Egyházközség

december

GYÖKÖSSY ENDRE

KARÁCSONYI IMA

Kedves Atyánk! Ez a szenvedő világ soha sem lesz képes arra, hogy méltóképpen ünnepelje és köszönje meg a Te karácsonyi Ajándékodat. Segíts hát nekünk ebben is!

A karácsony csak Veled lesz igazán szent estévé, nappá. Most azokért imádkozunk, akik emberileg magányosak lesznek karácsony szentestéjén, és ha valamikor fájdalmas a magány, akkor ezen az estén kétszeresen vagy tízszeresen az.

Érettük imádkozunk, hogy ha magányosak is, ne legyenek egyedül akkor, ha csak egy szál gyertya jelentsen Téged, világ Világossága, Aki fénynek, vígasztalásnak, békességnek és erőnek jöttél közénk.

Uram, azokért is könyörgünk, akik előszőr töltik özvegyen ezt a karácsonyt. Múlt karácsonykor a párjuk még ott ült mellettük, és most azért lesz könnyes a szemük, hogy az a csók, amit azon a karácsonyon adtak, nem volt elég meleg. Uram, tanítgass bennünket, hogy míg élünk, meleg szóval szóljunk! Uram, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor úgy megyünk el, hogy elfelejtettük megmondani a másiknak: “Szeretlek, fontos vagy nekem.”

Uram, köszönjük gyermekeinket, akkor is, ha ők nem köszönnek meg bennünket. És köszönik a gyermekek a szülőket, még akkor is, ha sokszor már nyűgösek, öregek, morgolódók, kesergők, már kiesnek ebből a világból, mert idegenek. Kérünk adj türelmet gyermekeinknek, hogy tudjanak hordozni bennünket öregecskén, sokszor érthetetlenül, másvilágból itt maradtnak.

Uram, hadd történjen karácsony, hogy férj a feleséget, feleség a férjet, gyermek a szülőt, szülő a gyermeket ne csak egy napig szeresse, hanem akkor különösképpen és jobban! Hogy te ott lehess, aki a testet öltött Szeretet vagy.

Kérünk Urunk, hogy történjen bennünk és általunk, kis családunkban és a “nagycsaládban” is karácsony a Te szent Igéd, Szentlelked által, a Te szent asztalod felett.

Szent áldásod legyen rajtunk Uram. Mindent Köszönünk.

„Kedves Jézuska, ezen a karácsonyon hadd mondjak én is egy vágyat. Nyakkendő nem kell. Meleg nyakbavaló kendő sem kell. S akármilyen különösen hangzik, könyv sem kell, mert annyi van már, hogy öt élet is kevés lenne, míg elolvasom valamennyit. Nem kell semmiféle emberi megoldás, mert valamennyit ismerem már,…..

De ahogy elmentem az utcán, a fényes kirakatok között, egyszerre mégis eszembe jutott néhány vágy ezen a karácsonyon. Hát ezt most felírom, Jézuska! Most még egyszer elmondom ezt, mert karácsony van. S mert mindent lehet kèrni, városok, utazás, művészet és tenger helyett, hogy ne szenvedjenek fölöslegesen az emberek : mindazok, akikhez közöm van, akik azt a nyelvet beszélik, melyen ez óhajokat elmondom s mind a többiek, akik az érthetetlen és vad nyelveket beszélik, izgatottan. Nem kell semmi más, kedves Jézuska, csak kevesebb legyen a szenvedés. Lehetetlen ez? Azt mondják, Neked csak egy szavadba kerül. Nagy baj, ha lehetetlen, mert akkor értelmetlen minden más, amit adhatsz, a meleg harisnya éppen olyan fölösleges, mint Vicenza vagy az utazás. Mert az emberélet legnagyobb ajándéka és legfőbb értelme mégiscsak az, hogy ártatlan emberek ne szenvedjenek fölöslegesen. Nézz körül a földön, száz- és százmillióan kérik, némán, ezen a karácsonyon: add a békét.

Ezt kéri, nagyon szerényen, minden más helyett, s mert karácsony van: Márai Sándor.”

Márai Sándor : Ajándék

Áldott Adventi készülődést testnek és léleknek egyaránt.

csütörtök-péntek-szombat 18 óra: Lelkigyakorlat Mátészalkán a felújított plébánia templomban-Lengyel József esperes vezetésével

A templom felszentelő Szentmise december 18.-án vasárnap 10.30 órakor lesz püspöki vezetéssel, melyre mindenkit szeretettel várunk.

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké,

akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra.

A hazátlanokért, azokért, akik még nem találták meg a békességet,

mert nem adatott meg nékik sem a szabadság,

sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés,

sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg.

Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért.

