Hírek

Október

2021. október 15., péntek 12:12

Palánki Ferenc megyéspüspök zárta az idei Fatimai Engesztelő Imaestet Mátészalkán

Palánki Ferenc megyéspüspök zárta az idei Fatimai Engesztelő Imaestet Mátészalkán

A hagyomány szerint májustól októberig, Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezve — minden hónap 13. napján — Mátészalkára, a ráczkerti templomba érkeznek a hívek az egyházmegye településeiről és határon túlról is, hogy együtt fohászkodjanak égi Édesanyánkhoz.
Ezen alkalmakon a hívek a Loretói litánia után népi engesztelő imákban fohászkodnak a Szűzanyához, hozzá szóló énekükben kéréseiket is megfogalmazzák, majd parakliszt imádkoznak (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához). Ezután a jelen lévő papok rózsafüzért vezetnek, és az alkalom ünnepi szentmisével, gyertyás körmenettel zárul.
Az imaestéket Heidelsperger István helyi plébános vezeti.

Idén, október 13-án az ünnepi szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be.

A főpásztor homíliájában a cselekedet, a hit és a szeretet hármas egységéről elmélkedett, középpontba helyezve a tetteinket, cselekedeteinket, amellyel megmutatjuk hitünket, keresztény mivoltunkat, azt, hogy kihez tartozunk.

„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) – szólt Mária a szolgákhoz a Kánai menyegzőn, az utolsó vacsorán pedig Jézus mondja a tanítványainak: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24).

A tanítványok rákérdeztek: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetsző dolog, hogy hisztek abban, akit küldött higgyetek” (Jn 6, 28-29). Amikor Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek, akkor nem azt kéri tőlünk, hogy csodát tegyünk: gyógyítsuk meg a betegeket, járjunk a vízen, de a szeretet csodáit várja el tőlünk.

Fatima Msz 20211013 0004

Az önzetlen cselekedet nem más, mint a másik emberért való élet. Olykor feltesszük a kérdést önmagunknak, miért élek, mi a dolgom, a hivatásom. Rá kell döbbennünk arra, hogy mindannyiunkra szükség van, hiszen Isten azért hívott létre bennünket, ajándékozta nekünk az életet, a világot, hogy képesek legyünk a szeretetből másokért való életre. Ez magában hordozza a következő, „Kiért élek?” kérdésre adható választ: Istenért élek, akiért semmi áldozat nem elég.

Püspök atya emlékeztetett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szolgáló több ezer önkéntes fiatal áldozatos munkájára, akik 75 ezer munkaórát dolgoztak, volt, hogy éjszaka kellett előkészíteniük a másnapi program eszközeit. „Nem kell félteni a fiatalokat, van bennük cselekvő készség, amely a hitükből fakad. A mi felelősségünk, hogy követhető, jó példát mutassunk nekik életünkkel, cselekedeteinkkel, amire felnézhetnek. Sajnos sokszor önzőek vagyunk, és ezt tanulják meg tőlünk. Az önzés lesz az örömük, de annak börtönét nem lakhatóvá kell tenni, hanem szabadulni kell abból. A szabadság pedig abból fakad, ha megismerjük az igazságot, amely nem más, mint Isten, az abszolútum” – fogalmazott a főpásztor, majd Mária életpéldájára irányította a hívek figyelmét, akinek az élete nem önmagáról, hanem a Fiáról, Jézusról szólt.

Fatima Msz 20211013 0002

Mária tőlünk is azt kéri, hogy térjünk meg Fiához, Jézus Krisztushoz, tartsunk bűnbánatot, lépjünk túl az eddigi gyarlóságainkon és éljünk szeretetben, másokért, alázatban.

Jézus megmosta a tanítványok lábát, mielőtt „fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24). „Milyen alázatos volt Jézus Krisztus, a Teremtő Isten Egyszülött Fia, ég és föld Királya, aki alulról néz fölfelé a teremtményre!” – emelte ki gondolataiban a főpásztor Jézus alázatos voltát, majd Weöres Sándor Rongyszőnyeg című versének négy sorát idézte:  

„Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,

s uraktól nyüzsög a végtelenség.”

Fatima Msz 20211013 0034

Ha hasonlítani akarunk Istenhez, alázattal kell mások rendelkezésére állni. Mária példaként áll előttünk az alázatban is: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Isten anyja az Úr szolgáló leánya, vagyis akár anyja, akár leánya az Istennek, mindenképpen a szolgálója.

Végül a püspök atya a szeretet cselekedeteire irányította a figyelmet, amely nem egy puszta érzés. Jézus szeretetből odaadja magát értünkvállaljavállára veszi a keresztet – tette hozzá, majd emlékeztetett a Szent Imre Plébánia fiataljainak közelmúltban történt bérmálkozására, ahol két felirat volt látható: Érted! Érted? Felfogjuk-e, hogy minden értünk történik, annyira szeret bennünket az Isten. Erre a szeretetre kell válaszolnunk.

Ma az individuális világban az önzés, a leselejtezés kultúrája vesz körül bennünket. Ebben a kultúrában nehezen alakul ki a készség arra, hogy másokért éljünk, jót tegyünk. De sok jó példával is találkozunk.

Mária ebben a szeretetben is példaképünk. „Az önzetlenségben és az alázatos szolgálatban teljesen beleilleszkedik az Atya akaratába és mindent megtesz, amit Isten kér tőle. Ez a jóra való készség, az erény kell hogy bennünk is ott legyen, hogy a hitünkből remény, a szeretetünkből cselekedetek fakadjanak. Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását!” Fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

Fatima Msz 20211013 0070

***

A fatimai engesztelő imaest sorozat immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán. A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett. Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István akkori egri érsekkel együtt a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is. Fogadása után egy fatimai Szűzanya-szobrot helyeztek el a város ráczkerti templomában, majd az akkori plébános, Miklós Dezső megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Fotó Czine Árpád

Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc Mátészalkán: Jézus a szeretet csodáit várja el tőlünk

HAZAI – 2021. október 17., vasárnap | 17:52

Több mint húszéves hagyományt ápolva, Szűz Mária fatimai jelenéseire emlékezve májustól októberig minden hónap 13-án Mátészalkára, a ráczkerti templomba érkeznek a hívek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye településeiről és a határon túlról is, hogy együtt kérjék égi Édesanyánk segítségét. Az idei utolsó engesztelő imaesten, október 13-án Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be szentmisét.

Az alkalmakon a hívek a Loretói litánia után népi engesztelő imákat mondanak, Mária-énekeket énekelnek, majd parakliszt (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához) imádkoznak. Ezután a jelen lévő papok rózsafüzért vezetnek, és az alkalom ünnepi szentmisével, valamint gyertyás körmenettel zárul. Az imaesteket Heidelsperger István helyi plébános vezeti.

Az október 13-i ünnepi szentmisén Palánki Ferenc homíliájában a cselekedet, a hit és a szeretet hármas egységéről elmélkedett, középpontba helyezve a tetteinket, amelyekkel megmutatjuk hitünket, keresztény mivoltunkat, azt, hogy kihez tartozunk.

„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Jn 2,5) – szólt Mária a szolgákhoz a kánai menyegzőn, az utolsó vacsorán pedig Jézus mondta a tanítványainak: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24). A tanítványok rákérdeztek: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk?” Jézus ezt felelte nekik: „Az az Istennek tetsző dolog, hogy hisztek abban, akit ő küldött” (Jn 6, 28–29).

Amikor Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek, akkor nem azt kéri tőlünk, hogy csodát tegyünk: gyógyítsuk meg a betegeket, járjunk a vízen, de a szeretet csodáit várja el tőlünk.

Az önzetlen cselekedet nem más, mint a másik emberért való élet. Olykor feltesszük a kérdést önmagunknak: miért élek, mi a dolgom, a hivatásom? Rá kell döbbennünk arra, hogy mindannyiunkra szükség van, hiszen Isten azért hívott létre bennünket, ajándékozta nekünk az életet, a világot, hogy képesek legyünk a szeretetből másokért való életre. Ez magában hordozza a következő, „Kiért élek?” kérdésre adható választ: Istenért élek, akiért semmi áldozat nem elég.

A püspök emlékeztetett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson szolgáló több ezer önkéntes fiatal áldozatos munkájára, akik összesen 75 ezer munkaórát dolgoztak, volt, hogy éjszaka kellett előkészíteniük a másnapi programok eszközeit.

Nem kell félteni a fiatalokat, van bennük cselekvő készség, amely a hitükből fakad. A mi felelősségünk, hogy követhető, jó példát mutassunk nekik életünkkel, cselekedeteinkkel, amire felnézhetnek.

Sajnos sokszor önzők vagyunk, és ezt tanulják meg tőlünk. Az önzés börtönét nem lakhatóvá kell tenni, hanem szabadulni kell abból. A szabadság pedig abból fakad, ha megismerjük az igazságot, amely nem más, mint Isten, az abszolútum – fogalmazott a Palánki Ferenc, majd Mária életpéldájára irányította a hívek figyelmét, akinek az élete nem önmagáról, hanem a Fiáról, Jézusról szólt.

Mária tőlünk is azt kéri, hogy térjünk meg Fiához, Jézus Krisztushoz, tartsunk bűnbánatot, lépjünk túl az eddigi gyarlóságainkon és éljünk szeretetben, másokért, alázatban.

Jézus megmosta a tanítványok lábát, mielőtt fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24). Milyen alázatos volt Jézus Krisztus, a Teremtő Isten egyszülött Fia, ég és föld királya, aki alulról néz fölfelé a teremtményre! – emelte ki a főpásztor Jézus alázatos voltát, majd Weöres Sándor Rongyszőnyeg című versciklusából idézett négy sort:

„Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.”

Ha hasonlítani akarunk Istenhez, alázattal kell mások rendelkezésére állni. Mária példaként áll előttünk az alázatban is: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Isten anyja az Úr szolgálóleánya, vagyis akár anyja, akár leánya az Istennek, mindenképpen a szolgálója.

A püspök végül a szeretet cselekedeteire irányította a figyelmet, amely nem egy puszta érzés. Jézus szeretetből odaadja magát értünk; vállalja, vállára veszi a keresztet. Palánki Ferenc emlékeztetett a Szent Imre Plébánia fiataljainak közelmúltban történt bérmálkozására, ahol két felirat volt látható: Érted! Érted?

Felfogjuk-e, hogy minden értünk történik, annyira szeret bennünket az Isten? Erre a szeretetre kell válaszolnunk – hangsúlyozta a püspök. –

Ma az individuális világban az önzés, a leselejtezés kultúrája vesz körül bennünket. Ebben a kultúrában nehezen alakul ki a készség arra, hogy másokért éljünk, jót tegyünk. De sok jó példával is találkozunk.

Mária ebben a szeretetben is példaképünk. Az önzetlenségben és az alázatos szolgálatban teljesen beleilleszkedik az Atya akaratába és mindent megtesz, amit Isten kér tőle. Ez a jóra való készség, az erény kell hogy bennünk is ott legyen, hogy a hitünkből remény, a szeretetünkből cselekedetek fakadjanak. Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását – zárta elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

* * *

A fatimai engesztelő imaestek sorozata immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán.

A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett. Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István akkori egri érsekkel együtt a Malév különgépével.

A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is. Fogadása után egy fatimai Szűzanya-szobrot helyeztek el a város ráczkerti templomában, majd az akkori plébános, Miklós Dezső megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: Kovács Ágnes/Öröm-hír Sajtóiroda

Fotó: Czine Árpád

Magyar Kurír

2021. október 12., kedd 07:51

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója november 6-án lesz

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója november 6-án lesz

2021. november 6–án, szombaton 9 órától lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei utótalálkozója Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Erre az alkalomra szeretettel várjuk mindazokat, akik a kongresszusba otthonról kapcsolódtak be vagy azon személyesen részt vettek.

Az utótalálkozó programja:

          0900 – érkezés

          0930 – az Isteni Irgalmasság rózsafüzére az Oltáriszentség előtt és csendes szentségimádás

          1000 – Fábry Kornél atya kongresszusértékelő előadása/élménybeszámolója

          1100 – szünet

          1130 – tanúságtételek, élménybeszámolók

          1230 – szentmise

          1330 – agapé

A felmerülő kérdésekkel forduljanak Márta Lászlóné Szilágyi Eszterhez, illetve részvételi szándékukról legkésőbb október 29-ig küldjenek tájékoztatást nek@dnyem.hu címre.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. október 06., szerda 08:28

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúi ünnepét tartják október 8-án

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúi ünnepét tartják október 8-án

„Örvendezzél, Isten Anyja, szíved mélyén. Boldog vagy, Magyarország, hogy Szűz Mária szent napját ünnepled. Ujjongjon az ég, a föld s a tenger!” (Az ünnep Magnificat-antifónája az I. Esti dicséretből)

Zenés áhítattal, egész napos szentségimádással készülnek a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyház búcsújára október 8-án, pénteken Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepén. A búcsúi szentmise este 6 órakor kezdődik, amelynek szónoka dr. Tóth Tamás, az MKPK titkára lesz. A szentmisén részt vesznek többek között Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyéspüspök, dr. Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, Csordás Gábor, az egyházközség plébánosa, a nyíregyházi esperesi kerület papsága, valamint az egyházközség hívei.

***

hir 07

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

Nyíregyháza egyik legismertebb épülete a főtéren található, kéttornyú, román stílusú székesegyház, Samassa József egri érsek fogadalmi temploma. Samassa érsek – 1902-ben, az aacheni székesegyház magyar kápolnájában bemutatott aranymiséje emlékére – ezzel a monumentális templommal ajándékozta meg az akkori Szabolcs megye székvárosát, Nyíregyházát. A Magyarok Nagyasszonya-templom, mely 1993 óta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye társszékesegyháza, kettős tornyával, arányaival, szerkezeti tökéletességével és tiszta stílusával a hazai egyházi építészet kiemelkedő alkotása, műemlék. Maga Samassa érsek szentelte fel 1904. augusztus 20-án.

A templom külső képe – gazdag tagoltságával, támpilléreivel, dekoratív elemeivel – lebilincselő. Hazánkban, hasonló külső gazdagsággal képzett templomot alig találunk. A két hatalmas négyszögű torony magassága – mely három emeletre tagozódik – 43,6 méter. A két torony közt található a gazdag kiképzésű főbejárat és a hatalmas oromfal. A főbejárat timpanonjában lévő dombormű a Boldogságos Szüzet ábrázolja a gyermek Jézussal – Szent József és Keresztelő Szent János társaságában – amint Szent István és Szent László királyok hódolnak előtte.

A déli torony falában kialakított fülkében helyezték el a templomépítő, Samassa bíboros mellszobrát, amely 2002-ben készült Tóth Sándor szobrászművész alkotásaként.

A templom külső megjelenése eredeti állapotában van, azzal a kivétellel, hogy 1970-ben Csépányi Ferenc plébános az egész templom tetőzetét osztrák műemlék palára cserélte, majd 1983-ban új, elektromos vezérlésű toronyórát üzemeltetett be, majd 1995-ben Váradi József plébános a támpilléreket és a lábazati köveket renováltatta.

23621489 437986586603532 4294082980019050495 n 768x514

Belépve, a templom külsejéhez hasonló változatosságot találunk, a román stílus minden szépségével. A jobb és baloldali pillérek hat kisebb és a kereszthajónál egy nagyobb mezőből álló keresztboltozatot hordoznak. A főhajónak 5-5 közös ívvel összefoglalt színes ablak ad kellemes fényt. A templomnak monumentális jelleget ad a kereszthajó, azon túl pedig a szentély, melynek hét félköríves ablak ad világosságot. A középső ablakon látható a fogadalmi kép, mely a templomépítő Samassa érseket ábrázolja, amint a Szent Család előtt hódolva Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya pártfogásába ajánlja a templomot, miként tette azt Szent István királyunk is koronájával, hazájával a halála előtt. A fogadalmi kép Róth Miksa császári és királyi, udvari üvegfestő és mozaikművész alkotása.

A szentélyt körfolyosó övezi (sekrestye és szertár). A mellékhajók, melyek félszer olyan magasak és szélesek, mint a főhajó, 3-3 félköríves ablakon át kapnak világosságot. Ezek teljes felújítását 2000-ben Mezősi Eszter restaurátor művész végezte el. A templom főoltára márvány, felsőrésze tölgyből faragott. A szentségháztól jobbra Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Jeromos, Árpádházi Szent Erzsébet és Árpádházi Szent Margit szobrai láthatók. Az oltár felső részén jobbra 3-3 imádkozó angyal szobor. A főoltár közepén, az oltárképet helyettesítő hatalmas feszület, karéjos végeiben az evangélisták jelvényei. Mindezek Kopits János szobrászművész hársfából faragott művei.
Az új liturgikus tér középpontjában áll a márvány szembeoltár, melyet az egri Angolkisasszonyok kápolnája főoltárának elemeiből építettek 1971-ben, Csépányi Ferenc plébánossága idején. 2000-ben padlófűtés és márvány padlózat készült.

A kereszthajó déli apszisában van a Szűz Mária-oltár (Stefin János festőművész képeivel és Kopits János Szűz Mária szobrával), az északi apszisban pedig a Szent József-oltár (ugyancsak Kopits János Szent József szobrával és Stefin János festményeivel). A márvány szószék hatalmas márványoszlopon nyugszik, oldalán a négy evangélista alakja (Kopits János műve).

A keresztelőkút ugyancsak márvány, és öt márványoszlopra helyezték el. Az orgona Angster József és Fia pécsi orgonakészítő műhelyéből származik. Az eredetileg két manuálos, 24 fő- és 20 mellékváltozatú orgonát bővítették 27 regiszteresre 1984-85-ben Csépányi Ferenc plébános, illetve 1997-ben Váradi József plébános idején. A templom belső festése XIII. századi román stílusú templomfestésre emlékeztet.

Az 1984-es felújítás során a falakat újrafestették úgy, hogy az eredeti ornamentikán és színeken nem változtattak, megőrizve ezzel az utókor számára a templom eredeti stílusjegyeit.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. október 04., hétfő 13:20

Valami elkezdődött! – Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. őszi száma

Valami elkezdődött! – Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. őszi száma

Ajánló a tartalomból:

Ünnepi és hálatelt szívvel tekintünk vissza a Budapesten szeptember 5-12-ig megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK). Az Öröm-hír újság 21 oldalon keresztül interjúkkal, képekkel, élménybeszámolókkal idézi fel az eseményeket.

Valami elkezdődöttPalánki Ferenc megyéspüspök atyával készült interjúban a főpásztor arról is beszél, hogy történt valami az Eucharisztikus Kongresszuson, amelyet nehéz megfogalmazni. Titok, misztérium, hogy mindenki ugyanazon élménnyel tért haza a keresztény világtalálkozóról.

Dr. Törő András irodaigazgató atya élménybeszámolójában többek között azt fogalmazta meg, hogy a NEK forrásként tört fel a hivatásának megerősödésében is. A kongresszuson megélt találkozások mind-mind a Krisztussal való találkozásra készítették fel őt is.

„Egyek vagyunk…!” Szabó Gábor diakónus számára életre szóló élményt jelent a NEK. A több ezer résztvevő között az egyházmegyei identitástudata, az összetartozás, az egység tudata is erősödött.

„Időnként meg kell állni, táplálkozni, tanulni kell egymás hitéből, hogy a tűz, a vágy, amely pappá szenteléskor lángra lobbant a szívemben ne aludjon ki” – fogalmazott Papp László egyeki plébános az élménybeszámolójában.

***

A lap második részében szintén egy történelmi esemény tárul elénk. Szent II. János Pál pápára emlékezve a Szentatya debreceni látogatásának 30. évfordulójára tekintünk. A háromnapos ökumenikus programsorozatról szóló beszámolók színes, képekben, mély gondolatokban gazdag üzeneteket tárnak elénk.

***

Ezt követően a Veni Sancte szentmisével egybekötött egyházmegyei tanévnyitóról számolunk be. A köznevelési intézményeink színes palettáját számokban is megismerhetjük Némethné Székely Julianna és Türk László EKIF főigazgatók előadásáról olvasva.

Végül portréinterjúban is kifejezzük köszönetünket Molnár Katalin leköszönő EKIF főigazgatónak, aki 40 évnyi pedagógusi szolgálata után nyugdíjba vonult.

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.
30/240-1482
E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

Web: www.dnyem.hu
https://www.facebook.com/dnyem/

Szeptember

Megjelent az Új Ember 2021. szeptember 26-i száma

KULTÚRA – 2021. szeptember 22., szerda | 20:02

Az Új Ember idei harminckilencedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Krisztus hangja bennünk – ezzel a címmel közlünk interjút az aranymisés Barsi Balázs ferences szerzetessel. A Széchenyi-díjas pap, teológus napjaink egyik legismertebb egyházi személyisége. Könyvei, elmélkedései rendkívül népszerűek, sokak lelki-szellemi táplálékai. 1971. augusztus 8-án szentelték pappá szülőfalujában, Sióagárdon. Ötven évvel később ugyanezen a napon, ugyanitt mutatta be aranymiséjét.

A szeptember 12-én pápai misével, a Statio Orbisszal zárult a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) a Hősök terén. Mostani lapunkban is sokat foglalkozunk a világeseménnyel.

Erdő Péter bíboros, prímás, valamint Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Konferencia elnöke mondja el gondolatait a NEK lelki gyümölcseiről, s megszólal néhány „hírnök” is: Ürge-Vorsatz Diána, Csókay András, Pindroch Csaba. Megszólaltattunk többeket az ünneplő tömegből is a Statio Orbis mise után az Andrássy úton járva.

Összefoglalót olvashatnak a pápa pozsonyi útjáról, a szeptember 15-i, repülőgépen zajlott sajtótájékoztató magyar vonatkozású részleteit is közöljük, valamint érdekes részleteket tudhatnak meg a Szentatya személyes megnyilatkozásiról Martos Levente Balázstól, a Központi Papnevelő Intézet rektorától, aki Ferenc pápa tolmácsa volt a budapesti látogatása során a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre való megérkezésétől a búcsúzásáig.

Beszélgetést olvashatnak az idén nyolcvanéves Marton Bernát ciszterci szerzetessel, aki ötvenöt évesen kezdett el futni. Száz méterrel indult, s huszonöt év alatt harminckét maratont, köztük hét ultramaratont teljesített. Hogyan tudja az ember így felépíteni magát? Mi vitte mindig tovább és tovább, s mivel gazdagította ez a szinte emberfeletti teljesítmény? Erről is vall a szerzetes, aki mintegy ötven éve Dallasban tanít, a rend gimnáziumában.

Mértékadó kulturális mellékletben folytatódik sorozatunk, melynek keretében a hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben elhunyt Dante Alighierire emlékezünk. Minden idők legnagyobb költőjének, az Isteni színjáték írójának a hatása az utókorra felmérhetetlen, számtalan költőt, képzőművészt, zeneszerzőt ihletett meg.

Király Erzsébet művészettörténésszel, egyetemi oktatóval Bodnár Dániel beszélgetett Dante utóhatásáról a képzőművészet oldaláról.

Nézőpont rovatban Paksa Balázs veszi górcső alá filmes jegyzetében a James Bond-mitológia színét és fonákját.

Dallos Jenő (1940–2021) karikaturista halálára Ember és környezetvédelem címmel Mészáros Ákos írt nekrológot.

Természetrajz rovatban pedig Schmidt Egon kalauzolja olvasóinkat túzoklesre, Apajpusztára.

Magyar Kurír

Októberig lehet pályázni a Szent Imre-ösztöndíjra

HAZAI – 2021. augusztus 29., vasárnap | 13:34

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot irdet a 2021/2022. évi Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére. A pályázatokat 2021. október 4-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni.

Pályázhatnak azok a nappali munkarendben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével), akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9–15. osztályos tanulói, vagy felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben vesznek részt.

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény; az egy főre jutó jövedelem; a testvérek, eltartottak száma; a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után a Katolikus Központi Alapítvány szerződést köt az ösztöndíjassal az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól; az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet. Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu) vagy telefonon kérhető: +36-1/445-4587 (munkaidőben).

A pályázathoz elektronikusan és papír alapon is csatolni kell az alábbi mellékleteket:
– katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve;
– iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása;
– a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat másolata;
– jövedelemigazolások (a kataszteri jövedelem igazolása önmagában nem elég, a pályázati felületen közzétett nyilatkozat kitöltése kötelező!).

A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket papír alapon is el kell küldeni az alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79). A borítékra rá kell írni a következőt: „ösztöndíjpályázat”, valamint a rendszer által generált pályázati azonosítót.

A pályázatokat 2021. október 4-ig lehet benyújtani. Csak a 2021. október 4-éig elektronikusan és postai úton is beadott pályázatokat tudják elbírálni. A pályázatokat nem őrzik meg és nem küldik vissza.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír

Augusztus

2021. augusztus 27., péntek 19:30

A nevelés legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket az életre, a szeretet képességére neveljük – Megnyitották a 2020/21-es tanévet az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen Debrecenben

A nevelés legfontosabb feladata, hogy a gyermekeket az életre, a szeretet képességére neveljük – Megnyitották a 2020/21-es tanévet az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen Debrecenben

Veni Sancte szentmisével vette kezdetét a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézmény közös tanévnyitó ünnepsége, augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén Debrecenben, a Megtestesülés-templomban. A 2021/22-es tanév ünnepélyes megnyitóján több mint 700 fővel vettek részt az intézmények alkalmazotti közösségei: lelkivezetők, pedagógusok, a nevelő és oktatómunkát közvetlenül segítők, valamint a technikai dolgozók.

7M7A4973

A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be. Bevezető gondolataiban köszöntötte a résztevőket, és kiemelte Szent Mónika kitartó imáját, aki 18 éven keresztül fohászkodott fia, Szent Ágoston megtéréséért. A püspök atya kérte a jelenlévőket, hogy ők is imádkozzanak türelemmel azon gyermekek Istenhez fordulásáért, akiket a Jóisten rájuk bízott.

A főpásztor homíliájában örömét fejezte ki azért, mert látja a pedagógusok lelkesedését, akik nagy szeretettel készülnek a gyermekekkel való találkozásra, hogy felkészítsék őket az életre. A püspök atya visszautalt az evangéliumból felolvasott szakaszra (ld. Mt 25,1-13), amely éppen a világ végének eljöveteléről beszél, azt hangsúlyozva, hogy az élet bizonytalan. „Mi mégis az életre készítjük a ránk bízottakat, mert tudjuk, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem hisszük, hogy örök életre lettünk meghívva” – fogalmazott.

Ferenc püspök a Szentlecke soraival pedig arra biztatott bennünket, hogy szentek legyünk (ld. 1Tessz 4,1-8), vagyis Istenhez tartozók, Aki örök, így Belőle merítve a mi életünk is örökélet lesz. Ő a mi boldogságunk, amire mindannyian vágyunk. A boldogság másik kifejezése a megelégedettség. Életünk körülményein nem nagyon tudunk változtatni, legalábbis személyenként nem. Ferenc pápa erről így fogalmazott 2020 nagyböjtjében: „Senki sem menekülhet meg egyedül, önmagában”, de ha közösségben vagyunk, összefogunk, akkor van rá esélyünk. Jézus ezért jött el, hogy az Egyház közösségébe gyűjtsön bennünket.

„Éppen ezért az Egyházról ne beszéljünk, úgy mintha rajtunk kívüli valóság lenne, hiszen mi is a tagjai vagyunk e közösségnek, amelyben ha valami történik az mindannyiunknak öröm, vagy fájdalom” – figyelmeztetett a püspök atya, majd hozzátette, Isten népének tagjai vagyunk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is, amelynek egy jelentős létszáma az iskolarendszerünkhöz tartozik. Felelősen kell tehát a gyermekek Istenre irányuló életét kimunkálni, akik leginkább az őket körülvevő nevelők példájából tanulnak.

