Imák

Hallgassátok meg II. Rákóczi Ferenc,

nagyságos Vezérlőfejedelmünk imáját!

” A te kezedben van szívünk, Uram,

Döfd át szereteted nyílával,

Gyújtsd fel a lomhákat,

Vezesd vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat,

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat,

Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennünk a hitet,

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

S újra és újra kérlek,

Add, hogy szereteted gyarapodjék,

Hogy ez az isteni láng

Eméssze föl viszálykodásainkat…..”

Az én Miatyánkom

( elmondja,közvetití nekünk Dr. Papp Lajos ,és nem csak keresztényeknek,de a mindig magyaroknak)

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha senki se,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, reményteljesen,

S fohászkodj:

MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körülvesz a durva szók özöne,

Átkozódik a „rossz”, – erre van Istene!

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:

Uram!

SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor szabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, – hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram!

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, – hajtsd meg homlokod,

S mondd: Uram!

LEGYEN MEG A TE AKARATOD

Mikor a „kisember” fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a „gazdag” milliót költ: hogy „éljen”,

S millió szegény a „nincstől” hal éhen,

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, – tedd össze két kezed,

S kérd: Uram!

ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül, – sőt – ellene támadsz,

Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,

Minden lázad benned, hogy – tagadd meg „ŐT”,

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!

Uram! Segíts!

S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magad,

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak…!

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:

Uram!

MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a „nagyhatalmak” a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,

MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,

Mikor népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM, MI ATYÁNK?!

Ó „lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!

Lelkünket kikérte a „rossz”, támad, s tombol!

URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!

MENTS MEG A GONOSZTÓL!

AMEN!

UTÓHANG:

S akkor megszólal a MESTER, keményen – szelíden,

Távozz Sátán – szűnj vihar!

BÉKE, s CSEND legyen!

Miért féltek kicsinyhitűek?

BÍZZATOK ! Hisz’ én megígértem Nektek!

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek

Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,

S a végső időkig – VELETEK MARADOK!

Ady Endre: TEVELED AZ ISTEN

Az Istenhez gyönge szódat emeled:

Teveled lesz akkor az Isten.

Elvesztetted szegény, kóbor magadat:

Ha szabad: segítsen az Isten.

Perc-barátok kedve már elköltözött:

Búk között itt lesz tán az Isten.

E szép élet nem sok örömet hozott:

Gondozott azomban az Isten.

Az Istenhez gyönge szódat emeled:

Teveled lesz akkor az Isten.

Uram, Istenem! Minden jótettedért, amit egész

életemben bőkezűen kaptam tőled, hálát adok neked. Hálát

adok azért, hogy életre szólítottál. Hálát adok azért, hogy

képmásodra teremtettél. Hálát adok azért, hogy a

keresztségben gyermekeddé fogadtál, és a szent hitben a

mai napig megtartottál. Hálát adok azért, hogy a

bérmálásban megerősítettél, és lelkileg nagykorúvá tettél.

Hálát adok azért, hogy szent Fiad a mi Megváltónk és

útmutatónk lett. Hálát adok betegségemért, mert tudom,

hogy azt is szereteted küldte, hogy komolyabbá tégy és

növeld érdemeimet. Hálát adok azért, hogy a betegek

szentségében maga Jézus, a legfőbb Orvos jön el a betegek

ágyához. Hálát adok orvosaimért, ápolóimért,

látogatóimért, mindazokért, akik munkájukkal,

szeretetükkel enyhítik betegségem súlyát. Hálát adok azért,

hogy a fájdalmas Szűzanya, az összes szentek és angyalok

közbenjárnak értem, hogy betegségem testemnek javára,

lelkemnek üdvére szolgáljon, s ha akaratod úgy rendeli,

segítenek abban, hogy közéjük jussak. Mindezekért és

minden el nem mondott testi-lelki javaimért hálát adok

isteni Fölségednek, a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus

Krisztus által.

CSENDES ALKONY …

.

Csendes alkony száll a földre,

Munka és gond elpihen,

Édes Jézus hozzád jöttem,

Pihenni Szent Szíveden.

Örök lámpa őrzi csendben,

Szereteted Szent lakát,

Angyal ajkak zengik halkan,

Édes Jézus jó éjszakát.

Édes Jézus áldj meg minket,

Védj meg Isteni barát,

Engemet is enyéimet,

Adj nekünk jó éjszakát.

Édes Jézus későre jár,

Búcsúzom is tőled már,

De még egyszer köszöntelek,

Édes Jézus jó éjszakát.

* ISTEN bocsássa meg a büszkeségemet.*

* Isten bocsássa meg hálátlanságomat.*

* ISTEN bocsássa meg az arroganciámat.*

* Isten bocsássa meg dezidiámat.*

* ISTEN bocsássa meg apátiámat.*

* ISTEN bocsássa meg a lustaságomat.*

* Isten bocsássa meg a közönyömet.*

* ISTEN bocsássa meg az érzéketlenségemet.*

* Isten bocsássa meg a hidegségemet.*

* De Istennél jobban bocsássa meg nekem az elhagyatottságomat és önmagát elfeledtetésemet, légy a szomszédom.*

* URAM ISTENEM ATYÁM,*

* Ma oly sok mindent köszönhetek, különösen ezt a csodálatos napot, köszönöm a szüleimnek, a gyermekeimnek, a testvéreimnek, a rokonaimnak, a munkásaimnak, a szomszédaimnak, az ügyfeleimnek, a beszállítóimnak, a hitelezőimnek, az adósaimnak , barátaim és minden emberért, aki keresztezi az utamat, és mivel minden a tiéd, URAM, imádkozom o:*

* Isten áldjon meg engem.*

* Isten áldja az életem.*

* Isten áldja meg az egészségemet.*

* Isten áldja a szívem *

* Isten áldja meg az otthonomat.*

* Isten áldja a családomat.*

* Isten áldja a munkám *

* Isten áldja meg a lelki életemet.*

* Isten áldja a pénzügyeimet.*

* Isten áldja az összes projektemet.*

* Isten áldjon meg engem és családomat bőségben.*

* Ahogy víz hull az égből, úgy a legnagyobb áldások is beléd szállnak… Isten nevében!!!

Ismétlem: ′′ Istenem, te vagy az én erőm, szükségem van rád, gyógyíts meg engem és gyógyítsd meg a családomat és az egész világot.

Hogy az életet bírjuk

Hogy az életet bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet alázattal bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet szeretettel bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet hűséggel bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet nagylelkűen bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet áldozattal bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet betegeinkért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet minden embertestvérünk szenvedéséért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a bűnösök megtéréséért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a szeretet győzelméért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet isteni szándékaid szerint bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet ÉRTED bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Karl Rahner: Hiszek a Szentlélekben

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől.

Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat.

Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet.

Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet.

