MEGEMLÉKEZÉSEK

Fekete Istvánra emlékezve…

„A föld szeretetét nem lehet megtanulni. Csak az tudja becsülni és értékelni igazán, aki beleszületett ebbe a környezetbe, aki már gyerekkorában felismeri és meglátja benne a szépséget, a föld adta lehetőséget és értéket.

Egy-egy frissítő nyári zápor után, ahogy a napsugár ismét előbukkan, és lágyan végigsimít a vetéseken, a föld párába burkolózik, olyan, mint egy sokat ígérő, mélyről jövő sóhajtás, pihenni látszik, pedig az új élet gyökerezik benne.

A réten lekaszált zöld fű illatát, felkapja és magával hordozza a gyenge nyári szellő, az elmúlás kopársága trónol körülötte, de ez csak múló állapot, hiszen minden egyes fűszál a megújulás erejét hordozza magában.

Elkápráztat és megbabonáz a természet eme varázslata, és azon vesszük észre, hogy mi is, lassan a föld igazi gyermekeivé válunk.

Aki egyszer kezébe veszi a gyeplőt és beáll a természet örökös körforgásába, nap mint nap , évszakról évszakra, becsülettel és hűséggel végzi nehéz feladatot, végül megkapja méltó jussát, mert, akik munkát vetnek, majd munkát aratnak. Közben a föld – a hűséges öreg föld – elvégzi a többit.

Nem tanítják ezt semmiféle iskolába, apáról fiúra száll az örökség, és az élet az igazi tanítómester.”

/Fekete István – Gyeplő nélkül(részlet)/

52 éve hunyt el Fekete István (Gölle, 1900. január 25. – Budapest, 1970. június 23.) író, számos ifjúsági könyv és állattörténet írója. Barátjával, Csathó Kálmánnal együtt az „erdész-vadász irodalom” legismertebb művelője. Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója.

Június 21. A zene európai ünnepe!

JUHÁSZ GYULA: EGY HANGSZER VOLTAM…

Egy hangszer voltam az Isten kezében,

Ki játszott rajtam néhány dallamot,

Ábrándjait a boldog szenvedésnek,

Azután összetört és elhagyott.

Most az enyészet kezében vagyok.

De fölöttem égnek a csillagok.

Szeged, 1934 szeptember

Június 21. Nyári Napforduló, Megtartó Boldogasszony napja.

E napon leghosszabb a nappal, a Nap útja a csúcson halad. Az éjszaka, a sötétség ideje pedig a legrövidebb az év napjai között, ezért lehet ünnepelni, mulatozni.

Elődeink és rokonnépeink ősidők óta örömünnepként élték meg a nyári napéjegyenlőséget. Hatalmas ünnepségekkel köszöntötték a Megtartó Boldogasszonyt, és ünnepelték a Földanyát.

Az asszonyok a legszebb ruháikat öltötték magukra, elkészítették a legfinomabb ételeket, s így felkészülve mentek az Istenanya templomába vagy a megszentelt helyre. A szent helyeket virágokkal díszítették, és virágokkal borították be Földanya orcáját.

A nyári napéjegyenlőségi ünnepek több napig tartottak. Harmadnapra az ereje teljében lévő Napot köszöntötték.

A varázslatos ünnepléssel a Napot akarták a pálya csúcsán tartani, hogy a fénye, az érlelő melege minél tovább tartson. Örömtűzzel, máglyával, máglyára szórt áldozatokkal, tánccal, énekkel, dobolással éltették a Teremtő Isten jelképét.

A tűzbe gyógyfüveket, sarlót, s különféle bábukat vetettek.

A jelenlegi hiedelmekkel ellentétben ez ünnep harmadik napja Női ünnep volt. Megtartó Boldogasszonyt, Földanyát a tökéletes női minőségként ünnepelték. Iván helyett bizony ez a „jány” napja volt, Tündér Ilona varázslatos nagy napja.

E napon csak lányok (szüzek) gyújthatták meg a tüzeket, ellentétben a szertüzekkel, amelyekhez női kéz nem érhetett. A tüzet szertartásosan megtisztított területen gyújtották meg. Az ünnepek megszervezése és levezetése is a nők feladata volt.

A tűz lángja tisztító, betegség elhárító erőként hatott arra, aki átugrotta.

A parazsa és füstje veteményt, a fákat, a kutakat, a forrásokat védte a bajtól. A tűz mellett elfogyasztott gyümölcs növelte a gyermekáldást.

Ekkortájt érett az édes alma, a cseresznye, a korai meggy, a testi-lelki szerelem jelképei.

Az alma a nőiesség, a páros cseresznye, vagy meggy a férfiasság erőinek jelenlétét segítette.

Női ünnep lévén a tüzet először az az asszony ugrotta át, aki a szakajtójában az almát hozta, és szórta azokat a tűzbe és a tűz köré.