7M7A4999

„A természet az, amire a természetfölötti kegyelem tud építeni.” – Ferenc püspök Aquinói Szent Tamás gondolatával nyomatékosította, hogy igazi emberségre kell nevelni a gyermekeket, és először is arra, hogy legyenek jó emberek, majd döbbenjenek rá, hogy ők Isten gyermekei, az örök életre meghívottak, vagyis szent emberek.

Ezután a püspök atya a pécsi papi zarándoklatra tekintett vissza, ahol többek között a máriagyűdi és a bátai kegyhelyen imádkoztak az egyházmegyénkért, országunkért, népünkért. Máriagyűdön Bíró László nyugalmazott tábori püspök atyával is találkoztak, aki előadásában többek között a közösség jelentőségéről beszélt. Kifejtette, ott tapasztalhatjuk meg emberségünket, istengyermekségünket.

Palánki püspök atya ezt úgy összegezte, hogy vannak, akiket ránk bíztak, akiket szerethetünk és akik bennünket szeretnek, elfogadnak. Ebben a szeretetáramlásban kapunk képet emberségünkről. A nevelés legfontosabb feladata tehát, hogy a gyermekeket az életre, az egymásért áldozatot hozó szeretetképességre neveljük.

A szentmisét követően Némethné Székely Julianna EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága) tanfelügyeleti főigazgató, majd Türk László oktatásszervezési főigazgató köszöntötték a jelenlévőket és tartották meg előadásukat.

7M7A5059

Némethné Székely Juliannát Palánki Ferenc megyéspüspök 2021. augusztus 1-i hatállyal nevezte ki az EKIF tanfelügyeleti főigazgatójának.

Némethné Julianna pedagógus férjével, Istvánnal 32 éve élnek házasságban. Három gyermekük van, István, Péter és Lilla. István római katolikus pap, jelenleg Nyíregyházán káplánként szolgál.

A kinevezett főigazgató asszony 30 éves pedagógusi szolgálata alatt 5 évet tanítóként, majd 25 éven át a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusaként dolgozott, ebből az utolsó kilenc éven át igazgatóhelyettesként vett részt az intézmény vezetésében.

A főigazgató asszony előadásában tanácsaival látta el a jelenlévőket.

Visszatekintett az elmúlt tanévre és felidézte az iskolákban elhangzott leggyakoribb szavakat: classroom, digitális oktatás, RedMenta, koronavírus, maszk stb., amelyek idegenként hangzottak, de bizonyos tevékenységeken keresztül rá voltak kényszerítve alkalmazásukra.

„Nem tudjuk, hogy a 2021/2022-es statisztika hogyan fog alakulni, azonban ne felejtsük el azt, hogy bármilyen is legyen az életünk – egy valami meghatároz és összeköt minket egymással: mi keresztények vagyunk, az iskoláink katolikus iskolák. Ez pedig meghatározza azt, hogy hogyan reagáljunk bizonyos dolgokra a világból“ – fogalmazott Némethné Julianna, majd a katolikus iskolában legfontosabb szavak gyakorlására kérte a résztvevőket:

„Az Ámen szót imáink, Istennel való beszélgetésünk végén mondjuk. Katolikusként a legnagyobb felelősségünk egyike, hogy a tanítványainkat rávezessük az Istennel való élő kapcsolatra, arra, hogy a gyerekek, a körülöttünk élő emberek felfedezzék annak a nagyságát, hogy van Isten“ – hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy e nem egyszerű feladat ott kezdődik, hogy nekünk is foglalkoznunk kell az Istennel való kapcsolatunkkal. Találjuk meg az Istent az életünkben, merjünk beszélgetni Vele. Ha ez sikerül, akkor hitelesebben tudunk segítséget nyújtani tanítványainknak, embertársainknak.

7M7A4889

Ezután azt is elmondta, hogy fontos szerepet tulajdonít a pozitív pedagógiának, mégpedig a dicséretnek. Éppen ezért mondjuk ki gyakran az ügyes szót. „Katolikusként a tudatában vagyunk annak, hogy az embert az Isten saját képmására, jónak teremtette: tehát mindenkiben van valami, ami dicséretre méltó. Dicsérjük a gyerekeket és ne csak akkor, ha nagyon jó dolgozatokat írtak, vagy kiemelkedően jól végezték a munkájukat, hanem akkor is, ha magukhoz képest fejlődtek, vagy észreveszünk bennük valami jót: a munkához való hozzáállásukban, személyiségükben, esetleg tanulmányaikban. Azonban ne csak a gyerekeket dicsérjük, hanem a kollégáinkat is. Különbözőek vagyunk, különböző technikákat, metódusokat használunk, és ha valakiben felfedezünk valami dicséretre méltót: dicsérjük meg.”

A harmadik és egyben talán a legfontosabb, amivel embertársainkhoz fordulhatunk, a „Segíthetek?” kérdés, amelyet soha ne felejtsünk el – hangsúlyozta a főigazgató, majd hozzátette: „Istennek oka volt arra, hogy minket, embereket közösségbe teremtett. Érezzük emberként azt, hogy nem vagyunk képesek mindenre, de vannak körülöttünk, akik tudnak segíteni. Legyünk olyan emberek, akik észreveszik azt, ha valaki segítségre szorul. Merjünk segíteni a tanítványainknak, kollégáinknak, a szülőknek! Hiszen a katolikus iskolának egy fontos lenyomatának kellene lennie annak, hogy mi egymást előre visszük azzal, hogy segítünk a másiknak.”

Végül Némethné Székely Julianna Irving Stone szavaival fejezte be előadását és reményét fejezte ki, hogy az előttünk álló idő, a közös munka, együtt haladás segíteni fog mindannyiunknak a hivatásunk útján, hogy ezen keresztül is megtaláljuk személyes boldogságunkat:

„Senki nem lehet biztos mindig mindenben. (…) Az ember csak egyet tehet: bátran és teljes erejével cselekszi azt, amiről úgy véli, hogy helyes. A végén kiderülhet, hogy tévedtünk, a fontos mégis csak az, hogy amihez hozzákezdtünk, elvégezzük. Legjobb meggyőződésünk szerint kell cselekedjünk, aztán bízzuk Istenre, hogy Ő mondjon ítéletet munkánk végső értéke felett.”

7M7A5092

„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges és máris azt fogod tenni, ami  lehetetlen…„ Assisi Szent Ferenc üzenetével kezdte előadását Türk László, amely gondolat, mint mondta, az elmúlt tanévben sokszor eszükbe juthatott, hiszen lehetetlennek vélt helyzeteket kellett megoldanunk, de közösségben ezeket is meg tudtuk tenni.

A főigazgató bevezető gondolataiban mindenekelőtt örömét fejezte ki, hogy együtt tudják elkezdeni az új tanévet, majd megköszönte a dolgozóknak az elmúlt időszakban a pandémia ideje alatt tanúsított felelősségteljes, áldozatos munkáját. Hozzátette, az elmúlt tanévben jelentősen befolyásolták a munkájukat a kormányrendeleti intézkedések, a rendkívüli jogrendben előírt 33 jogszabály, elrendelve rendkívüli szüneteket, tantermen kívüli digitális munkarendet és a köznevelési intézmények működését érintő egyéb további veszélyhelyzeti intézkedéseket is.

7M7A4956

Türk László előadása három fő pontra irányította a jelenlévők figyelmét. Táblázatokon keresztül rövid útmutatást adott a létszámok tekintetében, érintette a tanulmányi eredményeket, majd az elmúlt tanév fejlesztéseiről és a következő tanév feladatairól is képet kapott a hallgatóság.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek alkalmazotti létszáma összesen 917 fő. 628 pedagógus 113 nevelő oktató munkát közvetlenül segítő és 176 technikai dolgozó vesz részt az intézmények munkájában. A főigazgató itt jegyezte meg, hogy minden alkalmazottnak egyaránt fontos a feladata, és megköszönte a technikai dolgozóknak is az emberfeletti munkájukat.

A intézményi feladatellátásról is képet kaptak a résztvevők. Míg az általános iskolai képzés minden intézményünknek sajátja, addig a szakképzés csak egy intézményben található. A főigazgató elmondta, igaz, hogy tíz köznevelési intézmény működik az egyházmegye fenntartása alatt, de mindezeket összesen 29 intézményegység alkotja.

111

A tanulók létszámáról is képet kaptak a jelenlévők, ennek alapján jelenleg összesen 6564 gyermek tartozik intézményeinkhez. Ezután az egyházmegyei tanulmányi átlagot is nyomon követhettük a 2013/14-es tanévtől kezdődően a 2020/2021-es tanévvel bezárólag, amely a 4, és 4,14 közötti átlagot jegyezve, 2017 óta folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

222

Az intézményi tanulmányi átlagot tekintve a legmagasabb, 4,61-es átlaggal kiemelkedik a nyíregyházi Szent Imre, majd 4,49 átlaggal a nyírbátori Báthory István köznevelési intézmény.

333

A diákok teljesítménye, elért eredményei magas színvonalú oktató-nevelő munka jelenlétét igazolják.

2018-ban 957, 2019-ben 1197, majd 2020-ban 1065 diákot köszönthettünk a kitűnő tanulók sorában. Ebből 2020/21-es tanévben a legtöbb kitűnő tanuló mintegy 289 fővel a mátészalkai Széchenyi István általános Iskolai képzéssel bíró köznevelési intézmény büszkélkedhet.

444

Ezután Türk László főigazgató további adatokkal szolgált, többek között a tantárgyi átlagokról, nevelőtestületi dicséretekről, nyelvvizsgával rendelkezők számáról, országos, regionális, helyi versenyeredményekről.

(A további táblázatokat megtekinthetjük augusztus 31-én, az egyházmegye honlapján.)

Az elmúlt tanév kiemelt programja volt a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program, amelynek keretén belül 2021. március 1-től 2021. augusztus 31-ig bezárólag összesen 1610 fő 1-8 osztályos gyermekek táboroztak, és a programon belül e-learning képzésen vett részt közel 200 pedagógus.

555

Türk László előadásának befejező részében képekkel mutatta be az egyházmegyei tagintézményekben történt infrastrukturális fejlesztéseket és új tagintézmények létesítését. Kiemelte a debreceni Szent József köznevelési intézményhez tartozó Debrecen-Józsa városrészen épült négy csoportos tagóvodájának ünnepélyes átadását, amelyre augusztus 31-én kerül sor, valamint a geszterédi Szent Anna köznevelési intézmény ünnepélyes tanévnyitóját, amelyen átadják az új udvart, a sportudvart és a játszóteret, valamint a felújításra került tornatermet. A geszterédi ünnepség szeptember 1-én lesz.

Végül az oktatásszervezési főigazgató az új tanév kiemelt feladatairól szólt többek között felhívta a figyelmet Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson való részvételre, amelyen egyházmegyei iskoláinkból több mint 1000 diák és közel 400 iskolai dolgozó vesz részt.

7M7A5108

Az ünnepség záró mozzanataként Palánki Ferenc megyéspüspök Szent Gellért-díjakat adott át pedagógusoknak munkájuk elismeréseként:

Molnár Katalin leköszönő EKIF főigazgató a Szent Gellért-díj arany fokozatában, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem szakmai elismerésében részesült.

Plósz Ferenc Gézáné a geszterédi Szent Anna katolikus óvoda óvodapedagógusa és Suba István, a kisvárdai Szent László köznevelési intézmény pedagógusa a Szent Gellért-díj ezüst fokozatában részesültek.

Szent Gellért-díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak.

A tanévnyitó ünnepségen két intézményvezetői megbízatást átadására is sor került. Palánki Ferenc megyéspüspök Dienes Béla intézményvezetőt pályáztatás nélkül újabb két évre bízta meg a mátészalkai Széchenyi István köznevelési intézmény vezetésére, valamint Törő András intézményvezetőt szintén pályáztatás nélkül további két évre bízta meg a geszterédi Szent Anna köznevelési intézmény vezetésére és egyben kifejezte köszönetét eddigi magasabb vezetői munkájukért, példamutató elkötelezettségükért.

Palánki Ferenc megyéspüspök atya zárszavában megragadva a lehetőséget köszöntötte és bemutatta a két új tagintézmény egység vezetőit: Kissné Hajósi Anikót, az egy éve működő nyírbátori és Mézesné Makó Zsuzsát, a most induló Debrecen-Józsai óvoda vezetőit, és munkájukhoz Isten áldását kérte.

A Szent Gellért-díjban részesült pedagógusok méltatását itt közöljük:

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. augusztus 12., csütörtök 08:30

A hegymászásban Társunk – Szentségimádást tartottak Mátészalkán

A hegymászásban Társunk – Szentségimádást tartottak Mátészalkán

Jézus megdicsőülésének helye a galileai Tábor-hegy volt. A színeváltozás (transfiguratio) ünnepe augusztus 6. A Biblia Jézus színeváltozását a tanítványoknak adott kinyilatkozásként írja le. (Mk 9, 2-7, Mt17, 1-9, Lk 9, 28-36, 2Pt 1, 16-18) Ezek hatására világosodott meg az apostolok számára Jézus isteni mivolta. Ezen a napon a mátészalkai plébániatemplomban bemutatott szentmisén szentségimádást is tartottak a kerület papjainak a részvételével.

Történelmi háttereként tudjuk, hogy Hunyadi János Kapisztrán Szent János segítségével 1456. július 22-én felszabadította Nándorfehérvárt a török ostrom alól. A fényes győzelem híre azonban csak két hét múlva jutott el a pápai udvarba, éppen augusztus 6-án, ezért emelte III. Calixtus pápa hivatalosan is egyházi ünneppé ekkor e napot.

„Ma mi is feljöttünk az Úr hegyére” – kezdte tanítását Papp Tamás volt mátészalkai káplán, frissen kinevezett fehérgyarmati kormányzó a mátészalkai szentségimádási napon.

„Általában egy túrát, kiváltképpen egy hegyi túrát alaposan megtervezünk. Jó tervet kell készítenünk, amelyben minden apró részletet számba veszünk, az időjárástól, a felszerelésig, a ruhatártól az élelemig, italig előre gondoskodunk. Megtervezzük az útvonalat, hogy még egy homokszem se kerüljön a gépezetbe. A leglényegesebbek pedig a társak, akikkel fölfelé haladunk, akik végig elkísérnek az úton. Nem is biztos, hogy mindannyian vállalják a nehézségeket, amelyek utunk során felmerülhetnek. Vannak, lesznek, akik az utolsó pillanatban lépnek vissza mellőlünk, de mi föl szeretnénk érni a tetőre. Csalódottan vesszük tudomásul, hogy magunk mögött kell hagyjuk őket, azonban nekilátunk a meredek hegyoldalnak.

Haladunk fölfelé. Egy hegymászó már hónapokkal előtte készül a hosszú vándorlásra, és a haladás alatt is „agyal” a tervein, jó e. Mérlegel, változtasson e közben, vagy épp a külső, tőle független körülmények késztetik rá, hogy eltérjen a tervtől, és „újratervezzen”.

Útközben beszélget Istennel. Nagyon fontos a folyamatos, mindennapos kapcsolattartás az Istennel.

Lényeges az időzítés, a lépéstartás a társakkal, és főként a vezetővel, aki előttünk halad fölfelé.

Közben meg-megállunk, pihenünk, hiszen új, friss erőre van szükségünk ahhoz, hogy lábunk lelkesedéssel tovább vigyen, ne adjuk fel az egyre nehezedő meredekre történő felkapaszkodást, együtt maradjon a csapat, egymást bátorítva, ha valakinek ereje lankad, kitartása, akarata megfogyatkozik. Időközben megbeszéljük a tapasztalatokat, módosítjuk a célhoz vezető eszközt vagy módot.

Hogyan osztjuk mi meg tapasztalatainkat? A közösségi médián? Az is lehet egy eszköz, viszont nem helyettesítheti a személyes találkozást, az élő kapcsolatotHiszen olyan jó, hogy meg tudod osztani azzal, aki megért félszavakból is. Ott van minden teendője közt is. Szán rád időt, ha felhívod. Értékel minden másodpercet, melyet neki adsz magadból.

Ki, mi ad erőt, amikor elfáradunk? Ő, Aki mindig meghallgat. Az égi és a földi személyes BARÁT.

Tudjuk-e bátorítani egymást? Te el tudod-e viselni, „elhordozni” a másikat úgy, ahogyan Ő van?

Az életben is így vagyunk. Vannak céljaink, vágyaink. Fontos, hogy jó tervet készítsünk. válasszuk meg jól útitársainkat, osszuk meg velük a tapasztalatokat, támogassuk egymást, és mindenekelőtt, keressük Jézust, hallgassuk az Ő szavát.

Fiatalabb koromban, amikor hegymászó is voltam, mennyire megdöbbentett a felismerés, hogy meg tudjunk maradni az úton, ne féljünk, bátran hagyatkozzunk rá, mert erős és megtart, és feljutunk a tetőre, ahová elindultunk.”

Mi kiben bízhatunk ennyire? Ki vagy mi a kötél a számunkra? A munka? A család? Anyagiak? Válasszunk jól. Habár útközben nem kerüljük el a horzsolásokat az órákon, néha napokon át tartó fölfelé kapaszkodások közepette, de mennyivel jobban értékeljük a jó dolgokat, ha mi magunk küzdöttünk meg érte, mint ha csak elénk tették volna, felvitt volna egy busz a kilátóra, ahonnan visszatekintve, csodásnak tűnik már az út, az elénk terülő mesés táj, a kilátás, és megszépülnek a kínlódások is.

Az igazán fontos dolgokat helyezzük a képlékeny dolgok elé.

Mi például a boldogság? Az Úr azt mondja: „Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Isten országát.” Mi tesz téged boldoggá? Pénz? Hatalom? Család?

„Jézus vajon boldog volt ott fent a kereszten? Sehol nem olvashatjuk a Bibliában, de talán helyettünk is válaszolhatja: „Attól vagyok boldog, hogy az Atyámtól való helyemen szeretek.”

Amikor a helyemen vagyok, akkor vagyok boldog. Az emberségen átragyog az Isten.

Útközben, a nehézségek, lemondások gyötrelmei közt a „kötél” sok minden lehet, de egy elengedhetetlen a végső győzelemhez: a földi és az égi Társ hűséges, folyamatos jelenléte. Jézus halk szava. Legyen fülünk a meghallásra, erőnk, kitartásunk, folytonosan megújuló lelkesedésünk a „Jó Harc” megvívására, hogy majd végezetül, nekünk is eltetessék a „győzelem koronája”.

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét.”  (2Tim 4,7-8) 

Azonban a Tábor-hegyéről nekünk is le kell jönnünk, vissza kell térnünk a világba, viszont a továbbiakban már nem egyedül járjuk e földi pályát, és nem magunk veselkedünk neki a következő hegymászás szakaszainak, mert tudjuk, hogy „Velünk az Isten”. Mindig ott van, ott lesz, csak szólítsuk Őt, tartsuk Vele a kapcsolatot” – fejezte be gondolatait Papp Tamás atya.

Az átváltoztatás után az elhangzottak megerősítéseként a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat című énekünk véste szívünkbe-lelkünkbe a tanítást, Krisztus testének magunkhoz vétele pedig hitünkre, a mi igenünkre tett pecsétként zárta a szentmisét.

Az imádságokat követően először a jelenlévő papok, majd a lelkiségi csoportok vezetésével – Rózsafüzér, a Kamilliánusok, a Máltai Szeretetszolgálat, a Karitász, valamint a Cursillo – egész napos szentségimádási órák segítették az elmélyülést Isten jelenlétében.

Ma, a hegymászásban fölfelé, megálltunk egy kicsit. Megpihenni, személyesen találkozni, tapasztalatot nyerni, erőt gyűjteni, bátorításra lelni, hogy hallgatván Jézust, újult életkedvvel térjünk vissza a világba.

„Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymást iránt.” (Jn 13, 35.)

Koleszár Mária

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Úton a Hősök: a Szegedi Repülőtérnél gyülekeztek a Görögországba induló tűzoltók

Kisházi Sándor2021, augusztus 9. 09:40Frissítve: 2021, augusztus 9. 09:47FacebookTwitterMessenger

46 tűzoltóautóból és 146 tűzoltóból álló különítményt küldött Lengyelország az erdőtüzek sújtotta Görögországba, hogy részt vegyenek az oltásban. A Magyarországon átvonuló, az utóbbi két országba tartó különítmény vasárnap a Szegedi Repülőtérnél gyülekezett.

Vasárnap délután elég rendesen tele szaladt a szegedi közösségi média a Szegeden átvonuló, a reptérnél gyülekező tűzoltó-csoportokról szóló fotókkal, az alábbi remekműveket Kovács István töltötte fel a Szegeden Láttam csoportba:

146 FŐS TŰZOLTÓ-KÜLÖNÍTMÉNY INDULT LENGYELORSZÁGBÓL A GÖRÖG ERDŐTÜZEK MEGFÉKEZÉSÉRE

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő szombaton Twitter-üzenetben közölte, hogy görög hivatali partnerének segélykérő felhívására Lengyelország 46 tűzoltóautót és 146 tűzoltót küld Görögországba, hogy részt vegyenek a mediterrán országot sújtó erdőtüzek oltásában.- Hirdetés –

A lengyelek emellett:

  • 138 darab hűtveszárítót indítottak útnak a nyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományba, ahol július közepén a szokatlanul heves esőzés súlyos áradásokhoz vezetett. A természeti katasztrófában összesen 175 ember vesztette életét Rajna-Pfalzban és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban.
  • Szombat hajnalban indult útnak a lengyel rendőrség egy helikoptere Varsóból Törökországba, nyolc rendőrségi helikopterpilótával és három tűzoltóval a fedélzetén.

A LENGYELEK MELLETT A CSEHEK IS SEGÍTENEK

A lengyelek mellett a csehek is tűzoltófecskendőt ragadtak, a hétvégén tizenöt tűzoltóautóval indultak cseh tűzoltók Görögországba, hogy segítsenek az ottani súlyos erdőtüzek oltásában. „Podivín városából 36 tűzoltó indult Görögországba 15 tűzoltóautóval. A görög hatóságokkal történt egyeztetés alapján, Athén körzetében fognak segítséget nyújtani. A kiküldetésükre vonatkozó határozatot Jan Hamácek belügyminiszter hozta meg Jakub Kulhánek külügyminiszterrel egyetértésben” – közölte Peter Oslejsek, az országos tűzoltóparancsnok helyettese.

A cseh tűzoltók előreláthatólag hétfőn érkeznek Athénba, legkevesebb tíz napig maradnak Görögországban.

VASÁRNAP IS TOMBOLT A FÖLDI POKOL

Változatlan intenzitással tomboltak az erdőtüzek vasárnap Görögország több térségében. Athéntól északra vasárnapra már kezdett stabilizálódni a helyzet, több kisebb tűzfészket sikerült felszámolni a tűzoltóknak.

A lángok továbbra is az ország több területén pusztítanak. A második legnagyobb görög szigeten, Évián fekvő Isztiaia kikötővároska polgármestere úgy fogalmazott vasárnap, hogy katasztrofális a helyzetük, szavai szerint “egyedül vannak, és közel a vég”. Már több ezer embert menekítettek ki kompokkal a szigetről, ahol már a hatodik napja tartanak az erdőtüzek, és több falu is porig égett.https://www.youtube.com/embed/XEk7R7OwP6w?feature=oembed

A Peloponnészoszi-félszigeten sem sikerül ellenőrzés alá vonni a tüzeket, ott Megalopolisz várostól délre, valamint Olümpia közelében, a félsziget nyugati részén tombolnak és terjednek egyre tovább a lángok.

A legsúlyosabban érintett régió polgármestere nagyobb légi támogatást követelt a tüzek megfékezése érdekében. Szerinte hiba volt a tűzoltó repülőgépeket Athén közelében tartani, mert emiatt az ország más részeiben kontroll nélkül kezdtek terjedni a lángok.

Athéntól északra vasárnapra már kezdett stabilizálódni a helyzet, több kisebb tűzfészket sikerült felszámolni a tűzoltóknak. Az anyagi kár jelentős a térségben: az első becslések szerint több mint 300 épület égett le, és súlyosan megrongálódott az elektromos hálózat. Az áramszolgáltatás helyreállítása egyes helyeken akár két hétig is eltarthat.

A görögországi erdőtüzek megfékezésében a hadsereg, illetve önkéntes csapatok mellett külföldi tűzoltók is részt vesznek.

Szegedi fotók: Kovács István, Szegeden Láttam

Görögországi fotók: Skynews, MTI

Információk: MTI, Portfolio

SZÓLJON ÉRTÜK IMÁNK

Megjelent az Új Ember 2021. augusztus 8-i száma

KULTÚRA – 2021. augusztus 4., szerda | 20:05

Az Új Ember idei huszonkilencedik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

hirdetés

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából három időszaki kiállítást nyitott meg Erdő Péter bíboros, prímás augusztus 2-án a Pesti Vigadóban. Az eseményen Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke is beszédet mondott. A szeptember 19-ig megtekinthető három tárlatról (Orcád világosságaLegyetek tanúim és Ezerarcú szeretet) lapunk 3. oldalán olvashatnak.

Napjainkban sokszor esik szó a homoszexualitásról, a biológiai nem megváltoztathatóságáról. Gyakran úgy tűnik, hogy a vitában nem egyenrangúak a felek. Míg az LMBT+-lobbi – legalábbis a nyugati világban – képes érvényesíteni az érdekeit, addig a hagyományos felfogást képviselők – mint például a Katolikus Egyház – véleményét meg sem akarják hallgatni. Ezt a kényes témát Koronkai Zoltán jezsuita szerzetessel jártuk körül.

A szerzetes az interjúban a nemi identitással kapcsolatos mai kérdések hátterében álló ideológiáról is beszél: „Az igazságnak ereje van, nekünk pedig ki kell állnunk az igazság mellett, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az elkövetkező évek inkább arról szólnak majd, hogy minden lehetséges eszközzel elnyomják a józan hangokat. Bízom abban, hogy előbb-utóbb elérkezik a normalitás reneszánsza is, mert tévedésekre tartósan nem lehet társadalmat építeni.”

Kevesen mondhatják el magukról, hogy a gyermekeiknek nemcsak szülei, hanem igazgatói is. Hét évvel ezelőtt ez az érdekes helyzet állt elő a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumban. Az azóta megélt tapasztalatok sokat csiszoltak az érintettek karakterén, és megtanították őket a szerepváltások fontosságára. Szalai Gábor négy gyermekéből immár három az általa vezetett iskola diákja. Az igazgatóval az apaságról beszélgettünk.

Nem utolsósorban, sőt címlapunk vezető cikkeként pedig A megtérés és a bűnbánat útján a nagyobb jó felé címmel születésnapi interjút közlünk a 70 éves Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes költővel.

Mértékadó kulturális mellékletben Pallós Tamás interjúját olvashatják Klukon Edit zongoraművésszel a Pannonhalmi Főapátság rendezésében idén 17. alkalommal megvalósuló Arcus Temporum fesztiválról.

A rendezvény alapgondolatai: találkozás és párbeszéd. Ennek jegyében immár hagyomány, hogy a fesztivál műsorán egymástól időben távol keletkezett életművek részletei kerülnek egymás közelségébe. „Az emlékezet középponti gondolata köré rendeződő idei eseménysor időíve Liszt Ferenc és kortársunk, Dukay Barnabás művei között rajzolódik ki” – ajánlja magát az augusztus 27. és 29. között zajló összművészeti programsorozat.

Barangoló rovat keretében Mörk Leonóra ezúttal Rembrandt szülőhelyére, Leidenbe kalauzolja olvasóinkat.

A Dantéról és fő művéről szóló sorozatunk következő részében Bodnár Dániel beszélgetését olvashatják Draskóczy Eszter irodalomtörténésszel. Idén az egész világ megemlékezik arról, hogy hétszáz évvel ezelőtt, 1321-ben hunyt el Dante Alighieri, minden idők egyik legnagyobb költője, az Isteni színjáték írója.