Óvja, segítse őket ez a második, értük gyújtott gyertya,

legyen az irántuk érzett tisztelet, együttérzés, segítő szándék bizonyítéka.

Legyünk irántuk legalább most, ez egyszer jóságosak,

hiszen az emberi méltóság minden embert megillet.

Lobogjon értük, a háborúkat, emberszenvedéseket elviseltekért,

a kitaszítottakért és a szegényekért, az ártatlanokért,

akiket bőrük színe, nyelvük, kultúrájuk,

vallásuk miatt üldöztek és üldöznek.

november

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2022. november 6-án, vasárnap megáldotta a csengeri egyházközséghez tartozó újonnan épült császlói Szent Imre-kápolnát. Az ünnepi búcsúi szentmisével egybekötött kápolnamegoldáson jelen volt továbbá Márku János, a csengeri egyházközség plébánosa, a Szatmári esperesi kerület papjai, Császló és a környező települések görögkatolikus parókusai, dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, Pásztor György, Császló község polgármestere és az egyházközség hívei.

A 65 m2-es mintegy 50 főt befogadó közösségi házként is funkcionáló császlói kápolna a Magyar Falu Program pályázati forrásból, közel 29 millió Ft-ból épült meg. A kápolnamegáldásról szóló részletes beszámolót további képekkel hamarosan közzétesszük.

A nyáron történt

Hangulatjelentés a mátészalkai hittantáborról

Egyházközségünk hitoktatói (Zeleznik Erika, Farkasné Papp Mariann és Oláh-Kocsis Mónika) és káplánja (Mészáros Zsolt atya) 2022. július 25-29. között plébániai napközis hittan tábort szervezett 27 gyermek részvételével. A tábor programjai 2 helyszínen zajlottak: a Szent József Közösségi Házban, illetve a Máltai Ház udvarán. Célunk az volt, hogy lehetőséget biztosítsunk a mátészalkai egyházközséghez tartozó római katolikus hittanosoknak, hogy összegyűljenek, barátokat szerezzenek, közösséggé formálódjanak.  Igyekeztünk megszólítani az egyházközség híveit is, hogy segítségükkel gördülékenyebb legyen a reggeliztetés, valamint a kézműves programok lebonyolítása.

Az idei tábor témája a Szűzanya volt. Első nap az ismerkedés és a témára hangolódás jegyében telt, rózsafüzért megjelenítő névjegykártyákat készítettünk, majd elkészítettük a táborzászlónkat, mely Szűz Máriát ábrázolta.

A kánikulára való tekintettel a délelőttöket a közösségi házban töltöttük, majd délutánonként, a gyerekek nagy örömére, vizes játékokkal színesítettük a programot. A gyermekek minden nap részt vettek rendhagyó hittan órákon, beszélgettünk a családról, Égi Édesanyánkról, Mária-ünnepekről, búcsújáró helyekről, értelmeztünk és körül jártunk néhány alapvető fogalmat: kegyhely, zarándok, zarándoklat, Mária-út, fogadalom, fogadalmi ajándék. Nem titkolt szándékunk volt, hogy a hét végén a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye máriapócsi búcsújára minél többen velünk tartsanak, akár biciklivel, vagy a kisebbek a szüleik társaságában autókkal, ezért az utolsó hittan órán felelevenítettük, hogy régen milyen jelentősége volt egy közösség életében a közös zarándoklatnak. Az egész hét a múlt és a jelen kontrasztjában telt. Talán legélesebben az Agroker Kft. mátészalkai telephelyén tett látogatásunk alkalmával tapasztalták meg ezt a gyerekek, ahol régi felvételekről bepillantást nyerhettek egy aratás folyamatába, mely Sarlós Boldogasszony ünnepével vette kezdetét, majd hirtelen elénk tárult a legmodernebb kombájn, ami napjainkban takarítja be a terményt. A beszélgetések alkalmával sokszor előkerültek a régebbi idők, nehézségeikkel, problémáikkal, de mégis a közösséghez tartozás felemelő érzésével és megtartó erejével.

A tábor pénteki napján Túristvándiba látogattunk el, ahova a szülőket is hívtuk, összesen 33-en vettünk részt ezen a kiránduláson. Az ebédet követően egy vidám fürdőzéssel zártuk a napot.

Szerettük volna, ha a gyerekek idén is minden nap kézzelfogható ajándékkal térnek haza, melyet ők maguk készítettek. Ennek fényében a kézműves foglalkozások átszőtték az egész hetet. Készült búzából Mária alak, léggömbből rózsafüzér, rózsafüzért magyarázó lapozó, de a legkülönlegesebb ajándék egy Mária kép volt, melyet a vasárnapi (2022. július 31.) máriapócsi szentmise után vihettek haza a gyerekek, miután megtörtént a kegytárgyak megáldása.