Az e napon gyújtott tűz párosít! A nagylányok választottjukkal együtt, párosan, egymás kezét fogva ugrották át a tüzet. (A rutafa, amiről az ének szól, az életfája, maga a Teremtő Istennő, az Égi Édesanya, Tündér Ilona, Boldogasszony.)

(Részletek Kovács Kálmánné Nóri „Boldogasszony üzenőlapjai” c. kötetéből)

Apák napjára!
Juhász Gyula: Consolatio
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
.
APÁK NAPJA
Ezen a napon az apaságot és a szülői szerepet ünnepleljük.
Ilyenkor emlékezünk a nagyapákra, férfi elődeinkre is.
Nálunk június harmadik vasárnapja az Apák napja.

JÚNIUS 13. A MAGYAR FELTALÁLÓK NAPJA

Minden évben június 13-án ünnepeljük a magyar feltalálók napját. Az eseményt a Magyar Feltalálók Egyesületének kezdeményezésére 2009. június 13-án ünnepelték legelőször. A választás azért esett erre a napra, mert Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas tudós ezen a napon jegyeztette be találmányát, a jól eltartható, nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállításának eljárását, amely később világhírnevet szerzett hazájának.

Számos olyan magyar találmány született, amely megváltoztatta a világot, ilyen például a Bíró László nevéhez fűződő golyóstoll, a rubik kocka, amely Rubik Ernő nevéhez köthető. A dinamó feltalálója Jedlik Ányos, Naumann János és a számítógép. Eötvös Lóránd fizikus jegyzi a torziós ingát és Puskás Tivadar találta fel a rádió elődjét a telefonhírmondót. A fenti felsorolásnál jóval hosszabb a magyar feltalálók és találmányaik névsora.

Mi magyarok méltán büszkék lehetünk feltalálóinkra, ezért ne csak ezen az egy napon emlékezzünk meg róluk, hanem akkor is jussanak eszünkbe, amikor a mindennapi használat során segítségünkre vannak.

Forrás: https://goodwillpharma.com/hu/magyar-feltalalok-napja/

Fotók forrása: http://szent-gyorgyi-albert.hu/…/falak-nelkuli…/

http://www.feltalaloink.hu/…/jedlik…/html/jedanytal3.htm

https://fb.watch/dsuhEHAquQ/

🌹❤️🇭🇺❤️🌹 LESZ NAGY-MAGYARORSZÁG!
Hogyan⁉️

2020-as írás, szerettem volna rövidebbet megosztani, de akkor elvész a lényeg.

Az 1920-as trianoni “béke” diktátum jogilag semmis.
1.) Nem szerződés, csak diktátum. Ratifikálás esetén szerződés szükséges.
2.) Záradéka kimondja, hogy az utódállamok törvénykezésükben kötelesek ratifikálni a nemzetiségek védelmének jogait.
Azaz minden utód állam köteles lett volna országa jogszabályai közé iktatni a magyarok védelméről szóló szöveget, azt nemzeti nyelven kihirdetni, és hatályba léptetni.
Ez a mai napig sehol nem történt meg, így a diktátum érvénytelen.
A trianoni diktátum érvénytelensége miatt, a párizsi diktátum is semmis.
Jogilag 102 éve törvénytelen Nagy-Magyarország szétszakítása, és minden lecsatolt területen a magyarokkal szembeni védelem helyett, az összes negatív eljárás és hátrányos megkülönböztetés.

🇭🇺🙏🇭🇺 Isteni elrendelés szerint Jézus és Mária országa, a Szent Korona királysága nem maradhat szétszakítva állandó keservben, bánatban, idegen faj általi elnyomásban.
A Teremtő a magyar nemzetet választotta szentjeinek “közösségévé”.
Ősidők óta a magyarokhoz születtek le az istenek, félistenek, (Nimród, …..).
A beházasodások által, a magyarokban csörgedezik az isteni vér.
Jézus vér szerinti ősünk. Anyai ágon Nimród
„unokája”, Magdalai Máriával kötött házassága révén a Turul nemzetség „apja”.
Magyarország az egész világon egyedülállóan apostol királyság.
Ez azt jelenti, hogy a Teremtőnek, ill. Jézusnak apostolai, térítői voltak a magyar szent királyok.
Soha nem kellett a kereszténységet ránk kényszeríteni, az születésünk okán a számunkra természetes.

🙏☀️🙏 Jézus az I., és a Natália üzenetek szerint (is) Mária lesz az emberiség II. Megváltója.
Krisztus közeli II. Eljövetelét megelőzi Mária diadala.
A II. Eljövetelt követően Jézus, a Világ Királyának uralma alá fog tartozni a Föld, ahol “egy akol lesz, és egy pásztor”.
Legyünk büszkék arra, hogy a Világ Királyának népe lehetünk, és az Ő földi királyságában, a Föld paradicsomkertjében élhetünk.
A Fény földi Birodalmának megvalósításának lehetősége és esélye, a Világ népeinek felemelése a magyarok kezébe adatott.
Legyünk méltók erre a kitüntetett helyzetre, választott szerepünkre!
Éljünk ennek tudatában, és Isten Fényében!

