Imák2

Az eredeti Miatyank!

„Világteremtő Igaz Istenünk, Világok Anyja és Atyja! Te teremtesz mindent, ami a Fényben létezik. Éljen a Lelked Mibennünk. Teremtsd meg az Egységed szívünk és kezünk által! Te vágyad a miénkkel cselekedjék, miképpen minden fényben, akképpen minden alakban is. Minden nap add meg nekünk amire szükségünk van, kenyérben és szellemi látásban! Oldd fel hibáink szálait, melyek kötve tartanak minket, amiként mi is feloldjuk a kötelékeket, melyekkel másokat tartunk kötve! Teremtő isteni szellemünkkel és cselekvéseinkkel egyesítjük mennyet és a földet. Teljesítjük földi küldetésünket lelki erőnkkel és a tenni akarással, amely életről életre megújul bennünk.Hittel és bizalommal megpecsételve egész lényünkkel megerősítjük mindezt. Legyen így, most és mindenkor. Robert Szentes

HÁLAADÓ IMA

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetek
És hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.
Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,
Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,
mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsüllyedek,
amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.
Köszönöm, hogy amikor süllyedni látsz az élet vad tengerén,
Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.
Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,
Amikor a bajban csak sírni tudtam és kétségbe estem.
Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,
Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.
Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,
Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.
Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körülöttem élőket,
Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.
Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,
Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.
Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,
Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják.

KERESZTFÁN SZENVEDŐ JÉZUS
Keresztfán szenvedő, megváltó Krisztusom,
Megtépett lelkemet, íme, Eléd hozom,
Tekints kegyesen, – a szívem vadul ver,
Panaszkodó szemem Reád nézni sem mer.
Vergődő lelkem csak folyvást háborog,
Szívem esdeklőn, fájón felzokog,
El – elcsuklik, hangom mikor imádkozom,
Előtted megváltó, szenvedő Krisztusom.
Óh, mennyit szenvedtél, mennyi kínt kiálltál;
Értem tövises, kínos utat jártál!
Ütöttek, rugdostak, panaszt nem szólt Ajkad,
Hófehér Testedet, szentséges Véreddel bevérezni hagytad.
Ó jóságos, ó édes, szenvedő Szeretet!
És én nem bírom el a kicsi keresztet…
Engem a kis szenvedésem is halálra sebez,
Engem a kis szenvedés is keresztfára szegez.
Én a kis kereszt alatt is összeroskadok,
Panaszt Előtted panaszra halmozok.
S Te meghallgatsz, kitárod ölelő két Karod,
Ó, Atyám vétkezni többé nem akarok!
Jézusom bocsásd meg gyöngeségemet,
Fordítsd felém megtört, jóságos szemeidet!
S ha szent Fejed reám kegyesen lehajtod,
Legyen úgy, ahogy Te akarod. Ámen.

„Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, csendes vízekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
Az igazság ösvényen vezet engem, ahogyan ő megigerte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem, biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
Számomra asztalt terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal,
serlegemet csordultig megtöltötted.
Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. „
Zsolt . 22 (23)

Mindenki lelkében létezik egy ima,

Mit nem kell könyvből tanulnia.

Elég ha a csendben némán elmerül

S a szavak előtörnek oly rendületlenül.

Mik aztán maguktól mondatokká válnak,

Részesei lesznek egy szív dobbanásnak.

S lassan átjárják az egész lényed,

Érzed ugye, ahogy megroggyan a térded?

A kezed is önkénytelen összekulcsolod,

Ne bánd ha imádat némán ordítod.

S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre,

Esendő vagy Ember, nincs, kinek nincs vétke.

Imádkozz hát a magad Istenéhez,

Bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz.

S a hited, ne veszítsd el soha,

Egy életed van, bár a sors néha mostoha.

Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted,

Utad végén megtudod, miért kellett így tenned.

Addig imádkozz, mert létezik egy ima,

Mit a léleknek nem kell, könyvből tanulnia.”

