Szűz Mária

SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD – ÉNEK.

Egek királynője, mennyország csillaga,

Nagy fényes csillagunk a szép Szűz Mária.

Bujdosik Mária sűrű fájdalmában,

Keresi nyughelyét, sehol nem találja.

Szent József, Mária nagy útra indulnak,

Betlehemben, mert szállást nem találtak.

Látják Szűz Mária áldott állapotját.

Menj el Szűz Mária nem adhatok szállást.

Bemegy Mária egy kovács lakásba,

Kérvén ő ott szállást, csak egy éjtszakára.

Hallod e te kovács, könyörülj meg rajtam.

Adjál nekem szállást, nagyon elfáradtam.

Nem adhatok én most,mert sok a vendégem,

Elfoglalva van már minden helyiségem.

De a kovácsnak egy vak- kezetlen lánya,

Máriának mondván: menj az istállóba.

Nem messze van ide a rongyos istálló,

Betlehemi útban, ott meg is nyughatól.

Kovács vak leánya rólad gondoskodik,

Jól tudom magamról,hogy milyen jól esik.

Sír a Szűz Mária szíve fájdalmában,

Hogy hol lesz szállás a zord éjszakában?

Közel volt az idő, a szülés órája,

Hol fog megszületni világ megváltója?

El is ment Mária rongyos istállóba,

Megszülte szent Fiát szénán a jászolban.

Barmok leheltek rá hideg éjszakában,

Mária könnyei hulltak szent Fiára.

Odamegy a leány, gazdag kovács lánya,

Rongyos istállóban Máriát találja.

Mondja Szűz Mária, a nyomorék lánynak,

Hajolj le te lányom,vedd fel szent Fiamat!

Lehajolnék hozzá,fájdalom,nem látom,

Nincs kezem,szent Fiad felvenni nem tudom.

Lehajolt a leány, kinyiltak szemei,

Kinyúltak kezei Jézuskát felveszi.

Ó csodák csodája, a kovácsnak lánya,

Kinyújtja két kezét Mária szavára.

Lehajolt Jézusért, lett szemevilága,

Tündöklött kezében világ megváltója.

Hazatér a leány,vígan nagy örömmel,

A kis Jézust látta megjött szemefénye.

Így szólítja apját és az édesanyját.

Látták szemeim az ártatlan Jézuskát.

Úgy van kedves atyám, te nagy gazdag kovács,

A Szűz Máriának mért nem adtál szállást?

Jaj ha tudtam volna, a legszebb szobámban

Adtam volna néki szállást a házamban.

Inkább én feküdtem volna istállóban,

Sem hogy Szűz Mária és ártatlan Jézuska!

Mert a Szűz Mária tett oly nagy csodát,

Hogy meggyógyította a kovácsnak lányát.

SZÜLŐK KÖNYÖRGÉSE A SZŰZANYÁHOZ GYERMEKEIÉRT

Boldogasszony Édesanyánk, Tehozzád eljöttünk,
Szűz Mária, sírva kérünk, hallgasd meg kérésünk.
Hitetlen lett a világ népe, hallgatunk a bűnre,
könyörögj a bűnösökért egek ékessége.

Nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza,
gyermekeink oly keveset járnak a templomába.
A gyerekek nem értik meg a szülők imáját,
kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.

Gyermekeink nagyon eltévedtek, nem is hiszik,
nem szeretik mostan a jó Istent.
Nem akarnak imádkozni, se templomba járni.
Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.

Nem szeretik, nem tisztelik szívből a szülőket,
szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek.
Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek:
Mentsd meg gyermekeink lelkét, Boldogasszony édes!

Megtört szülők zokogva jönnek hozzád, Mária,
oltárodnál könnyeik hullanak az eltévedt gyermekekért,
most így imádkoznak:
Szűzanyánk a jó útra vezesd őket vissza.

Most már tudjuk, Édesanyánk, miért sírsz, könnyezel,
jó Szűzanyánk, ne könnyezzél, nincs elveszve minden.
Gyermekeink megjavulnak, fognak imádkozni,
vasárnap is újra fognak a templomba járni.

Ha Te közben imádkozol Szent Fiadnál értük,
biztosan meghallgatja kérésedet!

FOHÁSZ a SZŰZANYÁHOZ a MAGYAR CSALÁDOKÉRT

„….Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit.

Szólítsd meg azokat az anyákat, akikben megfogant az új élet, hogy példádat követve hordják ki és hozzák világra a Teremtő ajándékát.

Kérünk, tudatosítsd a magyar anyákban, hogy a legdrágább kincs a gyermek, s érezzék meg, hogy méhükben van nemzetünk jövője.

Oltalmazd, és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből a szülőföldjükhöz, és anyanyelvükhöz hűséges igaz embereket neveljenek.

Mérhetetlen szereteteddel járulj hozzá népünk gyarapodásához, terjeszd ki anyai oltalmadat a Kárpát-haza ifjúságára, hogy utódaink váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk.

Kérünk Téged, hogy mennyei hatalmad által oszlasd el a népek közötti viszályokat, és légy a Béke Királynője!”

Magyarok Nagyasszonya, nemzetünk Királynője!

Alázattal kérünk, vigyázz a Kárpát-hazára,

hegyekre, folyókra, fákra, és angyali szép Koronánkra!

Küld el nekünk angyali sereged Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar hazánkat!

Téged kérünk, mint Megváltónk Anyját:

Ne hagyd elveszni Szent István országát!

Szeplőtelen Fogantatás jelentése és ünnepe December 8.

Égi Fogantatás, táltos születés – Isteni vérvonal a magyar

Az Emberi faj a Teremtő, és nem a földönkívüliek teremtménye

A Szűzanya 1858. március 25-én mutatkozott be a Lourdes melletti Massabielle barlangban Bernadett-nek így:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Ez az ünnepnap Mária szeplőtelen fogantatása Szent Annával, Mária édesanyjával, Szűz Mária születése előtt kilenc hónappal történt, tehát nem Jézus fogantatása.

Az elnevezésből kiderül, hogy már Szent Anna is szeplőtelenül, azaz a Szent Lélek által fogant meg Máriával.

Hatalmas testi-lelki-szellemi tisztaság szükséges ehhez a mennyei, égi kiválasztottsághoz.

A mai naptól, azaz december 8-tól számítva kilenc hónap múlva, szeptember 8-án lesz Mária születésének ünnepe, ami Kisboldogasszony napja a magyar hagyomány szerint.

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepét

– III. Béla már az 1100-as évek II. felében meghonosította, míg

– Róma csak a magyarokat követően, XXII. János (1316–34) idején kezdte ünnepelni.

– IV. Sixtus 1476-ban vette föl a római kalendáriumba.

Ez is azt jelzi, hogy semmit nem vettünk át Rómától, ellenkezőleg. Róma vett át és el a magyaroktól hagyományokat, régészeti leleteket, kincseket, stb,…

😇 A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS azt JELENTI hogy:

Az isteni vérvonalat hordozók közül többen is közvetlenül a SZENTLÉLEK ÁLTAL FOGANTAK, így apai ágon ATYJUK MAGA a TEREMTŐ.

A Szeplőtelen fogantatást szokás még a Szentlélek madarával, a Turullal is azonosítani. Lásd Emese fogantatását.

Ezt a szent vérvonalat a magyarok hordozzák.

Noé, Atilla, Buda-Buddha, Turulok, Mátyás, Rákóczi,….

A szent vérvonal tovább élt:

Mindszenty bíboros úr romlatlan testtel fekszik Esztergomban az egyház által elhallgatva.

Az Eredendő bűn:

Fogalmának bevezetésével lehetett Jézus leszármazási ágát eltüntetni.

Jézus valótlan „szüzességét” (is) hazudva találták ki a katolikus papok számára a cölibátust, azaz a papi nőtlenséget, mely az elmúlt évszázadok alatt rengeteg bajt, betegséget, bűnt, fájdalmat okozott, és okoz a mai napig is.

A normál emberi szükségletek kielégítetlenségének ez a szélsősége, míg másik a korlátlan fajtalanság.

Mindkettő megoldatlan problémákat gerjeszt.

Teljesen téves az egyházi megfogalmazás, mely szerint a Szeplőtelen Fogantatás az ún. „eredendő bűn”-től való mentességet jelentené.

Ezzel a hamis tannal lehet az isteni vérvonalat letagadni, a történelemből Jézus és Mária Magdolna házasságát az utódokkal együtt kiiktatni, lelkiismeret furadalást okozni az Ember, mint faj szaporodásáért, mely a szerelem által a legszentebb teremtői akarat.

Az Ember Áldott a fogantatás pillanatában, és nem bűnös. Minden magzat a Teremtő teremtménye, aki Fényből születik, így nem lehet bűnös, és az ő fogantatását váró szülők sem.

Az Emberi faj a Teremtő, és nem a földönkívüliek teremtménye:

Ha valóban a ma hamisan elterjesztett információk szerint a földönkívüliek „állították volna elő” az Embert rabszolgának, akkor nem Fényből lennénk, és nem lenne Lelkünk, amit éppen most igyekeznek elrabolni.

Soha nem adtak volna az Embernek Lelket, mert képtelenek rá, hiszen Halhatatlan Lelkünk Magából a Teremtőből egy rész bennünk, ezért vagyunk halhatatlanok, ezért létezhet a reinkarnáció, és Örök Életünk.

Szándékuk sem lett volna soha a Teremtő helyett Lelket „lehelni” az Emberbe, és technikailag sem tudják, és nem is akarnák Fényből megalkotni az Embert.

Mire jó ez a hazugság⁉️

Arra, hogy az elmúlt évek alatt, már sok ezer emberrel elhitették, hogy az Ember a földönkívüliek teremtménye, ezért az általuk megszállt Föld az övék, és az Ember csak a számukra kitenyésztett rabszolga, ami nem igaz!

Az Ember Testbe zárt isteni Fény, a Teremtő Lelkével az Ő gyermeke.

26.000 ÉVES MEGSZÁLLÁS VÉGIDEJÉBEN, NAPJAINKBAN MINDEN JELENLEGI TÖRTÉNÉS LÉNYEGE:

AZ ÜDVÖSSÉG, a FÖLDRŐL TÖRTÉNŐ MEGMENEKÜLÉSE a HALHATATLAN LÉLEKNEK ÚGY, hogy a TEREMTŐ TETSZÉSÉRE, FÖLDI ÉLETRE SZABOTT GÚNYÁJÁBAN az ELFAJZOTT EMBER ISMÉT EMBERRÉ VÁLJON.

Az idő már nagyon rövid!❗️

Az igaz lehet, hogy a Föld megszállásának hosszú évezredei alatt emberi DNS-t módosítottak, és az Emberiségből rabszolgát „gyártottak”, hogy szükségleteik kielégítését emberi bio robotként a mai napig végezzük.

A teljes zombivá tétel napjainkban történik amennyiben nem Ébredünk, és hagyjuk!

A fenti félremagyarázással (is), az eredendő bűn kitalálásával tudták elnevezni az áldott állapotot terhességnek, mert számukra, a Földet megszálló, és leigázó idegen faj számára az Ember, a Földön élő ősi faj a teher.