❤️🥀🥰 Natália üzenetek:
“Magyarország lesz az új Betlehem!”
Jézus kérése szerint Budán, a Szent Anna réten kell megépülnie a tévúton járó lelkek megtéréséért a Szűzanya engesztelő kápolnájának. A kért kápolna, a bazilika és 2 szerzetesrendi épület a Világ Békéjének egyik feltétele.

👑 A II. Eljövetelt követően a kápolnában fog lebegni (angyalok repítette) a magyar Szent Korona, Jézus Koronája, mert az Ő lelkének egy darabját hordozza.
Számtalan csoda és gyógyulás fog itt bekövetkezni.
A kápolna kizárólag Jézus kérése szerint épülhet meg.
Legyünk tisztelettel kérése iránt, és ne akarjunk önös akaratból és érdekből más megvalósítást, ami nem szolgálja a Világ Királyának akaratát, és a Világ Békéjét.
A Natália kötetek 16 oldalas leírása nem az eredeti Jézusi kérés.

🙏🥀👑 Pio atya, és Magyarország égi védelme:
Romlatlan testtel nyugszik. A romlatlan test az isteni vérvonal jelzője lehet, melyet a magyarok hordoznak.
Jövendölésében utal a magyarok nagyhatalmú őrangyalára.
Tudjuk, hogy Mária palástjával védi a Kárpát-hazát, és Jézus a Szent Koronán keresztül folyamatos jelenlétével óvja nemzetünket.
Rajtuk, és a Szent Koronán keresztül Nagy-Magyarország a Teremtő földi királysága és birodalma.
A magyarok Istene nem fogja megengedni, hogy a Fény fölött, örök sötétség vegye át földi birodalmában a hatalmat.

🙏🙏🙏 Ha nem lennénk védelem alatt, a magyar már évezredek óta megszűnt volna létezni.
A Teremtő nem hagyott el minket, a szükséges segítséget mindig megküldi, csak észre kellene már végre venni.
Jézus az I. Eljövetelkor megmentette a megmaradt, elnyomott, már majdnem teljesen kiirtott magyar “Mag”-ot.
Eljövetele egyik célja, népének a teljes megsemmisítéstől való megmentése volt, melyet kitöröltek a történelem könyvekből.

🙏🇭🇺🙏 Jézus jót akar nekünk, Neked, ezért megüzente:
“A magyarok engeszteléséért hajlandó vagyok könyörülni az egész Világon!”
Ez azt jelenti, hogy MOST a magyarok tömeges megtérése és engesztelése szükséges.

👑👑👑 Az égi küldetés beteljesítése, megvalósítása a TE kezedben (is) van.
Kérlek, segíts megteremteni a Teremtő új, békés, boldog, szabad, független földi királyságát, a Szent Korona, azaz Jézus országát!
Minden pillanatban megállítható minden negatív irányba tartó folyamat a szükséges kritikus létszámú engesztelő tömeggel.
Az egész Világ megújulásához nem elegendő néhány száz, vagy néhány ezer engesztelő, imádkozó, fohászkodó, meditáló ember.
Valóban nő az ébredők és megtérők száma, de még nem elégséges a jelenlegi folyamat teljes pozitív megfordításához.
Minél előbb tér vissza egységben a magyar nemzet a Magyarok Istenéhez, annál előbb lesz vége minden, a Világban és Hazánkban zajló negatív folyamatnak és eseménynek.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás:
“Ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem a nemzetet!”

❗️❗️❗️ Segíts Jézusnak, segíts nemzetednek, segíts a családodnak, segíts Magadon, mert a Teremtő így tud Neked, a Hazánkon, és az egész emberiségen segíteni.
A magyarok egységben történő összefogásával jöhet el Jézus és Mária diadala, és ezzel újra Nagy-Magyarország, ahol az égi királyság földi megvalósulásában tudunk boldogan élni, és szabadon létezni.
Nem sátáni földi hatalom, írott jogszabályok és törvények elrendelése hozzák majd meg a határ visszarendezését, és a várt dicsőséget.

Magyarország az égi királyság földi vetülete, ahol az Új Világkorszakban már égi elrendelés szerint fog megvalósulni minden, ami égi szinten már rég elrendeltetett.
Földi hatalmi, bitorló, leigázó törvények már nem érvényesülhetnek.
Igazságot nem adó írott szabályok helyett, Rád van szükség!
Magyar vagy, és Jézus a magyaroktól várja az ősi isteni rend és egység újbóli megteremtését.
Jelen világkorszakunk végén már nem “csak” Magyarország megmentése és Nagy-Magyarország határainak visszaállítása a cél és a feladat.
A Teremtő az egész Világ, a Föld bolygó jövőjének alakulását helyezte a magyarok kezébe.
A pozitív “Teremtés” minden vallási és politikai megosztottság kizárásával, kizárólag egymás kezét fogva valósulhat meg.

