a gyilkosság bűnétől.

Mi a mindennapokban szüntelenül ítélkezünk egymás felett: „Majd én megadom neked!” „Jössz te még az én utcámba!” Ellenségeskedünk, háborúzunk. Képletesen és a szó szoros értelmében is. A háborúban nincsenek győztesek.

Háborúval nem lehet békét teremteni. Tudjuk kimondani: „Uram, elfogadom a Te döntésed! Legyen meg a Te akaratod.” Minden NAGYPÉNTEK után HÚSVÉT következik. A nagyböjt hátralevő napjaiban rendezzük „háborús” kapcsolatainkat, legyen az Úr a bíró, legyen Ő az, aki igazságot tesz közöttünk.

István atya a második előadáson Jézus főpapi imájáról (ld. Jn 17,9-26) elmélkedett.

Ima az apostolokért

Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid – hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való.  Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság.  Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

Ima a hívőkért.

De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek” (ld. Jn 17,9-26).

István atya kifejtette: az a segítő, aki csak saját erejére támaszkodik, előbb-utóbb beleroppan, vagy rezignálttá válik. Az, aki csak Isten felé fordulva él, csak a „vételre” beállítva, szent önzéssel nem veszi észre az emberek szükségletét – ez embertelen Istenszolgálat. Ha nem adod tovább a kapott jót, eltompul a „vevő készülék”.

Tanuljunk Jézustól, Aki Istenre figyelve, Isten felé fordulva imádkozik. Így kell szüntelenül mi is betájoljuk magunkat.

Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti” (Jn 13,31).

Isten Fia megdicsőítésének célja, hogy örök életet adjon az embereknek. Életet csak az Isten adhat. Jézuson keresztül leszünk Istent ismerőkké. A megismerés az Ószövetségben a legintimebb kapcsolatot jelenti. Az Újszövetségben Jézus élete tökéletes, teljes, egész, elvégeztetett, beteljesedett. Isten tőlünk is küldetésünk beteljesítését várja el.

Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. A Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét az esti vigília szertartással veszi kezdetét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. A húsvéti vigília szertartása a tűzszentelés szertartásával kezdődik. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, mely belevilágít a templom sötétjébe, de egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik.

Az evangéliumban Péter könnyei által láthatóvá válik az ember, aki kiemelkedik a sötétségből. Isten szava felráz, megsemmisít, újjá teremt, megtanít tájékozódni a sötétben.

Mit jelent számunkra megvallani a hitünket? Mit jelent, hogy lemondunk a sátán kísértéseiről? Mit jelent a mindennapokban a hit átadása? Hogyan tudunk hiteles keresztények, tanúságtevők, jó segítők lenni?

Nagyböjtben fontos végig gondolni, hogy milyen válaszokat adunk ezekre a kérdésekre.

***

Az elmélkedéseket követően közösen átsétáltunk a Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda épületébe, együtt ebédeltünk a diákokkal, majd megtekintettük az iskolát és az óvodát.

István atya nemcsak ezek működéséről, küldetéséről beszélt nekünk, hanem bemutatta Mátészalka számos turisztikai attrakcióját is, melynek köszönhetően megváltozott a Kossuth utca régi, történelmi arculata Mátészalkán. A „Fény utcája” projektelem, a terület részbeni rekonstrukcióját tartalmazza, de az első villamosított lakóház, illetve a mozi épületét is felújították. Ezekben egy Film- és Színháztörténeti, valamint egy Fény- és Technikatörténeti Múzeumot is kialakítottak. Ezen az utcán sétálva kicsit megelevenedett előttünk a történelem, megtudtuk, hogy 1864-ben Schwartz Mór és testvére, Jakab egy korszerű mezőgazdasági gyártelepet létesítettek, gőzmalommal, szesz- és likőrgyárral. A párizsi világkiállításon járva vásároltak a cégük korszerűsítésére egy egyenáramú dinamót. A gyártelepről azonban elvezették az áramot saját házukhoz, persze az utcákon végig lámpaoszlopokat szereltettek fel, így 1888-ban hazánkban elsőként hozták létre a közcélú villanyvilágítást, egy időben New Yorkkal, öt évvel megelőzve Budapestet. A mai Mátészalkán a Kossuth utca 16. őrzi az első magyar villamosított lakóház emlékét.https://kolcseytv.hu/a-feny-utcaja/embed/#?secret=Ody9TGVRUehttps://pannoniakincsei.hu/mateszalka-a-feny-varosa-hollywood-bolcsoje/embed/#?secret=iMil2AASZe

Köszönjük ezt a tartalmas, szép napot!

Berényiné dr. Felszeghy Márta

koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Megélni a hétköznapok „ halk szirom-csodáit”

Kétévnyi bezártság, elszigeteltség, most pedig a háborús helyzet okozta félelem, a világ zaja, csörtetése közepette, forrón vágyunk egy hely után, ahová elvonulhatunk önkéntes „számüzetésbe”, ahonnan kikzárhatjuk azokat a tényezőket amelyek mind mindfélelmmel, gyötrődésset, álmatlan éjszakákkal és aggódó nappalokkal bilincselték meg szívünk- lelkünk szabadságát, a Szeretetre.

Az elvonulás, „pusztába vonulás” nem egyenlő a magánnyal,a kirekesztéssel. Inkább lecsendesedés, tiszta fejjel, értelemmel átgondolás, korrigálás, erőgyűjtés, felkészülés.

A Lelkigyakorlatos esték főként így Nagyböjt idején, segítenek a terhek átgondolásában, átalakításában vagy épp letételében.

Mátészalkán  a templombúcsú előtti két estén március 18.-19.-én Eiben Tamás, vámospércsi plébános hívott bennünketelmélkedésre,„közösen indulni el egy lelki utazásra, a bennünk rejtőző, megbúvó érzések, gondolatok,lelkiekben történő megosztására,mellyel egyben vígasztalunk, bátorítunk, néha figyelmeztetjük is egymást.”

A hétköznapok rohanásában csak „túléljük” , átrohanunk, letudjuk a napokat…ahelyett, hogy „megélnénk az életünket átszövő hétköznapi jelen pillanatokat”.

Ha egy végrendeletet írnánk, és számot kellene adnunk arról, melyek az igazán fontos dolgok számunkra, lehet, hogy nagy gondban lennénk?…”Mi lenne a fontossági sorrend?… Az, amivalóban fontos.”…- teszi fel a kérdést.

 A Nagyböjti időszakban, kiváltképp próbálunk oda figyelni, hogy felajánljunk valami „fontosat”, hogy jót cselekedjünk,” ellenálljunk a csábításnak”… de vajon ”mire  csábít bennünket a gonosz?”…

Leginkább, hogy „legyünk kétségbeesve” mindazon okok, körülmények miatt amelyeket a hétköznapok folyamán átéltünk, és hogy féljünk.” Miért olyan félelmetes csábítás a félelem, a kétségbeesés?- „mert akkor nagyon távol járunk az Istentől.”- figyelmeztet a lelkivezető.

A Szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes Szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár:aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben.”

Az Úr, minden nap bátorít. Az év 365 napjára kinyilatkoztatta az Ő igéjében: „Ne félj.” „, „ne félj, te kicsiny kis nyáj”. „Ne félj, csak higgy! Ne félj és légy bátor!”

„Ahová Isten elvezet, azon át is visz.”

„Mert az Ő Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.”

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, és a józanság lelkét.” „Istenben bízom nem félek.”

„Ha ezren esnek is el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.””Mert én veled vagyok, megőrizlek téged , akárhova mégy, és vissza hozlak erre a földre. Bizony ,nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

„ Az Úr megőriz minden bajtól, megőrzi életed.”

Mindezeket neked, nekem, megígérte az Úr.

Arra azonban „nem kaptunk ígéretet, hogy életünkben nem lesznek betegségek, tragédiák, veszteségek, fájdalmak”…DE azt igen, hogy „Mindaz, aki hisz énbennem, nem fog elveszni, hanem örök élete van.”

Ezért kell elszakadnunk,kivonulnunk a „pusztába”, Hozzá, hogy újra és újra felsajduljon bennünk annak a mérhetetlen kegyelemnek, Szeretetnek  a „csodája”, amely napról napra segít „hordozni a saját keresztünket”-VELE.

Mindenkinek más más kereszt adatott, vállalt fel- ne hasonlítgassunk. Van egy olyan mondás.”Ha már segíteni nem tudunk(akarunk) a másik terhét cipelni, legalább ne tegyünk rá.”…

Ugyan így és ezért, egyen egyenként-is- más csodákkalajándékoz meg a Jóisten. Nemás csodáját lesd hát, ne azt kutasd, ne méricskélj, és főleg ne irigykedj.

ATEszámodra is millió apró csoda rejtekezik napról napra körülötted, mely Neked nyitogatja szirmait- VEDD észre, hajolj le hozzá, illatozd meg, töltődj fel szépségétől, illatától, különlegességétől, és lelked mosolya varázsolja el gondterhes arcod ,simítsa ki  redőit az Isteni Kegyelem érted lehajló végtelen Szeretete.

Útravalóul csodás bátorítást kapott Isten népe Mátészalkán Eiben Tamás atyától:

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld

meghasadjonÉs tűz nyelje el Sodomát.

A mindennapok kicsiny csodái

nagyobb és titokzatosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre

Hallgasd, figyeld, hogy mit

dobog.

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodálatosabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,

Nézd a kis ezüstpontokat:

Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,

Hogy nő, hogy törpül el veled.

Nem csoda ez?-s hogy

tükröződni

Látod a vízben az eget?

NE VÁRJ NAGY DOLGOKAT ÉLETEDBE,

KIS HÓPELYHEK AZ ÖRÖMÖK,

SZITÁLÓ, HALK SZIROM-CSODÁK.

RAJTUK ÁT ISTEN SZÓL: JÖVÖK.

s egyben házi feladatot is : „Aki tudja, mondja el annak, aki nem tudja.”

…”amely nép sötétségben él, ne zászlót vigyetek előtte, hanem lámpást…”(Ady Endre)- Legyetek tehát Isten élő lámpásai.

Koleszár Mária

J

„EGY PILLANATRA SEM MERÜLT FEL, HOGY ELHAGYJAM KÁRPÁTALJÁT” – INTERJÚ MAJNEK ANTAL PÜSPÖKKEL

Exkluzív online interjút adott a 777-nek Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök, aki már 33 éve szolgálja Kárpátalját. A ferences szerzetest Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké, ő lett a Munkácsi Egyházmegye első püspöke. Egészségügyi okokból többször kérte nyugalmazását, Ferenc pápa végül 2022. január végén fogadta el azt. Azóta sem hagyta el Kárpátalját, Rát faluban él és ott szolgál. Beszélgetés a háborúról, Kárpátaljáról, a béke fontosságáról és arról, hogy mibe lehet kapaszkodni egy rendkívüli időszakban.

Egészségügyi okokból kérte a nyugalmazását, amit Ferenc pápa 2022. január végén el is fogadott. Hogy érzi most magát?

Jól vagyok, de az érzéseimet meghatározza most a háborús helyzet. A kápolnánkban mindennap összejövünk kétszer is szentmisére, délután pedig szentségimádásra. Ott, azt hiszem, mindannyian békét kapunk.

Most Ön Rát faluban lakik, amely közel van Felvidékhez és a magyar határhoz is. Felmerült, hogy a háború miatt átjön Magyarországra?

Egy pillanatra sem merült fel bennem, hogy elhagyjam Kárpátalját, különösen, hogy látom, hány ember ment már el a harminc év alatt, hány fiú és férfi ment el a forradalom idején, és most már a maradék is igyekszik elmenni.  

Mi az, amit Ön személy szerint tapasztalt a napokban a háborúból?

Meglepetés volt február 24-én, hogy kirobbant a háború. Persze a média már felkészített, de senki nem gondolta volna, hogy ilyen villámcsapásszerűen fog lecsapni az országra, hogy ártatlanok halnak meg minden egyes nap. Itt egyelőre béke van, nincs pánikhangulat az ittmaradtak között. A nagy baj ellenére annak tudunk örülni, hogy most mi is tudunk segíteni másoknak. Hiszen mi már kétszer voltunk nagy árvízben és akkor is sok-sok segítséget kaptunk. Most is sokan jelentkeztek, akik a hozzánk érkező menekülteket szeretnék segíteni.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak kimennek az országból, hanem egy belső migráció is megindult nyugat felé, és van, aki Kárpátalján marad?

Pontosan, már vagy ötvenezer ember van itt Kelet-Ukrajnából, és több százezren mentek ki Lengyelországba, Magyarországra, Moldáviába, Romániába.

Hogyan látja a magyar kisebbség hozzáállását ehhez a háborúhoz? Közeledett egymáshoz a magyar és az ukrán nép?

Most valóban megerősödni látszik a kapcsolat, azt tudom mondani, hogy a kárpátaljai embereket mindegy, hogy milyen származásúak. Hála Istennek, a különböző felekezetek is példamutatóan egységre törekednek itt.

Akik most Ukrajna keleti részéből érkeznek nyugatra, lehet, hogy először találkoznak a kárpátaljai magyarokkal. Olyan szeretetteljes fogadtatásban lehet részük, amire talán nem is gondoltak.

A médiának volt olyan része, amelyik a magyarokat hibáztatta azért, hogy Ukrajna nem kerülhet be a NATO-ba vagy az unióba, illetve a nyelvtörvényre is azt mondták néhányan, hogy Magyarország ezzel vissza akarja csatolni magához Kárpátalját. Én ilyen törekvést senkitől nem hallottam. Ami számomra igazán szép, hogy a sok rosszra senki nem válaszolt rosszal, nem ültek fel a provokációknak itt, Kárpátalján, sem a magyarok, sem az ukránok közül.

Hogyan tudnak segíteni most a menekülteken?

Én a fizikai segítség elé helyezném a lelki segítséget, hiszen az a legfontosabb, hogy ne féljenek, ne uralkodjon el a pánik, ne higgyenek el rémhíreket. Megjelentek például olyan cikkek, hogy itt, Kárpátalján éheznek a gyerekek, amiről szó sincs, a boltok sem ürültek ki ezen az országrészen. Azt látom, hogy az emberek segíteni igyekeznek egymásnak, vigyáznak egymás kiüresedett házaira, tehát ez a kölcsönös szeretet a pánik fölé emelkedik.

Ön nagyon sokat adott Kárpátaljának, de ha ezt megfordítjuk, Ön mit kapott a kárpátaljai magyaroktól és az ottani környezettől?

Mikor idekerültem, harminchárom éve, azt gondoltam, itt egy új missziót kell kezdeni, de valójában a föld alatt megbúvó erős hitet, bátorságot és nagyon nagy szeretetet találtam. Óriási ajándék volt, hogy az emberek itt vágyakoztak az evangéliumra, szomjasak voltak Jézusra. Azóta is ezt érzem, bármerre megyek.

A magyar kisebbség populációja drámaian csökkent az elmúlt évtizedekben Kárpátalján. Mennyire gyorsíthatja meg a háború ezt a folyamatot?

Egyelőre semmi remény, hogy akik elmentek, visszajöjjenek. Ha itt rendeződik a helyzet és béke lesz, vagy az Európai Unióba beveszik Ukrajnát, akkor remélhetőleg néhányan visszajönnek. De azok az emberek, akik eddig is a kényelmet keresték nyugaton, nem fognak visszatérni.

Antal atya mit tudna mondani azoknak, akik konkrétan a háborús övezetből érkeznek, tele reménytelenséggel és félelemmel?

Konkrét segítséget kell nyújtani nekik, már a háború második napján megnyitotta az egyházmegye és az itteni karitász az üresen álló épületeit, lelkigyakorlatos házait – de folyamatosan keresünk további helyeket, amelyeket megnyithatunk a menekülteknek.

A békére hívjuk fel a figyelmet mindannyian ezekben a napokban. Az embereknek előjött az empatikus oldala, rengetegen próbálnak segíteni, illetve sokan Istenhez fordulnak és felismerték azt is, mekkora érték a béke.

Szerintem minden jóindulatú, gondolkodó ember tudja, hogy a béke a legfontosabb. A probléma akkor van, amikor egy ember a saját igazát tekinti abszolút igazságnak, amikor nem tudja elfogadni, hogy az igazság nem benne és bennem, hanem mindannyiunk felett van. Egyedül Jézusban van a teljes igazság és Ő azt mondja, bocsássunk meg egymásnak és imádkozzunk az ellenségeinkért. Ha ezt komolyan vennénk, esélyünk lenne a gyorsabb kibékülésre. Az első a bűnbánat, Istenhez másképp nem közeledhetünk. De akik a bajban is bíznak Istenben, mernek hálát adni előre és dicsőítik Őt, azok megtapasztalják a csodát.

A teljes interjút megnézhetitek itt:

https://fb.watch/buYHKlJaXF/

„Minden reggel, amikor az ember elkezdi a szeretetszolgálatot akkor fent az égben is elindul Árpád-házi Szent Erzsébet, és ő is teszi velünk együtt a jót.” – Zökkenőmentes a menekült családok fogadása, nyugalom uralkodik a barabási karitász bázisponton

kovacs.agi

Kétóránként mintegy száz fő érkezik Ukrajnából a barabási határátkelőn keresztül a település művelődési központjában felállított karitász bázisponthoz, ahol a nagy forgalom ellenére nyugalom uralkodik. A menekült emberek fogadása zökkenőmentes, a feladatok sorrendje néhány nap alatt a helyére került, mindenki tudja, mi a dolga, az érkező önkéntesek is hamar feltalálják magukat.  

Mint ahogy arról korábban is írtunk, az ország karitatív szervezetei a menekült családok egyenlő mértékű, kiegyensúlyozott ellátása érdekében más-más határátkelő helyen állították fel bázisaikat. A Katolikus Karitász – és ezen belül az egyházmegyék karitász központjai – Barabáson koordinálja a menekültek fogadását, továbbutazását. A munkatársak éjjel-nappal jelen vannak a bázisponton, éjszakánként is csak 1-2 órát pihennek a tábori ágyakkal ellátott fűtött sátorban, majd pár nap után felváltják őket, így folyamatos a karitász jelenléte.

Csordás Gábor atya, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei karitászigazgatója is naponta részt vesz ebben a szolgálatban, intézkedik, egyeztet. Gábor atya legutóbb arról tájékoztatott bennünket, hogy az egyházmegyei karitász mobilnet segítségével internet hozzáférést nyújt a menekülteknek a barabási hárátkelőhelyen és a befogadó pontokon. Így tudják a kapcsolatot tartani szeretteikkel és tudnak informálódni az otthon helyzetről.

Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász központ igazgatója szintén az elsők között szállította az egyházmegye híveinek adományait a kérdéses helyekre. A siroki plébános most a legfontosabb feladatának tartja, hogy segítsen a bajba jutott családokon, így szombat estig marad a bázisponton.

Ferenc atyát arról kérdeztük, hogy az adományokon, szállásadáson túl hogyan tudunk segíteni a megtört életű menekült családoknak.

„A karitászban a nehezebb feladat az adományok átadása. Mindannyian tudjuk, hogy itt most többről van szó, mint egyszerű adományozásról. Az emberek tőlünk várnak valamit. Azt hallottam, hogy odaát ijesztgetik őket velünk, hogy hazánkban a karitatív szervezetek nem szívesen fogadják őket és attól is óva intenek minden határátkelőt, hogy magyar rendszámú autóba szálljanak be. Ideérkezvén, a családok kellemesen csalódnak, meglepődnek a mosollyal, örömmel teli fogadtatáson, és ez máris kezdi lerombolni bennük azt a gyászos hangulatot, amit mindannyian megélnek egyrészt a háború miatt, másrészt azért, mert nagy részük csonka családként jön át, mert a férjeket nem engedik át a határon. Ezzel a kettős gyásszal a lelkükben érkeznek.

Nem szabad, hogy a kialakult helyzet lelkileg nagyon megviselje őket, mert az a gyerekekben fog nyomot hagyni. Mi ebben próbálunk nekik segíteni, beszélgetünk velük, bátorítjuk őket, játszunk a gyerekekkel – aminek nagyon örülnek –, és érzik azt, hogy nincsenek egyedül, törődnek velük, nagy segítséget kapnak. Tapasztaljuk, hogy amikor néhány órás, vagy egy napos ittlét után távoznak, akkor a felnőttek és a gyerekek is odajönnek hozzánk elköszönni.

Ez a feladat nagy kihívás, de a sok éves tapasztalatom azt mutatja, hogy ehhez mi fentről óriási erőt kapunk. Minden reggel, amikor az ember elkezdi a szeretetszolgálatot akkor fent az égben is elindul Árpád-házi Szent Erzsébet, és ő is teszi velünk együtt a jót.

Az az összefogás, ami megtapasztalható az egyházmegyékben, az országban, egy kicsit kijózanította a magyar embereket, felismerve, hogy ez a mi igazi énünk nem pedig a széthúzás.

A néhány órás alvás és az egész napos feladatok miatt fáradtak vagyunk, de emberekkel,  hatalmas összefogással, adományaikon keresztül sok jószándékú ember tenni akarásával  találkozunk, ami erőt, biztatást ad.  

Idefelé jövet az autópályán mögöttem haladt egy számomra ismeretlen személyautó és a sofőr – látva az autón a humanitárius segélyszállítmány feliratot – a benzinkútnál sok egészségügyi eszközt adományozott. Annyi jó dolgot kapunk és sajnálom az adományozókat, akik nem tapasztalják meg az átadásnak az örömét. Mi aratjuk le az ő adományaiknak a gyümölcsét a köszönettel, hálával, baráti ölelésekkel, tisztelettel, mosollyal, könnyes szemmel mi találkozunk.

Ferenc pápa is kérte, hogy hamvazószerdán a békéért böjtöljünk, imádkozzunk. Kérjük a Jóistent, hogy formálja át azoknak a vezetőknek a gondolkodását, akik miatt kitört az értelmetlen háború.”

