Fatimai Imaesték

Csillag-mécses világánál jöttem hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, vigasztalás Asszonya.
Hó-magányban át az erdőn Hold-ív vándora kísért,
Szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.

Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca mitől mindig felderül,
Virág-ember árvasága szeretetté fényesül.

Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napba öltözött Anya.

És a szavak tőre-élét tompítsd, országunk szívét
ön fiától át ne döfje. Gyűlöletnek késhegyét
távoztasd e néptől messze, már eleget szenvedett,
megalázva idegentől rótta csak az éveket

Melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár-vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándokolunk éjszaka
Ám az úton elénk sietsz, reménységünk Csillaga

Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték. Összetéve két kezünk
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint
Megbocsátja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt

Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
És a sívó gonoszságban megőrzi az életet.

https://www.facebook.com/MotherMaryOfficial/videos/936264753371769

 

                                      FB_IMG_1557755435099 

                                        FB_IMG_1570143946099    

Bibliai litánia a Szűzanya tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szent Szűz, Sion leánya Könyörögj érettünk!

Mária, Ábrahámank ivadéka Könyörögj érettünk!

Mária, Jeruzsálemnek dicsősége Könyörögj érettünk!

Mária, Izrael öröme Könyörögj érettünk!

Mária, népünk ékessége Könyörögj érettünk!

Mária, a Szövetség szekrénye Könyörögj érettünk!

Mária, a Magasságbelinek sátra Könyörögj érettünk!

Mária, a Názáreti szent Szűz Könyörögj érettünk!

Mária, a munkás Szent József jegyese Könyörögj érettünk!

Mária, kegyelemmel teljes Szűz Könyörögj érettünk!

Mária, az igaz ember mátkája Könyörögj érettünk!

Mária, a Magasságbeli Fiának anyja Könyörögj érettünk!

Mária, Dávid Fiának szülője Könyörögj érettünk!

Mária, Izrael Királyának anyja Könyörögj érettünk!

Mária, a Szentlélek erejéből lett édesanya Könyörögj érettünk!

Mária, az Úr szolgáló leánya Könyörögj érettünk!

Mária, áldott az asszonyok között Könyörögj érettünk!

Mária, Urunk édesanyja Könyörögj érettünk!

Mária, Üdvözítőnk édesanyja Könyörögj érettünk!

Mária, ki mindent szívedben őriztél Könyörögj érettünk!

Mária, ki Jézust a Templomban bemutattad Könyörögj érettünk!

Mária, kit a Gyermekkel köszöntöttek a bölcsek Könyörögj érettünk!

Mária, kivel József Egyiptomba menekült Könyörögj érettünk!

Mária, ki Jézust három napon át kerested Könyörögj érettünk!

Mária, ki Jézusra a Templomban rátaláltál Könyörögj érettünk!

Mária, kinek Jézus engedelmeskedett Könyörögj érettünk!

Mária, ki Jézust első csodájára késztetted Kánában Könyörögj érettünk!

Mária, ki a legjobb részt választottad Könyörögj érettünk!

Mária, ki Isten szavára hallgattál Könyörögj érettünk!

Mária, ki Isten Igéje szerint éltél Könyörögj érettünk!

Mária, ki Fiad keresztje mellett álltál Könyörögj érettünk!

Mária, ki együtt imádkoztál az apostolokkal Könyörögj érettünk!

Mária, a napba öltözött Asszony Könyörögj érettünk!

Mária, a tizenkét csillaggal koronázott Könyörögj érettünk!

Mária, az Egyház fájdalmas Anyja Könyörögj érettünk!

Mária, az égi Jeruzsálem előképe Könyörögj érettünk!

Mária, aki Gyermekeddel legyőzted a kígyót Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Szeretettel várunk mindenkit a Fatimai Imaestékre!

Május 13.a van-a Fatimai imaesték imaláncolat első alkalma
Ma, kifejezetten csak a SZALKAI híveket hívhatjuk e közös imádságos estére:- 19 órára: Imádságokra
– 20 órára: a Szentmisére.(Körmenetet ma, nem tartunk.)
A Szentmisét, facebook-on élőben közvetítjük, így a vidéki hívek is velünk együtt tudnak imádkozni. A Szentmise később is megtekinthető a : romkategyhazmsz.hu Egyházmegyei honlapunk SZENTMISÉK oldalunkon.

    

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 2,10–12).
Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.

A loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

A loretói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”
Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt új ünnep, melyet idén pünkösdhétfőn ülünk meg először: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál olvashatunk.
A loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 693–694., Hozsanna 199–200.) négy invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

  

Májustól-októberig-minden 13.án:

2021.

