Kamiliánusok

Ima betegekért

Jóságos Istenem,a betegekértkönyörgünk hozzád.Gyógyulást, vagy legalább enyhüléstkérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat:”A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”Uram, legyen meg a Te akaratod!Ha Te akarod, meggyógyithatod őket.Ha a Te szent akaratod az,hogy továbbviseljék a keresztjüket,akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.Segítsd őket kegyelmeddel,hogytürelmesen vigyék keresztjüket.Kérlek Téged mi magunkért is,akik értük imádkozunk.Tisztísd meg szívünket,hogy imáinkméltók legyenek a meghallgatásra,és a mi könyörgéseinkért áraszdrájuk szent kegyelmedet. 🙏

2021. június 07., hétfő 10:11

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi szolgálata Debrecenben

És rajtad ki segít? – Országos szakmai napot tartott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi szolgálata Debrecenben

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket.” (Mt 11,28)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata első alkalommal rendezett szakmai napot a kórházlelkészi szolgálatok munkatársai és önkéntesei számára június 5-én, Debrecenben, a Megtestesülés Plébánián. A felhívásra az ország több pontjáról érkeztek nagy létszámban a segítő szakmában szolgáló atyák, lelkigondozók, beteglátogatók, önkéntesek, és részt vettek olyan betegek is, akiknek alkalmuk volt a kórházi tartózkodásuk során találkozni a kórházlelkészség valamelyik munkatársával.

A kórházlelkészséget három éve alapította Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. Két éve világi beteglátogatók dolgoznak az egyházmegye kórházaiban. Ez idő alatt számos szakmai képzésben vettek részt; második éve fejlesztik az érzelmi intelligenciát, és idősügyi referensként a megszerzett ismereteiket a betegágy mellett tudják hasznosítani.

7M7A0862

A szép számban megjelent érdeklődőket Berényiné dr. Felszeghy Márta, a A DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat koordinátora köszöntötte.

7M7A0851

A szakmai napot Palánki Ferenc megyéspüspök nyitotta meg. Gondolataiban azon önkéntes beteglátogató munkatársaknak mondott köszönetet, akik önként szeretnének jót tenni, és ezért részt vettek az öt alkalomból álló – a DNYEM Kórházlelkészi Szolgálata, és a Debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus Család Csoportja által szervezett – online önkéntes beteglátogató képzésben. A püspök atya nagy tisztelettel, és örömmel tekint azokra az emberekre, akik önzetlenül teszik a jót, így képviselik Isten szeretetét, jelen vannak a betegek mellett, és rajtuk keresztül megtapasztaljuk, hogy az Isten vigasztal, szól és érezteti a szeretetét.

7M7A0872

A képzésen részt vevők számára kiállított tanúsítványokat Palánki Ferenc megyéspüspök és dr. Berényiné Felszeghy Márta adták át.

7M7A0876

Ezt követően hálaadó szentmisén vettünk részt, ahol Tóth László atya arról elmélkedett, érdemes-e jónak lenni, segíteni, köszönet nélkül tenni és tenni? Kinek, és minek teszed? – folytatja elmélkedését Laci atya. A kételyekre a válasz Isten szavában van. Mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Isten szereti a kicsit és a szerényt, a csendeset és az elrejtettet, soha nem csak a kézre tekint, hiszen nincs is mindenkinek keze. Isten mindig a szívet nézi. Mindazt, amit érte, neki, vagy bárkinek szeretetből teszel, meg fogja jutalmazni – fogalmazott Laci atya.

A szakmai nap során tartalmas előadások részesei voltak a hallgatók. Az első interaktív előadást György Alfréd szerzetes atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa tartotta: „A reziliencia és lelki egészség. Életforrás, egzisztenciális krízisek idején” címmel.

„Szívem mélyéből áldalak, Uram,(…) Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél” (Zsolt 138,1-3).

A reziliencia, a lelki állóképesség fejleszthető.

A második előadó Gál Judit református kórházlelkész volt, aki a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórházban szolgál. A megfáradásról és a töltődésről tartotta építő beszámolóját.

„..az úttól elfáradva, leült a forrásnál…” (Jn 4,6).

Feltette a kérdést, a beteglátogatás során hogyan tudunk erősíteni, emelni, önbizalmat adni? Másokban való bizalmat, Istenben való bizalmat, csak akkor tudunk adni, ha mi magunk nem vagyunk erőtlenek.

Dr. Baráthné Szalánczi Tímea református kórházlelkész, mentálhigiénés (Debreceni Klinikák) „A lelkigondozók, beteglátogatók lelkigondozása lelkészi és mentálhigiénikus szemmel” című előadásában a segítő hivatásúak feltöltődésének lehetséges alternatíváiról számolt be.

Felhívta a figyelmet arra, hogyan védekezhetünk a kiégés ellen: egyéni lelkigondozói beszélgetést folytathatunk szakemberrel, sportolhatunk. Futással, aktív tevékenységgel, minőségi időtöltéssel, egészséges élelmiszerek bevitelével, „én” idő beiktatásával, zenehallgatással, imádkozással, kulturális programokon való részvétellel, és a megérdemelt pihenés beiktatásával előzhetjük meg az elfáradást.

Az ebéd kötetlen beszélgetés mellett történt, többen régen látott ismerőseiket köszönthették.

A kiscsoportos műhelymunka az előadók és Jakus Ottó atya vezetésével zajlott, amely alkalmával elhangzottak személyes történetek. Értékes tapasztalatok kerültek megosztásra, és megbizonyosodtunk, hogy a feltöltődési lehetőségek különbözőek, mindenkinek mást és mást jelent a pihenés.

A frissen végzett önkéntes beteglátogatókat Berényi András, a debreceni Megtestesülés Plébánia Kamilliánus Család Csoporjának vezetője és felesége, Márti szeretettel bocsájtotta útjukra.