A Katolikus Karitász barabási bázisközpontja vasárnap dél óta működik, Zagyva Richárdot, az országos szervezet alelnökét a bázison uralkodó helyzetről kérdeztük: 

„A helyi művelődési központ udvarán felállított sátrakban fogadjuk az adományokat, információs pontot működtetünk, és fűthető sátor biztosítja az éjszakai pihenésünket. Hétfőn már több munkatársunk érkezett Budapestről, a Debrecen-Nyíregyházi-, Győri-, Egri-, Nyíregyházi egyházmegyékből, valamint önkénteseket is fogadtunk az ország különböző pontjairól, és folyamatosan várjuk az utánpótlást.  

Igyekszünk úgy koordinálni az önkénteseket is, hogy néhányan minden nap legyenek itt, sokat segít, ha erről előre egyeztetünk a karitász központi telefonszámán: +36 1 372 0910

Az önkéntesek feladata a családok fogadása (magyar, angol, orosz, ukrán nyelven), adományok válogatása, a felmerülő problémák kezelése, segítségadás. Játszani, foglalkozni kell a gyermekekkel, adott esetben koordinálni a családok továbbszállítását. Gyakorlatilag az érkező menekültek itt tartózkodását és a továbbjutását kell segíteni bármilyen módon.

Folyamatosan érkeznek az emberek, van, hogy egyszerre több családot, vagy csoportokat fogadunk, tegnap 59 különböző nemzetiségű diák érkezett, ők Ukrajnában tanulnak.

Ideérkezve regisztráljuk őket, és azonnal kiderül, hogy kinek miben tudunk segíteni, hiszen mindenki más helyzet előtt áll. Van, aki csak élelmiszerhez szeretne jutni és tovább utazik, több családot csak a határig hoznak el és meg kell szervezni az idejutását illetve a továbbutazását a már meglévő fogadóhelyre, de olyanok is akadnak, akiknek nincs befogadó szállásuk, és amíg ezt nem tudjuk megoldani addig itt tartózkodnak.

Közben érkeznek az adományok, azokat válogatják a munkatársaink, az önkéntesek készítik a meleg teát, forró levest, szendvicseket, úti csomagokat.

Éjszakánként 1-2 órára megnyugszik a forgalom és utána ismét érkeznek a csoportok. Tegnap éjszaka pl. hajnal 1 órakor kellett elszállítani családokat Záhonyba, mert megtelt az itteni 40-50 fős melegedő azonnali megoldást kellett találnunk.

Kedden egy Rajna-Újfaluból érkező hétgyermekes magyar családdal is találkoztunk, az 1, 6, 7, 8, 10, 14 éves korú gyerekek – nagycsalád révén – mindkét szülővel érkeztek. A legidősebb fiú Szentendrén dolgozik, munkásszállón él, ő ott várja a családját, szállást pedig a város önkormányzata biztosít számukra. „Mindannyian nagyon fáradtak vagyunk, már napok óta nem alszunk, félelemben, hatalmas bizonytalanságban telt az elmúlt egy hét a kialakult feszültség miatt. Fájó szívvel gondolunk a falunkra, majdnem minden család elmenekült, kivéve az időseket. A szüleim is ott maradtak. Ezért is nagyon szeretnénk majd visszamenni. Nehezen hagytuk ott az otthonunkat, de most nem számít semmi csak a gyerekek biztonsága” – fogalmazott a megtört szívű édesanya, és mégjobban meghatódott, amikor az itt tapasztalt fogadtatásról beszélt: „Nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy szeretettel fogadnak bennünket. Nagyon hálásak vagyunk!”

A Recskért Egyesület vezetőjével – aki egyben karitász munkatárs –, érkezett két idős nyugdíjas önkéntes néni, akik azt mondták, ott a helyük ahol segíteni kell. Egy nap alatt hatalmas mennyiségű adományt gyűjtött össze a falu, azt hozták el és itt maradtak szendvicseket készíteni, hogy felváltsák a helybéli asszonyokat, akik éjt nappallá téve szolgálnak a bázison.

Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkező kisbuszok, személyautók állnak meg a barabási bázisponton is adományokat hozva. Képünkön karitász munkatársunkkal a Bagról érkező adományozókat láthatjuk, akik barátaik összefogásának köszönhetően gyűjtötték össze az szükséges ruházati és élelmiszer adományaikat.

Várjuk a további felajánlásokat, önkénteseket a barabási bázisponton!

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász Központ (Nyíregyháza, Tábor u. 1./E., kapcsolattartó: Rosszel Gertrud, 30/116-5737).

A Katolikus Karitász mindezen célok támogatására gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni: A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent), online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász szervezetének központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – CIB Bank 11100702-18792069-36000001

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Menekítik az ukrán SOS Gyermekfalvakban élő gyerekeket

KITEKINTŐ – 2022. március 1., kedd | 13:01

Az SOS Gyermekfalvak hálózata megkezdte a családok evakuálását a megtámadott ukrán településekről. 177 gyermeket és nevelőszüleiket kell kimenekíteni, de ennél jóval több állami gondozott kiskorú él a bombázott területeken. Az első családok már megérkeztek Lengyelországba.

Ukrajnában 64 ezer gyermek él nevelőszülői családokban, az SOS előrejelzései szerint egy totális katonai támadás legalább 16 ezret veszélyeztetne közülük. Az országban jelenleg mintegy 98 ezer gyermek él különböző típusú állami bentlakásos intézményekben.

Az SOS 2003 óta van jelen a háborús helyzetbe került ország kijevi és luhanszki régiójában. 177 szülők nélkül élő gyermekről gondoskodnak nevelőszülői családokban, illetve további közel kétezer hátrányos helyzetű gyermeknek és családjának nyújtanak különböző támogató szolgáltatásokat.

Csütörtökön Sztanicja Luhanszka városát, valamint a kijevi régióban található Brovary városát is súlyos támadás érte, amire az SOS azonnal reagált. Az itt tartózkodó családok és segítő munkatársak ideiglenesen egy bombamenedékben vészelték át a robbantásokat, majd óvóhelyre menekítették őket.

A lengyel SOS Gyermekfalvak segítségével megkezdődött a családok kimenekítése: 40 gyermek február 27-én, vasárnap hagyta el az országot, további 21-et pedig a hétfői nap folyamán helyeztek biztonságba.

A kelet-ukrajnai luhanszki régióban fekvő Popasna város, ahol az SOS családok szintén jelen vannak, jelenleg ostrom alatt áll. A jelentések szerint a lakosok biztonságban vannak és sértetlenek, azonban a városba nem lehet bejuttatni semmilyen tárgyi segítséget, adományt. Az ostrom előtt 15 családnak sikerült elhagynia a várost. Az SOS munkatársai Kijev egyes részein szinte folyamatosan bombabunkerekben tartózkodnak. A támadás alatt álló ukrán fővárosban 21 SOS-gyermek él, ők szintén itt rekedtek. A február 26-án, szombaton reggel lebombázott lakóház az SOS központja mellett állt.

Az SOS Gyermekfalvak az első és eddig az egyetlen olyan szervezet, amely közvetlen támogatást és felügyeletet biztosít a nevelőszülői családoknak annak érdekében, hogy a veszélyeztetett gyermekek és nevelőszülők az ország biztonságosabb régióiba települhessenek át.

„Az állami gondoskodásban élő gyerekek a legutolsók, akikre egy háborús helyzetben gondolunk, pedig ők vannak a legnehezebb helyzetben. Nemzetközi szervezet lévén mindenki próbál segíteni a családoknak. Lengyelország szállással, a magyar szervezet pedig egyelőre pénzbeli támogatással, hogy biztonságba tudják helyezni a gyerekeket, ezért adománygyűjtést indítottunk számukra. Az SOS munkatársai nem fogják magukra hagyni a gyerekeket, bármi is történik. A legnagyobb tragédiát élik át, már másodszorra. Először a szüleiket veszítették el, most az otthonukat, hazájukat. Ők a háború kétszeres árvái” – mondta Kiss Gergely, az SOS Gyermekfalvak ügyvezető igazgatója.

Forrás: SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

Fotó: Sos.hu

Magyar Kurír

A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni:

•    A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)
•    Online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül
•  A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Háború Ukrajnában – Helyzetjelentés Kárpátaljáról: Humanitárius katasztrófahelyzet fenyeget

NÉZŐPONT – 2022. február 28., hétfő | 20:28

Február 24-én, csütörtökön hajnalban Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Szinte ezzel egyidőben megkezdték segítő missziójukat a különböző egyházi szervezetek, így a Katolikus Karitász is. A jelenleg a kárpátaljai Visken tartózkodó Wittmer-Besze Erikával, a Katolikus Karitász sajtóreferensével telefonon beszélgettünk a kialakult helyzetről.

– Mióta vannak Kárpátalján, és mivel segítik a bajba jutott embereket?

– Vasárnap délelőtt érkeztünk a kárpátaljai magyar települések támogatására. A Karitász nemzetközi szervezet. Ahol van plébánia, ott vannak karitászcsoportjaink, így Kárpátalján is. Régóta járunk ide, orvosmissziónk közel öt éve dolgozik itt, ezért nagyon jól ismerjük az itt lakók mindennapjait, azt, hogy mire van szükségük.

A belső menekültek ide is érkeznek. A feladat, hogy fogadják őket, biztosítsanak nekik szálláshelyeket.

Kvóta szerint van megszabva, hogy egy településnek hány menekültet kell befogadnia. A legkevesebb ötven fő, a legtöbb menekültet, ezerhétszáz embert Nagyszőlősnek kell befogadnia. A menekültek a Donyec-medencéből és Kijevből érkeznek Kárpátaljára. Amikor tegnap megérkeztünk, a legkeletibb pontig, Kőrösmezőig jutottunk, innen haladtunk visszafelé. Jelenleg Visken vagyunk, innen megyünk tovább Técsőre, Nagyszőlősre. Rengeteg adományt hoztunk: matracokat, plédeket, takarókat, kötszert, törölközőt, minden olyan dolgot, ami szükséges a menekültek fogadására. A következő szállítmányunk egészen biztosan tartós élelmiszer lesz, amire óriási szükség lesz a közeljövőben.

– Nagyon nagy a félelem és a kétségbeesés az emberek körében?

– Megrendítő volt látni az itteni magyarság kétségbeesését. Nagyon nehéz az anyagi helyzetük, és most még menekülteket is fogadniuk kell. Néha nekik sincs mit enniük, mégis meleg szívvel és tárt karokkal fogadják a Kijevből érkező, elsősorban ukrán nemzetiségű, ukránul beszélő embereket. Eközben

a magyarságot sem kíméli az a mozgósítás, amelynek értelmében minden tizennyolc és hatvan év közötti férfinak be kell vonulnia a hadseregbe.

Úgyhogy fokozottan nehéz helyzetben vannak az itteni magyar családok. A menekültek között vannak, akik később szeretnének visszamenni Kijevbe, vagy a keleti Donyec-medencébe, mások azonban tartósan itt akarnak maradni; lakhatást, munkát keresni a kárpátaljai magyarság településein.

Menekültek befogadóhelye Aknaszlatinán az iskola tornatermében

– Jelenleg mekkora az esélye annak, hogy ne adj’ Isten Kárpátaljára is kiterjed a háború?

– Ettől most még kevésbé tartanak az itt lakók, de nagyon közeledik a front, sajnos van esélye annak, hogy itt is harcok lesznek. Jelenleg azonban inkább attól félnek az emberek, hogy kiürülnek a boltok polcai.

Már most nehezedik az ellátás, és egyszerűen nem lesz mit enniük a lakosoknak.

Ha elérnék a harcok Kárpátalját, az itt élőknek is fegyvert kellene ragadniuk, hogy megvédjék a saját otthonaikat az oroszoktól.

A magyar–ukrán határon

– Hogyan látják a helyzetet, a népesség többsége menekül, vagy egyelőre marad?

– A többség azt mondja, hogy nem szeretne elmenni, itt teremtették meg szerény életkörülményeiket, maradni szeretnének, ha lehetséges. Mi is ebben támogatjuk őket, amennyire ez lehetséges. Nekik itt van a szülőföldjük, még mindig magyarul beszélnek, minden ideköti őket. Akiknek vannak magyarországi kapcsolataik, vagy a gyermekeik máshol élnek, és arra kérték a szüleiket, hogy menjenek utánuk, azok már elmentek, de ők nagyon kevesen vannak, néhány ház ürült ki csupán, azokra is figyelnek a szomszédok.

– A Karitászról tudjuk, hogy segít. A papok mennyire vannak ott a hívek mellett?

– Abszolút jelen vannak. Tegnap Rahón jártunk, ahol a plébános a helyi karitászcsoport támogatójaként fogadta a segélyszállítmányt, amit odavittünk. Nyilván nagyon fontos szerep hárul rájuk, hogy lelkileg támogassák az itteni magyarságot, és minden nemzetiségű embert, és ezt teljesítik is. Bár lett volna lehetőségük, nem menekültek el. Annyi kedvezményben részesültek, hogy a felszentelt papokat egyelőre nem hívták be az ukrán hadseregbe – ha egyáltalán lehet ezt kedvezménynek nevezni. Természetesen ez bármelyik pillanatban megváltozhat. A lényeg, hogy

a papok pillanatnyilag a helyükön vannak, támogatják, segítik az embereket.

Ez azért is nagyon fontos, mert megtudtuk az itt lakóktól, hogy az állam nem fizeti ki a nyugdíjukat, amit hadi célokra fordítanak. Eddig is csak nagyon szerény nyugdíjat kaptak, 25 ezer forintnak megfelelő összeget, de most már ez sem fog megérkezni a számlájukra. Az ukrán fizetőeszköz, a hrivnya mélyrepülésben van, két hete még 11 forintot ért, ma már csak 0,9 forintot adnak érte. Ez is a háborús helyzet miatt van így. Nagyon nagy a drágulás, a boltokban már nem töltik fel a polcokat, hogy tartalékoljanak, ne egyszerre vásároljanak fel mindent az emberek, a mennyiségi kvóta már régóta érvényben van. Van aki úgy kap kenyeret, hogy ismeri a boltost, aki félreteszi neki, különben nem jutna hozzá, ha sorban állna érte.

Háborús helyzet van Kárpátalján is, annak ellenére, hogy a fegyveres harcok egyelőre nem itt folynak.

– Mindezek ellenére van némi bizakodás, remény az ott élőkben?

– Ma beszélgettem egy férfivel, aki azt mondta: megszokták, hogy nagyon nehéz helyzetben élnek. Amitől félnek, hogy a háború elhúzódik, egyre nehezebb lesz. Úgy érzem, megvan a kitartás a kárpátaljai magyarságban, szeretettel fogadják a Kijevből és az országból érkező belső menekülteket, pedig vannak közöttük olyanok is, akiknek ugyanúgy be kellene vonulniuk, mint annak a kárpátaljai édesapának, akinek már el kellett mennie harcolni.

– Mi itthonról mit tehetünk, miben segíthetünk?

– A viski karitászvezetőt idézném, aki imát kér mindenekelőtt az itteni magyarság megmaradásáért, hogy itt, Kárpátalján folytathassák az életüket. Emellett természetesen nagy mennyiségű tartós élelmiszert szeretnénk idejuttatni. Arra készülünk, hogy nagyon hosszúra nyúlhat a jelenlétünk.

Humanitárius katasztrófahelyzet fenyeget Kárpátalja magyar határhoz közeli részén is.

Segíteni lehet pénzadománnyal a karitasz.hu oldalon, illetve az 1356-os segélyvonalon – egy hívással ötszáz forint értékben. A pénzen tudunk venni élelmiszert, vagy amire szükség van. Fogynak a plédek, a takarók, nem tudjuk, meddig lesz minderre szükség. Ha valaki nagyobb mennyiségű élelmiszer-adományt szeretne felajánlani nekünk, erre hoztuk létre a karpataljaert@caritas.org.hu e-mail-címet. Egyéb esetben pedig azt szeretnénk kérni: mivel a Katolikus Karitász nyolcszáz településen van jelen, keresse meg mindenki a hozzá legközelebbi karitászcsoportot, vegye fel velük a kapcsolatot, vagy azzal az egyházmegyei központtal, ahol él. Ott megszervezik a karitász munkatársai, hogy az élelmiszer-adomány eljusson a szükséges helyre. Ezeken kívül önkéntes munka felajánlására vagy fuvarozásra is van lehetőség.

Minden adományt köszönettel fogadunk.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír

Továbbra is várja az adományokat az ukrán háború elől menekülő családok részére

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász szervezete a központi telephelyére: Nyíregyháza, Tábor u. 1/E. Rosszel Gertrud, Tel.: 30/116-5737, vagy a barabási határátkelőhöz.

Túlnyomórészt úton lévő kisgyermekes családokra gondoljunk, ezért olyan hűtést nem igénylő élelmiszerekre van szükség, amit el tudnak fogyasztani akár érkezésükkor a határokon, illetve az átmeneti szálláshelyeken.

Továbbá szükséges: tisztálkodási felszerelés, nők részére egészségügyi eszközök; csecsemők részére pelenka, popsitörlő stb; kisgyermekek részére meleg ruházat, takaró, esetleg édesség, játék; valamint átlátszó zsákokban elhelyezett, feliratozott tiszta, rendezett meleg ruhanemű kortól, nemtől függetlenül. Fogadják a tartós élelmiszer adományokat is, de azokat jelenleg nem osztják ki az érkező családok között. Ezeket akkor továbbítják, ha valahol megállapodnak, és ott kell nekik segíteni.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász mobilnet segítségével internet hozzáférést nyújt a menekülteknek a barabási határátkelőhelyen és a befogadó pontokon. Így tudják a kapcsolatot tartani szeretteikkel és tudnak informálódni az otthon helyzetről.

Az országos karitatív szervezetek felosztották egymás között az ukrán-magyar határátkelőhelyeket – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász szervezete a Barabásnál érkező menekülteket fogadja  

kovacs.agi

Az Ukrajnából érkező menekültek fogadására példaértékű összefogást tapasztalhattunk az elmúlt napokban országunkat, egyházmegyénket érintő hat határátkelőhelynél. Az országos karitatív szervezetek, önkormányzatok, a lakossági megmozdulások erejükhöz, lehetőségükhöz mérten mindent megtettek, hogy a tőlük telhető legjobb ellátásban részesítsék az ukrán háború elől menekült családok.

A segítségadás még hatékonyabbá tétele érdekében az országos karitatív szervezetek felosztották egymás között az ukrán-magyar határátkelőhelyeket, hogy mindenhol egyenlő mértékben, egységesen kapjanak ellátást, segítségadást a menekültek. A Katolikus Karitász, ezen belül a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásznak a barabási határátkelő jutott. Az országos karitász központ isi fog kitelepülni ma, azaz február 28-án, itt kell majd az egyházmegyei karitásznak besegíteni – tájékoztatta szerkesztőségünket Csordás Gábor atya, egyházmegyei karitászigazgató és kérte a karitász csoportokat a következő elvek betartására, amely adott estben a lakosság azon önkénteseinek is támpontot adhat, akik az egyházmegyei karitász szervezetén keresztül szeretnének segítséget nyújtani:  

A határátkelő helyek közül egyedül Barabásra vigyünk adományokat, de azt is egyeztessük az Egyházmegyei Karitász irodával! (Nyíregyháza, Tábor u. 1./E., kapcsolattartó: Rosszel Gertrud, 30/116-5737). A többi átkelőhely más szervezetek hatáskörébe fog tartozni, ezt tartsuk tiszteletben! Természetesen, ha valahol megszorulnak, és segítséget kérnek, segítünk, de ezt központilag szervezik. (

Barabáson szükség lesz önkéntesekre, hiszen ott egész napos, 0/24-es ügyeletet kell tartani.

Továbbra is kiemelt feladat a befogadó állomásokon és a településeinken lévő menekültek segítése, erre összpontosítsuk erőinket! Ha valakinek a településén nincsenek ilyenek, de van összegyűjtött adománya vagy szeretne segíteni, az egyházmegyei központ felé jelezze, hogy jól be tudjuk osztani a lehetőségeket, és ne forduljon az elő, hogy az egyik helyen túl sok adomány/segítő van, a másikon pedig senki. Ha pl. gyűjtünk adományokat és a csoportnak nincs rá helyben szüksége, hozzuk be a központba, hogy innen ésszerűen el tudjuk osztani.

Tegyük a dolgunk és végezzük a szolgálatukat higgadtan. A kapkodás, a rivalizálás, az ellenségeskedés ilyen helyzetben súlyos bűn.

***

Az adományokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász központjában is gyűjtik, ahonnan szállítják majd a megfelelő helyre. (Nyíregyháza, Tábor u. 1./E., kapcsolattartó: Rosszel Gertrud, 30/116-5737) fogadják.

A Katolikus Karitász mindezen célok támogatására gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni: A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent), online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül és a Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye

Kozma Imre atya felhívása az ukrán válsághelyzetben❗️A Máltai Szeretetszolgálat az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított,

aki segíteni szeretne, a 11784009-20200776 számú számlára indított átutalással, külföldről (euróban) 11763842-00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) indított átutalással vagy az adomanyozz.hu oldalon indított online befizetéssel, vagy a 1350-es adományvonalon hívásonként 250 forinttal segíthet.

Gyorssegélyt indít a Katolikus Karitász az ukrajnai háborús helyzetben lévők megsegítésére

kovacs.agi

Gyorssegélyt indít és az ukrajnai válsághelyzetben különösen is azok mellé áll a Katolikus Karitász, akik a legkiszolgáltatottabbak, akinek családja vagy saját jövője érdekében el kell hagynia otthonát. A menekültek ellátására készíti fel kelet-magyarországi logisztikai központját és a határ közelében található önkéntes csoportjait a segélyszervezet. Ezzel egyidőben folyamatos kapcsolatban van az Caritas Ukrajna vezetőivel, akik már 2014. óta támogatják a kelet-ukrajnai háború áldozatait.

A Katolikus Karitász a hosszú távú és célzott segélyezés érdekébentöbb alkalommal egyeztetett a Caritas Europával és a Caritas Ukrajna vezetőségével a kialakult drámai helyzetről. A szervezet folyamatosan informálódik, hogy a segítségnyújtás célzott és hatékony lehessen. Anatoliy Kozak igazgató elmondta, hogy a helyzet óráról órára változik, de a központi iroda kapcsolatban van az ukrajnai karitász csoportokkal. Az igazgató szerint a következő 48-72 óra nagyon fontos lesz az ország jövője szempontjából.