Oláh-Kocsis Mónika

A táborról a további képeket lásd a GALÉRIÁBAN.

Július 31.-én Egyházmegyei Búcsú Máriapócson.

HAJDÚ ISTVÁN atya Máriapócsról:

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, máriapócsi zarándoklata

„Bűntelensége nem távolítja el tőlünk Szűz Máriát, hanem épp ellenkezőleg: közelebb hozza.
Ezt tapasztaljuk a világ megannyi kegyhelyén, ahová zarándokolnak az emberek, és hogy szeplőtelen Szíve előtt egyszerűen és őszintén feltárják mindazt, amit még szeretteiknek sem mernek elmondani: gyarlóságaikat, bizonytalanságaikat, legtitkosabb reményeiket, vágyaikat.
Mária anyai szeretete előtt az ember olyannak látja magát, amilyen, és megszületik benne a vágy, hogy megtérjen, és Isten dicsőségére éljen.
A Szűzanya arra tanít, hogy igazságban és egyszerűségben közeledjünk Istenhez; arra, hogy keresztény hitünk nem teher, hanem szárny, amely a magasba emel, ahol Isten ölelésében lelünk menedéket.
Szeplőtelen lénye kegyelem számunkra, mert annak beteljesedését szemlélhetjük benne, amire valamennyien meghívást kaptunk.”
(XVI. Benedek pápa)

Július 1.

Egy 10 éves jubileum margójára
,,Így aztán, ha újra kellene papi jelmondatot választanom, ma sem akadhatnék találóbbra, mint tíz évvel ezelőtt: „… teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat”.
Ma sem tudnék nagyszerűbbet elgondolni, mint ennek az isteni szeretetnek a szolgálatába szegődni.
Kérem ezen a napon emlékezzenek meg rólam, hogy mindig Krisztusnak, mint Papnak, Tanítónak és Pásztornak szolgáljak.
Hirdetve az evangéliumot, szenteljem meg és szolgáljam Isten rám bízott népét.
Legyen gondom az istentisztelet végzésére, különösen Urunk áldozatának vasárnapi megünneplésére.
Mindezt Isten segítségével úgy végezzem, hogy felismerjék bennem annak a Krisztusnak igaz tanítványát, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy Ő szolgáljon másoknak.”

https://youtu.be/KqVY6toHOXc

Csenger Városi Televízió

Római Katolikus Ünnepi Szentmise

Ünnepi Szentmisét tartottak július 3-án vasárnap a Római Katolikus Templomban, ahol Márku János plébános ünnepelte pappá szentelésének 25.-ik évfordulóját.

Márku János plébános Ezüstmiséjén, július 3-án, Csengerben mutat be hálaadó szentmisét.

Márku János

Életút:
Született: Nyírbátor, 1958. ápr. 9.
Szentelték: Nyíregyháza, 1997. júni. 21.
Káplán: Rakamaz, 1997-1998
Fehérgyarmat, 1998-2001
Plébániai kormányzó: Mándok, 2001-2003
Plébános: Mándok, 2003-2010
Berettyóújfalu, 2010-2014
Csenger, 2014-től
Jelenlegi szolgálati helye:
Csenger (plébános)

KULTÚRA – 2022. május 13., péntek | 6:00

1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap.

Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.)

A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Piusz végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben megismételte.

A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres „napcsoda”: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre.

„Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten! Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.” 

(Francisco Marto)

A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat.

A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben hozták nyilvánosságra.

A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben.

Részlet a titokból: „[…] láttunk egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy ő a szentatya. […] ment botladozó léptekkel […], fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt.”

II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szent Péter téren. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban így nyilatkozott: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.”

Egy évvel a merénylet után a szentatya Fatimába zarándokolt, hogy hálát adjon a Szűzanyának. A lövedéket, mely megsebesítette, ma is a fatimai Mária-szobor koronájában őrzik.

A Szent Szűz kérésének eleget téve II. János Pál pápa 1984-ben felajánlotta Mária Szeplőtelen Szívének az emberiséget.

Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban, II. János Pál pápa harmadik fatimai útján, 2000. május 13-án avatta őket boldoggá, Ferenc pápa 2017-ben, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján szentté avatta őket. Liturgikus ünnepük: február 20.

„A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: »Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, akit már annyi bántás ért.« Az anyai fájdalom késztette szóra; köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól: »Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon és áldozatot ajánljon föl értük.«

(Részlet II. János Pál pápának a boldoggá avatáson mondott homíliájából)

Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, kilencvenhét éves korában.

* * *

Fatima Lourdes mellett a világ legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak ide. A Szűzanya jelenéseinek helyén 1918-ban kápolnát építettek. Ezt követően lelkigyakorlatos ház és kórház létesült a völgyben. A bazilika építését 1928-ban kezdték. A szentély előtti nagy teret 1951-ben alakították ki.