Miatyánk hatása a szervezetünkre )

Amiről sokan nem tudnak: ilyen hatással van a „Miatyánk” imádság az emberi testre!

A gyűlölet és a féltékenység a félelemből ered. És a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket a sötétségből, és megszabadítják testünket a dühtől, amely az egész lényünket megmérgezi. Ennek véget kell vetni, mert különben többféle betegséggel fogjuk szembe találni magunkat.

Minden atom saját energiával rendelkezik, amelyek kölcsönhatásban vannak a Univerzum összes atomjával. A fizikai és lelki megtisztulás azért fontos, mert így sokkal több ideig tudunk egészségesek maradni.

Edgar Cayce szerint az endokrin mirigyeknek nagyon nagy szerepük van az egészség megőrzésében, ezért különösen oda kell figyelni erre a területre. A félelem, a düh, az irigység mind-mind olyan negatív érzelem, amely a sejtjeinkre, belső elválasztású mirigyeinkre, sőt szinte az összes szervünk működésére is károsan hatnak.

Cayce úgy tartja, hogy az agyalapi mirigy működése szorosan kapcsolódik a fényhez, és leginkább csendben képes fejlődni. A tobozmirigy szabályozza a fogantatást, a pajzsmirigyek akkor válnak aktívvá, mikor fontos döntést kell meghozni. A csecsemőmirigy a szívműködéssel kapcsolatos. A mellékvesék az érzelmi központunkat jelképezik. A Leydig-sejtek a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára vonatkoznak.

A gyógyulást akkor érhetjük el, ha a csakrákat tisztító, pozitív energia áramlik át. Ezt rendszerint meditációval és/vagy imádkozással érhetjük el.

Miatyánk!
Cayce tanulmányaiban kifejtette, hogy a Miatyánk imádság mondása közben egyes szavak gyógyító mantrákként hatnak, tehát a rezgésszámuk megegyezik az előbb felsorolt mirigyek, sejtek rezgésszámával, így tisztulást, jobbulást idézve elő a szervezetben.

E szerint a:
„Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved”, a toboz mirigyre van jó hatással.
A „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, a pajzsmirigyekre hat.
A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ez a hormonális és szex csakrákra érvényes.
„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, a mellékvesékre, azaz érzelmi központunkra van pozitív hatással.
„És ne vígy minket kísértésbe”, ez a Leydig-sejtekre vonatkozik.
„De szabadíts meg a gonosztól”, a mondat a csecsemőmirigyet érinti.
Végül a „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ámen” zárómondat a pajzsmirigyek, az agyalapi mirigy és a toboz mirigy tisztulását segíti elő.

Az imádkozás megváltoztatja az imádkozó mentális és fizikai testét. Cayce sok esetben az alternatív terápiákat javasolja, mint gyógyulási út, így beszél a fitoterápiáról, diétás terápiáról, agyagkezelésről, beöntésről, masszázsról, kristályterápiáról, színterápiáról, zeneterápiáról, aromaterápiáról és a hangterápiáról.

fotó: Tavaly a törökországi földrengés mentéseiből…ilyen szeretet legyen bennünk…a legkisebb életnek, ajándéknak is örülni, és hálát adni.

Szent István Társulat

   Jóságos Istenem, a betegekért

könyörgünk hozzád.

Gyógyulást, vagy legalább enyhülést

kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.

Ők most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.

Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:

„A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!”

Uram, legyen meg a Te akaratod!

Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.

Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább

viseljék a keresztjüket,

akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.

Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.

Segítsd őket kegyelmeddel, hogy

türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,

akik értük imádkozunk.

Tisztísd meg szívünket,hogy imáink

méltók legyenek a meghallgatásra,

és a mi könyörgéseinkért áraszd

rájuk szent kegyelmedet.

DRÁGA MENNYEI ATYÁM !

Az új hét kezdetén, alázattal összekulcsolva a kezem, hozzád fohászkodom, hallgass meg engem !

