Hírdetések

November

Vasárnapokon és ünnepnapokon az alábbi időpontokban lesznek

a Szentmisék:

November

Szentmisék időpontja: a Plébániatemplomban:

hétfő-péntek: 18 óra

szombat: 18 óra

VASÁRNAP: reggel 8 óra, Évközi 35.Szentmise

A plébánia templomban minden nap Gergely misét végzünk azokért az elhunytakért, akiknek nevei az oltáron november hónapban elhelyezve lettek .

november 19. Szent Erzsébet ünnepe

november 22. Krisztus Király Ünnepe

vasárnap délután 16 órakor Szentségimádás

Szentségimádás

Jöjjetek, Atyám áldottai!Jézus, a világmindenség Királya azt mondja: „Vegyétek birtokba a nektek készített országot, mert ennem és innom adtatok, felruháztatok, befogadtatok, meglátogattatok…”

Azt ígéri, hogy akik jót tesznek másokkal, azok elnyerik jutalmukat az Ő országában.A 2021 szeptemberében tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a tetteinkkel szeretnénk kimutatni hitünket a világ felé. Ehhez viszont Jézustól kapunk erőt. Őt imádjuk az Oltári szentségben, de hozzá imádkozunk otthonunk csendjében is.

Tegyük ezt most ismét közösen egy óra szentségimádásban végzett imával november 22-én, Krisztus Király ünnepén délután 16.00 órakor a Római Katolikus Plébánia templomban vagy ugyanezen időben csatlakozz hozzánk saját otthonodban az alábbi linken: http://romkategyhazmateszalka.hu/

István atya

A következő vasárnapi perselyadományt a rászorulóknak ajánljuk fel.

a Ráckerti templomban :

kedd, péntek: 17 óra: Szentmise

VASÁRNAP: 10 óra: Évközi 35. vasárnap, Ünnepi mise

vasárnap: Krisztus Király Ünnepe

A következő vasárnapi perselyadományt a rászorulóknak ajánljuk fel.

a vidéki templomokban vasárnap a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék.

István atya

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. /23. Zsoltár/