Cursillo

A CURSILLÓRÓL

A cursillo mindenekelőtt nem tanfolyam, nem egy lelkigyakorlat, hanem élmény. Ezért nem lehet pontosan meghatározni és leírni. Át kell élni.

A Cursillo spanyol (pontosabban mallorcai) eredetű egyházi lelkiségi mozgalom, egyike a legelső ilyen világi kezdeményezéseknek. Több lelkiségi mozgalom is (pl. Házas hétvége, Antiókhia, Neokatekumenális út, Mécs) merített a Cursillo karizmájából, alapgondolataiból és módszeréből.

A Cursillo de Cristiandad elnevezés jelentése: a kereszténység rövid tanfolyama. Az első cursillót 1944-ben tartották. A cursillo eredetileg az El Caminóra készített fel zarándokvezetőket, azonban hamarosan kitágult ez a cél. Jelenleg az élet zarándoklatára készít fel, megpróbál hiteles kereszténnyé és apostollá tenni.

A Cursillo mára mind az öt kontinensen elterjedt. Magyarországon 1989-ben tartották az első cursillót, azóta több tízezren végezték már el. A cursillo nagyon sok gyümölcsöt termett egyének életében, megújult házasságokban és családokban, egyházközségekben és az egész társadalom számára is.

A cursillo módszerének jellemzői a barátság, a természetesség, az őszinteség és a belső tűz.

A cursillóban a résztvevő találkozik önmagával, Istennel és az embertársaival. Egy hármas találkozást él át. A cursillo általában fellelkesíti, megrendíti, erővel tölti el a résztvevőket. Sokan egy életre szóló fordulatot tapasztalnak meg. Gyakran a cursillo által fontos barátságok szövődnek, új közösségek születnek.

A cursillót a katolikus egyház szervezi, a program vezetői világi keresztények. Magyarországon és a határokon túli magyarlakta területeken van református cursillo is (www.refcursillo.hu).

A cursillo nemcsak vallásos embereknek szól, hanem mindenkinek, akinek nyitott a szíve és a gondolkodása, aki őszintén keresi az élete értelmét, törekszik a hiteles életre. 

A cursillo egy hétvégén zajlik, csütörtökön estétől vasárnap délutánig tart. Utána pedig folytatódik egy felfrissült, megújult életben. A cursillós hétvégéket és más programokat az egyes (római és görög katolikus) egyházmegyék cursillós tikárságai szervezik. A részletesebb információk, helyszínek és időpontok az egyes egyházmegyék innen megnyitható oldalain találhatóak.

Székely János

megyéspüspök,
a Magyarországi Cursillo lelki vezetője

 

Az üdvözül, aki mindvégig állhatatos marad – Országos választást tartott a Magyarországi Cursillo Mozgalom

2023. február 17-19 között a Cursillo Mozgalom Nemzeti Titkárság elnöke, Várdainé Kollár Judit összehívta az egyházmegyék cursillo titkárságainak lelki és világi vezetőit, hogy megválasztásra kerüljön az új Nemzeti Titkárság elnöke, és az Állandó Tanács tagjai.
Az országos, hét fős döntéshozó testületbe egyházmegyénk jelöltjét, Zsírosné Seres Juditot, az egyházmegyei cursilló korábbi világi vezetőjét is beválasztották. Gratulálunk a kinevezéséhez, életére és szolgálatára Isten áldását kérjük!

Az országos elnökség újraválasztásához – lelki mozgalom lévén – a helyszín megválasztása legalább annyira fontos, mint a szavazás körülménye. A szakrális helyszínt a Máriabesnyő nemzeti kegyhely, a lelkiséget a Szűzanya oltalma és a Szentlélek sugallata adta. A szavazást és az azt követő megbeszélést a jelen lévő Szűcs Imre atya, a Magyarországi Cursillo Mozgalom operatív lelki vezetője, és Palya János cursillos atya tanítása, imádságuk, és a kiscsoportos beszélgetések is segítették.

„Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.

Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse.” (Jk. 1, 2-3)

Nem állhatossággal születünk. A gyermek mellé is kell edző, vagy szülő. Szent II János Pál Pápa Új evangelizációra való buzdításában lévő feladat elvégzéséhez, az egyik legfontosabb keresztényi tulajdonság, az állhatatosság szükséges. Legyünk állhatatosak abban, hogy teljes kitartással végletekig tartsunk ki hitünkben és apostoli küldetésünkben, ahogy a cursillót szimbolizáló hal teszi, szembe úszik az árral. Teszi ezt optimizmussal és jó kedvvel. Mi is így tegyünk a jelen világunkat nyomasztó, szomszédunkban dúló háború, földrengés, járvány és a jóléti világot átszövő hitetlenség idején. Egész életünkben tartsunk ki az evangélium hitében, azzal a mosollyal, amit ad az Istenbe vetett remény.

Egész életünk legyen tanúságtétel! Ez a Cursillo mozgalom alapja. Talán még nagyobb szükségünk van az állhatatosságra, az emberi lelkek mentésére, a kisközösségek létrehozására és azok számának bővítésére, ezen keresztül a másik emberre való odafigyelésre. Ezen kihívásokra csakis Jézus Krisztus lehet a válasz.

Szavazás során voksot adott a Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegye képviseletében Linzenbold József atya lelki és Geréné Sárga Monika világi vezető.

Örömünkre szolgált, hogy egyházmegyénk jelöltjét, Zsírosné Seres Juditot is beválasztották az országos, hét fős döntéshozó testületbe. Juditnak a Cursillo iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Ezúton is szívből gratulálunk Neki! Kívánunk sok erőt és kegyelmet munkájához!

Árpádházi Szent Margit a Magyarországi Cursillisták védőszentje könyörögj érettünk!”

De Colores!

Gere Béla grémium tag – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Cursillós csoportja

Majd 20 éve találkoztunk ezzel a lelkiségi mozgalommal. Mindenkiben ott volt a vágy, hogy keresztényi életünket hitelesebben éljük meg. A cursillo ehhez módszert adott, hiszen nem elég a szándék, módszer is kell. Az évek során folyamatosan vettünk részt ezen a három napon, s utána csoportok találkozóját kellett csak megszervezni és a cursillo módszerét alkalmazni. Nagyon igaz Bonnin megállapítása: A csoport összejöveteleket nem azért tartjuk, hogy több ember menjen cursillora, hanem fordítva: azért tartunk cursillot, hogy több ember legyen, akik csoport összejövetelekre jár. Közel 40 ember végezte el a cursillot Mátészalkáról. Ez a közösség erős magja lett az egyházközségnek, amely a feladatokban aktívan részt vesz. A két évtized alatt életben maradt, igaz voltak hullámvölgyek, de mindig meg tudtunk újulni. Most is ez vár ránk. Aktuális az a biztatás, amit annak idején a fiatalok Szent Jakab sírjához való zarándoklat alatt mondtak egymásnak: Előre, tovább!

 

 

 

 

De colores

2020. október 18. 25 éves találkozó

Mátészalkán 16 órakor a Közösségi Házban