Uram adj erőt nekem, hogy megbirkózhassam azzal, amit elvársz tőlem !

Adj nekem lelki nyugalmat, hogy Benned mindig otthonra leljen!

Adj nekem erőt, hogy a kísértéseknek ellenálljak és a gonoszt ne engedjem, hogy elvegyen Tőled.

S ha gyengének látsz, belőled merítsek erőt a naphoz a holnaphoz.

Áldd meg azokat az embereket akikkel ma és hét napján találkozom.

Kérlek áldd meg a családomat, légy velük és vigyázz rájuk !

És kérlek áldj meg engem is vezess a jó úton

és fogd a kezem !

JÉZUS SZERET TÉGED

A szívben ahol a fény ragyog, kimondhatatlan jóság van,

Annak Jézus – a Szeretet, végtelen örömöt ad!

Lépésről lépésre az Ő Kegyelme mindig vezet,

Minden lélegzetvételben – Jézus téged szeret!

Ő a remény koszorúját szőtte hűségből és fényből,

Az utakon Ő vezet – ahol az ellenség töviseket szét szórt!

Minden imában az Isteni visszhang zeng:

„Nem vagy egyedül, Jézus téged szeret”!

Ragyognak a csillagok, visszatükrözve az Ő dicsőségét,

Minden óceáni hullámban – az Ő meleg ölelését!

Még amikor a düh viharai rombolnak a lélekben –

Jézus mindig melletted van, Ő szeret téged!

A nap reggeli sugarában, az esti csendben,

Ő veled van minden pillanatban, minden harmatcseppben!

És amikor a szomorúság terhe a válladra esett,

Ne feledd – Jézus nem hagyott el, Ő téged szeret!

ALBERT atya

ÖRÖK ÉRTÉKEK FÉNYÉBEN

A szív mélyén, ahol a csend hangja szól,
Ott az örök értékek egysége honol!
Az Igazság fölszabadítja a lelket,
Isten szeretete vezényel minket!

A Haza nem csak hely, ország vagy táj,
Ez a lélek bölcsője, ami mindig vissza vár!
A földi paradicsomunk, ahol megszült anyánk, Évezredek ölén mélységes gyökeret formált!

A család egy szentély – ahol az egység megtartja a meleget!
Itt a szeretet és a bizalom megerősíti a kötelékeket!
Ez a csend partja az élet viharai között,
Itt a gyengédsés a türelem mindenek fölött!

Isten, Haza, Család – három kulcs szó,
Három fáklya, amely öröké világít,
Az örökkévalóság útján,
A Mennyei Hazánkig!

Hadd ragyogjanak ezek a szent értékek a lelkekben,
Mint az égen égő vezető csillagok a világegyetemben!
Ők a mi erőnk, létünk, a mi büszkeségünk,
Bennük – az emberi lét lényege tükröződik!

ALBERT atya

Pál apostol: A szeretet himnusza

Szent Pál leveleinek, sőt az egész Újszövetségnek egyik legszebb része a Korinthusiaknak írt levélnek az a részlete, amelyet a szeretet himnuszának nevezünk. A szeretet (agapé) jelentése nem csupán emberi-etikai tökéletesség, hanem eredendően isteni adomány Szent Pál használatában.

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok

vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem,

ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,

hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,

odaadhatom a testemet is égő áldozatul,

ha szeretet nincs bennem,

mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

a szeretet nem féltékeny,

nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak,

örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér,

a nyelvek elhallgatnak,

a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes,

és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes,

ami töredékes az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,

úgy gondolkoztam, mint a gyermek,

úgy ítéltem, mint a gyermek.

De amikor elértem a férfikort,

elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben homályosan látunk,

akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom,

akkor majd úgy ismerek mindent,

ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a SZERETET.

CSODASZÉP IMA…

“Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbetMint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utamÜlj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezemÖlelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosanÜljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennemÉrtesz akkor is, ha néma a számHatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek.én nagyon-nagyon szeretlek Téged Istenem!”

