Máltai Szeretetszolgálat

Mentés másként – Riportkönyv a Máltai Mentőszolgálat történetéről

KULTÚRA – 2022. szeptember 27., kedd | 12:40

 5

Mentés másként címmel jelent meg riportkönyv az önkéntességen alapuló Máltai Mentőszolgálat történetéről. A Parák Eszter és Radványi Benedek újságírók által készített kötet a csapat első harminc évét foglalja össze fotókkal és személyes történetekkel. A könyvet a mentőszolgálat új rohamkocsijának átadása alkalmával mutatták be a Budapest Borfesztiválon szeptember 9-én.

Három évtized mentés, mintegy hatszáz önkéntes, több mint 110 ezer beteg ellátása és megannyi történet. Mi a közös egy mérnökben, egy jogászban, egy katolikus papban, egy rendőrben és egy osztályvezető főorvosban? Szabadidejükben mentősként vállalnak szolgálatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőautóján. Az ő történetüket írta meg Parák Eszter és Radványi Benedek a Máltai Szeretetszolgálat legújabb kiadványában.

Mentés másként című könyvben az 1991-ben alapított Máltai Mentőszolgálat három évtizednyi történeteit gyűjtötték össze, kiegészítve eddig sehol nem látott fotókkal, beszédes adatokkal. Rövid vallomások, mélyinterjúk és személyes történetek mutatják be az önkéntes mentés hagyományát felélesztő Máltai Mentőszolgálatot.

A kötet bemutatóját a Máltai Mentőszolgálat alapításának harmincadik évfordulójára tervezték, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, és a csapat legújabb, adományokból vásárolt új rohamkocsijának átadóján, szeptember 9-én ismerhette meg a könyvet a közönség.

A könyv a Máltai Mentőszolgálat harminc évét öt nagy korszakra tagolja, melyeket képekkel, történetekkel és az adott korszak meghatározó mentős személyiségével készült interjúval mutatnak be. Az öt fejezetet a Máltai Mentőszolgálat ikonikus járművei, a korszakban a legmodernebb felszereltségű rohamkocsik képei vezetik be, hiszen minden új autó új technológiát, új lehetőségeket és új lendületet vitt a szolgálatba. A fejezeteket határoló festményeket a könyvet tördelőként jegyző Veloz Nóra készítette. A lapszéleken önkéntesek válaszolják meg az első olvasásra egyszerűnek tűnő kérdést: miért vállalják civil foglalkozásuk mellett a szolgálatot a Máltai Mentőszolgálat mentőautóján? A fejezeteket záró képválogatásokkal végigkövethető a mentőszolgálat fejlődése a legelső mozgóőrségtől a legújabb mentőautó megérkezéséig. A könyv képszerkesztője Kovács Bence fotóriporter, aki saját fotói mellett a csapat önkénteseitől válogatott fényképeket a kiadványhoz, köztük Kertész Gábor fotóriportertől, aki egyúttal a Máltai Mentőszolgálat szekundánsa, segédápolója is volt.

A könyv egyik szerzője, Radványi Benedek újságíró kiemelte: a harmincéves Máltai Mentőszolgálat bemutatásakor nemcsak arra koncentráltak, mi, mikor és hogyan történt. „Ez is kiderül a könyvből, mert kronologikus felépítésű. De volt még két másik nagyon fontos kérdésünk. Az egyik, hogy milyen ez a társaság, mi jellemzi őket, és erről rengeteg történet szól. Akárhol ki lehet nyitni a könyvet, és egyet elolvasva az ember képet kaphat a máltai mentésről. Volt egy másik fontos kérdésünk, és ezt tényleg nagyon röviden tettük fel. Egyszóval: miért? Az erre adott, lapszéleken olvasható válaszokból kirajzolódik a Máltai Mentőszolgálat igazi arca.”

A bemutatón a másik szerző, Parák Eszter újságíró történeteket olvasott fel a kötetből. Elmondta, hogy a könyv elkészítéséhez száznál is több órát fordítottak a máltai mentéshez kötődő emberekkel való beszélgetéssel, hogy az ő történeteiken keresztül tudják bemutatni az önkéntes csapat mindennapjait.

„Könyvünk kordokumentum, ugyanakkor köszönetnyilvánítás is mindazoknak, akik szolgálatukkal, adományukkal, bárminemű támogatásukkal hozzájárultak, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata a bajba jutott emberek segítségére siethet.”

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

 Máltaiakról

Máltai SzeretetszolgálatA hit védelme és a szegények szolgálata
Tuitio fidei et obsequium pauperum

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrõl, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

Ettõl azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erõfeszítésre kényszerít bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfõbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata.

MMSZ Mátészalkai Csoport

Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettekkel és igazsággal.”
/1/jn.3,18./

A csoport adatai:

Csoport neve:                         MMSZ Egyesület Mátészalkai   Csoportja

Címe:                                      4700 Mátészalka, Rákóczi út 9. sz.

