Gondolatok2

„Amikor megszülettem erre a világra, csak azt tudtam, hogy a dolgom szeretni, nevetni és fényesen ragyogni. Aztán ahogy nőttem, mások rám szóltak, hogy ne nevessek. „Vedd komolyan az életet – mondták –, ha vinni akarod valamire ebben a világban.” Így aztán felhagytam a nevetéssel.

Így beszéltek: „Alaposan gondold meg, kit szeretsz, ha nem akarod, hogy összetörjék a szívedet.” Így aztán felhagytam a szeretettel.

Azt mondták, „ne ragyogj oly fényesen, mert túl sokan felfigyelnek rád”. Így aztán felhagytam a ragyogással, és összezsugorodtam, és elsorvadtam, és meghaltam, hogy a halál torkában megtanuljam, az életben semmi más nem fontos, csak szeretni, nevetni és fényesen ragyogni! –

(Anita Moorjani: És, ha ez már a menyország? c. könyvből részlet)

Életfestők jegyzete

“Ha a világot érő tragédiák (pl. háborúk, éhezés, erőszak, stb.) közepette boldog vagy a saját teredben, a világ teljesen hülyének fog nézni. Azzal fognak vádolni, hogy nem nézel szembe a valósággal és a fejedet a homokba dugod.

Nos, inkább nézzenek hülyének, minthogy boldogtalan legyél.

Fontos hogy tudd, Te ilyenkor új Valóságot teremtesz, és azt csak egyéni szinten kezdheted el. Ha belevonódnál abba, amit a tömeg gondol, csak részese lennél annak, ami van és hozzájárulnál a nem kívánatos növekedéséhez.

Mégis, szerinted hogyan teremthető meg kollektív szinten a béke és a szeretet?

Úgy, hogy Te elkezded érezni ezeket a minőségeket magadban. Nem a szomszédokra vársz, nem a politikusokra, nem mutogatsz kifelé, hogy mindenkinek békésnek kellene lennie. Nem…

Csendben maradsz azzal a szándékkal, hogy átérezd mindazt, amit kívánsz, és aztán elengeded. Nem kényszerítesz senkire semmit, csak sugárzod magadból ezeket az érzelmeket. Innentől kezdve már hatással vagy a világra.

Egyetlen ember, aki tartósan a Forráshoz kapcsolódott, nagyobb pozitív befolyásoló erővel rendelkezik, mint milliók, akik nem.”

(Abraham Hicks)

Tudjuk megbecsülni, s ha kell dicsérni mások kiválóságát.

Ami igazán jó, ami igazán nagy – ritka; de látni, felismerni a kiválóságot, nagy lélekre vall.

A más iránt érzett megbecsülés egy neme az önbecsülésnek.

Aki ismerni szeretné a többieket, legelőször ismernie kell önmagát. Az önismeret az ember fokmérője. Az okos ember tudja, hányadán állnak a dolgok, s hol a helye a világban – ez megvédi szívét a lassan, vagy a soha be nem gyógyuló sebektől, és szellemét az emberhez méltatlan gondolatoktól.

#Tatiosz: Fogadd mások fényét megértéssel

Tehát ne irigykedjetek! Aki sok talentumot kapott azért, hogy velük másokat szolgáljanak egész életükben-nem maguk dicsőségére-alázatosak, nem kérkednek velük, de folytonosan fejlesztik azokat MÁSOK javára. Köszönjétek meg tehát, de legalább annyival, hogy nem kritizáljátok és bántjátok Őket, nem áskálódtok ellenük! Nem versengés színtere a szolgálat! Hagyjátok egyszerűen CSAK ÉLNI, alkotni, tenni, hogy értetek való munkálkodásuk gyümölcseit élvezhessétek.

„Tanuld meg, hogy a tapintatos ember mindig őszinte. Abban, amit mond és főleg abban, amiről hallgat.” (Wass Albert)

Katharine Hepburn gyerekkori élménye – saját szavaival elmesélve:
„Egyszer tizenéves koromban apámmal sorban álltunk, hogy jegyet vásároljunk a cirkuszba.
Végül már csak egy család volt köztünk és a jegypénztár között. Azonban ez a család nagy benyomást tett rám.
Nyolc gyerek volt, nagyjából 12 év alattiak. Az öltözködésükből lehetett látni, hogy nem volt sok pénzük, de a ruhájuk mindnek takaros és tiszta volt.
A gyerekek jól viselkedtek, mindannyian sorban álltak, kettesével a szüleik mögött, kézen fogva. Izgatottan fecsegtek a bohócokról, állatokról és azokról az attrakciókról, amelyeket aznap este látni fognak majd. Izgatottságukból érezni lehetett, hogy még soha nem jártak cirkuszban. Életük fénypontja lenne.
Az apa és az anya a csoport élén álltak, és olyan büszkén, ahogy csak lehetett. Az anya a férje kezét fogta, és felnézett rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az én lovagom fényes páncélban.” Mosolygott, és élvezte, hogy boldognak látja a családját.
A jegypénztáros hölgy megkérdezte a férfit, hány jegyet szeretne? Ő pedig büszkén válaszolt: „Nyolc gyerek és két felnőtt-jegyet szeretnék venni, hogy el tudjam vinni a családomat a cirkuszba.” A jegypénztáros hölgy bólintott, majd közölte az árat.
A férfi felesége elengedte a kezét, a feje leesett, a férfi ajka remegni kezdett. Aztán egy kicsit közelebb hajolt a jegypénztárhoz és megkérdezte: – „Elnézést, mennyit is mondott?” A jegykiadó hölgy ismét közölte az árat.
A férfinak nem volt elég pénze. Most mit tegyen? Forduljon meg és mondja el a nyolc gyerekének, hogy nincs elég pénze, hogy elvigye őket a cirkuszba?
Apám látva, hogy mi történik, hirtelen a zsebébe nyúlt, előhúzott egy 20 dolláros bankjegyet, majd ledobta a földre. (Pedig a szó semmilyen értelmében nem voltunk gazdagok!) Apám lehajolt, felvette a 20 dolláros bankjegyet, megkocogtatta a férfi vállát, és azt mondta: „Elnézést, uram, ez az Ön zsebéből esett ki az imént.”
A férfi megértette, mi történik. Nem akart alamizsnáért könyörögni, de mindenképpen nagyra értékelte a segítséget, egy kétségbeejtő, szívszorító és kínos helyzetben.
Egyenesen apám szemébe nézett, mindkét kezébe fogta apám kezét, szorosan rászorította a 20 dolláros bankjegyet, és remegő ajkakkal és könnycseppekkel az arcán válaszolt; – „Köszönöm, köszönöm, uram. Ez nagyon sokat jelent nekem és a családomnak.”
Apámmal visszamentünk a kocsinkhoz és hazamentünk. Abból a 20 dollárból, amit apám adott, abból vettük volna meg a saját jegyeinket.
Bár aznap este nem láthattuk a cirkuszt, mindketten olyan örömet éreztünk magunkban, amely sokkal nagyobb volt, mint amennyit a cirkusz megtekintése valaha is nyújtani tudna.
Azon a napon megtanultam az „Adni” értékét.
Az Adó fél nagyobb, mint a Fogadó fél. Ha nagy akarsz lenni, nagyobb, mint az élet, tanulj meg adni. A Szeretetnek semmi köze ahhoz, amit vársz, hogy kapj – csak ahhoz, amit vársz, hogy adj – ami pedig minden.
Soha nem lehet eléggé hangsúlyozni az adakozás, mások megsegítésének fontosságát, mert az adakozásban mindig van öröm. Tanulj meg boldoggá tenni valakit adakozással.”
Katharine Hepburn

– Mi lesz, ha olyanokkal találkozom, akik nem kedvelnek engem, vagy azt, amit csinálok?

– Muszáj továbbmenned az utadon. Inkább őket veszítsd el, mint önmagad.

(James Norbury)

https://fb.watch/qqDC40T_AL/

„Ahogyan a fa minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is állandóan újra kell alkotni.”

Albert Schweitzer

Nem könnyű őszintének lenni egy olyan világban, ahol az emberek csak akkor kedvelnek, ha azt mondod, amit hallani szeretnének. Nagyon sokan inkább hallgatásba burkolóznak és nem merik nyíltan vállalni véleményüket.

A szív útja nem arról szól, hogy népszerű legyél, nem az elismerés a fontos. Ez egy belülről jövő késztetés az igazság feltárása során.
Nem az a fontos, hogy mindenkinek megfelelj, mert az lehetetlen. Önmagad feladása, az isteni utadról való letérés lehet az ára, ha megalkuszol minden helyzetben.

A bizonytalanság gyakran rossz irányba képes terelni az embereket, mert már önmaguk sem tudják, kinek, minek higgyenek. Nem könnyű eligazodni ebben az iszonyatos információdömpingben.

A legfontosabb azonban, hogy ne veszítsük el a szeretet és a jóság erejébe vetett hitünket, ami nem szabad, hogy a naívságról, a hiszékenységről szóljon.

Sokan tévesen azt gondolják, hogy a szív útját követik, de valójában félelemből cselekszenek. Félnek az igazságtól, félnek a kitaszítottságtól és hamis illúziókba burkolózva védelmezik ingoványos kis területüket.

Akiben megszűnik a nyitottság, aki beleragad bizonyos dogmák követésébe, az önmagát korlátozza és megreked egy adott szinten.

Minden tanítás lehet hasznos egy bizonyos szintig, viszont aki nem képes befogadni új dolgokat, aki nem hajlandó észrevenni, hogy mindig eljön az a pillanat, amikor tovább kell lépni, az önmagát gátolja a fejlődésben.

Mert mindig van tovább.
Mindig van hova fejlődni.
Hisz a világ a végtelen lehetőségek tárháza.
Erről szól az élet.

A szeretetteli nyitottság elengedhetetlen…

Stella 🌹

A győztes és a vesztes gondolkodásmódja

Mikor a győztes követ el hibát, azt mondja: Hibáztam”, és megtanulja a leckét.

Mikor a vesztes követ el hibát, azt mondja: Nem az én hibám”, és másokra próbálja hárítani a hibát.

Egy győztes tudja, hogy az ellenségesség a legjobb tanító.

Egy vesztes áldozatnak érzi magát az ellenségesség előtt.

Egy győztes tudja, hogy cselekvéseinek az eredményei tőle függnek.

Egy vesztes a balszerencse létezésében hisz.

Egy győztes sokat dolgozik, de sok szabadidőt is teremt saját maga számára.

Egy vesztes mindig egy nagyon elfoglalt” személy, akinek még az övéi számára sincs ideje.

Egy győztes szembeszáll a kihívásokkal.

Egy vesztes kitér előlük és nem mer szembe szállni velük.

Egy győztes ígéretet tesz, szavát adja és meg is tartja azt.

Egy vesztes ígéreteket tesz, de nem ad semmi biztosítékot, és amikor hibázik, akkor igazolásokat keres.

Egy győztes azt mondja: „Jó vagyok és még jobb leszek

Egy vesztes azt mondja:;Nem vagyok éppen olyan rossz, mint sokan mások.