Az Emberiséget az általuk kitalált templomi dogmák által, saját maguk helyett így kiáltották ki bűnösnek. Az Emberiség ellen elkövetett tetteikkel sok 1000 éve valóban bűnösök, akik most a bolygónk végleges átvételéért az Emberiség ellen végső háborúba kezdtek, amiért hamarosan felelniük kell.

Kizárólag rajtunk, Embereken múlik, hogy tudunk-e újból isteni Fényből teremtve valódi Emberré, Isten Emberré válni, a Szent Korona, Jézus védelme alatt Felemelkedni, Pio atya, a Biblia, az ősi próféciák szerint szeretetben az Emberiségnek a Fény felé a kiutat, a megoldást példaként megmutatni, a Lelkünkben élő és égő isteni tüzet lángra lobbantani!

Tegyük ezt, és éljük a jó értelemben vett Isten félő becsületes életet, mely a Fény útjára felvezet, égi Atyánkhoz elvezet, a szentek égi seregéből álló végső küzdelem győzelmére vezet, mely elhozza Jézus közeli II. Eljövetelét a sötétség alóli Végső Felszabadulásként az egész Emberiségnek!

❤️🍀🇹🇯🍀❤️ Égi fogantatás, táltos születés, magyar vérvonal

F.: Holt tengeri tekercsek

– Noé születésekor szeme Napként világított, felült, és az Úrról beszélt.

– Melkizedek: Szülei nem ismerték a fogantatás módját, születésekor beszélt, és áldotta az Urat.

– Buddha (Buda) a korai indiai szövegek alapján a Mennyországból szállt le az anyaméhbe. Édesanyjának különös álma volt (mint Emesének), amiből tudta, hogy fontos üzenetet kapott.

A monda szerint fehér elefánt, a hatalmasság szimbóluma termékenyítette meg kívülről méhét.

– Szűz Mária szeplőtelen fogantatásakor Gábriel arkangyal hozta számára a jó hírt Jézusról.

Kr.e. 4000 évről ismerünk olyan leleteket, melyeken a Szűzanya kifejezés fogalmazódik meg: „a szűz, aki szül”

– Zarathustra és Nimród kapcsolata:

Zarathustrát az Égből érkezőnek tartották.

Lelke az esővel jutott a Földre, növények közvetítésével a tehénbe, melynek tejét szülei megitták. A szülők ekkor szeretkeztek szűzként először.

Nimródot a görögök Zarathustrának említik.

Arab evangéliumban Zarathustra jövendöli meg Jézus születését.

Szír kereszténységben Nimród jövendöli meg Jézus születését.

Szántai Lajos: Nimród azonos Zarathustrával.

– Az Istentől való fogantatás a magyar Turul mondának az alapja. Egyiptomban több kopt-keresztény domborművet is találtak, melyeken sólyom termékenyíti meg a fekvő nőalakot.

– Nagyszentmiklósi aranykincsek 2. számú korsóján látható az „Égbe ragadás” jelenete. A Turul, Szentlélek madár ölelő karjaiban az Élet Vizével megtermékenyített, életfát tartó szüzet ábrázolták.

– Emese fogantatása a Szentlélek által Anonymus leírása szerint:

„… isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg Turul madár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak (Turul nemzetség),…”

Sz. F.

2020. dec. és 2021. dec. 10. és 2022. dec. 08.

Mária népe

Mária népe, egy szép haza vár,

Szólít a csillag, az égi sugár,

Jézusnak útján Mária a Fény,

Hívő népednek ő a Remény.

Gondokat, terveket, munka porát,

Hordjuk a köznapok hosszú sorát,

Mária mindent Elédbe teszünk,

Úgy vigyázz ránk, fogd a kezünk.

Gondoztad egykor az Isten Fiát,

Tengernyi lélek néz fel ma Rád,

Nyugtalan, botló, ezer meg ezer,

Mind azt várja, hogy Anyja leszel.

Férfiak hű szíve, benned remél,

Esdeklő énekük hozza a szél,

Életünk terhét, szívünk örömét,

Fogadd el, hisz mind a Tiéd.

Tündöklő égből a drága Meleg,

Földre leszállott a Szép Szeretet,

Asszonyok arcán lányok mosolyán,

Ragyogjon az Égi Sugár.

Csillagok csillaga, angyali Láng,

Mária, mennyei Édesanyánk,

Tépjen a szélvész, verjen az eső,

Feléd hajt, egy égi erő.

489./ Uram Jézus, taníts meg arra, hogy nagylelkű legyek,

És úgy szolgáljalak, amint megérdemled:

Hogy adjak számolgatás nélkül,

Hogy harcoljak nem gondolva arra,

Hogy sebeket kaphatok,

Hogy dolgozzam pihenés nélkül,

Egészen odaadva magam a Te szolgálatodra,

Nem várva más jutalmat, mint azt,

Hogy tudom: a Te szent akaratodat teljesítem.

Szűzanyánk!

Anyám Te, aki fent vagy az égben,

Vigyázz reánk a sok nehézségben.

Te megtehetsz mindent, mit Tőled kérünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Te vagy az asszony, kit Isten választott,

Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.

Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Vigyázz azokra, kik betegek, félők,

Mert ők is csak Téged szeretők.

Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,

Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.

Legyek az életben szegény, vagy gazdag,

De ígérem, Téged soha el nem hagylak.

Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,

Mindig velem voltál, segítettél nékem.

Téged dicsőít a Föld és az Ég,

Téged tisztel minden nemzedék.

Mert Te vagy az Asszony, hazánk reménye

Ezért kér szívből a világ népe,

Soha ne hagyj el minket, légy velünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!”

MÁRIA, MÁRIA ÉGI ANYÁNK

Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!

Oly sokat szenvedtünk rabság alatt,

De mindig volt bennünk egy akarat.

Fiadhoz térni, őt dicsérni

Hozzá megtérni, békében élni.

Ezer év eltelt István óta,

Ki néked országát ajánlotta.

Légy oltalmazónk, légy támaszunk,

Légy szószólónk, hozzád így imádkozunk.

‘Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!’

Kérünk segítsd e nemzetet

Nyújtsd oltalmazón felénk kezed!

Áradjon ránk a Szent kegyelem!

Áldásod örökre velünk legyen!

Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!

Ima a Szűzanyához

Velem voltál, jó Szűzanyám, fájdalmamban vigasztaltál.

Átöleltél, rám hajoltál, éjjel- nappal erőt adtál.

Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem.

Ó, Szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el.

Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj.

És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra,

térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva

sóhajtom ki lelkemet.

Szűz Mária, égi Anyám, ó hallgasd meg az én imám.

Hozzád szólok, benned bízva, szomorúak nagy vigasza.

Sok bánat a földi éltem, segítsd nekem elviselnem.

Nyújtsd ki mennyből szent kezedet, segítsd vinni keresztemet.

Kérd érettem szent Fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat.

Hogy majd az Ő szent nevében, köszönthetlek fönn az égben.

Ó, hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent nevedet.

És fogadd el az én imám, Szűz Mária, édesanyám.

MÁRIA, MÁRIA ÉGI ANYÁNK

Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!

Oly sokat szenvedtünk rabság alatt,

De mindig volt bennünk egy akarat.

Fiadhoz térni, őt dicsérni

Hozzá megtérni, békében élni.

Ezer év eltelt István óta,

Ki néked országát ajánlotta.

Légy oltalmazónk, légy támaszunk,

Légy szószólónk, hozzád így imádkozunk.

‘Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!’

Kérünk segítsd e nemzetet

Nyújtsd oltalmazón felénk kezed!

Áradjon ránk a Szent kegyelem!

Áldásod örökre velünk legyen!

Mária, Mária, Égi Anyánk

A Magos Mennyekből tekints le ránk!

Nyújtsd a kezed, vezess haza

A Szeretet útján Otthonunkba!

Ha nagyon fáj az élet terhe,

Ha sok csapás hull reám,

Elmegyek mindig a templomba

S Hozzád fordulok Szűzanyám.

Elsuttogom, feléd tárom,

Szívem legbensőbb rejtekét,

Ó szenvedések királynéja,

Rád gondolok, Hozzád megyek én.

Szűzanyám tudod, hogy gyermeked vagyok,

Ó, jöjj gyógyíts, nagyon beteg vagyok.

Most göröngyös az út és sok a veszély,

Ó, bátoríts, s mondd gyermekem ne félj.

Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek,

S kiket szeretek, azok sebeznek.

Töröld le könnyem s fájó szívem,

És mondd légy jó gyermekem.

Szűzanyám ne hagyj el, segíts továbbra is.

Szűzanyám Tiéd legyen mindenem,

Múltam, jövőm s jelenem.

És ha buzgón imádkozom,

Könnyem lassan megered,

Érzem Anyám, hogy leszálltál hozzám,

S megvigasztaltad lelkemet.

IMA A SZŰZANYÁHOZ

Drága szent Szűz esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem,

Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.

Álld meg minden imám , munkám, szenvedésem, harcomat,

El ne fordítsd soha tőlem édességes arcodat.

Drága Szent Szűz álld meg kérlek szeretteim életét,

Védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.

Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket,

Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.

Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj,

Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy.

Óh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget,

Angyalokkal had dicsérjük mindörökké Szent Neved.

Nyíljon ki szívetekben

Nyíljon ki szívetekben az öröm virág!

Zengjétek, hogy hallja meg az egész világ!

Édesanyánk, hozzád jöttünk,

lángadozva, mert szeretünk,

ó, Szűz Mária,

hogy köszöntsünk úgy, mint egykor

az Úr angyala.

Nincsen abban élő hit, nincsen szeretet,

aki így nem köszönti a te nevedet.

Aki hittel, reménnyel tebenned bízik,

az soha életében nem csalatkozik

Jöjjön ide bús, özvegy, szomorú, árva,

aki a szűz Anyának oltalmát várja.

Május 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapja.

Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.

A török hódítással fenyegetett Európában hadvezérek és uralkodók fohászkodtak a Szűzanyához oltalomért egy-egy ütközet előtt. A magyar történelemnek egy ilyen pillanatát örökíti meg a pécsi székesegyház Mária-kápolnájában látható festményén Székely Bertalan. Az oltár előtt Carvajal pápai követ és Hunyadi János térdel. A kép előterébe festett oszlopok felett kiterjesztett szárnyú angyal, az ívek szögletének medalionjában pedig Mária-betűábra látható koronával. A latin nyelvű felirat így írja le a jelenetet: Nándorfehérvárnál a győzelem előtt a mennyei Patróna segítségét kérik.

Szent V. Piusz pápa is mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe sodró török birodalom ellen. Mohács után, 1526-ban minden elveszni látszott; 1541-ben elesett Buda. A pápa 1568-ban adott Miksa magyar királynak harmincezer aranyat a végvárak védelmére, de a török előrenyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Ekkor a Szentatya szövetséget hozott létre az oszmán tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal; ám az imádságban bízott a legjobban.

A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, melyet környezetével maga is kitartóan imádkozott. Az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepanto melletti összecsapására 1571. október 7-én került sor. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről. Elrendelte, hogy október 7-e Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnepe legyen, és a keresztények segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta e megszólítás a loretói litánia fohászai között szerepel.

Mária, keresztények segítsége templom
(Basilica Santa Maria Ausiliatrice), Róma

Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz rendelte el szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve.

