Angyalok

OKTÓBER 2. ŐRANGYALOK ÜNNEPE

„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Ima az őrangyalunkhozJóságos Őrangyalom, aki a mennyei Atya színe előtt állsz és szemléled Őt; teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott.Kérlek téged, védj meg engem a saját gyengeségeimtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Szent őrzőangyalok

KULTÚRA – 2021. október 2., szombat | 6:00

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) szerint: „Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány.” (328)

„Szent Ágoston mondja: »Az angyal (…) hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a természete után érdeklődöl, akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.« Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei. Mivel »állandóan látják az én Atyám arcát, aki a mennyben van« (Mt 18,10), ők azok »akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját« (Zsolt 103,20). Mint tisztán szellemi teremtményeknek, értelmük és akaratuk van; személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ragyogása.” (KEK 329–330)

Az őrzőangyalok ünneplése a 16. században alakult ki Spanyolországban, innen terjedt el Európában. A 17. században vált általánossá, a római kalendáriumban 1615-ben vezették be. V. Pál szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra helyezte az elméknapot, amely végül X. Piusz intézkedésére a 20. század elején került október 2-ára, mai helyére.

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Szabó T. Anna

Leskelődők

Langyos ködbe balzsamozva
mint az őszi csillagok
néznek – titkon sejted őket –
gyermekarcú angyalok.

Érthetetlen, hallhatatlan
csöndbe mártott dallamok –
ködbe burkolózva állig
láthatatlan angyalok.

Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen a temetésig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok el ne ragadják lelkét. 

Ha valakinek a jobb füle csendült, ezt mondta: „Édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon.” Ezzel az angyal elhárította a szerencsétlenséget, melyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése előre jelzett.

Sármellék zalai faluban az utcán menve jobb felől helyet hagytak az őrangyalnak.

Források
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Jelesnapok.oszk.hu

Magyar Kurír
(bh)

#szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Bicci di Lorenzo: Angyalok (1447 körül;  Szent Ferenc-bazilika, Arezzo)
Bernardino Luini: Angyal (1520–21; Brera-képtár, Milánó)

KULTÚRASzent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

🇹🇯🙏 Szent Mihály napja: Szeptember 29.A Földet megszálló (átváltozni, emberi alakot felvenni képes) hüllők, reptiliánok vezérén (sátán) arat győzelmet Szent Mihály.A Biblia szerint Ő lesz az, aki az összes gonoszt kirángatja majd elszámoltatásra (ma is lakott) földalatti bunkereikből.Amint Jézus Élő személy, úgy Szent Mihály is valós, létező Arkangyal.

Fohászunkkal kérjük Szent Mihályt a Föld felszabadítására, az összes elfajzott teremtmény letaszítására.

Szent Mihály arkangyal!Védelmezz minket a küzdelemben,A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten!Te pedig, mennyei seregek vezére,A sátánt és a többi gonosz szellemetakik a Lelkek vesztére körüljárnak a világban,Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!Úgy legyen!

Szent Mihály himnusz

Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,az Úr kiválasztott erős harcosa,te vagy, kinek égi hatalmapoklok sötét hadát megrontja.Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,„ki olyan, mint Isten?”, így kiáltottál,urad mellett zászlót emeltél,angyalok közt első te lettél.Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,rád bízta az Isten keresztény népünk,oltalmazd meg minden veszélytől,az ördög nagy erejétől!Bátorítsd félő, gyenge szívünket,védelmezd a harcban mi szent ügyünket,vezéreld a jóra éltünket,hogy elnyerjük üdvösségünket!

IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem!Kérlek, mutass utat kísértés idején!Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben!Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!Hála tenéked!

Aranyosi Ervin: Angyalok kísérnek

Bármerre is járok, bármerre is nézek,angyalokat látok, gondoskodást érzek.Körülvesznek engem, vigyázzák a léptem,lesik mit cselekszem, s mire vágyom éppen.Mostantól azt hiszem, figyelek reájuk,önmagamra öltöm szép angyalruhájuk!Én is angyal leszek, jóságos és kedves,felszárítom könnyét, kinek szeme nedves!Kinek fáj a szíve, annak gyógyírt adok,érezze, hogy én is jó, kis angyal vagyok!Lelkét melegítem, megóvom a bajban,szeretet vezérel minden pillanatban.Előbb családomban leszek kicsi angyal,ki fájó szíveket vidít, megvigasztal.Ha már ők boldogok, jönnek a barátok,s mindenkin segítek, ha búsulót látok.Telecsepegtetem szívét szeretettel,legyen vidám, boldog, mától minden ember!Így majd mindenkiből angyalt varázsolok,szeretettel telve, nem nehéz dolog.Ha mindenki jó lesz, s már mindenki boldog,megfogják érteni, hogy miért mosolygok.Bármerre is járok, bármerre is nézek,örül az én szívem, mert angyalok kísérnek.

Találjon Rád Isten áldása minden új napon!Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!A menny világossága ragyogjon Rád,és töltse meg dallal szívedet!Találjon Rád Isten áldása minden új napon!

