hírek2.

Az egyházmegye elkövetkezendő eseményei:

03. 18. Férfi lelkinap – Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház
03.18. Egyházmegyei szavalóverseny (döntő) – Nyíregyháza, Szent Imre Gimnázium
03. 25. Női lelkinap – Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház
03. 25. 7 Templom Zarándoklat – Nyíregyháza
03. 31. Óvodai Szakmai Nap – Mátészalka
04. 15. Ministránstalálkozó – Nyíregyháza, Szent Imre Gimnázium
05. 13. Egyházmegyei Gyermeknap – Nagykálló-Harangod
05. 19. Egyházmegyei Bál – Debrecen        
06. 02. KÖVET – Kisvárda

06.03. Kórházlelkészi Szolgálat-Szakmai Nap-Debrecen, Megtestesülés plébánia
06. 10. Bosák Nándor nyugalmazott püspök gyémántmiséje – Debrecen, Szent Anna-székesegyház
06. 24. Papszentelés
07. 03. Ministránstábor – Nyíregyháza
07. 24-30 Egyházmegyei tábor
07. 30. Egyházmegyei Búcsú – Máriapócs
08. 25. Egyházmegyei Tanévnyitó Ünnepség – Debrecen

Máriapócsi búcsúk és zarándoklatok

2023.05.07.Anyák és nők zarándoklata
Máriapócs
 2023.05.13.Gyermekbúcsú
Máriapócs
 2023.05.14.Özvegyek és egyedül élők zarándoklata
Máriapócs
 2023.05.20.Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata
Máriapócs
 2023.05.21.Betegek és gyógyítók országos zarándoklata
Máriapócs
 2023.05.29.Máriapócsi Esperesi Kerület zarándoklata
Máriapócs
 2023.06.11.Nagyszülők és unokák zarándoklata
Máriapócs
 2023.06.25.Miskolci Egyházmegye zarándoklata
Máriapócs
 2023.07.01.Motorosok zarándoklata
Máriapócs
 2023.07.08.Ukrán görögkatolikusok zarándoklata
Máriapócs
 2023.07.22. – 2023.07.23.Szent Illés Búcsúja – Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Helynökség zarándoklata
Máriapócs
 2023.07.29. – 2023.07.30.Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata
Máriapócs
 2023.08.14. – 2023.08.19.Ifjúsági gyalogos zarándoklat
Máriapócs
 2023.08.19. – 2023.08.20.Nagyboldogasszony búcsúja
Máriapócs
 2023.09.05.A kegykép hazahozatalának emléknapja
Máriapócs
 2023.09.09. – 2023.09.10.Kisboldogasszony búcsúja
Máriapócs
 2023.09.15.Szlovákiai szlovák ajkú görögkatolikusok zarándoklata
Máriapócs
 2023.09.16. – 2023.09.17.Szent Kereszt felmagasztalásának búcsúja- A katolikus cigányközösségek zarándoklata
Máriapócs
 2023.09.23.Szlovákiai magyar esperesi kerület zarándoklata
Máriapócs
 2023.09.29. – 2023.09.30.Kárpátaljai római katolikusok zarándoklata
Máriapócs
 2023.09.30.Görögkatolikus orvosok és gyógyszerészek találkozója
Máriapócs
 2023.09.30. – 2023.10.01.Apák zarándoklata
Máriapócs
 2023.10.01.Az istenszülő oltalmának búcsúja – Házaspárok zarándoklata
Máriapócs
 2023.10.07.Bazilita harmadrend zarándoklata
Máriapócs
 2023.10.14.Szeretetszolgálatok zarándoklata
Máriapócs
 2023.10.21.Romániai magyar ajkú görögkatolikusok zarándoklata
Máriapócs
 2023.11.04.A kegykép első könnyezésének emléknapja
Máriapócs
 2023.11.12.A kegytemplom búcsúja
Máriapócs
 2023.12.09.Szent Anna csodálatos foganásának ünnepe – gyermekáldást várók – kérők zarándoklata
Máriapócs
 2023.12.24.Pócsi betlehemes
Máriapócs

Június

Beer Miklós: Nem normális, hogy mindig hallgatunk

A magyar egyházon belül a tabutlanítás helyett a bezárkózás a fő irány, akár a pedofilügyek, akár a papi nőtlenség kérdésében – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspök. Hálával és örömmel – felelte arra a kérdésre, miként készült megünnepelni születésnapját. 

Beszélt arról is, hogy püspöktársai magánbeszélgetéseken mindig igazat adtak neki, amikor a tabuk lebontásáról beszélt, ám amikor nagyobb fórumokon szólalt fel, soha nem álltak ki mellette. Beer Miklós szerint a politikai vezetés nagyon helyre akarta hozni a viszonyt a pápával, aminek egyik jeleként értékelhető Bayer Zsolt bocsánatkérése is. Kitért továbbá arra, hogy az egyházaknak rá kellene mutatniuk a keresztény értékrendre hivatkozó politikusok „sokszor csak magatartásbeli, sokszor a döntésekben is megnyilvánuló” visszásságaira. Mint mondta,  sokszor maga sem tudja eldönteni, hogy ez a magukat kereszténydemokratának mondó politikusok magatartása farizeizmus-e, vagy tudatlanságból táplálkozik. – A politikusok hajlamosak elhinni, hogy mindent helyesen látnak és cselekszenek, én pedig nem szeretnék kételkedni a jó szándékukban. De nekünk, az egyháznak lenne dolga, hogy segítsük őket tisztábban látni – fogalmazott.

 A felelős egyházi beosztással együtt jár a politikussá válás? Minek tulajdonítható, hogy míg tíz éve a Fidesz és holdudvara persona non grataként beszélt Ferenc pápáról, ma szueprsztárként tisztelik? Miért a Rózsák terén, hívők körében, és miért nem bent a templomban vett részt Ferenc pápa szegényekkel való találkozóján? Milyen elvárásaink lehetnek a kereszténydemokrácia felé? Miként kellene viszonyulnia az egyháznak azokhoz, akik elváltak és másik kapcsolatban kívánnak élni?

A teljes cikket a Magyar Hang hetilap május 26-megjelent, 2023/21. számában találja.

Ma ünnepli 80. születésnapját Dr. Beer Miklós, nyugalmazott váci megyéspüspök. Püspök úr minden megnyilvánulásában képviseli a szegények érdekeit, markáns véleményt fogalmaz meg mindennemű társadalmi igazságtalanság ellen. Barátja, Bogdán László a „cigányok pápájának” nevezte.

Születésnapján jó egészséget kívánunk püspök úrnak, köszönjük mindazt, amit a társadalom peremén élők érdekében tett, és napjainkban is tesz. Kérjük vigyázzon magára, mert Beer Miklósra nagyon nagy szüksége van Magyarországnak!

Egy, a közelmúltban adott interjújából idézek: „A NYOMOR ROSSZABB A JÁRVÁNYNÁL, MERT LÉLEKROMBOLÓ, ALÁÁSSA AZ ÖNBECSÜLÉST, ÉS SAJNOS AKARATGYENGESÉGET IS SZÜL.

Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a szegények, a hátrányos helyzetűek is emberek, akik nem tehetnek róla, hogy hova születtek. Nem kérnek segítséget ugyan, de segítségre szorulnak. Az a balga ideám, hogy rábeszélek értelmiségi családokat, fogadjanak örökbe, támogassanak egy-egy nélkülöző családot, építsenek ki hozzájuk kapcsolatokat, látogassák meg őket, vigyék a gyerekeket közös kirándulásra, menjenek el velük múzeumba, törődjenek velük.”

„Meggyőződésem, hogy a magyar társadalom legégetőbb kérdése: meg tudjuk-e fogni végre a leszakadó rétegeket, képesek leszünk-e integrálni a nehéz sorsú embereket? Tudunk-e nekik perspektívát, jövőképet, reményt adni?”

Az új magyar nyelvű Római misekönyv használatának elrendelése egyházmegyénkben

kovacs.agi

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2022-es téli rendes ülésén hozott döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 pünkösdjétől vezetik be hivatalosan a Római misekönyv új magyar nyelvű kiadását.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a II. Vatikáni zsinat határozata szerint megújított, Szent VI. Pál pápa által kihirdetett és Szent II. János Pál pápa által felülvizsgált, kibővített Római misekönyv új magyar nyelvű kiadásának használatát pünkösd főünnepének előesti szentmiséjétől, azaz 2023. május 27-től elrendeli egyházmegyénk egész területén.

Az új kiadású misekönyv szövegében eszközölt változtatások:
1. A bevezető szertartások részében a bűnbánati cselekménynél (actus poenitencialis):
1.1. A közgyónás első változata
eddigi szöveg: „Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát…”
új szöveg: „Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát…” (A szeplőtelen kifejezést nem tartalmazza latin nyelvű Editio Typica.)
1.2. A közgyónás második változata
eddigi szöveg: „Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!”
új szöveg: „Könyörülj rajtunk, Urunk!”

2. Az adományok előkészítésénél (offertorium)
2.1. A diakónus vagy a pap mondja
eddigi szöveg: „A bor és víz titka által…”
új szöveg: „E víz és bor titka által…”
2.2. A pap a nép felé fordulva ezt mondja
eddigi szöveg:„Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”
új szöveg: „Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.”

3. A szentáldozás szertartásának részében (communio)
3.1. A békerítusnál (ritus pacis) a diakónus vagy a pap felszólítása a békeköszöntésre
eddigi szöveg: „Köszöntsétek egymást a béke jelével!”
új szöveg: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!” (Ez visszatérés ahhoz, amit 1969-ben fogadott el a Szentszék.)
A diakónus vagy a pap felszólítására a válasz nem változott: „Legyen békesség köztünk mindenkor.”

3.2. Az áldozás szertartásában a meghívás
eddigi szöveg: „Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.”
új szöveg: „Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.” (A latin eredetitől az eddigi fordítás eltért.)

Ezzel egyidejűleg – egyházmegyénk egész területén – követjük a Misekönyv szerint előírt liturgikus testtartásokat. A liturgikus testtartás eddig megszokott rendje kibővül azzal, hogy a szentmisén a hívek állnak a felajánló könyörgés előtti Imádkozzatok, testvéreim… felszólítástól a Szent vagy befejezéséig és az áldozás utáni könyörgés alatt.