Forrás1
Magyar katolikus lexikon
Katolikus.hu – Könyvtár – II. János Pál pápa írásai

Magyar Kurír

Megélni a hétköznapok „ halk szirom-csodáit”

Kétévnyi bezártság, elszigeteltség, most pedig a háborús helyzet okozta félelem, a világ zaja, csörtetése közepette, forrón vágyunk egy hely után, ahová elvonulhatunk önkéntes „számüzetésbe”, ahonnan kikzárhatjuk azokat a tényezőket amelyek mind mindfélelmmel, gyötrődésset, álmatlan éjszakákkal és aggódó nappalokkal bilincselték meg szívünk- lelkünk szabadságát, a Szeretetre.

Az elvonulás, „pusztába vonulás” nem egyenlő a magánnyal,a kirekesztéssel. Inkább lecsendesedés, tiszta fejjel, értelemmel átgondolás, korrigálás, erőgyűjtés, felkészülés.

A Lelkigyakorlatos esték főként így Nagyböjt idején, segítenek a terhek átgondolásában, átalakításában vagy épp letételében.

Mátészalkán  a templombúcsú előtti két estén március 18.-19.-én Eiben Tamás, fülöpi plébános hívott bennünketelmélkedésre,„közösen indulni el egy lelki utazásra, a bennünk rejtőző, megbúvó érzések, gondolatok,lelkiekben történő megosztására,mellyel egyben vígasztalunk, bátorítunk, néha figyelmeztetjük is egymást.”

A hétköznapok rohanásában csak „túléljük” , átrohanunk, letudjuk a napokat…ahelyett, hogy „megélnénk az életünket átszövő hétköznapi jelen pillanatokat”.

Ha egy végrendeletet írnánk, és számot kellene adnunk arról, melyek az igazán fontos dolgok számunkra, lehet, hogy nagy gondban lennénk?…”Mi lenne a fontossági sorrend?… Az, amivalóban fontos.”…- teszi fel a kérdést.

 A Nagyböjti időszakban, kiváltképp próbálunk oda figyelni, hogy felajánljunk valami „fontosat”, hogy jót cselekedjünk,” ellenálljunk a csábításnak”… de vajon ”mire  csábít bennünket a gonosz?”…

Leginkább, hogy „legyünk kétségbeesve” mindazon okok, körülmények miatt amelyeket a hétköznapok folyamán átéltünk, és hogy féljünk.” Miért olyan félelmetes csábítás a félelem, a kétségbeesés?- „mert akkor nagyon távol járunk az Istentől.”- figyelmeztet a lelkivezető.

A Szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes Szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár:aki pedig fél, nem lett teljessé a Szeretetben.”

Az Úr, minden nap bátorít. Az év 365 napjára kinyilatkoztatta az Ő igéjében: „Ne félj.” „, „ne félj, te kicsiny kis nyáj”. „Ne félj, csak higgy! Ne félj és légy bátor!”

„Ahová Isten elvezet, azon át is visz.”

„Mert az Ő Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.”

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, és a józanság lelkét.” „Istenben bízom nem félek.”

„Ha ezren esnek is el melletted és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el.””Mert én veled vagyok, megőrizlek téged , akárhova mégy, és vissza hozlak erre a földre. Bizony ,nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.”

„ Az Úr megőriz minden bajtól, megőrzi életed.”

Mindezeket neked, nekem, megígérte az Úr.

Arra azonban „nem kaptunk ígéretet, hogy életünkben nem lesznek betegségek, tragédiák, veszteségek, fájdalmak”…DE azt igen, hogy „Mindaz, aki hisz énbennem, nem fog elveszni, hanem örök élete van.”

Ezért kell elszakadnunk,kivonulnunk a „pusztába”, Hozzá, hogy újra és újra felsajduljon bennünk annak a mérhetetlen kegyelemnek, Szeretetnek  a „csodája”, amely napról napra segít „hordozni a saját keresztünket”-VELE.

Mindenkinek más más kereszt adatott, vállalt fel- ne hasonlítgassunk. Van egy olyan mondás.”Ha már segíteni nem tudunk(akarunk) a másik terhét cipelni, legalább ne tegyünk rá.”…

Ugyan így és ezért, egyen egyenként-is- más csodákkalajándékoz meg a Jóisten. Nemás csodáját lesd hát, ne azt kutasd, ne méricskélj, és főleg ne irigykedj.

ATEszámodra is millió apró csoda rejtekezik napról napra körülötted, mely Neked nyitogatja szirmait- VEDD észre, hajolj le hozzá, illatozd meg, töltődj fel szépségétől, illatától, különlegességétől, és lelked mosolya varázsolja el gondterhes arcod ,simítsa ki  redőit az Isteni Kegyelem érted lehajló végtelen Szeretete.