Angyalok tábora

“Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket”Zsolt 34,8

Nem látjuk az angyalokat, de elég, ha ők látnak minket. Nem látjuk a szövetség hatalmas Angyalát, az Üdvözítőt sem, mégis szeretjük Őt, és tudjuk, hogy szeme éjjel és nappal ügyel ránk. Angyalok serege szolgál az Úrnak, őrködnek választottai fölött és megőrzik őket minden bajtól. Míg az ördög csak vesztünkre tör, az angyalok segítségünkre jönnek. Figyeljük meg a megfogalmazást: az Úr angyala nemcsak futó látogatásokat tesz nálunk, hanem őrt áll mellettünk. Az ég angyalainak főhadiszállása ott van, ahol Istenben igazán bízó emberek élnek. Így egy angyal-tábor veszi körül a hívőket, és semmilyen oldalról sem érheti őket támadás. Erős védelmünk van, szüntelenül vigyáznak ránk. Isten követeivel körülvéve nem kell sem hirtelen támadástól, sem az ellenség túlerejétől tartanunk. Ez az igehely szabadulást ígér – üdvösségünk vezérének szabadítását. Ezt a szabadítást mindig újra és újra megtapasztaljuk mindaddig, amíg egyszer vége lesz küzdelmünknek, és a harcmezőről az örök otthon nyugalmába költözhetünk át.

😇 Őrangyali üzenet: Itt Vagyok Veled! Szólíts engem, kérj és figyelj! Azért vagyok melletted, hogy segítselek, óvjalak, védelmezzelek. Most is tudom, hogy mi van veled, mi zajlik benned, mert ismerlek. Működj együtt, kérj felvilágosítást tőlem és hidd el, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. ❤😇

Kálmán Ilona :ŐRANGYAL..

.Melletted vagyok de előtted járok.Az élet országútján rád várok.Reménységeid virágait öntözőm.Ne ártson nekik a mélabú a közöny.Előre tudom mi vár rád.Látom lelked összes álmát.Árnyékod vagyok mindenhová követlek.Mégsem vagy szoros védő őrizetben.Boldogságod örömét keresem.Ha kell a világot is érte tűvé teszem.Elűzőm bánatod sötét fellegét.Tőle lelkem erős szeretete véd.Álmaidat lelkemben őrzőm.Mégsem érzed azt sose, hogy börtön.Ha rossz úton jársz, jó útra vezetlek.Megmutatom neked de, nem kényszeríthetlek.Csalódás sötét démonait mellőled elkergetem.Lelkedet szívvel lélekkel szeretem.

“Az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten.A jóságot, a szeretet és a békességet.”/Wass Albert/

Őrangyalotok veletek van, amióta megszülettetek és végigkísér titeket egész életeteken. Védelmez, bátorít és szíveteken keresztül útmutatással lát el benneteket. Segít nektek kihozni minden helyzetből a legjobbat, hagyatkozzatok rá nyugodtan. Köszönjétek meg a Teremtőnek ezt a csodálatos segítséget, hálából a fényvirágok egyikével ajándékozzátok meg.❤️🙏❤️

A PITYPANG LEGENDÁJA 🌼Isten küldött egy angyalt, hogy megkérdezze a növényeket, hogy nézzenek ki.Mindegyikük szép, piros vagy fehér, nagy virág akart lenni, úgy virítani, mint egy nyári álom vagy kék, mint a tiszta ég …csak a pitypang nem tudta, milyen szeretne igazán lenni…így az angyal még egy napot adott neki a gondolkodásra .Imádkozva próbált dönteni…és látta a napot majd úgy döntött, olyan szeretne lenni, mint a NAP sárga és gyönyörű. Aztán meglátta a holdat, és meggondolta magát. Olyan szeretett volna lenni, mint a HOLD, fehér, kerek..áttetsző.Aztán felfigyelt a CSILLAGOKRA, és nagyon megkedvelték őket is.Amikor az angyal eljött, nem tudta, mit mondjon neki: Úgy lennék olyan mint a NAP mint a HOLD és mint a CSILLAGOK Nem tudok dönteni…sóhajtotta szomorúan…Így a Teremtő teljesítette minden vágyát. Ezért a pitypang eleinte sárga, mint a NAP, majd fehér és kerék mint a HOLD , és mikor ráfújsz, akkor úgy szóródik szét mint a CSILLAGOK….Yeshua Paolo Gioiello / Krol SandynoGyógyító ereje is ezért ilyen erős mert összeadódik benne a NAP a HOLD és aCSILLAGOK ereje ☀️🌙🌟

Szeretett Mihály Arkangyal!Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával, hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.Védj meg engem és a szeretetteimet, fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.Köszönöm.

Oltalmazlak az alantas energiáktól, és vigyázok rád, a szeretteidre és az otthonodra.Engedd el aggodalmadat, hiszen a szeretet mindent elsöprő fényével védelmezlek téged, a szeretteidet, az otthonodat és a javaidat. Ez a fény taszítja a negatív energiákat, és vonzza a pozitívakat. A félelem helyett e fényre és szeretetre összpontosíts, mert azt vonzod magadhoz, ami a szemed előtt lebeg. Ha az elmédből kiűzöd a félelmet, a felszabadult időt és energiát annak szentelheted, amire születtél. Szabad vagy, ha nincs benned félelem. Tudd, hogy mindig tökéletes biztonságban vagy a védőszárnyaim alatt. Mihály Arkangyal

Mindennapi ima az Őrangyalunkhoz!

