Karitász

„Legyen öröm az iskolakezdés!” mottóval idén 12. alkalommal indította el az ország legnagyobb tanévkezdési segélyprogramját a Katolikus Karitász. „Egy telefonhívás egy doboz színes ceruza, tíz hívás egy iskolatáska árát fedezi, ezer hívás pedig száz gyerek iskolakezdési támogatására elegendő” – áll a szervezet felhívásában. Az első segélycsomagokat a karitászmunkatársak Dolhai Attila énekessel együtt állították össze augusztus 3-án a szervezet budapesti székházában.

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

trdnpesSoo,6n54s1J.4i60 :u1h8cu4h148ú0um30 gf  · 

Megjelent Adásidő című országos magazinunk nyári lapszáma!🌞

A tartalomból:

– A menekült családok sem tétlenkednek

– Nagy segítség a legkisebbeknek

– Ötvenedik útjáról tért vissza az Orvosmisszió

– Egy menekült befogadás története

Keresse a templomokban vagy olvassa on-line:

A „karitász raktárából” most lelki adományokkal tértek haza a karitatív szervezet egyházmegyei önkéntes munkatársai

kovacs.agi

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek nagyböjti lelki napot tartottak március 5-én, Nyíregyháza-Borbányán, a Szent László plébánián. A lelkinapot Ferenczi Richárd, Gávavencsellő plébánosa, tiszteletbeli karitász tag vezette, aki két előadást tartott, majd szentmisét mutatott be a csoportjaikat elkísérő lelkipásztorokkal.

Csordás Gábor atya, egyházmegyei karitászigazgató köszöntötte a résztvevőket az előadás előtt, és elmondta, hogy amikor elkezdték szervezni ezt a találkozót, nem sejtették, hogy milyen körülménynek vesznek majd körül bennünket, éppen ezért sokan most nem tudtak részt venni a lelkinapon, mert a menekültekkel foglalkoztak, vagy éppen az adományokat fogadták.   

Gábor atya megköszönte a karitász önkénteseinek az áldozatos tevékeny szeretetét, és arra is felhívta a figyelmüket, hogy a menekültek megsegítése közben azokról se feledkezzenek meg, akikről már eddig is gondoskodtak, és nehéz körülmények között élnek.

Nagyböjti felkészülési időben vagyunk. Gábor atya hangsúlyozta, hogy mindegy mennyi dolga van az embernek, mennyire vagyunk leterheltek, néha tudni kell azt mondani, hogy a saját lelkem védelmében megállok a munkában.

„Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél” (Jn 17,22-23).

Ennek a mottónak a fényében telt a karitász lelkinap befelé figyelve, erőt gyűjtve, egy oázist teremtve, hogy a munkatársak lelki adományokat is tudjanak hazavinni a „karitász raktárából”, ahogyan Richárd atya nevezte a lelkinapot, majd előadásaiban számtalan mély gondolatokat hordozó, valamint mosolyt, nevetést előcsalogató történetekkel is fűszerezte mondanivalóját, mert mint mondta, fontos, hogy tudjunk nevetni is, ami hozzátartozik a lelki egészséghez.

Az előadó bevezető gondolatainak első története egy gazdag emberről szólt, aki expedíciót szervezett a Himalájára. Elhatározásának megvalósításához segítőket, serpákat fogadott fel.

Útjuk során egyre gyorsabban haladtak, a vezető hajtotta a serpákat, mert minél hamarabb szeretett volna eljutni a csúcsra. A serpák egyszer csak megálltak, lemálháztak, és azt mondták, túl gyorsan haladnak, és lemaradt a lelkük. Azért álltak, meg, hogy bevárják azt.

„Mi is bevárjuk most a lelkünket, hiszen sok külső körülmény befolyásolja a mindennapjainkat, különösen most, a zavaros időkben. Töltekeznünk kell kegyelemmel, szeretettel, találkozásokkal, hogy az Urat tudjuk képviselni ott, ahová állított bennünket a gondviselés” – fogalmazott Richárd atya, majd ehhez kapcsolódóan visszatekintett az esztergomi ferences gimnáziumban töltött éveire, ahol az első év után tíznapos közmunkát írtak elő a diákok számára, ebben a ferences atyáknak kellett segíteniük, de az akkori 14-15 éves diákok tetszését nem nyerte el a nyári munka.

Egy dobozokkal teli szobát kellett kipakolniuk, és Richárd atyát hajtotta a kíváncsiság, majd felnyitott egy szentképekkel teli dobozt. Az egyik képen ez a felirat állt: „Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott ahol vagy, nem rendelt volna oda”.