VII. Piusz a loretói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához, a keresztények segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennhatósága alá.

VII. Piusz a Szűzanya iránti hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet május 24-ére – Szűz Mária, a keresztények segítsége elnevezéssel.

E napon ünnepli az Egyház a népét megmentő Eszter királynőt, Mária előképét is.

Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar katolikus lexikon; Katolikus.hu; Pécsi Egyházmegye

Fotó: Diocesi di Torino; Agenzia Info Salesiana; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Május szép imádsága: a loretói litánia

KULTÚRA – 2023. május 8., hétfő | 19:452

„Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát” – hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a loretói litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban.

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 2,10–12).

Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.

A loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

Hieronymus Wierix: A Szűz a loretói litánia szimbólumaival 

A loretói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”.

Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. Vatikáni Zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt ünnep, melyet pünkösdhétfőn ülünk meg: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál olvashatunk.

A loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 693–694., Hozsanna 199–200.) négy invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Adoremus

Magyar Kurír

HOZZÁD REPÜL MA HŐ FOHÁSZUNK..

Hozzád repül ma hő fohászunk,

Nagyasszonyunk, szűz Mária,

Tekints az égből szánakozva

Szegény hazánk bús tájira.

Te voltál az, ki védted, óvtad

Mindenkor híven nemzetünk

Mutasd meg anyai szerelmed

Mikor most búban könnyezünk.

Hazánkat gondjaidra bízta

István a szent, a jó király.

Hogy el ne veszszen semmi vészben,

Ha rátör szenvedés, viszály

S te megfogadtad gyerm ekidnek

A harczok hős magyarjait

S ápoltad értök szent szivedben

Jóságod éber gondjait.

Ma m int hazánk Nagyasszonyához

Kiált hozzád a honfiszó,

Jövendőnk tépő aggodalm án

Keservtől, bútól hangozó,

Ne vesd meg a buzgó könyörgést És gyermekid nagy bánatát

Ott hallgasd meg a honfibúnak

Esdeklő, zokogó szavát.

Benned remél a hű magyar sziv

Szerelm edtől vár balzsam ot

Bár rósz útakra, bűnre tértek

Örökséged te nem hagyod.

Minket kevélység és a sátán

Bűnökre elvezethetett,

De vigalmad csodásszerelm e,

Hűtlenné hozzánk nem lehet.

Vezesd erényre, hitre vissza

István tévelygő nemzetét,

Isten telen ség szörnyű átka

Ne tépje, zúzza szerteszét,

Jóságod áldó m elegségétől

Még fel lehet virulnia,

Legyen gyomtermő, barna földje

Virágos kerted, Hunnia!

Légy újra anyja nem zetünknek

Balsors veszélyén gyámola,

Ne küldjön pusztulást fejére

Haragvó égnek ostora,

Engeszteld Isten szent boszúját,

Irgalm at esdje nép iránt

Muttass szegénynek szebb jövőhöz,

Bizton vivő ösvényt, irányt.

Oltalmadat terjeszd hazánkra,

Tedd boldoggá bús népedet

Űzzön szét a te szószólásod

Egünkről gyász s vészfelleget

Apáink sok nagy érdeméért

Maradj mindenkor hű anyánk

Hogy újra jó s nagy nép lehessünk

Viselj gondot szeretve ránk.

LEVETTÉK MÁR A KERESZTRŐL…

Levették már a keresztről a nagy halottat ,

Akit gyászolt az ég és föld ma már föltámadt,

Ne sirj szent szűz szívszorongva a kereszt alatt,

Feltámadott gyász sirjából édes szent Fiad.

Nézd a bűnös emberek, alleluját zengenek,

Szüntesd könnyedet.

Ott valánk mi szűz Anyáddal gyász sirod mellett,

Vele érzett a mi szívünk, szemünk könnyezett,

ürömünket egyesítve most a tieddel,

Szent sebeit bekötözzük drága kenettel

Bűnnel meg nem bántjuk őt, az édes Üdvözítőt.

Kérd értünk Anyánk.

Te meghaltál, hogy megváltsál édes Jézusunk,

Feltámadtál, hogy egykor mi is feltámadjunk,

Élve-halva csókolgatjuk szent sebeidet,

Ne engedd majd elkárhozni ami lelkünket,

Te is édes szűz Anyánk, vidd szent Fiadhoz imánk,

Ő majd úgy üdvöt ád.

A KERESZTFÁHOZ MEGYEK,
Mert máshol nem lelhetek
nyugodalmat lelkemnek.
S ott találak ó Szűzanya,
fájdalomtól bágyakozva,
Tőr leli át lelkedet.

Mely gyötrelmes volt neked,
Isteni szülőtedet
Látni szegény jászolban,
S midőn annyi ellenségek
Romlására esküvének:
Tőr veré át lelkedet.

De midőn ezek felett,
láttad mennyit szenvedett az ártatlan;
Láttad őt a Kálvárián,
két lator közt a keresztfán:
Kinodat ki mérje meg !

A nap elsötétedett,
Ennyi kint nem nézhetett !
Borzadván rengeteg a föld.
Sírt, kesergett,
gyászol minden
az egész nagy természetben,
De gyötremed nagyobb volt.

Ezt, ó fájdalmas Anya !
Mind értem tűrted vala,
Értem, háládatlanért !
Ki fiadat megvetettem,
Ó én kárhozat fia !

Ne nézd bűnős – létemet,
hanem a szeretetet,
Mely értem a fán vérzett,
Fájdalmaid, ó Szűzanya,
Indítanak bűnbánatra,
Hogy kegyelmet nyerhessek.

IMA SZŰZANYÁHOZ

Irgalmas Szűzanyám! Istennek szent Anyja!

Kérlek, tekints reám, esdeklő lányodra.

Végy oltalmad alá, óvjad minden léptem,

Irányítsd életem, légy a menedékem.

Édesanyám helyett egyengesd utamat,

Ne engedj hátrálni, ha nagy a feladat

Emeld fel magadhoz vergődő lelkemet,

Erősítsd és ápold gyengülő hitemet.

Kérlek, esedezzél Szent Fiadnál értem

Bocsássa meg minden gyarlóságom, vétkem.

Ha kissé csüggedek, ne hagyjál el engem,

Szívemből szeretlek – légy a menedékem.

Hozzád száll sóhajom – magyar családokért,

Világszerte szétszórt fiataljainkért

Anyai jóságod érintse lelküket,

Kulcsolják imára mind a két kezüket.

Kérjed Szent Fiadat: bocsássa meg nekik

Minden mulasztásuk, esendő vétkeik

Keressék az utat – mely Őhozzá vezet,

Hálaadást zengve dicsérjék nevedet.

Egyesítsél minden szétszakadt családot,

Palántálj szívükbe szeretet virágot

Virítsanak majdan – év minden szakában,

Oltárt ékesítve Atyánk otthonában.

Édesanyák lelke nagy csokorba fogva,

Szőnyegként terül el, lábad elé szórva

Te vagy mindannyiunk igaz erőssége,

Minden édesanya örök példaképe.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,

Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,

engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,

mutass be minket Szent Fiadnak.

IMA MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ
Irgalmas Szűzanyám! Istennek szent Anyja!
Kérlek, tekints reám, esdeklő lányodra.
Végy oltalmad alá, óvjad minden léptem,
Irányítsd életem, légy a menedékem –

Kérlek, esedezzél Szent Fiadnál értem –
Bocsássa meg minden gyarlóságom, vétkem.
Ha kissé csüggedek, ne hagyjál el engem,
Szívemből szeretlek – légy a menedékem
Hozzád száll sóhajom – magyar családokért,
Világszerte szétszórt fiataljainkért –
Anyai jóságod érintse lelküket,
Kulcsolják imára mind a két kezüket.
Kérjed Szent Fiadat: bocsássa meg nekik
Minden mulasztásuk, esendő vétkeik –
Keressék az utat – mely Őhozzá vezet,
Hálaadást zengve dicsérjék nevedet.
Egyesítsél minden szétszakadt családot,
Palántálj szívükbe szeretet virágot –
Virítsanak majdan – év minden szakában,
Oltárt ékesítve Atyánk otthonában.
Édesanyák lelke nagy csokorba fogva,
Szőnyegként terül el, lábad elé szórva –
Te vagy mindannyiunk igaz erőssége,
Minden édesanya örök példaképe.

Szűz szülője Istennek..
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban,
tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.
Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek.
Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas védelmezz.
Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj segíts szenvedni!
Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!
Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas!
Akarsz is segíteni, ó irgalmas!
Kell is segítened, ó hűséges!
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalmazója és menedéke,
Föld reménye s mennyek ékessége!
Ki kérte még segítségedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben:
Mária mindig segít, minden időben.
Biztosan állítom életben s halálban:
Mária mindig segít, minden balsorsban.
Azért hiszem s meghalok ezen hitemben,
hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben.
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

Január 1. Szűz Mária Isten anyja főünnep

Január 1. Mária Anyaságának napja

A Szűzanya Jézus Édesanyja, mindketten a Teremtő teremtményei.

Mária nem lehet egyben Istennek, magának a Teremtőnek az anyja is. Ez az egyház jelenlegi tanítása, ami a sok félreértés miatt sok vitát kavar arra hivatkozva, hogy Jézus maga is Isten.

Mária:

A Világ Győzelmes Királynője,

A Világ közeli, II. leendő Megváltója,

A Földet megszálló hüllők fölött győzelmet arató kiválasztott,

A magyarok vér szerinti Édesanyja, Adiabenei Kharax királyi hercegnő, pártus, magyar királyi családból, azaz az isteni vérvonalból származó,

A magyarok örökös Királynője, más országoknak patrónája,

A Szent Korona, és Magyarország felajánlásának elfogadója.

A Megváltó családfája

Szűz Mária égi Anyánk, ó hallgasd meg a mi imánk!

Hozzád szólunk, Benned bízunk.

Nyújtsd ki Mennyből szent kezedet, segítsd vinni keresztünket!

Ha véget ér ez az Élet, és ha jő a Végítélet,

akkor vegyél oltalmadba, vezesd a Magyart égi honba!

Nemzetünkért kérd Szent Fiadat, tudjuk jól, hogy Terád hallgat,

Hogy majd az Ő Szent Nevében, köszöntsünk fönt az Égben.

Ő hallgassa meg kérésünket, dícsérjük Szent Nevedet.

Fogadd el a mi imánk, Szűz Mária, Édesanyánk!

Ó Szűzanyánk, állj mellettünk, fogd a kezünk, óvd Nemzetünk!

Kétségbe veszni ne hagyj, szívünkbe békésséget adj!

december 8. Szeplőtelen Szűz Mária fogantatása

Október 1.: Boldogasszony palástjának ünnepe

Boldogasszonyunkat az elmúlt évezredekben számtalanszor fehér ruhában, kék köpönyeggel a hátán jelenítették meg. … A hófehér ruha, amit Boldogasszony visel, és a rajta lévő égszínkék köpeny maga a Csillagösvény, a Tejút, a Tündérek Útja.

A palást maga a női öl. Benne van a szépség, a jóság, a melegség, a boldogság, és hordozza a gyönyört is.