Csodálatos Védőangyalaim,köszönöm nektek, hogy mindig itt vagytok mellettem.Vegyétek le szívemről (bármilyen nehéz érzést mondj ki) érzését.Töltsetek fel nyugalommal, szeretettel.Álljatok körém, mint egy védőpajzs,ami megvéd a negatív energiáktól.Adjatok egyértelmű jelzéseket jelenlétetekről,vezessetek a szeretet útján az életfeladatom felvállalásában.Tudom, hogy mindig szerettek, támogattok, vigyáztok rám feltétel nélkül.Köszönöm, hogy vagytok, szeretlek Benneteket!

Az angyal olyan észrevétlen, hogy nem is tudod, hogy veled van. Csak onnan veszed észre, hogy hirtelen jó kedved lesz, eloszlanak a félelmeid, világos gondolatod támad. Vagy erőt érzel magadban. Fáradt voltál, és egyszerre bizsereg valami benned, feltöltődtél, erős lettél, és megjött a kedved, nem tudod, miért. „Mi történt velem? Az előbb még szomorú voltam, s egyszer csak jött egy gondolatom, nem is emlékszem mi, és fenemód vidám lettem!”Amikor kisüt a Nap benned, amikor megjön az életkedved, amikor a legnagyobb bajod sem baj – ez mind angyali segítség! Nem ő adja, kívülről, hanem felhozza belőled, mert ismer. És tudja, hogy lelked legmélyén mindig derű van. S ezt felhozza! Lelked mélyén zene szól, csak nem hallod! Az angyalod hallja s ráhangol, hogy táncolj – akkor is, ha, ha kívül semmi okod rá. Müller Péter

Angyal szálljon házad felett,vigyen békét szeretetet!Adjon egészséget gazdagságot, áldja meg otthonod,családod.

” Találjon Rád Isten áldása minden új napon!Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!A menny világossága ragyogjon Rád,és töltse meg dallal szívedet!Találjon Rád Isten áldása minden új napon! “ÁLDÁS

Angyalok kísérnekBármerre is járok, bármerre is nézek,angyalokat látok, gondoskodást érzek.Körülvesznek engem, vigyázzák a léptem,lesik mit cselekszem, s mire vágyom éppen.Mostantól azt hiszem, figyelek reájuk,önmagamra öltöm szép angyalruhájuk!Én is angyal leszek, jóságos és kedves,felszárítom könnyét, kinek szeme nedves!Kinek fáj a szíve, annak gyógyírt adok,érezze, hogy én is jó, kis angyal vagyok!Lelkét melegítem, megóvom a bajban,szeretet vezérel minden pillanatban.Előbb családomban leszek kicsi angyal,ki fájó szíveket vidít, megvigasztal.Ha már ők boldogok, jönnek a barátok,s mindenkin segítek, ha búsulót látok.Telecsepegtetem szívét szeretettel,legyen vidám, boldog, mától minden ember!Így majd mindenkiből angyalt varázsolok,szeretettel telve, nem lesz nehéz dolog.Ha mindenki jó lesz, s már mindenki boldog,megfogják érteni, hogy miért mosolygok.Bármerre is járok, bármerre is nézek,örül az én szívem, mert angyalok kísérnek.Aranyosi Ervin

Nem késő még – mondta az Angyal.Akkor sem, ha most minden zavaros.Akkor sem, ha nem vagy már olyan fiatal.Akkor sem, ha követtél el hibákat és most félsz.Még nem késő…És aztán az Angyal szemével kezdtem látni a világot.Láttam a színeket, amelyeket megfesthetek,A hidakat, melyeket megépíthetek,Életet, melyet örömmel élhetek,Álmokat, melyek beteljesedhetnek,És ekkor világossá vált számomra:Nem késő még...

(Ron Atchison)

2020 minden pillanatában veled voltunk, vigyáztunk rád, és veled leszünk 2021-ben is. Az év minden egyes napján ott leszünk melletted, szeretetet küldünk neked, támogatunk, segítünk, gyógyítunk, vezetünk és védelmezünk téged.

Mihály arkangyal üzenete újév napján

Mihály arkangyal üzenete újév napján:

„Egész évben vigyázok rád és támogatlak téged Isten Szeretett gyermeke! Az év minden napján melletted vannak az angyalaid, és mindenben segítenek, vezetnek és vigyáznak rád. Mindig arra biztatunk, hogy vedd észre: Isten Szeretett gyermeke vagy. Ott van benned az Isteni szeretet fényszála, amely összekapcsol Forrásoddal, az Univerzummal, Istennel, a Szeretettel, nevezd, ahogy akarod. Arra biztatlak, hogy már ma tudatosítsd magadban ezt az összekapcsolódást. Arra biztatlak, hogy már ma tudatosítsd magadban, hogy Isten, a Forrásod, az Univerzum, a Szeretet nem hagyott el, nem mondott le rólad, nem haragszik rád, nem vert meg téged, nem büntetett téged, nem akar rosszat neked. Sőt! Most, ebben a pillanatban is egy energiaszál kapcsol össze téged Vele. Következésképpen sohasem hagytad el Őt. Most is a része vagy, most is a gyermeke vagy, és most is szeret téged.
Arra biztatlak, hogy tudatosítsd magadban, hogy Isten, a Forrásod, az Univerzum, a Szeretet itt van veled, itt van benned, megtart téged, szeret téged, segít téged, megáld téged, támogat téged és csak jót akar neked. Ezért elküldte hozzád angyalait, elküldött hozzád bennünket, hogy vigyázzunk rád, és minden emberre, hisz mind Isten gyermekei vagytok (még ha néha ezt nem is vagytok hajlandók meglátni egymásban) és az otthonaitokra.
Ma segítek neked újra felfedezni, megélni ezt az isteni összeköttetést, segítek neked megmártózni Isten gyógyító Szeretetében, és újra csatlakozni ahhoz a támogató, gyógyító bőségenergiához, amely folyamatos áramlásával létrehozza, felépíti és gyógyítja a világot.
Mi, angyalok vigyázzuk otthonodat, de nemcsak a kőből és téglából készült házadat, hanem a valódi otthonodat, az egész teremtett világodat is.”