Egy győztes tiszteli azokat, akik többet tudnak, mint ő, és megpróbál tanulni tőlük.

Egy vesztes ellenkezik azokkal, akik többet tudnak, mint ő, és csak a hibáikat veszi figyelembe.

Egy győztes valamivel többért érzi felelősnek magát, mint csupán a munkájáért.

Egy vesztes nem vállal fel semmit és mindig azt mondja: „Csupán a munkámat végzem”.

Egy győztes azt mondja: „Kell létezzen egy jobb út, hogy megcsináljam…

Egy vesztes azt mondja: „Mindig így csináltam”.

Egy győztes a megoldásnak egy része.

Egy vesztes a problémának egy része.

Egy győztes megosztja a felismeréseit…

Egy vesztes elraktározza a tudását és megnyugszik azzal, hogy birtokolja…

A győztesnek: mindig van egy terve …

A vesztesnek: mindig van egy kifogása.

A győztes: Engedd, hogy segítsek Neked!”

A vesztes: Nem az én feladatom!”

A győztes: minden problémára talál megoldást,

A vesztes: minden megoldásban talál problémát.

A győztes: összehasonlítja teljesítményét a céljaival.

A vesztes: összehasonlítja teljesítményét a másikéval.

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&from=50&pid=&pev=2013&pho=4&pnap=&kat=&searchkey=&hol=&n=jupiter21

Mindnyájan azért születtünk, hogy GYŐZTESEK legyünk. Csak rajtad áll, akarsz-e az lenni?.

„Legyél olyan ember, aki nem fél kétszer megkérdezni valakitől, hogy jól van e, amikor azt mondja, jól van, de látszik rajta, hogy nem.

Legyél olyan ember, aki mosolyog másokra akkor is, mikor nem mosolyognak rá vissza.

Legyél olyan ember, akire vágytál.

Legyél olyan ember, aki egyedül is bátran kiáll az igazságért.

Legyél ilyen ember, mert sok ilyen emberre van szüksége a világnak.”

Nikita Gill

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz életük.

Boldogok, akik tudják, másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól megkímélik magukat.

Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, de látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömben indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosok.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetleneknek hinnék magukat, mert ők öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és imádkoznak is mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.”

/ Dr. Gyökössy Endre /

„A félelem csak problémákat keres. A szeretet csak megoldásokat.”

( Ho’ponopono)

Alázatról, türelemről, szerénységről

Sokan hiszik azt, hogy ők döntik el, mikor minek kell megtörténni és megérkezni az életükben, nem tudnak várni, nem tudnak fejet hajtani egy nálunknál sokkal magasabb isteni rendezőelv előtt. A mai kor embere azt tanulta meg, hogy mindenáron érvényesítse akaratát, nem számolva annak következményeivel, ami nem csak az ő életében, hanem az utódai életében is komoly feladatokat – próbákat – tanításokat fog hozni.

A felelősségvállalást csak ideig – óráig lehet megúszni.

A jelenleg zajló korszakváltás alázatra, türelemre tanítja azokat is, akik nem tanultak meg fejet hajtani.

Valakiben minél nagyobb az alázat, a szerénység, az egyszerűség, annál bizonyosabb, hogy élete feladatát – célját – küldetését egy nálánál sokkal nagyobb cél érdekében be tudja teljesíteni, ezzel nem csak önmaga, hanem ősei és utódai útját is képes lesz megtisztítani.

Nem azért születtünk, hogy az önnös érdekeinket – vágyainkat – élvezeteinket hajszoljuk, hanem hogy valamilyen ÉRTÉKKEL hozzájáruljunk a nagy egészhez, aminek mi magunk is részei vagyunk.”

Kiteljesedés útjánSzántó Brigitta

Frekvencia Világ

Amikor egy FARKAS elveszíti a harcot egy másik farkas ellen, és rájön, hogy nincs esélye a győzelemre, a vesztes farkas békésen felajánlja az ellenfélnek a torkát, mintha azt mondaná: „Vesztettem, fejezzük be. ”

Azonban abban a pillanatban történik a hihetetlen: a győztes farkas megmagyarázhatatlanul lebénult.

Egy ezredfordulós erő megakadályozza, hogy megöljék azt, akiben van annyi alázat, hogy elismerje a vereséget.

Valamilyen elsődleges mechanizmus, a DNS-be vagy azon túl beágyazva kiváltja a győztes farkast, és emlékeztet arra, hogy a faj fontosabb, mint az ellenfél kiiktatásának öröme.

Milyen csodálatos ösztönös óra!

Senki sem nevezné gyávának a feladó farkast, sem azt, amelyik megbénítja magát, csodák egyszerűen történnek.

Sem győztes, sem győztes.

Mindkét farkas elkóborol, és az élet kereke megy tovább.

Bárcsak az emberek tanulnának a farkasoktól, ahelyett, hogy továbbra is büszkeségre és hatalomszomjra szóródnának!

Minden választ megtalálunk a természet nyelvének megfigyelésével.

Tiziana Anna Iannotta oldaláról

„A tested földből van,

A véred vízből van,

A lélegzeted levegőből van,

Az elméd fényből van,

A szíved szeretetből van,

A lelked csillagokból van,

A szellemed az örökkévalóságból van,

Az energiád éterből van,

Bölcsességed tűzből van,

A lelkiismereted Istenből van.”

„Volt egy gazda, aki kiváló minőségű kukoricát termesztett.

Minden évben elnyerte a legjobb termesztett kukorica díját. Egyik évben egy riporter interjút készített vele, és megtudott valami érdekeset arról, hogyan termeszti őket.

A riporter felfedezte, hogy a gazda megosztja magját a szomszédaival. „Miért osztod meg a legjobb vetőmagjaidat a szomszédaiddal, amikor minden évben a kukoricái versenyeznek a tiéddel?” – kérdezte a riporter.

– Miért uram – válaszolt a gazda -, nem tudta? A szél felszedi a virágport az érő kukoricáról, és tábláról táblára kavargatja. Ha a szomszédaim gyengébb minőségű kukoricát termesztenek, a keresztbeporzás folyamatosan rontja a kukoricám minőségét. Ha jó kukoricát akarok termeszteni, segítenem kell a szomszédaimnak, hogy jó kukoricát neveljenek.

Így van ez a mi életünkkel is. Azoknak, akik értelmesen és jól akarnak élni, segíteniük kell mások életét gazdagítani, mert az élet értékét azon életeken mérik, amelyeket érint, és azoknak, akik úgy döntenek, hogy boldogok lesznek, segíteniük kell másoknak boldogságot találniuk, mert mindenki jóléte össze van kötve mindenki jólétével.” (facebook: Mélységből magasságba)

Egy kis lelki útravaló

Egy gyertya nem veszít semmit, ha meggyújt egy másikat

Sokszor meg vagyunk arról győződve, hogy az életünk jobb lesz, ha férjhez megyünk, ha megszületik az első gyerekünk, vagy ha megszületik a második. Aztán meg azért vagyunk frusztráltak, mert a gyerekek túl kicsik még ehhez vagy ahhoz és azt gondoljuk, hogy a dolgok jobban mennek majd, ha felnőnek.

Folytatásként kamaszkori viselkedésük miatt vagyunk elkeseredettek.

Meg vagyunk győződve arról, hogy boldogabbak leszünk, mikor ezen a korszakon túljut. Azt gondoljuk, az életünk jobb lesz, ha partnerünk megoldja a problémáit, ha végre kocsit cserélünk, ha csodálatos nyaralásaink lesznek, ha nem kell dolgozni. De ha most nem kezdünk el boldog és teljes életet élni, akkor mikor?

Mindig lesznek különböző nehézségeink. Legjobb ezt elfogadni és elhatározni, hogy boldogok leszünk, akármi történjék.

Alfred Souza mondta:

Sokáig abban a hitben éltem, hogy a valódi, igazi életem még csak most fog elkezdődni és az ehhez vezető úton mindig voltak megoldásra váró akadályok: gúnyos meg nem értettség, időigényes tennivalók, még nem törlesztett kölcsönök. Aztán kezdődik a valódi élet! Végül megértettem, hogy ezek az „akadályok ” a Valódi élet.

Ha ily módon elfogadjuk a dolgokat, az segít megérteni, hogy nincs egy olyan módszer, ami a boldogsághoz elvezet, mert a módszer maga a boldogság. Következésképpen élvezzük ki az élet minden pillanatát és élvezzük még annál is jobban, ha megoszthatjuk egy számunkra kedves emberrel a ritka pillanatokat és emlékezzünk rá, hogy az idő nem vár senkire.

És akkor biztosan nem fogunk arra várni, hogy majd ha vége lesz az iskolának, majd ha elkezdődik az iskola, majd ha lefogyok 5 kg-ot, majd ha sikerül felszedni 5 kg-ot, majd ha gyerekem lesz, majd ha végre kirepülnek a gyerekek, majd ha dolgozni fogok, majd ha végre nyugdíjba megyek, majd ha férjhez megyek, ha végre elválok…

Nem várjuk a péntek estét, a vasárnap reggelt, az autócserét, a házvásárlást. Sem a tavaszt, a nyarat, az őszt, a telet, sem az élet végét és egy újjászületést, hanem eldöntjük magunkban, hogy nincs az életben jobb pillanat a boldogságot „elkezdeni”, mint ez a pillanat.

Az életöröm és a boldogság nem úti célok, hanem maga az utazás.

Néhány ötlet mára:

-dolgozz úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre

-szeress úgy, mintha nem fájna a csalódás

-táncolj úgy, mintha senki se látna

Most próbálj meg válaszolni ezekre a kérdésekre:

-sorold fel a világ 5 leggazdagabb emberét!

-sorold fel a világ 5 legutóbbi szépségkirálynőjét!

-sorolj fel 10 Nobel-díjast!

-sorold fel 5 Oscar díja színészt!

Hogy megy? Rosszul? Ne aggódj! Senki sem emlékszik így a tegnap legjobbjaira. A tapsviharok elmúlnak, a trófeák beporosodnak, a győzteseket elfelejtjük.

Most ezekre a kérdésekre próbálj válaszolni:

-sorolj fel 3 jó tanárt, aki segített neked azzá válni, aki lettél

-sorolj fel 3 barátot, aki a nehéz időkben melletted állt -mondj olyan embert, aki azt éreztette veled, hogy különleges vagy -sorolj fel 5 embert, akikkel szívesen töltöd az idődet Hogy megy? Jobban? Azok az emberek, akik az életünket különlegessé teszik, nem feltétlenül a leggazdagabbak, vagy a legnagyobb díjak nyertesei. Viszont aggódnak értünk, törődnek velünk és mellettünk állnak minden helyzetben.

Töprengj el rajta egy pillanatra, milyen rövid az élet! Te mit akarsz tőle? Ki vagy te? Ha megengeded, segítek válaszolni erre a kérdésre.

Valószínűleg nem vagy a nagy- és közismert hírességek egyike, de olyan ember vagy, aki miatt ezt az e-mailt körbe küldtem.