Azóta is számtalanszor erőt adott számára ez a mondat az élete során. „Semmi sem történik véletlenül. Az Úr arra hív, hogy meglássuk mindennek az értelmét, értékét, és az sem véletlen, hogy éppen ebben az élethivatásban vagyunk. Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott ahol vagy, nem rendelt volna oda. Nagyböjtben is merjük felfedezni az étékeinket, de ez a szent idő eltelhet anélkül is, hogy bármit is tennénk a lelkünkért.

Mégis jó, ha élünk e szent idő lehetőségével. Hamvazószerdától húsvétig a 40 nap 40 lehetőséget tár elénk. Minden ember elsősorban a saját lelkéért felelős, önmagát kell kormányozni a cél felé. Mindannyian szeretnénk eljutni az üdvösségre, a ránk bízottakkal együtt” – hangsúlyozta Richárd atya.

Majd azt is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy amikor kispap volt, Teréz anya nővéreihez kellett menniük missziós szolgálatra a budapesti 8. kerületi Tömő utcába. A törékeny, apró, fehér száriba öltözött szerzetesnővérek a hit példaképei lettek számára, akik nap, mint nap egy órás szentségimádás és szentmise után indultak el a pályaudvarokra segíteni a rászorulókat. Példamutató volt, ahogyan a nővérek kiállták olykor az emberek gúnyolódását is. Volt, hogy leköpték őket, vagy követ dobtak eléjük.  

Egy ilyen misszió alkalmával Richárd atya kispaptársaival velük tartott a pályaudvarokra. Ők száriban, nekik pedig reverendába kellett menniük. A nővérek útközben elkezdték hangosan imádkozni a rózsafüzért. A kispapok kezdetben szégyellték ezt a helyzetet, de megdöbbentő tapasztalat volt számukra a tanúságtevő misszió Budapest utcáin.

„Csak olyat tudunk adni, amivel rendelkezünk. A nővérek állhatatosan kitartottak abban, amit Teréz anyától, Krisztustól tanultak, hűségben jelen voltak az emberek között. A nővérek helytálltak küldetésükben.

Éljünk mi is az imádság, a böjt, az alamizsna eszközeivel, formáljuk át személyiségünket és ne azt kérdezzük, hogy miért, hanem, hogy hogyan imádkozzunk, böjtöljünk, és adjunk alamizsnát.

A mindenható Isten arra hív meg bennünket, hogy merjünk kilépni önmagunkból. Sokszor nagyon nehéz a beidegződött szokásokat átlépni. Az ember szereti a rendkívülit, amit egyszer-kétszer még megtesz, de újra és újra, rendszeresen megtenni, már erőfeszítést, kihívást jelent.

Ahhoz is kérjünk erőt, hogy tudjunk helyzetfelismerőek lenni, figyeljünk az itt és a most pillanatának nagyszerűségére, hiszen nem tegnap, vagy holnap kell kereszténynek lenni, hanem ma, itt és most. Mindig a jelen pillanata a legfontosabb, ezt kell megélni.”

Ezután Richárd atya a hitről beszélt, amely Isten adománya e nélkül nem lehet élni. Nincs jelen ott, ahol túl sok az önzés. Ahhoz, hogy ez igaz legyen, nagylelkűnek kell lenni. A szeretet és hit együtt járnak, kiegészítik egymást. Majd Kalkuttai Szent Teréz anyát idézte: „Adjuk meg Krisztusnak az alkalmat, hogy használjon minket, hogy az Ő igéje, tápláléka és ruhája legyünk, amelyet ma rajtunk keresztül ad a világnak”.

Engedjük, hogy készek legyünk megtenni mindazt, amit várt tőlünk. Újra és újra lendüljünk neki az imádságnak, böjtnek, alamizsnálkodásnak, nem mások, hanem Krisztus elvárása szerint. Tanuljunk meg: „Szeretni, ahogy Ő szeret, segíteni, ahogy Ő segít, adni, ahogy Ő ad, szolgálni, ahogy Ő szolgál, megváltani, ahogy Ő megvált, közel lenni Őhozzá a nap minden órájában, megérinteni Őt a sanyarúság öltözéke alatt” (Kalkuttai Szent Teréz).

Ferenczi Richárd atya érdekes előadásai után a karitász önkéntesei kiscsoportos megbeszéléseken osztották meg egymással gondolataikat, amelynek központi témája volt a jelenlegi ukrán háború elől menekült családok támogatása, segítése, felmerült nehézségek kezelése.