Szent vagy befejezésétől lehet térdelni az Eucharisztikus ima végéig, valamint az áldozás előtt, amikor a pap az Íme, az Isten Báránya… szavakat mondja.
Ha a hívek nem térdelnek ezen részek alatt, akkor álljanak. Azok, akik nem térdelnek le az átváltoztatáskor, mély meghajlást végezzenek akkor, amikor a pap az átváltoztatás után térdet hajt.

A liturgikus testtartás fent meghatározott rendjének követése a közösség tagjai egységének a jele.
Azok, akiknek egészségi állapota nem teszi lehetővé a liturgikus testtartás fent meghatározott rendjének követését, ennek betartása alól mentesülnek.

***

Az új Római misekönyv kiadása több okból is szükségessé vált. Az elmúlt három évtizedben többeket boldoggá, illetve szentté avattak, így bővült a kiadás. Ráadásul a Kárpát-medencében élő magyarság körében ünnepelt szentekhez, boldogokhoz kapcsolódó szövegek is a kiadványba kerültek. A misekönyv használatához hozzájárultak a környező országok püspöki konferenciái is.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Könyvbemutatóval folytatja ünnepi programsorozatát a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a megalapításának 30. évfordulóján

kovacs.agi

Számos egyházmegyei program keretében emlékeznek meg ebben az évben a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 30. évfordulójáról. Erre az alkalomra három könyv is kiadásra került az egyházmegye gondozásában.

Bosák Nándor, Kenyérosztó Antológia című kötetében, az idén kétszeresen jubiláló – pappá szentelésének 60. és püspökké szentelésének 30. évfordulóját ünneplő – nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök visszaemlékezéseiből, homíliáiból, előadásaiból, egyházmegyei körleveleiből, a vele készített interjúkból és a sajtóban közölt írásaiból olvashatunk.

Az Isten szavának erejében és világosságában című Öröm-hír Évkönyv ünnepi különszáma az egyházmegye papjai szolgálatának igehirdető terméseit: prédikációkat, elmélkedéseket tartalmazza.
Valamint megjelent a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új Sematizmusa is.

Debrecenben és Nyíregyházán a KÉSZ csoportok szervezésében tervezett könyvbemutatókon Bosák Nándor Kenyérosztó Antológia című könyvével és ezt követően az Öröm-hír Évkönyv ünnepi különszámával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, amelyeket a helyszínen is meg lehet vásárolni, illetve dedikáltatni.
A könyvbemutatókon dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, a kiadványok szerkesztője beszélget a szerzővel, Bosák Nándor nyugalmazott püspök atyával.

Könyvbemutatók:
2023. június 6-a, kedd 19:00 – Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia díszterme (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4)
2023. június 8-a, csütörtök, 17:00 – Debrecen, Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó (4026 Debrecen, Emlékkert)

***

 II. János Pál pápa az 1993. május 31-én, pünkösd ünnepén kelt „Hungarorum gens” kezdetű bullájá­val megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét, főpásztorává pedig Bosák Nándor egri szemináriumi rektort nevezte ki, akit 1993. június 15-én ünnepi szentmise keretében szentelték püspökké a székesegyházi rangra emelkedő debreceni Szent Anna-templomban. Az új egyházmegye a nagyváradi püspökség örökségeként Szent László királyt választotta védőszent­jéül.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítási évfordulójának központi ünnepségét 2023. június 10-én, 10:00 órától tartják a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Ezen az ünnepi alkalmon a gyémántmisés Bosák Nándor nyugalmazott püspök hálaadó szentmisét mutat be pappá szentelésének 60. és püspökké szentelésnek 30. évfordulójáért.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Május, a legszebb hónap, a Faimai jelenések,a Szűzanya,Mária hónapja.

Szeretettel várunk Mindenkit,

Fatimai Imaestéinken,

májustól-októberig,minden hó 13.-án,

Mátészalkán, a Ráckerti templomban.

Az imádságok 18 órakor, a Szentmise 20 órakor kezdődik.

A Szentmise után Gyertyafényes Körmenettel,Hálaadással zárjuk Imaestéinket.

Ez az a Nap! Várunk benneteket június 10-én Debrecenbe!

Töltsük meg a Nagyerdei Stadiont Isten dicsőítésével!

Részletek és jegyek: https://ezazanap.hu/ezazanap2023stadion/

Facebook-esemény: https://fb.me/e/1ct8pFUXb

Május 6.-án d.e. 9 órakor kerékpáros kirándulás-zarándoklat Máriapócsra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.

Két-keréken gurultunk erdők-mezők között

9-69 évesig, bringára ült a kis csapat, 16 gyerek és 21 felnőtt május 6.-án Mátészalkán a római katolikus plébánián.

A Máriapócsra tekerő kis csapat a 36 kilométeres távot kisebb megpihenésekkel tarkítva tette meg.

Az idő csodálatosan szép volt, útközben beszélgetve, gyönyörködve a mező, a rét megújuló tavaszi színeiben, beszippantva a föld, a  színpompás virágok  illatát, észre sem vettük és már is feltűntek a máriapócsi  Kegytemplom hívogató tornyai.

A kis templomban  István atya történelmi háttér információi után a Rózsafüzér imádságot, az Édesanyákért ajánlottuk föl.

A Kegytemplomi rövid imádkozás után erőt gyűjtve a visszaúthoz, ismét bringára kaptunk, immár hazafelé. Útközben még minden résztvevő megízlelhette az utánozhatatlan Csekői fagyi gombócokat.

E szép hagyomány folytatásaként találkozunk ismét  július 30.-án reggel 6 órakor, amikor a Debreceni-Nyíregyházi Egyházmegye Búcsújára indulunk, ismét két-keréken.

Keresztúti csoda

Mátészalkán a római katolikus egyházban nagyon szép hagyományőrző Nagyböjti imádkozás a pénteki misék előtti Keresztútjárás.

Az óvodások, alsó-, és felső tagozatos iskolások és tanáraik , az Elsőáldozásra valamint Bérmálkozásra készülő diákok vezette alkalmak után a felnőtt lelkiségi csoportok : a Kamilliánus és a Jézus Szíve, a Cursilló és a Férfiak csoportja folytatja a stációk eseményeinek felelevítését.

Virágvasárnap előtti szombaton pedig már valamennyien együtt járjuk a Városi Keresztutat, családok, kicsik és nagyok, fiatalok és idősek. Példaértékű, személyes hitvallásunk  megmutatása ez egy olyan városban, ahol a lakosság nagy része református vallású. Utunk során a lakók meg-megállnak, meghallgatják a stációk felolvasását, vagy épp elimádkoznak velünk egy Miatyánkot…ablakok, erkélyajtók nyílnak, mert az emberek ma is ugyan olyan kíváncsiak, mint volt a tömeg Jézusra, amikor bevonult Jeruzsálembe. Talán ma is amíg meghallgatják az imát, az éneket, könnyebbül a lelkük, hálát adnak ők is az életért, egészségért, családjukért, ki-ki maga tudja, mi az az ajándék, mely felülről, az Égiektől érkezett hozzá.

Az időjósok a Városi Keresztút idejére esőt jósoltak, ám Isten, másként  döntött és csodát tett gyermekein, még pedig egy város szeme láttára, hogy mindenki értse. Csodálatos, meleg, ragyogó napsütéses égboltot vont fölénk, és a pár csepp eső csak akkor illatosította meg a levegőt, amikor már mindannyian a plébánia templomba megérkezvén az utolsó stációt , Rózsafüzért elimádkoztuk és záróéneket is elénekeltük.

„Ahol hisznek, ott csodák történnek.”

További fotók és összeállítás: lásd a Galéria illetve a Szentmisék oldalakon. Az összeállítást, mint mindig: Borbély Gábor készítette. Köszönjük szépen!

Virágvasárnap előtti szombat -április 1.-én-du. 15.00 órakor Városi Keresztút Mátészalkán. Indulás a Ráczkerti templomból.

Farkas Istvánné Elza, a Kórházlelkészi Szolgálat beteglátogatója régóta látogatja a Szatmári Református Egyházmegye Idősek Bentlakásos Otthonában élő katolikus testvéreket.
Hétfőn az időseknek lehetőségük volt húsvéti szentgyónásra, áldozásra, majd közös elmélkedésen vehettek részt. A lakók örömmel fogadták Fülöp Sándor atyát, boldogok voltak, hogy ilyen formán lehetőségük volt felkészülni a húsvétra. Hatan gyóntak és áldoztak, de más vallásúak is csatlakoztak hozzájuk: bekapcsolódtak az imádságba, az elmélkedésbe és az éneklésbe. A Szolgálat munkatársai által készített kis ajándék csomagoknak is nagyon örültek.


Sándor atya a következő gondolatot fogalmazta meg:
Lázár Jézus barátságát élvezte. Ennek köszönhette feltámadását. Olyan barátság volt ez, amely erősebbnek bizonyult a halálnál. Ilyen barátságot kínál Jézus minden követőjének. Ezt a szeretetköteléket nem szakíthatja el a halál sem.

Áldott Húsvétot!

A reménység hordozói – Majnek Antal kapta a mártír sorsú Esterházy Jánosról elnevezett díjat

HAZAI – 2023. március 13., hétfő | 14:48

Esterházy János mártír sorsú felvidéki politikusról emlékeztek meg március 12-én a Parlamentben. Az esemény keretében a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus megyéspüspököt.

Esterházy János élete során a magyarság megmaradását és azt a gondolatot képviselte, hogy minden nemzetnek joga van a létezéshez – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az ünnepségen. A politikus úgy fogalmazott: Esterházy János képviselni tudta a szlovák és magyar, illetve a közép-európai és magyar sorsközösséget egyaránt, és azt, hogy mindenkinek kötelessége saját nemzetének megőrzése, értékeinek felmutatása. Szimbolizálja és bizonyítja azt, hogy a kereszténység és a magyarság nem egymással szemben álló, hanem egymásra mutató valóság.

Nem képzelhető el „egyetemesebb valóság” a kereszténységnél és az Egyháznál, az evangélium tanítása érvényes térben, időben, témájában mindig és mindenhol. Az egyetemes kereszténység és Egyház mindig tisztában volt az ember antropológiai valóságával, azzal, hogy egy konkrét történelmi közösségnek, a nemzetnek a tagjai vagyunk. Isten az égi haza mellett földi hazát is adott, és az égi hazához is hűtlen az, aki a földi haza sorskérdései elől dezertál – fogalmazott Semjén Zsolt. – Elsődleges „állapotbeli kötelessége” mindenkinek a saját családja felé van, de szélesebb értelemben „állapotbeli kötelessége” mindenkinek a saját nemzete sorskérdéseivel törődni.