Hiszem, hogy megállít a rossz előtt.

Hiszem, hogy felbátorít a jóra.

Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat.

Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.

Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet.

Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben.

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Somogyi Imre: ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN…

Égi tűzben, zúgó szélben

Jött el egykor Isten Lelke,

Hogy a Krisztus kis seregét

A szent harcra elvezesse.

Lángra gyúltak hívő szívek

És megnyíltak bezárt ajkak, –

Fénye lobbant, öröme kélt

A győzelmi virradatnak!

Boldogságtól repdesett a

Tanítványok árva lelke,

A szerető Mester karja

Valamennyit átölelte…

Heteken át imádkozva,

Szent egységben várva-vártak, –

Pünkösd napján a remények

Ímé mind valóra váltak.

A krisztusi gondviselés

Vigasztalót adott nékik,

Hisz a válás perceitől

Fájó szívük most is vérzik…

De mit a Mester ígért:

Vigaszt, erőt, mindent nyernek,

Mert nagy hatalma van

Az isteni szeretetnek!

Apostolok, hős férfiak

Lángoszlopok gyanánt járnak,

A mennyei üzenetet

Elviszik a nagy világnak.

Szentléleknek erejében

Békét, áldást, üdvöt visznek

És egyre nő a tábora

A krisztusi igaz hitnek.

Égi tűzzel, zúgó széllel

Ma is eljön Isten Lelke,

Szent harcunkat: Krisztus ügyét

Vele visszük győzelemre…

Ha ránk fúj a mennyei szél:

Ma is tüzet fog a lelkünk,

Ma is veszünk ajándékot.

Ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,

Add erődet bő mértékben,

Küzdő zarándokok kérnek

Sok bajban és kísértésben.

Keskeny úton a cél felé

Törtet a mi fáradt lábunk, –

Segíts, hogy a célhoz érjünk

S feleúton meg ne álljunk!

Imádság Pünkösd hétfőre

Adj erőt Uram, hogy bátor legyek!

Meg tudjam tenni, mit eltervezek.

Szabadíts meg a gátlásaimtól,

erősítsd meg kishitű lelkemet!

Adj erőt Uram, hogy bölcs is legyek!

Érzelem vezessen és értelem!

Világban szétszórt gondolataim,

jó tanácsokat közvetítsenek!

dj erőt Uram, hogy jámbor legyek!

Számomra tán ez a legnehezebb…

Lázadó és dacos természetem

finomítsd mosolygósra, szelídre!

Uram, Te tollat adtál kezembe.

Segíts átadni az üzenetet!

Ajándékodat jóra használjam:

mit írok lelket szépítő legyen!

Add Uram, hogy mélyen hinni tudjak!

Felsőbb hatalomban és magamban!

Adj hitet, erősíts, nyisd fel szemem,

hadd lássam tisztán létezésedet!

MÁDSÁG A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

Szentlélek Úristen, áraszd ránk a mai napon hét ajándékodat:

Bölcsesség Lelke – gyújts bennünk világosságot, hogy az egy szükségest szemünk elől

soha el ne vétsük; hogy a földi élet eseményeit az örök igazságok fényében ítéljük meg,

és a múló javak használatában örök szempontok vezessenek!

Értelem Lelke – tárd fel előttünk a kinyilatkoztatott igazságok értelmét!

Adj az igazságok megértésén felül érzéket is Egyházad szelleme iránt,

és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől!

Jó tanács Lelke – add, hogy meglássuk mindenben, és kövessük Isten akaratát!

Erősség Lelke – adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben,

állhatatosságot a bűn elleni harcban, és lendületes odaadást hivatásunk követésében!

Tudomány Lelke – mélyítsd el bennünk a megismerést, hogy tudjuk, mit miért kell hinnünk,

képesíts az Úr igazságainak hirdetésére és megvédelmezésére!

Jámborság Lelke – alakítsd ki bennünk Krisztust! Alakíts minket isteni finomságoddal,

hogy gyermeki egyszerűséggel, összeszedettséggel és komolysággal,

szent örömmel és kedvességgel, és az Isten fiainak szabadságával

tegyünk bizonyságot az Evangéliumról!

Istenfélelem Lelke – önts belénk szent tiszteletet az isteni Fölség,

és az Ő szent kegyelmei iránt!

Ima teremtéshez

Fogadom – mint éltető fényt a virág.

Árasztom – mint tiszta vizét a forrás.

Az vagyok – mert egy a Nap és a sugár.

Tölts meg engem, Istenem azzal, ami vagyok!

Kifejezem szüntelen – Belőled áradok.

Pihenek is Tebenned – üres kehely vagyok,

mégis örökké tele, annyi kincset kapok!

Boldogít, mi létrejön, s boldogabb a világ,

nem látható, mégis egy az illat és a virág!

N’alika, 2024

Istenben bízó és őt magasztaló imádság

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetek.

És hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.

Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,

Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,

mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsüllyedek,

amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.

Köszönöm, hogy amikor süllyedni látsz az élet vad tengerén,

Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.

Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,

Amikor a bajban csak sírni tudtam és kétségbe estem.

Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,

Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.

Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,

Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.

Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körűlöttem élőket,

Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.

Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,

Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.

Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,

Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják.

Hogy az életet bírjuk

Hogy az életet bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet alázattal bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet szeretettel bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet hűséggel bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet nagylelkűen bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet áldozattal bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet betegeinkért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet minden embertestvérünk szenvedéséért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a bűnösök megtéréséért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a szeretet győzelméért bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet isteni szándékaid szerint bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet ÉRTED bírjuk,

Jöjj el Szentlélek Isten!

Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.

Ézsaiás 25:4

Akarod?

Akarod a kezeimet, Uram,

Hogy naphosszat segíthessél a

Rászorultaknak, betegeknek és szegényeknek…

Neked adom a kezeimet, Uram.

Akarod a lábaimat, Uram,

Hogy egész nap, minden nap elmehessél azokhoz

Kiknek barátra van szükségük…

Neked adom a lábaimat, Uram.

Akarod a hangomat, Uram,

Hogy reggeltől estig beszélhessél azokhoz

Kik szomjú hozzák a te szereteted szavait…

Neked adom a hangomat, Uram.

Akarod a szívemet, Uram,

Hogy hajnaltól napestig

Szerethessél kivétel nélkül mindenkit…

Neked adom a szívemet, Uram.

Uram Jézusom, dicsőíteni foglak

A hozzád vezető utamon, míg el nem jutok hozzád.

A tenger és a menny egyesüljön

Az én imámban!

Uram Jézusom, dicsőíteni foglak

Míg el nem jutok hozzád.

IMAFÜZÉR a VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE TISZTELETÉRE

A keresztnél:

Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi

szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!