Útravalóul csodás bátorítást kapott Isten népe Mátészalkán Eiben Tamás atyától:

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld

meghasadjonÉs tűz nyelje el Sodomát.

A mindennapok kicsiny csodái

nagyobb és titokzatosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre

Hallgasd, figyeld, hogy mit

dobog.

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodálatosabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,

Nézd a kis ezüstpontokat:

Nem csoda-e, hogy árva lelked

Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,

Hogy nő, hogy törpül el veled.

Nem csoda ez?-s hogy

tükröződni

Látod a vízben az eget?

NE VÁRJ NAGY DOLGOKAT ÉLETEDBE,

KIS HÓPELYHEK AZ ÖRÖMÖK,

SZITÁLÓ, HALK SZIROM-CSODÁK.

RAJTUK ÁT ISTEN SZÓL: JÖVÖK.

s egyben házi feladatot is : „Aki tudja, mondja el annak, aki nem tudja.”

…”amely nép sötétségben él, ne zászlót vigyetek előtte, hanem lámpást…”(Ady Endre)- Legyetek tehát Isten élő lámpásai.

Koleszár Mária

Családok imakönyve 7.0

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 10:33

Az imádság ereje megsokszorozódik, ha együtt, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár hetedik alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

„A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona” – hangzott el Ferenc pápa 2020. december 27-i beszédében, melyben meghirdette a családnak szentelt évet. Ebben a különleges évben a Családok imakönyve 7. kiadása is hozzájárulhat keresztény létünk, Istennel folytatott párbeszédünk elmélyítéséhez. Örömmel ajánlom a kiadványt minden családnak, mert ahogy Szent II. János Pál pápa is megfogalmazta a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában, a keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri (FC 59.).

Örömben, bánatban, reményben és szomorúságban, kétségek és elhatározások idején is imádkozzunk és adjunk hálát az Úrnak a családunkért!”

Marton Zsolt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke


A kiadvány a család apraja-nagyjának szól, közös, tartalmas együttlétre hív. Figyeljünk oda egymásra, nyissunk egymás felé, imádkozzunk szeretteinkért együtt és egyénileg is. Az imádság ereje megsokszorozódik, ha közösen, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár 7. alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

Kérjük Isten segítségét, hogy mutasson jó irányt mindebben. Rajtunk is múlik azonban, hogyan tudunk jót és jól tenni, hiszen ahogy a XIV. századi ima is mondja: „Krisztus a te kezeddel cselekszik – Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk.” (részlet)

Az imakönyv minden korosztálynak szól. Megtalálhatók benne a családok közös imádságai a családi békéért, a gyermekekért; a házastársak imái családi felelősségtudatért és a szeretet megmaradásáért. A különböző litániák mellett a magyar és külföldi irodalom legszebb versei közül is jó néhány színesíti a kiadványt.

A törődést és odafigyelést legkönnyebben családi berkeken belül valósíthatjuk meg. Ott, ahol a legkönnyebb szeretni, ahol a szeretet jelenléte állandó és magától értetődő. Értékeljük azt, ami a miénk, amiért már nem kell megküzdeni, hiszen szeretetkapcsolataink ápolása mindig szükséges. Innen, a családi, baráti körből aztán tovább tudjuk adni a tágabb környezetünkben élőknek is mindazt a jót, amivel feltöltődtünk. Kosztolányi Dezső versben igyekszik megfogalmazni, mit is jelent számára szeretett hitvese.

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél szobámba,
s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
„Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet.”

Külön fejezet készült az édesanyák és külön az édesapák számára, a gyermekek pedig testvérükért, szüleikért (anyák napján édesanyjukért) imádkozhatnak. Ezenkívül a nagyszülők, az idősek és a gyászolók (imádság elhunyt házastársért, meg nem született gyermekért) is megnyugvást találhatnak egy-egy számukra kínált imádság olvasása, imádkozása közben.

„Szeretet Istene! Te nem engeded, hogy örökre elváljunk egymástól. Hiszem, hogy ő látja szívünk szomorúságát, amellyel utána sírunk, s látja már előre az időt, amikor az örökkévalóságban ismét találkozunk. Istenem! Ő e földön is növelte boldogságomat. Mennyivel boldogabbak lehetünk majd ott? Boldog volt az a néhány év is, amelyet együtt töltöttünk. Vele az egész örökléten át együtt élni boldogan – ez az a boldogság, amelyet te készítesz a téged szeretőknek, és bizonnyal ezt készíted számomra is. Ámen.”