Minden nemzet Isten egy gondolata, olyan sajátos értékgazdagság, amit csak az adott nemzet adhat, és minden nemzet alapvető küldetése, hogy a saját értékeit megőrizze, kimunkálja és felmutassa. Ha bármelyik nemzet eltűnne a történelemből, akkor az egyetemes emberiség lenne szegényebb, csonkább – hangoztatta a miniszterelnök-helyettes. A kereszténység formálta Európát, és az európai nemzetek mindegyike fiatalabb, mint az Egyház, a kereszténység tehát nem megszüntette a nemzeti létet, hanem lehetővé tette a megszületését, a kibontakozását és fennmaradását – mutatott rá a politikus, megjegyezve: ha a kereszténységgel ellentétes lenne a nemzeti lét, akkor ezek a nemzetek nem jöttek volna létre.

Felidézte Esterházy János hitvallását, amikor volt bátorsága – a horogkereszt uralma idején – azt mondani, „mi csak egy keresztet ismerünk, a Golgota keresztjét”. Semjén Zsolt kiemelte,

Esterházy János azért tudott utat mutatni az embertelenségek korában, mert tekintetét a Golgota keresztjére és – a vörös csillag uralma idején – a betlehemi csillagra függesztette.

Ez a betlehemi csillag, ami a magyarságnak, Közép-Európának, a világnak utat mutat, és adja Isten, hogy Esterházy János hitvallása és vértanúsága utat mutasson mindannyiunknak, és kérjük, hogy minél előbb oltárainkon tisztelhessük – fogalmazott Semjén Zsolt.

Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjjal tüntette ki Majnek Antal nyugalmazott munkácsi római katolikus püspököt, a kárpátaljai magyarokért és minden Kárpátalján élő emberért végzett szolgálata elismeréseként.

Berhidai Piusz tartományfőnök laudációjában Majnek Antal magyarsága mellett kiemelte, hogy valóban katolikus módon szolgálja a rábízottakat. Testvérként a testvérek közt, mindig szem előtt tartva a vértanúk példáját, és vállalva a kereszt hordozását.

Majnek Antal mérnökként végzett, majd 1977-ben lépett be a ferences rendbe. 1981-ben tett örök fogadalmat, 1982-ben szentelték pappá. 1989-ben egyike volt a kárpátaljai szolgálatra küldött három missziós papnak. Nagyszőlősön ferences közösséget alakítottak, 1995 decemberében nevezték ki címzetes püspökké.

Számos kezdeményezés fűződik a nevéhez a mai napig, a mostani „vészterhes időkben” is. A tartományfőnök megemlítette többek között a helyi egyházközösségek megerősítését, újak alapítását, óvodák, karitász és rehabilitációs központ létesítését, egyházmegyei újság kiadását, a katekéták képzésének megszervezését. 1997-től Kárpátalja apostoli kormányzója, majd a munkácsi egyházmegye püspöke 2002-től 2022 végéig.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjazottat méltatva kiemelte: 34 éves kárpátaljai szolgálatából 26 évet szolgált alázatosan és hűséggel püspökként. Híveitől nem távolodott el, nyugdíjazott püspökként is elvállalta öt egyházközség lelkipásztori ellátását, részt vett a karitatív és szociális segítségnyújtásban, az adományok rászorulókhoz való eljuttatásában. Három évtizedes szolgálata alatt több embernyi munkát végzett el, elévülhetetlen szerepe volt a Szovjetunió széthullása után a magyar anyanyelvű kárpátaljai római Katolikus Egyház újjáépítésében, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye megszervezésében, a templomok megújításában, a munkácsi Szent István Líceum megalapításában és a felső Tisza-vidéki óvodák létrehozásában.

Majnek Antal közössége nevében megköszönte a díjat, és úgy fogalmazott: Kárpátalján most sem szűnt még meg a szenvedés, de mindannyian a reménység hordozói vagyunk. Azt mondta, bízik abban, hogy egyre többen ismerik fel, Isten az összes nemzet ura.

Az emlékünnepségen részt vett Arkadiusz Adamczyk lengyelországi egyetemi tanár, akinek Tiszteljük egymás nemzeti meggyőződését… – Esterházy János gróf életpályája című könyvét Pelyach István történész mutatta be.

Esterházy János (1901–1957) a szlovákiai magyarság két világháború közötti politikai vezetője volt.

A második világháború után letartóztatták és a csehszlovák hatóságok átadták a Szovjetuniónak, ahol koholt vádak alapján kényszermunkára ítélték és a Gulágra küldték. A szlovák Nemzeti Bíróság 1947-ben halálra ítélte a fasisztákkal való együttműködésért. Később elnöki kegyelemben részesült és életfogytiglant kapott, majd ezt egy általános amnesztia során huszonöt éves börtönbüntetésre módosították.

1957. március 8-án, a morvaországi Mírov börtönben halt meg.

Forrás és fotó: MTI

Magyar Kurír

Sziklára épített életek – Kárpátaljai beszámoló a háború első évéről

NÉZŐPONT – 2023. február 24., péntek | 20:08

Az ukrajnai háború kitörésének első évfordulóján Popovicsné Palojtay Mártát, a munkácsi egyházmegye pasztorális ügyeinek püspöki titkárát, az egyházmegyei karitász segélykoordinátorát az Új Város Online munkatársa, Barlay Gábor kérdezte háborúról, békéről, reményről és a segítségnyújtás lehetséges módjairól. Az alábbiakban részletet közlünk az interjúból.

– Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én tört ki az orosz–ukrán háború. Akkor egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy kétségbeejtő a helyzetetek. Mi történt azóta? Lehet-e alkalmazkodni a háborúhoz?

 – Mindenkit sokkolt a háború kitörése, de nyilván nem lehet sokkos állapotban élni egy éven keresztül, tehát valamilyen módon mindenki elkezdett alkalmazkodni, illetve döntéseket hozni: menni vagy maradni, és ha maradni, akkor hogyan folytatni tovább. Bizonyos szempontból tehát normalizálódott az életünk egy része, annak ellenére, hogy objektíve tovább romlott a helyzet.

Most már tudjuk egy lépés távolságból szemlélni a dolgokat és azt keresni, hogyan lehet ezt az egészet túlélni.

– Nagyon sok riasztó hírt hallunk élelmiszer- és gyógyszerhiányról, kikapcsolt közművekről, villany-, víz- és gázhiányról. Hogyan lehet ilyen körülmények között az alapvető életet fenntartani?

– Nem minden igaz, ami megjelenik rólunk a sajtóban; élelmiszerhiány most már nincs, és a gyógyszerhiány sem jellemző. Ami tényleg súlyos, az az áramhiány: napi 16-18 órán keresztül nincs áram. Ezzel együtt jár, hogy a fűtés sem megy, nincs internet, és a telefonhálózat is akadozik. Sok helyen nem megfelelő a vízellátás sem. Október óta vannak kikapcsolások, épp a napokban mesélte valaki, hogy nála még nem volt olyan nap, hogy egyszerre lett volna víz és áram… Így például a mosógépet sem lehet bekapcsolni.

Sötétben ülni mindennap, ezt nehezen viselik az emberek. Sokszor például csak éjszaka egy és négy óra között van áram: az édesanyák rákényszerültek, hogy ilyenkor végezzék el a háztartási teendőket, de ez hosszútávon nagyon kimerítő. Olyan embert próbáló helyzetek ezek, amelyekhez valamilyen szinten mégis kénytelenek vagyunk hozzászokni.

Amihez viszont nem lehet hozzászokni: a behívások és a halottak. Ez minden alkalommal megrázó.

Azok a férfiak, akik a háború első napján nem mentek el, utána már nem is tudtak, mert azonnal lezárták a határt. Aki nem jutott ki, itt rekedt, de a kényszerbesorozások ilyen mértékére senki sem számított. Sok család számára mindennapos konkrét félelem és rettegés, hogy mikor és hol kapják el az apukát: otthon, a munkahelyén vagy a boltban, vásárlás közben? Ebben a félelemben az is benne van, hogy akit besoroznak, az komoly eséllyel soha többé nem fog élve visszajönni. Kárpátalján már jó ideje mindennap több temetés van, ezt nem lehet megszokni.

– Milyen gyakran van légiriadó?

– Napi rendszerességűek a riadók, de nem lehet előre tudni, hogy aznap lesz-e, és ha igen, akkor mennyi. Akkor van légiriadó, ha valahol elindul egy rakéta. Mi abban reménykedünk, hogy nem nálunk esik le. Szerencsére eddig csak egy rakéta csapódott be Kárpátaljára, ezért is jön ide ilyen sok belső menekült, mert ez most a legbiztonságosabb hely Ukrajnában.

Ha megszólalnak a szirénák, azonnal abba kell hagyni a tanítást, bezárnak a boltok, leáll a tömegközlekedés. Sose lehet tudni, hogy ha elindulsz valahova busszal, akkor megérkezel-e.

Nem lehet ügyeket intézni, mert elindulsz, de vagy légiriadó, vagy áramszünet hiúsítja meg a terveidet. Egy munkatársam már háromszor indult el éhgyomri vérvételre, de még egyszer sem sikerült levenni tőle a vért.

– Mennyi belső menekült van most Kárpátalján?

– Nagyon nehéz pontos létszámot mondani, mert sokan az ide érkezők közül nem regisztrálnak, attól tartva, hogy megtalálják és besorozzák őket. A telefontársaságok adatai a legmegbízhatóbbak, a cellainformációk szerint most kb. 370 ezer ember van itt, aki korábban máshol használta a telefonját. A háború kitörésekor rengetegen mentek el innen, az ő üres házaikba jönnek sokszor a belső menekültek.

– Az ő ellátásuk mekkora kihívást jelent a Karitásznak?

Az első hónapokban ez óriási feladat volt. Nemcsak az itt letelepedettek, hanem a Kárpátalján átutazó menekültek ellátása is komoly tehernek bizonyult: sokan úgy érkeztek Harkivból, hogy semmit nem tudtak magukkal hozni abból, amilyük otthon volt. Még amit kivittek az állomásra, azt az egy bőröndöt sem engedték felvinni a vonatra. Úgy utaztak 28–30 órát, hogy közben a WC-t sem használhatták. Elképesztő állapotban érkeztek ide családok tömegei. Itt nálunk kaptak szállást, élelmet, tiszta ruhát, és pár nap pihenés után tovább tudtak menni. Milliók mentek át Kárpátalján Nyugat-Európa felé. Sok segélyszervezet és rengeteg magánember vett részt a menekültek ellátásában. A Karitász élete is erről szólt hónapokon át. Minden létező szálláshelyet felhajtottunk, csak mi 1200 ágyon helyeztünk el menekülteket. Élelmiszerrel, ruhával ennél jóval többeket láttunk el, napi több ezer embert élelmeztünk és öltöztettünk fel.