Üdvözlégy… (háromszor):

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr

van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok

között, és Áldott a Te méhednek gyümölcse,

Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, JÉZUSNAK

Szent Anyja, imádkozzál érettünk

gyermekeidért, most és mindörökké.

A nagy szemeknél:

Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak,

dicsőség a Szentléleknek, Szűz Mária, a Világ

Győzelmes Királynője által, most és mindörökké.

Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!

A kis szemeknél 10x:

Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat!

A végén 3-szor:

Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene,

telve van az Ég és a Föld az Ő dicsőségével.

Áldott, ki az Úr nevében jő.

Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen

Neked Istenünk, hogy a Világ Győzelmes

Királynőjét adtad minekünk!

Magyarok imalánca

https://drive.google.com/…/1m6hMmypc5b1oshds8MB…/view..

Május szép imádsága: a loretói litánia

KULTÚRA – 2018. május 1., kedd | 19:56

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát” – hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a loretói litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban.

Hieronymus Wierix: A Szűz a loretói litánia szimbólumaival 

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 2,10–12).

Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.

A loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

A loretói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”

Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt új ünnep, melyet idén pünkösdhétfőn ülünk meg először: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál olvashatunk.

A loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 693–694., Hozsanna 199–200.) négy invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Adoremus (2018. május)

Magyar Kurír

Egy mindannyiunknak szóló, örökérvényű üzenet a ma 90 éve született Janikovszky Évától 🙂

„Ne panaszkodjunk folyton a Jóistennek, őrangyalunknak, vagy annak, akiben hiszünk.

Vegyük észre, hogy vigyáz ránk, és legyünk hálásak neki.

Köszönjük meg, hogy ha már hülye fejjel felmásztunk a létrára, le is tudtunk jönni. Hogy sietve lelépve a villamosról, nem ficamítottuk ki a bokánkat. Hogy azt a ronda nagy dongót kergetve, úgy borítottuk fel a fikuszt, hogy csak a cserép tört el. A sor bárki által folytatható.

Nem kell nagy hálálkodás, elég ha csak annyit mondunk: köszönöm. Érteni fogják. És azt is értik, ha kérünk valamit, csak ne kezdjük jajgatással.

Fogalmam sincs, milyen frekvencián jutnak el a köszönetek és a kérések az illetékeshez, de eljutnak. Van, ami nem teljesíthető.

S befejezésül egy gyermeteg, ám hatékony javaslat. (Kipróbálva!) Azokban a pillanatokban, amikor jól érezzük magunkat- hazaértünk, hűvös a lépcsőház, a kinti hőséghez képest a lakás is elviselhető, levetettük a cipőnket, végre leültünk, ettünk egy falatot, ittunk is rá, sőt letusoltunk vagy beültünk a fürdőkádba – mondjuk azt, hogy ez jól esett. Hangosan. Csodálkozni fogunk, hogy naponta hány jó percünk akadt. Ha estig nem felejtjük el – ez memóriatréningnek is jó –, köszönjük meg az illetékesnek az elmúlt napot.

Lefekvés előtt nézzünk fel a csillagos égre. Mert kánikulában csillagos az ég. Itt nem kell semmit mondani, érezzük úgyis, hogy ott van, és szép. Mi meg itt.”

(forrás: Mosolyogni tessék!)

Keresztény rendőr levele ismét :

„Mutasd meg, URam, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást!

Hadd halljam meg, mit hirdet az ÚRisten! Bizony, békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok.

Mert közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön.

Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.

Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből.

Az ÚR is megad minden jót, földünk is meghozza termését.

Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek.

Zsolt 85,8-14

Isten vigyázzon minden jólelkű hivatásos vagy nem hivatásos emberre. Köszönöm, ha kirakjátok. „

Levél Istentől-Neked

Így szól az Isten:

Annyiszor akartam már beszélni veled,

de nem hagytál időt nekem.

Annyiszor akartam már mondani neked:

„Itt vagyok számodra!”

De Te féltél,

Annyiszor akartam már mondani neked:

„Ne félj, mert én veled vagyok!”

De Te nem hittél nekem,

Hanem távolinak és halottnak gondoltál.

Annyiszor akartam már beszélni veled,

de nem hagytál szóhoz jutni,

hiszen szabadságodban áll,

hogy eldöntsd,

meghallgatsz-e,

vagy ha akarsz, kikapcsolsz.

Ha kész vagy arra,

hogy meghallgass,

akkor azt szeretném mondani Neked:

„Örök szeretettel szeretlek Téged.”

Akár elfordulsz tőlem, akár odafordulsz

hozzám:

Szeretlek Téged!

Szeretlek Téged, mert élsz.

Szeretlek, mert ember vagy.

Szeretlek, mert fejlődsz.

Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.

Szeretlek, mert hely és idő keretei között,

adott helyen és adott időben

kell megvalósítanod magad.

Szeretlek, mert nem élhetsz

remény és hit nélkül.

Örök szeretettel szeretlek.

Rám bízhatod magad.

Van időm számodra.

Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran,

Éjjel vagy nappal,

gyere hozzám, ülj le,

nem kell semmit elmondanod.

Látlak.

Ha akarod, beszélhetsz.

Beszélj, kiálts, átkozódj, imádkozz,

imádj, fuss el, gyere újra,

örök szeretettel szeretlek.

Mielőtt a világra jöttél volna,

irántad való szeretetem már működött.

Szeretlek.

Azért maradsz fenn, mert szeretlek.

Nem fogsz meghalni.

Nem semmisítelek meg,

mert szeretlek.

Bármit teszel, veled megyek.

Amint az anya akkor sem hagyja el

gyermekét,

ha az valami rosszat tesz,

Így nem hagytalak el semmilyen esetben sem,

mert szeretlek.

Engedd magad szeretni!

Nyílj meg, engedd, hogy szerethesselek!

Engedd, hogy szerethessenek a dombok,

amelyeket látsz.

Engedd, hogy szerethessenek a hegyek,

engedd, hogy szerethessen a virágzó rét,

és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.

Engedd, hogy szerethessenek az emberek,

akik rád mosolyognak,

engedd, hogy szerethessenek az emberek,

akikkel együtt vagy.

Engedd magadat szeretni!

Engedd, hogy szerethessen a Föld,

és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.

Örök szeretettel szerettelek Téged,

embernek fia, ismerem történetedet,

semmi sincs rejtve előlem.

Várom, hogy igent mondj rám.

Nem szeretnélek kényszeríteni.

Időről időre áthaladok az úton, ahol jársz,

nem félek, reménnyel telve várok,

hitedre, irántam való bizalmadra.

Semmi részem nincs abban,

ha Te félsz tőlem,

de én, a Te Istened

mindent megteszek azért,

hogy elnyerjem bizalmadat.