Csoportvezető:                       Dr. Lőrincz Imre

Csoportvezető helyettes:      Kapturné Bíró Beáta +

Lelkivezető:                             Heidelsperger István esperes, plébános

Nyitva tartás:                          csütörtöki napokon 14.00-17.00-ig

Csoport taglétszáma:             20 fő

A csoport megalakulása, története

1989 őszén, amikor Romániából a „zöldhatáron” megindult a menekültáradat, a Mátészalkára érkezők nagy része a Római Katolikus Egyházat kereste meg segítségkéréssel. A feladat adott volt. Gyorsan, késedelem nélkül kellett segíteni a menekülteken. Ez a tevékenység akkor még „csak” spontán, segítségnyújtás volt egy maroknyi lelkes önkéntessel, az akkori esperes plébános dr. Miklós Dezső irányításával és szervezésével.

Hivatalosan még nem a MMSZ égisze alatt működött ez a kis közösség, hiszen az országos szervezet megalapítása is két lépésben 1988 és 1989-ben történt, amikor “A hit védelme és a szegények istápolása” szellemében 1988 decemberében alakult meg Németországban Csilla Frfr. von Boeselager vezetésével az Ungarischer Malteser Caritas-Dienst, majd 1989. február 10-én Magyarországon Kozma Imre atya vezetésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Imre Atya értesült a Mátészalkán folyó tevékenységről, és felkérte dr. Miklós Dezső plébános urat, hogy szervezze meg a MMSZ helyi csoportját, amely így 1989 decemberében az addigi önkéntes segítők részvételével megalakult.

A menekültáradat csökkenése után a mátészalkai szervezet nem hagyta abba a tevékenységét, hanem felismerve a helyi problémákat, a rászorulók folyamatos segítését tűzte ki célul. Erre ebben az időszakban azért is volt nagy szükség, mivel a privatizáció elindulásával, a helyi munkalehetőségek, nagyüzemek megszűnésével hirtelen megnőtt a munkanélküliek, a gyorsan elszegényedők száma.

A helyi szervezet 1992. december 12-i ülésén szerveződött újjá, pontosította taglétszámát és vezetőségét. Az akkori taglétszám 17 fő volt, a helyi vezető Dr. Lőrincz Imre, a lelkivezető dr.Miklós Dezső, a gazdasági vezető Bíró Bálintné lett.

2015-ben a csoport létszáma 20 fő, a helyi és gazdasági vezető személye nem változott, a csoport új lelkivezetője 2000-től Heidelsperger István esperes plébános lett, dr. Miklós Dezső nyugdíjba vonulása és Mátészalkáról történő eltávozása után. 2013-tól a csoport helyettes vezetője Kapturné Bíró Beáta, aki elsősorban operatív, szervező feladatokat lát el.

A csoport a következő szentírási részt tekinti vezérfonalának:

„Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták a jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, így alamizsnád titokban marad és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Máté 6. 1-4).

A hivatalos máltai tagok mellett mindenképpen szólni kell azokról az önkéntes segítőkről, akik nem rendelkeznek szervezeti tagsággal, de növelik a máltai munka hatékonyságát. Ők a név nélküli szolgálatosok, akik a háttérben, csendben végzik a segítő munkát. Ilyen önkéntes segítők a hitoktatók, az óvónők és pedagógusok, a Szatmári Szó laptulajdonosa és a családtagok, akik biztosítják a „hivatalos” tagok számára, hogy a szabadidejükben vállalt feladataikat teljesíteni tudják.

Csoportban végzett munkák területei:

Szociális munka  

 

 

Ifjúsági munka
Lelki tevékenység  

 

 

 Szociális munka:

 • Tárgyi adományok osztása szerdai napokon 14-17 óráig, nagycsaládosok munkanélküliek, alacsony jövedelműek és nyugdíjasok részére.
 • Nyitva tartás szünetel, amikor nem rendelkezünk kiosztandó adományokkal.
 • Idősek, betegek látogatása otthonukban, illetve intézményekben. A látogatások alkalomszerűek.
 • Heti rendszerességgel temetői sírgondozás.

 Lelki tevékenység:

 • A máltai csoport vezetésével SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRÁK tartása évi két alkalommal, nagycsütörtökön és augusztus 6-án.
 • A csoport részvétele a VÁROSI KERESZTÚT járáson.
 • ÚRNAPI sátor díszítése.
 • Különböző imacsoportok tagjaként /Rózsafüzér Társulat, Jézus Szíve Család / részt veszünk az egyházközség lelki életében.
 • A területi központ által szervezett lelki napokon való részvétel.
 1. Ifjúsági munka:

 Egyhetes nyári tábor közösen a Széchenyi Katolikus Iskolával iskolás gyerekek számára. A résztvevő gyerekek száma 50-60 fő, akiknek a felügyeletét és a programokat máltai tagok és önkéntesek biztosítják. A programban szerepelnek: sport és kulturális vetélkedő, táncház, uszodalátogatás, kézműves foglalkozások.

·      Együttműködési megállapodás alapján, amelyben rögzítettük a Köznevelési törvény szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét a helyi csoportban, a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium tanulói részt vesznek a szeretetszolgálat különböző rendezvényein segítőként. A fiatalok ilyen típusú bevonásával a célunk az, hogy felkeltsük az érdeklődésüket az önkéntes munka iránt.