A háború nyolc éve alatt szinte minden lehetséges forrás kimerült. A COVID-19 világjárvány és a romló gazdasági helyzet jelentősen növelte a szegénységet, különösen azon a keleti részen, ahol a helyiek számára mindennapos a túlélésért való küzdelem. A Caritas Ukrajna készen áll a belső menekültek fogadására több helyszínen: Dnyiproban, Poltavában, Zaporizzsjában, valamint a nyugat-ukrajnai Hmelnickijben, Ivano-Frankivszkban, Ternopilben és Lvivben.

A Munkácsi Egyházmegyei Karitász szintén fogadja a belső menekülteket Kárpátalján. Az élelmiszerek, takarók biztosítása érdekében a magyarországi Katolikus Karitász pénzbeli gyorssegélyt küldött, valamint tartós élelmiszert juttat el a térségbe.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítséget és támogatást nyújthassunk a rászorulóknak, még vészhelyzetben is, ahogyan azt kelet-Ukrajnában 2014. óta tesszük” – mondta Tatiana Stawnychy, a Caritas Ukrajna elnöke. „Az emberek aggódnak, különösen azok, akik túlélték a 2014-2015-ös eseményeket, szörnyű tapasztalatokat éltek át, és legfőképpen nem akarják átélni szeretteik elvesztését, otthonuk elvesztését.”

A Katolikus Karitász 3 teherautónyi segélyszállítmányt küldött a menekültek fogadására a határhoz. A szállítmány többek között 100 matracot, takarókat, bébiételt, tartós élelmiszert tartalmaz. A hosszútávú segítségnyújtás érdekében, a menekültek ellátására Fehérgyarmaton és Nyíregyházán ideiglenes központot hoz létre a segélyszervezet, a helyi egyházmegyei karitász szervezetekkel közösen.

A Katolikus Karitász mindezen célok támogatására gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni:

 • 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)
 • Online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül
 • A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Forrás: Katolikus Karitász

További információ: Wittmer-Besze Erika, 06306881989, sajto@caritas.org.hu

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hogyan segíthetünk az ukrán válsághelyzetben? – Katolikus egyházi felhívások

HAZAI – 2022. február 26., szombat | 17:40

Az alábbiakban a hazai katolikus egyházi honlapokon közzétett felhívásokat gyűjtöttük össze; összeállításunkat a beérkező információk alapján bővítjük. Ne feledjük el az adományok mellé odatenni imáinkat is!

Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász az ukrajnai válsághelyzetben különösen is azok mellé áll, akik a legkiszolgáltatottabbak. A szervezet gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni:

– a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint támogatást jelent)
– online adományozással a szervezet honlapján – www.karitasz.hu – keresztül
– a Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Részletek ITT.

*

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Máltai Szeretetszolgálat az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indított. Aki szeretne szegíteni, megteheti az adomanyozz.hu oldalon online átutalással, vagy a 1350-es adományvonal hívásával (egy hívás 250 forint támogatást jelent).

A közvetlen átutalásokat a 11784009-20200776 számú számlán, a külföldről (euróban) érkező befizetést a 11763842-00104881 számlaszámra (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB) fogadja a szeretetszolgálat.

Aki egyéb felajánlást tenne, vagy kapcsolatba szeretne lépni a szeretetszolgálat illetékeseivel, a karpataljaert@maltai.hu e-mail címre írhat.

Részletek ITT.

*

Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tuzséri Páduai Szent Antal karitászcsoportja bekapcsolódott az ukrajnai háború elől menekültek fogadásába, megsegítésébe, elszállásolásába a záhonyi önkormányzattal karöltve.

Karitászcsoport szeretettel kéri a további önkéntesek csatlakozását az Ukrajnából érkező menekültek megsegítéséhez, valamint adományokat is szeretettel fogadnak.

Az adományokat a tuzséri karitászszervezet telephelyén (Tuzsér, Lónya u. 7., kapcsolattartó: Tóth Tiborné: 30/646-3616); a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia épületében (Nyíregyháza, Kossuth tér 4), valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász központjában (Nyíregyháza, Tábor u. 1./E., kapcsolattartó: Rosszel Gertrúd, 30/116-5737) fogadják.

Részletek ITT.

*

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

A budapesti Szent Erzsébet Karitászközpont a – Katolikus Karitásszal együttműködve – szervez gyűjtést és juttatja el az adományokat a rászorulóknak.

Kérik a plébániák híveit, hogy a helyi karitász, vagy a Szent Erzsébet Karitászközpont felé jelezzék felajánlásaikat (élelmiszer, matrac, takaró stb.) és egyúttal azt is kérik, hogy mielőbbi szervezzék meg a gyűjtést.

Részletek ITT.

*

Győri Egyházmegye

A Győri Egyházmegyei Karitász – a Katolikus Karitász koordinálásával – gyűjtést szervez a háború elől menekülő családok számára. Arra kérnek minden jóakaratú embert, hogy a következő tárgyak adományozásával segítse a szolgálatot: matracok, takarók, plédek, melegítést nem igénylő konzervek (májkrém, löncshús, stb.)

Átvételi pont: Apor Vilmos Ház (9027 Győr, Kandó Kálmán utca 10.) H-P 9-12 óra között.

Aki pénzadománnyal szeretné segíteni a segélyakciót az alábbi módokon teheti meg:
• A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 forint támogatást jelent)
• Online adományozással a Katolikus Karitász honlapján keresztül
• A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel: 12011148-00124534-00100008 (Raiffeisen Bank)
• A Győri Egyházmegyei Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel: 10700031-72331772-51100005 (CIB Bank)

Részletek ITT.

*

Görögkatolikus Metropólia

A görögkatolikus templomokban nagyböjt első vasárnapján tartanak a gyűjtést a háborúban szenvedők megsegítésére.

Addig is, valamint azután is a már korábban is segélyezésre használt számlaszámra küldhet bárki adományt, amelyet a bajba jutott testvéreink javára fordítanak.

Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház
10702071-69121841-51400006
A közlemény rovatba csak annyit kell írni: „Ukrajna”.

Részletek ITT.

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök levélben fordult az egyházmegye híveihez és az otthonaikat elhagyni kényszerülő menekült embertársainkhoz.

A levél ITT olvasható.

Aki segíteni tud, vagy rászorul a segítségre, jelentkezzen a segitunk@nyirgorkat.hu e-mail-címen, vagy a +36 30/976 4914-es telefonszámon.

*

Váci Egyházmegye

A Váci Egyházmegyei Karitász is aggodalommal figyeli az Ukrajnában kialakult helyzetet, ezért megkezdte a felkészülést az Ukrajnából hazánkba érkező menekültek megsegítésére.

A gyors és hatékony segítséget elsősorban pénzbeli adományokból tudják biztosítani. Az adományokat az alábbi számlaszámra várják:
OTP Bank Zrt. 11784009-22227148
A közleménybe kérik beírni: „Ukrajnai menekültek”.

Részletek ITT.

Forrás: Katolikus KaritászMagyar Máltai SzeretetszolgálatDebrecen Nyíregyházi EgyházmegyeEsztergom-Budapesti FőegyházmegyeGyőri EgyházmegyeHajdúdorogi FőegyházmegyeNyíregyházi EgyházmegyeVáci Egyházmegye

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Az MKPK Állandó Tanácsának közleménye

kovacs.agi

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa felkéri és megbízza a Katolikus Karitászt, hogy különös figyelemmel és gonddal, a magyar állami szervekkel és más segélyszervezetekkel együttműködve legyenek az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek segítségére, és vegyenek részt az ellátásukban. Erre az MKPK azonnali intézkedéssel megfelelő összeget bocsát rendelkezésükre.

Budapest, 2022. február 25.

az MKPK Állandó Tanácsa

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A segítségnyújtás nem lehetőség, hanem kötelesség! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szükség esetén az üresen álló plébániai épületeket is megnyitja a menekültek előtt 

kovacs.agi

Szívszorító élményben van része azoknak, akik önkéntesként segítséget nyújtanak, vagy rokonként, barátként várják Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány, Tiszabecs települések ukrán-magyar határátkelőin érkező menekülteket. Az emberek sírva szállnak le a vonatokról, vagy lépik át gyalogosan a határt, tekintetükben bizonytalanság, mert nem tudják, hogy lesz a holnap. Kiszakadtak a megszokott életükből, ez szinte sokkhatásként éri őket.

A záhonyi vasútállomásra az első két nap mintegy négyszáz, szombaton már közel ezer menekült érkezett. Gyermekek százai várták édesanyjukkal a váróterem padjain sorsukat. A több száz kisgyermek látványát, az édesapák, férfiak hiánya tette szokatlanná, akiket – a 18-60 év közöttieket – már csütörtök éjfél óta nem engednek át a határon.

Mindemellett a szeretet, az egyként tenni akarás kathartikus élményét is megéli az ember az egyházmegyei Karitász szervezet-, a Vöröskereszt-, a Református Szeretetszolgálat- munkatársai, polgármesterek, önkormányzati munkatársak, lakossági önkéntesek egész napos jelenlétével, akik nyújtják segítő kezüket a menekültek és egymás felé is, rögtönzött logisztikát alkalmazva, amely minden adódó lehetőséget megragad, hogy megoldást találjon egy-egy helyzetre. Így pl. a Budapestről érkező adományozónak hazafelé sem maradt üres az autója, hiszen menekült családot szállított fővárosi rokonokhoz. Egy hátizsákos jól szituált fiatalembert is azonnali cselekvésre ösztönözte a kaotikus helyzet, tárgyi adomány híján nem kevés valutát adott az egyik önkéntes szervezet munkatársának – egyéb szükséges eszközök megvásárlására – és boldogan távozott. A tuzséri karitász csoport közösségi házában két napja tartózkodó 11 fős magyar családot, köztük a fiatal, 8. hónapban járó, második gyermekét váró édesanyát is megviselte az áldatlan állapot. Számukra ideiglenes megoldásként Csordás Gábor, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa a régi plébániaépületben található lakást ajánlotta fel.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaihoz intézett körlevelében éppen erre kéri a plébániavezetőket, hogy az üresen álló épületeiket tegyék alkalmassá arra, hogy a háború elől menekülő testvéreinket szükség esetén be tudják fogadni. „Nehéz időszakban kezdjük az idei nagyböjti készületet, mert a koonavíus járvány mellett kitört a háború az egyházmegyénk keleti határával szomszédos Ukrajnában” – fogalmazott a püspök atya a körlevélben, majd arra is felhívta a lelkipásztorok figyelmét, hogy a kialakult háborús helyzetre tekintettel bátorítsák a híveket a testvéri szeretet konkrét gyakorlására. Mindannyian testvérek vagyunk, a segítségnyújtás nem lehetőségünk, hanem kötelességünk – tette hozzá.  

Ferenc püspök továbbá öt millió Ft-ot szabadított fel a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szociális keretéből a menekültek megsegítésére, ebből az egyházmegyei karitász beszerzi a legfontosabb eszközöket. A főpásztor további támogatásról is biztosítja a karitatív szervezetet.  

Csordás Gábor, a nyíregyházi Magyarok Nagasszonya-társszékesegyház plébánosa, egyházmegyei karitászigazgató meglátogatta a kérdéses településeken önkénteskedő karitász csoportokat, egyeztetett a helyi önkormányzati vezetéssel arról is, hogy egyházmegyénk karitatív szervezete hogyan tud segíteni az ukrán háborúból menekülő embereknek, mire van még szükségük.

Gábor atya a határátkelőkön jelenleg uralkodó helyzetről, állapotokról elmondta, az elmúlt két nap tapasztalata az, hogy túlnyomórészt azok indulnak el Ukrajnából, akiknek van hova menniük. Az elmúlt években az egyre veszélyesebbé vált belpolitikai helyzet miatt már több száz család áttelepült Magyarországra, így a menekültek közül sokan ismerősökhöz, rokonokhoz érkeznek. Egy éjszakára azok maradnak, akik a késő esti vonattal jönnek át a határon és csak másnap tudnak továbbutazni. Vannak, akik a kishatár átkelőn gyalogosan érkeznek, de őket is már a határnál várják a hozzátartozóik, barátaik.

Mint mondta, a határmenti települések lakosai nagyon találékonyak, azonnal segítenek, és nemcsak hidegélelemmel kínálják a menekülteket. Tuzséron szabolcsi töltött káposztát készítettek, Kölcsén a helyiek hurkát sütöttek a 21 családnak, mert azt mondják éhes gyomorral a bánat még nehezebb.

A lónyai polgármester a Facebook oldalán feltüntette azon autók rendszámát, amelyek a menekültek elszállítását biztosítja a határtól a település központjáig, vagy a kívánt helyszínig.

Az egyházmegyei Karitász tiszakóródi csoportja az első perctől kint várja a tiszabecsi határátkelőnél az érkező menekülteket. Meleg teával, úti csomaggal, egy kedves szóval indítják tovább őket. Köszönet az önkénteseknek, a segítőiknek, az önkormányzatoknak, különösen a Tiszakóródi Polgármesteri Hivatalnak a segítségért!

A helyzet óráról órára változik, ez azt is meghatározza, hogy éppen mire van szükségük az embereknek.

Matracokból még mindig hiány van, hiszen egyre többen érkeznek. A családok az éjszakát művelődési házakban, tornatermekben töltik. Az Egri Főegyházmegyétől is kaptunk egy szállítmány matracot, de az egyházmegyei honlapon olvasott felhívásra Dunakesziből is érkezett adomány.

Gábor atya hangsúlyozta továbbá, hogy jelenleg úton lévő családokra gondoljunk, tehát olyan hűtést nem igénylő élelmiszerekre van szükség, amit el tudnak fogyasztani, valamint tisztálkodási, egészségügyi és minden olyan eszközre szükség van, amit egy csecsemő, kisgyermek, állapotos édesanya ellátása is igényel.

Fogadják a tartós élelmiszeradományokat is, de azt jelenleg nem osztják ki az érkező családok között. Ezeket akkor továbbítják, ha valahol megállapodnak, és ott kell nekik segíteni. Hamarosan indul a MKPK nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtése a templomokban, amelyből erre a célra is jut majd.

A karitászigazgató arra is kérte a csoportokat, ahol tudnak érkező családokról azokat írassák be a helyi közétkeztetésbe, ennek költségeit a karitász szervezeten keresztül az egyházmegye fogja fizetni.

Gábor atya arra buzdít mindenkit, hogy helyi szinten mérjék fel, hogy milyen családok érkeznek, mi az igényük, előre egyeztessenek, hogy minden határátkelőhöz jusson elegendő adomány.

Az egyházmegyei karitásznak hosszabb távon az a fontos, hogy azokra figyeljen, akik itt maradnak. Több településen 2-3 család már jelen van, ők ismerőseiknél, rokonaiknál kaptak menedéket. Dolgos emberek, keresik a munkalehetőségeket erről számolnak  be a befogadó családok is. Hamarosan elkezdődnek a mezőgazdasági munkák, azon belül is több lehetőség adódik.

Az iskoláinkban is érezhető nyomot hagy a kialakult helyzet. Imáinkban gondoljunk azokra a kárpátaljai diákokra is, akik a nyíregyházi Szent Imre és a kisvárdai Szent László köznevelési intézmények gimnáziumaiban végzik tanulmányaikat. Ők az iskolai kollégiumokban élnek, most nem tudnak hazautazni és nagyon aggódnak az otthon lévő családtagjaik miatt. Németh István atya a Szent Imre gimnázium lelkivezetője elmondta, lelkileg nagyon megterheli a diákokat a kialakult helyzet.

A Katolikus Karitász már küldött egy teherautónyi gyorssegélyt, pénzsegélyt, majd krízissátrakat is tervez felállítani a határátkelőknél, ez jelenleg egyeztetés alatt van. Az országos karitatív szervezetnek is vannak ukrán bázisai, amelyek a belső migrációban segítenek. Kelet-Ukrajnából Nyugat-Ukrajna felé elég nagy a belső migráció, a határon még sokan nem jönnek át, és a háborúmentes zónába tömörülnek.

A menekültek elhelyezésről az állam gondoskodik. Már most ki vannak jelölve azok az iskolák, tornatermek, kollégiumok, ahol őket fogadják. A jelenlegi átmeneti szállásokon nem maradhatnak 12 óránál tovább. A különböző egyesületek fogadhatják a magyar családokat és elhelyezésükről gondoskodhatnak, az orosz ajkú családok a Bevándorlási Hivatalhoz kerülnek. Az ország felkészültnek látszik.

Határhelyzet Facebook csoporthoz való csatlakozást javasolta a Vöröskereszt egyik munkatársa, amely oldalon a menekültek  kérdéseket tehetnek, fel tanácsokat adnak egymásnak a határhelyzetről, hol tudnak könnyebben átjönni, de az átlépéshez a bevándorlási hivatalhoz szükséges iratokról is informálódhatnak, kormányrendeletről olvashatnak. A munkatársak azt javasolják, hogy tájékozódjanak mielőtt elindulnak otthonról. A csoportnak jelenleg 50 ezer tagja van, csak az elmúlt nap során kétezren csatlakoztak.

Az adományokat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitász központjában is gyűjtik, ahonnan szállítják majd a megfelelő helyre. (Nyíregyháza, Tábor u. 1./E., kapcsolattartó: Rosszel Gertrúd, 30/116-5737) fogadják.

A Katolikus Karitász mindezen célok támogatására gyűjtést hirdet a Caritas Ukrajnával közös munkájának támogatására. A gyűjtéshez többféle módon lehet csatlakozni:

1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)

Online adományozással a Karitász honlapján – www.karitasz.hu – keresztül

A Katolikus Karitász központi bankszámláján „Ukrajnai háború” megnevezéssel – Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ünnepi szentmisében adtak hálát Majnek Antal püspökkel Munkácson

KÜLHONI – 2022. február 24., csütörtök | 18:40

Február 21-én a munkácsi székesegyházban tartott ünnepi szentmisében adtak hálát – Majnek Antal püspökkel, a jelen lévő papokkal és a munkácsi hívekkel együtt – az egyházmegye nyugdíjba vonuló főpásztorának 26 éves egyházkormányzói működéséért és az általa kapott kegyelmekért.

Szent Pál apostol arra tanít minket, hogy mindig mindenért adjunk hálát. Azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk Istennek „gondviseléséért és szeretetéért, mellyel idehívta, kiválasztotta és 26 évvel ezelőtt a kárpátaljai egyház vezetőjévé tette Majnek Antal atyát, a mi püspökünket, aki Kárpátalja püspöke volt, és az is marad, nyugdíjasként is – fogalmazott a szentmise elején Lucsok Miklós apostoli kormányzó. – A mai napon hálát adunk és ő is hálát ad Istennek szolgálatáért és mindazért a jóért, amit Isten őáltala adott egyházmegyénknek, Ukrajnának és az egész egyetemes egyháznak”.

Az apostoli kormányzó felkérte a nyugalmazott püspököt, hogy tartsa meg a szentmisét.

„Legyen most a hálaadás lelkülete bennünk, köztünk” – mondta Majnek Antal püspök. Hozzátette: nagyon megérintette a szünet nélküli hálaadás parancsa mellett Szent Pál egyik kifejezése: „legyen túláradó a hálaadástok” (vö. Kol 2,7).

„Hálát adok” – Majnek Antal prédikációjának minden mondata ezzel a szóval kezdődött, melyben nemcsak eddigi püspöki szolgálatát, hanem egész életét hálával tekintette át. Hálát adott Istennek, aki megtervezte, akarta és megteremtette őt; édesanyjának, aki elfogadta; az orvosoknak, akik világra segítették. Hálát adott a nevelőkért, tanárokért, papokért, az iskola előtti napi ministrálásért, a sok jó barátért az iskolaévek és a katonaság alatt, „mindenkiért, aki elfogadott, segített, szeretett, és azért is, aki megmondta az igazságot”. Hálát adott Istennek, hogy Szent Ferenc életét olvasva kapta meg az Ő hívását, „hogy Vele legyek, Vele éljek, az Ő közösségében”. 33 évvel ezelőtt érkezett Kárpátaljára, az akkori Szovjetunióba, tartományfőnöke kérésére – mondta a püspök, hozzáfűzve: nem könnyen jött ide, de úgy gondolta, egy-két évig csak kibírja azt a szibériai hideget. Ez a kép élt benne a Szovjetunióhoz tartozó területről. „A meglepetésem nagyon kellemes volt: nemcsak hogy nem volt hideg, hanem forró szeretettel fogadtak minket Kárpátalján a hívek; azóta is minden külföldről érkezett pap ugyanezt mondta és tapasztalta.” Hozzátette: „Nagyon nagy hálát adok azért a sok-sok kegyelemért, amit az első közel hét évben tapasztaltam lelkipásztorként a Felső-Tisza-vidéken.”

Szentbeszédében hálát adott Istennek a püspöki szolgálatra való meghívásáért, amit nem könnyen fogadott el, „de segítettek Szent Pál apostol szavai, hogy nem püspök úrnak kell lennem, amit nagyon nem akartam, hanem az Isten szolgája leszek, az ő Egyháza javára” (vö. Kol 1,25). Meghatódva emlékezett vissza beszélgetéseire azokkal az idős papokkal, akik 1989-ig, a ferencesek érkezéséig helytálltak Kárpátalján.

Nagyon nehezen, de szépen vetettek, és az a vetés a nehéz szovjet, ateista, kommunista téli időszakban gyökeret eresztett.

Mire mi ideértünk, a vallásszabadság szép napsugarai, az Isten kegyelme olyan szép virágzást hozott, hogy mi csak bábáskodtunk efölött; végeztük a munkánkat, és láttuk Kárpátalja híveinek óriási nagy hitét. Minden munkám, amit végeztem, a hívek munkája volt, minden nektek köszönhető. Nekem csak vagy segédkeznem kellett új, szép dolgok megszületésénél, vagy örömmel zöld utat adni azoknak, vagy aláírni azokat a szép terveket, projekteket, melyeket mind ti valósítottatok meg” – fogalmazott Majnek Antal. Megköszönte a papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek kitartásukat, hűségüket és buzgóságukat, munkatársainak odaadó fáradozásukat, segítségüket, és a hitoktatók munkáját, akik több százan végeztek 1993 óta az egyházmegyei teológiai tanfolyamon.

