Rózsafüzér Társulat

,,Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta” – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség szeptemberi rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek.  Szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után.  Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta.  Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok,  mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak.  Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” (Lk 23,24-31) 

Elmélkedés

Jeruzsálemben számon tartják azt az útszakaszt, ahol Jézust – vállán a kereszttel – kivezették a Golgotára, hogy végrehajtsák az ítéletet. A Jeruzsálembe zarándokló hívek imádkozva, tisztelettel végigjárják ezt az utat, a Keresztutat. Az imádkozó keresztény számára – akár a Rózsafüzért imádkozza, akár a keresztúti ájtatosságot végzi, nemcsak néhány méteres útról van szó. Ez Jézus megváltói szolgálatának útja. Betlehemben kezdődött az életút, amikor az Isten Fia emberként megszületett. Először Mária karján, majd „saját lábán” járta közöttünk az útját, hirdette evangéliumát, gyógyította testi és lelki betegségeinket. Közöttünk járt, egészen a Golgotáig, ahol értünk keresztre feszítették.

Jézus „értünk” – „értem” járta végig keresztútját, Nekünk szerzett gyógyulást. … Nekem is Krisztus nyomában kell járnom, hogy életutam végén, bármin is visz az keresztül halálom napjáig, halljam a krisztusi ígéretet: „Még ma velem leszel Atyám országában.” Amikor a Keresztúti ájtatosságot végezzük, amikor a Rózsafüzért imádkozzuk, vagy amikor az értünk keresztjét hordozó Jézusra tekintünk, a mi életutunk egyenesedik, kap bátorítást és a Szentlélek kegyelmét.  

Bármilyen kegyetlen is Jézus keresztútja, bármilyen hangos is az ellenség hangja, jelen van ott az emberi szolidaritás, a segítséget nyújtó jóság is. Jézus elfogadja Cirenei Simon segítségét, Veronika kendőt nyújtó bátorságát, édesanyja hűséges tekintetét. A mi utunkon is találkozunk jó emberekkel, akik készek segíteni. Vegyük észre, fogadjuk el, és legyünk érte hálásak. Ha pedig mi találkozunk szenvedő, keresztjét hordozó embertársunkkal, legyünk találékonyak és bátrak, ne menjünk el mellette részvét, segítő szeretet nélkül.

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor

Nyugalmazott püspök – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Rózsafüzér, a lélekre ható gyógyszer

2022.aug.30. 10:52

A lélek gyógyszere

Szokatlan „találmánnyal” jelentkezett Horváth István Sándor, azaz István atya, aki korábban zalalövői plébánosként, jelenleg a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkészeként szolgálja Istent és az embereket.

Rózsafüzért ajánl mindenkinek.  A sokak által ismert és használt kis tárgy egyediségét az adja, hogy a csomagolása gyógyszeres dobozhoz hasonlít. A füzér fából készült, semmi műanyag, semmi giccs!

Érdekesség, hogy a kartondoboz rejt magában egy „betegtájékoztatót” is, amely részletesen ismerteti az imádkozás célját, az alkalmazás módját, a lehetséges „mellékhatásokat”, valamint azt is, hogy az egyes szemekre melyik imádságot és titkot kell mondani. A leírás alapján azok is könnyen megtanulhatják a rózsafüzér imádkozását, akik számára eddig ez nem volt ismert.

Az ajánlóban szerepel, hogy a rózsafüzér imádkozása javasolt egészséges embereknek, testi- vagy lelki betegségben szenvedőknek, gyermekeknek, fiataloknak, időseknek egyaránt. A javallat szerint minden rózsafüzér-imádságot érdemes valamiért, valakiért felajánlani.

István atya féltő intésként felhívja a figyelem arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket! Azokat változatlan adagolásban kell alkalmazni!

A kedves ötletesség szívmelengető ajándék lehet szeretteinknek, magunknak, vagy olyan ismerőseinknek, akik billegnek a hit és hitetlenség mezsgyéjén.

A rózsafüzérrel kapcsolatban készült István atyával egy kedves, alig több mint egy perces kisfilm is, ami itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=mFKsHnMF4Ck

—————————————————————————————————————–

István atyáról

Az 1969-ben született István atyának nem ez az első szokatlan, vagy inkább újszerű próbálkozása az emberek megszólítására, arra, hogyan forduljanak Isten, az Evangélium felé.

Zalaegerszegen született, a pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett, Szombathelyen tanult teológiát. 1994-ben szentelték pappá. Az ország több településén szolgált káplánként, plébánosként, püspöki titkárként és a püspöki konferencia titkárságának irodaigazgatójaként. Három évig Rómában egyházjogot tanult, majd Zalalövőre került plébánosnak, 2021. augusztus 1-jétől pedig a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkésze.

István atya termékeny egyházi író is. Zalalövői plébánosként már mintegy tíz könyve jelent meg. Szerzőként jegyez néhány okostelefonon elérhető elektronikus egyházi kiadványt is. A 2000-es évek derekán kitalálta, hogy e-mailekben küldi el a napi evangéliumot azoknak a híveknek, akik a templomi misékről bármilyen okból lemaradnak. Azóta több operációs rendszerre is kifejlesztette szolgáltatását, a naponta küldött Napi e-vangéliumra is roppant könnyű feliratkozni, csupán egy „Evangélium feliratkozás” üzenetet kell elküldeni a katolikus.hu címre.

Érdemes kipróbálni és olvasni, csak gazdagodhatunk vele.

B. A.

,,Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak” – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség augusztusban imádkozott rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

„A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, s odagyűjtötték köré az egész helyőrséget.  Megfosztották ruhájától, bíborszínű köntöst adtak rá. Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Közben leköpdösték, fogták a nádat, s verték a fejét” (Mt 27,30). 

Elmélkedés

A katonák, eleget tettek a parancsnak és megostorozták Jézust, rámérték az előírt 39 korbácsütést, de ez nekik nem volt elég, a „maguk örömére” gúnyt űztek Jézusból. „Királynak mondtad magadat? Mi majd gondolkodunk királynak kijáró jelvényekről és tiszteletről.” – A koronát tövisekből fonják, királyi palástként mocskos katonaköpenyt terítenek rá. Így élik ki a katonák szadista ösztöneiket, gúnyt űznek a szenvedő emberből.

A szemébe mondott gúnyos és becsmérlő szavak, a fejére tett töviskorona tövisei Jézus Szívét érik el, az emberekért égő isteni szeretetet csúfolják meg. Ez nemcsak a múlt. Jézus tövissel való megkoronázása ma is folyik a világban. A bűnök, amelyek elárasztják az életünket, az Élet ajándékaival való cinikus visszaélések, a gyűlölködés állandó jelenléte emberi közösségekben, … mind-mind Jézus Szívéig érnek.

„Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék” (Mt 27,31). Jézus tovább megy a Golgotára, ahol keresztre feszítik. Karjait kitárja, szívet megnyitja, hogy Szívébe fogadja és gyógyítsa a beteg világot. … Mi is általa és benne gyógyulunk meg.

A fényes Istenarcot vér s fájdalom fedi:

Mint küzdő szörnyű harcot, hallgatva hirdeti.

A főn, mely égi bérre, százszorta érdemesb  …

Szúr vad tövis fűzére, így még dicsőbb, nemesb.

Ó Isten Egyszülötte, mindenható király,

S most győz a düh felette, csúfos halált kínál.

Nincs benne semmi épség, letört virág a test,

S mégis mily égi szépség, mit rózsa pírja fest.

Alázva, törten állok a kereszt alatt,

E könny legyen a zálog, mily hőn sirattalak.

E könny szívem tanúja, hogy már híven szeret.

Ó vedd szívedbe újra, itt adj örök helyet. (Hozsanna 61. sz. ének)

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Pozsonyi Ágnes:
Ima Rózsafüzér Királynéjához..

Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk –
Légy Fiadnál szószólónk!

Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!

Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!

A rózsafüzér jót tesz a szívnek

A rózsafüzér imádkozása közben minden katolikus hívő érzi, hogy megkönnyebbül a lelke, most azonban tudományosan megállapították, hogy a rózsafüzér jót tesz a szívnek. Azt eddig is tudták, hogy a jóga gyakorlatok a szervezetben nyugalmat idéznek elő, de hogy a rózsafüzér imádkozása szabályozza a lélegzést és a szívverést, azt csak most bizonyították be tudományosan. Az erre vonatkozó közlés nem kisebb forrásból, mint a tekintélyes British Medical Journalból származik.

A milánói Corriere della Sera napilap egész oldalas cikkben számol be a felfedezésről. A kutatás Luciano Bernardi professzor kezdeményezésére, a páviai egyetemen indult meg, az oxfordi Radcliffe és a firenzei Santa Mária Nuova kórházak, valamint a lengyelországi gdanski egyetem közreműködésével, egészséges szervezetű önkéntesek segítségével. A kutatók figyelmét az a felfedezés keltette fel, hogy a rózsafüzér elimádkozása során a percenkénti önkéntelen 14 lélegzetvétel 6-ra csökken.