Ma érdemes megkérned Mihály arkangyalt, hogy öleljen körül védelmező angyali szeretettel téged, ölelje körül az otthonodat é az egész teremtett világodat.

Új év első napján.

Új év első napján azt kívánomváljon valóra sok dédelgetett álmunklegyen erőnk egészségünk egész évbenaz Isteni gondviselés védelmében..Új év első napján azt kívánoma Béke őrangyala szálljon végig a világoncsalódás keserűség ,fájdalom ,bánatkerüljön el nagy ívbe minden házat.Új év első napján kívánom legyen szerencsénklegyen minden úgy ahogy szeretnénkmással önmagunkkal is megbékélvetiszta szívvel lélekkel éljünk az új évben!

Esti ima

Óh, édes Istenem hálát rebeg lelkem,mert egész napon át úgy szerettél engem.Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre.Virrasszon felettem gondviselő szemed,Kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet!Szűzanyám, Őrangyal legyetek énvelem,ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.Amen

“Köszönöm Angyalok, hogy én és a szeretteim is biztonságban vannak, és semmiben nem szenvednek hiányt. Hálásan és méltósággal elfogadom az égi segítséget, mert tudom, hogy ez a magam és mások javára válik.” Így legyen! ❤

“Nem késő még… mondta az Angyal.
Akkor sem, ha most minden zavaros…
Akkor sem, ha nem vagy már olyan fiatal…
Akkor sem, ha követtél el hibákat és most félsz…
Még nem késő…
És aztán az Angyal szemével kezdtem látni a világot…
Láttam a színeket, amelyeket megfesthetek,
A hidakat, melyeket megépíthetek,
Életet, melyet örömmel élhetek,
Álmokat, melyek beteljesedhetnek,
És ekkor világossá vált számomra…
Nem késő még.”

Ron Atchison

“Itt vagyok, érted vagyok, az Őrangyalod vagyok.Ismerjük egymást már a kezdetek óta.Gyakran nem hallasz engem, de én minden pillanatban suttogok Neked, vigyázok Rád, és határtalan szeretetemmel borítalak be.Ne félj soha, hogy nem vagy méltó a szeretetemre, mert Te vagy a mindenem.Ha elképzelsz, úgy képzelj el, hogy olyan nagy vagyok, amilyen nagy a Te szíved.Mindig látom a lelkedet, amely csodálatos, millió kis fényben ragyog.Én ott élek a szívedben. Hagyd, hogy a fényem szétáradjon és beragyoghassa örömmel olykor szomorú arcod.Az Isten küldött engem, hogy megvédjelek, oltalmazzalak és vezesselek a harmónia felé.Szeretlek, Kedves Barátom!”A Te Őrangyalod

Wass Albert : Az Angyalok Tisztása…

Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen.Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó:akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett.Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt,ahogy a fák között tovaoson.Te már tudod, hogy ezt a szellőtaz angyal rázta elő, köpenye ráncaiból.Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod:surrannak, matatnak itt-ott a sűrűben.Sok dolguk van, igyekezniök kell.A virágokat is láthatod majd,és minden virág kelyhéből egy tündérke les rád.Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e? Azoktól félnek.De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked mesél,csodálatos meséket az erdőről. . .Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul,s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására.Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokatnem láthatja a szemed.Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép.És megállasz. És abban a pillanatban megnyílik a szívedés az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.A legnagyobb kincseket, amiketember számára megteremtett az Isten.A jóságot, a szeretet és a békességet.Te minderről semmit sem tudsz akkor.Csak annyit hallasz, hogy a madaraknagyon szépen énekelnek körülötted,és a patak nagyon szépen mesél.Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő.A fák, a virágok, a fű, a moha,a magas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan fehér felhő,amelyiken a Jóisten ül, bárányfelhőket pöfékel nagy kékpipájából, és jóságosan mosolyog.Csak, amikor visszatérsz újra az emberek közé,a rontó-emberek és a gyűjtő-emberek közé,és hiába gonoszak hozzád,te mégis jóval viszonozod gonoszságukat,szeretettel vagy mindenki iránt,és az élet legsúlyosabb perceiben isderű és békesség van a homlokodon:csak akkor látják meg rajtad,hogy az Angyalok tisztásán jártál, kedvesem.

A negyedik vasárnap angyala
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.