Lértezik egy IMAFAL, ahová elküldheted kéréseidet, kiért, miért szeretnéd, ha többen is imádkoznának:

777

Imafal:

https://imafal.777blog.hu/

HÉTKEZDŐ IMA!🌄☀️🌤️♥️👏

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám
Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.
Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,
Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.
Add hogy a borús napok ellenére
Szívembe öröm költözzön és béke.
Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,
És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.
Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,
Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!
Őrizz meg engem és az én szeretteimet
Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.
De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,
Akik támadásaik által jellememben erősítenek.
Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,
Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.
Segíts, hogy megfeleljek Neked, gondviselő Istenemnek.
Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,
Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.

Ima a gyermekekért

“ Legyen meg a Te akaratod ,

Harangok hirdessék diadalod ,

Jóság lakjék magyar szíveinkben ,

Örömöd teljék gyermekeinkben .

Add , közülünk egy is el ne vesszen ,

Minden útjuk Tehozzád vezessen .

Magyar honban , idegen világban ,

Tartsd meg őket örök magyarságban .”

Wass Albert

,,Hozzon a mai nap belső békét számodra.

Bízz Magadban annyira, hogy tudd,

pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket,

amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat,

amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.

Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.

Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal,

a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.”

(SZENT TERÉZ IMÁJA)

„Kívánok Neked elegendő szeretetet a Szívedbe ,

elegendő napfényt, hogy melengesse arcodat ,

elég szellőt, hogy felemelje hajad és álmaid.

elegendő barátságot, ölelést, gyermekeket és állatokat,

hogy elhozzák Neked a mindennapok örömét.

Kívánok Neked mindenből elegendőt.”

HÁZSZENTELÉS

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE

Reggeli Áldás

Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk Jézus

Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje

legyen mindnyájatokkal!

II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)

Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,

ott Isten; Hol Isten, ott szükség nincsen!

III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK

Mária látogatása (Lk 1,39-47): Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a

hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a

gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: „Áldott vagy

az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak

anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől

megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit

az Úr mondott neki!” Mária megszólalt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong

megváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára…

Ezek az evangélium igéi

Zakeus (Lk 19,1-10): Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus

nevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de a

tömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egy

vadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett

és megszólította: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”

Erre gyorsan lemászott és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodva

megjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaállt

az Úr elé és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha

valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette”. Jézus ezt felelte neki: „Ma

üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött,

hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”

Ezek az evangélium igéi

Szt. Pál írja (Róm 12,9-18): Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól,

ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,

a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. a buzgóságban ne lankadjatok

legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a

nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken,

ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket,

áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.

Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók hanem alkalmazkodjatok az

egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek ne

fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Ámennyire rajtatok áll,

éljetek mindenkivel békességben.

Ez az Isten igéje

Mária és Márta (Lk 10,38-42) Jézus és tanítványai útjukon betértek egy faluba. Egy

Márta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült az

Úr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyi

teendőket. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogy

húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” Az

Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok minden

nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is

veszti el soha.”

Ezek az evangélium igéi

IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK

P.: Istenünk, te mindnyájunkhoz közel vagy, s meghallod szívünk sóhaját.

Hozzád könyörgünk e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért.

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!

V.: Kérünk Téged…

Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodat

minden család otthonára!

V.: Kérünk Téged…

Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogy

tisztességes lakóhelyet találjanak!

V.: Kérünk Téged…

Imádkozzunk a házastársakért, a gyermekekért és a család minden tagjáért,

hogy kitartsanak a szeretetben!

V.: Kérünk Téged…

Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és

kedvességben Isten és az emberek előtt!

V.: Kérünk Téged…

Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek

találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!

V.: Kérünk Téged…

Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerje

szereteted jutalmát: az örök boldogságot!

