Szűz Mária

A VILÁG KIRÁLYNŐJE SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK MEGKÉRLELÉSESzentséges Szűz Mária, Isten Anyja, az angyalok és emberek Királynője! Hálát adunk az imádandó Szentháromságnak azokért a bőséges kiváltságokért, melyekkel kitüntetett.Hisszük és valljuk mindazt, amit az Egyház nagy méltóságodról és erényeidről tanít. Kiváltképpen hisszük a Te szeplőtelen fogantatásodat. Hisszük, hogy bár Isten anyja lettél, szüzességed sértetlen maradt.Hisszük, hogy a kapott kegyelmek teljével és azok hűséges felhasználásával a szentség legmagasabb fokára jutottál és az összes emberi és angyali teremtmények fölé emeltettél.Hisszük, hogy miután részt vettél a világ megváltásában, kiérdemelted, hogy mi Téged a Megváltó segítőtársának nevezzünk. Hisszük, hogy miután részt veszel a kegyelmek kiosztásában, a mennyország kincstárosa és kapuja lettél. Végre hisszük, hogy uralmat nyertél a mindenség fölött, az angyalok és emberek Fejedelemasszonya, a Világ Királynője lettél.Örömmel hirdetjük, hogy Te vagy a könyörgő Mindenhatóság, és hogy e nagy hatalmadat csak a lelkek üdvére és a szomorodottak vigasztalására használod. Mindenkor bárkinek segítségére sietsz, aki Hozzád fordul, sőt gyakran megelőzöd azokat is, akik segítségért nem fordulnak Hozzád.Anyja az isteni kegyelemnek, menedéke a bűnösöknek, hatalmas segítsége a keresztényeknek, fogadd alázatos köszönetünket azokért a megszámlálhatatlan kegyelmekért, melyeket az egész Egyháznak és minden gyermekének kieszközöltél. Hálánk adóját rójuk le Neked minden jótéteményedért.Bocsásd meg jóságos édesanyánk mindazokat a gyalázásokat, melyekkel szóban vagy írásban illettünk! Bocsásd meg a szent képeidnek megszentségtelenítését! Bocsásd meg a megbántásokat és hálátlanságokat, melyekkel anyai Szívedet sértettük! Bocsásd meg mindazokat a hűtlenségeket is, melyeket a Neked szentelt lelkek a kegyelemmel szemben tanúsítottak.Az angyalok, szentek és választottak karaival egyesülve, kik Téged az égben és a földön szüntelenül dicsérnek, méltó elégtételt óhajtunk nyújtani mindezekért a bántalmakért. Fogadd gyermeki szeretetünk kifejezését, mutasd meg, hogy Anyánk vagy és tégy méltóvá arra, hogy gyermekeidnek neveztessünk és azok is lehessünk. Amen.

Vélemény, hozzászólás?