A bővített kiadás előszavában Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyerekek és fiatalok lelki fejlődésének fontosságára irányítja az olvasó figyelmét. Mint fogalmaz, „nagy veszélyben vannak tehát a gyermekek és a fiatalok, akik az élet rendje szerint a családon kívülről is rengeteg benyomást és információt kapnak. Szükség van tehát arra, hogy értük és velük sokat imádkozzunk, hogy személyiségükben érett és az elköteleződésre kész életállapotra jussanak, amely mind a házasságnak, mind a családi életnek feltétele.”

Székely János szombathelyi megyéspüspök úgy véli: „A gyermek legfőbb nevelője Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni elvégezni egy gyermek lelkében, azt Isten meg tudná tenni. Milyen nagy áldás, ha oda tudjuk vezetni őket a legfőbb Mesterhez, a mennyei Atyához, a Szűzanyához.” Mindebben segítségünkre lehet a Családok imakönyve.

Levehetjük a polcról, ha életvezetési tanácsra van szükségünk, vagy ha imádkozni vágyunk egyedül, netán többen együtt, vagy ha csak irodalmi olvasmányélményre, feltöltődésre vágyik lelkünk.

Jó szívvel ajánljuk minden hívő – legfőképpen pedig a hitben elmélyülni, megerősödni vágyó családok – figyelmébe, különböző alkalmakra, együtt és külön imádkozáshoz, lelki elmélyüléshez, útkereséshez, megerősítéshez.

Forrás és fotó: Martinus Kiadó

Magyar Kurír

Szatmári kerület:

Csenger

Csenger

Cím: 4765 Csenger Kossuth u. 6.
Telefonszám: +36
Email: markujanos@freemail.hu

Plébános: Márku János

Fília:Csegöld
Dózsa u. 1.
Zajta
Kossuth L. u. 56.
Miséző hely:Császló 
Kossuth L. u. 46.
Csengersima
Gacsály
Fő u. 56.
Rozsály
Kossuth L. u. (G.k. templom)
Tisztaberek
Dózsa Gy. u.(G.k. templom
Garbolc
Szatmári u. 10.
Csengerújfalu
Pátyod
Rákóczi u. 18.
Porcsalma
Lehel út
Ura
Komlódtótfalu
Kisfaludy u. 10.
Szamosangyalos
ref. kápolna

Fehérgyarmat

Fehérgyarmat

Cím: 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 25.
Telefonszám: +36
Email: tomee20ster@gmail.com

Plébániai kormányzó: Papp Tamás

Hétfő: 17:00 (tél) / Hétfő: 18:00 (nyár), Kedd: 9:30, Szerda: 7:30,Péntek, 15:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 9:30

Fília:Jánkmajtis
Arany J. u. 50.
Vasárnap: 11:00
Miséző hely:Darnó
Fő u. 25.
Minden hónap 3. vasárnapján: 12:30
GyőrtelekMinden hónap 2. vasárnapján: 8:00
NagyszekeresMinden hónap 1. vasárnapján: 12:30
Penyige
Kossuth u. 112.
Minden hónap 3. vasárnapján: 8:00
Cégénydányád
Dózsa Gy. u. 20.
Minden hónap 4. vasárnapján: 8:00
Kisnamény
gör. kat. kápolna
Minden hónap második vasárnapján: 12:30
Fülpösdaróc
Fő u. 66.
Minden hónap 4. vasárnapján: 12:30

Mátészalka

Mátészalka

Cím: 4700 Mátészalka Kossuth tér 2.
Telefonszám: +36 44 300 877
Honlap: romkategyhazmateszalka.hu
Email: romkategyhazmsz@gmail.com

Plébános: Heidelsperger István
Káplán: Mészáros Zsolt
Nyugdíjas kisegítő lelkész: Fülöp Sándor

Hétfő: 18:00, Kedd: 18:00, Szerda: 18:00, Csütörtök: 18:00, Péntek 18:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 8:00

Fília:Hodász
Petőfi u. 34.
Vasárnap: 11:30
Kántorjánosi
Kossuth u. 4.
Vasárnap: 11:00
Nyírderzs
Kisgyulai u.
Péntek: 16:00
Vasárnap: 10:00
Nyírkáta
Kossuth út 15.
Vasárnap: 9:30
Nyírmeggyes
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 8:45
Papos
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 11:45
Miséző hely:Jármi
Kossuth u. 42.
Minden hónap 3. vasárnap: 13:00
Mátészalka-Ráczkert
Móricz Zs. u.
Kedd: 17:00
Péntek: 17:00
Vasárnap 10:00
Ópályi
Ady E. u. 2.
Minden 4. vasárnap: 13:00
Őr
Hunyadi u. 5.
Minden 2. és 4. vasárnap: 8:45

Mérk

Mérk

Cím: 4352 Mérk Hunyadi u. 76.
Telefonszám: +36 44355238
Email: kocsisgcs@gmail.com