A földi ember gyakran él fényhiányban, fénytelenségben. Ám a Tündérek Csillagfényes útja, Égi Anyánk palástja egész évben fényben pompázik, kifogyhatatlan csillogó világosságát adja a legsötétebb időszakokban is.

Néha, mikor az Ég összeér a Földdel, a Csillagösvény lehajlik a Kárpát-medencébe, akkor csodák történnek a magyarság életében. Ilyenkor a magyar ember is közelebb kerül származási helyéhez.

A palást vagy köpeny az Istenanya védelme, a befogadás, a biztonság gyermeke számára. De fátyol is, a titkok homályba borítására, elfedésére, hiszen a teremtés örök, nagy titka nem juthat gyarló ember tudomására.

BOLDOGASSZONY PALÁSTJÁNAK ÜZENETE:

Amikor némán feltekintesz a csillagos égre, észrevétlenül érint meg múltad és jövőd. A Csillagösvényről jöttél, Csillagösvényre térsz vissza. E két időpont között a földi léted, a sorsod történik meg.

Nincs akadály az életedben, hiszen részese vagy a Boldogasszony égi palástjának, ahonnan megkaphatod a táplálást, a védelmet, a biztonságot és titkaid megőrzését.

Életedben a most meglévő akadály elhárításához kérd meg Boldogasszonyunk palástjáról azt, amire szükséged van!

Ám titkaid őrizd meg, és te magad is titok vagy! A Teremtés szépséges, tökéletes titka. Ne tárulkozz fel mindenkinek!

MENNYORSZÁGNAK KIRÁLYNÉJA !

Irgalmasság szent Anyja! – Élet, édesség, reménység! – Üdvözlégy szép szűz Mária.

Évának árva fiai, – Számkivetett maradéki, -Siralminak örökösi, – Sok nyavalyának hajléki.

E siralomnak völgyében, – Kik nyavalygunk nagy ínségben, – Hozzád sóhajtunk mennyégbe, – Hol vagy örök dicsőségben.

Azért szószólónk! szemedet – Fordítsd hozzánk s kegyelmedet! – És a te bűnös népedet – Oltalmazzad híveidet.

Ó édes Szűz! irgalmadat – Mutasd meg s kegyes voltodat, – Holtunk után szent Fiadat, – Mutasd meg boldogságodat!

Imádkozzál érettünk szent Anyánk, hogy méltók lehessünk Krisztusunk ígéreteire.

Fogolykiváltó Boldogasszony napja Szeptember 24.

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk!

Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti!

Hazánk és a Föld évezredek óta, hosszan tartó fogságban szenved.

Alázattal kérünk, légy oltalmazónk, megmentőnk, szabadítónk!

Kérünk, esdekeld ki az Atyánál az Emberiség, és szép Magyar Hazánk szabadságát, függetlenségét. A Hozzá tartozókon való könyörületet, minden veszedelem alóli felmentő segítséget. Küldjön értünk felmentő angyali sereget!

Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak, és Te meghallgattad, megsegítetted őket, Áldott Nagyasszonyunk.

Légy ma is nagy bajunkban közbenjárónk!

Isten adjon erőt ebben a harcban, hogy megszabaduljunk rabigánkból!

Irgalmadba ajánljuk családunk tagjait és jövőnk zálogát, a magyar fiatalokat, az ifjúságot.

Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk! Légy közbenjárónk Teremtőnknél, és Szent Fiadnál!

IMA


Oltalmazó Anyánk odafent az égen,
Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!
Esthajnalcsillagod szórja ránk fényedet,
Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!


Az Élet Fájából faragták ki trónod,
Szarvasként, hazánkat hétszeresen óvod.
Szívünkben hordozzuk dicső képedet,
Vezesd a Tudással, elárvult népedet!


Sólyom vagy Te a riadt istenek között,
Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.
Aranyló szárnyad beragyogja az eget.
Ne hagyd elveszni magyar népedet!


Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,
Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.
Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet!
Ne feledd el soha a Te hű népedet!


Ó.J.

BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Boldogasszony Anyánk, könnyes a szemed,
Mert szenvedni látod szeretett nemzeted.
Ne sírj Anyánk, ne hullasd a könnyed,
A Te népedre nem csak bajok jönnek!

Összefog a magyar a Te szent kedvedért,
Hogy ne hullasd a könnyed árva népedért.
Boldogasszony Anyánk örvendjen a szíved,
Szkíta-magyar véred, míg él, a Te híved!

Magyar testvéreim, emeljük fel hangunk,
Éledjen lelkünkben Isten-adta rangunk!
Ne engedjük, hogy mérgezzenek minket!
Boldogasszony Anyánk óvja lépteinket!

Ó.J.

IMA A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁHOZ
Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
Hozzád fohászkodunk imáinkban,
bízva abban, hogy meghallgatsz minket!
Segíts bennünket az élet rögös útján,
Benned bízva és Benned remélve,
Imádságos szeretettel járni!
Kérünk oltalmazz és vezess bennünket,
Oltalmazd családjainkat és gyermekeinket,
Hozz békét a világnak és hozz szeretetet.
Hozzád imádkozunk egészségünkért,
Hozzád imádkozunk betegeinkért,
Hozzád imádkozunk gyermeki hitünkkel!
Kérünk ne hagyj el bennünket, és népünket!
Kérünk vezess Szent Fiad útján,
Kérünk vezess bennünket a szeretet útján!
Benned bízunk és Benned remélünk,
Sohasem kifogyva reménykedő imáinkból,
Ajkunk Hozzád fohászkodik Égi Anyánk!

MEGZENDÜL AZ ANGYALOK HÁRFÁJA
és velük az egek nagy tábora:
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyország koronás királynéja.

Háromnap nyugodtál koporsóban,
aludtál, de nem voltál meghalva,
Üdvőzlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyország koronás királynéja.

Midőn felnyílott koporsód zárja,
Szűz tested ellepte az illat árja,
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyország koronás királynéja.

Lejött érted három angyali karok,
s rózsaszín felhő leple betakart.
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyország koronás királynéja.

Isten Fia felemelt a mennybe,
az Atya koronát tett fejedre.
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária
Mennyország koronás királynéja.

A hét malaszt tündöklő csillaga,
Szűz homlokon, mint gyémánt korona.
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyország koronás királynéja.

Mert az egek arany trónusán ülsz,
de hiszük, hogy rajtunk is könyörülsz.
Üdvözlégy, áldott légy Szűz Mária, Szűz Mária,
Mennyországnak koronás királynéja.

Boldog Születésnapot!

SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSNAPJA

KISBOLDOGASSZONY napja Szeptember 8-ia

„SZŰZ MÁRIA

– Adiabenei Mária, Pártus királyi hercegnő

Adiabene Nakeb Pártus herceg, és Grapte-Kharax (Szent Anna) Pártus hercegnő leánya

Pártusok = Magyarok, ezért Magyar királyi hercegnő

– A néphagyomány szerint már Mária születésénél megjelent Gábriel arkangyal:

„Arany bölcsőben tiszta hófehérben alszik Szűz Mária…”

Megj.: Arany bölcső

Királyi származásra utal. A szkíták, pártusok aranyban jártak, abban mindig bővelkedtek.

– Pártus – Magyar Édesanyaként szülte meg a Teremtő Fiát, Jézust.

Jézus anyai ágon Pártus – Magyar

A Világ Királyaként Magyar Király, akire a közeli II. Eljövetelkor a magyar Szent Korona vár.

A Szent Korona az Ő lelkének egy darabját hordozza, ezért Szent.

A Világ Királyaként, és a Szent Korona birtokosaként Magyarország Királya.

Az Atya Fiaként, és Magyar Királyként Ura az egész Világnak.

– XII. Piusz pápa elrendelte Május 1-ét a Szűzanya ünnepnapjának.

A Natália üzenetek szerint ezt a napot az Egyháznak hivatalosan Mária ünnep napjává kell nyilvánítani.

– Ő a Világ Győzelmes Királynője.

A XX. szd-ban Natália nővérnek mutatkozott be így.

Eredeti iratok kb. 80%-a Esztergomban van a magyar egyház vezetésénél.

Gyanítható, hogy a megjelent 3 Natália kötet kb. 20%-a nem az eredeti szöveg.

– A Világ Győzelmes Királynője himnusz

– Kizárólag Magyarország Királynője, a többi országnak patrónája.

Magyarország Regnum Marianum, azaz Mária országa.

Magyarország és a Szent Korona felajánlása által, Magyar Királynő. A felajánlást a Vatikán elfogadta.

Magyar Királynőként Ő az egész Világ Győzelmes Királynője.

– Jézus, Szűz Mária és a Szent Korona hatalma által, Magyarország államformája ma is királyság.

Az égi hatalmat nem írja át semmilyen földi kreált törvény.

A Szent Korona felső, Teremtőt ábrázoló képe szerint Magyarország a Teremtő földi királysága.

– Az ÚR JÉZUS szavai Natália nővérnek MAGYARORSZÁGRÓL, a Teremtő földi országáról (II.vh. előtt):

„Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal.

Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot.

MEG AKAROK ugyanis KÖNYÖRÜLNI RAJTA.

Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel Szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot.

Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani, és Szívemhez vonni.

HA a MAGYAR NÉP MEGSZŰNIK VÉTKEZNI, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, TISZTELETTEL EJTI KI SZEPLŐTELEN ANYÁM NEVÉT, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök, kegyelemmel gazdagon felruházom Őt.

Amint a megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem:

A bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az Én Győzelmem.

A MAGYAR NÉP ELNYERI TETSZÉSEMET ÉDESANYÁM IRÁNTI TISZTELETÉÉRT, és SZERETETÉÉRT.”

Natália nővér:

„AKKOR BEMUTATTA NEKEM JÉZUS MAGYARORSZÁG és az EGÉSZ VILÁG REMÉNYTELJES JÖVŐJÉT.”

JÉZUS:

„MAGYARORSZÁG ENGESZTELÉSÉÉRT KÉSZ VAGYOK AZ EGÉSZ VILÁGON KÖNYÖRÜLNI!”

– „Ahogyan Jézus I. Eljövetelekor is Szűz Mária volt az, aki nagy alázatosságával, tisztaságával és bölcsességével helyet készített az emberiség Megváltójának, úgy lesz a II. Eljövetelt illetően is.

A II. Eljövetelben, amikor a mennyei Atya a teremtett világot mintegy megdicsőíti, Krisztus diadalmaskodik.

De ezt a győzelmet szükségképpen megelőzi Mária diadala is. Az Ő diadala:

Az Ő győzelme az irgalom és a szeretet győzelme, a Nap sugaráé a jéggé fagyott szívek felett.”

– A sötétség fattyai a Szűzanya hatalmától félnek a legjobban, mert a II. Eljövetelt megelőzően Ő zárja rá a Szent Mihálynál őrzött börtön kulccsal az ajtót a sátánra (Földet megszálló földönkívüliek vezére.).

Ő mint II. Megváltó fog megjelenni a II. Eljövetelt megelőzően.

– Szűz Mária: „Imával a háborút is le tudjátok győzni!”

– Jézus kérése:

Hangoztassák a Magyarok:

„Győzni fogunk Magyarország, és a Világ Győzelmes Királynéja által!”

2019. szept. 7 és 2020. szept. 7.

K.B.