-május 13.csütörtök

június 13.vasárnap

-július 13. kedd

18 órakor kezdődő Népi imádságok

19 órakor a Görög katolikus imádság

-19.30 a Rózsafüzér imádság 

20 órakor a Szentmise

 -és mise után a Gyertyafényes Körmenet

 

-augusztus 13.-péntek

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise, 

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

 

szeptember 13. hétfő

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise,

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

 

-október 13. szerda

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise,

 

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

 

a mátészalkai Ráckerti templomban a:

18 órakor kezdődő Népi imádságokra

19 órakor a Görög katolikus imádságra

-19.30 a Rózsafüzér imádságra 

20 órakor a Szentmisére 

 -és mise után a Gyertyafényes Körmenetre 

 

 

 

Fatimai imaestek 2 

                  fatima1.

fatima5.  

Fatimai imaestek 6

Fátimai jelenések

1917-es Szűzanya-jelenések sorozata
Jacinta Marto (balra), Lúcia de Jesus dos Santos (középen) és Francisco Marto

fatimai jelenések – számszerűen hat – 1917-ben történtek a portugáliai Fátima kisváros közelében. A római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint a Szűzanya valóban megjelent a három pásztorgyereknek. A hatodik jelenés, a napcsoda1917október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

1917május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött a Fátima kisváros melletti Cova da Iria nevű helyen. A gyermekek neve: Lúcia de Jesus dos Santos (ekkor 10 éves, élt 2005-ig), unokaöccse, Francisco Marto (ekkor 9 éves, élt 1919-ig), unokahúga, Jacinta Marto (ekkor 7 éves, élt 1920-ig). A déli rózsafüzérimádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen, ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó fényt láttak, amelyet villámnak véltek. Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb, lent, és egy kis tölgyfabokor felett – ahol ma a jelenési kápolna áll – láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy azt mondta a három pásztorgyermeknek, hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy öt egymást követő hónap 13. napján ugyanazon órában ismét jöjjenek Cova da Iriába. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk.     

 

A három fátimai titok

július 13-i jelenés során a Szűzanya három titkot tárt fel a gyerekeknek.

Az első titok

A Pokol Látomása: „Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, ami a föld alatt látszott. Emberi formájú démonok és lelkek voltak alámerülve, mint égő, átlátszó széndarabok, mind megfeketedett vagy bronz színben ragyogott, a tűzvészben lebegtek, majd az égbe emelkedtek a lángok segítségével, amelyek belőlük indultak füstfelhőket okádva, majd körülvéve minket súlytalanul, fájdalmas és kétségbeesett sikolyok és nyögések közepette visszahulltak. Nagyon megrémültünk, reszkettünk a félelemtől. A démonokat meg lehetett különböztetni, ijesztő és visszataszító hasonlóságukról a félelmetes és ismeretlen állatokhoz, mind fekete és átlátszó. A látomás hosszúnak tűnt, de pillanatnyi volt. Hogyan hálálhatnánk meg szeretett mennyei Anyánknak, aki első Megjelenésének útmutatásaival felkészített minket a Mennybe utazásra. Úgy gondolom, máskülönben meghaltunk volna a félelemtől és rettegéstől.”

A második fatimai titok

A második titok az az állítás, hogy az I. világháború végéhez közeledik, de ha nem hagyják abba Isten megbántását, egy még szörnyűbb háború (II. világháború) eljövetelét jósolja meg. A második rész kéri Oroszország felajánlását Mária Szeplőtelen Szívének:

„Láttad a Poklot, ahová a szegény, bűnösök lelke kerül. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek meg fog menekülni és béke lesz. A háború a végéhez közeledik, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy rosszabb fog kitörni XI. Piusz pápa méltósága alatt. Ha egy éjjel ismeretlen fényt láttok majd, tudjátok, hogy ez az a nagy jel Istentől, hogy közeledik a világ megbüntetése a sok gonoszságáért, háborúval, éhínséggel, az Egyház és a Szentatya üldözésével. Ennek megakadályozására jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; ha nem, elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, s az megtér és a béke időszaka fog újra a világra köszönteni.”

A harmadik fatimai titok

A látnok Lúcia nővér levele:[1]

„J. M. J.

Az 1917. július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik része:

Az én Istenem iránti engedelmességből – aki Őexcellenciája, a Főtisztelendő leiriai Püspök úr, valamint Ön és az én szentséges Anyám által adott erre parancsot nekem – írok Önnek.

A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: ‘Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!’

Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk ‘valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek’, láttunk egy fehérbe öltözött püspököt ‘akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya’. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők.

A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.

Kelt Tuyban, 1944. március 1.”

Az elmaradt, majd bepótolt jelenés

Az augusztus 13-i jelenésről a gyerekek lemaradtak, ugyanis Outrem polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket, majd megpróbálta kicsikarni belőlük a hazugságukat elismerő vallomást, de ők erre nem voltak hajlandók. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg nekik Valinhos település mellett, Cova da Iriától nem messze.