Természetrajz rovatban Schmidt Egon ezúttal a Népligetben még júliusban megtett sétáját, s a madarakkal való találkozását örökítette meg.

Magyar Kurír

2021. augusztus 04., szerda 09:07

A mátészalkai napközis hittantábor résztvevői a NEK-re hangolódva az Eucharisztia misztériumával ismerkedtek

A  mátészalkai napközis hittantábor résztvevői  a NEK-re hangolódva az Eucharisztia misztériumával ismerkedtek

Zeleznik Erika és Oláh-Kocsis Mónika mátészalkai hitoktatók, valamint Mészáros Zsolt káplán atya 2021. július 26-30. között plébániai napközis hittan tábort szervezett általános iskolás korosztály részére, 21 gyermek részvételével. A tábor célja egyrészt az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a mátészalkai egyházközséghez tartozó római katolikus hittanosoknak, hogy összegyűljenek a templom körül, barátokat szerezzenek, közösséggé formálódjanak.  A másik célkitűzés pedig az volt, hogy az egyházközség tagjait bevonjuk a tábor programjaiba segítőként. Nagyon sok támogatás érkezett a hívek részéről. Megható és örömteli volt megtapasztalni, hogy mekkora erő rejlik egyházközségünkben.

1627950443868 1

A tábor témájával az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódtunk. Az Oltáriszentség titkát próbáltuk a gyerekekkel megismertetni a hét folyamán. A tábor minden egyes napjával közelebb kerültünk ehhez a csodálatos misztériumhoz.

1627949610437

Az Ószövetség két részét dramatizáltuk a gyerekekkel, akik így átélhették az Egyiptomból való szabadulást, a zsidó Húsvétot, a pászka ünnepét, valamint a pusztai vándorlást, mely során Isten mennyei kenyérrel, mannával táplálta választott népét. Az Újszövetségből az Oltáriszentség alapítását, az utolsó vacsorát dolgoztuk fel. Zeleznik Erika hitoktató által részesei lehettek a gyerekek egy mesének, melynek címe: A szentmise súlya. Áhítattal figyelték, ahogyan lépésről-lépésre megelevenedett a történet.

1627949610415

Szerettük volna, ha a gyerekek minden nap kézzelfogható ajándékkal térnek haza, melyet ők maguk készítenek. Ennek fényében a kézműves foglalkozások átszőtték az egész hetet. Első nap megalkottuk a tábor zászlaját, egy szentségmutatót. Készült az átváltoztatásról kreatív szemléltetés, rézkarc, de a legkülönlegesebb ajándék egy kereszt volt, melyet a vasárnapi szentmise után vihettek haza a gyerekek, miután Heidelsperger István atya megáldotta azokat.

1627950486620 1

Kétszer jártunk a táborozókkal a plébánia templomban. Egyik alkalommal Mészáros Zsolt atya bemutatta a templomot, a liturgikus eszközöket, egy másik alkalommal, pedig részt vettünk egy szentmisén, mely nagyon meghitt, családias volt. Egyediségét az adta, hogy Zsolt atya a szentmise közben néhány részt röviden elmagyarázott a gyerekeknek. A tábor alatt megtanult ifjúsági énekekkel mindenki be tudott kapcsolódni a szentmisébe. Volt olyan gyermek, aki életében először járt a mátészalkai templomban, hiszen filiához tartozik, s olyan is, aki most vett részt életében először szentmisén.

1627950443859 1

Nagy ajándék volt Fülöp Sándor atya jelenléte, aki többször látogatást tett a tábor alkalmain. Szívesen beszélgetett a gyerekekkel, s még a rézkarc készítésbe is bekapcsolódott.

A tábor utolsó napján Túristvándiba látogattunk el, ahova szeretettel hívtuk az egyházközség tagjait is, összesen 34-en vettünk részt ezen a kiránduláson. A vízimalom megtekintését ebéd követte, majd a gyerekekkel egy vidám fürdőzéssel zártuk a közös táborozást.

1627950461522 1

Szeretnénk folytatni a fiatalok körében a közösségépítő munkát, s minél inkább a plébániához, a templomhoz kapcsolni az ifjúságot. Szeretnénk tovább gazdagítani azt az örömöt, amit a tábor ideje alatt megtapasztaltak. Most építjük a jövő egyházközségét a Szentlélek segítségével.

Oláh-Kocsis Mónika

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Július

2021. július 29., csütörtök 11:16

Nyitóünnepség és szentmise a NEK-en

Nyitóünnepség és szentmise a NEK-en

Hármas ünneppel kezdődik szeptember 5-én a Hősök terén az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Nagyszerű művészek vállalták el a felkérést, hogy fellépjenek a felvezető programban.

Az év katolikus eseménye

Magyarország 83 év után rendezheti meg ismét a világeseményt, amely előtt nagyszabású zenés-táncos nyitóünnepséggel tiszteleg. A kongresszusok száznegyven éve íródó történelmében eddig 26 ország adott otthont a kongresszusnak, mindössze 11 ország tehette meg ezt egynél több alkalommal.

Ünnepeljünk együtt!

Az esemény különlegessége, hogy 83 év után nyílik ismét lehetőség arra, hogy a világesemény szentmiséjén legyen valaki elsőáldozó. Több mint 1200 gyermek itt veheti első alkalommal magához az Eucharisztiát. Ez az alkalom egyben az esztergom-budapesti főegyházmegye katolikus iskoláinak Veni Sancte-, azaz tanévnyitó szentmiséje is. A nyitóünnepségre és a szentmisére a beléptetés szeptember 5-én 12 óra 30-tól kezdődik. Az ingyenes esemény nem regisztrációhoz kötött, azonban ajánlott az előzetes helybiztosítás miatt.

Műfajteremtő művész

A szentmisét megelőzően nagyszerű énekes és zenés programokat hallhatunk. Fellép Rákász Gergely, aki 15 évesen az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. Több mint ezerötszáz fellépése volt már az USA-ban és Európában. Egyedi látásmódja fiatalos lendülettel tölti meg a komolyzenét. Új műfajt teremtett, amelyben képzőművészet, tánc és színészi játék segítségével tízezrekkel ismertette és szerettette meg a komolyzenét. A zenész nevét viselő alapítvány rendszeresen szervez a határon túli magyarok lakta településekre koncerteket.

Príma iskola

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium évszázados múltra visszatekintő intézmény, amely a Kodály-módszer és névadójának pedagógiai szellemiségében neveli kisgyermekkortól a fiatal felnőttkorig a zene szeretetére a tanulókat. Az intézményben folyó szakmai munkát 2011-ben Príma Primissima-díjjal ismerték el. Az iskola növendékei évente mintegy 300 hangversenyt adnak. 2018-ban került az intézmény egyházi fenntartás alá.

A zenész sokkszerű megtérése

A Weiner Leó fúvós kvintett műsora után Szikora Róbert lép fel. Az ismert zenész a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnöke. Gyermekként hittanra is, templomba is járt. Befutott zenészként elmerült mindabban, amit az élet kínál egy rockzenésznek. Aztán az 1970-es évek elején a siófoki nagytemplomban visszatalált Istenhez. „A megtérésem pillanata sokkszerű volt, mert nem természetes, hogy a Jóisten utánad nyúl, de velem ezt tette, nehogy végleg elmerüljek. Én pedig igent tudtam mondani neki és megígértem, hogy ezentúl másként fogok élni” – idézte fel a történteket a zenész.

Istenélmény sorokba zárva

Ezután egy újabb hírnök, Lackfi János tanúságtétele hangzik el. Az író, költő, műfordító, szerkesztő felnőtt megtérő, a jegyesoktatása során talált rá hitére, azóta áthatja művészetét. Az irodalmat a párbeszéd terepének tekinti. Írásaiban elsősorban saját istenélménye köszön vissza. Botladozó, átlagos valakiként jellemezte egy ízben magát, akinek forró tapasztalata van arról, hogy „nagyon szeret az Isten”. Természetesen ő ezt próbálja viszonozni és arra is vállalkozik, hogy a szeretet-áramlást megpróbálja közvetíteni az emberek felé.

Kapaszkodó

A kongresszus első napján hallhatjuk Baricz Gergőt is. Az erdélyi származású zenész, dalszerző szintén a kongresszus egyik hírnöke. 2011-ben egy televíziós tehetségkutató műsorban a harmadik helyen végzett. Az ország ekkor ismerte meg sokszínű tehetségét, így vált megannyi fiatal példaképévé. A Hargita megyei Borzont szülötte ma is „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszöntéssel üdvözli édesapját és a faluközösségének idősebb férfi tagjait. A zenész úgy látja: „A világ nem véletlenek alapján működik, s mindenre van válasz, amelyekben maga az Isten jelenik meg. Mivel hiszek a létezésében, amikor nem tudom ésszel megmagyarázni a dolgokat, a hitbe kapaszkodok.”

Évezredes örökség

Magyarország, Mária országa címmel láthatjuk majd a nagyszabású nyitóműsort, amelyet Káel Csaba rendez. A Kárpát-medence magyarságát és keresztény hagyományait mutatja be a produkció, amelyben megjelennek a tájegységek népviseletei. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes mellett színpadra lépnek budapesti és vidéki amatőr és profi táncegyüttesek, hagyományőrző tánccsoportok is. A zenei programot Gőz László szerkeszti, a megnyitó koreográfusai: Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vince Zsuzsa.

Nyitó szentmise elsőáldozással

A színpadi program után a pápai legátus által celebrált, elsőáldozással egybekötött nyitó szentmisén vehetünk részt. Hallhatjuk a Katolikus Iskolák összkarát, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola és más gyermekkarok közreműködésével. Zenei szolgálatot végez a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium zenekara.

Fontos információk

Áldozásra minden szektorban lesz lehetőség! Az eseményen szinkrontolmácsolást biztosítunk, az ehhez szükséges rádiófrekvenciát mobiltelefonunk segítségével érhetjük majd el. A Hősök terét és környékét a lezárások miatt közösségi közlekedéssel és gyalog érhetjük el a legegyszerűbben. Az akadálymentes közlekedést biztosítjuk, az előre regisztrált személyek külön szektorban foglalhatnak helyet. A rendezvény helyszínén akadálymentesített és hagyományos illemhelyek lesznek.

Szeretnék ott lenni, de nincs internetem…

Telefonon is lehet jelentkezni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyilvános, ingyenes rendezvényeire: a nyitó és záró szentmisére, valamint a szombati misére és a körmenetre. A világeseményre szóló jegyekkel utazási kedvezményt vehet igénybe! Egyéni és csoportos jelentkezést is fogadunk – munkanapokon 10 és 17 óra között – a +36 1 955 5823 telefonszámon.

***

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (szeptember 5-12) rendezvényeire egyházmegyénkből már több mint 1000 fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben, beleértve papjainkat is, akik szolgálatukkal is fogják kísérni a Kongresszus eseményeit. Készülnek az elsőáldozók Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúszoboszlón, Újfehértón, Geszteréden és Demecserben is a szeptemberi elsőáldozással egybekötött nyitómisére, folyamatosan zajlik a ministránsok jelentkezése, akik országos találkozójukon vehetnek részt a NEK keretében, valamint a 15-30 év közötti fiatalok regisztrációja, akik a Forráspont Ifjúsági Esten lehetnek részesei a tevékeny és tanúságtevő szeretet erejének. A készület tehát jelenleg is folyik, és várják a további regisztrálókat a NEK honlapján, a www.iec2020.hu oldalon.

Forrás: www.iec2020.hu

Fotó: Pixabay, NEK

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. július 26., hétfő 10:25

Találjuk meg az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát nekünk! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megtartotta búcsúi ünnepét Máriapócson

Találjuk meg az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát nekünk! – A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megtartotta búcsúi ünnepét Máriapócson

Amikor a zarándok Mária-kegyhelyre, Máriapócsra érkezik a hazaérkezés öröme járja át. A Szűzanyához érkezve célba érünk és egy új kezdet előtt állunk. Szükségünk van az anyai ölelésre, amely erőt, bátorítást jelent számunkra, ugyanakkor új kezdetet is, hiszen a Máriával való találkozás egy küldetést is ad.

Idén is több ezer zarándok érkezett július 25-én, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy vasárnapra virradó éjjel gyalogosan indultak útnak, hogy lelkileg és testileg is felkészüljenek a Szűzanyával való találkozásra, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya őket köszöntve így fogalmazott: Pro Deo nunquam satis – Istenért semmi sem elegendő, érte érdemes minden áldozatot meghozni.

Ferenc püspök atya, maga is gyalogos zarándokként érkezett a búcsúra, azzal a közel kétszáz fős – fiatalokból, felnőttekből álló – közösséggel, akik szombaton reggel Levelekről a püspöki szentmise után indultak útnak. Az egyházmegyei ifjúsági iroda szervezésében a fiatalok egy hetes nyári táborozáson vettek részt, annak záró alkalma, az egyházmegyei búcsún való részvétel mintegy megkoronázta az együtt töltött idejüket.

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádásra térhettek be a hívek.

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök volt. A szentmisén Palánki Ferenc megyéspüspök, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor kiérdemesült debrecen-nyíregyházi püspök és az egyházmegye jelen lévő papjai, hívei is együtt ünnepeltek a Szűzanya oltalmában.

7M7A2874A zarándoklatunk során elindulunk, hogy megkeressük az erősödés forrásait és töltekezzünk, erősödjünk. Meglátogatjuk a szent helyeket, Mária-kegyhelyeket, amely Mária közelségével mindig a kegyelem forrásai voltak, Isten szeretetének megnyilvánulása – kezdte homíliáját Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, majd azt kívánta a jelen lévő zarándokoknak, hogy mindnyájan tapasztalják meg Isten közelségének szépségét, mélységét, hogy tudjanak erősödni testben és lélekben.

A búcsúi nap második üzenete Szent Anna és Szent Joachim ünnepe, amely a debreceni Szent Anna-székesegyháznak is a jeles napjai közé tzartozik. A székesegyház búcsúja nemcsak a védőszentet állítja elénk, hanem arra emlékeztet, hogy Isten szent népe vagyunk, kegyelmi ajándékainak címzettjei, arra rendelve, hogy a Vele való közösség megélésében jelértékű közösségnek legyünk tagjai és építői – folytatta bevezető gondolatait a nagyváradi főpásztor, majd ehhez kapcsolódóan harmadik aspektusként a nagyszülők és idősek napjára irányította a figyelmet.

Ferenc pápa bölcs előrelátással ezen a vasárnapon középpontba emeli azokat, akik különleges hivatásnak hordozói és teljesítői. Ők azok, akik támogatják a szülők és gyermekek kapcsolatának szép kibontakozását a családban, akik az élet sokféle tapasztalataiból kiindulva hidat jelentenek a jelen idők vállalásához, bátorítást, biztatást sugározva.

7M7A2890

László püspök visszatekintett az elmúlt hetekben megtapasztalt azon élményére, amikor a nagyváradi püspökség kertjében kisgyermekekkel, anyukákkal, nagymamákkal találkozott, akik gyakran megpihennek, beszélgetnek az impozáns környezetben. Egyik alkalommal egy látogató így fogalmazott: „Milyen szép öregjeitek vannak!” Igen, ők már jobban tudják, mi az élet, és tisztábban látják, mi az igazán fontos és lényeges a növekedés és a kibontakozás útján.

Böcskei püspök atya erre a napra való ráhangolódásként idézte Uzsalyné Pécsi Ritának a Magyar Kurírban megjelent gondolatát: „Nélkülözhetetlen kincsek az öregjeink! Akinek megadatott egy-egy ilyen ember, foglalja őt mindennapi imáiba, mint Isten angyalát, mint az ő hűséges szeretetének tanúját.” Majd Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt elhangzott mondatára emlékeztetett: „A jövő kapuit a fiatalok nyitogatják, de a kulcsokat az öregek őrzik.” Így öleljük tehát át a nagyszülőket, az időseket imáinkkal, szeretetünkkel, közelségünkkel – fogalmazott a szónok.

 A főpásztor negyedik irányként a találkozás öröméről beszélt. Mint mondta, olyan tapasztalatok hatása alatt áll a világ, amelyek kereszttüzében ma is keressük az egyensúlyt jelentő pontokat. Tudjuk, mi maradt mögöttünk az elmúlt hetekben, hónapokban, de nem tudjuk mi vár reánk. A püspök atya elmondta, hogy az elmúlt évben a szigorítások alatt több száz idős embert felhívott telefonon, érdeklődött hogylétük felől, és megtudta, hogy az elszigeteltségben leginkább a találkozás hiányát szenvedték el a családtagjaiktól elzárt emberek.

Az elzártságban is ott kell legyen a találkozásnak azon módja, amely közel visz egymáshoz bennünket az imában, egymásra figyelésben, annyi sok más lehetőségen keresztül. Ezt gyakorolni kell – hangsúlyozta a püspök, majd a nagyváradi püspöki kápolnában található Borromei Szent Károlyt ábrázoló oltárkép üzenetéről beszélt, amely egy különleges pillanatot örökít meg:

7M7A3160

1576-ban, amikor Borromei Szent Károly milánó püspöke volt, pestis járvány pusztított a városban, mindenki elmenekült csak a püspök és papjai maradtak, hogy vigyázhassanak a betegekre. Az oltárképen a püspök imádkozik, kérve Isten segítségét, és csodálatos fény veszi körül, amely megerősítette őt, környezetét abban, hogy cselekedjenek a nehéz helyzetben. Életrajzírói megjegyezték, hogy a püspök az utcasarkokon oltárokat állíttatott, ott imádkozott papjaival, a betegek pedig csak a nyitott ablakaikon keresztül kapcsolódhattak be az imáikba. „Sokszor elmélkedtem ezen a képen, mennyire ismétlődik a történelem. Nekünk sem szabad megállnunk, keresnünk kell azt a fényt, amely magához ölel minket és segít, hogy továbbmenjünk és egymást hordozzuk” – fejezte ki gondolatait a püspök atya.

Mindezek után Böcskei László püspök a vasárnapi evangélium (A csodálatos kenyérszaporítás, ld. Jn 6,1-15) üzenetéből két gondolatot osztott meg a hívekkel, amelyek segítenek az egyensúlyt megtalálni az életünkben, hogy helyesen tájékozódjunk és bátran, elkötelezetten tovább tudjunk haladni a hitnek és tanúságtételnek az útján:

7M7A2907

A kenyérszaporítás történetében a tömeg a Genezáreti-tó partján elindult Jézus keresésére, hogy meghallgassák Őt. Látni, hallgatni, élőben akarták megtapasztalni azt a tanítót, akinek beszéde hiteles és olyan tanítást hoz, amely a megszokottságból kimozdító tanúságtétel volt arról az emberközeli Istenről, akit az emberek keresnek, aki megoldja szorongásaikat, bajaikat, mellettük áll, és számára fontos az ember. Nem távoli Istent, hanem emberközeli Istent kerestek a legelesettebbek is. Ez érintette meg a tömeget olyannyira, hogy magáról megfeledkezve minden irányból elindultak, hogy megkeressék Jézust.

7M7A2923

Ma a válságos időkben vágyunk visszatérni a normalitáshoz. Látjuk, hogy ezt sokan, sokféleképpen képzelik el. Számunkra a normalitás, hogy megtaláljuk az emberközeli Istent, aki ma is megmutatja magát. Jézus érzékenyen közelíti meg a tömeget, számba vette belső vágyait, szükségeit, igényeit, ezért úgy cselekszik, hogy nem a szavaival, hanem tetteivel ad választ az emberek keresésére.

Az evangélium azt is leírja, hogy az embereket csoportokba letelepítették. Ebben is ott van az odafigyelés érzékeny gondoskodásnak a jele. Isten nem idegen a mi élethelyzetünkben, tudja azt, hogy az ember nem éhezhet, szüksége van a tápláló eledelre, mert ennek hiányában hamar leépül, elveszíti elfogadó, befogadó képességét, és rossz dolgokat is megtesz. Amikor elfordul az ember Istentől, megszületik az erőszak, a rosszaság, az ember kiborul egyensúlyából.

A mai ünnep, Isten közelségének megtapasztalása ilyen formában szólíthat meg bennünket, és megfogalmazhatja feladatunkat, hogy helyes irányba haladjunk. Fontos, hogy ma is érzékenyek maradjunk a valósággal szemben, de ismerjük fel az álvalóságot is, amely az ember elbutításáról szól, és elfordít Isten arcától.

7M7A2919

Egyik román pszichológus szerint, az az ember, aki képes saját magába tekinteni, ébredezni kezd. Bensőnkben ott vannak saját démonjaink: újabbak és régiek, csendesek vagy zajosak, kisebbek, nagyobbak, de nekünk szembe kell néznünk velük, mert ha ránk telepednek, akkor olyan mély álomba sodornak bennünket, hogy már nem látunk, nem hallunk, nem érzünk, és nem tudunk örülni csak szenvedni. Tekintsünk tehát magunkba és ébredezzünk, fedezzük fel a hozzánk közel álló Istent. Ezt a gondolatot megerősítve László püspök egy másik szép gondolatot Nikos Kazantzakis  görög írótól idézett: „Megkértem a mandulafát: „Nővérem, beszélj nekem Istenről!” És a mandulafa virágba borult.”

Az evangéliumi történet Isten közelségének megtapasztalásán túl továbbvisz bennünket, úgy hogy a cselekvésben érjük el a várt eredményt – folytatta beszédét a nagyváradi megyéspüspök. Sokszor azzal a keserű tapasztalattal szembesülünk, hogy sok minden van az életünkben, amin nem tudunk változtatni, kicsik vagyunk, korlátozottak, vagy könnyen beletörődünk és másokhoz hasonlóan mi sem teszünk semmit a változásért, hogy az életünk szebb és boldogabb legyen.

7M7A2878

Amikor az Úr Jézus látta, hogy az emberek jóllaktak, azaz megtörtént a csoda, szólt, a tanítványainak, hogy szedjék össze a maradékot. A mi életünkben abból a cselekvésből meríthetünk, amit Isten tesz értünk. Ő egy cselekvő Isten. Ez pedig nemcsak a csodálatos kenyérszaporításban merül ki, hanem abba éri el csúcspontját, amit magában hordoz a fogyni nem akaró kenyér táplálék. Az a nagy csoda, hogy bőséggel van elég, kimeríthetetlen, kifogyhatatlanés , ezt mind Isten teszi és Isten adja nekünk. Isten gondoskodó szeretetének a megnyilvánulásával találkozik az ember, ami ingyenesen adva van mindenki számára, aki az Úr közelébe kerül.

Az evangélium nem említi meg azt, hogy a nép, aki Jézust keresi eledelt kért volna az úton. Azonban Jézus észreveszi a nép igényét, megelőlegezi ajándékát és vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta. A görög nyelvben ez úgy hangzik eucharistesas, azaz hálát adva elfogadja és továbbadja.

A mai ember számára is fontos őrizni azt a tudatot, hogy megajándékozottak vagyunk, és ekként kell élnünk. Isten adja, amit mi hálásan elfogadunk, hogy továbbadhassuk a cselekvésben, egymásra figyelésben, szolidaritásban, empátiában, egymás felkarolásában.

Az elmúlt idő is sokféleképpen tanított arra bennünket, hogy a nehézségek idején is Jézus Krisztus példájára és tanítását követve nekünk is állandóan finomítanunk kell életünk akkordjait, hogy hálásan tudjuk elfogadni amit Isten küld nekünk, és mi is ajándék tudjunk lenni a másik embernek.

7M7A2908

Az evenglélium egy másik szereplőre is ráirányítja a figyelmünket, arra a fiúra, aki jól ellátta magát, hiszen a krízishelyzetben nála találják meg az öt árpakenyeret és a néhány halat. A mai napon Isten bennünket is a középpontba állít, mint ezt a fiút, hiszen ma is szükség van arra a kevésre, ami a mi tarisznyánkban van, arra az egyszerűségre, a kopottra, a jelentéktelenre, amit hordozunk, azért, hogy gyarapodni tudjunk és mások is kapjanak, táplálkozzanak általunk. Ne féljünk attól, hogy Isten megszólít minket is. Vigyük elé saját magunkat, mert Ő tudja, mit kezdjen velünk, a mi kicsiségünkkel, egyszerűségünkkel – fejezte be elmélkedését Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

7M7A3089

A szentmise végén a szentségimádás előtt Palánki Ferenc megyéspüspök mondott köszönetet elsősorban a Jóistennek, hogy az egyházmegye hívei szép számmal együtt ünnepelhettek, megköszönte Böcskei László nagyváradi megyéspüspök meghívott vendégnek a szentmise bemutatását, hogy hirdette számunkra az evangéliumot, és kérte, imádkozzon értünk, hogy mindig hiteles tanúi legyünk Krisztus evangéliumának.

7M7A3200

Majd üdvözölte az egy hétig tartó egyházmegyei ifjúsági tábor résztvevőit, akikkel mint említettük a főpásztor együtt érkezett gyalogos zarándokként Levelektől Mária oltalmához, nemzeti kegyhelyünkre. A fiatalok – a „kékingesek” – pólójának felirata azt hirdette: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Reméljük, hogy alkalmas hirdetői leszünk az örömhírnek fogalmazott a főpásztor.

Az egyházmegyei búcsú házigazdája Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök atya volt, akinek Ferenc püspök atya szintén háláját fejezte ki, hiszen úgy fogadott bennünket, mint Mária gyermekeit, akik haza érkeznek, mert mindazok, akik ide eljönnek, a Szűzanya, mint saját gyermekeire tekint.

Végül a főpásztor köszönetet mondott a szervezőknek, és az egyházmegye zarándok híveinek a közös ünneplésért.

Az egyházmegyei búcsú a hagyományt követve a Lorettói litánia közös eléneklésével ért véget a kegytemplomban.

Kovács Ágnes

Fotó: Szabó Dávid

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Kiss Zsolt Attila atya Melbournbe utazik az ottani magyar közösség plébánosa lesz 5 évig. A Vele készült riport itt tekinthető meg:

https://fb.watch/6PE6N0YKMd/

2021. július 15., csütörtök 21:18

A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal – Augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira

A NEK „hétköznapjai”, nem hétköznapi találkozásokkal – Augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjaira

A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a Ferenc pápa által celebrált zárómisére is augusztus 29-ig várják a jelentkezéseket. A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban regisztráltak. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé!

A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a kongresszus honlapján, a https://iec2020.hu/hu oldalon.

Az alábbiakban Szilágyi Eszter, az egyházmegye NEK kapcsolattartójának programajánlóját olvashatjuk, amely az Öröm-hír nyári számában is megjelent.

Nyitómise elsőáldozással

A kongresszus nagyszabású nyitóünnepséggel – ezerfős kórus közreműködésével – szeptember 5-én a Hősök terén veszi kezdetét, ahol a regisztrált elsőáldozók először járulnak az Oltáriszentséghez. Ilyen lehetőség legutóbb 83 évvel ezelőtt, az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszuson volt.

            A NEK „hétköznapjain”, szeptember 6-10. között az események fő helyszíne a Hungexpo lesz. A szentmiséken kívül tanúságtételek és előadások hangzanak el. Öt kontinensről várják a szervezők az előadókat és természetesen a zarándokokat is.

„Kölyök”, a golyóálló bíboros és Böjte Csaba

6-án, HÉTFŐN Josif Bozanic bíboros celebrálja a reggeli imát. A golyóálló bíborosként is emlegetett brazil Joao Tempesta bíborost is meghallgathatjuk. Rio érseke két utcai lövöldözést és egy fegyveres rablást élt már át. Sokat tesz azért, hogy segítsen a társadalom perifériájára szorult embereknek a felemelkedésben. Szabó Konstantin Kárpátaljáról érkezik a NEK-re. Kosztyu atya, ahogy sokan szólítják őt, titokban végezte el a papképzést és így is szentelték fel. A hétfői szentmisét Piero Marini érsek celebrálja, aki Szent II. János Pál közeli munkatársa volt évtizedeken át. Ugyancsak a hétfői programban találkozhatunk Böjte Csaba ferences szerzetessel. Előadást tart az Eucharisztiáról a kameruni Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök, valamint Mary Healy teológus az USA-ból és Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi katolikus karizmatikus közösség alapítója, akinek szolgálata által sok ezer ember gyógyult már meg.