Minden további megosztottság, és emiatt egymás ellen fordulás romlásba, teljes pusztulásba vezethet.
Minden politika mentesség, összefogás, megtérés, szeretetben megszülető egység Jézus királyságát, a Szent Korona teljes területű országát, Üdvösséget, a Föld népeinek megmentését és felemelését valósítja meg.
Ez a magyarok küldetése!

Jézus háború, fegyverek, pénz, viszálykodás helyett csak annyit kér tőlünk, Tőled, hogy a tévúton járók helyes útra találásáért engeszteléssel töltsd be Te is Magyarként, Magyar küldetésed.
Olyan fegyvert adott a kezünkbe, mely mindenkinél mindig kéznél és ingyen van, bármikor elérhető, és használható.
Kérlek, szánj erre néhány percet naponta.

💕🙏💕 Mindennek a megvalósítását hogyan fogja segíteni a Teremtő? Garabandálban a Szűzanya által először bejelentett, azóta sokszor megerősített utolsó Nagy isteni Figyelmeztetéssel, melynek hatására milliók fognak megtérni egyszerre az egész Világon. https://www.youtube.com/watch?v=TKZ_rdZuu18

🖤🇭🇺🖤 A mai napon sok 100.000 magyar imádkozik és énekel együtt Trianonra emlékezve. Ma mindenki félre tette politikai, vallási, és bármilyen más hovatartozását.
Ma minden magyar “Egy”, lélekben összetartozó hatalmas Egység. Ma ez a kapocs befedi az egész Világot.
Ebben a szellemiségben kell gondolkodnunk, és tovább tenni, ill. ha még nem kezdted el, akkor elkezdeni a Jézus által kért dolgunkat.
Ennek a mai Egységnek kell tovább épülni, terjedni, a szív szeretete által minden lelket birtokba venni.

Ha teljesítjük küldetésünket, beteljesedik Pio atya jóslata:
🇭🇺🙏😇🤯👑 “Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!”

Magyarok imalánca
https://drive.google.com/file/d/1m6hMmypc5b1oshds8MB_Fe48Hh6grdT_/view?fbclid=IwAR2VC6kAQ_HEyhVhSfBLURtZ5C4cielIyHQ9YgxAouuwLJLcqxTI1MzSUcw

  1. június 4.
    M.O.

Június 5. A Környezetvédelmi Világnap!🌳🌱

A mai nap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés és természetkárosítás következményeire, az energiatakarékosságra, a megújuló természeti erőforrások hasznosítására, a szemét- és hulladékcsökkentés fontosságára, és a környezetszennyezés mérséklésére.

Tegyél Te is az élhető jövőért! 💚

🌎

A magyar hõsök napja
“A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendõvel ezelõtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.

Az Országgyûlés kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok emléke elõtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.” – idézet a 2001. évi LXIII. törvénybõl, a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl – Net.jogtar.hu

A magyar hõsök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a rákoskeresztúri Új köztemetõben a magyar katonahõsök emlékmûvénél, valamint a Hõsök terén, a hõsök emlékkövénél.

Az elesett magyar hõsök emlékezetét elõször az elsõ világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari õrnagy kezdeményezésére. Abban az idõben állt fel a Hõsök Emlékét Megörökítõ Országos Bizottság, melynek feladata a települések emlékmû-állítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett elsõ világháborús katonára emlékeztetõ hõsök emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hõsök terén a Millenniumi emlékmû elõtt.

A Hõsök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendõ május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar nemzet mindenkor a hõsi halottak emlékének szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet 1945-tõl, a kommunista idõszakban nem tartották meg.

A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibõvítette mindenkire, „akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”

Forrás: Wikipédia; Net.jogtar.hu

MA VAN A RENDŐRSÉG NAPJA🚓👮🚨

1992 óta Szent György napján rendezik meg Magyarországon a rendőrség napját. 😇Sárkányölő Szent György évszázadokon át a lovagok, fegyverkovácsok, lovaskatonák és a vándorlegények patrónusa volt. Ma a cserkészek és a rendőrök védelmezőjeként tartjuk számon. Leginkább a sárkányt legyőző lovag képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. 🗡️🐴💪

Szent György napja – április 24.

Juhász Gyula: A szabad jövő lovagjai

Szent György lovag a sárkányt győzte le,

A sárkánynak volt tizenkét feje,

A sárkány, mely bennünket porba fú,

Ezerfejű és millió karú.

Dalokkal őt hiába áltatod,

Dologgal őt hiába áltatod,

Ő mindig többet követel:

Szived. Agyad, véred, mind, mind hozzáviszed!

