Hírdetések

MÁJUS

a Szentmisék az alábbi időpontokban lesznek:

A Plébánia templomban :

Hétfő- szombat: 18 óra: Énekes Mise

Lukács 24: 50-53
Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét,
és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.
Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy
örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig
a templomban voltak, és áldották Istent.

mise után Májusi Litánia

vasárnap 8 óra: Urunk Mennybemenetele,Szentmise

A templom felújításának ideje alatt a Szentmiséket a Közösségi Házban tartjuk április 25. hétfőtől.

a Ráckerti templomban :

kedd, péntek 17 óra: Énekes mise-Májusi Litánia

vasárnap 10 óra:Urunk Mennybemenetele

Május hónapban minden mise után Májusi Litániát éneklünk

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap

Szent-Györgyi Albert – Ima a gyermekekért
Uram, mentsd meg a gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket, hogy
romlottságunk ne rontsa meg őket.
.
Mentsd meg életüket, hogy fegyverek,
melyeket mások ellen kovácsolunk,
ne őket pusztítsák,
.
hogy jobbak lehessenek szüleiknél,
hogy építhessék önnön világukat,
a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat
és méltányosság világát,
melyet a béke és a szeretet kormányoz.
Mindörökké.

szombat délelőtt 10 órakor Elsőáldozásra készítő Hittan

Akik tudnak , kérjük segítsenek felajánlásaikkal az Ukrajnából menekült Embereknek akik a Magyar határokon várják minden Jóakaratú Ember támogatását.

A felajánlásokat elhozhatják: a PLébániatemolomba és a Ráckerti templomba (utóbbiba csak misék alkalmával) egyaránt. Munkatársaink eljuttatják azokat a határmenti befogadó települések gyűjtőhelyeire: Fehérgyarmat, Lónya, Barabás, Záhony, Beregsurány, Mándok, Tiszabecs, Csengersima térségébe-a legnagyobb szükségben lévő gyűjtőpontokra .

1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Forint támogatást jelent)-Caritas

a 1350-es adományvonal hívásával Máltai Szeretetszolgálat

a 1357-es adományvonal hívásával a Híd a Kárpátaljaikért segélyszolgálatokat támogatja.

Mindenki tud valahogyan segíteni: Ki imával, Ki adománnyal, Ki pénzzel, Ki fuvarral, Ki egy telefonhívással…ha mindenki tesz valamit, “hegyeket mozdíthatunk el”.

Megkezdjük a plébániatemplom teljes körű felújítását.

Kérjük, a kedves testvéreket, adományaikkal támogassák a templom felújítását.

A támogatás három formában juttatható el:

-közvetlenül a plébánián fizetve

banki átutalással, az utaláshoz a számlaszámunk: 10700402-68335371-51100005

-illetve postai sárga csekken történő befizetéssel.Csekket az újságok mellett találhatnak.

Köszönjük szépen támogatásukat!

Az egyházközség honlapja: http://romkategyhazmateszalka.hu/

A Plébánia elérhetősége:

Mátészalkai Római Katolikus Egyházközség

Cím: 4700 Mátészalka, Kossuth tér 2.

Tel.:+36/44-300 -877

István atya

Május szép imádsága: a Loretói litánia

KULTÚRA – 2022. május 1., vasárnap | 18:00

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát” – hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban.

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 2,10–12).

Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.

A Loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

Hieronymus Wierix: A Szűz a Loretói litánia szimbólumaival 

A Loretói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”.

Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt ünnep, melyet pünkösdhétfőn ülünk meg: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál olvashatunk.

A Loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 693–694., Hozsanna 199–200.) négy invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Adoremus

Magyar Kurír