Miserend

 

 

Krisztusban Kedves Testvérek!

Főtisztelendő Palánki Ferenc Püspök atya a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye területére vonatkozóan a következőképpen rendelkezett:

Húsvét 4. hét hétfőjétől (május 04.) a nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások betartása mellett:

— kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni — kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával; — kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát! — A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással. — A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

Határozottan kérjük, hogy a beteg és idős hívek, önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe!
A veszélyhelyzet még nem ért véget, hanem csupán a védekezés egy új szakaszába léptünk.
Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében. Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadásának lehetőségét.

Vasárnapokon és ünnepnapokon az alábbi időpontokban lesz szentmise:

A plébánia templomban:

Hétfőtől -szombatig: este 18 órakor ,Vasárnap reggel 8 órakor, 

A Ráckerti templomban :

kedd, Péntek : este 17 órakor , Vasárnap délelőtt 10 órakor.

A vidéki templomokban vasárnap a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék.

Minden májusi mise után, Májusi Litániát imádkozunk.

István atya

 

2020. május 01., péntek 14:58        

Május 4-től ismét nyilvánosak lesznek a liturgiák – Rendelkezések a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Május 4-től ismét nyilvánosak lesznek a liturgiák – Rendelkezések a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról      

A járványügyi helyzet változására, összhangban a Kormány rendelkezéseivel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia módosításaival, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is meghozta döntését, amelyek 2020. május 4-től lépnek életbe.

A szentmise-közvetítések további lehetőségeiről később adunk tájékoztatást!

Az egészségünk megóvása érdekében a nyilvános liturgiákon szigorú szabályok betartását kérik a hívektől és a papoktól.

Az alábbiakban Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök körlevelét olvashatjuk:

A koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után és a további fertőzés elkerülése érdekében meghozott korlátozások (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020) részleges feloldásáról – összhangban a Kormány rendeletével (vö. 168/2020), a MKPK iránymutatásával és nagyszámú hívő kérésére – egyházmegyénkben a következő rendelkezéseket léptetem hatályba 2020. május 04-től. Nyomatékosan kérem a papság és a hívek részéről ezek betartását:

1. Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre.

2. Templomainkat tartsuk nyitva napközben, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentségimádásra. Kérem továbbra is a szenteltvíztartók használatának mellőzését. A szentmisék után a templom padjait, székeit töröljék át fertőtlenítővel.

3. A beteg és idős híveinket kérjük arra, hogy önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe. Ők továbbra is az online közvetítéseken, vagy a médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, szertartásokba. Otthonuk legyen még templomuk.

4. Húsvét 4. hét hétfőjétől (május 04.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások betartása mellett, amelyek biztosítása érdekében vonjunk be alkalmas segítőket.

A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára:

— kötelező a kijelölt, egymástól elkülönített ki- és bejáratot használni, ahol ez megoldható, de mindenképpen kerüljék el a csoportosulást;

— kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszkot, sálat, kendőt) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

— kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;

— kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. (A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát.)

— A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

— A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

— A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is.

A hívek egymástól 1,5-2m távolságot megtartva és védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus), néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

— A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást.

Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

5. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében.

6. Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadását (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 961–963. k.). A fülgyónásra vonatkozóan pedig kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiséget használjunk a gyóntatáshoz, maszkban és kellő távolságot tartva.

7. Gyermekkeresztelés tartható a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

8. Az elsőáldozás, bérmálkozás megtartását tervezzük a járvány megszűnése utáni időszakra.

9. Az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.

10. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.

11. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.

12. Pappal vagy pap nélkül vezetett minden templomi közösségi imádságon (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) részt vehetnek híveink a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

13. Paptestvéreim bölcs megfontolására bízom a kis létszámú egyházközségi hitéleti összejövetelek megtartását, ugyanígy a szabadtéri szentmisék lehetőségét, a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

Kérem Paptestvéreimet, hívják fel híveink figyelmét a lehető legtöbb csatornán ezekre a változásokra.
A hatóságokkal továbbra is működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.
Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

A Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Szent László király, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, főpásztori áldással:

Debrecen, 2020. május 1. Szent József, a munkás emléknapján

+ PALÁNKI Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök

 

Május

Szent József Plébániatemplom (Kossuth tér 2.)

 

Májusban, a Szentmisék után imádkozzuk a Májusi Litániát

                                 

Lorettói litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!
Igazság tükre Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!
Örömünk oka Könyörögj érettünk!
Lelki edény Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!
Mária aranyház Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!
(Kármel ékessége és királynéja Könyörögj érettünk!)
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
 
 
 

Szentmisék ideje:

HÉTFŐ- szombat: este 18 óra

Vasárnap: reggel 8 óra

 

Szűz Mária Szeplőtlen Szíve (Ráczkerti) templom (Móricz Zsigmond utca 98.)

FB_IMG_1569954326774 

Szentmisék ideje:

Kedd,PÉNTEK: este 17 óra

Vasárnap: délelőtt : 10 óra