Édesanyák imája ~ felnőtt gyermekeikért

Mindenható Te vagy, jóságos Istenem,
ezért csak téged kér az aggódó szívem,
alázatos szívvel, könyörögve kérlek,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Amíg kicsik voltak, fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva, arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

A Te kezed, Uram, mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Retteg az én szívem, az oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
te látod, Uram, hisz mindent lát szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

Lelkem patakjából hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtunk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

„Egyik „kapott” lélekdalom, ezúttal a Föld napjának tiszteletére.

Emlékezz, hogy TŰZ vagy.

Égj! Cselekedj! Tisztulj! Olvassz!

Emlékezz, hogy VÍZ vagy.

Áradj! Alakulj! Oldj! Engedj!

Emlékezz, hogy FÖLD vagy.

Teremts! Építs! Adj! Gyógyíts!

Emlékezz, hogy LEVEGŐ vagy.

Közvetíts áttetszőn, mozdulj könnyedén!

Emlékezz, hogy LÉLEK vagy.

Szeress szívből! Élj szabadon!

(Dallamát és a hozzá tartozó belső képalkotást nem írom le itt most, de azzal együtt egyfajta „névjegy” a szellemvilágban, és képzeletgyakorlat is számomra, 2018. májusa óta.)

Köszönöm, Uram!

Losonczi Léna

Uram, éreztem, szóltál hozzám

– így szólítottál: gyermekem! –

templomodban megérintettél,

hol némán hajtottam fejem.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, tudom, kiválasztottál,

veszni bárányod nem hagyod.

Mikor fájdalomban gyötrődtem,

Te bekötötted a sebem.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, fényt adtál a látásra,

örülni szép természeten.

Csodálni égen-földön látszó

hatalmadra nyitod szemem.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, engedtél új tavaszt még,

megtartottál kegyelmesen.

Virágszirmoknak záporában

látom, irgalmad végtelen.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, vezess Szent Lelked által,

ne lakjon bennem félelem.

Golgotán, Fiad szent vérével

megmentette az életem.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, ingó hitem táplálod,

ajkamra szót adsz szüntelen.

Igéddel hadd hirdessem másnak:

tart még a földi kegyelem.

Köszönöm, Néked, Istenem!

Uram, engedd, hogy küldetésem

teljesítsem hálatelten.

S ha erőm fogyva Hozzád térek,

végső sóhajom ez legyen:

Köszönöm, Néked, Istenem!

Nehéz utakon, kétségek között

ragyogtassa rád arcát az erős Isten.

Mélységeidből kiutat kutatva

ragyogtassa rád arcát a magasságos Isten.

Bűnök kötelében, bocsánatra várva

ragyogtassa rád arcát a kegyelmes Isten.

A teremtés csodáin ámulva

ragyogtassa rád arcát a szépséges Isten.

A szeretet tiszta mozdulataiban

ragyogtassa rád arcát az örvendező Isten.

Az igaz emberségben

ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten.

Magányban, megértő társra várva

ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten.

Álmatlan éjszakáidon

ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten.

Búcsúzás idején, halál közelében

ragyogtassa rád arcát az élet Istene.

https://fb.watch/rotptUnfRu/

Reményik Sándor: Csendes csodák

“Tedd a kezedet a szívedre

Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,

Ez a finom kis kalapálás

Nem a legcsodásabb dolog?”

Reményik Sándor: Csendes csodák

#vers

#versmágia

#versmotiváció

Wass Albert: Magyar Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Tarts meg minket szeretetben,

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,

Akkor se, ha méltatlanul szólunk.

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,

Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled

Igaz magyar hitben megmaradjunk,

Magyar voltunk mellett hitet valljunk,

Ne foghasson rajtunk, mi idegen,

Áruló közöttünk sohase legyen.

Hű gyermekként kövessünk Téged,

És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen velünk atyai jóságod,

Minden magyar szerte e világban,

Térdre hulljon hálaadó imában!

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,

Kopogtató testvért ki ne zárjuk.

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Hétkezdő ima

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám

Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.

Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,

Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.

Add hogy a borús napok ellenére

Szívembe öröm költözzön és béke.

Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,

És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.

Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,

Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!

Őrizz meg engem és az én szeretteimet

Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.

De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,

Akik támadásaik által jellememben erősítenek.

Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,

Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.

Segíts, hogy megfeleljek a világi felsőbbségeknek

De legfőképpen neked, gondviselő Istenemnek.

Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,

Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.

Áldás szálljon mindenkire! 🙏😇

Fatima – portugál-amerikai filmdráma, 113 perc, 2020-ból.

,,Legyen béke!

1917-ben Portugáliában a Szűz Mária megjelenik három gyereknek, és átadja nekik a hit üzenetét, ami kétségekkel tölti el a családjukat, és feldühíti a hatóságokat. Szereplők: Harvey Keitel, Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Stephanie Gil…

A filmet ide kattintva ingyen megtekintheted:

https://videa.hu/…/film-animacio/fatima-hyziAMYau7Ky8GAU

#Fatima#HarveyKeitel#Portugália

Nagyböjti bűnbánati ima
Drága Jézusom, testem lelkem Királya!
Sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is „feszítsd meget” kiáltottam a tömegben…
Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak…
Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak…
Sajnálom és bánom, hogy tövis voltam a koronádon…
Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot…
Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez…
Köszönöm, hogy vétkeimet Magadra vetted.
Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted.
Köszönöm, hogy értem meghaltál.
Köszönöm, hogy kiengesztelted Mennyei Atyámat.
Dicsőítelek a feltámadásodért!
Dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz!
Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre!
Köszönöm és elfogadom a megváltást.
Köszönöm és elfogadom az új szövetséget.

ELJÖVÖK KERESZTED LÁBÁHOZ, Ó JÉZUS
Eljövök kereszted lábához, ó Jézus, hogy Istennel megbékéljek,
Nincs olyan szent, nincs olyan jó, nincsen más, csak Te,
Köszönöm, hogy megismerhetlek.
Békémért, büntetést Te szenvedtél, Jézus,
Hogy halál ne ártson nekem,
Te fizettél, Te haltál meg, Te feltámadtál,
Isten Báránya megváltottál.
S ahogy szemléllek, elváltozom színről színre, Uram
Hozzád hasonló leszek és imádlak mindenkor.
S kiáltom: „Szent vagy, szent vagy szent vagy,
Mindörökké szent az Úr!”
S ahogy szemléllek. elváltozom színről színre Uram,
Hozzád hasonló leszek és imádlak mindenkor.
S kiáltom: „Szent vagy, szent vagy. Mindörökké szent az Úr!”