Az első vasárnap angyala
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

Egy őrangyalhoz

Ha meglepnél mégis e csendes ünnepen,az ajándék ne a fenyő alatt legyen!Szállj le homlokomra, mint lenge fuvallat,szülj tiszta hangot egy kétség írta dalnak.Bezárult lelkemet nyisd meg igaz szóval,szakadjon testemből minden tiltott sóhaj.Béleld reménnyel két összezárt tenyerem,mutasd ég-föld között talpalatnyi helyem.Ha majd a harangok elnémulnak végleg,add, hogy örüljek az égi gyertyafénynek.Erdei B. Ágnes

Eljött az Angyal és letérdelt mellém,kezébe vette reszkető elmém,mézvirág illata töltött el akkor,reggeli áhitat, mely felemel a porból.Ölelése maga volt a selyem, a Nap,felemelt, ringatott szárnyaiban,átragyogta félelembugyraimat,s karjaiban szépnek láttam magamat.Megmosta arcomat Fénykönnyeivel,felöltöztetett égi szép erőkkel,hittel oltotta kétkedő szomjamat,reménnyel fésülte kócos hajamat.Titkot súgott fülembe, sorsod vedd a kezedbe,nem kell mást tenned, csak Istenre figyelned,eloldozta rólam egóm köteleit,betöltötte szívem tátongó sebeit.Aranyfénye áradt földi porruhámba,tükrében megcsillant az öröm varázsa,Lelkem szárnyalt szabad létezésben,eggyé váltam vele örök szerelemben.(Berta Mónika*2020.06.12.*7’12)

Szabó T. Anna – Angyalok

Puha ködbe
burkolózva
mint a téli
csillagok

néznek –
titkon sejted őket –
gyermekarcú
angyalok.

Érthetetlen,
hallhatatlan,
csöndbe mártott
dallamok –

fellegekből
leskelődő
láthatatlan
angyalok.

Arkangyalok.

Magas rangú angyalok, Isten hírvivõi. Õk a legfõbb közvetítõk a Teremtõ és az emberi fajközött. Az emberek legtöbbször – helytelenül – minden Angyalt Arkangyalnak neveznek, deaz Angyalok Hierarchiájában a normál Angyalok a legalacsonyabb, míg az Arkangyalok alegmagasabb rangúak.SarielAz Úr ellen vétkező lelkekért felel

Haniel

Az isteni,mindent átfogó szeretet őrzője..A szívcsakra őrzője.MichaelAz érzelmi vagy asztráltest őrzője.A tűz elem őrzője.A karma őrzője.A homlok-és a köldökcsakra őrzője.

Mikháel Arkangyal legtöbbször sötétkék színekben vagy vörös tűzoszlopokban, lángoló kékvagy égő vörös karddal jelenik meg, a köldök csakrájánál sárga színekkel.Az elválasztás kardját elsősorban az asztrális síkon és az energiatestekben használja. Azalacsony rezgésű asztrállények és a bukott angyalok negatív befolyásától óv minket.

RafaelRafael nevének jelentése: “Isten gyógyító hatalma, – Isten gyógyít, – Isten meggyógyít.”A név a héber rafa (gyógyítani ) szóból eredeztethető. A teljesség és az egység Arkangyala isegyben.Rafael nagyon kedves, gyöngéd, csak úgy árad belőle a szeretet. Jelenlétét a környezetünkbenészlelhető smaragdzöld fényszikrák jelzik. Az emberek szelleme felett ál, de mivel avándorok kisérője is egyben, ezért segít úticélunk megtalálásában, és vigyáz csomagjainkra isha megkérjük rá.9

ZákárielSzívünkről leveszi a neheztelés súlyát és a megbántás terheit, így segítségévelmegszabadulhatunk haragunk vagy bánatunk ördögi köréből, mely mindig visszatérítettegondolatainkat a problémára.Ezentúl ezek helyébe léphet a kegyelem, tolerancia és megbocsátás.

GábrielFeladatai többek között: az útmutatás és hogy felébresszen bennünket. Segíteni tud abban is,hogy magasabb rezgés szinten működjünk (ami életmentően időszerű).Kifejezetten a cselekvő képesség és a cselekvés Angyala.

UrielAz Uriel szó jelentése: Isten Fénye, Isteni Fény és tűz.Nevének jelentése még: Isten Tüze, lángja, mivel rávilágít a helyzet lényegére, előrejelzéseketad életeseményeinkkel kapcsolatban, így felhívja a figyelmet különböző veszélyekre. Urielhívta fel Noé figyelmét is a közelgő veszélyre, és Ő juttatta el a Kabbalát az emberekhez.Az Akasha-krónika őrzője, az Angyal seregek vezére, fényével megszabadít a démonoktól. Alegokosabb arkangyalok egyike, éleslátó, ugyanakkor kiváló gyakorlati érzéke van, így inkábbolyan, mint egy öreg bölcs Mester és nem mint égi hatalmasság. Ha segítségét kéred, szinteészrevétlenül, egyszer csak jó ötletek pattannak ki fejedből

IMÁDSÁG, HA NEM TUDOK SZENTMISÉRE MENNI…

Őrangyalom,ó szállj oda, hol halkan szól az orgona, hallgass helyettem szentmisét, s az ég kegyét nekem kikérd! Amint felajánlás lészen, ajánlj föl engem teljesen; amim csak van, s ami vagyok, áldozati ajándékul! A legszentebb átváltozást szeráfi hévvel nézd, csodáld!Imádd megváltó Krisztusom, Ki ott jelen van, jól tudom!Imádkozz azért, aki szeret, s azért is, ki üldöz engemet! Imádkozz élőkért s holtakért, mosson tisztára a szent vér! A legfőbb jót amidőn veszed, részeltesd benne a lelkemet, s ha cseng a mise végszava, az áldást hozd nekem haza! Ámen.