Gyakorlatilag a rózsafüzér imádsággal a lélegzés szinkronba kerül a szívdobogással és a vérkeringéssel – jelentette ki Simoné Cencetti doktor, a firenzei Santa Mária Nuova kórház belgyógyásza, a kutatómunkáról írt beszámolóban. A kísérletben részt vett önkéntesek lelassult szívverését elektrokardiogram jelezte, vérnyomásukat pedig szabályos időközökben mérték. Az orvostudományban eddig nem remélt eredményeket érhetnek el a rózsafüzér imádkozásával, elsősorban olyan szívbetegeknél, akik szívverését csak gyógyszerek alkalmazásával tudták szabályozni – mondotta a milánói Seregno kórház kardiológus főorvosa.

A kutatásról beszámoló Corriere della Sera cikke végül megemlíti, hogy a rózsafüzér imádságának alapformáját a keresztes lovagok terjesztették el Európában, akik az araboktól vették át azt, azok pedig még korábban a tibeti buddhista szerzetesektől és a hindu jógiktól tanulták.

,,Jézus, akit érettünk megostoroztak” – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség júliusban imádkozott rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

„Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei tanácsot tartottak és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Megkötözték, elvezették, és átadták Pilátus helytartónak” (Mt 27,1-2).

Pilátus ítélete

Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” „Te mondod” – felelte Jézus. A főpapok és vének vádjaira azonban nem felelt semmit. Erre Pilátus így szólt hozzá: „Nem hallod, mi mindennel vádolnak?” De ő egyetlen vádjukra sem felelt. Ezen a helytartó igen meglepődött. Az ünnep napján a helytartó szabadon szokott bocsátani egy rabot, a nép kívánsága szerint. Volt akkor egy hírhedt rabjuk, Barabásnak hívták. Pilátus kérdést intézett hozzájuk: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak?” Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták kezére. A főpapok és a vének felbujtották a népet, hogy Barabást kérje ki, Jézusnak pedig kívánja halálát. A helytartó tehát föltette a kérdést: „Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül?” „Barabást!” – kiáltották. Pilátus tovább kérdezte: „Hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak, mit tegyek?” Mind azt kiabálták: „Keresztre vele!” „De hát mi rosszat tett?” – kérdezte. Annál inkább ordították: „Keresztre vele!”  24Pilátus látta, hogy nem megy semmire, sőt a zajongás még fokozódik is. Vizet hozatott, s a nép szeme láttára megmosta kezét: „Ennek az igaz embernek vére ontásában én ártatlan vagyok – mondta. – Ti lássátok!” Erre az egész tömeg zúgta: „Vére rajtunk és fiainkon!” Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre” (Mt 27,11-26).

Elmélkedés

A Getszemáni kertben történt lelki szenvedés után a megostorozás Jézus testi szenvedéseinek kezdetét jelenti. Pilátus átadja őt a katonáknak, akik az „ostorozással”, a testi büntetéssel kezdik Jézus gyötrését, amelynek vége a keresztre feszítés. Az ostort, a kalapácsot, a lándzsát emberek fogják, emberek kiabálják, hogy „keresztre vele!” Mennyi szenvedést él át ezen az úton Jézus, akit érettünk megostoroztak, akit mi is „ostorozunk” bűneinkkel nap mint nap. …

Életünk folyamán, valamilyen formában mindnyájan találkozunk szenvedéssel. Különböző okozói vannak ezeknek, olykor konkrét emberek állnak mögötte. Mennyi bajt tudunk egymásnak okozni, szeretetlenséggel, csak a magunk hasznát kereső önzésünkkel, vagy éppen tudatos rosszakarattal.

Van, amikor a bajnak, a betegségnek, vagy az életünket megnehezítő állapotnak éppen magunk vagyunk vagy voltunk az okozói. A rendetlen életmód, egészségünket károsító szokások, vagy meggondolatlan vállalkozásaink nyomait hordozzuk testükben, és azok árnyékolják be életünket.

És van nagyon sok baj, betegség, szenvedés, amivel találkozunk életünkben, de nem tudjuk megnevezni okozóját környezetünkben. Bizony az életünk, az egészségünk törékeny, ebben a testben kell azt megélni. Mindent meg kell tennünk ezek gyógyításáért emberi eszközeinkkel, de nem hagyhatjuk, hogy ezek maguk alá nyomjanak minket.

Jézus viszi a keresztet, átéli annak minden szenvedését… De ahogyan olvassuk Péter apostol első levelében (1 Péter 2,23): „Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmakat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Elfogadta Cirenei Simon segítségét, megjutalmazta Veronika figyelmességét, vigasztalta a siránkozó asszonyokat. Fölvitte a keresztre minden nyomorúságunkat, hogy föltámadva nekünk is életet ajándékozzon.

A fájdalmas olvasót imádkozva – a titkokat ismételgetve – lélekben beállunk Máriával együtt a menetbe, ahol Jézus viszi a keresztet „értünk”. Már nem is külső szemlélői, hanem résztvevői vagyunk ennek az útnak. Szenvedéseink Jézus áldozatának lesznek részesei, és Jézus győzelmében, feltámadásában találják meg értelmüket (jutalmukat).

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

,,Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség júniusban imádkozott Rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

Ima a Getszemáni kertben. (Lk 22,39-46)

„Ezután kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket: „Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” Aztán odébbment, úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” Megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta az imát, és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”

Elmélkedés

Az utolsó vacsora után Jézus elindul a szenvedése útján. Ennek első állomását idézi fel a fájdalmas Rózsafüzér első titka: Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az áruló és a katonák még távol vannak, szenvedése a lelkében zajlik le. „Halálos szomorúság fogta el lelkemet”- mondja Jézus. Mi-mindent rejtenek ezek a szavak… Hogy mi játszódik le Jézus istenemberi lékében, csak a Mennyei Atya látja. Az evangélista is csak érzékeltetni tudja ezt a szenvedést titokzatos szavaival: Halálfélelem kerítette hatalmába, … Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre.

Amikor imádkozzuk a fájdalmas olvasót, igyekszünk Jézus közelében maradni, szemlélni az ő megoldását és erőt, kegyelmet nyerni a magunk keresztjeinek hordozásához. Életünk, Krisztuskövetésünk útján bizony lelki szenvedések, félelmek, kudarcok, szomorúság terhelik lelkünket. Máriával Jézushoz szegődünk, hogy segítsen rajtunk.    

Mit tanulhatunk a vérrel verítékező Krisztustól? Milyen a jézusi megoldás? Ő maga mély imába kezd. Közvetlen kapcsolat ez a Mennyei Atyával, és társaitól is imát kér.

„Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” Ilyen Jézus imája. János evangélista lejegyez egy másik esetet is. A jeruzsálemi templomban, amikor a rá váró szenvedésről beszél, Jézus így sóhajt föl: „Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre szózat hallatszott az égből: „Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem” (Jn 12,27-28). Ezzel az Atyai garanciával viseli Jézus a lelki szenvedését, és ezzel indul a keresztútra is.

Az apostoloktól együttérzést kér, hogy vele legyenek imájukban. A tanítványok is elkísérték. „Amikor odaért, kérte őket: „Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!” Amikor alva találja őket, újra és újra ismétli: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”

Vessünk egy pillantást a három kiválasztott apostolra, akiket magával visz Jézus. Nem segítséget vár tőlük, csak annyit, hogy vele legyenek, hogy ráhangolódjanak szenvedésére, valamit megérezzenek lelkének küzdelméből, és így védjék magukat. Mert Jézus sorsa érinti minden tanítványát, és aki együtt érez a szenvedővel, kegyelmet kap és kegyelmet közvetít.

Egymást is így segíthetjük szenvedéseinkben. A Rózsafüzért imádkozva ebbe az erőtérbe, a Szűzanya és az Üdvözítő Jézus erőterébe kapcsolódunk be.

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szent László Imaszövetség májusi elmélkedésének rózsafüzér titka – Jézus! aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

kovacs.agi

Az emmauszi tanítványok. (Lk 24,13-35)

„Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt.  Az eseményekről beszélgettek.  Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni.  Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.” Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.”

Elmélkedés

A húsvéti ünnepek körében felidéztük az Utolsó vacsora emlékét, és megünnepeltük az Eucharisztia alapítását. Jézus ebbe a szent cselekménybe – a szentmisébe – rejtette bele életét, értünk vállalt halálát és föltámadását, hogy velünk maradjon, hogy útitársunk legyen és tápláljon minket életünk útján. Ezt a gazdagságot foglalja össze a Világosság Rózsafüzér ötödik titka: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”.