Tegnap még ünnepelt király volt,
Tegnap még szemét nyitotta a vaknak,
Ma már fogoly s dicső homlokára
Gúnyból, tövisből koronát raknak.
A nép vádol, a nép könnyen felejt,
Már nem emlékeznek a sok csodára.
A meggyógyított vakok és bénák is,
Halált kiáltanak az Ember Fiára.
Jézus már ott is áll. Pilátus rámutat:
„Íme az Ember! Én tisztának látom!”
A tömeg felzúg: „Feszítsd meg Őt!”
Pilátus szól: „Én mégis elbocsátom!”
„El ne bocsásd! Inkább Barabást!
A mi népünk Őt bűnösnek látja!
Ha elbocsátod, vedd most tudomásul,
Nem vagy többé a császár barátja!”
A nép követel. Pilátus megdöbben.
A „császár barátja” meghajtja fejét,
Csendesen hallgatja a követelést,
És megváltoztatja az ítéletét.
Szól: „Barabbás mehet!” Kezeit megmossa.
„Ez Ember vérétől én ártatlan vagyok!”
S átadja Jézust a népnek kezébe,
Kik megcsúfolják a drága Főpapot.

MEGVÁLTÓ KRISZTUSOM
Megváltó Jézusom Tehozzád fordulok,
Itt a Földön én segíteni nem tudok.
Az élet vándorútján én egyedül járok,
Hiszem,s bízom benned egyszer rád találok.
Megváltó Jézusom fogd meg mindkét kezem,
Segítségért hozzád esedezem.
Segíts ó Jézusom az út szélén járva,
Biztosan mehessek, ne legyek oly árva.
Nehéz a keresztem Megváltó Jézusom,
De amit rám mértél szívesen hordozom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz,
Eléd borulok, bármilyen csapást adsz.
Te Isten Fia vagy, mégis összerogytál,
Én pedig semmi vagyok, kisebb a pornál.
Viszem keresztemet, csak erőt adj hozzá,
Ha neked tetszik, váljak áldozattá.
Minden bűneimet bocsásd meg a Földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.
Légy irgalmas hozzám mennynek, földnek Ura
Könyörögj érettem Jézusom Szent Anyja.

VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnapi hozsanát zengünk
Jézusunk, hozzád száll ma szent énekünk.
Áldott, áldott, / áldott, ki jő,/
Áldott vagy, áldott vagy Üdvőzitőnk.

A gyermekseregekkel mi is köszöntünk,
Téged Krisztus király, ki élsz közöttünk.
Áldott, áldott, / áldott, ki jő,/
Áldott vagy, áldott vagy Üdvőzitőnk.

Hozsánna, hozsánna Dávid Fiának,
Szamár vemhén ülő Krisztus királynak.
Áldott, áldott, / áldott ki jő,/
Áldott vagy, áldott vagy Üdvőzitőnk.

Jeruzsálem terén Krisztus királyunk,
Lélekben mi mostan téged imádunk.
Áldott, áldott, / áldott ki jő,/
Áldott vagy, áldott vagy Üdvőzitőnk.

Uram Jézus szükségem van Rád.
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak
Téged, mint Uramat, megváltómat.
Te irányítsd az életemet, tégy olyanná,
amilyen Te akarod, hogy legyek.

IMA AZ UNOKÁKÉRT

Mennyei Atyám, őrizd az unokáimat, akiket különösen szeretek.
Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom.
Engedd, hogy szép életük legyen:
találjanak benne sok örömet,
és bontakozzanak ki mindjobban a Te szeretetedben.
Élvezzék a földi boldogságot, amelyet a tiszta lelkek számára juttatsz,
hogy annál inkább vágyakozzanak az örök boldogságra.


JÖJJ A KERESZTHEZ
Jöjj a kereszthez,ha bánat súlya nyom
Jöjj itt lecsendesül a sajgó fájdalom
Ne fogja el lelkedet néma csüggedés
Jöjj én megtanítlak mi a csüggedés
Jöjj én megtanítlak mi a szenvedés
Szenvedés tüzében tisztítom lelked én
Szenvedések szárnyán száll a szíved felém
Ó jöjj megértelek,szeretlek gyermekem
Minden kiontott könnyed drága kincs nekem
Szeress és ajánld fel nyomasztó kínodat.
Vedd fel a kereszted és kövesd utamat
Ugye megérted amit a világ nem ért
Mily édes szenvedni Jézussal -Jézusért
Ha pedig az élet kegyetlen lesz hozzád
Ha mindenki elhagy akitől sokat vársz
S ha a szíved összetört a lelked nagyon fáj
Borulj a kereszthez ott sosem csalódtál
Most megáldalak,menj küzdeni szenvedni
De várlak! Jöjj hozzám erőt meríteni.Ámen
Mindenható Istenem odafenn az égben
add nehéz időszakunk ,véget érjen
minden házhoz küldj egy szeretet angyalt
aki ha bánatos szívünk vigasztal
erőt ad ,a szenvedés közepén
a lelkünknek bizakodó reményt
add hogy a lemondások között boldogságot
a betegek számára ,orvosságot
lelked erejével gyógyítsd meg a gyengéket
a sötétségben ragyogjon égi fényed
mely elűzi lelkünk rossz gondolatát
mindent ami kínoz ,ami fáj.

BÉKE FEJEDELME,
szentséges Istenünk,
Úr Jézus szent Szíve,
Békéért esdeklünk !
Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a világnak !

Szűz Mária Szíve,
béke példaképe,
Fiad Szent Szívénél,
közbenjárónk légy te !
Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a világnak !

Liliom virágszál,
te vagy, óh, Mária,
eszközölj Fiadnál,
békét számunkra !
Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a világnak !

Árvák és özvegyek
sírását hallgasd meg,
könyörgésünket,
óh, Mária, ne vesd meg !
Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a világnak !

Derítsd fel hazánkra
a békesség napját,
adjál világbékét,
Mária, Szűzanyánk !
Békét adj szívünknek,
békét családunknak,
békét nemzetünknek,
békét a vignak ! *

Annyi mindenért kell köszönetet mondanom,
bár sok ezernyi imával még mindig tartozom Neked.
Őszinte lelkemet úgy is csak te ismered,
nem is kell, hogy elmondjam neked.
Csak tudd, mégis!..
Köszönöm az életem, amit
egyszerűen, de mégis élhetek.
Köszönöm hogy láttatod velem
mindazt a szépet, mi köröttünk terem,
és engeded nekem, hogy mindig ott legyek,
ahol szükség van rám és segíthetek.
Köszönöm Neked a szenvedéseket,
a bánatot, a fájó könnyeket,
Hisz mindig tudod, mit miért teszel.
Valamit biztosan most is tervezel,
mert látod, ahogy lassan s csendesen,
lelkem bús köpönyegét magamról levetem.
Látod, hogy örülni tudok fűnek, fának, minden virágnak,
és hálásan köszönöm, hogy átadhatom magamat még ezernyi újabb csodának!

AZ IMÁDKOZÓ KEZEK…

Az imádkozó kezek, rosszat nem követnek;

Az ima fölfele száll, s átszeli az eget!