Hogy csökkent-e a kezdetekkor tapasztalható nyomás, amely a segélyszervezetre nehezedett, milyen a viszony a Kárpátaljára menekült ukránokkal, hogy hogyan lehet a sok borzalom közepette is megélni és továbbadni az evangélium örömhírét, és hogyan születhet meg a szívekben mégis a béke, azt az internetes portál oldalán IDE kattintva olvashatják el.

Forrás és fotó: Új Város Online

Magyar Kurír

Minden magyar kutató-mentő és keresőkutya épségben hazatért!
Hősök vagytok!🙏

Az évszázad HŐSEI…

Szolka, Dáma, Scotty, Karma, Dexter, Nila, Zsozsó, Demi, Kevlár, Nova, Gino, Lady, Rex, Trafy, Gogó, Black, King, Hope, Mogyi, Lángos, Gogó, Mogyi, Yigit, Buzz, Tinni, Demi,Tigi, Nózi, Bodza, Smile, Nózi, Lendon, Zulu, Phobos, Sy,ba, Noxx, Lora, Polly, Hook, Füge, Hamilton, Bri, Sonar

NÉLKÜLÜK NEM SIKERÜLT VOLNA…

A hazaérkező🇭🇺 mentőcsapatok eredménye:
167 kutató-mentő, 29 mentőkutya, 36 megmentett élet!

Turi László

Adminisztrátor

  Most mi mondunk köszönetet.

Kint voltunk Törökországban. Tisztában voltunk vele, nem lesz sétagalopp. Nem is volt az!

Annyi ismerőstől, és ismeretlentől kaptunk köszönetet.

És most felsorolnánk a mi hőseinket!

A legnagyobb hős, a drága Feleség! A Hitves! Életünk párja!

Aki könnyes szemmel és nehéz szívvel engedett útunkra.

Aki minden másodpercben várta rólunk a híreket.

Aki nem tudott aludni az idegességtől.

Aki ezeken felűlemelkedve összetartotta a családot.

A legnagyobb hős!

Hősök a gyermekeink! A kisfiú, a nagylegény, a szép leány!

Aki nem is érti mi történt, csak hogy Apa, Anya nagy csomagokkal kilépett az ajtón.

Nem érti, csak tudja, hogy ez nem az a mindennapi távollét…

Hőseink a kutyáink! Ők nem választhattak, hogy jönnek-e a földrengés sújtotta területre, vagy sem! Mi mentünk, tehát Ők is jöttek! Kérdés nélkül, ugyanazon hűséggel, mint eddig is, követtek bennünket, és követtek volna akár a tűzbe is! Akik bármilyen fáradtak voltak, azonnal ugrottak, ha hívtuk Őket. Akik a romon, űlve elaludtak, de az ismert füttyszóra egy pillanat alatt munkába álltak! Mert Ők hősök!

Hőseink itthon maradt csapattagjaink!

Akik mindent megmozgattak, hogy a mi kiutazásunkat elősegítsék, megkönnyítsék, és itthon tartották a frontot!

Hősök azok az ismerősök, ismeretlenek, akik kéretlenül akár néhány ezer forinttal is, de segíteni próbáltak (és segítettek is)!

Hős Fauszt Tímea és párja, Moataz Kadour, akik végig segítették munkánkat! Timi török, illetve angol fordítással, Moataz pedig építész szaktudásával. Ott voltak mellettünk reggeltől estig, panasz nélkül, és segítették a munkánkat!

Hős a két török hippy, Serkan Ünlü, és Ersin Gürler Akan (mint kiderűlt, Ő hazájában egy híres zenész, zeneszerző), a két kedves őrült, akik egy lakóbusszal leutaztak Isztambulból, hogy segíthessenek a bajbajutottakon! Akiktől nem tudtunk olyat kérni, amit ne intéztek volna el, tűzön-vizen át!

Nos, mi Nekik szeretnénk köszönetet mondani!

Ők az igazi hősök!

Köszönjük!

Odaadnák az életüket is értünk. ❤️

A Mexikó által küldött Kutató-Mentő Szolgálat kutyája Proteo Törökországban a földrengés helyszínén életét vesztette.
A hírek szerint ráomlott a ház melyben emberek után kutatott… 🖤

Törökországban sem hagytak cserben senkit. 💯

Barátaink, munkatársaink, játszópajtásaink, családtagjaink, a kutyák:

Karma és Dexter 🐕🦺

🙏 Nem fél

🙏 Nem adja fel

🙏 Nem bizonytalan

🙏Nem ismeri a kudarcot

🙏 Nem vitatkozik

🙏 Nem ver át

🙏 Nem hagy békén

🙏 Nem tud nem szeretni…

Fotók: HUNOR

Hazaérkeztek az utolsó mentőcsapatok is a földrengés sújtotta Törökországból.

A Katolikus Karitász, Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület, Életjel Mentőcsoport, Budapesti Önkéntes Mentőegylet, Lehoczki László és a Főnix Speciális Mentők csapatai is hazaértek Budapestre, őket fogadtuk Azbej Tristan államtitkár úrral, a Liszt Ferenc repülőtéren.

Velük az utolsó magyar kutató-mentő csapat is hazaérkezett, de a humanitárius segítségnyújtást folytatjuk a katasztrófa sújtotta térségben!

Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik saját testi épségüket kockáztatták, hogy életeket mentsenek!

és TI is valamennyien, Akik naponta, éjjel és nappal imádkoztatok ÉRTÜK , és Isten hatalmas csodát tett Általuk és Általatok.Neki legyen mindenért hála és dicsőség mindenkor.

A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 mentőcsapata befejezte küldetését Törökország Antakya városban Antaya tartományban az ENSZ OCHA által részünkre kijelölt területeken /zónákban!

Nagyon köszönöm a csapat küzdését embertársainkért, kitartását és profizmusát a nagy türelmét!

Csapatunk tagjai voltak:

Vincellér Tibor mentőkutyavezető, technikai mentő és Lángos kutyája

Dr. Papp István főorvos, technikai mentő

Balogh Zsolt technikai mentő

Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület, Nyíregyháza

Sitkei Zoltán technikai mentő, ADRA Alapítvány

Szabó Gábor mentőkutyavezető és Gogo kutyája

Dr. Mezősi Tamás mentőkutyavezető és Trafi kutyája

Mező Marcel mentőkutyavezető és Black kutyája

Kutyákkal az életért Alapítvány

Pinkóczi Dia mentőkutyavezető és Kevlár kutyája

Spider, Főnix, Hajdú, és Életjel mentőcsoportok

Csapatunk összetétele:

Turi László Életjel Mentőcsoport

Lehóczki László Spider Mentőcsoport

Binda Nikoletta Spider Mentőcsoport

Bessenyei Péter Főnix Mentőcsoport

Molnár István Legott Mentőcsoport

Lukács Péter Hajdú Mentőcsoport

Valamint Hope, Nózi, King és Smile kutyusok.

Életjel Resque Alapítvány

Nukics Dániel

Oláh Zsolt és Dexter kutyája

Kiss Ágnes és Dáma kutyája

Turi László és Mogyi kutyája

Lehóczki László

Binda Nikoletta és Bodza kutyája

Bessenyei Péter

Molnár István

Lukács Péter

Tiszántúli Mentőkutya Egyesület

Farkas Péter és kutyája Zsozsó

Mancs a kézben Alapítvány

Dr. Löcher Zsuzsanna orvos, mentőkutyavezető és Scoty kutyája

Kröpfl Erzsébet mentőkutyavezető és Szolka kutyája

Kiss Ágnes mentőkutyavezető és Dáma kutyája

Kutyák határok nélkül Alapítvány

Dr. Szilágyi Béla, BSZ elnöke, nemzetközi koordinátor

Szabó Márk Rescue koordinátor

Borbély János biztonsági tiszt, technikai mentő

Orbán János technikai mentő

Klupács Péter mentőtechnikus, technikai mentő

Siklósi Gábor mentőszakápoló

Pavelcze László BSZA veszélyhelyzet kez. ig

HUBA Rescue24 csoport parancsnoka

Tevékenységünk eredménye:

11 élőszemély jelzése, 7 személyt ki is emeltünk élve, közülük 2 túlélőt nagyon rossz állapotban kellett az egészségügyi csapatnak ellátnia, hogy szállíthatóak legyenek. A túlélők kiemelését önállóan vagy török barátaink segítségével tettük. A többi fellelt élő személy kiemelését más-más technika igénybevételével a török hivatásos és önkéntes csoportok végezték.

A Baptista Szeretetszolgálat és a HUBA Rescue24 köszönetet mond mindenkinek, akik bármilyen módon segítették és támogatták munkánkat.

2023.02.12.

👏 Hősies missziójából szombaton este épségben visszaérkezett Törökországból Budapestre a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat csapata. 👏👏👏 A földrengés sújtotta területen a szolgálat tagjai és kutyáik éjt nappallá téve segítettek a mentésben. Büszkék vagyunk rájuk! ❤

Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

A négylábú csapattagok életképei következnek

Olyan nehéz megfogalmazni mindazt, amit a mentőkutyáinkról gondolunk. És itt most nem csak Zuluról, Phobosról, Tigiről és Buzzról beszélünk, hanem mindazokról a kutyákról, aki a szolgálatunkhoz tartoznak, mert ők elválaszthatatlanok egymástól. Miközben ők négyen elutaztak életeket menteni, addig a többiek rosszérzések nélkül és boldogan vigyáztak itthon rátok. Symba, Noxx, Lora, Polly, Hook, Füge, Hamilton, Bri, Sonar köszönjük, hogy az itthoni szolgálatot üzemeltettétek. Néha egyik, néha másik kerül a reflektorfénybe, de ők együtt egy csapat. Nem félünk kimondani, hogy professzionális, elhivatott, önzetlen és tiszta lelkű csapat, melynek a tagjai irigykedés nélkül tudnak örülni egymás sikerének. Ettől tökéletesek ők.

Az alábbi életképekkel szeretnénk nektek bemutatni, hogy a kiutazó négylábú csapattagok, hogyan élték meg a földrengés pusztítását, hogyan kerestek, hogyan pihentek, hogy lássátok és értsétek, hogy milyen kapcsolatban vagyunk mi a szőrös barátainkkal.