Az Emmauszba hazafelé tartó két tanítvány nagyon hasonlít hozzánk. Lelkesen csatlakoztak Jézushoz, hallgatták tanításait, örültek csodáinak …, de amikor az események más irányt vettek, Jézus a keresztutat járta, és meghalt a kereszten, amikor nem az ő várakozásaik szerint történtek a dolgok, szomorúan, csalódottan hagyják el Jeruzsálemet, mennek vissza falujukba.

Ezen az úton, ebben a lelki állapotukban csatlakozik hozzájuk a feltámadt Krisztus. Szóba elegyedik velük, meghallgatja, őket kérdez és magyaráz, és a két szomorú ember lelke ismét fényesedik. Amikor pedig asztalhoz ülnek, és Jézus a kezébe veszi a kenyeret, fölismerik, hogy az élő Krisztus volt az útitársuk. Rögtön vissza is mennek a társaikhoz, hogy megosszák vélük örömüket.

Mi is az emmauszi utat járjuk… Jézushoz kapcsoltuk életünket, Krisztus követői vagyunk, de ez az út nem olyan sima, nem olyan könnyű, mint ahogy mi elgondoltuk … Akadályok, próbatételek kísérik utunkat, elfáradunk és besötétedik körülöttünk a világ. Jézus azonban ezen az úton is velünk van, útitársunk még akkor is, ha a szemünk elhomályosodik, amikor az élet hamis fényei félrevezetnek bennünket.

Szent II. János Pál pápa azt Írta: Amikor a Rózsafüzért imádkozzuk, Mária iskolájába iratkozunk, hogy fölismerjük, és megtanuljuk követni Krisztust, aki köztünk maradt az Eucharisztiában, hogy útitársunk és lelki táplálékunk legyen.

Életünk emmauszi útján biztos útmutatónk Mária és az ő Rózsafűzére. Napról napra ajkunkra vesszük az imádság szavait. A Szentírás szavai, az imádkozó Egyház fohászai ezek, így kísér bennünket Krisztus. Gyógyítja sebeinket, nyitogatja szemünket, melengeti lelkünket, hogy fölismerjük Őt az Eucharisztiában.

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉR

EEzt az imádságot Jézus Vilniusban, 1935-ben diktálta le Fausztina nővérnek. A következő kinyilatkoztatásokban megmutatta értékét és hathatóságát, és hozzáfűzte ígéreteit.Ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus “Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét”, egyesülünk az Ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor fölajánljuk az Atyaistennek az ő “szeretett Fiát”, a legerősebb motívumhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk. Saját magunkért és az egész világért könyörgünk.A “nekünk” az imádkozót jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni.Azonban az “egész világ” az minden ember, aki a földön él és a tisztítótűzben szenvedő lelkek.Amikor e rózsafüzér szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, amely – a bizalom mellett – a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.”Úgy tetszik nekem – ígérte Jézus – hogy megadjak mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem” (N 1541) és hozzátette: “ha az (….) megegyezik akaratommal” (1731)A részletes ígéretek a halál órájára vonatkoznak: a boldog és nyugodt halál kegyelmét jelentik. Ezt a kegyelmet nemcsak azok kérhetik, akik bizalommal és kitartóan imádkozzák a rózsafüzért, hanem a haldoklók is, akik mellett mások e rózsafüzér szavaival imádkoznak.”A papok – mondta Jézus – úgy fogják a bűnösöknek ezt nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét (N 687). Legalább egyszer, de olyan hozzáállással, amely egyezik az ima tartalmával, elsősorban hittel, bizalommal és alázattal, valamint őszinte és mély bűnbánattal.

A Szent László Imaszövetség áprilisi elmélkedésének rózsafüzér titka – „Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

kovacs.agi

Jézus színeváltozása. (Lk 17,1-9)

„Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.”  Amíg beszélt,  hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott:  „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!” 

Elmélkedés

Jézus fölviszi három apostolát egy magas hegyre imádkozni, és ott természetfeletti élményben volt részük. Jézusból, Jézus világából olyasmit láttak, tapasztaltak, amit csupán testi szemükkel nem láthattak. Egy pillanatra megnyílt a szemük – a lelkük – és meglátják Jézust isteni ragyogásában, úgy ahogyan majd a mennyországban láthatjuk. Péter ámulatában csak annyit tud mondani: „Jó nekünk itt lennünk!”

Nem Jézus változott át, hanem az apostolok szeme, szíve nyílt meg, hogy Jézusban felismerjék az istenit, a teljességet, hogy aztán ebben a tág dimenzióban kövesség Jézust és végezzék apostoli szolgálatukat. Mert most a hegyről lejönnek és mennek tovább a Golgota hegyéig, ahol majd tanúi lesznek Jézus keresztáldozatának és feltámadásának. Ez Jézus dicsőségének teljes képe. A Tábor hegyi élmény erre készíti fel az apostolokat.

Két kijelentés hangzik el. Az Atya tanúságtétele Jézus mellett: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” És Péter apostol önkéntelen vallomása: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” 

Az első mondat alapvető hitvallásunkra vonatkozik. Jézus, az Atya kedves Fia, az üdvösség útján vezet bennünket, és most húsvétra készülve a csúcsra tartunk vele. Őrá hallgatva, hűségesen követjük, hogy részesei legyünk feltámadásának örömében.

Miközben éljük mindennapi keresztény életünket, végezzük munkánkat, imáinkban az Istenhez emeljük szívünket, a szentmisékben Krisztus vendégei lehetünk, ezek mind-mind táborhegyi kegyelmek és ajándékok számunkra. Vendégei vagyunk Krisztusnak, aki emberré lett értünk, hogy magával vigyen bennünket isteni dicsőségébe. Miközben ajkunkra vesszük az ima szavait, töltsön el a Tábor hegy öröme. Jó nekem az Úrhoz tartoznom, jó nekem az általa adott hivatásban élnem, jó nekem az Atya szeretett gyermekeként járni, kelni, élni ebben a világban.

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

FEBRUÁR

Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét – A Szent László Imaszövetség februári  elmélkedésének rózsafüzér titka

kovacs.agi

A kánai menyegző. (Jn 2.1-10)

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt.  Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”  Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való – a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták –, hívatta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne. 

 Elmélkedés 

A Világosság Rózsafüzér második titka Jézus első csodáját idézi figyelmünkbe, mégpedig azzal a magyarázó mondattal, hogy ott és ekkor „kinyilvánította isteni erejét”. Az evangéliumok Jézus sok csodájáról számolnak be, ez az első azok közül, de nemcsak ezzel emelkedik ki a többi közül. Általában csodát akkor tett Jézus, amikor valami nagy bajból kellett kiszabadítani az embereket. Betegség – halál – vihar – nagy bűnök, stb. Itt más a környezet. Jézus elmegy egy menyegzőre, hogy együtt ünnepeljen, örüljön a családdal. Mária is ott van. Ő észreveszi azt, ami a jó hangulatot elronthatja, és Jézushoz fordul, hogy segítsen. Kellemetlen, ha egy ilyen jó hangulatú lakomán elfogy a bor, de messze nem olyan nagy baj, mint amelyekből Jézus csodával menti ki az embereket. Jézus mégis segít. Mert itt nem a boron van a hangsúly, hanem a házasságon és az ebből fakadó öröm biztosításán. Ez igazán pozitív csoda, minden eleme tanítást, útmutatást tartalmaz a házasság örömének (boldogságának) megőrzéséhez.

Nem véletlenül ez az egy csoda képviseli a világossá rózsafüzér titkai között Jézus csodatévő hatalmát. Mert a legalapvetőbb emberi közösséget, a családot állítja a figyelem középpontjába, és azt erősíti meg jelenlétével és a csodával. Házasság – család – apaság – anyaság – emberi életünk alapvető valóságai, és boldogságának forrásai. Az Üdvözítő közöttünk akar lenni, és ha „fogytán van a borunk” isteni erejével, kegyelmével segít.

Február hónapban – a Szent László imaközösség keretében – ezzel a titokkal imádkozzuk a rózsafüzérünket.  A házasság és a család „hivatását” szemléljük és kérjük, hogy Jézus és a Szűzanya most is látogassa meg családjainkat és segítsenek megérteni értékét és megélni örömét.

Katolikus hitvallásunk szerint a házasság szentség. Két ember szövetségéhez meghívják Jézust, hogy legyen közöttük és áldja meg családjukat. A szentségi házasság már nemcsak két jó szándékú ember ügye, hanem az embert üdvözítő Jézus Krisztusé is.  Amely családban rendszeresen elhangzik a közös ima, ott velük van Jézus anyja, Mária is. A Szűzanya anyai gondosságával észreveszi, ha folytán a „boruk”, közbenjár értük Fiánál, és figyelmeztet: „Tegyétek, amit Ő mond nektek!” Megmutatja az utat, mert Jézus útja a földi életünkben is az üdvösség útja.