08.15. Nagyboldogasszony napja – ❤
Az élet teljességét ünnepeljük. ❤

Nagyboldogasszony napja a legfontosabb Mária ünnep, melyet a hagyományok szerint augusztus 15-én tartunk. A Nagyboldogasszony elnevezés is kizárólag a magyar nyelvben, a magyar szóhasználatban létezik. Ő mindennek a lelke és a kezdete. ❤ Nagyboldogasszony az Istenanya vagy az Anyaisten. Mivel a legerősebb női minőség, ezért szokták Földanyához is hasonlítani, és időnként Máriával összekeverni. 🌷❤🌞

Napjainkban (?) a Női „méltóság” viselésének ünnepe is 😮 😉

Jelentés: Napba öltözött Asszony, az élet teljessége, érettség
Szertartás: körmenet zászlókkal, gyógynövénygyűjtés, éneklés, ételáldozat bemutatása, lakoma (forrás: tengri.hu)
A népi kalendáriumban a „két asszony köze”, azaz az augusztus 15. és szeptember 8. (Kisasszony napja) közötti időszak varázserejűnek számít. Ekkor kellett szedni a gyógyfüveket, kiszellőztetni a téli holmikat, a ruhaféléket, hogy a moly beléjük ne essen. A termékenységvarázsláshoz kapcsolódott, hogy ilyenkor „ültették a tyúkokat”, hogy az összes tojásukat kiköltsék, gyűjtötték a mészben sokáig elálló „két asszony közi” tojást. (forrás: mult-kor.hu)
Ősi hitünk Boldogasszonya már nagyon régen is létezett a hitvilágunkban. Ő volt az élet adója és védője. A bőség, a termékenység, az aratás, az állatok és a növények, az emberek és az egészségük védelmezője.
(forrás: turul.info)
… /a teljesség igénye nélkül … /

Áldás! 🙏
Szeretettel ölellek benneteket! ❤

Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted.

Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilletted.

Hogy szerelmeddel fölbátorítál,

Kegyességeddel hűn ápolgattál,

Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

/2

Sok bajban és veszélyben segítettél s megvédtél,

Az Istentől énnekem sok-sok áldást megnyertél.

Ha fohászkodtam, hozzád szólottam,

Tőled mennyei jókhoz jutottam,

Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

/3

Azért, míg csak élhetek, tiszta szívből dicsérlek;

Dicsérjen is tégedet földön minden jó lélek.

Ó nagy Szeretet, érdemem felett

Rám terjesztetted kegyességedet;

Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.

/4

Mivel tehát magadat hív anyámnak mutattad,

Szegény bűnös fiadat jóságodra méltattad:

Ínség ha jő rám, ha üt végórám,

Te is, Szűzanyám, siess énhozzám.

Te szakaszd el éltemet, vidd Jézushoz lelkemet.

MÁRIA, MÁRIA KINYÍLT RÓZSA

Néked zeng angyalok koszoruja

Mennyei trónodról tekints le ránk

Áldásodat várjuk, Édesanyánk.

Örvendezz áldott Szűz, dicsőséges

Mindenek felett szép, ékességes

Boldognak mond téged, és magasztal

Minden nép a földön, s minden angyal.

FATIMAI HIMNUSZ..

1.)Szép Iria tündökölt, május volt éppen

S Te eljöttél Mária, mennyei fényben.

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

2. )A Föld színét öldöklõ háború dúlja,

Mondd jó Anyánk, lesz-e még békesség újra?

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

3.) S Te itt vagy hogy három kis gyermeket válassz

Kik gyötrõdõ lelkünknek hozzák a választ.

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

4.) A jó hír haldd így hangzik: ”lesz újra béke”

Ha szívetek szûntelen esdekel érte.

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

5.) Az olvasót minden nap hûséggel végezd

S az Jézussal eggyé fûz, oltalmaz téged.

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

6. )Te jó Anya-szívedet hoztad el nékünk

Hogy jóságod kelyhébõl Jézusnak éljünk.

Ave, ave, ave Maria , Ave, ave ave Maria.

7. )Ó Asszonyunk, Mária, drága jó Anyánk,

Jaj ne hagyj el, oltalmad terjeszd ki reánk.

Ave, ave, ave Maria Ave, ave ave Maria.

*MA VAN A SZŰZANYA SZÜLETÉSNAPJA!***

Az Én születésnapom, egy egészen különleges ünnepnap

2011. augusztus. 4. csütörtök; 20:30

Holnap, gyermekem, egy egészen különleges ünnep van számomra, szeretett Édesanyátok számára, mert ez az én születésnapom.

Szívem tele szomorúsággal a megbántások miatt, amelyeket szeretett Fiam szenved el az emberek bűneiért. Mosolygok, amint látom, hogy hűséges gyermekeim mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy lelkeket mentsenek, de könnyeim még mindig folynak, mert a világotokban levő szenvedést már nem bírom tovább nézni.

Gyermekem, ne fordíts hátat még egyetlen pillanatra sem, amikor Fiamtól, Jézus Krisztustól és a Legmagasságosabb Istentől való üzeneteket terjeszted, mert az idő egyre fogy. Szentelj erre a munkára annyi időt, amennyit csak tudsz. Folytasd tovább, gyermekem. Minden időben szent palástommal takarlak be téged.

Szerető Édesanyátok

A Mennyország Királynéja

Ó, életünk reménye

Ó, életünk reménye,
Istennek szent Anyja!
Dicsőségedből nézz le,
S légy néped oltalma;
Kik főkép bűnbe estünk,
Zokogva, sírva esdünk:
Mária, Mária, Mária, segíts!

Te látod, mennyi bajjal
Kell mindig küzdenünk;
Hogy kisértettel s jajjal
Van telve életünk,
Magunkba’ bízni félünk,
Azért esengve kérünk:
Mária, Mária, Mária, segíts!

Szent pártfogásod adjon
Erős akaratot,
Mely ahhoz hű maradjon,
Mit sokszor fogadott;
Hogy így Istennek élve,
Célját lelkünk elérje:
Mária, Mária, Mária, segíts!

Fiadnak szent kereszte
Adjon vigasztalást,
Hogy amit ránk ereszte,
Eltűrjük a csapást;
Lelkünknek újulása
Legyen vére hullása:
Mária, Mária, Mária, segíts!

Tebenned van reményünk,
Mert kegyes Anya vagy;
Akármi sorsban éljünk,
Ó, kérünk, el ne hagyj;
Főkép ha jő az óra,
Mely elhí számadóra:
Mária, Mária, Mária, segíts!

Ima a Segítő Szűzanyához..

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,
Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,
Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben, s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek.

ISTENNEK SZENT SZÜLŐJE

Üdvözítőnk szent Anyja! – Mennyeknek megnyílt Kapuja! – Tengeren járók Csillaga ! – Boldogságos szűz Mária!

Légy segítsége népednek, – az elesett bűnösöknek, – ki szülője Istenednek, – Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre – szála rád az Úr Szentlelke, – s ekkor lett az örök Ige – szűz méhednek szűz Gyümölcse.

Adjunk hálát az Istennek – Atya, Fiú, Szentléleknek, – egyenlő három személynek, egylényegű Istenségnek.

Istennek szent Anyja – légy bűnösöknek gyámola, – betegeknek vigasza, – üdvösségünk kapuja.

Istennek szent Szülője, szeplőtelen Szűzanya, imádkozzál érettünk.

ASSZONYUNK SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA !
Úrnőnknek, Boldogasszonynak és Anyánknak vallunk, legnagyobb dicsőségünk és vigaszunk, hogy szolgáid, tisztelőid és gyermekeid lehettünk :
Oltalmad alá folyamodunk, Istennek szent Anyja, ne vesd meg szükségünk idején, hanem oltalmazz minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk,
mi közbenjárónk, mi szószólónk.
Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánj minket Szent Fiadnak, Mutass meg minket Szent Fiadnak !

Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűzanya, Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és pártfogásért Hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek Szüze, Istennek Anyja, Mária. Hozzád fordulok és színed előtt sóhajtva állok én szegény bűnös. Ne vesd meg könyörgésemet, ó Anyja az örök Igének, hanem hallgass rám kegyelmesen és hallgass meg engem.

IMA A SZŰZANYÁHOZ

Ha nagyon fáj az élet terhe,

Ha sok csapás hull reám,

Elmegyek mindig a templomba

S Hozzád fordulok Szűzanyám.

Elsuttogom, feléd tárom,

Szívem legbensőbb rejtekét,

Ó szenvedések királynéja,

Rád gondolok, Hozzád megyek én.

Szűzanyám tudod, hogy gyermeked vagyok,

Ó, jöjj gyógyíts, nagyon beteg vagyok.

Anyám, gyermeked sír, sokat szenved,

Ugye megszán Szeplőtelen Szíved.

Anyám tudod harcosod vagyok,

Ha kell, érted még ma is meghalok.

Milyen jó lesz Téged a mennyben látni,

Veled az édes Istent imádni.

Anyám csodállak, Anyám szeretlek,

És Te hívogatsz, hogy el ne essek.

Most göröngyös az út és sok a veszély,

Ó, bátoríts, s mondd gyermekem ne félj.

Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek,

S kiket szeretek, azok sebeznek.

Töröld le könnyem s fájó szívem,

És mondd légy jó gyermekem.

Szűzanyám ne hagyj el, segíts továbbra is.

Szűzanyám Tiéd legyen mindenem,

Múltam, jövőm s jelenem.

És ha buzgón imádkozom,

Könnyem lassan megered,

Érzem Anyám, hogy leszálltál hozzám,

S megvigasztaltad lelkemet.

Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon Hozzá.

Add, hogy akik az Isten Anyja által megkaptuk Krisztust, erős hittel

és áldozatos szeretettel tanúsítsuk, hogy gyermekei vagyunk.

Add, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűz anyai pártfogását.

Add, Urunk, hogy lelki válságban küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására megtalálják a Hozzád vezető utat.

Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek.

Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, mindhalálig élvezzük Szűz Anyjának hathatós segítségét.

Krisztus, a mi Urunk által. Áldás.

IMA

Oltalmazó Anyánk odafent az égen,

Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!

Esthajnalcsillagod szórja ránk fényedet,

Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!

Az Élet Fájából faragták ki trónod,

Szarvasként, hazánkat hétszeresen óvod.

Szívünkben hordozzuk dicső képedet,

Vezesd a Tudással, elárvult népedet!

Sólyom vagy Te a riadt istenek között,

Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.

Aranyló szárnyad beragyogja az eget.

Ne hagyd elveszni magyar népedet!

Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,

Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.

Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet!

Ne feledd el soha a Te hű népedet!

Ó.J..

Szűz Mária, a keresztények segítsége

KULTÚRA – 2022. május 24., kedd | 6:00

Május 24. Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapja.

Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.

A török hódítással fenyegetett Európában hadvezérek és uralkodók fohászkodtak a Szűzanyához oltalomért egy-egy ütközet előtt. A magyar történelemnek egy ilyen pillanatát örökíti meg a pécsi székesegyház Mária-kápolnájában látható festményén Székely Bertalan. Az oltár előtt Carvajal pápai követ és Hunyadi János térdel. A kép előterébe festett oszlopok felett kiterjesztett szárnyú angyal, az ívek szögletének medalionjában pedig Mária-betűábra látható koronával. A latin nyelvű felirat így írja le a jelenetet: Nándorfehérvárnál a győzelem előtt a mennyei Patróna segítségét kérik.