Az angyalok és az egyház

NÉZŐPONT – 2020. október 31., szombat | 20:59

 1

Janka Ferenc az angyali jelenlétről írt a Vigilia októberi számában; írásának egy részletét Facebook-oldalán adta közre a folyóirat.

hirdetés

Az angyalok és az egyház összetartoznak az Isten dicsőségének országában. Bennük hatékonyan jelen vannak isteni erők vagy energiák, bennük felismerhetők és tiszteletre méltóak. Csak egy egyház van, ami átfogja az eget és a földet, az angyalokat és az embereket. Az angyalok ezért az egyházban is tevékenyek, mindenekelőtt a liturgiában, a szentségekben, az Istenhez felemelésben, a szentek halálában. Az egyház és az angyalok egyszersmind a hívek eszkatologikus átváltozásának ikonjai is.

Az angyalok tehát állandóan részt vesznek a földi egyház életében. Jelen vannak az összejövetelein, részt vesznek az istentiszteleteken, vezetik elöljáróit, átizzítják tagjait. Kísérik az embereket földi zarándokútjukon. Noha általában nem láthatók, a jelenlétük érezhető. A hívek velük imádkoznak, az angyalok imádságukat Isten színe elé viszik. Az angyalok a szentség példái, eleven képek, akik Krisztus isteni fényességét tükrözik.

Janka Ferenc írása teljes terjedelemben a Vigilia októberi számában olvasható.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Aranyosi Ervin: Fogynak az angyalok…

Fogynak az angyalok a földi világból,
mintha útra kelne mind, ki lelket ápol.
Mintha a jó Isten mind magához hívná,
s egy távoli síkon jobb létre tanít’ná.
Gyülekezik lassan a nagy angyalsereg,
és akit itt hagytak, értük sír, kesereg,
s nem érti, hogy miért ők mennek el korán,
s mardossa a kétség, értetlenség okán.

Fogynak az angyalok, s jönni készülődnek,
hiszem, szüksége van őrájuk a Földnek!
Újra leszületve, szebbé fogják tenni,
s tanítják a jókat őszintén szeretni.
Odafent az égen csillagok ragyognak,
figyelő szemei őrző angyaloknak,
akik értünk éltek, s ma is ránk vigyáznak,
akiket szemeink csak álmunkban látnak.

Fogynak az angyalok, s nekünk több a dolgunk,
akik e planétán sírunk, morgolódunk.
Látjuk a hibákat, s az Istentől várjuk,
hogy javítson rajtuk, többet ne találjunk!
De tán azért jöttünk, hogy többet tehessünk,
egy egész világot boldoggá szeressünk!
Jó példát mutatva, ahogy már sok angyal,
megtisztult lélekkel, jobbító szavakkal.

Fogynak az angyalok és fáj a hiányuk,
könny gyűlik szemünkben, ha gondolunk rájuk.
De talán megnyugtat minket majd a tudat,
ők fogják mutatni minekünk az utat,
melyen majd a lélek magasabb szintre lép,
egy élhetőbb világ tárul végre elénk,
amit együtt leszünk képesek megélni,
hol csak szeretni kell, s nem lesz mitől félni!

Aranyosi Ervin © 2020-02-07.

Ima az őrangyalhoz.

Álmomból ha kelt a hajnal,Mellettem van az őrangyal,Két kezemet összeteszi,Hálaimám égbe viszi.Ha napközben veszedelemKerülgetné lelkem-testem,Őrangyalom mellettem van,S megvédelmez minden bajban.Ha szememre jő az álom,angyalomhoz száll fohászom…S csöndes, nyugodt lesz éjszakám,Mert ő híven vigyáz reám.

MICHAEL ARKANGYAL NAPJA

Szeptember 29.

Michael arkangyal energiája tiszta, erőteljes, tisztító, ugyanakkor oltalmazó, beburkoló és megerősítő.Michael arkangyal vigyáz ránk és figyelemmel kíséri a fejlődésünket, hogy elegendő erőnk legyen megtenni az utat.Mivel energiája rendező és tisztázó, lehetővé teszi számunkra, hogy rendet teremtsünk, és újra rendbe hozzuk az életünket.Ha nehéz feladatot kaptunk, belebonyolódtunk valamibe mellénk áll és erőt ad.Ha túl messzire merészkedünk a sötétségbe, hogy tapasztalatot szerezzünk, elkísér és oltalmaz minket. Ha túl mélyre merülőnk az “árnyék világban”, nyitva hagyja a lélek számára a visszavezető utat.Mindegy, hogy mennyire távolodott el valaki Istentől, újra visszatérhet hozzá.Ha az ember tudatossá válik, kész tanulni, változtatni, lélekből emelkedni, akkor Michael arkangyal kiterjeszti a szeretet erő pajzsát, hogy létrejöjjön az egység, amely megszabadít az árnyaktól és a karmikus problémáktól.Michael arkangyal a karma védelmezőjének is nevezik. Képes feloldani a karmát, megszüntetni az emberek közötti karmikus bonyodalmakat.Michael arkangyal bátorságot önt belénk, hogy egyenesen és őszintén ki tudjunk állni igazunkért.Megszünteti a kétségeket és a félelmet, erősíti a tisztánlátást, az akaraterőt, az akaratot, a hitet, az önbizalmat.