Plébános: Kocsis Gábor

Kedd: 18:00, Szerda: 7:00, Csütörtök:18:00, minden hónap első péntekén: 8:00
Vasárnap: 9:30

Fília:Vállaj
Temető u. 10.
Szerda: 7:00
Péntek: 7:00
Szombat: 8:00
Vasárnap: 8:00
Bátorliget
Szabadság tér 6.
Vasárnap: 12:00
Terem
Fő u. 26.
Vasárnap: 11:00
Misézőhely:ÚjtanyaMinden hónap 1. vasárnap: 13:00

Nyírcsaholy

Nyírcsaholy

Cím: 4356 Nyírcsaholy Hunyadi János u. 21.
Telefonszám: +36 44313685
Email: stephanushajdu@gmail.com

Plébániai kormányzó: Hajdu István

Hétfő: 18:00, Kedd: 18:00, Szerda: 18:00, Csütörtök: 18:00, Péntek: 18:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 11:00

Fília:Tyukod
Árpád u. 14.
Minden 2. és 4. vasárnap: 13:00
Nagyecsed
Kölcsey Ferenc u. 2.
Vasárnap: 9:30
TiborszállásVasárnap: 8:00

Pusztadobos

Pusztadobos

Cím: 4565 Pusztadobos Petőfi u. 41.
Telefonszám: +36 45710229
Email: mak.zsolt.ferenc@gmail.com

Plébános: Mák Zsolt Ferencz

Fília:Nyírmada
Ady u. 25.
Nyírparasznya
Vaja
Lahner u. 57.
Miséző hely:Rohod
G.k. templom

Szatmárcseke

Szatmárcseke

Cím: 4345 Szatmárcseke Kölcsey u. 27.
Telefonszám: +36
Email: brunoy71@gmail.com

Plébániai kormányzó: Dobai Barna Ottó

Kedd, 17:00, Szombat: 17:00

Fília:Kölcse
Kölcsey F. u. 78.
Szerda: 17:00,
Vasárnap: 8:00
Beregsurány
Árpád u. 18.
Péntek: 17:00
Vasárnap: 11:30
Márokpapi
Kossuth u. 40.
Csütörtök: 17:00
Vasárnap: 10:00
Miséző hely:GulácsMinden hónap 2. vasárnap 13:00
TúristvándiMinden hónap 4. vasárnap: 18:00

Mindenki hivatalos a lakomára – Oltárt és ambót szentelt a megyéspüspök Nyírcsaholyban

kovacs.agi

Napról napra, vasárnapról vasárnapra meghívást kapunk egy olyan találkozóra, ahol mi vagyunk a legkedvesebb vendégek, és semmi mást nem kell tennünk, csak megmosni testünket-lelkünket, felölteni ünnepi ruhánkat, kifényesíteni cipőnket, és eleget tenni a meghívásnak. Sem eső, sem zord idő el nem tántoríthat, mert szeretettel vár a házigazda.

Borongós, esős délután indultak a nyírcsaholyi emberek vasárnap útra, hogy a terített asztalnál, együtt ünnepeljék a templomuk születésnapját. 150 év alatt több mint két emberöltő nemzedék  keresett és talált menedéket, bátorítást, vigaszt  a római katolikusSzent Lászlóról elnevezett  templom falai között,amely  1869-ben épült újjá, 1914-ben kapott új kupolát, festették át. A plébánián gyönyörű miseruhákból összeállított kiállítás őrzi emlékét e korszaknak.

2021. december 19-én pedig az egyházmegye és az adakozó hívek nagylelkű adományának köszönhetően új ambót és oltárt szenteltek Nyírcsaholyban.

Az oltárszentelés csodálatos, bensőséges Istennek szóló meghívása közénk. Az ereklyéket a helyi plébános, Hajdú István atya helyezte el az oltárban, majd azt követően főpásztorunk, Palánki Ferenc megyéspüspök, meggyújtván a tömjént, így imádkozott:

„Szentelje meg erejével az Úr, hogy látható jelként hirdesse Krisztust és az Egyházat. Elhelyezzük Becket Szent Tamás és Szent Kelemen ereklyéjét ez oltáron. Régi hagyomány az Egyházban, hogy az oltáron jelen vannak a szentek, vagyis kifejezzük azt, hogy áldozatunkat a szentek közbenjárását kérve mutatjuk be minden szentmisén. Imádságunk, mint a tömjénfüst szálljon eléd Istenünk. Amint ezt a házat betölti a tömjén illata, úgy járja át az egyházat Krisztus evangéliumának szelleme.”