A két árvíz tragédiája előhozta az emberekből a nagylelkűséget, és a külföldről segítők adományai, „szeretetözöne” érkezett akkor Kárpátaljára. Hálával említette a több mint ötven szociális-karitatív intézményt, amelyek Kárpátalján működnek és segítik az arra rászorulókat.

„…szeretném megköszönni minden hívőnek az aktív részvételét a szentmiséken, adorációkon, hittanokon; azoknak is, akik otthon, betegen imádkoztak egész egyházmegyénkért, Isten országának növekedéséért, szépüléséért.” „Akarom folytatni, veletek együtt, aktívan és olyan szépen, ahogy ezt Szent Pál apostol kéri” – fogalmazott a nyugalmazott püspök. Hangsúlyozta, hogy most különösen is gondoljunk arra, hogy még béke van. Hálát adott Istennek azért, hogy imáinkra, melybe a pápa kezdeményezésére az egész világ bekapcsolódott, Ukrajna még békében élhet.

Azzal a hittel és reménységgel folytassuk ezt az imát, hogy itt valójában egy szellemi harc folyik! Imádkozzunk azért is, hogy a béke angyalai győzzenek, és a felelősök is a béke mellett döntsenek!”

„Deo gratias – Istennek legyen hála!” – zárta beszédét Majnek Antal püspök.

Majnek Antal prédikációja teljes terjedelmében megtekinthető és meghallgatható ITT.

A szentmise végén először Lucsok Miklós püspök köszöntötte a nyugdíjba vonuló főpásztort. Kiemelte: „Hálát adunk egy időszak örömeiért és kegyelmeiért, de szomorúak is vagyunk, hogy véget ért. Jézus is azt mondta apostolainak: elmegy, mert ha nem teszi, akkor a Szentlélek, a Vigasztaló nem jöhet el hozzájuk. Mi is hálát adunk Antal püspök atya 26 éves egyházvezetői működéséért, az egyházmegye felépítésének történelmi tevékenységéért, s közben engedjük be életünkbe a Vigasztalót is.”

Ezután az egyházmegye többnyelvű családjának, a papoknak és a híveknek nevében köszöntötték a nyugdíjba vonuló püspököt.

Pogány István atya köszönetet mondott azért, hogy Majnek Antal 26 évvel ezelőtt igent mondott a püspöki szolgálatra. Ezzel indult el a kárpátaljai római katolikus egyházi közösség fejlődése. „Amikor készültem összefoglalni ezeket a hálaadó szavakat, rácsodálkoztam arra, hogy Isten mennyire szereti ezt a földet és az itt lakó embereket. Isten a terveit embereken keresztül valósítja meg. Érdekes látni, hogy egy embernek az igenjéből mennyi sok minden születik, hogy Isten mennyi jót tud tenni ezáltal. (…) Antal atya szentelt minket pappá. Nagyon örülünk, hogy itt marad Kárpátalján, itt akar tovább szolgálni.

Mindannyiunknak sokat jelent ferences egyszerűsége, alázatossága és az isteni Gondviselésbe vetett hite, ráhagyatkozása.

Azért is örülünk, hogy itt marad, mert mindannyiunknak szükségünk van támaszára, tanácsára, bátorító szavaira. Fogunk is élni ezzel a lehetőséggel. Püspök atya is számíthat ránk bármiben. Isten áldását kívánjuk és kérjük az életére.”

„Köszönjük, hogy hűséges maradt Istenhez mindvégig, és hogy hűséges szívvel követi Őt továbbra is. (…) „Köszönjük, hogy mindig nyitott volt és marad is Istenre” – fogalmazott Fizer Jenő atya, aki többek között a püspök egyszerűségéről szólt mint az egyik legfontosabbról, ami már kispap korában is nagy hatást tett rá és társaira.

A hívek nevében Popovicsné Palojtay Márta és Tetjana Resetar köszöntötték Majnek Antalt, kiemelve, hogy püspökként is megmaradt lelkipásztornak, amit különösen a munkácsi hívek tapasztaltak a gyóntatásban, szentbeszédekben, beteglátogatásoknál, és mindig készségesen jelen volt számukra papként, lelkivezetőként is; hogy püspökként is megmaradt embernek, megközelíthetőnek; továbbá hogy püspökként is megmaradt Isten gyermekének, és fáradhatatlanul egyre inkább kereste az ő akaratát, nagy példát adva ezzel. „Köszönjük (…), hogy megismertette velünk Istent, és reméljük, hogy a jövőben, ahogy velünk marad, továbbra is ezt teszi.”

Tetjana Resetar hozzátette: a püspök atyát gyakran lehetett biciklin ülve vagy gyalogosan látni, amint a betegekhez ment; mindig hitünk mélyebb átélésére buzdított a szentmiséken, s ezt aktuális mondanivalóval tette. Az egyházmegye olyan volt számára, mint a gyermeke. Magát nem kímélve járta az egyházmegyét, s még a szörnyű állapotban lévő utak sem tartották vissza, hiszen a nyájához sietett. Végül a hívek nevében megköszönte Antal atyának, hogy elhagyta szülőhazáját, hogy Kárpátaljára jöjjön.

Az áldás előtt Majnek Antal arra kérte a jelenlévőket és az „online hálaadókat”, hogy imádkozzanak az új ordináriusért, Lucsok Miklós püspökért, hogy őt nevezzék ki véglegesen az egyházmegye vezetőjének. „Imádkozzatok érte úgy, ahogy értem is, sőt ezekben a nehéz időkben még inkább.” Újra kiemelte, hogy

imádkozzunk a békéért, hiszen biztos, hogy csak nagyon kevesen akarják a háborút. Imádkozzunk, hogy a béke angyalai nyerjék meg ezt a háborút, a szellemi harcot, és ne a gyilkolás ördögei.

Végül házi feladatot is adott a híveknek: mindenki próbálja meg kitalálni, amit nem volt ideje elmondani, hogy vajon miért választotta a szentmise olvasmányának éppen ezt az Izajás próféta könyvéből való részt (Iz 43,1–7), illetve a mustármagról szóló evangéliumi részletet (Mt 13,31–32).

Az ünnepi eseményen magyar, ukrán és latin nyelvű liturgikus énekekkel közreműködött a székesegyház magyar és ukrán kórusa. A liturgiát is ezen a három nyelven tartották. A szentmise főpapi áldással, majd a pápai himnusszal zárult.

A szentmiséről, mely ITT visszanézhető, képgaléria, illetve videoösszefoglaló is készült.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Imaláncot indít a 777 csapata az orosz-ukrán háború miatt amelynek során arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy minden este 20 órakor Istenhez fordulva imádkozzunk a helyzet békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért. Otthonainkban gyújtsunk egy gyertyát, csendesedjünk el, és akár saját szavainkkal, akár kötött imát elmondva kérjük a Teremtőt, hogy a békés megoldás felé vezesse az országok vezetőit.

Több felekezet képviselője is imát írt az imalánchoz kapcsolódva, hogy ilyen módon is közösen tudjunk fohászkodni. Sőt, nem csak a hívő embereket hívjuk, hanem mindenkit, akit aggaszt a háború, és aki az erőszak helyett a párbeszédben látja a megoldást.

Különösen aggódunk és imáinkban hordozzuk a kárpátaljai testvéreinket, akiket nem csak a háború, hanem a besorozás félelme is érint. Imáinkban, gondolatainkban veletek vagyunk ezekben a napokban is, nem engedjük el a kezeteket!

Hamvazószerdáig böjtre is buzdítunk, amelyhez mi magunk is csatlakozunk. Mondjunk le egy számunkra kedves dologról, lehet az étel-ital vagy cselekvés. Természetesen tarthatunk „pozitív böjtöt” is, amikor nem lemondunk valamiről, hanem elhatározunk valami olyat, amely áldozattal jár (plusz ima, másokon való segítség).

Legyen békesség köztünk mindenkor!

Hogyan lehet csatlakozni az imalánchoz?

 1. Minden este 20 órakor gyújts meg egy gyertyát vagy mécsest, csendesedj el és mondj el egy fohászt Európa és a világ békéjéért, az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért.
 2. Ha szeretnéd, akkor jelöld be az oldal alján lévő térképen, hogy honnan imádkoztál.
 3. Buzdítunk arra is, hogy a fohászt követően a meggyújtott gyertya képét fotózd le és a #legyenbéke hashtaggel oszd meg a közösségi oldalakon.

Gájer László római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárának imája a békéért:

Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd.
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük tőled. A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.
Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét.
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen.

Horváth Zoltán római katolikus pap, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia plébánosának, a Pesti-Belső Espereskerület esperesének imája a békéért:

Béke a rend nyugalma (Szent Ágoston; KEK 2304).
Istenünk, Te megteremtetted a rendezett és gyünyörű világot, azért, hogy békében és szeretetben élhessünk. Kérünk, teremts békét a különböző népek és nemzetek életében és szívében! Add, hogy Oroszország és Ukrajna vezetői és népei megtalálják a Hozzád vezető utat, aki meg tudod adni számukra, a mostani konfliktus helyzetben a békét és a nyugalmat. Ámen

Bedekovics Péter református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, a Magyar Cserkészszövetség elnökének imája:

Istenünk! Hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus atyja, s általa a mi Mennyei Atyánk is vagy, hanem a Békesség Istene is! Hozzád kiáltunk, aki az Igazság Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban lévők és a nyomorultak! Hozzád könyörgünk, aki elküldted a Vigasztalás és az Erő Lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig!
Hatalmas Isten, kérünk Téged, hogy ne hagyd a világ vezetőinek szívét megkeményedni, hanem puhítsd fel, formáld át! Adj nekik bölcsességet, adj nekik higgadtságot, adj nekik békességre való vágyat – hiszen boldogok a békességet munkálók, mert ők Isten fiainak neveztetnek!
Imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, kitartást! Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek felebarát felé nyúló, segítő kezet!
Ne hagyj el bennünket, Magasságos Isten – de bármi is történik, legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Kiss Máté a Komáromi Evangélikus Egyházközség lelkészének imája:

Drága Mennyei Atyánk! Mindenható Istenünk! Áldunk és magasztalunk azért, mert Tiéd a hatalom, mennyen és földön. Alázattal és Jézus Krisztus által jövünk most eléd. Tudjuk, hogy Te kezedben tartod a világ történéseit is. Könyörgünk Atyánk, ha lehet, irgalmaddal és kegyelmeddel, Te tartsd meg a békét Oroszország és Ukrajna között, legyen meg a Te akaratod ebben is.
Könyörögve kérünk testvéreinkért, adj most nekik Tőled jövő békességet és ha egyezik akaratoddal, őrizd meg őket. Külön kérünk magyar testvéreinkért, a kárpátaljai magyarságért. Rombold le a gonosz munkáját, őrizd meg őket és adj Tőled jövő békességet testvéreinknek. Nyisd meg Urunk a szívünket és a kezeinket, hogy amiben csak tudunk segítsük testvéreinket. Kérjük, adj békét akaratod szerint, és tedd naggyá nevedet ebben a konfliktusban is. Ámen!

Boros Dávid, a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Budapesti Egyházkerület elnökének imája:

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás 29, 7.)
Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogy sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak.
Kezdd, Uram, bennem a békéltetés munkáját: csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot, töltsd be Szentlelkeddel! Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel! Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a Te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban, környezetemben!
És most, amikor messzebb tekintek, e fáradozásomban csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a Te kezed elér! Könyörgöm, hogy mentsd az embert – ahogy mindig is tetted! Mentsd a testét és mentsd a lelkét! Adj békességet vagy légy velük a háborúságban!
Megvalljuk, Te vagy az Úr mindenek felett, Téged nem lehet legyőzni, hogy Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.

Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, a Pesti Esperesi Kerület esperesének gondolatai:

A keresztények számára minden nehéz helyzet megoldásához útmutató a három legnagyobb ünnepünk. Karácsonykor az isteni Szó testesült meg, aki békességet akar Isten és az emberek között. Karácsony óta hisszük, hogy az Ige azóta is testet tud ölteni a történelemben, a jó szó tud békességet teremteni az emberek között. A keresztények a nagypénteki per óta tudják: megtörténhet, hogy mindenkinek van rész-igaza, mégis elsikkadhat a nagy igazság, s a legártatlanabb jár a legrosszabbul. Nagypéntek óta tudjuk, hogy abszolút igazság nem lesz a földön, de az erőszak és a saját igazság hajszolása nem visz előbbre. És pünkösd óta azt is tudjuk: a legkülönfélébb nyelveket és érdekeket is képes a Lélek áthidalni és összekötni. A Lélek képes olyan magasabb szintű igazságra, egységre elvezetni, amelyet korábban el sem tudtunk képzelni.
A történelemben talán kevés olyan nemzet tudja annyira, mint a magyarok, hogy mit jelent, ha a történelmi határok igazságtalanok, ha a kisebbségnek nehéz sorsa van, ha a nagyhatalmak a fejünk fölött döntenek rólunk. Vannak és lesznek történelmi igazságtalanságok, a mennyek országa maradéktalanul sohasem valósul meg a földön. Ám a megoldás nem lehet a háború. Mindig a legártatlanabbak szenvednek a legtöbbet, őket állítják a frontra és majd nekik kell felépíteni a rommá lőtt otthonokat. Megtanultuk a történelemből azt is, hogy az emberi jogokra hivatkozva roppant hasznot lehet kicsikarni a zavaros helyzetben (fegyverek, részvények, befolyás). Szemünkbe hintik a hangzatos szavakat, és folyik a háttérben a sátáni alku. A morálteológia el tudja fogadni a jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt forradalmat – de a jelen helyzetben nem látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek használata.
Az egyházak hivatása most az keleten és nyugaton is, hogy a békére sürgessék a vezetőket, és leleplezzék az álnok szándékokat. A nyugati katolikus, protestáns, és a keleti ortodox egyházaktól is elvárt, hogy a karácsony, a nagypéntek és a pünkösd szellemében szóljanak.
Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten Fia – könyörülj rajtunk, bűnösökön!

Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnökének imája:

Mindenség Ura, a Világ Alkotója!
Áldj meg minket arcod fényével, melyben ránk ragyogtatod kegyes szeretetedet, éltető tanodat, és a békesség áldásával ajándékozol meg minket.
Hatalmas vagy te a magasságokban, ki erejed teljében trónolsz. Te vagy a béke, és béke a Neved!
Kérünk Téged Jóteremtő – mentségünk és segítségünk – fogadd most szánk szólását és szívünk kérését.
“Szim salom, tová, uvráchá” – hozz békét, jót és áldást ránk, világunkra, az ukrán népre és a kárpátaljai magyar közösségekre, testvéreinkre, hogy mindig és minden órában a te békéd járja át a mi szíveinket.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg a népeket!

CSALÁDPASZTORÁCIÓS TERV
(Készítette Nagy Csaba,
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
családreferense)
2022

2
Tartalom
ELŐSZÓ…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

 1. AZ EGYHÁZMEGYEI CSALÁDPASZTORÁCIÓ OKAI ÉS CÉLJAI……………………………………………….. 5
  1.1. Miért ez az első kötelesség?………………………………………………………………………………….. 7
  1.2. A családpasztoráció útjának horizontja…………………………………………………………………… 8
  1.3. A családpasztoráció célja………………………………………………………………………………………. 9
  1.4. Ami szükséges …………………………………………………………………………………………………… 10
  1.4.1. A kapcsolatok minősége………………………………………………………………………………. 10
  1.4.2. Missziós megtérés………………………………………………………………………………………. 11
  1.4.3. Egység a sokféleségben……………………………………………………………………………….. 11
 2. MIN DOLGOZUNK? ……………………………………………………………………………………………………. 12
  2.1. Egyházmegyei Családpasztorációs Központ…………………………………………………………… 12
  2.2. A papok továbbképzése ……………………………………………………………………………………… 12
  2.3. Családpasztorációs munkatársak képzése …………………………………………………………….. 12
  2.4. Jegyesoktatás……………………………………………………………………………………………………. 12
  2.5. Család csoportok ……………………………………………………………………………………………….. 13
  2.6. Családegyház tervezés ……………………………………………………………………………………….. 13
  2.7. A fogyatékosokkal való foglalkozás………………………………………………………………………. 14
  2.8. A létre nem jött házasságok és utógondozásuk……………………………………………………… 14
 3. MEGÉRTENI, HOGY HOGYAN TEGYÜK………………………………………………………………………….. 15
  3.1. A Családpasztorációs Központ……………………………………………………………………………… 15
  3.2. A papok képzése………………………………………………………………………………………………… 16
  3.3. Lelkipásztori munkatársak képzése………………………………………………………………………. 18
  3.4. Jegyesoktatás……………………………………………………………………………………………………. 18
  3.5. A fiatal házaspárok …………………………………………………………………………………………….. 21
  3.6. Család csoportok ……………………………………………………………………………………………….. 22
  3.7. Az elváltak helyzete……………………………………………………………………………………………. 22
  3.8. Egyéb különleges kezdeményezések…………………………………………………………………….. 24
  3.8.1. Családi napok a plébániákon………………………………………………………………………… 24
  3.8.2. Szülők akadémiája vagy iskolája……………………………………………………………………. 25
  3.9. Az idősek hivatása az egyházban………………………………………………………………………….. 25
 4. KÖVETKEZTETÉS ……………………………………………………………………………………………………….. 26
 5. SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK………………………………………………………………………………………… 28
  FELHASZNÁLT IRODALOM…………………………………………………………………………………………………. 29
  3
  ELŐSZÓ
  „Köszöntsétek Priszkát és Aquilát, munkatársaimat Krisztus Jézusban. Ők életüket kockáztatták értem. Ezért nem csupán én vagyok nekik hálás, hanem a pogányságból megtért
  minden egyházközség. Köszöntsétek a házukban összejövő közösséget.”
  1
  Az általam bemutatott terv szentírási és lelki alapját a Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk. Ebben a néhány versben alapvető adatokat találunk a családpasztoráció újragondolásának hatékonyabbá tételéhez, valamint az új evangelizációhoz való igazításához.
  Szent Pál szükségét érezte, hogy ezt a keresztény házaspárt az otthonukban segítse, hiszen hozzájuk költözött2
  , és velük együtt kezdte meg az evangéliumot hirdetni Szíria utcáin3
  .
  Itt nem tudunk egzegézisbe bocsátkozni, de szeretném aláhúzni ennek a pár versnek néhány
  lényeges elemét. Először is, Aquila és Priszka – elterjedtebb nevén Priscilla – munkatársak:
  társak a munkában, az életben, és mindent, még az otthonukat is megosztják Szent Pállal.
  Másodszor, sokat dolgoztak vele az evangéliumért és a keresztény közösségért, amiért hálásak is a megtértek. Harmadszor, ők is felelősek a keresztény közösségért.
  Bátran azt kérdezhetjük magunktól: lehetséges, hogy egy keresztény házaspár tanúságtétele, amelyet az újszövetségi szentírásban olvashatunk, napjainkra is vonatkozhat? Tudunk-e ennyire mélyen érintett családokról, akik a püspökkel és a papokkal való közösségben ilyen felelősséggel élik meg az evangéliumot? Lehet-e olyan plébániákat kialakítani,
  ahol az evangélium örömhírét családok adják át családoknak?
  Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításában így fogalmaz: „A családokban
  megélt szeretet öröme az Egyháznak is ujjongása.”4 Amiként a szinódusi atyák jelezték, a
  házasság válságának számos jele ellenére „a család utáni vágy továbbra is eleven és ösztönzi
  az Egyházat, főként a fiatalok között. E vágy válaszaként a családra vonatkozó keresztény

1 Róm 16,3-5.
2 ApCsel 18,3.
3 ApCsel 18,18.
4 https://katolikus.hu/media/ferenc_papa_amoris_laetitia_2016.pdf, 5.
4
üzenet valóban örömhír”5
. Nem feledhetjük, hogy: „A szinódusi atyák sürgették, hogy a keresztény családok, a házasság szentségének kegyelméből fakadóan a családpasztoráció elsődleges alanyai legyenek, mindenekelőtt azáltal, hogy »a házastársak és a családok a család-egyház« tanúságát nyújtják.”6 Folytatva pedig megerősíti: „Hogy a családok a lelkipásztorkodás egyre aktívabb alanyai lehessenek, »a család belseje felé irányuló evangelizáló és
kateketikai erőfeszítésre« van szükség , amely a családot ebbe az irányba tereli”
7
. Ferenc
pápa egyértelművé teszi küldetésünket:
„»A családpasztorációhoz elsődlegesen a plébánia – egy családokból álló család –
járul hozzá, amelyben mindaz, amit a kisebb közösségek, az egyházi mozgalmak és társulatok tudnak adni, harmonikusan összekapcsolódik.« A sajátosan a családok felé irányuló pasztorációval együtt szükséges »a papok, diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, hitoktatók és más lelkipásztori munkatársak megfelelőbb képzése.«”8
Az első részben kifejtem a terv okait és céljait, hogy nyomon kövessük a távlatokat és
lássuk az utat. A második részben a jövőben megvalósítható javaslatokat teszek egyházmegyénknek és a plébániáknak. A harmadik részben leírom, hogy meglátásom szerint hogyan
célszerű a megvalósítás, és útjelző táblákat adok a családokkal és a családokért fáradozó
plébániák útvonaltervezéséhez.
Meggyőződésem, hogy Isten Lelke ma is szól Anyaszentegyházunkhoz. Rajtunk múlik,
hogy hallgatunk-e rá, felismerjük-e a hangját az imáinkban, és meghalljuk-e, hogy mi az
Isten akarata. Meg vagyok győződve arról, hogy minden emberben és minden családban
felismerhetjük Krisztust, aki által hivatásunk egyre teljesebbé válik az Egyház és az emberek
szolgálatában.