Október 2.

🙏Szent őrzőangyalok😇Ma van az ünnepük.Az angyal szellemi lény, nincs teste, mint nekünk földi embereknek.Íme egy szent angyal leírása Bibliából, ilyen lehet az én őrzőangyalom is:

😇

Felemeltem szememet, és íme, egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam.A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca mint a villám fénye, a szeme mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. … Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elbágyadtam, és minden erőm odalett. Mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt(Dán 10,5-6.8-9).

🙏

A Katolikus Katekizmus ezt mondja az őrzőangyalokról:[336] Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.

😇

Mindenkinek van őrzőangyala, szent szellemi testvéreink ők.Mikor együtt vagyunk a családban, iskolában, a munkahelyen, az utcán, az üzletben… mindenki mellett ott áll az angyala, hát nem csodálatos?😇Nyugodtan kérhetjük a jelenlevő őrzőangyalok segítségét.Amikor valakit köszöntünk, akkor gondolatban köszöntsük az őrzőangyalát is. Ha valakiért imádkozunk, akkor kérjük a mi és az illető személy őrzőangyalának a segítségét.Igazi csapatmunka van az angyalok közt értünk, mindig bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

🙏

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”(Zsolt 91, 11-12)

😇

„Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”(Mt 18,10)

🙏

Igen, látják Istent,Aki megközelíthetetlen fényességben lakik.Így megtudják mindazt, ami rájuk és védencükre tartozik, hogy hűségésen lássák el őrző és irányító feladatukat. Az angyalok ismerik a természet erőit és törvényeit, hiszen jelen voltak a világ teremtésekor, a bukott angyalok is ismerik sajnos.

😇

De a szent angyalok Szent Mihály arkangyallal az élen letaszították a sátánt és angyalait a mennyből a földre.„Ezután nagy harc támadt a mennyben.Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”(Jel 12, 7-9)

😇

A szent őrzőangyalok harcolnak értünk, de annyira tiszteletben van tartva a személyes szabadságunk, hogy akaratunk ellenére még az üdvösséget sem kapjuk meg az Úrtól.Isten is tiszteletben tartja a szabad akaratunkat.

😇

Az őrzőangyalok imádják a bennünk lakó Istent, és imáinkat az Úr színe elé viszik: „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála.Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.”(Jel 8,3)

😇

Az őrzőangyalok nem tudnak megvédeni az olyan igazságtalanságoktól, balesetektől, melyeket Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy megtisztítson vagy próbára tegyen bennünket, vagy hogy ezáltal áldozatot hozzunk a bűnösökért.Ahol azonban az emberi gonoszság, irigység, hamisság, rosszakarat, hazugság, megtévesztés akar ártani, biztosan számíthatunk az őrzőangyalunk segítségére:„Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”(Zsolt 91,13)Amikor meghalunk, a szent őrzőangyalunk kísér minket az háromszorosan Szent Isten trónja elé mint ügyvédünk.A mennyben nem csak rokonainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozunk, hanem őrzőangyalaikkal is.Lesz ott öröm és vidámság!

🙏
😇
🙏

Őrangyalom, szívből kérlek, Légy vezérem, amíg élek, Ments meg engem bűntől, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Ámen

Október 2.

🙏Szent őrzőangyalok😇Ma van az ünnepük.Az angyal szellemi lény, nincs teste, mint nekünk földi embereknek.Íme egy szent angyal leírása Bibliából, ilyen lehet az én őrzőangyalom is:

😇

Felemeltem szememet, és íme, egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam.A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca mint a villám fénye, a szeme mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. … Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elbágyadtam, és minden erőm odalett. Mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt(Dán 10,5-6.8-9).

🙏

A Katolikus Katekizmus ezt mondja az őrzőangyalokról:[336] Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.

😇

Mindenkinek van őrzőangyala, szent szellemi testvéreink ők.Mikor együtt vagyunk a családban, iskolában, a munkahelyen, az utcán, az üzletben… mindenki mellett ott áll az angyala, hát nem csodálatos?😇Nyugodtan kérhetjük a jelenlevő őrzőangyalok segítségét.Amikor valakit köszöntünk, akkor gondolatban köszöntsük az őrzőangyalát is. Ha valakiért imádkozunk, akkor kérjük a mi és az illető személy őrzőangyalának a segítségét.Igazi csapatmunka van az angyalok közt értünk, mindig bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

🙏

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”(Zsolt 91, 11-12)

😇

„Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”(Mt 18,10)

🙏

Igen, látják Istent,Aki megközelíthetetlen fényességben lakik.Így megtudják mindazt, ami rájuk és védencükre tartozik, hogy hűségésen lássák el őrző és irányító feladatukat. Az angyalok ismerik a természet erőit és törvényeit, hiszen jelen voltak a világ teremtésekor, a bukott angyalok is ismerik sajnos.

😇

De a szent angyalok Szent Mihály arkangyallal az élen letaszították a sátánt és angyalait a mennyből a földre.„Ezután nagy harc támadt a mennyben.Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”(Jel 12, 7-9)

😇

A szent őrzőangyalok harcolnak értünk, de annyira tiszteletben van tartva a személyes szabadságunk, hogy akaratunk ellenére még az üdvösséget sem kapjuk meg az Úrtól.Isten is tiszteletben tartja a szabad akaratunkat.