Szolgálat szamárháton, lázadó hippiből közösségalapító

7-én, KEDDEN találkozhatunk Ternyák Csaba érsekkel, valamint Gérald Lacroix bíborossal, aki Kolumbiában a drogháborúk sújtotta vidéken a plébániák között sokszor szamárháton közlekedve szolgált éveken át. Louis Raphael Sako pátriárka Irakból érkezik. Az Iszlám Állam pusztítása idején és napjainkban is bátran szót emelt az üldözött keresztény közösség védelme érdekében. A keddi szentmisét az előző NEK-nek otthont adó Fülöp-szigetekről érkező Jose Palma, Cebu érseke celebrálja. Az előadók között köszönthetjük ezen a napon Jean-Luc Moens matematikust, hétgyermekes családapát, a CHARIS a katolikus karizmatikus megújulás nemzetközi szolgálatának korábbi moderátorát és Johannes Hartl-t, aki lázadó hippiből vált közösségalapítóvá, ők az Eucharisztiáról osztják meg gondolataikat. Hallhatjuk Barbara Heil-t is, az egykori protestáns prédikátor egy hosszú missziós szolgálat után találta meg a helyét a Katolikus Egyházban. Dabóczi Kálmán a magyar katolikus mozgalmak hálózatáról beszél majd.

Megmaradni és megújulni

8-án, SZERDÁN együtt imádkozhatunk a rendkívül szókimondó lengyel érsekkel, Stanisław Gądeckival. Majd meghallgathatjuk Mianmar első bíborosának, Charles Maung Bonak a gondolatait. Az ázsiai országból érkezett egyházi méltóság egy üldözött keresztény közösséget képvisel, amely képes volt fejlődni, gyarapodni az 1962 óta tartó katonai elnyomás ellenére is. A brazil Moyses Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója szintén részt vesz a NEK-en. Társaival indirekt missziót folytatnak: kellemes kávézókat, szendvicsezőket, amelyeket a fiatalok megkedvelnek. Az előadók között meghallgathatjuk Székely János püspököt a teremtésvédelemről, valamint Michael White-t, aki receptet mutatott a plébániai élet újjászervezéséhez. Justo Lofeudo a közösségek megújulásáról beszél majd, míg David Maria Jaeger, A Szentföld, az Eucharisztia földje címmel tart előadást.

Hit, hűség, szeretet

9-én, CSÜTÖRTÖKÖN Stanislav Zvolenský érsekkel és a nigériai John Onaiyekan bíborossal is találkozhatunk a Hungexpon. Massimo Camisasca püspök Az olasz papok vértanúsága a 2. világháború után címmel tart előadást. Székely János témája pedig az Eucharisztia és a cigánypasztoráció. A szír-malabár egyház helyzetébe Joseph Pamplany püspök által nyerhetünk betekintést. Jean-Claude Hollerich bíboros és Angelo Bagnasco bíboros: Eucharisztia, evangelizáció és társadalmi elkötelezettség Európában címmel osztja meg gondolatait.   

 A hit ereje

10-én, PÉNTEKEN, a Hungexpon zajló események zárónapját Veres András püspök imája nyitja, majd a – paptársai által – remek humorú és kiváló problémamegoldóként jellemzett Oswald Gracias-t hallhatjuk, aki Indiából érkezik a magyar fővárosba. Áder János államfő, a NEK fővédnöke tanúságtevőként lép a közönség elé. Rendkívül változatos témákat ölelnek fel az előadások: Etienne Vetö a zsidóság, Izrael és az Eucharisztia témakörét járja körül, Baltazar Porras venezuelai bíboros Szentek Isten népében és a világban, a laikus hívek hivatása a szentségre címmel tart előadást. Andrew Yeom Soo-jung bíboros első római katolikus vezetőként, 2014 májusában átlépte a diktatórikus Észak-Korea határát. Szöul érseke hosszú ideje küzd a két ország közötti megbékélésért, a koreai keresztények helyzetéről beszél majd a kongresszuson. Georg Schwartz és Andrea Dellatore a Cenacolo Közösség munkáját mutatják be, akik szenvedélybeteg fiatalok gyógyulását, újrakezdését segítik. 

A Hungexpon túl, további helyszíneken, egész héten változatos programokkal várják a szervezők az érdeklődőket a NEK keretében: szentségimádás és gyónási lehetőség, idegen nyelvű szentmisék, ForrásPont Ifjúsági Est, Ákos koncert, családi nap a Margitszigeten, Szent István könyvhét és vásár a bazilika előtti téren, a Csík Zenekar, a Szent Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje, Ars Sacra fesztivál – csak néhány ezek közül.

A NEK csúcspontja

11-én, SZOMBATON a Kossuth téren Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét, amely után gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig. Az esemény egyben országos ministránstalálkozó is.

Statio Orbis, záró szentmise Ferenc pápa részvételével

12-én, VASÁRNAP a záró szentmisét a Ferenc pápa celebrálja 11 óra 30 perctől a Hősök terén. Az Operaház 120 fős zenekarán kívül, fellép az Operaház kórusa és az ország minden tájáról érkező tagokból álló nagykórus összesen 2080 fővel.

Egyházmegyénk is készül:

A Kongresszus fontosságáról dr. Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, NEK egyházmegyei referensének gondolataiból idézünk: „Örömmel és hálával a szívünkben várjuk a Kongresszust, hogy a találkozás által tanúságot tegyünk a világ számára. Tanúságot tegyünk arról, hogy az eucharisztiával, az oltáriszentségben jelenlévő Krisztussal való kapcsolatunk akkor teljesedik ki igazán, amikor nem csak magunkhoz vesszük Őt, hanem hagyjuk, hogy formáljon bennünket, és hatással legyen az életünkre. Amikor részesülünk az eucharisztia csodájában, akkor Krisztust hordozzuk magunkban, tehát az Ő jegyeit, az Ő tulajdonságait öltjük magunkra. Ezek segítenek reagálni a mindennapok kihívásaira, örömeire, illetve felismerni, hogy amikor cselekszünk, előtte fel kell tennünk magunknak a kérdést: „mit tenne Jézus a helyünkben?” Ezekben a mozzanatokban teljesedik ki az eucharisztia: átlényegülünk, és Krisztus válik minden rezdülésünk forrásává. Jelenlétünkkel ezt üzenjük majd a világnak idén ősszel. Bátorítok ezúton is mindenkit, hogy kapcsolódjon be a szeptemberi eseménysorozatba, ahol minden korosztály és közösség megtalálhatja a számára értéket közvetítő programokat. Mindaddig pedig miért lényeges, hogy részesei legyünk a készületnek? Azért, mert a csodából, a titokból mindig annyi lesz a miénk, amennyit be tudunk fogadni. Fontos hogy ebben a készületi időszakban felismerjük: a hit tovább adásának nincsenek korlátai, napról napra jobbá kell válnunk, és körülményektől függetlenül ki kell hoznunk magunkból a legjobbat azért, hogy Krisztus szeretetét tettekre váltsuk. Ezt gyakoroljuk most, a készület során.”

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területéről számos család és közösség kapcsolódik be a Kongresszus programjaiba, főként a családi nap, a városi körmenet, illetve a pápai szentmise élményeibe. Ezzel párhuzamosan készülnek az elsőáldozók Debrecenben, Nyíregyházán, Hajdúszoboszlón, Újfehértón, Geszteréden és Demecserben is a szeptemberi elsőáldozással egybekötött nyitómisére. Folyamatosan zajlik a ministránsok jelentkezése, akik országos találkozójukon vehetnek részt a NEK keretében, valamint a 15-30 év közötti fiatalok regisztrációja, akik a Forráspont Ifjúsági Esten lehetnek részesei a tevékeny és tanúságtevő szeretet erejének. A készület tehát jelenleg is folyik, egyházmegyénkből már több mint 1000 fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben, beleértve papjainkat is, akik szolgálatukkal is fogják kísérni a Kongresszus eseményeit.

A Kongresszussal kapcsolatos tudnivalókról, a jelentkezés menetéről, valamint határidőkről a NEK honlapján, az iec2020.hu oldalon tájékozódhatunk!

Szilágyi Eszter

NEK egyházmegyei kapcsolattartó munkatárs

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. július 13., kedd 18:05

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Az idei egyházmegyei búcsú szónoka és főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz

Idén is több ezer zarándokot várnak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújára, a máriapócsi nemzeti kegyhelyre, amelyet a hagyomány szerint július utolsó vasárnapján, idén, 25-én tartanak. A hívek közül sokan már az előző napokban, vagy aznap a hajnali órákban gyalogosan, kerékpárral  indulnak útnak, imáikban, fohászaikban magukkal hozva szeretteiket.

A búcsúi szentmise 11 órakor kezdődik, főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz.

A búcsú idején a kegytemplom mellett található, Szűz Mária tiszteletére szentelt 600 éves — a köztudatban kistemplomként ismert — római katolikus templomban folyamatos szentségimádás lesz.

DSC 4008

S. E. R. Böcskei László a Temes megyei Gátalján született 1965. július 11-én, gyakorló katolikus családban nőtt fel. Érettségiig a szülőhelyén, a soknemzetiségű, többfelekezetű faluban tanult román nyelvű iskolában.

Teológia tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1990. június 24-én Sebastian Kräuter temesvári megyés püspök szentelte pappá, majd négy hónapig káplánként szolgált Temesvár erzsébetvárosi plébániáján. 1991 januárjában a megyés püspök titkárává nevezték ki, 1999-től pedig az egyházmegye általános helynöke lett.

XVI. Benedek pápa 2008. december 23-án a Nagyváradi római katolikus egyházmegye püspökévé nevezte ki. 

2009. március 7-én szentelték püspökké a nagyváradi székesegyházban.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus / nek2021 · 

Követésjúlius 5., 20:00  · 

52. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus – az év legnagyobb katolikus rendezvényeBemutatjuk az idei év legnagyobb katolikus rendezvényét:

🔻 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 🔻
📍Budapest 📆 Szeptember 5-12.

🔹 Miről szól az esemény?
🔹 Miért érdemes eljönnöd?
🔹 Milyen előadókkal találkozhatsz a kongresszuson?
🔹 Milyen programokkal várunk?
🔹 Milyen helyszíneken találkozhatunk?

👉🏼 Hogyan és mikor találkozhatsz Ferenc pápával?

Kattints a videóra, ahol Kornél atya minden kérdésedet megválaszolja ⬇️

🔸 Regisztráció: https://registration-iec2020.hu Kevesebb jelenjen meg

Több mint félezer év óta Hunyadi János és vitézei miatt szól a déli harangszó

2021. június 29. 08:47 MTIHollywood magyar megalapítója: Zukor Adolfhirdetés

565 éve, 1456. június 29-én rendelte el III. Callixtus pápa a déli harangozást a templomokban, a Nándorfehérvár elleni török támadás kivédésére irányuló könyörgésként. A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést. Az örömhír Európa számos városába a pápai imabullával egy időben, sőt sok helyre azt megelőzve érkezett meg. Így előfordult, hogy a harangokat a győzelem hírére kongatták meg, és a déli harangszó egybeforrt a nándorfehérvári csatával. Maga a pápa augusztus 6-án értesült a diadalról, és aznapra kihirdette az egyház új ünnepét, Jézus színeváltozását.festmény

A nándorfehérvári csata egy Ismeretlen, 19. századi festő munkáján. A kép közepén kereszttel a kezében Kapisztrán János.

Korábban

A 13. század végén formálódott oszmán-török állam száz év alatt maga alá gyűrte Kis-Ázsiát, ezután a Balkánon kezdett terjeszkedni. A törökök 1389-ben, az első rigómezei csatában szétzúzták a szerbek vezette észak-balkáni szövetséget, majd 1396-ban Nikápolynál Zsigmond magyar király lovagi seregére mértek vereséget. Előrenyomulásukat fél évszázadra megakasztotta az utolsó nagy mongol hódítótól, Timur Lenktől 1402-ben elszenvedett vereség.

Az újjászervezett oszmán állam a 15. század közepétől már Magyarországot is közvetlenül fenyegette, mert II. „Hódító” Mehmed szultán Konstantinápoly 1453-as bevétele után ismét Európa felé fordult. A török uralkodó 1456 májusában százezres haddal indult a Magyar Királyság kulcsának tartott, az ország belseje felé felvonulási útvonalat biztosító Nándorfehérvár (a mai Belgrád) ellen.

A hírre a Borgia családból származó III. Callixtus pápa, aki 1455 áprilisában lett a katolikus egyház feje, keresztes hadjáratot hirdetett. A pápa 1456. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén adta ki “Cum hiis superioribus annis” kezdetű imabulláját, amely az egész keresztény világ számára elrendelte, hogy imádkozzon a keresztes seregek győzelméért. (Érdekesség, hogy a bulla eljutott Mainzba is, ahol Gutenberg német és latin nyelven is kinyomtatta.)

A bulla többek között azt is elrendelte, hogy naponta háromszor, azaz nem csak reggel és este, hanem délben is harangozzanak, hogy a hívők a törökök ellen harcolókért imádkozhassanak. (Korábban már volt rá példa, hogy bizonyos egyházmegyékben pénteken délben megkonduljanak a harangok, de ez a szokás Jézus szenvedésére emlékeztetett, és a mai péntek három órai harangozás előképének tekinthető.)

III. CallixtusIII. Callixtus

A III. Callixtus által meghirdetett keresztes hadjáratból semmi sem lett, de Csehországból, Lengyelországból és Szerbiából érkeztek katonák. Magyarországon az olasz inkvizítor és hitszónok Kapisztrán János szervezett keresztes sereget, Nándorfehérvár védelmét a törökverő hős, Hunyadi János, Magyarország főkapitánya irányította.

Az ostrom alig egy héttel a pápai imabulla kihirdetése után, július 4-én kezdődött. A törökök július 21-én indították meg döntő rohamukat az addigra szinte teljesen rommá lőtt vár ellen, de öldöklő küzdelemben visszaverték őket. Másnap a Száva bal partjáról – Hunyadi parancsa ellenére – átkelő, Kapisztrán vezette keresztesek támadásba lendültek, és mikor a szultán ellenük küldte lovasságát, az alkalmat kihasználó Hunyadi a várból kitörve elfoglalta a török ágyúkat, és szétszórta a megzavarodott török derékhadat.

A csatában a szultán is megsebesült, és végül a törökök felszerelésüket hátrahagyva menekülni kezdtek. A győzelem két fő részese nem sokkal élte túl a diadalt, mindketten pestisben haltak meg, Hunyadi augusztus 11-én, Kapisztrán október 23-án.

A nándorfehérvári diadal több mint fél évszázadra visszavetette az oszmán terjeszkedést. Az örömhír Európa számos városába a pápai imabullával egy időben, sőt sok helyre azt megelőzve érkezett meg. Így előfordult, hogy a harangokat a győzelem hírére kongatták meg, és a déli harangszó egybeforrt a nándorfehérvári csatával.

Maga a pápa augusztus 6-án értesült a diadalról, és aznapra kihirdette az egyház új ünnepét, Jézus színeváltozását. (Az ünnep arra az újszövetségi eseményre emlékeztet, amikor a Tábor hegyén a tanítványok előtt megmutatkozott a Megváltó isteni dicsősége.) A pápa bullájának is új értelmezést adott: „Minthogy Isten győzelemre segítette a keresztények fegyvereit, a déli harangszó alatt elmondott imák egyben a hálaadás imái legyenek.”

III. Callixtus bulláját – a szintén Borgia – VI. Sándor pápa 1500. augusztus 9-én megújította, és arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység védelme, az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség.

Ma minden plébánia legalább egy templomában kötelező a déli harangozás, és Magyarországon a legtöbb protestáns gyülekezetben is harangoznak délben, a harangok csak a húsvéti nagyhét utolsó napjain némulnak el, amikor „Rómába mennek”

Június

2021. június 28., hétfő 08:26

Személyi változások a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Személyi változások a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke a következő személyi változásokat rendelte el az egyházmegyében 2021. augusztus 1-jei hatállyal:

Plébánosi kinevezést kap:

Katona István — felmentve a kisvárdai kórházlelkészi és kisegítő lelkészi beosztásából — a nagyhalászi Nepomuki Szent János Plébániára;

            Tamaskovits László a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébániára.

Plébánosi átminősítést kap:

            Bancsi Zoltán, Eiben Tamás és Rákóczi Jenő eddigi plébániai kormányzók.

Plébánia kormányzóvá kineveztem:

Markovics Balázst, a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébániára.

Kórházlelkész kinevezés:

Linzenbold József kisvárdai esperes, plébános a Felső-Szabolcsi Kórházba.

Kápláni kinevezés:

Szidor Jánost, a debreceni Szent Anna Főplébániára küldöm további lelkipásztori szolgálatra.

Tanulmányok folytatása:

            Halász István újmisés atyának egy év tanulmányi szabadságot engedélyezek Rómában.

            Németh István atya – a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánián betöltött kápláni szolgálatát megtartva – a Pápai Biblikus Intézetben kezdi el doktori képzését.

Felmentések:

Kiss Zsolt Attilát felmentem a püspökladányi Szent Péter és Pál Plébánia vezetése alól és – saját kérésére – engedélyezem, hogy a Melbourni Főegyházmegyében a magyar anyanyelvű hívek lelkipásztori szolgálatát elláthassa.

            Tóth László esperes urat – köszönetnyilvánításomat kifejezve – felmentem a nyíradonyi Szent György Vértanú Plébánia plébániai kormányázói tisztségéből.

Akolitusok és diakónus lelkipásztori gyakorlata

Szabó Gábor diakónus úr a debreceni Megtestesülés Plébánián teljesíti gyakorlati idejét szeptember 1-től.

Tóth László akolitus úr szeptember 1-től a debreceni Szent Anna Főplébánián teljesíti pasztorális évét. Diakónus szentelése október 1-jén lesz Rómában.

Mike Ervin tanulmányvégzett teológushallgatót felvettem egyházmegyénk kispapjai sorába, és a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébániára küldtem június 1-től akolitusi gyakorlatra.

Palánki Ferenc

debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

2021. június 25., péntek 10:54

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni” (Zsolt 89,16). – Megjelent az ÖRÖM-HÍR, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. nyári száma

„Boldog az a nép, amely tud ünnepelni” (Zsolt 89,16). – Megjelent az ÖRÖM-HÍR, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. nyári száma

Ajánló a tartalomból:

A hitünk szent titka címmel – Palánki Ferenc egyházmegyénk főpásztora Úrnapja ünnepének misztériumába vezet be miket elmélkedésével.

A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (szeptember 5-12) egyházmegyénkből számos család és közösség személyes jelenlétével bekapcsolódik, több mint ezer fő jelezte szándékát a regisztrációs rendszerben. A programokról, előadókról Szilágyi Eszter, a NEK egyházmegyei kapcsolattartója tájékoztat bennünket.

Ha néha nem látom Jézust az életemben, bátran tekintsek a mellettem állóra; vagy ha választ akarok adni a szeretetére, megint csak bátran forduljak a mellettem álló felé” – Halász István diakónust ezen a hétvégén, 2021. június 26-án szentelik pappá. István életéről, hivatásáról vall az írásában.

Egyházmegyénk jubiláns papjait ünnepi rekollekción bemutatott szentmisén köszöntötték. Ezen alkalmon Szabó József egri szemináriumi spirituális atya Szent József-évéhez kapcsolódóan, Szent József identitásáról beszélt.

Krisztus vére, részegíts meg engem, hogy az első szerelemnek ebben a mámorában

mindig megmaradjak!” – A gyémántmisés Varga János atyával beszélgetünk életéről, hivatásának születéséről, a 65 év papi szolgálatáról, Egyházról.

30 éve járt Debrecenben Szent II. János Pál pápa –1991. augusztus 16-án első alkalommal fordult elő, hogy Péter utóda felkereste a magyar egyház híveit. Szent II. János Pál pápa első magyarországi útja során Debrecenbe is ellátogatott. A neves évforduló megünneplésére már megkezdődtek az előkészületek. Visszatekintést, visszaemlékezéseket olvashatunk, valamint dr. Krakomperger Zoltán atya a vele készült interjúban részletesen is bemutatja a közelgő megemlékezés eseményeit.

Ismerjük-e a gonosz természetét? – Pankotai József nyíregyházi plébánossal szokatlan témáról beszélgetünk.

Ahol keresztényként az életben maradás mindennapi küzdelmet jelent – Nayna Babar pakisztáni diáklány a Debreceni Egyetemen tanul. A családjával és keresztény közösségével veszélyes körülmények között élő diáklánnyal életéről, céljairól beszélgetünk.

Mézesné Makó Zsuzsa a 2021. szeptember 1-én induló Szent József óvoda vezetője az elképzeléseiről, a tagintézmény nevelési terveiről beszél.

21 férfi tesz tanúságot Szent József-évében – A Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében interjúkat olvashatunk a lelkészség oldalán. Írásaikból a jelenlegi számunkban két családot mutatunk be.

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Szerkesztőség

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.

06/30/240-1482

Web: www.dnyem.hu

E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

A magyarországi közönség is láthatja premier előtt a Szent Ignác útja című dokumentumfilmet

KULTÚRA – 2021. június 25., péntek | 12:44

Június 26-án Veszprémben, a Magyar Mozgókép Fesztiválon és ugyanaznap Balatonfüreden, a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében is látható lesz premier előtt Tolvaly Ferenc zarándokfilmje, a Szent Ignác útja – Camino Ignaciano.

Június 19-én Rómában tartották a film zártkörű szakmai bemutatóját. Az eseményt a lovagból zarándokká, majd rendalapítóvá lett Szent Ignác megtérésének 500. évfordulója alkalmából, a jubileumi év kezdetén rendezték meg, amelyen maga a filmrendező is részt vett.

A filmet a magyarországi közönség is láthatja premier előtt: június 26-án 15 órakor Veszprémben, a Magyar Mozgókép Fesztiválon, majd ugyanaznap este 19.30-kor Balatonfüreden, a Múzeumok Éjszakáján a Vaszary Galériában tartják az első vetítéseket.

A Tolvaly Ferenc El Camino húsz év múlva – Szent Ignác útja című regényéből, Balázs Zsuzsa újságíróval közösen írt forgatókönyv alapján készült dokumentumfilm négy fiatal zarándok belső útjának tanúja: közelről, személyes hangvételű elbeszéléssel, érzékenyen mutatja be, hogyan válik egy zarándoklat az életet megváltoztató úttá. A zarándokok Szent Ignác nyomában járnak, aki elsőként tette meg a ma már Camino Ignacianóként ismert, Loyolától Manresáig tartó, 640 km-es utat, mely megváltoztatta az életét. Tolvaly Ferenc filmje először mutatja be az út spirituális és látható szépségeit egyaránt.

Megmutatni a láthatatlant, elmerülni a csendben – nem kevesebbre vállalkozik a saját magunk megismerésére és megértésére ösztönző 90 perces zarándokfilm. A Szent Ignác útja főszereplője a fiatal zarándokok lélek-útikalauza, José Luis Iriberri SJ jezsuita szerzetes, akinek a magyar változatban Hegedűs D. Géza kölcsönzi a hangját.

A spanyolországi történelmi helyszíneken, a pandémia miatt elnéptelenedett városokban forgatott Szent Ignác útja nem kizárólag a vallásos nézőkhöz szól: az önismeret, az önfejlesztés minden tudatos ember sajátja, és napjainkban – különösen a pandémia idején – nagyobb jelentősége van, mint valaha. A film üzenetet hordoz az önmagukat keresőknek, a pszichológia iránt érdeklődőknek és a mély lelkiségre vágyóknak; mindazoknak, akik változtatni kívánnak életükön, miközben a spanyol kultúra, a természet és az egyedi dokumentumfilmek szerelmeseinek is egyedülálló élményt ígér.

Tolvaly Ferenc egész estés dokumentumfilmje a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, a Cameofilm Stúdió Csáky Attila producer vezetésével gyártotta és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya patronálta.

A film mozipremierjére a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előestéjén, 2021. szeptember 4-én az Ars Sacra Fesztivál keretében kerül sor. A mozibemutatóval egyidejűleg a film alapjául szolgáló regény is megjelenik.

Forrás: Romkat.ro; MTI

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Az MKPK közleménye a járványügyi rendelkezések további enyhítéséről

HAZAI – 2021. június 25., péntek | 13:19

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 25-én kiadott közleményét olvashatják.

Örömmel értesültünk a járványügyi helyzet javulásáról, ezért – figyelembe véve a szakemberek véleményét, valamint tekintettel a beoltottak magas számára és a Covid-19-járvány miatt életben lévő korlátozások további enyhítésére – Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva, 2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.

2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytállásért ebben a rendkívüli helyzetben. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. június 25.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Hungarikum lett a máriapócsi kegyhely és búcsú

KULTÚRA – 2021. június 23., szerda | 16:10

Hungarikum lett a máriapócsi nemzeti kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor, emellett tizenegy új elemmel bővült a Magyar Értéktár – jelentette be a Hungarikum Bizottság június 22-i ülése után tartott sajtótájékoztatón Budapesten Nagy István agrárminiszter.

Nagy István szerint a Hungarikumok Gyűjteménye olyan elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság mindig büszke lehet. Máriapócs a leglátogatottabb kegyhelye az országnak, évente több mit félmillióan keresik föl, Szent II. János Pál pápa is meglátogatta. A település templomát 2005-ben Erdő Péter bíboros nemzeti szentéllyé nyilvánította.

A miniszter úgy fogalmazott, az erdélyi Tordán 1568-ban tartott országgyűlés olyan törvényt hozott, amely az akkori Európában példátlan mértékben biztosította a vallásszabadság jogát, és évszázadokra biztosította a békés felekezeti együttélést.

A karikás ostor a magyar népművészet kiemelkedő értékeként, a pásztorművészet jeles hagyatékaként került a Hungarikumok Gyűjteményébe. Kidolgozására készítőik mindig különös gondot fordítottak, ezért vitathatatlanul helye van a nemzeti értékek között – indokolta a döntést Nagy István.

A miniszter abban bízik, hogy a hungarikumok nyilvántartása erősíti a nemzeti önazonosságot, és a magyar közösségek összetartását. Az értékmentés a jövő alapja, és a hungarikumpályázat népszerűsége is jelzi, hogy a 21. században ez egyre fontosabb – hangsúlyozta.

A Magyar Értéktár bővítéséről a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, V. Németh Zsolt szólt a sajtótájékoztatón. A Hungarikum Bizottság döntése alapján egyedi elbírálás nélkül része a Magyar Értéktárnak a Magyar Örökség díj kitüntetettjeinek lezárt életműve, az uniós oltalom alatt álló, földrajzi árujelzővel rendelkező termékek és az EU által elismert hagyományos különleges termékek. Kiemelkedő nemzeti értékké lett továbbá a magyar citera és citerajáték, a Kárpát-medence hagyományos fejfái, a székelykapuk, a Rákóczi-túrós, a tokaji írótábor, a teqball, a szentkirályi ásványvíz, valamint a Zema porcelánékszer.

A miniszteri biztos szerint a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Értéktár új elemei is egyedi, vonzó magyarságképet jelenítenek meg. Kiválasztás fontos szempontja, hogy ne csak a magyarság múltjára, hanem a jelenére is utaljanak – tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Egerszalóki levél 2021

HAZAI – 2021. június 14., hétfő | 20:16

Az 1982 óta minden év júliusának harmadik hetében megrendezett egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat – melyet tavaly rendhagyó módon, virtuálisan tartottak meg – idén a világjárvány miatt elmarad. A lelkigyakorlat vezetője, Kerényi Lajos piarista szerzetespap minden évben levelet ír a rendezvény kapcsán, amelyet az alábbiakban adunk közre.