Mindennapi szomorú tapasztalat, hogy a szépen és jól indult házasságok idővel elszürkülnek, a szeretet és hűség bora megfogyatkozik, és már nem elég, hogy a családot örömben és felelősségben összetartsa. A Jézussal és Máriával fönntartott közösség, a rendszeres ima, megtartó erő a családokban. Látva a környezetünkben élő családokat, de tágabb értelemben is, világunk állapotát, és a családok helyzetét, megerősít bennünket abban, hogy naponta ajkunkra vett ima szavaival kérjük a segítséget….

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2022.JANUÁR

Egyed Bernadett Rita OP: A rózsafüzérről mindenkinek

KULTÚRA – 2022. január 29., szombat | 15:11

A szerző domonkos rendi szerzetesnővér, könyvében bemutatja a rózsafüzér imádságot mindazoknak, akik most találkoznak vele először, vagy még kezdők a lelki életben. Ám hasznos lehet azoknak is, akik régóta nem imádkozták a szentolvasót.

Rita nővér kiemeli: a keresztény lelki élet három imamódja jelenik meg a rózsafüzér imádságban, így a szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődés. A szentolvasó olyan összetett imaforma, amelyben ezek a megnyilvánulások az imádság három árnyalatát tárják elénk. Az Istenhez fordulásunkban sokféleképpen fejezhetjük ki magunkat, éppen úgy, ahogyan a hétköznapi életben embertársainkkal kapcsolatban is. Mindegyik imamód rendelkezik valamilyen egyedi jellegzetességgel, ám közös pontként lelhető fel az imádság, ami jelen esetben a rózsafüzér ima.

A szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődő imádság átjárják egymást, közösen léteznek benne.

A rózsafüzér lehet imádság, paraliturgikus szertartás, ájtatossági gyakorlat.

A könyv írója történeti áttekintésében emlékeztet rá: a rózsafüzér egyik sajátossága, hogy az imák ismétlődnek benne. Ennek eredete egészen a remetékig nyúlik vissza, akik a nap folyamán többször ismételgették az Úr imáját, a Miatyánkot. Remete Szent Pálról feljegyezték a kortársai, hogy az imák számlálására magokat vagy apró köveket használt. Remete Szent Antalról pedig úgy tudjuk, csomózott zsinórja volt. A rózsafüzér elnevezést egyrészt egy XIII. századi legendához kötik, melyben megemlítenek egy Szűz Máriát tisztelő embert, aki gyakran rózsákból font koszorúval díszítette a Szűzanya szobrát. Egy látomásban üzenetet kapott a Szűztől: inkább imádkozza el ötvenszer az Üdvözlégyet, mert az imák a Szűzanya kezében rózsákká változnak, amiből ő maga fonja a legszebb rózsakoszorút.

A rózsa a keresztény szimbolikában Szűz Mária virága, a koszorú pedig az örök életet jelképezi.

A XV. század második felében a Domonkos-rendi Alanus de Rupe (1428–1475) írt le egy Szent Domonkoshoz fűződő legendát. A Szűzanya egy rózsafüzért nyújtott át Szent Domonkosnak, hogy az eretnekek elleni küzdelemben segítségére legyen. A későbbi pápák tőle eredeztetik a szentolvasó imádságot.

Rita nővér leszögezi: a rózsafüzér kemény munka, abban az értelemben is, hogy kitartásra nevel. Gyakran valóban monotonná válhat az ima, mégis ki kell benne tartanunk. „Kitartunk, mert másnak talán segíthetünk vele, Jézus elé vihetjük az ügyét. Igen, a rózsafüzér imádság kitartásra ösztönöz, fegyelemre és összpontosításra tanít. Megtanít arra, hogy figyeljek a másik emberre, a saját magam jelzéseire, de főként Márián keresztül Jézus Krisztusra, aki az egyedüli utunk az Atyához. A rózsafüzér elvezet minket Istenhez, ha hagyjuk, hogy kézen fogjon bennünket a Boldogságos Szűz. Ő megtanít bennünket az igazi imádságra.”

Azzal a kifogással kapcsolatban, hogy a rózsafüzér túl hosszú, elimádkozására nincs időnk, a szerző kifejti: mindennap vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nem csinálunk semmit, pedig az üresjáratokban éppen imádkozhatnánk is. A rózsafüzér „remek ima, mert bárhol és bármikor végezhető”. Nincs időhöz, helyhez kötve, imádkozhatjuk a csendes, üres templomban, de a zsúfolt buszon vagy metrón utazva is. Sőt vezetés vagy főzés, takarítás, vasalás közben is. „A tevékenység és a rózsafüzér ritmusa képes nagyon hamar összhangba kerülni, ami segítheti az imádkozást. A mindennapi tevékenységben Istenre gondolok, általa megszentelődöm, így ekkor is Jézussal vagyok. Az így létrejött imádságban a profán tevékenység mintegy megszentelődik.”

Természetesen mint minden fohászt, a rózsafüzér imádságot is felajánlhatjuk valamilyen szándékra: „a családban vagy a környezetünkben mindig akad olyan ember, helyzet, akiért vagy amiért imádkozhatunk”. Merjünk kérni, és kérjük Istentől azt, ami embertársunk számára a legjobb.

Szemlélhetjük imádkozás közben Jézus, a Szűzanya, a Szent Család, valamelyik szent képét, vagy a titkokat ábrázoló jeleneteket. Ha valakinek van kedve és érzéke hozzá, le is rajzolhatja vagy festheti azt, amit elképzelt. Mivel a rózsafüzér imádsághoz sok szent, pápa, teológus írt elmélkedéseket, ezeket bátran olvasgathatjuk, a magunk tempója szerint. Az elmélkedéseket forgathatjuk magunkban, vagy tovább is gondolhatjuk. A rózsafüzér imádságban mint „máriás” imádságban egyszerű közvetlenséggel szólhatunk Szűz Máriához, ahogyan azt Lisieux-i Kis Szent Teréz tette egyik versében:

„Amikor az életeden elmélkedem, a szent evangéliumban rád merek nézni és közeledni merek hozzád. Nem nehéz elhinnem, hogy a gyermeked vagyok, mert azt látom, hogy halandó vagy és úgy szenvedsz, mint én.”

A kötet szerzője, ismertetve a rózsafüzér történetét, különböző fajtáit, felhívja a figyelmünket: „A Szűzanyához való fordulás nem térít el Jézustól, éppen ellenkezőleg. Minél jobban követjük őt, annál inkább közelebb kerülünk Fiához. A rózsafüzér imádság a Szent Szűz iránti helyes tiszteletre oktat, a fohászokban őhozzá fordulunk.”

Grignon Szent Lajos írta: „Ahhoz, hogy Istenhez felemelkedjünk és vele egyesüljünk, ugyanazt az eszközt kell használnunk, melyet ő választott, hogy hozzánk leszálljon, emberré legyen és velünk kegyelmeit eszközölje. Ez az eszköz a Szent Szűz tökéletes tisztelete.”

Egyed Bernadett Rita OP: A rózsafüzérről mindenkinek
Új Ember Kiadványok – Magyar Kurír

Egyed Bernadett Rita OP A rózsafüzérről mindenkinek című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

Aki a Jordán folyóban megkeresztelkedett – A Szent László Imaszövetség januári elmélkedésének rózsafüzér titka

kovacs.agi

Az új esztendő első hónapjában a Világosság Rózsafüzér első titkát imádkozzuk. Ezt az öt titkot Szent II. János Pál pápa iktatta be a Rózsafüzér titkai közé. Így ír erről a Rosarium Virginis Mariae kezdetű körlevelében:

A világosság titkai

21. A gyermekségtől és a názáreti élettől továbbhaladva Jézus nyilvános működése felé, a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki a világosság. Ő „a világ világossága” (Jn 8,12). Ez azonban különösen megmutatkozik a nyilvános működés éveiben, amikor hirdeti az Ország Evangéliumát. Ha a keresztény közösségnek Krisztus nyilvános életéből öt jellegzetes mozzanatot, mint a világosság titkait kellene kiemelni, úgy gondolom, a következők lehetnek: 1. a Jordánnál történt keresztség, 2. önmaga kinyilatkoztatása a kánai menyegzőn, 3. Isten Országának meghirdetése a megtérésre hívó fölszólítással, 4. színeváltozás, 5. az Eucharisztia alapítása, a húsvéti misztérium szentségi kifejezése.  E titkok mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. Mindenekelőtt a Jordánnál történt keresztség a világosság titka. Itt ugyanis, miközben Krisztus, az ártatlan, aki ‘bűnné’ teszi magát értünk (vö. 2Kor 5,21), megmerül a folyó vízében, megnyílik az ég, és az Atya szava a szeretett Fiúnak nyilvánítja Őt (vö. Mt 3,17), s közben a Szentlélek leszáll rá, hogy ráruházza a küldetést.