😇

Az őrzőangyalok imádják a bennünk lakó Istent, és imáinkat az Úr színe elé viszik: „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála.Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.”(Jel 8,3)

😇

Az őrzőangyalok nem tudnak megvédeni az olyan igazságtalanságoktól, balesetektől, melyeket Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy megtisztítson vagy próbára tegyen bennünket, vagy hogy ezáltal áldozatot hozzunk a bűnösökért.Ahol azonban az emberi gonoszság, irigység, hamisság, rosszakarat, hazugság, megtévesztés akar ártani, biztosan számíthatunk az őrzőangyalunk segítségére:„Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”(Zsolt 91,13)Amikor meghalunk, a szent őrzőangyalunk kísér minket az háromszorosan Szent Isten trónja elé mint ügyvédünk.A mennyben nem csak rokonainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozunk, hanem őrzőangyalaikkal is.Lesz ott öröm és vidámság!

🙏
😇
🙏

Őrangyalom, szívből kérlek, Légy vezérem, amíg élek, Ments meg engem bűntől, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Ámen

Október 2. Az Őrangyalok ünnepe, Október másodika az Őrangyalok ünnepe.

Kezdetben szeptember első vasárnapján ünnepelték, hazánkban még a századfordulón is akkor. Később X. Pius intézkedésére Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére került. Az őrangyalokhoz számos jámbor hiedelem fűződik. Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen elföldeléséig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok ne ragadhassák el. Ha valakinek a jobb füle csendül, ezt mondja: édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon. Ezzel az angyal elhárítja a szerencsétlenséget, amelyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése már előre jelez. Sármellék faluban állítólag az utcán az őrangyalnak jobb felől helyet hagynak.

VÉDELEM ALATT VAGY!

Szeretett testvérem,Ma is Isten védelmében és erejében részesülsz! Tudtad-e, hogy az angyalok mintegy Isten meghosszabbított karjai?„Nem Isten szolgálatában álló szellemek-e az angyalok, elküldve segítségül azokhoz, akik megkapják majd örökül az üdvösséget?” (Zsidók 1,14)Ha szemmel nem is láthatóak, sokan számolnak be közbelépésükről és erejükről. Mennyivel is korlátlanabb az erejük, mint a mienk!Egy nap, amint kijöttem autón egy parkolóból, egy ember megálljt intett. Azonnal meg is álltam, gondolván, hogy mondani akar valamit. Amint lefékeztem, hirtelen egy autó érkezett nagy vágtában egy emeletes ház mögül. Megdöbbenve néztem, ahogy az autó elhajtott előttem, mert egy olyan balesetet kerültem el, ami minden bizonnyal halálos lett volna. Odafordultam hát az ember felé, hogy megköszönjem, de már csak hűlt helyét találtam! Egy szempillantás alatt eltűnt!Emlékszem még rá. Magas volt, sportos, dzsekije pedig kék és kissé fénylő. Stílusra nem olyan, mint amit megszoktam a szomszédaimnál. Amikor intett, hogy álljak meg, nem láthatta az érkező autót, mert háttal állt neki. Nyoma veszett, még mielőtt megköszönhettem volna. Egyszóval minden arra vallott, hogy angyal volt ez az ember, akit Isten küldött a védelmemre.Megmutatja ez a tanúság, hogy az angyalok ott vannak mellettünk, és nagyon gyakran közbelépnek olyan helyzetekben, ahol ellenségünk már mindent latba vetett, hogy a szenvedés vagy még a halál martalékaivá is tegyen.Istené a teljhatalom, és képes arra, hogy kijuttasson a legrettenetesebb küzdelmekből is!Légy nyugodt afelől, hogy Isten megóv téged testvérem! 🤗🙏♥️Egy csoda minden nap nyomán.

Rafael arkangyal⚜️

Fizikai kihívások esetén, mint amilyen a fájdalom és a betegségek, nincs jobb gyógyító az angyali birodalmakban, mint Rafael Arkangyal. Neve annyit jelent: „Isten Gyógyít” azonnali megkönnyebbülést tud hozni a szenvedőnek. Rafael gyönyörű, sugárzó, smaragdzöld gyógyító energia veszi körül. Gyakran beburkolja a fájó testrészt ezzel a gyógyító fénnyel. A fény úgy hat, mint egy gyógyító balzsam, és azonnali, teljes gyógyításra képes.Rafael, mint a szellemvilág többi lakója is, egyszerre képes jelen lenni mindenki mellett, aki tőle kér segítséget. Az idő és a tér nem korlátozza őt. Ezért soha nem kell attól tartanunk, hogy egyéb kötelességeiben zavarnánk meg, amikor a segítségét kérjük.A gyógyító arkangyal abban a pillanatban megjelenik mellettünk, amint szólítjuk. Hívhatjuk gondolatban, vagy fennhangon „Raphael, kérlek, segíts!” Kérésünkre szeretteinknek is segítségére siet.Raphael hatalmas gyógyító ereje úgy hat, mint egy spirituális “operáció” – eltávolítja a félelmet és a sötétséget testünkből és tudatunkból. Miután segítségül hívtuk Rafaelt, legjobb, ha teljesen megnyitjuk előtte testünket, tudatunkat, és szívünket. Így lesz lehetősége beteljesíteni Istentől kapott feladatát, hogy mindent tökéletesen meggyógyítson.