Nélkülük nem sikerült volna…

Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Megérkeztek a törökországi hősök a Ferihegyi repülőtérre❗️

Éljenzés, hangos taps fogadta őket!👏

Törökország hálás a megmentett életekért, katonai attaséja tisztelgett a mentőcsapatok érkezésekor.

Büszkék vagyunk a teljes magyar küldöttségre, köztük alapítványunk vezetőjére, dr. Mezősi Tamásra és Trafira.❤️

Gyors hazatérést és jó pihenést kívánunk nekik!

Trafi, Lángos, Gogó (jobbról balra)

Magyar Református Szeretetszolgálat

HAZAÉRKEZIK CSAPATUNK TÖRÖKORSZÁGBÓL

Ma este hazaérkeznek munkatársaink és önkénteseink a földrengés áldozataiért végzett kutató-mentő szolgálatukból.

Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Szeretnénk megköszöni mindenkinek a kedves támogató szavakat a csapat minden tagja nevében!!

Kovács Ilka

Hegedűs Gábor

Juhász Márton

Katona Mihály

Kemecsei Csaba

Farkas Péter

Kulcsàr József

Dr.Csapódy Marcell

Dr.Nyéky Tamás

Vizi Krisztián

Riczu Norbert

Balázs István

Kovács Andrea

Barna Attila

András Attila

Sápi Viktoria

Kitzbikler László

Trencsényi Péter

Zsozsó

Níla

Lendon

Mogyi

És a Magyar Református Szeretetszolgálat 🙏minden munkatársának aki szervezte gondoskodott a csapatról hogy a munkára tudjunk koncentrálni

“Kiskutyák a nagy romon”❤️🇹🇷🇭🇺🐕

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület itt van: Hatay Antakya.

21 p.  · 

‼️6. Nap! ‼️

‼️Még mindig kint vannak Petiék!‼️

Dolgoznak erejüket felülmúlva! Ez már emberfeletti, amit csinálnak!

Fáradt Peti is és King is! Talán már nem is igazán jó szó, hogy fáradtak!

De mennek és teszik a dolgukat! Még mindig keresik, kutatják, hátha van még a romok alatt elő személy! Nem adják fel a reményt!

Nagyon büszkék vagyunk Rátok! 🙏❤️

Ennek a mentökutyânak az összes mancsa megsérült a romok között!! ragasztószallaggal kötözték be a lábait!!gazdija szerette volna,ha kicsit pihen,De a kutya nem ült nyugodtan!!ùjra bement a romok közé és ugatott!! sérült mancsokkal még 5embert talált és mentett meg!!❤️❤️

„A tábor, ahol vannak, átalakult menekült táborrá. Annyira fáradtak, hogy már csak vonszolják szinte magukat, a kutyák nemkülönben. 

– Mind a 4 kutya fantasztikusan dolgozott, és dolgozik, de már ők is ülve szundikálnak. Pár napja elfogyott az élelmük, de mint azt korábban írtam, a török emberek és a török segélyszervezetek ellátják őket ennivalóval és innivalóval. 

Még egy kis édességet is kapnak. Annyira fáznak már, hogy borzasztó. Kedd óta a folyamatos hidegben vannak. Nem kaptak fűtést, mínuszok vannak a sátorban. Reggelre viszont csurom vizesek a lecsapódó pára miatt. És abban a vizes ruhában mennek dolgozni

 – írta az ismerős.

Hozzátette, a csapatnak nincs autója, ezért kilométereket gyalogolnak nap mint nap, egyik helyszínről a másikra.”-Turi László, a zagyvarékasi Életjel Mentőcsoport vezetője 

A nap képe:
10 órás műszak végén Szolka a mentőkutya és gazdája Kröpfl Erzsébet Törökországban.

kép
Gogó lábát sajnos elvágta egy kiálló éles törmelék...Imádkozzunk a mielőbbi gyógyulásáért

Megsérült egy magyar mentőkutya Törökországban! – Magyar ÁllatvédelemGOGÓ

A HUNOR nem adja fel

A HUNOR mentőcsapat a mai napon is folytatta a mentési munkálatokat, egy, a kutyák által jelzett túlélő után kutattak egy többemeletes épület alsó szintjén. A mentést a mentőszolgálat orvosai és a TEK munkatársai segítették, például a mobiltelefon jeleinek keresésével. Törökország nyolc régiójában folyik mentés. Antakya településen 18 ország kutató-mentő csapata dolgozik összesen 750 fővel. Bár a HUNOR újabb túlélőt nem talált, az állomány továbbra sem hagy fel a kereséssel. A csapat minden tagja egészséges, az ellátásukat Magyarország ankarai nagykövete folyamatosan segíti.

Fotók: HUNOR

A Hunor kitart, míg a mentőcsapatok többsége elhagyja Törökországot

A magyar és a nemzetközi mentőcsapatok többsége szombaton elhagyja Törökországot, a Hunor azonban nincs közöttük.

 „A Hunor itt marad és kitart, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási és mentési feladatokat” – fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója a műsorban.

Lantos Csaba elmondása szerint a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak, és túlélők után kutatnak.

Közölte azt is, hogy a mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott, hogy az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól. Ez – a tudósító szerint – alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak.

A körülményekről elmondta, hogy éjszakánként akár mínusz 6-7 fok is lehet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram.

Folyamatosan érkezik az ellátmány is a táborba: az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.


Forrás:ma7.sk
(2023.02.11.)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Síri csend a romokon

Csak a Hunor vállalta az éjszakai kutatást abban az épületben, amelyikben tegnap este túlélőket jeleztek a kereső kutyák. Napközben két nőt emeltek ki a török mentőegységek ugyaninnen, délután negyed hatkor ismét életjeleket észleltek, ekkor az Alfa egység folytatta a kutatást. „Rengeteget kell ásnunk!” – mondták, de nem adták fel. Éjjel 2.50 perckor még mindig nem akadtak a nyomára senkinek, akkor a Bravo csapat vette át a munkát. 16 órányi munka sem vezetett eredményre a kísértetépületben. A csapat minden lehetséges üreget átfésült. Ketten ásnak, négyen adogatják ki a törmelékkel teli vödröket. A száloptikával és hangdetektorral történő kutatás során egyelőre halottakat találnak.

Beszámolójuk szerint síri csönd van olyankor, amikor beüzemelik a detektort, minden munkálatot leállítanak, mert a műszer olyan érzékeny, hogy egy gombostű leesését is érzékelik.

A változatlanul nagyon nehéz körülmények ellenére a magyar mentőcsapat fáradhatatlanul végzi a kutató mentő munkát. A helyzetet könnyíti, hogy a csapat logisztikusa, Patai Sándor tűzoltó százados olyan berendezéseket szerelt össze, amelyekkel működtethető a Hunor sátraiban levő hősugárzó, így könnyebben viselik a pihenőidejüket töltő tűzoltók az éjszakai mínusz hét fokot.

Fotók: HUNOR

Négy hónapos csecsemőt mentett meg Törökországban az egyik magyar mentőcsapat

KITEKINTŐ – 2023. február 11., szombat | 17:13

A Spider, Főnix, Hajdú, Életjel, valamint a Hajdúdorogi Főegyházmegye égisze alatt működő Legott mentőcsapat szakemberei is ember feletti munkát végeznek napok óta a földrengés sújtotta Törökországban. A magyar mentőalakulatnak február 10-én, pénteken nyolc és fél órán keresztül tartó munka eredményeként sikerült kiemelnie a romok alól egy négy hónapos csecsemőt.

A Turi László (Életjel Mentőcsoport), Binda Nikoletta és Lehóczki László (Spider Mentőcsoport), Bessenyei Péter (Főnix Mentőcsoport), Molnár István (Legott Mentőcsoport),
Lukács Péter (Hajdú Mentőcsoport), valamint Hope, Nózi, King és Smile mentőkutyák alkotta speciális csoport február 10-én, pénteken a csodával határos módon mentette meg egy kisbaba életét.

Turi László, a szolnoki Életjel Mentőcsoport vezetője Facebook-bejegyzésben osztotta meg a mentés részleteit: „A kinntartózkodásunk alatt tegnapig 1 élő személyt és 30 elhunytat találtunk meg. És ma részesei lehettünk egy olyan csodának, amelyben keveseknek!

Délelőtt ismét egy új romhoz hívtak bennünket, ahol elmondták, hogy nyolc személy tűnt el, közöttük egy 5 év körüli, és egy négy hónapos gyermek! Önkéntelenül is feszültebben kezdtünk hozzá a munkához, hiszen mindannyiunknak van gyermeke. A kutyák elkezdték a munkát, ahogy eddig is, egyik a másik után, egymást kontrollálva, és egyszer csak élőt jeleztek! Mind a négy kutya ugyanazt jelezte, a halottak között valahol lennie kell élő személynek is!

Egy Montenegrói tűzoltó rajjal dolgoztunk közösen, akik ugyanolyan izgatottak lettek, mint mi, mert ők már letettek arról, hogy ebben az épületből valaki életben előkerül.

Ahogy bontottuk a romot a helyiek munkagépeinek segítségével, időről időre pontosítottuk a helyet, ahol még él a remény. Hosszú, kb. 7 és fél óráig tartott ez a munka, végig megfeszített tempóban! Egy hangdetektor segítségével is ellenőrizve lett a helyszín, amin keresztül egyszercsak nyöszörgés, és nehéz lélegzetvételek hallatszottak!

A területen óriási éljenzés hallatszott mindenfelől. A munka folyt, míg egyszercsak előbukkant egy felnőtt, és két gyermeki test! Sajnos, az már ekkor kiderült, hogy a nagyobbik kisgyermek nem élte túl ezt a 4 napot. De az anya és a 4 hónapos baba életben van!

Azt az érzést, amit akkor éreztünk, nem lehet leírni! Még ezek után is hátra volt mintegy egyórás munka olyan óvatosan, amennyire ezen a terepen csak lehetett. Az édesanya, mire sikerült teljesen kibontani Őket a romok közül, sajnos feladta a küzdelmet. Talán úgy érezte, sikerült megmentenie gyermekét, megtette, amit csak tehetett. A kis négy hónapos csöppség egy izolációs fóliában került a hordágyra, és azzal a mentőautóba!

Hihetetlen volt az az érzés, amely mindannyiónkat hatalmába kerített! Egy élő csecsemő kimentésében lehetett részünk!