Jónéhány évvel ezelőtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés és a győzelem reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jónéhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd mindenki megállt és visszafordult…mindegyikük. Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet.

Hogy miért? Mert valahol legbelül tudjuk:

A legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott győzelem . Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.

Ha tovább küldöd valakinek ezt az e-mailt, talán gondolatokat ébresztesz benne is, ha pedig nem, akkor sem és semmilyen „szerencsétlenség”, mint amilyet a sok „csudálatos” e-mailben ijesztgetésképpen kapni szoktál.

EGY GYERTYA NEM VESZÍT SEMMIT, HA MEGGYÚJT EGY MÁSIKAT.

Ezek a mondatok egyszerűek, maguktól értetődőek és nincs nagy jelentőségük, de néha-néha nem árt elolvasni őket, ha egyébként tisztában is vagyunk mindezzel. Gyakran túlságosan elmerülünk abba, amit csinálunk… és közben elfelejtjük, miért is csináljuk……

http://www.plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=1162

Az igazi

Az igazi Mester nem az, akinek a legtöbb tanítványa van, hanem az, aki mellől Mesterek kelnek útra.

Az igazi vezető nem az, akinek a legtöbb követője van, hanem aki a legtöbb vezetőt bocsátja szárnyra.

Az igazi király nem az, akinek a legtöbb alattvalója van, hanem az, aki közülük a legtöbbet vezeti el a királysághoz.

Nem az az igazi tanító, akinek a legnagyobb a tudása, hanem az, aki a legtöbb tanítványát teszi tudóssá.

És az igazi Isten nem az, aki előtt a legtöbb szolga hajlong, hanem az, aki a legtöbbet szolgálja, és így tesz Istenné mindenki mást.

Mert ez Isten célja és dicsősége: hogy ne legyen többé alattvalója, és hogy mindannyian tudják, hogy Isten nem elérhetetlen, hanem elkerülhetetlen. Örülnék, ha ezt megértenéd.

A boldogság elkerülhetetlen. Nem tudsz nem „megmentett” lenni. Nincs pokol – feltéve, ha tudod ezt.

Nos tehát, ti: szülők, házastársak, szeretők és szeretettek, ne arra törekedjetek, hogy ragasztót csináljatok a szeretetetekből, legyen az inkább mágnes, mely először vonz, aztán megfordul, és taszít.

Felszabadítja mindazokat, akiket vonzottál, és akik már kezdték azt hinni, hogy az életben maradásuk érdekében hozzád vannak láncolva. Semmi nem áll távolabb az igazságtól: mert ez a legkártékonyabb másokra nézve.

Hagyd, hogy a szereteted előrelendítse őket a világba, és annak a teljes megtapasztalásába, hogy Kik Valójában.

Ebben a szándékban mutatkozik meg igazán a szeretet.

Forrás:

Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

Minél magasabbra szállunk, annál kisebbeknek tűnűnk azoknak a szemében, akik nem tudnak repülni.”-Te csak repülj! Szárnyalj!

Friedrich Nietzsche.

„Igazat beszélj, és az egész természet az összes szellemekkel melléd áll! Igazat beszélj, és minden élő és élettelen is téged fog igazolni, még a fű gyökerei is megmozdulnak a föld alatt, hogy melletted tanúskodjanak.”

RALPH WALDO EMERSON

https://fb.watch/q0hm_5kFBT/

Beszélgetések

– Köszönöm.

– Micsodát?

– Azt, hogy most tudod már, mekkora hülyeséget csináltam, és mégsem pakolod te is az orromra…

Minek?

Mindenki szeret okoskodni más kárán.

– Szerintem semmi értelme. Jobb lesz tőle neked, vagy nekem? Nem. Csak a varjak kárognak a múlt felett, a sas repül és megpróbálja újra, jobban…

Cyrano

Legyünk sasok…

Kik próbálnak elbizonytalanítani, miközben a céljaidat szeretnéd elérni?

A Látszólag Támogató: „Persze vállalkozz csak online. Csináltál vacsorát?”
A Mindent Rád Hárító: „Aha, menj csak konferenciára. De a gyereket nem tudom elhozni.”
A Lesajnáló: „Már megint netezgetsz? Mikor keresel már valami rendes munkát?”
Az Ellendrukker: „Na, és megy még a cég?”
Az Anyagias: „De jó! Voltál a tévében? És mennyit fizettek érte?”
Az Aggódó: „Túl sokat dolgozol. Munkamániás leszel.”

Néhány példa:

Két fajta ember létezik…

Az egyik hazugságokkal épít csillogó életet, de hideg van házában, s lelke kong az ürességtől…

… a másik szeretettel kövezi ki otthonát, mely felfűti napjait, s minden pillantásával a jót építi.

Az egyik féli az éjt, nem lát túl rajta, s képtelen hinni a csodát…

… a másik az égre emeli tekintetét, gyönyörködik a csillagokban, és nincs lehetetlen számára.

Mondom, két fajta ember létezik…

Az egyik folyton másokat hibáztat, mindig mindent jobban tud, és soha semmi sem elég jó neki…

… a másik igyekszik fejlődni, élete végéig tanul, és az apró csodákat is meglátja az életben.

Az egyik folyton panaszkodik az időjárásra, szíve évről évre sötétebb, s nem látja a fényt….

… a másik mosolyogva tartja arcát az esőbe, elfogadja, mit az élet kínál, s ő maga válik fénnyé az éjszakában.

Elmondom, szerintem miért téved az első csoport.

Mert nem az határoz meg, hogy mit birtokolsz – jó kocsi, hatalmas ház, menő állás, vaskos bankszámla – hanem, hogy milyen a szíved, s hogy miként bánsz másokkal.

S csak akkor leszel boldog, ha része vagy a világnak, az életnek, ha a belső hangod szerint élsz.

A görögök mindig azt kérdezték, ha meghalt valaki: ,,Vajon volt benne szenvedély?”

Nos, ez hát a lényeg.

Bármit is csinálsz, lángoljon benne a szíved…

Tedd alázattal, kitartással, és szenvedéllyel…

Legyen az csók, ölelés, karrier, álmok, vagy csak egy nap a munkahétből…

Élj végre tiszta szívvel, mint a gyerekek, s ne hagyd elfutni a perceket…

Ne feledd: amit szívből csinálsz, az élni fog…

… és csak így lehetsz boldog…

(Peter Noel)

„A hegycsúcsra sokféle út vezet. Vannak meredekebbek és kényelmesebbek. S a táj is különböző, ami a szemedbe tűnik, de azért ugyanazt a hegyet látod különböző oldalairól. Ezért hát légy türelmes önmagaddal szemben. Találd meg a neked legmegfelelőbb utat. De légy türelmes másokkal szemben is, akik másik ösvényt választottak. Se a te utad, se a másoké nem az egyedül üdvözítő út. Aki felfelé kapaszkodik, sokszor meghorzsolja magát, időnként elesik. Ilyenkor fel kell állni, ne maradj fekve. Amíg úton vagy, nincs veled semmi baj. A belső halál akkor kezdődik, amikor véglegesen letáboroztál a hegyoldalon.” Popper Péter

„A fényhez vezető út a sötétségen át vezet. Előbb meg kell tapasztalni a nehézségeket, hogy utána meg tudjuk becsülni az élettől kapott ajándékainkat. Előbb át kell élnünk a bizonytalanságot, hogy utána a biztos tudás és hit vezethessen az utunkon. Van fény a sötétségben, jelesül, Te vagy. Ezt mondani könnyű, ám a bennünk rejlő isteni fényt elérni a legnehezebb vállalkozás.” (de nem lehetetlen!Pontosan ez a feladatunk földi utunk során, Ő pedig vezet, Angyalainak „parancsol” felőlünk, hogy segítségükkel eljuthassunk HOZZÁ.-..az isteni fényhez)

Angéla Gili oldaláról

Mindenki máshol tart, ez így van rendjén. Mindenki kapja a feladatokat és a próbákat.

Tarts ki a hited mellett.

Akkor is ha próbálnak eltántorítani. Akkor is ha próbálnak lefékezni.

Tarts ki és tedd a dolgod.

Önmunka és alázat.

Befelé figyelés, de nem homokba dugva közbe a fejünket.

Érzéssel létezni.

Élményeket gyűjteni.

Szárnyaljon a Lelked.

Figyelj a képességeidre és fejleszd őket. Figyelj a megérzéseidre és ne engedd, hogy ez elméd elnyomja.

Okkal vagy itt most ebben a testben. Csodálatos dolgot vállaltál fel. Gyönyörű korszakban vagyunk és meg is fogjuk oldani, amit hoz majd az élet. Maradj hű ÖnMAGadhoz. Ne erőszakold meg MAGad többé. Ahol nem jó, sétálj el.

Elfogadás.

Megértés.

Elengedés.

Áldott időszakot❤️🙏🏻

Senki más előtt nem hajtok térdet, nem hajolok meg, csakis Isten előtt.

We are soldiers of Christ

We do not bow to sin

We do not bow to addictions and lust

We do not bow to Satan and witchcraft

We do not bow to money and the riches of this world

We do not bow to sickness and disease.

We do not bow to man, no matter what he promises to give us.

We bow to Jesus the Lord of all

In Him is our victory

In Him is our healing and health

In Him is our peace and prosperity

In Him is our wealth and riches.

He is our source and sustainer

He is our provider and protector

He is our everything, He is our all.

„ A bölcsnek nincs előítélete; azért vannak iránta bizalommal. Ami a tanulást illeti, ne ismerj határt.
Példád legyen az, aki és lelkiismeretes.
Fődolgod legyen: a hit és az igazság. Ne legyen barátod, csak, aki hozzád hasonló. Ha van hibád, ne szégyelld megjavítani. ”
Konfuciusz 🌞

TATIOSZA szeretet mindent tud

A szeretet mindent tud. Nézz a gyerekekre, ők mindennek örülnek, és mindenkit szeretnek. Mert hisznek, és bíznak. Hisznek abban, hogy feltétlen szeretetüket viszonozzák. Bíznak abban, hogy az ember jó. Hiszen ők kicsik, és kiszolgáltatottak. És a kicsi mindig jó, mert tiszta. Akkor ébred a kétség bennük, amikor mások akarata fájdalmat okoz. Akkor ébred a bizalomvesztés bennük, amikor mást kapnak, mint amit adtak: a figyelem helyett rohanást, a csodálat helyett neheztelést, az odaadás helyett elhúzódást.

Hát ilyen az élet: az embereknek nincs mindig tudomásuk arról, hogy csodát kaptak. A tisztaság csodáját. Emlékeztetőt a régi időkre, arra a helyre, ahol ismeretlen minden rossz. A tisztaság megérdemli azt, amit ad. Megmutatja, hogyan lehet szeretni feltételek nélkül, elvárások nélkül, békés szívvel.

A szeretet mindent tud. Olyan elfogadás, amelyik nem üt, inkább simogat. És ha simogatni nem tud, magába vonul, és végiggondolja, hogy lehet az, hogy nem képes úgy szeretni, ahogy egy gyermek – hálával, belátással, tisztán.