A Jóisten boldogságra teremtett minket, embereket. Egerszalók kis és nagy „szentjei”, fiatalok és felnőttek, kérdezem tőletek: Ti boldogok vagytok? „Jaj, Lajos atya – válaszoljátok –, nagyon szeretnénk boldogok lenni, de annyi minden nem engedi, hogy azok legyünk.”

Ezt üzenem nektek: Tilos nyafogni és keseregni!

Igaz, hogy beteg ez a világ, de nem halálosan. Sőt meggyógyítható.

A szent pápa, II. János Pál ezt így kiáltotta világgá: „Hiszek az ember felemelhetőségében!”

Hallom a többi kérdéseteket is: „Valóban, Jézus üdvözíteni jött a világot. De hogyan fog ez neki sikerülni?”

Igaz, aggasztó hírek járnak. Jól induló házasságok szétesnek. A fiatalok között igen sok az ösztönfüggő, a pánikbeteg, a kényszerképzetes és az öngyilkos. Ady művészien így fogalmaz Karácsony című versében: „Rommá dőlt a Messiás háza, tanítása, erkölcse veszve.”

Mégis – az egerszalóki Szűzanya ezt az üzenetet küldi:

„El ne felejtsétek Fiam megnyugtató üzenetét: Majd ha fölemelnek a földről (a keresztre), mindenkit magamhoz vonzok.

Édesanyai kérésem: legyetek szerethetők, kedvesek és tisztaszívűek. Ne lustuljatok!”

Idén az ismert okokból sajnos nem tarthatjuk meg az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelkigyakorlatot.

2021. július 15. és 18. között naponta közzéteszünk egy-egy rövid videót a Szent István Televízió YouTube-csatornáján, Szalóki üzenetek 2021 címmel, a család témakörében. Figyeljétek, nézzétek!

Jövőre pedig, minden reményünk szerint, újból találkozhatunk személyesen is Egerszalókon.

Imádságos szeretettel ölellek benneteket:

Lajos atya

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

2021. június 08., kedd 07:55

Az év utolsó diákmiséjét Úrnapján tartották Mátészalkán

Az év utolsó diákmiséjét Úrnapján tartották Mátészalkán

A mátészalkai Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda intézménye június 6-án tartotta az idei tanév utolsó diákmiséjét, melyen Heidelsperger István esperes, plébános, az iskola lelkivezetője köszöntötte a gyerekeket, pedagógusokat.

A mise keretében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kérésére a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre is emlékeztünk. Ez a harangzúgás a hálaadás kifejezése is volt azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével új életet kezdhetünk.

Ezen a napon az Úrnapját, az Eucharisztiát is ünnepeltük, mely egy rangos katolikus ünnep. Hívek, szülők, gyerekek, pedagógusok díszes körmenettel tettek tanúságot Istenbe vetett hitükről.

Forrás: A Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és ÓvodaFacebook oldala

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. június 07., hétfő 10:11

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi szolgálata Debrecenben

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi szolgálata Debrecenben

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” (Mt 11,28)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata első alkalommal rendezett szakmai napot a kórházlelkészi szolgálatok munkatársai és önkéntesei számára június 5-én, Debrecenben, a Megtestesülés Plébánián. A felhívásra az ország több pontjáról érkeztek nagy létszámban a segítő szakmában szolgáló atyák, lelkigondozók, beteglátogatók, önkéntesek, és részt vettek olyan betegek is, akiknek alkalmuk volt a kórházi tartózkodásuk során találkozni a kórházlelkészség valamelyik munkatársával.

A kórházlelkészséget három éve alapította Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Két éve világi beteglátogatók dolgoznak az egyházmegye kórházaiban. Ez idő alatt számos szakmai képzésben vettek részt; második éve fejlesztik az érzelmi intelligenciát, és idősügyi referensként a megszerzett ismereteiket a betegágy mellett tudják hasznosítani.

7M7A0862

A szép számban megjelent érdeklődőket Berényiné dr. Felszeghy Márta, a A DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat koordinátora köszöntötte.

7M7A0851

A szakmai napot Palánki Ferenc megyéspüspök nyitotta meg. Gondolataiban azon önkéntes beteglátogató munkatársaknak mondott köszönetet, akik önként szeretnének jót tenni, és ezért részt vettek az öt alkalomból álló – a DNYEM Kórházlelkészi Szolgálata, és a Debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus Család Csoportja által szervezett – online önkéntes beteglátogató képzésben. A püspök atya nagy tisztelettel, és örömmel tekint azokra az emberekre, akik önzetlenül teszik a jót, így képviselik Isten szeretetét, jelen vannak a betegek mellett, és rajtuk keresztül megtapasztaljuk, hogy az Isten vigasztal, szól és érezteti a szeretetét.

7M7A0872

A képzésen részt vevők számára kiállított tanúsítványokat Palánki Ferenc megyéspüspök és dr. Berényiné Felszeghy Márta adták át.

7M7A0876

Ezt követően hálaadó szentmisén vettünk részt, ahol Tóth László atya arról elmélkedett, érdemes-e jónak lenni, segíteni, köszönet nélkül tenni és tenni? Kinek, és minek teszed? – folytatja elmélkedését Laci atya. A kételyekre a válasz Isten szavában van. Mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Isten szereti a kicsit és a szerényt, a csendeset és az elrejtettet, soha nem csak a kézre tekint, hiszen nincs is mindenkinek keze. Isten mindig a szívet nézi. Mindazt, amit érte, neki, vagy bárkinek szeretetből teszel, meg fogja jutalmazni – fogalmazott Laci atya.

A szakmai nap során tartalmas előadások részesei voltak a hallgatók. Az első interaktív előadást György Alfréd szerzetes atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa tartotta: „A reziliencia és lelki egészség. Életforrás, egzisztenciális krízisek idején” címmel.

„Szívem mélyéből áldalak, Uram,(…) Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsolt 138,1-3).

A reziliencia, a lelki állóképesség fejleszthető.

A második előadó Gál Judit református kórházlelkész volt, aki a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórházban szolgál. A megfáradásról és a töltődésről tartotta építő beszámolóját.

„..az úttól elfáradva, leült a forrásnál…” (Jn 4,6).

Feltette a kérdést, a beteglátogatás során hogyan tudunk erősíteni, emelni, önbizalmat adni? Másokban való bizalmat, Istenben való bizalmat, csak akkor tudunk adni, ha mi magunk nem vagyunk erőtlenek.

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea református kórházlelkész, mentálhigiénés (Debreceni Klinikák) „A lelkigondozók, beteglátogatók lelkigondozása lelkészi és mentálhigiénikus szemmel” című előadásában a segítő hivatásúak feltöltődésének lehetséges alternatíváiról számolt be.

Felhívta a figyelmet arra, hogyan védekezhetünk a kiégés ellen: egyéni lelkigondozói beszélgetést folytathatunk szakemberrel, sportolhatunk. Futással, aktív tevékenységgel, minőségi időtöltéssel, egészséges élelmiszerek bevitelével, „én” idő beiktatásával, zenehallgatással, imádkozással, kulturális programokon való részvétellel, és a megérdemelt pihenés beiktatásával előzhetjük meg az elfáradást.

Az ebéd kötetlen beszélgetés mellett történt, többen régen látott ismerőseiket köszönthették.

A kiscsoportos műhelymunka az előadók és Jakus Ottó atya vezetésével zajlott, amely alkalmával elhangzottak személyes történetek. Értékes tapasztalatok kerültek megosztásra, és megbizonyosodtunk, hogy a feltöltődési lehetőségek különbözőek, mindenkinek mást és mást jelent a pihenés.

A frissen végzett önkéntes beteglátogatókat Berényi András, a debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus Család Csoporjának vezetője és felesége, Márti szeretettel bocsájtotta útjukra.

Ez idő alatt a vendég résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni a várossal, ellátogathattak a Szent Anna-székesegyházba, a Református Nagytemplomba, a református Kollégiumba, vagy alkalmuk volt kötetlen beszélgetésre, gitáros éneklésre.

7M7A0883

Mit vittek magukkal a szakmai nap résztvevői?

Keczán Mária önkéntes: Nagyon tetszett a rezilienciáról szóló előadás. Jó volt hallani, hogyan lehet azt fejleszteni és alkalmazni önmagunkon, de akár a betegeknél, időseknél is.

Moldoványi Attila önkéntes: Külön öröm számomra, hogy abban a templomban lehetek, melynek az alapköve letételénél is jelen voltam. Amit lelkészasszonytól a kiégésről hallottam, nagy útravaló volt számomra, mert rádöbbentem, hogy ebben a helyzetben én is érintve vagyok.

Kakas Edit önkéntes: Szembesültem, milyen sokrétű és összetett ez a feladat. Milyen sok embert érdekel, és milyen jó, hogy sokan összejöttünk.

Józsa Balázsné önkéntes: Kamilliánus család tagja vagyok, és eldöntöttem, nyugdíjas koromra önkéntes beteglátogató leszek. A mai nap számomra nagyon értékes volt, az előadások megérintettek. Szívemben hálát érzek, hogy itt lehettem.

Csordás Sándorné Márta önkéntes: Kamilliánusként több mint tíz éve szombatonként betegeket látogatunk a kórházban, mindig megérint a nehéz sorsuk. Frédi atya előadásai felemelőek voltak, és tele voltak jó tanáccsal. A református lelkészasszonyok előadásaiból is sokat tanultunk.

Hadászi László önkéntes: Nagyon szép napot éltünk meg, lelkiekben feltöltődtem, örülök, hogy itt lehettem.

Szöveg és fotó: Geréné Sárga Monika

beteglátogató, sajtóapostol

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Zúgjanak a harangok!

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége mátészalkai csoportja is csatlakozott a szervezet Zúgjanak a harangok című országos kezdeményezéséhez! A trianoni békediktátum 101. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján városunkban 16:30 órakor felcsendülnek a harangok és hívunk mindenkit arra, hogy mondja el velünk az Úr imádságát (Miatyánk)!

2021. június 05., szombat 11:54

Úrnapját, az Eucharisztia ünnepét tartjuk június 6-án, vasárnap

Úrnapját, az Eucharisztia ünnepét tartjuk június 6-án, vasárnap

Ismét elérkezett a nap, melyen az egyházi év egyik legnagyobb ünnepét, Úrnapját ülhetjük meg, idén június 6-án, vasárnap. Úrnapján az Eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust valljuk meg, és emeljük e szentséget a hívek figyelmének központjába. Ezen az ünnepen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban mutat be ünnepi szentmisét 9 órától, amely a szokásos útvonalon körmenettel, majd szentségi áldással zárul.  

Az ünnep szépsége, különlegessége még a nem hívő emberek szívét is megérinti. A hívek már előző nap lelkesen készülnek, szombaton elkészítik a négy sátrat és másnap kora reggel virággal díszítik az Oltáriszentség méltó fogadására.

Külön öröm az idén elsőáldozó gyermekek részvétele az úrnapi körmeneten, akik virágszirmot szórnak a körmeneten.

Úrnapja eucharisztikus ünnepének eredete a 13. század elejére nyúlik vissza, amikor az albigens és a valdi „újító” keresztények vitatni kezdték Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában.

Ezzel egyidejűleg 1209-ben a belga Liège városában Szent Julianna Ágoston-rendi szerzetesnővér látomásokban kapott felszólítást az Eucharisztia tiszteletére, méghozzá külön ünnep bevezetésével. Teológiai alapot adott hozzá az 1215-ben tartott lateráni zsinat, mely az átlényegülés tanával a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé való átváltozását hirdette.

Döntő fordulatot egy zarándokcsoda hozott 1263-ban, a Róma-közeli Bolsenai-tó partján, amikor egy, az Eucharisztiában kételkedő cseh zarándok pap kezében a megtört ostya bevérezte az oltárkendőt. IV. Orbán pápa egy évvel később, 1264-ben elrendelte úrnapja ünnepét, és ezután épült az orvietói dóm a bolsenai csodát őrző ereklye tiszteletére. Az ünnepi szentmise szövegét és himnuszait az éppen Orvietóban tartózkodó Aquinói Szent Tamás szerezte, így az ünnep liturgiája hamar elterjedt az egész Katolikus Egyházban.

Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztatókehelyben vitték az Oltáriszentséget, később már szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt.   

Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és négy oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a diakónus majd áldást adott; utána folytatódott a körmenet.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. június 03., csütörtök 12:29

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) június 1-jén és 2-án megtartotta nyári rendes ülését.

A püspökök az ülés második napján a reggeli szentmise keretében emlékeztek meg a COVID-19 járványban elhunyt Snell György püspökről, valamint azokról a papokról, szerzetesekről és szerzetesnőkről, akiket a pandémia miatt veszítettünk el. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás volt, koncelebráltak a testület elnöke és tagjai. A püspökök kérik, hogy a hívek továbbra is imádkozzanak azért, hogy meghalt testvéreink eljussanak Isten színe látására, a hozzátartozók pedig megnyugvást találjanak az Ő szeretetében és elnyerjék a Szentlélek vigasztalását.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük a híveket, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten a közös imádságot, amely a katolikus.hu honlapon megtalálható.

A püspöki konferencia téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a tegnapi napon nyilatkozatot adott ki, amelyben a leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját. A közleményt a sajtóanyaghoz mellékelve küldjük.

A Katolikus Pedagógiai Intézet elindította – összhangban a Konferencia korábbi döntésével – a katolikus fenntartású köznevelési és szakképző intézmények kétéves (2021-2022) gyermek- és ifjúságvédelmi rendszert fejlesztő projektjét. Az MKPK által támogatott projekt célja, hogy mentorált szakmai támogatással gyermek- és ifjúságvédelmi szempontú szervezetfejlesztés induljon el a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben. Ennek keretében az intézmények kialakítják a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi stratégiájukat és protokolljukat, valamint megtanulják a prevenció megtervezését, működtetését, a felmerülő problémák megoldási stratégiáinak kialakítását.

A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a koronavírusjárvány miatt kialakult helyzetben egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12. között kerül megrendezésre Budapesten. A kongresszus előkészületei folyamatosan zajlanak, újra elindult a regisztráció, mind az elsőáldozó gyermekeknek nyitott még a lehetőség a részvételre, de várják a jelentkezéseket többek között a Hungexpo területén megrendezésre kerülő programokra és a nyitó és záró szentmisékre is. Bővebb információ: https://www.iec2020.hu/hu

A sajtó képviselőinek is elérhető a regisztrációs felület a https://registration-iec2020.hu/press honlapon keresztül.

A Kongresszus szervezői ismét közös imára hívják a világot június 5-re, Úrnapja ünnepének szombatjára. A szentségimádáshoz és imalánchoz eddig több mint 1200 helyszínről csatlakoztak világszerte. Bővebb információ: Corpus Domini 2021

A Konferencia korábbi döntése értelmében az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozat is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetében és annak keretében valósul meg. Szeptember 8-án és 9-én a látogatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt a Hungexpo területén, valamint szeptember 11-én a NEK Családi napján a Margitszigeten találkozhatnak az intézmények és közösségek képviselőivel, továbbá ingyenes színpadi programok, gyerekprogramok, ifjúsági és felnőtt előadások várják a résztvevőket.

            A testület megköszönte Főtisztelendő Lukács László piarista szerzetes több évtizedet felölelő, áldozatos szolgálatát, amelyet a Vigília című katolikus folyóirat élén végzett, egyben kinevezte Főtisztelendő Gájer Lászlót a folyóirat felelős kiadójává. A főszerkesztői feladatkört továbbra is Görföl Tibor tölti be.

A püspökök meghallgatták Ternyák Csaba egri érsek tájékoztatását az Eszterházy Károly Egyetem vezetésével kifejlesztett Komplex Pedagógiai Alapprogramról. A program legfőbb célkitűzése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelését, a komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységek által. A program épít a tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. Bővebb információ: komplexalapprogram.hu

Marton Zsolt családreferens püspök beszámolt az elmúlt időszak családpasztorációs történéseiről és tájékoztatta a testületet a közelgő, családokat érintő eseményekről, tervekről, többek között a Szent József év és az Amoris laetitia családév kapcsán az egyházmegyékben elindult változatos és kreatív kezdeményezésekről.

Ferenc pápa ez év elején jelentette be, hogy bevezeti a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból 2021. július 25-én Dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mutat be szentmisét a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) 2021. május 5-én rendezett webkonferenciát életvédelem és család témában. A találkozón többek között a pandémia hatását, az újrakezdésből fakadó megújulás lehetőségét járták körül, különös tekintettel a családi kommunióban rejlő erőre. „A családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete számára” (AL 86).

            A Konferencia döntésének értelmében Varga Lajos váci segédpüspök felterjesztése nyomán a testület Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Rácz Gábor zománcművésznek.

            Rácz Gábor kortárs egyházművész, legjellemzőbb művei a keresztény szakrális terekbe készült zománcművek (korpusz, pasztofórium, oltárkép), munkássága kiterjed Erdélyre és Ausztriára, valamint Hollandiában is megtalálhatóak alkotásai. Szabadfoglalkozású iparművészként fő profilja a zománcművészet és a liturgikus terek rendezése.

A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi 1 százalékával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait támogatták.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek, valamint a szolgálattevőinknek a járvány idején tanúsított áldozatos szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívül helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel és a jövőbe vetett bizalommal figyeljünk továbbra is egymásra.

Budapest, 2021. június 3.

Dr. Tóth Tamás

az MKPK titkára

2021. június 02., szerda 15:13

Közös imádság és harangszó a járvány áldozataiért

Közös imádság és harangszó a járvány áldozataiért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik egyházukat és híveiket, hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen ez a harangzúgás a hálaadás kifejezése is azért, hogy megmaradtunk, hogy Isten segítségével új életet kezdhetünk.
Kérjük, imádkozzák minden templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten ezt az imádságot:

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál.

Jézus Krisztus, a Te Fiad által. Ámen.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

2021. június 02., szerda 12:56

Az MKPK közleménye a gyermekbántalmazásról

Az MKPK közleménye a gyermekbántalmazásról

A téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) az alábbi nyilatkozatot tette közzé június 2-án.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját

A gyermekek bántalmazása, az ellenük elkövetett visszaélés súlyos bűn és bűncselekmény, történjék az bárhol: iskolákban, sportklubokban, táborokban vagy családon belül, világi vagy egyházi intézményben. Mélységes együttérzéssel vagyunk mindazok iránt, akik gyermekként sérelmet szenvedtek el. Imádkozunk az ilyen cselekedetek áldozatainak lelki békéjéért, a múltban ejtett sebek begyógyulásáért, és az elkövetők helyett bocsánatot kérünk.

Minden egyházi személyre, illetve egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. A Magyar Katolikus Egyház a zéró tolerancia elvét követi minden, a kiskorúak sérelmére elkövetett bántalmazással szemben. Ez arra is kiterjed, ha valakinek ilyen eset a tudomására jut, és azt nem jelenti az illetékeseknek. Az elmúlt évtizedben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az egyes egyházmegyék szigorú eljárásrendet és intézkedéseket vezettek be, amelyek egyszerre szolgálják a gyermekbántalmazás megelőzését, feltárását, a bűnösök felelősségre vonását és a traumák feldolgozásában való segítségnyújtást. A társadalom más intézményeihez hasonlóan az Egyház is folyamatosan fejleszti gyermekvédelmi rendszerét, konzultál hazai és nemzetközi szervezetekkel, emellett maga is képez gyermekvédelmi szakembereket.

A Magyar Katolikus Egyház szervezetei minden tudomásukra jutott esetben a Vatikánnal együttműködve a világinál szigorúbb szabályok alapján folytatják le vizsgálatukat. Amennyiben a cselekmény a világi jogszabályok alapján is büntethető, felhívja a sértetteket és gondviselőiket, hogy tegyenek feljelentést az állami hatóságoknál. A tettesek felelősségre vonását segíti, hogy az Országgyűlés 2014-ben eltörölte a súlyos bűncselekmények, köztük a gyermekbántalmazás elévülését. A visszaélések feltárása – főleg, ha évekkel korábban történtek – igen nehéz, mert ez a szörnyű bűntett többnyire az áldozatok lelkében hagy mély nyomokat, nincsenek rá sem tanúk, sem egyéb bizonyítékok. Nyomozati jogok és eszközök hiányában az Egyház csak az áldozatok közreműködésével tudja feltárni a múltat, elítélni a bűnösöket és segíteni begyógyítani a sértetteken, családokon ejtett sebeket. Az áldozatok vagy azok szülei olykor nem vállalják a világi büntetőeljárással járó nehézségeket, de emiatt az Egyházat hibáztatni több mint igazságtalan.

Rendkívül nehéz a múlttal indulatok nélkül, alázattal szembenézni: az áldozatoknak, a szülőknek, a társadalomnak és az Egyháznak egyaránt. Ezt a szembenézést segíti és bátorítja minden őszinte, elfogultság nélküli önvizsgálat, jószándékú kritika és tényfeltáró publikáció. Nem szolgálja azonban a társadalom érdekeit, amikor olyan egyoldalú megnyilatkozások születnek, amelyek rendszerszintű, ok-okozati összefüggést sugalmaznak az egyházi hivatás és egy súlyos bűncselekmény elkövetésére való „hajlam” között. Nem szolgálja az igazságot, amikor elhallgatják vagy letagadják katolikus közösségünk hasonló esetek feltárásában játszott szerepét, vagy figyelmen kívül hagyják őszinte, jószándékú erőfeszítéseit, intézkedéseit. Nem szolgálja továbbá az áldozatok és a társadalom érdekeit sem, ha egyéni és családi tragédiákat hangulatkeltő szalagcímekben egész közösségek, egyházi és világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására használnak fel.

Hívunk minden jószándékú embert arra, hogy közös összefogással működjünk együtt az emberi méltóság és az ifjúság védelmében.

Budapest, 2021. június 2.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Június: 💖JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK💖 hava.

Úr Jézus isteni Szíve! Íme itt térdelünk előtted, és bemutatjuk Neked azon imádást, dicséretet és dicsőítést, mellyel Téged Szűz Mária szeplőtelen szíve, az egek angyalai s szentjei, s a földön az egész Anyaszentegyház imád. Bárcsak minden teremtményed örökké imádna, dicsérne és dicsőítene. Hálát mondunk Neked minden vett jótéteményedért. Minden Téged szerető teremtményeddel egyesülten kérünk: bocsásd meg mindama hitetlenséget, hálátlanságot, hidegséget, közönyt, tiszteletlenséget és bántalmakat, amelyekkel az emberek, különösen a legméltóságosabb Oltáriszentségben illetnek. Fogadd helyettük kegyesen el a mi hitünket, bizalmunkat, szeretetünket és hallgasd meg irgalmasan kéréseinket.Jézus isteni Szíve, mely magadat a mennyei Atyának a keresztfán föláldoztad, s ez áldozatot naponta oltárainkon megújítod, tartsd meg, védd meg s igazgasd Anyaszentegyházadat s annak fejét.Hamis tanokat, meghasonlást, botrányt, üldöztetést és közönyt tarts távol híveidtől.Add minden szülőnek malasztodat, hogy gyermekeiket a Te dicsőségedre s örök üdvükre nevelhessék; a gyermekeknek pedig engedelmességet, tiszteletet, hálát és szeretetet szülőik iránt, hogy atyai áldásod rajtuk nyugodjék.Tartsd meg az ártatlanságot, erősítsd meg a bűnbánókat, alázd meg országod elleneit, és vezesd őket aklodba vissza.Legyen Neked ajánlva minden ember: könyörülj a megholt híveken, kivált szülőinkön, rokonainkon, barátaink és jótevőinkön és azokon, akikről senki sem emlékezik névszerint, s engedj minket boldogító szemléletedre jutni.Ezeket kérjük Szűzanyád által Tőled, ki az Atyával s a Szentlélekkel egyetemben élsz s uralkodol, Isten örökkön örökké. Ámen.(Részlet az Officium Divinum 1920-as kiadásából)

Május

2021. május 11., kedd 08:39

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot szervez egyházmegyénk kórházlelkészi szolgálata

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot szervez egyházmegyénk kórházlelkészi szolgálata

A segítő hivatásúak feltöltődésének lehetséges alternatívái a beteglátogatás, klinikai lelkigondozás során

 „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” (Mt. 11,28)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata első alkalommal rendez szakmai napot a kórházlelkészi szolgálatok munkatársai és önkéntesei számára június 5-én, szombaton Debrecenben, a Megtestesülés Plébánián (Borbíró tér 9.).

A szakmai nap főpásztori szentmisével kezdődik, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutat be a jelenlévő lelkipásztorokkal együtt.

Programok:

9:00 – 10:00 megnyitó és szentmise

Palánki Ferenc megyéspüspök – A szentmise végén átadásra kerülnek a tanúsítványok az online önkéntes beteglátogató képzésben résztvevők számára.

10:15–10:35  – 1. előadás

P. György Alfréd MI kamilliánus szerzetes, az Osztrák Tartomány Generális delegátusa

Reziliencia és lelki egészség – Életforrás, egzisztenciális krízisek idején

“Szívem mélyéből áldalak, Uram,(…) Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsolt  138,1-3).

10:35-10:55   – 2. előadás

Gál Judit református kórházlelkész – Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórház

Kiegyensúlyozott segítő

“..az úttól elfáradva, leült a forrásnál…” (Jn 4,6).

10:55–11:15   – 3. előadás

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea református kórházlelkész, mentálhigiénikus, DEOEC – Klinikák

A lelkigondozók, beteglátogatók lelkigondozása lelkészi és mentálhigiénikus szemmel

11:15-11:30            –    szünet (kávé, süti)

11:30–13:00      –       kiscsoportos műhelymunka az előadókkal

13:00–14:00        –     szendvicsebéd, találkozások, beszélgetések

14:00-15:30

Berényiné dr. Felszeghy Márta, Berényi András

Az online önkéntes képzés résztvevőinek záró csoportalkalma – visszajelzés, értékelés

Ez idő alatt a vendég résztvevőknek lehetőségük van megismerkedni a várossal, ellátogathatnak a Szent Anna-székesegyházba, a Református Nagytemplomba, Kollégiumba, vagy alkalmuk lesz kötetlen beszélgetésre, gitáros éneklésre a templomkertben.

15.30–tól

Berényiné dr. Felszeghy Márta, kórházlelkészi koordinátor

A program zárása, búcsú

A szakmai napra jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapok kitöltésével lehet.

Forrás: DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 26., szerda 19:56

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4) – Jubiláns papokat köszöntöttek Nyíregyházán

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4) – Jubiláns papokat köszöntöttek Nyíregyházán

Ünnepi papi rekollekción köszöntötték a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye gyémánt, arany és ezüstmisés papjait május 26-án, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyházban.

Az 60 éves papi szolgálatát ünneplő gyémántmisés Varga János címzetes apát és kanonok, nyugalmazott plébános; 50 éves papi szolgálatát ünneplő aranymisés Fodor András pápai káplán, püspöki helynök és tanácsos, címzetes prépost és bihari főesperes; Barna Gyula hosszúpályi plébános; Keresztes László Miklós címzetes apát és kanonok, püspöki tanácsos, nyugalmazott plébános és Szenes József címzetes apát és kanonok, nyugalmazott plébános; 25 éves papi szolgálatát ünneplő ezüstmisés Molnár József nyírbélteki plébános főpásztoruk, Palánki Ferenc, valamint Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya  és paptársaik körében vettek részt az ünnepi alkalmon.

A rekollekciót Szabó József, az egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa vezette, aki a Szent József-évhez kapcsolódóan tartott előadást, majd a 11 órától kezdődő ünnepi szentmise szónokaként – a megkezdett elmélkedését folytatva – Szent Józsefnek az identitásáról: a Jézus Krisztus és Szűz Mária iránti szeretetéről, a Szent Családnak ajándékozott életéről beszélt.