Jézus megkeresztelkedése Máté evangéliumából. (Mt 3,13-17)

 Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Elmélkedés

Jézus nyilvános működését így kezdi: beáll a bűneiktől tisztulni vágyó emberek közé. Ő nem a saját bűneit hozza, de belemerül a folyó vizébe, belemerül az emberiség életébe, hogy abból fölemelkedve fölszabadítsa embertestvéreit.

Jelen van itt a Szentháromság. Az Atya szózata hangzik, leszáll  Jézusra a Szentlélek,  Így hitelesítik Jézus küldetését az emberek előtt. „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Ezzel indul Jézus, hogy megkezdje munkáját az emberek között, és a mennyi Atya kedves gyermekeivé fogadjon bennünket a Szentlélek erejében.

Amikor a keresztvíz alá hajtjuk, vagy hajtják a fejünket, a szertartást végző pap szavaival a Mennyei Atya fogad be bennünket gyermekei sorába, Én téged megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez összecseng a Jordán folyónál elhangzottakkal: „Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Így leszünk mi is „az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek örökösei.” Ez a mi keresztény méltóságunk és hivatásunk ebben a világban.

Az új esztendő első hónapjában, januárban a Szent László Imaközösség tagjaival együtt a Rózsafüzérben ezt a titkot ismételjük: Jézus, aki a Jordán folyóban megkeresztelkedett, és elindult, hogy bennünket is az istengyermekség  kegyelmében részesítsen.

Nem tudjuk, mit rejteget számunkra a jövő, ez a titok világosság, útmutatás és reménységünk forrása. Így derít fényt az új esztendőnkre.

Imádkozzál értünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

DECEMBER

2021. december 01., szerda 12:23

Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál – A Szent László Imaszövetség decemberi elmélkedésének rózsafüzér titka

Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál – A Szent László Imaszövetség decemberi elmélkedésének rózsafüzér titka

A tizenkét éves Jézus a templomban. (Lk 2,41-52)

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna.  Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket.  Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein.  Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.”  Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”  Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.”

Elmélkedés:

Mit csinált Jézus Názáretben?

Az evangéliumok végtelenül szűkszavúak. Lukács is csak egy epizódot említ ezzel kapcsolatban, miután leírja Jézus bemutatását a jeruzsálemi templomban. Jézus szülei Jeruzsálemben elvégeztek mindent az Úr törvénye szerint, aztán visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek ott növekedett és erősödött. Bölcsesség töltötte el és Istennek kedve telt benne” (Lk 2,39-40).

Jézus rejtett életet él Názáretben, amelynek részleteit nem ismerjük. De Lukács idézett szavai, és még néhány utalás, megerősítik a teológiai reflexiót arra vonatkozóan, hogy Jézus Názáretben tartalmas időt töltött, küldetésére készült, és ebben “Istennek kedve telt”. Ott formálódik emberi személyisége. Megtanulta szüleinek és környezetének nyelvét, megismerte népének szokásait, kultúráját, élte vallásos életüket. Amit Názáretben átélt, amit tapasztalt, tanult, az nyilvános működésének (mondhatjuk messiási küldetésének) része lett. Jézus emberségében benne van “názáretisége” is. Ennek analógiájára mondhatjuk: minden ember, így a pap életében is benne van, ahonnét jön: a család, a környezet, a közösség, ahol fölnevelkedett.

Mit jelentett Jézus számára Názáret?

A názáreti munka

Van abban valami különös, hogy a Megváltó földi életének 9/10-ed részét munkásemberként töltötte. Így emlegették: “Az ács!” Igazi, hosszantartó, kemény, kenyérkereső munkát végzett. Ha Jézus földi életében dolgozni akart, akkor a munka, legyen az szellemi vagy fizikai, nem valami felesleges teher vagy nyűg az életünkben, hanem az emberi méltóság eleme. Aki hivatását be akarja tölteni, annak szeretnie és tudnia kell dolgozni.

Názáret: jelenlét és életközösség

A názáreti élet legalapvetőbb jellemzője, hogy Jézus sorsközösséget vállalt népével. Egész szívvel “jelen volt” közöttük. Olyan körülmények között élt, mint ők: olyan ételeket fogyasztott, azt a nyelvet használta, olyan ruhában járt. … Megismerte életüket, átélte örömeiket és bánatukat. Mindezt szeretettel, természetes derűvel és örömmel tette. “Otthon volt” Názáretben, a közösségben.

Meg nem alkuvás és magányosság

Jézus honfitársai iránti szeretete, amellyel jelen van Názáretben, nem jelenti azt, hogy föladja önmagát, az ő véleményüktől teszi függővé hivatását. Ezt egyedül hordozza. A templomban elmondott szavai valamit megsejtetnek ebből: “Miért kerestetek? – kérdezte. Nem tudtátok, hogy Atyám házában[2] kell lennem? De ők nem értették, mit akar ezzel mondani” (Lk 2,49-50). Létének, hivatásának titkát egyedül hordozza. Jézus valószínűleg szenvedett az értetlenségtől, mely körül vette, bizonyos értelemben magányos volt, még nyilvános működése alatt is. Ez az emberi értelemben vett magányosság hagyta nyitva teljesen az Atya felé, ezért sohasem volt egyedül. Jézus számára a názáreti 30 esztendő az Isten előtti jelenlétet is jelentette, állandó bensőséges kapcsolatot az Atyával, állandó imádságot. Ebben a párbeszédben érik be küldetésének tudata, messiási öntudata. Jézus úgy vállal sorsközösséget az emberekkel, úgy lesz egészen egy közülünk, hogy közben nem veszíti el önmagát. Magányos, de ez nem üresség, az Atyával van szoros kapcsolatban. Ez a “magányosság” nyilvános működésének is kísérője és erőforrása.

A Szent László imaszövetség keretében, papokért, papi hivatásokért imádkozunk. Ebben a hónapban imádkozzunk családokért, plébániai és templomi közösségekért, ahol hivatások születhetnek, növekedhetnek és érlelődhetnek.

Názáreti Mária és József imádkozzatok értünk, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

NOVEMBER

2021. november 01., hétfő 08:30

Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál – A Szent László Imaszövetség novemberi elmélkedésének rózsafüzér titka

Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál – A Szent László Imaszövetség novemberi elmélkedésének rózsafüzér titka

Lukács evangélista így számol be erről az eseményről (Lk. 2,22-38

Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték a Gyermek Jézust, hogy bemutassák az Úrnak.  Így parancsolja az Úr törvénye: „Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.” (…) Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű, igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát és a Szentlélek   lakott benne.  Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét.  A Lélek ösztönzésére a templomba ment. Mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy a törvény rendelése szerint tegyenek vele,  karjába vette és e szavakkal áldotta az Istent:  „Bocsásd el most szolgádat, Uram,szavaid szerint békességben,  hiszen már látták szemeim az üdvösséget,  amit minden nép számára rendeltél:  világosságul a pogányok megvilágítására és dicsőségére népednek, Izraelnek.” 

Atyja és anyja csodálkozva hallgatták, amit mondott.  Simeon áldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: „Sokak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben: jel, amelynek ellenszegülnek – s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése.” 

Volt ott egy Anna nevű prófétaasszony is, Fánuel leánya, Áser törzséből. Már igen éltes korú volt. Szüzessége után hét évig élt férjével, majd özvegy lett. Már nyolcvannégy éves volt. Nem vált meg a templomtól: éjjel-nappal böjttel és imádsággal szolgált Istennek. Ő is odajött abban az órában, magasztalta Istent és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.

Elmélkedés:

Amikor a Rózsafüzért imádkozzuk – ahogyan Szent II. János Pál pápa tanítja – Mária iskolájában tanuljuk az Istennek szolgáló, Isten ajándékaiból táplálkozó életet. Novemberben a negyedik titkot imádkozzuk a Szent László Imaszövetség keretében, és kísérjük Jézust, aki – most még Mária karján – üdvözítő útjára indul. Mária és József a zsidó vallás előírását követik, amikor gyermeküket elviszik a templomba, de szívük egész szeretetével átélik annak értelmét. Hálát adnak a Gyermekért, és újra felajánlják, összekapcsolják életüket Jézus küldetésével.

Erről a kapcsolatról beszél az idős próféta, Simeon: „Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben,  hiszen már látták szemeim az üdvösséget,” Ez a gyermek. akit Mária a világra szült, és most elhozott a templomba, Üdvözítő minden nép számára. Aki vele találkozik, üdvösségre talál. Ennek az öröme tölti be Mária lelkét, és ez az öröm szólal meg a templomban várakozók ajkán. Jézussal találkozni, Jézushoz tartozni öröm mindenki számára.