Majd a főpásztor a könyörgésben, Isten áldását kérte:

„Mindenható Istenünk, neved segítségre hívásával a Te dicsőségedre, szenteld fel ezt az oltárt. Alázatosan kérünk, fogadd el adományainkat, amelyeket ezen az oltáron felajánlunk. Legyenek előtted mindig kedvesek, és Szentlelked szentelje meg azokat!

Hallgasd meg mindenkor itt könyörgő népedet, fogadd el felajánlását, teljesítsd kéréseit, add, hogy egyre készségesebben és figyelmesebb lélekkel szolgálhassunk Neked!

Áldd meg és szenteld meg ezt a Te dicsőségedre épített oltárt, a Boldogságos Szűzanya, valamint Becket Szent Tamás és Szent Kelemen közbenjárására áraszd el mennyei áldozatoddal!

Legyen olyan kedves Neked ez az oltár, mint Ábrahámnak, akit a hit atyjának nevezünk! Ő megváltásunk emlékképeként oltárt épített, és fiát is kész volt Neked áldozni.

Legyen olyan kedves Neked ez az oltár, mint Jákobé volt, aki csodálatos látomásban szemlélt Téged, és a találkozás helyén kőoltárt épített!

Legyen-e szentély oltára az égi lakomára mindig megterítve!

Te pedig Urunk, az ide helyezett adományokat, áldd meg, a megáldottakat szívesen fogadd, és oszd szét híveidnek, hogy azokból részesülve, elnyerjék az örök életet! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.” 

Ezután csodálatosan csendült föl a „Jöjj Szentlélek Úristen” ének, meghívva Őt, az oltár köré, majd a püspök és a plébános, együtt terítették meg a megszentelt oltárt a „meghívott vendégek” számára, számunkra.

Az örömhírt: (Lk 1,39–45) Heidelsperger István esperes, plébános olvasta fel:

„Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

Hajdú István plébános a megszentelt oltár felbecsülhetetlen értékét méltatta:

„Ezzel az ambóval és oltárral a minket váltó nemzedéknek emléket és örökséget hagyunk, melyet nagyon fontos ápolnunk. Olyan szent hely ez, ahol az Isten találkozik az emberrel, ahol életünk és imádságunk egyesül, és így új értelmet nyer általa. Már várom azt a szent pillanatot, amikor az elsőáldozók, bérmálkozók, erről az oltárról nyerik el a Szentlélek kiáradását, és találkoznak az Oltáriszentségben a mi Urunk Jézus Krisztussal.”

 Ezután a plébános köszönetét fejezte ki elsősorban a főpásztori támogatásért, a hívek adományáért, Juhász Csaba asztalos mester csodálatos alkotásáért, Szilágyi Lászlónak a festésért, Gergely Sándornak, és minden jóakaratú embernek, akik segítettek a megálmodott mű megvalósulásában.

A meghívottak, hívek részéről, Cservenyák László köszönte meg a főpásztor áldást osztó jelenlétét:

„Adja Isten, hogy a mindennapi életünk is ilyen „terített asztal” legyen, ahol, mint régen, együtt reggelizett, ebédelt, vacsorázott a család, ettek, beszélgettek, imádkoztak. Legyenek együtt újra a családjaink! Találkozzon ismét az ember az emberrel.”

Adja Isten, hogy a meghívásnak ujjongással eleget tegyünk, mindig a jó haladéktalan, buzgóságos megtétele legyen a programfüzetünk lapjaira beírva, keressük fel sorstársunkat, akikkel „titkainkat”, örömeinket megoszthatjuk, és nekik segítségére lehetünk. Kérjük a Szentlélek segítségét, vezetését, erejét, bölcsességét, hogy bármilyen nehéz próbát is kapunk, imában Isten lábai elé azokat letehessük és hálával mondjunk köszönetet Isten végtelen jóságáért.

Koleszár Mária

sajtómunkatárs, Mátészalka

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Nyírcsaholy15
Nyírcsaholy16
Nyírcsaholy14
Nyírcsaholy13
Nyírcsaholy11
Nyírcsaholy10

Fília:Hodász
Petőfi u. 34.
Vasárnap: 11:30
Kántorjánosi
Kossuth u. 4.
Vasárnap: 11:00
Nyírderzs
Kisgyulai u.
Péntek: 16:00
Vasárnap: 10:00
Nyírkáta
Kossuth út 15.
Vasárnap: 9:30
Nyírmeggyes
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 8:45
Papos
Petőfi u. 1.
Vasárnap: 11:45
Miséző hely:Jármi
Kossuth u. 42.
Minden hónap 3. vasárnap: 13:00
Mátészalka-Ráczkert
Móricz Zs. u.
Kedd: 17:00
Péntek: 17:00
Vasárnap 10:00
Ópályi
Ady E. u. 2.
Minden 4. vasárnap: 13:00
Őr
Hunyadi u. 5.
Minden 2. és 4. vasárnap: 8:45