Az imádkozó kezek, Istenhez beszélnek,

Az Úrba kapaszkodva hisznek és remélnek!

Az imádkozó kezek, békét, erőt kapnak,

Fényben vannak, s javukból másoknak is adnak.

Az imádkozó kéz, nincsen elvárással,

Csak szívbéli, szerető, halk szavú adással.

Az imádkozó kezek, simogatni tudnak,

Vigaszt, békességet, szeretetet nyújtanak.

Az imádkozó kéz, Istenhez vezet,

Bátorító, jóságos, segítőkész, szeret.

Az imádkozó kéz, legyőz bajt, szenvedélyt,

Az imádkozó kéz, tenni tud másokért.

Az imádkozó kéz, békében megpihen,

Mert munkáját elvégzi, s hálát ad szüntelen.

Küzdeni s győzni tud mindenek felett,

Mert megáldja az Isten az imádkozó kezet!

Az Úr legyen előtted,

hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon

és megvédjen a veszedelmektől.

Az Úr legyen mögötted,

hogy megvédjen a gonosz cselekvésétől.

Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,

hogy megáldjon téged!

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,

ma, holnap és minden időben

Magyarok ősi „esküje”:

„Nem ártok neked, magamért felelősséget vállalok.

Nem függök tőled, véled egyenrangú vagyok.

Nem hazudok neked, véled tisztán szólok.

Nem alkuszom meg veled, küldetésemben vagyok.

Életemben Föld Anyánkkal, Ég Atyánkkal, s véled

EGY VAGYOK.”

Az eredeti Miatyank!

„Világteremtő Igaz Istenünk, Világok Anyja és Atyja! Te teremtesz mindent, ami a Fényben létezik. Éljen a Lelked Mibennünk. Teremtsd meg az Egységed szívünk és kezünk által! Te vágyad a miénkkel cselekedjék, miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is. Minden nap add meg nekünk amire szükségünk van, kenyérben és szellemi látásban! Oldd fel hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket, amiként mi is feloldjuk a kötelékeket, melyekkel másokat tartunk kötve! Teremtő isteni szellemünkkel és cselekvéseinkkel egyesítjük mennyet és a földet. Teljesítjük földi küldetésünket lelki erőnkkel és a tenni akarással, amely életről életre megújul bennünk.Hittel és bizalommal megpecsételve egész lényünkkel megerősítjük mindezt. Legyen így, most és mindenkor. Robert Szentes

HÁLAADÓ IMA

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetek
És hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.
Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,
Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,
mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsüllyedek,
amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.
Köszönöm, hogy amikor süllyedni látsz az élet vad tengerén,
Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.
Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,
Amikor a bajban csak sírni tudtam és kétségbe estem.
Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,
Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.
Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,
Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.
Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körülöttem élőket,
Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.
Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,
Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.
Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,
Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják.

KERESZTFÁN SZENVEDŐ JÉZUS
Keresztfán szenvedő, megváltó Krisztusom,
Megtépett lelkemet, íme, Eléd hozom,
Tekints kegyesen, – a szívem vadul ver,
Panaszkodó szemem Reád nézni sem mer.
Vergődő lelkem csak folyvást háborog,
Szívem esdeklőn, fájón felzokog,
El – elcsuklik, hangom mikor imádkozom,
Előtted megváltó, szenvedő Krisztusom.
Óh, mennyit szenvedtél, mennyi kínt kiálltál;
Értem tövises, kínos utat jártál!
Ütöttek, rugdostak, panaszt nem szólt Ajkad,
Hófehér Testedet, szentséges Véreddel bevérezni hagytad.
Ó jóságos, ó édes, szenvedő Szeretet!
És én nem bírom el a kicsi keresztet…
Engem a kis szenvedésem is halálra sebez,
Engem a kis szenvedés is keresztfára szegez.
Én a kis kereszt alatt is összeroskadok,
Panaszt Előtted panaszra halmozok.
S Te meghallgatsz, kitárod ölelő két Karod,
Ó, Atyám vétkezni többé nem akarok!
Jézusom bocsásd meg gyöngeségemet,
Fordítsd felém megtört, jóságos szemeidet!
S ha szent Fejed reám kegyesen lehajtod,
Legyen úgy, ahogy Te akarod. Ámen.

„Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vízekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényen vezet engem, ahogyan ő megigerte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal,
serlegemet csordultig megtöltötted.
Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. „
Zsolt . 22 (23)

Mindenki lelkében létezik egy ima,

Mit nem kell könyvből tanulnia.

Elég ha a csendben némán elmerül

S a szavak előtörnek oly rendületlenül.

Mik aztán maguktól mondatokká válnak,

Részesei lesznek egy szív dobbanásnak.

S lassan átjárják az egész lényed,

Érzed ugye, ahogy megroggyan a térded?

A kezed is önkénytelen összekulcsolod,

Ne bánd ha imádat némán ordítod.

S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre,

Esendő vagy Ember, nincs, kinek nincs vétke.

Imádkozz hát a magad Istenéhez,

Bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz.

S a hited, ne veszítsd el soha,

Egy életed van, bár a sors néha mostoha.

Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted,

Utad végén megtudod, miért kellett így tenned.

Addig imádkozz, mert létezik egy ima,

Mit a léleknek nem kell, könyvből tanulnia.”

Miatyánk hatása a szervezetünkre )

Amiről sokan nem tudnak: ilyen hatással van a „Miatyánk” imádság az emberi testre!

A gyűlölet és a féltékenység a félelemből ered. És a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket a sötétségből, és megszabadítják testünket a dühtől, amely az egész lényünket megmérgezi. Ennek véget kell vetni, mert különben többféle betegséggel fogjuk szembe találni magunkat.

Minden atom saját energiával rendelkezik, amelyek kölcsönhatásban vannak a Univerzum összes atomjával. A fizikai és lelki megtisztulás azért fontos, mert így sokkal több ideig tudunk egészségesek maradni.

Edgar Cayce szerint az endokrin mirigyeknek nagyon nagy szerepük van az egészség megőrzésében, ezért különösen oda kell figyelni erre a területre. A félelem, a düh, az irigység mind-mind olyan negatív érzelem, amely a sejtjeinkre, belső elválasztású mirigyeinkre, sőt szinte az összes szervünk működésére is károsan hatnak.

Cayce úgy tartja, hogy az agyalapi mirigy működése szorosan kapcsolódik a fényhez, és leginkább csendben képes fejlődni. A tobozmirigy szabályozza a fogantatást, a pajzsmirigyek akkor válnak aktívvá, mikor fontos döntést kell meghozni. A csecsemőmirigy a szívműködéssel kapcsolatos. A mellékvesék az érzelmi központunkat jelképezik. A Leydig-sejtek a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára vonatkoznak.