Szent György lovagja a jövőnek az,

Ki nemcsak vallja, hogy vesszen e gaz,

De harcol is kitartón ellene,

Mert küldi az Igazság szelleme!

Áldott, akit nem bódít e fene Baziliszkusznak bűvölő szeme,

Ki tudja, hogy ős ellensége ez S feléje eszmét és erőt szegez.

Igazságdárdák, vígan szálljatok,Vén szörny szívébe eltaláljatok,

Romlott szívébe, amely szívtelen:A kegyetlennek nincsen kegyelem!

Április 23. – A könyv napja📚📖

A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.”(Charles William Eliot)

SZENT- GYÖRGYI ALBERT: Psalmus Humanus Ötödik Zsoltár:

A FÖLD

Uram! Ezt a gyönyörű földet adtad otthonunknak, Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél, Képessé tettél, hogy megértsük művedet, Megkönnyítsük munkánkat, száműzzük az éhséget és betegséget. Mi felássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, Belőlük a pusztítás félelmetes eszközeit faragjuk, Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít, Míg azok ellenem nem fordulnak és elpusztítanak engem, és gyermekeim.

Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,Hogy ez a mi Földünk biztos otthona lehessen Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek.

Közeleg… A FÖLD NAPJA: április 22

🌎
🌞

Az erdők sóhaja /Mentovics Éva

Sóhajunkat halld meg, kérlek,zavar minket a szeméthegy,

sok hulladék, kacat, vacak,mit eldobsz a fáink alatt.!

Patakunkba se kell szemét,ne szórd kérlek, hát szerteszét!

Állataink érző lények,nem örülnek a szemétnek.

Hidd el, szebb lesz a világod,ha lom helyett hóvirágok,kék ibolyák virítanak

árnyat nyújtó fáink alatt.

Jöhetsz hozzánk vendégségbe,csend honol itt, szelíd béke,

hol a fáink békességgel ölelkeznek földdel, éggel.

Petőfi Sándor: Magyar vagyok

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám Az öt világrész nagy terűletén. Egy kis világ maga.

Nincs annyi szám, Ahány a szépség gazdag kebelén.

Van rajta bérc, amely tekintetet vét A Kaszpi-tenger habjain is túl,

És rónasága, mintha a föld végét Keresné, olyan messze-messze nyúl

.Magyar vagyok.

Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai;

Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani.

Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben sírva fakadok;

De arcom víg a bánat idejében, Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át A multnak tengerén,

ahol szemem Egekbe nyúló kősziklákat lát, Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

Európa színpadán mi is játszottunk, S mienk nem volt a legkisebb szerep;

Ugy rettegé a föld kirántott kardunk, Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?

Holt dicsőség halvány kisértete; Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar– Ha vert az óra – odva mélyibe.

Hogy hallgatunk! a második szomszédig Alig hogy küldjük életünk neszét.

S saját testvérink, kik reánk készítik A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég, Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!

Itt minálunk nem is hajnallik még, Holott máshol már a nap úgy ragyog.

De semmi kincsért s hírért a világon El nem hagynám én szűlőföldemet,

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom Gyalázatában is nemzetemet!

„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) A szeretet útján a szenvedők mellé állni – Ferenc pápa üzenete a betegek 30. világnapjára

kovacs.agi

A betegek világnapja  az Egyházban, február 11-e, ezen a napon van a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36).

Kedves testvéreim!

Harminc évvel ezelőtt Szent II. János Pál azért vezette be a betegek világnapját, hogy Isten népét, a katolikus egészségügyi intézményeket és a civil társadalmat arra ösztönözze, hogy fokozottan figyeljenek a betegekre és mindazokra, akik őket gondozzák.[1]

Hálásak vagyunk az Úrnak azért a fejlődésért, amelyet az elmúlt évek során a részegyházakban világszerte elértünk. Sok előrelépést tettünk, de még mindig hosszú út áll előttünk azért, hogy minden beteg, a szegényebb és marginalizáltabb helyeken és helyzetekben élők is hozzáférjenek a szükséges egészségügyi ellátáshoz és részesedjenek lelkipásztori gondoskodásban, mely segíti őket, hogy betegségüket a megfeszített és feltámadt Krisztussal egyesülve éljék meg. A betegek harmincadik világnapja – melynek záróünnepsége a világjárvány miatt nem a perui Arequipában, hanem a vatikáni Szent Péter-bazilikában lesz – segítsen minket abban, hogy növekedjünk a betegek és családjuk iránti közelségben és szolgálatban.

