Jézus Szíve Családok

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE..

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.
Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.
Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.
Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.

Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.
Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.
Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.
Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.

Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.
Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.
Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.
Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.

Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.
Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.
Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,
akik a mennyben örök boldogságot kapnak.

Jézus szíve  

Elsőpéntek – a Jézus Szíve tisztelet napja

Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteken gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.Mit ígért Jézus azoknak, akik megtartják az elsőpénteki nagykilencedet, vagyis kilenc egymást követő hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak? Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze, ezek a következők:1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.2. Családjaiknak megadom a békét.3. Minden bánatukban megvígasztalom őket.4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.5. Minden vállalkozásukat megáldom.6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.9. Megáldom a házakat, ahol Szíven képét kifüggesztik.10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm.12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet elvégzőknek a következő: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg kegyelem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.Az „Ellenállhatatlan Kilenced”________________________________________Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.Imádkozásának módja:Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.________________________________________A Kilenced:1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.”Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!(mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!)