Forrás: TATIOSZSZÁZ LÉPÉS A SZERETET ÚTJÁN
[Kassák Könyvkiadó, 2018]

Fordította: Vágó Gy. Zsuzsa

Forrás: Tatiosz-gyűjtemény, Staúros Karakonstantinídis, Athén, 1999.
Σταύρος Καρακωνσταντινίδης: Συλλογή του Τατίου, Αθήναι, 1999.
Tatiosz – Hivatalos műfordítói oldal

„Minden morál, minden elvárás, minden szokás, minden illem és nevelés hamis, ha nem arra tanít meg, hogy a döntő pillanatokban hallgass a saját szívedre. A saját lelkiismereted hangjára.

Senki másra, mert lehet, hogy aki jót akar, az sem tesz jót neked. Az utolsó időkben egyetlen mestered maradt: a saját szíved! Minden könyv, minden tanács és nevelés érvénytelen.

Csakis a szíved súgja – ha meghallod még a hangját -, hogy mit tegyél.”

💗 MÜLLER PÉTER

„… MERT A GYÖKÉRBEN VAN AZ ÉLET…”!

„Nézd ezt a fát. Látod a sok falevelet rajta? Mindegyiknek, még a legkisebbiknek is van mélyen lent a földben egy kis hajszál gyökerecskéje, mely élettel látja el.

Ősszel lehull a levél, igaz. Minden ősszel lehull. De annak a kis hajszál gyökerecskének a jóvoltából visszatér újra minden tavasszal.

Ha azonban a gyökérszál pusztul el ott a föld alatt, a levelecske nem tér vissza többé, s idő múltával elpusztul a fa is.

Mert a gyökérben van az élet, érted?

Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket. S akinek nincs gyökere, az elvész.

Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre.”

/Részlet Wass AlbertHagyaték című regényéből/

„Egészen addig, amíg akár egyvalaki is van, aki hisz a jóban, és meg is küzd érte, addig nem arat diadalt a sötétség. De a sötétség mégis próbálkozni fog, és nekünk nap minden nap éberen kell őrködnünk.”

(Peter Freund)

„Az életben ne a kitaposott utat keresd, hanem a sajátodat.”

(ism.)

„Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)

LÉGY ÖNMAGAD

Hogy miért légy Önmagad?

Itt a nagyon egyszerű válasz: Ha magadat kijavítod, akkor egész világon javítasz.

A nap egyszerűen csak fénylik, nem akar senkit megjavítani. Mivel ő maga fénylik, az egész világ fénnyel telik meg.

Önmagad átalakítása az eszköz, hogy fényt vigyél a világba. Az alázatosság nem gyengeség, hanem erő. Minél nagyobb az alázatosság, annál jobban növekszik az erő. Az életed akadály nélkül fog folyni, mert nem állsz ellen Isten akaratának. Nem lesz súrlódás. Nem lesz kudarc sem, mert a saját akaratodból vagy döntésed szerint nem kísérelsz meg elérni semmit.

De az életed hatalmas sikerré válik majd, mert Isten bölcsessége és ereje tölti majd ki egoizmusodtól megszabadított lényed űrjét, úgy, ahogyan a levegő árad be a légüres térbe és tölti ki azt. Minden reggel, amikor felébredsz, mondj köszönetet tested egészségéért, elméd tisztaságáért, az energiáért, melyet a magad és a közösség javára fordíthatsz.

A nap végén pedig köszönd meg Istennek az Ő ajándékait, a szép időt, a tiszta levegőt, életerődet és az egészségedet.

Adj hálát a lehetőségért, melyet kaptál, hogy önmagad gyarapíthattad, másokat támogathattál, számukra hasznos lehettél.

Ha minden napod hálaadás, magadhoz vonzod a sikert. Minden, ami jó, minden, ami áldott, átjárja az otthont, szétárad a házban. Ha azt szeretnéd, hogy a siker és jólét melléd szegődjön, adj hálát! Ne gondold, hogy a templom az egyedüli hely ahol köszönetet mondhatsz, ahol imádkozhatsz. Mindezt az otthonodban is megteheted. Engedd, hogy hajlékodat áthassa ez a szellemiség!

Ha mindezek teljesülnek, a nincsenek a nehézségek és a szükségek eltűnnek a házadból.

A bölcsek egyetemes igazsága: Jólétet az ember viselkedésével teremt..

Minden külső tényező csak másodlagos..

SzeretetFény ölelésem! Szeretet!

❤️ Hála!

😇 Áldás!

🙏Áldott Napot Nektek☀️☀️☀️

Sok Szeretettel!💞💞💞Gèza Kubik

El akarom mondani a tagadóknak és kételkedőknek, hogy a csoda létezik.

Csak ők mindig máshol keresik.

Nem ott van az, a nagy dolgok mélyén.

Ott van a fáradt reggeli elindulásban.

Elcsendesedő zokogás utáni első nevetésben.

Ott van, hol beszűrődik a fény.

A délutáni zavartalan pihenésben.

Egy beszélgetésben valakivel, aki megért.

Az újrakezdésben.

Amikor azt hiszed megőrülsz, aztán mégis megnyugszol.

A magad hitében való megkapaszkodásban.

Utazás közben a tájban.

Ott van az orra nem esésben, mikor kioldódott cipőfűzővel mentél hazáig.

A kávéban.

Egy jó könyvben.

Hosszú tél után az első tavaszi napon.

A békével lezárt vitákban.

Minden belátásban.

Amikor összefutsz magaddal egy hétköznap délután.

Minden “micsoda véletlenben”.

A végre kimondott egyetlen szóban, mit kerestél.

A hál’Istennek-et követő sóhajban.

Eltemetett álmok sírján növő egyetlen szál virág illatában.

Szögre akasztott önáltatásban.

Megkönnyebbülésben maró fájdalmak után.

Évek hallgatását megtörő első szóban.

Találkozásokban, miután nem vagy többé ugyanaz az ember.

A nyitott ablakok előtt. Csukott ajtók mögött.

Nem akarok meggyőzni senkit semmiről.

De esküszöm róla, hogy a csoda: van.

Leginkább és cáfolhatatlanul mindig ott, hol utoljára keresnéd: magadban.

(Lőrinczi Emese)

„Bármit tehetsz, lesz olyan, akinek az sem lesz elég. Mert így működünk mi, emberek. Légy az, aki lenni tudsz, mert csak ez lehetsz. Légy az, akinek Isten teremtett, és ezzel dicserd Őt. Azzal, aki vagy. Mert ő abban gyönyörködik, akinek teremtett. Kedvét leli benned.

Bármit tehetsz, lesz olyan, akinek az sem lesz elég. De te ne arra figyelj, mit vár a világ. Élj Isten dicsőségére, és neki ez ELÉG.”(újragondoló)

Ragyogj!

„Ragyogj, mert szeretetre születtél, mert az élet hordozója lettél, Ragyogj, mert érzelmek élnek benned, értelmet adva az életednek. Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell! Mert lelkedben rejtett csillag tüzel, Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb! Ragyogj!”

B. Radó Lili

Vagyunk még néhányan, akik olyan világról álmodunk, amibe nem férnek bele azok, akik csak ártani tudnak. Akik a saját harcaik helyett, másokkal csatáznak. Akik küldetésüknek érzik, hogy önnön nagyságukat hirdessék, miközben földbe döngölnek bárkit, aki az útjukba kerül.

Vagyunk még néhányan, akiknek nem kenyere a hazudozás, a rosszindulat, a megalkuvás. Akik nem mások hátán felkapaszkodva akarnak boldogulni, akiknek nem okoz kéjes kielégülést mások boldogtalansága. Akik álmokról, tervekről, természeti szépségekről, az élet vitathatatlan értékeiről beszélgetünk.

Vagyunk még, akik ismerik a tisztelet, az elfogadás, a nyitottság fogalmát és vagyunk még, akik egy olyan világban szeretnénk élni, ahol a szabadság nem holmi ócska papírból kreált illúzió.

Vagyunk még, akik hisznek a szerelemben, a barátság erejében. Akik tudjuk, hogy hegyeket mozgathatunk meg. Akik nem félnek felvállalni az érzéseiket és jól tudják, hogy a sokszínűség tényleg gyönyörködtet.

Vagyunk még, akik élünk és élni hagyunk, akik segíteni és nem ártani akarunk.

Vagyunk még.”

(Horvát SzilviaLélekhatár)

” Tégy meg minden tőled telhetőt és a többit bízd Istenre… „

” Történjen az, ami minden érintett számára a legjobb, legyen meg Isten akarata. „

Problémára hangolt, sokoldalú, nem félelemkondicionált…

AZ ÉRETT SZEMÉLYISÉG JELLEMZŐI

1. Problémára hangolt legyen, azaz ne másoktól várjon segítséget és ne meneküljön a problémahelyzetből, hanem keresse azt és lelje kedvét a problémamegoldó aktivitásban. Problémamegoldó tevékenységében annak humán módja legyen a jellemző (a belátás és a gondolkodás, szemben a vak próbálkozással).

2. Szilárd szokásokkal rendelkezzék, amelyek fizikai és szociális helyzetekben eredményes alkalmazkodást biztosítanak számára. Ezt a perspektívát ígéri a tanuláselméleti koncepció.

3. Képes legyen ösztönimpulzusainak örömteljes, szorongásmentes kielégítésére, azaz találja meg a harmóniát vágyai és a felettes én kontrollja (a közösség érdekei és elvárásai) között. Ezt a célt implikálja a pszichoanalízis.

4. A motívumok és viselkedésminták változatos és differenciált készlete.

5.A sokféle motívum és viselkedésminta összhangja és összeszervezettsége a személyiségen belül.

6. Sokoldalú érdeklődés és tevékenység (tág kiterjedésű mező). Az egyoldalú „beszűkült” ember mint személyiségminta nem ideális, még akkor sem, ha magas sport- vagy munkateljesítményre, például tudományos tevékenységre vagy művészetre szűkült be. Az igazán jelentős alkotók mindig sokoldalúak.

7. Kitágult idődimenzió, azaz a jelen tevékenységnek összefüggésbe állítása a múlttal és jövővel, tervezés. Maslow odáig megy, hogy hangsúlyozza: az önmegvalósító személyiség saját magát és tevékenységét a valóság végső lényegével igyekszik összefüggésbe hozni, abban elhelyezni és ahhoz vonatkoztatva megérteni, érzékletesen „óceáni” attitűdnek nevezi ezt a belső magatartást.

8. Interdependencia, azaz a személyiség alrendszereinek egymástól független működése. Az érett személyiség képes arra, hogy például hivatali kudarcának ne vallja kárát a családjával való együttlét jó hangulata.

9. Realitásérzék, helyes valóságérzés, jó kapcsolat a valósággal. Ez nyilvánul meg a helyzetek és a személyek helyes megítélésében. A realitáshoz való „jó viszony” abban is megnyilvánul, hogy nem fél az ismeretlentől, nem keresi görcsösen a biztonságot, hiszen a biztonság benne van.