A nap szomorúbb része, hogy további 24 halottat is megtaláltunk és kiemeltünk.

Holnap folytatjuk tovább!”

Forrás: Életjel mentőcsapat Facebook-oldala; Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Életjel mentőcsapat Facebook-oldala

Magyar Kurír

16 órán keresztül dolgozott megállás nélkül…Ő maga a Csoda…

Annyira fáradt volt, hogy elaludt, és a legénység egyik tagja betakarta a kabátjával.

Turi László

Adminisztrátor

  Üdvözlünk mindenkit innen, Törökországból!

Csapatunk összetétele:

Turi László Életjel Mentőcsoport

Lehóczki László Spider Mentőcsoport

Binda Nikoletta Spider Mentőcsoport

Bessenyei Péter Főnix Mentőcsoport

Molnár István Legott Mentőcsoport

Lukács Péter Hajdú Mentőcsoport

Valamint Hope, Nózi, King és Smile.

A kinntartózkodásunk alatt tegnapig 1 élő személyt és 30 elhunytat találtunk meg.

És ma részesei lehettünk egy olyan csodának, amelyben keveseknek!

Délelőtt ismét egy új romhoz hívtak bennünket, ahol elmondták, hogy nyolc személy tűnt el, közöttük egy 5 év körüli, és egy négy hónapos gyermek!

Önkéntelenül is feszültebben kezdtünk hozzá a munkához, hiszen mindannyiunknak van gyermeke.

A kutyák elkezdték a munkát, ahogy eddig is, egyik a másik után, egymást kontrollálva, és egyszer csak élőt jeleztek!

Mind a négy kutya ugyanazt jelezte, a halottak között valahol lennie kell élő személynek is!

Egy Montenegrói tűzoltó rajjal dolgoztunk közösen, akik ugyanolyan izgatottak lettek, mint mi, mert Ők már letettek arról, hogy ebben az épületből valaki életben előkerül.

Ahogy bontottuk a romot a helyiek munkagépeinek segítségével, időről időre pontosítottuk a helyet,ahol még él a remény.

Hosszú, kb. 7 és fél óráig tartott ez a munka, végig megfeszített tempóban! Egy hangdetektor segítségével is ellenőrízve lett a helyszín, amin keresztül egyszercsak nyöszörgés, és nehéz lélegzetvételek hallatszottak!

A területen óriási éljenzés hallatszott mindenfelől. A munka fojt, míg egyszercsak előbukkant egy felnőtt, és két gyermeki test!

Sajnos, az már ekkor kiderült, hogy a nagyobbik kisgyermek nem élte túl ezt a 4 napot. 🙁

De az anya és a 4 hónapos baba életben van!

Azt az érzést, amit akkor éreztünk, nem lehet leírni!

Még ezek után is hátra volt mintegy egy órás munka olyan óvatosan, amennyire ezen a terepen csak lehetett.

Az édesanya, mire sikerült teljesen kibontani Őket a romok közül, sajnos feladta a küzdelmet. Talán úgy érezte, sikerült megmentenie gyermekét, megtette, amit csak tehetett. 🙁

A kis négy hónapos csöppség egy izolációs fóliában került a hordágyra, és azzal a mentőautóba!

Hihetetlen volt az az érzés, amely mindannyiónkat hatalmába kerített! Egy élő csecsemő kimentésében lehetett részünk!

A nap szomorúbb része, hogy további 24 halottat is megtaláltunk és kiemeltünk.

Holnap folytatjuk tovább!

ÖT nap után is életet találtak, mentettek a Magyar ÉLETMENTŐK!

Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Van egy dolog amiről nem beszéltünk, mert minket is megviselt. Drága Ali, örökre emlékezni fogunk Rád!

Sokat hallottatok arról a 15 éves fiúról, akinek az életéért 36 órán keresztül küzdöttünk. Ali családjával egy 5 emeletes épület harmadik emeleti lakásában laktak, amikor a földrengés történt. A ház összedőlésének a pillanatában már a lépcsőházban voltak, így az egész család 2-3 négyeztméteren helyezkedett el a végzetes pillanatban. A katasztrófa után 32 órával találtuk meg a családot egy igazán méltatlan helyzetben. Egymáson átesve, összeszorulva, egymásba akadva, födémek által összenyomva találtunk rájuk 6-7 méter mélyen. 3 még éltek. Megfeszített munkával leljutottunk hozzájuk, de ami ott fogadott minket arra nincsenel szavak. A gyermek haldokló édesapja elzárta a testével az utat Alihoz és testvéréhez. Rajta tudtuk, hogy nem tudunk segíteni, így kerülőutat kerestünk és szép lassan elértük a gyermeket, akinek idő közben a lánytestvére is meghalt. A negyedik rokonuk Alin feküdt, de ő az élettel összeegyeztethetetlen sérülései miatt azonnal meghalhatott. Testével nyomta össze a gyermeket, míg az Ő testét pedig egy ajtó és több tonnányi súly nyomta. Ali teste a holttest fogságába került, míg lábai pedig egy áthidaló alá szorultak. Hosszú, 36 órás küzdelemmel 4 irányból próbáltuk menteni a gyermeket, akivel végig kommunikáltunk, hol nyugtattuk, hol viccelődtünk. Fogtuk a kezét, itattuk, bíztattuk, mert hittünk benne, hogy időben ki tudjuk menteni szorult helyzetből. A mentés során utolsó esélyként felmerült Ali lábainak az amputálása is, így konzultációra kihívtuk a holland csapat orvosait is, de a szűk hely miatt szerintük sem lehetett végrehajtani. Ali 38 óra közös küzdelem után örökre elaludt….Őt nem sikerült megmentenünk.

Pavelcze László (a Mentőcsapat Vezetője)

2023.02.09 Csütörtök hajnali 3:25. Most értünk a bázisra 48 óra alatt 7 élő kimentés rengeteg energiával! Nagyon büszke vagyok a csapat munkájára!

Éjjel sem adta fel a keresést a magyar mentőcsapat❗️

Antakya lakosai két kezükkel próbálják menteni szeretteik életét, és közben rettegnek, aggódnak, hogy előkerül-e élve valamelyik rokonuk, barátjuk. Dr. Mezősi Tamás és Trafi csapatukkal azon dolgoznak teljes erőbedobással, hogy ez megvalósulhasson.🙏🏼 A képeken látni fogjátok, hogy éjjel sem hagyták abba a munkát, pedig már nagyon fáradtak.

Ideális esetben 20 percet keresne egy kutya a romos terepen egy huzamban, utána pihenhetne – most viszont van, hogy 8-9 órákat dolgozik, minimális pihenőkkel.

A kutyák nagyon nehéz terepen dolgoznak. A kutyavezető nélkül ilyen terepen egyedül nem tud dolgozni a kutya, de helyenként műszaki mentő szakemberekre is szükség van a kutyák romon való mozgatásához.

Továbbra is kint vannak Törökországban, nem adják fel a keresést, ugyanis még mindig van esély rá, hogy az összedőlt épületek alól élő embereket mentsenek ki.

Köszönjük minden csapat odaadó munkáját!❤️

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Budapesti Önkéntes Mentő Egylet Katasztrófa Elhárítási Csoport Alapítvány

Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem

Barracuda Egyesület

Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport-Öte

Mancs a Kézben Mentőkutyàs Egyesület

SOS MKE – Mentőkutyás Egyesület

Budapesti Tűzoltó Szövetség

Keresőkutyás Szolgálat Alapítvány

Életjel Mentőcsoport

a Magyar Mentőcsapat az ALFA és a BRAVO alcsoportokban dolgozik folyamatosan megállás nélkül, rövid idejű szüneteket engedve meg magának egy-egy csoport, mert tudják, minden perc számít…ez igaz a munka dandárját végző Mentőkutyákra is, pedig Rájuk hagyatkoznak elsősorban a keresésnél.

„A 7 éves Mariam és kisöccse, Ilaaf 36 órán át volt törmelékek közé szorulva Szíriában. Amikor a mentők megtalálták őket, a kislány ezt mondta: „Uram, bármit megteszek, hogy kimentsenek innen engem és az öcsémet. Kérem, segítsenek kijutni innen!”

Az alábbi videón az is látszik, hogy a kislány Ilaaf fejére teszi a kezét, hogy nyugtassa öccsét, és hogy védje őt az esetleges sérülésektől.”-Daily Mail

A görögkatolikus mentőcsoport egyik tagja is segít a földrengés sújtotta Törökországban

KITEKINTŐ – 2023. február 10., péntek | 17:55

A Törökországban és Szíriában február 6-án bekövetkező földrengések után még folyamatosan kutatnak túlélők és holttestek után a térségben. A török katasztrófavédelmi szervek munkáját számos külföldi, köztük több magyar mentőegység is segíti. A Hajdúdorogi Főegyházmegye kutató- és mentőcsoportja, a Legott egyik tagja is közreműködik a miskolci Spider Mentőcsoport munkájában.

Február 9-e, csütörtök délelőttig tizenöt elhunytat talált meg és a kiemelésükben is segítséget nyújtott, egy ember életét pedig megmentette az a magyar mentőcsoport, melyet a miskolci Spider Mentőcsapat vezetője, Lehoczki László fog össze. A hattagú egység február 7-én, kedden este érkezett meg a földrengés sújtotta törökországi területre. Azonnal felépítették a sátortáborukat, majd elindultak Hatay tartományba. Kedd éjszaka óta dolgoznak, túlélők után kutatva.

A mentést nehezíti, hogy folyamatosak az utórengések, és nagyon hideg van. A Lehoczki László vezetésével felálló csapat tagjai jól vannak, de nagyon fáradtak, már egy 5,3 erősségű rengést is átéltek – mondta el Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapjának nyilatkozva Kristóf Imre, a görögkatolikus Legott mentőcsoport vezetője, aki kisebb sérülése miatt nem tudott bajtársaival tartani, de folyamatosan tartja velük a kapcsolatot.

A hatfős csapat tagjai az Életjel, a Főnix és a Hajdú mentőcsoportok egy-egy szakembere, továbbá Lehoczki László lánya, akinek szintén sok tapasztalata van már a mentésben, valamint a Legott csoportot képviselő Balaskó Erika, aki egyelőre egy másik térségben a sebesültek egészségügyi ellátásában vesz részt, tolmácsol, illetve a romokon dolgozó bajtársait biztosítja, mivel alpintechnikában is otthonosan mozog – mondta el Kristóf Imre.