26

A szentmisét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök mutatta be, amelynek elején köszöntötte a jubiláns papokat. Néri Szent Fülöp ünnepén a főpásztor emlékeztetett Szent Fülöp derűs szolgálatára, aki a mennyországot, a nehézségekben is mindig erőt adó jobbik részt választotta, teljesítve küldetését, hivatását, Isten akaratát. Majd megköszönte a jubiláns atyák hűséges szolgálatát és Néri Szent Fülöp közbenjárását kérte, hogy mindannyian a mennyországot válasszuk, és el is jussunk oda.

22

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4). Szabó József atya homíliájában Szent Pál apostol hálára hívó szavait idézte, amelyben nemcsak egyszerű buzdítás, hanem erő van. De mi az örömünk alapja? – tette fel a kérdést. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bőséges gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem tudtok tenni” (Jn 15,5). Ez a hasonlat Jézus Krisztussal és a Szentháromsággal való mély, bensőséges, ontológiai egységet fogalmazza megEzeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11).

Az örömünk igazi oka tehát maga Jézus Krisztus, az Ő személye, a vele való mély, személyes szeretetkapcsolat, nem pedig a mindig változó körülmények.

A spirituális atya a papi identitáson elmélkedve Szent József lelkületének példájára mutatott rá, aki az egész életét a Szent Családnak szentelte. Ez határozza meg legfőképpen az ő személyes identitását. Ahogyan Ferenc pápa fogalmazza, Szent József életét nem az önfeláldozás, hanem az önajándékozás lelkülete határozza meg. Az önfeláldozás negatív értelemben azt jelenti, hogy az Isten meghívja az embert valamire, aki keresztként éli meg ezt egész életében. Ez egyfajta belső szomorúsággal is jár. Az önajándékozás szituációja ugyanaz, de az Isten meghívásában részesülő ember ezt kitüntetésként éli meg, és általa az egész élete ajándékká válik, önként adja oda. A legnagyobb ajándék pedig az identitása, amelyben Jézus Krisztus iránti szeretetéről tesz tanúságot egész életében.

15

Ezt követően József atya II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa buzdításáról szólt. XVI. Benedek pápa 2005 májusában a papokhoz intézet beszédében így fogalmaz: „A pap akkor fedezi fel és éli meg teljesen önazonosságát, amikor elhatározza, hogy Krisztus szereteténél semmit sem helyez előbbre, és amikor Őt teszi élete középpontjává.”

II. János Pál pápa örökségeként a papi élet hitelességének titkát a Krisztus iránti szenvedélyes szeretetben látta, amely, ahogy a pápa fogalmazott: „Krisztus szenvedélyes hirdetéséhez vezet” (2005. Nagycsütörtöki levél, 7).

07

József atya hozzátette, ha egy pap elveszíti Jézus Krisztussal való mély szeretetkapcsolatát, nemcsak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. Ezért a papi életet nem az határozza meg, hogy valaki mennyire jó pap, sokkal inkább az, hogy mennyire szereti Jézus Krisztust. Ebben benne van az elköteleződés, a hűség, az Istennek és az embereknek odaajándékozott élet, valamint a nehézségek ellenére is az örök visszatérés ehhez a szeretethez, amely az életünk középpontja.

„A Krisztussal való bensőséges kapcsolatot „lelkipásztori elsőbbségnek” tekintsük: Benedek pápa ezzel azt hangsúlyozza, hogy „Az Isten jelenlétében töltött időnek elsőbbséget kell élveznie a lelkipásztor életében, ezért ez a legfontosabb”.

II. János Pál pápa többször használja az imádság művészete kifejezést. Legfontosabb, hogy a papok az imádság művészei legyenek, vagyis professzionális szinten gyakorolják az imádságot, másrészt művészien tudják azt, hogyan lehet Jézus Krisztust és a Szűzanyát jól szeretni, kérni az ő segítségüket, és hogyan lehet ezt egy élettel kifejezni és megélni.

Hálaadáskor fontos kifejeznünk, mennyi mindent kaptunk az Istentől, ebben benne van az értékek melletti döntés is. A hálaadás egyfajta hitvallás, amelyben kifejezem a köszönetemet azért is, hogy Isten személyesen hívott meg a papi hivatásra.

08

Lukács evangélista kiemeli, hogy az apostolok kiválasztása előtt Jézus „Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.  Amikor megvirradt, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, s apostoloknak nevezte őket” (Lk 6,12-13). Megbeszélte az Atyával, hogy kit hívjon meg. Jézus tehát tudatosan választotta ki az apostolokat, személy szerint hívta meg őket. Ennek első lépése mindig a Jézussal való személyes kapcsolat, ebből fakad majd a küldetés. Sokszor nehéz megfelelni az elvárásoknak, és van úgy, hogy azt érezzük, szétszakadunk, de ha ez meg is történik, az Istentől soha nem szakadhatunk el, hozzá kell visszatérni, Ő az alap, a középpont, amelynek erejéből a saját életem, a hívekkel való kapcsolatom, a szolgálat is újjászületik.

34

Szabó József atya a papság lényegének kifejtésére ószövetségi példát hozott. Amikor Mózest az Úr meghívta, háromszor is mondja neki, hogy „Izrael fiainak a kiáltása felhatolt hozzám, és láttam a gyötrelmet is (Kiv 3,9). Nem Mózes érdemeire, vezetői készségére hivatkozva hívja meg őt, hanem  meghallgatta a nép kérését, és Mózes volt a kívánt személy.  Ő az imameghallgatás gyümölcse.

Amikor a hívek újabb papi hivatások születéséért imádkoznak, nem a darabszám a lényeg, hanem hogy az Úr küldjön olyan munkásokat aratásába, akik az evangéliumot hirdetik, a fiatalokat Istenhez vezetik, vigasztalják a szomorúakat, akik a zűrzavaros világban tisztán szeretik Jézus Krisztust és tisztán adják át az igazságot. Jézus azt mondta: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” (Mt 9,38).

10

A szeminárium spirituálisa kérte a jelenlévő híveket, imádkozzanak a papi hivatásokért, mert kevés a pap. Az Egri Szemináriumban jelenleg 19 fő készül a papi hivatásra ebből öt fő tartozik a mi egyházmegyénkhez.  

Záró gondolatként pedig arra a jelenségre mutatott rá, amely a fiatalok életét érinti, akik féltve a szabadságukat, nemcsak a papságra, hanem a házasságra sem mernek elköteleződni, pedig a világon a legnagyobb szabadságot az jelenti, ha valaki tiszta szívből szeret, és odaadja az életét akár a papságra, vagy házasságra.

Ha tehát tiszta szívből szeretjük Jézus Krisztust és Szűz Máriát odaajándékozva Istennek az egész életünket, akkor megvalósul Szent Pál gondolata: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” – fejezte be elmélkedését Szabó József spirituális atya.

A szentmise végén az egyházközség Serra közösségének tagjai köszöntötték a jubiláló atyákat.

Kovács Ágnes

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 27., csütörtök 11:21

Fatima üzenete a megtérést sürgeti – Engesztelő Imaestek Mátészalkán

Fatima üzenete a megtérést sürgeti – Engesztelő Imaestek Mátészalkán

„Amikor Mária Istentől kapott küldetésére indul, az nem jelentéktelen ügyben történik, hanem mindig a világ sorsa és az emberek megváltása a tét” – írja D. Antonio dos Santos Marto bragai segédpüspök a Fatima története című értekezésének a „Fatima és a mai kor” 3. részében.

Hogyan lehetünk mi, hívek segítői Máriának e küldetésében? Követjük a Fatimai jelenésekben hozzánk intézett kéréseit.

A fatimai üzenet lényegében az emberiség megtérését sürgeti. Ez tökéletesen egyezik az Úr Jézus Krisztus nyilvános működését összefoglaló evangéliumi fölhívással: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). Minden egyéb ezzel függ össze az üzenetben.

Fatima Msz 20210513 0007

Az imák között a fatimai üzenetre támaszkodó imádság ma a rózsafüzér, amely a világ megmentésének eszköze. Tudjuk, hogy lényégében krisztusi ima, a Szűzanya szemével és pártfogásával. Megannyi imamódja van, és két eszköze, de elég a kezünk is. Sajátos fatimai ima, a rózsafüzér tizedei után, a dicsőséghez kapcsolt fohász, amelyet a Szűzanya tanított a látnokokkal: „Ó, Jézusom, bocsásd meg vétkeinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra!”

A megtéréshez kapcsolódik a vezeklésre és engesztelésre szólító fölszólítás, valamint a fölajánlás. A szentmisében kenyeret és bort ajánlunk föl, hogy legyenek számunkra Jézus Krisztus teste és vére. Hasonlóan ajánlhatjuk föl életünket. Tegyen vele a Jóisten bármit, ami a világ üdvösségére szolgál, de erőt is kérünk hozzá. Fatima üzenetéről részéletesebben egyházmegyénk honlapján olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2957-a-fatimai-jelenesek-uzenete-seregely-istvan-ersek-2017-ben-a-szazeves-centenariumon-elhangzott-gondolatai-a-fatimai-boldogsagos-szuz-mariarol

Fatima Msz 20210513 0045

Hat hónapon át májustól októberig, minden hónap 13. napján Fatimai Engesztelő imaestre jönnek össze a hívek az egyházmegyénk területén Nyíregyháza-kertvárosi-templomban és a mátészalkai Ráczkerti-templomban, és együtt imádkoznak szívük-lelkük megújulásáért.

Mátészalkán már 24 éves hagyományra tekint vissza ez az imaest, amelyen az egyházmegye más településéiről és határon túlról is érkeznek zarándokok. A pandémiát megelőzően volt, hogy több százan fohászkodtak együtt a Szűzanyához.

A hagyományokhoz híven az imaalkalom 18 órakor, a Lorettói Litánia énekes imádságával kezdődik, majd népi imádságokkal folytatódik. 19 órakor a görög katolikus imádságot, a Parakliszt Papp Zoltán görög katolikus parókus, a 19.30-kor kezdődő Rózsafüzér imádságot pedig a jelenlévő római katolikus papok vezetik, Mária hathatós közbenjárását kérve. Ezután ünnepi szentmise következik.

Fatima Msz 20210513 0013

Minden alkalommal más-más vendég szónok elmélkedését hallhatják a résztvevők a szentmisén. Idén, az első fatimai imaesten, május 13-án Varga Lóránt demecseri plébános, korábbi mátészalkai káplán mutatta be a szentmisét és mondta el a homíliát.

A szentmise végén énekes gyertyás körmenettel folytatódik a program, majd szentségi áldásban megerősödve, békében, szeretetben feltöltődve térnek haza a hívek, hogy tovább adják az isteni üzenetet, a szeretet evangéliumát.

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” (Jn 13,34-35).

Fotó: Czine Árpád

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 20., csütörtök 09:14

A nyíregyházi Szent Imre Kollégiumban rendezik meg az Egyházmegyei Ministránstábort július 5-9-ig – Várják a jelentkezőket

A nyíregyházi Szent Imre Kollégiumban rendezik meg az Egyházmegyei Ministránstábort július 5-9-ig – Várják a jelentkezőket

Kikapcsolódást, egymás megismerésének lehetőségét, szórakozást kínál az egyházmegyei ministránsok számára a nyári tábor, amelyre a szervezők: Kálmán József debreceni plébános, ministráns referens, Papp Tamás újfehértói káplán atya, valamint az egyházmegyénk kispapjai várják a jelentkezőket.

A tábort idén Nyíregyházán a Szent Imre Kollégiumban rendezik meg július 5–9-ig (hétfő 9 órától – péntek ebédig).

A szervezők biztosítanak:

– napi 3x-i étkezést (a kollégium konyháján)

– szállást, ágyneműt a kollégiumban

– belépőjegyeket a programokra

– édességet/gyümölcsöt minden napra

A résztvevők hozzanak magukkal:

– kényelmes, sportos öltözetet

– cipőt, amit nem sajnálnak a focizáshoz

– naptejet, fürdőruhát és sapkát a nap ellen

– tisztálkodási felszerelést

– némi költőpénzt a strandra

A szervezők nyomatékosan kérik, hogy a ministránsok NE hozzanak magukkal:

laptopot, tabletet, mp3 lejátszót, stb., vagyis olyan eszközöket, amely elvonják a figyelmüket a közösségtől.

Programok:

– Sóstó – strand, Nagykálló – strand

– vetélkedők és sorverseny, számháború

– kirándulás, túrázás / Eger, Felsőtárkány, Stimecz-ház /

– csocsó, pingpong, kosárlabda társasjátékok…minden nap

– esténként „mozi-filmvetítés”

– FOCI ( fedett, vagy kinti pályán ) minden nap

– péntek de. ugrálóvár, trambulin, egyéb játékok

– a város megtekintése

– szentmise, ahol lehetőséged van ministrálni és találkozni fiatal vendég atyákkal.

– erdőlátogatás, tanösvények felfedezése („Kinek van több szúnyogcsípése” verseny J J)

– és még néhány MEGLEPETÉS

Költségek: Az egyházmegye és a plébániák támogatják a táborozás költségeit, így a ministránsok részvételi díja: 6 000 Ft, amely a program összes költségét tartalmazza.

Kálmán József, Papp Tamás atyák és a kispapok

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 14., péntek 09:51

Ismét benépesül a tóparti ligetes táj – 15 éves a Harangodi Egyházmegyei Gyermeknap

Ismét benépesül a tóparti ligetes táj - 15 éves a Harangodi Egyházmegyei Gyermeknap

Nagykálló-Harangod, a békés, csöndes, tóparti, 75 hektáros, dimbes-dombos, erdős, ligetes táj ismét benépesül a Debrecen-Nyiregyházi Egyházmegye hittanosaival, hitoktatóival, papjaival június 12-én, szombaton, amelyet – immár 15. alkalommal – rendeznek meg. A gazdag programokkal teli találkozó hagyományként van jelen az egyházmegye életében a legkisebbek szórakoztatására.

2012.05.19. 296

A szervezők 2021. június 06-ig fogadják a jelentkezéseket – a plébániákon keresztül – a gyermeknapra, amely ismét színes programmal várja a 3-8. osztályos gyermekeket:

930 Köszöntés, ráhangolódás

1000 Akadályverseny plébániai csapatok részvételével

1130 Ebédidő

1200 Válassz és játssz! (Máltai játszóház: origami, óriástársas, arcfestés, viking sakk, – Cserkészek: természetes anyagokból készült érdekes játékok: méta, ördöglakat, hernyótalp, – Kreatív foglalkozások, – Lovaglás (póni lovak), labdajátékok …

1430 „Járjuk a tábort” – énektanulás, felkészülés a szentmisére

1500 Szentmise, eredményhirdetés

1600 Hazautazás

Egyházmegyei gyereknap plakát 2021

Kardos György főszervező az alábbi információkat szeretné megosztani a jelentkezőkkel:

A résztvevők névsorát – a plébániákra már kiküldött csoportos jelentkezési lapon – és az 1 000 Ft részvételi díjat a lelkipásztorok, hitoktatók – plébániai szinten – gyűjtik össze. A jelentkezési lapokat várják a következő címre: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet, Kardos György, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4. vagy e-mailben: kardosgy61@gmail.com címre.

A részvételi díjak befizetése a regisztrációs pultnál személyesen a helyszínen lehetséges a rendezvény napján 9 órától a terület bejáratánál Gerhes József egyházmegyei hitoktatási koordinátornál.

A szervezők kérik a kísérőket, szervezőket, hogy regisztráció után a rájuk bízott gyerekekkel a kezdő időpontig, 9.30-ig foglalják el a csűrben a helyüket!

A találkozó megszervezése és biztonságos lebonyolítása érdekében kérik a határidő betartását.

A délelőtti versenyeken szeretnének minden gyermeket aktivizálni, ezért a csoportos jelentkezési lapokat úgy alakították ki, hogy azok egyben a csapatlapokként is szolgálnak az akadályversenyhez.

2012.05.19. 143

– Ebédről, uzsonnáról, folyadékról mindenki maga gondoskodjon, továbbá javasolják az időjárásnak megfelelő, sportos öltözék viselését, valamint szükség esetén esőkabátot.

– A rendezvény központi bázisa a csűr, mely védelmet biztosít az erős napfény vagy az esetleges csapadék ellen is.

– A résztvevő gyerekekért az őket kísérők (plébános, hitoktató, szülők) vállalják a felelősséget.

– Az utazást a plébániák helyi szinten szervezik, ez jelentheti azt is, hogy több plébánia összefogva indíthat buszt. Tömegközlekedéssel a helyszín nehezen megközelíthető.

A hatályos járványügyi előírásokat a gyereknap lebonyolításakor teljes mértékben betartják. Ebben kérik az atyák, hitoktatók szíves együttműködését.

Kérik továbbá, hogy induláskor gyűjtsék össze az aláírt szülői nyilatkozatokat. Az indulás előtt minden gyermek testhőmérsékletét mérjék meg, beteg gyermekkel ne induljanak el.

A gyermekek szájmaszkot és amennyiben megoldató kézfertőtlenítőt is hozzanak magukkal.

A szervezők igyekeznek mindent megtenni a rendezvény biztonságos lebonyolításért. Idén is jelen lesz a mentőszolgálat.

Az utazással és a találkozóval kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, nehézségekkel, bizalommal fordulhatnak Kardos György (30/ 527-3621) szervezőhöz.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye     

                                       

2021. május 12., szerda 13:04

Egyházmegyénkben is megkezdődnek a fatimai engesztelő imaestek – Május 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe van

Egyházmegyénkben is megkezdődnek a fatimai engesztelő imaestek – Május 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Mária ünnepe van

(Fatima – Rózsafüzér Királynője bazilika – A három pásztor gyereknek ezen a helyen jelent meg a Szűzanya 2017. május 13-án)

1917-ben ezen a napon egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy Asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A jelenésekről részletesebben itt olvashatunk: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2955-a-fatimai-boldogsagos-szuz-maria-unnepe

Nyíregyházán és Mátészalkán májustól októberig minden hónap 13. napján – Szűz Mária fatimai jelenésére emlékezve – fatimai imaalkalmakra várják a híveket, hogy együtt fohászkodhassanak égi Édesanyánkhoz.

Pankotai József, a Nyíregyháza-kertvárosi Fatimai Szűzanya-templom plébánosa kérdésünkre elmondta, az imaalkalmak minden évben ugyanazon tematika szerint történnek:

16.00-17.00 óráig – Szentségimádás

17.00-19.00 óráig – Mária-áhítat

19.00-tól – Ünnepi szentmise, majd körmenet, végül szentségi áldással zárul az alkalom

Május 13-án a szentmise vendégszónoka az idén aranymiséjét ünneplő Fodor András püspöki helynök atya lesz.

Heidelsperger István plébános, a Mátészalka Szent József Egyházközséghez tartozó ráczkerti Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomba várja a híveket a fatimai engesztelő imaestekre.

A program:

18.00-19.00-ig – Loretói litánia eléneklése, népi engesztelő imaóra

19.00-19.30-ig Paraklisz imádkozása (görögkatolikus könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához)

19.30-20.00 Rózsafüzér imádkozása, amelyet a jelenlévő atyák vezetnek

20.00-tól – Ünnepi szentmise, majd gyertyás körmenet, végül szentségi áldással zárják az alkalmat

Május 13-án a szentmise vendégszónoka Varga Lóránt demecseri plébános, volt mátészalkai káplán atya lesz.

A fatimai engesztelő imaest-sorozat immár huszonnégy éves hagyomány Mátészalkán. A fatimai Mária-kegyszobor másolatát 1947-ben készítették el, azóta e vándorszobor többször is körbejárta a világot. A volt szocialista országokba 1994-ben jutott el először: tavasszal Szlovákiában fogadhatták a hívek százezrei, majd hazánkba érkezett.Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton százhúsz magyar fiatal vett részt, ők hozták el a szobrot Seregély István (1931-2018), akkori egri érsek atyával együtt a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is.

Ennek emlékére helyeztek el egy fatimai Szűzanya-szobrot a mátészalkai ráckerti templomban és az akkori plébános, Miklós Dezső atya megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Seregély István érsek atya 2017-ben, a százéves centenáriumon elhangzott gondolatai Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról a dnyem.hu oldalon itt olvashatók: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2957-a-fatimai-jelenesek-uzenete-seregely-istvan-ersek-2017-ben-a-szazeves-centenariumon-elhangzott-gondolatai-a-fatimai-boldogsagos-szuz-mariarol

Kovács Ágnes

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

                                                          

Imádkozzunk együtt, egymásért! – Nyolcadszor hívnak világméretű szentségimádásra a NEK szervezői

HAZAI – 2021. május 11., kedd | 17:12

Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek és az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) előkészítő titkárság ismét közös imára hívja a világot 2021. június 5-én, az úrnapja előtti szombaton.

hirdetés

Ezúttal a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, Szentírás-olvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, a corpusdomini.iec2020.hu oldalon, megadva a települése nevét és irányítószámát.

Erdő Péter bíboros így hív mindannyiunkat:

„Amikor Jézus Krisztus feltámadása után búcsúzott tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt. Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.

Június 5-én, úrnapja szombatján ismét közös, világméretű szentségimádást tartunk. A jelenlegi járványügyi helyzetben ott, ahol nincs lehetőség összegyűlni templomainkban, otthonainkból is bekapcsolódhatunk személyes imáinkkal. Vegyünk részt ezen a közös imádságon minél többen, imádkozzunk egymásért, kapcsolódjunk be egyházközségünkkel, közösségeinkkel, családjainkkal együtt! Legyen ez a világméretű szentségimádás az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk következő állomása, s éljük át újra Isten megújító szeretetét!”

A kongresszus időpontja: szeptember 5–12.

Az elmúlt négy évben folyamatosan nőtt a a világméretű szentségimádásokba bekapcsolódók és a helyszínek száma, ami szépen kirajzolódott a honlapon látható térképen. Minden évben Krisztus Király ünnepe előestéjén és Úrnapja vigíliáján kerül sor a világméretű szentségimádásra, hiszen mindkét ünnep szorosan kötődik az Eucharisztiához. „Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett” – énekeljük gyakran az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus himnuszában. Úrnapja pedig Krisztus Testének és Vérének ünnepe.

Tavaly novemberben 121 ország 6700 helyszínén imádkoztak együtt a hívek azért, hogy minél többen találkozzanak Jézussal, a világmindenség Királyával.

Idén a kialakult járványügyi helyzetben egymásért szól az ima, hogy megerősödjünk hitünkben, és tanúságtevő keresztény életet éljünk.


* * *

Jézus mondta: „Vegyétek, ez az én testem.” Veled együtt szeretnénk Őt ünnepelni a szentmisében, az Eucharisztiában a Kongresszuson is. Addig is a világ ezernyi templomában az Oltáriszentség előtt vagy otthonainkban imádkozzunk egymásért egy órát június 5-én, az Úrnapja előtti szombaton.

https://www.youtube.com/embed/OTpM9IAOhz0
Az imához ITT lehet csatlakozni.

Forrás: NEK Titkárság

Fotó: Ambrus Marcsi, pálos nővérek

Magyar Kurír

2021. május 14., péntek 07:30

Megáldották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központját

Megáldották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központját

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központ épületét május 13-án. A 300 m2-es raktárral, összesen 70 m2 alapterületű irodákkal, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező nyíregyházi ingatlant az egyházmegye év elején vásárolta, amelyet nem sokkal később birtokba vett a karitatív szervezet. Az eseméynen részt vett Csordás Gábor plébános, egyházmegyei karitászigazgató, dr. Törő András, a Püspöki HIvatal irodaigazgatója, a karitász munkatársai és az önkéntesek képviselői.

7M7A9649

Csordás Gábor, a Magyarok nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa, egyházmegyei karitászigazgató elmondta a központ radikális változást eredményezett a karitász életében. Kialakításának köszönhetően minden egyes folyamat – az adományok érkezése és kiosztása – áttekinthetőbb, követhetőbb. A nagyméretű raktárcsarnok egyéni felajánlások, cégek adományai, bútorok, tartós élelmiszer, ruhanemű tárolására is alkalmas. A zárt ingatlan viszonylag nagy területen helyezkedik el, ennek köszönhetően az udvaron elhelyezhető adományokat pl. tűzifát, vagy egyéb építő anyagokat is tudnak fogadni.

Gábor atya kifejtette, a szeretetszolgálat munkatársakkal és önkéntesek bevonásával intézményes keretek között működik a karitatív szervezet tevékenysége során, a keresztény ember életében pedig folyamatosan kell, hogy jelen legyen, ráirányítva a figyelmet az Egyháznak, benne az egyházmegyének egyik legfontosabb elkötelezettségére a szegények és a rászoruló emberek támogatására.

7M7A9652

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a megáldás előtt gondolataiban utalt a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évre. Elmondta, a Szentatya egyik körlevelében Szent Józsefről, mint a gondoskodó szeretet képviselőjéről, Isten szeretetének kinyújtott kezéről beszél. A főpásztor kifejtette, mindannyian, keresztény emberek Isten szeretetét kell képviseljük, kinyújtott kezeként kell a rászorulókhoz fordulni. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy lehetővé tette az ingatlan megvásárlását, hogy új lendülettel megerősödve még hatékonyabban végezzük az egyházközségi karitász csoportokkal összehangolt munkát.

7M7A9645

Az egyházmegyei karitász szervezetnek jelenleg két alkalmazottja van, Roszel Gertrud, ő az irodai szolgálatot végzi, illetve Mészáros László korábbi karitászigazgató, aki a logisztikáért felelős. Az egyházmegyében 60 csoport működik, közel ezer önkéntes munkatárs bevonásával.

Csordás Gábor plébános, karitász igazgató a közelmúltban vele készült interjúban az egyházmegyei karitász jelenlegi helyzetéről, tervekről, elképzelésekről, megvalósításra váró feladatokról beszélt:

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3378-300-m2-es-raktarral-osszesen-70-m2-alapteruletu-irodakkal-kiszolgalohelyisegekkel-rendelkezo-kozponttal-gazdagodott-az-egyhazmegyei-karitasz

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. április 30., péntek 16:46

A kórházlelkészi szolgálat munkatársa az örök úton vezeti a rábízottakat – Megalakulásának évfordulóját ünnepelte az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat

A kórházlelkészi szolgálat munkatársa az örök úton vezeti a rábízottakat – Megalakulásának évfordulóját ünnepelte az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat

Hálaadó szentmisét mutatott be Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök április 30-án a debreceni Megtestesülés-templomban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat lelkészei, világi beteglátogató munkatársai, a Megtestesülés Plébánia Kamilliánus csoportjának önkéntes beteglátogatói jelenlétében.

A három éve megalapított kórházlelkészi szolgálat munkatársaival – amely két éve világi beteglátogatók közreműködésével látja el feladatát –, ezen az alkalmon visszatekintünk, értékelünk, ennek fényében figyelmünk a következő időszak feladataira irányul és szentmisén adunk hálát a Jóisten kegyelmeiért – fogalmazott köszöntő gondolataiban Tóth László esperes, plébános a szolgálat referense, majd kérte a főpásztort mint a szolgálat alapítóját, fenntartóját, hogy imádságaiban, szívében továbbra is hordozza a munkatársak kórházi szolgálatát.

A szentmise evangéliumában Jézus búcsúbeszédének részlete hangzott el, amelyben kereszthalálára készül és közben az életről beszél: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14 1-2). Nagyon megnyugtató alapigazságokat mond el Jézus – utalt a főpásztor Isten üzenetére, majd hozzátette, ezek a mondatok tulajdonképpen akkor adnak nekünk igazán vigasztalást, erőt, bátorságot, amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk. Nem véletlen, hogy a temetési szertartásokon, gyászmiséken legtöbbször ezt az evangéliumi szakaszt olvassák fel. Isten minden helyzetben, minden alkalomra – éppen erre a napra kijelölt szentírási szakasszal ezen a napon is – üzenetet küld nekünk, mert Ő az út, az igazság és az élet. Az eredeti szöveg szerint: Ő az örök út, az örök igazság és az örök élet. Jézus az örök út, amelyen járnunk és vezetnünk kell azokat, akikkel találkozunk.