1. Irgalmasok, mint az Atya

A betegek harmincadik világnapjára választott téma: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36), mindenekelőtt Isten felé fordítja tekintetünket, aki „irgalmasságban gazdag” (Ef 2,4); aki mindig atyai szeretettel fordul gyermekei felé, még akkor is, ha azok eltávolodnak tőle. Az irgalmasság ugyanis Isten par excellence neve, mely nem alkalmi érzelemként mutatja meg természetét, hanem jelenlévő erőként mindabban, amit ő tesz. Egyszerre erőt és gyengédség. Ezért csodálattal és hálával mondhatjuk, hogy Isten irgalmassága magában foglalja az atyaságot és az anyaságot is (vö. Iz 49,15), mivel Isten az apa erejével és az anya gyengédségével gondoskodik rólunk; szüntelenül arra vágyik, hogy a Szentlélekben új életet ajándékozzon nekünk.

2. Jézus, az Atya irgalmassága

Az Atya betegek iránti irgalmas szeretetének legfőbb tanúja az ő egyszülött Fia. Az evangéliumok számos alkalommal beszámolnak Jézus és a legkülönbözőbb betegségekben szenvedő emberek találkozásáról! „Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országának evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt” (Mt 4,23). Feltehetjük a kérdést, hogy Jézus miért tanúsított ilyen különleges figyelmet a betegek felé, olyannyira, hogy ez az apostolok küldetésében is elsődleges fontosságúvá vált, akiket a Mester azért küldött, hogy hirdessék az evangéliumot és gyógyítsák a betegeket (vö. Lk 9,2).

Egy huszadik századi filozófus ennek okát így fogalmazza meg: „A fájdalom abszolút módon elszigetel, és az abszolút elszigeteltség szükségessé teszi, hogy a másikhoz forduljunk, hogy a másikhoz kiáltsunk”.[2] Amikor az ember a betegség következtében saját testében tapasztalja meg a gyengeséget és a szenvedést, a szíve elnehezül, a félelem nő, a kérdések sokasodnak, és az élet értelmére vonatkozó kérdés még sürgetőbbé válik. Hogyan is feledkezhetnénk meg ma azokról a betegekről, akik a világjárvány idején földi életük utolsó szakaszát magányosan, intenzív osztályon töltötték, bizonyosan nagylelkű egészségügyi dolgozók gondoskodása mellett, de mégis távol szeretteiktől és életük legfontosabb embereitől? Ez segít felismernünk, mennyire fontos az, hogy Isten szeretetének legyenek tanúi, akik a betegek sebeire a vigasztalás olaját és a remény borát öntik, Jézus példáját, az Atya irgalmát követve.[3]

3. Krisztus szenvedő testének megérintése

Jézus felhívása, hogy legyünk irgalmasok, mint az Atya, az egészségügyi dolgozók számára különös jelentőséggel bír. Gondolok az orvosokra, az ápolókra, a labo­ránsokra, a segítő személyzetre és a beteggondozókra, valamint a számos önkéntesre, akik értékes idejüket áldozzák a szenvedőkre. Kedves egészségügyi dolgozók, a ti szeretettel és hozzáértéssel végzett szolgálatotok a betegek mellett túllépi a szakma határait, és küldetéssé válik. Kezetek, mely Krisztus szenvedő testét érinti, az Atya irgalmas kezének jelévé válhat. Legyetek tudatában hivatásotok nagy méltóságának és a vele járó felelősségnek.

Áldjuk az Urat az orvostudomány fejlődéséért, különösen az utóbbi időkben végbe­ment fejlődésért; az új technológiák lehetővé tették, hogy olyan terápiák jelenjenek meg, amelyek nagy hasznára vannak a betegeknek; a kutatás továbbra is értékes hozzájárulást nyújt a régi és új betegségek felszámolásában; a rehabilitációs orvoslás nagymértékben bővítette ismereteit és képességeit. Mindemellett azonban nem szabad megfeledkezzünk minden beteg egyediségéről, méltóságáról és törékenységérl.[4] A beteg mindig fontosabb, mint a betegsége, és éppen ezért semmiféle terápia sem tekinthet el a beteg meghallgatásától, történetétől, szorongásaitól és félelmeitől. Ha gyógyítani nem is lehetséges, az ápolás mindig lehetséges. Mindig lehet vigasztalni, mindig lehet éreztetni a közelséget, amely elsőként az emberrel és nem a patológiával törődik. Ezért remélem, hogy a szakképzés lehetővé teszi majd az egészségügyi dolgozók számára azt, hogy képesek legyenek a betegeket meghallgatni és velük személyes kapcsolatot teremteni.