A mentőcsapat munkáját négy, speciálisan képzett mentőkutya is segíti: Hope (németjuhász), Nózi (welsh terrier), Smile (tacskó) és King (malinois).

A miskolci Spider Mentőcsoport tagjai már több alkalommal segítettek Törökországban földrengések utáni mentéseknél a túlélők és az áldozatok felkutatásában. A február 6-i katasztrófát követően jelezték felajánlásukat a törökországi kapcsolataiknak; az ankarai nagykövet segítségével és hazánk Külügyminisztériumának támogatásával indultak el a földrengés sújtotta területre. Isztambulból Adanába, onnan Patarába.

Úgy indultak útnak, hogy önellátóak lesznek, és egyelőre öt naposra tervezték a kinttartózkodást, de mivel élő- és halottkereső kutyáik vannak, készek arra, hogy segítséget nyújtsanak később is az áldozatok felkutatásában, azaz a romeltakarításkor a gépek előtt átvizsgálják a területet.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Azbej Tristan államtitkár Facebook-oldala; Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

A MAGYAR MENTŐCSAPATOK EDDIG

33 EMBERT MENTETTEK KI A ROMOK ALÓL TÖRÖKORSZÁGBAN.

(Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat: 6 fő, Hunor: 17 fő, Baptista Szeretetszolgálat: 10 fő. – Az adatokat folyamatosan frissítjük)

Eddig 33 embert, 1 kutyát, 1 macskát mentettek ki ÉLVE.A halottak kimentése is folyamatos, 17 fő...

Ez mind mind CSODA .Isten mai, egész világ előtt tett csodája.Hogy értsük. Hogy IMÁDKOZZUNK. Hogy Szeretet legyen bennünk, azzal forduljunk egymáshoz. TISZTA, IGAZ SZERETETTEL.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7 p.  · február 10. péntek, 8.40 .

Nem adják fel a reményt 🙏

Feszült várakozás, majd üdvrivalgás, összeölelkezés – ez történik, valahányszor kihoznak egy élő embert a mentőcsapatok a romok alól Törökországban.

Az Antakya városában lévő, hátfalára dőlt szállodába, és a környező, itt-ott még lángoló épületekbe egyre nehezebben tudnak még a legtapasztaltabb szakemberek is behatolni. A HUNOR mentőcsapata az erőgépek, markolók és betontörők által feltárt területen dolgozik, olykor maguk által készített eszközökkel.

A két részre osztott csapat, az Alfa és a Bravo tagjai jól vannak, éjszakára sem állnak le a kutatással. 👨‍🚒Eddig tizenhét túlélőt mentettek ki a romok alól, és huszonkilenc halottat hoztak felszínre, valamint több állatot is kimenekítettek.

Csak lassan tudnak haladni az erőgépek, huszonnégy óra alatt pár tíz métert tárnak fel – erről számolt be az egyik csapat tagja.

Az általuk megtisztított területen még mindig áthatolhatatlan mennyiségű a törmelék, ezt a magyarok a maguk gyártotta, vizes ballonokból kialakított vödrökkel szedik ki, így haladnak centiméterről centiméterre.

Többnyire nincs áram és víz sem, így a magyar csapat bázisán üzemelő aggregátor arra is szolgál, hogy a helyiek feltölthessék a telefonjaikat, akik még mindig reménykednek abban, hogy szeretteiket el tudják érni a romok alatt. A kicsengő telefonokat a TEK munkatársai bemérik, ezzel adva támpontot ahhoz, hogy merre induljanak a kutatók.

Beszámolók szerint a török alakulatok rendkívüli módon hagyatkoznak a magyarok szaktudására, többször kértek már tőlük szakmai segítséget, az is előfordult, hogy az általuk mért adatokat is felülvizsgáltatták a magyar csapat műszereivel. 💯

A HUNOR aggregátora az orvosok munkáját is segíti, ezekkel melegítik az infúziót.

Az egyik legnagyobb probléma az üzemanyag pótlása, a helyiek a roncsautókból leszívott benzinnel segítik a csapatokat, de kávét, élelmet és takarókat is visznek a mentőcsapatoknak, így fejezve ki hálájukat a segítségért.

A HUNOR a TEK, az Országos Mentőszolgálat és a Magyar Honvédség orvosaival, valamint a kint dolgozó többi magyar és külföldi önkéntes csapattal vállvetve küzd a túlélőkért. A város lakói mindeközben türelmesen várakoznak a kutatási területen kívül.

A hátfalára borult szállodában lévő liftakna járható maradt, de annak feltárása nagyon veszélyes, ugyanis az utórengések miatt folyamatosan mozgásban vannak a romok.

A keresőkutyák🐕‍🦺 jelzései az iránymutatóak, ám a szűk rések feltárása, és a nehéz elemek eltávolítása hosszabb időt vesz igénybe.

A HUNOR hivatásos tűzoltói minden eszközt felhasználnak, ami a rendelkezésükre áll, a ballonokból készült vödrök mellett gyártottak már hosszabbítót és elosztót is a romok között fellelhető anyagokból.

Saját épségükre fokozottan ügyelnek, a két csapat alegységvezetője arról számolt be, hogy töretlen a munkabírásuk, de figyelnek arra, hogy kellő pihenőidő is jusson mindenkinek.

Fotók: Farkas Roland/ HUNOR

MINDANNYIAN EGYEN EGYENKÉNT, NÉV SZERINT IS, IMASZÁNDÉKOK. Hogy bírják…hogy életben maradjanak…hogy HAZA térjenek…

MÁR HAT MAGYAR KUTATÓ-MENTŐ EGYSÉG DOLGOZIK HATAY TARTOMÁNYBAN.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Baptista Szeretetszolgálat, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, az Életjel Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és a Református Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei, a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet egysége.

156 FŐBŐL ÉS 28 KUTYÁBÓL ÁLL A MENTÉSBEN RÉSZTVEVŐ MAGYAR KONTINGENS.

A világ legjobb magyar mentőkutyája, Karma állhatott a dobogó legfelső fokára Olaszországban, az 2022. augusztus 16-21. között megrendezett I. Egyéni FCI Mentőkutya Világbajnokságon!

Dexter, 2018 októberében például három műveleti napon a magyar kontingens több kárhelyen is megmutathatta képességeit. Szerbiában, dolgoztak kerámiagyár területén, máskor egy összedőlt samottgyárba riasztották őket. A bevetéseken a magyarok a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Dexter – labrador) és a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület (Zoé – malinois) kutyájának aktív közreműködésével több, mint egy tucat sérültet mentettek ki és több mint tíz halottat kutattak fel és emeltek ki  a SRBIJA 2018 elnevezésű katasztrófakövetkezmény-kezelési törzsvezetési és terepgyakorlatról.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság keresőkutyás szolgálatának tagjai Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós kutyájával Karmával A típusú romterület vizsgán I. helyezést, míg Oláh Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester kutyájával, Dexterrel terület vizsgán II. helyezést ért el.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális szolgálatainak egyik érdekessége a Mentőkutyás Szolgálat. A hat fős szolgálat kutyavezetői hivatásos tűzoltók, kutyáik mentő vagy tűzvizsgáló kutyák. Többféle kutyafajtát is képeznek ezekre a kereső munkákra, például malinois, labrador retriever, border collie és drótszőrű magyar vizsla is található a csapatban. A kutyákat már kölyökkortól nevelik későbbi feladatuk elvégzésére.

Éjjel–nappal nyolcórás váltásban dolgoznak a magyar mentőcsapatok Törökországban. A MAGYAR csapat az EGYETLEN, kik megállás nélkül mentenek! A többiek, éjjel pihenőt tartanak…

„ahogy közel két nap után kimentenek egy hattagú családod a romok alól Szíriában

Isten hatalmas” – skandálta a tömeg, amikor élve került elő a két felnőtt és a négy gyerek.”

A JóIsten hatalmas csodákat tesz most általuk a világ népei előtt…aki most nem tér meg,…

Magyarok, IMÁDKOZZATOK ÉJJEL ÉS NAPPAL A KINT MENTŐ EMBERTÁRSAINKÉRT, MENTŐKUTYÁKÉRT!

Bizonyos, hogy rettenetesen kimerültek! és mégis mennek…Életeket menteni.

ERŐT, MOST A MI IMÁINKBÓL NYERNEK! MÉG KÖNNYEINK IS AZ Ő EREJÜKET ERŐSÍTSÉK.

ÁLDÁS REÁJUK.

Tegnap éjjel 10 embert mentett meg❤️

Összesen 21 túlélőt találtak eddig a romok alatt a magyar mentő alakulatok a földrengés sújtotta Törökországban, közülük 5 gyereket.

A hét magyar csapatban összesen 156 fő és 28 kutya dolgozik. Mindenki abban bízik, hogy további túlélőket találnak az összedőlt épületek alatt. A földrengés óta nagyjából 60 óra telt el, az idő tehát nagyon sürgeti a mentőalakulatokat.

Mogyi, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület mentőkutyája

Ezen a képen két mentett kutyát látsz. Zsozsó és Nila megannyi társukhoz hasonlóan korábban láncon, éhezve, bántalmazottan várták, hogy valaki megmentse őket a pokolból. Most ők azok, akik a pokol legmélyebb bugyraiba merészkednek le, hogy ők is életet menthessenek. Gyertek vissza épségben mindannyian!

Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Sikeresen kiemeltünk a romok alól egy másfél éves kisgyermeket és a nagypapáját. Most a 15 éves Ali életéért küzdünk.

Azok az állatok, amiket lapáttal fejbe vágsz, amit megmérgezel, életeket mentenek.

Kóborka Állatvédő Egyesület

Azt kérdi, mi jár a fejemben.

Fájdalom amiatt, ami történt, büszkeség, a sok-sok két és négylábú hős miatt, akik Magyarországról is rohantak segíteni, féltés, nehogy baja essen bármelyiküknek. És remény, hogy még menteni tudják, akit lehet.

Na meg Gino.

Gino egy neveletlen nyakigláb kamasz volt nálunk négy éve. Menhelyre került, mert „rossz” kutya. Nem is kellett senkinek itthon.

Aztán mégis lett gazdi, Ausztriában. Sose láttuk többé, csak fényképen. A képeken vasúti hídról ereszkedik le hevederben. Több méteres hó alatt kutat. Gino, a rossz kutya mentőkutya lett. Ugye tudjátok, hogy Lady, akit a nagyinak vettetek, aztán kikötöttétek hátra az udvarban, mert rossz és felugrál a néninre, vagy Rex, akit a szomszéd szukája ellett, kicsinek ugyan aranyos volt, de most költöztök, szóval mehet, amerre lát, szóval ugye tudjátok, hogy ők is kutyák?