·      2014 augusztusában két önkéntes fiatal segítőként vett részt Szegeden az Olimpiai Központban mozgáskorlátozott fiatalok részére megrendezett táborban. (Kaptur Orsolya és Kaptur Bálint).

Kapcsolattartás:

A Szeretetszolgálat tagjai aktív kapcsolatot tartanak fenn a mátészalkai intézményekkel, civil szervezetekkel. Az intézmények közül elsősorban a bölcsődéhez, óvodákhoz, iskolákhoz kapcsolódik tevékenységük, hiszen rendszeresen juttatják el azokat az adományokat, amelyek ezen intézmények gyerekei és családtagjai számára jelentenek segítséget. Húsz éve, szinte minden nyáron megszervezésre került az a gyerektábor, amelynek a máltai ház adott otthont nyaranta, illetve most már a Széchenyi Katolikus Iskola biztosítja a helyszínt, a máltai ház leromlott állapota miatt. Rendszeres volt a kapcsolattartás a mozgáskorlátozottak helyi csoportjával, illetve a fogyatékos gyerekeket foglalkoztató napközi otthonnal is.

A civil szervezetek közül kiváló a kapcsolat a helyi Művészetbarát Egyesülettel, számtalan rendezvény megszervezését a két szervezet együtt végezte. (Ezek elsősorban karitatív események voltak.)

A határon túlra mutató kapcsolattartás és segítségnyújtás 2000-től folyamatosan jelen volt a csoport életében.

 1. szeptember 4-én csatlakozva a MMSZ országos szervezetének kerékpárgyűjtő akciójához, a helyi szervezet is átadta adományait annak az önkéntes csoportnak, amely eljuttatta a kárpátaljai fiatalok iskolába jutásához oly fontos közlekedési eszközöket Kárpátaljára, illetve szállásadóként is segítette az önkénteseket.
 2. november 12-13-14. illetve 2005. január 21-22-23. között került megszervezésre Mátészalkán és Beregszászon az a nagyszabású konferenciasorozat – „Képzéssel a jövő ifjúságáért” – amelynek eredményeképpen a helyi szervezet megismerkedhetett a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola és a Kárpátaljai Pedagógus Szövetség a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat életével, munkakörülményeivel. A helyszínen látva és tapasztalva a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetét, fogalmazódott meg az elhatározás: mindenképpen segíteni kell! Az elhatározást tett követte, és 2005. június 3-án jótékonysági koncert szervezésére került sor a beregszászi főiskola javára két nagyszerű baltimori vendégművész Szabó Zoltán és Mengelkoch Éva közreműködésével. A rendezvényen, amelyet közösen szervezett a csoport a mátészalkai Művészetbarát Egyesülettel, jelen volt Orosz Ildikó,a főiskola igazgatóasszonya, aki meghatódva mondott köszönetet az ünnepség végén átnyújtott pénzadományért.

A határon túli segítségnyújtás következő célja az a kis csángó település, Pusztina volt, ahol felépült ugyan egy közösségi ház a kisdiákok számára, de hiányzott a berendezés, a taneszközök, könyvek, játékok. 2007 februárjában meghirdettük az „Egy fagyid árával segítsd a csángó kisdiákokat!” elnevezésű akciót, és 2007. március 23-án már el is indulhatott az a kisbusz, amely padokat, székeket, mosógépet, taneszközöket, édességet, tartós élelmiszert, játékot, no és egy Szabó Dénes karnagy úr által adományozott gyönyörű magyar zászlót is vitt Csángóföldre. Még ugyanebben az évben néhány család pénzadománnyal segítette vendéglátónk Nyisztor Margit tanulmányait.

A helyi csoport folyamatos és aktív résztvevője az országos központ által meghirdetett jótékonysági akcióknak. Így gyűjtöttünk már 1-2 Ft-os érmét az „Aprókból országot” akció keretében, illetve állandó résztvevői vagyunk az „Adni öröm” elnevezésű gyűjtési akciónak, amelyre minden év decemberében kerül sor a Spar-ban. Bekapcsolódtunk az „Egy csészényi gondoskodás” elnevezésű rendezvénysorozatba is, ahol lehetőség nyílt az önkéntes munkával megismertetni az érdeklődőket.

Nyaranta a dévai kisdiákok vendéglátásában segített csoportunk, hiszen egy-egy étkezést a környéken nyaraló gyerekek számára mindig valamelyik civil szervezet, köztük a MMSZ helyi szervezete biztosította.

Nehéz lenne minden eseményt, minden akciót felsorolni, amely a csoport életéhez és tevékenységéhez kapcsolódik. A csoport eddigi tevékenységét két vaskos kötet tartalmazza, Paul Claudel gondolatához kapcsolódva: „Ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahova rendelt, nem rendelt volna oda.” A mátészalkai máltai csoport tagjai 25 éve töretlenül állnak helyükön.

2015. augusztus 19-én a 25 éves folyamatos karitatív munkát elismerve Mátészalka Város képviselőtestülete a MMSZ Mátészalkai Csoportjának a város által alapított PRO URBE elismerő kitüntetést adományozta.