Szent V. Piusz pápa is mindent megtett az egész keresztény világot végveszélybe sodró török birodalom ellen. Mohács után, 1526-ban minden elveszni látszott; 1541-ben elesett Buda. A pápa 1568-ban adott Miksa magyar királynak harmincezer aranyat a végvárak védelmére, de a török előrenyomulás feltartóztathatatlannak látszott. Ekkor a Szentatya szövetséget hozott létre az oszmán tengeri haderő ellen Velencével és Spanyolországgal; ám az imádságban bízott a legjobban.

A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, melyet környezetével maga is kitartóan imádkozott. Az egyesült keresztény sereg és a túlerőben levő török hajóhad Lepanto melletti összecsapására 1571. október 7-én került sor. A rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győzelemről. Elrendelte, hogy október 7-e Mária, a Rózsafüzér Királynője ünnepe legyen, és a keresztények segítsége megszólítást is a hívek imáiba ajánlotta. 1571 óta e megszólítás a loretói litánia fohászai között szerepel.

Mária, keresztények segítsége templom
(Basilica Santa Maria Ausiliatrice), Róma

Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepét VII. Piusz rendelte el szabadulása emlékére: amikor Napóleon elűzte a pápát Szent Péter székéből, és fogságban tartotta Franciaországban, a pápai államot pedig birodalmához csatolta, az egész Egyház buzgón imádkozott, a Boldogságos Szűz oltalmát kérve.

VII. Piusz a loretói litánia fohászai között szereplő megnevezéssel fordult védelemért Máriához, a keresztények segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenvedett, a pápa 1812-ben kiszabadult. 1814. május 24-én magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennhatósága alá.

VII. Piusz a Szűzanya iránti hálából, Mária tiszteletére rendelte el az ünnepet május 24-ére – Szűz Mária, a keresztények segítsége elnevezéssel.

E napon ünnepli az Egyház a népét megmentő Eszter királynőt, Mária előképét is.

Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar katolikus lexikon; Katolikus.hu; Pécsi Egyházmegye

Fotó: Diocesi di Torino; Agenzia Info Salesiana; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Mit adjak én neked Szűz Mária

Mint legjobb anyámnak ajándékba

Szívemet, lelkemet néked adom

Sorsomat egészen reád bízom.

Szívem, mint kisvirág áldja neved

Lelkem is dicséri szépségedet

Hadd legyen a tiéd néked adom

Mindkettőt egészen reád bízom.

Ha enyém lehetne a nagy világ,Illatát rám szórná minden virág

Szívemet akkor is néked adnám Lelkemet örökre reád bíznám.

Ha élet terhétől leroskadok Tebenned remélve felsóhajtók

Szívemet, lelkemet vedd kezedbe Zárj engem anyai szerelmedbe.

Imádkozzunk Szűz Máriához a mielőbbi Békéért az Ukrajna-Oroszország közötti háborúban, az emberek biztonságáért, gyógyulásáért, hogy mielőbb visszatérhessenek otthonaikba, és újjá építhessék országukat.

A hármas Mária ima fűzért évszázadok óta imádkozzák a hívők baj esetén, a legnagyobb kegyelemért, irgalomért, vagy baj közeledtével, mivel hitünk szerint Mária a Mi Édesanyánk soha nem hagyja bajban a gyermekeit. Reggel délben este harangszókor imádkozzuk. A reggel és este 6 óra a harangszó, a déli az déli harangszó. Egymás után mind a három imádságot. Az ima fűzér alatt Mária karjaiba veszi övéit. A naponta mondott ima fűzér állandó kapcsolatot biztosít Égi Édesanyánkkal, aki gondot visel ránk.Hármas Ima fűzér

Az Úrangyala

Az Úr angyala köszöntéa Boldogságos Szűz Máriát.És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvözlégy Mária,Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya,legyen nekema te igéd szerint.

Üdvözlégy Mária Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.Ámen.

És az Ige testté lőnés miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária,Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.Ámen.

Imádkozzál érettünk IstennekSzent Anyja.Hogy méltók lehessünkKrisztus ígéreteire.

Könyörögjük.Kérünk, téged,Úristen, öntsd lelkünkbe szentkegyelmedet,hogy akik az angyali üzenet általszent Fiadnak, Jézus Krisztusnakmegtestesülésétmegismertük,az Ő kínszenvedéseés keresztje általa föltámadás dicsőségébe vitessünk.Ugyanazon a mi Urunk,Jézus Krisztus által. Amen.

Dicsőség az Atyának,a Fiúnakés a Szentléleknek.Miképpen kezdetben,most ésmindörökké. Amen.

Lorettói litánia

Mennyei Atyaisten!Megváltó Fiúisten!Szentlélek Úristen!Szentháromság egy Isten! Irgalmazz minekünk!Szentséges Szűz Mária,Istennek szent Anyja,Szüzek szent Szüze,Krisztusnak szent Anyja, könyörögj érettünk!Isteni malasztnak Anyja,Tisztaságos Anya,Szeplőtelen Szűzanya,Makula nélkül való Anya, könyörögj érettünk!Szűz virág szent Anya,Szeretetreméltó Anya,Csodálatos Anya,Teremtőnk szent Anyja, könyörögj érettünk!Üdvözítőnknek Anyja,Nagyokosságú Szűz,Dicsérendő szent Szűz,Nagyhatalmú szent Szűz, könyörögj érettünk!Kegyes és irgalmas Szűz,Hívséggel teljes Szűz,Igazságnak Tükre,Bölcsességnek széke, könyörögj érettünk!Örömünknek oka,Lelki tiszta edény,Tiszteletes edény,Ájtatosságnak jeles edénye, könyörögj érettünk!Titkos értelmű rózsa,Dávid királynak tornya,Elefántcsontból való torony,Mária aranyház, könyörögj érettünk!Frigynek szent szekrénye,Mennyországnak ajtaja,Hajnali szép csillag,Betegek gyógyítója, könyörögj érettünk!Bűnösök oltalma,Szomorúak vigasztalója,Keresztények segítsége,Magyarország oltalmazója, könyörögj érettünk!Angyalok királynéja,Pátriárkák királynéja,Próféták királynéja,Apostolok királynéja, könyörögj érettünk!Mártírok királynéja,Hitvallók királynéja,Szüzek királynéja,Minden szentek királynéja, könyörögj érettünk!Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,Szentolvasó királynéja,Béke királynéja,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Istennek Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz minekünk!

Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

A SALVE REGINA

Üdvöz légy, Urunk, irgalmasságnak asszonya!Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe.Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén.Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy te számkivetés múltán lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

SZŰZANYÁM !

Anyám, Te, aki fent vagy az Égben,Vigyázz reánk a sok nehézségben.

Te megtehetsz mindent, mit Tőled kérünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Te vagy az asszony, kit Isten választott,Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.

Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Vigyázz azokra, kik betegek, félők,Mert ők is csak Téged szeretők.

Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.

Legyek az életben szegény, vagy gazdag,De ígérem, Téged soha el nem hagylak.

Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,Mindig velem voltál, segítettél nékem.

Téged dicsőít a Föld és az Ég,Téged tisztel minden nemzedék.

Mert Te vagy az Asszony, hazánk reményeEzért kér szívből a Világ népe.

Soha ne hagyj el minket, légy velünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!

B E T E G E K A N Y J A

Betegek Anyja, Szűz Mária, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!

Minden beteg mellett! ű

Azoké mellett,

akik ebben az órában vesztik el öntudatukat, és meghalnak,

akik haláltusájukat vívják,

akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,

akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak,

akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük,

akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük,

akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,

akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön,

akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik,

akiket betegség közben még családjuk gondjai is nyomasztanak,

akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről,

akik nem hisznek a túlvilágban,

akik Isten ellen zúgolódnak,

akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett

😇🙏🥀 Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, és Jézus templomban történő bemutatásának a napja.

Az ünnepet 1092-ben Szent László király tette kötelezővé a szabolcsi zsinaton.Mária és József negyven nappal Jézus születése után bemutatták a kis Jézust a jeruzsálemi templomban, és nem zsinagógában! A jelen lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló Világ Világosságának nevezte. Innen ered a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. – a viasz Jézus teste- a kanóc, a lámpabél lángja Jézus lelke- a láng fényessége Jézus VilágosságaA gyertya leégő szimbóluma olyan, mint Jézus önmagát „felemésztő” szolgálata.A későbbi időkben a gyertyát az újszülöttek mellett tartották a rontó szellemek távoltartására a keresztelés napjáig, illetve, hogy a csecsemőt ki ne cseréljék. Amikor a fiatal anyák először mentek templomba, akkor szentelt gyertyát vittek a kezükben.A szentelt gyertyáról gyújtották meg a tüzet, ezt tették a beteg ágya mellé. Szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy a távozni készülő léleknek Jézus mutassa meg az utat.A falusi népek a régiségben fáklyás, gyertyás körmenetben határt kerültek ezen a napon.

Oh Mária ékes rózsa, angyaloknak királynéja, téged jöttünk köszönteni, méltóztassál meghallgatni.Reménységünk te benned nagy, mert Jézus édes anyja vagy, ezért bízvást hozzád jöttünk, esedezz Jézusnál értünk.O h hallgasd meg kérésünket, buzgó esedezésünket Szent áldásidat add reánk, Szűz Mária édesanyánk!Szeplőtelen drága szent szűz, ki mennyben Jézus mellett ülsz, vonj minket is hozzád mennybe,A szenteknek seregébe. zsámolyodhoz borulhassunk, Veled Jézust imádhassuk, Kedves anyánk arra kérünk, Mindezeket nyerd meg nékünk!

Anyám, te, aki fent vagy az égben,

Vigyázz reánk a sok nehézségben.

Te megtehetsz mindent, mit tőled kérünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!T

e vagy az asszony, kit Isten választott,

Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.

Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Vigyázz azokra, kik betegek, félők,

Mert ők is csak Téged szeretők.

Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,

Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.

Legyek az életben szegény, vagy gazdag,

De ígérem, Téged soha el nem hagylak.

Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,

Mindig velem voltál, segítettél nékem.

Téged dicsőít a Föld és az Ég,T

éged tisztel minden nemzedék.

Mert Te vagy az Asszony, hazánk reménye

Ezért kér szívből a világ népe,

Soha ne hagyj el minket, légy velünk,

Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Ó, MÁRIA, LILIOMSZÁL

1,Ó,Mária liliomszál, dicsénekünk tehozzád száll. Téged köszönt ajkunk, szívünk, te elődted ím, így zengünk: Üdvözlégy Mária, Üdvözlégy Mária!

2. Hajnalban, ha szól a harang, s fülünkbe csöng az édes hang,Megköszöntünk az angyallal magasztalván e szavakkal:.Üdvözlégy Mária. Üdvözlégy Mária!

3. Életünknek minden perce teneked legyen szentelve,Csak úgy leszünk itt boldogok, ha a szívünk érted dobog..Üdvözlégy Mária ,Üdvözlégy Mária!

Ó MÁRIA KINYÍLT VIRÁG KIT ÁLDÁSUL NYERT A VILÁG

Ó Mária Kinyílt virág Kit áldásul nyert a világ,

Mennyországnak ajtaja Boldogságos szűz Anya!