A gyógyulást akkor érhetjük el, ha a csakrákat tisztító, pozitív energia áramlik át. Ezt rendszerint meditációval és/vagy imádkozással érhetjük el.

Miatyánk!
Cayce tanulmányaiban kifejtette, hogy a Miatyánk imádság mondása közben egyes szavak gyógyító mantrákként hatnak, tehát a rezgésszámuk megegyezik az előbb felsorolt mirigyek, sejtek rezgésszámával, így tisztulást, jobbulást idézve elő a szervezetben.

E szerint a:
„Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved”, a toboz mirigyre van jó hatással.
A „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, a pajzsmirigyekre hat.
A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ez a hormonális és szex csakrákra érvényes.
„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, a mellékvesékre, azaz érzelmi központunkra van pozitív hatással.
„És ne vígy minket kísértésbe”, ez a Leydig-sejtekre vonatkozik.
„De szabadíts meg a gonosztól”, a mondat a csecsemőmirigyet érinti.
Végül a „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ámen” zárómondat a pajzsmirigyek, az agyalapi mirigy és a toboz mirigy tisztulását segíti elő.

Az imádkozás megváltoztatja az imádkozó mentális és fizikai testét. Cayce sok esetben az alternatív terápiákat javasolja, mint gyógyulási út, így beszél a fitoterápiáról, diétás terápiáról, agyagkezelésről, beöntésről, masszázsról, kristályterápiáról, színterápiáról, zeneterápiáról, aromaterápiáról és a hangterápiáról.

fotó: Tavaly a törökországi földrengés mentéseiből…ilyen szeretet legyen bennünk…a legkisebb életnek, ajándéknak is örülni, és hálát adni.

Szent István Társulat

   Jóságos Istenem, a betegekért

könyörgünk hozzád.

Gyógyulást, vagy legalább enyhülést

kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.

Ők most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.

Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:

„A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!

Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.

Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább

viseljék a keresztjüket,

akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.

Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.

Segítsd őket kegyelmeddel, hogy

türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,

akik értük imádkozunk.

Tisztísd meg szívünket,hogy imáink

méltók legyenek a meghallgatásra,

és a mi könyörgéseinkért áraszd

rájuk szent kegyelmedet.

DRÁGA MENNYEI ATYÁM !

Az új hét kezdetén, alázattal összekulcsolva a kezem, hozzád fohászkodom, hallgass meg engem !

Uram adj erőt nekem, hogy megbirkózhassam azzal, amit elvársz tőlem !

Adj nekem lelki nyugalmat, hogy Benned mindig otthonra leljen!

Adj nekem erőt, hogy a kísértéseknek ellenálljak és a gonoszt ne engedjem, hogy elvegyen Tőled.

S ha gyengének látsz, belőled merítsek erőt a naphoz a holnaphoz.

Áldd meg azokat az embereket akikkel ma és hét napján találkozom.

Kérlek áldd meg a családomat, légy velük és vigyázz rájuk !

És kérlek áldj meg engem is vezess a jó úton

és fogd a kezem !

JÉZUS SZERET TÉGED

A szívben ahol a fény ragyog, kimondhatatlan jóság van,

Annak Jézus – a Szeretet, végtelen örömöt ad!

Lépésről lépésre az Ő Kegyelme mindig vezet,

Minden lélegzetvételben – Jézus téged szeret!

Ő a remény koszorúját szőtte hűségből és fényből,

Az utakon Ő vezet – ahol az ellenség töviseket szét szórt!

Minden imában az Isteni visszhang zeng:

„Nem vagy egyedül, Jézus téged szeret”!

Ragyognak a csillagok, visszatükrözve az Ő dicsőségét,

Minden óceáni hullámban – az Ő meleg ölelését!

Még amikor a düh viharai rombolnak a lélekben –

Jézus mindig melletted van, Ő szeret téged!

A nap reggeli sugarában, az esti csendben,

Ő veled van minden pillanatban, minden harmatcseppben!

És amikor a szomorúság terhe a válladra esett,

Ne feledd – Jézus nem hagyott el, Ő téged szeret!

ALBERT atya

ÖRÖK ÉRTÉKEK FÉNYÉBEN

A szív mélyén, ahol a csend hangja szól,
Ott az örök értékek egysége honol!
Az Igazság fölszabadítja a lelket,
Isten szeretete vezényel minket!

A Haza nem csak hely, ország vagy táj,
Ez a lélek bölcsője, ami mindig vissza vár!
A földi paradicsomunk, ahol megszült anyánk, Évezredek ölén mélységes gyökeret formált!

A család egy szentély – ahol az egység megtartja a meleget!
Itt a szeretet és a bizalom megerősíti a kötelékeket!
Ez a csend partja az élet viharai között,
Itt a gyengédsés a türelem mindenek fölött!

Isten, Haza, Család – három kulcs szó,
Három fáklya, amely öröké világít,
Az örökkévalóság útján,
A Mennyei Hazánkig!

Hadd ragyogjanak ezek a szent értékek a lelkekben,
Mint az égen égő vezető csillagok a világegyetemben!
Ők a mi erőnk, létünk, a mi büszkeségünk,
Bennük – az emberi lét lényege tükröződik!

ALBERT atya

Pál apostol: A szeretet himnusza

Szent Pál leveleinek, sőt az egész Újszövetségnek egyik legszebb része a Korinthusiaknak írt levélnek az a részlete, amelyet a szeretet himnuszának nevezünk. A szeretet (agapé) jelentése nem csupán emberi-etikai tökéletesség, hanem eredendően isteni adomány Szent Pál használatában.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem,

ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

odaadhatom a testemet is égő áldozatul,

ha szeretet nincs bennem,

mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér,

a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,

úgy gondolkoztam, mint a gyermek,

úgy ítéltem, mint a gyermek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

CSODASZÉP IMA…

“Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbetMint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utamÜlj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezemÖlelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosanÜljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennemÉrtesz akkor is, ha néma a számHatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek.én nagyon-nagyon szeretlek Téged Istenem!”

Lértezik egy IMAFAL, ahová elküldheted kéréseidet, kiért, miért szeretnéd, ha többen is imádkoznának:

777

Imafal:

https://imafal.777blog.hu/

HÉTKEZDŐ IMA!🌄☀️🌤️♥️👏

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám
Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.
Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,
Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.
Add hogy a borús napok ellenére
Szívembe öröm költözzön és béke.
Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,
És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.
Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,
Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!
Őrizz meg engem és az én szeretteimet
Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.
De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,
Akik támadásaik által jellememben erősítenek.
Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,
Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.
Segíts, hogy megfeleljek Neked, gondviselő Istenemnek.
Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,
Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.

Ima a gyermekekért

“ Legyen meg a Te akaratod ,

Harangok hirdessék diadalod ,

Jóság lakjék magyar szíveinkben ,

Örömöd teljék gyermekeinkben .