Az egyházmegyei karitász lelkinapjára Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is ellátogatott, hogy köszöntse a karitász önkénteseit és megköszönje a helytállásukat ebben a nehéz helyzetben.

A főpásztor gondolatában a Kivonulás könyvében olvasható mondatot idézte:  „Láttam népem nyomorúságát” (Kiv 3,7). Isten látja az emberek nyomorúságát és megindul a szíve, ahogy Jézusról is mondja az evangélium, „amikor látta a tömeget, megesett rajta a szíve, (Mt 9,36), és elindul, hogy megoldja a problémát. Ehhez választ munkatársakat, segítőket. A karitász munkatársai is Isten megoldásának eszközei. Isten meg akarja oldani az emberek nyomorúságát és eljuttatni hozzájuk az Örömhírt. Ehhez a szolgálathoz lélekjelenlétre is szükség van. A léleknek: a Szentléleknek is és a mi lelkünknek is jelen kell lenni ahhoz, hogy tudjunk segíteni – fogalmazott a püspök atya.

Az egyházmegyei karitász lelkinapján a szentmisét az ukrán háború elől menekült családokért ajánlották fel.

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Kedves Testvérek!A Katolikus Karitász a Magyarországra érkező menekültek fogadásához és ellátásához bázisokat épített ki az északkelet-magyarországi régióban. Ezen kívül a Caritas Ukrajna-val közösen segélyszállítmányokat (tartós élelmiszert, matracokat, pokrócokat) indított útnak Kárpátaljára és Ukrajna belső területeire.

Ha Te is szeretnél segíteni a háború miatt nehéz helyzetbe került testvéreinken, ezt három módon is megteheted partnerünkön, a Katolikus Karitászon keresztül:

1. Telefonon a 1356 telefonszám felhívásával: hívásonként 500 forinttal segítesz.

2. Online adományozással a Katolikus Karitász honlapján, ide kattintva: https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany3. Átutalással: Katolikus Karitász – 12011148-00124534-00100008 (Raiffeisen Bank). A közleménybe írd be: Ukrajnai háború.Segítsünk együtt a bajban levőkön!

HÍD KÁRPÁTALJÁÉRT

Szervezett és összehangolt segítségnyújtásra buzdít a Karitatív Tanács és segélyszervezetei. Részletek alább.

„A Híd Kárpátaljáért” összefogás keretében a karitatív szervezeteink szálláshelyek és befogadó családok jelentkezését, valamint étkezési kapacitások és tartós élelmiszer felajánlását várják.

A szervezett és összehangolt segítségnyújtás érdekében a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt az alábbi elérhetőségeken várja a felajánlásokat:

Kormányzati:
e-mail: karpataljaert@me.gov.hu
honlap: www.hidkarpataljaert.gov.hu

Katolikus Karitász:
e-mail: karpataljaert@caritas.org.hu
tel: +36 (1) 372 0910

Magyar Máltai Szeretetszolgálat:
e-mail: karpataljaert@maltai.hu
tel: +36 (70) 653 1324    

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet:
e-mail: karpataljaert@segelyszervezet.hu
tel: +36 (70) 664 8645

Magyar Református Szeretetszolgálat:
e-mail: karpataljaert@jobbadni.hu
tel: +36 (80) 296 844

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány:
e-mail: karpataljaert@baptistasegely.hu
tel: +36 (20) 886 2292 

Magyar Vöröskereszt:
e-mail: karpataljaert@voroskereszt.hu
tel: +36 (1) 374 1374

A képhez tartozó alt jellemző üres; karitasz-Mátészalka.jpg a fájlnév
Karitász sütemények a támogatottak javára
-2021. december 19.

Minden évben Karácsony és Húsvét Ünnepén a Karitász asszonyai sürögnek-forognak, hogy finom, hagyományos süteményekkel, kis ajándékokka készítésével kedveskedjenek a híveknek.

A megvásárolt portékák eladásából származó bevételt az egész évben támogatott családok megajándékozására fordítják.


Adományt gyűjtünk Karácsonyi Ajándékként azok számára, Akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megajándékozhassák egymást…

2021. október 04., hétfő 10:33

Egyházmegyénkben közel 670 diák részesült iskolakezdési támogatásban

Egyházmegyénkben közel 670 diák részesült iskolakezdési támogatásban

A Katolikus Karitász idén is elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű segélyakcióját. A felajánlásokat jó szándékú adományozók több formában tehették meg, bizonyítva az összefogás erejét. A helyi Karitász szervezetek önkéntesei országszerte több mint 800 településen látogattak meg nélkülöző családokat, és tanszerek mellett élelmiszercsomaggal is segítették őket, enyhítve ezzel az iskolakezdés terheit.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a központi (Katolikus Karitász), az Egyházmegyei Karitász támogatásának, valamint egyéni felajánlásoknak köszönhetően mintegy 670 gyermek részesült iskolakezdési támogatásban.