Simeon jövendölése azonban tovább mélyíti ezt a kapcsolatot: „Sokak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben: jel, amelynek ellenszegülnek – s a te lelkedet is tőr járja át – hogy így megnyilvánuljon sok szív érzése.” Jézus jele és megvalósítója az emberek üdvösségének. Olyan jel Ő, aki állásfoglalásra késztet, ezért az ellentmondás jele. Ebből részesedik Mária is. A te lelkedet is tőr járja át. A megváltó Jézus élete, áldozata és dicsősége visszhangra talál Mária lékében, együtt érez vele. Mária élete Jézusra hangolt élet őrömben és szenvedésben egyaránt. Ebben mutat példát, és ebben igazi segítségünk.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk krisztus ígéreteire. Ámen

­***

A Szent László Imaszövetséget  Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke alapította 2019 Advent I. vasárnapján azzal a különleges céllal, hogy a tagjai minden nap elimádkozzanak egy tized rózsafűzért, valamint elsőcsütörtökönként szentségimádáson vegyenek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel.

Az imaszövetséghez folyamatosan lehet csatlakozni. Jelenleg több mint ezer hívő ember imádkozik naponta a papi hivatásokért.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debecen-Nyíregyházi Egyházmegye

október 7.

Rózsafüzér Királynőjének ünnepe hálaünnep a Szent Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért.

V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét látta. Szűz Mária segítségének tulajdonítjuk, hogy a csatát a keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a török hatalom hanyatlása.V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1716-ban Péterváradnál is a rózsafüzér imádkozása segítette győzelemre a keresztényeket, ezért XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet, majd XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette.

2021. október 01., péntek 08:09

Akit te, Szent Szűz, a világra szültél – A Szent László imaszövetség októberi elmélkedésének rózsafüzér titka

Akit te, Szent Szűz, a világra szültél – A Szent László imaszövetség októberi elmélkedésének rózsafüzér titka

Szent II. János Pál pápa tanítása:

20. A rózsafüzér titkainak első csoportjára, az örvendetes titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jellemző. Nyilvánvaló ez az Angyali üdvözlettől kezdve, amikor Gábor főangyalnak a Názáreti Szűzhöz intézett köszöntése szorosan kapcsolódik a messiási örömre szóló meghíváshoz: „Üdvözlégy, Mária”. Ehhez a köszöntéshez kapcsolódik az egész üdvtörténet, sőt, bizonyos módon a világ történelme. Ha ugyanis az Atya terve az, hogy Krisztusban foglal újra össze mindent (vö. Ef 1,10), akkor bizonyos értelemben az egész univerzumot érinti az az isteni kegy, amellyel az Atya lehajlik Máriához, hogy Fiának anyjává tegye őt. S viszont: az egész emberiség benne foglaltatik abban a fiat”-ban, mellyel Mária készséges engedelmességgel válaszol Isten akaratára. (…) Örömmel áradó a betlehemi éjszaka, amikor az isteni Gyermek, a világ Üdvözítője születéséről énekelnek az angyalok, és mint „nagy örömet” hirdetik a pásztoroknak (Lk 2,10).

Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény öröm végső indítékaival és mélységes tartalmával való találkozás. Azt jelenti, hogy tekintetünket a megtestesülés titkának fogható valóságára és az üdvözítő szenvedés még homályos jövendölésére szegezzük. Mária elvezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenekelőtt euangelion, ‘örömhír’, melynek központja, sőt lényegi tartalma Krisztus személye, a testté lett Ige, a világ egyetlen Üdvözítője. (Rosarium Virginis Mariae 20. p.)

Elmélkedés:

Az öröm titkai, és ezen belül a harmadik titok: Akit te, szent Szűz, a világra szültél. – Jézus földi születését, karácsony misztériumát idézi: Velünk az Isten, testvérünké lett az Isten Fia. Karácsony ünnepléséből öröm, béke és az élet igenlése sugárzik felénk. Ezt éli meg minden keresztény, minden jó szándékú ember, amikor az egyház megünnepli Jézus születését. Ez nemcsak kellemes hangulat, boldogító érzés, hanem szilárd valóság. Velünk az Isten, közénk jött az Üdvözítő Jézus Krisztus. Ami ígéret volt az Ószövetségben, az valósággá válik, ami az emberi szívekbe él, a vágy a szépre, a jóra és az igazságra, az most elérhetővé lesz. Itt van, velünk van Jézus, akit te, szent Szűz, a világra szültél. Ebben a titokban benne van karácsony minden öröme, minden ígérete és minden lehetősége számunkra. Amikor ezt a titkot imádkozzuk, engedjük, hogy az a szívünkig hatoljon, és közben rendeződik belső világunk.

Szent Lukács evangélista így számol be Jézus születéséről:

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. (…)  Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.
Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” (Lk 2,1-12) 

Karácsonyi örömét, karácsony ajándékát, ebben a mondatban ragadhatjuk meg: Mária ”megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette”. Mária szeretettel fogadta gyermekét, és anyai szeretettel és találékonysággal vette gondjaiba a kis Jézust. Bármilyen mostohák is a körülmények, Ő teszi a dolgát, amit vállalt, és amit rábízott az Isten. Milyen egyszerű és milyen mély értelmű dolgok ezek. Ez a Szűzanya karácsonya! Ez a lelkület és öröm kíséri őt egész életében.

Karácsony liturgikus ünneplése után a mi életünkben is hétköznapok következnek. Sokszor a mi utunk is próbatételek között halad előre, és ha szemünk elől nem veszítjük Máriát, akkor karácsony ajándéka maradandó lesz bennünk is.

A Szent László imaközösség keretében egész októberben ezt ismételjük: „Akit te, szent Szűz, a világra szültél”. Jézuson és az Ő szent Anyján nyugszik meg a tekintetünk, hogy bennünk is megszülessen és maradandó legyen az istenszolgálat öröme.

*****

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Ámen

Bosák Nándor nyugalmazott püspök

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szent Rózsafüzér imájának hatalma van az egész föld felett. Imádkozzunk, hogy megmentsük a világot a veszteségtől. Uram, segíts rajtunk!

Idén is lehet csatlakozni az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez

HAZAI – 2020. szeptember 7., hétfő | 13:40

 2

Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos településén csatlakoztak az eseményhez.

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés októbernek mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket – kérve a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a szervezéshez –, hogy mint az előző években, kapcsolódjanak be idén is a közös rózsafüzér imádságba, lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon.

Mivel ebben az esztendőben október 18-a vasárnapra esik, azt javasolják az iskoláknak, hogy a következő napon, október 19-én, hétfőn tartsák meg a közös imádságot a gyerekekkel. A járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett is reméljük, hogy a közösségek megtalálják a módját az imádságba való bekapcsolódásnak.

A képhez tartozó alt jellemző üres; img1.php a fájlnév

A Szükséget Szenvedő Egyház (ACN International) nemzetközi segélyszervezet kísérőlevelet írt az eseményhez, ami ITT olvasható.

A gyerekeknek szóló levél ITT érhető el.

A letölthető imádság ITT található.

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír

OKTÓBERBEN ÍGY KÖSZÖNTLEK DRÁGA ÉDES SZŰZ ANYÁMRÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZVA HOZZÁD SZÓL AZ ÉN IMÁMHOZZÁD REPES AZ ÉN LELKEM SZERETLEK DRÁGA MÁRIÁMARRA KÉRLEK TÉGED SZÉPEN HALLGASD MEG AZ IMÁM :O MÁRIA ÉDESANYÁNK ELJÖTT MÁR A TE ÓRÁD CSAK EGY SZÓT SZÓLJ SZENT FIADNÁL S MEG MENEKÜL A VILÁG RÓZSAFÜZÉRKIRÁLYNŐJE LÉGY A VILÁG MEG MENTŐJE AJÁNLJ MINKET SZENT FIADNAK FATIMAI SZŰZANYA ÁMEN

Pozsonyi Ágnes: Ima Rózsafüzér Királynéjához

Rózsafüzér Királynéja,sajgó szívek gyógyítójamost hozzád imádkozunk -Légy Fiadnál szószólónk!Szentolvasó minden szemereményünknek igazgyöngye!Te megértő vagy Szent Anyánk,palástodat borítsd ránk!Kölcsönözd hű lelkületed,alázatod, szelídséged!Szent Jegyesed küldjed el!Jó Atyánkkal békíts meg!Ámen

Idén is lehet csatlakozni az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” kezdeményezéshez

HAZAI – 2020. szeptember 7., hétfő | 13:40

 2

Október 18-án, helyi idő szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért és az egységért. Az elmúlt esztendőkben hazánk számos településén csatlakoztak az eseményhez.