10. Belső kontroll attitűd: jól működő, nem infantilis (nem félelemkondicionált), hanem az énképhez igazodó lelkiismeret.

11. Reális önértékelés (önismeret), önmagunk elfogadása, identitás.

12. Intimitásra törekvés, azaz mély, de megválasztott szociális kapcsolatok, melyekben saját énünk „feloldódik”.

13. Önmagunk megítélése a produktivitásban.

14. Életigenlés, jó viszony a természettel és az emberekkel.

15. Jól szabályozza motívumait (önkontroll).

16. A közösség normáit interiorizálta.

17. Magas a frusztráció-toleranciája.

Viselkedését nem jellemzi az agresszivitás.

18. A spontaneitás (a konvekcióktól való függetlenséget).

19. A belső szabadság (a küzdelm az ellen, hogy a család vagy a barátok elkötelezzenek attitűdök felvételére).

20. Kultúrától és a környezettől való függetlenség („…hogy meg ne hajoljak ezt-azt kívánó kordivat előtt”., amint Weöres Sándor írja).

21. Az élmények mindig friss értékelése.

22. A szociális érzület.

23. A demokratikus jellemstruktúra.

24. Az etikai biztonság.

25. A humorzérzéknek az a fajtája, melyet nem annyira mások megtréfálása jellemez, hanem inkább a helyzetekből adódik, inkább mosolyra késztet mint hahotára, és többnyire ismételhetetlen.

https://www.szemelyiseg-vezetes.hu/az-erett-szemelyiseg…/

A világnak szüksége van álmodozókra és szüksége van cselekvőkre is. De mindennél jobban szüksége van olyan álmodozókra, akik cselekszenek.

Sarah Breathnach

A szépet a jót keresni amikor mindenki panaszkodik! Megállni elmélkedni amikor mindenki rohan. A csendben létezni amikor mindenki ordít. Adni, amikor mindenki kapni akar. A belső békét megélni, amikor mindenki kívűl keresgél. Merni célokat kitűzni és cselekedni, amikor senki sem mer. Gondolkodj és tedd meg akkor is amikor senki nem mer!”

(forrás: Szikszay Csaba)

.”..Jónak lenni amikor senki nem látja, és senki nem fogja megtudni – az a valódi jóság…😇

A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember tisztán látja a világot.

Pilinszky János

„Isten arra szánt, hogy csatornája légy, melyen keresztül áldásai továbbáradhatnak másokra, hogy segítségeddel épülhessen országa a szívükben.”

Rendeld meg itt: http://maiige.hu/tovabbi_kiadvanyok

„A kétszínű és az őszinte emberek közötti főbb különbségek.

1) Tisztelet

· A kétszínű ember csak azt tiszteli, akinek hatalma van. Ennek az az oka, hogy az alapján ítéli meg a másik embert, hogy az mennyire gazdag.

· Az őszinte ember mindenkit tisztel. Nem törődik a másik ember vagyonával, mert az embert tiszteli benne és nem a pénzét.

2) Kritika

· A kétszínű ember kritizál másokat, csak azért, hogy előnyben részesítse saját magát velük szemben.

· Az őszinte ember csodálja és dicséri a másik embert.

3) Vélemény kifejezése

· A kétszínű ember állandóan pletykál.

· Az őszinte ember bátran kifejezi a saját véleményét.

4) Önzetlenség

· A kétszínű ember azért segít valakinek, mert abból neki haszna van.

· Az őszinte ember önzetlenül segít a másoknak.

5) Manipuláció

· A kétszínű ember általában erőszakkal és megfélemlítéssel kényszeríti rá az embereket, hogy megtegyék amit ő akar.

· Az őszinte ember nem alkalmaz manipulációt.

6) Dicsekvés

· A kétszínű ember folyamatosan kérkedik a sikereivel.

· Az őszinte ember nem dicsekszik a sikereivel, hanem inkább szerény és alázatos.

7) Mások mennyire kedvelik

· A kétszínű ember erőlködik azért, hogy elnyerje a másik ember szimpátiáját.

· Az őszinte ember könnyen eléri, hogy kedveljék őt az emberek.

😎 Ígéretek betartása

· A kétszínű ember sokat beszél és nem tesz semmit.

· Az őszinte ember igyekszik betartani amit ígért.

9) Figyelem feléjük

· A kétszínű ember erőlködik azért, hogy elnyerje a másik ember figyelmét.

· Az őszinte ember nem törekszik arra, hogy az univerzum közepe legyen.” (Judit NagyMélységből Magasságba)

„Ne tégy semmit mások kárára,
örülj mások szerencséjének,
indítson meg az elesettek balsorsa, és mindig tartogass egy könnycseppet a szívedben az arra rászorulóknak…
Ne feledd: emberhez méltóan kell élned, hogy méltó légy, e magas cím viselésére…”
Seneca

„Ne feledd: soha ne légy öntelt az alázatosakkal szemben. És soha ne légy alázatos az önteltekkel szemben.”

Paulo Coelho

„Jézus azt mondja: keress és találsz; kérj, és megadatik néked; kopogtass, és az ajtók feltárulnak előtted. Azt sosem mondja, hogy légy keresztény, és az ajtók feltárulnak előtted. Azt sem mondja, hogy majd én kopogtatok helyetted, hogy feltáruljanak az ajtók előtted. Ő azt mondja, hogy kopogtass, és az ajtók feltárulnak előtted. Mindenkinek magának kell kopogtatnia, mert mindenkinek egy másik ajtón kell átmennie. Mindenki egy egyén, mindenki egyedi.”

(Osho)…Az én ajtóm nem a te ajtód, és a tiéd nem az enyém. Találd meg a TE ajtódat, az ENYÉMET pedig hagyd rám.

„Mindenki különc, és pontosan ez a dolog lényege. Ünnepelnünk kellene az egyediségünket ahelyett, hogy szégyenkezünk miatta. Mindnyájunknak megvannak a magunk hóbortjai. Az emberek sokat ártanak maguknak azzal, hogy igyekeznek elrejteni önmaguk elől valódi énjüket pusztán azért, mert félnek attól, vajon mit gondolnak majd róluk a többiek.”

(Johnny Depp)

Évekbe telik, amíg az ember rájön, hogy tulajdonképpen mi is a vágya, évekbe telik, amíg kibogozza az igazságot az elvárások, a programok, az utánzások tömegei közül. Teréz anya mondta, hogy a legjobb ima, ha az ember a szíve csendjére hallgat.

Feldmár András

” Minden ember mindössze annyit ér ezen a földön, mint amennyit Istenből, vagyis Isten jóságából, Isten szépségéből,

Isten erejéből és szeretetéből visszatükröztet embertársaira. „

Wass AlbertKard és kasza

Szabadság azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak.

De semmivel sem több, mint ezeknek.

Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán, a napsütéshez, az esőhöz és ahhoz, hogy dideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád.

Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsületesnek, igaznak.

Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet.

Ez a szabadság.

A többi, amit ezzel a fedőnévvel cégjelezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágaságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport rovására.

Az igazi, természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént és ezáltal megszünteti a közösséget.

Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a Teremtő Rend. És hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.

Wass Albert

, Aki nem mer cselekedni, mert fél attól, hogy mi lesz,

az olyan ember nem bízik sem az Úristenben, sem önmagában. S az ilyen számára nincs szabadság.

A vékony hitű ember számára vékonyan jut hely

Isten világában.(…)

Isten valóságának ismeretéhez nem kell ám ész. Szív kell csupán, meg lélek. Hogy is mondja az írás? Ismerjétek meg az igaz valóságot s az igaz valóság szabadokká tészen! Mitől szabadít meg? Hát a tudatlanságból eredő bajoktól meg nyomorúságoktól. (…)

Mert az Úr nem a hegyek tetején ül s nem is valamelyik bokorban bújkál,

mint ahogy a könyv mondja,

hanem bennünk él és dolgozik. Isten a mi életünk,

és érzéseinken, gondolatainkon keresztül szól hozzánk. „

Wass AlbertHagyaték (részlet)

Aki a Fény útját járja, tudnia kell, hogy nem kerülheti el a gonosz támadásait. Neki az a feladata, hogy gyűlölködjön és harcoljon veled, és ha támadásai ellenére is ugyanabba az isteni irányba haladsz, akkor az, az emelkedésed bizonyítéka. Miért gyűlöl téged a gonosz? Mert nem alkudtál meg vele , különben megvédene, kényeztetne, örömökhöz juttatna , altatna, hogy tovább maradj mélyálomban; de ha menekülsz előle, ha nem vagy hajlandó szolgálni abban a pillanatban felébred és támad. Minden elkötelezett fénymunkás könyörtelen támadásnak van kitéve ,De aki tévedhetetlen a hitében csak az méltó a legfelsőbb beavatásra. A tudatlanok biztosan azt fogják mondani: ′′ Ó! szegény boldogtalan! Micsoda végzet! ′′ De a bölcsek örvendeznek és azt mondják:”A magasságok elérésére van predesztinálva.”

„Hallgass a szívedre, élj úgy, ahogyan a szíved diktálja, akármi is legyen a tét: A tökéletes egyszerűség ára nem kevesebb, mint a világ minden kincse…

Egyszerűnek lenni nagyon nehéz, mert az egyszerűségért mindenedet oda kell adnod. Mindent el kell veszítened ahhoz, hogy egyszerű lehess. Ezért az emberek inkább a bonyolultságot választották, és teljesen elfelejtették, hogy hogyan lehetnek egyszerűek. De csak egy egyszerű szív tud Istennel együtt lüktetni, egy ritmusban. Csak az egyszerű szív dala képes harmóniát alkotni Isten dalával. Hogy ezt elérhesd, meg kell találnod a szívedet, a saját dobbanásodat, a saját lüktetésedet.”

===========

❣️ Osho ❣️

” Nem vagyok biztos abban , milyen lesz a mennyben de egyet biztosan tudok . Ha maghalunk és eljön az idő , hogy az ÚR ítéljen fölöttünk , nem azt kérdezi majd : mennyi jót tettünk életünkben , hanem mennyi szeretettel tettük . „

/ II . János Pál /

A jó emberek azok, akik szeretik az állatokat. „Az állatok különleges lények, és aki volt olyan szerencsés, hogy kapcsolatba került velük, jól tudja ezt.

Az állat nemesség igazi lecke. Nekik köszönhetően szerényebbek, empatikusabbak, szeretőbbek vagyunk. Feltétel nélkül adják nekünk a szeretetüket, cserébe semmit sem kérnek, jót tesznek nekünk. „

Keanu Reeves

♥️♥️Azt kívánom Neked,

…hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy érzed, csak Te adsz.

Hogy legyen erőd akkor is mosolyogni, amikor úgy érzed a fogad törik belé.

Hogy akkor is kitarts, amikor nincs kedved.

Hogy ne zavarjon, ha nagyok a problémáid, hiszen erős vagy és elbírod őket.

Kívánom, hogy legyen erőd félretenni a büszkeséged, ha annak a Valakinek szüksége van rád.