A tanév kezdete minden évben nagy anyagi megterhelést jelent a kisgyermekes családoknak. Az iskolatáska, tanszerek, tornafelszerelés és egyéb szükséges eszközök, valamint a megfelelő ruházat beszerzése sok családnak komoly nehézséget jelent. A Katolikus Karitász országos akciót indított a gyermekekért, hogy személyre szabott segítséget nyújtson.

A Karitász országos központja saját forrásból 20 millió forint értékben, a Karitász egyházmegyei központjai több mint 17 millió forint értékben nyújtottak iskolakezdési támogatást utalvány formájában. Az augusztusban indult segélyakció során Budapesten, vidéken, de határon túl is több száz kisdiák kapott támogatást. A támogatottak száma közel 10 000 fő, a jó szándékú adományozók segítségével iskolatáskát, tolltartót, füzeteket, illetve akár ruhát, komplett számítógépet is tartalmazott a részükre eljutatott segítség.

A segélyszervezet határon túli magyar településeken is támogatást nyújtott a diákoknak. A Karitász szeretné, hogy ha a szülőföldjükön maradó, magyar nyelvet és kultúrát őrző családok gyermekeinek is könnyebb lenne az iskolakezdés, ezért a szórványban élő önkéntesek szervezésével külön is támogatta azokat, akik magyar nyelvű osztályban, vagy iskolában kezdték a tanévet.

Az akció gyűjtési időszaka szeptember 15-én lezárult, de a családok támogatása tovább folytatódik, hisz a tanév első hónapjaiban még sokaknak nincs meg minden felszerelése. A Katolikus Karitász hálás szívvel köszöni mindazok támogatását, akikkel megvalósulhatott idén is Magyarország legnagyobb iskolakezdési segélyakciója, melynek keretén belül rekord értékű adományt juttatott el a családoknak.

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2021. május 14., péntek 07:30

Megáldották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központját

Megáldották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központját

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Központ épületét május 13-án. A 300 m2-es raktárral, összesen 70 m2 alapterületű irodákkal, kiszolgálóhelyiségekkel rendelkező nyíregyházi ingatlant az egyházmegye év elején vásárolta, amelyet nem sokkal később birtokba vett a karitatív szervezet. Az eseméynen részt vett Csordás Gábor plébános, egyházmegyei karitászigazgató, dr. Törő András, a Püspöki HIvatal irodaigazgatója, a karitász munkatársai és az önkéntesek képviselői.

7M7A9649

Csordás Gábor, a Magyarok nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa, egyházmegyei karitászigazgató elmondta a központ radikális változást eredményezett a karitász életében. Kialakításának köszönhetően minden egyes folyamat – az adományok érkezése és kiosztása – áttekinthetőbb, követhetőbb. A nagyméretű raktárcsarnok egyéni felajánlások, cégek adományai, bútorok, tartós élelmiszer, ruhanemű tárolására is alkalmas. A zárt ingatlan viszonylag nagy területen helyezkedik el, ennek köszönhetően az udvaron elhelyezhető adományokat pl. tűzifát, vagy egyéb építő anyagokat is tudnak fogadni.

Gábor atya kifejtette, a szeretetszolgálat munkatársakkal és önkéntesek bevonásával intézményes keretek között működik a karitatív szervezet tevékenysége során, a keresztény ember életében pedig folyamatosan kell, hogy jelen legyen, ráirányítva a figyelmet az Egyháznak, benne az egyházmegyének egyik legfontosabb elkötelezettségére a szegények és a rászoruló emberek támogatására.

7M7A9652

Palánki Ferenc megyéspüspök atya a megáldás előtt gondolataiban utalt a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-évre. Elmondta, a Szentatya egyik körlevelében Szent Józsefről, mint a gondoskodó szeretet képviselőjéről, Isten szeretetének kinyújtott kezéről beszél. A főpásztor kifejtette, mindannyian, keresztény emberek Isten szeretetét kell képviseljük, kinyújtott kezeként kell a rászorulókhoz fordulni. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy lehetővé tette az ingatlan megvásárlását, hogy új lendülettel megerősödve még hatékonyabban végezzük az egyházközségi karitász csoportokkal összehangolt munkát.