Tanuljátok meg tisztelni őket, vagy ne tartsatok kutyát.

Ha azt hiszed, a mentőkutyák csak beprogramozott biorobotok, mennek, mert ez a dolguk, tévedsz. Értenek-éreznek mindent. Azt is tudják, milyen ember vagy, de azért segíteni fognak rajtad, ha úgy hozza az élet.

A képen Kevlár, a Mancs a Kézben Mentőkutyàs Egyesület hőse, aki gazdájával és sok más fantasztikus emberrel és kutyáikkal ezekben a percekben már a helyszínen dolgozik.

A földrengésen „dolgozó” mentőkutyák valamennyien „kidobott”, menhelyről megmentett Élőlények voltak…és most ŐK mentenek életeket. Tisztelet NEKIK…, mert ŐK az élet nagy HŐSEI, tanítván az „embert”, aki kidobta, aki bántalmazta, SZERETETRE, HŰSÉGRE, KÖTELESSÉG és FELELŐSSÉGTUDATRA.

Kérünk mindenkit: imádkozzunk mind a károsultakért, mind a Magyar Mentőcsapat valamennyi tagjáért: emberekért és a mentőkutyáikért.😇🙏 és támogassuk küldetésüket anyagilag is. Minden forint számít.A legkisebb is...

Magyar mentőkutyások is mennek Törökországba.

A kutyák nem csak csodák, ők hősök is!

Kelet- Magyarországi Speciális Mentési Egyesület

A ma hajnali földrengéshez a török hatóságok nemzetközi segítséget kértek.
Így a magyar mentőcsapat is útnak indul este 20 órakor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, amihez egyesületünk négy tagja és egy mentőkutyája is csatlakozott.

Ha Te is támogatnád munkánkat, adód 1%-nak felajánlásával megteheted!

Adószám: 18803750-1-15

A HUBA Rescue24 Tűzoltó és Kutató-Mentő Nemzetközi Csoport és egy sürgősségi ellátást végző egészségügyi csoport – 19 fővel és 7 mentőkutyával – Pavelcze László parancsnok, veszélyhelyzet-kezelési igazgató irányítása mellett ma 20 órakor indul útnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, mivel a török hatóságok nemzetközi segítséget kértek. A csapat már összeállította mintegy 2 tonnás felszerelését és felvette a kapcsolatot azokkal a török kollégákkal, akikkel már korábban együtt dolgoztak a magyar mentőszervezet szakemberei. A Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata 1999-ben és 2001-ben is dolgozott Törökországban, az akkori földrengések helyszínén.

Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

https://fb.watch/ixFwWrpLw6/

Megérkeztünk Törökországba!

Gondoljatok ránk sokat, most szükségünk van rátok is!

20 fős csapatunk és 4 mentőkutyánk megérekezett Istanbulba, ahol más magyar mentőcspatokkal közösen néhány órás kényszerpihenő vár ránk. A török főváros repterén csatlakozott mentőcsapatunkhoz a KÖTÉL Egyesület 2 fője, valamint Marko Brucan szlovén kutatási szakértő is. A kora reggeli órákban egy másik járattal indulunk tovább a katasztrófa által sújtott Adana településre.

Az elmúlt napunk eseménydúsan telt és sokminden meg is változott bennünk, mondjuk úgy hogy a helyére került. A délutáni órákig úgy tudtuk, hogy a Huszár központi rendeltetésű mentőszervezettel utazunk, de máshogy alakult az élet és sok jó embernek köszönhetjük, hogy végül elindulhattunk. Hálásak vagyunk az otthon maradt kollégáknak, akik egy emberként segítették az elindulásunkat. Emberségük és alázatuk példaértékű. Köszönjük Timi, Isti, Ádi, Gábor, Bence, Tomi.

Köszönjük a Külgazdasági és Külügyminisztérium Hungary Helps Program Koordinációs Főosztálynak és a nagykövetségnek, hogy meghallották a felajánlásunkat és profin segítették az útnak indításunkat. Hálásak vagyunk a Turkish Airlinesnak, hogy ennyire rugalmasan tudták megoldani a problémáinkat és köszönjük Nektek, hogy a lehetőségeikhez képest támogattatok és támogattok minket.

Kérünk Titeket, hogy álljatok most mellénk anyagilag! Támogassátok a mentési tevékenységünket, mert most saját forrásból finanszírozzuk a kiutazást!

A munkánkat az alábbi módon tudod támogatni:

Online adomány. Egyszerű, biztonságos és gyors! 1000 Ft Tőled! Nekünk!

kutato-mento.hu/donation/adomany/

Banki befizetés, vagy utalás. Az ismert támogatási forma!

Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

Bankszámla szám: CIB 10700718-43073504-51100005

Segíts adód 1%-val! adószámunk: 18711509-1-13

Céges adomány esetén keress minket a +36704587001-es számon, vagy az info@kutat-mento.hu címen

2023. január 11.-én tartott egyházmegyei tanácskozáson a megyéspüspök megerősítette Heidelsperger István egyházmegyei oktatásért felelős helynökké történő kinevezését 2022. november 26.-tól, feladatként az alábbiakban megjelölve: az iskolák látogatása, az intézményvezetők munkájának segítése, a”akár az új munkatársak kiválasztásában”segítve az iskolalelkészeket a lelkigyakorlatok megszervezésében,iskolalelkészi találkozók szervezése és a kormányzásban történő segítségadás.

 „István atya szívvel-lélekkel szatmári papnak érzi magát. Sokszor volt lehetősége máshol szolgálni, de mindig hazavágyott. Egy szatmári kisfaluban, Teremen nőtt fel, plébánosa, Varga János atya javaslatára a győri bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, amely kinyitotta előtte a világot.  Azóta is etalon számára a bencések hitre nevelő módszere. István atya jelenleg a mátészalkai Szent József egyházközség plébánosa és esperese a szatmári esperesi kerületnek.

Az oktatási ügyekért felelős helynöki megbízatás új feladatkört jelent az egyházmegye kormányzásában. István atya kihangsúlyozta, ezzel az új megbízatással az oktatás mellett a nevelés nagyobb hangsúlyt fog kapni. Az új feladatkör két területet érint: az intézmények megfelelő működéséhez szükséges szervezési és adminisztrációs területeket, figyelemmel kísérve a meglévő határidők betartását, az intézmények tárgyi működéséhez szükséges feltételek biztosítását, valamint a keresztény értékek mentén történő nevelés segítését.

István atya így fogalmazott: a katolikus iskola nemcsak tanít, hanem nevel is. Továbbá fontosnak tartotta elmondani, hogy tudjunk azonosulni ezzel a céllal, mert csak így lehet elérni eredményeket. Számára ideál a bencések nevelési módszere, akik a tanításukkal is nevelnek, megszólítják a diákokat, és ők is megszólíthatóak.

Helynök atya számára élményt jelentettek a bencés gimnáziumban a szeretetesekkel folytatott beszélgetései, amelyek nagyban meghatározták a gondolkodását. A szerzetesektől lehetett kérdezni, megkérdőjelezni, megvitatni, és minden egyes vita, kérdés egy magasabb szintre való lépést jelentett. Soha nem fáradtak bele, hogy újra és újra megmagyarázzák a keresztény élet dolgait. Személyes meggyőződésből nevelték a tanulókat a hitre.

A helynök atya ezután kifejtette, hogy a katolikus iskola legfőbb erénye nem pusztán a tudás átadása, hanem rávilágít a hit és az értelem egységére, azok egymásra épülésére. A hit és az értelem mindig kézen fogva kell hogy járjon, és akkor lehet igazán magasabb szintre lépni.

Ora et labora! – Imádkozzál és dolgozzál! A bencések jelmondata nekünk, mindnyájunknak cél kell hogy legyen, hogy a keresztény értékrend a gyermekek szívében és értelmében gyökeret verjen. Ez napjainkban rendkívül fontos, hiszen testi, szellemi és lelki deformáció jelenik meg a társadalmunkban. Támadják a természetes erkölcsi törvényeket az abnormalitást állítva a normalitás helyére. Ettől meg kell védenünk a gyermekeket!

A hit átadásában legyen egyensúlyban a hit ismerete és élménye. Ha valaki csak ismeretet akar átadni, de az nem lesz élmény a gyermek számára, akkor nem fog elmélyülni a szívében. Nem elsősorban az ismeretekre, hanem az élményekre fog emlékezni. István atya példaként megemlítette, hogy a Mátészalkán bérmálkozó gyerekek levelet szoktak írni a főpásztornak, amiben meg kell fogalmazniuk azt, hogy miben, kiben hisznek, és miért szeretnének bérmálkozni. Fontos, hogy ezt meg tudják fogalmazni önmaguknak. Az a cél, hogy a gyermekek, akiket oktatunk, nevelünk legelőször is jó emberek, majd jó keresztények és jó szakemberek legyenek – zárta gondolatait Heidelsperger István helynök atya.”

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT A DECEMBER 18.-ÁN VASÁRNAP 10.30 ÓRAKOR Mátészalkán a felújított plébánia templom átadásának felszentelő Szentmiséjén, amelyet az egyházmegyei püspök végez.

December 16.-17.-18.csütörtök-péntek-szombat 18 óra: Lelkigyakorlat-Lengyel József esperes vezetésével a mátészalkai plébánia templomban.

Konferenciával és díjátadással emlékeztek az egri bazilikát építtető Pyrker János érsekre-részletek, a teljes cikk megtalálható a Kurir oldalán

2022. december 2., péntek | 17:33

Az elismerést Kuklay Antal kanonok és Anna Maria Federici, a Neokatekumenális Út magyarországi itiner katekétája után idén Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke, egykori főszékesegyházi kanonok, az Egri Érseki Papnevelő Intézet volt spirituálisa, rektora és teológiai tanára kapta az Egri Főegyházmegye javára végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként.

Audációjában Veres András, a Győri Egyházmegye megyéspüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke kiemelte, hogy húsz év alatt egész papi nemzedék nőtt fel a díjazott lelkivezetői és rektori ideje alatt. A jövő papságának formálását következetesen, példamutató alázattal, szelíden, teljes odaadással végezte.

A díjat Ternyák érsek adta át Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspöknek.

Szöveg: Pap Ildikó
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Szántó György, Horváth István, Balogh Ferenc
Magyar Kurír