Ez idő alatt a vendég résztvevőknek lehetőségük volt megismerkedni a várossal, ellátogathattak a Szent Anna-székesegyházba, a Református Nagytemplomba, a református Kollégiumba, vagy alkalmuk volt kötetlen beszélgetésre, gitáros éneklésre.

7M7A0883

Mit vittek magukkal a szakmai nap résztvevői?

Keczán Mária önkéntes: Nagyon tetszett a rezilienciáról szóló előadás. Jó volt hallani, hogyan lehet azt fejleszteni és alkalmazni önmagunkon, de akár a betegeknél, időseknél is.

Moldoványi Attila önkéntes: Külön öröm számomra, hogy abban a templomban lehetek, melynek az alapköve letételénél is jelen voltam. Amit lelkészasszonytól a kiégésről hallottam, nagy útravaló volt számomra, mert rádöbbentem, hogy ebben a helyzetben én is érintve vagyok.

Kakas Edit önkéntes: Szembesültem, milyen sokrétű és összetett ez a feladat. Milyen sok embert érdekel, és milyen jó, hogy sokan összejöttünk.

Józsa Balázsné önkéntes: Kamilliánus család tagja vagyok, és eldöntöttem, nyugdíjas koromra önkéntes beteglátogató leszek. A mai nap számomra nagyon értékes volt, az előadások megérintettek. Szívemben hálát érzek, hogy itt lehettem.

Csordás Sándorné Márta önkéntes: Kamilliánusként több mint tíz éve szombatonként betegeket látogatunk a kórházban, mindig megérint a nehéz sorsuk. Frédi atya előadásai felemelőek voltak, és tele voltak jó tanáccsal. A református lelkészasszonyok előadásaiból is sokat tanultunk.

Hadászi László önkéntes: Nagyon szép napot éltünk meg, lelkiekben feltöltődtem, örülök, hogy itt lehettem.

Szöveg és fotó: Geréné Sárga Monika

beteglátogató, sajtóapostol

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Ima a betegekért

Tekints le a betegekre drága Istenem.Adj nekik jelet, hogy rendben lesz minden,s hogy nem kell félniük, mert ott leszel velük,mikor veszélybe kerülne majd az életük.Adj nekik reményt, hints reájuk áldást,hogy érezzék a törődést, s érezzék a hálát,mely jóságos szívedből fényként árad szét,gyógyítván lelkük, testük mély sebét.Ők csak benned bíznak, Uram, egyes egyedül,hisz minden sóhajtásuk hozzád menekül,hozzád ki ezt a nagyvilágot azért adta nékünk,hogy egymást szeretve, embermódján éljünk.A betegek szenvedését csak te érheted meg,te adhatsz reményt nékik, jövőt, életet,mert egyedül csak neked van ahhoz hatalmad,hogy a halál felett is győzelmet arass.

Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!
(Gyökössy Endre)

 

1996 november 4-én megalakult a mátészalkai Kamilliánus család 10 fővel, Bojti Istvánné  családfő és Dr. Miklós Dezső plébános atya lelki vezetésével. A család védőszentjének Szent Erzsébetet választotta. Havonta egyszer volt összejövetel, bibliai elmélkedés Dezső atya vezetésével, imádkozás betegekért és szenvedőkért. A családnak rendszeres feladata volt az akkor még működő kocsordi kórház betegeinek és az egyházközségben élő magányos, idős embereknek a látogatása.

Kiemelt fontosságú számunkra a betegek világnapján több beteg meglátogatása, szentmisén való részvétel és a betegek szentségének kiszolgáltatása. A borbányai központtal élő a kapcsolatunk, programjaikon aktívan részt vettünk és veszünk. Feladataink köre az évek során kibővült. Élő kapcsolatban vagyunk a mátészalkai kórház Fogyatékosok Intézetének lakóival és évente többször látogatjuk az Idősek kertje öregotthon és a hodászi Öregotthon lakóit.

Létszámunk 10 főről 17-re bővült. A család vezetését Radványi Gusztávné, Ella vette át. Ő is igazi odaadással, szeretettel végezte ezt a feladatot. Igyekeztünk névadónk szellemében még jobban odafigyelni a rászorulókra és elhagyatottakra. Látogatásainkkal, imáinkkal, ajándékokkal segítettük őket. Ekkor még kaptunk adományokat is a borbányai központból és eljuttattuk a rászoruló testvéreinkhez.

2009-től a család vezetője Végh Sándorné lett. Egyre növekszik a rászoruló családok száma, így Szent Kamill szellemében kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy testileg lelkileg támogassuk beteg testvérinket. Havonta egy alkalommal összejövetelt tartunk, imádkozunk elmélkedünk, megbeszéljük havi feladatainkat és közösen szentmisén veszünk részt. Látogatjuk az otthonukban egyedül élőket, havi egy alkalommal a kórházi betegeket, akik számára káplán atya szentségeket is kiszolgáltat. A hodászi Öregotthon lakóihoz évente több alkalommal igyekszünk eljutni, szentgyónási lehetőséget biztosítunk és szerény ajándékokkal kedveskedünk nekik. A mátészalkai Hajléktalan Szálló lakóit rendszeresen meleg étellel és ruhaneműkkel segítjük. 2015- ben 13 fővel végezzük küldetésünket

Csodálatos kegyelem mindannyiunk számára ez a meghívás!

 

Kamiliánus találkozó: Borbánya

Kamilliánus Nap, Borbánya 1  

 

Országos Kamiliánus találkozó: Mátészalka

Országos Camilliánis Találkozó 

   FB_IMG_1560092330565

Ima a betegekért

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.
Ök most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
“A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meg gyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket,hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.Ámen