7M7A9645

Az egyházmegyei karitász szervezetnek jelenleg két alkalmazottja van, Roszel Gertrud, ő az irodai szolgálatot végzi, illetve Mészáros László korábbi karitászigazgató, aki a logisztikáért felelős. Az egyházmegyében 60 csoport működik, közel ezer önkéntes munkatárs bevonásával.

Csordás Gábor plébános, karitász igazgató a közelmúltban vele készült interjúban az egyházmegyei karitász jelenlegi helyzetéről, tervekről, elképzelésekről, megvalósításra váró feladatokról beszélt:

http://www.dnyem.hu/index.php/item/3378-300-m2-es-raktarral-osszesen-70-m2-alapteruletu-irodakkal-kiszolgalohelyisegekkel-rendelkezo-kozponttal-gazdagodott-az-egyhazmegyei-karitasz

Kovács Ágnes

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

https://fb.watch/4RBGPj7JIi/ Egy hajléktalan gyönyörű fohásza

Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik!(Gyökössy Endre)

A Szent József karitászcsoport 2013.december 22. alakult Mátészalkán.   A Karitász, mint a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete tevékenységével az Egyház társadalmi tanításával összhangban gondoskodik a társadalomban hátrányos vagy krízishelyzetbe került személyekről. Az mátészalkai karitász közszolgálati tevékenységének alapja a szolidaritás, melynek értelmében mindenkinek meg kell adni a felemelkedéshez, az emberibb élethez, egyenlőbb esélyekhez szükséges segítséget, aki – bármilyen okból – a társadalom peremére szorult. Jelenleg több mint 100 családnak nyújtunk rendszeres támogatást, nem csak Mátészalkán, hanem a hozzánk tartozó filiákban is: Paposon, Jármiban, Nagydoboson, Ópályiban, Nyírparasznyán, Kocsordon, Nyírmeggyesen és Szamosszegen. A karitász szervezésében évente kétszer, húsvétkor és karácsonykor van nagyobb élelmiszergyűjtés és osztás is, emellett folyamatosan gyűjtünk ruhaneműt és használati tárgyakat, melyek a rászorulók között kerülnek kiosztásra. A megyei karitásztól kapott adományokból lehetőségünk nyílt több családnak vetőmagcsomagot biztosítani, az idősebbek számára Prospan/Béres cseppet és évente egy család számára fél évre elegendő pelenkát adni. A Fatimai engesztelő imaesteken Karitász emblémával ellátott tárgyakat árulunk, ezzel a bevétellel is gyarapítjuk a rászorulók megsegítésének lehetőségeit. A Széchenyi István Katolikus iskola második és ötödik osztályos rászoruló tanulóinak biztosítjuk az iskolakezdéshez szükséges füzet és ceruzacsomagot. Decemberben gyerekeket választottunk ki, akiknek az osztályfőnökök segítségével összegyűjtjük, hogy milyen ruhaneműre, cipőre van szüksége. Az adakozni kívánók kiválaszthatják a templomban elhelyezett karácsonyfáról a díszt, ami tartalmazza, hogy a gyermek milyen karácsonyi ajándékot kapjon. Az idei évben 10 gyermek számára biztosítunk üdülést Fonyód-ligeten. Jelenleg az Élelmiszerbanknál megpályázott Tescos project keretében naponta (keddtől szombatig) tudunk kenyeret adni a rászorulóknak. Az idei évre tervezzük a gyermeknapot és a családi napot is, valamint a karácsonyi közös ünneplést is.

Ön akár segítségre szorul, vagy mások számára kér segítséget, akár lehetőséget keres a segítségnyújtásra: nálunk jó helyen jár! Csoportunk minden tagja, kivétel nélkül, eddigi munkáját jótékonysági alapon, szívvel-lélekkel végezte.

Adományozóink és munkatársaink szeretetéért, áldozatos munkájáért az Isten áldását kérjük.

 

Szakács Ágnes

Csoportvezető

Szent József karitász csoport

 

“Szabadítsd fel magad a szárnyalásra! Aki nem tudja szeretettel szétosztani az Isten által rábízott anyagi javakat, az elvész. Ugyanis minden, amit birtokolsz, olyan, mint egy nagy csomag: magaddal kell cipelned, ezért nem tudsz szárnyat bontani, lehúz és kimerít. „ Böjte Csaba

 

Karitász Találkozó-Napkor

Karitasz Nap, Napkor, 2016. július 2.

Karitász Karácsony-Széchényi István Katolikus Általános Iskola

Karitász Karácsony

Elveszítettük szeretett, mindig segítő Munkatársunkat, EMBERtársunkat, Lajoskát.

Legyen örök hona Isten szent országában.

Lajoska