5 Uo.
6 Uo., 200. pont, 115.
7 Uo., 202. pont, 116.
8 Uo., 116-117.
5

 1. AZ EGYHÁZMEGYEI CSALÁDPASZTORÁCIÓ
  OKAI ÉS CÉLJAI
  Az egyházmegyénkben végzett lelkipásztori tevékenységekből és az elmúlt években felhalmozott tapasztalatokból indulok ki, valamint abból a kérdésből, hogy mi a mai család
  szerepe az Anyaszentegyházban. Mi az a természetes és pótolhatatlan szerepe a családnak,
  amiben segíteni képes az egyház két alapvető dimenziójában, vagyis az evangélium megélésében és a tanúságtételben?
  Szent II. János Pál pápa a család sajátos jellegére hívja fel a figyelmünket, amely a házasság szentségéből fakad: „kis egyház”; „családegyház”9
  .
  „A keresztény házastársak csak akkor tudják felfogni az egyházban betöltött szerepüket, ha megértik az egyház »célját«, – ahogy a pápa mondta -, hogy ők az alanyai
  […], különösen tisztában kell lennie a családnak az egyház küldetésével és ebben a miszszióban való sajátos részvételével.”
  10
  Ez a misszió nagy felelősséggel jár, amint a Katolikus Egyház Katekizmusa is hangsúlyozza: „Két másik szentség, az egyházi rend és a házasság mások üdvösségére irányul. A
  személyes üdvösséghez is hozzájárulnak, de ezt mások szolgálata által teszik. Sajátos küldetést jelentenek az Egyházban, és Isten népének gyarapodását szolgálják”11. Az Isten tervében a családot a maga szentségében azért kaptuk, hogy üdvösséget ajándékozzon minden
  embernek.
  Ma már mindannyian tudjuk, hogy az Egyház létezésének egyetlen kifejezett feladata
  van, Szent VI. Pál megfogalmazásában az 1974. októberi szinódus nyilatkozatára hivatkozva:
  „»Ismételten is hangsúlyozni akarjuk, hogy az egyháznak első és magától értetődő
  feladata hirdetni az evangéliumot minden embernek«. Ezt a hivatást, ezt a küldetést a
  mai társadalmi átalakulások is égetően sürgetik. Az evangelizáció tehát az egyház különleges isteni ajándéka és hivatása; benne maga az egyház tükröződik vissza.”
  12

9 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800926_sinodo.html?fbclid=IwAR0yRcCo38lCweeYsEbPt3Y_fsIxydwxcSS9fsM_epw5FLdU1ixiWTK7904, 3. pont,
2022.02.04. 10:02.
10 Uo.
11 A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1534. pont, 316.
12 Evangelii Nuntiandi 14. pont, 6.
6
Az evangélium ajándéka, amelyet az Egyház kapott Jézus Krisztusban, nem kezelhető
magántulajdonként.
E gondolatok első eredménye az elmúlt években a lelkipásztori tevékenység tudatos
megszerzése volt: a házastársi kapcsolat az egyház két szentségének egyike, amely szerves
része az evangelizációnak. Ha tehát a házastársak – akiket segítenek a papság szentségében
részesültek – megértik, és azonosítják házasságra való hivatásukat az Egyház azon küldetésével, hogy mindenki számára hirdessék az evangéliumot, akkor családként készülnek az
evangelizációra: elkezdik az egymásnak kiszolgáltatott szentséget megélni, működésbe
hozni, mindez pedig pozitív hatásokat fog eredményezni a kapcsolataikban és a gyermekeik
nevelésében. A kérdés tehát: hogyan evangelizáljuk a családot? Először is:
„A hit gyermekeknek történő továbbadásának gyakorlata – abban az értelemben,
hogy megkönnyíti a hit kifejezését és növekedését – lehetővé teszi, hogy a családok
evangelizáljanak, s hogy spontán módon elkezdődjék a hit továbbadása mindazok számára, akik kapcsolatba kerülnek velük, a közvetlen családi környezeten kívül is.”13
Tovább folytatódik:
„A család ily módon a lelkipásztori tevékenység alanya az evangélium kifejezett
hirdetésén, valamint a sokféle tanúságtételi forma örökségén keresztül, mint amilyenek:
a szolidaritás a szegényekkel, a nyitottság a személyek különbözőségére, a teremtett
világ védelme, az erkölcsi és anyagi szolidaritás más családokkal, főleg a leginkább
rászorulókkal, a közjó előmozdítása melletti elkötelezettség az igazságtalan társadalmi
struktúrák megváltoztatása által is, arról a területről kiindulva, amelyen él, gyakorolva
az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit.”14
A Szentlélek által a házastársak, elfogadva szentségük kegyelmét, a házastársi kapcsolatukra jellemző egység és termékenység révén, képessé válnak, hogy „egyházat alkossanak”
mások számára. Ez a családpasztorációs terv a családok számára ezt az újrafelfedezést kívánja segíteni, és teljesebb felelősséggel vegyenek részt Isten Országának építésében. A plébániai közösségekben fontos felismerni a hivatás sokszínű adományát, hogy egységben legyünk.

13 Amoris Laetitia, 289. pont, 166.
14 Uo., 290. pont, 166-167.
7
1.1. MIÉRT EZ AZ ELSŐ KÖTELESSÉG?
a) Először is azért, mert a pápa kéri (vö. az egész Amoris Laetitia buzdítást), illetve
mostanra több pápa is kéri. Ez már elég lehet nekünk, keresztényeknek. Emlékezzünk csak,
hogy az Egyház Tanítóhivatalán keresztül maga Isten beszél.
b) A mai helyzetet látva a személy, a család és az maga az élet is óriási kockázatnak
vannak kitéve: családok szakadnak szét, ami súlyos következményekkel jár a társadalomra
és az egyházra nézve egyaránt.
c) A keresztény család identitásáért, a családegyházért, a sajátos hivatásáért és a társadalomban betöltött küldetéséért.
d) Hogy újrakezdjük közösségeink társadalmi és keresztény szerkezetének kialakítását,
tekintettel arra, hogy a család a társadalom és az egyház alapvető sejtje: „Sem az egyház,
sem a társadalom nem képes felépülni a legalapvetőbb és az elsődleges sejt nélkül, vagyis a
család hozzájárulása nélkül”
15, amint az Európai Püspöki Szinódus Különgyűlésének 1993-
ban közreadott zárónyilatkozatában olvasható.
e) Mivel a család természetes és szentségi hivatása szerint a „humanizáció” helye, mind
a személy, mind a társadalom számára.16
f) Mivel a család az a különleges és megszokott hely, ahol találkozhatunk a távoli vagy
közeli családtagjainkkal, barátokkal és ismerősökkel.
g) A felnőtt keresztény hívek hitének elmélyítése.
h) A részegyházak lelkipásztori tervezésével kapcsolatban a Familiaris Consortio többek között pontos lelkipásztori útmutatással szolgál:
„[…] minden helyi egyháznak, s különösen a plébániai közösségnek jobban tudatában kell lennie annak a kegyelemnek és feladatnak, amelyet az Úrtól a családpasztorációhoz kap. Az egész lelkipásztori munka egyetlen résztvevője se mulassza el, hogy
törődjék a család pasztorációjával.”17
i) A magyar püspöki konferencia is számtalan esetben beszélt arról, hogy a családpasztorációnak szerves és szisztematikus módon egyre központibb szerepet kell vállalnia az Egy-

15 ROCHETTA, CARLO: Sensa sposi non c’é chiesa, Porziuncola 2018. 206.
16 Christifideles Laici, 40. pont, https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=90#CL40, 2022.02.04. 11:50
17 Familiaris Consortio, 70. pont, 113.
8
ház minden lelkipásztori tevékenységében, mivel valójában szinte minden lelkipásztori szolgálat vagy a családi közösséghez szól, vagy legalábbis többé-kevésbé közvetetten érinti azt.
Ebből a szempontból a család természeténél fogva minden lelkipásztori tevékenység objektív összekötő „eleme”, és egyre inkább mindenféle pasztorációs munka visszatükröződésének helyévé kell válnia, amelyet figyelembe kell vennünk. Az Egyház a lelkipásztori tevékenysége során a családban nem csak a pasztoráció egy szegmensét ismeri fel, hanem minden területét, amelyről nem lehet lemondani.
j) Ezért is szükség van arra, hogy felismerjük és megkülönböztessük azokat a döntéseket
és konkrét szolgálatokat, amelyek elsőbbséget élveznek, és nem halaszthatók el. A család
érdeke megköveteli azoktól, akiktől függ a közjó és az emberiség jövője, hogy a mai történelmi, társadalmi és kulturális helyzetben cselekedjen. Természetesen nem áltathatjuk magunkat a házasság és a család új kultúrájának létrehozásával az egyházban és a társadalomban, ha nincs bátorságunk ahhoz, hogy megfelelő és működőképes testületeket és struktúrákat hozzunk létre a családpasztoráció kialakításában.
1.2. A CSALÁDPASZTORÁCIÓ ÚTJÁNAK HORIZONTJA
A II. János Pál pápa által a Familiaris Consortio kezdetű pápai buzdításban megfogalmazott „új evangelizáció”, azt tükrözi, hogy minden erőnkkel a család lelkipásztori gondozásának erősítésén és fejlődésén kell munkálkodnunk, és hogy ez valóban előnyt élvezzen,
mert bizonyosak vagyunk abban, hogy a jövendő evangelizációja a családegyháztól függ.18
Az emberi nem jövője a családtól függ!19 Az érzelmi tapasztalat a szeretet a férfi és a nő,
valamint a szülők és a gyermekek között. A küldetését megélő egyházközség a családot kiváltságos helyre teszi missziójában, és családok családjaként fedezi fel identitását: nem címzettként tekint a családra, hanem mint erőforrásra a lelkipásztori utak és javaslatok megvalósításában. Helyénvalónak tűnik, hogy az elkövetkező években külön figyelmet szenteljünk
a fiataloknak és a családoknak. Ezt az elkötelezettséget ajánlom a keresztény közösségeknek.
„Mind arra vagyunk hivatottak, hogy elevenen tartsuk a feszültséget olyasvalami
felé, ami meghalad bennünket és korlátainkat. Minden családnak ebben a szüntelen tö-

18 Uo., 65. pont, 103.
19 Uo., 85. pont, 136.
9
rekvésben kell élnie. Menjünk csak, családok, folytassuk az utat! Amire ígéretet kaptunk, mindig több. Ne veszítsük el a reményünket a korlátaink miatt, de ne is mondjunk
le a szeretet és a közösség teljességének a kereséséről, amelyre ígéretet kaptunk.”20
Ezért is csak akkor vonhatjuk le a szükséges lelkipásztori következtetéseket, ha az evangelizáió a családban találja a kiváltságos helyét.
1.3. A CSALÁDPASZTORÁCIÓ CÉLJA
Ezen családpasztorációs terv fő céljainak meghatározásához először is szeretnék viszszautalni arra a szentírási idézetre, amivel kezdtem: Menjünk haza. „Köszöntsétek a házukban összejövő közösséget.”21 Ebben a szentírási szakaszban is érthető, hogyan születik és
növekszik a húsvét utáni kereszténység: nem máshol, mint az otthonokban, és az Újszövetség más részeiben is találunk hasonlót.
22 Az evangéliumot nézve láthatjuk, hogyan születik
és nő fel Jézus egy családban, sőt azt is érdemes megfigyelnünk, hogy szívesen találkozik
az emberekkel otthonukban, családi környezetükben.
Kiindulási pontunk, hogy a plébánia ma is az életünk, a mindennapjaink, a kereszténységünk alapvető struktúrája. Ha a plébániára gondolunk, mit értünk alatta? Általában a plébánia épületére gondolunk. Ez a meghatározás eléggé redukált, és mindenekelőtt egy centripetális kereszténységre utal: ebben a gondolatkörben minden a középpont felé halad. Amikor a plébániára gondolok, én a plébánia területére gondolok: ami ezen a területen van, természetesen az utcáktól, a házaktól kezdve a családokig. Ez a kereszténység centrifugális
felfogása: kifelé halad. Ferenc pápa szavaival élve: a perifériák felé.
Tehát amikor családpasztorációról szólunk, elsősorban nem a család csoportokról, a különböző tanfolyamokról, konferenciákról, jegyes oktatásról beszélünk, hanem a lelkipásztori
mentalitás és gondolkodás megújulásról: egy „megtérő lelkipásztorkodás”-ról23, amiben a
családokért és a családokkal való munka azt jelenti, hogy a plébánia lelkipásztori tervében
alapvetően a családok a főszereplők. Egy másik, nem másodlagos szempont, hogy segítsük
a házaspárokat és a családokat a sajátságos hivatásuk és küldetésük megélésében, hogy minden nap szentebb és bensőségesebb életet élhessenek. A hivatásuk tehát házasság útján a

20 Amoris Laetitia 325. pont, 192.
21 Róm 16,5.
22 Kol 4,15. és Fil 1,2.
23 Evangelii Gaudium, 25-33. pontok, https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=451#EG025, 2022.02.04.
16:03.
10
szentségre szól, ami beilleszkedik és részévé válik az egyházi és társadalmi életnek, házastársi és család közösségként. Mindezzel biztosítja, hogy a nagy egyház a „kis családegyház”
ajándékán keresztül újra felfedezze és élje identitását, mivel az egyház Isten gyermekeinek
a nagy családja, kezdve a plébániával, mint „családok családjával”.
El kell kezdenünk elsajátítani a tervezési gondolkodásmódot. Ha azt szeretnénk, hogy a
konzervatív és csak a szentségi lelkipásztori gondolkodásból a misszionáriusi lelkipásztori
szolgálatba lépjünk át, nem lehet „látóhatáron” maradni egyéni, vagy elszórt beavatkozásokkal, amelyek sokszor nem jól célzottak, vagy szinte soha nem időben érkeznek, és amelyekből gyakran hiányzik a lelkipásztori felelősség. Inkább fel kell készülni a tervezési gondolkodásmódra és annak kialakítására azáltal, hogy egy igazi „átfogó lelkipásztori ellátáson”
keresztül felvázoljuk a célokat, az eszközöket, a tartalmat, az időpontokat vagy szakaszokat,
az erőforrásokat, és a visszacsatolásokat. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy az életet –
és különösen a lelkipásztori életet -, megbénítjuk a bürokratikus merevséggel, és megfeledkezünk a lelkipásztori tevékenység spontán voltáról, hanem arról, hogy a „kormánynál” állunk, ismerve a célt és a követendő utat.
Végül, idézve Aquila és Priscilla példáját, megértjük – még ha a mai napig nem is akarjuk beismerni -, hogy ők házaspárként felelősek a keresztény közösségért, nem pedig egyszerű munkatársak egy keresztény közösségben. A nyolcvanas, kilencvenes években sok szó
esett a keresztény laikusok szerepéről, valamint megerősítésük módjáról, és még ma is számos lelkipásztori elgondolás születik meg ezzel kapcsolatban. Az egyetlen valódi teendő
azonban talán az lenne, hogy visszatérjünk a Rómaiakhoz írt levélhez, valamint beismerjük,
hogy már kétezer éve késlekedünk. A hazatérés azt jelenti, hogy megtanulunk alkotóknak és
termékenyeknek lenni: mert otthon, a házon belül csak az egymás iránti szeretetből él igazán
az ember.
1.4. AMI SZÜKSÉGES
1.4.1. A kapcsolatok minősége
Nem felesleges kijelenteni, hogy minden lelkipásztori terv, program vagy kezdeményezés előtt szükséges megvizsgálni a minőségi emberi kapcsolatokat a közösségben. Ezért elsőbbséget kell élveznie a figyelemnek az emberekkel való közvetlen és közvetett kapcsola-
11
tokban, ez különösen igaz minden szolgálattevőre az egyházban. Minden tervnek – egyházmegyei, plébániai, személyes – csak akkor van értelme, ha valóban új és testvéri kapcsolatokat épít fel.
1.4.2. Missziós megtérés
Azt mondhatjuk, hogy ez a „megtérés” képezi a családokkal való lelkipásztori tevékenységünk alapvető előfeltételét és egyben fő célját is. Ez az elkötelezettség nagyon különleges
módon magában foglalja a házastársak hivatását; ezért nem a tennivalókról és a szervezendő
programokról van szó, hanem egy hiteles küldetésről, amit különösen a papokkal való közösségben kell végrehajtani. Azt mindannyian látjuk, hogy pusztán a hit megőrzésére és a
keresztény közösség gondozására irányuló lelkipásztori ellátás már nem elég. Szükség van
a missziós felfogásra, ami újra elkezdi hirdetni az evangéliumot, ami támogatja az evangélium nemzedékről nemzedékre való továbbadását. Valamint, hogy merjünk találkozni korunk férfiaival és nőivel, tanúságot téve arról, hogy még ma is lehetséges az evangéliumnak
megfelelően élni, és hogy az evangélium nevében hozzájárulhatunk az egész társadalom újjáépítéséhez.
1.4.3. Egység a sokféleségben
„Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek,
mint mi.”24 „A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy
test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel:
akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.”25
Ahogy a családtagok a maguk különbözőségeivel, sokszínűségével igyekeznek minden
nap egységet alkotva egyesülni, úgy minden plébánia feladata a maga sokszínű közösségük
egységének megtervezése. Egység, amely egyetértést jelent a tervezések céljában és a közösség szavaiban: ez az egység jelenik meg a hitoktatásban, a szeretetben, a liturgiában, a
közösségi programokban és a mindennapi kommunikációban?

24 Jn 17,11.
25 1Kor 12,12-13.
12
2.MIN DOLGOZUNK?
2.1. EGYHÁZMEGYEI CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÖZPONT
Egy olyan hely, ami a családpasztorációs tevékenységek egyesítő központja lehetne,
különböző területeken elhelyezkedő plébániák, és életállapotuktól függetlenül minden ember rendelkezésére. A központ segíthetne a programok tervezésében, valamint papok és
olyan házaspárok bevonásában, akik elkötelezettségük mellett képesek a továbbképzésekben
is részt venni.
2.2. A PAPOK TOVÁBBKÉPZÉSE
Teológiai-lelkipásztori és humán tudományi képzések a házasság szentségének megértésére vonatkozóan. Ezek a képzések nem csak a tartalom szempontjából lehetnek hasznosak, hanem mindenekelőtt abból a szempontból, hogy családként meg tudjuk hallgatni őket,
gyakran családi problémák miatt. A képzéseknek segítenie kell a lelkipásztort, hogy hogyan
legyen finom, visszafogott, könyörületes, bölcs, és hogy jobban megértse az egyházközsége
családjaival közösen megvalósuló pasztorációs tevékenységet.
2.3. CSALÁDPASZTORÁCIÓS MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE
Az egyházközségeknek elérhetővé kell tenniük azokat a házaspárokat, akik ezt a lelkipásztori küldetést kívánják végezni. Igazi munkatársak, akik megfelelő képzés révén komolyan dolgozhatnak a plébánián belül. Ezeknek a házaspároknak tudniuk kell, hogy együtt
vállalják a felelősséget a plébániai családpasztorációs tervekért. Igazi lelkipásztori megbízatásuk lesz.
2.4. JEGYESOKTATÁS
Ahogyan látom, minden plébánia számára megfelelő lenne egy csapat, akik a házasságra
való felkészítéssel foglalkoznak. Természetesen ahhoz, hogy ilyesmi létrejöjjön, emberi erőforrásokkal és megfelelő felkészültséggel kell rendelkezni mindenkinek. Tisztában vagyunk
vele, hogy ez nem lehetséges minden egyházközségben, ezért az egyházmegyének ennek
megfelelő képzéseket, tanfolyamokat kellene szerveznie.
13
A jegyesoktatásaink megfelelnek az iránymutatásoknak, viszont a több évtizedes tapasztalatunk azt mutatja, hogy hiányoznak most már azok az elkötelezett párok, akik az
evangélium hirdetésében részt vállalnak és szem előtt tartják ennek fontosságát.
Ezért az egyházközségi jegyesoktatásokat előnyben kell részesíteni, hiszen ezek révén
kötődhetnek az egyházközséghez, tanulhatnak házaspároktól, általuk is épülhet a közösség.
A nagyobb egyházközségekben sorra kerülő jegyesoktatásokhoz – itt is ismerjük a tapasztalatokat-, jobban összeállított és felkészültebb csapatokkal kell rendelkeznünk. Fiatal párokkal kapcsolatban nem szabad érdektelennek lennünk, és fontos, hogy akik házasságkötésük
után keresztény útjukat szeretnék folytatni, tudjanak bekapcsolódni a számukra megfelelő
csoportokba.
Itt is el kell mondanunk, hogy bár egyházmegyénkben még nem gyakorlat, lehetne a
jegyeseknek egy külön találkozót biztosítani. A családpasztoráció, amint én személyesen
vallom, a keresztséggel kezdődik. A keresztségre való felkészítés egy olyan alkalom, amikor
a plébános is kapcsolatba léphet a párral. Valójában kívánatos lenne, hogy a házaspárok,
családok, ismerkedjenek meg ezekkel párokkal.
2.5. CSALÁD CSOPORTOK
Nem zártkörű csoportok, és nem is szabad olyanokká válniuk, ahol csak kevés család
fér meg egymással. A különböző csoportok megléte a plébánián nem jelenti azt, hogy családpasztorációt végzünk. Amint azt fentebb is megpróbáltam elmondani, a családpasztoráció
sokkal több, mint egy egyszerű család csoport. Világosan látnunk kell, amikor család csoportot hozunk létre: „Közösséget alkotsz a család evangelizáló küldetésében”. Ezért mindenképpen sok erőt kell befektetni a családok munkatárssá való képzésébe.
2.6. CSALÁDEGYHÁZ TERVEZÉS
Miből áll? Lényegében arról van szó, hogy a keresztény család a saját otthonában, a
saját környezetében és a plébánián az evangelizáció munkatárásává váljon. Hogyan csináljuk? A pap és a házaspárok közötti teljes együttműködés és saját hivatásuk újrafelfedezése
révén.
14
2.7. A FOGYATÉKOSOKKAL VALÓ FOGLALKOZÁS
A fogyatékosság az egyik legkritikusabb kérdés a társadalmunkban is. Mindig igyekeztünk tenni valamit a fogyatékkal élőkért és néha nagyon jól sikerült is, de nem alakult ki a
folytonosság. Most eljött az idő, hogy jobban szervezett és tartós eredményt elérő módszerekkel támogassuk a fogyatékos családokat útjukon.
2.8. A LÉTRE NEM JÖTT HÁZASSÁGOK ÉS UTÓGONDOZÁSUK
Az új kánonjogi határozat tükrében a létre nem jött házasságok kérdésköre most a családpasztoráció feladatai közé is tartozik. Ennek oka az, hogy az új rendszer mindenekelőtt a
családok gondozásával foglalkozik, és biztosítja, hogy a házastársakat ne hagyjuk magukra,
illetve hogy ne csak a jogi szempontokra korlátozódjunk, hiszen az esetek mögött emberek
vannak.
Ferenc pápa mindezt így fogalmazza meg:
„Ennek tudatában határoztuk el a házassági semmisségi eljárások reformját. Ezért
jogi tudásuk, lelkipásztori bölcsességük és bírósági tapasztalataik tekintetében kiváló
személyekből csoportot alakítottunk, hogy a Rota Romana excellenciás dékánjának vezetésével reformtervezetet dolgozzon ki, szilárdan fenntartva a házassági kötelék felbonthatatlanságának elvét. […] Tehát a lelkek üdvösségének elősegítése – mely ma is,
mint hajdan, az intézmények, a törvények és a jog legfőbb célja – indította Róma püspökét arra, hogy ezt a reformdokumentumot adja a püspököknek, akik vele együtt osztoznak az Egyháznak abban a feladatában, hogy védje a hit és a fegyelem egységét a
házasság tekintetében, hiszen ez a keresztény család eredete és sarkköve. Különösen
ösztönözte a reformot az a tény, hogy igen sok hívő, aki lelkiismereti eligazítást keres,
az Egyház jogi struktúráitól a fizikai vagy morális távolság miatt gyakran el van zárva.
A szeretet és az irgalmasság tehát azt kívánta, hogy maga az Egyház közeledjen édesanyaként gyermekeihez, akik elzárva érzik magukat tőle.” (Mitis Iudex Dominus
Iesus motu proprio)
26