Maga a kezdeményezés keresztény közösségektől, Venezuelából indult: miközben 2005 nyarán gyermekek közösen imádkozták a rózsafüzért, a mellettük levő asszonyok kézzelfoghatóan érezték a Szűzanya jelenlétét. Napjainkra ez a kezdeményezés nem csak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon elterjedt. Kiinduló gondolata az a Szent Piótól származó idézet volt, miszerint „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”. Ez a kezdeményezés októbernek mint a rózsafüzér hónapjának kiemelt hangsúlyt adhat.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet hívja a gyermekeket – kérve a tanítókat, hitoktatókat, nevelőket, szülőket, nagyszülőket is, hogy csatlakozzanak a szervezéshez –, hogy mint az előző években, kapcsolódjanak be idén is a közös rózsafüzér imádságba, lélekben egyesülve gyermekek csoportjainak ezreivel szerte a világon.

Mivel ebben az esztendőben október 18-a vasárnapra esik, azt javasolják az iskoláknak, hogy a következő napon, október 19-én, hétfőn tartsák meg a közös imádságot a gyerekekkel. A járványhelyzet miatt elrendelt szabályok betartása mellett is reméljük, hogy a közösségek megtalálják a módját az imádságba való bekapcsolódásnak.

A képhez tartozó alt jellemző üres; img1.php a fájlnév

A Szükséget Szenvedő Egyház (ACN International) nemzetközi segélyszervezet kísérőlevelet írt az eseményhez, ami ITT olvasható.

A gyerekeknek szóló levél ITT érhető el.

A letölthető imádság ITT található.

Forrás és fotó: Országos Lelkipásztori Intézet

Magyar Kurír

,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” – kampány indult a világjárvány leküzdésére

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek ,,Egymillió család, egymillió rózsafüzér” néven indított kampányt a világjárvány leküzdésére. A rendfőnök úgy fogalmazott, globális imaláncra van szükség, amely valóságos hatást érhet el a mennyben.

A Nővérek, akik 32 országban több mint 13 000 idős szegényt segítenek, új kezdeményezést indítottak a koronavírus-világjárvány megszüntetésére. „Az egymillió család, egymillió rózsafüzér” kampányt az 1974-es forradalom és Fatimai Lucia nővér üzenete ihlette.

Sr. Mary Richards szerint a rendfőnök, María del Monte Auxiliadora nővér márciusban írt az egész gyülekezetnek, miután imádkozott a koronavírus-válsághelyzet megszűnéséért, és konzultált a különböző tartományok vezetőivel. A főnővér azt írta:

Azt javaslom, hogy indítsunk globális léptékű „kampányt”, amelynek igazi hatása lehet a mennyben, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárása révén.

Sr. Mary Richards hozzátette: „Az 1974-1975 között zajló portugál forradalom idején Lucia nővér (egyike a fatimai nővéreknek) megkérte Máriát, hogy állítsa meg az erőszakot. Ő azt válaszolta: a forradalom akkor ér véget, ha egymillió család imádkozza a rózsafüzért. Ez ösztönözte María nővért, hogy lépjünk kapcsolatba minél több családdal és annyi emberrel, amennyivel csak lehet annak érdekében, hogy egy családi rózsafüzérláncot alkothassunk.

 
 koronavírust háborús helyzetnek tekinti, amiben nem győzhetünk kizárólag emberi eszközökkel, az imára is szükség van!”

„Sikerül majd bevonnunk egymillió családot?” – kérdezte. – „Csak Isten tudja, de ha a teljes szívünket beleadjuk, a Szűzanya meglátja a jó szándékunkat és megérint minket. Próbáljunk meg alázatos módon cselekedni, és a többit hagyjuk Szeplőtelen Anyánk kezében!” – mondta a főnővér.

A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek huszonkilenc olyan otthont működtetnek az Egyesült Államokban, amelyek az idősebb szegényeket segítik. A vírus következtében tizenegy bennlakót veszítettek el. Fr. Hilary John Rodger nyugdíjas pap, a Deleware-i Newarkban található Jeanne Jugan otthon lakosa volt a negyedik személy, aki meghalt a koronavírus szövődményeiben.

Margaret Regina Halloran tisztelendő anya, a Newark-i lakóhely vezetője így fogalmazott az első haláleset után, amikor a vírus egy nyolcvanhat éves lakó életét követelte:

„Mélyen lesújtott minket kedves lakónk elvesztése, és hat másik lakónk pozitív koronavírusteszt eredménye. A lakók minden otthonunkban családtaggá válnak. Ezért mi, nővérek mindent megteszünk, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, és „családtagjaink” biztonságban, kényelemben élhessenek, ezenfelül pedig szellemi segítséget nyújtsunk, miközben biztosítjuk munkatársaink biztonságát”.

A Nővérek olyan személyekről gondoskodnak, akik a legsebezhetőbbek, így minden lehetséges lépést megtesznek lakóik védelme és gondozása érdekében. Ahogy sok más ápolói otthonban és idősek otthonában, a kihívás rendkívüli. Ám a Nővérek szintet lépnek imakampányukkal, amelyben Szűz Mária szerető közbenjárását kérik.

ITT tudunk csatlakozni az imakampányhoz.

Ahogy sok egészségügyi intézményben, a Nővérek otthonaiban is hiány lépett fel maszkok és egyéb egészségügyi eszközök tekintetében. Kellékek adományozására vagy támogatás szándékával keressék fel a Nővérek oldalát, ahol megkapnak minden szükséges információt!

Forrás: aleteia.org

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!🤗

Ma a Világosság szentolvasó titkait imádkozzuk közösen!

Az első három Üdvözlégyben:
1. Aki megtisztítson minket
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze
3. Aki a Szentségekben megerősítsen

1.Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül; fölment a mennybe,ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,a bűnök bocsánatát; a holtak feltámadását és az örök életet. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól!(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)Amen.

1. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki megtisztítson minket
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

2. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

3. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki a Szentségekben megerősítsen
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorúlnak irgalmadra. Ámen

 

 

FB_IMG_1570773615546

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

1. A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.
 

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében, 
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; 
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették; 
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 
a szentek közösségét, 
a bűnök bocsánatát; 
a test feltámadását 
és az örök életet. Ámen.

2. A nagy, különálló (öreg) szemekre (2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. 
Ámen 

3. A kisebb, csoportos (tábla) szemekre (3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
(titok)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. 
Ámen

4. Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen 
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az Üdvözlégyek között titkokat mondunk

Ö R V E N D E T E S

( hétfőn és szombaton imádkozzuk)
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki hitünket növelje, 
2. aki reményünket erősítse, 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
 
A tizedekre: 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál; 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél; 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál; 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

F Á J D A L M A S

( kedden és pénteken imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki értelmünket megvilágosítsa, 
2. aki emlékezetünket megerősítse, 
3. aki akaratunkat tökéletesítse. 
 
A tizedekre: 
1. aki érettünk vérrel verejtékezett; 
2. akit érettünk megostoroztak; 
3. akit érettünk tövissel koronáztak; 
4. aki érettünk a keresztet hordozta; 
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

D I C S Ő S É G E S

( szerdán és vasárnap imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki gondolatainkat irányítsa, 
2. aki szavainkat vezérelje, 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 

A tizedekre: 
1. aki a halálból feltámadott; 
2. aki a mennybe fölment; 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte; 
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett; 
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

V I L Á G O S S Á G

( csütörtökön imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki elménket megvilágosítsa,
2. aki vágyainkat megtisztítsa
3. aki életünket megszentelje.

A tizedekre:

1. aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett;
2. aki nekünk a Kánai menyegzőn kijelentette önmagát;
3. aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre;
4. aki tanítványai előtt színében elváltozott;
5. aki nekünk az eukarisztiát elrendelte.

rózsafűzér képe

 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? – Tíz tanács II. János Pál pápától

2018. október 6., szombat | 19:31

II. János Pál pápa 2002. október 16-i keltezéssel adta ki Rosarium Virginis Mariae kezdetű, a rózsafüzérről szóló apostoli levelét. Ebben konkrét, gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a rózsafüzér imádkozásának módjával kapcsolatban.