Százezerszer üdvözlégy, Százezerszer áldott légy,S minket Kegyelmedbe végy!

Bűnösöknek pártfogója, Híveid vigasztalója,Megtérők segítsége, Légy szívünk reménysége!

Százezerszer üdvözlégy, Százezerszer áldott légy,S minket Kegyelmedbe végy!

Egek drága ékessége, Angyalok gyönyörűsége,

Lelkünk áldva magasztal, Mert teljes vagy malaszttal.

Százezerszer üdvözlégy, Százezerszer áldott légy,S minket Kegyelmedbe végy!

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁNAK HAJNALÁN

-Ima a magyarért, ima Magyarországért

-Drága Istenanya, Magyarok Nagyasszonya!Alázatosan kérlek, hogy légy jóságos hozzánk, hogy minden erőnkkel követhessük Szent Fiad elrendelését, s mutass nekünk utat, hogy legyőzhessük a bennünket körbe vevő veszélyt! Térdemet meghajtva könyörgöm, hogy légy segítségünkre, hogy ne dúljon közöttünk széthúzás, viszály és pártoskodás a bajunkban, hanem jöjjön el végre a magyar összetartás! S mikor a gonosz a kertünk alatt jár, akkor is azért esdeklem, hogy hazánk ellenségeit békítsed, nemzetünk barátait segítsed meg!

Boldogságos Szűz Mária!Te tudod mindenekfelett, hogy a nagyvilágon nincs nemzet, amely olyannyira szeretné a honát és tisztelné Égi Édesanyját, s annak Fiát, mint a magyar. Nem ismerek senki idegen nemzetet, amely képes volt kibírni annyi szenvedést, mint a mi fajtánk. Amelyet ártó szándék által megcsonkítottak, megtiportak és porba sújtottak. Hidd meg nekünk, hogy megérdemli ez a nemzet, hogy feltámadhasson! Feltámadhassunk, mint Krisztus fiad a kereszthalál után.

Népek Krisztusa:Magyarország.

Szent Nagyasszony, áldd meg a hazát!

Tárkányi Béla:

MÁRIA SEGÍTS!

Oh életünk reménye,

Istennek Anyja!

Dicsőségedből nézz le,

S légy néped oltalma;

Kik főképp bűnbe estünk;

Zokogva, sírva esdünk:

Mária! Mária! Mária segíts!

Te látod mennyi bajjal

Kell mindig küzdenünk,

Hogy kísértettel s jajjal

Van telve életünk;

Magunkba bízni félünk,

Azért esengve kérünk:

Mária! Mária! Mária segíts!

Szent pártfogásod adjon

Erős akaratot,

Mely ahhoz hű maradjon,

Mit sokszor fogadott;

Hogy így Istennek élve,

Célját lelkünk elérje.

Mária! Mária! Mária segíts!

Fiadnak szent keresztje

Adjon vigasztalást,

Hogy amit ránk ereszt,

Eltűrjük a csapást;

Lelkünknek újulása

Legyen vére hullása.

Mária! Mária! Mária segíts!

Tebenned van reményünk,

Mert kegyes Anya vagy,

Akármi sorban élünk,

Oh kérünk, el ne hagyj;

Főképp ha jő az óra,

Mely elhi számadóra;

Mária! Mária! Mária segíts!

Szuhanics Albert – Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, tekints le az égből,

Őrizőn figyelj ránk, a mennyei székből!

Miként egy jó anya, úgy nézzél e népre,

Add, hogy fogyásunknak, végre legyen vége!.

Szent István királyunk, egykor szent kezedbe,Ajánlá országunk, esküdvén nevedre.

Óvó tekinteted járjon minket körül,Mi boldogok leszünk, az Isten könyörül!

.A Kárpátok ölén imád minden magyar,

Új zsoltárok zengnek hegyen, völgyön hamar!

Szent fiad örvendez, mi rossz, fordul jóra,

Ím visszatér Urunk, közeleg az óra!

.Légy hát engedelmes, legyél töredelmes,

Legyél szerelmetes, szeretettel teljes!

Lelkedet mossad hát, patyolat tisztára,

Úgy várjál Uradra, Istened szavára!.

Üdvözlégy Mária, Istennek szent anyja,

Királynőnk, magyarok Nagy-Boldogasszonya!

Apostol-királyink, országunk szentjei,Előtted szolgálnak, míg létük mennyei..

Érdemük láthatják, angyalok az égben,

Koronánk üzenet, úgy ahogyan régen.

Szent és sérthetetlen ez az ország, s népe,Legyen itt boldogság, bőség, örök béke!

DRÁGA SZENT SZŰZ OLTALMAZD CSALÁDOMAT

Drága szent Szűz esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem,

Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.Áldd meg minden imám, munkám, szenvedésem, harcomat,El ne fordítsd soha tőlem édességes arcodat.

Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét,Védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.

Áldj meg minden kis családot,hitvest, szülőt, gyermeket,Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.

BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Boldogasszony Anyánk, könnyes a szemed,Mert szenvedni látod szeretett nemzeted.Ne sírj Anyánk, ne hullasd a könnyed,A Te népedre nem csak bajok jönnek!Összefog a magyar a Te szent kedvedért,Hogy ne hullasd a könnyed árva népedért.Boldogasszony Anyánk örvendjen a szíved,Szkíta-magyar néped, míg él, a Te híved!Magyar testvéreim, emeljük fel hangunk,Éledjen lelkünkben Isten-adta rangunk!Ne engedjük, hogy mérgezzenek minket!Boldogasszony Anyánk figyeli lelkünket!Ó.J. 2021. november 19.

SZŰZANYÁM

Anyám, te, aki fent vagy az égben,Vigyázz reánk a sok nehézségben.Te megtehetsz mindent, mit tőled kérünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!Te vagy az asszony, kit Isten választott,Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!Vigyázz azokra, kik betegek, félők,Mert ők is csak Téged szeretők.Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.Legyek az életben szegény, vagy gazdag,De ígérem, Téged soha el nem hagylak.Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,Mindig velem voltál, segítettél nékem.Téged dicsőít a Föld és az Ég,Téged tisztel minden nemzedék.Mert Te vagy az Asszony, hazánk reményeEzért kér szívből a világ népe,Soha ne hagyj el minket, légy velünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Fohász a Szűzanyához a magyar családokért ….

Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Szólítsd meg azokat az anyákat, akikben megfogant az új élet, hogy példádat követve hordják ki és hozzák világra a Teremtő ajándékát. Kérünk, tudatosítsd a magyar anyákban, hogy a legdrágább kincs a gyermek, s érezzék meg, hogy méhükben van nemzetünk jövője. Oltalmazd, és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből a szülőföldjükhöz, és anyanyelvükhöz hűséges igaz embereket neveljenek. Mérhetetlen szereteteddel járulj hozzá népünk gyarapodásához, terjeszd ki anyai oltalmadat a Kárpát-haza ifjúságára, hogy utódaink váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk.

Kérünk Téged, hogy mennyei hatalmad által oszlasd el a népek közötti viszályokat, és légy a Béke Királynője!

Magyarok Nagyasszonya, nemzetünk Királynője!Alázattal kérünk, vigyázz a Kárpát-hazára,hegyekre, folyókra, fákra, és angyali szép Koronánkra!Küld el nekünk angyali sereged Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar hazánkat!Téged kérünk, mint Megváltónk Anyját: Ne hagyd elveszni Szent István országát!

IMA

Oltalmazó Anyánk, odafent az égen,Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!Esthajnalcsillagod szórja ránk fényedet,Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!Az Élet Fájából faragták ki trónod,Szarvasként, hazánkat hétszeresen óvod.Szívünkben hordozzuk dicső képedet,Vezesd a Tudással, elárvult népedet!Sólyom vagy Te a riadt istenek között,Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.Aranyló szárnyad beragyogja az eget.Ne hagyd elveszni magyar népedet!Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet!Ne feledd el soha a Te hű népedet!Ó.J. 2020. november 15.

Áldás

István királyunk a Nap- borút meglátván,felhők csipke-szélén és szeme látomásán.Kérte a teremtőt, hogy a szívébe nézzen…S amit ott lát, áldassa jövendölésben.Szent Korona képében a viruló országot,Szűz Máriának ajánlva Magyarországot,hogy gondozza, mintha gyermeke volna.Mintha minden tava a lelkében zubogna.Legyen rá figyelme, jósága e nemzetre.Apostoli szent áldás szálljon a keresztre.Büszkeség fényében dicsőség ragyogjon,és a magyar népnek békés otthont adjon !2019.08.18. Florans Matias

Augusztus 15 Nagyboldogasszony Napja alkalmából

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Június

Ha nagyon fáj az élet terhe,Ha sok csapás hull reám,Elmegyek mindig a templombaS Hozzád fordulok Szűzanyám.Elsuttogom, feléd tárom,Szívem legbensőbb rejtekét,Ó szenvedések királynéja,Rád gondolok, Hozzád megyek én.Szűzanyám tudod, hogy gyermeked vagyok,Ó, jöjj gyógyíts, nagyon beteg vagyok.Anyám, gyermeked sír, sokat szenved,Ugye megszán Szeplőtelen Szíved.Anyám tudod harcosod vagyok,Ha kell, érted még ma is meghalok.Milyen jó lesz Téged a mennyben látni,Veled az édes Istent imádni.Anyám csodállak, Anyám szeretlek,És Te hívogatsz, hogy el ne essek.Most göröngyös az út és sok a veszély,Ó, bátoríts, s mondd gyermekem ne félj.Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek,S kiket szeretek, azok sebeznek.Töröld le könnyem s fájó szívem,És mondd légy jó gyermekem.Szűzanyám ne hagyj el, segíts továbbra is.Szűzanyám Tiéd legyen mindenem,Múltam, jövőm s jelenem.És ha buzgón imádkozom,Könnyem lassan megered,Érzem Anyám, hogy leszálltál hozzám,S megvigasztaltad lelkemet.

Ó, Mária, kinyílt virág, Kit áldásul nyert a világ,Mennyországnak ajtaja, boldogságos szűzanya,Százezerszer üdvözlégy,Százezerszer áldott légy,Minket kegyelmedbe végy!Bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója,Megtérők segítsége, Légy szívünk reménységeCsodálkozott ég s föld rajtad, Midőn szülted Megváltónkat,Hogy Isten Anyja lettél, akitől teremtettél.Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,Lelkünk áldva magasztal, mert teljes vagy malaszttal.Téged hódolva tisztelnek, égben, s földön minden szentek,Bár oly tiszták lehetnénk, hogy méltán dicsérhetnénk.Dicsérünk a szent atyákkal, akik lelkes buzgósággal,Hirdetői valának, Jézus tanításának.Mennyországnak királynéja, Szűz Mária, Krisztus anyja,Atyaisten leánya, a magyarok szószólója.Általad megtért lélek Mennyekben koronát leltek.Légy nekünk is oltalmunk, Hogy egekbe juthassunk.