26 FERENC PÁPA: Mitis Iudex Dominus Iesus motu proprio, https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=459&fbclid=IwAR2ZkenCvg6UZgBHlBtOv5bO1-6dPYWeF0o-e08WHayPONpyrwjWA6o563k, 2022.02.04.15:22.
15
3.MEGÉRTENI, HOGY HOGYAN TEGYÜK
Az előző fejezetben említett pontok részletesebb kifejtése.
3.1. A CSALÁDPASZTORÁCIÓS KÖZPONT
Szerintem az egyházmegye egyik legfontosabb projektjének része, mert célja az egyes
egyházközségek újjáélesztése és támogatása a családokkal folytatott munkájukban, valamint
hivatkozási pont is lehet az egyházmegye minden családja számára. A Központ helyszíne
jelen pillanatban nem meghatározott, reménységünk szerint ez később változhat. Azok a házaspárok, akik az egyes plébániákról csatlakoznak a Központtal való együttműködéshez, segítséget jelenthetnek az otthoni egyházközségükben tevékenykedő többi házaspár számára,
akiket a Szentlélek hív erre a küldetésre.
Várhatóan több időbe telik annak a csoportnak a kialakítása, akik már képesek lesznek
a mindennapi tevékenységük mellett megerősíteni a családokat mind a tartalmi, mind a tapasztalati vonatkozásokkal. Ezért a 2022-23-as lelkipásztori évben nem lesz teljes kibontakozása.
A Központ tervezési ötlete tehát egy kis alapközösség előkészítése, amely papokból és
családokból áll, akik osztoznak a család evangéliuma iránti szenvedélyben. A családok kapcsolati és életbeli vonatkozásainak egymás közti megosztása a családpasztoráció egyik legfontosabb útja. A Központ egy hely, ahol találkozhatnak, ahol együtt dolgozhatnak, új terveket és új útvonalakat gondolhatnak el, amelyeket meg kell osztani egymással és az egyházmegyével is.
A családoknak sok jó ötlete van, amelyekkel segíthetik a családpasztorációra épülő lelkipásztori munka megvalósítását, amely például a következő elemeket foglalhatja magában:
a) gyakorlati útmutatások a plébániai családközösség kialakításával kapcsolatban, hogy
a plébánia a családok családja legyen,
b) a keresztségre való felkészítés alkalmaival,
c) a jegyesoktatás alkalmaival,
16
d) hároméves terv a család csoportok számára, valamint Isten Igéjéből kiinduló éves
terv, amely a családok otthonára is vonatkozik,
e) találkozások fiatal pároknak a szeretet nyelvei témában,
f) találkozók a szülők számára a „szívvel nevelés” témában, akár az iskolákhoz köthető
„Szülők akadémiája” címszó alatt,
g) Kitől külön? – megbékélés, találkozás önmagunkkal, a magányunkkal, a kudarcainkkal, a másikkal, Istennel,
h) segítség a családpasztorációban résztvevők útjához. A lista nem teljes, és plébániánként leképezhető, bővíthető, akár az érintettekkel való egyeztetés alapján, a családok és hívek ötleteit figyelembe véve változtatható.
3.2. A PAPOK KÉPZÉSE
„Az Egyháznak be kell vezetnie a maga tagjait – papokat, szerzeteseket és világiakat – a »kísérés művészetébe«, hogy valamennyien megtanulják levetni a sarujukat a
másik szent földje előtt (vö. Kiv 3,5). Meg kell adnunk utunknak a közelség üdvös ritmusát, tiszteletteljes és együttérzéssel telt tekintettel, mely egyszerre gyógyít, bátorít és
érlel a keresztény életben.”27
Ezért is fontos a családpasztorációs központ ahol papok, vagy laikusok megtanulnak jól
gondoskodni minden családról, különös tekintettel a nehéz helyzetben lévőkre.
Tehát hogyan lehet megváltoztatni az egyházmegyei papot, aki ma már túlságosan elfoglalt az épületek felújításával és karbantartásával, és a szolgáltató egyházban él? Vagy mit
tegyünk még vasárnap a plébániáinkon az eucharisztia ünneplése mellett? Mondhatjuk-e,
hogy a vasárnap a keresztény családok ideje és tere? Továbbá, lehet-e úgy gondolni a keresztelőre, amelyen a közösség nincs jelen, hogy a keresztény közösség része lesz, és az
egyház tagja? Egy másik példa a fiatal párok lelkipásztori gondozásával kapcsolatban: hány
fiatal párt követ a közösség, ki vigyáz rájuk?
Amikor egy plébániáról beszélünk, mint a családok családjáról, ez azt is jelenti, hogy
harcolni kell az evangéliummal ellentétes megközelítések ellen, mint például a fogyasztás

27 Evangelii Gaudium, 169. pont, https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=451#EG169, 2022.02.04.15:42
17
és a relativizmus eszméi. Azt is jelenti, hogy pozitív hatással vagyunk az egyházközség pasztorációs miliőjére, következésképpen a keresztény közösség stílusára, ami társadalmi következményekkel is járhat, hiszen sok esetben a plébániai közösségek jövője forog kockán.
A keresztény családok elvesztésének következménye, hogy bezárják a plébániákat, vagy
legalábbis otthagyják őket az adminisztrációra.
Tegyük fel, hogy a 2022-23-as lelkipásztori évet nézve meg kell határoznunk azokat a
szigorúan szükséges területeket, célokat, amelyeket befolyásolni szeretnénk. Melyek lennének ezek?
Három javaslatot szeretnék tenni:
a) A szakmai motiváltság. Először is azért, mert időnként az önmotiválás nem árt, ellenkezőleg, nagyon jó. Az alapvető döntések motiválása azt jelenti, hogy erőt szabadítunk
fel a szellemünkre, és cselekvéseink céljait újra meghatározzuk. Nagyszerű inger a mindennapi élet unalmával szemben. Most a kérdés: szükség van-e a papjainkra? Mert ha szükségük
van ránk, papokra, akkor tudomásul fognak venni bennünket, figyelnek ránk, számítanak
ránk, és akkor a legbriliánsabb elménket kell mutatnunk.
b) Lelkipásztori megtérés: a szentségi lelkipásztori gondozásból a kapcsolati lelkipásztorkodásba kell átmennünk. Lelkipásztori stílusunk, talán anakronisztikus, ez a stílus jellemző, hogy mindig így volt; a lelkipásztori fáradtságot kifejező kifejezések ezek. Mit kell
tenni? Hogyan kell csinálni? Hogyan lehet visszahozni a papot, hogy érezze az evangélium
iránti szenvedélyt? Milyen lelkipásztori kezdeményezések révén?
c) Családpasztoráció: a család a pasztoráció alanya, és nem tárgya. Meg kell határozni
az irányelveket annak érdekében, hogy az egyházközségek a napjainknak és egyházközségeinknek megfelelő családi lelkipásztori ellátást végezhessenek a keresztény beavatással
kezdődően egészen az élet végéig. A plébánia a családokkal és családokért van.
18
3.3. LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE
Ferenc pápa írja: A konzultációkra érkezett válaszokból kitűnik, hogy sürgetően szükséges a családpasztoráció világi munkatársainak a képzése, pszichopedagógusok, család- és
háziorvosok, szociális segítők, kiskorúak és családok ügyeivel foglalkozó ügyvédek segítségével, nyitottan a pszichológia, a szociológia, a szexológia és a házassági tanácsadás
(counselling) eredményeire. A szakemberek, különlegesen azok, akiknek tapasztalata van a
kísérésben, segítenek megvalósítani a lelkipásztori terveket a családok valós helyzeteiben és
konkrét gondjaik közepette. „A kifejezetten lelkipásztori munkatársaknak szóló tanfolyamok és kurzusok alkalmassá tehetik őket arra, hogy a házasságra felkészítő utat be tudják
illeszteni az egyházi élet tágabb dinamikájába.”28 Jelen pillanatban egyházmegyénkben a
lelkipásztori kisegítők számára, akik erre a misszióra akarnak jelentkezni, még nincsenek
ilyen konzultációk és képzések. Remélhetőleg a jövőben e tekintetben lesz előrelépés.
3.4. JEGYESOKTATÁS
Ami a párok házasságra való felkészítését illeti, láthatjuk a társadalmi-kulturális akadályokat és az egyházi kezdeményezések hiányosságait, ami azt jelenti, hogy valahol a pasztorációnk egyik legsürgetőbb, és legfontosabb fejezete ez. Fontos lenne egy útiterv a jegyespárok számára, hiszen a jelenlegi kulturális kontextus eltorzította a jegyesi időszakot, leegyszerűsítve egyszerű együttlétre a férfi és a nő közötti kapcsolatot, cél nélküli, és gyakran
önző lehetőséggé silányítva azt.
Az Egyház ezzel szemben az elköteleződés idejét az élet fontos állomásaként ismeri el,
amelyben az elkötelezett párok éretté válnak annak tudatában, hogy Isten meghívta őket az
életszentség nagy tervébe. Ezért elengedhetetlen, hogy olyan tervet valósítsunk meg, amelyek ezt a szakmai tudatosságot fejlesztik, kísérve a fiatalokat az elkötelezettségük során,
segítve őket abban, hogy legyőzzék kapcsolatuk privát felfogását, valamint elkísérjük őket,
hogy nyilvánosan tegyenek tanúságot kapcsolatuk szépségéről. A keresztény közösség kötelessége, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy Istennek az emberi szeretetre vonatkozó terve

28 Amoris Laetitia, 204. pont, 117-118.
19
a szerelem, valamint, hogy az életet hivatásként értelmezzük, és hogy a szeretet szövetségét
felelősségteljes, szabad, hűséges választásként éljék meg.
Minden plébánia számára megfelelő lenne egy házasságra való felkészítési útmutató.
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen projekt megvalósításához humán erőforrásokra és megfelelő
felkészültségre van szükség. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem lehetséges minden egyházközségben. Tudjuk, hogy néhány plébánián a jegyesek oktatását gyakran „elrendezik”,
és ez nem helyén való dolog. A már zajló jegyesoktatásoknak felkészültebb csapatokkal kell
rendelkezniük, akik semmit sem bíznak a véletlenre, semmit sem hagynak ki a kurzus tartalmából, akik tanúskodnak a család evangéliumának megéléséről.
A keresztény házasság nem redukálható le kulturális hagyományra vagy egyszerű jogi
szerződésre: ez egy igazi meghívás Istentől, amely gondos belátást, állandó imát és megfelelő érettséget igényel. Ehhez olyan képzésekre van szükség, amelyek kísérik a személyt és
a házaspárt, hogy a hit tartalmának közlése összekapcsolódjon az egész egyházi közösség
által felajánlott élettapasztalattal. Ezért is szükség van a házasság előtti útvonal tervekre,
témákra, hogy ezek a hit és a szeretet oktatásának tanfolyamává váljanak, és beépüljenek a
keresztény beavatás útjába. Szükségesnek tartanám, hogy akik a jegyes kurzusokat végzik
az egyházmegyénkben, megismerjék egymást, valamint megismertessék egymással módszereiket.
Másodszor, ugyanazokat a célokat kell megosztani ugyanazzal a tartalommal, természetesen tudva, hogy mindenki a saját személyiségével és saját csoportjával fogja ezt megtenni.
Végezetül az a megfontolás is meghúzódik ezek mögött, hogy a jegyesoktatás az evangelizáló jelentősége miatt valódi megbízatás az egyházmegye részéről. Egyházmegyei utunk a
valóban szerelmesek utazása, akik jól tudják, hogyan lehet legyőzni a szerelem bizonytalanságait, ha alapvető optimizmust és pozitív életszemléletet hoznak magukkal. Ez az út segít
és ösztönzi az utazókat a szeretet teljessége felé.
Két aspektust kívánnék most elmélyíteni, az első az emberi kapcsolatok és az emberi
érettség; a második a hit témáira vonatkozik. Miért ez a választás? Amint magamnak is megfogalmaztam, elsősorban az, hogy a párok általában távol állnak az egyház életében való
részvételtől. Mégis olyan párokkal találkozunk, akik tudatosan vagy sem, de úgy döntenek,
20
hogy házasságot kötnek az Egyházban. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a párkapcsolatról nekünk manapság nem kell pszichológiai vagy antropológiai szinten is beszélnünk. Nyilván
mindezek mellett mindenekelőtt a hit motivációira is szükségünk van.
Jól tudjuk, hogy az eljegyzett párok útja egy olyan utazás szakasza, ahol a családjuk
tapasztalataiból kell kiindulni, ami a keresztény beavatás során növekszik, de nem fejeződik
be a házassági felkészüléssel. Ezért a jegyes kurzusokat nem a házassággal kapcsolatos kétségek kifejtésére vagy a házasság teológiájának szintézisére tervezték. Inkább céljuk, hogy
kérdéseket tegyenek fel a hitről, a páros életről, a házasság szentségéről. Olyan kérdéseket,
amelyekre még csak kimerítő választ sem tudunk adni, mert folyamatosan keresni kell a
válaszokat rá. A válaszok sokszor a párbeszédből születnek, amit akár egy jegyeskurzus is
fel tud kínálni.
Ezen okok miatt házaspárokat kell találni és alakítani kell őket ehhez a lelkipásztori
küldetéshez. Emlékezzünk arra is, hogy a plébánosnak vigyáznia kell a jegyesekre és meg
kell teremtenie bennük a közösséghez való tartozás érzését. Ahol az egyházközségben működik család csoport, tanácsos, hogy a jegyes párokat már bevonják a csoport útjába, hogy a
jegyesek kezdeményezhessenek, hogy egy közösség részének érezzék magukat. Mindezt egy
erősen misszionárius perspektíva szerint kell megélnünk, annak tudatában, hogy kedvező és
kiváltságos lehetőségünk van a fiatalokkal való találkozásra, életük egy nagyon fontos szakaszában.
Saját jegyesoktatásom nagy témáit is közreadom ötletként:
1) Bemutatjuk a kurzust
2) Az emberi érettség és a szeretet
3) Személyek közötti kapcsolatok
4) Érzelem és szexualitás: nyitottság az életre
5) Ismerjük fel magunkat kereszténynek
6) A házasság szentsége
7) Az Egyház az üdvösség jele
8) Kiengesztelődés: a megbocsátás útja
9) Család és társadalom: a küldetés
10) Házastársi és családi lelkiség
21
11) A szövetség ünneplése.
A jegyesoktatás során ragaszkodom ahhoz, hogy két alkalommal a pár szülei is vegyenek részt, ahol ez lehetséges. Meg kell jegyezni, hogy az első négy találkozó középpontjában
a személy és néhány antropológiai vonatkozás áll. A későbbi találkozások inkább a házasságba vetett hit dimenzióit emelik ki. Az úton szem előtt kell tartani azokat az egyedi eseteket, mint az együttélés, polgári házasságok, vegyes házasságok, befejezetlen keresztény beavatás. Ehhez tudni kell, hogyan kell integrálni a párbeszéd konkrét és személyre szabott
pillanatait.
3.5. FIATAL HÁZASPÁROK
„A házasság szeretet kérdése, ezért csak azok házasodhatnak össze, akik szabadon
választják és szeretik egymást. Ennek ellenére, ha a szeretet merő vonzalommá vagy
felszínes érzelemmé válik, akkor a házastársak rendkívül sebezhetővé válnak, hogyha
az érzelem válságba kerül, vagy a vonzalom csökken. Mivel ezek a zavarok gyakoriak,
az új házasokat házasságuk első éveiben feltétlenül kísérni kell, hogy gazdagodjék és
elmélyüljön azon szabad és tudatos döntésük, miszerint egymáshoz tartoznak és mindvégig szeretik egymást. A jegyesség ideje gyakran nem elég hosszú, különböző okok
miatt elsietik a házassági döntést, s mintha mindez nem volna elég, a fiatalok érettsége
is kitolódik az időben. Ezért hát az új házasoknak utólag kell teljessé tenniük azt a folyamatot, amelynek már a jegyesség idején le kellett volna zajlania.”29
„Az esküvőn kölcsönösen kimondott „igen” egy olyan út kezdete, amelynek célja
képes leküzdeni mindent, ami akadályt jelenthet.”30
E szavakra figyelve először azt kell mondani, hogy Ferenc pápának nagyon világos elképzelései vannak a fiatalok házasságáról. A fiatal házaspárokat egyedül, vagy a családjukkal való kötelékben hagyni, veszélyt jelenthet számukra. A közösségnek éppen itt kell kreatívnak és provokatívnak lennie: a házasság első szakaszában fontos lehetőséget kapniuk arra,
hogy a családjuktól származó kötelékek ne fojtogassák őket: hanem nyissanak a szélesebb
és gazdagító kötelékek, a hit kötelékei felé.
„A szinódusi atyák rámutattak arra, hogy »a házasság első évei eleven és kényes
időszakot képeznek, melynek során a házaspárokban egyre inkább tudatosulnak a kihívások és a házasság értelme. Ezért van szükség az esküvő utáni lelkipásztori kísérésre
(vö. Familiaris consortio, III. rész).«”31

29 Amoris Laetitia, 217. pont, 125.
30 Uo., 218. pont, 126.
31 Uo., 223. pont, 129.
22
Az egyházmegyénkben is jobban kell figyelnünk a fiatal házaspárokra, különösen olyan
jelentős pillanatokban, mint a házszentelés, a gyermekek megkeresztelése, a házasság első
évfordulója, a családi ünnepek alkalmaival.
3.6. CSALÁD CSOPORTOK
A család csoportok jelenléte minden plébánián létfontosságú. Ferenc pápa elég praktikus és érdekes tanácsokat ad ezzel kapcsolatban is:
„A plébániák, a lelkiségi mozgalmak, az iskolák és az Egyház egyéb intézményei
részt vehetnek a családok gyógyításában vagy újjáélesztésében, például ilyen eszközökkel: összejövetelek szomszéd vagy baráti házaspárokkal, lelki napok házastársaknak, a
családi élet konkrét problémáiban jártas szakértőkkel való találkozás, házassági tanácsadó központok, missziós munkatársak, akik fel vannak készítve a házaspárok nehézségeiről és törekvéseiről folytatott beszélgetésekre, különböző családi helyzetekről tartott
tanácskozások (függőségek, hűtlenség, családon belüli erőszak), imádságos alkalmak,
problémás gyermekekkel küszködő szülők képzését szolgáló műhelyek, családos öszszejövetelek. A plébániai irodának képesnek kellene lennie arra, hogy szívélyesen fogadja a családi vészhelyzetben lévőket és foglalkozzon velük, vagy egyszerűen képes
legyen elirányítani őket ahhoz, aki segíteni tud.”32
Pasztorális segítséget jelentenek a különféle szolgálatokban – misszióban, imádságban,
képzésben, kölcsönös segítségnyújtásban – tevékeny házas csoportok is. Meg vagyok győződve a Szentatyával együtt a „család csoportok” létéről és szükségességéről, mert a házastársak és a családok egyfajta „önfenntartást” jelentenek az egyházközség számára. Azonban
jó megismételni, amint azt fentebb már említettem, hogy az ilyen csoportok az egyházközség
erőforrásaként léteznek, és hogy nem válhatnak zárt körré vagy elitté, hanem éppen ellenkezőleg: ők azok, akik közösségükkel tesznek tanúságot a plébánián és az egyházmegyében.
3.7. AZ ELVÁLTAK HELYZETE
Különösen sürgősnek tűnik egy olyan szolgálat, akik azoknak szentelik magukat, akiknek házassági kapcsolata megszakadt. Az elválás drámája gyakran a hosszú konfliktusok
végével ér véget, ha egyáltalán véget ér, és a legnagyobb elszenvedői a gyerekek. A házasság
kudarca mindig mindenkinek fájdalmas. Azonban maga a kudarc is alkalom lehet a gondol-