4. A beteggondozó helyek mint az irgalmasság otthonai

A betegek világnapja jó alkalom arra is, hogy a gondozási helyeknek is figyelmet szenteljünk. Az évszázadok során a betegek felé irányuló irgalmasság megmutatása arra indította a keresztény közösséget, hogy számtalan „irgalmas szamaritánusi szállót” nyisson, ahol befogadtak és gondoskodtak mindenféle betegről, különösen azokról, akiknek egészségügyi szükségletei a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés miatt, vagy bizonyos betegségek kezelésének nehézségei miatt kielégítetlenek maradtak. Ezeknek a helyzeteknek leggyakrabban a gyermekek, az idősek és a legkiszolgálta­tottabbak fizetik meg az árát. Az Atyához hasonlóan irgalmas számtalan misszionárius kapcsolta össze az evangélium hirdetését kórházak, rendelők és beteggondozók helyek létesítésével. Ezek értékes eszközök, amelyek révén a keresztény szeretet látható formát öltött, és Krisztus szeretete, melyről tanítványai tanúságot tesznek, hitelesebbé vált. Különösen azokra az emberekre gondolok, akik bolygónk leg­szegényebb vidékein élnek, ahol néha nagy távolságokat kell utazni, hogy megtalálják azokat a központokat, amelyek – bár korlátozott erőforrásokkal – azt nyújtják, ami elérhető. Még hosszú út áll előttünk; egyes országokban a megfelelő ellátáshoz való hozzáférés továbbra is luxus. Ezt bizonyítja például a szegény országokban a koronavírus-fertőzés elleni oltóanyagok szűkössége; de még inkább a sokkal egyszerűbb gyógyszereket igénylő betegségek kezelésének hiánya.

Ebben az összefüggésben szeretném megerősíteni a katolikus egészségügyi intéz­mények fontosságát: ezek nagy értékek, melyeket védeni és támogatni kell; jelenlétük elkísérte az Egyház történelmét, megmutatva, hogy az Egyház közel van a legszegényebb betegekhez és azokhoz az élethelyzetekhez, amelyeket mások figyelmen kívül hagynak.[5] Hány és hány rendalapító hallotta meg az ellátáshoz nem jutó vagy rosszul ápolt testvéreinek kiáltását és szentelte életét szolgálatukra! Ma is, még a legfejlettebb országokban is áldás a jelenlétük, hiszen amellett, hogy a szükséges szakértelemmel gondoskodnak a testről, mindig felajánlhatják a szeretet ajándékát, mely a betegekre és családjaikra összpontosít. Egy olyan korban, amikor a selejtezés kultúrája széles körben elterjedt, és az életet nem mindig ismerik el érdemesnek arra, hogy elfogadják és megéljék, ezek a struktúrák mint az irgalmasság otthonai példamutatóan óvhatnak és gondozhatnak minden életet, a legkiszolgálta­tottabbat is, annak kezdetétől egészen természetes végéig.

5. Lelkipásztori irgalmasság: jelenlét és közelség

Az elmúlt harminc évben egyre inkább felismerték az egészségügyi pasztoráció nélkülözhetetlen szolgálatát. Ha a szegények – és a betegek egészségüket illetően szegények – legsúlyosabb hátrányos megkülönböztetése a lelki gondoskodás hiánya, akkor nem mulaszthatjuk el, hogy ne kínáljuk fel számukra Isten közelségét, áldását, igéjét, a szentségek kiszolgáltatását és a hitben való növekedés és éretté válás útját.[6] Ennek kapcsán szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a betegekhez való közelség és lelkipásztori gondozásuk nem csak egyes, külön erre kijelölt lelki­pásztorok feladata; a betegek látogatása Krisztus minden tanítványának szóló meghívás. Hány beteg és idős ember él otthon és várja, hogy meglátogassuk őket! A vigasztalás szolgálata minden megkeresztelt ember feladata, szem előtt tartva Jézus szavát: „Beteg voltam, és meglátogattatok” (Mt 25,36).

Kedves testvéreim, Máriának, a Betegek Üdvének közbenjárásába ajánlom az összes beteget és családjaikat. A világ fájdalmát magára vevő Krisztussal egyesülve találjanak értelmet, vigasztalást és bizalmat! Imádkozom az összes egészségügyi dolgozóért, hogy irgalmasságban gazdagon ne csak megfelelő ellátást, hanem testvéri közelséget is nyújtsanak a betegeknek.

Szívből adom apostoli áldásomat mindenkire.

Kelt Rómában, a Lateráni Szent Jánosnál,
2021. december 10-én, a Loretói Boldogságos Szűz Mária emléknapján.

Ferenc

Forrás: MKPK sajtószolgálat

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye


[1]    Vö. Szent II. János Pál pápa: Levél Fiorenzo Angelini bíboroshoz, az Egészségügy Pápai Tanácsának elnökéhez a betegek világnapja bevezetésének ügyében (1992. május 13.).

[2]    Emmanuel Lévinas: Une éthique de la souffrance, in Jean-Marie von Kaenel (dir.): Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, Autrement, Paris, 1994, 133–135.

[3]    Vö. Római Misekönyv: VIII. közös prefáció: Jézus az irgalmas szamaritánus. [Az olasz nyelvű misekönyvben.]

[4]    Vö. Beszéd a Sebészek és Fogorvosok [Olasz] Országos Szövetségének tagjaihoz, 2019. szeptem­ber 20.

[5]    Vö. Angelus, Róma, Gemelli Klinika, 2021. július 11.

[6]    Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítás (2013. november 24.), 200.