S kívánom, hogy legyen, erőd megmondani Neki mit érzel, mert tudom, hogy ez a legnehezebb.

Őszintén kimondani.

Kívánok Neked Türelmet! Hogy meg tudj hallgatni másokat.

S hogy meg tudj bocsátani annak, aki nem tud Neked.

Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértően beszélni azzal, akinek szüksége van rá.

Kívánok Neked Bölcsességet!

Hogy tudj különbséget tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy megküzdj vele és mikor azért, hogy kikerüld, és más utat válassz.

Hogy felismerd a mindennapok szépségét, és ne tragédiák döbbentsenek rá. Hogy meglásd a szeretteid fontosságát és szükségességét az életedben.

Hogy minden idegesítő tulajdonságuk Téged épít, akár mint rossz, akár mint jó példa.

Bölcsességet, hogy ne akarj tökéletes lenni, csak törekedj a legjobbra.

Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, maximum frusztráljuk magunkat a gondolattal.

Végül kívánok Neked egy apró mosolyt magunkon, hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni,

akkor már rég az Angyalok soraiba tartoznánk, és valaki olyanokra vigyáznánk mint mi magunk.

Ám kívánom Neked, hogy megtapasztald: a Teremtés attól válik tökéletessé, hogy ismertek a hibáink és számolnak a tökéletlenségünkkel.

S nem utolsó sorban,

Kívánom, hogy azokkal tölthesd ezt az évet, akik szeretnek.”

Kívánom, hogy mindig legyenek körülötted olyanok, akik értékelik azt, amit adni tudsz. Hogy legyenek melletted jó emberek, akik őszinte szeretettel fordulnak feléd és óvva súgják: „ne csináld!”

Legyen melletted mindig Valaki, aki kezét nyújtja a bajban, letörli a könnyeidet és vigaszt adó öleléssel a karjaiba zár.

(Deverdics Éva)

A szépet a jót keresni amikor mindenki panaszkodik! Megállni elmélkedni amikor mindenki rohan. A csendben létezni amikor mindenki ordít. Adni, amikor mindenki kapni akar. A belső békét megélni, amikor mindenki kívűl keresgél. Merni célokat kitűzni és cselekedni, amikor senki sem mer. Gondolkodj és tedd meg akkor is amikor senki nem mer!”

(Szikszay Csaba)

„A lélek, mely nem képes a jelenben gyökeret verni , a jővő fájáról

csak a fájdalmas múltat fogja szüretelni … 😉

Willdiko ® 20224 január 13 csakúgy”

Van a cél…

És van az út. Sokan azt mondják, elégedj meg azzal, amid van, amit kaptál, ne akarj többet, ne légy elégedetlen, ne álmodozz. De ne hallgass rájuk! Igenis, legyenek álmaid, céljaid, nem baj, ha most megvalósíthatatlannak tűnnek. De ha nem álmodsz róluk, ha nem teszel értük, ha eleve feladod, valóban, soha nem is éred el őket. És miközben célodért küzdesz, fedezd fel az oda vezető út szépségeit is. De ne állj meg mellettük, ne maradj ott. Hanem lépj tovább. Célod felé. Mert mindez nem hiába van ott. Azért van, hogy majd még jobban tudd értékelni, ha elérted célodat, azért, hogy teljes legyen a kép. A sok szépség, amit útközben észrevettél, gyűjtöttél, célod elérésével válik teljessé. Benne, célodban nyer értelmet. Útra is szükség van, és célra is. Egyik sem teljes a másik nélkül. Igen, a cél, és az úton felfedezett sok kis apróság együtt jelentik az életet.

Az Életet.

(Csitáry-Hock Tamás)

“Engedd el azokat az embereket, akik nem állnak készen arra, hogy szeressenek. Ez a legnehezebb dolog, amit valaha is meg kell tenned az életedben, és ez lesz a legfontosabb is. Hagyd abba a nehéz beszélgetéseket olyanokkal, akik nem akarnak változtatni. Ne legyél jelen többé olyan embereknek, akik nem érdeklik a jelenléted. Tudom, hogy a megérzésed az, hogy mindent megteszel azért, hogy elismerést szerezz a körülötted lévőktől, de ez egy impulzus, ami ellopja az idődet, energiádat, mentális és testi egészségedet

Amikor örömmel, érdeklődéssel és elkötelezettséggel kezdesz küzdeni egy életért, nem mindenki lesz kész arra, hogy kövessen téged arra a helyre. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell változnod, hanem azt jelenti, hogy el kell engedned azokat az embereket, akik nem állnak készen arra, hogy elkísérjenek.

Ha kizárnak, sértegetnek, elfelejtenek vagy figyelmen kívül hagynak azok, akiknek az idődet adod, nem teszel magadnak szívességet azzal, hogy tovább kínálod az energiádat és az életed. Az igazság az, hogy nem vagy mindenkinek való, és neked sem való mindenki.

Ez teszi olyan különlegessé azt, amikor olyan embereket találsz, akikkel barátságot kötsz, vagy viszonozzák a szerelmet. Tudni fogod, milyen értékes, mert megtapasztaltad már azt, ami nem az.

Minél több időt töltesz azzal, hogy megpróbálod megszerettetni magad valakivel, aki nem képes, annál több időt vesztegetsz azzal, hogy megfosztod magad attól a lehetőségtől, hogy valaki mással kapcsolódj.

Több milliárd ember van ezen a bolygón, és közülük sokan találkoznak veled az érdekesség és elkötelezettség szintjén.

Minél többet maradsz kapcsolatban olyan emberekkel, akik párnának, háttér opciónak, vagy gyógytornászként használnak az érzelmi gyógyuláshoz, annál tovább maradsz távol attól a közösségtől, amelyet szeretnél.

Lehet, hogy ha nem jelentkezel, nem fognak keresni. Talán, ha abbahagyod a próbálkozást, a kapcsolat véget ér. Talán ha nem írsz tovább, a telefonodon nem lesznek üzenetek hetekig.

Ez nem azt jelenti, hogy tönkretetted a kapcsolatot, hanem azt jelenti, hogy mindaz, ami fenntartotta ezt, az az energia volt, amit csak te adtál a megtartásához. Ez nem szerelem, hanem ragaszkodás. Esélyt akar adni azoknak, akik nem érdemlik meg! Sokat érdemelsz, vannak emberek, akiknek nem kellene ott lenniük az életedben, és ezt észre fogod venni.

A legértékesebb dolog, ami az életedben van, az az időd és az energiád, mivel mindkettő korlátozott. Bármire is adod az idődet és az energiádat, meghatározza a létezésedet.

Amikor rájössz erre, kezded megérteni, miért vagy ennyire ideges, amikor olyan emberekkel töltöd az idődet, olyan tevékenységekben, helyekben vagy helyzetekben, amelyek nem illenek hozzád, és nem kellene, hogy a közeledben legyenek, mert energiát lopnak.

Kezdesz rájönni, hogy a legfontosabb dolog, amit magadért és körülötted mindenkiért megtehetsz, hogy mindennél hevesebben véded az energiádat.

Tedd az életed biztonságos menedékévé, ahol csak ′′kompatibilis ′′ emberek engednek veled.

Senkiért sem vagy felelős. Nem te vagy a felelős azért, hogy meggyőzd őket a fejlődésről. Nem az a dolgod, hogy az emberekért létezz és az életed add nekik!

Mert ha rosszul érzed magad, ha kényszert érzel, akkor minden problémád gyökere leszel a ragaszkodásod által, attól félve, hogy nem kapod viszonzást az általad nyújtott szívességeket. Az egyetlen kötelességed, hogy rájöjj, hogy te vagy a sorsod ura, és elfogadd azt a szeretetet, amiről úgy gondolod, hogy megérdemled.

Döntsd el, hogy megérdemled az igazi barátságot, az igazi elkötelezettséget és a teljes szeretetet, egészséges és virágzó emberekkel. Akkor várd ki és nézd meg, hogy ez mennyire kezd mindent megváltoztatni és meg is fog minden változni, az biztos. Pozitív és jó energiájú embereken kívül ne pazarold az időt olyanokra, akik nem érik meg, a változást, a szeretetet, értékelést, a boldogságot és a védelmet, amelyet megérdemelsz.”

Anthony Hopkins

„Úgy élj, hogy visszanézhess. Ne haraggal, hanem örömmel forgathasd át emlékeidet, visszafelé. Nehogy sajnálkoznod kelljen… Okosan élj. De főleg: szépen. Gazdagon, ne a szó anyagi értelmében, hanem szellemiekben. Ahogy a vonuló vadak hagynak nyomot maguk után, úgy hagyj te is. Hogy rád találjanak, ha keresnek. Hogy rád találhasson, aki keres. Hogy ne felejtsék el a vonulásodat. Jeleket hagyj a világban, téged jelzőket. Gondolatokat, amelyek rád mutatnak. Emlékeket, bármilyen, csak markáns legyen… akkor jól éltél. Akkor éltél helyesen. Úgy élj, olyan megfontoltan, okosan és szépen, hogy még az elmúlás fájdalmát is eltakarja a jóleső emlékek felizzó melege. Úgy élj!”

(Hankiss János)

Légy mindig elégedetlen azzal, ami vagy, ha oda akarsz jutni, ahol még nem vagy. Mert ahol magadnak tetszel, ott maradsz. Ha meg azt mondod: „ez elég!”, máris elvesztél. Mindig adj a meglévőhöz, mindig járj, mindig haladj; ne maradj az úton állva, ne térj le. Lemarad, aki nem halad; visszafelé megy, aki oda vetődik vissza, aminél már továbbjutott; letér, aki a hitet elhagyja. Jobban jár az úton a sánta, mint az úton kívül rohanó.

Szent Ágoston

„Olvasónak lenni annyit jelent, hogy sosem leszel magányos és soha nem fogsz unatkozni.”(Joanne Harris)

„Bocsáss meg magadnak azért, mert kevesebbel is beérted, mint amit megérdemeltél – de ne tedd meg újra.”

Ősanya

„Mindig lesznek olyanok, akik nem a Fényt látják benned …

Minél többször kritizáltak, minél többször akartak megváltoztatni, minél többször akarták elhitetni, hogy sok vagy kevés vagyok stb., annál bizonyosabb voltam MAG-amban, hogy jó irányba megyek.

Mindig vannak és lesznek olyanok, akik a Fényt NEM látják benned, hanem önmaguk sötétségét világítják rád.

Ilyenkor az a kérdés, megérint-e mások kritikája – véleménye – becsmérlése – sötétsége – árnyoldala stb., vagy sem?!

Ha már NEM ÉRINT MEG mások lesújtása, jó úton haladsz, mert tudod KI VAGY ÉS TUDOD MIT ÉRSZ, és már nem tudod MAGadnál lejjebb adni.”

Szántó Brigitta

Elgondolkodtató gondolatmenet az élet lényegéről, így év vége felé… az orosz író,Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin tollából.

„Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra! Évtizedek idegőrlő munkája kell ezek eléréséhez, s egyetlen éjszaka elrabolhatja tőletek. Őrizzétek meg fölényes egykedvűségeteket az élettel szemben, ne rettegjetek a bajoktól s ne sóvárogjatok a boldogság után, hisz úgyis mindegy: a keserűség nem tart örökké, s ami édes, az sem fenékig az.

Örüljetek, ha nem fáztok, s ha éh és szomj nem gyötör benneteket, ha nincs megroppanva a gerincetek, ha lábatok járni, kezetek fogni, szemetek látni, fületek hallani képes – van-e még, akire irigykednetek kellene? Ne irigyeljetek másokat. Aki irigy, elsősorban önmagát emészti.

Dörzsöljétek meg a szemetek, mossátok tisztára szíveteket, s becsüljétek, nagyon becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok.”

Meglátogatott a türelem,

És eszembe juttatta,

hogy a jó dolgoknak időbe telik, hogy megvalósuljanak,

és lassan, de stabilan növekedjenek.

Béke látogatott el hozzám,

És eszembe juttatta,

hogy nyugodt maradhassak az élet viharaiban,

függetlenül a körülöttem lévő káosztól.

A remény meglátogatott,

és emlékeztetett,

hogy jobb idők várnak rám,

és mindig ott lesz, hogy vezessen és felemeljen.

Az alázat is meglátogatott,

és eszembe juttatta, hogy elérhetem,

nem úgy, hogy megpróbálom összezsugorítani és kicsinnyé tenni magam,

hanem azzal, hogy a világ szolgálatára és a körülötte lévők felemelésére összpontosítok.

A kedvesség meglátogatott,

És eszembe jutott

gyengédebbnek, megbocsátóbbnak és könyörületesebbnek lenni önmagammal

és a körülöttem lévőkkel szemben.

A magabiztosság meglátogatott,

és emlékeztetett,

hogy ne rejtsem el és ne titkoljam el az ajándékaimat és tehetségemet, hogy mások jobban érezzék magukat,

hanem öleljem át azt, ami én vagyok.

A fókusz meglátogatott

és ez eszembe juttatta, hogy mások bizonytalansága és ítélete rólam nem az én problémám, és a figyelmemet

másokról vissza kell irányítanom magamra.

Meglátogatott a szabadság,

És eszembe juttatta,

hogy senki sem irányítja a gondolkodásmódom, a gondolataimat és a jólétemet, csak én.

És meglátogatott a szeretet,

És eszembe jutott,

Hogy nem kell keresnem másokban,

hiszen bennem rejlik.

(Tahlia Hunter)

Tudod-e, hogy amikor boldog vagy,

egy boldogságsugarat küldesz a földre?

Tudod-e, hogy amikor boldog vagy,

a körülötted élők is boldogok lesznek?

Tudod-e, hogy kis csillagszikraként azért jöttél

a földre, hogy megtanulj világítani?

És amikor már fénylő színekben pompázol,

világítani tanítod a többieket?

Tudod-e, amikor boldog vagy, a Te fény-Sugarad egyesül a sok parányi boldogságváró fénnyel?

És a kettőből, a százból, az ezerből ismét

Egyetlen öröm lesz – pontosan úgy, mint szétválásuk előtt.

Tudod-e, hogy fényed a Mindenség fényében

tündököl minden pillanatban?

És mindenkinek jut:

A Te hatalmas fénylő erődből

– minek neve boldogság,

A Te hatalmas sugárzó szemed pillantásából

minek neve szeretet,

A Te jóságos ajkad szavaiból – minek neve

megértés,

A Te kezed mindent egybefonó öleléséből

– minek neve a Lélek teremtő fénye.

Légy boldog, és szerető Ember!

(AngeliszIrini: Fénytenger)

„Isten fényben lakik, hová út nem visz el.

Nem látod meg soha, míg fénnyé nem leszel.”

/Angelus Silesius: Kerúbi vándor/

Kezdjetek el ÉLNI!! ❤️

Ma éppen ezen gondolkodtam…🤔

Alig kezdődött el a nap, és már este 8 óra van.

Alig érkezett el a hétfő, és újra péntek van.

… és vége a hónapnak.

… és lassan vége az évnek.

… és már 30, 40, 50 év eltelt az életünkből.

Rájössz, hogy mennyi embert vesztettünk el.

Szülők, más rokonok és sok barát, ismerős.

Nincs visszaút.

Tehát próbáljuk meg élvezni az időt, amink maradt!

Ne hagyjuk abba a kedvünkre való tevékenységünket.

Vigyünk színt a szürke hétköznapjainkba!

Mosolyogjunk az élet apró dolgaira, amelyek balzsamot hoznak a szívünkbe.

Nyugodtsággal és magabiztossággal érdemes élvezni a hátrahagyott időt.

Próbáljuk meg később megszüntetni a szót.

Majd később megcsinálom…

Majd később mondom…

Majd később átgondolom…

Mindent későbbre hagyunk.

Már túl késő!

Mert amit nem értesz, az:

A kávé később hideg lesz…☕

A prioritások később változnak…

Később megtört a báj…

Az egészség később elmúlik…

Később a szülők idősebbek lesznek…👵

Később az ígéretek feledésbe merülnek…

Később a nappal az éjszaka lesz…

Később az élet véget ér…🏴

És utána már túl késő…. ⌛

Tehát… semmit se hagyjunk későbbre...

Mert közben elveszíthetjük a legjobb pillanatokat.

A legjobb élmények.

A legjobb család.

A legjobb barátok.

Ma van a nap... 🌞

a pillanat MOST van… 🏵️

„Lassan érkezik a számvetés mindannyiunk életében. Lesznek fények, vagy csendesség, barátok vagy csak a jól ismert magány, és jönnek majd, mert jönni fognak a gondolatok. Mi lett volna ha másként teszek, ha akkor merek, ha léptem volna, ha nem féltem volna. És ott leszel te és átölel a mi lett volna ha üressége. Letörli a büszkeség és a boldogság érzését, amit az idén a szívedbe zártál. Elhiteti veled, hogy rossz volt az út, hogy nehéz volt, és benne te megéltél megannyi rosszat.

Ne hagyd! Mert igenis jó volt az út, és ne térj le róla, akkor sem, ha épp a gödörben ülsz. Mert voltak benne szépek, ott volt ezernyi csoda. Volt benne nevetés, volt benne könny, ölelés, taszítás is számtalan. Ott volt benne megannyi napfelkelte, amikor a szavad is elállt, és ismerd be, néha az eső is mosolyt csalt az arcodra. Volt benne küzdelem, volt pofára esés, csalódás, majd újra hit, erősebb, mint bármikor. Mert élünk, létezünk, küzdünk, néha feladjuk, elbukunk, felállunk és folytatjuk. Mert élhetünk, büszkén, vagy megtörten, de a miénk. Minden pillanatban.”

======================

🎁 Theodorovits Andrea 🎁

Szeresd a tiszta tekintetű embert, az őszintét. Szívből jövő mosolyát, egyenes szavait, lelkedig hatoló tekintetét.

Nem visel álarcot, nem játszik szerepet. Csak van, létezik. Tisztán és egyszerűen.

Nem varázsol el mézes szavak özönével, nem vezérli belső érdek…

Ő csak él játszva, békében önmagával.

Szeresd az embert, az emberben.

A ma hamisságában, hatalmas kincs, ajándék.”

Czernay Hajna

Van egy személyes történeted, amit be kell teljesítened, és kész. Nem számít, hogy a többiek támogatnak, bírálnak, átnéznek rajtad vagy elviselnek: azért csinálod, amit csinálsz, mert ez a sorsod ezen a földön, ez minden örömöd forrása.

(Paulo Coelho)

Szigorú határmeghúzás ideje

Nem véletlen, ha lelkünk valamit nem tud elfogadni. Sokat lehet olvasni az elfogadásról, de ezt is meg kell tanulni úgy értelmezni és működtetni, hogy az ne önmagunk megerőszakolása legyen.

A lelkünk ami ellen tiltakozik, az nem esik jól neki, ezért azt NEM SZABAD ELFOGADNI.

Nem véletlen, ha minden érzékszervünk tiltakozik ellene, azt el kell kerülni.

Addig tapasztaljuk mindazt, ami nem jó nekünk, amíg meg nem tanuljuk, hogy soha többet ne válasszuk. Amit csak önmagunk feladásával tudunk elfogadni, azt azonnal el kell engedni, különben idő kérdése és megbetegít.

A szigorú határmeghúzás és a NEM-et mondás idejében járunk, most tapasztaljuk meg, mi az, amit nem szabad már elviselni, nem szabad megerőszakolni, nem szabad mindenáron elfogadni. Minden azért zárul le, hogy nálánál egy jóval magasabb minőség jöjjön létre.

Sz.B.

„Milyen kevés zajt csapnak az igazi csodák! Milyen egyszerűek a lényeges események!” /Antoine de Saint-Exupéry/

„A boldogság nem az, amikor nincsenek problémáid, hanem, amikor a problémáid dacára sem vagy hajlandó boldogtalan lenni…”

(Müller Péter)❤

Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti. Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte.”

(Müller Péter)

Legyél olyan ember, aki nem fél kétszer megkérdezni valakitől, hogy jól van e, amikor azt mondja jól van, de látszik rajta, hogy nem. Legyél olyan ember, aki mosolyog másokra akkor is, mikor nem mosolyognak rá vissza. Legyél olyan ember, akire vágytál akkor, amikor senki nem volt ott neked. Legyél olyan ember, aki egyedül is bátran kiáll az igazságért. Legyél ilyen ember, mert sok ilyen emberre van szüksége a világnak.”

(Nikita Gill)

Minél magasabb valaki tudatszintje,

annál hallhatóbb a belső csendessége.

Hiszen kerüli már, hogy hangosabb legyen a környezeténél,

s lelkét nem óhajtja fürdetni mások figyelménél.

A hála fénye már el nem vakíthatja,

s a tudás almájának íze, meg nem boldondíthatja.

A hatalom vágy már hozzá nem férhet,

hisz tudja s érti, hogy a szeretettel minden szívet elérhet.

Vágy már nem éled benne…

hogy mások alá süllyedjen,

vagy épp sokak fölé emelkedjen.

Szavaival gyógyít, s nem pedig bánt,

hisz léte szolgálat, mit Teremtőjének ajándékként szánt…..

A fejlődés nem lehet eszköz vagy épp cél,

Áldásként érkezik annak ki alázattal él….

(Cserveni Gábor)

Sok csillag kell, hogy világos legyen az éjszaka, -és sok jó szándékú ember, hogy a Földön ne legyen már végre annyira sötét.”
SZENTGÁLY KATA

„A hivő ember hálásan látja,hogy Isten milyen bölcsen időziti életünkben az eseményeket. Aki figyelmesen figyel őrá ,nem hamarkodik el semmit,és nem késik le semmiről. Jézus földi élete gyönyörű példa erre. Mivel valóban ő szabja meg mindennek az idejét ,ezért Isten nélkűl rohanas,kapkodás,mulasztások vádja és folyamatos elégedetlenség kisér,Istenre figyelve pedig ugyanennyi idő alatt sokkal többet el lehet végezni. Igy is kell dolgozni keményen,de marad ereje az embernek,öröme lesz közben ,a végén pedig hála és békesség van a szivében .”