32 Uo., 229. pont, 132.
23
kodásra, a megtérésre és az Isteni gondoskodásban való bizalomra: tudatosítva a felelősséget, valamint, hogy Istenben mindenki megtalálhatja a bizalmat és a reményt. Ennek tudatában szükség lenne a lelkipásztori bölcsesség és a kriminalisztika, valamint a pszichológia
kiemelkedő személyekből álló csoportjára. Ferenc pápa ezért is vezette be a rövidebb eljárást
a létre nem jött házasságok kivizsgálásánál. Azon túl, hogy a rendes házassági pert gyorsabbá tesszük, kirajzolódott egy rövidebb eljárási forma – a jelenleg érvényes okirati eljáráson kívül -, amelyet azokban az esetekben kell alkalmazni, mikor a házasság érvénytelenségének állítását különösen nyilvánvaló érvek támasztják alá.33
Az Egyháznak minden lelkipásztori tevékenységébe be kell vonnia az egész keresztény
közösséget, átérezve azt a felelősséget, hogy nagyobb figyelemmel kísérje a keresztény jegyespárokat és házastársakat, nem utolsósorban pedig a különböző „szabálytalan” helyzetekben élőket is, mint például elváltakat vagy az újraházasodottakat. Fontos figyelemmel
kísérni a párokat mind a házasságkötés előtti, mind az azt követő szakaszban is. Azok az
egyházjogi és lelkipásztori újdonságok, amelyeket Ferenc pápa jelez számunkra, kialakítási
időt igényelnek. Ugyanakkor segít ez abban is, hogy újra értékeljük a lelkipásztori kísérést
a plébániánkon, a megfelelő kezdeményezésekből kiindulva, ismerjük meg a jogi szempontokat, Ferenc pápa utasításait, különösen a „szabálytalan” házassági helyzeteket illetően.
Vannak emberek, akik szorongásban élnek házasságuk kudarca miatt. Az evangélium
az üdvösség jó híre: Magának Krisztusnak a tekintetétől megvilágosítva az Egyház szeretettel fordul azok felé, akik nem teljes módon részesednek életében, elismerve, hogy Isten kegyelme az ő életükben is működik, megadva nekik a bátorságot a jó megtételére, az egymással való szeretetteljes törődésre és hogy szolgálatára legyenek a közösségnek, amelyben élnek és dolgoznak.34 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a sérült család is család, de nem
modell.
Ferenc pápa határozottan emlékeztet bennünket arra, hogy a család küldetése mindig
kifelé irányul, testvéreink szolgálatára. Ez az egyház küldetése, és minden család egyedi és

33 Mitis Iudex IV.
34 Uo., 291. pont,
24
kiváltságos módon meghívást kapott az ebben való részvételre. A keresztségnek köszönhetően Isten népének minden tagja egyben misszionárius is.
3.8. EGYÉB KÜLÖNLEGES KEZDEMÉNYEZÉSEK
Családpasztorációs referensként javaslok pár plébániaformáló tevékenységet a család
csoportok számára. Elsősorban kisebb családbarát közösségekre gondolok, amelyek kisszámú párokból és családokból állnak. Így minden plébánia kereshet olyan házaspárokat,
akik hajlandók megnyitni otthonukat az Isten előtt a családjuknak megfelelő lelkiséggel,
hogy növekedjenek az egységben, a megosztásban és a kölcsönös szeretetben: ahol megosztják Isten Igéjét, az imádságot, és nem utolsó sorban az élet tapasztalatait.
„Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda
és jel történt Jeruzsálemben. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös
volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik
szükséget szenvedtek. Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A
kenyeret házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt.
Dicsőítették az Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként növelte az
üdvözültek számát ugyanott.”35 (Apcsel 2, 42-47)
Hogyan épül fel egy ilyen kis közösség? Egy irányító párból és öt-hat párból vagy családból, és ha lehetséges más élethelyzetekben élőkből. Másfél órát töltenek együtt havonként, a hónap egy meghatározott napján. Ez idő alatt együtt imádkoznak, olvassák a szentírást, és közösen kommentálják, valamint tanúságot tesznek a családi élet tapasztalataiból,
és a végén egy szerény étkezésen vesznek részt. Ha ebben segítségre szorulnak, a családpasztorációs központ segítségükre lehet.
3.8.1. Családi napok a plébániákon
Ezeknek a napoknak az alapvető célja: a házasság szentségének újra felfedezése, elmélyíteni, megélni a szentségre hivatottak identitását és küldetését. Röviden: felfedezni a kapott
ajándékot és az egyházban és a társadalomban lévő feladatainkra figyelni. A családi lelkinapok szervezése segít meglátni az emberi és isteni értékeket, amelyet a szerelemben tapasztaltak meg. A keresztény házastársak a kegyelem együttműködői és a hit tanúi egymásnak,
a gyermekeik és a család többi tagja számára. Isten ugyanis meghívja őket, hogy teremtsenek

35 ApCsel 2,42-47.
25
és gondoskodjanak. Ezért a családi szeretet lelkisége ezernyi valós és konkrét gesztusból
épül. A közösséget érlelő ajándékok és találkozások változatosságában van Isten lakóhelye.
Vigyázzunk, támogassuk és ösztönözzük egymást, és éljük meg mindezt a családi lelkiségünk részeként.
36
3.8.2. Szülők akadémiája vagy iskolája
Az egyházunkat e tekintetben együttműködésre hívja meg a mi Urunk Jézus Krisztus,
hogy a szülők maguk is jól betöltsék nevelési küldetésüket. Fontosnak tartom, hogy mindig
segítsek nekik felértékelni a sajátos szerepüket, hogy azok, akik a házasság szentségében
részesültek, valódi szülőkké is váljanak.37 Számos lehetőség van, hiszen az egyházi iskolák
lehetőséget biztosíthatnak a szülők akadémiájának létrehozására.
Mindannyian tudjuk, hogy a szülők nem születnek, hanem szülőkké érnek, apákká és
anyákká válnak. Ki ne ismerné a szülők és a gyermekek közötti párbeszéd nehézségeit? Bár
mindenkinek megvan a saját személyes, házassági és családi története, úgy gondolom, hogy
hasznos bizonyos ismeretek elsajátítása a jobb kapcsolatminőség kialakítása érdekében mind
a szülők és pedagógusok, mind a szülők és a gyermekek között. Ebben a szolgálatban fontos
szerepe lehetne az Ifjúsági Irodának is. Biztatok mindenkit, ahol egyházi iskola van, hogy
alakítsanak ki ilyen szülői akadémiákat, hiszen a nevelés tekintetében is óriási változások
vonhat ez maga után.
3.9. AZ IDŐSEK HIVATÁSA AZ EGYHÁZBAN
Egyházunknak szüksége van az idősekre, hiszen az idősek is részei a múltnak és a jövőnek, egy közös történelem társszereplői. Az időseknek különleges hivatásuk van: mind
népünk polgáraiként, mind Isten szent népének megkeresztelkedett tagjaiként pótolhatatlan
szerepük van a kultúra, a hit, a hagyomány és az emberség megélésében és továbbadásában.
Figyelmet kell fordítanunk az emberi élet egy olyan szakaszára, amely sok törődést igényel,
ugyanakkor nagy evangelizációs lehetőséggel is rendelkezik.

36 Uo. 315. pont és 321. pont, 185-189.
37 Uo. 17. pont, 14. és 85. pont, 52.
26
Az idős ember nem idegen a kulturánktól. Nem idegen, mert mindannyian törékenyek
vagyunk, mindannyian rászorulunk, mindannyian gyengeséggel és kiszolgáltatottsággal
küszködünk. Amikor az idős emberek szükségleteiről gondoskodunk, nem csupán az „irgalmasság művében” veszünk részt, hanem egy forradalmi és prófétai tettben is, amelyben értelmet adunk az emberi életnek, akiket társadalmunk olykor jelentéktelennek tart. A családpasztoráció az a hely, ahová az idős korúaknak is tartozniuk kell, hiszen ők alkották meg a
családjukat, és egyben a saját családjaiknak az alapjai és oszlopai, amelyekbe bele is tartoznak.
Az idősek lelkigondozása, mint minden lelkigondozás Krisztus jelenlétének hirdetése,
hiszen a szentségre való meghívás mindenkié, még a nagyszülőké is. Nem minden idős ember találkozott még Krisztussal, és még ha a találkozás meg is történt, elengedhetetlen, hogy
segítsünk nekik újra felfedezni saját keresztségük értelmét ebben a különleges életszakaszban. Az idős kor ajándékainak és karizmáinak megbecsülése a karitatív tevékenységben, az
apostolkodásban, a liturgiában elengedhetetlen.
Az eldobható kultúra megfékezése feladatunk. Sok idős ember kéri, hogy ne legyen teher családja számára, ugyanakkor sokan azon töprengenek, vajon hasznos-e még az életük:
ott van egy hatalmas űr, amelyet a lelkipásztori gondoskodásnak kell betöltenie. Sok esetben
bármilyen zarándoklat, vagy akár nyugdíjas kör vagy klub mind segítség lehet számukra.
Megerősítés, hogy van értelme az életüknek.

 1. KÖVETKEZTETÉS
  Vallom, hogy nem pusztán stratégiákra van szükség, hanem emberi kapcsolatokra, amelyekből együttműködési és szolidaritási hálózatok születhetnek plébániák, laikus közösségek, egyesületek és családok között. Erős gyökerű, szilárd hálózatokra van szükségünk, nem
  töredezett és törékeny kezdeményezésekre. Sokszor a legkisebb magvakból születnek meg
  a legnagyobb projektek és tervek.
  A plébániáink a családok bevonásával és kezdeményezéseivel teret adnak a családoknak
  a családokért. Sok dolog van, amire nem tértem ki, de hiszem, hogy a Szentlélek Úristen
  27
  felkelti lelkünkben a kreativitást, és az ez idáig talán háttérbe szorult családpasztorációt már
  nem réteg pasztorációnak, hanem „a pasztorációnak” fogjuk tekinteni. A család, természeténél fogva, minden lelkipásztori tevékenység objektív összekötő helye.
  Ezért zárom családpasztorációs tervemet Ferenc pápa szavaival:
  „Ennek a logikának kell érvényesülnie az Egyházban ahhoz, hogy »megnyíljék a
  szívünk azok felé, akik a legreménytelenebb egzisztenciális periférián élnek.« Hívom a
  hívőket, akik összetett helyzetekben élnek, hogy bizalommal közeledjenek a lelkipásztoraikkal, vagy az Úr iránti odaadásban élő világiakkal való beszélgetéshez. Nem fognak mindig megerősítést kapni saját elgondolásaikhoz és vágyaikhoz, de bizonyos, hogy
  olyan világosságot kapnak majd, mely lehetővé teszi számukra az események jobb megértését, és képesek lesznek felfedezni a személyes érlelődés útját. És hívom a lelkipásztorokat, hogy szeretettel és derűs lélekkel, az emberi drámák szívébe való belépés és
  nézőpontjaik megértésének őszinte vágyával hallgassák meg a hozzájuk fordulókat,
  hogy a jobb életre és az Egyházon belüli helyük felismerésére segíthessék őket.”
  38

38 Uo. 312. pont, 184.
28

 1. SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK
  Egyházmegyei családreferens: Nagy Csaba atya. Feladata, hogy kapcsolatot tartson az
  Egyházmegyei Püspöki Hivatallal, valamint az MKPK Családügyi Bizottságával.
  Egyházmegyei családreferens párok: Gencsi Zoltán és Gencsiné Hasulyó Andrea, valamint Dr. Kovács Tamás és Dr. Kovács Tamásné, akik a családpasztorációban tanácsadóim.
  Munkatársam a családpasztorációban Nagy Éva, aki felelős a plébániai családcsoportokkal való kapcsolattartásért, segíti munkámat a szervezési és adminisztrációs feladatok ellátásával és az ötletadásban.
  Más munkatársak a különböző plébániákról:
  29
  FELHASZNÁLT IRODALOM
  II. JÁNOS PÁL 1980. szeptember 26-án elmondott homíliája, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800926_sinodo.html?fbclid=IwAR0yRcCo38lCweeYsEbPt3Y_fsIxydwxcSS9fsM_epw5FLdU1ixiWTK7904
  II. JÁNOS PÁL: Familiaris Consortio, https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=202
  VI. PÁL PÁPA: Evangelii Nuntiandi, Szent István Társulat, Budapest 1986. http://szit.katolikus.hu/feltoltes/VI_%20PAL%20-%20EVANGELII%20NUNTIANDI.pdf
  A Katolikus Egyház Katekizmusa, Szent István Társulat, Budapest 1994.
  FERENC PÁPA: Amoris Laetitia, Szent István Társulat, Budapest 2016. https://katolik

„Szenteljétek oda magatokat nekem, az Úrnak!” – Püspökváltó szerzetesi ünnep Kárpátalján

KÜLHONI – 2022. február 4., péntek | 19:57

Február 1-jén a kárpátaljai Schönbornban (Alsóschönborn) a megszentelt élet napját ünnepelték, valamint a nyugdíjba vonuló Majnek Antal püspök átadta a Munkácsi Egyházmegye vezetését Lucsok Miklós eddigi segédpüspöknek. Híradásunk az egyházmegye beszámolója alapján készült.

Rendhagyó módon kezdődött a megszentelt élet ünneplése február 1-jén Schönbornban (a kárpátaljai falu teljes neve: Alsóschönborn). A szokásoknak megfelelően a kápolna előtti térben gyülekeztek a munkácsi egyházmegyében szolgáló szerzetesek, szerzetesnők, papok és a különféle közösségekhez tartozó világiak, hogy égő gyertyával a kezükben vonuljanak be a kápolnába.

Majnek Antal püspök köszöntötte azokat, akik eljöttek, és néhány mondatos elmélkedésében idézte a Leviták könyvének kijelentését: „Szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket.” Ezért

ez a nap minden megkeresztelt ember ünnepe lehet, azonban az odaadásban, Istennek szentelődésben a papoknak, szerzeteseknek élen kell járniuk.

Ezután örömmel bejelentette, amit január 28-án különböző fórumokon már hírül adott a püspöki hivatal: Ferenc pápa elfogadta a nyugdíjazási kérelmét, és az egyházmegye vezetését Lucsok Miklós eddigi segédpüspökre bízta. Mindenkit arra kért, fogadják az új vezetőt nagy tisztelettel és szeretettel, és imádkozzanak érte. Ezután felkérte az új apostoli kormányzót, hogy mutassa be az ünnepi szentmisét.

Lucsok Miklós püspök megáldotta a gyertyákat, majd a jelenlévők énekelve vonultak be a templomba, ahol kezdetét vette a szentmise.

A szentmise elején az új apostoli kormányzó elmondta: a szentmisét Majnek Antal püspök atyáért ajánlja fel, hálából eddigi 26 éves főpásztori szolgálatáért, melyet a Szentléleknek engedelmeskedve végzett, és hálából mindazokért a kegyelmekért, mely az ő szolgálata által Kárpátaljára, Ukrajnára és az egész egyetemes Egyházra áradt. Arra kérte a jelenlevőket, hogy ők is erre a szándékra ajánlják fel a szentmisét.

Prédikációjában Lucsok Miklós püspök az „engedelmesség” szóra hívta fel a figyelmet, mely a három szerzetesi fogadalom egyike; ennek szellemében vállalta annak idején ő is a püspöki kinevezést. Szentelésekor ezt mondta: „Szeretem a domonkos rendet, de Isten akaratát még jobban szeretem. Isten akarata mindenek felett – Isten mindenek felett.”

Isten akaratának teljesítésében benne van az egész szerzetesi élet – és ennek az akaratnak teljesítésekor nagy örömet tapasztalunk meg – emelte ki a szónok. – Ahogy Majnek Antal püspök atya mondta a szentmise elején: minden embernek ez lenne a feladata, hiszen Istenhez tartozunk – mindenki számára lehetséges a Vele való közeli kapcsolat, az Ő szerető közelségének megtapasztalása.

A prédikáció után a jelenlévők újra meggyújtották gyertyáikat, és a Veni Sancte Spiritus (Jöjj, Szentlélek Úristen) kezdetű ének után megújították fogadalmaikat, kifejezve azt a szándékukat, hogy életük végéig hűségesek akarnak maradni Istennek tett ígéreteikhez, s az ő segítségét kérik ahhoz, hogy „minden lélegzetvételükkel” őt szolgálják, akinek egykor teljesen átadták magukat.

A szentmise után rövid szentségimádás következett, melynek során – az ukrán püspöki kar nemrég kiadott döntését követve – imádkoztak Ukrajna békéjéért.

Ezután Majnek Antalt köszöntötték: Joanna Szlovjan vincés nővér, aki egyike azoknak, akik legrégebb óta ismerik őt, a többiek nevében is köszönetet mondott neki az elmúlt 26 évért.

„Amikor valamiért Önhöz fordultunk, mindannyian Krisztust, a Jó Pásztort tapasztaltuk meg Önben, aki egységet teremtett a soknemzetiségű Kárpátalján, megmutatva ezzel az Egyház egységét. Mi Önben szerető atyát találtunk, akitől sosem kellett félnünk, áldozatos testvért, aki nagy, irgalmas szívvel fordult mindannyiunkhoz, és nagylelkű barátot. Nagyon éreztük szeretetét a szegénység és a szegények iránt. Köszönjük azt a példát, amit életével mutatott!” Majd arra kérte a püspököt, hogy imádkozzon értük, hiszen szükségük van az imáira, és megígérte, hogy ők szintén továbbra is imáikban fogják hordozni őt.

A nyugdíjba vonuló püspök köszönetet mondott a szívből jövő szavakért. Mint mondta, nem búcsúzik, Kárpátalján akar maradni, és továbbra is segíteni mindenkinek, csak más minőségben.

„Én is mondhatnék sok köszönetet mindannyiótoknak, de akkor annak nem volna vége. Hála Istennek elmondhatom, hogy 33 évvel ezelőtt érkeztem Kárpátaljára, megszerettem azt, és már többféle minőségben is eljegyeztem magam Jézussal és az ő kárpátaljai egyházával. Én ígértem először az új ordináriusnak, hogy mindenben fogok segíteni és imádkozni érte; ezt kérem tőletek is.”

„Amivel kezdtem, azzal a gyönyörű mózesi idézettel fejezem be, ami minden embernek szól, de különösen nekünk, melyben azt kéri Isten: «Szenteljétek oda magatokat nekem, az Úrnak, mert én kiválasztottalak benneteket a világból, hogy az enyéim legyetek» (Lev 20,26).”

A szentmise a pápai himnusszal ért véget.

Az idei találkozó meghívott vendége Maxim Jonáš görögkatolikus studita szerzetes volt. Mivel az ukrán püspöki kar a 2022-es évet a Szent Kereszt évének hirdette meg, ő is a kereszt témájáról tartotta konferenciabeszédét. Jonáš atya arról elmélkedett, hogy Isten szeretete és gondviselése megelőzte a teremtést, és végigkísérte annak egész történetét; gyengédségével áthatotta azt, Ádámtól Krisztuson keresztül egészen napjainkig.

A találkozó közös ebéddel zárult.

A teljes, eredeti beszámolót ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Papp Tamás atya tartott lelkinapot a kórházlátogatóknak 

kovacs.agi

Köztudott, hogy a betegek gyógyulásában fontos szerepet játszik a mentális állapotuk, pszichés státuszuk. Ennek a folyamatnak támogatói beteglátogatóink, akik komoly továbbképzések segítségével, lelkigyakorlatok kíséretében készültek fel a szolgálatra. Mára már a kórházi dolgozók is megismerték a lelkigondozók munkájának betegekre gyakorolt pozitív hatását. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk munkatársainknak is a feltöltődésre, hitükben való megerősödésükre. A beteglátogatók havonta két alkalommal találkoznak: Jakus Ottó Atya vezetésével esetmegbeszélést, kórházlelkészeink közreműködésével lelkinapot tartanak.

Januárban Papp Tamás atyával, fehérgyarmati plébániai kormányzóval, kórházlelkésszel találkoztunk egy bensőséges elcsendesedésben.

Miért engem hívott Isten erre a feladatra?

Tamás atya megosztotta velünk saját élményeit, amelyeket a betegágy mellett tapasztalt meg. Megtiszteltetésként beszélt arról, amikor egy beteg megosztja vele gondolatait, beengedi az életébe, részese lehet a szenvedésének.

A beteggel való találkozáskor a beteg rajtunk keresztül Jézust látja, ezért nagy a felelősségünk. Az irgalmas szamaritánus példájával arra hívta fel a figyelmünket, hogy legyünk nagyvonalúak, ha kell, lépjünk túl önmagunkon, ne sajnáljuk az időt a beteg ágya mellett, legyen ez szent időtlenség, amit ott töltünk.

A beteglátogató hivatása szolgálat. Ahogy a Kánai menyegzőn a szolgák látták a csodát, úgy mi is csodákkal találkozhatunk a szolgálat során. Többet látunk a betegből, mint mások, s ha mindenki le is mond róla, mi ne tegyük. Az Isten szeretetre hív minket, nem sikerre.

A betegség olyan, mint egy betongyűrű, ahova a beteg van bebetonozva, rajta kívül más nem tud oda bejutni. Mindenkinek saját szenvedése van, soha ne példálózzunk a saját bajunkkal, de abban erősítsük a beteget, hogy elfogadja: azt a szenvedést neki készítették, ezáltal juthat el Krisztushoz. Szentképekkel, Szentírási részekkel segíthetjük betegeinket ebben az elfogadásban.

Fontos, hogy időben érkezzünk a betegeinkhez, gyakoroljuk az irgalmasságot, az itt és mostra koncentráljunk.

Beteglátogatóként mitől lesz tartalmas a napom? Tudjuk, hogy Jézus a testet és a lelket egyszerre gyógyítja. Akkor lesz tartalma a napomnak, ha hagyom, hogy általam Jézus szolgáljon, hisz Ő ezért jött közénk.

Húsvét után a tanítványok rádöbbentek arra, hogy a halál nem egy pont, hanem kettőspont, van tovább számu(n)kra.

De kinek a hite nem jutott még bajba?

A lelkivezető hitetlen Tamást hozta elénk, aki bajban volt, talán depressziótól is szenvedett. Nem volt jelen, amikor a többieknek megjelent Jézus, és nem hitt nekik. De kinek a hite nem jutott még bajba? Ki ne kérdőjelezte volna még meg, hogy hatékony-e az ima?

