Szűz Mária

Százezerszer üdvözlégy Szűz Mária!Mennyországnak gyöngye és koronája.Ártatlanságnak szép lilioma,százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Fönn az égben angyalok énekelnek,a szent Szűznek dicséretet zengenek.Mi is szívünkből énekeljük ma.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Siess bűnös a szent Szüzet tisztelni,olvasóból szép koszorút köss neki.Leveleire föl legyen írva.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Jertek árvák, nyomorultak, betegek!Itt a szent Szűz meggyógyítja szívetek.Csak hőn kérjétek, szívetek mondja.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Messze földről kegyhelyedre eljöttünk,hogy általad lelki üdvöt nyerhessünk.Add ránk áldásod, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy, szép Szűz Mária!Ha majd eljő a halálunk éjjele,e szavakkal köszönthessünk az égbe.Köszöntünk téged, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

CSALÁDUNKÉRT IMÁDKOZUNK

Családokat oltalmazó kegyes Szűzanya!Családok védőszentje Szent József!Családok védőszentje Szent Anna!Családokat oltalmazó Szent Angyalok!Imáinkban ma Hozzátok imádkozunk családjainkért.Kérjük segítsetek a családi szeretet megőrzésében.Kérjük segítsetek a családokban a béke megtartásában.Az igaz keresztény értékek szerint való családokért!Isten áldását kérve a családokra! Amen.

CSALÁD MEGÁLDÁSA

Kérünk, Urunk, Istenünk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik, és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!Hozzád fohászkodunk imáinkban,bízva abban, hogy meghallgatsz minket!Segíts bennünket az élet rögös útján,Benned bízva és Benned remélve,Imádságos szeretettel járni!Kérünk oltalmazz és vezess bennünket,Oltalmazd családjainkat és gyermekeinket,Hozz békét a világnak és hozz szeretetet.Hozzád imádkozunk egészségünkért,Hozzád imádkozunk betegeinkért,Hozzád imádkozunk gyermeki hitünkkel!Kérünk ne hagyj el bennünket, és népünket!Kérünk vezess Szent Fiad útján,Kérünk vezess bennünket a szeretet útján!Benned bízunk és Benned remélünk,Sohasem kifogyva reménykedő imáinkból,Ajkunk Hozzád fohászkodik Égi Anyánk ! Ámen !

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

BIBLIAI LITÁNIA A SZŰZANYA TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!Szent Szűz, Sion leánya Könyörögj érettünk!Mária, Ábrahámank ivadéka Könyörögj érettünk!Mária, Jeruzsálemnek dicsősége Könyörögj érettünk!Mária, Izrael öröme Könyörögj érettünk!Mária, népünk ékessége Könyörögj érettünk!Mária, a Szövetség szekrénye Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbelinek sátra Könyörögj érettünk!Mária, a Názáreti szent Szűz Könyörögj érettünk!Mária, a munkás Szent József jegyese Könyörögj érettünk!Mária, kegyelemmel teljes Szűz Könyörögj érettünk!Mária, az igaz ember mátkája Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbeli Fiának anyja Könyörögj érettünk!Mária, Dávid Fiának szülője Könyörögj érettünk!Mária, Izrael Királyának anyja Könyörögj érettünk!Mária, a Szentlélek erejéből lett édesanya Könyörögj érettünk!Mária, az Úr szolgáló leánya Könyörögj érettünk!Mária, áldott az asszonyok között Könyörögj érettünk!Mária, Urunk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, Üdvözítőnk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, ki mindent szívedben őriztél Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust a Templomban bemutattad Könyörögj érettünk!Mária, kit a Gyermekkel köszöntöttek a bölcsek Könyörögj érettünk!Mária, kivel József Egyiptomba menekült Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust három napon át kerested Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézusra a Templomban rátaláltál Könyörögj érettünk!Mária, kinek Jézus engedelmeskedett Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust első csodájára késztetted Kánában Könyörögj érettünk!Mária, ki a legjobb részt választottad Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten szavára hallgattál Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten Igéje szerint éltél Könyörögj érettünk!Mária, ki Fiad keresztje mellett álltál Könyörögj érettünk!Mária, ki együtt imádkoztál az apostolokkal Könyörögj érettünk!Mária, a napba öltözött Asszony Könyörögj érettünk!Mária, a tizenkét csillaggal koronázott Könyörögj érettünk!Mária, az Egyház fájdalmas Anyja Könyörögj érettünk!Mária, az égi Jeruzsálem előképe Könyörögj érettünk!Mária, aki Gyermekeddel legyőzted a kígyót Könyörögj érettünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!Békét adj szívünknek, békét családjainknak,békét nemzetünknek, békét a világnak!

Mária, Mária, szép virágszál

Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,A hűtlenség kígyója szívünkre vár.Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,Ne hagyj el, jöjj, segíts már!Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!A szeretet hűsége szívedben ég,Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,Utunkon előttünk járj.Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!

Üdvözlégy Mária kegyelmek Anyja az úr van teveled áldott vagy te az Asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus : Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért ,most és halálunk óráján.Ámen.Mi Atyánk aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod legyen meg Uram Szentakaratod amint a mennyben úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké Ámen.

Most segíts meg Mária Ó Irgalmas Szűz Anya ,keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad.Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg ,hő imáját gyermekednek nem te soha nem veted meg ,hol a szükség kínja nagy mutasd meg hogy Anyánk vagy most segíts meg Mária Ó irgalmas Szűz Anya. Ámen.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője könyörgéseinket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz mi Asszonyunk mi közbejárónk és szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat Ajánlj minket Szent Fiadnak ,mutass be minket Szent Fiadnak .Ámen.