💖
A Kötelesség Szeretet nélkül kedvetlenséget támaszt.
💖
A Felelősség Szeretet nélkül kíméletlenséggé fajul.
💖
Az Igazságosság Szeretet nélkül nem más, mint keménység.
💖
A Nevelés Szeretet nélkül ellenkezést vált ki.
💖
A Bölcsesség Szeretet nélkül ravaszságot szül.
💖
A Kedvesség Szeretet nélkül képmutatás.
💖
A Rend Szeretet nélkül aprólékosság.
💖
A Tapasztalat Szeretet nélkül önteltség.
💖
A Hatalom Szeretet nélkül kevélységet szül.
💖
A Birtoklás Szeretet nélkül fukarsággá válik.
💖
A Hit Szeretet nélkül az elkerülhetetlen végzet
hiedelmének szintjére süllyed.
💖
Az Élet Szeretet nélkül teljesen értelmetlen.
💖

J. Machalse

Gyökössy Endre: Boldogságok

BOLDOGOK, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
BOLDOGOK, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
BOLDOGOK, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömös lesz az életük.
BOLDOGOK, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza,
mert békesség lesz körülöttük.
BOLDOGOK, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
BOLDOGOK, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok zavartól kímélik meg magukat.
BOLDOGOK, akik észreveszik a diófában a bölcsõt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát,
mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
BOLDOGOK, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
BOLDOGOK, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
BOLDOGOK, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
BOLDOGOK, akik nem veszik túl komolyan önmagukat,
mert környezetük megbecsüli õket.
BOLDOGOK, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat,
mert õk az öröm magvetõi.
BOLDOGOK, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.
BOLDOGOK, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz.
BOLDOGOK, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják õket,
mert ez a szeretet ára.
BOLDOGOK, akik gondolkodnak, mielõtt cselekednének, és imádkoznak, mielõtt gondolkodnának,
mert kevesebb csalódás éri õket.
BOLDOGOK, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják õket, és szelíden szólnak,
mert Jézus nyomában járnak.
BOLDOGOK, akik mindebbõl meg is tudnak valósítani valamit,
mert életesebb lesz az életük.

Szeresd a tiszta tekintetű embert, az őszintét. Szívből jövő mosolyát, egyenes szavait, lelkedig hatoló tekintetét.
Nem visel álarcot, nem játszik szerepet. Csak van, létezik. Tisztán és egyszerűen.
Nem varázsol el mézes szavak özönével, nem vezérli belső érdek…
Ő csak él játszva, békében önmagával.
Szeresd az embert, az emberben.
A ma hamisságában, hatalmas kincs, ajándék.”

Czernay Hajna

Kinek, mit jelent az ünnep

Én nem vágyok drága ajándékokra, felesleges pénzkidobasra, FOGY-asztásra, se rosszullétig tartó zabálásra, csak mert ez a szokás.

Nem vágyok kötelező körökre, megjátszott mosolyra, szokásokra, beidegződésekre, tradicionális színházra.

Nem vágyok jó kívánságokra olyan emberektől, akik amúgy nem részei az életemnek.

Nem keresek lelki érzéstelenítőt, ami tompítja az éleslátásomat. Nem akarom kevésbé érezni, kevésbé látni azt, hogy mivé sorvadt a fény ünnepe a legtöbb ember életében.

Nem ilyenkor ünnepelek, hanem akkor, amikor az őseink tették. A téli napforduló idején. Azt is csendben, befelé.

Nem készülnek rólam/rólunk műtermi képek egy idegen környezetben minden évben, hogy legyen mit nézegessen az internet népe. Akinek jelentek valamit, pontosan tudja, hogy nézek ki élőben. Jártam én épp elég fotózáson életemben ahhoz, hogy tudjam, hogy készülnek a beállított képek.

Nem veszek vágott fenyőt, ami a plafonig ér, nem díszítem fel mindenféle csillógó dísszel, és nem teszek rá fényfüzért, mert tudom, hogy az élő fenyőfának van valódi fénye.

Az élő FÉNY-Ő FA a fény szimbóluma, nem a holt. S az élő fenyőfa dísze a madár, amely rászáll.

Tudom, hogy nem a fa alá tett drága ajándékok a fontosak, melyeket egyszer használatos csomagolásba tesznek az emberek.

Tudod, a csomagolásba, amit széttép az ember egy pillanat alatt, hogy aztán kidobhassa a következőben…

Hát nem… nem az ajándék a fontos, hanem az emberek a fa körül, s a köztük lévő lelki kötelék.

Az emberek mindegy, hogy mit hazudnak kifelé, a lényeg mindig a belső tartalom marad.

A szeretet minősége.

Hisz ez a szeretet ünnepe, nem az álszentségé, de ezt mostanra a legtöbb ember elfelejtette. Pedig a végén semmi más nem számít, csak az, hogy az egész meséből mennyi volt igaz.

Ha nem tudunk jól szeretni, ha nem tud igaz lenni a szó, az egész ünnep bábszínházzá korcsosul. Én már nem játszom ezt a színházat senki kedvéért.

Másképp ünnepelek. Az igazi ünnep számomra EGY-SZERŰ. Csendes elmélyülés, szembenézés a valósággal.

Nem futok el az elől, amit látok, nem akarom érzésteleníteni magamat, nem akarok semmiféle érzést magamra erőltetni, nem akarok mást érezni és mást mondani, mint amit valójában érzek és gondolok. Nem teszek olyat, amiben nem hiszek, amit nem érzek igaznak.

Ezt nevezik szellemi szabadságnak.

Nem játszom senki színházának semelyik szereplőjét. Önmagamat formálom, újraszentelem magamban a fogalmakat, újraalkotom magamban az ünnepet. S szívből örülök minden olyan léleknek, aki igyekszik igazzá tenni a szavait, önmagát, a kapcsolatait és az ünnepet.

A végén nem az számít mennyi élményt gyűjtöttél, hanem, hogy milyet és miért!

Én hiszek a csendes csodákban, az igaz szó erejében, hiszek a szabadon és őszintén hozott döntések erejében, hiszek abban, hogy igazi ünnepet csak olyan emberek tudnak teremteni, akiket nem a megfelelési kényszer hajt, nem a mások véleménye miatti képmutatás vezérel, hanem a szív és a lélek.

A szív és a lélek ereje viszont azok számára elérhető igazán, akik merik az embereket és a helyzeteket annak látni, amilyenek, és nem játszanak tovább színházi szerepet egy olyan színházban, ami sosem volt igazi.

Keresd meg azokat, akikkel a szó igaz, a szív pedig tisztulni tud!

Keresd meg azokat, akikkel együtt játék és nem színjáték az élet!

Keresd meg azokat, akikkel az ünnep őszinte, az ajándék pedig az együtt töltött idő, s ennek az időnek az emléke!

Mindegy, hogy hogyan próbálod eljátszani az idillt, nem egy nap az évben kell megpróbálni szeretni!

Nem egy nap az évben kell szeretni!

Ideje újra igazzá tenni az ünnepeinket, ám ahhoz, hogy ez sikerüljön, előbb mi magunknak kell igazzá válnunk!

Legalább ma ne játsszuk meg magunkat!
Mindig ezt kértem, most is ezt kérem karácsonyra!

Ha valami nem igaz, az fáj.

A fájdalom jelzi, hogy valami nem stimmel.
Ha elnyomom magamban ezt a fájdalmat, nem fogom ténylegesen megoldani a problémát, csak hagyom elfekélyesedni. Ha megoldást szeretnék, azért tennem kell. Valtoznom és változtatnom kell.

Ha nem lehetsz önmagad mások mellett, ha nem őszinte a szó, az ölelés, a szeretet, akármit is próbalsz elhitetni magaddal és a másikkal, az továbbra sem lesz egyéb az önámításnál.

Ki, hogy érzi, tegyen úgy!
Én a magam részéből nem állok be a sorba.

Aki és ami marad, legyen igaz!

A boldogság nem rajtunk kívülálló dolog.
Rajtunk áll, hogy az ünnepeink mivé válnak.

Szenteld újra az ünnepet, ha úgy érzed többre vágysz üres szokásoknál!

Áldott, békés, szeretetteljes, és ŐSZINTE karácsonyt kívánok mindenkinek!

Váljon igazzá a szeretet, s vele együtt az ünnep!

LÉT elem © Székely Éva

‘ A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.”

Muhammad Ali

„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.” (Márai Sándor)

„Ha nem szenvedted volna el azt, amit elszenvedtél, akkor emberi lényként nem lenne mélységed, alázatod, együttérzésed.” (Dan Millman)

Napindító

„Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr,

nincs kór, amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít,

nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit,

nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal,

nincs fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol,

nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált.

Nem számít, milyen mély a baj gyökere, milyen reménytelen a kilátás, milyen kusza a szövevény, milyen nagy a hiba.

A szeretet kiteljesedése mindet megoldja.

Bár eléggé tudnátok szeretni,

nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön.”

(Emmet Fox: Hegyi beszéd, részlet)

Telnek az évek fölöttünk, és elhagyjuk a felszínes barátokat.

Nem keressük annyira a társaságot, jobban szeretünk már egyedül lenni otthonunk kényelmében, a kis szentélyünk falai között, ahova csak nagyon keveseknek engedjük meg, hogy leheveredjenek nálunk a kanapén.

Már nem akarunk sztárokra hasonlítani, és meglátjuk bennük a halandót, az embert, aki nem szebb, vagy magasztosabb nálunk, csak ügyesebb a fotósa, vagy szuperebb a képszerkesztő programja, amivel egy olyan imidzset alakít ki magáról, aki nem is létezik.

Elvetjük a műt, a valótlant, nem akarjuk hajszolni az elérhetetlen tökéletességet, mert tudjuk, az nincs.

Belenézünk a tükörbe, és meglátjuk magunkban a szépet, az erőt, a hajthatatlanságot, amivel képesek voltunk eddig mindent végigcsinálni, amire azt mondtuk, nem megy.

A családunk lesz a legfontosabb, az ő jólétük, biztonságuk, amiért mindent megteszünk, és már nem engedjük be oda a rosszakarók károgását, az irigyek ostromát.

Nem akarunk aszerint élni, ahogy mások akarják, ahogy szerintük kellene, elengedjük a fülünk mellett az állandó beleszólást a mindennapjainkba.

Egyszerűségre és igazságra vágyunk, nem akarunk álarcokat viselni, nem akarunk meghajolni, vagy elviselni olyat, ami kényelmetlen, szimplán harmóniában lenni magunkkal és másokkal a cél.

Ki akarjuk használni, ami megadatott, úgy, ahogy a szívünk diktálja, éppen ezért több lesz a befelé fordulás és figyelés, mint az extrovertált attitűd.

Az életünket nem a lájkok számában mérjük, hanem a boldog napok és önfeledt nevetések számában, amikor azt mondtuk: Jajj, most olyan jó!

(Agárdi Zsóka)