A napcsoda

     

 

Tudósítás a napcsodáról az Ilustracao Portugueza, 1917. október 29-i számában

Az utolsó jelenéskor1917október 13-án az egyes becslésektől függően 30-70 000 ember volt jelen. A megjelenő hölgy azt mondta, ő a Rózsafüzér királynője, és ezen a helyen állítsanak kápolnát a tiszteletére. A jelenés végén mindenki láthatta a csodát: a Nap egy ezüstkoronghoz vált hasonlóvá, szabad szemmel is lehetett szemlélni, saját tengelye körül forgott, mint egy tűzkerék, majd úgy tűnt, mintha a földre zuhanna.

napcsoda(wd) után a fátimai jelenések Portugáliában az általános érdeklődés és figyelem középpontjába kerültek.

Az első hosszabb beszámolót Formigao atya közölte 1921-ben. Kezdetben ő maga sem hitt a történetek hitelességében, de az 1917október 13-i jelenés meggyőzte őt, és utána már nem voltak kétségei.

római katolikus egyház 13 év múlva adott ki hivatalos állásfoglalást az ügyről, anélkül, hogy kitért volna minden részletre.

 

Utóélet

A három gyerek közül kettő spanyolnáthában meghalt. (Francisco 1919-ben, Jacinta 1920-ban.) Az egyedüli túlélőnek, Lúciának, aki először Dorottya-rendi, majd karmelita apáca lett, ismét megjelent a Szűzanya Spanyolországban1925december 10-én és 1926február 15-én Pontevedrában, majd 1929június 13-án Tuy-ban, a rendházban. Kérte az öt első szombati ájtatosság elvégzését: rózsafüzér imádkozása, elmélkedés a rózsafüzér 15 titkáról, szentgyónás és áldozás végzése, és Oroszország ajánlása Szűz Mária Szívének. Ezt a látogatást az 1917július 13-i jelenés előre megmondta az egyik ún. fátimai titokban.     

 

Évekkel később Lúcia nővér leírta, hogy a három pásztorgyermeknek már 1916 áprilisa és októbere között háromszor jelent meg egy angyal, aki imádságra és bűnbánatra szólította fel őket.

1917 óta zarándokok ezrei érkeznek Cova da Iriába, évente kb. 5 millióan keresik fel a szent helyet.

1919április 28-án a helyszínen építeni kezdték az ún. Jelenési kápolnát1921október 13-án első alkalommal tartottak itt szentmisét.

leiriai püspök 1922május 3-án adta ki rendeletét a kánoni per elindításáról a fátimai jelenésekkel kapcsolatban. 1927június 26-án első alkalommal vezetett a püspök hivatalos ünnepséget Cova da Iriába, útközben megáldotta a Reguengo do Fetal-i keresztút állomásait. 1930október 13-án Isteni Gondviselés című rendeletében a jelenéseket hivatalosan elfogadottnak nyilvánította, és engedélyezte a Szűzanya tiszteletét Fátimában.

A fátimai üzenet értelmében 1931május 13-án a portugál püspökök Portugáliát1942október 31-én XII. Piusz pápa rádióbeszédében a világot ajánlotta fel Szűz Máriának.

1946május 13-án Masella bíboros, a pápai legátus megkoronázta a jelenési kápolna Szűzanya-szobrát, amelyet portugál asszonyok hálából állíttattak azért, hogy Portugáliát elkerülte a II. világháború1951október 13-án Tedeschini bíboros Fátimában zárta le a szentévet1956május 13-án Roncalli velencei pátriárka (a későbbi XXIII. János pápa) vezette a zarándoklat ünnepségeit. 1965május 13-án Cento bíboros átadta a fátimai szentélynek az Arany Rózsát.

Több pápa is ellátogatott a jelenések helyére. 1967május 13-án, az ötvenedik évfordulón VI. Pál pápa ment Fátimába a világ békéjéért és az egyház egységéért könyörögni, 1977július 10-én Luciani bíboros (a későbbi I. János Pál pápa) zarándokolt a szent helyre1982május 1213-án pedig II. János Pál pápa kereste fel Fátimát, hálából, amiért életben maradt, miután az előző évben merényletet kíséreltek meg ellene a Szent Péter téren. II. János Pál felajánlotta az emberiséget Máriának. 1991. május 12–13-án, a merénylet 10. évfordulóján ismét ellátogatott Fátimába.

Ferenc pápa 2017. május 13-án szentté avatta Jacintát és Franciscót[2]

 

Fatimai Engesztelő Imaest 2020.június 13.

Az Engesztelő Imaest 19 órakor kezdődött, imádságokkal, majd 20 órakor Szentmisén vehettünk részt, melyben István atya Mária tudatos, odaszentelt, imádságos, a megváltásban fiának, Jézusnak támogató édesanyai szerepét méltatta.

Mit tehetünk mi személy szerint, hogy méltókká , és társakká válhassunk e megváltói életben?-szeressük családjainkat, töltsük be azt a mindenekfelett álló , de csendes , néha meghúzódó szeretet-“szolgálatot”, melyet Mária megmutatott nekünk.