1. A rózsafüzér célja: Krisztus arcának szemlélése

„Krisztus arcára szegezni a tekintetet, fölismerni a misztériumot […] Krisztus minden tanítványának feladata, tehát a miénk is. Miközben ezt az arcot szemléljük, kitárulunk a szentháromságos élet misztériumának befogadására, hogy mindig újra megtapasztaljuk az Atya szeretetét, és örvendjünk a Szentlélek örömével.” (9)
„… a rózsafüzér a feszületre irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. Minden belőle indul ki, minden feléje irányul, minden általa jut el a Szentlélekben az Atyához.” (36)

2. Jézus neve

„Az Üdvözlégy súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között: Jézus neve. Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikről éppen elmélkedünk. […] Jézus nevét – az egyetlen nevet, amelyben az üdvösség reménye nekünk adatott (vö. ApCsel 4,12) – a Szentséges Anya nevével együtt ismételgetni, s mintegy engedni, hogy Mária sugallja nekünk ez a nevet, a hasonulásnak olyan útja, mely egyre mélyebbre bevezet Krisztus életében.” (33)

3. A rózsafüzér megértése

„A rózsafüzér megértéséhez el kell mélyülni a szeretet sajátos lelki dinamikájában.” (26)

4. A csend

„Az odahallgatás és az elmélkedés a csendből táplálkozik. Jó, ha a titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre megállunk, hogy tekintetünket a szemlélendő titokra szegezzük, mielőtt elkezdjük a szóbeli imát. A csend értékének újrafölfedezése az egyik titka az elmélkedés és a szemlélődés gyakorlásának.” (31)

5. Rózsafüzér és Szentírás

„… a rózsafüzér nem helyettesíti a lelki olvasmányt (lectio divina), épp ellenkezőleg, föltételezi és elősegíti azt. […] A rózsafüzérben szemlélt titkok […] által a lélek könnyen utakat találhat az egész evangéliumhoz, főként ha a rózsafüzért a tartós összeszedettség különleges állapotában imádkozzák. […] Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot kapjon és mélyebb lehessen, hasznos, ha a titok kimondása után fölolvasnak egy, a körülményeknek megfelelő rövidebb-hosszabb szentírási részt. Az egyéb emberi szavak ugyanis soha nem érik el a sugalmazott szavak sajátos hatékonyságát. Ezeket ugyanis azzal a bizonyossággal hallgatjuk, hogy Isten szava, mely a ma számára, az »én számomra« hangzik el.” (29–30)

6. Hogyan imádkozzuk a rózsafüzér titkait?

„Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény öröm végső indítékaival és mélységes tartalmával való találkozás.” (20)
„A világosság titkainak mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. […] Kánában Mária ajkán hangzik föl és egy nagy anyai intelemmé válik, melyet minden idők Egyházához intéz: »Tegyétek meg, amit nektek mond!« (Jn 2,4) Ez az intelem jól bevezeti Krisztus nyilvános élete során mondott szavait és jeleit, és a világosság minden titka számára máriás hátteret ad.” (21)
„A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát – ott állva a kereszt alatt Mária mellett –, s hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét.” (22)
A dicsőséges titkok „a hívőt arra késztetik, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait (1Kor 15,14).” (23)

7. Miatyánk, Dicsőség

„A Miatyánk mintegy alapja az Üdvözlégyek ismételgetése által kibontakozó krisztologikus-máriás elmélkedésnek, és a titokról való elmélkedést egyházi tapasztalattá teszi akkor is, ha egyedül végzik.” (32)
„Fontos, hogy a Dicsőség mint a szemlélődés csúcspontja tudatos legyen a rózsafüzérben. Nyilvános imádkozás esetén énekelni is lehetne, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon ez a minden keresztény imádságra jellemző távlat.” (34)

8. A rózsafüzér befejezése

„A rózsafüzér végén a pápa szándékára imádkozunk, hogy az imádkozó lélek tekintete kitáguljon az egész Egyház szükségleteire.” 
„… a lélek szükségét érzi, hogy a rózsafüzér végéhez, melynek során annyira érezte Mária anyai segítségét, a Szent Szűz dicséretét fűzze, akár a Salve Reginát, akár a loretói litániát. A belső út megkoronázása ez, melyen a hívő eleven kapcsolatba került Krisztus és az ő Szentséges Anyja titkával.” (37)

9. Időbeli eloszlás

„… a heti beosztás lelki sajátosságot ad az egyes napoknak, a liturgiához hasonlóan, mely az év egyes szakaszait tudja megszínezni. A mai gyakorlat szerint a hétfő és a csütörtök az örvendetes titkok napja, a kedd és a péntek a fájdalmas titkoké, a szerda, a szombat és a vasárnap a dicsőséges titkoké. Hova lehetne beilleszteni a világosság titkait? […] a szombat hagyományosan a Mária-tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerüljenek át az örvendetes titkok szombatra, s az így szabaddá vált csütörtök lehetne a világosság titkainak napja.”
„… arra kell ügyelni, hogy a rózsafüzért mindig szemlélődésnek tekintsék és ekként végezzék. Ezáltal, mintegy a liturgia kiegészítéseként, a keresztény hét – melynek sarkpontja a vasárnap, a feltámadás napja – a Krisztus élete titkain keresztül vezető úttá válik, s maga Krisztus az idő és történelem Uraként jelenik meg tanítványai életében.” (38)

10. „Bízd az Úrra minden gondodat”

„… a Megváltó szent emberségével való találkozásba vigyük magunkkal gondjainkat, bajainkat, munkánkat, terveinket, mindazt, ami az életünket jelenti. »Bízd az Úrra minden gondodat, és Ő gondoskodni fog rólad« (Zsolt 55,23). A rózsafüzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy gondjainkat rábízzuk Krisztus és az Ő Anyja irgalmas szívére.” (25)


+1 tanács Boldog VI. Pál pápától

„A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.” (12)

„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége (…). Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. […] s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal – mondhatnánk – az Ő Anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.” 
                                                                                          (Szent II. János Pál pápa)

Forrás
II. János Pál: Rosarium Virginis Mariae

Magyar Kurír

MINDENNAPI IMÁDSÁGOK: AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJÁN…Csütörtök
ISTENI ÍRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE – Rózsafűzér utáni Imák..
Ima kezdetekor: klikk az imára: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében..
“Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.
A Keresztes Imahadjárat 26. imája:A Szent Rózsafüzér Szűz Máriához
Irgalmasság Rózsafüzére
2011. május 10. – Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében:
Olyan fontos ez az ima, hogy a Keresztes Imahadjárat egyik önálló imája kell, hogy legyen.
„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”
(2012. február 5. vasárnap, 13.15.)
Soha ne feledjétek, hogy milyen fontos az Én Legszentebb Rózsafüzérem; mert ha azt minden nap imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében.
Nektek el kell most kezdenetek a felkészülést. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával.
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük.
***************************************************************
Menjetek gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, Szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat. Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra.
Egyikötök sincs kevésbé szeretve mint a másik. Éppen ezért egyetlen egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem. Kérlek továbbra is imádkozzátok minden nap.
ISTENI IRGALMASSÁGOM RÓZSAFŰZÉRÉT..
Egy napon majd meg fogjátok érteni. hogy miért szükséges ez a megtisztulás.Szerető Mennyei Atyátok: A Legmagasságosabb Isten.
Urunk ígéretei:
”Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el…” (Napló 48)
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. “ (Napló 754)
„Azokat a lelkeket, akik irgalmass4gom tiszteletét terjesztik. egész életükben megoltalmazom. mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. “ (Napló 1075)
Ez a rózsafüzér az Isteni Irgalmasság tiszteletének egyik megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa, Ennek feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas szeretete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten akarata teljesüljön.
“Ez nemcsak még egy ájtatosság, ez nem még egy imakönyv és kép. A senkivel és semmivel sem összehasonlítható Isteni Irgalmasság tisztelete dönt a világ sorsáról, az emberiség sorsáról. Semmilyen diplomácia, semmilyen politika, semmilyen emberi megfontoltság és tudás nem mentheti meg azt, ami úgy tűnik, veszni indult az ember miatt, amit nemcsak egy ember, de az egész emberiség elvesztett — egyedül a Megváltó Jézus, akit keresztre feszítettek és feltámadt. És mondom: Márián keresztül.”
Franciszek Macharski bíboros, nyugalmazott krakkói érsek

                     

              

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.IMASZÁNDÉKUNK:kegyelmes Uraunk, Szeretett Jézusunk, Kérlek/kérünk tedd éhessé gyenge szívünket Igédre, Mária Jézus Egyszívben egyesült eleven szívszereted befogadására…Üdvözlégy Királynő Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai.Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.Ezért tehát, szószóló jó Anyánk, sugaraidkönyörületes szemednek fordítsad felénk!Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteireAz örvendetes olvasó titkai (hétfőn és szombaton)1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.IMASZÁNDÉKUNK:kegyelmes Uraunk, Szeretett Jézusunk, Kérlek/kérünk tedd éhessé gyenge szívünket Igédre, Mária Jézus Egyszívben egyesült eleven szívszereted befogadására…Üdvözlégy Királynő Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai.Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.Ezért tehát, szószóló jó Anyánk, sugaraidkönyörületes szemednek fordítsad felénk!Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteireAz örvendetes olvasó titkai (hétfőn és szombaton)1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)