Add , közülünk egy is el ne vesszen ,

Minden útjuk Tehozzád vezessen .

Magyar honban , idegen világban ,

Tartsd meg őket örök magyarságban .”

Wass Albert

,,Hozzon a mai nap belső békét számodra.

Bízz Magadban annyira, hogy tudd,

pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket,

amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat,

amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.

Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.

Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal,

a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.”

(SZENT TERÉZ IMÁJA)

„Kívánok Neked elegendő szeretetet a Szívedbe ,

elegendő napfényt, hogy melengesse arcodat ,

elég szellőt, hogy felemelje hajad és álmaid.

elegendő barátságot, ölelést, gyermekeket és állatokat,

hogy elhozzák Neked a mindennapok örömét.

Kívánok Neked mindenből elegendőt.”

HÁZSZENTELÉS

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

Reggeli Áldás

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk Jézus

Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

legyen mindnyájatokkal!

II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,

ott Isten; Hol Isten, ott szükség nincsen!

III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK

Mária látogatása (Lk 1,39-47): Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a

hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a

gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: „Áldott vagy

az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak

anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől

megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit

az Úr mondott neki!” Mária megszólalt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong

megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára…

Ezek az evangélium igéi

Zakeus (Lk 19,1-10): Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus

nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de a

tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy

vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett

és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”

Erre gyorsan lemászott és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva

megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt

az Úr elé és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha

valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette”. Jézus ezt felelte neki: „Ma

üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött,

hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”

Ezek az evangélium igéi

Szt. Pál írja (Róm 12,9-18): Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól,

ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,

a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. a buzgóságban ne lankadjatok

legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a

nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken,

ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket,

áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.

Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók hanem alkalmazkodjatok az

egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne

fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Ámennyire rajtatok áll,

éljetek mindenkivel békességben.

Ez az Isten igéje

Mária és Márta (Lk 10,38-42) Jézus és tanítványai útjukon betértek egy faluba. Egy

Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az

Úr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi

teendőket. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy

húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” Az

Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok minden

nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is

veszti el soha.”

Ezek az evangélium igéi

IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK

P.: Istenünk, te mindnyájunkhoz közel vagy, s meghallod szívünk sóhaját.

Hozzád könyörgünk e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért.

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!

V.: Kérünk Téged…

Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat

minden család otthonára!

V.: Kérünk Téged…

Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy

tisztességes lakóhelyet találjanak!

V.: Kérünk Téged…

Imádkozzunk a házastársakért, a gyermekekért és a család minden tagjáért,

hogy kitartsanak a szeretetben!

V.: Kérünk Téged…

Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és

kedvességben Isten és az emberek előtt!

V.: Kérünk Téged…

Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek

találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!

V.: Kérünk Téged…

Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje

szereteted jutalmát: az örök boldogságot!

V.: Kérünk Téged…

P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított

minket:

MI ATYÁNK…

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL

1.    (Vízkereszt ünnepéhez kötődően) Istenünk, te a mai napon

kinyilatkoztattad Egyszülöttödet a népeknek, s a csillag által

vezetted a bölcseket Betlehembe. Engedd jóságosan, hogy miután

a hitből megismertünk téged itt a Földön, színed látására is

eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

2.     Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot!

Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság,

szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek

iránti hálaadás. Ajándékozd meg lakóit a te Lelkeddel, hogy

szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság,

hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon.

Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi

Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

3.     Urunk, Jézus Krisztus, te azt a parancsot adtad tanítványaidnak,

hogy békét vigyenek minden házba, ahová bemennek. Áldd,

meg, kérünk, ezt a családot, halmozd el ajándékaiddal. Jöjjön el

hozzájuk is az üdvösség, mint ahogy Zakeus házát is üdvösséged

kegyelmével árasztottad el. Töltsd el a háziak szívét bölcsességgel

és szeretettel, jósággal és hűséggel, örömmel és békességgel, hogy

az erényekben téged szolgáljanak, és ezáltal kiérdemeljék, hogy

örök lakásodba fogadd őket, és dicsőségedben mindig veled

legyenek. Mindörökkön örökké. Ámen.

4.     Urunk, te az őszinte és tiszta szívekben akarsz lakni. Oltalmazd,

atyai szíveddel e családot. A te kegyelmed legyen támasz és

egyedüli remény számukra. Áldd meg őket, hogy reád hagyatkozva

hitben, reményben és szeretetben akaratodat teljesítsék! Áldásod

szálljon le rájuk és maradjon közöttük mindenkor. Ámen.

Pap (miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot): Emlékeztessen a

szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és

feltámadásával megváltott minket!

VI. ÁLDÁS

Pap: Áldja és őrizze meg az Úr e ház lakóit.

V.: Ámen

P.: Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet.

V.: Ámen.

P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása

szálljon le otthonotokra, rátok, és maradjon veletek mindenkor.

V.: Ámen.

Aranyosi Ervin: Imádkozom érted

Összeteszem két kezemet, imádkozom érted!

Azt kívánom, minden jóval lásson el az élet!

Teljesüljön minden vágyad, váljon mind valóra!

Örömteli szép percekkel múljon minden óra!

Legyen mosoly szájad szélén, ez díszítse arcod!

Siker kísérje a lépted, sose vallj kudarcot!

Érzéseid vezessenek, hallgass a szívedre!

Legyél más szívek lakója, s ne légy számkivetve!

A szeretet vezéreljen, segíts gyakran máson.

Az életen járjon eszed, ne az elmúláson!

Ne ítélkezz mások felett, légy inkább elnéző!

Ne vedd át a mások baját, de légy együtt érző!

Emeld fel az elesettet, ne hagyd lent a porban!

Jó ember próbálj maradni, mindig, minden korban!

GYÖNYÖRŰ IMA….AZ IMÁDKOZÓ KEZEK…

Az imádkozó kezek, rosszat nem követnek;

Az ima fölfele száll, s átszeli az eget!

Az imádkozó kezek, Istenhez beszélnek,

Az Úrba kapaszkodva hisznek és remélnek!

Az imádkozó kezek, békét, erőt kapnak,

Fényben vannak, s javukból másoknak is adnak.

Az imádkozó kéz, nincsen elvárással,

Csak szívbéli, szerető, halk szavú adással.

Az imádkozó kezek, simogatni tudnak,

Vigaszt, békességet, szeretetet nyújtanak.

Az imádkozó kéz, Istenhez vezet,

Bátorító, jóságos, segítőkész, szeret.

Az imádkozó kéz, legyőz bajt, szenvedélyt,

Az imádkozó kéz, tenni tud másokért.

Az imádkozó kéz, békében megpihen,

Mert munkáját elvégzi, s hálát ad szüntelen.

Küzdeni s győzni tud mindenek felett,

Mert megáldja az Isten az imádkozó kezet!