V.: Kérünk Téged…

P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanított

minket:

MI ATYÁNK…

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL

1.    (Vízkereszt ünnepéhez kötődően) Istenünk, te a mai napon

kinyilatkoztattad Egyszülöttödet a népeknek, s a csillag által

vezetted a bölcseket Betlehembe. Engedd jóságosan, hogy miután

a hitből megismertünk téged itt a Földön, színed látására is

eljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

2.     Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot!

Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság,

szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek

iránti hálaadás. Ajándékozd meg lakóit a te Lelkeddel, hogy

szívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság,

hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon.

Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A mi

Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

3.     Urunk, Jézus Krisztus, te azt a parancsot adtad tanítványaidnak,

hogy békét vigyenek minden házba, ahová bemennek. Áldd,

meg, kérünk, ezt a családot, halmozd el ajándékaiddal. Jöjjön el

hozzájuk is az üdvösség, mint ahogy Zakeus házát is üdvösséged

kegyelmével árasztottad el. Töltsd el a háziak szívét bölcsességgel

és szeretettel, jósággal és hűséggel, örömmel és békességgel, hogy

az erényekben téged szolgáljanak, és ezáltal kiérdemeljék, hogy

örök lakásodba fogadd őket, és dicsőségedben mindig veled

legyenek. Mindörökkön örökké. Ámen.

4.     Urunk, te az őszinte és tiszta szívekben akarsz lakni. Oltalmazd,

atyai szíveddel e családot. A te kegyelmed legyen támasz és

egyedüli remény számukra. Áldd meg őket, hogy reád hagyatkozva

hitben, reményben és szeretetben akaratodat teljesítsék! Áldásod

szálljon le rájuk és maradjon közöttük mindenkor. Ámen.

Pap (miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot): Emlékeztessen a

szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és

feltámadásával megváltott minket!

VI. ÁLDÁS

Pap: Áldja és őrizze meg az Úr e ház lakóit.

V.: Ámen

P.: Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet.

V.: Ámen.

P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása

szálljon le otthonotokra, rátok, és maradjon veletek mindenkor.

V.: Ámen.

Aranyosi Ervin: Imádkozom érted

Összeteszem két kezemet, imádkozom érted!

Azt kívánom, minden jóval lásson el az élet!

Teljesüljön minden vágyad, váljon mind valóra!

Örömteli szép percekkel múljon minden óra!

Legyen mosoly szájad szélén, ez díszítse arcod!

Siker kísérje a lépted, sose vallj kudarcot!

Érzéseid vezessenek, hallgass a szívedre!

Legyél más szívek lakója, s ne légy számkivetve!

A szeretet vezéreljen, segíts gyakran máson.

Az életen járjon eszed, ne az elmúláson!

Ne ítélkezz mások felett, légy inkább elnéző!

Ne vedd át a mások baját, de légy együtt érző!

Emeld fel az elesettet, ne hagyd lent a porban!

Jó ember próbálj maradni, mindig, minden korban!

GYÖNYÖRŰ IMA….AZ IMÁDKOZÓ KEZEK…

Az imádkozó kezek, rosszat nem követnek;

Az ima fölfele száll, s átszeli az eget!

Az imádkozó kezek, Istenhez beszélnek,

Az Úrba kapaszkodva hisznek és remélnek!

Az imádkozó kezek, békét, erőt kapnak,

Fényben vannak, s javukból másoknak is adnak.

Az imádkozó kéz, nincsen elvárással,

Csak szívbéli, szerető, halk szavú adással.

Az imádkozó kezek, simogatni tudnak,

Vigaszt, békességet, szeretetet nyújtanak.

Az imádkozó kéz, Istenhez vezet,

Bátorító, jóságos, segítőkész, szeret.

Az imádkozó kéz, legyőz bajt, szenvedélyt,

Az imádkozó kéz, tenni tud másokért.

Az imádkozó kéz, békében megpihen,

Mert munkáját elvégzi, s hálát ad szüntelen.

Küzdeni s győzni tud mindenek felett,

Mert megáldja az Isten az imádkozó kezet!