Drága Szent Szűz, oltalmazd a családomat!Esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem.Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket. Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj. Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy.Oh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget, Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💞💞

Felajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Ó, Mária legtisztább Szíve,jósággal teljes,mutasd meg nekünk szeretetedet.Minden emberre szálljonSzíved szeretetlángja,ó Mária.Végtelenül szeretünk Téged!Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet,hogy igazán vágyódjunk utánad.Add, hogy a Te tiszta édesanyai Szívedlelkünk minden fájdalmátólmeggyógyítson bennünket.Ó Mária jóságos és alázatos Szívekönyörögj érettünk,ha vétkeztünk.Hiszen Te tudod, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk.Ó add,hogy anyai Szíved jóságátmegláthassuk,hogy Szent Szíved szeretetlángja általmegtérjünk.

Ó, Mária, kinyílt virág, Kit áldásul nyert a világ,Mennyországnak ajtaja, boldogságos szűzanya,Százezerszer üdvözlégy,Százezerszer áldott légy,Minket kegyelmedbe végy!Bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója,Megtérők segítsége, Légy szívünk reménységeCsodálkozott ég s föld rajtad, Midőn szülted Megváltónkat,Hogy Isten Anyja lettél, akitől teremtettél.Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,Lelkünk áldva magasztal, mert teljes vagy malaszttal.Téged hódolva tisztelnek, égben, s földön minden szentek,Bár oly tiszták lehetnénk, hogy méltán dicsérhetnénk.Dicsérünk a szent atyákkal, akik lelkes buzgósággal,Hirdetői valának, Jézus tanításának.Mennyországnak királynéja, Szűz Mária, Krisztus anyja,Atyaisten leánya, a magyarok szószólója.Általad megtért lélek Mennyekben koronát leltek.Légy nekünk is oltalmunk, Hogy egekbe juthassunk.

Drága Szent Szűz, oltalmazd a családomat!Esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem.Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket. Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj. Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy.Oh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget, Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved.

MÁJUS

SZÜLŐK KÖNYÖRGÉSE A SZŰZANYÁHOZ GYERMEKEIÉRT-Gyermeknap alkalmából

Boldogasszony Édesanyánk, Tehozzád eljöttünk,Szűz Mária, sírva kérünk, hallgasd meg kérésünk.Hitetlen lett a világ népe, hallgatunk a bűnre,könyörögj a bűnösökért egek ékessége.Nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza,gyermekeink oly keveset járnak a templomába.A gyerekek nem értik meg a szülők imáját,kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.Gyermekeink nagyon eltévedtek, nem is hiszik,nem szeretik mostan a jó Istent.Nem akarnak imádkozni, se templomba járni.Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.Nem szeretik, nem tisztelik szívből a szülőket,szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek.Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek:Mentsd meg gyermekeink lelkét, Boldogasszony édes!Megtört szülők zokogva jönnek hozzád, Mária, oltárodnál könnyeik hullanak az eltévedt gyermekekért, most így imádkoznak: Szűzanyánk a jó útra vezesd őket vissza.Most már tudjuk, Édesanyánk, miért sírsz, könnyezel,jó Szűzanyánk, ne könnyezzél, nincs elveszve minden. Gyermekeink megjavulnak, fognak imádkozni,vasárnap is újra fognak a templomba járni.Ha Te közben imádkozol Szent Fiadnál értük,biztosan meghallgatja kérésedet!

Május hónap szép virága dicsérjétek Máriát! Zengjen ajkam ,mondjon nyelvem Máriának hő imát! Ajkam szava, lelkem dala s szívem jámbor érzése, Téged dicsér Szűz Mária mennyország ékessége!!Lenge szellő röpke szárnya,vigye hozzád hő imám, vedd kedvesen gyermekedtől ó én édes Szűzanyám! Kérd szent Fiad, hogy szeretetem Tehozzád örök legyen.Öröm ha ér, bánat ha sújt uralkodjál lelkemen!! Amen

Májusi Lorettói Litánia

Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya – Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja – Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz – Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka – Könyörögj érettünk!
Lelki edény – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony – Könyörögj érettünk!
Mária aranyház – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője – Könyörögj érettünk!
Próféták királynője – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője – Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője – Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő – Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője – Könyörögj érettünk!
Családok királynője – Könyörögj érettünk!
Béke királynője – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

https://www.facebook.com/1218518853/videos/10222403367132520/

Május 13. Fatimai Engesztelő Imaest

1. Hódolattal szól az ének, neked édes Szűzanyánk,Magasztalva áldunk téged, kegyes égi patrónánk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

2. Fatimából jöttél hozzánk, Fölemelted trónusodMíg csak élünk, meg nem szűnünk dicsérni jóvoltodat.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

a3. Ó Szűzanyánk kérve kérünk, Tárd ki nékünk SzívedetTrónusodról, nézd kegyesen, Benned bízó népedetTéged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

4. Szeplőtelen Szíved nékünk, Menedékünk, támaszunkTiéd legyen egész éltünk, Örömünk és bánatunk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén. Átragyogsz minden bú és baj fellegén.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, ha tűrve és Istenben bízva szenvednénk.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária És ha elközelgett éltünk alkonya, Te vagy vigasz-teljes esti csillaga.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Angyaloknak Királynéja

Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Apostolok királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Vértanúknak királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Hitvallóknak királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk!Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

A szüzeknek királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Mindenszentek királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Békességnek királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária Könyörögj értünk!

Szűzanyánk, add nekünk az összetartó szeretet erejét, hatalmát és tüzét. Áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen

Örök Mennyei Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus öt szent sebét, azokból kifolyó drága Szent Vérét és azok érdemét engesztelésül az egész világ bűneiért.Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz! Zárd a te tiszta és irgalmas anyai Szívedbe az egész emberiséget, de különösen azokat a lelkeket, akik Istentől és az Egyházból elszakadtak és súlyos bűneikben megátalkodtak. Szerezd meg nekik a bűnbánat kegyelmét s jó mennyei Atyám irgalmát. Amen

Százezerszer üdvözlégy Szűz Mária!Mennyországnak gyöngye és koronája.Ártatlanságnak szép lilioma,százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Fönn az égben angyalok énekelnek,a szent Szűznek dicséretet zengenek.Mi is szívünkből énekeljük ma.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Siess bűnös a szent Szüzet tisztelni,olvasóból szép koszorút köss neki.Leveleire föl legyen írva.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Jertek árvák, nyomorultak, betegek!Itt a szent Szűz meggyógyítja szívetek.Csak hőn kérjétek, szívetek mondja.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Messze földről kegyhelyedre eljöttünk,hogy általad lelki üdvöt nyerhessünk.Add ránk áldásod, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy, szép Szűz Mária!Ha majd eljő a halálunk éjjele,e szavakkal köszönthessünk az égbe.Köszöntünk téged, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

CSALÁDUNKÉRT IMÁDKOZUNK

Családokat oltalmazó kegyes Szűzanya!Családok védőszentje Szent József!Családok védőszentje Szent Anna!Családokat oltalmazó Szent Angyalok!Imáinkban ma Hozzátok imádkozunk családjainkért.Kérjük segítsetek a családi szeretet megőrzésében.Kérjük segítsetek a családokban a béke megtartásában.Az igaz keresztény értékek szerint való családokért!Isten áldását kérve a családokra! Amen.

CSALÁD MEGÁLDÁSA

Kérünk, Urunk, Istenünk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik, és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!Hozzád fohászkodunk imáinkban,bízva abban, hogy meghallgatsz minket!Segíts bennünket az élet rögös útján,Benned bízva és Benned remélve,Imádságos szeretettel járni!Kérünk oltalmazz és vezess bennünket,Oltalmazd családjainkat és gyermekeinket,Hozz békét a világnak és hozz szeretetet.Hozzád imádkozunk egészségünkért,Hozzád imádkozunk betegeinkért,Hozzád imádkozunk gyermeki hitünkkel!Kérünk ne hagyj el bennünket, és népünket!Kérünk vezess Szent Fiad útján,Kérünk vezess bennünket a szeretet útján!Benned bízunk és Benned remélünk,Sohasem kifogyva reménykedő imáinkból,Ajkunk Hozzád fohászkodik Égi Anyánk ! Ámen !

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

BIBLIAI LITÁNIA A SZŰZANYA TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!Szent Szűz, Sion leánya Könyörögj érettünk!Mária, Ábrahámank ivadéka Könyörögj érettünk!Mária, Jeruzsálemnek dicsősége Könyörögj érettünk!Mária, Izrael öröme Könyörögj érettünk!Mária, népünk ékessége Könyörögj érettünk!Mária, a Szövetség szekrénye Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbelinek sátra Könyörögj érettünk!Mária, a Názáreti szent Szűz Könyörögj érettünk!Mária, a munkás Szent József jegyese Könyörögj érettünk!Mária, kegyelemmel teljes Szűz Könyörögj érettünk!Mária, az igaz ember mátkája Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbeli Fiának anyja Könyörögj érettünk!Mária, Dávid Fiának szülője Könyörögj érettünk!Mária, Izrael Királyának anyja Könyörögj érettünk!Mária, a Szentlélek erejéből lett édesanya Könyörögj érettünk!Mária, az Úr szolgáló leánya Könyörögj érettünk!Mária, áldott az asszonyok között Könyörögj érettünk!Mária, Urunk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, Üdvözítőnk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, ki mindent szívedben őriztél Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust a Templomban bemutattad Könyörögj érettünk!Mária, kit a Gyermekkel köszöntöttek a bölcsek Könyörögj érettünk!Mária, kivel József Egyiptomba menekült Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust három napon át kerested Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézusra a Templomban rátaláltál Könyörögj érettünk!Mária, kinek Jézus engedelmeskedett Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust első csodájára késztetted Kánában Könyörögj érettünk!Mária, ki a legjobb részt választottad Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten szavára hallgattál Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten Igéje szerint éltél Könyörögj érettünk!Mária, ki Fiad keresztje mellett álltál Könyörögj érettünk!Mária, ki együtt imádkoztál az apostolokkal Könyörögj érettünk!Mária, a napba öltözött Asszony Könyörögj érettünk!Mária, a tizenkét csillaggal koronázott Könyörögj érettünk!Mária, az Egyház fájdalmas Anyja Könyörögj érettünk!Mária, az égi Jeruzsálem előképe Könyörögj érettünk!Mária, aki Gyermekeddel legyőzted a kígyót Könyörögj érettünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!Békét adj szívünknek, békét családjainknak,békét nemzetünknek, békét a világnak!

Mária, Mária, szép virágszál

Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,A hűtlenség kígyója szívünkre vár.Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,Ne hagyj el, jöjj, segíts már!Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!A szeretet hűsége szívedben ég,Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,Utunkon előttünk járj.Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!

Üdvözlégy Mária kegyelmek Anyja az úr van teveled áldott vagy te az Asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus : Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért ,most és halálunk óráján.Ámen.Mi Atyánk aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod legyen meg Uram Szentakaratod amint a mennyben úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké Ámen.

Most segíts meg Mária Ó Irgalmas Szűz Anya ,keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad.Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg ,hő imáját gyermekednek nem te soha nem veted meg ,hol a szükség kínja nagy mutasd meg hogy Anyánk vagy most segíts meg Mária Ó irgalmas Szűz Anya. Ámen.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője könyörgéseinket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz mi Asszonyunk mi közbejárónk és szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat Ajánlj minket Szent Fiadnak ,mutass be minket Szent Fiadnak .