DSC 5001

Nem könnyű a kórházlelkészség szolgálata – emlékezett vissza Ferenc püspök a 27 évvel ezelőtti évekre, amikor balassagyarmati káplánként két éven keresztül minden szerdán délután 4 órát töltött a helyi kórházban. Elmondta, nehéz szívvel ment a betegekhez, mert nem tudta, kit és mit fog ott találni. Mindig mélyen megérinti, ha egy tragikus élettel, nehéz sorssal találkozik. De a kórházi látogatás után nem győzött hálát adni azokért az ajándékokért, amelyeket a betegekkel való találkozáskor kapott. Reménykedő emberek várták őt, és kevés kivétellel majdnem mindenki kifejezte a vágyakozását Isten iránt. „Megtisztelő az, hogy Isten szeretetét vihettem/vihetem a betegekhez, ráirányíthatom a figyelmüket az örök útra, amelyen Jézus jár. De ez az út nem dicsőséges, hanem fájdalmas út, keresztút. Jézus keresztútja mutat rá arra, hogy a szenvedés vége a feltámadás, vagyis az élet. Ez az örök igazság” – fogalmazott a püspök atya, majd abban erősítette a jelenlévőket, hogy Isten szereti az embert, nem mondott le róla, kapcsolatban maradt a bűnös emberrel is.

Örök szeretettel szeret bennünket, és a megváltás által akar örök életet adni nekünk. Ezért minden helyzetben, betegségben, kórházi ágyon is tudunk, és kell örök távlatokban gondolkodnunk.

DSC 5041

Akik a beteglátogatás szolgálatát, a szentségek kiszolgáltatását végzik, átélhetik, hogy a keresztre feszített betegek új reményt kapnak, megnyílik előttük az örök távlat.

Amikor a szolgálat megalakulásának évfordulóján összejövünk, reflektálhatunk arra, hogy a hivatásunkkal az örök életet szolgáljuk, és rádöbbenhetünk, hogy egyetlen hivatás van, az élet, a többi élet, az örök élet szolgálata.

Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy bármilyen élethelyzetben, bármilyen szolgálatot végezve, bármilyen úton járva mindig a szeretet útján hirdessük az örök igazságot, Isten szeretetét, az örök életet, amelyet Jézus ad nekünk a megváltás kegyelme által” – fejezte be elmélkedését Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

DSC 4977

A szentmise után a házigazdák, Tóth László esperes, kórházlelkészi referens és Berényiné dr. Felszeghy Márta kórházlelkészi koordinátor agapéra invitálták a jelenlévőket, akik kötetlen beszélgetésen osztották meg egymással élményeiket, gondolataikat, majd egy videó összeállításon keresztül tekintettek vissza az elmúlt időszak eseményeire. A találkozót Katona István kórházlelkész előadása zárta, amelyet hamarosan közzé tesszük.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai az egyházmegye területén összesen tíz kórházban teljesítenek szolgálatot. A munkatársak elérhetőségei itt találhatóak: http://www.dnyem.hu/index.php/korhaz-szolgalat

Fotó: Geréné Sárga Monika sajtóapostol, beteglátogató munkatárs

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Megjelent az Új Ember 2021. április 18-i száma

HAZAI – 2021. április 14., szerda | 19:54

Az Új Ember idei tizenhatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Április 10-én ünnepi szentmise keretében a Katonai Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort a budapesti Szent István-bazilikában. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, érsek; a társszentelők Michael August Blume SVD alessanói címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa és Varga László kaposvári megyéspüspök voltak.

A szentelésen együtt ünnepelt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és a főpásztori testület csaknem valamennyi tagja; jelen voltak a közélet vezető képviselői, fegyveres testületek elöljárói; és felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét a szenteléshez kapcsolódóan. A püspökszentelésről részletes beszámolót olvashatnak lapunkban.

„Együtt tanulunk 300 éve” – ez a jubileumi mottója a Piarista Rend Magyar Tartományának, amely alapítása háromszázadik évfordulóját ünnepli. Honnan indult a „Pietas et litterae” szellemében formálódó pedagógia? Mit tanult és mit tanít a piarista iskola? – Szakál Ádám tartományfőnökkel emlékezünk a múltra és tekintjük át a rend jelenlegi helyzetét.

2018-ban jött létre az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. Osztie Zoltánnal, a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templom plébánosával, az akadémia megálmodójával beszélgettünk, aki az ott zajló képzésről többek között elmondta: az a célunk, hogy olyan keresztények kerüljenek ki tőlünk, akik a maguk területén, az egyházi és a társadalmi élet bármely szférájában azzal a krisztusi lelkülettel tudnak helytállni, amely az akadémia lelkülete is. Keresztény elkötelezettséggel, küldetéstudattal, kérlelhetetlen igényességgel, azzal a missziós szándékkal, amely az evangéliumot képviseli bárhol, bármilyen környezetben.

„Újratervezés! Hosszú távon is élhető, egymás életét – és nem csupán az egyéni érvényesülést – szolgáló célokra és megoldásokra van szükség. Most másféle készségeket kell előtérbe helyezni, mint eddig. Éppen az eddig mellőzötteket. A kutatások szerint a XXI. század vezető készségei: az együttműködés, a kitartás, a fantázia és a rugalmasság. Ezek pedig az érzelmi intelligencia most is fejleszthető területei” – Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató jegyzetében a jelen gondjairól és a problémákból való kilábalás lehetőségéről olvashatnak.

*

Mértékadó kulturális mellékletben hírt adunk arról, hogy Ne féljetek! címmel nyílik kiállítás május 27-én a Római Magyar Akadémián a közelgő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából, amely az esemény zárónapjáig, szeptember 12-éig lesz látogatható Rómában.

A hazai alkotók műveit felsorakoztató tematikus tárlatról a kiállítás kurátorát, a Ferenczy Noémi-, illetve Rózsa Anna-díjas textilművészt, érdemes és kiváló művészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, Hauser Beátát kérdeztük.

Egy kelta kereszt üzenete címmel Petrőczi Éva a walesi Sarah Rowland Jonesról ír, aki hosszú ideig Magyarországon volt nagykövetségi alkalmazott. Cambridge-ben szerzett matematikusi diplomát, majd lelkészi oklevelet a Nottinghami Egyetemen. 2002 és 2012 között Dél-Afrikában szolgált. Teológiai doktorátusát Fokvárosban szerezte, 2013 óta pedig szülőföldjén, Walesben vállal lelkészi feladatokat, sok igehirdetése az interneten is elérhető. Először a cardiffi Keresztelő Szent János-templomban találkozhattak vele hívő honfitársai, 2017 óta pedig ugyanitt a Szent Dávid-templom dékánjaként, azaz esperesi rangban szolgál.

Mészáros Ákos ezúttal egy legendás középiskolai tanár alakját idézi fel, egy sokak által szeretett pedagógusét. Kertész Antal, alias Csízió, a budapesti Török Pál utcai Képzőművészeti Gimnázium, későbbi nevén a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium tanára volt.

Schmidt Egon a Természetrajz rovatban tavaszi madárlesre hívja olvasóinkat Apajpusztára.

Magyar Kurír

Járványügyi intézkedés – Ingyenesen letölthető az áprilisi Adoremus liturgikus kiadvány

HAZAI – 2021. április 1., csütörtök | 14:33

Kiadói közleményt adunk közre.

hirdetés

Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!

Az operatív törzs tájékoztatása alapján járványügyi szempontból továbbra is nehéz hetek állnak előttünk. A járvány terjedésének megfékezése érdekében több egyházmegye területén a nyilvános liturgiák templomainkban szünetelnek (az aktuális egyházi járványügyi rendelkezéseket IDE klikkelve érhetik el).

Az egy éve tartó pandémia idején különösen is szembesülnünk kell azzal, mennyire törékeny az ember és egész teremtett világunk. Minden embernek, így a keresztényeknek is kötelességük a saját és embertársaik egészségének védelme. Állami és egyházi vezetők is erre figyelmeztetnek. Legyünk tehát valóban figyelmesek egymás iránt, segítsük az arra rászoruló embertársainkat.

A szerkesztőség is szeretne olvasóinknak, barátainknak a pandémia ezen nehéz heteiben is segíteni, ezért a mai naptól Adoremus kiadványunk áprilisi számát ingyenesen elérhetővé és letölthetővé tesszük az Új Ember honlapján. Reméljük, ezzel könnyebbé válik mindenkinek, hogy egyénileg és családilag – akár otthonában – még áhítatosabb lélekkel tudjon bekapcsolódni az Egyház liturgiájába, imájába, továbbá az online miseközvetítésekbe nagyhéten és a húsvéti időben.

Ezzel párhuzamosan továbbra is kiadjuk és terjesztjük nyomtatott formában az Adoremust, azaz a rendelkezés nem szünteti meg az eddigi előfizetéseket, terjesztési módokat. Köszönjük vásárlóink és előfizetőink hűségét, megértését.

Sok erőt és áldást kívánunk az előttünk álló nehéz időre!

Budapest, 2021. április 1.

Kuzmányi István
igazgató-főszerkesztő,
az Adoremus liturgikus kiadvány felelős kiadója

Magyar Kurír

2021. március 30., kedd 11:44

Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. évi húsvéti száma

Megjelent az Öröm-hír, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapjának 2021. évi húsvéti száma

Ajánló a tartalomból:

A szent három nap megünneplésével lépünk be Krisztus misztériumába – Palánki Ferenc egyházmegyénk főpásztora elmélkedéseivel vezet bennünket e három napon, megérkezve a húsvét misztériumának ünneplésére.

„Látta és hitt”– Sokan mondják, hiszem, ha látom, de ez mégsem von maga után hitet. Mária Magdolna, amikor meglátta az üres sírt, még nem hitt, csak magyarázatot keresett. Majd Péter és János is a sírhoz rohantak, ők is látták az üres sírt, de Péter sem hitt, egyedül János „látta és hitt” – Palánki Ferenc megyéspüspök gondolataival a hit megszületésének ösvényén terelget bennünket.

Jézus arról az életről tanúskodik és abban az életben részesít, amely felülmúlja a csupán emberi létezést, és legyőzi a halált. – Dr. Krakomperger Zoltán általános helynök atya írása a kenyérről, mint létfontosságú táplálékról szól, amely lelki értelemben is közvetlen összefüggésben áll életünkkel és halálunkkal.

Fogadjuk be Isten országát! – Palánki Ferenc megyéspüspök ebben az évben ünnepli püspökké szentelésének 10. évfordulóját. A főpásztor szentmisében adott hálát az elmúlt évekért. Erről szóló tudósításunkat, valamint a főpásztor hitünket erősítő elmélkedéseit is olvashatjuk az Öröm-hír oldalain.

Főnix – A keresztény szimbólumok következő témája a vörös-arany tollú tűzmadár Krisztus önfeláldozásának és harmadnapi feltámadásának is a jelképe. Erről Keresztesné Várhelyi Ilona irodalomtörténész, muzeológus írását olvashatjuk.

A nigériai keresztény lány népe megmentésén fáradozik – A Debreceni Egyetemen tanuló Elizabeth Ayoade Adeyemo – az üldözött keresztények megsegítéséért létrejött – Hungary Helps programnak köszönhetően Magyarországon tölthet el néhány évet félelem nélkül, amely idő alatt azon fáradozik, hogy kutatásával az éhező népén segítsen. A vele készült interjú életét, törekvéseit, Istenbe vetett mély hitét mutatja be.

Ferenc pápa visszatekint iraki útjára – „láttam a pusztulás nyílt sebeit, találkoztam az erőszakot, üldöztetést száműzetést túlélő tanúkkal és meghallgattam őket…” A romok között járó Szentatyát mélyen megérintette az üldözött keresztény nép vesztesége, szenvedése, hite. Többek között találkozott azzal az édesapával is, aki 2015-ben, menekülés közben veszítette el feleségét és két gyermekét. A Magyar Kurír oldalán megjelent írás a Keresztényüldözés a 21. században című rovatunkban is olvasható.

A szó emberei – Ebben az évben kettős jubileumot ünnepelnek a Debrecenben szolgáló domonkos szerzetesek. Szent Domonkos halálának és a Magyar Domonkos Rendtartomány alapításának 800. évfordulóján külön-külön bemutatjuk a városban élő öt szerzetest, megismerhetjük életüket, hivatásuk útját.

Ünnepi szentmisével kezdődött hazánkban az Amoris Laetitia– Családév. Az erről szóló írás után Nagy Csaba atya, egyházmegyénk családreferense gondolatait is olvashatjuk A családpasztoráció perspektívái egy poszt-család utáni világban címmel.

Kedves Olvasó!

A lap címoldalán is olvasható Robert Sarah bíboros gondolatával kívánunk Önnek és kedves Családjának Istentől áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

„Az emberiség számára nagy lecke Krisztus csöndes összeszedettsége. A jászoltól a keresztig a csönd állandóan jelen van, mert a csönd kérdése a szeretet kérdése.” (Robert Sarah bíboros)

Az Öröm-hír újság megtalálható egyházmegyénk templomaiban.

Kovács Ágnes/Öröm-hír Szerkesztőség

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

4024 Debrecen, Varga u. 4.
30/240-1482
E-mail: sajtoiroda@dnyem.hu

Web: www.dnyem.hu
https://www.facebook.com/dnyem/

2021. február 11., csütörtök 13:11

A szolgálat jutalma, hogy beleláthatunk Isten szívébe – Az egyházmegye kórházlelkészei, beteglátogatói találkoztak a betegek világnapján

A szolgálat jutalma, hogy beleláthatunk Isten szívébe – Az egyházmegye kórházlelkészei, beteglátogatói találkoztak a betegek világnapján

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának lelkészei, beteglátogatói találkoztak február 11-én, a betegek világnapján, a debreceni Megtestesülés Plébánián. Ezen alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmisét mutatott be a plébániatemplomban, amelyet a kórházlelkészi szolgálat tagjaiért ajánlott fel.

7M7A7396

Tóth László atya, az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat pasztorális vezetője köszöntő gondolataiban a Szentírásra utalt, amelyben számtalan helyen olvashatjuk, hogy az emberek Jézus elé viszik a betegeiket gyógyulást kérve. A szentmisében is Jézussal találkozunk.

A kórházlelkészi szolgálat legfontosabb feladata, hogy munkatársai Jézushoz segítsék a betegeket, akiben megtalálják a gyógyulás ajándékát. László atya arra kérte a jelenlévőket, hogy a szentmise alatt a szívükben, imáikban hozzák Jézushoz a rájuk bízott betegeket az egyházmegye kórházaiból, és kérjék a testi-lelki gyógyulásukat, önmaguk számára pedig a megerősítés kegyelmi ajándékát a szolgálatukhoz, feladatukhoz.

7M7A7409

Palánki Ferenc megyéspüspök atya elmélkedésében Ferenc pápának a járvány idején megfogalmazott imádságára utalt, amelyben a Szentatya a Szűzanyához, mint a betegek egészségéhez fohászkodik. Ebben a megfogalmazásban nem csak a testi egészségre gondolunk, hanem az egész emberért imádkozunk, aki akkor gyógyul meg, ha Istenhez tartozik. Ebben nagy szolgálatot végeznek a kórházlelkészek, a beteglátogató munkatársak.

7M7A7389

A főpásztor ezután a kórházlelkészi szolgálat kifejezéséről elmélkedett. A kórház a betegek szenvedésének a háza, és akik meglátogatják az ott fekvő embereket, azok Isten szeretetparancsát teljesítik, „Aki nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett” (szentmise kánonja). Erről tesz tanúságot a beteglátogatói és kórházlelkészi szolgálat. A betegekben különleges módon találkozhatunk Jézussal és Ő találkozik velünk, azt akarja, hogy szolgálatunk révén a betegek reményt kapjanak.

lelkész a lelki dolgokkal foglalkozik. Ebben a zűrzavaros világban alig törődünk a lelki életünkkel. A kórházlelkészi szolgálat munkatársai arról tesznek tanúságot, hogy örök dolgaink is vannak, amelyek fontosabbak, mint az evilágiak. Látogatásuk, a szentségek kiszolgálástatása által arra hívják fel a betegek figyelmét, hogy megtudják, nincsenek egyedül, mert Isten mindig velük van végtelen távlatot nyitva előttük.

7M7A7416

szolgálat manapság nem túl népszerű. Az emberek nem szolgálni akarnak, hanem urak szeretnének lenni.

A szentmisén A Kánai menyegző (Jn 2,1-12) szentírási szakasz hangzott el, amelyet általában az esküvőkön olvasnak fel, de a püspök atya most a szolgákra irányította a figyelmet, akik a vizet hordták. Ők nem azért voltak a menyegzőn, hogy mulassanak, nekik kemény munkát kellett végezniük. Miután a bor elfogyott, 5-10 literes tömlőkkel hordták a vizet a hat darab 60-70 literes kőkorsóba, és ki tudja, milyen messze volt a kút.

Jézus megtehette volna, hogy egy pillanat alatt tele legyenek a korsók vízzel, vagy borral, de Ő számított a szolgákra. A csodát Jézus tette, de fontos volt, a szolgák jelenléte. Mi a jutalma a szolgáknak? Egyedül ők tudták azt, hogy csoda történt. A mi szolgálatunk jutalma is az, hogy beleláthatunk Isten terveibe, misztériumaiba, szívébe.

Legyünk továbbra is Isten szeretetének képviselői, társai a szolgálatban, és kérjük az Ő segítő kegyelmét, hogy a kórházlelkészi szolgálat egyre jobban fejlődjön. Ferenc püspök a Jóisten áldását kérte a kórházlelkészség munkatársainak szolgálatára, életére, a Boldogságos Szűzanyának, a betegek egészségének közbenjárására által.

1

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata ezen a napon hirdette meg az önkéntes beteglátogatók online képzését. ( http://www.dnyem.hu/index.php/item/3386-egyhazmegyei-onkentes-beteglatogato-kepzes-indul-online-feluleten )

A főpásztor a szentmise végén reményét fejezte ki, hogy jövőre még nagyobb apparátussal és hívekkel együtt ünnepelhetik a betegek világnapját. Köszönetet mondott a kórházlelkészek, beteglátogatók részvételéért, szolgálatáért, Tóth László pasztorális vezető munkájáért, és külön elismerését fejezte ki Berényiné dr. Felszeghy Mártának a kórházlelkészség koordinátorának az aktív, eredményes munkájáért, kezdeményezéseiért.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának és munkatársainak elérhetősége itt található: http://www.dnyem.hu/index.php/korhaz-szolgalat

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A 2023-as lisszaboni ifjúsági világtalálkozó himnuszát Szűz Mária ihlette – hallgasd meg!

KITEKINTŐ – 2021. január 28., csütörtök | 17:01

Jézus Anyjára és a missziós lendületre szegezett tekintet – ez hangzik el a dal szövegében, amely hivatalosan elkíséri a fiatalokat, arra ösztönözve őket, hogy induljanak el, és vigyék el Isten Szavát a világba. A szervezőbizottság január 27-én, szerdán mutatta be a himnusz zenéjét, szövegét és a feldolgozásokat.

hirdetés

Egy dal, amely arra hív minket, hogy azonosítsuk magunkat Máriával, hogy készek legyünk szolgálni úgy, mint ő, és hogy vigyük el az evangéliumot mindenhová, hogy a világot átalakítsa. Ezt fejezi ki a következő, 2023-ban Lisszabonban megrendezendő ifjúsági világtalálkozó (IVT) himnusza.

A szervezőbizottság szerdán, a 34., panamavárosi ifjúsági világtalálkozó zárómiséjének második évfordulóján mutatta be hivatalosan a következő világtalálkozó himnuszát. „Örömmel hívjuk a világ minden táján élő fiatalokat – olvasható a Világiak, Család és Élet Kongregációja honlapján –, hogy folytassák a hit zarándoklatát az ifjúsági világtalálkozón keresztül, és imádkozzanak együtt, míg várják a Szentatyával való következő találkozást. Az ifjúsági világtalálkozó himnusza nemcsak az esemény népszerűsítésének eszköze, hanem mindenekelőtt egy ima, amely különféle nyelvekre lefordítva a helyi egyházakban is felcsendül.”

Há Pressa no Ar (Sietség érezhető a levegőben) cím az IVT mottójára utal, amelyet a pápa választott: „Mária útnak indult, és sietett” (vö. Lk 1,39). A himnusz Mária „igenje” és sietése körül forog: siet, hogy eljusson unokatestvéréhez, Erzsébethez, amint azt az evangélium írja, és amint a lisszaboni nemzetközi program logója is emlékeztet rá.

Há Pressa no Ar című himnusznak két szerzője van: a szöveget João Paulo Vaz atya írta, a zenét Pedro Ferreira zeneszerző komponálta, mindketten a közép-portugáliai coimbrai egyházmegyéből származnak. A feldolgozásokat Carlos Garcia zenész készítette. A témát két változatban rögzítették: portugál nyelven, ami az eredeti, illetve nemzetközi változatban, vagyis angolul, spanyolul, franciául és olaszul.

Országos versenyen választották ki a himnuszt; több mint száz pályázat érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A himnusz kapcsán arra kérték a fiatalokat, hogy tartsák szem előtt a pápa által a lisszaboni rendezvényre választott témát, valamint az ifjúsági világtalálkozó célkitűzéseit, vagyis mindenekelőtt az evangelizációt, és utaljanak a portugál kultúrára is. Nagy volt a fiatalok részéről az érdeklődés mind a megvalósítás, mind pedig a tervezés szempontjából – hangsúlyozza a szervezőbizottság.

A dallam a szöveg előtt született meg – mondják a szerzők. A 41 éves Pedro Ferreira zeneszerző előbb zongorán, majd egy kis zenészcsoporttal komponálta meg a művet. Ezt követte az 51 éves João Paulo Vaz szövege, ami a dallamon már nem változtatott, és amelynek „örömteli és fiatalos jellege van, könnyen megtanulható és adaptálható” – mondja a zeneszerző Carlos Garcia.

Az eredeti tervek szerint 2022-ben rendezték volna meg a lisszaboni ifjúsági világtalálkozót, amelyet háromévente tartanak. A Covid-19-járvány miatt az eseményt egy évvel elhalasztották.

Ferenc pápa 2020. november végén bejelentette, hogy miután meghallgatott különböző véleményeket, többek között az ifjúságpasztorációért felelős Világiak, Család és Élet Kongregációjának véleményét is, elhatározta, hogy 2021-től az ifjúsági világnapokat egyházmegyei szinten virágvasárnap helyett Krisztus Király vasárnapján tartják. A középpont továbbra is Jézus Krisztus, az ember Megváltójának misztériuma, mint ahogy Szent II. János Pál, az ifjúsági világnapok, illetve világtalálkozók kezdeményezője és patrónusa hangsúlyozta. A lengyel pápa 35 éve indította el a találkozót.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News, Romkat.ro

Magyar Kurír

Január 12.

1943. január 12.-én kedd délelőtt A Magyar Hadsereg KATONÁI mínusz 35-40 fokos szörnyű hidegben, minden tekintetben szűkös körülmények között, arra voltak hivatva, hogy mintegy kétszáz kilométer frontszakaszon a Don folyó nagy kanyarjában felfogják és visszaverjék a szovjet támadást.Uriv-nál a szovjet hadsereg egy „hídfőt” létesített még 1942 őszén, a folyó jobbpartján, melyet csapataink nem tudtak megsemmisíteni és átszorítania a folyó balpartjára. Hadászatilag ez a szovjet „hídfőállás” hónapok alatt kiépítve és ellátva úgy többszörös tűzerővel, mint páncélosokkal, valamint a téli háborúra kiképzett és felszerelt csapatokkal, indította meg a támadást és adta meg tulajdonképpen a „kegyelemdöfést” is a Magyar Hadseregnek. A szovjet hadsereg egy héten belül majdnem teljesen megsemmisítették hadseregünket. Néhány nap alatt a veszteségünk százötvenezer ember!Tisztelegjünk azok előtt, akik megfagytak, akik megsebesültek, kiknek segélykiáltásait senki sem hallotta! Tisztelegjünk azok előtt is, akik fogságba estek, majd ezrével pusztultak el valahol a szibériai hómezőkön és útközben. Hajtsunk fejet a hozzátartozók felé is, akiknek legtöbbje már nincs közöttünk. Ők már együtt vannak a doni hősökkel az örökkévalóságban. Tisztelegjünk azok előtt is akik példátlan hősiességgel harcoltak a támadók ellen. Mert ők is sokan voltak, akik bátorságukkal kivívták még a szovjet katonák elismerését is!

“Drága Anyukám!Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne várjatok most már tőlem levelet és ti se küldjetek…Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg. Küldtem haza november 14- én 105 pengőt, abból Ágikának vegyetek keszkenőt. Remélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a helyemet a családban, neki a zsebórámat hagyom örökül. Neked Anyukám, csak az örökké élő szeretetemet és az utolsó mosolyomat tudom adni. Nagyon szeretlek!”Vitéz Bányai József géppuskás szakaszvezető Osztrogozsszkból való kitöréskor halt néhány nap múlva hősi halált. A szakasza parancsnokaként maradt utolsóra, hogy a bajtársait fedezze, életüket mentse. A fenti levelet édesanyjának írta a halála előtt.A szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban 1943. január 12-én indította meg támadását, amelynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy százezer katonája vesztette életét. A doni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A 2. magyar hadsereg anyagi veszteségei mintegy 70 százalékosak voltak, az emberveszteségét 93 500 főre, más források 120 ezerre, illetve 148 ezerre teszik, az elesettek, megsebesültek és fogságba kerültek pontos száma sem ismert.Tiszteltet a hősöknek!

Évforduló… “Aki a gyermekek lelkében horgonyozta le írói dicsőségét, igen bölcsen cselekedett, emléke jó helyen van.”1878 január 12-én született Molnár Ferenc író,publicista,akinek gyors írói sikerét A Pál utcai fiúk (1907), míg színpadon A testőr (1910) című darabja hozta.Regénye a világirodalom egyik legszebb ifjúsági klasszikusa.

Megjelentek az alábbi kiadványok:

Ferenc pápa új motu propriója: nők is lehetnek lektorok és akolitusok

FERENC PÁPA – 2021. január 11., hétfő | 18:20

Január 10-e, Urunk keresztsége ünnepének keltezésével Ferenc pápa közzétette Spiritus Domini (Az Úr Lelke) kezdetű apostoli levelét motu proprio formájában, mely megváltoztatja az Egyházi Törvénykönyv 230. paragrafusa első pontját, és ezáltal kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában.

Ferenc pápa e rendelkezéssel megváltoztatja a kánonjogi kódexet, intézményessé téve azt, ami a gyakorlatban már egyébként is történik: a világi nők részt vehetnek az Ige és az oltár szolgálatában. Ferenc pápa döntését Luis F. Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzett levelében fejti ki.

Ferenc pápa motu propriója elrendeli, hogy a nők is állandó, intézményesített formában  részt vehetnek a lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában. Maga a tény, hogy liturgikus szertartások során nők olvassák fel Isten Szavát, vagy végeznek ministránsszolgálatot az oltárnál, vagy áldoztatóként működnek közre a szentáldozáskor, természetesen nem új keletű dolog, minthogy ez ma már a világ számos egyházi közösségében a püspökök által engedélyezett gyakorlatnak számít. Mostanáig azonban mindez érvényes intézményi felhatalmazás nélkül zajlott, eltekintve Szent VI. Pál pápa rendelkezésétől, aki 1972-ben az úgynevezett „kisebb rendek” megszüntetésekor úgy döntött, hogy továbbra is csak férfiak számára legyenek hozzáférhetők ezek az egyházi szolgálatok. Azokat ugyanis akkor úgy tekintette mint „előkészítést a lehetséges papszenteléshez”. Most azonban

Ferenc pápa, tekintetbe véve a legutóbbi püspöki szinódusok során felmerült észrevételeket, hivatalossá és intézményessé akarta tenni a nők oltár körüli szolgálatát.

