Kamiliánusok

Ima a betegekért

Tekints le a betegekre drága Istenem.Adj nekik jelet, hogy rendben lesz minden,s hogy nem kell félniük, mert ott leszel velük,mikor veszélybe kerülne majd az életük.Adj nekik reményt, hints reájuk áldást,hogy érezzék a törődést, s érezzék a hálát,mely jóságos szívedből fényként árad szét,gyógyítván lelkük, testük mély sebét.Ők csak benned bíznak, Uram, egyes egyedül,hisz minden sóhajtásuk hozzád menekül,hozzád ki ezt a nagyvilágot azért adta nékünk,hogy egymást szeretve, embermódján éljünk.A betegek szenvedését csak te érheted meg,te adhatsz reményt nékik, jövőt, életet,mert egyedül csak neked van ahhoz hatalmad,hogy a halál felett is győzelmet arass.

Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!
(Gyökössy Endre)

 

1996 november 4-én megalakult a mátészalkai Kamilliánus család 10 fővel, Bojti Istvánné  családfő és Dr. Miklós Dezső plébános atya lelki vezetésével. A család védőszentjének Szent Erzsébetet választotta. Havonta egyszer volt összejövetel, bibliai elmélkedés Dezső atya vezetésével, imádkozás betegekért és szenvedőkért. A családnak rendszeres feladata volt az akkor még működő kocsordi kórház betegeinek és az egyházközségben élő magányos, idős embereknek a látogatása.

Kiemelt fontosságú számunkra a betegek világnapján több beteg meglátogatása, szentmisén való részvétel és a betegek szentségének kiszolgáltatása. A borbányai központtal élő a kapcsolatunk, programjaikon aktívan részt vettünk és veszünk. Feladataink köre az évek során kibővült. Élő kapcsolatban vagyunk a mátészalkai kórház Fogyatékosok Intézetének lakóival és évente többször látogatjuk az Idősek kertje öregotthon és a hodászi Öregotthon lakóit.

Létszámunk 10 főről 17-re bővült. A család vezetését Radványi Gusztávné, Ella vette át. Ő is igazi odaadással, szeretettel végezte ezt a feladatot. Igyekeztünk névadónk szellemében még jobban odafigyelni a rászorulókra és elhagyatottakra. Látogatásainkkal, imáinkkal, ajándékokkal segítettük őket. Ekkor még kaptunk adományokat is a borbányai központból és eljuttattuk a rászoruló testvéreinkhez.

2009-től a család vezetője Végh Sándorné lett. Egyre növekszik a rászoruló családok száma, így Szent Kamill szellemében kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy testileg lelkileg támogassuk beteg testvérinket. Havonta egy alkalommal összejövetelt tartunk, imádkozunk elmélkedünk, megbeszéljük havi feladatainkat és közösen szentmisén veszünk részt. Látogatjuk az otthonukban egyedül élőket, havi egy alkalommal a kórházi betegeket, akik számára káplán atya szentségeket is kiszolgáltat. A hodászi Öregotthon lakóihoz évente több alkalommal igyekszünk eljutni, szentgyónási lehetőséget biztosítunk és szerény ajándékokkal kedveskedünk nekik. A mátészalkai Hajléktalan Szálló lakóit rendszeresen meleg étellel és ruhaneműkkel segítjük. 2015- ben 13 fővel végezzük küldetésünket

Csodálatos kegyelem mindannyiunk számára ez a meghívás!

 

Kamiliánus találkozó: Borbánya

Kamilliánus Nap, Borbánya 1  

 

Országos Kamiliánus találkozó: Mátészalka

Országos Camilliánis Találkozó 

   FB_IMG_1560092330565

Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.
Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
“A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meg gyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket,hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.Ámen