Fekete István (Gölle, 1900. január 25.– Budapest, 1970. június 23.) számos regény, vers, ifjúsági könyv és állattörténet írója. Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója.📖✍

JANUÁR 22. A Magyar Kultúra Napja

Dáma Lovag Erdős Anna verse:link: http://lovagdamaerdosanna.blog.xfree.hu

Ne hagyj itt Testvér!”

Ne hagyj itt Testvér,megfagyok

Segíts felállni,mert meghalok

Szóltak a könyörgő hangok Don kanyarba áldozatnak vitt magyarok

És csend,fagyhalál Mindenütt amerre kaszált

Az áldozat már nem beszél Aki bír még útra kél

Arra, Magyarország felé Már nem ágyú támad

Nem szól a Sztalin orgona Szél és a fagy üldözi a katonákat

Nem tudják merre a „Haza” S ki hazajutott,éhezve,fázva

Rongyosan ,megcibálva Csak az tudta,mi veszett el oda kin

A túlélőnek megmaradt a kín S a „Testvér”nem felejtett soha

Szólt fülében az ágyú szó,s Sztalin orgona Csend honol azóta is,néma csend

Isten tudja csak,mi lakozik a szívekben bent„Ne hagyj itt Testvér”meghalok

Elcsitultak,elnémultak az áldozatok Már csak alig él egy-két katona

Az ő szemükben még ott lobog a keresztek sora S a Don kanyarban néma csend honol

Az Isten tudja csak ,mily sok áldozat Alussza álmát a jeltelen sír alatt

Csak ő tudja miért kellett veszíteni sok magyart Elmentek az évek,csendben ,el

Róluk csak a kegyetlen szél énekel Hogy fagytak meg hős fiak Áldozatként ott túl ,a Don alatt

De eljön majd az idő Mikor megint fúj a szél A hősök tetteiről egy igaz legenda kél

Az utókor róluk hősként beszél.

,2O13.O1.31.Mosonmagyaróvár. Dáma Lovag Erdős Anna.kép..net

Ma van a Doni-katasztrófa emléknapja. 🕯1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban. Ennek következtében a 250 ezres 2. magyar hadsereghez tartozó honvédok és munkaszolgálatosok közül 125-130 ezren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. Ez volt a II. világháború legnagyobb magyar hadi tragédiája. Dicsőség a hősöknek! 🙏

Bálint Nagy

 Kedves Barátaim!

Fogadjátok szeretettel Édesapám versét, amit az orosz – fronton Urivnál írt egykor:

AZ URIVI DOMBOK ALATT

Az urivi dombok alatt De sok honvéd halva maradt.

Nem hullott a sírhalmáraTearózsa szép virága.

Ráborulnak a bajtársak,Vége nincs a zokogásnak.

Imádkozva messze szállnak,Húrja van az imádságnak.

A jó Istent arra kérik,Szálljon le a csatatérig,

Vigyen haza üzenetet,Gyógyítson meg minden szívet.

Az urivi dombok alatt Állj meg bajtárs, sírd ki magad.

Nem hull a hős sírhalmáraTearózsa szép virága.

Uriv, 1943. január 9 – én.

Nagy Bálinttüzér szakaszvezető

Családi tragédiák

1943. január 12. – A 2. magyar hadsereg tragédiája a Don-kanyarban

„A korabeli veszteség-nyilvántartási részadatok alapján 127-128 000 főre tehető a 2. hadsereg egyéves harctéri tevékenysége során ….Míg a szovjet offenzíváig a “A Don menti harcok során nemcsak a 2. hadsereg veresége következett be, hanem több tízezer család tragédiája is. A hadiárvák csonka családban nőttek fel, s behozhatatlan hátrányba kerültek szerencsésebb sorsú társaiknál. Katonaözvegyek ezreire várt a súlyos teher, a gyerekek felnevelése, a föld megművelése, avagy a műhelymunka továbbvitele.”

Szabó Péter – A 2. hadsereg harcai és tragédiája a Don-kanyarban, 2019

Az utolsó levél.. a Donkanyarból1943. január 12

“Drága Anyukám!

Nagyon várt válaszlapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne várjatok most már tőlem levelet és ti se küldjetek…Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg. Küldtem haza november 14- én 105 pengőt, abból Ágikának vegyetek keszkenőt. Remélem, hogy Pista öcsém derekasan átveszi a helyemet a családban, neki a zsebórámat hagyom örökül. Neked Anyukám, csak az örökké élő szeretetemet és az utolsó mosolyomat tudom adni. Nagyon szeretlek!Istentelen hideg van. Itt ülök a géppuskám mellett és a kezem az üres csajkához fagy. Tudom, hogy mire ezt a lapot megkapod, addigra én már nem fázom és elmúlik az éhségem is. Itt halunk meg. Kérlek, hogy ne haragudj rám!

Kezedet csókolja:

Hű fiad: Jóska”___