Az Urunk keresztsége napján megjelent motu proprio módosítja a Kánonjogi Kódex 230. paragrafusának első bekezdését, melyben a pápa megállapítja, hogy a nők hozzáférhetnek ezekhez a szolgálatokhoz, mely felhatalmazást liturgikus szertartás keretében nyerik el, intézményesítve szolgálatukat. Ferenc pápa megjegyzi, hogy be akarta fogadni a különféle szinódusi összejöveteleken felmerült ajánlásokat, jelezve: „Az utóbbi években eljutottunk egy olyan tanfejlődéshez, amely rávilágított arra, hogy az Egyház által létrehozott szolgálatok alapja a megkereszteltség közös állapotában, a keresztség szentségében elnyert királyi papságban gyökerezik.” Éppen ezért

kéri a pápa, hogy ezeket a szolgálatokat laikus, világi szolgálatnak ismerjük el, melyek lényegileg különböznek a papi rend szolgálatától, amit a papság szentségével nyernek el.

A kánon új megfogalmazása így hangzik: „Azok a laikusok, akik rendelkeznek a püspöki konferencia által megszabott életkorral és megkívánt képességekkel, meghatározott liturgikus szertartás révén állandó jelleggel rendelhetők a felolvasók és az akolitusok szolgálatára.” Éppen ezért a kódex szövege a világiakra vonatkozó „férfi” megjelölést eltörölte.

A motu proprióhoz Ferenc pápa a Hittani Kongregáció prefektusának, Luis Ladaria bíborosnak címzett levelet csatolt, amelyben elmagyarázza döntésének teológiai szempontjait. A pápa szerint

a II. vatikáni zsinat által hozott megújulás távlatában napjaink egyre sürgetőbb feladata, hogy újra felfedezzük az Egyházban a megkereszteltek közös felelősségét, különös tekintettel a világiak küldetésére”.

Hivatkozik a levél a pánamazóniai szinódus záródokumentumára, mely szerint „sürgető feladat az egész Egyház számára, hogy a különféle helyzetekben támogassák a férfiakra és nőkre bízható szolgálatokat. A megkeresztelt férfiak és nők egyházát kell erősíteni, a keresztségben nyert méltóságuk tudatosságának és szolgálatuknak a támogatásával”.

Ferenc pápa Ladaria bíboroshoz intézett levelében utal Szent II. János Pál pápa szavaira, aki szerint „a szolgálati papság tekintetében az Egyház semmilyen módon nem rendelkezik azzal a képességgel (facultas), hogy a papi rend szentségét a nőknek adja”, majd hozzáteszi, hogy „ellenben a nem papi szolgálatok számára ma lehetségesnek és alkalmasnak tűnik e fenntartás meghaladása”. A pápa elmagyarázza továbbá, hogy „a lektorátus és akolitátus szolgálatának hozzáférhetővé tétele mindkét nem számára, a keresztségben nyert papi küldetés jegyében, gyarapítja értékes hozzájárulásuk elismerését, amit már régóta sok világi hívő, köztük számos nő nyújt az Egyház élete és küldetése számára”. Ferenc pápa végül megállapítja, hogy „e szolgálatok átadása a nőknek, püspöki megbízatás formájában, nyilvános elismerésüket jelenti, és hatékonyabbá teszi mindenki részvételét az Egyház evangelizációs munkájában”.

A mostani rendelkezésre elmélyült teológiai reflexió után kerül sor.

A zsinat utáni teológia valójában újra felfedezte a lektorátus és az akolitátus jelentőségét nemcsak a szolgálati papság, hanem mindenekelőtt a keresztség vonatkozásában.

Ezek a szolgálatok a kétféle papság közötti kölcsönös együttműködés dinamikájában valósulnak meg, és egyre inkább rávilágítottak valódi „laikus-világi” jellegükre, amely az összes megkeresztelt közös papi szolgálatához kapcsolódik.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő tíz köznevelési intézményében közel 7 000 diák vesz részt a katolikus szellemű oktató-nevelő munkában.

Intézményeink a következőek:

Ajak – Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Debrecen – Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Egyek – Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fülöp – Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola
Geszteréd – Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Kisvárda – Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
Mátészalka – Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Nyírbátor – Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Nyíregyháza – Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Nyírtelek – Szent Anna Katolikus Általános Iskola
Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium

2020. július 02., csütörtök 12:48

Az Öröm-hír a „jó hír” hordozója – 15 éves az Öröm-hír egyházmegyei lap

Az Öröm-hír a „jó hír” hordozója – 15 éves az Öröm-hír egyházmegyei lap

Az Öröm-hír újságot, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapját Bosák Nándor, püspök atya alapította 2005-ben. Az alábbiakban Nándor püspök az Öröm-hír újság első lapszámában megjelent lapalapító gondolatait tesszük közzé:

„2005-ben Pünkösd ünnepén indul útjára a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lapja, az Öröm-hír. Azt szeretnénk, ha az Öröm-hír üzenetet vinne az egyházmegye híveinek, közösségeinek, hogy aki kezébe veszi és elolvassa, annak örömére váljék. Az sem véletlen, hogy Pünkösd ünnepéhez kapcsolódik az első szám. Pünkösd az Egyház születésnapja. Ekkor jött el a Szentlélek és töltötte el isteni erővel az apostolokat. Ők pedig bátran kiálltak a nép elé és hirdették nekik az evangéliumot, az örömhírt. Hirdették, hogy Jézus feltámadott a halálból és életet szerzett nekünk. Akik megértették ezt az üzenetet, azok az apostolok közösségéhez csatlakoztak. Így született meg és indult útjára Krisztus Egyháza, az evangélium törvényét követő emberek közössége.

A mi egyházmegyénk, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye születése is Pünkösd ünnepéhez kapcsolódik. 1993-ban ezen az ünnepen alapította II. János Pál pápa a mi egyházmegyei közösségünket. Ezzel is jelezni akarta, hogy ugyanazt a feladatot kaptuk, mint az első keresztények: hogy életünket az evangélium törvényéhez igazítsuk, és továbbadjuk az örömhírt a körülöttünk élő embereknek. Az Öröm-hír lap útra indításával – ezt a pünkösdi feladatot szeretnénk teljesíteni. Szeretnénk – ha ilyen formában is – eljutna minél több emberhez az Istenről szóló, vallásos életünket gazdagító „jó hír”. Ezért a lap segíteni akar abban, hogy jobban megismerjük hitünk igazságait, egyházmegyénk életét.

Hírt akarunk adni arról, hogy mi történik az egyházközségekben, hogyan éljük meg hitünket, és milyen örömeink vannak. Hiszen az Egyházmegye olyan, mint egy nagy család, ismernünk kell egymást, hogy bátorítást meríthessünk egymás példájából. Azzal a kívánsággal bocsátom útjára az „Örömhír” lapot, hogy egyházmegyénkben a jó hírnek hordozója legyen, bátorítson jótettekre, és szolgáljon mindnyájunk örömére. Fogadják szeretettel! Kísérje Isten áldása!”

Az alapításának 15. évfordulójáról megemlékező Öröm-hír egyházmegyei újság megjelent 2020. július 2-án, hozzáférhető az egyházmegye templomaiban július 5-től, illetve 12-től.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. július 02., csütörtök 12:36

Itt és most – Megjelent a 15 éves Öröm-hír 71. lapszáma

Itt és most – Megjelent a 15 éves Öröm-hír 71. lapszáma

„A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.” (Pilinszky János: Itt és most)

A világtörténelem évmilliárdjaihoz képest az Öröm-hír egyházmegyei lap15 éve a jelen egyetlen pillanatát érinti, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 27 éves történetének 15 évét öleli fel, megjelenésével, soraival mozdítja meg itt és most a világot, mert része lehet az egyházmegye hívei életének a spirituális fejlődésében.

Ferenc pápa az 54. tömegtájékoztatási világnapra megfogalmazott üzenetében az élet történetéről így ír: „Szükségünk van a jó történetek igazságára, akár a levegőre: olyan történetekre, amelyek építenek, és nem rombolnak, történetekre, amelyek segítenek megtalálni a gyökereinket és meglelni az erőt ahhoz, hogy együtt előre tudjunk haladni. A minket körülvevő hangok és üzenetek zűrzavarában szükségünk van egy emberi történetre, amely nekünk és rólunk szól, és a bennünk lakozó szépségről beszél. Egy történetre, amely a világot és az eseményeket szelíden szemlélve képes értelmezni, ami elbeszéli, hogy mindnyájan egy élő szövet részei vagyunk, és ami megmutatja, hogy a szálak, amelyek összekötnek minket, milyen szorosan fonódnak össze.”

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ez év május 17-én, a tömegtájékoztatás világnapján megköszönte a sajtó képviselőinek a munkáját, akik az evangélium szolgálatában álló eszközökön keresztül eljuttatják az örömhírt mindenkihez.
A főpásztor, utalva Ferenc pápa üzenetére, azt hangsúlyozta, hogy ha az ember a saját történetét meséli, akkor zsákutcába kerül. Akkor jó egy ember története, ha azt mondja el, amit az Isten benne és rajta keresztül megvalósított. Akkor lesz igazán boldog az életünk, ha a mi történetünk Istenről, a boldogság forrásáról szól. Ez nem lehet önreklámozás, hanem emlékezés arra, ki vagyok én az Isten szemében, tanúságtétel arról, amit Isten az én szívembe ír. Ez a történet a mi szívünkben, életünkben folytatódik, átalakít bennünket. Éppen ezért kell, hogy hangsúlyt kapjon.

Az Öröm-hír újság élete is egy történet, Isten történetéről, örömhíréről és ezt folytatva az egyházmegye történetén keresztül a mi személyes történetünkről szól, mert benne a sorok, az elolvasott gondolatok alakító értékűek.

A teljesség igénye nélkül had említsek meg az elmúlt időszakból olyan meghatározó eseményeket, amelyekről az Öröm-hír hasábjain is szóltunk.

A 2005 júniusában megjelenő lap első örömhíre – a földi élete végéhez érő – II. János Pál pápa mennyei születésnapjáról szólt, a későbbi években a pápa boldoggá, majd szentté avatása hírét is megosztottuk. (Idén emlékezünk meg a jelen lapszámban is a szent pápa születésének 100. évfordulójáról.) Ezt követte XVI. Benedek pápa megválasztásának eseménye, és ugyanígy beszámoltunk a 2013. 1. lapszámban Ferenc pápa székfoglalójának öröméről is.

Rendszeresen bemutattuk a Magyar Katolikus Egyház évente meghirdetett kommunikációs programjait, amelyek egyházmegyénk eseményeinek témáit is meghatározták. A papszentelés hónapjaiban, minden év júniusában köszöntöttük a szentelésük kerek évfordulóját és újmiséjüket ünneplő papokat. Külön számmal tekintettünk vissza az egyházmegyénk történetére 20. és 25. születésnapján.
A lap alapításakor meglévő három egyházmegyei fenntartású köznevelési intézményünk a 15 év alatt tízre emelkedett, ahol már 7 000 diák nevelkedik a katolikus oktatás-nevelés szellemében. Eme örömteli folyamatos gyarapodásnak is hangot adtunk.
Egyházmegyénkben 2015-ben a püspökváltás ideje érkezett el. Bosák Nándor megyéspüspök nyugdíjba vonulása után Palánki Ferenc megyéspüspök vette át a pásztorbotot. A különleges, nem mindennapi esemény részleteiről is beszámoltunk.

Ha visszatekintek az Öröm-hír újság tartalmára, arculatára, el kell hogy mondjam, tartalmi színvonala a kezdetektől fogva magas mércét ütött meg, arculatában pedig fejlődésen ment keresztül. Kezdetektől a borítón kívüli belső oldalak két színnyomással készültek, majd 2013-tól, az egyházmegye 20. születésnapjától a teljes arculatváltás mellett már a színes fényképek nyújtotta esztétikai élmények is gazdagították az olvasókat.

Hála és köszönet

Itt és most szeretnék köszönetet mondani elsősorban az Olvasóknak, akik megtisztelnek bennünket az olvasásra fordított idejükkel, akik magukkal viszik otthonaikba és másoknak is beszámolnak az ott olvasott gondolatokról, hírekről, és sok esetben tovább is adják a lapot.
Hálás szívvel gondolok azokra a munkatársakra, sajtóapostolokra, önkéntesekre, papokra, akik hosszabb-rövidebb ideig munkájukkal, írásaikkal gazdagították oldalainkat. Köszönöm az egyházmegye papjainak a terjesztésben nyújtott segítségét, egy-egy interjú, tudósítás, beszámoló elkészítéséhez a nyitottságukat.

Köszönöm Rácz Jánosnak, a nyomdai munkálatokat végző Rexpo Kft vezetőjének munkáját, Juhász Béla tördelő-szerkesztő ötleteit, magas szintű szakmai felkészültségét, aki szintén a kezdetektől jelen van a lap szerkesztésében. Hálás szívvel gondolok az újság őreire, a korábbi évekből Géczy Erzsébet nővérre, Lieli Pál egyházközségi tagra és Havasné Gyöngyi és Juhászné Enikő jelenlegi korrektorokra, akik a szerkesztés utolsó fázisaként védik a magyar nyelv helyességét, tisztaságát.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönetemet kifejezni Bosák Nándor alapító, valamint Palánki Ferenc, az Öröm-hír újságot öt éve kísérő megyéspüspök atyáknak az egyházmegyei lap megjelenéséhez nyújtott maximális támogatásukért, javaslataikért, gondolataikért, írásaikért.

Kedves Olvasó!

Amikor Bosák Nándor püspök atya 2005 májusában felkért az Öröm-hír egyházmegyei, magazin jellegű lap szerkesztésére, azonnal igent mondtam. Az újságírás és a riportfotózás mint szakma már ismert volt előttem, de újságot még nem szerkesztettem, tehát a bennem rejlő további lehetőségek még nem voltak ismertek előttem. Csak annyit tudtam, hogy a kihívásokra soha nem mondok nemet, így tehát megköszönve a bizalmat, örömmel elfogadtam a felkérést. Mindjárt körvonalazódott is bennem az újság tematizálása, követve a püspök atya elképzelésének megfelelő irányvonalat, és elkezdődött az első szám szerkesztése. Azt viszont, hogy milyen tartalommal fogom megtölteni a következő lapszámot, még nem tudtam. És ez azóta is így van már 15 éve. Minden egyes elkészült újság után jön a kérdés: mi lesz a következő szám témája? Ezzel gyakran egyedül kellett megbirkóznom.

Soha nem vagyunk egyedül; rajtunk múlik, megéljük-e minden pillanatban Isten jelenlétét. Így lett nekem egy különleges munkatársam a Szentlélek, akinek segítségével megszületett a 71.
lapszám is. Minden egyes megjelent lap egy vajúdás, egy születés, egy újabb öröm. Éppen ezen tapasztalatok alapján tudom, hogy az Öröm-hír lap nemcsak egy újság a sok közül. Túlmutat önmagán, hiszen rajta van a Lélek keze, amely formálja és alakítja az olvasót éppúgy, mint az írót.
Isten szeretetének, az örömhírnek hirdetése, tanítása akár az írásokon keresztül is a világ legnagyszerűbb dolgai közé tartozik. Boldoggá tesz, hogy ebben eddig is részt vehettem.

Számítunk továbbra is tudósítóink, de bárki írásaira, fotóira és véleményére a lappal kapcsolatban, és reméljük, hogy a későbbiekben is mindig újabb és újabb tartalommal tudjuk Önöket szolgálni lelki életük fejlődésében. Mert az örömhír továbbadása nem más, mint embertársaink szolgálata, amelyben Önök is részt vesznek mindennapjaik során, és tehetik azt írásaink továbbadásával is.

Imádkozzanak értünk, imádkozzunk egymásért, hogy ebben a szolgálatban, az örömhír terjesztésében – Isten mindenkori akaratát felismerve, követve -, itt és most együtt mozdítsuk meg a világot!

Az alapításának 15. évfordulójáról megemlékező Öröm-hír, egyházmegyei újság megjelent 2020. július 2-án, hozzáférhető az egyházmegye templomaiban július 5-től, illetve 12-től.

Kovács Ágnes főszerkesztő

Öröm-hír Szerkesztőség
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye

2020. július 25., szombat 23:32

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

Pásztor Károly atya vasmisés plébános, hálaadó szentmiséjét mutatta be pappá szentelésének 65. évfordulóján, július 25-én, szülőfaluján, a vállaji Szentlélek-templomban. Az ünnepi liturgián határon túli településekről, Károly atya eddigi szolgálati helyeiről is érkeztek hívek, valamint számos egyházmegyés pap osztozott a szentmise kegyelmeiben.

A község két évvel ezelőtt adományozott díszpolgári címet az ünnepelt plébánosnak, a templom felszentelésének 100. évfordulóján. Mindnyájan, kik ismerjük őt méltán lehetünk büszkék a vasmisés plébánosra, hiszen távol a nyüzsgő világtól, az alig 1000 lelket számláló szatmári terület egyik gyöngyszemének 500 férőhelyes katedrálisa megtelt a hálaadó szentmisén.
A hívek és az egyházmegye papsága koszorújában Károly atya alázattal, személyes hangvételű gondolataival több alkalommal is szólt a jelenlévőkhöz, prédikációja, üzenete a mélységekbe terelte, tettrekészségre sarkalta a lelkeket. Talán ennek és személyének is köszönhető a hívek felfokozott öröme, lelkesedése mert – hogy valamit ők is adhassanak e különleges alkalmon – vastapssal köszönték meg, gondolatban mintegy „közfelkiáltással szentté avatták” Károly atyát végtelen alázatos, mindig másokat szolgáló életéért, a 65 éves papi hivatásáért. Ezen a napon az egyházmegye egyik legszebb és talán a legnagyobb temploma újra a régi hangulatát élte, népénekektől lett hangos, amelynek átimádkozott falai között volt, hogy egyszerre 4 vállaji szeminarista is körültérdelte az oltárt. Innen ered, hogy a települést paptermő faluként is emlegették.

Méltatlanul, de alázattal a Szűzanya szavaival mondok hálát: „Lelkem magasztalja az Urat, … mert nagyot tett velem a Hatalmas” (Lk 1,46., 49). Pásztor Károly atya Mária hálaadó imájával kezdte a szentmisét, majd életútjára tekintett vissza: 1955. július 2-án a vállaji templomban mutatta be első szentmiséjét, és most 65 év után ismét hálatelt szívvel áll az oltár előtt. 15 éven keresztül kilenc egyházközségben szolgált káplánként majd Baktalórántházán 19, Pócspetriben pedig 21 évig volt plébános. 10. éve tölti nyugdíjas, de a szolgálatban még mindig aktív életét Máriapócson. Károly atyát 17 társával együtt szentelték fel Egerben, akik közül Kuklai Antal atyával együtt már csak ketten maradtak az élők sorában. A plébános a szentmisén hálával gondolt szüleire, rokonaira, tanáraira, paptestvéreire, jótevőire és minden hívő emberre, akikkel a 65 év során találkozott.

Károly atya a szentmise homíliájában a hálaadásról tanított és a papi hivatás fontosságát hangsúlyozta. Bevezető gondolataiban utalt arra az evangéliumi szakaszra, amely a tíz leprás meggyógyításáról szólt (ld. Lk 17,11), és akik közül csak egy köszönte meg Jézusnak a gyógyulás kegyelmét. Ezen alkalommal elsősorban nem ünneplünk, hanem hálát adunk a Jóistennek, hogy megtartott és 65 év után is itt állhatok az oltárnál. Legyünk mi is hálás lelkűek! Jól ismerjük a „kérem” szót, de elfelejtünk megköszönni. Ez mindannyiunkra vonatkozik – fogalmazott Károly atya, majd a nap középpontjára, a papság titkára irányította a figyelmet.

Arra szántak, „hogy látványosságul szolgáljunk a világnak” (1 Kor 4,9), de ez nem a dicsekvésvágyra kell, hogy serkentsen bennünket, hanem az alázatos szolgálatra. „Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait” (1 Kor 4,1) – idézte Pál apostolt a vasmisés plébános, aki azt is kiemelte, hogy a pap Isten embere, kapocs, mely az Úrhoz hívja és fűzi az embert. Jézusnak, Isten fiának küldötte, megbízottja, és szolgálata által, az ég felé emel bennünket.

Ki fogadja az embert a világra születésekor, a keresztelő kútnál ki mossa le lelkéről az áteredő bűnt, ki fogad Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé? Isten papja. S ha a bűn útjára lépünk, ami földre teper, Krisztus papja az, akihez odavonszoljuk megterhelt lelkünket és feloldozó szavain keresztül a megbocsátó Isten békéje tölt el. Milyen könnyedek, felszabadultak vagyunk egy jól végzett szentgyónás után! Legfontosabb állomásainkon is a pap áll mellettünk. Házasságkötéskor is, hogy családunk a szeretet fészkévé váljon, és amikor életünk nyugovóra tér, Krisztus papja készít a nagy útra. Ő imádkozik koporsónk fölött és áldja meg a földet, mely magába zárja testünket. De még utána sem feledkezik meg rólunk, mert akkor is imádkozik és bemutatja értünk a szentmisét, amikor már emlékünk is feledésbe merül.

Megtisztelő hivatás a papság. Sokan felteszik a kérdést, hogy a múló örömökkel és haszonnal teli világban van-e értelme a papságnak? igen, van – nyomatékosította Károly atya. Ma az önző társadalomban égetően szükséges az önzetlen, életüket értünk odaadó, Isten papságát vállaló fiatalokra, hogy maradandó örömöket mutassanak nekünk.
Az ideológiákban csalódott, értéknélküli embereknek éppen ma kell bemutatni az élet igazi értelmét. A világnak krisztus kell! – kiáltja az igazságra, jóságra, szépségre, önzetlenségre szomjas ember. Szükség van világunknak Isten küldöttére.

A világ egy nagy kórház, utalt a nyugalmazott plébános az egri szeminárium egyik professzorának gondolatára. Az emberek tele vannak fájdalommal, gondokkal, bajokkal. A pap, Isten orvosaként segíti, gyógyítja a szenvedőket. Mindannyian erre kapunk hivatást.

Majd felidézte a ma már elfeledett mesterséget, a drótos-tót munkáját, aki hátán a szerszámaival, kerékpárral járta a falvakat és bekiáltott a házakba: drótozni-fótozni, fazekat fódozni! E mesterséggel állította párhuzamba a papi hivatást Dsida Jenő:  Menni kellene házról házra című versében, amelyet a plébános idézett:

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni! (1930)

Mint ahogy Jézus küldte Mária Magdolnát: „menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül!” (Jn 20,17), úgy nekünk is menni kell, mert akár tetszik, akár nem, Jézus küldöttei vagyunk. Imádkozzatok, hogy példájára el tudjuk végezni feladatunkat, hogy drótozzuk, foltozzuk a sebzett, megtört szívű embereket.

Július az aratás hónapja. Károly atya a papi hivatásról tanítva ismét visszatért gyermekkori emlékeihez, amikor évről évre részt vett az aratásban bátyjával és édesanyjával. E természeti kép és a munka ismét a költemények világába vitte gondolatát majd egy ismeretlen költő szavait idézte:

A szántóföldek telt kalásza sárgul,
Lehajtja már a búza szép fejét,
De senki sincs, ki most aratni jönne.
A szem peregve hull és hull a földre
És észrevétlen veszti életét.
Az én erőm már nemsokáig bírja,
S nem áll mögöttem ifjú, hős
Nincs senki sem, ki átvenné kaszámat,
Mögöttem csend, a halálnak csendje támad.

A költő melankólikus hangvételű éneke bennem is megszólal, hiszen gyermekkoromban zengett így vasárnaponként a templom, mint most – köszönöm e szép élményt –, azonban a fájó érzés, hogy 65 év óta nincs egyetlen követőm sem e paptermő községben, elszomorít.

Mária is, ki Józsefnek lévén jegyese bizonyára családot tervezett, de amikor Gábriel angyal köszöntötte, és látta, hogy másként alakul az élete, alázattal és odaadással felelte: „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ha a Szűzanya nem vállalja az istenanyaságot, talán még most sem lennénk megváltva. De ő nagylelkűen, Isten iránti szeretetből elfogadta az Ő akaratát. Isten ma is hív embereket, hogy szolgálják Őt.
Teréz anya Indiában igazgatóként szolgált egy előkelő gimnáziumban, mégis otthagyva e kényelmes helyet kiment a város szélére, hogy a szenvedő, haldokló embereket ápolja, mert érezte, hogy Istenért nagyot kell tennie. Szépen és nagylelkűen szolgálta Istent. Az Úr ezt kívánja ma is tőlünk, elsősorban papjaitól, hogy valami nagyon szépet tegyenek érte.

Kedves Testvérek! 89 évesen életem utolsó esztendőiben vagyok. Boldogan halnék meg, ha lenne utódom, aki újból bemutatná itt Vállajon az első szentmiséjét.
A költő szomorú hangvételű soraira Jézus vígasztaló szavaiban bátorít bennünket az imádságra: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra” (Lk 10,2). Az imádság az, ami meg tudja ölni a világ közömbösségét és fel tudja szítani az ifjak szívében a vágyat, hogy valami nagyon szépet tegyenek az Istenért.
Kérlek benneteket imádkozzatok a papi hivatásokért! – fejezte be gondolatait Pásztor Károly plébános, majd vasmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Pásztor Károly atyát Vilmos István Vállaj polgármestere a település, Felföldi László általános pasztorális helynök az egyházmegye, Heidelsperger István mátészalkai esperes-plébános az egyházmegyén belül mindig is különleges helyet elfoglaló szatmári papok, Kocsis Gábor mérki–vállaji plébános pedig az egyházközség nevében mondott köszönetet Pásztor Károly atya életéért és papi szolgálatáért.

Pásztor Károly atyával e jeles alkalomból portréinterjú s ikészült, amely olvasható az Öröm-hír újság legfrisebb számában, valamint az egyházmegye honlapján: http://dnyem.hu/index.php/item/3029-nem-nehez-papnak-keresztenynek-lenni-mert-boldogga-teszi-az-embert-beszelgetes-a-vasmises-pasztor-karoly-atyaval


Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. június 28., vasárnap 06:57

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

Plébániaalapítás és területi átrendezés

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát.

A Nyíregyháza-Kertváros Plébániához tartozó nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébániát.

Nagycserkesz fíliális egyházközséget a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániától a Nyíregyháza-Kertváros Plébániához csatolja.

Karitász-igazgatói és családreferensi kinevezés

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza igazgatójává Csordás Gábort és családreferensévé Nagy Csabát nevezi ki.

Plébánosi kinevezés

Csordás Gábor befejezte prefektusi szolgálatát a Központi Papnevelő Intézetben, és a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzói kinevezés

Dobai Barna Ottó a szatmárcsekei Szentháromság Plébániára,
Nagy Csaba a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Plébániára és
Varga Lóránd a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Mészáros Zsolt a mátészalkai Szent József Plébánián és
Papp Tamás az újfehértói Magyarok Nagyasszonya Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Máté Péter újmisés a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánián és
Szidor János újmisés a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Kisegítő lelkészi kinevezés

Katona István plébániai kormányzói megbízatása véget ért a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébánián. Folytatja főállású kórházlelkészi szolgálatát Kisvárdán, és kisegítő lelkészi kinevezést kap a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára kékcsei lakhellyel.

Tanulmányfolytatás

Halász István diakónus megkezdi a licenciakurzust Rómában.

Tartós szabadság
Nagy Zsolt atya betegszabadságát — saját kérésére — meghosszabbította 2021. július 31-ig.