Tamás számára megjelenik a feltámadt Krisztus, részese lesz a titoknak, a csodának. Azok látnak többet a csodákból, akiknek Isten megengedi ezt – Tamás a kétkedés útján jut el a hit kiteljesedésére, majd visszatér a közösségbe.

A történet azt üzeni számunkra: nem baj, ha kételkedsz, csak jó helyen kételkedj, ott tedd fel a kérdéseidet.

Tamás kedvéért újra megnyílik az ég. „Békesség nektek” – hangzik. Tamás, a te békességedért jöttem, a többiek már láttak! Most már boldog vagy, mert látsz.

Isten értékes dolgot, az időnket kéri a szolgálathoz

Mindannyiunknak kiszabott időnk van – ebből kér a betegek számára Isten. Itt és most.

Hogyan tudunk vigasztalni?  Mit tudunk mondani a kétkedőnek? Mi a válasz arra a kérdésre, hogy „Miért engedi meg ezt az Isten?” Nehéz receptet adni, talán nincs is recept a vigasztaláshoz.

Szent Pál a Korintusiakhoz írt II. levelében Isten dicsőítésével vigasztal:

„Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. Bennünk tehát a halál működik, de tibennetek az élet. Mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van: „Hittem, azért beszéltem”, mi is hiszünk, s azért beszélünk. Tudjuk ugyanis, hogy aki Jézust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, s így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök”(2Kor4, 10-18).

Csak az tud vigasztalni, aki már maga is megtapasztalta a vigasztalást

Aki már részesült Isten vigasztalásában, az tud ,,ugyanúgy” vigasztalni, mert fájdalmas helyzetében már megtapasztalta, hogyan szereti őt az  Isten (vö. 2Tessz 2,16).

Hogyan kell helyesen vigasztalni?

A biblikus hagyomány vigasztalás-fogalma erőteljesen pozitív, kulcsfogalom a zsidó és a keresztény hit megértéséhez.

A görög Újszövetség a vigasztalás szót legtöbbször a parakleinszóval fordítja, ami segítségülhívást, meghívást, felszólítást, bátorítást, szavakkal való vigasztalást jelent. Ez a jelentéskör összevont jelentéstartalmában érdekes alany-változtatást mutat: valakit magunkhoz hívni, illetve saját magunkat valaki mellé szólítani és segítségére lenni. Mindkét cselekvés alanyai számára fontos, hogy megteremtsék a kommunikációt. A kölcsönös közeledésre és kapcsolatteremtésre való felszólítás (paraklésze) mindkét esetben találkozássá válik, azzal a szándékkal, hogy az ember segítséget nyújtson vagy kapjon, hogy segítővel (paraklétosz) találkozzon vagy maga váljon segítővé.

bővebben: https://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/phplex/lexikon/d/katlex/s480.html

A segítő beteg kapcsolatban alapvető fontosságú a kommunikáció

A tekintetek találkozása, az érintés, a nem verbális kommunikáció jelentősége is felértékelődik a szavaink mellett. A találkozásokban hordozzuk a másik keresztjét. Azzá leszünk a kereszt alatt, akivé lennünk kell, és ez az alakulás gyakran fájdalmas. Aktív meghallgatás, visszatükrözés, kevés kérdés – úgy legyünk jelen a betegágy mellett, mint egy barát, aki szeretné megérteni mi történik. Lélekben legyünk a beteg mellett, imádsággal támogassuk, abban, és úgy, ahogyan azt ő szeretné.

A meghallgatás, a jelenlét a legtökéletesebb törődés a betegeink számára.

A kórházlelkészség munkatársaival a lelkinapot szentmisével zártuk.

Köszönjük Tamás atyának a velünk töltött időt!

Berényiné dr. Felszeghy Márta koordinátor

DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A legvonakodóbb megtérő – C. S. Lewis életének eddig el nem mondott története

KULTÚRA – 2022. január 29., szombat | 20:04

Ha már ismeri C. S. Lewist, szeretni fogja a róla szóló, 2021-ben készült legújabb életrajzi drámát. Ha még nem, akkor hamarosan megkedveli, hiszen a híres irodalomprofesszor úgy tudta szavakba önteni istenkeresésének küzdelmeit, mint a keresztyén irodalomban kevesen.

Az Oxfordban és környékén forgatott alkotás a Narnia krónikái népszerű könyvsorozat szerzőjének története, aki lelkes ateistából „Anglia legvonakodóbb megtérője” lett. Nem azért hajtott térdet Isten előtt, mert akarta, hanem mert nem tehetett mást. Ráadásul ezt a mozit a szkeptikusoknak és a keresőknek is ajánljuk, mert nem kevesebbet nyerhetnek meg vele, mint a lelküket.

Sokan úgy érezzük, C. S. Lewisról nem lehet újat mondani, hiszen ő nyitotta ki nekünk a ruhásszekrény ajtaját, hogy beléphessünk Narnia világába, és ő mutatta be nekünk Aslant, Jézus allegóriáját is. Most pedig kiderül, voltak életének felettébb viharos évei.

Norman Stone rendező számára nem ismeretlen C. S. Lewis. Harminchat évvel ezelőtt BAFTA-díjat nyert a Shadowlands című szívszorító remekművével, amely az apologéta életéről és szerelméről szól Joss Ackland és Claire Bloom főszereplésével. Stone azóta két dokumentumfilmet is forgatott az oxfordi tudósról.

A legvonakodóbb megtérővel most újra visszatért C. S. Lewishoz, és végigköveti útját anyja tragikus halálától az apjával való feszült kapcsolatán keresztül az első világháború lövészárkainak rémálmán át az Oxfordi Egyetemig. Lewis itt találkozott J. R. R. Tolkiennel, aki nem kis szerepet játszott a megtérésében.

Clive Staples „Jack” Lewis Belfastban született, protestáns családban. Falta a könyveket, és fantáziadús gyermekként olyan szerzők által teremtett világba merült, mint Arthur Conan Doyle, Edith Nesbit, Mark Twain és Henry Wadsworth Longfellow.

Még tízéves sem volt, amikor anyja, Florence Augusta Hamilton Lewis rákbetegségben elhunyt. „Anyám halálával minden, ami nyugodt és megbízható volt, eltűnt az életemből” – írta.

Apja soha nem tudta teljesen kiheverni a felesége elvesztését, így a következő években egyre kiszámíthatatlanabbá és kegyetlenebbé vált. C. S. Lewis és bátyja elhidegültek az apjuktól. Viszonyukon sokat rontott az is, hogy főhősünk internátusba került, az otthon elvesztette számára a vonzerejét. Az iskolában szerzett vallásos tapasztalata rideg és lélekölő volt. Tizennégy évesen csalódottam hagyta maga mögött a kereszténységet, és bevallottan ateista lett. „Nem hittem Isten létezésében, de dühös voltam Istenre, amiért nem létezett“ – jegyzi meg a filmben.

1917-ben Oxfordban kezdte meg tanulmányait, a városban, amelybe egy életre beleszeretett. Rövid ideig szolgált az első világháborúban, ahol egy gránáttól sérülést szenvedett. 1919-ben tért vissza Oxfordba, és Clive Hamilton álnéven kiadta első könyvét, egy verseskötetet Spirits in Bondage címmel.

Lewis lelki formálódásának számos állomása volt, amelyek közül kiemelkedik harmincegy évesen meghozott döntése. Felismerte, hogy az ateista materializmus nem lehet felelős az emberi személyiséget alkotó képességekért és erőforrásokért. Ekkor döntött a teizmus mellett, de még mindig tele volt ellenállással Jézussal szemben.

J. R. R. Tolkien segített Lewisnak meglátni, hogyan lehet az értelmet és a képzeletet integrálni és összeegyeztetni az evangéliumi elbeszélésekben. Az evangéliumokban ott van a szövevényes emberi történetmesélés minden tulajdonsága, de valóságos eseményeket ábrázolnak. Bennük Isten, a mesélő belépett a saját történetébe, testet öltött, és örömteli végkifejletet hozott, kiutat mutatott az ember tragikus helyzetéből. Lewis megértette, hogy a szellemi táplálék, amelyet mindig is a nagy mítoszokból és fantáziatörténetekből nyert, pusztán ízelítő volt a legnagyobb, legvalódibb történetből – Krisztus életéből, halálából és feltámadásából.

Fokozatosan világossá vált számára, hogy a kereszténység az egész lényét képes betölteni. Nem kell hátrahagynia éles logikáját, sem elvetnie a csodákban gazdag epikus történetekben talált szellemi gyönyörűséget. Az észérveknek és a képzeletnek ez az egybeolvadása Krisztusba vetett hitének és későbbi műveinek szerves részét képezte. Megtérése Krisztushoz nemcsak az elméjét szabadította ki a sztoicizmus szűk kötelékeiből, hanem a szívét is felszabadította, hogy teljes mértékben átölelje a transzcendens iránti olthatatlan szenvedélyét.

Végül egy napsütéses reggelen, 1931. szeptember 22-én bátyja motorkerékpárjának oldalkocsijában hajtott fejet Krisztus keresztje előtt.

A legvonakodóbb megtérő a színész Max McLean 2016-ban New Yorkban, a Fellowship for Performing Arts (FPA) égisze alatt színpadra állított egyszemélyes darabjának filmadaptációja. A forgatókönyv McLean és Norman Stone közös munkája. A producerek között szerepel Matthew Jenkins, aki Kenneth Branagh bemutatásra váró  Halál a Níluson című krimijének executive producere.

A film a cslewismovie.com oldalon tekinthető meg, egyelőre angol nyelven. Kiváló gondolatindító egy baráti, családi beszélgetéshez.

(The Most Reluctant Convert: The Untold Story of C. S. Lewis) 

Szerző: Weberné Zsikai Mária 

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. január 23-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg.

Családok imakönyve 7.0

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 10:33

Az imádság ereje megsokszorozódik, ha együtt, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár hetedik alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

„A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona” – hangzott el Ferenc pápa 2020. december 27-i beszédében, melyben meghirdette a családnak szentelt évet. Ebben a különleges évben a Családok imakönyve 7. kiadása is hozzájárulhat keresztény létünk, Istennel folytatott párbeszédünk elmélyítéséhez. Örömmel ajánlom a kiadványt minden családnak, mert ahogy Szent II. János Pál pápa is megfogalmazta a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában, a keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri (FC 59.).

Örömben, bánatban, reményben és szomorúságban, kétségek és elhatározások idején is imádkozzunk és adjunk hálát az Úrnak a családunkért!”

Marton Zsolt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke


A kiadvány a család apraja-nagyjának szól, közös, tartalmas együttlétre hív. Figyeljünk oda egymásra, nyissunk egymás felé, imádkozzunk szeretteinkért együtt és egyénileg is. Az imádság ereje megsokszorozódik, ha közösen, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár 7. alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

Kérjük Isten segítségét, hogy mutasson jó irányt mindebben. Rajtunk is múlik azonban, hogyan tudunk jót és jól tenni, hiszen ahogy a XIV. századi ima is mondja: „Krisztus a te kezeddel cselekszik – Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk.” (részlet)

Az imakönyv minden korosztálynak szól. Megtalálhatók benne a családok közös imádságai a családi békéért, a gyermekekért; a házastársak imái családi felelősségtudatért és a szeretet megmaradásáért. A különböző litániák mellett a magyar és külföldi irodalom legszebb versei közül is jó néhány színesíti a kiadványt.

A törődést és odafigyelést legkönnyebben családi berkeken belül valósíthatjuk meg. Ott, ahol a legkönnyebb szeretni, ahol a szeretet jelenléte állandó és magától értetődő. Értékeljük azt, ami a miénk, amiért már nem kell megküzdeni, hiszen szeretetkapcsolataink ápolása mindig szükséges. Innen, a családi, baráti körből aztán tovább tudjuk adni a tágabb környezetünkben élőknek is mindazt a jót, amivel feltöltődtünk. Kosztolányi Dezső versben igyekszik megfogalmazni, mit is jelent számára szeretett hitvese.

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél szobámba,
s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
„Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet.”

Külön fejezet készült az édesanyák és külön az édesapák számára, a gyermekek pedig testvérükért, szüleikért (anyák napján édesanyjukért) imádkozhatnak. Ezenkívül a nagyszülők, az idősek és a gyászolók (imádság elhunyt házastársért, meg nem született gyermekért) is megnyugvást találhatnak egy-egy számukra kínált imádság olvasása, imádkozása közben.

„Szeretet Istene! Te nem engeded, hogy örökre elváljunk egymástól. Hiszem, hogy ő látja szívünk szomorúságát, amellyel utána sírunk, s látja már előre az időt, amikor az örökkévalóságban ismét találkozunk. Istenem! Ő e földön is növelte boldogságomat. Mennyivel boldogabbak lehetünk majd ott? Boldog volt az a néhány év is, amelyet együtt töltöttünk. Vele az egész örökléten át együtt élni boldogan – ez az a boldogság, amelyet te készítesz a téged szeretőknek, és bizonnyal ezt készíted számomra is. Ámen.”

A bővített kiadás előszavában Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyerekek és fiatalok lelki fejlődésének fontosságára irányítja az olvasó figyelmét. Mint fogalmaz, „nagy veszélyben vannak tehát a gyermekek és a fiatalok, akik az élet rendje szerint a családon kívülről is rengeteg benyomást és információt kapnak. Szükség van tehát arra, hogy értük és velük sokat imádkozzunk, hogy személyiségükben érett és az elköteleződésre kész életállapotra jussanak, amely mind a házasságnak, mind a családi életnek feltétele.”

Székely János szombathelyi megyéspüspök úgy véli: „A gyermek legfőbb nevelője Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni elvégezni egy gyermek lelkében, azt Isten meg tudná tenni. Milyen nagy áldás, ha oda tudjuk vezetni őket a legfőbb Mesterhez, a mennyei Atyához, a Szűzanyához.” Mindebben segítségünkre lehet a Családok imakönyve.

Levehetjük a polcról, ha életvezetési tanácsra van szükségünk, vagy ha imádkozni vágyunk egyedül, netán többen együtt, vagy ha csak irodalmi olvasmányélményre, feltöltődésre vágyik lelkünk.

Jó szívvel ajánljuk minden hívő – legfőképpen pedig a hitben elmélyülni, megerősödni vágyó családok – figyelmébe, különböző alkalmakra, együtt és külön imádkozáshoz, lelki elmélyüléshez, útkereséshez, megerősítéshez.

Forrás és fotó: Martinus Kiadó

Magyar Kurír

2022-ben is folytatódik az „Együtt a babákért” program a Katolikus Karitász közreműködésével

HAZAI – 2022. január 27., csütörtök | 13:42

Tizenegyedik éve szervezi meg a Katolikus Karitász és a Drogerie Markt (DM) Magyarország közös kampányát, amelynek célja, hogy kisgyermekes családokat támogassanak pelenkával. Az adománnyal az eltelt években több ezer kisgyermeket nevelő, nehéz sorsú család számára tette a kezdeményezés könnyebbé a hétköznapokat.

Az idei adományok átadása január 25-én vette kezdetét a karancssági Lisieux-i Szent Teréz Missziós Ház udvarán. Az ünnepélyes átadón az üzletlánc jelképesen adta át a segélyszervezet részére az adományokat és ismertették a program részleteit. Az első pelenkákat Hittner Krisztina, a DM PR és ügyfélszolgálati csoportvezetője és Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója adta át helyi kisgyermekes családoknak.

Az átadón Écsy Gábor emlékeztetett, hogy a Bibliában olvashatjuk: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” Ennek fényében dolgozik a Karitász is, és támogatja a kisgyermeket nevelő, hátrányos helyzetű családokat. Az elmúlt több mint tíz év alatt a DM Magyarország mintegy 210 millió forint értékben adományozott a Karitász segítségével hátrányos helyzetű családoknak pelenkát. Nagyon nagy szám, s még azt is ki kell emelni, hogy ez legalább 5,5 millió darab pelenkát, 2860 megajándékozott családot, tehát több mint 3000 gyermek első évének kiemelt támogatását jelenti.

Hittner Krisztina elmondta: „Ahogyan a Karitász 800 településen, mi 262 üzlettel vagyunk jelen az országban. Az „Együtt a babákért” program innen is indult: szerettünk volna helyileg felelősséget vállalni, példát mutatni. Drogéria vállalatként kerestük a kisgyermekes családok támogatásának lehetőségét. Sajátmárkás pelenkáinkkal 2011 óta évente most már 262 családban vállalunk szimbolikus keresztszülőséget.”

A DM Magyarország és a Karitász közös kampánya 2022-ben is a nehéz körülmények között élő családokat és gyermekeiket támogatja. A kampány eredményeként évről évre mintegy 20 millió forint értékben tud a két szervezet közösen segíteni.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír

Új vallási műsor indul ma a Dunán

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 18:20

A társadalmi, közéleti jelenségek állnak az Agapé című új vallási műsor középpontjában, amelyet először január 27-én láthatnak a nézők a Dunán. A csütörtök esténként jelentkező kerekasztal-beszélgetésen a vendégek keresztény válaszokat keresnek a felvetődött kérdésekre. Az első adás a keresztény ember társadalmi felelősségét járja körül.

A Duna megújulása a csatorna vallási műsorait is érinti. A már megszokott vasárnapi szertartás-közvetítéseken túl magazinműsorok, riportok, tematikus interjúk, valamint híradó és kerekasztal-beszélgetések is helyet kapnak a programkínálatban.

Új műsorként jelentkezik csütörtök esténként az Agapé című közel egyórás kerekasztal-beszélgetés, amelyben Vágvölgyi Gergely műsorvezető négy vendéggel vitatja meg az aktuális társadalmi kérdéseket keresztény szemszögből.

„Sokfélék vagyunk és sokféle keresztény felekezet létezik, Krisztusban azonban mégis csak egyféle válasz van. Mi azt keressük, hogy Krisztus mit válaszolna a világ különböző kérdéseire” – mondta az Agapéról Andrónyi Kolos, az MTVA Vallási Főszerkesztőségének vezetője.

Az első adás témája a keresztény ember társadalmi felelősségét járja körül. Szó lesz arról, hogy a hit közügy vagy magánügy, és miként jelenhet meg a személyes hit és az Istenről való beszéd az élet legkülönfélébb területein, az orvostudományban, a pszichológiában, a költészetben vagy épp a közgazdaságban. Az első adás vendégei: Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, Csókay András nemzetközi hírű idegsebész, Lackfi János József Attila-díjas költő és Tapolyai Emőke pszichológus.

Havonta más-más téma köré csoportosulnak az adások. Februárban a házasság lesz középpontban, tekintettel arra, hogy ebben a hónapban ünnepeljük a házasság hetét. Többek között szó lesz a keresztény házasság alapjairól, a férfi-női szerepekről, a testiség vagy épp a gyermekvállalás kérdéséről.

Forrás és fotó: MTVA

Magyar Kurír

Ferenc pápa elfogadta Majnek Antal munkácsi megyéspüspök lemondását

FERENC PÁPA – 2022. január 28., péntek | 13:13

A Szentatya elfogadta Majnek Antal OFM lemondását a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye (Ukrajna) vezetéséről, és ezzel egyidejűleg kinevezte Lucsok Péter Miklós OP segédpüspököt ugyanazon egyházmegye sede vacante és ad nutum Sanctae Sedis apostoli adminisztrátorává – tájékoztatott január 28-án a Szentszék sajtóközpontja.

A sede vacante kifejezés a széküresedés idejére való szolgálatot jelöli, az ad nutum Sanctae Sedis (latinul a Szentszék szolgálatára álló) kifejezés pedig azt, hogy ideiglenes a kinevezés, azaz az elöljáró, jelen esetben a pápa belátása szerint visszavonható.

Majnek Antal tavaly november 18-án ünnepelte hetvenedik születésnapját és ugyancsak 2021-ben ünnepelhette püspökké szentelésének 25. évfordulóját január 6-án, vízkeresztkor. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye húsz éve, 2002-ben jött létre; Majnek Antalt 2002. március 27-én nevezte ki a pápa az egyházmegye első megyéspüspökévé.

Majnek Antal Budapesten született 1951. november 18-án. Az általános iskolát Pilisszentlászlón végezte, majd a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban érettségizett. A Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett, ezt követően egy évig a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában dolgozott.

1977-ben lépett be a Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába. A Ferences Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait Esztergomban és Budapesten. 1981. szeptember 15-én tette le örökfogadalmát, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. A Szentendrei Ferences Gimnáziumban fizika–technika és hittan szakos tanárként működött.

A rendszerváltás után 1989 júliusában két rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. Emellett 1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát.

2019 júliusában emlékeztek meg a kárpátaljai ferences misszió indulásának harmincadik évfordulójáról. Majnek Antal akkor így idézte fel a kezdeteket: „Amikor megérkeztünk, a temetőben volt az első szentmise. Ez sok mindent elmond, de legfőképpen azt, hogy feltámadunk. Ebben a reménységben éltek itt a hívek a nyomorúság idején. Majd harminc évvel ezelőtt ez a reménység elkezdett kiteljesedni. Azóta él, erősödik és növekszik ez a gyönyörű szép reménység: velünk az Isten!”

Forrás: Szentszéki Sajtószolgálat, Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Felkészítő katekézisek a Családok X. Világtalálkozójára – 1. katekézis

NÉZŐPONT – 2022. január 26., szerda | 15:43

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek idén június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága. Az első rész címe: Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja.

„A Bibliát olvasva észrevehetjük, hogy Isten folyamatosan és különböző formákban hívja a férfiakat és a nőket, hogy lépjenek kapcsolatba vele és fogadják be őt életükbe. Ma az Atya arra hív, hogy kövessük Jézust, mert általa olyan életet kapunk, amelyben Krisztus legyőzte a halált; olyan életet, amelyet minden nehézség ellenére érdemes élni, mert az örök élet felé irányul. A Szentlélektől kapott erővel válaszolhatunk Isten hívására, mely mindannyiunk számára egyedi” – olvasható a katekézisben, amely kérdések segítségével is arra hívja a házaspárokat, családokat és a házas közösségeket, gondolják át, mit jelent a házasság és a család mint hivatás.

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Forrás és kép: MKPK Családügyi Bizottsága

Magyar Kurír